HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK"

Transkript

1 HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK et hus for og med mennesker Avvikskjema finner du HER Revidert Side 1 av 47

2 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar og organisering 5 4. Risikovurderinger Risikovurdering Hele bygget Sikkerhetsinstrukser 5.1 Brann Instruks for etasjeansvarlig Instruks for eksamensvakter Instruks for IT-avdeling Instruks for undervisningspersonell Ulykke Skader personell Skader utstyr Håndtering av uønsket personell Avviksrapportering HMS håndtering utenom åpningstid Instruks for registrering av håndverkere Bruk av rusmidler Fullmakt for vektertjeneste TVD tilsyn, vedlikehold og drift 6.1 Brann Førstehjelp Teknisk utstyr Vernerunde Avvik Oversikt over tillatt antall personer Stillingsinstruks brannvernleder Arbeidstillatelse for bygningsarbeidet Instruks bygningsarbeider Arbeidstillatelse varme arbeider Instruks for varme arbeider 45 Revidert Side 2 av 47

3 Handlingsplan Følgende forhold er avdekket og skal utbedres innen fastsatt tidsfrist: KH= Kirsten Heggelund HG = Hebert Garcia TI = Torbjørn Isene Ref.nr. A= Avviksmelding VR= Vernerunde Avvikstekst Ansvarlig Prioritet 1-3 Tidsfrist dato Utført dato Navnelisten skal suppleres med navn - vernetjenesten Leietaker/KH utført Førstehjelpsutstyr i informasjonen Kjell Brurberg utført Båre monteres i varemottak Hebert Garcia Livbøyer skal anskaffes og monteres ved elva Per Eriksson utført Det må sørges for tilstrekkelig avsug ved lading av reholdsmaskiner Hebert Garcia 2 Løst ved å bytte batteri som ikke avgir gass Det må anskaffes bærbart håndslokkeutstyr Kjell Brurberg utført Sikkerhetshåndboken må presenteres for leietakerne/vo Kirsten H Utført 07, 08 og 0209 Bestille Evac Chair, montert i brantrapp 3.etg mot Kjell Brurberg Er på plass US/elv Lage oversikt over antall personer i etasje/rom Kirsten H 3 Utført okt. 08 Arrangere brannøvelse 1.halvdel august Kjell Brurberg Utført 07 og 08 Montere rømningsplaner NBC/Eurosign/HG Utført Etablere gode rutiner for avviksmeldinger Kirsten H Ikke tilfr, brukes ikke av leietakere Kjøpe inn hjertestarter, montere i informasjonen og arrangere kurs Hebert Garcia utført Revidert Side 3 av 47

4 Arrangere førstehjelpskurs Hebert Garcia 2 uført Revidert Side 4 av 47

5 Målsetting for HMS-arbeidet HMS-forebyggende arbeid skal vektlegges ved vår arbeidsplass. Dette for å sikre personene som arbeider, studerer eller besøker bygningen, og verdiene vi skaper for våre kunder og samfunnet. Målsetningen er at det ikke skal oppstå hendelser som medfører varig skade på personer eller tap av menneskeliv. Innenfor vårt system for styring og drift, skal det utvikles systematiske tiltak gjennom oppfølging av handlingsplanen. Vi vil arbeide aktivt for å gjøre virksomheten sikrere ved å følge lover og forskrifter samt forebygge skader og ulykker etter beste evne. Vi vil også kontinuerlig arbeide for at trivselen på arbeidsplassen til enhver tid er best mulig. Det overordnede mål er i størst mulig grad å begrense uønskede hendelser i vår virksomhet. Den enkelte leietaker er selv ansvarlig for eget område og plikter til å lage planer som tilfredsstiller denne målsettingen. Drammen 12. mai 2011 Kirsten Heggelund Papirbredden Eiendom AS Hebert Garcia Sikkerhetsansvarlig/ Brannvernleder Høgskolen i Buskerud BI Drammen Leietaker 1 Leietaker 2 Høgskolen i Telemark Drammensbiblioteket Leietaker 3 Leietaker 4 INSAM AS Innovasjon Norge AS Leietaker 5 Leietaker 6 Papirbredden Innovasjon AS Karrieresenteret Leietaker 7 Leietaker 8 NORLI Leietaker 9 Leietaker 10 Revidert Side 5 av 47

6 Vernetjenesten ansvar og organisering Navn Arbeidsgiver Ansvar ved evakuering Telefon Kirsten Heggelund Papirbredden Eiendom AS Overordnet ansvar Hebert Garcia Papirbredden Eiendom AS Brannvernleder Overordnet ansvar Torbjørn Isene Papirbredden Eiendom AS Vara brannvernleder Informasjonen Securitas Bistå ved evakuering og lignende PS Etasjevakt U etg. Driftsrom og garasje Betjent skranke 1. etg. Biblioteket Etasjevakt 1. etg. Bibliotek Kjøkken og serveringspersonale SiBu Etasjevakt 1. etg. Kantine/Kafè Betjening Norli Etasjevakt 1. etg. Bokhandel Den som er på jobb Karrieresenteret Etasjevakt 1. etg. Karrieresenter Biblioteket Etasjevakt 2. etg. Bibliotek Betjent skranke 2. etg. Biblioteket Etasjevakt 2. etg. Trappevakt Aktuell Foreleser Biblioteket Etasjevakt 2. etg. Undervisning Betjent skranke 3. etg. Biblioteket Etasjevakt 3. etg. Trappevakt Biblioteket Etasjevakt 3. etg. Undervisning Biblioteket Etasjevakt 3. etg. Bibliotek Betjent skranke HiBu HiBu Etasjevakt 4. etg. Trappevakt Aktuell Foreleser HiBu Etasjevakt 4. etg. Undervisning Aktuell Foreleser HiBu Etasjevakt 4. etg. Undervisning HiBu Etasjevakt 5. etg. Trappevakt HiBu Etasjevakt 5. etg. Undervisning HiT v/kirsten Palm Etasjevakt 5. etg. Undervisning Administrasjon BI BI Etasjevakt 6. etg. Trappevakt Administrasjon BI BI Etasjevakt 6. etg. Undervisning Administrasjon BI BI Etasjevakt 6. etg. Undervisning INSAM AS INSAM AS Etasjevakt 6. etg. Eget og nærliggende område Ole Herman Oppen Innovasjon Norge As Etasjevakt 7. etg. Leder Ingun Dahl/Kirsten Moem Innovasjon Norge As Etasjevakt 7. etg. Brannvakter Papirbredden Innovasjon Papirbredden Innovasjon Etasjevakt 7. etg. Trappevakt Eget arrangement Cinovation Ansvarlig for eget bygg Den som er ansvarlig for en klasse/et arrangement har et særskilt ansvar for sin gruppe! Revidert Side 6 av 47

7 Risikovurdering Risikovurdering hele bygget Revidert Side 7 av 47

8 Risikovurderinger Mulig uønsket hendelse Identifiser mulige hendelser og tilstander som kan lede til farlige situasjoner for mennesker, miljø og evt. materiell/utstyr. Kriterier for vurdering av sannsynlighet og konsekvens Hver enkelt aktivitet vurderes ut fra hvilke uønskede hendelser som i verste fall kan skje. For hver mulig uønsket hendelse vurderes sannsynlighet og konsekvens. Før man begynner tallfestingen, bør deltagerne bli enige om hva man legger i vurderingskriteriene: Sannsynligheten for at noe kan gå galt vurderes etter følgende kriterier: 1 Svært liten 1 gang pr. 10 år eller sjeldnere 2 Liten 1 gang pr.år 3 Stor 1 gang pr.måned 4 Svært stor 1 gang pr. uke eller oftere Konsekvens for menneske vurderes etter følgende kriterier: 1 Mindre farlig Skader uten fravær, ubetydelig helserisiko 2 Farlig Fraværsskade, kan gi akutt sykdomstilstand 3 Kritisk Skade med varig mèn, kan gi alvorlige helseskader/sykdom 4 Meget kritisk Enheten vurderer selv om de vil fylle ut konsekvens for økonomi/materiell (øk/matr.) Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens Beregn risikoverdi for Menneske og evt. økonomi/materiell hver for seg. For aktiviteter med risikoverdi 16, 12 eller enkeltverdi på 4, skal sikringstiltak (både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende) dokumenteres med beskrivelse av tiltak og ansvar. Til kolonnen Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak : Revidert Side 8 av 47

9 Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak. Risikoverdi Enkeltverdi Tiltaksnivå Strakstiltak Tiltak på kort sikt; innen 3-6 mnd 4-2 Tiltak anbefales innen 1 år 1 Arkiveres for dokumentasjon av lav risiko Revidert Side 9 av 47

10 Bygningsdel Mulig uønsket hendelse / belastning Sannsynlighet (1-4) Menneske (1-4) Konsekvens Økonomisk / materiell (1-4) Risikoverdi (max) Kommentar/status/ forslag til tiltak Hele brannalarmanlegget er utstyrt med forsinket overføring til brannvesen på 3 minutter Forvarsel aktiveres med følgende melding: sendes SMS til Securitas, KH TI og HG hvor stedet er angitt Hele bygget Brannalarm Etter 3 Minutter aktiveres oveføring og taleanlegget varsler brann. Ansvarlig på Papirbredden har noe tid til å vurdere situasjonen og eventuelt avlyse utrykning. Ved brann, ringe 110 umiddelbart IT avdeling i 3. etg. En person blir sittende igjen for å passe på dyrt utstyr, avventer nærmere beskjed fra Informasjonen eller en kollaga. UNDER EKSAMEN En eksamensvakt sitter igjen sammen med kandidatene. En eksamensvakt kontakter informasjonen for nærmere beskjed. Når bygger er ubemannet: Dersom det er brann vil sprinkleranlegget løse ut uansett. De som arbeider her har fått et forvarsel og er klare til å forlate bygget. Hele bygget Hele eller deler av brannalarmanlegget er defekt / utkoplet Det utpekes brannvakter blant personalet, dersom dette ikke kan utføres av Securitas. Disse foretar én gang pr. time brannrunder i alle rom Revidert Side 10 av 47

11 Hele bygget Hele bygget Hele bygget Hele eller deler av sprinkleranlegget er defekt / utkoplet, f.eks. som følge av at vanntilførselen er falt ut eller redusert. Elektriske, sambandstekniske, VVS-, eller andre arbeider som medfører at branncellebegrensning er gjennombrutt eller svekket. Vedlikehold av manuelt slokkeutstyr kan medføre midlertidig redusert brannberedskap der brannalarmen er utkoblet. Brannvesenet informeres om utkoblingen. Informasjon om hvilke deler/soner som er utkoblet skal foreligge i resepsjonen. Det utpekes brannvakter blant personalet. Disse foretar én gang pr. time brannrunder i alle rom der sprinkleranlegget er utkoblet. Ekstra slokkeutstyr skal være tilgjengelig på det aktuelle stedet. Ekstra slokkeutstyr skal være tilgjengelig på det aktuelle stedet. Revidert Side 11 av 47

12 Bygningsdel Hele bygget Hele bygget Mulig uønsket hendelse / belastning Rømningsvei eller tilkomst til denne blokkeres/stenges midlertidig Arrangementer som øker personbelastningen eller brannbelastningen Sannsynlighet (1-4) Menneske (1-4) Konsekvens Økonomisk / materiell (1-4) Risikoverdi (max) Kommentar/status/ forslag til tiltak Det må i slike tilfeller settes opp god skilting for å henvise til nærmeste nødutgang. I de områder som naturlig hører til den aktuelle rømningsvei skal det også opplyses om at man må bruke en annen rømningsvei, slik at man på et tidligst mulig tidspunkt blir klar over situasjonen. I første omgang søkes det å unngå slike situasjoner. Ved forelesninger\ tilstelninger der det forventes et høyt antall deltakere skal billetter deles ut i informasjonen, Når antall deltagere= auditoriets/det aktuelle områdets maks- kapasitet slipper ikke flere deltagere inn. Skulle det allikevel oppstå situasjoner der maks- kapasitet er oversteget, skal det settes ut et tilstrekkelig antall brannvakter ved hver utgang fra f.eks. auditoriet som er godt trent i hvor nødutgangene befinner seg og som har et klart definert ansvarsområde i en evt. evakueringssituasjon. Revidert Side 12 av 47

13 Bygningsdel etg. samt kjeller etg. samt kjeller Hele bygget samt uteområder Hele bygget mellom kl Bruk av åpen ild Mulig uønsket hendelse / belastning Evakuering av personer med fysiske handikap (svaksynte, rullestolbrukere etc.) ved brann Evakuering av personer med fysiske handikap (svaksynte, rullestolbrukere etc.) ved heisstans Uønsket personell/personer som anses som farlige/med truende oppførsel oppholder seg i bygningen/på bygningens uteområde. Resepsjonen er ubetjent i denne perioden. Farlig/uønsket situasjon oppstår pga uønsket personell/personer med truende oppførsel/brann etc. Bruk av stearinlys og annen åpen ild Sannsynlighet (1-4) Menneske (1-4) Konsekvens Økonomisk / materiell (1-4) Risikoverdi (max) Kommentar/status/ forslag til tiltak Det må utpekes ansvarlige funksjoner for å evakuere disse, normalt er dette ansvarlig foreleser. Securitas forsøker til enhver tid å kartlegge om det er rullestolbrukere i huset. Rullestolbrukere må bæres. Evac Chair er plassert i branntrapp nr 4 i 3.etasje. Det må utpekes ansvarlige funksjoner for å bistå disse. Rullestolbrukere må bæres. Evac Chair er plassert i branntrapp nr 4 i 3.etasje. Se kap. 5.5, Rutine for håndtering av uønsket personell. All bruk av åpen ild må ikke forekomme i åpne publikumsareal (unntatt er informasjonsskranke og betjent kafé.) All annet bruk av åpen ild vurderes og avtales med brannvernleder/ securitas. Skittentøybeholder 5.etg- - påtenningsfare Skittentøy fra helsefag oppbevares i tralle i gang 5.etg Ved undersøkelse viser det seg at tekstilene er laget av brannhemmet materiale og brannfaren synes minimal. Gangen er også avlåst for Revidert Side 13 av 47

14 Bruk av grill på terrasser Bruk av grill til matlaging på terrassene kan føre til brann publikum ettermiddag/helg. Det er kun Cafe Papirbredden som har tillatelse til å benytte grill på terrassene, dog etter avtale med brannvernleder for hver gang. Cafe papirbredden må lage en egen instruks for dette som godkjennes av brannvernleder. Brannhemmende duk bør benyttes. Revidert Side 14 av 47

15 Sikkerhetsinstrukser 7. Sikkerhetsinstrukser 5.1 Brann Instruks for etasjeansvarlig Instruks for eksamensvakter Instruks for IT-avdeling Instruks for undervisningspersonell 5.2 Ulykke 5.3 Skader personell 5.4 Skader utstyr 5.5 Håndtering av uønsket personell 5.6 Avviksrapportering 5.7 HMS-håndtering utenom åpningstid 5.8 Instruks for registrering av håndverkere 5.9 Fullmakt for vektertjeneste 5.10 Bruk av rusmidler Revidert Side 15 av 47

16 Brann Hensikt Sørge for at branntilløp varsles på korrekt måte og at berørt personell blir effektivt evakuert. Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle brann. Forelesere har et særskilt ansvar for sine studenter. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for branntilløp. Brannvernleder har øverste myndighet i bygget. Beskrivelse VARSLE Dersom det ikke høres brannalarm, varsle andre. Trykk på manuell brannmelder. Ring brannvesenet på tlf 110. Kommandosentral er ved resepsjonen i 1. etg. REDDE Mennesker utsatt for brannfare. SLOKKE Forsøk å slokke brannen med nærmeste slokkeutstyr. Hvis ikke: Lukk vinduer og dører. Forlat bygningen. RØMME Evakuere bygningen iht. evakueringsplan. Hver ansvarlig etasjevakt evakuerer sitt lokale. Samlingsplass: Plassen foran Ypsilon bro. Bruk nærmeste rømningsvei. Rullestolbrukere evakueres uten rullestol. Det finnes evacuation chair i 3.etg i trapp 4. HJELPE Bistå ansvarlig personell. Instruksen er godkjent pr:mai/2012 Sign: Hebert Garcia. Revidert Side 16 av 47

17 Instruks for Etasjeansvarlig ved brannog brannalarm Hensikt Sørge for at berørt personell blir effektivt evakuert ut gjennom nærliggende nødutganger. Hindre utgang gjennom hovedtrapp. Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle brann. Forelesere har et særskilt ansvar for sine studenter. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for branntilløp. Brannvernleder har øverste myndighet i bygget. Beskrivelse RØMME Evakuere bygningen iht. evakueringsplan. Hver ansvarlig etasjevakt evakuerer sitt lokale. Lukk vinduer og dører. Forlat bygningen. Samlingsplass: Plassen foran Ypsilon bro. Bruk nærmeste rømningsvei. Rullestolbrukere evakueres uten rullestol. HJELPE Bistå ansvarlig personell. Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Bruk utlevert refleksvest som uniform. Instruksen er godkjent pr: Mai /2012 Sign: Hebert Garcia Revidert Side 17 av 47

18 Instruks for eksamensvakter ved brann- og brannalarm Hensikt Brannalarm under eksamen kan i de fleste tilfeller føre til at parallelle eksamener ved andre høgskoler også må avlyses Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle brann. Eksamensvakter har et særskilt ansvar for sine eksamenskandidater. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for branntilløp. Brannvernleder har øverste myndighet i bygget. Beskrivelse Ved brannalarm når eksamen pågår skal eksamensvakter bli igjen i eksamensrommet sammen med kandidatene. Eksamensvakter får beskjed over høyttaler når faren er over. Ser/eller lukter røyk SKAL eksamensvaktene evakuere kandidatene ut i rømningstrappen og ut til samlingsplass. RØMME Evakuere bygningen iht. evakueringsplan. Hver ansvarlig etasjevakt evakuerer sitt lokale. Samlingsplass: Plassen foran Ypsilon bru. Bruk nærmeste rømningsvei. Rullestolbrukere evakueres uten rullestol. HJELPE Bistå ansvarlig personell. Instruksen er godkjent pr: mai /2012 Sign: Hebert Garcia. Revidert Side 18 av 47

19 Instruks for IT avdeling ved brann- og brannalarm Hensikt IT avdelingen er lokalisert i et område slik at rømningsveien ut av bygget går igjennom arealene. Dette fremstår som en stor sikkerhetsrisiko for driften av bygget og det utstyret som er plassert i avdelingen Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle brann. IT avdelingen har et særskilt ansvar for sine ansatte. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for branntilløp. Brannvernleder har øverste myndighet i bygget. Beskrivelse VED BRANNALARM En IT ansatt blir igjen i lokalene for å passe på utstyret. Det påhviler øvrige ansatte et særskilt ansvar i forhold til varsling og kommunikasjon med denne personen. RØMME Evakuere bygningen iht. evakueringsplan. Hver ansvarlig etasjevakt evakuerer sitt lokale. Samlingsplass: Plassen foran Fyrhuset. Bruk nærmeste rømningsvei. Rullestolbrukere evakueres uten rullestol. HJELPE Bistå ansvarlig personell. Instruksen er godkjent pr: Mai /2012 Sign: Hebert Garcia. Revidert Side 19 av 47

20 Instruks for undervisningspersonell ved brann- og brannalarm Hensikt Sørge for at studenter og kursdeltakere blir effektivt evakuert ut gjennom nærliggende nødutganger. Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle brann. Forelesere har et særskilt ansvar for sine studenter. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for branntilløp. Brannvernleder har øverste myndighet i bygget. Beskrivelse RØMME Evakuere bygningen iht. evakueringsplan. Hver ansvarlig foreleser evakuerer sitt lokale ut gjennom nærmeste nødutgang. Lukk vinduer og dører. Forlat bygningen. NB! Hovedtrapp er IKKE nødutgang Samlingsplass: Plassen foran Ypsilon bro. Bruk nærmeste rømningsvei. Rullestolbrukere evakueres uten rullestol. HJELPE Bistå ansvarlig personell. Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Instruksen er godkjent pr: Mai / 2012 Sign: Hebert Garcia. Revidert Side 20 av 47

21 Ulykke Hensikt Sørge for at alvorlige personskader og ulykker varsles på korrekt måte og at berørt personell blir riktig behandlet. Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle om alvorlige personskader eller ulykker. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for personskader eller ulykker. Beskrivelse Varsling av ulykke: Varsle ambulanse tlf. 113 Evt. Drammen legevakt: tlf Informere: Hvem ringer: Hvor ringer du fra: Hva har skjedd: Aksjonere: Gi om nødvendig førstehjelp. Dersom det er trenede førstehjelpere i nærheten, kontakt disse. Evt. kontakt sykestuen i 5.etasje. Sikre ulykkesstedet. Varsle Politi tlf. 112 ved større personskade. Ulykkesrapport skal ALLTID fylles ut! Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Førstehjelpsutstyr finnes i resepsjonen. Instruksen er godkjent pr: Mai /2012 Sign: Hebert Garcia. Revidert Side 21 av 47

22 Skader personell Hensikt Sørge for at alt personell med tilhørighet til bygget blir tatt hånd om ved skader. Sørge for rask og riktig behandling og varsling av skader på personell. Ansvar Alle med fast tilhørighet til bygget plikter å ta hånd om skadete personer og varsle riktig instans for videre behandling. Myndighet Beskrivelse Varsling av skade: Varsle vektertjenesten / informasjonsskranken tlf Evt. Drammen legevakt: tlf Informere: Hvem ringer: Hvor ringer du fra: Hva har skjedd: Aksjonere: Gi om nødvendig førstehjelp. Dersom det er trenede førstehjelpere i nærheten, kontakt disse. Evt. kontakt sykestuen i 5 etasje. Sikre skadestedet dersom det er større skader hvor hendelsesforløpet er grunn for skaden. Skaderapport skal ALLTID fylles ut! Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Førstehjelpsutstyr befinner seg i resepsjonen. Instruksen er godkjent pr: Mai /2012 Sign: Hebert Garcia. Revidert Side 22 av 47

23 Skader utstyr og materiell Hensikt Sørge for at alt utstyr og materiell med tilhørighet til bygget blir tatt hånd om ved skader. Sørge for rask og riktig varsling av skader slik at utstyret kan fjernes, repareres eller kastes. Ansvar Alle med fast tilhørighet til bygget plikter å ta hånd om skadet utstyr/ materiell og varsle riktig instans for videre behandling/ utbedring. Myndighet Beskrivelse Skadet utstyr skal umiddelbart håndteres slik at det ikke er til fare for personell. Hvis det er fare for at skade på utstyr/materiell kan føre til uønsket hendelse skal området rundt avsperres. Avviksmelding skal ALLTID fylles ut og leveres skriftlig til Papirbredden Eiendom for oppfølging av tiltak. Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Ved behov skal personlig verneutstyr benyttes hvis det er fare for skade på personell. Instruksen er godkjent pr:mai/2012 Sign: Hebert Garcia. Revidert Side 23 av 47

24 Håndtering av uønsket personell Hensikt Forebygge og hindre at uønsket personell oppholder seg i bygget enten til fare eller sjenanse for andre brukere av bygget. Ansvar Alle ansatte hos virksomhetens leietakere plikter å gi vektertjenesten beskjed om uønsket personell. Myndighet Kun vekter og Politi har myndighet til å fjerne uønsket personell Beskrivelse Uønsket personell defineres som personer som er til sjenanse eller fare for andre som befinner seg i bygget. Eksempler kan være rusede personer eller personer med truende adferd. Hvis slike personer påtreffes skal vektertjenesten tilkalles umiddelbart for håndtering av situasjonen. Tlf Dersom bygget er ubemannet skal vektertjenesten tilkalles via telefon: Vektertjenesten: Dersom vekteren trenger bistand skal Politi kontaktes: Politi 112 Uønsket personell skal i første omgang kun føres rolig bort fra bygget og forklares hvorfor de er uønsket. De skal og få forklart konsekvens ved å ikke følge pålegget om å holde seg ute (Politi). Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Ved fare for dråpesmitte o.l. skal personlig verneutstyr (hansker o.l.) benyttes. Dette finnes i informasjonsskranken i 1.etg. Instruksen er godkjent pr: Mai/2012 Sign: Kirsten Heggelund Revidert Side 24 av 47

25 Avviksrapportering Hensikt Sørge for at avvik og uønskede hendelser rapporteres skriftlig slik at forhold som vedrører virksomhetens HMS arbeid kontinuerlig kvalitetssikres. Ansvar Alle som har fast tilhørighet til bygget plikter å melde fra om avvik på eget avviksskjema. Myndighet Beskrivelse Alle avvik skal rapporteres skriftlig på eget avviksskjema. Avvik kan være: Feil eller mangler på inventar / utstyr. Feil på tekniske innretninger. Uønskede forhold som er til fare. Mangler vedr. lys Gjentatte ganger at renhold, rydding og avfallshåndtering ikke fungerer. Avvik skal følges opp gjennom virksomhetens handlingsplan av den som har fått ansvar for dette. Skjemaet finner du HER Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Instruksen er godkjent pr: mai 2012 Sign: Hebert Garcia (bruk Revidert Side 25 av 47

26 HMS-håndtering utenom åpningstid Hensikt Sørge for at alle leietakere samt leietakernes personell er sikret med hensyn til uønskede hendelser. Sørge for at rapportering og evt. evakuering av bygningen skjer raskt og effektivt også utenom åpningstid. Ansvar Det pålegges hver enkelt leietaker å utnevne etasjevakter og ansvarspersonell for å håndtere uønskede situasjoner utenom åpningstid når normal vernetjeneste ikke er representert. Dette ansvaret skal dokumenteres skriftlig mellom begge parter og Papirbredden eiendom skal ha kopi av denne avtalen. Myndighet Vektertjenesten samt utnevnt ansvarlig personell har myndighet til å gripe inn ved uønskede hendelser utenom åpningstid. Beskrivelse Ved uønskede hendelser som vedrører ulykke eller brann så skal vanlige instrukser benyttes. Utnevnt ansatt skal sørge for varsling samt evakuering. Forhold som vedrører feil eller mangler ifm. Materiell og utstyr skal varsles via standard avviksskjema. Forhold som omfatter personell, materiell eller utstyr, men ikke er til fare for liv/helse, skal ved behov rapporteres til vektertjenesten først. Vektertjenesten varsler deretter riktig myndighet ved behov. Vektertjenesten: Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Legevakt Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Førstehjelpsutstyr befinner seg i resepsjonen. Instruksen er godkjent pr: Mai 2012 Sign: Hebert Garcia Revidert Side 26 av 47

27 Instruks for registrering av håndverkere * Hensikt Sørge for at alle håndverkere som skal utføre arbeider i bygget er registrert samt at de arbeidene som er registrert inn også er klarert. Ansvar Det pålegges hver enkelt leietaker å sørge for at huseier får beskjed om håndverksarbeid som skal utføres i bygget. Huseier skal sørge for at arbeidene vurderes ut i fra HMS før de igangsettes. Vektertjenesten har ansvar for registrering av håndverker samt evt. utstede adgangskort. Myndighet Vektertjenesten myndighet til å gripe inn dersom håndverkere ikke er klarert først. Beskrivelse Det skal alltid leveres en forhåndsmelding samt en Sikker jobb analyse (SJA) på jobben som skal utføres i forkant av utførelsen. Disse skal gjennomgås av brannvernleder eller dens stedfortreder og godkjennes før arbeidene kan igangsettes. Det skal også gis beskjed til resepsjonen om dette. Håndverker pålegges å benytte egne, bedriftsinterne retningslinjer for utførelse av arbeidet. Vektertjenesten skal ved registrering av håndverker kontrollere om SJA for arbeidene er godkjent før håndverkeren gis adgang til bygget. Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Iht. SJA levert av håndverker. Instruksen er godkjent pr: mai 2012 Sign: Hebert Garcia. innregistreres i informasjonsskranken hos Securitas. Revidert Side 27 av 47

28 Hensikt Bruk av rusmidler Sørge for at servering av alkohol er innenfor skjenkebestemmelsene og at bruk av narkotiske stoffer ikke forekommer i bygget. Sørge for at røyking ikke forekommer inne i bygningen. Ansvar Både leietakere og brukere plikter å melde i fra om ulovlig bruk av rusmidler Myndighet Vaktpersonell, vektere og annet personell med særskilt ansvar har myndighet til å gripe inn og fjerne personer som er overstadig beruset eller som er ruset på andre rusmidler. Beskrivelse Rusmidler her er definert som: Alkohol Narkotiske stoffer Alle arrangører som skal servere alkohol plikter å holde seg innenfor gitte skjenkebestemmelser. Røyking skal ikke forekomme i bygget. Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Ved overstadig beruselse, overdose og lignende skal POLITI alltid kontaktes på tlf 112 Instruksen er godkjent pr: Mai Sign: Kirsten Heggelund Revidert Side 28 av 47

29 Fullmakt for vektertjenesten, Securitas Hensikt Sørge for at alle håndverkere som skal utføre arbeider i bygget er klarert og at arbeidene er sikkerhetsvurdert ihh. Til gjeldende instrukser innarbeidet i Papirbreddens sikkerhetsdokumentasjon Ansvar Denne fullmakt er et verktøy som skal sikre at arbeider kan gjennomføres dersom brannvernleder eller varabrannvernleder ikke er tilstede, eller har legitimert fravær. Såkalt HASTEFULLMAKT. Myndighet Vektertjenesten har nødvendig myndighet til å gripe inn dersom håndverkere ikke er klarert først, eller at pålagte avtaler og instrukser ikke følges.. Beskrivelse Det vises til vedlagte dokumentasjon: Branndokumentasjon, ansvarsfordeling Stillingsinstruks for brannvernleder Instuks for bygningsarbeider Instruks for varme arbeider Arbeidstillatelse for bygningsarbeider Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Instruksen er godkjent pr: mai 2012 Sign: Hebert Garcia. Revidert Side 29 av 47

30 TVD Tilsyn, vedlikehold og drift 6.1 Brann (dokumentasjon i FDV-web) 6.2 Førstehjelp 6.3 Teknisk utstyr 6.4 Vernerunde 6.5 Avvik 6.6 Maksimum personantall i ulike etasjer Revidert Side 30 av 47

31 Brann Nummer Beskrivelse Plassering Serviceansvarlig Brannslanger Hele bygget totalt 39 stk Firesafe U. etg. 4 stk. Firesafe 1. Etg. 5 stk. Firesafe 2. Etg. 6 stk. Firesafe 3. Etg. 6 stk. Firesafe 4. Etg. 6 stk. Firesafe 5. Etg. 5 stk. Firesafe 6. Etg. 5 stk. Firesafe 7. Etg. 2 stk. Firesafe Brannalarmanlegg Hele bygget Eltek Nødlys Hele bygget Bravida Brann-/røykgarding Ved hovedtrapp plan 4 og 6 Firesafe Ved gangbro mot nordfasade plan 4, 5 og 6 Mellom klasserom mot glassgård plan 4 Vanntåkeanlegg Fyrhus Sprinkleranlegg Hele bygget NVS Slokkegass Serverrom 3. Etg Eltek Håndslokkere 3 håndslukkere i kjøkken, ventilasjonsrom og informasjonsskranke Firasafe Kontrollert sist: Revidert Side 31 av 47

32 Førstehjelp Nummer Beskrivelse Plassering Serviceansvarlig Førstehjelpskoffert Resepsjon 1. etg Securitas Hjertestarter Resepsjon 1.etg Securitas Kontrollert sist: Revidert Side 32 av 47

33 Teknisk utstyr (dokumentasjon i FDV-web) Nummer Beskrivelse Plassering Serviceansvarlig Varme- og kjøleanlegg U. etg. ENTRA Heiser Hele bygget ENTRA Elektrisk anlegg Hele bygget ENTRA Rør og sanitæranlegg Hele bygget ENTRA Kjøreport garasje U.etg. ENTRA IKT HiBu IT Automatiske døråpnere 1.etg. - Hovedinngang ENTRA Kontrollert sist: Revidert Side 33 av 47

34 Vernerunde, sjekkliste inngår i FDV-web og føres ikke her. Vernerundereferanse: VR. Dato: Gjennomført av: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: A= Avvik X= Kontrollert og funnet OK 0=Ikke kontrollert Tidsfrist Emne / sjekkpunkt A X 0 for utbedring Belysning Er alle lysarmaturer komplette? Er plassbelysning tilstrekkelig og komplett? Er noen utsatt for generende blending / reflekser? Annet: Brannslokkeutstyr Er slokkemidlene plassert iht. branntegning? Er slokkeutstyret lett tilgjengelig? Er slokkeutstyret merket? Er slokkeutstyret plombert? Er slokkemidlene kontrollert siste år? Er brannslokkeutstyrets dyser fri for fremmedlegemer? Merknader Revidert Side 34 av 47

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR Avvikskjema finner du HER Side 1 av 44 Innholdsfortegnelse Tema Side 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar og organisering 5 4. Risikovurderinger

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg.

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg. KVALITETSHÅNDBOK Horten kommune Felles/virksomhet/seksjon/enhet Teknisk/Byggmiljø/Bygningsdrift Inngår i kapittel KAP-6000, ANSVAR-8200 Dokumentnavn: Byggmiljø - Styrende dokument for overnatting i kommunale

Detaljer

Brannverninstruks Mars 2015

Brannverninstruks Mars 2015 Brannverninstruks Mars 2015 BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved.

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Branndokumentasjon Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Avtale mellom eier og bruker Etter FOREBYGGENDEFORSKRIFTEN, 2 1 har eier hovedansvar for å dokumentere

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner E03 27.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE E02 08.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE A01 21.03.12 For høring GMUBE GMTSC

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011 B R A N N V E R N ved Dagali og Skurdalen oppvekstsenter Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen Barnehage Dagali Oppdatert August 2011 Bygningene er etter brannvernlovens 22 "særskilte brannobjekt" hvor

Detaljer

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Et hjelpemiddel for de som skal gjennomføre meldepliktige arrangement i Tromsø kommune. Opprettet: 28.07.2010 Endret 22.09.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner

Brannvern i helseinstitusjoner Brannvern i helseinstitusjoner Praktiske råd til brannøvelser Norsk brannvernforening - Finansnæringens Hovedorganisasjon - Direktoratet for brann- og elsikkerhet Innhold Innledning... 3 Hvordan få til

Detaljer

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Innledning... 2 Hva skal risikovurderes?... 2 Hvem skal utføre risikovurderingen?... 2 Hvordan skal risikovurderingen gjennomføres?... 3 Oppfølging... 4

Detaljer

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5 Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING Oppdatert: 4 januar 2010 Side 1 av 5 1. HENVENDELSE OM UTLEIE, LEIEKONTRAKT, OG DRIFT Kontaktperson utleie og leiekontrakt: First Property Fund Management AS v/ Ole-Jacob

Detaljer

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN Den som leier ut eller låner ut et lokale har et ansvar for å forsikre seg om at den som leier dette lokalet har grunnleggende kunnskaper om slukkeutstyr, alarmer,

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 BRANNDOKUMENTASJON Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 Branndokumentasjonen skal samordnes med internkontrollforskriften. Det medfører følgende nye punkter må

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

Brannbok for Klinisk institutt 2

Brannbok for Klinisk institutt 2 Brannbok for Klinisk institutt 2 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Klinisk institutt 2 består av 22 ulike forskningsgrupper med til sammen over 320 ansatte og studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET DESEMBER 2010 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT? (Se særreglement) F 4 UTLEIETIDER OG -SATSER

Detaljer

Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. Ved tomt bygg En hver alarm Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet.

Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. Ved tomt bygg En hver alarm Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. INSTRUKS FOR EVAKUERINGSANSVARLIG DIAKONHJEMMET HØGSKOLE ROGALAND Alarmorganisering med alarmnivåer Alarmnivå Deteksjon Varsling Forvarsel - Varsel hvor en detektor eller annen Varsler med lys og alarm

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 22.10.03 Revidert i BU 08.11.06 Revidert i KST 15.12.10 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT?

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 Adresse til produksjonsanlegget: Heiasvingen 59, 1900 Fetsund Telefonnummer til ledelse som skal varsles: (Det er nok å få kontakt med en av lederne) Avdelingsleder Ståle

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer?

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer? 1 Hva er det? Praktiske utfordringer? John Utstrand 1 Om brannkonsept/ PRO brann Brannkonsept (kbt.no); Sammenstilling av krav og ytelse som er grunnlaget for detaljprosjektering. 2 V. Stenstad, Kursdagene

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/155/9 - Leikvang trygdeboliger Husbysjøen - Tilsynsrapport

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

2 Elektriske apparater (ulik plassering i bygget)

2 Elektriske apparater (ulik plassering i bygget) Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (skoler) høsten 2009: Denne liste er kun eksempler på hva som kan være med i en risikokartlegging av brannsikkerhet ved skoler,

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS E13 01.12.11 Revisjon GMTSC GMUBE GMKBE E12 23.06.11 Revisjon GMTSC GMROJ GMKBE E11 21.03.11 Implementering GMKBE

Detaljer

Informasjon for tilsynsvakt

Informasjon for tilsynsvakt Informasjon for tilsynsvakt Trettenhallen Innhold: 1. Informasjon om oppstart og avslutning av dagen 2. Instruks for tilsynsvakt 3. Ordensregler Trettenhallen 4. Bose lydanlegg, ordensregler a) Bruksanvisning

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter

Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter 3-1 Dokumentasjon av sikkerhet Eier av særskilt brannobjekt skal sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Dokumentasjonen

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 2.1.1. Sannsynlighet... 3 2.1.2. Konsekvens... 3 2.1.3. Risiko... 3 2.1.4. Akseptkriterier... 3 2.1.5. Sannsynlighetsnivåer... 4 2.1.6.

Detaljer

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett.

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett. HMS 06-12 OPPLÆRINGSPLAN BEGRENSET ADGANG Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Å gi kandidater, som ikke har høyspenningsbakrunn,

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS!

Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS! Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS! Dere finner navn, bilde og telefonnummer på deres kontaktperson i mappen. Denne personen er der for dere i tilfelle spørsmål. Eventuelt kan dere få hjelp på INDØKS-standen

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Journal for PROSEC. brannalarmsystemer

Journal for PROSEC. brannalarmsystemer www.prosecas.no Journal for PROSEC brannalarmsystemer BRANNALARMANLEGGETS DATA Eier: Adresse: Sikkerhetsansvarlig: Idriftsettelsesdato: Alarmoverføring tilkoblet dato: Tlf: Sign: Sign: Alarmstasjon: Telefon

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Agenda ForskriFen Virkeligheten Konsekvenser Ansvaret Fallgruvene Løsninger

Detaljer

SJEKKLISTE OBJEKTSYN

SJEKKLISTE OBJEKTSYN SJEKKLISTE OBJEKTSYN OBJEKT-INFO: OBJEKTETS NAVN OG ADRESSE GÅRDSNUMMER/ BRUKSNUMMER TLF. OG NAVN BRANNVERNLEDER VAKTTLF. KVELD/NATT ANTALL ETASJER DATO: (Utfylt/ revidert) UTFØRT AV: 1. KJØREVEI Høyde,

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

B. Ny bygning for herberge.

B. Ny bygning for herberge. B. Ny bygning for herberge. 3. Isolering fra annet lokale. 1.I samme bygning som herberge må det ikke være brannfarlig virksomhet eller opplag, med mindre virksomheten eller opplaget er skilt fra herberget

Detaljer