FORUM BRUKERVEILEDNING. Gjelder fra versjon Oppdatert september Fürst Medisinsk Laboratorium MEDISINSK LABORATORIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORUM BRUKERVEILEDNING. Gjelder fra versjon 2.4.0.0 Oppdatert september 2014 2014 Fürst Medisinsk Laboratorium MEDISINSK LABORATORIUM"

Transkript

1 FORUM BRUKERVEILEDNING MEDISINSK LABORATORIUM Gjelder fra versjon Oppdatert september Fürst Medisinsk Laboratorium

2 Innledning 4 Laste ned ny versjon 5 Rekvirering 6 Logg inn i Fürst Forum 6 Oppstart av Forum fra journal 6 Beskrivelse av rekvireringsbildet i Forum: 8 Analyserepertoar 8 Endring av utseende på analysefaner 8 Rekvisisjonsfelt (rekvirerte analyser) 8 Laboratoriehåndbok - Blåbok 8 Historikk 9 Statuslinje 9 Hvordan rekvirere: 10 Rekvirere via analyserepertoar 11 Rekvirere via analysesøk 11 Rekvirere via pakker 12 Hvordan opprette pakker: 12 Pasientspesifikke profiler 13 Rekvirere via Historikk Mal 13 Rekvirere via Kopier siste 13 Rekvirere via fanen Visuell 14 Rekvirere via Papirrekvisisjon 14 Rekvisisjonsfeltet (rekvirerte analyser) 15 Beskrivelse av rekvisisjonsfeltet 16 Slette analyser 16 Pasientinformasjon 16 Tappeanvisning 17 Varsling 17 Patologiske svar 17 Rød pil 17 Fullføring av rekvirering Innsending 18 Rekvisisjonskommentar-bildet 18 Valg i rekvisisjonskommentar-bildet: 19 Betales av 19 Midlertidig rekvisisjon 19 Oversikt over midlertidige rekvisisjoner 19 Diagnose 20 Kliniske opplysninger 20 Melding til laboratoriet 20 Kopi til 20 PasientWeb 21 Utskrift av Pasientwebkort 21 Utskrift 22 Ny utskrift 22 Utskriftinnstillinger 22 Restansebildet 23 Sorteringsmuligheter i restansebildet: 23 Restanse 23

3 Pasient 23 5 siste dager 23 Funksjoner i Forum 24 Tilleggsrekvirering/Etterrekvirering 24 Etterrekvirering 24 Tilleggsrekvirering 24 Hvordan Tilleggsrekvirere/Etterrekvirere 25 Dialog 26 Innkommende dialog 26 Dialog innboks 26 Huskeliste/ToDo 26 Vedlegg/Svarbrev/Utskrift 26 Driftsmeldinger 27 Laboratoriehåndbok/Blåbok 27 Laboratorieark 28 Grafisk fremstilling 28 Søke i laboratoriearket 28 Rekvirere i laboratoriearket 28 Utskrift av laboratoriearket 28 Varsling i laboratoriearket 28 Chat 29 Melding 29 Alternative innstillinger 30 Innstillinger 30 Filplassering 30 Alarm 30 Visuell rekvirering 30 Brukere 31 Lag ny rekvirent 31 Lag ny kontorbruker/medarbeider 32 Farger 33 Chat/Dialog 33 Felles pakker/mine Pakker 33 Utskrift 33 Passord 33 Diverse 34 Endre skriftstørrelse 34 [Høyreklikk] 34 Beskrivelser av ikoner 34 Administratormodul: 35 Hjelp 35

4 Innledning Fürst Forum er Fürst Medisinsk Laboratoriums elektroniske rekvireringsprogram. Programmet er interaktivt med Fürst sine databaser og all informasjon som slåes opp i programmet er i sanntid. Laboratoriesvar fra Fürst vil svaroverføres som vanlig via helsenettet og inn til signering i legens journalsystem, uavhengig av Fürst Forum. Programmet kan være frittstående eller integrert via et journalsystem og vil derfor være noe forskjellig i bruk avhengig av hvordan det er satt opp. Programmet har en egen innlogging. Benytter man Forum gjennom et journalsystem med integrasjon, vil det være en snarvei i journalsystemet som ved ønske om rekvirering av laboratorieanalyse maksimerer rekvireringsbildet i Fürst Forum. Når rekvireringen er ferdig sendes en EDI-melding til laboratoriet. Når merkede prøver og følgeskriv ankommer laboratoriet kobles de til EDImeldingen og prøven settes i produksjon. For å få tilgang til alle funksjoner i Forum er det viktig å ha den nyeste versjonen av programmet. Når man benytter elektronisk rekvirering erstattes de manuelle rekvisisjonene av et følgeskriv. Man benytter det samme følgeskrivet uavhengig av hvilke analyser man rekvirerer til Fürst. Denne brukermanualen gir oversikt over alle funksjoner i programmet. I Fürst Forum er det lagt til rette for bruk av tastatur [hurtigtaster] og/eller mus. Demo, programvare, installasjon, opplæring og support er kostnadsfritt for legekontor/ institusjon. 4

5 Laste ned ny versjon Ny versjon kan lastes ned på to måter: Brukere definert som administrator (s. 31) vil automatisk ved pålogging få beskjed om ny versjon tilgjengelig, nederst i høyre hjørne. Klikk på boblen nederst til høyre, nedlastingen starter automatisk. Nedlastningen tar ca 15 min. Forum kan brukes som normalt under nedlastningen. Øvrige brukere ved kontoret vil ved sin neste innlogging etter dette bli oppdatert til nyeste versjon. Last ned ny versjon manuelt Klikk pil ned, til høyre for hjelp -ikonet øverst til høyre i Forumbildet. Manuell oppdatering av ny versjon Velg Se etter ny versjon av Fürst Forum. Enten starter nedlastingen, ellers så får man opp: Ingen nyere versjon funnet. NB Det er kun de som er satt som administrator i Fürst Forum, som har mulighet til å laste ned ny versjon. Er man usikker på om man har siste versjon, kan man holde musepekeren over det blå ikonet, helt nederst i venstre hjørne på skjermen, inne i Fürst Forum. Her vil det komme opp hvilken versjon som arbeidsstasjonen har og hvilken versjon som er den nyeste. 5

6 Rekvirering Logg inn i Fürst Forum Programmet startes fra en snarvei på skrivebordet. Velg riktig bruker fra listen og klikk Ok. Tast inn passord. Når passordet er validert og godkjent minimeres Forum, dvs. legger seg ned på oppgavelinjen. Det anbefales å logge inn på starten av arbeidsdagen og logge ut ved arbeidsdagensslutt. For å opprette ny bruker se side 31. Valg av bruker i innloggingsskjerm Integrert med følgende journalsystemer Profdoc Vision Winmed 2 CGM Allmenn Infodoc Plenario System X Extensor Oppstart av Forum fra journal Hent opp en pasient i journalsystemet. Hvordan man kommer inn i Fürst Forum fra de ulike journalsystemene varierer fra system til system. Profdoc Vision, Winmed 2, CGM Allmenn, Infodoc Plenario, System X og Extensor har alle en egen snarvei til Fürst Forum. Forum åpnes i rekvireringsbildet, se neste side. Bruker man Forum som en frittstående applikasjon rekvirerer man fra restansebildet (s. 23). Se egen brukerveiledning tilgjengelig på 6

7 Rekvireringsbilde i Fürst Forum Analyserepertoar 4. Historikk 7. Statuslinje 2. Rekvisisjonsfelt (Rekvirerte prøver) 5. Historisk svarbilde 8. Søkefelt 3. Laboratoriehåndbok - Blåbok 6. Kommentarer 7

8 Beskrivelse av rekvireringsbildet i Forum: Øverste del av bildet omhandler selve rekvisisjonen, mens nederste del viser pasientens tidligere analyser og svarene på disse. 1. Analyserepertoar Hele Fürst sitt analyserepertoar vises inndelt i faner, med tilhørende analyser i trestruktur under. Navnet og fargene på fanene gjenspeiler laboratoriets manuelle rekvisisjoner. Analyserepertoar Rekvisisjonsfelt og laboratoriehåndbok Endring av utseende på analysefaner Ved å høyreklikke på linjen med tannhjulet kan man endre plassering og utseende/stil på fanene. Rekvisisjonsfelt (rekvirerte analyser) Her bygges selve rekvisisjonen. Analysene velges fra repertoaret og listes opp i dette feltet. Ønsker man å slette en valgt analyse kan man dobbeltklikke med venstre musetast, eller høyreklikke og velge slett i menyen som kommer opp. Les mer om rekvisisjonsfeltet på side Laboratoriehåndbok - Blåbok Blåboken er Fürst Medisinsk Laboratorium sin laboratoriehåndbok. Når en analyse er markert i rekvisisjonsfeltet, hentes aktuell tekst fra Blåboken. Mer info om Blåboken finnes på side 27. 8

9 4. Historikk Her vises alle tidligere rekvisisjoner på pasienten rekvirert fra aktuelt legekontor. Rekvisisjonene er i tabellen til venstre (4), med tilhørende analysesvar i tabellen i midten (5) og evt. kommentarer helt til høyre (6). Historikk Statuslinje 7. Indikerer at det er et vedlegg knyttet til rekvisisjonen (mest til bruk av Fürst internt). Indikerer at det finnes en Dialog (s. 26) knyttet til rekvisisjonen. (Ikonet vises også ved interndialog hos Fürst, da vil ikke rekvirent få tilgang til innholdet). Rekvisisjonsstatus: Midlertidig rekvirert (MR), prøven er elektronisk bestilt, men ikke mottatt på Fürst. Under Arbeid (UA), prøven er mottatt på Fürst, men ikke ferdig analysert. Midlertidig svarbrev sendt (BX). Ferdig (FE), alle analysene er ferdig analysert. Statuslinje Denne linjen vises i nedre del av skjermbildet og inneholder informasjonen beskrevet nedenfor. Ved å holde musepekeren over dette ikonet, vises programinformasjon og versjonsnummer. Viser gjeldende pasient. Viser gjeldende rekvirent. Indikerer tilkoblet Fürst-server (via Helsenettet/internett). Indikerer frakoblet Fürst-server. Helsenett/internett kan være nede eller man er uten kontakt med Fürst-server, og man vil ikke kunne se historiske data tilhørende den enkelte pasient. Man kan fortsette å rekvirere i frakoblet modus, og når forbindelsen opprettes igjen vil meldingen sendes inn automatisk. 9

10 Hvordan rekvirere: Det er flere måter å rekvirere analyser på: via Analyserepertoar 4. via Pasientspesifikke profiler 7. via Visuell 2. via Analysesøk 5. via Historikk 8. via Papirrekvisisjon via Pakker 6. via Kopier siste

11 1. Rekvirere via analyserepertoar Analyserepertoaret er delt inn i ulike faner hvor analysene er gruppert etter hvilken kategori de tilhører. Indelingen av faner og fargevalg er gjenkjennelig fra de manuelle rekvisisjonene. 1. Velg aktuell fane. 2. Åpne ønsket gruppe ved å klikke på +, eller dobbeltklikke på teksten. Gruppen ekspanderes Hak av for de analyser du ønsker å rekvirere. Hvis man haker feil kan man trykke på analysen en gang til og haken forsvinner. Rekvirere via analysesøk Øverst i venstre hjørne er det et søkefelt. Fra dette feltet har man tilgang til å søke opp alle analyser i Forum sitt analyseregister. Ulike søke alternativer: Analyserepertoar Søkeresultater Vanlig søk Start å skrive inn navnet på analysen. Alle analyser som tilfredsstiller søket kommer opp i en liste under søkefeltet. Man kan også starte søket midt i et ord. Både musepeker og piltaster kan brukes til å rekvirere analyser fra listen som kommer opp. Eks: Søk opp ALAT, start med å taste inn a. Alle analyser som starter med a kommer nå opp i listen. Søket snevres inn ved flere bokstaver. Ikonene P og L Trykker man på P - eller L -ikonet ved siden av søkefeltet får man opp henholdsvis liste over Pakker og Egen Lab -analyser. Starter man søket med + eller punktum tilsvarer dette henholdsvis å trykke på P eller L. 11

12 3. Rekvirere via pakker For å forenkle rekvireringen er det mulig å rekvirere ved hjelp av egendefinerte analysepakker. Ved å hake av for en pakke, velges alle analysene som er lagt under denne pakken. Pakkene kan enten være synlige for alle på kontoret: Pakker, eller brukerspesifikke: Mine pakker. Først opprettes en Kategori som fungerer som hovedoverskrift. Under en kategori kan man ha en eller flere pakker. Man kan opprette flere kategorier. Selve analysene legges under Pakker eller Mine pakker. Man velger selv navnet både på kategoriene og på pakkene. Egendefinerte analysepakker Hvordan opprette pakker: Klikk på FF -ikonet (Se side 30), Alternativer for Forum, velg Felles pakker eller Mine pakker. Velg ny kategori og/eller ny pakke, enten fra toppmenyen eller ved å [høyreklikke] på teksten. Navn på kategori eller pakke skrives ved opprettelse. Velg analyser fra trestrukturen til høyre, eller bruk Søkefeltet. Flere pakker kan lages under samme kategori eller man kan opprette nye pakker under en ny kategori. Avslutt med bruk og ok. Opprette analysepakker under Alternativer for Forum Ved å markere kategori/pakke og [høyreklikke], vil man få valgene: slette, kopiere, klippe ut, lime inn og endre navn. En pakke kan inneholde analyser fra egen lab. Alternativ måte å opprette pakker: Rekvirer ønskede analyser i Fürst Forum. [Høyreklikk] i rekvisisjonsfeltet. Ved å velge Lagre som Felles pakke eller Lagre som Mine pakker, får man mulighet til å gi pakken et navn og gruppere den i en kategori. 12

13 4. Pasientspesifikke profiler For pasienter som kommer regelmessig til prøvetaking og hvor de samme analysene skal kontrolleres hver gang, kan det lages pasientspesifikke profiler. Pasientspesifikke profiler Rekvirer ønskede analyser i Fürst Forum. [Høyreklikk] i rekvisisjonsbildet, Velg Lagre som pasientprofil. Gi profilen et navn. Ønsker man å endre profilene: [høyreklikk] på profiler og velg Egenskaper. Velger man Slett pasientprofil(er) vil alle profiler på denne pasienten slettes. Det kan lages flere profiler pr. pasient. Som standard vil nå rekvireringsbildet åpnes i fanen Pas, og man kan velge ønsket profil. 5. Rekvirere via Historikk Mal Bruk historisk rekvisisjon som mal for ny rekvisisjon Dersom man markerer en pasientprøve i historikkfeltet i rekvireringsbildet og [høyreklikker], kan man velge Bruk som mal for ny rekvisisjon. Den markerte rekvisisjonen blir da kopiert opp i rekvisisjonsbildet som en ny bestilling, sammen med eventuelle analyser man hadde i rekvireringsbildet fra før. 6. Rekvirere via Kopier siste Siste rekvirering blir kopiert inn i rekvisisjonsbildet, som en ny bestilling. Analyser som man eventuelt har rekvirert før man velger Kopier siste vil slettes og må legges til på nytt. Bruk siste rekvisisjon som mal for ny rekvisisjon 13

14 7. Rekvirere via fanen Visuell Dette er en egen fane i analyselisten. Her kan man plassere analysene i et selvdefinert rutemønster. Hver rute kan være en enkelt analyse eller en analysepakke. Visuell rekvirering 8. Oppbygging av visuell -rekvirering gjøres under innstillinger (s. 30) Rekvirerer en analyse eller en pakke ved å klikke på boksen. Grønn farge indikerer at analysen eller pakken er rekvirert. Rekvirere via Papirrekvisisjon Fargen på ikonene til venstre samsvarer med fargene på Fürst sine manuelle rekvisisjoner. Ved å trykke på ønsket skjema får man et tegnet bilde av rekvisisjonen. Man kan nå hake av for ønsket analyse. Rekvirerte analyser blir merket med gult i tillegg til at de blir haket av. Hjelpetekst vises når man holder markøren over en analyse. Trykk Ok, øverst til høyre, når rekvisisjonen er ferdig utfylt. Elektronisk papirrekvisisjon OBS Pga. plassmangel er ikke disse elektroniske papirutgavene oppdatert med de aller siste analysene. 14

15 Rekvisisjonsfeltet (rekvirerte analyser) Pasientinformasjon 2. Tappeanvisning 3. Varsling 4. Patologiske svar 15

16 Beskrivelse av rekvisisjonsfeltet Rekvisisjonsfeltet viser de analyser som er valgt fra repertoaret. Ved å skrolle nederst i vinduet vil man kunne se inntil de 5 siste analysesvarene på de rekvirerte analysene. Det er også mulig å bruke [Ctrl + pil høyre/venstre] for å utvide/trekke sammen hele feltet. Slette analyser Analyser som er listet opp i rekvisisjonsfeltet kan fjernes igjen på flere måter: Dobbeltklikk på analysen. Marker analysen og trykk [Delete] på tastaturet. Høyreklikk på analysen og velge Slett. Skriv - radnummeret i søkefeltet. F.eks. -2 (minus 2) fjerner analysen i rad 2. OBS Når man har trykket ok i rekvisisjonskommentar-bildet (s. 18) sendes meldingen til Fürst og rekvireringen går videre til utskrift. Nå kan en analyse ikke slettes uten å kontakte Fürst via Dialog (s. 26) eller ved å ringe kundestøtte. Rekvirerte analyser 1. Pasientinformasjon Dersom det er informasjon som skal gis til pasienten vedrørende en analyse, vises dette ved at det kommer et ikon øverst i rekvisisjonsbildet. Informasjonsteksten kommer opp ved å holde musepekeren på ikonet. Pasientinformasjonen skrives også ut på følgeskrivet. Pasientinformasjon 16

17 2. Tappeanvisning Programmet holder telling på antall rør, rørtype, pensler, urinprøver og eventuelt fecesprøver. Tappeanvisningen kommer frem ved å holde musepekeren over ikonet med prøvetakingsrør. Tappeanvisningen skrives også ut på følgeskrivet. Tappeanvisning Varsling Varsler at det er noen begrensninger, eks. kjønn og alder, knyttet til analysen. Eller at det foreligger en signifikant forskjell mellom to tidligere prøvesvar. Holder man musepekeren over ikonene vil man se varselet eller informasjonen. Analysen vil uansett være mulig å rekvirere. Fürst Forum beregner og varsler automatisk om de 2 siste svarene på en analyse er signifikant forskjellige. Patologiske svar Patologiske svar merkes med rød tekst. Rød pil Avbrytes en rekvirering vil Forum huske analysene neste gang du går inn for å rekvirere på pasienten. En rød pil under rekvisisjonsfeltet aktiveres og henter opp analysene du hadde valgt før du avbrøt. Varslinger og patologiske svar. Nederst er den røde pilen som aktiveres ved en avbrutt rekvirering. 17

18 Fullføring av rekvirering Innsending Når man har valgt de analyser man ønsker, går man ut ved å trykke på Ok på menylinjen øverst eller ved å bruke hurtigtastene [F10] eller [Alt+ O]. Rekvisisjonskommentar-bildet i Forum vil nå åpne seg. Fullføring av rekvirering ved å trykke på ok Rekvisisjonskommentar Rekvisisjonskommentar-bildet Fyll ut aktuell informasjon: Betales av Midlertidig rekvisisjon Diagnose Problemstilling Melding til laboratoriet PasientWeb Kopi til Trykk deretter Ok i rekvisisjonskommentar-bildet. En EDI-melding sendes nå laboratoriet via Norsk helsenett, og Fürst Forum genererer en utskrift av følgeskrivet. Forum legger seg ned på oppgavelinjen igjen, klar til neste forumrekvirering. Ikke skriv beskjeder til Fürst for hånd på følgeskrivet. Kommentarer eller rettelser må skrives under Melding til laboratoriet eller via Dialog, side 26. Håndskrevne kommentarer vil kunne bli oversett. 18

19 Valg i rekvisisjonskommentar-bildet: Betales av I dette feltet kan man velge hvem som skal stå som betaler. Standard er satt til Helfo. For andre valg, ta kontakt med Fürst for å få tildelt en betalerkode. Midlertidig rekvisisjon Skal ikke pasienten ta prøve samme dag som rekvisisjonen opprettes i Fürst Forum, kan rekvirenten hake av for Midlertidig rekvisisjon. EDI-meldingen med bestillingen blir ikke sendt til Fürst, men lagret under datamappen på fellesområdet. Når pasienten kommer for å ta prøven, henter man opp pasienten som vanlig i journalsystemet og klikker på snarveien til Fürst Forum. Den midlertidige rekvisisjonen er nå synlig i rekvisisjonsbildet. Klikker man på Hent" vil analysene fra den midlertidige rekvisisjonen hentes opp i rekvisisjonsfeltet og man fullfører rekvireringen som vanlig. (s. 18) Midlertidig rekvisisjon Medikamentopplysninger og rekvisisjonskommentarer knyttet til en bestilling lagres når man haker av for Midlertidig Rekvirering. Når den Midlertidige rekvisisjonen hentes opp følger denne informasjonen med og trenger ikke skrives inn på nytt. Oversikt over midlertidige rekvisisjoner Takst, medikamentopplysninger og rekvisisjonskommentarer blir registrert på den datoen følgeskrivet skrives ut og EDI-melding sendes Fürst. OBS Skal pasienten ta prøver ved en prøvetakingsstasjon hos Fürst, må ikke bestillingen lagres som midlertidig rekvisisjon. Følgeskrivet skal da medbringes til prøvetaking. Oversikt over midlertidige rekvisisjoner Under FF-ikonet, synlig både i rekvireringsbildet og restansebildet, vises antall midlertidige rekvisisjoner på kontoret. Trykker man på «vis rekvisisjoner» får man opp en liste med oversikt over alle midlertidige rekvisisjoner. Fra denne listen kan man slette, men ikke aktivere rekvireringen. Når pasienten kommer for å ta prøven, må man gå inn i Forum via journalsystemet og hente opp bestillingen, se Midlertidig rekvisisjon side

20 Diagnose Forum kan settes opp slik at diagnosen i journalnotatet følger med fra journalsystemet. For alle rekvireringer som skal belastes Helfo kreves en relevant diagnose. Kliniske opplysninger Gode kliniske opplysninger påført i feltet for Kliniske opplysninger gir bedre kommentarer fra Fürst sine legespesialister. Melding til laboratoriet Her kan man sende inn beskjeder til kundestøtte hos Fürst. Beskjedene blir tilgjengelige for Fürst ved mottak av følgeskriv. Diagnose, kliniske opplysninger og melding til laboratoriet Kopi til Her kan man angi kopimottaker av svarbrev. Kopimottaker mottar kopi-svarbrevet på papir og kan kontakte Fürst om de ønsker svaret elektronisk overført inn i journal. Søk/[F3] Mulighet til å søke i Fürst sitt rekvirentregister Fyll ut manuelt Fyll NØYE ut alle rubrikker og sjekk at informasjonen som er fylt ut stemmer Postnr knyttet til postleveringsadresse må være korrekt. Adressen som legges inn blir trykket på kopibrevet som sendes ut. Posten Bring sorterer automatisk og mangelfull postadresse fører til retur av svarbrev. Favorittliste - Rekvirenter hentet opp fra Fürst sitt register, eller rekvirenter skrevet inn manuelt kan lagres i favorittlisten. Bruk [F4] til å hente opp rekvirenter fra favorittlisten. Send kopi av svarbrev 20

21 PasientWeb Pasienten kan, hvis rekvirent ønsker, få tilgang til sine prøvesvar via PasientWeb (internett). Rekvirenten må da: Hake av for ønske om PasientWeb. Skrive inn pasientens mobilnummer. Gi pasienten en strekkode (PrøveID) fra Følgeskrivet. Denne etiketten kan klistres på dertil egnet pasientwebkort. Huk av for PasientWeb En SMS-kode (engangskode) blir sendt til det oppgitte mobilnummer når prøvesvaret er ferdig analysert hos Fürst. Strekkode (PrøveID) og SMS-kode i kombinasjon vil gi tilgang til prøvesvarene på adresse: Navn på rekvirerende lege vises på skjermen, men ikke pasientens navn (kun fødselsår og kjønn). Prøvesvar er tilgjengelig i 4 uker etter at de er ferdige. Taster man feil koder sperres tilgangen etter 5. forsøk. Pasientwebkort Utskrift av Pasientwebkort Fürst har laget papirkort som skal gjøre oppbevaring av strekkoden (prøveid) enklere. Det kreves Adobe Acrobat på PC en for å skrive ut. Klikk på FF -ikonet og Alternativer for Forum. Velg deretter Innstillinger og Skriv ut Pasientkort. Utskrift av pasientwebkort 21

22 Utskrift Det skal kun skrives ut ett følgeskriv pr. rekvirering. Skriver kan velges enten i Forum eller i journalsystemet, slik at man ikke må velge skriver hver gang. Følgeskrivet inneholder nødvendig informasjon om rekvirent og pasient, samt tappeanvisning og informasjon til prøvetaker og pasient. Det er svært viktig at rekvirent-id alltid er påført følgeskrivet. Dette gjøres automatisk av de fleste journalsystem. Er ikke rekvirentid påført ta kontakt markedsavdelingen hos Fürst. Blodprøvene skal merkes med riktige strekkoder. Følgeskriv og merkede rør skal sendes Fürst med bud eller per post. Ny utskrift Utskrift av samme følgeskriv flere ganger skal bare gjøres dersom første utskrift feilet eller ble uleselig pga. f.eks. skjevt trykk. Følgeskriv Hent opp aktuell pasient i journalsystemet og gå inn i Forum på vanlig måte. Velg Ok i bildet som åpner seg. Velg Ja til å fortsette på dagens rekvisisjon. [Høyreklikk] i rekvisisjonsfeltet og velg Utskrift følgeskriv eller klikk på utskriftsikonet under rekvisisjonsfeltet. Utskrift av Svarbrev i Fürst Forum Marker ønsket svarbrev under historikkfeltet i Rekvireringsbildet, eller i Restansebildet. [Høyreklikk] og velg Skriv ut svarbrev. Ny utskrift -ikonet Utskriftinnstillinger Se side

23 Restansebildet Henter man opp Fürst Forum direkte fra oppgavelinjen kommer man inn i programmets restanseliste. Her får man oversikt over de rekvireringene som er laget til Fürst. Ulike statuser gir info om hvor i analyseprosessen prøven er. Midlertidig rekvirert (MR), prøven er elektronisk bestilt, men ikke mottatt på Fürst. Under Arbeid (UA); prøven er mottatt på Fürst, men ikke ferdig analysert. Midlertidig svarbrev sendt (BX). Ferdig (FE). Restanseliste Rekvirentene ser kun sine egne pasienter i restanselisten sin, mens medarbeiderne på kontoret ser alle kontorets pasienter. Markeres et pasientnavn i listen, vises tilhørende analysesvar. Ved å markere en analyse gjøres det automatisk oppslag i Blåboka. Sorteringsmuligheter i restansebildet: Restanse Alle prøver med MR og UA status. Samt prøver som nylig har fått FE-status. Pasient Ved å taste inn pasientens fødselsnummer vil man få opp en oversikt over alle prøver hos Fürst på pasienten. Rekvirenter får opp kun egenrekvirerte prøver ved aktuelt kontor. Medarbeidere får opp alle prøver på pasienten rekvirert fra legekontoret. 5 siste dager Gir oversikt over alle pasientprøver Fürst har mottatt fra legekontoret de siste 5 dager og som kontoret eventuelt har mulighet til å etterrekvirere på. 23

24 Funksjoner i Forum Tilleggsrekvirering/Etterrekvirering Ut i fra hvilken status rekvisisjonen har (s. 23) blir enten valget Etterrekvirering eller Tilleggsrekvirering aktivert eller inaktivert. Bare relevant valg vil være tilgjengelig for rekvirenten. Etterrekvirering Fürst oppbevarer prøverørene i 6 dager (EDTA-blod i 3 dager) og elektronisk etterrekvirering kan gjøres i 5 dager fra prøven er mottatt hos Fürst. Analyser som krever nytt materiale innsendt eller som ikke har gyldig holdbarhet er låst og kan ikke etterrekvireres. Tilleggsrekvirering Er en rekvisisjon opprettet, men prøver ikke mottatt av Fürst, vil man kunne tilleggsrekvirere de analysene man ønsker. Tilleggsrekvirerer man en analyse på et materiale som ikke var i den opprinnelige tappeanvisningen, vil man få mulighet til å skrive ut ny tappeanvisning. Ny tappeanvisning skal skrives på hvitt ark. Det er rekvirentens ansvar å sørge for at prøvetaker får info om nytt materiale før pasienten er ferdig med prøvetakingen. Endring i tappeanvising ved etterrekvirering Husk riktig materiale, ellers vil tilleggsrekvirerte analyser besvares med FM (Feil materiale). Ønsker man å slette en rekvirert analyse bruk dialog (s. 26). Opprinnelig innsendt Fürst-melding oppdateres fortløpende når man tilleggsrekvirerer eller etterrekvirerer. IKKE skriv ut nytt følgeskriv. Endringene vil være synlige i Fürst Forum med en gang, men i journalsystemet vil endringene først være synlige når svarene kommer inn til signering. Er ikke tilleggsrekvirering eller etterrekvirering aktivert har ikke prøven gyldig holdbarhet. 24

25 Hvordan Tilleggsrekvirere/Etterrekvirere Samme dag - Hent opp pasienten via journalsystemet, gå videre inn i Forum og svar ja til å fortsette på tidligere bestilling. Velg analysene som skal legges til. Gå ut på vanlig måte (s. 18) Forum vil ikke generere utskrift av følgeskriv, men legge seg ned på oppgavelinjen som vanlig ved endt rekvirering. Tilleggsrekvirering via journalsystem Fra historikk Hent opp restansebildet (s. 23). Finn pasientprøven det skal legges til analyser på. Marker denne og [høyreklikk]. Velg Tilleggsrekvirering eller Etterrekvirering. Rekvireringsbildet i Forum åpnes. Velg analysene som skal legges til. Gå ut på vanlig måte (s. 18). Forum genererer ikke ny utskrift, men går tilbake til restansebildet. Går man inn via journalsystemet og videre inn i Forum kan man på samme måte tilleggsrekvirere/etterrekvirere fra historisk felt nede til venstre. Tilleggsrekvirering via [høyreklikk] i historikkfeltet 25

26 Dialog Elektronisk kommunikasjon med kundestøtte, vaktlege eller tilgjengelig legekonsulent hos Fürst. Det er også mulig å kommunisere med egne kollegaer på kontoret. En dialog er alltid knyttet opp mot en rekvisisjon (prøveid). Hvordan starte en dialog: Marker ønsket pasientprøve under historikkfeltet i rekvireringsbildet (s. 8), eller i restansebildet (s. 23). [Høyreklikk] og velg «dialog». Send dialog Skriv inn forespørselen, velg mottaker (det er mulig å velge flere mottakere) og klikk deretter på «send». Indikerer at det finnes en dialog knyttet til prøven. Innkommende dialog Ny innkommende dialog varsles ved at det kommer opp et gult ikon nede til høyre i skjermbildet. Dette varselet vil dukke opp hver 2. time frem til dialogen er signert ut. Trykker man direkte på varselet kommer man rett inn i dialogen. Dialogen signeres ut ved å trykke på den grønne haken øverst til venstre. Eventuelt kan man også svare avsender tilbake. Varsling av ny dialog Markere dialog som lest Dialog innboks Oversikt over innkommende og historiske dialoger får man ved å gå direkte inn i dialog programmet. Snarvei ligger under FF -ikonet, velg Dialog innboks. Usignerte dialoger ligger under innboks, signerte ligger under historiske. Huskeliste/ToDo Dialoger kan flyttes fra innboks eller historikk til huskelisten/to do for senere oppfølging. Vedlegg/Svarbrev/Utskrift Dialoger kan skrives ut og man kan også se vedlegg og svarbrev som hører til den aktuelle rekvisisjonen ved å klikke på ikonene til venstre. 26

27 Driftsmeldinger Fürst sender ut informasjonsmelding ved behov. Meldingen vil være synlig øverst i bildet. Bildet fjernes ved utlogging. Driftsmelding Laboratoriehåndbok/Blåbok Blåboken inneholder en alfabetisk liste over hele analyserepertoaret til Fürst. Et eget Blåbok - ikon er tilgjengelig fra rekvireringsbildet og restansebildet. [Dobbeltklikker] man på en analyse vil man få opp prøvetakingsrutiner, bilde av rørtype, indikasjoner, referanseområder og tolkning. Signifikanskalkulatoren vil være tilgjenglig på de analysene der det er relevant. Oppslag i Blåbok vil man også få underveis i rekvireringen (s. 7) og i restansebildet når man går inn i et historisk svarbrev. Blåbok - analyseliste Blåbok - analyseinformasjon 27

28 Laboratorieark Laboratoriearket gir en komplett oversikt over alle prøver som er analysert hos Fürst fra aktuelt legekontor, på valgt pasient. Velg en pasientprøve i historikkfeltet eller restansebildet, [høyreklikk] og velg Vis Labark. Et eget Labark -ikon finnes øverst til venstre i Forumbildet. Åpne labark fra rekvireringsbilde Grafisk fremstilling Klikk på diagramikonet oppe til venstre og man skifter til grafisk visning av prøvesvarene. Klikker man en gang til på ikonet, skifter man tilbake til laboratoriearket. Utskrift av graf: Trykk på knappen for utskrift eller [Ctrl+P]. Søke i laboratoriearket I søkefeltet kan man: Skrive inn hele, eller deler av analysenavnet man vil søke frem. Søke på flere analyser ved å skille dem med +. Eks. hb+tsh+t4 [Enter]. Søke opp pakker, start søket med p+ [Enter] eller bruk ikonet Pakker. Snevre inn søket med alternativer under ikonet vis. Labark Rekvirere i laboratoriearket Trykk på bokstaven r eller [høyreklikk] og velg Rekvirer på aktuell analyse. Analysen legger seg nå inn i rekvisisjonsbildet i Fürst Forum. Utskrift av laboratoriearket Man har mulighet til å skrive ut de 13 siste svarene i laboratoriearket. Varsling i laboratoriearket Signifikante forskjeller mellom to resultater vises med rosa bakgrunn, se også Varsling side

29 Chat Enkel intern kommunikasjon på legekontoret. Alle brukere pålogget i Fürst Forum kan chatte seg imellom. Brukere som ikke er pålogget vil være inaktive for chatting. Funksjonen har et eget ikon øverst til venstre i skjermbildet, eller bruk hurtigvalget [Ctrl+Shift+C]. Åpne chatvindu Fremgangsmåte: Marker den brukeren du ønsker å sende en chat. Skriv inn beskjeden og trykk [Enter]. Trykk på hvis du har problem med å få en pålogget bruker aktiv. Beskjeden vil ta fokus på mottakers skjerm. Mottaker kan velge å svare, legge ned eller avslutte chatten. Førstemann som velger den røde kryssboksen vil lukke (ta ned) chat en hos den andre. Altså burde det være mottaker som lukker chatten. Chatvinduet Standard tekst (maler), kan lages. Åpne Chat, velg en mottaker, velg Maler. Skriv inn og lagre de standardsetningene man ønsker å ha tilgjengelig. Mer info; les i selve chatboksen. Tips Chat meldinger kan kopieres [Ctrl+C] og limes inn [Ctrl+V] i f.eks. journalnotat. Åpne meldingsvindu Melding Melding kan sendes til en eller flere påloggede brukere. Meldingen vises hos mottakeren som standard i 10 sekunder før den blir borte. Velg den eller de brukere som skal motta melding. Skriv inn ønsket beskjedtekst, angi om meldingen er viktig. Velg Send. 29

FORUM BRUKERVEILEDNING FOR INSTITUSJONER. Oppdatert september 2014 2014 Fürst Medisinsk Laboratorium MEDISINSK LABORATORIUM

FORUM BRUKERVEILEDNING FOR INSTITUSJONER. Oppdatert september 2014 2014 Fürst Medisinsk Laboratorium MEDISINSK LABORATORIUM FORUM BRUKERVEILEDNING FOR INSTITUSJONER MEDISINSK LABORATORIUM Oppdatert september 2014 2014 Fürst Medisinsk Laboratorium Innledning 3 Logg inn i Fürst Forum 3 Bruker 3 Restansebildet 4 Sorteringsmuligheter

Detaljer

Fürst Forum. 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium

Fürst Forum. 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium Fürst Forum 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium Søren Bulls vei 25 N-1051 Oslo 22 90 95 00 Gjelder fra versjon 2.3.0.0 Oppdatert juli 2012 Innledning 4 Oppbygging og versjon 4 Journalsystem 4 Oppstart/Innlogging

Detaljer

Fürst Forum versjon 2.2.0.0

Fürst Forum versjon 2.2.0.0 Fürst Forum versjon 2.2.0.0 Beregning av signifikant forskjell mellom 2 svar Programmet kan nå automatisk beregne om de 2 siste svarene på en analyse er signifikant forskjellige. I rekvireringsbildet markerer

Detaljer

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Rekvirering Side 3 2. Tilleggsopplysninger Side 4 3. Kopimottaker på svar fra med.biokjemi Side 5

Detaljer

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Funksjonsoversikt i IHR Side 3 2. Forbered prøvetaking Side 4 3. Rapporter prøvetaking Side 6 4. Daglig sjekk

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 3 Brukerveiledning for interne sakkyndige... 4 Start-sidens utseende... 4

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015

Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015 Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015 Forord Velkommen til SMSGurus tjeneste for SMS-timebestilling Legetimen.no! Vi har den glede å presentere et system som gir deg følgende: - enklere

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR»

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på ASKIMNET slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord. 2. Gå i nettleseren (Internet

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Programinnstillinger. KAPITTEL 5 Innstillinger

Programinnstillinger. KAPITTEL 5 Innstillinger KAPITTEL 5 Innstillinger Innstillingene lar deg kontrollere hvordan ZoomText starter, avslutter og oppfører seg på skrivebordet I Windows under kjøring. Du kan også aktivere automatisk oppdatering, slik

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra.

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra. Tindra er vår nettbaserte fagapplikasjon for frivillige organisasjoner, for deres ansatte og tillitsvalgte. Tindra gir sikker tilgang til organisasjonens egne data gjennom kryptert forbindelse, med full

Detaljer

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Brukerveiledning eksterne sakkyndige.... 2 Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 TILGANG ENDRE PASSORD INNLOGGING SAMTYKKE PASIENTOPPSLAG ELEKTRONISK REGISTRERING VIA AV HELSENETT MS PASIENTER I NORGE NOVEMBER 2014 1 1. PORTAL Den nye versjonen av MS-MRS

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

Opplæring i MinGat 6.0

Opplæring i MinGat 6.0 Opplæring i MinGat 6.0 Nytt i MinGat 6.0 Forespørsel på annen avdeling uten å bytte nivå Retur av mangelfulle forespørsler Virtuelle brukerprofiler automatisk tilgang i MinGat til nye avdelinger du blir

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

1. Extensor Kommunikasjon

1. Extensor Kommunikasjon Oppdatert 10.07.13 av RM 1. Extensor Kommunikasjon Extensor Kommunikasjon er en frittstående modul som ivaretar følgende funksjoner: Koble inngående og utgående e-poster til ønsket pasient eller bedrift,

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Grunnleggende bruk Versjon 2 Respons AS, Stasjonsgt. 37, 1820 SPYDEBERG, Tlf:90 12 45 50, Fax: 69 83 87 10 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 2 FIRE TYPER PROGRAM-ELEMENTER

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen Senior-IT Litt om boka og undervisningsopplegget Læring i godt voksen alder setter spesielle krav til undervisningsopplegget. Eldre mennesker mister ikke evnen til

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator Hitra Legekontor 7240 Hitra Tlf. 72 44 17 00 postmottak@hitra.kommune.no www.hitra.kommune.no 1 Innhold 1. Daglige rutiner

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Brukerveiledning til KS- Læring Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Innlogging i KS Læring Brukerveiledning Brukerveiledning KS-Læring 1 KS Læring er en lærings- og delingsarena for kommunene.

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Innlogging... 2. 3 Startsiden... 3. 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5. 4.1 Tilbake til startsiden... 5. 4.2 Profil...

1 Innledning... 2. 2 Innlogging... 2. 3 Startsiden... 3. 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5. 4.1 Tilbake til startsiden... 5. 4.2 Profil... Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Innlogging... 2 3 Startsiden... 3 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5 4.1 Tilbake til startsiden... 5 4.2 Profil... 6 4.3 Kalender... 7 4.3 Forespørsler... 8

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011

Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011 Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011 Versjon 1.0 Side 1 av 6 Innledning Altibox har valgt å fokusere på en helt ny e-post løsning som vil kunne gi brukere bedre funksjonelle muligheter i tiden

Detaljer