Brukerveiledning NORSK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning NORSK"

Transkript

1 Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker apparatet. MODELL: PD239W/ PD239P/ PD239Y/ PD239TW/ PD239TP/ PD239TY/ PD239SP/ PD239SL/ PD239SA/ PD239G NORSK Bluetooth Det aktuelle apparatet kan avvike fra tegningen.

2 Sikkerhetsinformasjon FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET (INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT. INGEN AV DELENE I DETTE APPARAQTET KAN REPARERES AV BRUKEREN. LEVER APPARATET TIL KVALIFISERT PERSONELL NÅR DET TRENGER SERVICE. 2 FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES Denne blinkende pilen i en trekant, varsler brukeren om fare for uisolert farlig spenning inne i produktet. Spenningen kan være sterk nok til å forårsake elektrisk støt. Et utropstegn i en trekant skal varsle brukeren om at utstyret trenger vedlikehold (service). Instruksjoner finnes i litteraturen som følger med produktet. ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, SKAL DETTE PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET. ADVARSEL: Ikke plasser dette utstyret på et trangt område, som i en bokhylle eller lignende. FORSIKTIG: Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres. Monter i henhold til produsentens anvisninger. Spor og åpninger i kabinettet er for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte eller tilsvarende overflate. Dette produktet skal ikke plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle eller stativ med mindre tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner er fulgt. FORSIKTIG med strømledningen De fleste apparater anbefales koblet til en egen strømkrets: Det betyr at de må kobles til én enkelt stikkontakt som bare gir strøm til dette apparatet, og apparatet må ikke kobles gjennom ekstra kontaktplugg,

3 grenuttak eller skjøteledning. Sjekk siden med spesifikasjoner i denne brukerveiledningen for å være sikker. Overbelast ikke vegguttak. Overbelastede vegguttak, løse eller skadede stikkontakter, skjøteledninger, slitte kabler, skadd eller sprukket isolasjon er farlig. Alle disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller brann. Sjekk strømledningen til apparatet ditt med jevne mellomrom. Hvis ledningen ser ut til å være skadet eller slitt, må du koble den fra uttaket, slutte å bruke apparatet og erstatte ledningen med riktig ledningstype fra et autorisert servicesenter. Beskytt ledningen fra fysiske eller mekaniske feil ved å unngå at den blir vridd, bøyd, kommer i klem, klemmes når en dør lukkes eller blir tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på stikkontakter, vegguttak og stedet hvor ledningen går ut fra apparatet. Trekk ut stikkontakten for å slå strømmen fullstendig av. Forsikre deg om at stikkontakten er innenfor rekkevidde når du plasserer produktet. Enheten har et bærbart batteri eller akkumulator. Sikkerhetsinstruks for fjerning av batteriet eller batteripakken fra utstyret. Fjern det gamle batteriet eller batteripakken ved å følge trinnene i omvendt rekkefølge som den du brukte ved monteringen. For å forhindre forurensning av miljøet og mulig fare for menneske- og dyrehelse skal gamle batterier eller batteripakker avhendes i egnede beholdere på innsamlingsstasjoner. Ikke kast batterier i husholdningsavfallet ditt. Du bør bruke lokale systembatterier og -akkumulatorer som lett kan erstattes. Batteriet skal ikke utsettes for varme som sollys, ild eller andre varmekilder. MERK: Se hovedetiketten inne i apparatet for informasjon om sikkerhet, inkludert produktidentifikasjon og strømstyrke. MERK: Bruk bare strømadapteret som kom med dette apparatet. Ikke bruk strømforsyning fra et annet apparat eller en annen produsent. Hvis du bruker en annen strømkabel eller strømtilførsel, kan dette skade apparatet og gjøre garantien ugyldig. 3

4 FORSIKTIG: y Apparatet skal ikke utsettes for vann (drypp eller sprut), og gjenstander fylt med væsker, som vaser, skal ikke plasseres på apparatet. y Minste avstand rundt apparatet for tilstrekkelig ventilasjon, ikke mindre enn 5 cm. y Ventilasjonen må ikke bli truet av tildekking av ventilasjonsåpninger med gjenstander, slik som aviser, bordduk, gardiner, etc.. y Ingen åpen flammekilde, som påtent stearinlys, må ikke plasseres på apparatet. y Indre litium-batteri i må ikke byttes av bruker på grunn av fare for eksplosjon hvis batteri er erstattet ukorrekt, og må derfor bli erstattet med samme batteri av ekspert.,, Merk Apparatets driftstemperatur Når det brukes i kaldt vær skal apparatet ikke skrive ut. Ta det inn fra det kalde miljøet og gi det ca 10 min til å tilpasse seg angitt driftstemperatur (5 C - 40 C). Prøv å skrive ut igjen. (For riktig bruk anbefales det å ikke å bruke apparatet utendørs om vinteren.) > > Forsiktig VIS FORSIKTIGHET når du bruker dette produktet i miljøer med lav luftfuktighet y Det kan oppstå statisk elektrisitet i miljøer med lav luftfuktighet. y Det anbefales å berøre en jordet metallgjenstand før produktet brukes under slike forhold. 4

5 INNHOLD Sikkerhetsinformasjon...2 TRINN 1 Komme i gang...6 Leveringen omfatter...6 Produktoversikt...6 Strøm på/av...7 TRINN 2 Batterilading...7 TRINN 3 Sette inn fotopapir...9 Rengjøre skriverhodet ved bruk av Smart Sheet...10 Om fotopapir...10 Løsning for papirstopp...12 TRINN 4 Installere App Installere App for Android-telefon...12 App-innstilling...13 Installerer App for iphone...14 Still inn Bluetooth på iphone...14 Installere App for Windows-telefon...15 Innstilling Bluetooth for Windows-telefon...15 TRINN 5 Skrive ut bilder Skriv ut med Android-telefon...16 Skrive ut med iphone...20 Skrive ut ved hjelp av Windows-telefon..23 Bruk redigeringsmodus...25 Notater om utskriften Sjekk hvor du kan kjøpe papir...27 Oppdater apparatet Kontrollere etiketten Om LED-indikator Spesifikasjoner Feilsøking

6 TRINN 1 Komme i gang Leveringen omfatter Produktoversikt Bryter (strøm) Spor for papirutmating LG Pocket Photo-skriver Mikro USB-port (for lading) LED-indikator Hull for tilbakestilling USB-kabel Lader 6 ZINK fotopapir Enkel brukermanual y Avhengig av modell kan leverte apparater være forskjellige.(ex. Lader, fotopapir osv.) Papirskuff Knapp for øvre deksel

7 Strøm på/av TRINN 2 Batterilading Dette apparatet bruker innebygd batteri. Før du bruker den, må du lade batteriet i sin helhet. (Se nedenfor) På : Skyv bryteren i retningen pilen viser. Av Skyv bryteren i motsatt retning.,, Merk y Når apparatet slås på vil LED-indikatoren i blinke i 5 sek. Dernest er utskrift tilgjengelig. y For mer informasjon, se Om LED-indikator. Batteriladetid: 1,5 timer Sjekk ladestatus med knapp y Strøm av : Lading: Fulladet y 0%: blinker i ca 30 sek. og slås av. y LG Pocket Photo er alltid ladet når den er koblet til strømforsyningen, bortsett fra når det skriver ut. 7

8 Lader (AC-adapter) y Modell : ADS-5MA-06A 05050GPG y Produsent: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD. y Inngang: V ~, 50 / 60 Hz Max. 0.3 A y Utgang: 5 V 0 1,0 A 8,, Merk y Avhengig av modellen, adapteren er kanskje ikke inkludert i medfølgende elementer y Når du kjøper en adapter, kan du se de anbefalte spesifikasjonene ovenfor. y Hvis du ikke bruker anbefalt adapter, kan ladetiden variere. > > Forsiktig y Behandles med forsiktighet under lading for å unngå elektrisk støt. y Må ikke plasseres nær varmeapparater. y Må ikke demonteres eller deformeres. y Ikke utsett for slag. y Unngå for høy eller lav temperatur eller luftfuktighet.,, Merk y Du kan koble apparatet til PC ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen, men ladetiden kan være lengre. y Driftstiden på batteriet kan variere avhengig av batteriets status, driftsmessig status og miljøbetingelser. y Når batteriet er utladet er utskrift igjen tilgjengelig etter å ha lade det i mer enn 10 min. (Lad fullt ut for å skrive ut flere ark på rad.)

9 TRINN 3 Sette inn fotopapir 1. Åpne det øvre dekselet. 2. Pakk ut pakken av fotopapir. 3. Skyv Smart Sheet (blå) og fotopapir sammen i åpningen for å sette inn papir. Smart Sheet vil automatisk mates ut før første utskrift. y Ikke sette inn mer enn 10 ark fotopapir og 1 smart-ark. Ellers kan 2 papirer mates ut i en gang eller papirstopp kan forekomme. y Så snart pakken er åpent hold det gjenværende papiret i en lufttett plastpose. y Når strømmen er satt på kan ikke det øvre dekslet åpnes. For å åpne det må strømmen slås av. Fotopapir med hvit side opp Smart Sheet med strekkode med forsiden ned 9

10 Rengjøre skriverhodet ved bruk av Smart Sheet Smart Sheet (Renser) Når du setter inn et nytt smartark og fotopapir vil dette apparatet skanne strekkoden på smartarket for å ivareta optimalisert fotopapir. (det vil bli sendt ut før første skriving.) For å beholde best mulig kvalitet må fremmedelementer fjernes fra skriverhodet ved hjelp av rengjøringsmidler. NB om Smart Sheet Når det brukes Smart Sheet må de brukes med fotopapir i den samme lommen. y Bruk av Smart Sheet fra en annen lomme kan resultere i dårlig kvalitet. y Hvis utskriftkvaliteten er unormal, skriv ut Smart Sheet 3-5 ganger etter hverandre. y Gjenbruk Smart Sheet inntil fotopapir fra samme lomme er brukt opp. Om fotopapir Fotopapirlomme 10

11 Bruk eksklusivt fotopapir for LG Pocket Photo. I motsatt fall vil ikke utskriftkvaliteten kunne garanteres og det vil kunne oppstå skade på Pocket Photo. NB om fotopapir y Ikke skad eller bøy papiret. y Bruk av skittent papir kan føre til funksjonsfeil. y Sørg for å bruke papirene innenfor angitt dato. y Håndter med forsiktighet for å unngå å få smuss på papiret når du berører det. y Etter at papirpakken er åpnet kan papirene begynne å krølle seg eller få missfarging etter en stund. Det anbefales å bruke dem så snart som mulig. y Bruk av fotopapir fra andre selskapet kan føre til feil, papirstopp eller dårlig utskriftkvalitet. y Ikke plasser inne i en bil, eller utsett for direkte sollys eller fukt. y Ikke oppbevar på et sted der temperaturen eller luftfuktigheten er for høy eller lav. Det kan redusere kvaliteten på utskriften. 11

12 Løsning for papirstopp Ikke trekk ut papiret. Slå apparatet av og på igjen og papiret vil mates ut automatisk. y Hvis det er fremmedlegemer eller støv på rullen kan det hende at papiret ikke vil komme ut som det skal. I et slikt tilfelle må fremmedlegemene først fjernes fra skriverhodet med limbånd. Deretter brukes et rent smartark hvoretter det prøves på nytt. y Se Feilsøking hvis denne feilen ikke løses. TRINN 4 Installere App Installere App for Android-telefon Bruk av NFC Se Skrive ut med NFC. Tagging: Tagging ved første gangs linking til Play Store hvor du kan laste ned LG Pocket Photo-app. Forberedelse: Før bruk av NFC Å skrive ut et foto med NFC, gå til [Setting] for smarttelefon og aktiver [Read and Write]-modus. Bluetooth Fra Play-butikken (Android Market) Søk etter LG Pocket Photo. Bruke QR-kode Skann QR-koden på produktesken. 12

13 App-innstilling Angi alternativene i [Setting]. Bluetooth * NFC : Nærfeltskommunikasjon ** GPS : Globalt posisjoneringssystem som bruker en satellitt y Aktiver alle modus og bruk pocket photo-app for optimalisering av utskrift av foto. Se Help for detaijer For mer informasjon om App, trykk på Help. y NFC* : NFC Utskrifter med NFC (kun NFCkompatibel mobiltelefon) y Bluetooth : Utskrifter med Bluetooth y GPS**: Lagrer posisjonen der du tok bildet 13

14 Installerer App for iphone Fra App Store Søk etter LG Pocket Photo. Bruke QR-kode Skann QR-koden på produktesken. Still inn Bluetooth på iphone 1. På iphones startskjerm berør [Setting]. 2. Berør Bluetooth og berør skyveknappen for å slå Bluetooth [On]. 3. For å kople Pocket Photo-apparatet til iphone, slå på apparatet og sørg for at det er synlig modus. 4. Når du finner apparatet berør navnet Pocket Photo på skjermen. Se Help for detaijer For mer informasjon om App, trykk på Help. 14

15 Installere App for Windows-telefon Fra Store Søk etter LG Pocket Photo. Innstilling Bluetooth for Windowstelefon 1. På Windows-telefonen hjem-skjermen, trykker du på [Setting]. 2. Velg Bluetooth på systemet og berør glidebryteren for å slå Bluetooth [On]. 3. For å koble Pocket Photo-apparatet til Windowstelefon, slå på enheten og sørg for at det er si synlig modus. 4. Når du finner enheten så berør navnet Pocket Photo på skjermen. 5. Etter å ha sjekket [Connected], Kjør App. 15

16 TRINN 5 Skrive ut bilder Skriv ut med Android-telefon Skriv ut med Bluetooth ( Bluetooth Forberedelse: Slå på apparatet, og start utskriften med LED-indikatoren ) slått på. 1. Kjør LG Pocket Photo-app på Android-telefon. 2. Velg et bilde du vil skrive ut, og trykk på [ ]. Bluetooth 3. Berør [OK], og det vil begynne å søke etter Bluetooth-apparater. y For å skrive ut, angi utskriftmodus eller antall fotos på skjermen for forhåndsvisning. 4. Når LG Pocket Photo er sammenkoblet for første gang, vises [Bluetooth pairing request]. For å starte utskriften trykker du på [Pairing] eller skrive inn PINkoden y Hvis Smart Sheet er i apparatet, vil det mates ut før utskrift. 16

17 Skrive ut med NFC ( Først sjekke om din Android-telefon støtter NFC. ) Bluetooth y Hvordan lese NFC kode : Gjør smarttelefonen til å komme nær til NFC-koden på apparatet. NFC 3. Velg et bilde for å skrive ut og merke, utskriften startes deretter umiddelbart. Fra dette tidspunktet, kan du kjøre App og skrive ut et bilde ved bare å merke. 1. Under merking for første gang, lenker det til Play Store, hvor du kan laste ned LG Pocket Photo App. 2. Gå til [Setting] i installert App og sjekk [NFC]. 17

18 > > Forsiktig y Hvis NFC-taggen ikke leses, sjekk dens posisjon på LG Pocket Photo og smarttelefon. Prøv dernest å skrive ut igjen. (Avhengig av type smarttelefon kan plasseringen av NFC-tagg variere.) y Hvis smarttelefonen din har krometui er ikke NFC tilgjengelig. NFC leses ikke ordentlig i alle typer etuimateriale eller -tykkelse. y Ikke plasser smarttelefonen på Pocket Photo når du bruker NFC. (Samme bilde kan skrives ut gjentatte ganger.),, Du kan skrive ut bilder direkte fra Androidtelefoner eller PC via Bluetooth uten App. Velg et bilde og velg [Bluetooth] i [Share] eller [Menu]. > > Forsiktig y Sjekk strømmen på Pocket Photo når apparatet ikke kan søke etter et Bluetoothapparat. y Fotofiler som er mindre enn 10 MB kan skrives ut. y Innstilling av skjerm kan variere avhengig av telefonens produsent. y Når den er tilkoblet til en annen produsents smarttelefon vil noen funksjoner kunne være begrenset avhengig av forholdene. 18

19 Innstilling av Pocket Photo-app for Androidtelefon Du kan sjekke det gjenværende batterikapasitet, antall bilder som skrives ut, apparatversjon, MACadresse, og endre innstillingen av utskriftsmodus, osv. 1. Kjør LG Pocket Photo-app på Android-telefon. (For å sjekke [Device information], må Bluetooth på smarttelefonen settes til [On].) 2. Gå til [Setting]. 3. Trykk på [Device Information]. [ ] Paper Full Skriver ut uten hvite området (Kanten av bildet kan kuttes av.) [ ] Image Full Skriver ut et bilde som en helhet. (Et hvitt område kan oppstå ved kanten av papiret.) 19

20 Auto Power Off,, Merk Angi et tidspunkt, slik at apparatet slår seg selv av. (Standard er [5 min]. Hvis du stiller inn på [Off], kan apparatet være på i opptil 2,5 timer med fulladet batteri.) y Jo lenger tid du setter [Auto Power Off], jo mer batteristrøm brukes. Maksimum antall utskrifter kan variere. y Det anbefales å holde apparatets standardinnstillinger. Skrive ut med iphone Skriv ut med Bluetooth ( ) Bluetooth Forberedelse: Slå på apparatet, og start utskriften med LED-indikatoren slått på. 1. Kjør LG Pocket Photo-app på iphone. 2. Velg et bilde du vil skrive ut, og trykk på [ ]. 3. Do you want to print? -melding vises. Trykk på [OK] for å starte utskriften. y Angi utskriftmodus eller antall fotos på skjermen for forhåndsvisning for å skrive ut. y Hvis Bluethooth ikke er koblet til, vises meldingen Paired device not found. (se Bluetooth-innstillingen for iphone.) 20

21 y Hvis Smart Sheet er i apparatet, vil det mates ut før utskrift. Stille inn iphone Pocket Photo App Du kan sjekke det gjenværende batterikapasitet, antall bilder som skrives ut, apparatversjon, MACadresse, og endre innstillingen av utskriftsmodus, osv. 1. Kjør LG Pocket Photo-app på iphone. (For å sjekke [Device information], må Bluetooth på iphone settes til [On].) 2. Gå til [Setting]. 3. Trykk på Setting for å endre. 21

22 [ ] Paper Full Skriver ut uten hvite området (Kanten av bildet kan kuttes av.) [ ] Image Full Skriver ut et bilde som en helhet. (Et hvitt område kan oppstå ved kanten av papiret.) Auto Power Off,, Merk Angi et tidspunkt, slik at apparatet slår seg selv av. (Standard er [5 min]. Hvis du stiller inn på [Off], kan apparatet være på i opptil 2,5 timer med fulladet batteri.) y Jo lenger tid du setter [Auto Power Off], jo mer batteristrøm brukes. Maksimum antall utskrifter kan variere. y Det anbefales å holde apparatets standardinnstillinger. 22

23 Skrive ut ved hjelp av Windowstelefon Skriv ut med Bluetooth ( Bluetooth Forberedelse: Slå på apparatet, og start utskriften med LED-indikatoren ) slått på. 1. Kjør LG Pocket Photo-app på Windows-telefon. 2. Velg et bilde du vil skrive ut, og trykk på [ ]. 3. Do you want to print? -melding vises. Trykk på [OK] for å starte utskriften. y Hvis utskriften ikke starter, sjekk strømmen til enheten. y Hvis Bluetooth ikke er tilkoblet, velger du registrerte Pocket foto enhet eller reset Bluetooth ved å velge [Search]. Utskriftsmodus y [ ] Paper Full: Utskrift uten tomrom. (Kanten av bildet kan kuttes av.) y [ ] Image Full: Skriver ut et bilde som en helhet. (Et hvitt område kan oppstå ved kanten av papiret.) 23

24 Se Help for detaijer,, Merk y Hvis Smart Sheet er i apparatet, vil det mates ut før utskrift. y For å skrive ut, angi utskriftmodus eller antall fotos på skjermen for forhåndsvisning. Innstilling av utskriftsmodus og antall foto trykt støttes bare for PD239 modell. For mer informasjon om App, trykk på Help. På under nedlastbare så kan du laste ned brukerveiledning om du bruker PCer. 24

25 Merknad om Windows Phone y Du kan sjekke Manual, Share, App-versjon og hvor du skal kjøpe papir ved å berøre [ ]. y Windows telefonen støtter ikke installasjon av App og fotoutskrift ved NFC funksjonen. y I tilfelle Windows-telefon, for å skrive ut et bilde i normal mappen via Bluetooth er det bare tilgjengelig når du bruker app. y Begrensningene til Windows telefon -- Enhetsinformasjon støttes ikke -- Windows telefonen ikke støtter firmware / TMD * oppdatering av Pocket Photo. (På under Nedlastbar så kan du laste ned Pocket Photo oppdateringsverktøyet for Windows-PCer.) Bruk redigeringsmodus Du kan redigere fotokvalitet, farge og størrelse med redigeringsverktøyet i menyen. Bruk redigeringsfunksjonen med et spekter av bildekorrigeringsfiltere TMD *: TMD betyr fargekorrigeringsdata. 25

26 Notater om utskriften y Det trykte bildet kan skille seg fra originalbildet som følge av utskriftmetoden (termisk overføringsutskrift). y Bruk den nyeste appen for LG Pocket Photo ( når det skrives ut et bilde lager den en optimalisert versjon.) y Jo høyere oppløsning bildet har, dess høyere kvalitet får fotografiet som skrives ut. (Korrekt oppløsning er mer enn 1280 x 2448 pixel.) y Når batteriet er fulladet, kan du skrive ut opptil 30 papir etter hverandre. y Maksimum utskrifter er basert på ISO fargebildestandard og antall fotografier som skrives ut kan variere i henhold til brukerens miljøforhold (tid, temperatur, luftfuktighet eller utskriftmetode). y Hvis det er mer enn en LG Pocket Photo-apparat, sjekk MAC-adressen på etiketten til å velge det du vil bruke. Se "Kontrollere etiketten" y Bluetooth som søker og overfører, kan mislykkes avhengig av omgivelsene. Sjekk Bluetoothtilstanden på din telefon og prøv på nytt. y Hvis du parer flere smarttelefoner kan det oppstå en reparing. 26

27 > > Forsiktig Sjekk hvor du kan kjøpe papir y Ikke trekk papiret ut med makt under utskrift. y Ikke åpne det øvre dekslet for innsetting av papir under utskrift. y Ikke plassere en hindring foran papirutmatingen. y Hvis apparatet vibreres eller gis et slag kan kvaliteten av det trykte bildet reduseres. y Utskrift av pass/visa-bilde vil ikke gi tilfredsstillende resultat. Utskrift av bilder tatt i et studio er å anbefale. y Utskriftkvaliteten kan variere avhengig av kvaliteten på originalbildet (når det er for mørkt eller uklart). Bruk bildet etter korrigering med Pocket Photo-app. y Pocket Photo-appens oppløsning er optimalisert til 800 x 480 piksler. 1. Gå til innstillinger eller menyskjermbilde for å sjekke hvor du kan kjøpe papir. 2. Etter å ha berørt [ ], velg et land. Oppdater apparatet. Du kan oppdatere apparatet ved å bruke den nyeste programvaren for å forbedre produktets drift og/eller legge til nye funksjoner. 1. Kople sammen apparatet og smarttelefonen via Bluetooth. 2. Kjør Pocket Photo-app og berør deretter [Setting]- menyen. 3. Den nåværende versjonen og en nyere versjon vises hvis ny versjon finnes. 27

28 4. Berør [Update]-knappen for å oppdatere apparatet. Kontrollere etiketten I tilfelle det er mer enn en LG Pocket Photo-apparat, sjekk MAC-adressen på etiketten for å velge den du vil bruke.,, Merk y Ikke slå av strømmen eller trykk på tilbakestillingstasten under oppdateringsprosedyren. y Dette apparatet kan ikke oppdateres til en tidligere versjon. y Hvis det ikke er noen nyere versjon vil meldingen [This is the lastest version] vises. y På under Nedlastbar så kan du laste ned Pocket Photo oppdateringsverktøyet for Windows-PCer. 1. Åpne det øvre dekselet. 28

29 Om LED-indikator LED-indikator viser tilstanden på apparatet. 2. Du finner produktetiketten.,, Merk Når strømmen er satt på kan ikke det øvre dekslet åpnes. For å åpne det må strømmen slås av. LED-farge Tilstand/ Strøm Venter/ På Beskrivelse Venter på utskrift. Enheten slår seg av hvis den ikke brukes på en stund. Oppdatering/ Blink Oppdatering eller påeller avslåing av strøm (Auto) 29

30 Av For å skrive ut, slå på apparatet. Batteriet har høy temperatur (over 45 C) Ved kontinuerlig utskrift kan batteriet overopphetes. (Vent en stund.) Feil / blink Oppdatering feilet Feil / blink Ingen papir, Papirstopp, Avbrutt, Åpnet, Lav temperatur, Filformat som ikke støttes Lading For å skrive ut, slå på apparatet. Lavt batteri/ blink For å skrive ut, lad apparatet. Fulladet Batteriet er fulladet. Lad batteriet. Gjenværende batterispenning er under 30%. 30

31 Skriv ut / blink Kjølemodus/ blink Overføring av data via Bluetooth eller utskrift Etter kontinuerlig utskrift vil apparatet kunne kjøle ned sin interne temperatur automatisk. Vent en stund med å skrive ut på nytt. Spesifikasjoner Fotostørrelse Bildefiltype/ størrelse Gjennomsnitt av papirforbruket Bevaringsmiljø for papirmedia Apparatets driftsmiljø Optimalt utskriftsmiljø 50 mm x 76 mm (Punktstørrelse: 640 x 1224) PNG (Max: JPEG (baseline) / mindre enn 10 MB (Progressiv JPEG støttes ikke. ZINK TM fotopapir (eksklusivt for LG) Temperatur : C Luftfuktighet: : % RH Temperatur : 5-40 C Luftfuktighet: mindre enn 70 % (35 C) (En melding om temperaturbegrensning vises i appen.) Temperatur : C Luftfuktighet: mindre enn 70 % (32 C) 31

32 LED-indikator Kommunikasjon Bluetooth 4.0 Ekstern kontakt Buss strømforsyning (USB) Batterilevetid Strømforsyning Bildeoppløsning Dimensjoner (B x D x H) Nettovekt Pocket Photo App støtter versjon 32 Strøm / Venter / Bluetooth sender / Ladet / Utladet / Feil / Skriverens tilstand/oppdater Mikro USB-port for batterilading (AC-adapter) DC 5 V 0 1,0 A 500 mah Li-polymer oppladbart batteri (AC-adapter) DC 5 V 0 1,0 A Mer enn 1280 x 2448 piksler 76 mm x 126 mm x 20 mm 221 g y Android v2.2 eller høyere y ios v5.1 eller høyere y Windows Phone 8.0 eller høyere y Telefonen din kan være inkompatibel med apparatet, avhengig av produsent, miljø eller (Android eller ios) operativsystem. y Design og spesifikasjoner er ting som kan forandres uten foregående varsel. y All other product and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

33 Feilsøking Årsak Ingen strøm Paring av Bluetooth ikke fungerer godt. Grunn / løsning Batteriet er frakoblet. Pass på at apparatet er koblet til laderen eller PC på riktig måte under lading. Slå Bluetooth av og på igjen på smarttelefonen, og deretter koble sammen apparatene i smarttelefonens innstillinger. Slå på apparatet og prøv å skrive ut (paring) igjen i 5 sek. Pass på at apparatet er slått på. Papirstopp før utskrift Papirstopp under utskrift Det utskrevne bildet har linjer. Ingen eller ufullstendig bildet skrives ut. Kanten av bildet er kuttet av. 1. Slå apparatet av og på igjen, papiret vil mates ut automatisk. 2. Hvis ovennevnte løsning ikke fungerer, lukk opp det øvre dekselet og ordne papirene. Deretter sett dem med Smart Sheet (blå) eller trekk papiret ut langsomt og forsiktig. Åpne det øvre dekselet, ordne papir og sett dem med Smart Sheet nederst. Prøv å skrive ut igjen etter reorganiseringen av papiret. (Hvis du vil åpne det øvre dekselet, se "Sjekk etikett"). Sett [Print mode] til [Image Full] i programmets innstilling, bildet vil deretter skrives ut som en helhet. 33

34 Blanktegn vises på kanten av papiret. Når [ ] er satt til [Image Full], kan tomrom vises hvis sideforholdet på papiret og bildet er ikke det samme. Når utskriftmodus er satt til [ ] kan kanten på bildet bli kuttet av eller det kan vises små mellomrom på kanten av papiret. Kvaliteten på utskriftsbildet er for lavt. I tilfelle du forstørrer et bilde ved hjelp av [ ]-menyen i appen, kan kvaliteten på det utskrevne bildet reduseres. Slå av apparatet, og sett Smart Sheet-arkene på bunnen. Prøv å skrive ut igjen etter reorganiseringen av papiret. Vær sikker på at bildestørrelsen er mer enn den høyeste oppløsningen. (1280 x 2448 piksler) Når det brukes Smart Sheet må de brukes med fotopapir i den samme lommen. Hvis du bruker en annen leverandørs fotopapir kan ikke utskriftkvaliteten eller lommefoto garanteres. 34

35 Apparatet skriver ikke ut. Enheten er slått av automatisk. Ovenstående løsninger virker ikke. Forvarming er nødvendig. Vent i ca. 2 min. Påse at det er papir i apøparatet. Det kan ta tid å skrive ut etter at Smart Sheet er matet ut. Påse at bildefilen er mindre enn 10 MB. Bare baseline JPEG, PNG (Maks: 1350x1050) format støttes. Sjekk [Auto Power Off] tid i appens innstilling. Trykk i [Reset hole] med en spiss gjenstand som en utbrettet binders for å initialisere. 35

36

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR Laserskriver Brukerhåndbok NOR LBP5200 laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene for denne skriveren er ordnet slik det beskrives nedenfor. Les gjennom de delene som er

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300 NORSK BRUKERMANUAL P-touch H00 BRUKERMANUAL Les denne brukermanualen før du begynner å bruke P-touch. Oppbevar denne brukermanualen på et praktisk sted for referanseformål. Besøk oss på http://solutions.brother.com/

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4134-01 NO

Brukerhåndbok NPD4134-01 NO NPD4134-01 NO Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjoner Sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 11 Installere skriveren... 11 Velge hvor skriveren skal stå...

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5210-00 NO

Brukerhåndbok NPD5210-00 NO NPD5210-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player BRUKERMANUAL Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger. BP735 P/NO : MFL68164561_1.0 www.lg.com 2

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 NO Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 7010194 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. FORSIKTIG Bruk av kontroller eller justering

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company,

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer