Enkel brukerveiledning for GIS/LINE WebInnsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkel brukerveiledning for GIS/LINE WebInnsyn"

Transkript

1 Enkel brukerveiledning for GIS/LINE WebInnsyn Denne brukerveiledningen for GIS/LINE WebInnsyn beskriver de mest vanlige funksjonene i kartløsningen. En del av beskrivelsene er lånt fra andre brukerveiledninger. Noen av mulighetene i kartløsningen er som følger: Zoom inn og ut, samt tilbake til forrige kartbilde og til en oversikt over Bodø kommune. Flytte (panorere) kartutsnittet Hente informasjon om kartobjekter Måle avstander og arealer Kartutskrift i A4 til A0 (stående og liggende) Velge ulike karttyper (grunnkart, arealplaner, flybilder o.s.v.) Oversikt over reguleringsplaner i hver enkelt kommune, Webplan Ulike typer søk (adresser, eiendom, stedsnavn o.s.v.) Vise kart i en bestemt målestokk + mange flere... Noen kartbaser oppdateres hver natt, andre en gang i uken, mens mer statiske kartdata (f.eks. høydedata) oppdateres ved behov. NB! Vi tar forbehold om feil i kartgrunnlaget. Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommune eller via Infoland. Ellers står ikke kommunen ansvarlig.

2 Oppgavelinjen Oppgavelinjen inneholder standardkartfunksjoner som feks, zooming og panorering. Holdes musepekeren over knappene vises det en nærmere forklaring på funksjonen. Den funksjonen som er valgt vises med gul/orange farge. Nedenfor følger en forklaring på funksjonsknappene: Knapp Beskrivelse Forrige/Neste Blar frem og tilbake mellom kartutsnittene brukeren har vist Vis hele området Zoomer ut til et oversiktskart over alle kommunene som er med i Geodatasamarbeidet Nord Østerdal Zoom inn Denne zoom funksjonen fungerer på to forskjellige måter, enten ved å definere et rektangel i kartet eller å bare trykke i kartet. Zoom - klikk Denne funksjonen fungerer kun i Windows internett Explorer, og funger på den måten at du zoomer inn 2 ganger sentrert rundt det punktet du dobbelklikker i kartet. Zoom - rektangel Denne funksjonen fungerer ved at brukeren marker et rektangel i kartvinduet, og får levert et kartutsnitt som dekker det markerte området. Målestokken det inn zoomete kartutsnittet får beregnes ut fra størrelsen på området. Rektangel markeres ved at man trykker ned venstre musetast på et definert punkt i kartet og holder musetasten nede, mens man trekker ut et rektangel i kartet. Når man slipper musetasten genereres et kartbilde innenfor det merkede område. Hvis du er i flytte- eller informasjonsmodus kan du midlertidig aktivere zoom - inn modus ved å klikke "ctrl"+venstre musknapp. Zoom ut Zoomer ut til 2 ganger målestokken. Zoom ut Zoomer ut til 5 ganger målestokken. Flytt kartutsnittet Trykk ned venstre musetast i kartvinduet og hold museknappen mens markøren dras i den retning du vil flytte kartet. Når musestasten slippes lastes et nytt kartutsnitt. Velg målestokk Velg ny målestokk for kartet. Enten forhåndsinnstilte målestokker eller innskrevet målestokkstall. NB! Første gang man velger "Skriv inn målestokk" sperrer ofte nettleseren pop-up vinduet hvor du kan skrive inn ønsket målestokk. Man må derfor tillate pop-up vinduer fra dette området ved å høyreklikke på advarsel banneret og velge "Temporarily Allow Script Windows". Informasjon om kartobjekter Velg denne funksjonen og klikk deretter i kartet med venstre museknapp. Informasjon om kartobjekt det klikkes på vil vises i informasjonsvinduet.

3 Måleverktøy - avstand Avstand måles ved å klikke på 2 eller flere punkter på kartet. Dobbeltklikk for å avslutte. Måleverktøy - areal Areal måles ved å klikke på 2 eller flere punkter på kartet. Dobbeltklikk for å avslutte. Kopiering til utklippstavle Ved å klikke på denne knappen åpnes det et vindu med et kartutsnitt som tilsvarer det utsnittet brukeren har i kartvinduet, og tilhørende tegnforklaring. Tegnforklaring og kartutsnitt utgjør to separate bilder, og kan lagres eller kopieres hver for seg. Bruk så standard Windows funksjonalitet for å kopiere til utklippstavle. Kartutskrift Når du velger denne verktøyknappen åpnes et nytt vindu med Utskriftsoppsett. Her vises et oversiktskart med rød boks rundt utsnittet som skal skrives, samt mulighet for å sette opp ulike innstillinger for utskriften. Lag URL Åpner et nytt vindu med en hyperkobling (URL) som kan kopieres til utklippstavlen vha standard Windows funksjonalitet. Denne URLen kan så brukes til å åpne klienten med samme karttype og samme kartutsnitt. Man kan også ta tak i kartlenken, og dra den over i favoritter i nettleseren. Tilbakemelding Åpner et nytt vindu hvor brukeren kan skrive inn en tilbakemelding og sende den til system-, kart- eller planansvarlig i den enkelte kommune. Infobokser Mulig å deaktivere Tooltip boksene som popper opp i kartvinduet når man har aktivert i-knappen. Dette gjøres ved å fjerne haken i denne boksen. Bodø kommune Link til hjemmeside til Bodø kommune. Norkart AS Link til Norkart AS sin hjemmeside. Det er Norkart som leverer GIS/LINE WebInnsyn.

4 Kartvindu Brukergrensesnittet er laget for å kunne gi brukerne rask tilgang til aktuelle funksjoner, samtidig som kartvinduet holdes så stort som mulig. Brukeren vil forholde seg til 5 forskjellige hovedgrupperinger i brukergrensesnittet; kartvindu, oppgavelinje, funksjonsfaner, funksjonsvindu og karttypevalg, se figuren under: Kartvindu Størrelsen på kartvinduet tilpasser seg størrelsen på nettleseren, det vil si at venstre margen og oppgavelinjen har en fast størrelse og ikke er skalerbar. Skjermoppløsningen bestemmer dermed hvor stort kartutsnitt du får i kartvinduet. Størrelsen på kartvinduet er til en vis grad med på å bestemme hvor raskt kartet oppdateres ved zooming, panorering og søk. Grunnen til dette er at kartbildet som skal genereres og overføres til nettleseren blir større jo større skjermoppløsningen er. Under selv kartvinduet står den eksakte målestokken på kartbildet som blir presentert, samt hvilket koordinatsystem som kartdataene leveres i. Kartdataene i denne kartløsningen presenteres i koordinatsystem Euref89, sone 33. På nettleserens statusbar blir nøyaktige koordinater til musepekerens posisjon presentert når musepekeren beveges over kartet. I moderne nettlesere er ofte statusbaren avskrudd. Dette på grunn av skjerpene sikkerhetsnivå i nyere nettlesere. Statusbarene kan aktiveres ved å endre innstillingene for nettleseren.

5 Karttype WebInnsyn er satt opp med flere forskjellige forhåndsdefinerte karttyper. Karttypene er delt opp i to forskjellige nivåer. Hver hovedkarttype inneholder ulike forhåndsdefinerte karttyper. Brukeren kan velge den karttypen som er mest egnet for det aktuelle formålet. Skulle det være ønske/behov for å skru på andre kartlag er dette mulig under fanen utvalg. WebInnsyn løsningen er satt opp med 5 forskjellige hovedkarttyper. Standard karttype er satt til grunnkart. Regulerings-/Bebyggelses-planer Regulerings- og bebyggelsesplaner presenteres ved valg av denne karttypen. I målestokker over 1:7500 presenteres kun planomriss slik at det er mulig å se hvor det eksisterer reguleringsplaner og ikke. For målestokker mellom 1:2000-1:7500 presenteres arealformål og restriksjoner, mens i målestokker under 1:2000 presenteres alle planopplysninger (byggegrenser, tekst o.s.v.). Enkelt grunnkart presenteres sammen med planene, men det er også mulig å aktivere svart/hvitt rasterkart som bakgrunn. Ved å bruke info knappen fås opplysninger om planen samt link til WEBplan. Figur 1: Regulerings-/bebyggelsesplaner på oversiktsnivå viser avgrensningene til de ulike planene.

6 Figur 2: Regulerings-/bebyggelsesplaner på detaljnivå. Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel inneholder både kommuneplanen og kommunedelplanenes arealdeler. I mindre målestokker en 1:7500 presenteres kun kommuneplanen, mens for større målestokker presenteres også enkelt grunnkart sammen med arealplanen. Annet grunnkart kan aktiveres under fanen "utvalg". Nedre grense for når kommuneplanen presenteres er 1:3000.

7 Figur 3: Kommuneplan på oversiktsnivå Figur 4: Kommuneplan på detaljnivå Flybilder (ortofoto) Store deler av Bodø er dekket med ortofoto (ortofoto = georefererte flybilder). Ved å velge karttypen flybilder presenteres de til en hver tid mest aktuelle flybildene for et område. I Bodø er det gjennomført ortofoto flygninger i 2004, 2006 og Arealet som ble fotografert i 2004 er betraktelig større enn under fotograferingen som ble foretatt i 2006 eller Bildene fra 2009 har derimot en mye bedre oppløsning (10 cm oppløsning). Under fanen "utvalg" er det også mulig å aktivisere grunnkartdata som da vil legge seg oppå ortofotoene.

8 Figur 1: Ortofoto fra Figur 2: Flere ortofo samlet.

9 Grunnkart Grunnkart er det klassiske kartet (topografisk og teknisk) som presenterer veier, bygninger, markslag, høydekurver o.s.v. Hvilke type kartdata som presenteres (N250, N50, N5, FKB) avhenger av hvilken målestokk kartet presenteres i. Det vil si at de ulike kartlagene blir erstattet med andre kartlag etter hvert som man zoomer seg inn og ut i kartet. Hvilke målestokkgrenser som et kartlag er definert å vises innenfor er forhåndsdefinert og kan ikke styres av brukeren. I tillegg til de forhåndsdefinerte kartlagene kan følgende kartlag skrus på under fanen "utvalg". Hvilke målestokkgrenser de ulike kartlagene er tilgjengelige i varierer fra kartlag til kartlag. Figur 1: Grunnkart på oversiktsnivå (N50)

10 Figur 2: Detaljert grunnkart (FKB) Det finnes andre hovedkarttyper også. Friluftsliv Samfunnssikkerhet Søk Søkefanen ligger lengst til venstre på funksjonsfane raden.

11 Det finnes 6 ulike søkemuligheter i WebInnsyn. Adressesøk Søk på adresse gjøres ved å velge adressesøk og eventuelt velge aktuell kommune. Hvis kartet allerede har en målestokk større enn 1: vil kommunen som er i senter av kartutsnittet være valgt som standard søkekommune. Ønsker man å gjøre søk i en annen kommune velges ønsket kommune manuelt. Man kan søke direkte på en aktuell adresse ved å skrive inn hele adressen med nummer og bokstav, eller så kan man søke ved hjelp av de første bokstavene i adressen. Kjenner man ikke hele gatenavnet kan må søke på den delen av gatenavnet man husker (må bestå av minimum 3 bokstaver). For eksempel kan man huske at vegen het noe med "bru". Da skriver man følgende i gatenavn-feltet: %bru%. Trykk på Søk for å starte søket. Nedenfor vises et eksempel på søk på alle adresser som starter med Stor i Bodø.

12 Når resultatlisten er presentert kan man klikke på husnummeret til den aktuelle adressen og kartet vil zoome seg til adressen og markere den med en tegnestift. Kartet vil vises i målestokk 1:750. Finnes det kun en adresse i resultatlisten zoomes kartet direkte til adressen. Hele veien kan markeres hvis man klikker på veinavnet. Stedsnavnssøk Søk på stedsnavn gjøres ved å velge Stedsnavnssøk. Skriv så inn minimum tre bokstaver i søkefeltet. Trykk på Søk for å starte søket. En liste med stedsnavn som begynner med bokstavene som ble skrevet i søkefeltet vil vises i en liste. For å kun få opp treff som samsvarer 100% med den inntastede teksten hakes det av for eksakt søk. Trykk så på det aktuelle stedsnavnet og kartet vil zoomes til riktig sted. Søket gjennomføres i Sentralt stedsnavnregisteret (SSR). Treffmålestokken for søket avgjøres av stedsnavnets opprinnelse. For eksempel stedsnavn hentet fra N50 vises i målestokk 1: Målestokken står angitt bak søketreffet. I tillegg vises en link til yr.no. Klikker man på denne vil værvarsel for stedet komme opp i et nytt vindu.

13 Her vises alle stedsnavn som begynner med Soløy, og tilhørende link til værvarsel for stedet. Eiendomssøk Søk på eiendom gjøres ved å velge eiendomssøk. Man må skrive inn minimum gårdsnummer og bruksnummer. Ønsker man å få listet ut eventuelle festenumre som tilhører eiendommen hakes boksen Inkluder festetomter av. Trykk på Søk for å starte søket. Nedenfor vises et eksempel på et eiendomssøk:

14 Finnes det kun en eiendom i resultatet zoomes det direkte til eiendommen, hvis ikke må man trykke på det aktuelle gårdsnummer og bruksnummer i listen. Linken Vis alle teiger markerer alle teigene i resultatet. Kartet vil vises i den målestokken som gjør det mulig å vise den valgte eiendommen. Største målestokk vil være 1:750. Koordinatsøk Søk på en spesifikk koordinat gjøres ved å velge Koordinatsøk og evt. skrive inn en annen målestokk. Koordinaten som det skal gjøres søk på må være i UTM sone 33 (basert på EUREF89/WGS84). Målestokk kan skrives både på formen 1:2500 og Eller du kan velge å ikke fylle den ut. Interessante steder Søk på interessante steder gjøres ved å velge interessante steder. Så velges det en gruppe og til slutt en type. Resultatet av søket vises under listen med typer. Klikk så på linken til det aktuelle

15 interessante stedet og kartet vil zoomes til stedet. Kartet vil vises i forskjellige målestokker avhengig av type og gruppe. Tjenestetilbud Søk på Tjenestetilbud steder gjøres ved å velge Tjenestetilbud. Så velges det en gruppe og til slutt en type. Resultatet av søket vises under listen med typer. Klikk så på linken til det aktuelle interessante stedet og kartet vil zoomes til stedet. Kartet vil vises i forskjellige målestokker avhengig av type og gruppe. Her er det gjort et søk etter kommunale barnehager og Asphaugen barnehage. Man kan enten markere alle kommunale barnehager som ble funnet, eller en enkelt. Knappen med huset på indikerer link til en ekstern hjemmeside. Trykk på denne, og barnehagens hjemmeside, om den er registrert, vises i et nytt vindu.

16 Info Informasjonsfanen ligger som funksjonsfane nummer to fra venstre. Denne fanen blir automatisk aktivert når informasjon formidles fra kartløsningen til brukeren. Ved bruk av knappen på oppgavelinjen vil informasjonen som hentes fra kartet presenteres i denne fanen. De flere kartobjekter kan man trykke på og få informasjon om i dette vinduet. Funksjonen søker gjennom alle aktive kartlag for å se om de ulike kartlagene har noen objekter innenfor søkeområdet. Kartobjekter hver det er lagret eksterne lenker vil få disse presentert i informasjonsvinduet. Her er infoknappen brukt i kartutsnittet som vist over. Trykk på for eksempel Vis i WebPlan for å åpne planbestemmelsene for den aktuelle planen. Det er mulig å skrive ut den aktuelle informasjonen ved å trykke på ikonet i venstre margen. Utvalg Utvalgsfanen ligger som funksjonsfane nummer tre fra venstre.

17 Denne fanen brukes til å endre kartets sammensetning av karttemaer. Brukeren kan skru av og på forskjellige karttemaer. For å tegne det nye kartet, må man trykke på Oppfrisk-knappen. De tre knappene ved siden av oppfrisk brukes til å skru på/av alle lag og tilbakestille til standardvalgene for karttypen: Det er mulig å skru av/på hele grupper ved at trykke på ei mappe, for eksempel Grunnkart, Eiendom o.s.v. Ved å skru av en gruppe vil ingen av kartdataene som tilhører denne gruppen presenteres i kartet. Ved å skru på en gruppe vil alle aktive kartlag under denne gruppen bli vist i kartet. Tegnforklaring Tegnforklaringen ligger som funksjonsfane nummer fire fra venstre. Når man åpner denne fanen lastes en dynamisk tegnforklaring for det kartutsnittet som vises i kartvinduet.

18 Oversiktskart Tegnforklaringen ligger som funksjonsfane nummer fem fra venstre. Denne fanen viser et oversiktskart med et rødt rektangel som viser hvor kartutsnittet i kartvinduet er. Det røde rektangelet kan flyttes rundt ved å klikke på det og flytte det rundt mens man holder museknappen nede. Da oppdateres hovedkartvinduet automatisk.

19 Koordinatavlesning Korrdinatavlesningen ligger som funksjonsfane nummer seks fra venstre. Under denne fanen har man muligheten til å hente koordinater fra et punkt i kartet og transformere koordinater over til et annet koordinatsystem.

20 Etter å ha valgt koordinatsystem man ønsker å transformere et punkt i kartet til,, for eksempel EUREF89 Sone 33, benytter man funksjonenn for å klikke i kartvinduet. Punktene man markerer i kartet blir dermed transformert til gitt koordinasystem og vises i en liste med enn stigende nummerering som tilsvarer påtegnet nummer i kartvinduet. Dette kan for eksempel se slik ut: Påtegninger Tegnforklaringen ligger som funksjonsfane nummer to fra høyre. Ved å velge funksjonsfanen Påtegninger før man opp en meny over ulike u tegnefunksjoner som kan benyttes: Denne modulen gir mulighet for å skrive og tegne i kartet. De ulike knappene er forklart i tabellen under: Funksjon Beskrivelse Åpne Åpner alleredee lagrede påtegninger fra en fil. De lagrede påtegningen vises i kartet.

21 Lagre Lagre aktuell tegning t til egen PC. Tegningen kan for eksempel sendes på e-post til andre, og åpnes i kartløsningen på en annen PC. Tekstboks Velg denne knappen for å få frem tekstboksen. Skriv inn ønsket tekst og flytt så markøren til kartet og klikk der teksten ønskes plassert. Teksten følger med markøren når den flyttes rundt i kartet. Bruker kan velge fonttype, skriftstørrelse, fet skrift, kursiv skrift og understrek i menyen. Bruker kan også krysse av for å ha hvit bakgrunn bak teksten. Nederst kan bruker velge hvilken farge som ønskes på teksten. Linje Tegne linjer i kartet. Klikk på knappen, og deretterr lages linjen ved å klikke rundt i kartet. Linjetegning avsluttes med dobbeltklikk. Pil Tegne piler i kartet. Klikk på knappen, og tegn pilen på sammee måte som for f linjer. Avslutt med dobbeltklikk. Pilspissen tegnes i det siste punktet du klikker i. Polygon Velg Tegn polygon og klikkk i kartet hvor knekkpunktene skal være. Dobbeltklikk avslutter / lukker polygonet. Skravur type, samt linjetykkelse, linjetype og farge på den omsluttende linjenn kan velges. Rektangel Velg Tegn rektangel og klikk i kartet hvor et av hjørnene skal være, hold venstre musetast nede og dra markøren til rektangelet har den størrelse og plassering som ønskes og slipp så opp venstre musetast. Skravur type, samt linjetykkelse, linjetype og farge på den omsluttendee linjen kan velges. v Sirkel Velg Tegn sirkel og klikk i kartet, hold venstre musetast nede og dra markøren til sirkelen harr den størrelse og plassering som ønskes og slippp så opp venstre musetast. Skravur type, samt linjetykkelse, linjetype og farge på den omsluttende linjen kan velges. Ellipse Velg Tegn ellipse og klikk i kartet, hold venstre musetast nede og dra markøren til ellipsen harr den størrelse og plassering som ønskes og slipp p så opp venstre musetast. Skravur type, samt linjetykkelse, linjetype og farge på den omsluttende linjen kan velges. Symboler Velg Sett inn symbol s og klikk i kartet der symbolet skal plasseres. Symbolet følger med markøren når den flyttes rundt i kartet.

22 Slett objekt Slett objekt. Klikk først på knappen, og klikk deretter på objektet du ønsker å slette. Slett alt Slett alle påtegnede objekt. Klikk på knappen, og alle a tegnede objekt forsvinner. Det er ingen angremulighe et! Velg linjefargee Klikk på pilen ved siden avv den svarte boksen for å vise seks ulike farger. Velg en av disse ved å klikke på den. Valgt farge vil brukes på alle nye linjer, piler og på alle omriss på flateobjekt. Velg linjetykkelse Klikk på pilen ved siden avv linjen for å vise fem ulike tykkelser. Velg en av disse ved å klikke på den. Valgt linjetykkelsee vil brukes på p alle nye linjer, piler og på alle omriss på flateobjekt. Velg skravur Klikk på pilen ved siden avv bildet for å vise tre ulikee skravurer. Velg en av disse ved å klikke på den. Valgt skravur vil brukes på allee nye flateobjekt. Velg linjetypee Klikk på pilen ved siden avv linjen for å vise fem ulike linjetyper. Velg en av disse ved å klikke på den. Valgt linjetype vil brukes på alle nye linjer,, piler og som omriss på flateobjekt. Velg symbol Klikk på pilen ved siden avv symbolet for å vise en rekke r symboler. Velg et av disse ved å klikke på det. Klikk derette på knappen sett inn symbol før du plasserer det i kartet.

23

24 Ofte stilte spørsmål Her er legges det ut svar på ofte stilte spørsmål: Hvordan kommer jeg til bunden av teiglisten ved søk på en eiendom med mange teiger? Hvorfor kommer ikke utskriften på valgt papirformat? Hvordan finne koordinater i kartet? Eventuelt andre spørsmål kan du sende inn til geodata. Spm: Jeg har gjort søk på en eiendom som inneholder et stort antall teiger, men får ikke tak i de nederste teigene, pluss funksjonen "Vis alle teiger". Hvordan løser jeg dette? Svar: Det lar seg dessverre ikke gjøre å "scrolle" ned til den nederste linjen når listen over teiger er lengre enn hva det er plass til i webleseren. Måten å løse dette dette på er å merke hele søkeresultatet, se figuren under. Dermed scroller utvalget opp og blir tilgjengelig. Hvorfor kommer ikke utskriften på valgt papirformat? Spm: UTSKRIFTSVALGET 'A4 Liggende' virker ikke. Utskriften blir et liggende utsnitt på tvers av den øverste halvdelen av en A4 stående utskrift. Svar: Hva slags utskriftsformat man ønsker, f.eks. A4-liggende, må man velge i det første utskriftsvinduet som kommer opp. Her kan man velge utskriftformater fra A4 til A0, både stående og liggende. Når man deretter trykker på skriv ut får man opp en forhåndsvisning av utskriften, og denne skal da være tilpasset valgt utskriftsformat, f.eks. A4-liggende. Ser utsnitt fornuftig ut trykker man på skriv ut og da kommer det opp et vindu hvor man velger hvilken skriver man ønsker å skrive ut på. Når den riktige skriveren er valgt trykker man på knappen Preferences/innstillinger og velger at utskriften skal benytte den arktypen som man definerte

25 i det første utskriftsvinduet. Hvis man ikke endrer innstillingen på selve skriveren får man utskriften på det standard formatet skriveren er satt opp med (vanligvis A4 stående). Se også forklaringen på hvordan foreta kartutskrift fra GISLINE WebInnsyn. Hvordan finne koordinater i kartet? Spm: Hvordan finner jeg info om kartkoordinater (Nord og Øst) for ulike steder i kartet? Svar: I GISLINE WebInnsyn 2.1 vises musespekerens koordinater på statuslinja under kartvinduet.

Brukermanual. WebInnsyn

Brukermanual. WebInnsyn Brukermanual WebInnsyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 SNR-KART...3 BRUKERGRENSESNITTET TIL GIS/LINE WEBINNSYN...3 Kartvindu...4 Oppgavelinje...4 Funksjonsfaner...6 Søk...6 Adressesøk...6 Stedsnavnsøk...7

Detaljer

Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune

Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BRUKERGRENSESNITT... 3 Kartvindu... 3 Oppgavelinje... 4 Funksjonsfaner... 5 Søk... 5 Adressesøk... 5 Eiendomssøk...

Detaljer

Brukermanual. WebInnsyn

Brukermanual. WebInnsyn Brukermanual WebInnsyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 SNR-KART...3 BRUKERGRENSESNITTET TIL GIS/LINE WEBINNSYN...3 Kartvindu...4 Oppgavelinje...4 Funksjonsfaner...6 Søk...6 Adressesøk...6 Stedsnavnsøk...7

Detaljer

BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN

BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN Felles kartløsning for kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna Innkomstbildet Link til de respektive kommuners hjemmeside, samt samarbeidsparter. Ulike

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN

BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN Felles kartløsning for kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna Innkomstbildet Link til de respektive kommuners hjemmeside, samt samarbeidsparter. Ulike

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Kursinnhold Generell funksjonalitet Zoom og panorering Karttyper og tegnforklaringslinjer Målinger og koordinatvisning Søk Matrikkelinformasjon Utskrift Annen funksjonalitet videregående

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland?

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 2 Panelene til venstre... 3 Verktøy-panelet... 3 Last ned kartdata... 4 Bakgrunnskart...

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 3 Søk etter landbrukseiendom... 3 Eksempler på søk... 3 Søk på koordinater... 4 Panelene

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Follos nye kartportal WEB 3

Follos nye kartportal WEB 3 Follos nye kartportal WEB 3 Innholdsfortegnelse Inngangsportal Side 3 Oversikt over de ulike kart-klientene Side 4 Panorer og zoom med mere vist i Follokart-klienten Side 7 Kartlagsliste vist i krets-klienten

Detaljer

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering)

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering) Geografi i Nord-Trøndelag Brukerveiledning www.gint.no (http://a3.gint.no/ før lansering) 1 Utarbeidet september 2015 Kristin Bjerke Denstadli, GIS-medarbeider Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Gry Aune Tveten,

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Veilederen er i hovedsak retta mot kunder som bestiller via kommunenes hjemmeside, hvor det er lagt opp for betaling med

Detaljer

Follos nye kartportal WEB 3

Follos nye kartportal WEB 3 Follos nye kartportal WEB 3 Innholdsfortegnelse Inngangsportal Side 3 Oversikt over de ulike klientene Side 4 Panorer og zoom med mere vist i grunnkart-klienten Side 6 Kartlagsliste vist i krets-klienten

Detaljer

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015 Brukerveiledning Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no Oppdatert 17.11.2015 Navigasjon i kart Øverst til venstre: Finn din posisjon Øverst til høyre: Zoom inn Nederst til venstre: Vis hele

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Brukermanual, kartløsning

Brukermanual, kartløsning Innhold 1. Oversikt over funksjoner i kartløsningen... 3 2. Månedsvelger... 6 3. Vis i kart (Kartlagsvelger 1)... 6 4. Jeg vil se utslag på (ressursvelger)... 7 5. Søk... 8 6. Generelle knapper... 9 7.

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Allma Eiendom er et innsynsverktøyfor skogbruksplaner. Skogeier kan bruke denne tjenesten for å få oversikt over sin

Detaljer

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning Kart for regionalt miljøtilskudd Brukerveiledning Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg. Eiendommene du har registrert

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2014-10-24. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2014-10-24. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2014-10-24 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

1. Fra august 2011 vil det være mulig å gå inn på http://www.turasystems.com/ 2. Klikk på Opprette konto

1. Fra august 2011 vil det være mulig å gå inn på http://www.turasystems.com/ 2. Klikk på Opprette konto Brukerveiledning, versjon Beta Dato: 2011-08-31 Hvordan ta Turas Dagbok i bruk? ave 1. Fra august 2011 vil det være mulig å gå inn på http://www.turasystems.com/ 2. Klikk på Opprette konto Figur: Opprettelse

Detaljer

Forklaring til MAREANO sin kartklient

Forklaring til MAREANO sin kartklient Forklaring til MAREANO sin kartklient MAREANO bruker GeoExplorer som kartklient. En del funksjonalitet er standard, mens noe er utviklet spesielt for MAREANO. Når kartklienten åpner, får du opp et arbeidsområde

Detaljer

Brukermanual DSB Kart

Brukermanual DSB Kart Brukermanual DSB Kart Versjon 28.11.2013 Oversikt over funksjonstaster og menyvalg... 3 1 DSBs kartprogram introduksjon... 4 1.1 Oppbygging... 4 1.2 Teknisk informasjon... 4 1.3 Koordinatsystem... 4 1.4

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

Kartdemonstrasjon til estil/rmpkart

Kartdemonstrasjon til estil/rmpkart Kartdemonstrasjon til estil/rmpkart * Da skal vi gå videre i programmet og se nærmere på kartdelen. * Som dere har sett av de to foregående demonstrasjonene er kartet sentralt i den nye saksbehandler-

Detaljer

Oversikt over løsningens skjerm-komponenter:

Oversikt over løsningens skjerm-komponenter: Oversikt over løsningens skjerm-komponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Verktøylinja: Her finner du alle

Detaljer

Løypelegging ved bruk av

Løypelegging ved bruk av Løypelegging ved bruk av 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk av OCAD 9...3 2 Kart...3 3 Oppstart...3 4 Plasering av detaljer...5 5 Løyper...7 6 Postbeskrivelse...9 7 Innstillinger...11 7.1 For løyper... 11 7.2

Detaljer

Innhold, oppdatert 05.08.2010

Innhold, oppdatert 05.08.2010 Innhold, oppdatert 05.08.2010 OM GRUNNFORURENSNING... 2 HVA ER GRUNNFORURENSNING?... 2 HVEM ER DETTE NETTSTEDET LAGET FOR?... 2 LOGGE PÅ... 3 HVORFOR PÅLOGGING?... 3 LOGGE PÅ... 3 SØKE ETTER FORURENSEDE

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Brukerveiledning 21.08.2012 1

Brukerveiledning 21.08.2012 1 Brukerveiledning 21.08.2012 1 Innhold Portalsiden www.allma.no... 3 Starte Allma Eiendom... 3 Allma Eiendom oversikt oppbygging og funksjoner... 4 Velge karttyper og sette målestokk... 5 Lage bokmerker...

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Videregående kurs Vi skal se på : * AVANSERTE SØK : -Matrikkelsøk, nabolister -Søk i ulike kartbaser -Søk i folkeregisteret *LGIS * TEGNING -Tegning av objekttyper -Import/eksport

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen

Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen 16.06.2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Forklaringer... 3 3.1. Hva er en lokalitet?... 3 3.2. Hva er et enkeltminne?... 4 3.3.

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For GIS/LINE kart - versjon 2014-10-01 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6.

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6. 27.10.2009 Kapittel 10... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 -... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 2... Kapittel 10 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 10... 3

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager...

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager... 27.10.2009 Kapittel 5... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 -... 3 Søyle... 3 Drager... 6 2... Kapittel 5 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 5... 3 Kapittel 5 - Søyle Det skal plasseres to søyler samt en

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

3D-modell. Innholdsfortegnelse. 1. Komme i gang. 2. Hvordan bevege seg rundt i 3D-modellen. 3. Hvordan supplere 3D-modellen med flere kartdata

3D-modell. Innholdsfortegnelse. 1. Komme i gang. 2. Hvordan bevege seg rundt i 3D-modellen. 3. Hvordan supplere 3D-modellen med flere kartdata 3D-modell Innholdsfortegnelse 1. Komme i gang 2. Hvordan bevege seg rundt i 3D-modellen 3. Hvordan supplere 3D-modellen med flere kartdata 4. Hvordan bruke enkelte funksjoner: - Måle avstander og areal

Detaljer

// Brukerveiledning Brukerveiledning

// Brukerveiledning Brukerveiledning te // Brukerveiledning NAV Statistikkportal Brukerveiledning oppdatert 16.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 OM NAV STATISTIKKPORTAL...3 1.1.1 Nettleserkompabilitet... 3 1.1.2 Bruk av URL lenker i Statistikkportalen...

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e NB! Noen funksjoner gjelder ikke XProtect Basis + Forenklet brukerveiledning SmartKlient30e.doc Side 1 av 8 INNLOGGING Innlogging i XProtect

Detaljer

1.0 GIS/LINE Målebrev...3. 2.0 Innstillinger Målebrev...4

1.0 GIS/LINE Målebrev...3. 2.0 Innstillinger Målebrev...4 1.0 GIS/LINE Målebrev...3 1.1 Generelt... 3 2.0 Innstillinger Målebrev...4.1 Innstillinger Målebrev Generelt... 4 OK... 4 Avbryt... 5 Hjelp... 5 2.2 Innstillinger Målebrev Formularer... 5 Forside og bakside

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Veiledning i bruk av ramme-maler

Veiledning i bruk av ramme-maler Veiledning i bruk av ramme-maler Noen symboler i heftet: Tegneverktøy Redigeringsverktøy Linjeobjekt Flateobjekt Punktobjekt Raster Hurtigtast Link / menyvalg Link / menyvalg (11)* Link / menyvalg (11)*

Detaljer

Manual for registrering av spredeareal i temakartportalen. http://www.temakart-rogaland.no/spredeareal

Manual for registrering av spredeareal i temakartportalen. http://www.temakart-rogaland.no/spredeareal Manual for registrering av spredeareal i temakartportalen http://www.temakart-rogaland.no/spredeareal Januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Temakart Rogaland... 3 1.1 Bruk av nettleser... 3 1.2 Oppløsning

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON DIGITALT PLANREGISTER

KRAVSPESIFIKASJON DIGITALT PLANREGISTER RAVSPESIFIASJON DIGITALT PLANREGISTER ONURRANSEGRUNNLAG vam herad Ambodskonkurranse på levering av programvare for forvaltning av eit digitalt planregister til eining for private planar og byggjesak i

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side:

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Først må filen (eller bildet) legges inn på filområdet til WebOrg. Velg «Filutforsker» som vist på bildet. Velg den mappen du vil bruke. Hver

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer