T U. Legevaktrad i o l o gi. Oversikt over standartprojeksjoner som anvendes på legevakten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T U. Legevaktrad i o l o gi. Oversikt over standartprojeksjoner som anvendes på legevakten"

Transkript

1 T AS TK U Legevaktrad i o l o gi Oversikt over standartprojeksjoner som anvendes på legevakten Volker Lapczynski I

2

3 Legevaktradiologi Oversikt over skjelettrøntgen standartprojeksjoner som anvendes på Legevakten Utgitt av Volker Lapczynski 2013 Siste versjon av dette dokument kan lastes ned på nettadresse:

4 Ansvarsfraskrivelse og rettigheter R adiologi er i kontinuerlig utvikling. Data og informasjon med medisinsk innhold i dette verket er i samsvar med kunnskap og erfaring forfatteren hadde ved publiseringstidspunket. Forfatteren fraskriver seg ethvert ansvar som oppstår direkte eller indirekte fra bruk eller anvendelse av informasjon som finnes i denne boken. DU HAR LOV TIL: å dele - å kopiere, distribuere og spre verket å remikse - å bearbeide verket PÅ FØLGENDE VILKÅR Navngivelse Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket). Ikkekommersiell Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål. Andre Rettigheter På ingen måte påvirkes følgende rettigheter av lisensen: Dine lovfestede rettigheter til å bruke verket i henhold til åndsverkloven, eller i henhold til andre relevante opphavsrettslige unntak og begrensinger; Opphavsmannens ideelle rettigheter; Rettigheter som andre personer måtte ha, enten i forhold til verket selv eller i forhold til bruk av verket, slik som retten til eget bilde og andre personvernrettigheter. NB I forbindelse med all gjenbruk og spredning skal du gjøre lisensvilkårene for dette verket klart for andre. TYPOGRAFI OG LAYOUT Tobias Daur, so'nso - Visuell kommunikasjon. Del på samme vilkår Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne. Utført med åpen kildekode programvare scribus. MED DEN FORSTÅELSE AT Frafalling Alle disse vilkårene kan frafalles, dersom du får tillatelse fra rettighetshaveren. REDAKTØR Volker Lapczynski Rosendalsveien 3-B N-1166 Oslo Public Domain Der verket eller noen av dets elementer er i det fri (public domain) under gjeldende rett, så påvirkes denne status på ingen IV måte av lisensen.

5 Takk T il den Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi for donasjon av meget gode radiologiske bilder og tekst i»knoglebogen«til allmenheten, gjennom å skrive»...og fremsendes nu til fri afbenyttelse og til inspiration ved opdatering af knogleprotokollen på din afdeling.«http://www.muskrad.dk. Spesiell takk til Radiografer fra denne gruppen: Lone B. Christiansen, Janni Jensen og Overlege Trine Torfing, specialeansvarlig for den Muskuloskeletale Radiologi på Odense Universitetshospital. I hele verden behandles det bruddskader av relativ uerfarene leger på legevakter eller tilsvarende utdanningsinstitusjoner. Forfatteren hadde gleden til å tilegne seg solid kunnskap og erfaring i»legevaktortopedi«på Bergen Legevakt og Oslo Legevakt. Knut Melhuus fra Oslo Legevakt har gjennom flere år som leder for skadeseksjonen skrevet en meget god og bruksvennlig»metodebok for skadebehandling«. Forfattern har fått tillatelsen til å bruke denne boken som grunnlag til bildeteksten. Takk til høgskolelektor Niru Odedra Kolmannskog for å gjenbruke deler av hennes metodebok»skjelett Radiografi«. Kunnskap i radiologisk ortopedi har forfattern opparbeidet hos sin tidligere sjefanne Marie Finnanger og hennes tidligere sjefolaug Ubø ved assistentlegetiden i Fredrikstad og Sarpsborg. Systematisk radiologisk kvalitetsforbedring og nøye språklig kavlitet har forfattern tatt med seg fra Ragnhild Gunderson, Enhetsleder for muskel-skjelett radiologi ved Rikshospitalet. Takk også til mine kolleger på Akershus Universitestsykehus: Knut Hector Algaard, Mamad Arabi, Hasan Banitalebi, Valgerdur Bjarnadôttir, Bjærn Sverre Kvernmo, Inger Lise Kristiansen, Anita Fosterud Reitan, Max Temmesfeld. Takk til Anne Nyhamar for design og illustrasjon av bokforside. Danke til Tobias Daur fra for typgrafi hjelp. V

6 Forord F orsidebilde viser verdens første røntgenbilde som Wilhelm Conrad Röntgen ( ) publiserte. Bilde viser venstre hånd til Anna Bertha Ludwig, kone til Röntgen og er beskrevet som»hand mit Ringen«. Vist første gang 1. januar Siden denne tiden har radiografi og radiologi utviklet seg, men grunnlegende bildedanning er lik som det var i Forfattern håper på at verket gi en kortfattet oversikt over standartprojeksjoner for leger som rekvirerer radiologiske undersøkelser på legevakten. Samtidig skal det være en kortfattet oversikt for radiografer og skal gi verdifull informasjon og veiledning til radiologer som beskriver skjelettrøntgen, for å lage en meningsfull radiologisk beskrivelse. Inspirasjon for dette verket har vært observasjonen at leger, radiografer og radiologer i legevaktsammenheng pga manglende felles terminologi oftes ikke forstå hverandre. Oslo i mars 2013 Dette verk er et forsøk til å gi et felles forståelse av: Hva heter en standardisert radiologisk undersøkelse? Feks.:»Røntgen håndrot«. Hvilke projeksjoner (bilder) skal forventes? Hvilken informasjon gi et diagnostisks røntgenbilde. Som kan svare på et eller flere klinisk spørsmål. VI Konseptet er at alle har tilgang til same informasjon og snakker samme fagspråk. Volker Lapczynski

7 Innhold Overekstremitet Røntgen AC-ledd... 7 Røntgen AC-ledd med belastning... 8 Røntgen clavicula Røntgen scapula Røntgen skulder traume Røntgen skulder utredning...13 Røntgen humerus Røntgen albue Røntgen underarm...16 Røntgen håndledd...17 Røntgen håndrot...19 Røntgen hånd...22 Røntgen finger Underekstremitet Røntgen femur Røntgen kne traume Røntgen kne patella Røntgen kne utrening Røntgen kne med kalibrerinskule...42 Røntgen legg...43 Røntgen ankel Røntgen fotrot...45 Røntgen mellomfot...46 Røntgen fot stående Røntgen forfot...48 Røntgen calcaneus...51 Bekken Røntgen bekken front traume Røntgen bekken med kalibreringskule...31 Røntgen bekken og hofte traume...28 Røntgen bekken Inlet og Outlet...32 Røntgen bekken og hofte utredning artrose Røntgen bekken og hofte barn Røntgen bekken og hofte pre/postoperativ...30 Columna Røntgen cervicalcolumna Røntgen thoracalcolumna Røntgen thoracalcolumna Diverse Forkortelser...1 Volker Lapczynski Retningsbeskrivelser og lokaliasjoner... 2 Legevaktradiologi eller legevaktsradiologi?...73 Glossar VII

8 Liste over forkortelser og akronymer ALARA AP CMC dexter DRF H PA PM RIV sinister TMC V VLDV 1 ALARA-prinsippet. As Low As Reasonably Achievable. Se også i glossar. anterior posterior Carpo metacarpal ledd høyre på latin Distal radiusfraktur høyre Posterior anterior Punktum maximum Radiale inklinasjons vinkel venstre på latin T venstre Volare ledd diafyse vinkel

9 Radiologiske retningsbeskrivelser og lokaliasjoner Koronarplanet er orientert vertikalt og deler kroppen inn i en fremre og bakre del. Kalles også frontalplanet ettersom planet er parallelt med panna (lat. frons panne). Sagittalplanet er også orientert vertikalt, men står vinkelrett på koronarplanet slik at kroppen deles inn en høyre og venstre halvdel. Planet som deler kroppen inn i eksakt like store halvdeler er median sagitalplanet. Transvers-, horisontal- eller aksialplanet deler kroppen inn i en øvre og nedre del. Begreper som beskriver lokalisasjonen av strukturer i forhold til kroppen som helhet eller til andre strukturer Anteriort (eller ventralt) og posteriort (eller dorsalt) beskriver posisjonen av strukturer i forhold til kroppens fremre del eller kroppens bakre del. For eksempel er nesen en anterior struktur, mens ryggsøylen er en posterior struktur. I tillegg er nesen anterior for øynene og ryggsøylen er posterior til brystbenet. superiort anteriort posteriort inferior 2

10 Medialt og lateralt beskriver posisjonen av strukturer i forhold til det mediane sagitalplan. For eksempel er nesen i det mediane sagitalplan. Mens øynene er lateralt for nesen og medialt for ørene. Superior og inferior beskriver strukturer i forhold til den vertikale akse i kroppen. For eksempel er hodet superiort for skuldrene mens låret er inferiort for lysken. Proksimalt og distalt blir brukt for å beskrive om noe er nærmere eller lenger vekke fra en strukturs opprinnelse. For eksempel armen, hvor hånden er distalt for albueleddet, mens skulderleddet er proximalt for albueleddet. Overfladisk (eng. superficial) (lat. superficialis) og dypt (eng. deep) (lat. profundus) bruker kroppens overflate som referansepunkt. For eksempel er brystbenet overfladisk i forhold til hjertet, mens magesekken er dypt for abdominalveggen. Median-sagittalplan (fig. 9) deler kroppen i en venstre og høyre halvdel. Sagittalplan er // med sutura sagittalis av craniet. Medianplan er samtidig et saittalplan, liksom alle plan gjennom kroppen som er // med medianplanet. Frontalplan (fig. 10) deler kroppen i en fremre og bakre del. Dette plan er samtidig et coronalplan og er I med mediansagittalplanet. Rørvinkling og sentralstrålens forhold. Ved angivelse av røntgenrørets vinklingsgrad, bør samtidig sentralstrålens retning angis. Radiografen bør tenke seg sentralstrålens retning som er fra fokus, gjennom pasienten og mot røntgenfilmen. 3

11 4

12 5

13 Overekstremitet Røntgen AC-ledd... 7 Røntgen AC-ledd med belastning... 8 Røntgen clavicula Røntgen scapula Røntgen skulder traume Røntgen skulder utredning...13 Røntgen humerus Røntgen albue Røntgen underarm...16 Røntgen håndledd...17 Røntgen håndrot...19 Røntgen hånd...22 Røntgen finger

14 Overekstremitet Røntgen AC-ledd Articulatio acromioclavicularis Front AP clavicula acromion coracoideus Indikasjon Direkte traume mot AC-ledd. Svært vanlig vanlig skade. Sjelden hos barn. 80 % er i alderen år. Henvisning PM over AC-ledd. Er huden skadet? Tangentfenomen; clavicula kan reponeres, men spretter opp når man slipper. Bildekrierier Et bilde med røret vinklet kaudalt (kaudokraniell stråleretning). Sentrer over leddet. Et bilde som avbildet! Helst tas stående, alternativt sittende, da evt. subluksasjon/luksasjon ikke kan ses på liggende bilder. Radiologi Deles i tre grader etter Tossy. Rockwood deler in i 6 grader, men bruker i tillegg aksiale bilder eller MR som er ikke tilgjengelig på legevakt. Grad I Forstuing. Minimal breddeøkning i AC-leddet (normalt 3-8 mm). 60 % av skadene. Smerter ved alle skulderbevegelser. Lokalisert ømhet og hevelse svarende til AC-ledd. Partiell skade av kapsel og lig. AC. Stabilt ledd. Grad II Forstuing,subluksasjon. AC-leddet er breddeforøket mm % økning av CCor- avstand.30 % av skadene. Ruptur av kapsel og lig. AC. Partiell skade av lig. coracoclaviculare (CCor). Lett økt bevegelighet kranialt/kaudalt eller anterioposteriørt. Grad III Luksasjon. 10 % av skadene. Endret skulderkontur, laterale claviculaende står oppad. Ruptur av lig. CC. Tangentfenomen; clavicula kan reponeres, men spretter opp når man slipper. Grad IV-VI Clavicula står fast med stor feilstilling, f.eks. inn under processus coracoideus eller opp i trapezius. 7

15 Overekstremitet Røntgen AC-ledd med belastning Articulatio acromioclavicularis cum onere Indikasjon Henvisning Bildekrierier Et bilde med røret vinklet kaudalt (kaudokraniell stråleretning). Sentrer over leddet. Med 5 kg vekt festet til håndledd. Et bilde som avbildet! Helst tas stående, alternativt sittende, da evt. subluksasjon/luksasjon ikke kan ses på liggende bilder. Informasjon Grad I-III behandles konservativt med CC-bandasje til avlastning, noen steder opereres grad III skader (Baltzer plate), men det er foreløpig ikke dokumentert bedre effekt enn konservativ behandling. Grad IV-VI skal vurderes for operasjon. Tilhelingstid: Grad I 1-2 uker. Grad II 2-3 uker. Grad III mange uker, opp mot et halvt år. Opptrening til smertegrensen kan begynne etter to uker. Hvis det er vesentlige smerter etter 6-12 måneder kan laterale ende av clavicula resesseres med rimelig godt resultat. Tillegg: Acromioclavicularledd med belastning Front av begge sider stående med rygg mot veggbucky. Vinkle kaudalt (kaudokraniell stråleretning). Sentrer over leddet. Bilder tas både med og uten belastning. Ved belastning: Passivt drag i armene. Plastkanne med 5 liter vann på hver side, festet med reimer rundt håndleddene. Viktig med belastning på begge sidene uavhengig av hvilken side man fotograferer. Ta bilde av begge sidene på en eksponering. Dersom pasienten er for bred for å inkludere begge ac-ledd på ett bilde, kan en øke avstanden til 180 cm. Husk da å justere eksponeringsverdien. Eksponering: Unngå å bruke kammer. Bruk kv/ mas tilsvarende håndledd side. Raster er ikke nødvendig. Bruk thyroideabeskyttelse. OBS! Dersom pasienten holder kannen selv vil musklene i armen kontraheres, og vi får feilvurdering 8

16 9

17 Overekstremitet Røntgen clavicula Krageben Front 15 kranial lateral midtskaft medial Front 15 kaudal S-formet Indikasjon Traume. Ved spørsmål om AC-ledd skade bør det tas AC-ledd bilde. Ved spørsmål om (svært sjelden) sternoclavicular (medial) luksasjon bør det tas CT hvis det har behandlingsmessig betydning. Henvisning Er PM medial, midtskaft (80 %) eller lateral? Hematom i huden? Bildekriterier Acromioclavicularledd og sternoclavicularledd skal fremstilles. På projeksjon»kranial«skal mesteparten av clavicula friprojiseres fra thoraksskjelettet. På projeksjon»kaudal«skal clavicula fremstilles»s-formet«. Radiologi Fraktur: lateral, midtskaft eller medial. Vinkling: kranial eller kaudal. Dislokasjon: Superior/inferior. Forkortning: mm/nei. NB: Det laterale fragment bestemmer rettningsbeskrivelse. Beskrivelse Clavicula midtskaftfraktur med kaudal vinkling. Viktig Tenk på kombinasjon med lungeskade og pneumothorax. 10

18 Overekstremitet Røntgen scapula Skulderblad Front AP glenoid collum corpus margo medialis angulus inferior Tangential PA humerus corpus angulus inferior Indikasjon Frakturmistanke i selve scapula. Sjelden. Kan bestilles ved krepitasjoner eller bruddmistanke når krageben og skulder er frikjent. Henvisning PM ved cavitas glenoidale, collum, corpus, acromion eller angulus inferior. Bildekrieterier Front og tangential, noen ganger skrå. Hele scapula skal fremstilles. Laterale del av scapula skal friprojiseres fra toraksskjelettet. Radiologi Scapulafraktur er en sjelden skade. Direkte traume. Høyenergi (ofte sykkel). Beskrivelse Hele scapula er fremstillt i to plan. Udislosert fraktur i cavitas glenoidale/collum/corpus/acromion. Viktig 11 Ofte kombinert med annen skade. Tenk på pneumotoraks.

19 Overekstremitet Røntgen skulder traume Articulatio humeri trauma Front AP acromion coracoid clavicula tuberculum majus humeri (HILL-SACHS) cavitas glenoidalis inferiore hjørne (BANKART) Innadrotert skulderledd Y-bilde PA superior posterior caput sentrering er akseptabel, men ikke optimal ikke luksert Mulig luksasjonsrettning anterior inferior legg merke til parallel humerusog scapula-akse Indikasjon Traume mot skulderbuen. Oftest første valg. Kontroll ved traume. Henvisning Hva mistenkes? Luksasjon? Hva kan pas. ikke? Neutral-nullmetode: Adduksjon/abduksjon: Anteversjon/retroversjon: Innadrotasjon/Utadrotasjon: Bildekriterier Front: Cavitas glenoidalis (leddskaålen) skal friprojiseres, dvs at det må være en spalte av uforbeinet brusk synlig. Y-bildet: Caput humeri projiseres sentrert i Y som dannes av scapula. Radiologi Uten friprojisert cavitas glenoidalis på fontprojeksjon og sentrert Ybildet er det ikke mulig å utelukke luksasjon, spesiell bakre luksasjon. Hvis caput humeri i tillegg likner på fontbildet på en glødepære kan det foreligger bakre luksasjon. Klinikk? Beskrivelse Skulder står i ledd. Bifokal ekstraartikulær udislosert avulsjonsfraktur i caput humeri. Viktig Hvis friprojisert leddspalte og sentrert Y-bilde er ikke synlig forligger det luksasjon eller bilder der dårlige. 12

20 Overekstremitet Røntgen skulder utredning Articulatio humeri investigatione Front AP acromion clavicula tuberculum majus humeri coracoid Udadrotert skulderledd Y-bilde PA Indikasjon 13 Forkalkning, alt andre en traume. På legevakt ofte uaktuell

21 Overekstremitet Røntgen humerus Humerus Front AP Side PA Indikasjon Traume mot humerusdiafyse, tumorsmerter. Kontroll etter diafysefraktur. Henvisning PM proksimal, midtskaft eller distalt? Medialt/lateralt? Anterior/posterior? Angi om skulder eller albue skal prioriteres. Bildekriterier Humerus med fremstilling av skulderledd og/eller albueledd. Radiologi Frakturform: Tverrgående ved direkte trauma, skråfraktur, spiralfraktur ved rotasjonstraume. Intermediærfragment. Komminuttfraktur. Forkortning.Dislokasjon (av distale fragment) medial Beskrivelse Nærmest udislosert humerusmidtskaft spiralfraktur uten forkortning. Viktig Ved mistanke om fraktura proksimal i humerus (colli chirurgikum humeri) skal»røntgen skulder traume«rekvireres. Ved spørsmål om albuetraume må det tas albuebilder! 14

22 Overekstremitet Røntgen albue Articulatio cubiti Front ulnare epikondyl radiale epikondyl capitellum humeri caput radii collum radii Radiusprojeksjon må alltid peker mot capitellum Side Rett sidebilde! ROGERs linje Radiusprojeksjon må alltid peker mot capitellum olecranon 15 Indikasjon Traume, mistenkt fraktur eller luksasjon. Henvisning PM i humerus eller radius/ulna. Radialt/ulnart. Olecranon. Suppinasjon/pronasjon. Bøy/strekkfunksjon. Bildekriterier Epicondylene skal projiseres oppå hverandre. Capitulum radii skal fremstilles tydelig. AP projeksjon av albuen med fremstilling av distale del av humerus og proksimale del av radius og ulna, og med friprojeksjon av leddspalten. Rett sidebilde for å utelukke»fremre fettputetegn«som indirekte tegn til (intartikulær) fraktur. Rett bilde er det hvis distale humerusdiafyse ikke blir tykker distalt. Se horisontale linjer i sidebilde. Røntgen Hvis pasienten ikke kan ekstendere i albueleddet, taes i stedet to AP projeksjoner, den ene med overarmen i kontakt med detektor. (sentralstrålen vinkelrett på overarmen), og den andre med underarmen i kontakt med detektor. (sentralstrålen vinkelrett på underarmen). Sentrering alltid til radio-humeral leddspalte.

23 Overekstremitet Røntgen underarm Antebrachii Front radius distal 1/3 midtskaft 1/3 proximal 1/3 Side Indikasjon Traume. Henvisning Proksimal, midtskaft, distal? Ulna/radius? Dorsal/volar. Suppinasjon/pronasjon? Bildekriterier Viktig Front projeksjon av underarmen med fremstilling av radius og ulna ved siden av hverandre. Underarmen (med albueledd hvis mulig) og proksimale del av håndroten skal fremstilles. Hvis både albue- og håndledd ikke kan avbildes, bør leddet nærmest det patologiske område være med på bildet. Ikke diagnostisk mtp albueledd og håndledd. Det må tas også»røntgen albue«og»røntgen håndledd«ved frakturmistanke! 16

24 Overekstremitet Røntgen håndledd Articulatio carpea Front PA Side 17

25 Overekstremitet Røntgen håndledd fortsettelse Indikasjon Fraktur i håndledd, kontroll av fraktur i håndledd. Ved mistanke om håndrotskade bør det tas Røntgen håndrot. Henvisning PM radial/ulnar, dorsal/volar, distal/proksimal i håndledd. Bildekriterier Frontprojeksjon med fremstilling av distale del av radius og ulna, håndrotsbena samt proksimale del av os metacarpale 1-5. Radioulnarleddet bør også friprojiseres. Lateralprojeksjon av håndrotsbena, proksimale del av os metacarpale og distale del av radius og ulna skal fremstilles. I sideprojeksjon skal corticalis på ulna projiseres innenfor cortikalis på radius dorsalt og volart (viktig for vurdering primært og ved senere kontroller). Radiologi Følgende punkter skal føres inn i journalen hos alle pasienter med radiusfraktur: Intraartikulære bruddlinjer. Radioulnart eller radiocarpalt. Avstand fra distale radiusleddflate. Beskrives pga økt fare for dorsal glidning ved stort avstand. Volar-ledd-diafysevinkel (VLDV). Beskrives som leddflatens volare vinkel i forhold til en akse gjennom radius. Normalverdi 80 grader. Radial inklinasjon (RIV). Normalt 25 grader i frontprojeksjon. Intraartikulære bruddlinjer. Forkortning. Normalt er radius ca. 1 mm lengre enn ulna i nivå med os lunatum. Radiocarpal malalignment: Avvik mellom radius lengdeakse og håndrotens lengdeakse. Beskrivelse Intra/ekstraartikulær DRF, Colles type, ca. 2 cm fra distale radiusleddflate. Med dorsal feilstilling. VLDV 90, RIV 20, Ulna pluss 3 mm. Ingen malaligment. R: DRF med dorsal feilstilling. 18

26 Overekstremitet Røntgen håndrot Articulatio mediocarpea Front Side Skrå 12 Skrå 20 19

27 Overekstremitet Røntgen håndrot fortsettelse Indikasjon Fraktur i håndrot, kontroll av fraktur i håndrot. 20

28 21

29 Overekstremitet Røntgen hånd Manus Front Side Skrå Indikasjon Metacarpfraktur, artrose og utredning. Ikke ved mistenkt fraktur i finger. 22

30 Overekstremitet Røntgen finger Digiti Digiti Front Digiti 1 Side 23

31 Overekstremitet Røntgen finger fortsettelse Digiti 2-5 Front Digiti 2 og 3 Side Digiti 4 og 5 Side Indikasjon Viktig Traume, kontroll ved traume. Digiti 2 og 3 tas med radial side mot plate. Digiti 4 og 5 med ulnar side mot plate. Sentrering mot midtfalangen. MCP, PIP og DIPledd skal avbildes mest mulig rett. Ingen rotasjon. 24

32 Overekstremitet 25

33 Bekken Røntgen bekken front traume Røntgen bekken med kalibreringskule...31 Røntgen bekken og hofte traume...28 Røntgen bekken Inlet og Outlet...32 Røntgen bekken og hofte utredning artrose Røntgen bekken og hofte barn Røntgen bekken og hofte pre/postoperativ

34 Bekken Røntgen bekken front traume Pelvis frontalis trauma Front Indikasjon Bildekriterier 27 Traume. Inlusive bekkenkamm

35 Bekken Røntgen bekken og hofte traume Pelvis et coxa trauma Front hofte Innskudd Indikasjon Bildekriterier Beskrivelse Traume. Front inklusive bekkenkamm Ved FCF: Utelukke og beskrive ytterlige bekkenfrakturer. 28

36 Bekken Røntgen bekken og hofte utredning artrose Pelvis et coxa investigatione Front Lauenstein Indikasjon 29 Utredning

37 Bekken Røntgen bekken og hofte pre/postoperativ Pelvis et coxa preoperata/postoperata Front protesebekken Preoperativ Lauenstein Postoperativ Innskudd Indikasjon Utredning 30

38 Bekken Røntgen bekken med kalibrerinskule Pelvis cum calibration pila Front Lauenstein 31

39 Bekken Røntgen bekken Inlet og Outlet Bekken ingang og utgang Inlet Inngang Outlet Utgang Indikasjon Properativ 32

40 Bekken Røntgen bekken og hofte barn Front Lauenstein (froskebilde) Indikasjon 33 Utredning

41 Bekken 34

42 Bekken 35

43 Underekstremitet Røntgen femur Røntgen kne traume Røntgen kne patella Røntgen kne utrening Røntgen kne med kalibrerinskule...42 Røntgen legg...43 Røntgen ankel Røntgen fotrot...45 Røntgen mellomfot...46 Røntgen fot stående Røntgen forfot...48 Røntgen calcaneus

44 Underekstremitet Røntgen femur lårben Front Side Indikasjon 37 Femurtraume, tumormistanke

45 Underekstremitet Røntgen kne traume Articualtio genu trama Front Side Indikasjon Traume, fremmedlegeme, tumores, smertetisstander og postopersativ 38

46 Underekstremitet Røntgen kne patella Articualtio genu patella Front Side Skrå Skrå 39

47 Underekstremitet Forts. Røntgen kne patella Skyline Indikasjon Patellafraktur, luksasjon. 40

48 Underekstremitet Røntgen kne utrening Articualtio genu investigatione Front stående bilateral Side Tunnelbilde Indikasjon 41 Utredning. Artrose og preoperativebilder før protese

49 Underekstremitet Røntgen kne med kalibrerinskule Articulatio genu cum calibration pila Front stående Side stående Indikasjon Preoperativebilder før protese 42

50 Underekstremitet Røntgen legg Crus Front Side Indikasjon 43 Utredning. Artrose og preoperativebilder førprotese

51 Underekstremitet Røntgen ankel Articulatio talocruralis Front Side Malleolbilde Malleolbilde tas av radiograf vis ingen synlig fraktur på front og side. Skal avbilde laterale malleolspissen. Indikasjon Bildekrietrier Traume i ankelledd. A.P. projeksjon av ankel med fremstilling av distale del av tibia og fibula samt talus. Laterale og mediale malleol friprojiseres. Tibiaplafond. Taluslateralisering 44

52 Underekstremitet Røntgen fotrot Tarsus Front Side Skrå Indikasjon 45 Traume

53 Underekstremitet Røntgen mellomfot Metatarsus Front Side Skrå Indikasjon Traume 46

54 Underekstremitet Røntgen fot stående Pes cum onere Front stående Sides stående Indikasjon 47 Hallus valgus og anomalier. Dette er utredning på poliklinikk.

55 Underekstremitet Røntgen forfot Digiti Front Sides Skrå Indikasjon 48

56 Underekstremitet Røntgen fot stående Pes cum onere Front stående Sides stående Indikasjon 49 Hallus valgus og anomalier. Det er utredning på poliklinikk. Lite aktuell på legavakt.

57 Underekstremitet Røntgen forfot Digiti Front Side Skrå Indikasjon 50

58 Underekstremitet Røntgen calcaneus Hæl Axial Side Indikasjon Traume Henvisning Skademekanisme! Ofte bilateralt (lander på begge ben) eller kombinert med kompresjonsfraktur i lumbalcolumna. Bildekriterier Røntgen Tuber calcanei archilles hælspore plantar hælspore. 51 Alltid med frisk side til sammenligning. Sidebildet avslører gjerne frakturen. Bøhlervinkel er normalt ca. 40 grader og blir ofte redusert (eller negativ). Aksialprojeksjon av calcaneus fremstilles forkortet.

59 52

60 53

61 Columna Røntgen cervicalcolumna Røntgen thoracalcolumna Røntgen thoracalcolumna

62 Columna Røntgen cervicalcolumna Nakke Front Side Skrå Dens 55

63 Columna Indikasjon Traume Henvisning Skademekanisme! Ofte bilateralt (lander på begge ben) eller kombinert med kompresjonsfraktur i lumbalcolumna. Bildekriterier Røntgen Alltid med frisk side til sammenligning. Sidebildet avslører gjerne frakturen. Bøhlervinkel er normalt ca. 40 grader og blir ofte redusert (eller negativ). Aksialprojeksjon av calcaneus fremstilles forkortet. 56

64 Columna Røntgen thoracalcolumna Rygg Front Side 57

65 Columna Indikasjon Traume Henvisning Skademekanisme! Ofte bilateralt (lander på begge ben) eller kombinert med kompresjonsfraktur i lumbalcolumna. Bildekriterier Røntgen Alltid med frisk side til sammenligning. Sidebildet avslører gjerne frakturen. Bøhlervinkel er normalt ca. 40 grader og blir ofte redusert (eller negativ). Aksialprojeksjon av calcaneus fremstilles forkortet. 58

66 Columna Røntgen thoracalcolumna Rygg Front Side 59

67 Columna Indikasjon Traume Henvisning Skademekanisme! Ofte bilateralt (lander på begge ben) eller kombinert med kompresjonsfraktur i lumbalcolumna. Bildekriterier Røntgen Alltid med frisk side til sammenligning. Sidebildet avslører gjerne frakturen. Bøhlervinkel er normalt ca. 40 grader og blir ofte redusert (eller negativ). Aksialprojeksjon av calcaneus fremstilles forkortet. 60

68 Columna 61

69 Columna 62

70 Columna 63

71 Columna 64

72 Columna 65

73 Columna S00-S09 S10-S19 S20-S29 S30-S39 S40-S49 S50-S59 S60-S69 S70-S79 S80-S89 S90-S99 Hodeskader Skader på hals Skader i brystregionen Skader i bukregionen, nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken Skader i skulder og overarm Skader i albue og underarm Skader på håndledd og hånd Skader i hofte og lår Skader i kne og legg Skader i ankel og fot Radiograf/røntgensykepleier har ansvar for pasienten og bildeopptak, mens røntgenavdelingens lege har ansvar for diagnostikk. Arbeidsbeskrivelse Pasientens navn og fødselsdato skal samsvare med valgt undersøkelse. Undersøkelse må samsvare med problemstilling, og alle aktuelle avvik bør kommenteres i henvisning. Undersøkelseskode(r) må samsvare med bildene som blir tatt. Alle bildene skal ha korrekt merking med høyre (H/D) eller venstre (V/S). Det skal tas kun ett bilde pr. bildeplate. Bildene skal vurderes og godkjennes av radiograf/røntgensykepleier og henges i henhold til gjeldende hengeprotokoller. Tilleggsbilder inkludert skråopptak tas ved behov etter røntgenlegens vurdering. Ved undersøkelser en sjelden gjør eller er usikker på, spør en kollega før bildetaking. 66

74 Glossar ALARA ALARA-prinsippet As Low As Reasonably Achievable. All strålebruk skal være berettiget. For at strålingen skal være berettiget, skal fordelene ved å tillate stråling være større enn ulempene strålingen medfører. Videre skal strålingen være optimalisert, det vil si at stråleeksponeringen skal holdes så lav som praktisk mulig, sosiale og økonomiske forhold tatt i betraktning. Kilde: Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). Kapittel II. Generelle bestemmelser om ioniserende og ikke-ioniserende stråling. 5. Berettigelse og optimalisering. Anterolisthese 67 AP Anterior posterior. Røntgenstrålene er rettet mot fremre del av pasienten, med røntgendetektor plassert bak pasienten. Apofyse Benet senefeste. Område hvor sener er forankret i ben. Artrose Avsmalet leddspalte, leddnære benerrosjoner er tegn til artrose. Lat.: Arthrosis. Engl.: Osteoarthritis (OA). Atlantodental avstand Beskrivelse Radiologisk beskrivelse. Radiologisk svar. Bildekriterier Hva bør avbildes? Kriterier som må oppfylle kravene til et godt teknisk bilde som bidrar til god diagnostisk informasjon. Callus Midtlertidig forkalket fibrøs bindevev rundt fersk frakturender. Bestående av fibroblaster og chondroblaster. CMC carpo-metacarpal ledd: Er fem leddene i håndleddet som artikulere den distale rad carpal bein og den proksimale baser av de fem metacarpal bein. CMC1: trapeziometacarpal ledd (TMC) Colles fraktur Radiusfraktur, lat.: fractura radii typica. Fraktur i distale radius med dorsal (posterior) forskyvning av distale håndledd og hånd. Abraham Colles ( ), en

75 irsk kirurg. Cortex Lat.: bark. Cortex, men kortikal eller corticalis. Cranium Hodeskallen på latin. Bruk kranium. CT Computertomografi, ordet tomogram er avledet fra gresk tomos (snitt) og graphia (beskrivelse). Tidligere enkeltsnitt-, deretter spiral- i dag nærmest alltid volumopptak som kan etter bildetaking betraktes i alle snittplan. Dexter høyre på latin Diafyse Midtre del av rørknokkel.»skaft«. Diastase Økt avstand mellom bendeler ved fraktur eller luksasjon. DRF Distal radiusfraktur. DRUL Distale radioulnar ledd. Lat.: Articulatio trochoidea. Er et vridledd med bare en akse, og derfor bare en frihetsgrad. Supinasjon og pronasjon. Ekstra... Både i betydningen i tillegg til, og utenfor. Entese Senefeste Entesopati senefestesmerter Epifyse Endestykke av de lange rørknokler, som så lenge veksten foregår, er avgrnset fra midtstkket ved bruksete epifyseskiver Epifysiolyse Epifyseløsning. Epifyseskade. Inndeles etter Salter og Harris i grader. Ekstraartikulær Omfattter ikke leddet, ligger utefor ledd. Ektopisk benvev Extra... Bruk ekstra..., både i betydningen i tillegg til, og utenfor. Fraktur På norsk fraktur, men»fractura typica«på latin. Gartland Gonartrose Artrose i kneledd. Scoring etter Kellgreen Lawrence score fra

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten IS-1899 Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten 1 Heftets tittel: Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Nasjonale faglige retningslinjer IS-1899 Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten Heftets tittel: Nasjonal

Detaljer

Klatring og idrettsskader. Trener 2-utdanning i Norges klatreforbund

Klatring og idrettsskader. Trener 2-utdanning i Norges klatreforbund Klatring og idrettsskader Trener 2-utdanning i Norges klatreforbund Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Idrettsskader... 4 2.1 Generelle skadeforebyggende tiltak... 7 2.2 Generell behandling av akutte skader...

Detaljer

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Kompendium Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Introduksjon Dette er et kompendium med fokus på idrettsskader og skadeforebygging innen svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo og vanngymnastikk.

Detaljer

Nr 2/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 2/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 2/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Innhold Leder PFF-kongressen 2014...4 Biomekanisk vurdering av tre hoppetester og testenes betydning for ACL-forskning

Detaljer

Tema Minimalt-invasiv leddkirurgi Side 7. Spesialistforeninger Ortopedisk Høstmøte Side 29. Fagnytt/debatt Cystiske pancreas neoplasmer Side 39

Tema Minimalt-invasiv leddkirurgi Side 7. Spesialistforeninger Ortopedisk Høstmøte Side 29. Fagnytt/debatt Cystiske pancreas neoplasmer Side 39 NR. 4/2007 Spesialistforeninger Ortopedisk Høstmøte Side 29 Tema Minimalt-invasiv leddkirurgi Side 7 Minimalt invasiv kirurgi Urologene går foran Side 49 Fagnytt/debatt Cystiske pancreas neoplasmer Side

Detaljer

VED RØNTGENFOTOGRAFERING. for avlesning i Norsk Kennel Klub VED RØNTGENFOTOGRAFERING AV HOFTER OG ALBUER. for avlesning i Norsk Kennel Klub

VED RØNTGENFOTOGRAFERING. for avlesning i Norsk Kennel Klub VED RØNTGENFOTOGRAFERING AV HOFTER OG ALBUER. for avlesning i Norsk Kennel Klub PROSEDYREBESKRIVELSE VED RØNTGENFOTOGRAFERING for avlesning i Norsk Kennel Klub PROSEDYREBESKRIVELSE 2014 VED RØNTGENFOTOGRAFERING AV HOFTER OG ALBUER for avlesning i Norsk Kennel Klub utarbeidet av Petter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK Utarbeidet av eksperter innen europeisk radiologi og nukleærmedisin I samarbeid med UK Royal College of Radiologists Samordnet av Den europeiske kommisjon

Detaljer

NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI. Albueskader Skuldersmerter Skadeforebygging

NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI. Albueskader Skuldersmerter Skadeforebygging NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2005 20. ÅRGANG Albueskader Skuldersmerter Skadeforebygging Forskningspriser Dopingbruk Styrene 2006 MINDRE SMERTE OG STØRRE

Detaljer

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 159 PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN Vera Halvorsen og Terje Ugland Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus Introduksjon:Opptil

Detaljer

Vår 2011 Optimalisering av dose og bildekvalitet ved rtg thorax av barn

Vår 2011 Optimalisering av dose og bildekvalitet ved rtg thorax av barn Vår 2011 Optimalisering av dose og bildekvalitet ved rtg thorax av barn Master i Helsefag, RAB-fag Institutt for samfunnsmedisinske fag Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Kandidat:

Detaljer

Barneradiologi Universitetskurs nr. O-27119 OUS 4-7. november 2013

Barneradiologi Universitetskurs nr. O-27119 OUS 4-7. november 2013 Barneradiologi Universitetskurs nr. O-27119 OUS 4-7. november 2013 Kjære kursdeltaker. Velkommen til Barneradiologikurs. Kurs nr: O-27119 Vedlagt finner du kursprogram, og under en del praktisk informasjon.

Detaljer

Osteoartrithiske og Osteoporotiske forandringer i skjelett fra middelalderen

Osteoartrithiske og Osteoporotiske forandringer i skjelett fra middelalderen Osteoartrithiske og Osteoporotiske forandringer i skjelett fra middelalderen - Hvordan påvirket disse sykdommene menneskene i deres daglige liv, og hvordan kan medisinsk ekspertise være til hjelp ved en

Detaljer

DEL I SITUASJONEN I DAG... 7

DEL I SITUASJONEN I DAG... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING... 5 DEL I SITUASJONEN I DAG... 7 1 FORVIRRING OM BEGREPER FORVIRRING OM ANSVAR... 7 1.1 Begrepene whiplash og nakkesleng har skapt forvirring... 7 1.2 Ortopedi... 7 1.3

Detaljer

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS Innledning 2 Erik L. Werner og Satya P. Sharma Nakke og rygglidelser 4 Erik L. Werner Skulder 7 Satya

Detaljer

Instruktøren. Kort innføring i anatomi... 3

Instruktøren. Kort innføring i anatomi... 3 Instruktøren Kort innføring i anatomi............................. 3 Celle- og vevsanatomi................................... 3 Muskel- og skjelettsystemet.............................. 4 Begrepsavklaring.......................................

Detaljer

Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling

Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling Strålevern Rapport 2005:21 Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling Norwegian Radiation Protection Authority

Detaljer

Behandling av akutte idrettsskader. - vi gir deg bedre helse

Behandling av akutte idrettsskader. - vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre om Ditt Apotek Behandling av akutte idrettsskader - vi gir deg bedre helse Trening, fysisk aktivitet og idrett er for mange en hobby med en tilleggseffekt i form av en positiv helsegevinst,

Detaljer

10 ÅR MED SMERTE, FORTVILELSE OG ILLUSJONER...

10 ÅR MED SMERTE, FORTVILELSE OG ILLUSJONER... FORORD... 6 1. 10 ÅR MED SMERTE, FORTVILELSE OG ILLUSJONER... 10 1.1. DEN FØRSTE KONTAKTEN MED NEVROLOGISK AVDELING... 12 1.2. FORESPØRSEL OM Å HJELPE EN PSYKOLOG... 13 1.3. HØSTEN 1989 FORVERRING AV PROBLEMENE...

Detaljer

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM Veileder for oppfølging ved EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM TRS - et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse,

Detaljer

Nr 5/2013 Årgang 22. i Privat Praksis

Nr 5/2013 Årgang 22. i Privat Praksis Nr 5/2013 Årgang 22 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Vær velkommen å besøke vår nye hjemmeside på www.fysioterapi.org 2 Fysioterapi i Privat Praksis Nr 5 2013 Innhold

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Frie foredrag til høstkongressen NORSK. Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid

Frie foredrag til høstkongressen NORSK. Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid NORSK NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 3-2003 18. ÅRGANG Frie foredrag til høstkongressen Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid

Detaljer

Nr 7/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 7/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 7/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Foreløpig program på kongressen: Thon hotel Vika Atrium, Oslo, 13. og 14. mars 2015 «Bevegelse, smertebehandling

Detaljer

Medisinsk informasjon

Medisinsk informasjon 1 Medisinsk informasjon Redigert 03.09.13 Beskrivelsen av AMC og forslag til utredning og oppfølgingen av personer med AMC i dette dokumentet ble skrevet for en tid tilbake, men er fortsatt gjeldende.

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Forskningsprosjekter Labrumskader i hofte Intervju med John Vikne Referat fra: Høstkongress, Updateseminar-rygg og Butlerkurs ISSN - NR. 0805-7230

Detaljer

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 1 2005 11. årgang. Nakkeoperasjon. Skal - skal ikke?

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 1 2005 11. årgang. Nakkeoperasjon. Skal - skal ikke? Nakkeslengen Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 1 2005 11. årgang Nakkeoperasjon Skal - skal ikke? Utvalgt samarbeidspartner for LFN Utvalgt samarbeidspartner for LFN Vi har lang og

Detaljer

Nr 1/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 1/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 1/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Gleden med sunnhet! TRAVEl hverdag? Solaray Mega-b-stress inneholder alle b- vitaminer samt C-vitamin og magnesium

Detaljer

OM INSTABILE NAKKESKADER- SKADEGRADER OG DIAGNOSER

OM INSTABILE NAKKESKADER- SKADEGRADER OG DIAGNOSER OM INSTABILE NAKKESKADER- SKADEGRADER OG DIAGNOSER På tross av de to offentlige utredningene, SMM- rapporten Nakkeslengskade diagnostikk og behandling fra 2000 og Sosial- og helsedirektoratets rapport

Detaljer