Håndtering av pasienter som ruser seg - innlagt på Origosenteret:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering av pasienter som ruser seg - innlagt på Origosenteret:"

Transkript

1 Håndtering av pasienter som ruser seg - innlagt på Origosenteret: Avvik ved tilsyn 2008: Virksomheten har ikke system som sikrer pasienter nødvendig helsehjelp etter inntak av rusmidler.

2 Helsetilsynets kommentar: 1. Rusinntak på treningstur: Helsetilsynet sier vi beskriver en praksis som er i strid med spes.loven. det er ikke avdekket at virksomheten har en praksis som på en annen måte sikrer at pas ivaretas på forvarlig måte, mens han/hun venter på å bli rus-eller abstinensfri, og dermed sikrer pas. retten til nødvendig helsehjelp (spes.tj.og pas. og brukerrettighetsloven). At ansatte ringer for å forsikre seg om at pasienten har et sted å være og evt oppfordrer pas til å skaffe avrusningsplass er ikke i tråd med forsvarlighetskravet i spes.loven

3

4 Ny tilsynssak 2011 overdosedødsfall, samme avvik sp.helse tj.l 2.2 Bortviste en pas som ruset seg Pasienten avtalte med Origo å dra til mor Ringeavtaler gjennom helgen Oppdaget raskt at pas var hos andre Vi mistenkte pas å være ruset på søndag Mandag var vi sikre på rusing forsøkte å få plass på avrusning frem til mandag ettermiddag Pas sier han vil slutte å ruse seg, avtalte tilbakekomst tirsdag morgen. (døde den natten)

5 Håndtering av pasienter som ruser seg : Forførende logikk: Og ikke skrive ut for det samme som pasienten legges inn for Fordelen med dette: utfordre pasientene i stedet for å avvise benytte dialogen om offerrolle kontra aktør i eget liv

6 Håndtering av pasienter som ruser seg forts: Ulempen: Mer rusing inne på institusjonen. Aktør i eget liv kan svekkes ved at vi hjelpere tar for mye ansvar. Vi forstår og forstår vi forsterker problemene og pasientene utfordres mindre.

7 Hvordan håndterer Origo rusing: Romstatus/skjermet rom vurderer om ekstravakt innleies, døgn kontinuerlig - avhengig av hvor ruset el. sårbar pas er Ved akutt og større inntak/situasjoner 113 evt legevakt (GHB) Når pasienten eller miljøet trenger distanse til den/de som ruser seg, kontaktes k et stabiliseringsopphold

8 Pasienter som ruser seg på treningstur: Ved første henvendelse fra pasienten gjennomgang av en sjekkliste Vurderer rask tilbakekomst Vurderer evt behov for avrusing Kontakter NAV/ innsøkende instans for samarbeid om tilbakeføring til institusjonen

9 Problemstillinger/påstander: t Lovverk (forsvarlighetsvurderingen) g som sier at utskriving/bortvisning ikke er tillatt, pasienten blir gående/værende i inst. systemet Mer rusing innad i institusjonen Oppblomstring av nye rusmidler som er vanskelig å identifisere Kalkulerer med å ruse seg på inst når de ikke blir skrevet ut Større motpoler mellom pasienter innad. Rusfrie pasienter hevder de har mindre mulighet til ilå hevde sin rett til ha en rusfri plass og mye motstand på romstatus

10 Problemstillinger/påstander forts: Pasientrettighetstanken med oppsettende virkning (pas klager på evt vedtak om utskriving) Pasientrettigheter erstatter behandling? Pasienter som klager til tilsynet da får de som ruser seg større støtte enn de som ikke ruser seg. jnf tilsynsklage fra Østfoldklinikken og tilsynssak Origo Tilsynet svarer pasientklagen, - fylkesmannen forutsetter at ØK har/tar grep for å håndtere rusing på institusjonen

11 Problemstillinger/påstander forts: Avtale med pasient om opphold hos familie da har vi en samtykke utfordring Nevro biologisk forskning: så få rusinntak som mulig for å mestre rusfriheten Politikk, juss og faglige (nevro) trekker i ulike retninger. (rettigheter kan føre til mer rusing)

12 Problemstillinger/påstander forts: Vi jobber med en høyrisikogruppe. Verken politikere eller tilsyn aksepterer det Tilsynet påpeker feilene, men vil ikke gi råd eller tydeliggjøre ansvarsgrenser Etter systemrevisjon i 2008 hvor de sa: manglende forsvarlighet når pasienter ruser seg. Ba vi i brev til tilsynet om hjelp til å definere hva som er tilstrekkelig forsvarlighet. Vår henvendelse til Fylkesmannen (den gang Helsetilsynet) ble aldri besvart, til tross for flere purringer fra oss Vi tenker at lovverket/forskrift har noen begrensninger for å ansvarliggjøre pasienten i egen rehabilitering

13 Følgende prosedyrer ved rusing: Overdose Rusing gpå institusjonen Skjerming av pasient Avrusning og Stabiliserings i opphold Rusing utenfor institusjonen Allring (ivaretakelse av andre pasienter)

14 Rusing utenfor institusjon Hvis akutt-situasjon: Ring Bruk sjekklisten (Rusdata notat-type Rusinntak sjekkliste) Undersøk om flere pasienter er involvert Bruk beredskapsplanen i pasientens IP Hvis pasienten ønsker å være hos familie/venner, be om opplysninger for å kontakte dem og informer om at en slik løsning krever at pasienten samtykker til å samtale med dem for å sikre at forutsetningene er til stede for gjennomføring. Oppfordre pasient om å oppsøke legevakt. Hvis pasienten er i Oslo: Ved bekymring og vi ikke får kontakt med pasient, vurder å ringe Sporet tlf for å lete etter pasienten ved Oslo S eller Oppsøkende og Koordinerende Tjeneste tlf Dersom pasienten e trenger bistand, kan vi veilede ede pasienten e til å oppsøke Sporet Legevakt kan henvise pasienten til Prindsen mottakssenter i Storgata 36c. Ring legevakten og orienter om behovet for henvisning dit på tlf Hvis pasienten er ruset: Søk pasient inn på avrusingsklinikk: A Hus seksjon IR tlf Telefontid: Akutten på Lørenskog (IR) tlf Vestre Viken (ARA) i Drammen tlf Østfoldklinikken tlf Vestfoldklinikken tlf Sørlandet sykehus tlf Hvis pasienten ikke har hatt nylig rusinntak, men trenger stabiliseringsopphold: Hauga tlf P22 tlf sju tlf Evangeliesenteret i Nordregata tlf Blå Kors Storgata 38 (helger og kvelder) tlf Journalføring (Rusdata notat-type t t Rusinntak sjekkliste, deretter Rusinntak oppfølging) Bruk sjekklisten på nytt ved hver ny kontakt Ved retur:

15 Rusing i behandlingen på institusjonen Hvis overdose (overdose prosedyre) Undersøk om flere pasienter er involvert Vurder om pasient kan være på institusjonen (skjerme pasienten) Hvis pasienten skal til avrusing: Undersøk kardex om pasienten står på medisiner: prosedyre D Medisinering v/avreise (avrusing/stabiliseringsprosdyre) Kjøres til avrusingen av ansatt Hvis det er behov for ekstra bemanning: Ring fagsjef/inst.ledelse Dersom pasienten forlater institusjonen (prosedyre utenfor inst) Ved manglende samarbeid om å forlate institusjonen: Kontakt politiet på tlf Journalføring: notattype Rusinntak sjekkliste, deretter Rusinntak oppfølging Allring Med kort orientering med fokus på kontroll med situasjonen med ruset person på institusjonen (husk taushetsplikt om pasientopplysninger!)

16 C Overdose - evt. MÅL: Sikre at førstehjelp iverksettes MÅLGRUPPE:Behandlingspersonell ANSVAR: Ansatt som oppdager livløs pasient har ansvaret for å gi førstehjelp og kontakte andre ansatte UTFØRELSE: Arbeidsoppgaver for den ansatte, evt. sykepleier/vernepleier: Avklare situasjonen - gjenopplivning - evt. motgift intramuskulært eller intravenøst, dersom det er mistanke om heroin inntak Melde fra til de andre ansatte på jobb evt, en pasient som kan bistå med førstehjelp Sjekk situasjonen ellers om det er flere som kan ha ruset seg Rutiner som skal gjennomføres: Kontakt andre ansatte på vakt og/eller en pasient. Ring sykebil 113. Ring Medisinsk telefonvakt tlf Hent akuttskrin, (rødt lite skrin) i medisintralle, med motgift. Bruksanvisning ligger ved.nb ved heroin/morfin inntak. Vurder hvilket rusmiddel som er tatt Ved Opiater benyttes motgift fra skrinet. Sørg for frie luftveier, ved resperiasjonsstans gjøres "munn til munn" Ved GHB og andre syntetiske rusmidler(hasj)sørges det for frie luftveie, få pasienten til å være oppreist ved støtte. Gi evt Stesolid supp (rectalt),om pasienten har kramper. Denne settes kun etter instruks fra medisinsk bakvakt eller fra AMK mens du snakker med disse på telefon (113) Ring ledelsen (tlf ), evt avdelingsledelsen(telefonliste vaktrom) for orientering, rådføring eller bistand Dersom det konstateres dødsfall ringer ledelsen til politi Situasjonen refereres så konkret som mulig i Rusdata. EVALUERING/AVVIK: Avviksbehandling ved Origosenteret VEDLEGG/LOVER/REFERANSER:

17

18 Vår refleksjon ved og ikke kunne skrive ut pasienter som ruser seg: er at deler av vårt oppdrag er komplisert (motstridene) ift å finne alternative ivaretagelser av pasienter som ruser seg på institusjonen og som utløser en trussel for de øvrige pasientene ved nærvær av rusa personer samt at de blir tilbudt rusmidler. Hvor forsvarlig er det for TSB når pasienter kombinerer rusmidler begrenset bemanning.

19 Tilsvar til tilsynet om hvordan vi ønsker å sikre oppfølging av ruset pas Laget sjekkpunkt liste som benyttes ved hvert rusinntak Vi lager statistikk på bruken av sjekkpunktliste om vi sikrer god nok oppfølging av pas som ruser seg (internkontroll) Origosenteret har selvfølgelig tatt Fylkesmannes vurdering til etterretning og vil tilstrebe hele veien å organisere et behandlingstilbud som er forsvarlig i henhold til Spesialisthelseloven 2 2.

20 Til slutt : Størst fokus på forebygging bevisstgjøring tema rus, legger inn kontroll tiltak (up, grupper, temadager) Likevel er vi fortsatt i en fase vi trenger gjennomgå hvor langt vårt ansvar strekker seg når det gjelder oppfølging av pasienter som er ute og ruser seg og når vi kan skrive ut pasienter som gjentagende ganger ruser seg.

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-xxxx Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) [Foreløpig utkast for eksterne innspill november 2012] 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-2022 Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 1 Heftets tittel: Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

Velkommen til første dag!

Velkommen til første dag! Velkommen til første dag! Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Samarbeidsrutiner skole og barnevern

Samarbeidsrutiner skole og barnevern Ringeriksskolen 1.2.2014 Magnar Ågotnes Samarbeidsrutiner skole og barnevern 01.01.2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 1 SKOLENS HÅNDTERING AV BARNEVERNSAKER... 2 1.1 Bekymringsmelding fra skole til barneverntjenesten...

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF. Etikkveileder. for ansatte ved. Helse Nordmøre og Romsdal HF. Utarbeidet av Klinisk etikk-komité. Versjon 1.

Helse Nordmøre og Romsdal HF. Etikkveileder. for ansatte ved. Helse Nordmøre og Romsdal HF. Utarbeidet av Klinisk etikk-komité. Versjon 1. Etikkveileder for ansatte ved Helse Nordmøre og Romsdal HF Utarbeidet av Klinisk etikk-komité Versjon 1.0 Godkjent av adm. direktør Bjørn Engum, oktober 2009 FORORD Norsk helsevesen skal være kunnskapsbasert.

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

mister autorisasjon Også vernepleiere

mister autorisasjon Også vernepleiere Anine Terland er vernepleier med hovedfag i helsefag og master i helseadministrasjon og ledelse. Hun har mange års erfaring med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med funksjonsnedsettelser

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenesten Stopp opp! Si fra? Avviksmelding og varsling

Detaljer

Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav

Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav Til: Landets fylkesleger Landets kommuner RUNDSKRIV IK-14/2001

Detaljer

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF - Åpen Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF Forfattere Jan-W. Lippestad Sissel Steihaug SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2015-08-11 SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets barnehager Landets skoler Landets private skoler Nr. Vår ref Dato 1-5/2008 200800046/SJ

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer