«Da sa Herren til Moses: Det du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde hos meg, og jeg kjenner deg ved navn.». 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Da sa Herren til Moses: Det du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde hos meg, og jeg kjenner deg ved navn.». 2."

Transkript

1 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2008 Årgang 104 «Da sa Herren til Moses: Det du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde hos meg, og jeg kjenner deg ved navn.». 2. Mosebok 33, 17

2 Portrettet Bønn for Norge Leder ved redaktør Forfulgte kristne Leif Frode Svendsen Bønnedugnaden I en tid hvor ugudeligheten og avkristningen sprer om seg som aldri før i Norge, er det på tide at Guds folk våkner opp og går inn i bønn for land og folk. Med fokus på bønn og presentasjon av forskjellige ting du kan være med å be om, håper vi å være med å snu den negative utviklingen LES MER SIDE 15 May Synnøve og Willy Rygh opplevde alle foreldres mareritt da lille Markus ble dødssyk. Les vitnesbyrdet om hvor en stygg hoste, som ikke var en uskyldig forkjølelse, ble undervurdert av legen og nesten førte til et katastrofalt resultat. Heldigvis var Jesus med i stormen og grep inn... LES MER SIDE 6 OG 7 Bråk i Drammen Et uskyldig sangspill om juleevangeliet, med barn i alle rollene, skapte stor debatt og mye bråk i Drammen før jul. En humanetiker nektet barna sine å delta og fikk presset tre skoler til å nekte sine elever å se spillet. Dag etter dag var det sider opp og ned med leserinnlegg og artikler om Knoffen... LES MER SIDE 12 Menighetsplantning! Det gode budskap I Brasil er menighetsplantning helt naturlig, og sterkere og sterkere ser vi nå landet i sør bli en stormakt innen misjon. Møt i dette nummeret en pastor som drømmer om å tjene Jesus som misjonær i et flerkulturelt land. Etter at han har trent opp flere lokale ledere vil han handle på ropet fra Høstens Herre... LES MER SIDE 44 Interessant stoff til oppbyggelse og inspirasjon. Fra lokalmenighetene og fra misjonsarbeidet. Tøft for Pastor Adolfo Få bladet til I Argentina arbeider misjonærer og pastorer på spreng for å opprettholde virksomheten og redde sjeler for himmelen. De har ikke bare hatt det enkelt, og opplevd store prøvelser. Men trofast står de på sin post, og trenger absolutt våre bønner, oppmuntringer og støtte. LES MER SIDE 28 Redaktør: Leif Frode Svendsen Kvartnesveien Vedavågen Mobil: E-post: Misjons- og Hjemmeutvalget Møllergata OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Konto: Misjonskalenderen: Konto: Det hardner faktisk til for kristne i Norge, og DFEF-menigheter som har arbeidet i nær 100 år i Norge blir hetset gjennom media. I andre land blir folk drept for de velger å tro på Jesus, og i dette nummeret kan du bli kjent med de landene hvor det er verst å være kristen. LES MER SIDE Ekspedisjon/forretningsadresse: Olav Magne Bjørnsen Rogalandsgt Stavanger E-post: Telefon: Fax: Mobil: DGB på nett: Webansvarlig: Mats Arild Vedøy Trykk: Nils Sund Boktrykkeri Layoutmedarbeider: Johannes Ådnanes Kontonr: Misjons- og Hjemmesekretær: Harald Elvegaard Øvre Grindheim 5440 Mosterhamn Telefon: Mobil: E-post: Kontorsekretær: Berit Johannessen Høybråtenv. 23K 1055 Oslo Telefon: Mobil: E-post: Det gode budskap kommer ut 11 ganger i året. Abonnementsprisen er kr. 500,- pr. år. Portotillegg kr. 50,- til utland. Alle henvendelser vedrørende abonnement, betaling og adresseforandring skal rettes til forretningsfører. Innsendt stoff til bladet må innkomme den 20. i måneden før utgivelse (ca. den 15. i hver måned) Misjons- og Hjemmeutvalgets leder: Kjell Ove Tangen Magnhildrud Allé Askim Telefon: Mobil: E-post: kr. 390,- for Ta kontakt med ekspedisjonen på e-post eller telefon Gud vinnes enklere ved å be enn å diskutere. Bernhard av Claivaux Når nøden blir til bitterhet, blir den kreft i sinnet, men når nøden blir til bønn, blir den til en kraft i sjelen. Ukjent Djevelen ler når vi arbeider oss trette, men han skjelver når vi ber. Ukjent Dette spesialnummeret av Det Gode Budskap er ment å være en inspirasjon og et arbeidsredskap for en ny oppvåkning i De Frie Evangeliske Forsamlinger. Nær sagt hele nummeret handler om en bevisstgjøring i forhold til forbønn for Norge, DFEF og enkeltmennesker. Tar du i bruk dette nummeret som en bønnemanual i 2008 vil det skape fornyelse og framgang for DFEF og Guds rike i Norge. Det er sagt mange ganger før, men aldri tidligere har vi sett at kristendommen har gått så kraftig tilbake i Norge som akkurat i vår tid. Vår nåværende regjering, bestående av Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gjennomført en klar anti-kristelig politikk. Dette ser vi gi seg utslag på mange måter, blant annet i forhold til forslag om endringer av den kristne formålsparagrafen og trusler om avskaffelse av bønnen Fader Vår i skolen. De har gjort livet tøft for kristne fri- og bibelskoler, vil på drastisk måte forandre ekteskapsloven og vil begrense støtten til kristne barne- og ungdomsorganisasjoner. Også innen spørsmål angående bioteknologiog abortloven står regjeringen på en linje som ikke er forenlig med Guds ord. Vi har enda ikke nevnt homofilispørsmålet. Nå nytter det ikke å være tilskuer lenger, men den enkelte, gjenfødte kristne må på banen i bønn. Og uten å være partipolitisk: Norge trenger en ny, eller forvandlet regjering! I lengre tid har vi hørt om en drastisk nedgang i barn som oppsøker Forsidefoto: Illustrasjonsfoto fra Crossdaily Graphics. søndagsskolene. Dessverre står mange menigheter i DFEF og andre trossamfunn i fare for legges ned. Om få år vil mange lokaler stå tomme! Om vi liker det eller ikke: Norge er ikke lenger en vekkelsesrøst i Europa og resten av verden og antall kristne øker ikke, men går tilbake. Landet vårt som tidligere var en stormakt innen misjon har opplevd en drastisk nedgang i vitner som reiser ut. Husker du sist noen bekjentgjorde kall til misjonen i DFEF? Og Guds folk er bare tilskuere til utviklingen? Vi har innfunnet oss med situasjonen? For på samme tid som vi erfarer dette enorme frafallet, ser vi at levestandarden i landet vårt øker og stadig flere bruker ressursene sine på materielle ting. Guds rike kommer stadig lengre bak i køen? Heldigvis er det enda tid til å snu den negative utviklingen! Tidligere stortingspolitiker Edvard Grimstad fra Østfold har som målsetting at alle innbyggere i Norge skal bli bedt for ved navn. Han brenner for bønn og mener at nordmenn for øyeblikket blir bedt for ved navn. DFEF trenger igjen å bli en bønnebevegelse, hvor lokalmenighetene setter en ny standard i forhold til bønnemøter og forkynnelse rundt dette. Igjen vil vi ha rapporter om mektige og godt besøkte bønnenetter, bønnestafetter, bønnemarsjer og bønne- og fasteuker!

3 Reidar Gamst Christina Ek Roy Wareberg Aktuelt Synspunkt: Reidar Gamst Også denne gangen skal vi komme inn på Den Hellige Ånd (DHÅ), og hvor viktig det er å lytte og samarbeide med ham. Bibelen taler veldig tydelig om betydningen av DHÅ. Den tredje personen i guddommen representerer nemlig Jesu nærvær. Skal vi derfor oppleve Jesu nærvær og hans egenskaper i funksjon, er vi totalt avhengig av DHÅ. Du er totalt avhengig av at DHÅ underviser deg i Guds ord, gir beskjed om hva du skal gjøre, og gir kraft til å gjennomføre det. M annakornet: Pinsen var svar på bønn! Før Jesus forlot sine disipler, sa han; «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens ånd...» Joh. 14:16-17 Samarbeide med Den Hellige Ånd Joh. 14:16-18: «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.» Det er stor forskjell i det å ha Ånden, og at Ånden har deg. Alle som er født på ny, har DHÅ i sitt liv. Ef. 1:1314: «I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet.» DHÅ er altså innseglet og pantet på det du har fått i Kristus. En av bibellærerne på skolen brukte et fint bilde. Et sted i Afrika var praksisen slik: Når noen kjøpte et jordstykke av en annen, fikk de med seg litt av jorda fra jordstykket i en pose. Det skulle være pantet på at han hadde noe mer som var hans eiendom. Et innsegl betyr generelt at det står for en persons eiendom, verdighet, makt og æresord. I bibelens sammenheng betyr det også et innsegl, en anerkjennelse, godtagelse fra Guds side, beviset på overdragelsen av de åndelige verdier. Dette er fantastisk. Tenk at DHÅ er beviset, pantet på hva som skjedde da du ble frelst. Du er anerkjent og godtatt fra Guds side, og har beviset i ditt indre for den eiendommen som nå faktisk er din i Kristus Jesus. Dette åpner for en ubegrenset verden. Dessverre er mange fornøyde med å gå rundt med pantet, ja, gå rundt med posen i handa, og skryte av at de eier et fantastisk jordstykke. Greit nok det, men DHÅ vil at du skal gå inn i det du har fått. Men da er vi også avhengig av å samarbeide med DHÅ. Både i hverdagen vår og i menighetssamlingene, er vi veldig kontrollerende. Vi dirigerer livene våre, og lever på mange måter forutsigbart., vi lever som om vi ikke har fått en ny eiendom, et nytt liv og fått overdratt de åndelige verdier som Jesus har gitt oss. Ikke søker vi heller spesielt etter hva disse verdiene virkelig er, og gir derfor heller ikke mulighet for å leve det ut. Når vi i møtene våre har det meste av programmet klart på forhånd, og de fleste vet hva som skjer, hvem som skal delta, og hvor det eventuelt kommer noe uten om det vanlige, ja, da er vi så programmerte at vi ikke spør en gang om DHÅ vil bruke oss. Både livene våre og menighetslivet kan bli fantastisk spennende og uten begrensninger om vi slipper DHÅ til. Men da må Ånden ha deg og meg. For det første er Guds ord helt klar på at du kan ha noe med deg når vi samles. «Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La Den store forbeder Jesus, begynte sin tjeneste i den himmelske helligdom med å be om åndens utgytelse over sin alt skje til oppbyggelse.» 1. Kor. 14:26. Det vil si at du menighet på jord. Åndens fortsatte nærvær i menigheten er er åpen for DHÅ i din hverdag, og får noe du også kan sikkert svaret på hans fortsatte bønn. gi når vi samles som menighet. Om vi ikke har tid til å Åndens komme var svaret på en dobbelt bønnetjeneste. Den søke Jesus i hverdagen, vil dette bli veldig vanskelig, store forbeder i himmelen bad, men også hans menighet på nesten umulig. Sensitiviteten blir ikke oppøvd, og jorden ba; «Alle disse holdt samdrektig ved i bønnen... Og da du lærer deg ikke til å lytte til DHÅ. Derfor blir vi pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted». programmerte, og ytre faktorer styrer oss. Guds Alle undere beror på disse to faktorer: En bedende yppersteprest muligheter er store, men er knyttet til at han får i himmelen, og en bedende menighet på jorden. Vi har alle sett at menigheten fortsatte å be etter pinsen. Den velsignelse tale til oss og veilede oss. Handler ikke bare om å som var mottatt ved bønn kunne bare beholdes ved bønn. En fornemme Jesus, men å vite hva han har sagt du skal velsignelse som er født i bønnens atmosfære kan bare leve i gjøre. bønnens atmosfære. Det forsto den første menighet, men de senere Jesus sier det på denne måten i Joh. 5:19: «Jesus slekter har ofte glemt det. Bønn var deres alminnelige og daglige svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg beskjeftigelse, den var luften de åndet i, og bønn var deres tilflukt dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men i nødstider. Det ser vi i slutten av det fjerde kapitel. Når de fryktet bare det han ser Faderen gjøre. For det han gjør, det at en stor storm mot dem skulle oppstå, visste de ikke annet å gjøre gjør Sønnen likeså». Det vil si at du ikke skal gjette enn å be. deg til hva Jesus vil, men oppøve deg til å bli trygg På deres samdrektige bønnerop svarte Gud med å ryste stedet på det han taler ved DHÅ. hvor de bad, og fylte alle de nærværende med Ånden. I det tolvte Det andre er altså hva som skjer i møtene og kapitel trues de med å miste sine ledere. cob var alt halshugget, samlingene våre i menigheten. Der trenger vi en og Peter var fengslet. Menigheten visste hva den hadde å gjøre. De ba ikke bare om dagen, men de ba også om natten. atmosfære som gjør det mulig å bevege seg i Ånden. De største seire på bønnens slagmark er vunnet i de lange På grunn av at vi er så programmerte, er vi ikke nattetimer. cob kjempet seg til seier om natten. Daniel fikk opptrent til å åpne hjertene heller. Atmosfæren som vi opplyst om Nebukadnesars gåtefulle drøm om natten. Mens er så avhengig av for at nådegaver og Guds kraft skal menigheten ba, arbeidet Gud. forløses. Når en er en møteleder, må en være åndelig Tiden for under faller sammen med tiden for spesiell bønn. sensitiv. Det blir en ved å søke Gud i hverdagen, og Bønn var menighetens åndedrett. De ba før pinsen, de ba etter lære seg til å samarbeide med DHÅ. Det skjer ikke pinsen. De ba i templet, de bad i hjemmene, de kom bedende, automatisk ved å stille seg på en plattform. Er en ikke og de gikk bedende. Hele skaren var i bønn, og Herren ledet selv åpen for DHÅ, åpner en heller ikke andre. Derfor dem mens de gikk bedende frem (Jer. 31:9). burde alle som skal lede andre inn i noe fra Gud, få en Bønnen var uttrykket for deres fulle avhengighet av den åndelig berøring selv, slik at de blir i stand til å la seg oppstandne Herre. Hele Jerusalem var fylt av bønn. lede av DHÅ. Tenk hvor spennende og rikt det blir, når en Jerusalem hadde aldri opplevd et slikt syn: Tusenvis av menn og kvinner i daglig bønn. Luften var mettet av åpner for at Gud kan bruke hver enkelt. bønn. De bad og priste Gud, både store og små. Det Her har vi mye land og innta. Men det starter med om du skjedde virkelig noe. Menigheten stod frem på pinsedag vil åpne deg, være tilgjengelig for Gud ved Ånden. Da blir med et guddommelig og overnaturlig skjær over seg. det som kob Ohldieck sa det så mange ganger: «Jesus, har Hele byen var fylt av bønn! Fyller du «din by», din du bruk for meg, så er jeg her». Du trenger både å si disse menighet og din familie med bønn? ordene, og gjøre ditt indre tilgjengelig slik at det kan skje. Gud Pastor Frank Søgaard velsigne deg å gå inn i et rikt og spennende liv med Jesus, ved å (fra / noe forkortet) samarbeide og lytte til Ånden.

4 øyeblikket ansvaret for et barnekor, mens Willy er aktivt med i ungdomsarbeidet. Markus Rygh (10 måneder) kjempet tappert og vant kampen mot alvorlig sykdom og negative framtidsprognoser. Med Jesus på sin side opplevde han helbredelse og gjenopprettelse. En lykkelig familie som har fått oppleve Jesu legedom og kjærlige omsorg. May Synnøve og Willy med barna Emilie og Markus. Han er sterk når jeg er svak, hjelper meg å ta nye tak Portrettet / Fam. Rygh Tekst: Leif Frode Svendsen Foto: Privat Midt i sitt livs største prøvelse, på et lite rom på sykehotellet i Stavanger kom Gud med trøst og håp til May Synnøve og Willy Rygh. Deres lille Markus lå på sykehuset og kjempet for livet, og endelig hadde de fått besøk av datteren Emilie (3 år). På beste måte prøvde mamma å forklare datteren om hvor alvorlig syk lillebror var. Til slutt skulle de be sammen. Lille Emilie ba frimodig at Jesus måtte gjøre Markus frisk og ønsket deretter å synge en sang til mamma og pappa. Vakkert og tillitsfullt, som en hilsen fra Gud i himmelen lød det: Når det stormer, når det stormer, når det stormer rundt omkring. Han er sterk, når jeg er svak, hjelper meg å ta nye tak. Når det stormer, når det stormer, når det stormer rundt omkring. - Det øyeblikket på hotellrommet sitter igjen som et av de sterkeste tegnene fra Gud under Markus sin sykdomsperiode. Vi følte det som Gud la ord i munnen hennes, og en guddommelig fred fylte oss. Tenk, i all motgangen var Gud med og vi fikk håp om at det skulle gå bra, sier May Synnøve og Willy Rygh til Det Gode Budskap. Perfekt fødsel, perfekt barn! På mange måter smilte livet til den lille familien Rygh. De hadde fått kjøpt drømmehuset på Vedavågen og var aktivt med på Klippen. May Synnøve var gravid og opplevde et normalt og godt svangerskap. Helt til to uker før fødselen arbeidet hun for fullt innen barnevernet i Haugesund, og lille Markus kom til verden på helt naturlig vis. - Markus ble født en uke før termin, var 51 centimeter og veide 3450 gram. Alt gikk som det skulle, en perfekt fødsel og et perfekt barn, sier May Synnøve. Hun og mannen Willy har alltid vært kristne og hatt tilhørighet til De Frie Evangeliske Forsamlinger mesteparten av livet. Willy, som er sønn av forkynner og eldstebror Arvid Rygh på Stord, har trådt sine barnesko på Fredheim og alltid tilhørt Jesus. May Synnøve på sin side ble sendt til søndagsskolen på bedehuset på Vedavågen, og var med på det meste som skjedde av aktiviteter her. Flere av de beste venninnene hennes tilhørte Klippen og derfor ble det naturlig å skifte menighet i tenårene. Det er to menighetsbevisste unge mennesker vi treffer, som kjenner det naturlig å tjene Jesus. På Klippen har May Synnøve for Ekteparet traff hverandre i Oslo, hvor begge var aktive i Møllergaten 40. May Synnøve forteller. - Jeg gikk først et halvt år på bibelskole ved Fjellhaug Bibelskole, men reiste hjem etter fem dager og ble døpt. Det var ikke akkurat det mest taktiske valget som elev ved en Sambandsskole. På fritiden gikk jeg på møter flere steder, før jeg møtte Morten Helland, en gammel kjenning fra Moster i Møllergaten 40 og ble en del av gjengen der. Siden kom Willy til og vi var begge med i lovsangsteamet og barnearbeidet. Etter bibelskoleoppholdet fullførte hun et treårig studium som barnevernspedagog. Willy på sin side utdannet seg innen økonomi, på BI og siden ved Norges Varehandelshøyskole. De to ble forelsket i hverandre og ble gift i Lille Emilie ble født året etter, og etter åtte måneder flyttet familien til Karmøy. kom fram til etter en tid at det høyst sannsynlig var rs-virus, og at han med 90 prosents sikkerhet ville bli frisk, sier May Synnøve. Nedtur og helikoptertur Men etter en time kom det en ny nedtur, en av mange de nærmeste dagene og ukene. Selv om han fikk oksygen ble han verre og verre, og til slutt lagt i respirator. Markus klarte ikke lenger å puste ved egen hjelp. Det ble også rekvirert helikopter for å frakte han til Stavanger, hvor barnelegene hadde mer kompetanse. Neste morgen ble han overført og raskt fant de ut i Stavanger at han hadde rs-viruset, Haemophilus influenzae type b (Hib) og kraftig lungebetennelse. I tillegg var legene bekymret fordi han hadde en påbegynt blodforgiftning. - Vi trivdes veldig godt i Oslo, men med Emilie kom ønsket om å flytte vestover igjen. Her har vi familiene våre og vi ønsket at barna våre skulle vokse opp her, sier ekteparet. Lykken snur Med lille Markus hadde familien lykkelige dager. Men etter fire uker fikk den lille en stygg hoste. De ble sendt hjem fra legen med trygg forvissning om at det ikke var unormalt at babyer ble forkjølet. - Men hosten ble verre og to dager etter tok vi han med til legevakten. Jeg forstod noe var galt, han pustet tungt, var sløv og hadde nesten ikke matlyst. Vi fikk igjen beskjed om å ta det med ro og vente til midnatt før vi ringte igjen. Men denne gangen stolte vi ikke helt på legen og ringte selv Haugesund Sykehus og fortalte om symptomene. De ba oss om å komme med en gang, sier May Synnøve. Vel framme på sykehuset ventet Willy i bilen, og var ikke klar over dramaet som utspilte seg inne i mottakelsen. - Jeg visste jo at Markus ikke var i bra form, men var ikke forberedt på all ståheien som fulgte. Flere leger og sykepleiere svinset rundt, det ble tatt prøver og han fikk oksygen. Legene Det var ikke få punkter på den lille kroppen til Markus som ikke var dekket av medisinsk utstyr. Her fra intensivavdelingen i Stavanger. - Her forstod de alvoret, og han hadde hele tiden to intensivsykepleiere over seg. Han fikk foruten antibiotika, morfin, blodfortynnende ja alle slags medisiner. En stund hadde de problemer med å finne nok blodårer til alle medisinene og prøvene. De første dagene på intensivavdelingen stod det om livet, sier ekteparet. På dette tidspunktet var allerede et stort forbønnapparat i gang for familien. En eldstebror fra Klippen sendte ut meldinger, venner over hele landet fikk på kort tid beskjed om situasjonen og begynte å be. Helge Nupen, menighetsarbeider på Klippen var i Argentina på den tiden. Han fikk melding på mobilen og fikk engasjert folk til å be på andre siden av kloden. - Det var forferdelig å være tilskuer til dramaet som utspant seg. Ikke kunne vi stelle han, ikke løfte han opp den lille kroppen tålte det ikke. Han ble holdt kunstig i koma mens han kjempet for livet. Det eneste vi kunne gjøre var å stryke han over hodet og holde ham i hånden. I dette er det vanskelig å beskrive den roen og freden vi hadde. Bønnene virket på mektig vis, for vi fikk styrke og ro. Selvfølgelig var vi desperate i perioder, men klarte å holde roen og opplevde stor styrke. Endelig framgang? Etter en uke i Stavanger ble han tatt ut av respiratoren og flyttet til barneavdelingen. - Vi kunne møte blikket hans og det så ut til å gå bra, og endelig kunne vi slappe av. Nå kunne det bare gå framover. Men jeg merket at ikke alt var som det skulle, han ville ikke ha mat og kastet opp det han fikk. På kvelden fikk han kramper og igjen gikk alarmen. Folk kom løpende fra alle kanter, og igjen stod vi hjelpeløse tilbake, sier May Synnøve. Mens de holdt rundt hverandre og ropte til Gud, ble Markus flyttet til intensivavdelingen igjen. Her ble det påvist hjernehinnebetennelse og lungebetennelse. En haug av prøver ble tatt, blant annet MR-undersøkelse av hjernen. Han ble etter en tid overført til barneavdelingen igjen, men var apatisk og klarte ikke å snu seg fra venstre til høyre. Han fikk medisin mot epileptiske anfall. - Tre leger kom inn for å presentere MRundersøkelsen, og hadde nedslående nyheter. Markus hadde 4-6 blodpropper i hjernen og flere hjerneblødninger. De forberedte oss på at han ville få alvorlige skader, bli redusert i motorikken og forberedte oss på det verste, sier ekteparet. Tilkall menighetens eldste Etter to travle uker i Stavanger fikk de igjen flytte over til Haugesund Sykehus. - For oss var det naturlig å tilkalle eldstebrødrene, og de ba for og salvet ham etter Guds ord. Markus våknet til etter forbønnen og kikket rart på alle disse mennene. Etter det merket vi at situasjonen snudde drastisk, han fikk mindre anfall og sluttet med

5 Nervøse dåpskandidater: Fra venstre Signe K. Midtun, Leif Frode Svendsen, Marita Lund og Anette Hemnes. (Foto: Rune Midtun) Ikke kunne mamma og pappa løfte gutten sin, det medførte nemlig livsfare. Uvitende, i kunstig koma kjemper den lille for livet sitt. En mer glad liten guttepjokk skal du lete lenge etter? epilepsianfall i mai. Under hele intervjuet har vi latt oss sjarmere av en liten, aktiv og glad gutt som lykkelig sitter, sklir og åler seg i mammas fang. Med hele seg har han spist opp en god julekake og viser en utrolig livsglede. I dag følger Markus en helt normal utviklingskurve og ligger ikke etter i forholdt til jevnaldrende! Det er tatt en ny MR av hjernen, og stolte og glade leger kunne fortelle at blodproppene og blødningene er helt borte. - Overlegen i Haugesund ringte personlig og fortalte oss at undersøkelsen viste noen veldig små rester fra en blødning, men vi kunne se på Markus som en tilnærmet frisk unge. Alt så bra ut i hjernen, sier May Synnøve. Bønnedagen på FLK DFEF Forkynner- og lederkonferanse på Solstrand begynner med en bønnedag på torsdagen. Kall det gjerne en real dugnadsinnsats for DFEF, og ikke minst konferansen. Med bønnedagen bak deg får du en helt spesiell opplevelse. I og med at kveldsmøtet på lørdagen forsvinner bør deltakerne gjør sitt ytterste for å være med på denne herlige dagen. (red) De takknemlige foreldrene sitter tilbake, etter sitt livs mareritt, og vet ikke hvordan de skal få takket Gud nok. - Det er fantastisk og uvirkelig på samme tid. Mange ganger har vi tenkt på hvordan vi kan få gjøre noe tilbake for Jesus, men vi kan bare bringe vår takk og er supertakknemlige. Aldri har vi vært i tvil om at det var Jesus som helbredet gutten vår. For oss har det også vært en utrolig styrke å tilhøre menigheten, og vi har virkelig fått oppleve hva det betyr å ha vennene i ryggen, slutter ekteparet lykkelig. SSBIs styre vedtok på styremøte 15. desember å gå inn for et nytt bibelskolekonsept. Denne bibelskolen vil bli basert på en sammenslåing av KRAFTskolen og Smyrna Bibelinstitutt. Det vil si at en ny bibelskole med nytt navn vil bli presentert i begynnelsen av Bibelskolekonseptet vil gjelde fra høsten 2008, men vil denne våren være en sammenslåingsprosess der det nye skal arbeides frem. Denne sammenslåingen vil ikke berøre noe av eierskap og lignende, men kun gjelde bibelskolekonseptet. Sammensmeltningen skjer også i Dåp i Skudenes SKUDENESHAVN: Med nesten fullsatt sal var det festmøte i Ebeneser da tre jenter gikk lydighetens vei og lot seg døpe. Redaktør Leif Frode Svendsen foretok dåpshandlingen og talte i møtet. (red) Tre jenter ble døpt til Kristus i Ebeneser Skudeneshavn første desember. Hva annet kan vi si enn: ALL ÆRE TIL JESUS! En ny bibelskole blir født forståelse med MHU. Det som er født frem denne høsten er en unik sammensmelting, som oppleves som Guds verk for stedet, og bekreftelse av de visjoner og åpenbarelser han har gitt. Det vil blant annet medføre en bibelskole som retter seg mye videre ut enn til nå, og bli til et kraftsenter for mange. Hva dette innebærer vil bli informert om så raskt som det er mulig. Vi ber om at du står med oss i dine bønner, og at Guds vilje skjer i dette. Signe K. Midtun bekjente frimodig troen på Jesus og var fast bestemt på la seg døpe! (Foto: Rune Midtun) Valg nye MHU-medlemmer Under forhandlingene av årets Sommerstevne står valg av representanter til DFEFs Misjons- og hjemmeutvalg på programmet. Etter bestemmelsene i statuttene for bevegelsen skal disse presenteres i god tid før stevnet. cob Reme, leder av valgkomiteen oppfordrer folk i DFEF til å komme med forslag på personer som kan gjøre en innsats for fellesskapet! MHU I DAG PÅ VALG VALGBAR LEDER AV MHU Kjell Tangen, Askim Nei Gunnar Standal; Drammen Nei Roy Wareberg, Bergen Ruben Vea, Moss Nei Thore Nilsen, Bergen Nei Torill Nilsen, Vedavågen Nei Werner Lidal, Mosterhamn Øyvind Gamst, Drammen Åge Dahl, Vedavågen Astrid Verdal, Oslo Eva Sverreson, Drammen Morten Østevik, Sævelandsvik VARAMEDLEMMER Men kan velges som ordinært medlem i MHU Det oppfordres til å komme med forslag på leder, medlemmer og varamedlemmer til MHU. Forslag må sendes skriftlig innen 1.mars til: DFEF Valgkomite v/ cob Reme Postboks Harestua Tlf E-post:

6 Reidar Olsen til minne Det tynnes i rekkene av sterke ledere i De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Det er en nødvendig prosess at yngre og friske krefter overtar etter de eldre, men uansett kan de eldres erfaringer være en trygg ballast i et menighetsliv som skal bygges videre i en tid med store utfordringer. Reidar Olsen har vært den selvfølgelige leder av DFEFs venneflokk i Bedehuset på Klokkarstua i Hurum i en lang rekke år. Som sitt eget hus og hjem, sørget Reidar for stadig å oppdatere bedehuset, slik at det ligger der på fjellet velstelt og innbydende. En liten flokk er motivert for å drive virksomheten videre, og vi ønsker det må lykkes som et åndelig og kulturelt tilbud for bygdas folk. Mot slutten av mellomkrigsårene, var det en vekkelse på Klokkarstua med evangelist Ruben Drammen som ung forkynner. Blant dem som valgte ny kurs for livet var Reidar Olsen, bare 14 år gammel. Han giftet seg med sin Ruth våren 1947, kjøpte huset nede i bakkene mot Verket, og det kan vel sies at han hadde tre spesielle interesser; først og fremst hjemmet og familien, dernest jobben og så bedehuset. Ruth og Reidar fikk 3 barn og etter hvert 7 barnebarn og til nå 9 oldebarn. Når jeg nevner deres vakre hjem, er det ikke minst fordi så mange av DFEFs predikanter fikk nyte godt av deres gjestfrihet gjennom årene. Ikke en gang for meg som har fulgt bedehusene og venneflokkene på Hurum fra årene etter 1945, er det lett å si når Reidar Olsen overtok ansvaret for bedehuset på Klokkarstua for fullt. Noen få vil minnes at Osvald Follestad tok seg av møteledelsen til meget høy alder, men da hadde Reidar i ganske mang år hatt det praktiske ansvaret med anskaffelse av predikanter og organisering av menighetens øvrige drift. Han var lærer og leder av søndagsskolen i 40 år, og antagelig menighetsleder like lenge? Reidar Olsen var en klok, lun og bestemt person som ble verdsatt langt ut over bygda Klokkarstua. Han var engasjert i fellesrådet for Vestfold-Buskerud distriktet, og en sentral person i De Frie Evangeliske Forsamlingers arbeid i distriktet. Han deltok med vitnesbyrd og bønn hvor han var til stede i møtene og var til stor velsignelse med sin innsikt i Guds ord og sin åndelige styrke. Reidar Olsen ble født 18. oktober 1919 og døde 1. november år gammel. Forstander i DFEF, Knoffsgt.6, Drammen, Gunnar Standal, forrettet i Kirken, som var fylt til trengsel av venner, sammen med familien. Etter gravferden var det minnestund i Bedehuset hvor mange hedret Reidar med takknemlighet. Et langt og rikt liv er avsluttet og en trofast tjeneste i Guds rike er fullført. Det var aldri forgjeves. Vi ber om hjelp og kraft for hans kjære Ruth og Guds velsignelse over den store familien. Fred med Reidar Olsens gode minne! Bjarne Staalstrøm Ledige stilling DFEFs Misjons- og hjemmekontor Misjonskontorets sekretær gjennom mange år går neste år over i pensjonistenes rekker og vi søker en som kan overta stillingen. Kontorsekretær er 75% stilling med arbeidsoppgaver vesentlig innen regnskap, arkiv, resepsjon, forberede MHU møter og andre oppgaver ved kontoret. Vi søker en person med erfaring fra tilsvarende virksomhet og med kjennskap til DFEF. Videre kreves: - god evne til samarbeid - vilje og evne til å inspirere og spre optimisme - god evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig Spørsmål om stillingen kan stilles til: Kjell Tangen (tlf / ), eller Harald Elvegård (tlf ) Vi kan tilby et arbeid med spennende utfordringer og god kontakt med menigheter og misjonærer. Arbeidssted skal i hovedsak være DFEFs kontor i Møllergaten 40 i Oslo, men hjemmekontor kan også benyttes. Lønn etter avtale. Tiltredelse snarest. Søknad sendes: DFEF Misjons- og hjemmeutvalg V/Kjell Tangen Magnhildrud allé Askim 10 Søknadsfrist 10. februar 2008 Haldor Aasebø 60 år 21. januar fyller Haldor Aasebø 60 år, og det er mange av oss som ynskjer å sende gratulasjonar og helsingar til dagen. Haldor vaks opp på Folkestad på Sunnmøre i ein god kristen heim som hadde sterke tilknytingar til DFEF Betel i Volda. Her fann Haldor sin åndelege heim, og var aktiv i forsamlinga alt frå den tidlegaste ungdom. Haldor har heile sitt liv vore ein avgjort kristen og har hatt eit klart ynskje om å tene Herren med dei talentar og gåver Herren har gitt han. På junior og ungdomsleirane i Austefjorden var Haldor alltid med, fyrst som deltakar og seinare som medhjelpar og leirsjef. I Haldor si ungdomstid opplevde ungdommane på Betel ei svært rik tid som sette sterke spor, og som i stor grad har prega livet i etterkant. Etter fyrst å ha teke utdanning innan svakstrøm og arbeidd ei kort tid ved ei elektronikkverksemd i Herøy, begynte Haldor på lærarskulen i Volda. Her møtte han også si kjære Astrid, og ikkje så lang tid etterpå blei det giftarmål. Etter kvart kom 3 jenter til verda. Etter endt lærarutdanning gjekk ferda til Karmøy, der Astrid og Haldor var aktivt med i forsamlinga på Saron, Åkrehamn. Seinare flytta dei tilbake til Sunnmøre og slo seg ned på Skodje, Astrid si heimbygd. Der har dei no budd i nærare 30 år. som har gitt han stor tillit i alle kretsar. Når du no fyller år, Haldor er det mange av oss som ynskjer å takke for den store innsatsen din og bringe deg dei hjartelegaste gratulasjonar. Som nær ven og medarbeidar gjennom mange år, og på vegne av MHU og mange andre vil eg ynskje deg alt godt og Guds rike velsignelse over dagen og dagar som kjem. Vi håpar at vi også i framtida kan ha gleda av å ha deg som rådgjevar og medarbeidar MHU Harald Elvegård Haldor har gode leiaregenskapar, og det har ført til at han har fått mange viktige verv og stillingar opp gjennom åra. Han har vore rektor ved fleire skular, hatt stilling som oppvekstsjef i kommunen, og han sat også i ein periode som ordførar. No er Haldor rektor ved Skodje ungdomsskule. Men jobben har aldri vore nok for Haldor. Frivillig arbeid, og ikkje minst arbeid i Guds rike, har hatt ein stor plass i Haldor sitt liv. Dette har komme DFEF til gode i mange samanhengar. Haldor sat i 6 år som leiar for Misjons og Hjemmeutvalget og DFEF stiftelsen, etter det har han vore medlem av det same utvalget i 6 år. Han har ei årrekkje vore eldste i DFEF Betel, Volda, og han er leiar for ein liten venneflokk på Skodje som møtest i heimen til Astrid og Haldor. Det er liten tvil i at Haldors innsats for bevegelsen i ulike samanhengar, har vore til uvurderlig hjelp og velsignelse. Han har opp gjennom åra tilegna seg mykje kunnskap, innsikt og erfaring på fleire område, noko som har kome godt med når vanskelege saker skulle løysast, og det er ikkje få tilfelle der Haldor sine råd har vist seg å vere dei beste. Haldor har både ein naturleg autoritet og ei audmjuk haldning 11

7 Cecilie Hageby hadde nok aldri tenkt at hennes flotte julespill skulle skape stor debatt i Drammen (Foto: Rune Folkedal, Drammens Tidende). «Julespillet i Drammen befinner seg solid på innsiden av skolens læreplan» Leder i Korsets Seier Ved redaktør Anne Gustavsen (6. desember 2007) Disse uskyldige barna har skapt furore med et syngespill om juleevangeliet i Drammen. På bildet ser vi Ingrid «Maria» Hageby Johnsen (i blått) og Sara «Josef» Skogly (t.h.) prise Herren etter å ha vugget Jesusbarnet til søvn i krybben. Englekoret og gjeterne synger med i bakgrunnen i avslutningsnummeret på julespillet til De Frie Evangeliske Forsamlinger (Foto: Rune Folkedal, Drammens Tidende). Omstridt julespill på Knoffen! Tekst: Leif Frode Svendsen DRAMMEN: Cecilie Hageby i Knoffen har laget julespillet, som i år presenteres for fjerde gang siden år Aldri før har noen meldt avbud til julespillet som presenterer juleevangeliet. Til Drammens Tidende uttalte hun frimodig: Vi kan ikke forandre juleevangeliet. Vi presenterer det bare slik det står. Det er en vakker historie uansett hva man tror på, fortalte hun. Gjennom flere artikler er Knoffen framstilt som en konservativ og intolerant menighet. Flere foreldre ved Danvik Skole, med Hans-Christian Holm i spissen, fikk presset rektoren ved skolen, Cathrine Wessmann til å avlyse et planlagt besøk til DFEF. Elevene gikk dermed glipp av syngespillet. Flere skoler fulgte Danvik Skoles eksempel og trakk seg, og til og med lokalpolitikere har fulgt opp saken! Blant annet høyrepolitiker Dag Fjeld Edvardsen, Sadi Emeci (SV) og Britt Homstvedt (FRP) støtter alle rektoren som avlyste besøket. Et uskyldig julespill med barn i hovedrollene skapte i begynnelsen av desember stor debatt i Drammen. Knoffsgate fikk mye gratisreklame, selv om flere skoler ble presset til å melde avbud til den koselige framføringen av juleevangeliet. Dette er ikke noen vanlig halvliberal statskirkemenighet, men en relativ ekstrem, bibeltro og karismatisk menighet, skrev Holm ifølge nettstedet fritanke.no. I våre dager må nesten en slik uttalelse bli sett på som en positiv uttalelse? Saken har skapt «storm i et vannglass» i Drammen, og engasjementet for og imot har vært stort. Heldigvis har menigheten også fått mange støtteerklæringer og alle forestillingene har blitt gjennomført som planlagt. Og i Drammens Tidende fjerde desember fikk julespillet bare positive tilbakemeldinger av de fremmøtte. Du kan skrive at vi likte julespillet, fortalte en av lærerne fra Sætre Barneskole. Styrer ved Danvik Barnehage, Hilde Kjennerud hadde ingen motforestillinger mot stykket. Vi har 12 vært med før og kommer i år igjen. Det er blitt en hyggelig tradisjon for oss, sier styreren. Pastor Gunnar Standal i Knoffen forteller til Det Gode Budskap at alle de kristne lederne i byen har samlet seg for en felles uttalelse og protest mot den hetsen som menigheten er blitt utsatt for. Alt i alt spørs det om ikke all omtalen Knoffen har fått i media bare har satt menigheten på kartet i byen. Negative foreldre og politikere har kanskje bare gjort Knoffen en tjeneste, hvor folk nå vet om et sted hvor de kan finne bibeltro forkynnelse og frelse! Stakkars barn Tekst: Redaktør i KS, Anne Gustavsen OSLO: Saken om Danvik skole i Drammen som avlyste det planlagte julebesøket i Den Frie Evangeliske Forsamling fordi én forelder satte spørsmålstegn ved om julespillet elevene skulle få se er forkynnelse, rører ved viktige prinsipper rundt kristentro og framtidens skole. Derfor fortjener den oppmerksomhet langt ut over de lokale bygrensene. I Drammen greide en enkelt kristendomsfiendtlig far å få tre skoler, som i utgangspunktet hadde sagt ja til å komme, til å snu og takke nei til julespillet om juleevangeliet. Når vi samtidig registrerer at det helt fra regjeringshold pågår en tydelig bevisst føring for å fjerne kristendommen fra skolene, blant annet ved å problematisere ordningen med skolegudstjenester, skjønner vi at dette dreier seg om mer enn en enkeltstående sak. Det er både skremmende og interessant å se hva en enkeltperson som roper høyt kan avstedkomme. Mens han kunne nøyd seg med å frita sine egne barn, som han har all rett til, fritok han i stedet alle de andre elevene også. Faren i Drammen har i ettertid fått vite at han er i stort mindretall hva foreldre ønsker for sine barn i Drammen, men lyktes likevel å få full effekt av sin aksjon. Nettopp dette fikk predikantringen i Drammen til å våkne og gå ut i mediene og ta et kraftig oppgjør med de antikristelige holdningene i byen som vil frarøve bybarna opplevelsen av julens innhold. Pastor i Filadelfia-menigheten i Drammen, n Egil Hovland, mener hele episoden har vært en kraftig oppvekker for menigheten til ikke å bruke tid og ressurser på indre anliggende, men heller som menigheter stå sammen med fokus på å bekjempe avkristningen av vårt land. I disse dager er det viktig å stå sammen, heie på hverandre og ikke la seg skremme av slike enkeltutspill. Frimodige kristne trengs i alle samfunnslag for å stå på barrikadene for kristentroens rett til å holdes kjent blant Norges kommende generasjoner. Hendelsen i Drammen avslører også hvor lett det er å spre løgn om en anerkjent frikirkebevegelse uten at de som mottar budskapet bryr seg om å sjekke fakta. Barnefaren avslører store mangler i barnelærdommen. De Frie Evangeliske Forsamlinger er ingen kontroversiell eller omstridt menighet, men en tradisjonell og godt plassert frikirke i Norge med lange tradisjoner 13 og godt omdømme blant folket. Ord og uttrykk som brukes, viser tydelig at her er det en mann som har en klar agenda: Han ønsker full avkristning i skolen og fjerne alt julebudskap fra julefeiringen. Han har helt sikkert ikke flertallet med seg. Stormen av leserbrev i lokalpressen forteller tydelig at foreldre fortsatt ønsker at barna deres skal få høre om juleevangeliet, og særlig i så tilrettelagte og koselige omgivelser. Det er trist at foreldre med sin krampaktige agenda mot kristendommen frarøver mange titalls barn en koselig juleopplevelse. Debattens fokus er om julemusikalen er forkynnelse. Pedagogen Trude Evenshaug tar det hele på kornet ved å slå fast at å «presentere religion for barn bare som informasjon, blir som å drive teoretisk og lydløs musikkundervisning». I følge opplæringsloven skal norske elever undervises i de ulike verdensreligionene og livssyn ut fra deres egenart. Derfor er menighetens julespill solid på innsiden av skolens læreplan som sier at målet er å gi grundig kjennskap til Bibelen og kristendommens kulturarv. Like mye som elevene risikerer å bli berørt at musikk, litteratur og blir revet med i en sportslig konkurranse i gymtimen, vil nok barn som opplever en julemusikal bli berørt. Er det det man er redd for?

8 Be for kongehuset Bønn for kongefamilien Tekst: Leif Frode Svendsen Kilde/foto: Det kongelige hoff OSLO: Kongefamiliene i Norge har helt siden Olav den Hellige hatt en tett kobling til kristen tro og kirken. Hver søndag bæres kongen fram i bønn i gudstjenester over hele landet. I Andre brev til Timoteus kan vi i kapittel 2, fra vers en lese: «Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» Vi forstår at det er etter Guds vilje at vi ber for vår konge og alle i ledende stillinger. En slik bønn er velbehagelig for Gud, og den bringer oss velsignelser også. Under kroningen av Kong Haakon i 1906 var hele kroningsseremonien mettet av bønner fra biskoper og regjeringsmenn. Biskopen ba blant annet følgende bønn: «Den allmektige Gud salve deg med sin ånd og gi deg med visdom og kraft og mildhet å føre ditt kongelige styre, så Guds navn helliges og rett og sannhet Det har alltid vært en god tradisjon blant norske kristne å huske på kongefamilien i sine bønner. Selv om de kanskje ikke politisk har så mye å si, er de rollemodeller og mennesker som ved sin væremåte har stor makt. stadfestes, til gagn og lykke for folk og land.» Som «Frie venner» og legfolk har vi et spesielt ansvar i bringe kongefamilien innenfor Guds trone. Husk spesielt på prinsesse Märtha Louise, som er involvert i ny-religiøsitet og virkelig trenger et møte med den levende Jesus. Oversikt over de fremste kongelige i Norge: H.M. Kongen Kong Harald V, født 21. februar Sønn av Kong Olav V og Kronprinsesse Märtha. Etterfulgte sin far som Norges konge 17. januar H.M. Dronningen Dronning Sonja, født Haraldsen 4. juli Gift med daværende Kronprins Harald i Oslo domkirke 29. august Norges dronning 17. januar H.K.H. Kronprinsen Kronprins Haakon Magnus, født 20. juli Sønn av Kong Harald V og Dronning Sonja. Først i arverekken til den norske kronen. H.K.H. Kronprinsessen Kronprinsesse Mette-Marit, født Tjessem Høiby 19. august Gift med Kronprins Haakon i Oslo domkirke 25. august H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra Prinsesse Ingrid Alexandra, født 21. januar Nummer to i arverekken til den norske tronen, etter sin far, Kronprinsen. Prins Sverre Magnus Født 3. desember Nummer tre i arverekken til den norske tronen, etter sin søster Prinsesse Ingrid Alexandra. Prinsesse Märtha Louise Født 22. september Datter av Kong Harald og Dronning Sonja. Nummer fire i arverekken til den norske tronen. Be for land, regjering og storting! Be for storting og regjering Kommentar: Leif Frode Svendsen Foto: Stortinget: Storingsarkivet/Teigens Atelier OSLO: På bare noen få år har det åndelige klima i Norge forverret seg betraktelig. Nå er Bibelen klar på at vi ikke har kamp mot kjøtt og blod, men mot åndelige, negative krefter. Det kan bli enkelt å skylde på personer, men kampen må strides med åndelige våpen. I Andre brev til Timoteus kan vi i kapittel 2, fra vers en lese: «Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» Det ligger et løfte i dette skriftordet, hvor våre bønner gir en frukt. Denne frukten handler ikke om velstand, men om et stille og fredelig liv i gudsfrykt og verdighet. Skal en fordele skyld i forhold til hvorfor det er stor frafallstid i Norge, må dette dessverre legges over på Guds folk du og jeg. Hvor langt skal det egentlig gå nedoverbakke før Guds folk i Norge våkner opp? Dagens regjering med Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Hva må til for at Guds folk vil reise seg mot ugudeligheten og frafallet som preger landet vårt? Nå er det tid for et nytt fokus på bønn for land og folk! Senterpartiet har på få år satt landet på en raskere kurs bort fra Gud. Med flere lovforslag og -endringer har situasjonen blitt stadig vanskeligere for enkeltkristne, menigheter, kristne skoler og misjon. På samme tid som kristendommen skyves til side, vil velsignelsen over landet også forsvinne, med de katastrofale følgende det vil få for den enkelte av oss. Som Guds folk må vi reise oss i bønn for land og folk. Helt avgjørende vil det også være at vi ber for mennesker i høye stillinger i Norge. Under vil du finne et utvalg av sentrale politikere som vi kan bringe fram for Gud i bønn. Du finner alle politikerne på stortinget på (alle bilder er tatt av Stortingsarkivet/ Scanpix). Be først og fremst om frelse for den enkelte, at Gud må gi dem visdom til å lede etter Guds vilje, men også om at Gud må ydmyke dem som står Hans vilje imot: Statsminister Jens Stoltenberg (1959-), Arbeiderpartiet Be om at Gud skal gi ham visdom til å 15 lede regjeringen og landet vårt etter Guds vilje. Be Gud om å ydmyke hans hjerte og frelse ham. Utenriksminister Jonas Gahr Støre (1960-), Arbeiderpartiet Be Gud om beskyttelse over hans liv, slik at han ved sine avgjørelser og meninger ikke bringer dom over Norge. Be om hans frelse. Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (1971-), Sosialistisk Venstreparti Kunnskapsminister Tora Aasland (1942-), Sosialistisk Venstreparti Be om at Gud vil gi dem kunnskap til å bygge opp utdanning i Norge etter Guds prinsipper. Be om at Gud må frelse dem og virke med sin Ånd over deres liv.

9 til ekteskapet: Nei til en felles, kjønnsnøytral ekteskapslov Flere kristne enkeltpersoner, menigheter og organisasjoner reiser seg mot en ny felles, kjønnsnøytral ekteskapslov. På nettet er det mange ressurser som kan gi deg god informasjon om emnet. Tekst: Leif Frode Svendsen/ til ekteskapet Illustrasjonsfoto: Crossdaily Graphic Kultur- og kirkeminister Trond Giske (1966-) Be om at landet vårt kan få en kristen minister i denne posten! Be om frelse for Giske, og ikke minst visdom fra Gud i ledelsen av departementet. Det er et stort tankekors at en som aktivt går imot Guds ord skal ha denne posisjonen. Finansminister Kristin Halvorsen (1960-) skaperordning. Be om hennes frelse, og at Gud ved sin Ånd kan gi henne visdom til å gå Guds vei som partileder av SV og statsråd. Be om at Gud ydmyker og lammer henne og partiets klare linje mot Guds ord og Be om at Gud igjen setter en kristen statsminister til å lede landet vårt. Og at Gud kan utse seg frelste mennesker som kan gå inn i politikken og tale Guds sak og lede landet vårt etter Guds vilje. OSLO: I mai 2007 la Barne- og likestillingsdepartementet fram høringsnotatet til en felles, kjønnsnøytral ekteskapslov. Etter høringsfristens utløp 1. september legger departementet siste hånd på lovforslaget i løpet av høsten. Behandling og avstemning i Stortinget vil trolig skje i løpet av våren neste år. «til ekteskapet» er et nettverk av organisasjoner, menigheter og enkeltpersoner. På deres nettsted www. jatilekteskap.no og kan du finne flere interessante artikler om følgene av en kjønnsnøytral og felles ekteskapslov. Håpet er at du gjennom denne artikkelen kan bli utfordret til å være med å be om Guds vilje i denne viktige saken. Her er 7 grunnleggende argumenter for å bevare ekteskapsloven som den er i dag. 1. Barnas beste En familie hvor mor og far er bevisst sitt ansvar, er det optimale utgangspunkt for en naturlig og god oppvekst. Med sine ulikheter som mann og kvinne vil de være riktige identifikasjonspersoner, forbilder og rollemodeller i barnas liv. 2. Ikke diskriminerende Enkjønnet og tokjønnet samliv er vesenforskjellige i muligheten til å få barn. Å skjelne dem er derfor ikke diskriminering, men en velbegrunnet differensiering. Det dreier seg om to helt forskjellige biologiske forhold. Ved at en definerer de ulike samlivsformene forskjellig ut ifra sin egenart (ekteskap, samboerskap, partnerskap osv.) gir 16 dette klarhet og grunnlag for respekt og toleranse. 3. Noen konsekvenser Med en kjønnsnøytral ekteskapslov må lærebøker, undervisning og eksempler i skole og barnehage endres. Det vil bli lovstridig å favorisere én ekteskapsform fremfor en annen. Mamma-mamma og pappa-pappa blir definert som identisk med mamma-pappa. Dette kan komme til å skape usikkerhet og forvirring hos mange barn og unge. Kjønnsnøytral ekteskapslov er en sosial konstruksjon som ikke er biologisk begrunnet. Den kolliderer med biologiske fakta, årtuseners erfaring og allmenn fornuft. Mange lærere vil komme i konflikt med å undervise ut fra en slik lov. Konflikter vil oppstå i mange lokalsamfunn. På de fleste samfunnsarenaer forstår man nødvendigheten av både mannlige og kvinnelige bidrag. Det samme gjelder i skoler og barnehager. Men i familien, som er samfunnets viktigste arena for modning og utvikling er det greit med to menn eller to kvinner som foreldre. Hvor er logikken? 4. Politikernes ansvar og mandat Ekteskapet mellom mann og kvinne har eksistert i tusener av år og er uavhengig av statlige beslutninger. Dypest sett har ikke politikerne autoritet til å omdefinere ekteskapet. Forarbeidet til den nye loven har dessuten vært meget kritikkverdig. Det er ikke gjennomført en eneste utredning, konferanse eller konsekvensanalyse. Departementets høringsnotat er ensidig og mangelfullt. Utvalget av høringsinstanser er svært skjevt fordelt, høringsperioden alt for kort. Politikerne vil med en slik ny lov bidra til en radikal omforming av samfunnets forståelse av familie, ekteskap og samliv. Det åpnes for en utvikling ingen kjenner konsekvensene av. Dessverre har noen partier bundet sine stortingsrepresentanter til å stemme for en kjønnsnøytral ekteskapslov. Men uansett står den enkelte ansvarlig for sin stemmegivning og kan ikke frasi seg ansvaret ved å dekke seg bak partiprogrammet. 5. Tap av samvittighetsfrihet Selv om Stortinget vedtar en kjønnsnøytral ekteskapslov, vil hundretusener av nordmenn fortsatt mene at ekteskap per definisjon er et samliv mellom mann og kvinne. Derfor er faren stor for at enkeltpersoner og organisasjoner kommer til å møte utstøtelse, sanksjoner, yrkesforbud, tap av statstøtte o.l. fordi de ikke vil anerkjenne enkjønnede ekteskap. 6. I pakt med Bibelen Bibelen lærer: «Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! (...) Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett.» (1. Mos. 1:26-27 og 2:24) «Jesus svarte: Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa: «Derfor skal mannen forlate far og mor holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett». (Matt. 19:4-6) 7. I pakt med biologien Enkjønnede og tokjønnede forhold er grunnleggende forskjellig og må derfor defineres ulikt. Ekteskapet er en avtale mellom én mann og én kvinne, mens partnerskap er en avtale mellom to personer av samme kjønn. Et enkjønnet samliv kan ikke frambringe barn og tilhører derfor en annen kategori enn samliv mellom mann og kvinne. Mor-farbarn er biologisk forankret, og den er en naturordning som alle sivilisasjoner er avhengig av for å overleve. Hva skal jeg be om? Kampen for å bevare ekteskapet som en ordning mellom mann og kvinne er ikke en kamp mot kjøtt og blod (Ef. 6:12). Husk hele tiden på at vi ikke kjemper mot politikere eller medmennesker med homofile og bifile følelser, men mot åndskrefter og ideologier som vil demontere en av Guds grunnleggende skaperordninger. Be om at Gud vil gi oss det rette fokus: VI kjemper ikke imot noen, men for Guds gode skaperordninger, for barns rettigheter, for den oppvoksende slekt, for samfunnets framtid, for lydighet mot Guds bud og vilje. Be om kjærlighet og visdom for oss selv, slik at vi kjemper med de rette motiver og rene våpen. 17 Be for Barne- og likestillingsdepartementet: Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen, statssekretær Kjell Erik Øie, saksbehandlere og rådgivere. Be for Familie- og kulturkomiteen, som er svært viktig i behandlingen av ekteskapsloven. Be om at Gud skal åpne øyne, forstand og samvittighet hos norske politikere, så de gjennomskuer overfladiskheten og retorikken i debatten og departementets forslag til ny ekteskapslov. Be om utsettelse av stortingsbehandlingen og forkastelse av hele forslaget. Be om at Gud vil tale til politikernes hjerter, og at han vil gi dem overbevisning og mot til å gå imot partiet sitt om nødvendig koste hva det koste vil. Be om at stortingsfolk får styrke til å følge sin samvittighet, så de ikke stemmer for noe de vil komme til å angre på siden. Be for media, at Gud ved sin Ånd vil skape en balansert framstilling, at sentrale redaktører i mediebedrifter vil få frimodighet og kraft til å gå imot loven. Be om at Gud vil reise opp mennesker som taler med kunnskap, visdom og autoritet, og at falskhet, usannheter, halvsannheter og myter blir avslørt i Jesu navn. Be om et nytt åndsklima på Stortinget, i media og i samfunnet. Mer respekt for Guds ord og skaperordninger. Be om «Barnas beste» kommer fram i debatten, ikke voksnes krav og ønsker. Be om at politikerne må ha visdom og mot til å ta dette på alvor.

10 Ditt personlige kors - din private tid med Jesus Paulus oppfordrer oss til å ta på Guds fulle rustning, så vi kan stå mot djevelens listige angrep. Hvis du som kristen aldri tenker på at du er under angrep, er ikke Leif Frode Svendsen Nå er det slik at djevelen i Norge konsentrerer sine angrep på et spesielt område i livene våre. Det handler om tiden vår, og tiden vi er kalt til å ha sammen med Jesus hver dag. Vi ser at Paulus i Efeserbrevet kapittel 6 skriver om å være våken og holde ut i bønn. Og akkurat her vil du oppleve angrep fra den onde. Det vil nemlig aldri bli enkelt å ta seg personlig tid sammen med Gud i bønn og Bibel. Kanskje du klarer å be, men tid til å lese i Bibelen har du ikke? Nå er det heldigvis mulig å oppleve seier på dette området, men det vil alltid komme angrep og kamper som vil ta bort tiden du har med Jesus. Før du får et personlig forhold til Jesus og et personlig gudsliv utgjør du ingen fare for djevelen. Utrolig mange kristne ber kun i møtene og får her noen enkle Guds ord (har du Bibelen med deg til møtene?). Og du får ikke alltid med deg mer enn ett møte i uken? Lever du slik, kan du gjerne defineres som en SLØV kristen. Gud har kalt deg inn til samfunn med sin sønn Jesus Kristus (1. Kor. 1:9), og han ønsker å bruke tid sammen med oss hver dag. Jesus sier selv i Lukas 9:23 at hver den som vil følge Han, må hver dag fornekte seg selv og HVER DAG ta opp sitt kors og følge Han. Hver dag! Har du tid til Jesus hver dag? Nå kan jeg være snill med deg, og kanskje foreslå at hvis du klarer å be noen dager i uken, og kanskje lese i helgene, da er du I denne spalten går bibellærer Vidar Tjomsland inn på det greske grunnspråket og gir oss et spennende innblikk i skriftord i Det Nye Testamentet. det et positivt tegn. Heller det motsatte: Lever du et ufarlig og sløvt kristenliv blir det liten kamp og få angrep fra djevelen. flink. Men dessverre det er ikke godt nok. Jesus krever faktisk at vi hver dag fornekter oss selv og egne ønsker, og søker Han. Prekenen Hεlτ grεσκ Savner du at mennesker rundt deg skal bli frelst? Selvfølgelig er du ikke fornøyd med menigheten, som ikke har lagt opp møter mot møtefremmede? Du synes ungdomsarbeidet ikke holder mål overfor barna dine. All denne klagingen, mens du hver dag ikke tar deg bryderiet med å søke Gud? Du må betale en pris for å følge Jesus. Det handler om at vi er blitt venner med den levende Gud. Og han elsker å være sammen med oss, elsker å høre vår stemme, og elsker å lede oss inn i sine velsignelser. Han ønsker å tale inn i ditt liv og gi deg ord og løfter fra Bibelen. Ønsker å løfte deg opp fra alt det håpløse og vanskelige. Men du klager fortsatt? Nei, Leif Frode, jeg får ingenting ut av bibellesningen, og bønnesvarene uteblir. Det gir meg lite og ingenting. Nei, det er kanskje ikke så rart hvis du bare gir Jesus smulene av tiden og overskuddet ditt... Tar du virkelig opp korset ditt hver dag, setter Jesus først og søker ham hver dag vil du oppleve et gjennomslag i ditt private bibel- og bønneliv. Ingen dager er like, men du vil etter hvert oppleve rikdommen i et tett vennskap med Jesus. Jesus sier videre i Lukas 9:25: «Hva nytter det om et menneske vinner hele verden, men mister seg selv...» Hva viser du barna dine med livet ditt? Dine ufrelste venner? Aner de hva Jesus betyr for deg? Ser barna dine deg noen gang 18 over en åpen Bibel? Ber du for dem hver dag? Kjære venn; du er ikke skapt til å vinne rikdommen i denne verden. Du er skapt til å tjene Jesus som den du er, med det du har og med det du gjør. Det er snakk om en total pakke; du lever ikke lenger selv. Du lever for Jesus i alt du gjør. Og for å komme inn i dette livet må du hver dag ta opp korset ditt og følge ham. Har du tid til å stoppe ved dette korset hver dag? Har du tid til å søke Herren og Hans rike FØRST? Hemmeligheten til Jesu tjeneste var ikke at han var veldig kreativ og oppfinnsom i forhold til de situasjonene som møtte ham og livet han levde. Hemmeligheten lå i hans tette forhold til Faderen. I Johannes 5:19 kan vi lese: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Far gjøre. Det Far gjør, gjør også Sønnen». Hører du noe fra Jesus? Har du personlig kontakt med din beste og allmektige venn? Hver dag, følger du ham? Det gir livet utrolig stor mening å høre stemmen til Jesus og bli ledet av Han. Du kan virkelig oppleve at dagene dine blir spennende når du merker at Jesus leder deg hver dag. Hva lengter du egentlig etter i forhold til Guds rike? Har du noen drømmer om ting du ønsker skal skje? Du vil jo at barna skal bli frelst? Du ønsker å se vekkelse i menigheten? Tenk så herlig hvis det bare skjedde, og du kunne være tilskuer til det hele? Men nå er det slik at Gud har kalt deg til å ta opp ditt kors hver dag. Han stoler på deg! Du må få tak i noe mer enn møtekristendom, hvor dessverre all din nåværende, åndelige føde kommer fra. Du må begynne å kommunisere med Gud på egen hånd, i eget lønnkammer. Kanskje jeg er litt hard mot deg? Dessverre for deg er jeg mest opptatt av meg selv, og skriver denne gangen like mye den veien. Mitt kors ligger nemlig på akkurat dette området. Å søke Jesus for min egen del. Du skal vite at jeg kan klare meg på egen hånd og kan få til både det ene og andre. Men aller mest ønsker jeg å se Jesu ansikt (Salme 27:8). Det har blitt en stor lengsel i livet mitt: Jesus, jeg ønsker å stråle ut deg til folkene rundt meg. Enda mer ønsker jeg å søke inntil deg i Bibel og bønn jeg og Jesus alene. Herre, jeg lengter etter å skue mer av din herlighet og stråle denne ut til folkene rundt meg. For du kan jo leve flott og fint med en kristendom som ikke ligger på et personlig plan. Du kan jo si at du er med i en menighet, du kan si du synger i et kor. Men det som betyr noe for den andres evige skjebne er om de kan se Jesus i deg (2. Kor. 5:20; Gal. 2:20). For at det skal skje en positiv forandring og bli vekkelse i Norge må den enkelte troende begynne å søke Jesus på privat basis du og Jesus ved korsets fot. Og når du endelig er kommet så langt vil motstanderen komme. Alt for at du ikke skal søke Jesus! Men holder du ut, vil seieren bringe deg utrolige velsignelser og et rikt liv sammen med Jesus. Kjennskap - del2 Fil 3:10 så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse... Det siste av disse ordene for kjennskap er EPIGINOSKO, og det er en videreføring av GINOSKO. Dette ordet har også noe med personlig kjennskap å gjøre, men det er en kjennskap/ kunnskap som får innflytelse i vårt liv. En kjennskap/kunnskap som forandrer vårt liv. Kunnskapen blir en del av deg. Dette er den dypeste form for kjennskap/ kunnskap. Hvis du har et personlig og nært forhold til en person, og du har kunnskap om hva den personen liker eller ikke liker, og hvis dette kjennskapet betyr noe for deg, så vil du forandre ditt liv i henhold til den kunnskap du har. Du vil gjøre det denne personen liker eller unngå å gjøre det han ikke liker. Da har du en kjennskap/kunnskap som har innflytelse i ditt liv og som vil forandre ditt liv. Jesus ønsker at vi skal kjenne han på denne måten, at når vi lærer å kjenne han og hans ord, så vil det få innflytelse i våre liv. En kjennskap som forandrer våre liv. Kol. 2:2 «og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, som er Kristus.» Ef. 4:13 «inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde» 19 Ordet EPIGINOSKO blir brukt i begge disse versene, for kunnskap i Kol. 2:2 og for kjennskap i Ef. 4:13. Å kjenne Kristus på denne måten er å nå fram til modenhet i kristenlivet. Bibelen taler ikke om å kjenne Ånden på denne måten, men Kristus, Åndens oppgave er å herliggjøre Kristus i oss. Dette ordet blir også brukt i Kol. 1:910: «Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud» Vi må kjenne Gud og hans vilje på denne måten for at vi kan bære hans frukt. NT taler også om at vi kan kjenner Sannheten (1.Tim. 2:4 og Tit. 1:1) og Kjærligheten (Filip. 1:9) på denne måten. Det er dette ordet som også blir brukt i innledningsverset i Fil. 3:10. At vi kan kjenne ham, hans kraft og hans oppstandelse på en slik måte at denne kraft får innflytelse og kan forvandle våre liv. Jesus ønsker at den kunnskapen du får om ham igjennom ditt personlige forhold med ham, og igjennom Ordets forkynnelse, skal bli en forvandlende kjennskap.

11 - Vi trenger et sterkt Jesus-fokus i DFEF! Torill Knotten Nilsen har vært med i DFEFs Misjons- og hjemmeutvalg gjennom flere år og brenner for at det skal være et sterkt Jesus-fokus i alt som blir gjort og besluttet i rådet. DFEF har sin egen Forkynner- og ledergruppe, som er nedsatt av MHU og har et spesielt ansvar for Forkynner- og lederkonferansen (FLK). Arne Stenersen Be for FLG! Fokus på DFEFs Misjons- og hjemmeutvalg Tekst og foto: Leif Frode Svendsen KARMØY: DFEFs Misjons- og hjemmeutvalg består av 11 (to varamedlemmer) frivillige medlemmer fra hele landet. Annenhver måned samles de for å drøfte og løse saker som gjelder DFEF, og det kan være alt fra saker vedrørende misjon eller hjemmearbeid. Til høsten har Torill Knotten Nilsen fra Klippen Vedavågen sittet seks år i utvalget. Må innrømme at jeg fikk litt «bakoversveis» og følte det litt fjernt å stille til valg da Olav Dahl ringte. Men jeg begynte å be over det, rådførte meg med noen og fikk fred for å være med, sier Nilsen til Det Gode Budskap. Hun angrer ikke på at hun gikk inn i utvalget, selv om det har vært mange tøffe saker og til dels perioder med mye kritikk av MHU. Det har vært veldig interessant å få innblikk i bevegelsens indre liv. Jeg har jo vært med å behandle mange forskjellige saker, og blant annet fått et godt inntrykk av det omfattende misjonsarbeidet vi er med om. Nå har det vært en del tøffe saker, og med strenge regler i forhold til taushetsplikten, har det vært vanskelig. Spesielt saker som har vært nær opp til Karmøy har vært tøffe å takle, sier Torill ærlig. Spesielt misjonsstrategien framhever hun at hun er glad over kom på plass. Denne strategien skaper en ramme og trygghet for misjonen og spesielt for de som skal reise ut. Jeg er veldig glad for at dette arbeidet ble gjort. Du har opplevd at MHU har fått en god del kritikk, spesielt under Sommerstevnet på Solstrand i Jeg tror ingen er feilfri, og som medlemmer i MHU er vi jo bare mennesker som arbeider på frivillig basis. Helt klart er det ting vi kunne gjort annerledes, men tror det er viktig at vi er litt overbærende med hverandre. Ofte er vi bundet av taushetsplikten, og jeg tror det er positivt at ikke alt kommer ut. I engasjementet for DFEF er Torill veldig opptatt av Jesus. Gjennom alle disse årene har jeg vært veldig opptatt av at Jesus må få styre det hele. Det kan være utfordrende i et stort utvalg, men for min del ønsker jeg et sterkt Jesus-fokus i alt som blir gjort og avgjort. Slipper vi Jesus til tror jeg at det vil bringe velsignelse og vekst, sier hun ivrig. Det er en ekte sunnmøring vi treffer på Karmøy, som fant kjærligheten i Karmøymannen n Inge og flyttet sørover for 26 år siden. Jeg er oppvokst på Gurskøy, ikke langt fra Ulsteinvik. Her vokste jeg opp i et kristent hjem. Pappa, som var aktiv på bedehuset, mistet jeg bare fire år gammel. 19 år gammel tok jeg et år på Sunnmøre Folkehøyskole, og her gikk jeg på møter og fikk med meg mange andakter. Gud kalte på meg og i den siste gudstjenesten før sommerferien tok jeg en bestemmelse om å følge Jesus. Nervøs gikk jeg fram til nattverden, og husker jeg holdt nattverdglasset feil vei, sier Torill leende. Hele livet hennes fikk ny retning og nytt innhold etter dette. Tilbake på Gurskøy var det ikke mange kristne ungdommer, og vi ønsket å komme oss bort. Vi fikk en forespørsel om å arbeide ombord i Brand 7 og takket ja til dette. Her traff jeg n Inge, vi ble kjærester og på høstparten gikk vi et halvt år på Ansgar Bibelskole. Gjennom n Inge kom hun i kontakt med DFEF, og bedehusjenten husker godt hun reagerte på den uvante møteformen i begynnelsen. Det var litt mye «skrål og roping», men det har jeg vendt meg til. Spesielt tungetalen gjorde sterkt inntrykk på meg, og spesielt når det var tydning i møtene. I dag trives jeg godt på Klippen. Torill er ikke den som sitter stille. Hjemmet har oppdratt tre gutter, hvor to har flyttet for seg selv. De er også fosterforeldre for Idar. I menigheten har Torill hovedansvaret for menighetsmusikken og er med i en misjonsforening. Husk på Torill og de andre medlemmene i MHU i dine bønner og be spesielt om at det kan bli et sterkt Jesus-fokus i alt utvalget gjør. INFO: Denne gruppen har gjort en utrolig innsats for å utvikle FLK, og virkelig vært med å forme mange ledere. Med hjerte for vekkelse for DFEF har de lagt opp konferanser hvor det er satt fokus på å oppleve Herrens nærvær. Arne Stenersen, eldste fra Sion Mosterhamn har vært leder siden 1997, men har god hjelp av Reidar Gamst, Betel Horten leder for gruppen, Roy Wareberg, Fløenkirken Bergen; Morten Østevik, Saron Åkrehamn og Morten Helland, Sion Mosterhamn. Omsorgsrådet INFO: Omsorgsrådet er et tilbud til menigheter som ønsker hjelp utenfra. Det kan for eksempel være ved konflikter eller vanskelige personalsaker. Foruten Tolås (bildet), som er leder, er følgende personer knyttet til rådet: - Robert Kjellstrøm, Betel Halden - Tove Martinsen, Klippen Saltnes - Ruben Vea, MHUs representant Hovedmålsettingen til FLG er: - Lokalmenighetene styrkes igjennom at: o Menighetens lederskap gjenoppdager. menighetens hensikt og gudgitte oppdrag o Menigheten arbeider målrettet. o Hver enkelt leder dyktiggjøres til å utøve og videreutvikle sitt kall og sin tjeneste. - Bevegelsen beholder og rekrutterer tilfredse forkynnere. o Som kan utøve og videreutvikle sitt kall. o Bli verdsatt og tatt vare på. o I et utviklende fellesskap med felles mål for virksomheten. DFEF har et eget omsorgsråd hvor Kjell Arve Tolås, pastor fra Sion Mosterhamn og Fredheim Stord er leder. Be om: - Be om at Gud vil skape et miljø i DFEF som er preget av aktiv omsorg for hverandre. - Be for omsorgsrådets medlemmer, at Gud må gi dem åndelig visdom og autoritet i de sakene de blir invitert inn i. - Be om at omsorgsrådet kan komme mer på banen og bli en ressurs i BE OM: - Husk på den enkelte som er med i gruppen i bønn, og be om Guds velsignelse, kraft og beskyttelse. - Be om at Gud vil gi gruppen visdom og åndelig autoritet til å lede DFEFs ledere og forkynnere inn i Guds nærvær og vekkelse. - Be om at FLG får visdom til å knytte til seg nøkkelpersoner utenfor bevegelsen som kan være med å føre oss videre inn i det Gud har for oss. - Be for årets Forkynner- og lederkonferanse på Solstrand (7. 9. februar), at den kan bringe frukt som varer og mektig fornyelse og vekkelse over deltakerne. fellesskapet. Kjell Arve Tolås 20 21

12 Jon Åge Skuland Barne- og ungdomsarbeidet er det viktigste evangeliseringsverktøyet til mange av våre menigheter. I dette arbeidet har DFEFs Barne- og ungdomsråd i mange år hatt en viktig rolle. Bjørn Olsen Per Arild Weiby Harald Elvegaard (til venstre), her sammen med MHU-leder Kjell Tangen under Sommerstevnet på Karmøy i fjor. Informasjon om MHU-kontoret Tekst: Leif Frode Svendsen Foto: Arkivet OSLO: Som administrasjon for mye av dette har DFEF et Misjons- og hjemmekontor med adresse i Møllergaten 40, i Oslo. 4 personer er ansatt på kontoret med en stillingsbrøk som tilsvare 2 ½ heltidsstilling. De ansatte er: Misjons- og hjemmesekretær Harald Elvegård 75% Kontorsekretær Berit Johannessen 75% Prosjekt og bistandsmedarbeider Per Arild Veiby 50% Informasjonsmedarbeider Bjørn S. Olsen 50% Oppgavene til de ansatte på MHU er mangfoldige og på mange måter utfordrende. Det føres regnskap for bevegelsen og for DGB. Det er mange administrasjonsoppgaver i forbindelse med tjenesten til misjonærene våre. Vi nevner forsikringer, arbeidsavtaler, oppfølging ved sykdom og ellers spesielle utfordringer i tjenesten. Misjonærene må meldes ut og inn av folketrygd for utenlandssaker ved hjemkomst og utreise. Det er også nødvendig med en viss kontakt med DFEF i Norge består av ca 65 forskjellige menigheter, over 70 registrerte predikanter og 36 misjonærer. I tillegg har vi de forskjellige institusjoner og utvalg som binder oss sammen. Mange mennesker legger ned mye av sin fritid i bevegelsen, igjennom lederverv i menigheter, som misjonskasserere, som medlemmer av MHU-styret og medlemmer i andre styrer og utvalg. tidligere misjonsfelt som nå er overlatt til nasjonale medarbeidere. Oppfølging og nyetablering av prosjekt i samarbeid med NORAD krever mye tid og oppmerksomhet.. Det siste året har en også jobbet aktiv med å ivareta DFEF sine interesser i eiendommer og verdier både hjemme og ute. Det er administrasjonen på MHUkontoret sin oppgave å innkalle, forberede saker og legge til rette for MHU styremøter, samt og sørge for at vedtak som bli gjort her, blir gjennomført. Det er også vi som sørger for at alle sakspapirer til landsmøtene blir gjort tilgjengelig for delegatene, og at landsmøtet blir gjennomført på en riktig måte. Mye av tiden til MHU-sekretæren går også med til å ta hånd om vanskelige og tidkrevende saker som dukker opp både ute og hjemme. Dette kan være personalsaker, forhold til samarbeidende organisasjoner og eventuelle konflikter 22 som oppstår. DFEF har som mange andre misjonsorganisasjoner opplevd triste og vanskelige saker de siste årene som har krevd mye tid og oppmerksomhet. Vi trenger i stor grad å fokusere på forebyggende tiltak slik at vi slipper å oppleve slike saker i framtida. I tilegg samarbeider DFEF med forskjellige organisasjoner hvor vi også må sørge for å stille med representantskapsmedlemmer og delta på møter etc. Noen av disse organisasjonene er: Kirkens Nødhjelp, NORAD, Bistandsnemda, Det Norske Bibelsselskap, Hjelp Jødene Hjem, KNIF osv. Som dere forstår er det mye arbeid, men også mange velsignelser. Vi takker for at dere husker på oss i administrasjonen i deres bønner, slik at vi kan tjene Gud og bevegelsen på den beste måten. Bønn for BUR INFO: Så mange som 9 av 10 blir frelst før de er 20 år! De aller fleste bestemmer seg for å tro på Jesus i 9-12 års alderen. På den måten forstår vi at barne- og ungdomsarbeidet er ryggraden i enhver menighet. DFEFs Barne- og ungdomsråd har hatt en positiv innvirkning på barne- og ungdomsarbeidet og tilført mye midler til mange menigheter. Også i forhold til sommerstevnet (tidligere landsmøtet), leirer og konferanser har de betydd mye og vært til rik velsignelse. BUR har et styre som består av 9 medlemmer (2 vara), og styreleder fram til sommeren var Jon Åge Skuland. Han er dessverre sykemeldt og i hans fravær fungerer Åse Marit Tjomsland som leder. BØNNEEMNER: Ellers består styret av: - Åge Dahl, Klippen Vedavågen (MHUs representant i styret) - Svein Kåre Dahl, Klippen Vedavågen - Annikken Lidal, Sion Mosterhamn - Inger Mæland, Evangeliehuset Stavanger - Elin Myra, Betania Spangereid - May Synnøve Rygh, Klippen Vedavågen - Bjørn Rino cobsen, Sion Mosterhamn - Jon Åge Skuland, Betania Kristiansand Vidar Tjomsland er ansatt som administrasjonssekretær. Jon Åge Skuland har vært ansatt i en 25 prosents stilling som prosjektarbeider rettet mot Tentro, leirer og sommerstevnet. Han har i flere år vært en energisk ressursperson og lagt ned et formidabelt arbeid. - Husk på Jon Åge Skuland i bønn, og be om legedom og overskudd inn i livet hans. - Be om at BUR framover vil klare å knytte til seg dyktige ledere, og at spesielt Østlandet kan komme mer på banen. - Be om at Herren vil holde sin hånd over støtteordningene fra staten, slik at BUR kan fortsette med å være en ressurs for barne- og ungdomsgruppene i DFEF. - Be om vekkelse for barne- og ungdomsarbeidet i DFEF - Be om at leirene på Sjånes (Finnmark), Helgatun (Volda), Vestlandsleiren (Liarvåg), Solstrand (Lindesnes) og Oven (Østfold) må gi rike frukter, og at mange barn og ungdommer kan bli frelst. - Be for Sommerstevnet, om et gjennombrudd i møtene, hvor ungdommer kan oppleve frelse og åndelig fornyelse. Bønn for Medieutvalg DFEF har sitt eget Medieutvalg, som ligger under DFEFs Misjons- og hjemmeutvalg. Hovedoppgaven deres er først og fremst Det Gode Budskap, men har også ansvaret for adresseboken og Schibboleth. INFO: I Medieutvalget sitter følgende medlemmer: - Olav Magne Bjørnsen, Evangeliehuset Stavanger - Thore Nilsen, Fløenkirken Bergen - Johannes Ådnanes, Sion Mosterhamn - Vidar Tjomsland, Salem Mandal - Geir Myhra, Betania Spangereid/Betel Svennevik Frem til nyttår var Thore Nilsen, MHUsrepresentant leder for utvalget, men for nå har Johannes Ådnanes overtatt inntil det blir utnevnt ny leder. Det har vært utfordrende å få nye medarbeidere til dette utvalget, og flere av de som er med i dag har vært med i mange år. Fra nyttår har MHU oppnevnt Inger Mæland, Evangeliehuset Stavanger som nytt medlem av utvalget. Husk på utvalget i dine bønner: - Be om at utvalget vil få inn en ny, dyktig leder - Be om at det kan legge seg tilrette slik at flere kan bli med i utvalget - Be om at Gud vil lede arbeidet med en ny arbeidsinstruks for utvalget. - Be om at den positive trenden for Det Gode Budskap kan fortsette og det kan bli flere abonnenter og støttespillere. - Be for redaktør Leif Frode Svendsen, at han ved Guds nåde kan være en 23 Bilde: Olav Magne Bjørnsen har vært med i Medieutvalget i over 15 år! Han er forretningsfører for bladet. kanal og talerør for det som er Guds vilje inn i DFEF. Be om visdom, frimodighet og styrke over tjenesten med bladet. Husk også på hans kone som er plaget med sykdom og de to barna.

13 Bønn for ISRAEL Tekst og foto: Leif Frode Svendsen Foto: CrossDaily Bønn for Israel! «Be om fred for Jerusalem. Alle de som elsker deg, leve trygt!» Salme 122:6 BØNN FOR ISRAEL: Hva i all verdens rike skal jeg be om når jeg ber for Israel? Ved en anledning var jeg til stede på et møte hvor en forkynner ble utfordret til å be for Israel. Han gikk ut med en stor proklamasjon, men stuplandet etter tre setninger. For alle kristne skulle det være den mest naturlige ting jevnlig, å huske på Israel og jødene i dine bønner. Og det vil bringe velsignelse, fred og trygghet tilbake til deg! Tre stikkord kan være til stor hjelp i dine bønner; nemlig: Frelse, velsignelse og beskyttelse. Her er flere eksempler på hva du kan be over i forhold til Israel: FRELSE 1. «Likevel ble deres sinn forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort.» 2. Kor. 3:14 Gud vår Far, fjern dekket som Du i din suverenitet har lagt over øyene til Israel, slik at de kan anerkjenne Deg som deres Messias. 2. Vi ber om at, midt i alle prøvelsene, så vil Israels folk vende seg til Deg, Gud. Vi ber om at Du vil høre deres hjerterop og vise nåde. «For du folk som bor på Sion, i Jerusalem, du skal ikke bli ved å gråte. Han vil være nådig når du roper» Esaias 30:19. - Bønnekalender for ei uke og syv land Av informasjonsleder i Åpne Dører, Eivind Flå Åpne Dører gir hvert år ut en oversikt over de land i verden der kristendomsforfølgelsen er størst. Listen varierer litt, men stort sett er det de samme landene som går igjen. Flere år på rad har Nord-Korea toppet statistikken, med Saudi-Arabia på andre plass. Mye tyder på at kårene for kristne i verden har blitt generelt vanskeligere de siste årene. Samtidig er det liten tvil om at det har lykkes å sette et større fokus på den lidende Guds menighet. World Watch list, med oversikt over de 50 land i verden der forfølgelsen er størst, bidrar til dette. Brudd på menneskerettighetene er ofte religiøst motivert. 75 % av de som blir forfulgt av religiøse grunner, og 80 % av de som lider martyrdøden av samme grunn, er kristne. Det er umåtelig trist å lese daglige rapporter fra de mange land der forfølgelsen er størst. immigrantene som kommer tilbake til deres egen nasjon. Forløs en suveren overnaturlig bevegelse av Den Hellige Ånd blant de nye immigrantene, slik at de kan forkynne Din sannhet til sine medjøder. 4. Be om at Gud skal utruste og styrke de messianske jødene (kristne jøder) til å bringe ut evangeliet til sine landsmenn, og at Gud velsigner de messianske menighetene med vekst og velsignelse. 5. Be om at Gud utøser sin Ånd over Israel, slik at mennesker kan komme i syndenød og søke Jesus som sin Frelser. 6. Gjør det slik at menigheten fullfører misjonsbefalingen slik at det fulle antall av hedninger kan komme inn i Guds kongerike. Da vil hele Israel bli frelst (Rom. 11:25-26). Velsignelse 1. Be om Guds velsignelse over land og folk. 2. Vi ber Deg for dagens ledere i Israel, inkludert statsministeren, Jerusalems borgermester og alle som er i militær tjeneste. Reis opp ledere i Israel og ellers i verden som ikke søker etter å «dele opp landet» og vi som vil anerkjenne den unike betydningen av Jerusalem i Guds endetidsplan. 3. Be om velsignelse over de messianske menigheter og jøder, at Gud virkelig vil styrke dem med glede, fred og kraft i den Hellige Ånd. 3. Velsign Israel gjennom de mange Der troen koster mest Beskyttelse 1. Vis din miskunnhet til Ditt folk Israel, og vokt dem som Din øyensten, skjul dem under Dine vingers skygge, fra de onde som undertrykker dem, fra dødsfiendene som omringer dem (Salme 17:7-9). 2. Beskytt uskyldige mennesker fra onde terrorhandlinger. Vi ber om blodets beskyttelse over land og folk. 3. Be om fred for Jerusalem. Andre tips til bønneemner 1. Vi ber om at de tre åndelige maktene: Humanismen, marxist-sosialistisk filosofi og den åndelige arven etter Det ottomanske riket, vil bli brutt og etterlatt kraftløs. 2. Må Israels forhold til Norge bli sterkt, og må vår nasjon og spesielt de unge troende anerkjenne og støtte Guds hensikter med Israel. 3. Vi ber om enhetens ånd for fred mellom sekulære og religiøse jøder, for at freden skal herske mellom de troende i landet. 4. Vi ber om at palestina-araberne vil komme til tro på Jesus Kristus. Send ut arbeidere til hele midtøsten som vil bringe ut evangeliet. 5. «Han som spredte Israel, skal samle det og vokte det, som en hyrde vokter sin hjord.» Far, fortsett å dra det jødiske folk til Deg i følge din egen suverene plan. Kirkens historie er i stor grad historien om forfølgelser og lidelser for Guds barn. Jesu ord i Joh 15:20 er sannelig oppfylt de siste 2000 år: - Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Tertullians svært modig tale til datidens politiske ledere ca 200 e. Kr, er like aktuelle i dag: Bare gå på med stor iver, gode ledere, dere kommer til å bli mer populære hos folket hvis dere ofrer oss kristne slik det ønsker. Dreper oss, torturerer oss, fordømmer oss, maler oss til støv. Deres urettferdighet er beviset på at vi er uskyldige... Men grusomheten deres, selv om den er aldri så utspekulert, vil ikke hjelpe dere. Den er snarere en fristelse for oss. Jo oftere vi meies ned av dere, desto flere blir vi. Kristnes blod er Gudsrikes sæd. World Watch list topp 50 Nord-Korea 2007 En stor del av de stater som står på listen over land der forfølgelsen er størst er muslimske land. Hele 6 av de 10 første på listen har en muslimsk majoritet. For femte år på rad står Nord-Korea øverst på listen. En total mangel på religionsfrihet gir landet denne lite ærefulle posisjon. Befolkning: 22,7 millioner 1. Nord-Korea 2. Saudi-Arabia 3. Iran 4. Somalia 5. Maldivene 6. Jemen 7. Bhutan 8. Vietnam 9. Laos 10. Afghanistan 11. Usbekistan 12. Kina 13. Eritrea 14. Turkmenistan 15. Komorene 16. Tsjetsjenia 17. Pakistan 18. Egypt 19. Myanmar (Burma) 20. Sudan (nord) 21. Irak 22. Aserbajdsjan 23. Brunei 24. Cuba 25. Qatar 26. Libya 27. Nigeria (nord) 28. Djibouti 29. India 30. Sri Lanka 31. Algerie 32. Mauretania 33. Marokko 34. Tadsjikistan 35. Tyrkia 36. Oman 37. Etiopia 38. Forente Arab. Emirater 39. Kuwait 40. Jordan 41. Indonesia 42. Hviterussland 43. Colombia 44. Bangladesh 45. Syria 46. Tunis 47. Kenya (nord-øst) 48. Nepal 49. Mexico (syd) 50. Bahrain Hovedstad: Pyongyang Styreform: Såkalt folkedemokrati Areal: km2 Språk: Koreansk Religion: Ateisme/ persondyrkelse Ikke noe sted i verden blir kristne forfulgt på en så brutal måte som i Nord-Korea. I de siste par årene har situasjonen blitt enda verre enn tidligere. Myndighetene i Nord-Korea ser på kristendommen som en alvorlig trussel mot stabiliteten i landet, og de leter derfor etter kristne i hele landet, spesielt etter de som prøver å returnere fra Kina. Mange kristne er blitt arrestert, torturert og til og med drept. Men på tross av de forferdelige forholdene i landet forsetter de lokale kristne å tjene Kristus og står fast i troen. Antall nord-koreanere som er internert i konsentrasjonsleirer er mye høyere enn tidligere antatt. Nye opplysninger fra Open Doors International antyder at det kan dreie seg om så mye som en million i fangenskap. Av disse er mellom og kristne. Forbønn Be om at Nord-Korea må komme ut av sin dype isolasjon, og at befolkningen i landet må få friheten tilbake. I begynnelsen av det forrige århundre var det en stor kristen vekkelse i Nord-Korea. Be om en ny gjennomgripende vekkelse i Nord-Korea. 25 Pyongyang

14 Saudi-Arabia (2) Iran (3) Jemen (6) Butan (7) Befolkning: 26 millioner Befolkning: 70 millioner Befolkning: 20,7 millioner Befolkning: 2,2 millioner Hovedstad: Riyad Hovedstad: Teheran Hovedstad: Sanaa Hovedstad: Thimphu Styreform: Styreform: Islamsk republikk Styreform: Republikk Areal: km Areal: km Språk: Farsi, luri, baluchi, kurdisk Språk: Arabisk, engelsk Religion: Islam Islamsk absolutt monarki Areal: km2 Språk: Arabisk Religion: Sunni-islam Religion: 2 Iran ligger mellom Det kaspiske hav og Den persiske gulf. Den islamske revolusjonen i 1978 førte til at sjahen flyktet og en islamsk republikk ble etablert. Islam er den offisielle religionen i Iran, og alle lover og forskrifter må være i samsvar med den offisielle fortolkningen av sharia-lovene. Forverringen av situasjonen for de kristne startet da de konservative partiene vant valget i Situasjonen forverret seg da den ytterliggående konservative Mahmoud Ahmadinejad ble valgt til president i juni Selv om kristne tilhører en av de anerkjente religiøse minoritetene som er garantert religiøs frihet, er det kommet rapporter om fengsling, trakassering og diskriminering på grunn av tro. Irans strenge lov mot konvertering gjør at enhver muslim som går bort fra islam for å konvertere til en annen religion, kan straffes med døden. Forbønn Be om at verdens 1,3 milliarder muslimer, som vender sitt blikk mot Mekka, må få et møte med Jesus. Be om beskyttelse for de forfulgte kristne i landet. Forbønn Be om at den gryende vekkelsen blant den iranske befolkning, både i Iran og i mange vestlige land, må bli styrket. Be om at Herren gir de kristne stor frimodighet i tjenesten. Maldivene (5) Befolkning: 8,6 millioner Befolkning: Hovedstad: Mogadishu Hovedstad: Malé Styreform: Republikk Styreform: Republikk Areal: km2 Areal: 298 km2 Språk: Somalisk, arabisk, engelsk, italiensk Språk: Divehi, engelsk Religion: Islam Religion: Islam Somalia i Øst-Afrika er et av verdens fattigste land. Politisk ustabilitet forhindrer at det skapes en vedvarende utvikling. Siden 1991 har det herjet en borgerkrig, også selv om FN har grepet inn. I Somalia er det ingen grunnlov eller lovbestemte forskrifter for beskyttelse av trosfrihet. Islam er den offisielle religionen, og det er et sterkt sosialt press for å respektere islamsk tradisjon, spesielt i visse områder på landsbygda. Mindre enn én prosent av etniske somaliere er kristne. De utøver sin tro i hemmelighet. I 2006 tok en sharia-milits kontroll over Mogadishu etter at de hadde kjempet i fire måneder mot en allianse av krigsherrer. Islamic Courts Union (ICU - Sammenslutningen av islamske domstoler) sitt Shura Council fungerte som parlament i alle områder som ICU kontrollerte. Sharia ble innført i hovedstaden. Forbønn Be om fred for det krigsherjede landet Somalia. Be om at de mange fattige må få tilgang på rent vann og mat. Be om Herrens nådige beskyttelse for den lille minoritet av kristne i landet. Øygruppen Maldivene i Det indiske hav er oppdelt i 19 øygrupper med omkring 2000 øyer, men kun 10 % av disse er bebodd. Islam har vært statsreligion siden 1153, og alle innbyggere må være muslimer. Sharia-lover blir observert, og disse forbyr omvendelse fra islam til andre religioner. En omvendt kan miste statsborgerskapet som en følge av dette. Det er forbudt å praktisere en annen religion enn islam, som er ansett å være et viktig verktøy for å stimulere nasjonal enhet og opprettholdelse av regjeringens makt. Derfor er det umulig å åpne kirker, selv om utlendinger har lov til å praktisere sin religion privat hvis de ikke oppmuntrer landets borgere til å delta. Bibelen og annet kristent materiell kan ikke bli importert unntatt en kopi til personlig bruk. Maldivene er et av de minst evangeliserte land, og det er bare en håndfull innfødte troende. De lever med sin tro i fullstendig hemmelighet. Forbønn Be om vekkelse for øygruppen Maldivene, og om at det kan lykkes for de få kristne i landet å få tak i Bibler og annen kristen litteratur. 26 Konstitusjonelt demokrati Areal: km2 Språk: Dzongkha, tibetanske dialekter Religion: Buddhisme Shia-islam Det strengt muslimske Saudi-Arabia omfatter en stor del av Den arabiske halvøy. Saudi-Arabias historie begynner med profeten Muhammed, som i det 7. århundre ikke bare grunnla en ny religion islam, men også forente mange forskjellige arabiske stammer. Det regjerende Saud-dynastiet grunnla wahhabiternes islamske stat i det 18. århundre. Kongeriket Saudi-Arabia ble proklamert i Regenten er vokter av de hellige steder. Landet har en streng tolkning av islamske lover (sharia), og konvertering til annen religion kan straffes med døden. Offentlig religionsutøvelse av andre religioner enn islam er forbudt, selv om medlemmer av kongefamilien insisterer på at kristne har lov til å tilbe i sitt eget hjem. I praksis er det ikke slik. Saudi-Arabia har lenge vært det muslimske landet som i aller størst grad forfølger de kristne. Somalia (4) Styreform: 2 Jemen ligger i det sørvestlige hjørnet av Den arabiske halvøy. Det er et av verdens minst utviklede land, og fattigdommen er stor. Landets grunnlov garanterer trosfrihet, men den erklærer også at islam er statsreligionen og at sharia er kilden til all lovgivning. Jemens regjering tillater utlendinger noe frihet til å praktisere sin tro, men Jemens innbyggere får ikke lov til å konvertere til kristendommen (eller andre religioner). Tidligere muslimer risikerer dødsstraff hvis de blir oppdaget. I løpet av det siste året har flere konverterte kristne blitt arrestert og fysisk mishandlet for sin tro. Minst en person ble utsatt for hardt press for å gi opp sin nye tro, noe han gav etter for. De siste årene har det lykkes å få mer informasjon om de kristnes kår i Jemen. Butans befolkning kaller sitt kongerike for Druk Yul, tordendragens land. De tallrike templene vitner om en dypt religiøs befolkning, som mest er buddhister. Offisielt eksisterer ikke kristen tro, og kristne har ikke lov til å be eller holde gudstjenester. Regjeringen forbyr også kristne hussamlinger som involverer flere familier. All import av trykte religiøse tekster er begrenset, og det er kun tillatt å innføre buddhistiske religiøse tekster. Samfunnet legger sterkt press på å etterkomme buddhistiske normer. Trakassering og press fra buddhistiske tilhengere, spesielt i strenge buddhistiske områder, er hovedgrunnen til bekymring blant kristne. De kristne opplever ikke bare press fra myndighetene, men også fra buddhistiske prester og munker, noen ganger med fysiske angrep. Forbønn - Be om at Jemens befolkning må komme ut av fattigdom, samt politisk og religiøs undertrykkelse. Be om at islams åk må bli brutt og at de kristne må oppleve åndelig frihet. Forbønn Be om at det lille buddhistiske kongedømme på Himmalayas sørlige skråninger må komme ut av isolasjonen. Be om at Herren må beskytte de kristne, og at det kan lykkes for dem å eie sin egen Bibel. Lidelse for Jesu navns skyld I forbindelse med Paulus omvendelse leser vi om at Ananias fikk et syn. I dette synet får han beskjed om å gå til den gaten som kalles Den rette. Og her i denne gaten, skulle han gå inn og spørre i Judas hus etter Paulus, for se han ber! Før fnyste Paulus som en okse, men nå hadde Jesus møtt ham, og han var blitt til en bønnens mann. I denne forbindelse står det i Apg 9:16, hva Ananias fikk beskjed om angående hedningenes apostel: For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navn skyld. Sommeren 2006 var jeg på reise til Kina, og traff i den forbindelse en del kristne i husmenighetsfelleskapene. Noe som ble til ransakelse for meg er hvor lidelsessky vi er her i Norge. Store deler av livet består i å innrette seg slik at det blir mest mulig behagelig. Kaller Herren oss til en tjeneste som innebærer lidelse, ja, da stritter vi imot. Eivind Frøen sier om de kinesiske kristne; noe som bør være både til inspirasjon og selvransakelse: Mens muslimene vokter hoved døren mot vest, er Gud i ferd med å åpne bakdøren fra øst. Han er i ferd med å reise opp kinesiske misjon ærer. Dette er mennesker som har blitt testet og prøvet under kom munismens diktatur. De er lutret i forfølgelsens og prøvelsens ild. De er i stor grad renset for humanis mens selvopptatte, ødeleggende gift. De er ikke opptatt av personlig fremgang, velstand og suksess. De er villige til å gå hvor vi ikke slipper til. De har forstått at frelsen er av nåde, men at det koster å følge Jesus. Paulus fikk høre at Guds nåde var ham nok, men samtidig fikk han erfare at det koster noe å følge Jesus. 27

15 Tenk at Gud hører når barn ber til han! Det er flott at du faktisk kan be Jesus passe på barn som bor på andre siden av jordkloden. Clarissa, Mikael og Nicole, Santa og Torleif Barn ber for barn Tekst og foto: Leif Frode Svendsen Foto: CrossDaily Julia, Ruben og Daniel, Irene og n Andre Veronica, Benjamin, Rebeca og n Levi, Anita og n Bjarne Barn ber for barn BØNN: Tenk at Jesus sa at den som ber, han får. Alt det vi ber om etter Guds vilje, det vil Han gi oss. En annen plass står det at Gud elsker å gi sine barn gode gaver. Du som bor i Norge, kan jo be for Julia, Ruben og Daniel? Du kan jo be om at Jesus må passe på dem, at Jesus må gi dem alt de trenger og at Jesus må bruke dem til å hjelpe mennesker. Å be etter Guds vilje betyr selvsagt at vi ber om ting som vi har lest om i Bibelen. For eksempel vet vi at Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Gud elsker derfor når vi ber for venner og familie som ikke kjenner Jesus. I England, som jo er et land som ikke er så langt borte fra oss, bor en mann som heter Torleif. Han er gift med en dame som heter Santa, og de har tre ungdommer som heter: Clarissa, Mikael og Nicole. Det hadde vært supert om du kunne be for dem: Du kan jo be om at Gud må beskytte dem, gi dem det de trenger og hjelpe dem å leve for Jesus. Tenk så fint og trygt vi har det i Norge! Du kan spise deg mett hver dag, gå på skole og være trygg. Jeg håper du takker Gud for det. I Argentina, som er et fattig land, er det mange barn som har det vanskelig. Foreldrene deres bruker kanskje alle pengene opp på andre ting enn mat. Barna må ut å tigge for å få seg en matbit. Heldigvis er det noen familier fra Norge som har reist ut for å hjelpe de fattige. De vil fortelle dem om Jesus og gi dem mat og klær. I Argentina heter to av misjonærene Irene og n Andre Langåker. Du kan tro de er glad i Jesus, og glad i alle de som bor i Argentina. Og de er glad i de tre barna sine. De heter Julia, Ruben og Daniel. Tenk at de går på en skole hvor de ikke snakker norsk, men spansk. Rose og Arnt Rino, Simen, Vilde og Ole Adrian For øyeblikket er også noen misjonærbarn hjemme i Norge. Anita og n Bjarne Skrøvje heter to misjonærer som har fire barn. To er ungdommer, Veronica og Benjamin, og to går på barneskole på Vigeland, nemlig Rebeca og n Levi. Selv om Veronica bare er 19 år, er hun misjonær i Argentina. Derfor er det viktig at vi ber for henne. Men glem heller ikke søsknene hennes. Det er nok ikke like enkelt å komme hjem til Norge når du har levd hele livet ditt i et annet land. Mona, Erna-Karin og Mathias. Kan du be for dem? At de vil få det godt i Norge, få gode venner og føle seg som hjemme? I pan bor en mann som heter Harald Bjerkeng og er gift med Lisbeth. De har en gutt som heter Benjamin og en jente som heter Sarah, og det er kjempeviktig at du ber for dem. Det er ikke alltid enkelt å bo i en stor by med mange millioner mennesker. Kan du be om at Gud må beskytte dem, velsigne dem og hjelpe dem å lyse for Jesus? Helt i Mexico er Rose og Arnt Rino misjonærer, og de har tre barn; nemlig Simen, Vilde og Ole Adrian. Det er så utrolig bra hvis du kan være med å be for dem. Kan du be om at Jesus må passe på dem og dem alt de trenger? Og at de også kan være noen små misjonærer for Jesus? Sithma (7 år) og Nethmi (8 år) og Svend På Sri Lanka er Svend Svendsen misjonær. Og han har to jenter, Sithma (7 år) og Nethmi (8 år). Det er flott om du kan være med å be for dem. Be om at Gud vil velsigne dem og beskytte dem. Kanskje noen barne- og ungdomsgrupper kan ta spesielt ansvar i forhold til noen av disse barna? De kan jo be for dem på hver samling, og kanskje sende dem en overraskelse i posten noen ganger? Benjamin og Sarah, Lisbeth og Harald I Drammen bor Kjersti og Vidar Aronsen. De har vært misjonærer i pan, men bor nå i Drammen. De har fire barn. De heter: Malin, Malin, Mona, Erna-Karin og Mathias, Kjersti og Vidar

16 Torleif Sørlie er personalsjef ved Operasjon Mobilisering sitt hovedkontor i England - Hva kan du IKKE gjøre for Jesus? Torleif Sørlie er personalsjef i Operasjon Mobilisering og har et spesielt ansvar i å følge opp misjonærer. I dette intervjuet går han inn på hvor viktig det er å be Herren drive ut nye misjonærer. ENGLAND: Torleif Sørlie, som sammen med sin familie er utsendt fra Askim Frie Misjonsmenighet, står i en utrolig tjeneste i Operasjon Mobilisering hvor de tjener misjonærer over hele verden. Han svarer her på noen spørsmål rundt misjonsbefalingen og hvor viktig det derfor er å be høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden Hans. Født i bønn Bønn om nye misjonærer Tekst: Leif Frode Svendsen Foto: Privat Operasjon Mobilisering har tusenvis av misjonærer over hele verden. Hvordan rekrutterer dere disse? Det hele begynte med en eldre dame som het Dorothea Clapp. Hun bodde rett overfor en skole og hun ba til Gud hver dag at han måtte frelse noen av disse unge menneskene slik at de kunne bringe evangeliet ut til andre. Spesielt ba hun for en av de verste ungdommene på skolen, George Verwer. Men Dorothea ikke bare ba, hun sendte også et Johannes-evanglium i posten til George. Dette fikk George på andre tanker. Han endte opp på et Billy Graham møte en kveld og ble frelst. Ikke lenge etterpå begynte han å invitere andre til å reise til Mexico for å evangelisere i skoleferiene sine. Slik startet OM med en gammel dames bønner! Og bønn har siden vært en viktig del av OMs liv og virksomhet. Mens noen ba over et verdenskart, ble det klart for dem at det ville vært fantastisk om de kunne hatt et skip som kunne frakte litteratur og folk til India. Så de begynte å be om et skip. Ikke hadde de penger, ikke hadde de mannskap. Etter flere år i bønn, begynte pengene å komme inn på utrolige måter. Sjøfolk ble frelst og fikk høre om prosjektet. En av den var en ugudelig kaptein som het Bjørn Kristiansen. Vitnesbyrdet hans er ganske fantastisk, han ble den første kapteinen på skipet Logos. Nok et eksempel på en arbeider som ble drevet ut til høsten, som resultat av andres bønner! Men vi bruker selvfølgelig andre metoder for å rekruttere folk også! Vi bruker de midler vi har, fra internett til brosjyrer og DVDer. Ofte er det mange som blir rekruttert av venner og familie, eller av talere som reiser rundt. Den personlige kontakten er kanskje det som gir best resultater. Jesus utfordret sine disipler til å be Høstens Herre om å drive arbeidere ut til høstmarkene. For de fleste av oss er det vel en virkelighet at vi egentlig ikke tror så mye på bønn? Dette er det vel ikke så mange som vil innrømme, men hvorfor bruker vi da så lite tid på bønn? Hvorfor har vi ikke bønnemøter lenger? Hvorfor bruker vi bare noen få minutter til å be i begynnelsen og slutten av våre møter og sammenkomster? I hverdagens «mas og kjas» har vi knapt nok tid til å be en bordbønn! Jesus visste bedre enn andre at vi mennesker ikke bestandig er så lette å bevege. Han visste også om de kreftene som virker på grunn av bønn. For å få noen av oss til å reagere, så trengs det masse bønn! Hvis Jesus så det som viktig å be denne bønnen, så bør også vi ta det alvorlig. Hvis vi begynner å be for noe eller noen, så har det innvirkning også på oss selv. Jeg vet om flere som har begynt å be denne bønnen, og det har endt opp med at de selv har blitt drevet ut til høsten! Hvis ingen går ut til høsten, så må det bønn til for å få noe til å skje. Bare tenk på din egen situasjon, hvor lett er det å gi avkall på alt det du har, og gå ut til en tjeneste som krever mer enn du tror du klarer! Det er nok bare bønn og Guds kraft som kan klare noe sånt! Som aldri før går evangeliet fram, og på mange høstmarker er det skrikende behov for arbeidere. Hvor er det størst behov og hvilke arbeidere er det behov for? For en del år tilbake var det mange kristne som var opptatt av den kommunistiske verden som var stengt for evangeliet. Mange ba om at murene og grensene skulle falle, slik at evangeliet kunne komme fritt inn i øst-blokken. Hvor mange av oss trodde at det virkelig kunne skje? Men det utrolige skjedde og jernteppet falt. I dag er det andre tepper og murer som prøver å stenge evangeliet ute fra millioner av menneskers liv. I den muslimske verden koster det mye å bli en kristen, ofte må det gis avkall på familie, jobb og kanskje livet. Likevel skjer det så utrolig mye i denne delen av verden. Aldri før har så mange muslimer kommet til tro på Jesus. I enkelte land har antallet kristne blitt mangedoblet de siste årene. En effektiv måte å drive med misjon har vært radio, og nå også TV. En radiostasjon fikk så mange forespørsler fra personer som ville bli kristne, og som ville ha besøk av noen som kunne forklare dem mer om hva det betyr å være en kristen. De fleste måtte regne med en ventetid på minst 5 år før de kunne få besøk! Tenk på det, tusenvis av mennesker skulle ønske de kunne snakke med en kristen, med det er ingen i nærheten til å hjelpe dem! Og vi klager over at menighetene våre skrumper inn og dør ut. Det er store kontraster! Steder som Nord-Afrika krever arbeidere som kan snakke det lokale språket, og som er villige til å bruke tid sammen med andre mennesker. Så det krever en del, og det kan ta årevis før en blir god nok til å formidle evangeliet på et annet språk. Men det er bruk for alle slags mennesker, i alle aldre og med alle slags yrker og bakgrunner. Gud har bruk for oss alle, uansett hvem vi er og hvor vi er. Problemet er ofte at vi har så mange unnskyldninger og at vi ikke vet hvor Gud kan eller vil bruke oss. Vi kan i det minste spørre Gud om hvordan han vil bruke oss! I forhold til misjon, hvem er det bruk for? Er det kun behov for folk som kan forkynne? Det hadde kanskje vært enklere å spørre om hvilke talenter/tjenester det IKKE er behov for i misjonen! Misjon innebærer så utrolig mange ting på så utrolig mange områder, at det er vanskelig å si hva som er mest viktig. Det er stort behov for opplæring. Hvis vi tenker på Afrika, så sier de at menighetene er som en elv som er en kilometer bred og bare noen få centimeter dyp. Mange kaller seg kristne, men de vet egentlig veldig lite om hva det betyr å være en kristen. Forkynnelsen er ofte på søndagsskolenivå, og kanskje ikke det engang. Pastorer og forkynnere kan knapt nok lese sin egen bibel, og forkynnelsen blir ofte blandet med overtro og merkelige fortolkninger. Så vi trenger bibelskoler og lærere. Men vi trenger også de som ikke blir regnet som tradisjonelle forkynnere og lærere, som f.eks. yrker innen data, økonomi, mekanikk, helsevesen og tusenvis av andre! Gud trenger mennesker overalt, hovedsaken er at vi er villige til å bruke det Gud har gitt oss. Norge har jo tidligere vært en stormakt innenfor misjonsbefalingen. Nå er antall misjonærer i aktiv tjeneste sterkt redusert i forhold til tidligere. Hva tror du må til for at Norge igjen kan bli en stor aktør innen misjon? Jeg tror vi må utvide hjerterommet vårt litt mer, utvide våre områder til å omfatte ikke bare oss selv og vår egen lille verden. Vi har så mye å tilby andre, hvis vi bare vil. Vi må be om at vi fylles av kjærlighet til andre mennesker, til og med de vi ikke liker eller vil ha med å gjøre. Vi må også være villige til dele de velsignelsene vi har med andre. Vi må be for våre misjonærer og de prosjekter de driver med. Kanskje vi f.eks. må være villige til å gi avkall på oppussing av lokalet, eller gjøre det litt billigere slik at vi har mer å gi til mennesker som virkelig trenger vår hjelp? Eller kanskje gi avkall på vår egen komfort? Jeg traff nettopp en godt voksen dame fra Amerika. Hele livet hadde hun bodd i den samme lille byen, i det samme huset som hun vokste opp i. Hun hadde jobbet som lærer på den samme skolen i hele sitt yrkesaktive liv. Det koselige huset var fylt av mange vakre og gode minner. Ingenting skulle flyttes på eller forandres. Barna vokste opp og barnebarna begynte å komme. Hun hadde ingen som helst grunn til å flytte på seg eller gjøre noe annet med livet sitt. Til Gud begynte å tale til henne. Først begynte hun med å flytte møblene rundt, og barna skjønte noe var i ferd med å skje med henne. Så malte hun noen av rommene, dette kunne heller ikke stemme. Men da hun til slutt solgte alle møblene og til og med huset, så skjønte de at det var alvor! Gud hadde kalt henne til Tsjekkia som misjonær! Det var et stort offer for henne på mange måter, men hun er nå til velsignelse i et land hun kanskje aldri hadde hørt om før! Når vi kommer til det punkt i våre liv at vi er villige til enten å be, gi eller gå, så tror jeg at Norge kan bli en stormakt innen misjon igjen! De Frie Evangeliske Forsamlinger er på mange måter en misjonsbevegelse. Hvilke velsignelser tror du det bringer tilbake at DFEF er så opptatt av misjonens sak? Det er veldig lett å være selvopptatt. Vi bruker veldig mye tid og krefter på å skaffe oss penger slik at vi selv kan ha det godt og komfortabelt. I Norge har de fleste mennesker det godt på det materielle området. Vi har ikke så mange rundt oss som lider nød. Hvis vi skrur på tv-en så ser vi masse fælt, men det er så langt vekke og vi kan bare skru av når vi ikke vil se mer. Men det er også mange som vet av erfaring at det virkelig er en velsignelse å gi til andre. Når vi klarer å se litt bort fra oss selv og gir en hjelpende hånd til de som trenger det, så opplever vi en spesiell glede med det. Og kanskje spesielt hvis vi vet at det vi gir virkelig er til stor hjelp til de som får gaven. Misjon er på mange måter å gi til andre, til mennesker som ikke har opplevd hva det vil si å tro på en kjærlig Gud. Når vi investerer i misjonen, så investerer vi i andre menneskers liv, og gir mange andre en sjanse til å få et bedre liv kanskje mest på det åndelige området, men også mange ganger på det materielle området. Jesus har til og med sagt at det å gi et glass vann vil bringe giveren velsignelse. Misjonen gir så mye mer enn vannglass, og jeg tror det bringer store velsignelser til oss som bevegelse og som enkeltmennesker. Be om midler... Familien Sørlie tjener Jesus aktivt innen Operasjon Mobilisering, men er også aktiv en lokalmenighet i Carlisle. Husk på dem i dine bønner og med dine gaver! Forbønn: - Be om at Gud vil gi Torleif guddommelig visdom og nåde til å møte alle menneskene og situasjoner som oppstår etter Guds vilje. - Be om beskyttelse over Torleif på alle hans reiser. - Be om at Gud vil velsigne familien med de midlene som trengs for å tjene Jesus i et europeisk land. Sørlies har flyttet fra et lavkost (Sør Afrika) til et høykostland, og trenger en markant økning av gaver. - Be om at hele familien vil finne seg tilrette i lokalmenigheten og komme inn i oppgaver hvor de kan oppleve gleden ved å tjene Jesus. - Be om at Gud på en spesiell måte vil holde sin hånd over barna og gi dem alt de trenger i forhold til utdannelse og fritid. - Takk Gud for Operasjon Mobilisering og de over misjonærene som aktivt tjener Jesus over hele verden

17 Be for Argentina Misjonsarbeidet i Argentina har vært gjennom store prøvelser, men opplever heldigvis mange lyspunkter. Vær med å be om fortsatt vekkelse over Argentina og husk på misjonærene i dine bønner. FAKTA: Cirka 40 millioner mennesker lever i dette landet, som fra 1983 har vært et demokrati. Den nasjonale økonomien kollapset i 2001, men har de senere årene hatt positiv vekst. Olaug og Berner Solås (bakerst) sammen med familien Paz, Adolfo, Adriana og datteren deres. Uten støtte og oppmuntringer fra de norske veteranmisjonærene hadde nok situasjonen vært mye verre på stedet. Utfordringer i Argentina: Olaug og Berner avbildet i lokalet i Aquilares under oppussingen på forsommeren. - Be for arbeidet i Tucuman! Fokus på Argentina Tekst og foto: Leif Frode Svendsen ARGENTINA: I Los Sariementos har misjonen en flott representant gjennom Pastor Adolfo Paz (49 år). Foruten sin travle gjerning som pastor, er han daglig leder for barnehjemmet. Helt siden 1989 har han trofast tjent menigheten og ikke minst blitt som en far for alle barna som har vært innom og bor på barnehjemmet. Han er gift med Adriana, har en datter og tre sønner. Det er en altmuligmann vi treffer i pastorboligen, som ligger vegg i vegg med lokalet. Etter tre år universitetsutdannelse valgte han å tjene Jesus på heltid. Han begynte som ungdomsleder, for siden å virke i Marcos Paz fra Foruten pastorgjerningen har jeg et lite verksted hvor jeg utfører forskjellige mekaniske reparasjoner, sier Pastor Adolfo. Mesteparten av tiden går til menighetsarbeid, og han er en nøkkelperson både i barne- og Forbønn! Pastor Adolfo Paz står i en utfordrende tjeneste i Los Sariementos og har opplevd mye motgang. Allikevel står han trofast på sin post, og trenger oppmuntringer og forbønn fra vennene i Norge. ungdomsarbeidet. Foruten dette forkynner han flere ganger i uken, blant annet ved en utpost. Fram til 2005 var aktiviteten på topp, før katastrofen inntraff. En av de norske misjonærene ble sendt hjem etter alvorlige utuktsanklager og på bakgrunn av dette falt mye av misjonsarbeidet i området sammen. - Den flotte flokken av cirka 70 ungdommer er borte og mange er blitt skeptiske til menigheten, sier pastoren gråtende. Han er den som aller mest har fått føle på kroppen konsekvensene av misjonærens feiltrinn. Falske rykter har blitt satt ut og vi forstår at situasjonen er vanskelig for den trofaste medarbeideren. - Jeg har jo vært med å bygge opp arbeidet fra grunnen av her på stedet, og har ikke hjerte til å forlate menigheten og barna på hjemmet, sier han sorgfullt. Men det koster og mange ganger under intervjuet bryter han ut i gråt. Du kan 32 ikke annet enn å få dyp respekt for den tapre pastoren. Heldigvis har han god støtte og hjelp fra misjonærene Olaug og Berner Solås, som sammen med de nasjonale arbeiderne prøver å bygge opp tilliten til menighetene i området. - Pastor Adolfo går gjennom en utrolig tøff periode, men står allikevel trofast med i tjenesten, sier Berner. Selv arbeider de norske veteranmisjonærene på spreng, og har hovedansvaret for menigheten i Aquilares. Her har de også merket ringvirkningene av det som skjedde, og jobber bevisst med å bygge opp venneflokken igjen. Lokalet i denne byen har gjennomgått en omfattende oppussing, og sakte og sikkert har den negative situasjonen snudd. På samme tid følger de opp de andre venneflokkene og arbeiderne, og trenger på en spesiell måte våre forbønner og støtte. Du kan be om: - Be for Olaug og Berner Solås, at Gud vil gi dem stor styrke, visdom og glede i tjenesten i Tucuman-området. - Be for de nasjonale lederne, spesielt Pastorfamilien Paz, at Gud vil holde sin hånd over dem, og ved sin Ånd snu den vanskelige situasjonen. Be om at pastor Paz navn blir renvasket fra falske rykter (at hans gode hjerte blir åpenbart) og at han igjen kan oppleve glede i tjenesten. - Be for barna på barnehjemmet, at Gud på en spesiell måte må holde sin hånd over dem og bringe velsignelse og frelse. - Be om at menigheten i Los Sariementos ved Guds nåde skal få bygge opp tilliten til folk igjen, og at ungdommene kommer tilbake. - Be for de sårede og skadede ungdommene i Los Sarimentos og distriktet rundt, om at Gud må bringe legedom og frelse til ånd, sjel og kropp. -Be om vekkelse for byen Aquilares, som fra tidlige tider er kjent for sin satandyrkelse. Landets offisielle religion er romersk katolsk, men det er religionsfrihet. Det er cirka 12 prosent av befolkningen som er evangeliske kristne. En regner med at cirka 1000 utenlandske, evangeliske misjonærer arbeider i landet. Dessverre har Jehovas Vitner og mormonerne opplevd stor vekst, selv om de heldigvis ikke utgjør et stort antall. Landet har har opplevd store vekkelser, og spesielt i byene er det mange kristne. På landsbygda har ikke veksten vært like stor, men positivt er det at DFEF har startet arbeid i Andesfjellene, blant landsbyer som ikke tidligere har hatt evangelisk arbeid. Bønneemner for landet: - Be om at Gud sender misjonærer som kan være med å undervise grundig i Guds ord, oppmuntre til menighetsplantning og misjon. - Be om at Gud reiser opp nasjonale ledere som vandrer ydmykt for Herren. - Be om enhet mellom de evangeliske kristne, slik at virksomheten ikke blir konkurranse, men at en kan stå sammen. - Be om at Gud vil sende ut arbeidere til landsbygda og fjellene, hvor det er lite evangelisk virksomhet. - Be for de rike i landet, som har vært vanskelige å vinne for Jesus. - Be om at menighetene i større grad skal bli opptatt av sosial nød og hjelpe fattige og syke. Bønneemner for familien Langåker i Cordoba: - Be om Guds beskyttelse over Julia, Daniel og Ruben. - Be om at barna alltid har det de trenger, 33 Tekst: Leif Frode Svendsen Kilde: Operasjon World og at de ikke føler de kommer på andreplass etter tjenesten. - Be om utvikling av språket for Irene og n Andrés del. - Be om nåde til å forstå argentinerne. - Be om visdom til å prioritere og å administrere tid, krefter og penger. - Be om visdom i pastortjenesten. - Be for menigheten i Rio Ceballos. - Be for tenåringene i Barrio San Lucas - Be for menigheten i Córdoba. Bønneemner for Olaug og Berner Solås: - Be om at Gud velsigner veteranmisjonærenes opphold hjemme i Norge, slik at de kan få samle opp nye krefter og overskudd i tjenesten. - Be om at Gud tar vare på arbeidet i Tucuman-området, selv om Olaug og Berner er hjemme i Norge. - Be for vennene i Aquilares, at Gud vil velsigne venneflokken med vekkelse og fornyelse. - Takk Herren for Ingrid Grete som har vært med i arbeidet til stor velsignelse. Bønneemner for familien Skrøvje: - Be for Anita og n Bjarne, at de kan få tjene Jesus i Norge. - Be om visdom for dem, slik at de fortsatt, etter Guds vilje, kan få være til velsignelse for arbeidet i Argentina. - Be om at barna kan ha det godt i Norge, at de får venner og trives. - Be for arbeidet i El Mollar, om beskyttelse over de nasjonale arbeiderne og menigheten. - Be for Veronica, Anita og n Bjarnes eldste datter, som virker ivrig for Jesus både i El Mollar og Salta.

18 På Papua Ny-Guinea står Hanna Marie Hoel fra DFEF Fløenbakken, Bergen i misjonstjeneste i regi av Wycliffe Bibeloversettere folkegrupper taler 862 språk! Fokus på Papua Ny-Guinea Tekst: Leif Frode Svendsen Kilde: Operasjon World FAKTA: Papua Ny-Guinea ligger i Oseania og omfatter den østlige delen av øya Ny-Guinea, Bismarckarkipelet og noen mindre øyer. Det bor 5, 4 millioner mennesker (2005) her og 95 prosent av disse er melanesere. De resterende er for det meste polynesere. Det er 1000 folkegrupper i landet, som snakker 862 forskjellige språk. Landet blir sett på som et kristent land, hvor det er flere bekjennende, evangeliske kristne. Det finnes flere store evangeliske kirkesamfunn, med cirka en million medlemmer. En regner imidlertid med at dobbelt så mange går på møter i en evangelisk forsamling. Det er rundt misjonærer i landet fra 82 forskjellige misjonsorganisasjoner. Landet har faktisk også sendt ut over 200 misjonærer. En stor misjonsinnsats, hvor mange misjonærer i tidligere tider led martyrdøden, har hatt en veldig positiv innvirkning på landet. DFEFs misjonær i landet, Hanna Marie Hoel, har siden 1991 arbeidet med oversettelse av det Nye Testamentet til mendespråket. Dette arbeidet ble fullført i 2005 og siden har hun arbeidet med leseopplæring. Hun er også en ressurs for misjonærer og Wycliffe-arbeidere i forhold til oversettelsesarbeid. Bønneemner: - Det er stort behov for disippelgjøring av de kristne, slik at de ikke bare blir kristne i navnet, men lever ut Kristuslivet. - Be for storbyene at Gud vil bringe vekkelse til mennesker som lever i nød og kriminalitet. Mange flytter inn til byene i håp om en bedre framtid, men havner dessverre på skråplanet. Be om at Gud gir myndighetene visdom til å takle dette. - Be om at Gud skaper et godt samarbeidsklima mellom utenlandske og nasjonale arbeidere. - Mangel på bibler på mange av språkene kan lett skape vranglære og apati. Be om at Gud holder sin hånd over sine barn og at flere kan få tilgang til Bibelens ord. - Be om at Gud driver ut innfødte kristne til heltidstjeneste. Det er stor mangel på ledere. - Mange steder er vanskelig å nå og eneste framkostmiddel er ofte fly og helikopter. Men forholdene for disse er ekstremt vanskelige og det har dessverre vært ulykker med tap av liv. - Be om beskyttelse for de tre kristne organisasjonene som sender ut fly og helikopter i evangeliets tjeneste. - Be om at flere unådde folkegrupper skal få høre og ta imot evangeliet om Jesus. - Be for dem som driver med oversettelsesarbeid, om at de skal finne redskap som vil hjelpe dem til å gi enda flere Bibelen på deres eget språk. For Hanna Marie: - Takk Gud for hennes velvillighet og iver i tjenesten, interesse for og 34 Annonse i Det gode budskap? Kontakt: Thore Nilsen Mobil: E-post: Fakta om Wycliffe Wycliffe er en verdensomspennende organisasjon som arbeider hovedsakelig med bibeloversettelse. De er også involvert i lese- og skriveopplæring, utvikling av skriftsystem, oversettelse av lokal litteratur og nyttig informasjon (helseopplysning med mer). Organisasjonen bistår folkegrupper som mangler skriftspråk, utdanning og tilgang til litteratur på eget språk. Ofte dreier dette seg om diskriminerte, fattige og marginaliserte folkegrupper. Wycliffe i Norge har utsendinger i Peru, Papua Ny-Guinea, Mosambik, Niger, Senegal, Filippinene, Asia og Norge. På verdensbasis er det 7000 utsendinger, som er engasjert i språkarbeid i 1300 språk i 93 land språk som representerer cirka 600 millioner mennesker. Hanna Marie Hoel, som er utsendt fra DFEF Fløenbaken Bergen, arbeider med skrive- og leseopplæring på Papua Ny-Guinea. Hobby Du kan bli mer kjent med Wycliffe i Norge på internett: kjærlighet til folkegruppene hun betjener. - Be om at Gud skal lede henne til de misjonærene og medarbeiderne hun skal hjelpe med leseopplæring. - Be om at Gud legger tilrette for henne i forhold til lesekurs i landsbyene. - Be om beskyttelse fra sykdom og farlige situasjoner, at Gud holder sin hånd over henne. - Be om at hennes tjeneste skal lykkes og at hun kan oppleve glede og overskudd i tjenesten. 35

19 Israel med sin forlovede Alisha. De gifter seg i denne måneden. Israel underviser i Higueras de Abuya. Møt Jose Luis og Israel! Fokus på Mexico Tekst og foto: Rose Høiland Jose Luis Echeverria Vil du leke med livet ditt? 1. Hvordan ble du kjent med Jesus? Jeg var fem år da pappa tok meg med på møte for første gang. Jeg likte meg på møtene fordi det var mange barn og vi lekte mye, men da jeg ble tenåring ble det kjedelig. I noen år gikk jeg en gang i uka for at pappa ikke skulle bli sint og ikke ville låne meg bilen sin. 20 år gammel, mens jeg holdt på med siste året av utdannelsen min bestemte jeg meg for å søke denne Guden som jeg hadde hørt så mye om gjennom hele barndommen. En dag da jeg satt alene på rommet mitt og ba, hørte jeg helt tydelig Gud si til meg: «Vil du tjene meg, eller vil du fortsette å leke med livet ditt?» Jeg svarte: «Jeg vil tjene deg, Herre». Det er nå omtrent åtte år siden og jeg angrer ikke, men gleder meg over å leve livet mitt sammen med Jesus. 2. Hva gjorde at du begynte å jobbe med misjonærene fra Norge? (Jose) Luis og barn i Higueras hvor ingen kjenner Jesus Møte med mexicanere i tjeneste: Rose og Arnt Rino Høiland ønsker å se flere mexicanere i tjeneste som arbeider for vekkelse i Mexico. Utfordringene i forhold til dette er først og fremst økonomiske, og prosjektmidlene holder kun til å støtte tre Israel leder lovsang ungdommer en til to dager i uken. De to tror det ligger et stort potensiale ved å rekruttere nasjonale arbeidere til misjonstjeneste. Les her intervjuer med to av ungdommene som brenner for å tjene Jesus! Ferdig med Ungdom i Oppdrags disippeltreningsskole ba jeg over hva jeg skulle gjøre videre. Jeg fikk invitasjon om å bli med til Higueras de Abuya. Selv om det var en kjempe utfordring å skulle stå som ansvarlig for arbeidet et helt år, sa jeg ja fordi jeg alltid har likt å drive med evangelisering. 3. Hvilke drømmer har du for fremtiden i den tjenesten du står i? Jeg ønsker å fortsette med dette fordi Gud har kalt meg. Jeg tror at Gud skal gjøre det mulig å etablere menigheter på hvert sted i Sinaloa. Spesielt ivrer jeg for min egen by, Culiacan., mange ganger. En gang skulle jeg reise til Thailand på team. Jeg trengte 2500 dollar for å betale reisen. Jeg ønsket virkelig å reise, noe jeg fortalte til Gud. Siden gjorde jeg alt jeg kunne for å skrape sammen nok penger, men det jeg hadde var kun nok til pass og visa. Pappa ville ikke støtte meg. Han var veldig uenig i at jeg skulle reise, men da det gjensto 2 uker må han ha ombestemt seg fordi han gav meg over halvparten. Senere fikk jeg resten av noen venner. For meg var det et vitnesbyrd om Guds kjærlighet og omsorg for meg. Han sørger alltid for meg. 6. Hva vil du si til kristne i Norge? 4. Kan du fortelle om noe du har opplevd i Higeruas de Abuya som har gjort inntrykk på deg? Det finnes ingenting som er bedre og mer verdifullt enn det å kunne arbeide for Guds sak. Det er et stort privilegium. Det må være den hengivenheten jeg er blitt møtt med fra folk der. Hele tiden uttrykker de sin takknemlighet for at vi kommer og deler Guds Ord. Noen kvinner har sagt at de opplever meg som en sønn. Det gjør inntrykk. Jeg tror bare det er Guds kjærlighet som kan gjøre noe slikt. Israel Nava Hernandez 5. Har Gud noen gang hjulpet deg gjennom et problem eller en vanskelig situasjon? Hvilke drømmer har du for fremtiden i den tjenesten du står i? Jeg ønsker å se en menighet etablert der vi jobber, se mennesker vokse i modenhet og kjennskap til Gud. 4. Kan du fortelle om noe du har opplevd i Higueras de Abuya som har gjort inntrykk på deg? Vi har bedt lenge for en mann som hadde blitt blind i en ulykke. Han har blitt veldig mye bedre og holder på å få synet tilbake. 5. Har Gud noen gang hjulpet deg gjennom et problem eller en vanskelig situasjon? Jeg kommer opprinnelig fra Durango. 14 dager før jeg skulle reise til Culiacan for å gå på disippeltreningsskole, var moren min utsatt for en ulykke. Taket raste sammen i bygningen der hun bodde. Mamma omkom og da vi lette etter henne i ruinene var det jeg som fant henne. Det var en fryktelig tragisk opplevelse og det gjorde det veldig vanskelig for meg å reise, men Gud styrket meg på en helt ekstraordinær måte slik at jeg kunne gå videre med livet mitt og tjene Ham. 6. Hva vil du si til kristne i Norge? 1. Hvordan ble du kjent med Jesus? Foreldrene mine tok i mot Jesus da jeg var liten og begynte å lære meg Guds vei. Jeg tok imot Jesus som min Frelser da jeg var 11 år gammel. Det er lett å tenke at vi har tatt imot alt Gud har for oss, men så har han stadig mer! Derfor bør vi ikke slå oss til ro, men stadig finne ut og søke det han har for oss. 2. Hva gjorde at du begynte å jobbe med oss? Vil du være med å støtte Jose Luis og Israel og andre unge mexicanere, bli med som fast giver på Rose og Rinos prosjektkonto. Fordi det er mange landsbyer rundt oss Fakta om Mexico Selv om myndighetene har satt strenge restriksjoner mot religiøs virksomheten, er mexicanerne søkende og ønsker å kjenne Gud. Tekst: Leif Frode Svendsen Kilde: Operasjon World FAKTA: Mexico har over 104 millioner innbyggere, som er delt inn to store folkegrupper, urbefolkning ( indigenas ) og mestisene. Ellers er det mange afrikanere i landet, som små grupper av tyskere (flyktninger fra nazitiden) og italienere. Landet har vært strengt sekulært, og først på slutten av åtti-tallet innførte en igjen diplomatiske forbindelser med Pavestolen. Til tross for strenge restreksjoner for kristen virksomhet, er 88 prosent av befolkningen katolsk og har et nært forhold til kirken. En regner med at cirka 6 prosent av befolkningen er evangeliske kristne, hvor Assemblies of God er størst med over 4000 menigheter. Rose og Arnt Rino Høiland og deres tre barn bor i Culican og driver med menighetsplantning på landsbygda. De er utsendt fra Bykirken i Tønsberg, men er tilknyttet DFEF. BE FOR MEXICO: - Be om at mange av katolikkene 37 (Jose) Luis deler ut mat til en kvinne i forsamlingen i Higueras som lever i åpenbar synd og kun har navn av å være kristne, kan bli frelst og møte Jesus. Gud må bryte katolisismens negative innflytelse og grep på folket. Mexico trenger vekkelse! - Be for de som blir forfulgt for sin evangeliske tro, at Gud vil holde sin hånd over dem og gi dem godt vitnesbyrd. - Gode lederskap er hemmeligheten til en fortsatt sunn vekst og sunne menigheter. Be om at Gud reiser opp nye ledere som kan føre Guds rike fram, og husk på alle lederprogrammer og bibelskoler som driver med trening og bibelundervisning. - Over halvparten av befolkningen er under 20 år. Be om at Herren vil bringe vekkelse til universiteter og skoler over hele Mexico. - Be om at Guds rike skal utbre seg til urbefolkningen og det dannes menigheter i store og mindre byer med ingen evangelisk virksomhet. - Be spesielt om vekkelse for Mexico City (hovedstaden) som har over 30 millioner innbyggere og cirka en halv million gjenfødte troende. BE FOR HØILANDS: - Be om Guds beskyttelse og velsignelse over familien. - Be om at Høilands visjon om å plante menigheter i landsby etter landsby kan lykkes, og at de kan få visdom og nåde til å knytte til seg de rette medarbeiderne. Be også om at familien kan få inn nok gaver til dette prosjektet. - Be om at Gud holder sin hånd over de tre menighetene som er plantet, at Gud kan reise opp lokale ledere og skape vekkelse.

20 Roald Lidal sammen med dyktige nestledere, Fumihiko Nakamura (til venstre) og Toshi Iwaoka. Lisbeth og Harald Bjerkeng er utsendt fra Betel Ski. Bibeltrykkeriet i pan Fokus på pan Tekst: Inga og Roald Lidal Foto: Vidar Aronsen JAPAN: Arbeidet ved bibeltrykkeriet går ved inngangen til 2008 for fullt, og utfordringene er mange. En hovedoppgave er å være med og skaffe bibler til millionene som ennå ikke har en. Dette er en utfordring som virkelig fortjener betegnelsen enorm. At Guds sak går fram med stormskritt i mange land, er virkelig noe å takke Herren for. At vi kristne med ressurser ikke klarer å skaffe dem bibler, er derimot ganske utrolig. Det er nødvendig at mange får sine øyne opplatt og blir med i denne store og viktige oppgaven. Be med oss om at midler må bli frigitt og at vi må være i stand til å få Guds ord ut til enda flere. En annen utfordring gjelder kort og godt utbredelsen av evangeliet til massene som ennå ikke har hørt om Jesus. I pan har vi minst 126 millioner mennesker som fremdeles står utenfor samfunnet med den levende, oppstandne Frelseren. Vi gleder oss over at så mange som kanskje 100 millioner kinesere har tatt - Guds rike går fram i Swaziland... Uten fastboende misjonærer går menighetene framover som aldri før i Swaziland. Per Arild Weiby, som besøker landet ofte, betyr imidlertid mye for vennene og hivog aidsprosjektet Naticc. FAKTA: Swaziland er et monarki som ligger sør i Afrika. Det bor over imot budskapet om Jesus, men vi må ikke glemme at Kina har 1,2 milliarder som ennå ikke har hørt om ham. Vi kunne nevne land etter land, og behovene er ufattelig store. Litteratur er et av midlene som har muligheter for å nå mengdene og for å gå dit misjonærer ikke er velkommen. Hva trengs for å få gjort noe som monner? Jo, først og fremst forbønn. Vi som er med på fronten, trenger visdom, visjon og Guds nåde over våre liv. Vi trenger med andre ord forbønn. Det trengs dessuten igjen midler, og hvordan blir disse frigjort? Først og fremst skjer det som et resultat av bønn. Sven Svendsen er utsendt fra Betel Volda som misjonær til Sri Lanka. Her arbeider han ved Litteraturmisjonens trykkeri. Inga og Roald Lidal er utsendt fra Sion, Mosterhamn. foretningsmann som ble veldig begeistret for Manga Messiah, sa det slik: Denne boka har potensial i seg til å forvandle Kina. - For denne boka ville jeg være villig til å gå i fengsel. Og hvordan vil vi så kunne nå målet med å nå ut til massene med denne og kommende bøker? Jo, ved at venner er med og ber. Vi som står i ledelsen for trykkeriet, kjenner også et spesielt behov for forbønn. Arbeidet lykkes ikke ved vår kløkt og visdom, men ved at venner er med og ber. Vi trenger dessuten en medarbeider i administrasjonen som behersker engelsk. Hvordan finner vi en person med kall, med de rette egenskaper og med syn for saken? Jo, ved at noen er med og ber. I denne forbindelsen vil vi gjerne nevne MANGA-prosjektet vårt. Ved Guds nåde ser vi ut for å ha truffet spikeren på hodet. Manga Messiah som er en gjenfortelling av de fire evangeliene er allerede blitt utrolig populær. Oversettelse foregår på ca. 20 språk, og flere vil snart komme til. Den japanske tegneserieformen, manga, er populær over hele verden, og vi tror at flere titalls millioner bøker skulle kunne bli distribuert over den ganske jord i de kommende år. En kristen kinesisk Vi kan neppe overvurdere betydningen av bønn. Det er ikke vi som skal bevege, lokke eller tvinge Gud til å hjelpe oss. Vi kan vel faktisk ikke forstå hvorfor han som kjenner alle våre behov og som mer enn gjerne vil og kan hjelpe, har gjort det slik at vi skal be. Men han har sagt at vi skal be, og så skal vi få. Bønnen gjør noe med oss, og det er av største betydning at vi er med i bønnens og forbønnens tjeneste også for misjonens store og viktige sak. 1 million mennesker i landet. Hele 80 prosent av befolkningen arbeider innen jordbruket, og de fleste som har vanlig arbeid pendler til Sør-Afrika. Inntektsforskjellene mellom rike og fattige er betydelige og det er stor fattigdom i landet. MHU-kontoret, har et overoppsyn med flere prosjekter i landet, som fortsatt mottar støtte fra Norge. Han er en nøkkelperson og har gjort en kjempejobb i forhold til hiv- og aidsprosjektet Naticc. Dessverre er nær 30 prosent av befolkningen smittet av hiv og tusenvis av barn har mistet sine foreldre. DFEF har hatt misjon i landet siden 1910, men i dag står bevegelsen i landet på egne bein med nasjonale ledere. Veksten i menighetene har i nyere tid vært stor og det er planer om å plante flere forsamlinger. Per Arild Weiby, bistandsansvarlig på 38 En regner med at så mange som 80 prosent av befolkningen ser på seg selv som evangeliske kristne, men det er behov for vekkelse og fornyelse. BØNN FOR SWAZILAND: - Be om at Herren velsigner Naticc- Kjersti og Vidar Aronsen er utsendt fra Knoffsgate, Drammen. Noen fakta: * Startet i * Hildur og Arnfinn Andås var drivkraften fra en spede begynnelse til de reiste fra pan i * Flyttet fra Niiza til nåværende lokaler i Hatoyama i Saitama fylke nordvest av Tokyo i * Lokaliteter: Hovedbygg i 3 etasjer med en samlet golvflate på ca kvm. * Misjonærer fra Norge i dag: Inga og Roald Lidal og Lisbeth og Harald Bjerkeng. Kjersti og Vidar Aronsen har dessuten tilknytning til arbeidet selv om de nå er bosatt i Drammen. * Antall arbeidere: Ca. 60 fra i alt 7 land. * Antall trykkpresser: 3 store rotasjonspresser og 1 ark-presse, i tillegg til mye annet utstyr. * 2007 ble mer enn 5 millioner bibler og nyetestamenter produsert på i alt 23 språk. I tillegg kom minst 10 millioner eksemplar av ulikt evangeliseringsmateriell. prosjektet DFEF er involvert i, at det skal være til rik velsignelse og hjelp for de som er smittet av hiv- og aids. - Be om at DFEFs søsterbevegelse i landet fortsatt må vokse og plante nye menigheter. - Be om at Gud kan legge tilrette for vennene at de får et telt som de kan bruke til evangeliseringskampanjer. - Be for menigheten i Nhlangano, at det kan legge seg tilrette med midler slik at de kan få utvidet menighetslokalet. - Be for Per Arild Weiby, som er en nøkkelperson i bistandsarbeidet, at Gud gir han styrke og visdom til å utvikle arbeidet videre. Be om at han får visdom til å knytte til seg dyktige medarbeidere. Svendsen på Sri Lanka Tekst: Leif Frode Svendsen Foto: Privat FAKTA: I overkant 20 millioner mennesker bor i dette landet cirka 70 prosent av befolkningen er buddhister. Ellers er det bare cirka en halv million evangeliske kristne i landet. For øyeblikket arbeider cirka 145 misjonærer i landet, hvor størstedelen kommer fra USA og Sør Korea. Siden 1980 har det vært sterk vekst blant de evangeliske, hvor det i 1980 var cirka kristne, mot i 2000 og nær sagt en dobling fram til Sven Svendsen arbeider ved Litteraturmisjonens trykkeri, men er også aktiv i en lokal menighet. Bønn for landet: - Be om at konflikten mellom Sinhala og tamilene må brytes, husk å be om at Gud må stanse påvirkningen fra ekstremistiske sinhalabuddhister. - Be om at de beryktede geriljakrigerne Tamiltigrene må settes til side. - Be om at de etablerte kristne skal vende seg fra liberal teologi, og bli satt i brann for å vinne folket sitt for Jesus. - Be om at de evangeliske kampanjene må lykkes og at mange må bli frelst. - Be om enhet mellom de kristne bevegelsene og menighetene. - Siden 1990 har det vært større forfølgelse av de kristne. Be for dem som bli forfulgt. - Myndighetene har blitt mye strengere med å godkjenne visa, noe som har gjort det vanskelig for nye misjonærer å komme inn i landet. Be om at Gud skal snu dette. 39 Be for Svendsen: - Be for driften ved misjonstrykkeriet, om Guds velsignelse og fortsatt vekst på alle områder. - Be om at tjenesten Svend er med på i forhold til å spre evangeliet rundt på øya, spesielt avsidesliggende steder. Be om at traktater og annet materiell må bli tatt godt i mot og lest. - Be om Guds beskyttelse over familien. - Be om åndelig styrke i liv og tjeneste. - Be om vekkelse for Sri Lanka! SISTE! Familien Svendsen flyttet i desember inn i nytt hus i Negombo-området. Egentlig fikk Svend i oppdrag å finne et hus til et tysk par som skal arbeide ved trykkeriet. Han undersøkte markedet grundig og fant et hus han mente burde passe. Etter flere runder med selger ble imidlertid prisen for høy og tyskerne fant et annet hus. I august reiste Svend på en kortere reise hjem til Norge, men fikk ideen om å sende en siste mail til selgeren. - Han svarte raskt, og dumpet prisen til det halve. For noen få tusen rupies kunne vi også få kjøpe innredningen. Jeg og Roshani, som begge ønsket oss nærmere menigheten og arbeidsstedet mitt, hadde lenge bedt om at Herren måtte åpne en dør for oss. Og vi fikk bønnesvar, slo til og flyttet i desember inn i vårt nye hjem. Dessverre er misunnelse veldig utbredt på Sri Lanka, og noen av familien til Roshani har plaget oss. Men heldigvis bor de et godt stykke fra det nye hjemmet.

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste 11. 6. 2017 Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Takk for mange gode år her i Nidaros bispedømme, under tre biskoper som jeg satte og setter veldig høyt. Det begynte

Detaljer

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse PREKEN Søndag før pinse Fjellhamar kirke 28. mai 2017 Johannes 15, 26 27 ELSKE MIDT I HATET Prekenteksten vi nettopp hørte lest er kort, men hentet fra den lengste talen i evangeliene. I tre år hadde disiplene

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer