T U. Legevaktrad i o l o gi. Oversikt over standartprojeksjoner som anvendes på legevakten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T U. Legevaktrad i o l o gi. Oversikt over standartprojeksjoner som anvendes på legevakten"

Transkript

1 T AS TK U Legevaktrad i o l o gi Oversikt over standartprojeksjoner som anvendes på legevakten Volker Lapczynski I

2

3 Legevaktradiologi Oversikt over skjelettrøntgen standartprojeksjoner som anvendes på Legevakten Utgitt av Volker Lapczynski 2013 Siste versjon av dette dokument kan lastes ned på nettadresse:

4 Ansvarsfraskrivelse og rettigheter R adiologi er i kontinuerlig utvikling. Data og informasjon med medisinsk innhold i dette verket er i samsvar med kunnskap og erfaring forfatteren hadde ved publiseringstidspunket. Forfatteren fraskriver seg ethvert ansvar som oppstår direkte eller indirekte fra bruk eller anvendelse av informasjon som finnes i denne boken. DU HAR LOV TIL: å dele - å kopiere, distribuere og spre verket å remikse - å bearbeide verket PÅ FØLGENDE VILKÅR Navngivelse Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket). Ikkekommersiell Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål. Andre Rettigheter På ingen måte påvirkes følgende rettigheter av lisensen: Dine lovfestede rettigheter til å bruke verket i henhold til åndsverkloven, eller i henhold til andre relevante opphavsrettslige unntak og begrensinger; Opphavsmannens ideelle rettigheter; Rettigheter som andre personer måtte ha, enten i forhold til verket selv eller i forhold til bruk av verket, slik som retten til eget bilde og andre personvernrettigheter. NB I forbindelse med all gjenbruk og spredning skal du gjøre lisensvilkårene for dette verket klart for andre. TYPOGRAFI OG LAYOUT Tobias Daur, so'nso - Visuell kommunikasjon. Del på samme vilkår Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne. Utført med åpen kildekode programvare scribus. MED DEN FORSTÅELSE AT Frafalling Alle disse vilkårene kan frafalles, dersom du får tillatelse fra rettighetshaveren. REDAKTØR Volker Lapczynski Rosendalsveien 3-B N-1166 Oslo Public Domain Der verket eller noen av dets elementer er i det fri (public domain) under gjeldende rett, så påvirkes denne status på ingen IV måte av lisensen.

5 Takk T il den Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi for donasjon av meget gode radiologiske bilder og tekst i»knoglebogen«til allmenheten, gjennom å skrive»...og fremsendes nu til fri afbenyttelse og til inspiration ved opdatering af knogleprotokollen på din afdeling.«http://www.muskrad.dk. Spesiell takk til Radiografer fra denne gruppen: Lone B. Christiansen, Janni Jensen og Overlege Trine Torfing, specialeansvarlig for den Muskuloskeletale Radiologi på Odense Universitetshospital. I hele verden behandles det bruddskader av relativ uerfarene leger på legevakter eller tilsvarende utdanningsinstitusjoner. Forfatteren hadde gleden til å tilegne seg solid kunnskap og erfaring i»legevaktortopedi«på Bergen Legevakt og Oslo Legevakt. Knut Melhuus fra Oslo Legevakt har gjennom flere år som leder for skadeseksjonen skrevet en meget god og bruksvennlig»metodebok for skadebehandling«. Forfattern har fått tillatelsen til å bruke denne boken som grunnlag til bildeteksten. Takk til høgskolelektor Niru Odedra Kolmannskog for å gjenbruke deler av hennes metodebok»skjelett Radiografi«. Kunnskap i radiologisk ortopedi har forfattern opparbeidet hos sin tidligere sjefanne Marie Finnanger og hennes tidligere sjefolaug Ubø ved assistentlegetiden i Fredrikstad og Sarpsborg. Systematisk radiologisk kvalitetsforbedring og nøye språklig kavlitet har forfattern tatt med seg fra Ragnhild Gunderson, Enhetsleder for muskel-skjelett radiologi ved Rikshospitalet. Takk også til mine kolleger på Akershus Universitestsykehus: Knut Hector Algaard, Mamad Arabi, Hasan Banitalebi, Valgerdur Bjarnadôttir, Bjærn Sverre Kvernmo, Inger Lise Kristiansen, Anita Fosterud Reitan, Max Temmesfeld. Takk til Anne Nyhamar for design og illustrasjon av bokforside. Danke til Tobias Daur fra for typgrafi hjelp. V

6 Forord F orsidebilde viser verdens første røntgenbilde som Wilhelm Conrad Röntgen ( ) publiserte. Bilde viser venstre hånd til Anna Bertha Ludwig, kone til Röntgen og er beskrevet som»hand mit Ringen«. Vist første gang 1. januar Siden denne tiden har radiografi og radiologi utviklet seg, men grunnlegende bildedanning er lik som det var i Forfattern håper på at verket gi en kortfattet oversikt over standartprojeksjoner for leger som rekvirerer radiologiske undersøkelser på legevakten. Samtidig skal det være en kortfattet oversikt for radiografer og skal gi verdifull informasjon og veiledning til radiologer som beskriver skjelettrøntgen, for å lage en meningsfull radiologisk beskrivelse. Inspirasjon for dette verket har vært observasjonen at leger, radiografer og radiologer i legevaktsammenheng pga manglende felles terminologi oftes ikke forstå hverandre. Oslo i mars 2013 Dette verk er et forsøk til å gi et felles forståelse av: Hva heter en standardisert radiologisk undersøkelse? Feks.:»Røntgen håndrot«. Hvilke projeksjoner (bilder) skal forventes? Hvilken informasjon gi et diagnostisks røntgenbilde. Som kan svare på et eller flere klinisk spørsmål. VI Konseptet er at alle har tilgang til same informasjon og snakker samme fagspråk. Volker Lapczynski

7 Innhold Overekstremitet Røntgen AC-ledd... 7 Røntgen AC-ledd med belastning... 8 Røntgen clavicula Røntgen scapula Røntgen skulder traume Røntgen skulder utredning...13 Røntgen humerus Røntgen albue Røntgen underarm...16 Røntgen håndledd...17 Røntgen håndrot...19 Røntgen hånd...22 Røntgen finger Underekstremitet Røntgen femur Røntgen kne traume Røntgen kne patella Røntgen kne utrening Røntgen kne med kalibrerinskule...42 Røntgen legg...43 Røntgen ankel Røntgen fotrot...45 Røntgen mellomfot...46 Røntgen fot stående Røntgen forfot...48 Røntgen calcaneus...51 Bekken Røntgen bekken front traume Røntgen bekken med kalibreringskule...31 Røntgen bekken og hofte traume...28 Røntgen bekken Inlet og Outlet...32 Røntgen bekken og hofte utredning artrose Røntgen bekken og hofte barn Røntgen bekken og hofte pre/postoperativ...30 Columna Røntgen cervicalcolumna Røntgen thoracalcolumna Røntgen thoracalcolumna Diverse Forkortelser...1 Volker Lapczynski Retningsbeskrivelser og lokaliasjoner... 2 Legevaktradiologi eller legevaktsradiologi?...73 Glossar VII

8 Liste over forkortelser og akronymer ALARA AP CMC dexter DRF H PA PM RIV sinister TMC V VLDV 1 ALARA-prinsippet. As Low As Reasonably Achievable. Se også i glossar. anterior posterior Carpo metacarpal ledd høyre på latin Distal radiusfraktur høyre Posterior anterior Punktum maximum Radiale inklinasjons vinkel venstre på latin T venstre Volare ledd diafyse vinkel

9 Radiologiske retningsbeskrivelser og lokaliasjoner Koronarplanet er orientert vertikalt og deler kroppen inn i en fremre og bakre del. Kalles også frontalplanet ettersom planet er parallelt med panna (lat. frons panne). Sagittalplanet er også orientert vertikalt, men står vinkelrett på koronarplanet slik at kroppen deles inn en høyre og venstre halvdel. Planet som deler kroppen inn i eksakt like store halvdeler er median sagitalplanet. Transvers-, horisontal- eller aksialplanet deler kroppen inn i en øvre og nedre del. Begreper som beskriver lokalisasjonen av strukturer i forhold til kroppen som helhet eller til andre strukturer Anteriort (eller ventralt) og posteriort (eller dorsalt) beskriver posisjonen av strukturer i forhold til kroppens fremre del eller kroppens bakre del. For eksempel er nesen en anterior struktur, mens ryggsøylen er en posterior struktur. I tillegg er nesen anterior for øynene og ryggsøylen er posterior til brystbenet. superiort anteriort posteriort inferior 2

10 Medialt og lateralt beskriver posisjonen av strukturer i forhold til det mediane sagitalplan. For eksempel er nesen i det mediane sagitalplan. Mens øynene er lateralt for nesen og medialt for ørene. Superior og inferior beskriver strukturer i forhold til den vertikale akse i kroppen. For eksempel er hodet superiort for skuldrene mens låret er inferiort for lysken. Proksimalt og distalt blir brukt for å beskrive om noe er nærmere eller lenger vekke fra en strukturs opprinnelse. For eksempel armen, hvor hånden er distalt for albueleddet, mens skulderleddet er proximalt for albueleddet. Overfladisk (eng. superficial) (lat. superficialis) og dypt (eng. deep) (lat. profundus) bruker kroppens overflate som referansepunkt. For eksempel er brystbenet overfladisk i forhold til hjertet, mens magesekken er dypt for abdominalveggen. Median-sagittalplan (fig. 9) deler kroppen i en venstre og høyre halvdel. Sagittalplan er // med sutura sagittalis av craniet. Medianplan er samtidig et saittalplan, liksom alle plan gjennom kroppen som er // med medianplanet. Frontalplan (fig. 10) deler kroppen i en fremre og bakre del. Dette plan er samtidig et coronalplan og er I med mediansagittalplanet. Rørvinkling og sentralstrålens forhold. Ved angivelse av røntgenrørets vinklingsgrad, bør samtidig sentralstrålens retning angis. Radiografen bør tenke seg sentralstrålens retning som er fra fokus, gjennom pasienten og mot røntgenfilmen. 3

11 4

12 5

13 Overekstremitet Røntgen AC-ledd... 7 Røntgen AC-ledd med belastning... 8 Røntgen clavicula Røntgen scapula Røntgen skulder traume Røntgen skulder utredning...13 Røntgen humerus Røntgen albue Røntgen underarm...16 Røntgen håndledd...17 Røntgen håndrot...19 Røntgen hånd...22 Røntgen finger

14 Overekstremitet Røntgen AC-ledd Articulatio acromioclavicularis Front AP clavicula acromion coracoideus Indikasjon Direkte traume mot AC-ledd. Svært vanlig vanlig skade. Sjelden hos barn. 80 % er i alderen år. Henvisning PM over AC-ledd. Er huden skadet? Tangentfenomen; clavicula kan reponeres, men spretter opp når man slipper. Bildekrierier Et bilde med røret vinklet kaudalt (kaudokraniell stråleretning). Sentrer over leddet. Et bilde som avbildet! Helst tas stående, alternativt sittende, da evt. subluksasjon/luksasjon ikke kan ses på liggende bilder. Radiologi Deles i tre grader etter Tossy. Rockwood deler in i 6 grader, men bruker i tillegg aksiale bilder eller MR som er ikke tilgjengelig på legevakt. Grad I Forstuing. Minimal breddeøkning i AC-leddet (normalt 3-8 mm). 60 % av skadene. Smerter ved alle skulderbevegelser. Lokalisert ømhet og hevelse svarende til AC-ledd. Partiell skade av kapsel og lig. AC. Stabilt ledd. Grad II Forstuing,subluksasjon. AC-leddet er breddeforøket mm % økning av CCor- avstand.30 % av skadene. Ruptur av kapsel og lig. AC. Partiell skade av lig. coracoclaviculare (CCor). Lett økt bevegelighet kranialt/kaudalt eller anterioposteriørt. Grad III Luksasjon. 10 % av skadene. Endret skulderkontur, laterale claviculaende står oppad. Ruptur av lig. CC. Tangentfenomen; clavicula kan reponeres, men spretter opp når man slipper. Grad IV-VI Clavicula står fast med stor feilstilling, f.eks. inn under processus coracoideus eller opp i trapezius. 7

15 Overekstremitet Røntgen AC-ledd med belastning Articulatio acromioclavicularis cum onere Indikasjon Henvisning Bildekrierier Et bilde med røret vinklet kaudalt (kaudokraniell stråleretning). Sentrer over leddet. Med 5 kg vekt festet til håndledd. Et bilde som avbildet! Helst tas stående, alternativt sittende, da evt. subluksasjon/luksasjon ikke kan ses på liggende bilder. Informasjon Grad I-III behandles konservativt med CC-bandasje til avlastning, noen steder opereres grad III skader (Baltzer plate), men det er foreløpig ikke dokumentert bedre effekt enn konservativ behandling. Grad IV-VI skal vurderes for operasjon. Tilhelingstid: Grad I 1-2 uker. Grad II 2-3 uker. Grad III mange uker, opp mot et halvt år. Opptrening til smertegrensen kan begynne etter to uker. Hvis det er vesentlige smerter etter 6-12 måneder kan laterale ende av clavicula resesseres med rimelig godt resultat. Tillegg: Acromioclavicularledd med belastning Front av begge sider stående med rygg mot veggbucky. Vinkle kaudalt (kaudokraniell stråleretning). Sentrer over leddet. Bilder tas både med og uten belastning. Ved belastning: Passivt drag i armene. Plastkanne med 5 liter vann på hver side, festet med reimer rundt håndleddene. Viktig med belastning på begge sidene uavhengig av hvilken side man fotograferer. Ta bilde av begge sidene på en eksponering. Dersom pasienten er for bred for å inkludere begge ac-ledd på ett bilde, kan en øke avstanden til 180 cm. Husk da å justere eksponeringsverdien. Eksponering: Unngå å bruke kammer. Bruk kv/ mas tilsvarende håndledd side. Raster er ikke nødvendig. Bruk thyroideabeskyttelse. OBS! Dersom pasienten holder kannen selv vil musklene i armen kontraheres, og vi får feilvurdering 8

16 9

17 Overekstremitet Røntgen clavicula Krageben Front 15 kranial lateral midtskaft medial Front 15 kaudal S-formet Indikasjon Traume. Ved spørsmål om AC-ledd skade bør det tas AC-ledd bilde. Ved spørsmål om (svært sjelden) sternoclavicular (medial) luksasjon bør det tas CT hvis det har behandlingsmessig betydning. Henvisning Er PM medial, midtskaft (80 %) eller lateral? Hematom i huden? Bildekriterier Acromioclavicularledd og sternoclavicularledd skal fremstilles. På projeksjon»kranial«skal mesteparten av clavicula friprojiseres fra thoraksskjelettet. På projeksjon»kaudal«skal clavicula fremstilles»s-formet«. Radiologi Fraktur: lateral, midtskaft eller medial. Vinkling: kranial eller kaudal. Dislokasjon: Superior/inferior. Forkortning: mm/nei. NB: Det laterale fragment bestemmer rettningsbeskrivelse. Beskrivelse Clavicula midtskaftfraktur med kaudal vinkling. Viktig Tenk på kombinasjon med lungeskade og pneumothorax. 10

18 Overekstremitet Røntgen scapula Skulderblad Front AP glenoid collum corpus margo medialis angulus inferior Tangential PA humerus corpus angulus inferior Indikasjon Frakturmistanke i selve scapula. Sjelden. Kan bestilles ved krepitasjoner eller bruddmistanke når krageben og skulder er frikjent. Henvisning PM ved cavitas glenoidale, collum, corpus, acromion eller angulus inferior. Bildekrieterier Front og tangential, noen ganger skrå. Hele scapula skal fremstilles. Laterale del av scapula skal friprojiseres fra toraksskjelettet. Radiologi Scapulafraktur er en sjelden skade. Direkte traume. Høyenergi (ofte sykkel). Beskrivelse Hele scapula er fremstillt i to plan. Udislosert fraktur i cavitas glenoidale/collum/corpus/acromion. Viktig 11 Ofte kombinert med annen skade. Tenk på pneumotoraks.

19 Overekstremitet Røntgen skulder traume Articulatio humeri trauma Front AP acromion coracoid clavicula tuberculum majus humeri (HILL-SACHS) cavitas glenoidalis inferiore hjørne (BANKART) Innadrotert skulderledd Y-bilde PA superior posterior caput sentrering er akseptabel, men ikke optimal ikke luksert Mulig luksasjonsrettning anterior inferior legg merke til parallel humerusog scapula-akse Indikasjon Traume mot skulderbuen. Oftest første valg. Kontroll ved traume. Henvisning Hva mistenkes? Luksasjon? Hva kan pas. ikke? Neutral-nullmetode: Adduksjon/abduksjon: Anteversjon/retroversjon: Innadrotasjon/Utadrotasjon: Bildekriterier Front: Cavitas glenoidalis (leddskaålen) skal friprojiseres, dvs at det må være en spalte av uforbeinet brusk synlig. Y-bildet: Caput humeri projiseres sentrert i Y som dannes av scapula. Radiologi Uten friprojisert cavitas glenoidalis på fontprojeksjon og sentrert Ybildet er det ikke mulig å utelukke luksasjon, spesiell bakre luksasjon. Hvis caput humeri i tillegg likner på fontbildet på en glødepære kan det foreligger bakre luksasjon. Klinikk? Beskrivelse Skulder står i ledd. Bifokal ekstraartikulær udislosert avulsjonsfraktur i caput humeri. Viktig Hvis friprojisert leddspalte og sentrert Y-bilde er ikke synlig forligger det luksasjon eller bilder der dårlige. 12

20 Overekstremitet Røntgen skulder utredning Articulatio humeri investigatione Front AP acromion clavicula tuberculum majus humeri coracoid Udadrotert skulderledd Y-bilde PA Indikasjon 13 Forkalkning, alt andre en traume. På legevakt ofte uaktuell

21 Overekstremitet Røntgen humerus Humerus Front AP Side PA Indikasjon Traume mot humerusdiafyse, tumorsmerter. Kontroll etter diafysefraktur. Henvisning PM proksimal, midtskaft eller distalt? Medialt/lateralt? Anterior/posterior? Angi om skulder eller albue skal prioriteres. Bildekriterier Humerus med fremstilling av skulderledd og/eller albueledd. Radiologi Frakturform: Tverrgående ved direkte trauma, skråfraktur, spiralfraktur ved rotasjonstraume. Intermediærfragment. Komminuttfraktur. Forkortning.Dislokasjon (av distale fragment) medial Beskrivelse Nærmest udislosert humerusmidtskaft spiralfraktur uten forkortning. Viktig Ved mistanke om fraktura proksimal i humerus (colli chirurgikum humeri) skal»røntgen skulder traume«rekvireres. Ved spørsmål om albuetraume må det tas albuebilder! 14

22 Overekstremitet Røntgen albue Articulatio cubiti Front ulnare epikondyl radiale epikondyl capitellum humeri caput radii collum radii Radiusprojeksjon må alltid peker mot capitellum Side Rett sidebilde! ROGERs linje Radiusprojeksjon må alltid peker mot capitellum olecranon 15 Indikasjon Traume, mistenkt fraktur eller luksasjon. Henvisning PM i humerus eller radius/ulna. Radialt/ulnart. Olecranon. Suppinasjon/pronasjon. Bøy/strekkfunksjon. Bildekriterier Epicondylene skal projiseres oppå hverandre. Capitulum radii skal fremstilles tydelig. AP projeksjon av albuen med fremstilling av distale del av humerus og proksimale del av radius og ulna, og med friprojeksjon av leddspalten. Rett sidebilde for å utelukke»fremre fettputetegn«som indirekte tegn til (intartikulær) fraktur. Rett bilde er det hvis distale humerusdiafyse ikke blir tykker distalt. Se horisontale linjer i sidebilde. Røntgen Hvis pasienten ikke kan ekstendere i albueleddet, taes i stedet to AP projeksjoner, den ene med overarmen i kontakt med detektor. (sentralstrålen vinkelrett på overarmen), og den andre med underarmen i kontakt med detektor. (sentralstrålen vinkelrett på underarmen). Sentrering alltid til radio-humeral leddspalte.

23 Overekstremitet Røntgen underarm Antebrachii Front radius distal 1/3 midtskaft 1/3 proximal 1/3 Side Indikasjon Traume. Henvisning Proksimal, midtskaft, distal? Ulna/radius? Dorsal/volar. Suppinasjon/pronasjon? Bildekriterier Viktig Front projeksjon av underarmen med fremstilling av radius og ulna ved siden av hverandre. Underarmen (med albueledd hvis mulig) og proksimale del av håndroten skal fremstilles. Hvis både albue- og håndledd ikke kan avbildes, bør leddet nærmest det patologiske område være med på bildet. Ikke diagnostisk mtp albueledd og håndledd. Det må tas også»røntgen albue«og»røntgen håndledd«ved frakturmistanke! 16

24 Overekstremitet Røntgen håndledd Articulatio carpea Front PA Side 17

25 Overekstremitet Røntgen håndledd fortsettelse Indikasjon Fraktur i håndledd, kontroll av fraktur i håndledd. Ved mistanke om håndrotskade bør det tas Røntgen håndrot. Henvisning PM radial/ulnar, dorsal/volar, distal/proksimal i håndledd. Bildekriterier Frontprojeksjon med fremstilling av distale del av radius og ulna, håndrotsbena samt proksimale del av os metacarpale 1-5. Radioulnarleddet bør også friprojiseres. Lateralprojeksjon av håndrotsbena, proksimale del av os metacarpale og distale del av radius og ulna skal fremstilles. I sideprojeksjon skal corticalis på ulna projiseres innenfor cortikalis på radius dorsalt og volart (viktig for vurdering primært og ved senere kontroller). Radiologi Følgende punkter skal føres inn i journalen hos alle pasienter med radiusfraktur: Intraartikulære bruddlinjer. Radioulnart eller radiocarpalt. Avstand fra distale radiusleddflate. Beskrives pga økt fare for dorsal glidning ved stort avstand. Volar-ledd-diafysevinkel (VLDV). Beskrives som leddflatens volare vinkel i forhold til en akse gjennom radius. Normalverdi 80 grader. Radial inklinasjon (RIV). Normalt 25 grader i frontprojeksjon. Intraartikulære bruddlinjer. Forkortning. Normalt er radius ca. 1 mm lengre enn ulna i nivå med os lunatum. Radiocarpal malalignment: Avvik mellom radius lengdeakse og håndrotens lengdeakse. Beskrivelse Intra/ekstraartikulær DRF, Colles type, ca. 2 cm fra distale radiusleddflate. Med dorsal feilstilling. VLDV 90, RIV 20, Ulna pluss 3 mm. Ingen malaligment. R: DRF med dorsal feilstilling. 18

26 Overekstremitet Røntgen håndrot Articulatio mediocarpea Front Side Skrå 12 Skrå 20 19

27 Overekstremitet Røntgen håndrot fortsettelse Indikasjon Fraktur i håndrot, kontroll av fraktur i håndrot. 20

28 21

29 Overekstremitet Røntgen hånd Manus Front Side Skrå Indikasjon Metacarpfraktur, artrose og utredning. Ikke ved mistenkt fraktur i finger. 22

30 Overekstremitet Røntgen finger Digiti Digiti Front Digiti 1 Side 23

31 Overekstremitet Røntgen finger fortsettelse Digiti 2-5 Front Digiti 2 og 3 Side Digiti 4 og 5 Side Indikasjon Viktig Traume, kontroll ved traume. Digiti 2 og 3 tas med radial side mot plate. Digiti 4 og 5 med ulnar side mot plate. Sentrering mot midtfalangen. MCP, PIP og DIPledd skal avbildes mest mulig rett. Ingen rotasjon. 24

32 Overekstremitet 25

33 Bekken Røntgen bekken front traume Røntgen bekken med kalibreringskule...31 Røntgen bekken og hofte traume...28 Røntgen bekken Inlet og Outlet...32 Røntgen bekken og hofte utredning artrose Røntgen bekken og hofte barn Røntgen bekken og hofte pre/postoperativ

34 Bekken Røntgen bekken front traume Pelvis frontalis trauma Front Indikasjon Bildekriterier 27 Traume. Inlusive bekkenkamm

35 Bekken Røntgen bekken og hofte traume Pelvis et coxa trauma Front hofte Innskudd Indikasjon Bildekriterier Beskrivelse Traume. Front inklusive bekkenkamm Ved FCF: Utelukke og beskrive ytterlige bekkenfrakturer. 28

36 Bekken Røntgen bekken og hofte utredning artrose Pelvis et coxa investigatione Front Lauenstein Indikasjon 29 Utredning

37 Bekken Røntgen bekken og hofte pre/postoperativ Pelvis et coxa preoperata/postoperata Front protesebekken Preoperativ Lauenstein Postoperativ Innskudd Indikasjon Utredning 30

38 Bekken Røntgen bekken med kalibrerinskule Pelvis cum calibration pila Front Lauenstein 31

39 Bekken Røntgen bekken Inlet og Outlet Bekken ingang og utgang Inlet Inngang Outlet Utgang Indikasjon Properativ 32

40 Bekken Røntgen bekken og hofte barn Front Lauenstein (froskebilde) Indikasjon 33 Utredning

41 Bekken 34

42 Bekken 35

43 Underekstremitet Røntgen femur Røntgen kne traume Røntgen kne patella Røntgen kne utrening Røntgen kne med kalibrerinskule...42 Røntgen legg...43 Røntgen ankel Røntgen fotrot...45 Røntgen mellomfot...46 Røntgen fot stående Røntgen forfot...48 Røntgen calcaneus

44 Underekstremitet Røntgen femur lårben Front Side Indikasjon 37 Femurtraume, tumormistanke

45 Underekstremitet Røntgen kne traume Articualtio genu trama Front Side Indikasjon Traume, fremmedlegeme, tumores, smertetisstander og postopersativ 38

46 Underekstremitet Røntgen kne patella Articualtio genu patella Front Side Skrå Skrå 39

47 Underekstremitet Forts. Røntgen kne patella Skyline Indikasjon Patellafraktur, luksasjon. 40

48 Underekstremitet Røntgen kne utrening Articualtio genu investigatione Front stående bilateral Side Tunnelbilde Indikasjon 41 Utredning. Artrose og preoperativebilder før protese

49 Underekstremitet Røntgen kne med kalibrerinskule Articulatio genu cum calibration pila Front stående Side stående Indikasjon Preoperativebilder før protese 42

50 Underekstremitet Røntgen legg Crus Front Side Indikasjon 43 Utredning. Artrose og preoperativebilder førprotese

51 Underekstremitet Røntgen ankel Articulatio talocruralis Front Side Malleolbilde Malleolbilde tas av radiograf vis ingen synlig fraktur på front og side. Skal avbilde laterale malleolspissen. Indikasjon Bildekrietrier Traume i ankelledd. A.P. projeksjon av ankel med fremstilling av distale del av tibia og fibula samt talus. Laterale og mediale malleol friprojiseres. Tibiaplafond. Taluslateralisering 44

52 Underekstremitet Røntgen fotrot Tarsus Front Side Skrå Indikasjon 45 Traume

53 Underekstremitet Røntgen mellomfot Metatarsus Front Side Skrå Indikasjon Traume 46

54 Underekstremitet Røntgen fot stående Pes cum onere Front stående Sides stående Indikasjon 47 Hallus valgus og anomalier. Dette er utredning på poliklinikk.

55 Underekstremitet Røntgen forfot Digiti Front Sides Skrå Indikasjon 48

56 Underekstremitet Røntgen fot stående Pes cum onere Front stående Sides stående Indikasjon 49 Hallus valgus og anomalier. Det er utredning på poliklinikk. Lite aktuell på legavakt.

57 Underekstremitet Røntgen forfot Digiti Front Side Skrå Indikasjon 50

58 Underekstremitet Røntgen calcaneus Hæl Axial Side Indikasjon Traume Henvisning Skademekanisme! Ofte bilateralt (lander på begge ben) eller kombinert med kompresjonsfraktur i lumbalcolumna. Bildekriterier Røntgen Tuber calcanei archilles hælspore plantar hælspore. 51 Alltid med frisk side til sammenligning. Sidebildet avslører gjerne frakturen. Bøhlervinkel er normalt ca. 40 grader og blir ofte redusert (eller negativ). Aksialprojeksjon av calcaneus fremstilles forkortet.

59 52

60 53

61 Columna Røntgen cervicalcolumna Røntgen thoracalcolumna Røntgen thoracalcolumna

62 Columna Røntgen cervicalcolumna Nakke Front Side Skrå Dens 55

63 Columna Indikasjon Traume Henvisning Skademekanisme! Ofte bilateralt (lander på begge ben) eller kombinert med kompresjonsfraktur i lumbalcolumna. Bildekriterier Røntgen Alltid med frisk side til sammenligning. Sidebildet avslører gjerne frakturen. Bøhlervinkel er normalt ca. 40 grader og blir ofte redusert (eller negativ). Aksialprojeksjon av calcaneus fremstilles forkortet. 56

64 Columna Røntgen thoracalcolumna Rygg Front Side 57

65 Columna Indikasjon Traume Henvisning Skademekanisme! Ofte bilateralt (lander på begge ben) eller kombinert med kompresjonsfraktur i lumbalcolumna. Bildekriterier Røntgen Alltid med frisk side til sammenligning. Sidebildet avslører gjerne frakturen. Bøhlervinkel er normalt ca. 40 grader og blir ofte redusert (eller negativ). Aksialprojeksjon av calcaneus fremstilles forkortet. 58

66 Columna Røntgen thoracalcolumna Rygg Front Side 59

67 Columna Indikasjon Traume Henvisning Skademekanisme! Ofte bilateralt (lander på begge ben) eller kombinert med kompresjonsfraktur i lumbalcolumna. Bildekriterier Røntgen Alltid med frisk side til sammenligning. Sidebildet avslører gjerne frakturen. Bøhlervinkel er normalt ca. 40 grader og blir ofte redusert (eller negativ). Aksialprojeksjon av calcaneus fremstilles forkortet. 60

68 Columna 61

69 Columna 62

70 Columna 63

71 Columna 64

72 Columna 65

73 Columna S00-S09 S10-S19 S20-S29 S30-S39 S40-S49 S50-S59 S60-S69 S70-S79 S80-S89 S90-S99 Hodeskader Skader på hals Skader i brystregionen Skader i bukregionen, nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken Skader i skulder og overarm Skader i albue og underarm Skader på håndledd og hånd Skader i hofte og lår Skader i kne og legg Skader i ankel og fot Radiograf/røntgensykepleier har ansvar for pasienten og bildeopptak, mens røntgenavdelingens lege har ansvar for diagnostikk. Arbeidsbeskrivelse Pasientens navn og fødselsdato skal samsvare med valgt undersøkelse. Undersøkelse må samsvare med problemstilling, og alle aktuelle avvik bør kommenteres i henvisning. Undersøkelseskode(r) må samsvare med bildene som blir tatt. Alle bildene skal ha korrekt merking med høyre (H/D) eller venstre (V/S). Det skal tas kun ett bilde pr. bildeplate. Bildene skal vurderes og godkjennes av radiograf/røntgensykepleier og henges i henhold til gjeldende hengeprotokoller. Tilleggsbilder inkludert skråopptak tas ved behov etter røntgenlegens vurdering. Ved undersøkelser en sjelden gjør eller er usikker på, spør en kollega før bildetaking. 66

74 Glossar ALARA ALARA-prinsippet As Low As Reasonably Achievable. All strålebruk skal være berettiget. For at strålingen skal være berettiget, skal fordelene ved å tillate stråling være større enn ulempene strålingen medfører. Videre skal strålingen være optimalisert, det vil si at stråleeksponeringen skal holdes så lav som praktisk mulig, sosiale og økonomiske forhold tatt i betraktning. Kilde: Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). Kapittel II. Generelle bestemmelser om ioniserende og ikke-ioniserende stråling. 5. Berettigelse og optimalisering. Anterolisthese 67 AP Anterior posterior. Røntgenstrålene er rettet mot fremre del av pasienten, med røntgendetektor plassert bak pasienten. Apofyse Benet senefeste. Område hvor sener er forankret i ben. Artrose Avsmalet leddspalte, leddnære benerrosjoner er tegn til artrose. Lat.: Arthrosis. Engl.: Osteoarthritis (OA). Atlantodental avstand Beskrivelse Radiologisk beskrivelse. Radiologisk svar. Bildekriterier Hva bør avbildes? Kriterier som må oppfylle kravene til et godt teknisk bilde som bidrar til god diagnostisk informasjon. Callus Midtlertidig forkalket fibrøs bindevev rundt fersk frakturender. Bestående av fibroblaster og chondroblaster. CMC carpo-metacarpal ledd: Er fem leddene i håndleddet som artikulere den distale rad carpal bein og den proksimale baser av de fem metacarpal bein. CMC1: trapeziometacarpal ledd (TMC) Colles fraktur Radiusfraktur, lat.: fractura radii typica. Fraktur i distale radius med dorsal (posterior) forskyvning av distale håndledd og hånd. Abraham Colles ( ), en

75 irsk kirurg. Cortex Lat.: bark. Cortex, men kortikal eller corticalis. Cranium Hodeskallen på latin. Bruk kranium. CT Computertomografi, ordet tomogram er avledet fra gresk tomos (snitt) og graphia (beskrivelse). Tidligere enkeltsnitt-, deretter spiral- i dag nærmest alltid volumopptak som kan etter bildetaking betraktes i alle snittplan. Dexter høyre på latin Diafyse Midtre del av rørknokkel.»skaft«. Diastase Økt avstand mellom bendeler ved fraktur eller luksasjon. DRF Distal radiusfraktur. DRUL Distale radioulnar ledd. Lat.: Articulatio trochoidea. Er et vridledd med bare en akse, og derfor bare en frihetsgrad. Supinasjon og pronasjon. Ekstra... Både i betydningen i tillegg til, og utenfor. Entese Senefeste Entesopati senefestesmerter Epifyse Endestykke av de lange rørknokler, som så lenge veksten foregår, er avgrnset fra midtstkket ved bruksete epifyseskiver Epifysiolyse Epifyseløsning. Epifyseskade. Inndeles etter Salter og Harris i grader. Ekstraartikulær Omfattter ikke leddet, ligger utefor ledd. Ektopisk benvev Extra... Bruk ekstra..., både i betydningen i tillegg til, og utenfor. Fraktur På norsk fraktur, men»fractura typica«på latin. Gartland Gonartrose Artrose i kneledd. Scoring etter Kellgreen Lawrence score fra

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Arve Jørgensen, Konst. Overlege Klinikk for Bildediagnostikk og Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk St. Olavs Hospital og NTNU 15.03.17 1 Læringsmål IB

Detaljer

CASE 1. Inneholder 2 bilder

CASE 1. Inneholder 2 bilder HOTSEAT CASE 1 Inneholder 2 bilder Falt fra egen høyde og slått høyre hofte. FCF? KLINISK PROBLEMSTILLING BILDER BESKRIVELSE Det foreligger en udislosert medial collumfemoris fraktur i høyre proximale

Detaljer

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Arve Jørgensen, Konst. Overlege Klinikk for Bildediagnostikk og Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk St. Olavs Hospital og NTNU 04.03.16 1 Hensikt Man

Detaljer

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitetsfracturer I. 1. Scapula. 2. Clavicula. 3.Proximale

Detaljer

SKJELETTRADIOLOGI Rigmor Lundby Klinisk stipendiat, Bilde- og intervensjonsklinikken Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo

SKJELETTRADIOLOGI Rigmor Lundby Klinisk stipendiat, Bilde- og intervensjonsklinikken Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo SKJELETTRADIOLOGI Rigmor Lundby Klinisk stipendiat, Bilde- og intervensjonsklinikken Rikshospitalet-Radiumhospitalet Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo Skjelett. Epifyse Fractur Bruskholdig epifyseskive

Detaljer

Nummer 1. Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta?

Nummer 1. Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta? Kasuistikker Nummer 1 Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta? Høyre Venstre Beskrivelse Nummer 1 Begge skuldre: Ingen undersøkelse til sammenligning. Høyre

Detaljer

Gipsekurs. Introforelesning. Oslo Chirurgiske Sælskab

Gipsekurs. Introforelesning. Oslo Chirurgiske Sælskab Gipsekurs Introforelesning Fractura radii extremitas distalis - Distal radiusfraktur (DRF) Hyppigste fraktur i Norge Ca. 20% à 15000/år Skademekanisme Hovedtyper Klinisk undersøkelse Radiologi Konservativ

Detaljer

STØRRELSER: * smith&nephew ANBEFALT PROSEDYRE VED BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR FIKSERINGSBIND

STØRRELSER: * smith&nephew ANBEFALT PROSEDYRE VED BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR FIKSERINGSBIND BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR Ta mål med et fikseringsbind fra tuppen av lillefinger til midt på underarmen. Ikke strekk bindet når du tar mål av armen, slik unngår du å få for kort gipslaske.

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012 Individuell skriftlig eksamen i 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi Onsdag 12. oktober 2011 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven

Detaljer

Anatomi og fysiologi

Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi hva betyr det? Anatomi: Gresk= Ta ifra hverandre Læren om hvordan kroppen er satt sammen av ulike organer og vev. Anatomi og fysiologi hva betyr det? Fysiologi:

Detaljer

Hilde Berner Hammer Ass.avd.overlege, dr.med., Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus

Hilde Berner Hammer Ass.avd.overlege, dr.med., Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Hilde Berner Hammer Ass.avd.overlege, dr.med., Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Hva er ultralyd? Lydbølger med høye frekvenser Hørbar lyd = 20 20.000 Hz (0.02-2 khz) Medisinsk UL = 1000.000-20.000.000

Detaljer

Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Underekstremitetsfracturer 1: 1. Femur skaft fracturer.

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 25. februar 2013 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 25. februar 2013 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013 Utsatt individuell skriftlig eksamen i 1BA 115- Basal anatomi Mandag 25. februar 2013 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert

Detaljer

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg.

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Arbeidsdeling : SiV-Tønsberg - - - Unilabs Røntgen Tønsberg God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Utveksler nå bilder digitalt. Tilpassede protokoller. Unilabs

Detaljer

Røntgen thorax Av Sven Weum

Røntgen thorax Av Sven Weum Røntgen thorax Av Sven Weum Da Wilhelm Röntgen oppdaget røntgenstrålene for over hundre år siden var dette en diagnostisk revolusjon. Thorax med sine store kontraster mellom luft, bløtdeler og bein skulle

Detaljer

Cervicalcolumna. Kristoffersen. Skade, metastaser, degenerativ og inflammatorisk sykdom, før myelografi.

Cervicalcolumna. Kristoffersen. Skade, metastaser, degenerativ og inflammatorisk sykdom, før myelografi. Kategori: [ ] Gyldig fra: 16.01.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Radiologisk avdeling Prosedyre Dok. eier: Johnsen, Dagrunn Oddveig Dok. ansvarlig: Linn Mathisen/Terje Stokke /

Detaljer

Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes håndleddsbrudd har vist re-dislokasjon av frakturen.

Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes håndleddsbrudd har vist re-dislokasjon av frakturen. PBL-oppgave # 12006: Adolfine Julie Persen Utarbeidet av Vilh. Finsen jan 98 Revidert feb.2002 Fagmiljø: Ortopedisk avdeling Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes

Detaljer

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Kirurgi i skulderen Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Skulderlidelser Mange lidelser kan behandles kirurgisk. Skal gå gjennom noen av de vanligste. Impingement syndrom Inneklemmingssyndrom

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2014 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Fleksjon Ekstensjon Proksimale radioulnar

Detaljer

Henvisning til radiologisk undersøkelse

Henvisning til radiologisk undersøkelse Henvisning til radiologisk undersøkelse -hvordan sikre riktig undersøkelse til riktig tid til riktig pasient? 09.03.2013 ASF Larsen, overlege, Rad. avd, SØ 1 Radiologi ved SØ 2012 100000 90000 80000 70000

Detaljer

Stabilitet viktigst. Coronoid frakturer 50% regelen 24.10.2014. 1. Coronoid < 50% = ustabil, uansett radius hode, MCL eller LUCL

Stabilitet viktigst. Coronoid frakturer 50% regelen 24.10.2014. 1. Coronoid < 50% = ustabil, uansett radius hode, MCL eller LUCL Stabilitet viktigst 1. Coronoid < 50% = ustabil, uansett radius hode, MCL eller LUCL Torstein Husby Oslo Universitetssykehus Ortopedisk avdeling Seksjon for overekstremitetskirurgi LUCL 2. LUCL = posterolat

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Utgått individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 14. oktober 2015 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Utgått individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 14. oktober 2015 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Utgått individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Onsdag 14. oktober 2015 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 8. oktober 2012 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 8. oktober 2012 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013 Individuell skriftlig eksamen i 1BA 115- Basal anatomi Mandag 8. oktober 2012 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert forsiden

Detaljer

Maren Stjernen. Screening av idrettsutøvere

Maren Stjernen. Screening av idrettsutøvere Maren Stjernen Screening av idrettsutøvere Funksjonell screening av idrettsutøvere Hva? - Functional movement screen - 9 test screening battery Hvorfor? - Screene for kjente risikofaktorer for skade -

Detaljer

Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- skjelettlidelser I allmennpraksis. Allmennmedisin

Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- skjelettlidelser I allmennpraksis. Allmennmedisin Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- skjelettlidelser I allmennpraksis Referansegruppen for muskelskjelettlidelser I Norsk Forening for Allmennmedisin RÅD OG ANBEFALINGER

Detaljer

Overekstremitets fracturer II. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Overekstremitets fracturer II. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitets fracturer II. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Humerus fracturer. Proximale 80% Skaft 14 % Distale 6 %

Detaljer

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 Følgende program er basert på anbefalinger og program fra Norges Håndballforbund for ungdom i alderen 14 16 år. Programmet skal gjennomføres minst 2 ganger hver

Detaljer

Ortogeriatriske problemstillinger

Ortogeriatriske problemstillinger Ortogeriatriske problemstillinger Erik Gerhardsen Formanek, LIS, Ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus 1: Vanlige frakturer: Femur Bekken Humerus Distal radius Columna 2: Protese: Infeksjon

Detaljer

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Skulderkirurgi Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Disposisjon Anatomi Akutte skader Impingement Rotatorcuffskader Labrumskader/SLAP Bicepsskader Artrose

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2016 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Proksimale radioulnar - leddet Fleksjon

Detaljer

MSK Skjekklister. Volker Lapczynski. Revisjon :57:07 CET

MSK Skjekklister. Volker Lapczynski. Revisjon :57:07 CET MSK Skjekklister Volker Lapczynski Revisjon 1.0 2017-03-23 23:57:07 CET Til Optional dedication. iii iv Innholdsfortegnelse Forord... vii Overekstremitet... 1 Skulder... 1 Albue... 4 Hånd... 5 Underekstremitet...

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

Tidsbruk: 8 minutter 2 min 10 min

Tidsbruk: 8 minutter 2 min 10 min Radiologisk utredning av hoftetraume (IIC) Forfatter Navn Institutt Undervisningse E-post Telefon nhet Annja T. Viset ISB Bildediagnostikk annja.viset@stolav.no Eksaminatorer Navn Institutt Undervisningse

Detaljer

Skjelettet 208-212 knokler og ca. 17% av kroppsvekten Alle 24 navn på figuren skal læres (x)

Skjelettet 208-212 knokler og ca. 17% av kroppsvekten Alle 24 navn på figuren skal læres (x) Skjelettet 208-212 knokler og ca. 17% av kroppsvekten Alle 24 navn på figuren skal læres (x) Oppgave: (x) Reisverk holder kroppen oppreist og gir feste til organer Beskytte - gir mekanisk beskyttelse

Detaljer

Smidighetstrening/Uttøying

Smidighetstrening/Uttøying Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Samtidig som bevegelighet kanskje er et av de viktigste momentene i håndball, er det kanskje også det momentet som det syndes mest mot. Vi er generelt alt for lite flinke

Detaljer

Operasjon ved Seneskade i Skulderen

Operasjon ved Seneskade i Skulderen Operasjon ved Seneskade i Skulderen Andre navn: Rotator cuff ruptur. Skade i rotatormansjetten. ( alle bilder: www.alltheweb.com ) Rotatorsenene i skulderen er 4 kraftige sener, som stabiliserer leddkulen

Detaljer

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat Barneortopedi Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat orthos = strak, rett paidion = barn 1741 - Nicolas Andry, fransk

Detaljer

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Ankel og fot Anatomi Funksjonell undersøkelse Lidelser Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim 1 Anatomi Definisjoner FUNKSJONELL TERMINOLOGI Plantarfleksjon-dorsalfleksjon Varus-valgus Abduksjon-adduksjon

Detaljer

Skulderseminar 26.september 2011 Litt røntgen, litt CT, litt MR og mye Ultralyd

Skulderseminar 26.september 2011 Litt røntgen, litt CT, litt MR og mye Ultralyd Skulderseminar 26.september 2011 Litt røntgen, litt CT, litt MR og mye Ultralyd Overlege Arnt Edvin Andersen Radiologisk avdeling Sykehuset Østfold MEDvin ultralyd Dyrendalsveien 13c 1778 Halden Bildemateriale

Detaljer

Skriftlig eksamen MD4040 semester IIC/D kull 06

Skriftlig eksamen MD4040 semester IIC/D kull 06 NTNU Det medisinske fakultet Sensurfrist: 21. juni 2010 Skriftlig eksamen MD4040 semester IIC/D kull 06 BOKMÅL Onsdag 31. mai 2010 Kl. 09.00-15.00 (16.00) Oppgavesettet er på 34 sider inklusive forsiden

Detaljer

a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis:

a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis: Oppgave 1 a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis: M. Erector spinae (den store ryggstrekker). Den er delt i to deler, en på hver side av ryggsøylen. Dersom

Detaljer

Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017

Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017 Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017 Individuell Skriftlig Eksamen i Basal Anatomi (IDR 106) Tid til disposisjon: 3 timer Gir maksimalt 100 poeng Merk videre at: Flersvarsoppgavene har kun ett korrekt

Detaljer

SKULDER Skjelett Clavicula: Scapula: Humerus:

SKULDER Skjelett Clavicula: Scapula: Humerus: SKULDER Skjelett Skulderleddet danner forbindelsen mellom tre ulike ben: Clavicula, scapula og humerus. Clavicula: Kragebenet er tynt og S-formet. Det holder skulderleddet og dermed overarmen ut fra thorax

Detaljer

IDR106 1 Funksjonell anatomi

IDR106 1 Funksjonell anatomi IDR106 1 Funksjonell anatomi Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 Art humeri (20 poeng) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Bevegelsesanalyse (12 poeng) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Biomekk. (28 poeng) Skriveoppgave

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein.

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein. Knestående. Grunnleggende. Knestående kan være teknisk vanskelig, dette fordi kroppsbygningen på den enkelte skytter har større påvirkning en på liggende og stående. Etter som det er så store forskjeller

Detaljer

Helsmerter. Midtporsjons/ non insertional akillessmerter:

Helsmerter. Midtporsjons/ non insertional akillessmerter: Midtporsjons/ non insertional akillessmerter: Helsmerter Non insertional UL og klinikk Sklerosering gitt økt forståelse Eksentrisk trening 1.valg Tradisjonell kirurgi gir ikke normalisering av senen Operasjon:

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Torsdag 10. oktober 2013 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Torsdag 10. oktober 2013 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Torsdag 10. oktober 2013 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert forsiden

Detaljer

Ultralyd et nyttig verktøy for revmatologer. Hilde Berner Hammer Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus

Ultralyd et nyttig verktøy for revmatologer. Hilde Berner Hammer Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Ultralyd et nyttig verktøy for revmatologer Hilde Berner Hammer Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Litt basalt om ultralyd Ultralyd-bølger sendes ut fra en probe, reflekteres i vevet, kommer tilbake

Detaljer

Foreløpig evaluering av bildeteknisk kvalitet ved mobil røntgendiagostikkk

Foreløpig evaluering av bildeteknisk kvalitet ved mobil røntgendiagostikkk Johan Castberg Hellund, Rana Tariq, Sølve Sesseng Foreløpig evaluering av bildeteknisk kvalitet ved mobil røntgendiagostikkk Michael 2005; 2: 144 50. Sammendrag Formålet med denne artikkelen er å belyse

Detaljer

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14 νννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν INNHOLD ννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν 5 Innhold Forord.........................................................

Detaljer

Satya Sharma, Rolland legesenter, Åslia 3, 5115 Ulset www.bmsklinikken.no

Satya Sharma, Rolland legesenter, Åslia 3, 5115 Ulset www.bmsklinikken.no Skulder kapsulitt Funn: Innskrenkning av passive bevegelser av skulderleddet i et kapsulært mønster. Mest innskrenkning av utad rotasjon, mindre av abduksjon og minst av innad rotasjon. Disse funn indikerer

Detaljer

DIGITAL DØMMEKRAFT. Personvern, kildekritikk/ kritisk refleksjon og opphavsrett

DIGITAL DØMMEKRAFT. Personvern, kildekritikk/ kritisk refleksjon og opphavsrett DIGITAL DØMMEKRAFT Personvern, kildekritikk/ kritisk refleksjon og opphavsrett MESTRINGSNIVÅER Hensikten med disse mestringsnivåene handler (for oss) om; For eleven; mestring, motivasjon, kontroll, egenvurdering

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

Gips. Teknikker og faremomenter. Av Gips og Operasjonsteknikker Thorbjørn Torp

Gips. Teknikker og faremomenter. Av Gips og Operasjonsteknikker Thorbjørn Torp Gips Teknikker og faremomenter Av Gips og Operasjonsteknikker Thorbjørn Torp Introduksjon All gipsbehandling må bestemmes av hvilket hjelpemiddel som disponeres Gipstyper Ortosetyper Rigid eller myk applikasjon

Detaljer

Bruskoverflaten flosses. opp. Kondrocytt-nekrose gir. manglende reparasjon. Osteoblastene danner. «reparativt» ben ved subkondrale

Bruskoverflaten flosses. opp. Kondrocytt-nekrose gir. manglende reparasjon. Osteoblastene danner. «reparativt» ben ved subkondrale Artrose. «Slitasjegikt» Degenerativ sykdom. Begynner som brusksvinn i leddet pga feilbelastning (overbelastning??), alder, genetisk betinget?, eller sekundært til artritt. I engelskspråklig litteratur

Detaljer

Anatomi. Organsystemer Skjelettsystemet. Funksjonell muskelanatomi. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd)

Anatomi. Organsystemer Skjelettsystemet. Funksjonell muskelanatomi. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Anatomi Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Muskelsystemet Oppbygning Funksjon (muskler) Funksjonell muskelanatomi Plan retninger og bevegelser Musklene på overeks. Musklene

Detaljer

Arm- og skulderortoser. www.camp.no

Arm- og skulderortoser. www.camp.no www.camp.no Albue-/hælbeskytter Heelbo Elastisk strømpe med trykkavlastende uttagbar gelplate. Beskytter huden på albuen og forebygger trykksår. Art. nr. Farge Størrelse Mål Pk. 53600 Gul Small 15-20 cm

Detaljer

Bekken-, Hofte- og og acetabularfrakturer. Hasan Banitalebi, Ahus

Bekken-, Hofte- og og acetabularfrakturer. Hasan Banitalebi, Ahus Bekken-, Hofte- og og acetabularfrakturer Hasan Banitalebi, Ahus 2 Bekken anatomi Bekkenbein Sakrum Linea pectinea Coccyx Symfysen 3 Lillebekkenet Os ilium Os pubis Os sakrum 4 Crista iliaca Os ilium Ant.

Detaljer

Hoften fra kirurgens ståsted. Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus

Hoften fra kirurgens ståsted. Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus Hoften fra kirurgens ståsted Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus Bedre i fjor- Den Trønderske Foten Hofter (og knær) fra kirurgens ståsted Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus

Detaljer

Treningshefte. manualer. www.abilica.no

Treningshefte. manualer. www.abilica.no Muskler som kommer... Treningshefte for manualer www.abilica.no FØR DU BEGYNNER Dette heftet er laget med tanke på deg som ønsker å begynne å trene med manualer for å få en sterkere og strammere kropp.

Detaljer

Anatomi histologi, osteologi, leddlære

Anatomi histologi, osteologi, leddlære Anatomi histologi, osteologi, leddlære Medicinskt Kursforum Bevegelsesakser Beskriver kroppens ulike bevegelser Fleksjon Ekstensjon Abduksjon Adduksjon Rotasjon Supinasjon Pronasjon Palmarfleksjon Dorsalfleksjon

Detaljer

TEN Titanium Elastisk Nagle Operasjonsteknikk

TEN Titanium Elastisk Nagle Operasjonsteknikk TEN Titanium Elastisk Nagle Operasjonsteknikk Originalinstrumenter og -implantater fra den sveitsiske arbeidssammenslutningen for Osteosyntesespørsmål - AO/ASIF TEN Titanium Elastisk Nagle Innhold System

Detaljer

Skjelettets modning og vekst

Skjelettets modning og vekst Skjelettets modning og vekst Skjelettet Rigid støtte for kroppen Beskytter organer Feste for muskler og sener Vektstang for musklene Mineralreserve (kalsium og fosfor) Inneholder beinmarg som produserer

Detaljer

Behandlingsresultat anatomiske grenser for god funksjon. John H. Williksen Oslo universitetssykehus

Behandlingsresultat anatomiske grenser for god funksjon. John H. Williksen Oslo universitetssykehus Behandlingsresultat anatomiske grenser for god funksjon John H. Williksen Oslo universitetssykehus Utarbeidelse av behandlingsretningslinjer Disposisjon Normalverdier Hva vurderes ved distal radiusfraktur

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 8. oktober 2014 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 8. oktober 2014 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Onsdag 8. oktober 2014 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert forsiden

Detaljer

Prioriteringsveileder ortopedi

Prioriteringsveileder ortopedi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder ortopedi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Erik M. Berntsen ISB Bildediagnostikk Sebastian Abel-

Erik M. Berntsen ISB Bildediagnostikk Sebastian Abel- Radiologisk utredning av kvinne, 33 år, med magesmerter (IAB) Forfatter Navn Institutt Undervisningsenhet E-post Telefon Erik M. Berntsen ISB Bildediagnostikk Erik.berntsen@ntnu.no Eksaminatorer Navn Institutt

Detaljer

Prinsipp og regler for bruk av bilder. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com

Prinsipp og regler for bruk av bilder. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com Prinsipp og regler for bruk av bilder Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com Opphavsrett Opphavsretten gir skaperen av et åndsverk en tids- begrenset enerett til å utnytte verket. Med å utnytte verket menes

Detaljer

Foten ved CMT ortopediske aspekter. Per Reidar Høiness Overlege dr.med. Barneortopedisk seksjon

Foten ved CMT ortopediske aspekter. Per Reidar Høiness Overlege dr.med. Barneortopedisk seksjon Foten ved CMT ortopediske aspekter Per Reidar Høiness Overlege dr.med. Barneortopedisk seksjon Charcot Marie - Tooth Jean-Martin Charcot 1825-1893 Fransk nevrolog og anatomisk patolog Pitié-Salpetriere

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Virvellegee er det kompakte benet som holder strukturen i en ryggvirvel. Det kompakte benet.

Virvellegee er det kompakte benet som holder strukturen i en ryggvirvel. Det kompakte benet. Eksamen kroppsøving Oppgave 1 a) M. erector spina (stor ryggstrekker) er spesielt ansvarlig for ekstensjon og lateralfleksjon i ryggen. Siden m. erector spina går over hele ryggen er det tosidig kontraksjon

Detaljer

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER Bodo Günther Ortopedisk Avdeling Haukeland Univ. Sykehus NIFS SEMINAR 5/6 FEB. BODØ ORTOPEDI Ved svært mange av våre inngrep bruker vi metal/ plast komponenter Disse

Detaljer

Grunnleggende skyteteknikk

Grunnleggende skyteteknikk Grunnleggende skyteteknikk Liggende skytestilling Et hovedprinsipp er at stillingen skal være uanstrengt og behagelig. For liggende skytestilling er følgende hovedpunkter viktig for å oppnå dette. 2 Kroppen

Detaljer

Møteplassen 17.3.15. Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg

Møteplassen 17.3.15. Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg Møteplassen 17.3.15 Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg Temaer Henvisningsrutiner bedret kommunikasjon fra rtg ved avviste henvisninger Redusere bruk av CT ved lave ryggsmerter. Henvisningsrutiner

Detaljer

Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger

Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger (Bilde: VG) Av Styrkeøvelser...3 Skråflies med hantler...3 Hantelpress...3 Pullover...4 En-arms roing med støtte for hånden...4 Sittende hantelpress...5

Detaljer

Utredning og behandling og oppfølging av sarkomer. Ole-Jacob Norum Avdelingsleder, Ortopedisk Klinikk OUS Sarkomgruppen på Radiumhospitalet

Utredning og behandling og oppfølging av sarkomer. Ole-Jacob Norum Avdelingsleder, Ortopedisk Klinikk OUS Sarkomgruppen på Radiumhospitalet 1 Utredning og behandling og oppfølging av sarkomer Ole-Jacob Norum Avdelingsleder, Ortopedisk Klinikk OUS Sarkomgruppen på Radiumhospitalet 2 Vellykket sarkombehandling krever godt samarbeid 3 Seksjon

Detaljer

Kasuistikk for august 2012 NFIR. Håkon Lund-Hanssen Overlege Ålesund Sykehus

Kasuistikk for august 2012 NFIR. Håkon Lund-Hanssen Overlege Ålesund Sykehus Kasuistikk for august 2012 NFIR Håkon Lund-Hanssen Overlege Ålesund Sykehus Kasuistikk 45 år gammel svært aktiv friluftsmann som driver med alt som er høyt, bratt, vått og kaldt som seg hør og bør på Sunnmøre

Detaljer

Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade

Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade Håvard Moksnes, Spesialist idrettsfysioterapi, PhD Lars Engebretsen, Spesialist i ortopedisk kirurgi, Professor Innhold Hva er et korsbånd? Hva skjer ved

Detaljer

Øvelser for Pivot C20 Multigym

Øvelser for Pivot C20 Multigym Øvelser for Pivot C20 Multigym C20 gir deg mulighet til å trene en rekke muskelgrupper, og billedserien som følger viser deg en del sentrale øvelser du kan gjøre og hvordan du stiller inn apparatet for

Detaljer

Manualtrening BRYST. Flies

Manualtrening BRYST. Flies Manualtrening Manualtrening gir utallige muligheter for øvelser som styrker muskulaturen i kroppen. Her har vi valgt ut en del øvelser for ulike muskelgrupper. Merk også at mange av øvelsene som er vist

Detaljer

Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang. Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13

Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang. Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13 Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13 1 Planlegging Pasient:alder og komorbiditeter Anatomiske varianter:dysplasi,sekvele

Detaljer

Obs! Obs! Grep som anvendes: LYMFEPOSTEN 3/08. Oversatt av Elsebeth Peel Jarvis og Tone Guettler

Obs! Obs! Grep som anvendes: LYMFEPOSTEN 3/08. Oversatt av Elsebeth Peel Jarvis og Tone Guettler Selvdrenering av arm/ben Danske fysioterapeuter har laget fire brosjyrer om selvdrenering for venstre ben, for høyre ben, for venstre arm og for høyre arm. Brosjyrene ble presentert på den 3. Nordiske

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke RUM / RLM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende

Detaljer

De lange ryggstrekkerne. De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer.

De lange ryggstrekkerne. De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer. 42 Muskelstyrke De lange ryggstrekkerne De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer. Ligg på magen med beina litt fra hverandre. Hold armene

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR301 1 Kroppsøving del 3, trinn 1-7 Kandidat-ID: 1100 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (vektes 70 %) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Nakke- og ryggskader i idre.

Nakke- og ryggskader i idre. Nakke- og ryggskader i idre. Repe$sjon anatomi Nakkesmerter Vanlig i befolkningen. 50% av alle voksne årlig. Norske landslagsspillere: 30% med kroniske nakkesymptomer og redusert bevegelelighet Degenera$ve

Detaljer

Basistester for unge utøvere

Basistester for unge utøvere Basistester for unge utøvere I forbindelse med trening av unge utøvere, ønsker Olympiatoppen å gi råd om testing av basisferdigheter innenfor områdene stablitet/styrke i buk- og ryggmuskulatur, og bevegelighet

Detaljer

Foten roten til alt vondt?

Foten roten til alt vondt? Foten roten til alt vondt? Hege Erichsen Godheim Idrettsfysioterapeut Løp- og Idrettsklinikken Program Funksjonell anatomi og biomekanik Rygg Bekken benlengdeforskjell Knær Naviculare dropp Artrose/slitasje

Detaljer

Praktisk MR diagnostikk Forberedelser og klinisk bruk. Gunnar Myhr Medisinsk ansvarlig lege Unilabs Røntgen Trondheim

Praktisk MR diagnostikk Forberedelser og klinisk bruk. Gunnar Myhr Medisinsk ansvarlig lege Unilabs Røntgen Trondheim Praktisk MR diagnostikk Forberedelser og klinisk bruk Gunnar Myhr Medisinsk ansvarlig lege Unilabs Røntgen Trondheim Disposisjon Viktig pasientinformasjon Kliniske eksempler MR kne eksempler 2008-05-22

Detaljer

Gi et beskrivende navn Kun til internt bruk

Gi et beskrivende navn Kun til internt bruk Det medisinske fakultet Eksamensdokument Mal for spørsmål og sensorveiledning av kortsvarsoppgaver Utarbeidet av Cicilie Nordvik, Maria Radtke, Ingunn Bakke, Anne Vik, Marte Laugen og Tobias S. Slørdahl

Detaljer

m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. biceps brachii tohodet overarmsmuskel

m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. biceps brachii tohodet overarmsmuskel m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. rectus abdominis rette bukmuskelen m. obliquus externus abdominis yttre skrå bukmuskelen

Detaljer

Nettundervisning Jakob Skalleberg Lis ØNH Drammen August 2013

Nettundervisning Jakob Skalleberg Lis ØNH Drammen August 2013 Nettundervisning Jakob Skalleberg Lis ØNH Drammen August 2013 1 Definisjon: Åpen eller lukket fraktur av os nasale med eller uten dislokasjon av bein eller brusk. Vanligste ansiktsfrakur og utgjør ca 40

Detaljer

Kne: Leddbånd. Kne: Leddbånd. Tidsaspektet: Akutt: mindre enn 2 uker etter skade Subakutt: 2-6 uker kronisk: mer enn 6 uker

Kne: Leddbånd. Kne: Leddbånd. Tidsaspektet: Akutt: mindre enn 2 uker etter skade Subakutt: 2-6 uker kronisk: mer enn 6 uker Ligament skade er en vanlig skade i kneet Selv mindre skade kan føre til større handikapp Selv små skader bør tas alvorlig fordi det kan føre til ustabilitet og eventuell adheranse dannelse Dersom pasienten

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

Anatomi histologi, osteologi, leddlære

Anatomi histologi, osteologi, leddlære Anatomi histologi, osteologi, leddlære Forventet læringsutbytte for fagemnet Bevegelsesapparatets anatomi Etter gjennomført emne er det forventet at studenten: Kunnskap kan forstå og anvende medisinsk

Detaljer

Plexusskade etter fødsel

Plexusskade etter fødsel Plexusskade etter fødsel En informasjonsbrosjyre fra fysioterapiseksjonen Hva er plexusskade? Det fulle navnet på tilstanden er Obstetrisk Plexus Brachialis Parese, det vil si skade i armens nerver, oppstått

Detaljer

TESTBATTERI REKRUTTERINGSLAG RG 2016

TESTBATTERI REKRUTTERINGSLAG RG 2016 TESTBATTERI REKRUTTERINGSLAG RG 2016 Gymnastene får kun ett forsøk pr øvelse (evt pr side). = høyre hånd/ bein, = venstre hånd/ bein Hver gymnast får en samlet poengsum i hver av kategoriene (sendes til

Detaljer