Innføring i bildebehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring i bildebehandling"

Transkript

1 Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Fag IAD33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning Laboppgave nr 1 Innføring i bildebehandling Halden Revidert Log GKS Revidert Log GKS Revidert Log GKS Revidert Log GKS Delvis nyskrevet Log, GKS GKS Revidert Log GKS Revidert Log GKS Revidert Log GKS Revidert Log GKS Ny oppgave Log LMN Log, LMN Rev. Dato. Beskrivelse. Skrevet av Kontrollert Godkjent Fil : Skrevet ut av : sl :25:00 Antall sider : 6

2 Labkjøringen kjøres i tidsrommet Kun en gruppe kan ta bilder ad gangen, men prosessering i MATLAB kan dere gjøre på andre maskiner. Tidspunkt for kjøring avtales med Geir Kramviken Strøm. Skriftlig innlevering etter gjennomført laboppgave. Innleveres senest Dette er likt for alle laboppgavene med mindre annet er beskrevet særskilt i oppgaven. Skriftlig del: Det skal være en skriftlig labbesvarelse i kortversjon. Alle bilder som er krevd vedlegges. Pass på at de kommer i kronologisk rekkefølge. Alle spørsmål i laboppgaveteksten skal besvares! Dersom gruppen har skrevet egne MATLAB-programmer, skal de vedlegges. En beskrivelse av hvordan gruppen har jobbet med jobben. Her inngår hvem har gjort hva og hvor mange timer den enkelte har brukt. Til slutt skal rapporten inneholde en konklusjon som oppsummerer oppgaven: hva gruppen har lært, hvilke problemer oppsto underveis og hvilke forbedringer bør gjøres. Oppgavens vanskelighetsgrad? (1 (lett) 5 (meget vanskelig)). Innføring i bildebehandling - HIØ side 2

3 Innledning. Oppgaven går ut på å bli kjent med bruk av ferdige MATLAB-funksjoner, eventuelt lage egne programmer for bildebehandling. Det skal tas bilder av ulike objekter under forskjellige lysforhold ved hjelp av et digitalkamera (nettverkskamera). Binære bilder skal så dannes ved å velge fornuftige terskelverdier, og man får erfare hvilke problemer man møter i denne sammenheng. I en viss utstrekning kan svakhetene kompenseres for ved å transformere et bilde før det terskles. Formål. Bli kjent med de deler som utgjør utstyret til et enkelt bildebehandlingslaboratorium. Få erfaring i bruk av bildeprosesseringsverktøy. Bli smertelig klar over at ytre forhold rundt arbeidscellen påvirker kvaliteten på et bilde. (Det hjelper ikke med allverdens bildebehandlingsrutiner, for eksempel bruke MATLAB, dersom et bilde har dårlig kvalitet.) Få erfaring i valg av terskelverdier, blant annet bruk av histogrammet som hjelpemiddel. Forstå hvilke problemer det ligger i valg av terskelverdi. Lære å bruke enkle transformsjonsrutiner på et bilde. Beskrivelse av utstyr. Utstyret er plassert på rom DU Utstyret til laboratoriet består av: Axis2100 nettverkskamera (farge). Stativfeste for kameraet og plate med overtrukket svart duk til å legge legemer på for fotografering. Til stativet hører det med en gardin. Lysrørbelysning. En spotlampe til belysning. Klosser av forskjellig form og farge. Leketøyhelikopter. Litteratur. Læreboken i faget. Før dere begynner. Installer MATLAB på maskinene deres. Spør Hans-Olav eller Geir om hjelp, Med MATLAB-funksjonen imread('http://axis2100.hiof.no/axis-cgi/jpg/image.cgi') tar kameraet Axis 2100 Network Camera 2.34 et bilde. Innføring i bildebehandling - HIØ side 3

4 Oppgave A 1. Gjør dere kjent med utstyret og hvordan dere bruker MATLAB ved bildebehandling. Få kameraet i «on-line» og skarpstill linsen om nødvendig (ved å legge et eller annet på underlaget). 2. I dette punktet skal vi bruke lysrørbelysningen som er montert på stativet. Lysrørene skal være på, og spotlampen av. Velg en tynn og en tykk blå kloss og legg dem ved siden av hverandre på det svarte underlaget. Ta et bilde og lagre det med navnet bilde1. Det lagrede bildet skal være i gråtoner. Velger gruppen å ta et fargebilde så må det konverteres til gråtonebilde før lagring. Legg ved utskrift av bilde1. 3. La klossene ligge i samme posisjon som i punkt 2. La nå spotlampen, som er festet på rammen med en klype, være lyskilde, dvs. lysrørene er skrudd av. La spotlampen peke mot objektene. Ta et nytt bilde av klossene (bilde2) som også lagres. Legg ved utskrift av bilde2. 4. Få fram forskjellen, absoluttverdi, mellom bilde1 og bilde2 som lagres som bilde1-2. Finn største og minste pikselverdi i dette bildet. Legg ved utskrift av bilde1-2. Kommenter så hvordan lysforhold spiller inn på bildekvaliteten. 5. Ta bort den tynne blå klossen og erstatt den med en tynn gul kloss. Plasser den gule klossen slik at den hviler både mot den blå og underlaget, dvs. den gule klossen vil ligge skrått i forhold til underlaget. Ta to bilder på samme måte som i punkt 2 og 3, der bilde3 blir tatt med lysrørene som lyskilde og bilde4 med spotlampen som lyskilde. Legg ved utskrift av bilde3 og bilde4. 6. Få fram forskjellen, absoluttverdi, mellom bilde3 og bilde4 som lagres som bilde3-4. Finn største og minste pikselverdi i dette bildet. Legg ved utskrift av bilde3-4. Kommenter så hvordan lysforhold spiller inn på bildekvaliteten. Etter å ha gjennomført denne lab-sekvens besvar så følgende to punkter: Forklar hvorfor det er viktig å få så kontrastklare, skygge- og refleksjonsfrie bilder som mulig. Nevn og kommenter de viktigste støykildene i dette bildebehandlingsoppsettet. Innføring i bildebehandling - HIØ side 4

5 Oppgave B 1. Hent fram bilde1 eller bilde2 med de to blå klossene. Bildet skal gjøres om til et binært bilde slik at alle piksler med verdi under terskelverdien blir svarte mens de med verdi over blir hvite. Velg en fornuftig terskelverdi slik at bildet av begge "klossene" kommer klart fram, og bakgrunnen blir mest mulig redusert. Forklar hvordan histogrammet gir informasjon med hensyn til valg av terskelverdi. Legg ved en utskrift av den binære versjonen av bildet. Legg også ved bilde av histogrammet. 2. Hent dernest fram bilde3 eller bilde4 med en blå og en gul kloss. Velg en terskelverdi slik at begge "klossene" kommer klart fram, og bakgrunnen blir mest mulig redusert. Forklar hvorfor det er vanskeligere å bestemme en gunstig terskelverdi for dette bildet ved å bruke histogram, framfor bildet med de to blå klossene. Glem ikke å vurdere klossenes beliggenhet i forhold til lyskilden. Legg ved den «beste» binære versjonen av bildet samt histogrammet med terskelverdien markert. 3. Forsett med valgt bilde i punkt 2. Se om gruppen klarer å finne en terskelverdi som frambringer bare klossen med høyest intensitet og deretter bare den med lavest intensitet. Legg ved den "beste" binære versjonen i hvert tildfelle. 4. Til nå har gruppen trenet på enkle objekter. Velg enten lysrørene eller spotlampen som lyskilde. Ta bilde av helikopteret, bilde5. Skill ut helikopterets rotor fra resten av helikopteret og underlaget. Legg ved en utskrift av det opprinnelige og det "beste" binære bildet. Med utgangspunkt i disse bildene beskriv både hvor vellykket forsøket var og hvilke problemer gruppen sto overfor. Oppgave C 1. Skru lysrørene på og la spotlampen være avslått. Plasser en gul kloss på underlaget og ta et bilde, bilde6. ( Klossen skal være i samme posisjon i resten av oppgaven.) 2. En dag ble strømtilførselen til bildebehandlingscellen i en bedrift brutt. Bedriftseieren tilkaller gruppen med oppdrag å få «samme» intensitetsbilde på den gule klossen som i bilde6. 3. Gruppen har til disposjon følgende teori: Et bilde kan helt eller delvis gjøres lysere eller mørkere ved å transformere pikselverdiene. Tre av måtene å gjøre det på er: addisjon subtraksjon multiplikasjon Innføring i bildebehandling - HIØ side 5

6 4. Skru av både lysrør og spotlampe. Trekk den svarte gardinen forsiktig over stativet uten at den gule klossen kommer ut av posisjon. Pass på å dekke til slik at minst mulig lys slipper inn. Ta et nytt bilde av den gule klossen, bilde7. (Beskjær bildet om nødvendig. I så fall gjør det samme med bilde6.) Gruppen gjennomfører hver av de tre transformasjonene på bilde7 med henblikk på å oppfylle bedriftens ønsker. Plukk ut det beste resultatet og kall det bilde8. Ta differansebildet, absoluttverdi, mellom bilde6 og bilde8. Legg ved histogrammet av differansebildet. Forklar hvordan gruppen har gått fram og hvor vellykket resultatet er blitt. 5. Gruppen kjenner til tre andre transformasjoner: eksponential (gamma) logaritmisk S-form ( stretch ) Den innebygde MATLAB-funksjonen imadjust dekker den første. MATLABfunksjonen bildetrans i læreboken gjør jobben for de to andre. Den gjør bruk av MATLAB-funksjonen desimalform som også er i læreboken. Begge de to siste ligger på fagets hjemmeside. De skal også ligge på lærebokens webside. Bruk av hver disse tre transformasjonene for forskjellige parameterverdier på bilde6. Plukk ut det beste resultatet og kall det bilde9. Ta differansebildet, absoluttverdi, mellom bilde6 og bilde9. Legg ved histogrammet av differansebildet. Forklar hvordan gruppen har gått fram. Hva ble best av bilde8 og bilde9? Forklar hva forbedringene ligger i. Ta vare på bildene til senere bruk. Dersom dere ser på oppgave side i læreboken, vil dere nikke gjenkjennende. Innføring i bildebehandling - HIØ side 6

Navigering av en mobil mikrorobot

Navigering av en mobil mikrorobot Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Intelligente systemer Fag IAD32005 Intelligente systemer Laboppgave nr 1 Navigering av en mobil mikrorobot Halden, Remmen 25.01.2007 23.01.07 Ny oppgave

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Spørsmålsbank Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette heftet:

Detaljer

Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder

Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder Automatic redeye effect correction in digital images Øyvind Bjerkvik Examensarbete Medieteknik Kungliga tekniska högskolan Masteroppgave Master i teknologi,

Detaljer

Fordypningsemne. fotografering. Kamilla Hagane Ramleth. Høsten 2013. Første utkast

Fordypningsemne. fotografering. Kamilla Hagane Ramleth. Høsten 2013. Første utkast Fordypningsemne fotografering Kamilla Hagane Ramleth Høsten 2013 Første utkast 1 1. Innledning 1.1. problemstilling 1.2. kameraer som er brukt her 2.Kameraet 2.1. innledning kamera 2.2. søkeren 2.3. objektivet

Detaljer

Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder

Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder ØYVIND BJERKVIK Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04142 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hendelser Apprentice ComputerCraft PDF

Hendelser Apprentice ComputerCraft PDF Helser Apprentice ComputerCraft PDF Introduksjon I denne leksjonen skal vi se nærmere på hvordan datamaskinene bruker såkalte helser for å reagere på ting som tastetrykk, museklikk og så videre. Etterhvert

Detaljer

Forslag til prosjektstyring i PCKasse

Forslag til prosjektstyring i PCKasse Forslag til prosjektstyring i PCKasse Avtalt pris Dersom man jobber med en avtalt pris på prosjekter så legges det inn under avtalt pris inne på prosjekt. Koble ordre til prosjekt For at PCKasse skal kunne

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Om forvrengning av bilder

Om forvrengning av bilder Barrel / pincussion distortion Om forvrengning av bilder Forvrengning av bilder er et velkjent fenomen for de fleste som har fotografert en stund, og forekommer når man tar bilder på visse avstander med

Detaljer

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning Innholdsfortegnelse: Side 1: Innholdsfortegnelse Side 2: Innledning Side 2: Rammebetingelser Side 3: Høytlesing i barnehagen Side 6: Metode og resultat Side 8: Kartlegging Side 9: Hva er blitt gjort i

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

PRESISJONSSKYTING (Del 1)

PRESISJONSSKYTING (Del 1) 1 PRESISJONSSKYTING (Del 1) Generelt. Vi må starte et sted. Da er det viktig å finne det beste stedet. Vi må vite hva vi skal starte med, og da er det nødvendig å ha god kunnskap og kyndig hjelp. Presisjonsskyting

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren JafseFisk Introduksjon Vi skal nå lage et JafseFisk-spill! Målet i spillet er å hjelpe JafseFisk med å spise alle byttedyrene som svømmer rundt i havet. Steg 1: JafseFisk følger musepekeren Først skal

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den?

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? side 1 Detaljert eksempel om Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? Dette er et forslag til undervisningsopplegg der utgangspunktet er sentrale problemstillinger

Detaljer