Birkenes kommune Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Birkenes kommune Kommunestyret"

Transkript

1 Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag , kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Orientering om kriminalitetsforebyggende samarbeid kommune-politi v/slt-koordinator Astrid Færden Gaare og politibetjent Katrine Vollan SAKSLISTE Forespørsel /interpellasjon fra AP: Avvikshåndtering - forespørsel om rutine for informasjon til politisk ledelse 001/13 Godkjenning av møteprotokoll 002/13 Delegasjonssaker 003/13 Meldinger 004/13 Etablering av kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 005/13 Høringsuttalelse: Omorganisering av 110-sentralen i politidistriktene Telemark og Agder 006/13 Økonomirapport pr. november /13 Satsing på kommunalt barnevern - søknad om statlige midler til å styrke det kommunale barnevernet - ettersendes Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl 09: Innkallingen finnes også på bibliotekene. Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann Side 1 av1

2 Birkeland Til: Birkenes Kommune. V Rådmann Gro Anita Trøan Birkeland. Birkenes Arbeiderparti har registrert med bekymring øking av avvik, hendelser, og forhold i alle av Birkenes Kommune sektorer i år Dette er selvfølgelig ikke bra. Både for den det gjelder og kommunen. Birkenes Arbeiderparti synes det både frustrerende og vanskelig, å få disse nyhetene/sakene meddelt av media. Å lese om slike saker i avisen, noen ganger lenge etter at hendelsen/saken har oppstått/skjedd er ikke akseptabelt. Vi vil be om at alle avvik, uønsket hendelser og forhold som skjer i Birkenes Kommune fremover, fremlegges for vår gruppeleder, enten muntlig eller skriftlig så fort som mulig avviket, hendelsen, forholdet blir oppdaget. Vi vil også be om redegjørelse for korrigere tiltak for avviket, hendelsen, forholdet, enten muntlig eller skriftlig så fort som mulig. Herunder også brev/ fra rådmann til ordfører ditto i nevte sak. Vi vil også be om en redgjøring om delegasjons reglementet for Rådmann i Birkenes Kommune. -Vi henviser til Offentlighetsloven og Kommuneloven. Vår gruppeleder er som nevt: Anders Christiansen. Telefon: Mvh. Frank Robert Hansen. Leder i Birkenes Arbeiderparti.

3 SAKSGANG STYRE / RÅD / U TVALG Kommunestyret Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland MØTEDATO SAKSNR 001/13 Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/346 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen godkjennes.

4 SAKSGANG STYRE / RÅD / U TVALG Kommunestyret MØTEDATO SAKSNR 002/13 Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/344 Delegasjonssaker DKS. 001/13: Skjenkebevilling UL Heimtun - venners venners fest VEDTAK: I medhold av delegasjonsmyndighet gitt i k sak 16/94 og samt i k sak 45/95 og 43/07 og alkohollovens 4.5, gis UL Heimtun skjenkebevilling for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent, øl og vin, lørdag fra kl 18:00 fram til kl søndag i grendehusdelen av Engesland skole, samt inngjerdet uteareal i tilknytning til grendehusdelen, som vist på kartskisse. Ansvarlige for skjenkingen må se til at skjenkingen foregår etter alkohollovens bestemmelser, jfr spesielt Det forutsettes at det er tilstrekkelig kontroll med skjenkingen under arrangementet. Styret og stedfortreder for bevillingen er Karin Setane Haugland og Trond Olav Stålesen. Skjenkeavgift settes til kr 1500 og må være innbetalt innen Tillatelse til avvikling av arrangementet gis under forutsetning av at 3 edrue personer over 25 år har ansvar for brannsikkerheten. Undertegnet erklæring sendes. Dersom det skjer uregelmessigheter av noen art, vil dette kunne påvirke kommunens vurdering av senere søknader. DKS. 005/12: Søknad om utvidet skjenkebevilling lørdag Hagen Café, Herefoss VEDTAK: I medhold av delegasjonsmyndighet gitt i k sak 16/94, avgjørelse i prinsippsak i k sak 45/95 og alkohollovens og 4.2.3, samt rusmiddelpolitisk handlingsplan gis Slettene Hagen/Hage Café org.nr v/gunn Elisabeth Slettene, utvidet bevilling i henhold til innsendt søknad. Bevillingen gjelder for all drikk under 22 % i grendehusdelen av Herefoss skole. Skjenketiden gjelder fra kl 18:00 til kl 02:00 den Ansvarlige for skjenkingen må se til at skjenkingen foregår etter alkohollovens bestemmelser, jf spesielt 1.5, 4.4 og Det forutsettes at det er tilstrekkelig kontroll med skjenkingen under arrangementet. 18-årsgrensen må overholdes.

5 Tillatelse til avvikling av arrangementet gis under forutsetning av at 3 edrue personer over 25 år har ansvar for brannsikkerheten. Undertegnet erklæring sendes. Dersom det skjer uregelmessigheter av noen art, vil dette kunne påvirke kommunens vurdering av senere søknader. Ad DKS. 006/12: Skjenkebevilling førjulsfest 7. desember VEDTAK: I medhold av delegasjonsmyndighet gitt i k sak 16/94 og samt i k sak 45/95 og 43/07 og alkohollovens 1,6, gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent, øl og vin, fredag kl 18:00 fram til kl lørdag i kantina i Valstrand kulturarena, ifm avvikling av førjulsfest for ansatte. Ansvarlige for skjenkingen må se til at skjenkingen foregår etter alkohollovens bestemmelser, jfr spesielt Det forutsettes at det er tilstrekkelig kontroll med skjenkingen under arrangementet. Ansvarlig for skjenkingen er Gro Anita Trøan og styrer for skjenkingen er Kenneth Johannessen Skjenkeavgift settes til kr Dersom det skjer uregelmessigheter av noen art, vil dette kunne påvirke kommunens vurdering av senere søknader. Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssakene tas til etterretning.

6 SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Kommunestyret MØTEDATO SAKSNR 003/13 Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/345 Meldinger Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/867 I Birkenes Avvikshåndtering Arbeiderparti forespørsel om rutine for v/frank Robert informasjon til politisk Hansen ledelse Tas under Forespørsler (interpellasjon) 2 12/12461 I /1335 X Fylkesmannen i Aust- Oppnevning av medlemmer Agder til forliksrådet for perioden Siren Frigstad Sluttrapport Tobias Jorde, jf vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering.

7 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKTER PROSJEKTTITTEL: Tobias Jorde PROSJEKTNUMMER: 9135 ENHET/AVDELING: Teknisk PROSJEKTLEDER: Ivar Aanesland OPPSTARTSDATO: Våren 2012 SLUTTDATO: sommer 2012 KONKLUSJON Prosjektleder anbefaler at investeringsregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på Kr inkl. mva. Dette innebærer et mindre forbruk på kr ,- eks. mva. Dato/Sted Sign. prosjektleder Dato/Sted Sign. prosjekteier Dato/Sted Sign. regnskap Dato/Sted Sign. revisjon

8 Sluttrapport, Innholdsfortegnelse 1 ORIENTERING GJENNOMFØRING AV PROSJEKT MANDAT OG VEDTAK Beskrivelse av mandat og vedtak Endringer av mandatet i prosjektperioden... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.2 AKTØRER I PROSJEKTET GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL PROSJEKTPLANEN Opprinnelig tidsplan Endringer i tidsplan... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3 PROSJEKTETS UTFØRELSE FINANSIERING OPPRINNELIG FINANSIERINGSPLAN... 2 ENDRING AV FINANSIERINGSPLAN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. ØKONOMISK OVERSIKT ØKONOMISK OVERSIKT, TABELL... 2 KOMMENTARER TIL ØKONOMI KONKLUSJON VEDLEGG VEDLEGG 1: BEHANDLING... 3 VEDLEGG 2: PROSJEKTREGNSKAP FRA ØKONOMISYSTEMET... 3

9 Sluttrapport, 1 Orientering Komiteen skal fritt kunne velge løsning, inklusiv gjenreisning av seilløsningen med stålmaster. Løsningen må finansieres innenfor rammen av de økonomiske midler komiteen har fremskaffet fra reklamasjoner og bidrag, inklusive bevilgningen i KS-015/11. 2 Gjennomføring av prosjekt 2.1 Mandat og vedtak Beskrivelse av mandat og vedtak Vedtak: KS 024/12 Beskrivelse av mandat: Kommunestyret gir Tobias jorde komiteen mandat til å kunne velge takløsning på scenen, inklusiv gjenreisning av seilløsningen med stålmaster og for øvrig andre mindre endringer i området. Løsningen må finansieres innenfor rammen av de økonomiske midler komiteen har fremskaffet fra reklamasjoner og bidrag, samt ikke benyttede midler til komiteens arbeid i k-sak 15/2011. Komiteen sammensettes slik: Nils Olav Eikenes, Gunnar Høygilt og Anne Kari Birkeland, Ivar Aanesland og Wenche Flaa Eieland. 2.2 Aktører i prosjektet Leder for byggekomiteen har vært: Gunnar Høygilt Andre medvirkende: Nils Olav Eikenes, Anne Kari Birkeland, Ivar Aanesland og Wenche Flaa Eieland. Etter en tilbudskonkurranse, ble disse valgt: Lyngør Seilmakerverksted 2.3 Gjennomføring i forhold til prosjektplanen Byggearbeidene startet: Prosjektet ble ferdigstilt: Våren 2012 Sommer Opprinnelig tidsplan Sommer Prosjektets utførelse Nye master, fundamenter og stag for seil Lyngør Seilmakerverksted hadde Koab AS til å lage nye master og stag i stål. Kontroll beregning av mastrer stag ble utført av Sweco Norge AS Nye fundamenter ble utført av Birkeland Grunn og Betong AS Side 1

10 Sluttrapport, 4 Finansiering 4.1 Opprinnelig finansieringsplan Prosjektramme: Prosjektramme Rest k-vedtak 2011 Refusjon Doyle/Ertec Refusjon Oveland Gave banken Ink. Mva Mva Netto , Total sum inkl mva I tillegg til dette har Lyngør Seilmaker gitt en ytelse på kr i konsulentbistand. 5 Økonomisk oversikt 5.1 Økonomisk oversikt, tabell Felleskostnader Elkraftinstallasjon Fundament Sweco Byggsenter Doyle(KOAB) Ink. Mva Mva Netto Total sum inkl mva Utskrift av regnskapet fra økonomisystemet Agresso vises i vedlegg Kommentarer til økonomi Det er et mindre forbruk i forhold til budsjettert ramme på kr eks mva. 6 Konklusjon Prosjektleder anbefaler at byggeregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på Kr eks mva. og at dette beløpet, med tillegg av moms, kan benyttes til tiltak på Tobias jorde. Begrunnelse for dette er at Birkenes sparebank har gitt en gav på kr Prosjektet avsluttes, og videre oppfølging skjer i ordinær drift. Side 2

11 Sluttrapport, 7 Vedlegg 7.1 Vedlegg 1: Behandling Det må utarbeides: Sluttrapport: ja Politisk sak: nei Revisjonsberetning: nei PROSEDYRE FOR REGNSKAPSAVSLUTNING AVGRENSNING Prosjektramme kr. 1 mill. < kr. 1 mill. kr. 5 mill. inkl. mva. Sluttrapport Ja Ja Politisk sak Nei, kun melding Nei, kun melding Egen revisjon Nei, kun løpende Nei, kun revisjonens revidering påtegnelse på sluttrapport 7.2 kr. 5 mill. > Ja Ja Ja, plikter egen beretning Vedlegg 2: Prosjektregnskap fra økonomisystemet <Utskrift fra prosjektregnskapet i Agresso i samarbeid med regnskapsavdelingen> Side 3

12 SAKSGANG STYRE / RÅD / U TVALG Kommunestyret MØTEDATO Saksbehandler: Anne Stapnes SAKSNR 004/13 Arkiv/arkivsaksnr.:233, G00 12/719 Etablering av kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Saksopplysninger Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar 1 I Helsedirektoratet 2 I Postmottak HOD Tittel Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 2012 Fordelingen av midler til etablering av øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i kommunene for Trykte vedlegg Utrykte vedlegg Kommunenes plikt til øyeblikkelighjelp (Helsedirektoratet) KØH Rapport fra KnpS og SSHF KØH Skisse Kristiansand-Lillesand-Birkenes Delavtale 4 om Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Administrasjonens forslag til vedtak: etablerer kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i samarbeid med Kristiansand kommune og Lillesand kommune. Det søkes om midler til oppstart i Administrasjonen får ansvar for å inngå samarbeidsavtale med Kristiansand kommune og Lillesand kommune.

13 Bakgrunn Kommunene er etter helse- og omsorgstjenestelovens 3-5 gitt en utvidet plikt til å etablere øyeblikkelig hjelp-tilbud også som døgnopphold. Plikten gjelder fra , men tilbudet kan etableres tidligere etter søknad. Tilbudet skal utredes i samarbeid med sykehuset og beskrives i delavtale 4 om øyeblikkelig hjelp. Tiltaket skal etableres i og drives av kommunen. Det er en del av Samhandlingsreformen og representerer en oppgaveoverføring fra sykehus til kommune. Kommunen får overført 50 % av midlene til dette fra staten, og 50 % ved overføring fra sykehuset når tilbudet er etablert. Søknadsfrist for tildeling av midler for 2013 er 1. mars. Det er i statsbudsjettet fra 2012 avsatt kr til dette formålet. Pengene er fordelt etter folketall til den enkelte kommune, men utløses først etter at det er innsendt søknad om tildeling. Søknaden skal inneholde en detaljert plan for hvordan tilbudet skal etableres og drives. Det kreves at det lokale helseforetaket har deltatt i utredningen og har undertegnet delavtale 4 om etablering av dette tilbudet. For kommunen er dette nye driftsmidler. For sykehuset representerer det en redusert driftsramme siden halvparten av midlene tas fra sykehuset. Dette er gjort også for å sikre at sykehuset bidrar til vurderingene av faglig forsvarlighet i tilbudet og at det er robust og tjenlig for de aktuelle pasientgrupper. Dette representerer en ny tjeneste. Det skal være et reelt alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som trenger umiddelbar ivaretakelse, men der dette kan gjøres av kommunen. Forutsetningen er at dette kan skje forsvarlig, og at pasienten får et like godt eller bedre tilbud i forhold til sine behov. Tilbudet er derfor å oppfatte som en del av den desentralisering av oppgaver som forutsettes i Samhandlingsreformen, ved at kommunen overtar ansvar for et tilbud som til nå har vært gitt av sykehuset. Helsedirektoratet har utgitt en rapport med veiledningsmateriell som gir rammene for dette arbeidet, og som også angir overføringene til den enkelte kommune og dimensjoneringen av tilbudet for den enkelte kommune. har ansvar for å etablere 0,60 sengeplasser til kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud. Dette tilsvarer at vi skal avlaste sykehuset med 218 liggedøgn per år ut fra de beregninger som er presentert i Helsedirektoratets veiledningsmateriell om kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Til dette får tildelt kr per år (2012 kr) fra vi får godkjent vårt tilbud. Knutepunkt Sørlandet har sammen med sykehuset nedsatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet det foreliggende dokument som beskriver rammer for de regionale tiltakene, og for ytterligere informasjon om dette arbeidet vises det til gruppens rapport. Arbeidsgruppen har bestått av: Fra SSHF:, Ole Rysstad seksjonsoverlege medisinsk klinikk Else Kristin Reitan ass klinikksjef medisinsk klinikk Tone Kristin Hansen avdelingsleder kir senger Ole Georg Vinorum kst klinikksjef kirurgisk klinikk utgikk fra gruppen 1/ og erstattes av

14 Geir Bøhler klinikksjef kirurgisk klinikk Fra Knutepunkt Sørlandet: Ragnhild Bendiksen kommunalsjef Vennesla, representerer også Iveland Frank Andersen kommuneoverlege Søgne, representerer også Songdalen Hilde Tørring Enoksen rådgiver Lillesand, representerer også Birkenes Vegard Vige kommuneoverlege Kristiansand Sekretær: Fredrik Dahl Kristiansand Hovedtillitsvalgt: Ragne Quinteros HTV NSF Knutepunktkommunene har hatt litt ulike utgangspunkt for arbeidet. Vennesla og Iveland har i fellesskap utarbeidet en egen samarbeidsavtale og delavtale 4, og åpnet et tilbud med 2 senger i Venneslaheimen 10. desember Denne delavtalen vil kunne bli revidert på bakgrunn av arbeidsgruppens endelige forslag. Søgne planlegger å løse sitt tilbud til KØH ved å etablere 2 dedikerte plasser på korttidsavdelingen på Søgne omsorgssenter. Songdalen vil på tilsvarende måte etablere 1 dedikert plass for KØH på rehabiliteringsavdelingen på Songdalstunet. Birkenes, Lillesand og Kristiansand planlegger å utvikle et tilbud i fellesskap med 12 plasser for KØH lokalisert til Kristiansand. Om tilbudet for Birkenes, Lillesand og Kristiansand: Det har blitt nedsatt en intern arbeidsgruppe i Kristiansand som har utarbeidet et detaljert forslag for en lokal løsning. Dette har blitt diskutert med samarbeidspartene i Lillesand og Birkenes. Dette er en administrativ anbefaling, som vil bli fremmet for politisk behandling i de nevnte tre kommunene. Forslaget er beskrevet nærmere i vedlagt rapport, men under følger noen hovedpunkter: Legevakten styrkes ved at det etableres en observasjonspost for inntil 4 pasienter, i de lokalene som i dag benyttes av tannlegevakten. Dette krever at tannlegevakten kan etableres i andre lokaler, og fylkestannhelsetjenesten arbeider med å utrede dette. En slik observasjonspost gir legevaktlegen bedre anledning til å utrede pasientenes situasjon, og starte en eventuell behandling. Denne avklaringsmuligheten vil være en forutsetning for å kunne styre flere pasienter til KØH fremfor innleggelse på sykehus. Etableringen krever en enkel ombygging, som kan gjennomføres raskt når tannhelsetjenestens lokaler er frigjort. Det etableres en KØH-avdeling i 1. etasje i Valhalla sykehjem med 12 behandlingsplasser, 4 i enerom og 8 i dobbeltrom, i de lokalene som i dag benyttes som korttidsavdeling i tillegg til lokalene til sonekontoret som er i ferd med å bli frigjort.

15 Dette legger beslag på 8 av dagens korttidsplasser, og det er derfor nødvendig å fremskaffe alternative plasseringer for disse plassene i Kristiansand kommune. En rekke alternative plasseringer har vært vurdert, men de fleste krever vesentlige bygningsmessige tiltak. Arbeidsgruppen anser dette som foreslås som en faglig sett god løsning. Det blir et tilbud som vil ivareta behovet for forsvarlige tjenester, god pasientbehandling og sammenheng med andre tjenester for gode pasientforløp. Dette peker seg ut som det klart beste alternativ både faglig og driftsmessig, og det krever såpass lite bygningsmessige endringer at det er mulig å etablere i Videre er de bygningsmessige tiltakene som foreslås med enkle midler mulig å omgjøre. Tiltakene vil derfor ikke være til hinder for senere, mer ambisiøse utviklingsplaner om man finner grunn til dette. På noe lengre sikt vil det være ønskelig å vurdere å etablere et «helsehus» der KØHtilbudet kan samlokaliseres med en rekke andre helsetjenester, slik som legevakt, vaktsentralfunksjoner, rehabiliteringstilbud, spesialistpoliklinikker mm. Dette vil imidlertid kreve betydelige bygningsmessige tiltak, det vil nødvendigvis måtte ta noe tid, og vil kreve en grundigere utredning og planlegging. Det anses som en fordel å kunne ha noe erfaring fra drift av KØH-tilbudene, både lokalt og generelt i landet for øvrig, før slike større tiltak vurderes, og det vil komme bedre erfaringsgrunnlag fra de mange andre helsehus som for tiden er i ferd med å bli etablert. I tillegg til den interkommunale gruppen som er beskrevet over, har Lillesand og Birkenes hatt en lokal arbeidsgruppe som har vært holdt orientert om framgangen og kunnet kommet med innspill. Denne gruppen har bestått av: Dagfrid Aasen-hjemmetjenesten i Maria E. Kjær-tjenestekontoret i Lillesand kommune Lene Kolshus-korttid/rehab i Lillesand kommune Hilde T. Enoksen- rådgiver Lillesand og representant for begge kommunene i den interkommunale gruppen. Kommunelegene i begge kommunene ble innkalt til sist avholdte møte i denne gruppen. Økonomiske konsekvenser Tilbudet er en ny tjeneste, som i prinsippet er fullfinansiert. Finansieringen er fastsatt i statsbudsjett for 2012 Man har definert at KØH-tilbudene på landsbasis skal ivareta liggedøgn, til en kostnad av 4330 (2012-kroner) per liggedøgn. Hver kommune har etter folketall fått anvist et antall liggedøgn de skal kunne ivareta, og fått oppgitt det beløp de har til disposisjon for formålet. Halvparten av beløpet gis kommunen som rammetilskudd fra staten, den andre halvpart overføres kommunen fra de regionale helseforetakene Pengene overføres når kommunen innen fristen har sendt inn søknad vedlagt delavtale 4 som også er signert av sykehuset. Fristen for 2013 er 1. mars. Statens andel av midlene (50 % av det samlede beløp for helårs virkning) overføres fra helsedirektoratet når søknaden er godkjent, uavhengig av om tilbudet er etablert.

16 Resten av midlene overføres fra helseforetaket den dag tilbudet er etablert og i virksomhet, og for første året utbetales den relative andel for gjenværende del av året. I forslaget til lokal løsning forutsettes det at Kristiansand etablerer og driver tilbudet, og Lillesand og Birkenes deltar i samarbeidet ved å overføre sine tilskuddsmidler Forslag til driftsbudsjett for KØH Lillesand, Birkenes og Kristiansand: Investering: Ombygging i 4. etg, etablering av 5 pasientrom Valhalla Tilskudd fra Husbanken 40% oppad begrenset til /plass Ombygging Straitunet etablering av 3 nye pasientrom Tilskudd fra Husbanken Ombygging legevakta observasjonsrom Sum investering bygg Øvrige investeringer Inventar - 12 x Behandlingsutstyr Labutstyr -? Datautstyr Sum øvrige investeringer Driftsøkonomi inntektsgrunnlag (2012-kroner): Kristiansand Lillesand Birkenes Sum Indeksreguleres med 3,2% i 2013 dvs øker til Lønnsutgifter: 1,6 legestilling KØH som deltar i beredskap fram til kl 23 Omgjøring av legevakt på natt fra beredskap til tilstede i perioden om alle kommuner deltar i spleiselag (hvilket bør kunne forventes) Obspost legevakta - 1 sykepleier for 4 senger hele døgnet Om flere kommuner deltar i spleiselag (bør kunne forventes) Pleiepersonell KØH-avdelingen 18 årsverk Renhold 0,5 årsverk Vikarutgifter Avdelingsleder (full stilling? anbefales i det minste det første året) Sum lønn Øvrige driftsutgifter Mat - ca per måned Legemidler pr plass Labtjenester Transport? helsepersonell Utgift forbruksmateriell obsplass LV Kompetanseheving kursutgifter mm for 2013 Datakostnader lisensutgifter Diverse uforutsette og ikke godt nok beregnede kostnader Sum driftsutgifter

17 KØH etableres som et tilbud til pasienter som i dag innlegges i sykehus. Disse innleggelsene utløser plikt til kommunal medfinansiering av sykehusopphold. Når KØH-tilbudet er på plass vil kommunen spare inn disse medfinansieringskostnadene. Denne innsparingen er allerede forskuttert i statsbudsjettet for 2013, ved at rammeoverføringen til alle kommuner er redusert med et beløp som er ment å representere den innsparing man kan oppnå når KØH-tilbudet er etablert. I hvilken grad KØH-tilbudene faktisk klarer å spare inn medfinansieringsutgifter i samme størrelse som den vedtatte reduksjonen er det vanskelig å si noe sikkert om i dag. Men i utgangspunktet er dette ment å være et 0-sumsspill; kommunen sparer medfinansieringskostnader når KØH er etablert og kan dermed trekkes i rammeoverføringen uten at totaløkonomien endres. Denne økonomiske ulempen løper imidlertid fra og med 2013 uansett om tilbudet er etablert eller ikke. Dette vil dermed akkumuleres år for år frem til tilbudet er etablert og innsparingen kan realiseres. Også av den grunn er det ønskelig å etablere tilbudet så snart som mulig. Vurdering / Anbefaling Knutepunktkommunene har valgt ulike løsninger for hvordan man ønsker å etablere tilbudet. De mindre kommunene i knutepunktet som har egen legevakt frem til klokken 23, velger å etablere 1-2 sengeplasser i tilknytning til eksisterende sykehjemsplasser. Vennesla kommune startet opp sitt tilbud allerede i desember i fjor. Alternativ løsning med et mindre KØH-tilbud for bare Birkenes og Lillesand har vært diskutert, da et lokalt tilbud vil oppfylle Samhandlingsreformens mål bedre, ved å gi våre innbyggere et lokalt, faglig godt tilbud. Det ville også kunne styrke rekrutteringen av kompetent helsepersonell, og gi økt faglig kompetanse til dagens tilbud. Signalene fra Referansegruppa for samhandlingsreformen har vært at det bør jobbes for å få en større, interkommunal løsning. På senere tidspunkt vil en lokal løsning kunne være en mulighet. Administrasjonens anbefaling på nåværende tidspunkt er at et større tilbud i samarbeid med Kristiansand og Lillesand er å foretrekke. Bakgrunnen for at administrasjonen anbefaler en større, interkommunal modell for Birkenes kommune er følgende; har ikke egen legevakt. Det vil derfor gi større utfordringer å sikre forsvarlig legedekning her enn i de andre kommunene. Rapporten fra den interkommunale arbeidsgruppa tilsier at det skal være egne dedikerte leger tilknyttet tilbudet, og at det skal være tilgjengelig lege døgnet rundt alle dager. De kommunene i knutepunktet som etablerer 1-2 senger tilknyttet sykehjem har egen legevakt fram til kl 23 og legesenter i samme hus som/svært nær sykehjemmet. 1,9 senger, sammen med Lillesand, senger er for lite til at vi vil kunne bygge opp tilstrekkelig kompetanse/erfaring i forhold til de pasientene vi skal overta fra sykehuset. 1-2 senger er et så lite volum at tilbudet noen ganger vil ha tomme senger, mens man andre ganger vil måtte regne med overbelegg. Et høyere antall senger vil trolig i større grad kunne imøtekomme svingninger i behovet. Et større tilbud vil gi stordriftsfordeler i forhold til innkjøp/vedlikehold av nødvendig utstyr. Det vil kunne bli dyrt å investere i nødvendig utstyr for 1-2 sengeplasser. Administrasjonen tror også at et større tilbud vil være et mer reelt alternativ til sykehusinnleggelse. Dette grunnet mulighetene det gir for å ha et mer spisset tilbud,

18 oppdatert fagmiljø og tilgang på nødvendig utstyr. Jmf. kravet om at tilbudet skal være like bra eller bedre enn sykehus, og at pasientene skal "hentes ut" fra sykehuset og ikke fra eksisterende kommunale omsorgstjenester. Det kan bli en pedagogisk utfordring med 72 timer liggetid på det ene rommet, når det er ordinær korttidsplass på naborommet. Et interkommunalt KØH-tilbud i Kristiansand vil ikke medføre kortere reisevei for pasientene enn innleggelse i sykehus. Dette vil vi kun kunne oppnå ved å etablere 1-2 senger i egen kommune. Pasientforløpet kan likevel bli bedre for pasientene som kommer rett til KØHtilbudet, da dette blir en mindre og mer oversiktlig avdeling. Innleggelse via akuttmottak i sykehuset medfører ofte at pasienten er innom mange ledd og mange ansatte. For de som ikke har behov for sykehusinnleggelse, vil et opphold på KØH kunne oppleves roligere, og en trenger ikke forholde seg til så mange forskjellige leger og sykepleiere. For mange vil dette gi et bedre pasientforløp. Det er også intensjonen at KØH-tilbudet skal ha tett kontakt med øvrige kommunale helsetjenester slik at utskriving til korttidsplass eller eget hjem blir godt planlagt og tilrettelagt for.

19 SAKSGANG STYRE / RÅD / U TVALG Kommunestyret MØTEDATO Saksbehandler: Siren Frigstad SAKSNR 005/13 Arkiv/arkivsaksnr.:M75, &13 13/71 Høringsuttalelse: Omorganisering av 110-sentralen i politidistriktene Telemark og Agder Saksopplysninger Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap varsler i brev datert om mulig vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder. Kommunene v/rådmenn og brannsjefer informeres om varslet vedtak, og anmodes om å gi en skriftlig tilbakemelding dersom de har noe å anføre i saken. Varslet vedtak innebærer at det ikke vil finnes nødalarmeringssentral for 110-nummeret fra Drammen til Stavanger. Agder 110-sentral som planlagt skulle flyttet inn i ny brannstasjon på Stoa sommeren 2013, blir lagt ned. Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS har, i samarbeid med Kristiansand kommune, utarbeidet en høringsuttalelse. Denne legges nå frem for Kommunestyret i Birkenes kommune. Dokumentliste: Nr T Dok.dato 1 I Avsendar/Mottakar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tittel Høring og vedtak om omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder Trykte vedlegg Dokumenter i dokumentliste Sammenligning av alternativer utarbeidet av Arendal kommune Utrykte vedlegg Brann- og eksplosjonsvernloven Administrasjonens forslag til vedtak: Kommunestyret i slutter seg til høringsuttalelsen vedrørende varsel om vedtak om omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder, slik den

20 foreligger i vurdering/anbefaling. Høringsuttalelsen oversendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

21 Bakgrunn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap varsler i brev datert om mulig vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder datert 3. januar Kommunene v/rådmenn og brannsjefer informeres om varlet vedtak, og anmodes om å gi en skriftlig tilbakemelding dersom de har noe å anføre i saken. Varslet vedtak innebærer at det ikke vil finnes nødalarmeringssentral for 110 fra Drammen til Stavanger. Agder 110-sentral som planlagt skulle flytt inn i ny brannstasjon å Stoa sommeren 2013, blir lagt ned. Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS har, i samarbeid med Kristiansand kommune, utarbeidet en høringsuttalelse. Denne legges nå frem for Formannskap og Kommunestyre i. Vurdering / Anbefaling Høringsuttalelse angående varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110sentralene i politidistriktene telemark og agder Det vises til varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder datert 3. januar Kommunene v/rådmenn og brannsjefer informeres om varlet vedtak, og anmodes om å gi en skriftlig tilbakemelding dersom de har noe å anføre i saken. Omorganiseringens hovedintensjon: Hovedintensjonen med varslet omorganisering er å etablere større og mer robuste nødalarmeringssentraler med bedre kvalitet på oppdragshåndteringen. I dette ligger økt håndteringsevne av flere parallelle hendelser og større hendelse/katastrofer. En slik sammenslåing vil også legge til rette for mer effektiv bruk av ressurser på tvers av kommunegrensene. Det vises og til regjeringens ambisjon om å innføre et felles nødnummer, men at dette arbeidet ligger noe lenger frem. Pågående pilotprosjekt i Drammen vil muligens gi grunnlag for utvikling i retning av ett felles nødnummer og felles nødalarmeringssentraler. Prosess knyttet til varslet vedtak: DSB sin kursendring fra at kommunene selv beslutter hvordan 110-sentralene organiseres til at DSB som sentral fagmyndighet beslutter dette har et kort tidsforløp. Settes dette sammen med informasjonsnivået i tilsendt materiale gir dette kommunene begrensninger i å utarbeide kvalifiserte høringssvar. Forhåndsvarslet vedtak belyser i svært liten grad valg av grenser opp mot de andre nødetatene, samt faglige og økonomiske konsekvenser for kommunene som finansierer 110-sentralene. Tilsendt materiale gir få og ingen svar, bortsett fra at større er bedre. mener:

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 05.02.2013, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Orientering om kriminalitetsforebyggende samarbeid kommune-politi

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 12.03.2013, kl. 17:00 i Kommunehuset, Heimdal Møtet er åpent for publikum. Møtet starter med orientering om Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret

Innkalling for Kommunestyret Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtestart: 18:00 Daglig leder av Knutepunkt Sørlandet Kjell Kristiansen og eventuelt Finn Aasmund

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 86 33 Møtested: Finstadtunet Inngang ved Delerudbakken - vareleveranse

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 48/14 13/02937-23 Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer