Brukerveiledning NORSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning NORSK"

Transkript

1 Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker apparatet. MODELL: PD239W/ PD239P/ PD239Y/ PD239TW/ PD239TP/ PD239TY/ PD239SP/ PD239SL/ PD239SA/ PD239G NORSK Bluetooth Det aktuelle apparatet kan avvike fra tegningen.

2 Sikkerhetsinformasjon FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET (INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT. INGEN AV DELENE I DETTE APPARAQTET KAN REPARERES AV BRUKEREN. LEVER APPARATET TIL KVALIFISERT PERSONELL NÅR DET TRENGER SERVICE. 2 FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES Denne blinkende pilen i en trekant, varsler brukeren om fare for uisolert farlig spenning inne i produktet. Spenningen kan være sterk nok til å forårsake elektrisk støt. Et utropstegn i en trekant skal varsle brukeren om at utstyret trenger vedlikehold (service). Instruksjoner finnes i litteraturen som følger med produktet. ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, SKAL DETTE PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET. ADVARSEL: Ikke plasser dette utstyret på et trangt område, som i en bokhylle eller lignende. FORSIKTIG: Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres. Monter i henhold til produsentens anvisninger. Spor og åpninger i kabinettet er for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte eller tilsvarende overflate. Dette produktet skal ikke plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle eller stativ med mindre tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner er fulgt. FORSIKTIG med strømledningen De fleste apparater anbefales koblet til en egen strømkrets: Det betyr at de må kobles til én enkelt stikkontakt som bare gir strøm til dette apparatet, og apparatet må ikke kobles gjennom ekstra kontaktplugg,

3 grenuttak eller skjøteledning. Sjekk siden med spesifikasjoner i denne brukerveiledningen for å være sikker. Overbelast ikke vegguttak. Overbelastede vegguttak, løse eller skadede stikkontakter, skjøteledninger, slitte kabler, skadd eller sprukket isolasjon er farlig. Alle disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller brann. Sjekk strømledningen til apparatet ditt med jevne mellomrom. Hvis ledningen ser ut til å være skadet eller slitt, må du koble den fra uttaket, slutte å bruke apparatet og erstatte ledningen med riktig ledningstype fra et autorisert servicesenter. Beskytt ledningen fra fysiske eller mekaniske feil ved å unngå at den blir vridd, bøyd, kommer i klem, klemmes når en dør lukkes eller blir tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på stikkontakter, vegguttak og stedet hvor ledningen går ut fra apparatet. Trekk ut stikkontakten for å slå strømmen fullstendig av. Forsikre deg om at stikkontakten er innenfor rekkevidde når du plasserer produktet. Enheten har et bærbart batteri eller akkumulator. Sikkerhetsinstruks for fjerning av batteriet eller batteripakken fra utstyret. Fjern det gamle batteriet eller batteripakken ved å følge trinnene i omvendt rekkefølge som den du brukte ved monteringen. For å forhindre forurensning av miljøet og mulig fare for menneske- og dyrehelse skal gamle batterier eller batteripakker avhendes i egnede beholdere på innsamlingsstasjoner. Ikke kast batterier i husholdningsavfallet ditt. Du bør bruke lokale systembatterier og -akkumulatorer som lett kan erstattes. Batteriet skal ikke utsettes for varme som sollys, ild eller andre varmekilder. MERK: Se hovedetiketten inne i apparatet for informasjon om sikkerhet, inkludert produktidentifikasjon og strømstyrke. MERK: Bruk bare strømadapteret som kom med dette apparatet. Ikke bruk strømforsyning fra et annet apparat eller en annen produsent. Hvis du bruker en annen strømkabel eller strømtilførsel, kan dette skade apparatet og gjøre garantien ugyldig. 3

4 FORSIKTIG: y Apparatet skal ikke utsettes for vann (drypp eller sprut), og gjenstander fylt med væsker, som vaser, skal ikke plasseres på apparatet. y Minste avstand rundt apparatet for tilstrekkelig ventilasjon, ikke mindre enn 5 cm. y Ventilasjonen må ikke bli truet av tildekking av ventilasjonsåpninger med gjenstander, slik som aviser, bordduk, gardiner, etc.. y Ingen åpen flammekilde, som påtent stearinlys, må ikke plasseres på apparatet. y Indre litium-batteri i må ikke byttes av bruker på grunn av fare for eksplosjon hvis batteri er erstattet ukorrekt, og må derfor bli erstattet med samme batteri av ekspert.,, Merk Apparatets driftstemperatur Når det brukes i kaldt vær skal apparatet ikke skrive ut. Ta det inn fra det kalde miljøet og gi det ca 10 min til å tilpasse seg angitt driftstemperatur (5 C - 40 C). Prøv å skrive ut igjen. (For riktig bruk anbefales det å ikke å bruke apparatet utendørs om vinteren.) > > Forsiktig VIS FORSIKTIGHET når du bruker dette produktet i miljøer med lav luftfuktighet y Det kan oppstå statisk elektrisitet i miljøer med lav luftfuktighet. y Det anbefales å berøre en jordet metallgjenstand før produktet brukes under slike forhold. 4

5 INNHOLD Sikkerhetsinformasjon...2 TRINN 1 Komme i gang...6 Leveringen omfatter...6 Produktoversikt...6 Strøm på/av...7 TRINN 2 Batterilading...7 TRINN 3 Sette inn fotopapir...9 Rengjøre skriverhodet ved bruk av Smart Sheet...10 Om fotopapir...10 Løsning for papirstopp...12 TRINN 4 Installere App Installere App for Android-telefon...12 App-innstilling...13 Installerer App for iphone...14 Still inn Bluetooth på iphone...14 Installere App for Windows-telefon...15 Innstilling Bluetooth for Windows-telefon...15 TRINN 5 Skrive ut bilder Skriv ut med Android-telefon...16 Skrive ut med iphone...20 Skrive ut ved hjelp av Windows-telefon..23 Bruk redigeringsmodus...25 Notater om utskriften Sjekk hvor du kan kjøpe papir...27 Oppdater apparatet Kontrollere etiketten Om LED-indikator Spesifikasjoner Feilsøking

6 TRINN 1 Komme i gang Leveringen omfatter Produktoversikt Bryter (strøm) Spor for papirutmating LG Pocket Photo-skriver Mikro USB-port (for lading) LED-indikator Hull for tilbakestilling USB-kabel Lader 6 ZINK fotopapir Enkel brukermanual y Avhengig av modell kan leverte apparater være forskjellige.(ex. Lader, fotopapir osv.) Papirskuff Knapp for øvre deksel

7 Strøm på/av TRINN 2 Batterilading Dette apparatet bruker innebygd batteri. Før du bruker den, må du lade batteriet i sin helhet. (Se nedenfor) På : Skyv bryteren i retningen pilen viser. Av Skyv bryteren i motsatt retning.,, Merk y Når apparatet slås på vil LED-indikatoren i blinke i 5 sek. Dernest er utskrift tilgjengelig. y For mer informasjon, se Om LED-indikator. Batteriladetid: 1,5 timer Sjekk ladestatus med knapp y Strøm av : Lading: Fulladet y 0%: blinker i ca 30 sek. og slås av. y LG Pocket Photo er alltid ladet når den er koblet til strømforsyningen, bortsett fra når det skriver ut. 7

8 Lader (AC-adapter) y Modell : ADS-5MA-06A 05050GPG y Produsent: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD. y Inngang: V ~, 50 / 60 Hz Max. 0.3 A y Utgang: 5 V 0 1,0 A 8,, Merk y Avhengig av modellen, adapteren er kanskje ikke inkludert i medfølgende elementer y Når du kjøper en adapter, kan du se de anbefalte spesifikasjonene ovenfor. y Hvis du ikke bruker anbefalt adapter, kan ladetiden variere. > > Forsiktig y Behandles med forsiktighet under lading for å unngå elektrisk støt. y Må ikke plasseres nær varmeapparater. y Må ikke demonteres eller deformeres. y Ikke utsett for slag. y Unngå for høy eller lav temperatur eller luftfuktighet.,, Merk y Du kan koble apparatet til PC ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen, men ladetiden kan være lengre. y Driftstiden på batteriet kan variere avhengig av batteriets status, driftsmessig status og miljøbetingelser. y Når batteriet er utladet er utskrift igjen tilgjengelig etter å ha lade det i mer enn 10 min. (Lad fullt ut for å skrive ut flere ark på rad.)

9 TRINN 3 Sette inn fotopapir 1. Åpne det øvre dekselet. 2. Pakk ut pakken av fotopapir. 3. Skyv Smart Sheet (blå) og fotopapir sammen i åpningen for å sette inn papir. Smart Sheet vil automatisk mates ut før første utskrift. y Ikke sette inn mer enn 10 ark fotopapir og 1 smart-ark. Ellers kan 2 papirer mates ut i en gang eller papirstopp kan forekomme. y Så snart pakken er åpent hold det gjenværende papiret i en lufttett plastpose. y Når strømmen er satt på kan ikke det øvre dekslet åpnes. For å åpne det må strømmen slås av. Fotopapir med hvit side opp Smart Sheet med strekkode med forsiden ned 9

10 Rengjøre skriverhodet ved bruk av Smart Sheet Smart Sheet (Renser) Når du setter inn et nytt smartark og fotopapir vil dette apparatet skanne strekkoden på smartarket for å ivareta optimalisert fotopapir. (det vil bli sendt ut før første skriving.) For å beholde best mulig kvalitet må fremmedelementer fjernes fra skriverhodet ved hjelp av rengjøringsmidler. NB om Smart Sheet Når det brukes Smart Sheet må de brukes med fotopapir i den samme lommen. y Bruk av Smart Sheet fra en annen lomme kan resultere i dårlig kvalitet. y Hvis utskriftkvaliteten er unormal, skriv ut Smart Sheet 3-5 ganger etter hverandre. y Gjenbruk Smart Sheet inntil fotopapir fra samme lomme er brukt opp. Om fotopapir Fotopapirlomme 10

11 Bruk eksklusivt fotopapir for LG Pocket Photo. I motsatt fall vil ikke utskriftkvaliteten kunne garanteres og det vil kunne oppstå skade på Pocket Photo. NB om fotopapir y Ikke skad eller bøy papiret. y Bruk av skittent papir kan føre til funksjonsfeil. y Sørg for å bruke papirene innenfor angitt dato. y Håndter med forsiktighet for å unngå å få smuss på papiret når du berører det. y Etter at papirpakken er åpnet kan papirene begynne å krølle seg eller få missfarging etter en stund. Det anbefales å bruke dem så snart som mulig. y Bruk av fotopapir fra andre selskapet kan føre til feil, papirstopp eller dårlig utskriftkvalitet. y Ikke plasser inne i en bil, eller utsett for direkte sollys eller fukt. y Ikke oppbevar på et sted der temperaturen eller luftfuktigheten er for høy eller lav. Det kan redusere kvaliteten på utskriften. 11

12 Løsning for papirstopp Ikke trekk ut papiret. Slå apparatet av og på igjen og papiret vil mates ut automatisk. y Hvis det er fremmedlegemer eller støv på rullen kan det hende at papiret ikke vil komme ut som det skal. I et slikt tilfelle må fremmedlegemene først fjernes fra skriverhodet med limbånd. Deretter brukes et rent smartark hvoretter det prøves på nytt. y Se Feilsøking hvis denne feilen ikke løses. TRINN 4 Installere App Installere App for Android-telefon Bruk av NFC Se Skrive ut med NFC. Tagging: Tagging ved første gangs linking til Play Store hvor du kan laste ned LG Pocket Photo-app. Forberedelse: Før bruk av NFC Å skrive ut et foto med NFC, gå til [Setting] for smarttelefon og aktiver [Read and Write]-modus. Bluetooth Fra Play-butikken (Android Market) Søk etter LG Pocket Photo. Bruke QR-kode Skann QR-koden på produktesken. 12

13 App-innstilling Angi alternativene i [Setting]. Bluetooth * NFC : Nærfeltskommunikasjon ** GPS : Globalt posisjoneringssystem som bruker en satellitt y Aktiver alle modus og bruk pocket photo-app for optimalisering av utskrift av foto. Se Help for detaijer For mer informasjon om App, trykk på Help. y NFC* : NFC Utskrifter med NFC (kun NFCkompatibel mobiltelefon) y Bluetooth : Utskrifter med Bluetooth y GPS**: Lagrer posisjonen der du tok bildet 13

14 Installerer App for iphone Fra App Store Søk etter LG Pocket Photo. Bruke QR-kode Skann QR-koden på produktesken. Still inn Bluetooth på iphone 1. På iphones startskjerm berør [Setting]. 2. Berør Bluetooth og berør skyveknappen for å slå Bluetooth [On]. 3. For å kople Pocket Photo-apparatet til iphone, slå på apparatet og sørg for at det er synlig modus. 4. Når du finner apparatet berør navnet Pocket Photo på skjermen. Se Help for detaijer For mer informasjon om App, trykk på Help. 14

15 Installere App for Windows-telefon Fra Store Søk etter LG Pocket Photo. Innstilling Bluetooth for Windowstelefon 1. På Windows-telefonen hjem-skjermen, trykker du på [Setting]. 2. Velg Bluetooth på systemet og berør glidebryteren for å slå Bluetooth [On]. 3. For å koble Pocket Photo-apparatet til Windowstelefon, slå på enheten og sørg for at det er si synlig modus. 4. Når du finner enheten så berør navnet Pocket Photo på skjermen. 5. Etter å ha sjekket [Connected], Kjør App. 15

16 TRINN 5 Skrive ut bilder Skriv ut med Android-telefon Skriv ut med Bluetooth ( Bluetooth Forberedelse: Slå på apparatet, og start utskriften med LED-indikatoren ) slått på. 1. Kjør LG Pocket Photo-app på Android-telefon. 2. Velg et bilde du vil skrive ut, og trykk på [ ]. Bluetooth 3. Berør [OK], og det vil begynne å søke etter Bluetooth-apparater. y For å skrive ut, angi utskriftmodus eller antall fotos på skjermen for forhåndsvisning. 4. Når LG Pocket Photo er sammenkoblet for første gang, vises [Bluetooth pairing request]. For å starte utskriften trykker du på [Pairing] eller skrive inn PINkoden y Hvis Smart Sheet er i apparatet, vil det mates ut før utskrift. 16

17 Skrive ut med NFC ( Først sjekke om din Android-telefon støtter NFC. ) Bluetooth y Hvordan lese NFC kode : Gjør smarttelefonen til å komme nær til NFC-koden på apparatet. NFC 3. Velg et bilde for å skrive ut og merke, utskriften startes deretter umiddelbart. Fra dette tidspunktet, kan du kjøre App og skrive ut et bilde ved bare å merke. 1. Under merking for første gang, lenker det til Play Store, hvor du kan laste ned LG Pocket Photo App. 2. Gå til [Setting] i installert App og sjekk [NFC]. 17

18 > > Forsiktig y Hvis NFC-taggen ikke leses, sjekk dens posisjon på LG Pocket Photo og smarttelefon. Prøv dernest å skrive ut igjen. (Avhengig av type smarttelefon kan plasseringen av NFC-tagg variere.) y Hvis smarttelefonen din har krometui er ikke NFC tilgjengelig. NFC leses ikke ordentlig i alle typer etuimateriale eller -tykkelse. y Ikke plasser smarttelefonen på Pocket Photo når du bruker NFC. (Samme bilde kan skrives ut gjentatte ganger.),, Du kan skrive ut bilder direkte fra Androidtelefoner eller PC via Bluetooth uten App. Velg et bilde og velg [Bluetooth] i [Share] eller [Menu]. > > Forsiktig y Sjekk strømmen på Pocket Photo når apparatet ikke kan søke etter et Bluetoothapparat. y Fotofiler som er mindre enn 10 MB kan skrives ut. y Innstilling av skjerm kan variere avhengig av telefonens produsent. y Når den er tilkoblet til en annen produsents smarttelefon vil noen funksjoner kunne være begrenset avhengig av forholdene. 18

19 Innstilling av Pocket Photo-app for Androidtelefon Du kan sjekke det gjenværende batterikapasitet, antall bilder som skrives ut, apparatversjon, MACadresse, og endre innstillingen av utskriftsmodus, osv. 1. Kjør LG Pocket Photo-app på Android-telefon. (For å sjekke [Device information], må Bluetooth på smarttelefonen settes til [On].) 2. Gå til [Setting]. 3. Trykk på [Device Information]. [ ] Paper Full Skriver ut uten hvite området (Kanten av bildet kan kuttes av.) [ ] Image Full Skriver ut et bilde som en helhet. (Et hvitt område kan oppstå ved kanten av papiret.) 19

20 Auto Power Off,, Merk Angi et tidspunkt, slik at apparatet slår seg selv av. (Standard er [5 min]. Hvis du stiller inn på [Off], kan apparatet være på i opptil 2,5 timer med fulladet batteri.) y Jo lenger tid du setter [Auto Power Off], jo mer batteristrøm brukes. Maksimum antall utskrifter kan variere. y Det anbefales å holde apparatets standardinnstillinger. Skrive ut med iphone Skriv ut med Bluetooth ( ) Bluetooth Forberedelse: Slå på apparatet, og start utskriften med LED-indikatoren slått på. 1. Kjør LG Pocket Photo-app på iphone. 2. Velg et bilde du vil skrive ut, og trykk på [ ]. 3. Do you want to print? -melding vises. Trykk på [OK] for å starte utskriften. y Angi utskriftmodus eller antall fotos på skjermen for forhåndsvisning for å skrive ut. y Hvis Bluethooth ikke er koblet til, vises meldingen Paired device not found. (se Bluetooth-innstillingen for iphone.) 20

21 y Hvis Smart Sheet er i apparatet, vil det mates ut før utskrift. Stille inn iphone Pocket Photo App Du kan sjekke det gjenværende batterikapasitet, antall bilder som skrives ut, apparatversjon, MACadresse, og endre innstillingen av utskriftsmodus, osv. 1. Kjør LG Pocket Photo-app på iphone. (For å sjekke [Device information], må Bluetooth på iphone settes til [On].) 2. Gå til [Setting]. 3. Trykk på Setting for å endre. 21

22 [ ] Paper Full Skriver ut uten hvite området (Kanten av bildet kan kuttes av.) [ ] Image Full Skriver ut et bilde som en helhet. (Et hvitt område kan oppstå ved kanten av papiret.) Auto Power Off,, Merk Angi et tidspunkt, slik at apparatet slår seg selv av. (Standard er [5 min]. Hvis du stiller inn på [Off], kan apparatet være på i opptil 2,5 timer med fulladet batteri.) y Jo lenger tid du setter [Auto Power Off], jo mer batteristrøm brukes. Maksimum antall utskrifter kan variere. y Det anbefales å holde apparatets standardinnstillinger. 22

23 Skrive ut ved hjelp av Windowstelefon Skriv ut med Bluetooth ( Bluetooth Forberedelse: Slå på apparatet, og start utskriften med LED-indikatoren ) slått på. 1. Kjør LG Pocket Photo-app på Windows-telefon. 2. Velg et bilde du vil skrive ut, og trykk på [ ]. 3. Do you want to print? -melding vises. Trykk på [OK] for å starte utskriften. y Hvis utskriften ikke starter, sjekk strømmen til enheten. y Hvis Bluetooth ikke er tilkoblet, velger du registrerte Pocket foto enhet eller reset Bluetooth ved å velge [Search]. Utskriftsmodus y [ ] Paper Full: Utskrift uten tomrom. (Kanten av bildet kan kuttes av.) y [ ] Image Full: Skriver ut et bilde som en helhet. (Et hvitt område kan oppstå ved kanten av papiret.) 23

24 Se Help for detaijer,, Merk y Hvis Smart Sheet er i apparatet, vil det mates ut før utskrift. y For å skrive ut, angi utskriftmodus eller antall fotos på skjermen for forhåndsvisning. Innstilling av utskriftsmodus og antall foto trykt støttes bare for PD239 modell. For mer informasjon om App, trykk på Help. På under nedlastbare så kan du laste ned brukerveiledning om du bruker PCer. 24

25 Merknad om Windows Phone y Du kan sjekke Manual, Share, App-versjon og hvor du skal kjøpe papir ved å berøre [ ]. y Windows telefonen støtter ikke installasjon av App og fotoutskrift ved NFC funksjonen. y I tilfelle Windows-telefon, for å skrive ut et bilde i normal mappen via Bluetooth er det bare tilgjengelig når du bruker app. y Begrensningene til Windows telefon -- Enhetsinformasjon støttes ikke -- Windows telefonen ikke støtter firmware / TMD * oppdatering av Pocket Photo. (På under Nedlastbar så kan du laste ned Pocket Photo oppdateringsverktøyet for Windows-PCer.) Bruk redigeringsmodus Du kan redigere fotokvalitet, farge og størrelse med redigeringsverktøyet i menyen. Bruk redigeringsfunksjonen med et spekter av bildekorrigeringsfiltere TMD *: TMD betyr fargekorrigeringsdata. 25

26 Notater om utskriften y Det trykte bildet kan skille seg fra originalbildet som følge av utskriftmetoden (termisk overføringsutskrift). y Bruk den nyeste appen for LG Pocket Photo ( når det skrives ut et bilde lager den en optimalisert versjon.) y Jo høyere oppløsning bildet har, dess høyere kvalitet får fotografiet som skrives ut. (Korrekt oppløsning er mer enn 1280 x 2448 pixel.) y Når batteriet er fulladet, kan du skrive ut opptil 30 papir etter hverandre. y Maksimum utskrifter er basert på ISO fargebildestandard og antall fotografier som skrives ut kan variere i henhold til brukerens miljøforhold (tid, temperatur, luftfuktighet eller utskriftmetode). y Hvis det er mer enn en LG Pocket Photo-apparat, sjekk MAC-adressen på etiketten til å velge det du vil bruke. Se "Kontrollere etiketten" y Bluetooth som søker og overfører, kan mislykkes avhengig av omgivelsene. Sjekk Bluetoothtilstanden på din telefon og prøv på nytt. y Hvis du parer flere smarttelefoner kan det oppstå en reparing. 26

27 > > Forsiktig Sjekk hvor du kan kjøpe papir y Ikke trekk papiret ut med makt under utskrift. y Ikke åpne det øvre dekslet for innsetting av papir under utskrift. y Ikke plassere en hindring foran papirutmatingen. y Hvis apparatet vibreres eller gis et slag kan kvaliteten av det trykte bildet reduseres. y Utskrift av pass/visa-bilde vil ikke gi tilfredsstillende resultat. Utskrift av bilder tatt i et studio er å anbefale. y Utskriftkvaliteten kan variere avhengig av kvaliteten på originalbildet (når det er for mørkt eller uklart). Bruk bildet etter korrigering med Pocket Photo-app. y Pocket Photo-appens oppløsning er optimalisert til 800 x 480 piksler. 1. Gå til innstillinger eller menyskjermbilde for å sjekke hvor du kan kjøpe papir. 2. Etter å ha berørt [ ], velg et land. Oppdater apparatet. Du kan oppdatere apparatet ved å bruke den nyeste programvaren for å forbedre produktets drift og/eller legge til nye funksjoner. 1. Kople sammen apparatet og smarttelefonen via Bluetooth. 2. Kjør Pocket Photo-app og berør deretter [Setting]- menyen. 3. Den nåværende versjonen og en nyere versjon vises hvis ny versjon finnes. 27

28 4. Berør [Update]-knappen for å oppdatere apparatet. Kontrollere etiketten I tilfelle det er mer enn en LG Pocket Photo-apparat, sjekk MAC-adressen på etiketten for å velge den du vil bruke.,, Merk y Ikke slå av strømmen eller trykk på tilbakestillingstasten under oppdateringsprosedyren. y Dette apparatet kan ikke oppdateres til en tidligere versjon. y Hvis det ikke er noen nyere versjon vil meldingen [This is the lastest version] vises. y På under Nedlastbar så kan du laste ned Pocket Photo oppdateringsverktøyet for Windows-PCer. 1. Åpne det øvre dekselet. 28

29 Om LED-indikator LED-indikator viser tilstanden på apparatet. 2. Du finner produktetiketten.,, Merk Når strømmen er satt på kan ikke det øvre dekslet åpnes. For å åpne det må strømmen slås av. LED-farge Tilstand/ Strøm Venter/ På Beskrivelse Venter på utskrift. Enheten slår seg av hvis den ikke brukes på en stund. Oppdatering/ Blink Oppdatering eller påeller avslåing av strøm (Auto) 29

30 Av For å skrive ut, slå på apparatet. Batteriet har høy temperatur (over 45 C) Ved kontinuerlig utskrift kan batteriet overopphetes. (Vent en stund.) Feil / blink Oppdatering feilet Feil / blink Ingen papir, Papirstopp, Avbrutt, Åpnet, Lav temperatur, Filformat som ikke støttes Lading For å skrive ut, slå på apparatet. Lavt batteri/ blink For å skrive ut, lad apparatet. Fulladet Batteriet er fulladet. Lad batteriet. Gjenværende batterispenning er under 30%. 30

31 Skriv ut / blink Kjølemodus/ blink Overføring av data via Bluetooth eller utskrift Etter kontinuerlig utskrift vil apparatet kunne kjøle ned sin interne temperatur automatisk. Vent en stund med å skrive ut på nytt. Spesifikasjoner Fotostørrelse Bildefiltype/ størrelse Gjennomsnitt av papirforbruket Bevaringsmiljø for papirmedia Apparatets driftsmiljø Optimalt utskriftsmiljø 50 mm x 76 mm (Punktstørrelse: 640 x 1224) PNG (Max: JPEG (baseline) / mindre enn 10 MB (Progressiv JPEG støttes ikke. ZINK TM fotopapir (eksklusivt for LG) Temperatur : C Luftfuktighet: : % RH Temperatur : 5-40 C Luftfuktighet: mindre enn 70 % (35 C) (En melding om temperaturbegrensning vises i appen.) Temperatur : C Luftfuktighet: mindre enn 70 % (32 C) 31

32 LED-indikator Kommunikasjon Bluetooth 4.0 Ekstern kontakt Buss strømforsyning (USB) Batterilevetid Strømforsyning Bildeoppløsning Dimensjoner (B x D x H) Nettovekt Pocket Photo App støtter versjon 32 Strøm / Venter / Bluetooth sender / Ladet / Utladet / Feil / Skriverens tilstand/oppdater Mikro USB-port for batterilading (AC-adapter) DC 5 V 0 1,0 A 500 mah Li-polymer oppladbart batteri (AC-adapter) DC 5 V 0 1,0 A Mer enn 1280 x 2448 piksler 76 mm x 126 mm x 20 mm 221 g y Android v2.2 eller høyere y ios v5.1 eller høyere y Windows Phone 8.0 eller høyere y Telefonen din kan være inkompatibel med apparatet, avhengig av produsent, miljø eller (Android eller ios) operativsystem. y Design og spesifikasjoner er ting som kan forandres uten foregående varsel. y All other product and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

33 Feilsøking Årsak Ingen strøm Paring av Bluetooth ikke fungerer godt. Grunn / løsning Batteriet er frakoblet. Pass på at apparatet er koblet til laderen eller PC på riktig måte under lading. Slå Bluetooth av og på igjen på smarttelefonen, og deretter koble sammen apparatene i smarttelefonens innstillinger. Slå på apparatet og prøv å skrive ut (paring) igjen i 5 sek. Pass på at apparatet er slått på. Papirstopp før utskrift Papirstopp under utskrift Det utskrevne bildet har linjer. Ingen eller ufullstendig bildet skrives ut. Kanten av bildet er kuttet av. 1. Slå apparatet av og på igjen, papiret vil mates ut automatisk. 2. Hvis ovennevnte løsning ikke fungerer, lukk opp det øvre dekselet og ordne papirene. Deretter sett dem med Smart Sheet (blå) eller trekk papiret ut langsomt og forsiktig. Åpne det øvre dekselet, ordne papir og sett dem med Smart Sheet nederst. Prøv å skrive ut igjen etter reorganiseringen av papiret. (Hvis du vil åpne det øvre dekselet, se "Sjekk etikett"). Sett [Print mode] til [Image Full] i programmets innstilling, bildet vil deretter skrives ut som en helhet. 33

34 Blanktegn vises på kanten av papiret. Når [ ] er satt til [Image Full], kan tomrom vises hvis sideforholdet på papiret og bildet er ikke det samme. Når utskriftmodus er satt til [ ] kan kanten på bildet bli kuttet av eller det kan vises små mellomrom på kanten av papiret. Kvaliteten på utskriftsbildet er for lavt. I tilfelle du forstørrer et bilde ved hjelp av [ ]-menyen i appen, kan kvaliteten på det utskrevne bildet reduseres. Slå av apparatet, og sett Smart Sheet-arkene på bunnen. Prøv å skrive ut igjen etter reorganiseringen av papiret. Vær sikker på at bildestørrelsen er mer enn den høyeste oppløsningen. (1280 x 2448 piksler) Når det brukes Smart Sheet må de brukes med fotopapir i den samme lommen. Hvis du bruker en annen leverandørs fotopapir kan ikke utskriftkvaliteten eller lommefoto garanteres. 34

35 Apparatet skriver ikke ut. Enheten er slått av automatisk. Ovenstående løsninger virker ikke. Forvarming er nødvendig. Vent i ca. 2 min. Påse at det er papir i apøparatet. Det kan ta tid å skrive ut etter at Smart Sheet er matet ut. Påse at bildefilen er mindre enn 10 MB. Bare baseline JPEG, PNG (Maks: 1350x1050) format støttes. Sjekk [Auto Power Off] tid i appens innstilling. Trykk i [Reset hole] med en spiss gjenstand som en utbrettet binders for å initialisere. 35

36

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

cspolaroid@camarketing.com.

cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Fotoprint uten blekk Brukermanual {Generelt produktbilde} Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon. for hjelp. - Kun belagte grensesnittkabler skal brukes.

Sikkerhetsinformasjon. for hjelp. - Kun belagte grensesnittkabler skal brukes. Brukermanual 1 Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon og teknisk support, kontakt vårt hjelpsomme team

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Music Box One. Kjære kunde

Music Box One. Kjære kunde Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Spørsmål 4 Innhold 4 Oppstart 4 Installering av applikasjon og oppsett av teller 5 Lading av teller 6 Hvordan bære teller 7 Rengjøring av teller

Detaljer

Copyright. Varemerker

Copyright. Varemerker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, uten forutgående

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

2. Produkt introduksjon

2. Produkt introduksjon Bruker manual for solcelleregulator Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Denne håndboken kan endres uten varsel, og selskapets tolkning av den gjelder. 1. Sikkerhets instruksjon ⑴ Hold installasjonsstedet

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

Bruker manual for solcelleregulator Sikkerhets instruksjon Produkt introduksjon 2.1 Profil 2.2 Funksjon

Bruker manual for solcelleregulator Sikkerhets instruksjon Produkt introduksjon 2.1 Profil 2.2 Funksjon Bruker manual for solcelleregulator Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Denne håndboken kan endres uten varsel, og selskapets tolkning av den gjelder. 1. Sikkerhets instruksjon ⑴ Hold installasjonsstedet

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCA USB 19200 Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Flat Scan USB 19200. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Smart Access Driftsprosedyre

Smart Access Driftsprosedyre Smart Access Driftsprosedyre A. Forhåndsbetingelse... 3 1. Smarttelefonkompatibilitet... 3 2. Valg av kabel... 3 a. Apple-enheter (iphone 4/4s)... 3 b. Apple-enheter (iphone 5/5c/5s)... 3 c. Android-enheter

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NORSK

BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Velkommen... 3 Bluetooth-tilkobling... 4 Produktoversikt... 5 Dette finner du i esken:... 6 Passform... 7 Lading... 8 Kontroller... 10 På/av... 10 Musikk og anrop... 11 Parvis tilkobling...

Detaljer

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800

Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800 Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800 QL-800 Hurtigstartguide (norsk) Etikettskriver QL-800 Trykt i Kina D00N1J001 Hurtigstartguide (norsk) Takk for at du kjøpte QL-800! Les produktsikkerhetsguiden først,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok 4P359542-2S Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk Installasjonshåndbok Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer