Sykkel-VM landevei søknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykkel-VM landevei 2016. søknad"

Transkript

1 Sykkel-VM landevei 2016 søknad

2 Innledning Elvebyen Drammen ligger i Buskerud fylke, sentralt på Østlandet. Det bor vel innbyggere i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med innbyggere. Drammen har en flerkulturell befolkning og dette setter et mangfoldig og fargerikt preg på bybildet. Drammen er et sentralt knutepunkt i regionen og har derfor en infrastruktur som gir gode muligheter for alle former for offentlig transport. Med beliggenhet kun 40 km fra Oslo er det gode innkvarteringsmuligheter for publikum og deltakere til store arrangementer. Drammen er, som søknaden vil vise, en erfaren arrangør av store idrettsarrangmenter, og det vil glede oss stort om Drammen kan arrangere Sykkel-VM i For ytterligere informasjon om Drammen se Start, hovedpassering og oppløp vil ligge langs den idylliske Drammenselva, midt i byens sentrum! 2

3 VEDLEGG 1 side 5 VEDLEGG 2 side 10 VEDLEGG 3 side 14 VEDLEGG 4 side 15 VEDLEGG 5 side 17 3 VEDLEGG 6 side 23

4 4

5 VEDLEGG Lokalt og regionalt sykkelmiljø og vertskapsby/- kommune Informasjon om samarbeidspartnere lokal og regionalt Drammen kommune er formell søker av arrangementet i tett samarbeid med hovedsamarbeidspartnerne Drammen Cykleklubb, Byen Vår Drammen AS og Rådet for Drammensregionen samt Buskerud fylkeskommune. Drammen kommunes primærkontakt er Drammen Cykleklubb (DCK). I regi av DCK er det inngått en allianse mellom de mest aktive klubbene i fylket/regionen. Disse er: Ringerike SK Eiker CK Asker CK Modum CK Kongsberg IF Sykkel Konnerud IL Sykkel Sande Sportsklubb Sykkel Alle klubber har styrevedtak på at de vil inngå i denne alliansen og vil bidra i forberedelser, gjennomføring og avvikling av prosjekt Sykkel-VM Dette inkluderer også gjennomføring av relevante arrangementer før VM. Om Norge blir tildelt arrangementet, er dette å anse som et nasjonalt arrangement og det forutsettes at all relevant kompetanse og ressurser Norge besitter, vil bli involvert. De nevnte klubber har lang erfaring og mye kompetanse. Dette er erfaring både fra aktive deltakere, dommere, tillitsvalgte og større arrangementer. Totalt representerer alliansen en medlemsmasse på ca medlemmer hvorav ca er over 16 år. I klubbene er det følgende nøkkelpersoner: Ringerike SK - Per Haukedalen Eiker CK - Eirik Thorgersen Asker CK - Anne Lise Katle Modum CK - Ole Håvard Hansen Kongsberg IF Sykkel - Stian Jægtvik Sande Sportsklubb Sykkel - Ole Kristian Skjørdal Konnerud IL Sykkel - Lars Even Mehlum Drammen CK - Frode Bergill Statens vegvesen lokalt vil være en viktig samarbeidspartner under planlegging av et sykkel-vm i Drammen. Kontaktperson for søknaden fra Drammen kommune er: Arve H. Røren Dir. tlf / mobil

6 VEDLEGG Erfaring med tidligere arrangementer Drammen har de siste 10 år blitt en erfaren arrangør av store og bynære arrangementer. Det beste eksemplet på dette er skisprinten (FIS World Cup Drammen) som blir arrangert midt i Drammen sentrum med stor publikumstilstrømning og stor TV-produksjon. I 2008 var Drammen med på å arrangerte Håndball-EM. I de innledende rundene ble blant annet Norges kamper spilt i Drammenshallen. Av større sykkelarrangementer som er aktuelle, kan nevnes: Ringerike Grand Prix/Tour of Norway (Ringerike CK) Vestmarkrittet (Asker CK) Askerrunden (Asker CK) Drammen sykkelfestival (Drammen CK) som inkluderer Ypsilonrittet, Drammensrittet og Drammensfjorden rundt. Totalt deltakere og omfattende regulering av Drammen sentrum og veisystem. NM Terreng rundbane (Drammen CK) NM/NC Terreng Maraton (Drammen CK) NM Downhill (Drammen CK) Montebellorittet (Sande SK) NC/UCI Terreng rundbane (Konnerud IL Sykkel) Tour of Norway (tidligere Ringerike Grand Prix) hatt Drammen med på sitt program i både 2010 (start) og 2011 (målgang). Drammen har også lang tradisjon med terrengritt og Drammensrittet (tidligere P4-rittet) som blir arrangert årlig som et ledd i Drammen sykkelfestival. Drammen Elvefestival er den årlige massemønstringen i Drammen; da tas hele byen og elva i bruk og det blir arrangert en rekke kulturarrangementer i stort og smått. Kjennetegnet for arrangementet er stor publikumstilstrømning og et mangfold av aktiviteter for store og små. Drammen har i gjennom flere store arrangementer meget god erfaring med store TVproduksjoner fra byen. Byen har et godt og omfattende samarbeid med både NRK og TV 2. NRK har vært produsent av alle World Cup-arrangementene i langrenn i perioden TV 2 har vært produsent av flere gallaer i Drammens Teater inkludert åpningsshowet for Håndball-EM I forbindelse med dette showet ble også åpningen av gangbrua Ypsilon direktesendt på TV 2. Også fotballgallen har blitt arrangert i Drammens Teater og vist direkte på TV 2. Tilbakemeldingene fra TV-selskapene er at Drammen er meget gode til å tilrettelegge for TV-produksjoner. Noe som igjen har ført til gode TV-bilder fra arrangementene og byen. Dette kan bekreftes av Rune Haug (sportssjef i NRK) og Bjørn Taalesen (sportssjef i TV 2). 6

7 VEDLEGG Sykehus og medisinske tjenester som stilles til disposisjon Vestre Viken HF Prehospital avdeling vil ved et eventuelt VM-arrangement kunne stille med følgende ressurser (Drammen sykehus). Eksisterende beredskap i området består av følgende ambulansestasjoner og biler: Drammen, 3 døgnambulanser og 1 dagbil ( ) i ukedagene. Sætre, 1 døgnambulanse og 1 dagbil ( ) i ukedagene. Eiker, 2 døgnambulanser. Tilleggsressurser som kan stilles til disposisjon spesielt for VM: 2-4 sykkelambulanser (1-2 team) på ettermiddag, kveld og natt frem til kl operativ leder ambulanse uten båre, men med akuttutstyr, dag og kveld. 2-3 ekstra ambulanser på døgnbasis eller fra tidlig morgen til ca 0330 på natten. Oppbemanning AMK med en operatør på døgnbasis. Ekstra bemanning i akuttmottak ved behov. Norsk folkehjelp, Røde Kors eller tilsvarende for mindre skader og preventive tiltak (sted å hvile for utmattede folk, væske, solskjerming, varmestue, osv). St. Josefs Hospital For nødvendig dopingkontroll kan St. Josefs Hospital sentralt beliggende i sentrum benyttes. Drammensregionens legevakt Legevakta i Drammensregionen er lokalisert ved Drammen sykehus og er døgnåpen. Utstyrt med alt nødvendig akuttmedisinsk behandlingsutstyr. Det er 4 leger og 5 sykepleiere på vakt til enhver tid, egen Legevaktbil med nødvendig medisinsk utstyr, bemannet med lege og sykepleier. Behandlingskapasitet svarende til ca 300 pasienter pr døgn. Samarbeider tett med Drammen sykehus. Legevaktsentralen kommuniserer med AMK-sentralen / Ambulansetjenesten via eget Nødnettsamband. For øvrig er det korte avstander til Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Bærum sykehus og Oslo. 7

8 VEDLEGG Annen relevant kompetanse og kapasitet som kan stilles til disposisjon Drammen Cykleklubb har tatt initiativ til å samle alle sykkelklubbene i regionen for å ha et stort korps med frivillige til disposisjon under arrangementet. Videre er det inngått allianser med ressurspersoner innenfor sykkelsporten på alle plan. Personer med relevant erfaring som vil bidra til arrangementet: Rune Høydahl Finn Vegard Nordhagen Dag Erik Pedersen Knut Knudsen Relevant arrangementserfaring Ringerike Grand Prix/Tour of Norway - Lasse Martinsen WC Skisprint Drammen - Per Øyvind Mørk Drammen Elvefestival - Per Øyvind Mørk Drammen Sykkelfestival - Frode Bergill Sykkel-VM Oslo Jon Bjørnstad Olsen, Buskerud Vegvesen Søndre Buskerud Politidistrikt, Drammen politistasjon vil være samarbeidspart for trafikkavvikling før og under mesterskapet. Det vil bli gjort avtaler med Buskerud kollektivtrafikk om ekstra transport før og under mesterskapet. NSB og Flytoget vil være naturlig samarbeidspart for økt kapasitet på inntransport. Det kan være aktuelt å hente inn egen helikoptertransport ved særlige behov som måtte dukke opp senere i søknadsprosessen. (Se vedlegg 2-1 og 2-2 for transport.) 8

9 9

10 VEDLEGG Inntransport og intern transport Kapasitet på inntransport til Drammen Fly: Drammen har ca 1 times reisetid til Gardermoen lufthavn. Flytoget bruker 1 time, og har 3 avganger i timen hver vei. Flytogets endestasjon (Drammen stasjon) ligger rett ved foreslått hovedarena under Sykkel-VM. I tillegg til Flytoget, har også NSB tre avganger i timen mellom Drammen og Gardermoen. Med buss eller privatbil er det 80 km mellom Gardermoen og Drammen på sammenhengende motorvei. Reisetiden er ca 1 time, unntatt når det er rushtid i Oslo. Flyplassene Sandefjord lufthavn Torp og Moss lufthavn Rygge ligger også ca 1 time med bil/buss fra Drammen. Begge disse flyplassene utgjør et godt supplement til Gardermoen ved at de i første rekke betjenes av lavpris-selskaper, og har forbindelser til en rekke europeiske byer. Det går busstransport til Drammen fra Sandefjord lufthavn (Torp-ekspressen) som korresponderer med alle internasjonale flyruter på Torp. Flytoget korter ned veien fra den store verden til Drammen. 1 0

11 Båt: Drammen havn har i dag ikke ordinære internasjonale anløp med passasjerbåter. Kaiområdet på Drammen havn ligger allikevel godt til rette for å kunne ta imot 2-3 cruisebåter, i den grad dette er ønskelig i forbindelse med arrangementet. Det aktuelle kaiområdet ligger rett ved foreslått løypetrasé og 2 km fra hovedarenaen. Nærmeste havner med internasjonal ferge-/passasjerbåttrafikk er Oslo og Larvik. Tog: Drammen er et av Norges største jernbaneknutepunkt med togforbindelser i mange retninger. Togtilbudet er godt allerede i dag og vil bli ytterligere forbedret innen 2-3 år, etter innføring av Grunnrutemodell Antall avganger og kapasitet som angitt nedenfor tar utgangspunkt i den fremtidige ruteplanen. By/sted Frekvens hver vei Anslag kapasitet Oslo (togene fortsetter videre 5 avganger/time 3000 passasjerer/time til Romerike og Mjøsbyene) Vestfoldbyene 1-2 avganger/time 800 passasjerer/time Kongsberg 1-2 avganger/time 800 passasjerer/time Kristiansand - Stavanger 4-5 avganger/døgn 1500 passasjer/døgn Bergen 5 avganger/døgn 1500 passasjer/døgn Kapasiteten er angitt med utgangspunkt i at det kjøres togsett med maksimalt antall vogner for å ta unna ekstratrafikk i fbm. arrangementet. Drammen stasjon betjener allerede i dag ca 7000 av/påstigende pr døgn, man har kapasitet til det flerdobbelte. (Tar i bruk Gulskogen og Brakerøya stasjon i tillegg.) Buss (langdistanse/inntransport) Busstopp for fjernbusser ligger i krysset mellom E18 og E134 på Bangeløkka. Bangeløkka ligger 1,5 km fra foreslått hovedarena. Noen av langdistansebussene stopper nærmere sentrum/hovedarenaen. I forbindelse med et sykkel VM kan det være aktuelt å benytte også busstopp nærmere arrangementsarenaen (Engene/Hauges gate) for fjernbusser og ekstrabusser. Bussforbindelser: Nor-Way bussekspress avganger - Sogn og Fjordaneekspressen: Gol - Sogndal - Førde - Florø 3 pr døgn - Hallingbussen: Hønefoss - Gol/Geilo 2 pr døgn - Haukeliekspressen: Kongsberg - Notodden - Haugesund/Bergen 3-4 pr døgn - Rjukanekspressen: Kongsberg - Notodden - Rjukan 3-4 pr døgn - Grenlandsekspressen: Skien - Porsgrunn 8 pr døgn - Sørlandsekspressen: Grenland - Arendal - Kristiansand 9 pr døgn Lavprisekspressen avganger - Kristiansand Stavanger 1-2 pr døgn Timekspressen avganger - Kongsberg - Notodden 1 pr time - Vikersund (Hønefoss) 1 pr time Alle bussrutene ovenfor fortsetter videre til Oslo. 1 1

12 Bil /parkering VEDLEGG 2-2 Parkering i Drammen sentrum /gangavstand til arenaene Det er i dag ca 1200 kommunale parkeringsplasser i Drammen sentrum. I tillegg kommer en del private parkeringsplasser. Det er planer om ytterligere 2 parkeringshus med ca 800 plasser i Drammen sentrum de neste 2-3 årene. På Marienlystområdet er det over 500 parkeringsplasser som allerede i dag benyttes i fbm. sportsarrangementer (Strømsgodsets hjemmekamper m.m.). Samlet utgjør dette offentlig tilgjengelige plasser i og nær sentrum i fbm. arrangementet. Atkomst til de ovennevnte parkeringsplassene kan holdes tilgjengelig fra hovedveinett og lokalveinett uten å komme i konflikt med den foreslåtte løypetraséen for sykkelrittet. I tillegg anslår vi at det kan frigjøres areal til ca parkeringsplasser ved Drammen havn. Atkomst til disse parkeringsarealene krysser løypetraséen og kan ikke være tilgjengelig de timene rittet pågår. Innfartsparkering med tilbringerbuss til arenaområdet Ved Drammen travbane/åssiden idrettspark er det mulighet for ca 1000 parkeringsplasser på eksisterende parkeringsområder og grusbaner. Disse er egnet for trafikk som kommer vestfra til Drammen. Herfra kan det settes opp tilbringerbusser til arenaområdet, ca 5 km. For trafikk fra nord/øst (Oslo-området) er det flere aktuelle parkeringsarealer ved Lierstranda i Lier kommune. Samlet sett utgjør dette minst 2000 parkeringsplasser. Det er ca 2 km til arenaområdet, og tilbringerbusser kan settes opp Kapasitet på intern transport i Drammen under arrangementet Busskapasitet Drammen har et godt utbygd rutenett av bybusser og omegnsbusser. Internt i byen har bussene avganger hvert 10. minutt til alle de store bydelene og hvert minutt på øvrige ruter. Omegnsbussene som går ut til nabokommunene, har 1-2 avganger i timen. Samlet passasjerkapasitet for by- og omegnsbussene i rute anslås til 3000 passasjer/time. I Drammen har vi god erfaring med samarbeid med Buskerud Kollektivtrafikk om tilrettelagt busstransport i forbindelse med større arrangementer, som FIS World Cup (skisprint) og den årlige Elvefestivalen i Drammen. Buskerud Kollektivtrafikk har via sine kontraktører hånd om en busspark på ca 100 busser, med tilhørende sjåførkapasitet. Ved gjennomføring av et sykkel- VM forutsetter vi at denne kapasiteten fordeles på ordinær rutetrafikk og ekstraavganger i fbm. arrangementet. Eventuelt behov for busskapasitet utover dette forutsettes leid inn. Rutekart for bybusser og omegnsbusser. 1 2

13 Holdeplasser kapasitet og tilgjengelighet De to viktigste bussknutepunktene i Drammen, Drammen busstasjon og Bragernes torg, ligger rett ved arenaområdet. Bussrutene vil måtte legges om i sentrum på arrangementsdagene, ettersom foreslått løypetrasé for sykkel-vm går over Bybrua som til daglig benyttes av busser. Ved Drammen jernbanestasjon er det gater og parkeringsareal som kan tilrettelegges for at et stort antall busser kan stoppe og betjene passasjerer. Disse arealene benyttes allerede i dag av et stort antall busser når det ikke går tog og det kjøres buss for tog. Inntil videre anser vi dette som en tilleggsmulighet for bussbetjening, dersom nærmere beregninger tilsier at øvrige busstopp bør suppleres. Drosjer Det er 180 drosjeløyver i byområdet (Drammen, Lier og Nedre Eiker kommuner), fordelt på to drosjesentraler. Se transportkart under for nærmere detaljer. Det kan også være aktuelt å tilpasse skolenes høstferie i regionen, slik at de trafikale utfordringene blir mindre og tilskuertilfanget kan bli større. Aronsløkka Kjøsterud Bråtan Underlia Lier kommune Travbane Nedre Eiker kommune Bergskaug Åssiden Landfall Hamborgstrøm Spiralen E-18 Pukerud Gulskogen Drammenselva Sundland Grønland Bragernes Brakerøya Strømsgodset E-134 Marienlyst Strømsø Holmen Danvik Tangen Rundtom Transport oversikt Sykkeltrasé Konnerud Buss Austad Jernbane Park & Ride E-18 Nærparkering Fjell Kart og geodata aj. 1 3

14 VEDLEGG Innkvartering Kapasitet på innkvartering Antall senger på hotell, motell, ungdomsherberg, leiligheter innenfor en radius av 3, 20, 50 og 100 km fra sentrum av mesterskapet i Drammen by. A. Ca 1270 senger innenfor 3 km B. Ca 1300 senger innenfor 20 km C. Ca senger innenfor 50 km D. Stort antall sengeplasser innenfor 100 km Antall hytter på camping og plasser for oppstilling av bobil innenfor en radius av 3, 20, 50 og 100 km fra sentrum. A. Ca 20 campinghytter og 90 oppstillingsplasser innenfor 3 km B. Ca 70 campinghytter og 450 oppstillingsplasser innenfor 20 km C. Ca 84 campinghytter og oppstillingsplasser innenfor 50 km D. Stort antall hytter og oppstillingsplasser 1 4

15 VEDLEGG Forpleining Kapasitet på forpleining Oversikt over antall sitteplasser på restauranter innenfor en radius av 3, 5 og 10 km er listet opp under. I tillegg til permanente plasser som er oppgitt, kan det i tillegg rigges midlertidige plasser for bespisning ved behov. A. Ca 4500 plasser innenfor 3 km B. Ca 4500 plasser innenfor 5 km C. Ca 5000 plasser innenfor 10 km Temperatur og nedbør i Drammen for september siste 6 år September Middeltemperatur Nedbør ,3 C 4,6 mm ,2 C 35,6 mm ,9 C 24,9 mm ,2 C 18,3 mm ,9 C 13,1 mm ,5 C 23,1 mm Denne tabellen viser oss at vi med stor sannsynlighet vil kunne oppleve gode forhold i Drammen under arrangementet. 1 5

16 Oppløpet langs Strandveien vil skape en fantastisk ramme rundt arrangementet. 1 6

17 VEDLEGG Konferansesenter/ Start målområdet Fasiliteter for konferansesenter Konferansefasiliteter for 400 personer: Union Scene har kapasitet til personer. Kino City Drammen har plass til 345 personer i sal 1. Middagsfasiliteter som kan bespise 200 personer: Union Scene First Hotel Børsen Festlokaler Møterom for ca. 2 x 50 personer: Union Scene First Hotel Ambassadeur Rica Park Hotel For øvrig meget god kapasitet for møterom på alle byens fem hoteller og eventuelt andre steder. Utstillingsarealer for sponsorer og neste års arrangør av VM: God plass på Union Scene Kino City På byens fem hoteller Bragernes strand Restaurantfasiliteter med mer: Gode restaurantfasiliteter på byens hoteller og restauranter i umiddelbar nærhet. Fasilitetene er innenfor meter fra hotellene. Parkering: God parkering i umiddelbar nærhet. Lokaltransport mellom konferansesenteret og start/målområdet: Meget korte avstander og dette ordnes av arrangøren. Telekommunikasjon: Fri tilgang til internett og Wi-Fi på hotellene. Dette rigges eventuelt for Union Scene og Kino City av arrangør. 1 7

18 VEDLEGG Området for start/målområde med fasiliteter og kapasitet (se arenakart) 1. Kontorarealer for arrangementsledelse a. Drammenshallen ca m 2 b. Div. skoler i. Børresen ca. 400 m 2 ii. Strømsø ca. 500 m 2 iii. Strømsø videregående ca m 2 iv. Marienlyst skole ca. 600 m 2 c. Drammensbadet ca. 200 m 2 d. Union Scene ca. 500 m 2 e. Hos sponsorer ukjent antall m 2 f. Hoteller innen gangavstand fra arena 5 hoteller med konferanserom etc 2. Presserom a. Pressetelt v/målområdet inntil 1000 m 2 b. Div. skoler i. Børresen ii. Strømsø iii. Strømsø videregående iv. Marienlyst skole c. Drammensbadet d. Møterom hos sponsorer e. Hoteller 3. Akkrediteringssenter a. Rådhuset 4. Kommersielle arealer (utstilling for sponsorer, salg av effekter og utstyr og mat/drikke) a. Elvebredden fra Holmenbrua til Gamle Kirkeplass ca m 2 b. Bragernes torg ca m 2 c. Gågater d. Gater e. Holmennokken ca m 2 f. Bybrua g. Strømsø torg h. Relevante steder langs løypa 5. VIP-område og forpleining a. Elvebredden ved Start/Mål (telt) inntil 1000 m 2 b. Torget (telt) c. Storstuen i rådhuset 6. Start og mållinje a. Nedre Strandgate (veikryss ved Glass) 1 8

19 SØKNAD - SYKKEL-VM LANDEVEI DRAMMEN Drammen Sykehus < Børresen skole H St.Joseph Bragernes kirke Ha ug es ga te Bragernes Menighetshus Rådhuset ne ns allé Nedre Storga te Magasinet Byb rua Lag- Sta rt/m ål > Trib bokser une ate sg ing eft Kr Dr am me nj ern b.s tas Strømsø jon t. erudg Konn To ll torg Trib une Aass Lagbokser Dr am me ns elv a Kom mers ie Brag erne s str and bu ga ta Tr ibu lt H ne Holmenbrua Trib u Eri kb ørr ese r art < Union Eng ene Inn g. st Fø lge bile Brag e Øvr es torg ate Følgebiler rnes torg sse r Lag b uss Gm er l Lag.Kirkep las bu s Parken Holmen Drammen Videreg. skole Marienlyst Idrettspark Drammensbadet Drammenshallen iol ds g t. Tidl. Strømsø Videreg. skole brua Strømsø Strømsø kirke Dra mm en sbr ua E-1 8 To rde ns k Strømsø skole Bjø rns tje rne Bjø rns on sg t. Marienlyst skole Kart og geodata aj. 19

20 7. Tribuner for Presse og Publikum a. Nedre Strandgate b. Strandveien c. Torget m/storskjerm d. Rundkjøring Holmen Totalt antall tribuneplasser som vist på arenakart anslått til ca Strømtilførsel til TV-produksjon, storskjermer og PA-system a. Etableres via torget, dog er det her korte avstander 9. Langebokser/langesone a. Prof. Smiths allé b. Austadveien (Fjell) 10. Anti-dopingkontrollfasiliteter a. St.Josefs Hospital 11. Toaletter a. Underjordisk på torget fast + mobile toaletter 12. Parkering (deltakere, presse, stab og VIP) a. Parkeringshus Grev Wedel (350) b. Thams gate (550) c. Tinghuset (120) d. Totalt ca plasser under kontroll av kommunen 13. Parkering publikum a. Restplasser i parkeringshus b. Private parkeringsplasser/hus c. Gateparkering d. Organiserte plasser med tilbringerbusser i. Lierstrand fra øst ii. Travbanen fra vest iii. Skoger fra sør 14. Seremoniarena a. Bragernes torg, Torgscenen (kan håndtere ca personer) 15. Sentral for funksjonærer/frivillige a. Menighetssenteret Bragernes menighet 16. Lagleder-/teamledermøte a. Rådhuset Bystyresalen 17. Følgebiler a. Oppstilling og avkjøring Losjeplassen (som vist på arenakart) 18. Biler i front a. Oppstilling og avkjøring Øvre Strandgate (som vist på arenakart) 2 0

21 19. Vandresoner for publikum a. Bragernes torg b. Gågater c. Strandområde Holmenbrua til Gamle Kirkeplass d. Holmennokken e. Holmenbrua f. Bybrua g. Strømsø torg h. Elvebredden Strømsø 20. Lagbokser/lagbusser (som vist på arenakart) a. Øvre Strandgate b. Gamle Kirkeplass c. Parkeringsplass Erik Børresens gate d. Parkering Aass Bryggeri e. Parkeringshuset til Magasinet 21. Atkomst til alle områder a. Alle gater 22. Inngang til startområde a. Erik Børresensgate 23. Landingsplass for helikopter a. Drammen havn, Holmennokken og foran Drammen sykehus 2 1

22 Tempo 15 km Length 14,31 km Max Elev. 51,3 m Min Elev. -0,3 m Ascent 94,0 m Descent 93,0 m Grade 0,0 % S Ø K N A D - S Y K K E L - V M L A N D E V E I D R A M M E N Tempo 15km Tempo 15km Tempo 30 km Length 30,43 km Max Elev. 107,4 m Min Elev. -0,3 m Ascent 269,0 m Descent 268,0 m Grade 0,0 % Tempo 30km Tempo 30km 2 2

23 VEDLEGG Løyper for rittene Løyper som skal benyttes til de forskjellige øvelsene (se løypekart) A. Individuell temporitt - se vedlagte kart og høydeprofiler B. Fellesstart/rundbane se vedlagte kart og høydeprofiler A. Individuelt temporitt Alle tempoløyper har samme start/målgang som fellesstart. Løypa har utgang i motsatt retning som fellesstart til Rundtom og følger gamle E18 sydover. Vending skjer halvveis der det er naturlig plass, som rundkjøringer eller busslommer på begge sider av veien. Det er kjørt GPS-spor for dette alternativet (gamle E18). Et annet alternativ er å kjøre nye E18 (motorvei) sydover og bruke sydgående kjørebaner (frem og tilbake) på motorveien. For M-Elite må det ved dette alternativet kjøres to runder for å unngå tunnel/bomstasjon ved Hanekleiva. Runding er rundkjøring etter Holmenbroa på Bragernes. a. K-Junior: vending rundkjøring rett før undergang av ny motorvei i Kobbervikdalen. i. Distanse 14,3km ii. Høydemeter 94m iii. Profil se kart iv. Kvalitet på vegdekke god asfalt v. Bredde av veg normal veibredde (bygater og gamle E18) vi. Eventuelle hindringer (bruer, trafikkøyer etc.) - to fartsdempere ved inngangen til Kobbervikdalen som er relativt runde. For øvrig ingen hindringer. vii. Plan for atkomst til og fra løypene for publikum frem til Kobbervikdalen er det sidegater. Sykkelsti langs hele løypa. Ved vendepunkt kommer tilførselsvei fra øst (Drammen/Svelvik). c. M-Junior: vending busslommer etter nedkjøring fra Rølleshauen (barndomshjemmet til Rune Høydahl) i. Distanse 30,4km ii. Høydemeter 268m iii. Profil se kart iv. Kvalitet på vegdekke god asfalt v. Bredde av veg - normal veibredde (bygater og gamle E18) vi. Eventuelle hindringer (bruer, trafikkøyer etc.) - to fartsdempere ved inngangen til Kobbervikdalen som er relativt runde. 2 firkantede fartsdempere midt i veibanen ca 1 km etter vending. For øvrig ingen hindringer. vii. Plan for atkomst til og fra løypene for publikum - frem til Kobbervikdalen er det sidegater. Sykkelsti langs løypa til Rølleshauen. Fra Kobbervikdalen til vendepunkt er det parallelle veier på begge sider frem til vendepunkt med fem påkjøringer fra øst og tre påkjøringer fra vest. 2 3

24 Tempo 35km Tempo 35 km Length 36,19 km Max Elev. 107,4 m Min Elev. -0,3 m Ascent 315,0 m Descent 314,0 m Grade 0,0 % Tempo 50 km Length 50,06 km Max Elev. 107,4 m Min Elev. -0,3 m Ascent 417,0 m Descent 417,0 m Grade 0,0 % Tempo Tempo 50km 50km 2 4

25 d. M U23: vending ved busslommer på begge sider før siste utforbakke før Sande i. Distanse 36,2 km ii. Høydemeter 314m iii. Profil se kart iv. Kvalitet på vegdekke god asfalt v. Bredde av veg - normal veibredde (bygater og gamle E18) vi. Eventuelle hindringer (bruer, trafikkøyer etc. - to fartsdempere ved inngangen til Kobbervikdalen som er relativt runde. To firkantede fartsdempere midt i veibanen ca 1 km etter vending. For øvrig ingen hindringer. vii. Plan for atkomst til og fra løypene for publikum - frem til Kobbervikdalen er det sidegater. Sykkelsti langs løypa til Rølleshauen. Fra Kobbervikdalen til vendepunkt er det parallelle veier på begge sider frem til vendepunkt med fem påkjøringer fra øst og fire påkjøringer fra vest. e. K-Elite: vending busslommer etter nedkjøring fra Rølleshauen (barndomshjemmet til Rune Høydahl) i. Distanse 30,4 km ii. Høydemeter 268 m iii. Profil se kart iv. Kvalitet på vegdekke god asfalt v. Bredde av veg - normal veibredde (bygater og gamle E18) vi. Eventuelle hindringer (bruer, trafikkøyer etc.) - to fartsdempere ved inngangen til Kobbervikdalen som er relativt runde. To firkantede fartsdempere midt i veibanen ca 1 km etter vending. For øvrig ingen hindringer. vii. Plan for atkomst til og fra løypene for publikum - frem til Kobbervikdalen er det sidegater. Sykkelsti langs løypa til Rølleshauen. Fra Kobbervikdalen til vendepunkt er det parallelle veier på begge sider frem til vendepunkt med fem påkjøringer fra øst og tre påkjøringer fra vest. f. M-Elite: vending på åpen plass før bomstasjon ved Holm i. Distanse 50 km ii. Høydemeter 417m iii. Profil se kart iv. Kvalitet på vegdekke god asfalt v. Bredde av veg - normal veibredde (bygater og gamle E18) vi. Eventuelle hindringer (bruer, trafikkøyer etc.) vii. Plan for atkomst til og fra løypene for publikum - frem til Kobbervikdalen er det sidegater. Sykkelsti langs løypa til Rølleshauen. Bred sykkelsti også fra Sande til Holm (vendepunkt). Fra Kobbervikdalen til vendepunkt er det parallelle veier på begge sider frem til vendepunkt med seks påkjøringer fra øst og seks påkjøringer fra vest. 2 5

26 Fellesstart 15km Fellesstart 15 km Length 15,79 km Max Elev. 113,2 m Min Elev. -1,9 m Ascent 234,0 m Descent 237,0 m Grade 0,0 % 2 6

27 B. B. Fellesstart/rundbane Det kjøres samme runde for alle klasser i Drammens gater. Arena på Bragernes-siden fra Holmenbrua til Bybrua. Resten av løypa går på Strømsø-siden. Distanse 15,8km Høydemeter 235m Profil se kart Kvalitet på vegdekke god asfalt Bredde av veg normal bredde med rom for to biler i bredden med unntak av 3. Strøm Terrasse der det er laget sjikaner. Veibredde ca. 4 m. Disse kan fjernes. Trafikkøyer ved nedkjøring av Holmenbrua mot Bragernes må vurderes fjernet. Eventuelle hindringer (bruer, trafikkøyer etc.) totalt er det i overkant av 20 fartsdumper der noen er relativt runde. Ingen spesiell utover dette. Plan for atkomst til og fra løypene for publikum sidegater, se kart. a. K-Junior i. Distanse 79km (5 runder à 15,8km) ii. Høydemeter 235x5 = 1175m b. M-Junior i. Distanse 126,4km (8 runder à 15,8km) ii. Høydemeter 235x8 = 1880m c. M U23 i. Distanse 173,8 km (11 runder à 15,8 km) ii. Høydemeter 235x11 = 2585 m d. K-Elite i. Distanse 142,2km (9 runder à 15,8km) ii. Høydemeter 235x9 = 2115m e. M-Elite i. Distanse 268,6km (17 runder à 15,8km) ii. Høydemeter 235x17 = 3995 m 2 7

28 TIBE Drammen Drammen kommune Engene 1, 3008 Drammen - Telefon E-post:

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/14300-1 Dato: 15.11.2011 TOUR OF NORWAY 2012 â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Opplegg for målgang i sykkelrittet

Detaljer

FIS World Cup Drammen. 19. - 20. februar 2011

FIS World Cup Drammen. 19. - 20. februar 2011 FIS World Cup Drammen 19. - 20. februar 2011 Introduksjon Ved Per Øyvind Mørk, FIS World Cup Drammen FIS World Cup Langrenn Drammen Konnerud Idrettslag presenterer planer for FIS World Cup langrenn 19.

Detaljer

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017 Turbuss parkering Sykkel-VM 16-24. september 2017 S i d e 2 1. Bakgrunn Grunnet de store omleggingene og stengingene på veinettet i Bergensdalen vil ikke turbusser få anledning til å benytte Bergen busstasjon

Detaljer

UTLEIEPROSPEKT GAMLE KIRKEPLASS 3 GAMLE KIRKEPLASS 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING WWW.BNM.NO

UTLEIEPROSPEKT GAMLE KIRKEPLASS 3 GAMLE KIRKEPLASS 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING WWW.BNM.NO UTLEIEPROSPEKT GAMLE KIRKEPLASS 3 GAMLE KIRKEPLASS 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING WWW.BNM.NO 1 INNLEDNING Gamle Kirkeplass er et historisk sted i Drammen. Her lå den gamle kirken i byen som brant i 1866. Etter

Detaljer

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 -

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 - Linje 62-63-65 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 62 Lierbyen Sørsdal Sylling 63 Drammen Amtmannsvingen Lierbyen Sjåstad Sylling 65 Sylling Øverskogen www.bk.no - 2 - Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon

Detaljer

INNBYDELSE. Vårspretten. 21.april 2012. NCF Rankingritt #1 Terreng og Scott Cup #1. Fiskum IL Sykkel www.fiskumil.no. Eiker Regnskapsdata DA

INNBYDELSE. Vårspretten. 21.april 2012. NCF Rankingritt #1 Terreng og Scott Cup #1. Fiskum IL Sykkel www.fiskumil.no. Eiker Regnskapsdata DA INNBYDELSE Vårspretten 21.april 2012 NCF Rankingritt #1 Terreng og Scott Cup #1 Fiskum IL Sykkel www.fiskumil.no Eiker Regnskapsdata DA Fiskim IL har gleden av å invitere til Vårspretten 2012. NCF Rankingritt

Detaljer

27. april 2014 Korketrekker n bakketempo 26. april

27. april 2014 Korketrekker n bakketempo 26. april 27. april 2014 Korketrekker n bakketempo 26. april Norgescupåpningen 2014 Velkommen til Grenland og NorgesCup åpning Grenland SK er en av Norges største sykleklubber. Mange av medlemmene våre har begynte

Detaljer

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012 Linje 51-52-53-54/55 Gyldig fom 01.01.2012 Velkommen om bord i bussen! Buskerud.Kollektivtrafi.kk.AS.er.ansvarlig.for.å.drifte.og.utvikle. kollektivtilbudet.i.buskerud.. Buskerud Kollektivtrafikk AS Postboks

Detaljer

Næringsvekst Nå skjer det i Drammen - Sammen for vekst i antall arbeidsplasser. Tore Opdal Hansen ordfører

Næringsvekst Nå skjer det i Drammen - Sammen for vekst i antall arbeidsplasser. Tore Opdal Hansen ordfører Næringsvekst 2020 Nå skjer det i Drammen - Sammen for vekst i antall arbeidsplasser Tore Opdal Hansen ordfører Osloregionen vokser StorOslo fra 1,5 mill. til 1,9 mill. innbyggere i 2030 + 400.000 24.02.2017

Detaljer

Arrangementssteder i Drammen Oversikt over torg, plasser og uterom

Arrangementssteder i Drammen Oversikt over torg, plasser og uterom Drammen kommune Arrangementssteder i Drammen Oversikt over torg, plasser og uterom 1 Strømsø torg Ny åpen plass i enden av Bybrua og foran jernbanestasjonen, omkranset av enkelte spisesteder. Gulv i skåret

Detaljer

FANA 3 DAGERS 23.-25. mai 2015. NCF Rankingritt 3/5 (M/K15/16) NCF Rankingritt 4/5 (M/KSenior, Junior) NCF Mastercup 2/4

FANA 3 DAGERS 23.-25. mai 2015. NCF Rankingritt 3/5 (M/K15/16) NCF Rankingritt 4/5 (M/KSenior, Junior) NCF Mastercup 2/4 FANA 3 DAGERS 23.-25. mai 2015 NCF Rankingritt 3/5 (M/K15/16) NCF Rankingritt 4/5 (M/KSenior, Junior) NCF Mastercup 2/4 Velkommen til F3D i regi av Fana IL Sykkel. Det er en stor glede å kunne ønske ryttere,

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Linje 169. Rutetabell. Gyldig fom 26.03.2012. 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo. www.bk.no

Linje 169. Rutetabell. Gyldig fom 26.03.2012. 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo. www.bk.no Linje 169 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo www.bk.no Foto: Svein Arne Vik Den enkle reisemåten fra Oslo til Grenland Grenlandsekspressen kjører inntil 11 daglige avganger

Detaljer

Kollektivtilbudet i Modum. - Møte med Ungdomsrådet i Modum

Kollektivtilbudet i Modum. - Møte med Ungdomsrådet i Modum Kollektivtilbudet i Modum - Møte med Ungdomsrådet i Modum - 27.09.2017 Kort historikk Buskerud Kollektivtrafikk kom i drift fra 1. juli 2010 Eid av Buskerud fylkeskommune og 19 kommuner Tok i bruk merkenavnet

Detaljer

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Kontaktutvalg 09-02-2016 Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 05.10.2015 Her settes det krav til utarbeidelse av helhetsplaner. En rekke planprosesser

Detaljer

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 71-72-73-75 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 71 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen Asker 72 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen 73 Drammen Reistad Lierskogen 75 Drammen Tranby www.bk.no

Detaljer

Sykkel, Landevei 2014

Sykkel, Landevei 2014 Velkommen til NNM Sykkel, Landevei 2014 13.14. September Åpent NordNorsk Mesterskap Arrangør: Bodø Cykleklubb For mer og oppdatert informasjon: http://www.bodock.no og https://www.facebook.com/groups/135540200797/

Detaljer

INVITASJON UM/UL 2012 GRENLAND

INVITASJON UM/UL 2012 GRENLAND INVITASJON UM/UL 2012 GRENLAND Arrangør: Grenland Sykleklubb For mer informasjon: www.grenlandsk.no og www.sykkelum2012.no UM / UL 2012 Velkommen til Grenland Grenland SK er en klubb for syklister i alle

Detaljer

Idrettsrådskonferansen

Idrettsrådskonferansen Invitasjon og påmeldingsinformasjon Idrettsrådskonferansen 2011 Norges idrettforbund og olympiske og paralympiske komité Hovedtema: kommune- og fylkestingsvalget 2011 drammen lørdag 2.4 og søndag 3.4.2011

Detaljer

Drammen. Byen som tidligere var et ikke-sted.

Drammen. Byen som tidligere var et ikke-sted. Drammen Byen som tidligere var et ikke-sted. 2008 European Planning Award 2008 kåringer Europeisk byutviklingspris Ypsilon Statens byggeskikkspris omtale Ypsilon Europeisk bropris NHO måling m landets

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5 Oppdragsgiver: Buskerudbysamarbeidet Oppdrag: 529589 Tilgjengelighetskart Buskerudbyen Del: Dato: 2012-05-09 Skrevet av: Øyvind Dalen Kvalitetskontroll: Anne Merete Andersen TILGJENGELIGHETSKART FOR BUSKERUDBYEN

Detaljer

Jæren Sykkelfestival 2010. 8. oktober Rankingritt 9. oktober NorgesCup. Sandnes SK, Nærbø SK og Stavanger SK

Jæren Sykkelfestival 2010. 8. oktober Rankingritt 9. oktober NorgesCup. Sandnes SK, Nærbø SK og Stavanger SK 8. oktober Rankingritt 9. oktober NorgesCup Sandnes SK, Nærbø SK og Stavanger SK Jæren Sykkelfestival 2010 Sandnes SK, Nærbø SK og Stavanger SK har gleden av å invitere deltakere, ledere, dommere, funksjonærer,

Detaljer

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Samferdsel i Drammen Trafikksituasjonen for overordnet vegnett i Drammen (Trafikktall 2014/2015) Trafikktall (ÅDT

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Invitasjon. Nordisk Mesterskap Masters 2014 2.-3. august

Invitasjon. Nordisk Mesterskap Masters 2014 2.-3. august Invitasjon Nordisk Mesterskap Masters 2014 2.-3. august Sandefjord Sykleklubb har gleden av å invitere deltakere, støtteapparat og publikum til Nordisk Mesterskap Masters landevei i Sandefjord 2.-3. august

Detaljer

Linje 101-102-105. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 101-102-105. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 101-102-105 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 Ny forside kommer fra BK 101 Drammen Hokksund Åmot Geithus Vikersund Hønefoss 102 Drammen Hokksund Ormåsen 105 Åmot Sigdal Eggedal Haglebu www.bk.no Foto:

Detaljer

Røyken, Hurum, Lier, Drammen

Røyken, Hurum, Lier, Drammen Røyken, Hurum, Lier, Drammen Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 81-86 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden og

Detaljer

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 21-22-24-25 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 21 Strøtvet Drammen sentrum Tolerud 22 Drammen sentrum Konnerud Svingen Andorsrud 24 Drammen sentrum Konnerud Tveten Eikerdelet 25 Drammen sentrum Gulskogen

Detaljer

Status Bygging pågår. Åpning 1. mars 2013. Kart og illustrasjon

Status Bygging pågår. Åpning 1. mars 2013. Kart og illustrasjon Sykkelhotellet ved Drammen stasjon For å gjøre det mer attraktivt å sykle blir det etablert et sykkelhotell ved Drammen stasjon. Her kan sykkelen stå trygt innelåst og under tak. Sykkelhotellet vil ha

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

Trondheim Grand Prix. 13. august RR Hommelvikrittet (tempo) 14. august NorgesCup Fellesstart TVK

Trondheim Grand Prix. 13. august RR Hommelvikrittet (tempo) 14. august NorgesCup Fellesstart TVK Trondheim Grand Prix 13. august RR Hommelvikrittet (tempo) 14. august NorgesCup Fellesstart TVK VELKOMMEN TIL TRONDHEIM Etter ei svært vellykket NM-uke i 2010 ønsker TVK sykkel-norge velkommen tilbake

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON

PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON Skandinavisk Finale 29.-30. november 2013 Velkommen til Bodø! Bodø er administrasjonssenteret i Nordland, og har tett på 50,000 innbyggere. Bodø er en del av regionen Salten, som dekker

Detaljer

Julen 2016/2017. Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017

Julen 2016/2017. Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017 Julen 2016/2017 Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017 Brakar informasjon Brakar tar deg trygt hjem fra julebordet. Nattbuss 22N til Konnerud og 51N til Mjøndalen* Nå kan du kjøpe billett til nattbussen

Detaljer

Bakgrunn Tour of Norway

Bakgrunn Tour of Norway Bakgrunn Tour of Norway Rittet arrangeres på nest øverste nivå på den internasjonale kalenderen, rett under Tour de France og de andre store tre-ukers-rittene. Rittet har over 40 års historie, og har siden

Detaljer

Ritt-INFO Informasjon til ryttere og lagledere

Ritt-INFO Informasjon til ryttere og lagledere Ritt-INFO Informasjon til ryttere og lagledere Sykkel NM Bergen 2008 Arrangørklubber: Ledere: Leder NM-komiteen Leder NM-komiteen CKSotra Rittleder: M-Senior K-Senior M-Junior K-Junior Sekretariat: Sanitet:

Detaljer

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015 Sømløst i sør Strategiforum 26.2.2015 Presentasjon av Sømløst i sør 23.1.2015 foreløpig medierespons Sømløshet innebærer Kundene skal ikke møte organisatoriske eller praktiske problemer som følge av at

Detaljer

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1 Beredskapsplan Hårfagreritt Versjon 1 2014 Ritt trase... 3 Sikkerhet og Beredskap... 3 Beredskaps organisasjon... 3 Ritt leder... 3 Leder sikkerhet... 3 Definert person som skal være bekjentgjort for alle

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Linje 101-102-105. Gyldig fom 18.08.2011

Linje 101-102-105. Gyldig fom 18.08.2011 Linje 101-102-105 Rutetabell Gyldig fom 18.08.2011 Ny forside kommer fra BK 101 Drammen Hokksund Åmot Geithus Vikersund Hønefoss 102 Drammen Hokksund Ormåsen 105 Åmot Sigdal Eggedal Haglebu www.bk.no Foto:

Detaljer

ARRANGØR Ringerike Sykkelklubb. For mer informasjon www.ringerikesykkelklubb.org

ARRANGØR Ringerike Sykkelklubb. For mer informasjon www.ringerikesykkelklubb.org ARRANGØR Ringerike Sykkelklubb Velkommen til Ringerike! Velkommen til nok en Sykkelfest på Ringerike! På vegne av Ringerike Sykkelklubb ønsker jeg deltagere, ledere, presse og publikum hjertelig vel-kommen

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

Byen Vår Drammen/Destinasjon Drammen. Omdømmeprosjekt Svelvik

Byen Vår Drammen/Destinasjon Drammen. Omdømmeprosjekt Svelvik Byen Vår Drammen/Destinasjon Drammen Omdømmeprosjekt Svelvik Byen Vår Drammen Etablert 1992 174 bedrifter som aksjonærer/medlemmer Drammen kommune største aksjonær (2,9%) Organisert som privat aksjeselskap

Detaljer

Åpent Nord-Norsk Mesterskap, Rankingri og Barents Cup

Åpent Nord-Norsk Mesterskap, Rankingri og Barents Cup Velkommen l NNM 2013 Åpent Nord-Norsk Mesterskap, Rankingri og Barents Cup Lørdag 17 august Lørdag 17 august Gateri Sted: Kong Haakons Gate Tid: KL 10:00 12:00 Start og mål er ved Bakerhuset i Nord-Norge,

Detaljer

Jul- og nyttårshelgen 2017/2018

Jul- og nyttårshelgen 2017/2018 Julen 2017/2018 Jul- og nyttårshelgen 2017/2018 1 Brakar informasjon Velkommen om bord i bussen! Brakar er ansvarlig for å drifte og utvikle kollektivtilbudet i Buskerud. Postadresse: Brakar as Bragernes

Detaljer

Drammen, Lier, Asker, Oslo

Drammen, Lier, Asker, Oslo Drammen, Lier, Asker, Oslo Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 62-65, 71-75, 169 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

Framtidsrettet banetilbud for IC-området

Framtidsrettet banetilbud for IC-området Framtidsrettet banetilbud for IC-området Bystrategisamling Drammen 26. mars 2009 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Visjoner NTP 2010-2019 Plangrep VISJON Moderne togtransport mellom byene på Østlandet, høyfrekvent,

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Prehospitale tjenester i Telemark

Prehospitale tjenester i Telemark Prehospitale tjenester i Telemark En introduksjon som beskriver innholdet i tjenesten, pasientstrømmer og som analyserer noen av konsekvensene som følge av utviklingsplanen Innhold Introduksjon Ambulansetjenesten

Detaljer

Dato: 10. august 2011. Det vises til byrådets generelle kompetanse 2, vedtatt av bystyret 24.april 2006 i sak 102.

Dato: 10. august 2011. Det vises til byrådets generelle kompetanse 2, vedtatt av bystyret 24.april 2006 i sak 102. Dato: 10. august 2011 Byrådssak 1349/11-1 Byrådet Søknad om sykkel-vm 2016 EKHA SARK-0182-201110183-6 Hva saken gjelder: Norges Cykleforbund (NCF) ønsker å søke det internasjonale sykkelforbundet Union

Detaljer

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE!

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! Sjakkfestival i Eger 17. 26. Juli 2016 Eger Eger er en av Ungarns flotteste barokkbyer som blir besøkt av en halv million turister hvert år. Byen har en rik

Detaljer

Antall medlemmer ca. 700 herav ca. 100 i aktivt segment: Ungdom/Junior/Elite

Antall medlemmer ca. 700 herav ca. 100 i aktivt segment: Ungdom/Junior/Elite jmfjrdaland FVi.KESK(:i,v,>,:i i-^;: i,,., Uaknr.^y/7^(,ybok,rr. / Hordaland fylkeskommune i ' ' o..,.onn - 2L::. 2011 Postboks 7900 / -iiuvnr,y^5^^^y Saksh. 5020 Bergen i I L.off. Bergen, 6. desember

Detaljer

HELTERITTET 8. AUGUST 2015

HELTERITTET 8. AUGUST 2015 HELTERITTET 8. AUGUST 2015 Oppdatert 04/8-2015 Foto: Svein Olav Vaa Praktisk Informasjon Her finner du praktisk informasjon for HelteRittet 2015. Den blir oppdatert fortløpende. Velkommen til Rjukan! PÅ

Detaljer

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Skoler Skole Status Fra og med Aronsløkka Stengt Onsdag 30. mai Bragernes Stengt Onsdag 30. mai Børresen Stengt Onsdag 30. mai Danvik Stengt

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY

Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY KAMMERHERRELØKKA 3 Innhold: Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi s. 6 Fasiliteter s. 7 Plantegning 2.etg s. 8 Plantegning

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering til formannskapet

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering til formannskapet InterCity Drammen - Kobbervikdalen Orientering til formannskapet 22.11.2016 InterCity i et overordnet perspektiv Enstemmig stortingsvedtak om IC-strategi med utgangspunkt i befolkningsøkning på Østlandet

Detaljer

Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene.

Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. RAPPORT LOKAL LUFTKVALITET I DRAMMEN Mai 2017 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Det ble ikke målt overskridelse av grenseverdien(50 µg/m

Detaljer

FULLT HUS SKISKYTTERFESTIVAL 27. JUNI 2015 > PROGRAM

FULLT HUS SKISKYTTERFESTIVAL 27. JUNI 2015 > PROGRAM FULLT HUS SKISKYTTERFESTIVAL 27. JUNI 2015 > PROGRAM Velkommen til Fullt Hus Skiskytterfestival! Takk for at dere tok turen til Lillesand og Fullt Hus Skiskytterfestival. Målsettingen med Fullt Hus Skiskytterfestival

Detaljer

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

BORETTSLAG. NEDRE STORGATE No 9. 14 LEILIGHETER MED URBAN ATMOSFÆRE.

BORETTSLAG. NEDRE STORGATE No 9. 14 LEILIGHETER MED URBAN ATMOSFÆRE. BORETTSLAG NEDRE STORGATE No 9. 14 ER MED URBAN ATMOSFÆRE. No 9 er de 14 siste leilighetene i Drammens mest sentrale boligprosjekt. SJARMØR- ETAPPEN Bragernes Atrium nærmer seg mål. Helt siden vi lanserte

Detaljer

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE!

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! Svømmeleir i Eger 1. 10. august 2016 Eger Eger er en av Ungarns flotteste barokkbyer som blir besøkt av en halv million turister hvert år. Byen har en rik og

Detaljer

VEDLEGG 6 løyper for rittene

VEDLEGG 6 løyper for rittene VEDLEGG 6 løyper for rittene Spektakulære løyper som gir en utfordring til deltakerne. Og fantastiske bilder til alle TV-seere. 54 55 Bergen kan presentere spektakulære løyper omgitt av fjord, fjell og

Detaljer

Montebellorittet, Norgescup MTB Maraton 29. mai 2010

Montebellorittet, Norgescup MTB Maraton 29. mai 2010 Montebellorittet, Norgescup MTB Maraton 29. mai 2010 Hei, alle sykkelvenner! Velkommen til Sande og Konnerud. Det er med stor glede Konnerud IL og Sande Sportsklubb, som arrangører av Montebellorittet

Detaljer

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 Samarbeidsprosjekt Trondheim & Drammen i Framtidens byer Sentrumsutvikling God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 La det ikke være noen tvil.. Regional

Detaljer

Alle veier fører til Lysaker

Alle veier fører til Lysaker Alle veier fører til Lysaker 1 2 3 En lønnsom arbeidsplass 4 T i d e r p e n g e r Vollsveien 2 A B er kontorlokaler beliggende på Lysakerlokket, direkte tilkoblet nær sagt alt som er av transportmidler:

Detaljer

Reiseinfo NM mangekamp Arna idrettspark Indre Arna Bergen mai 2017

Reiseinfo NM mangekamp Arna idrettspark Indre Arna Bergen mai 2017 Reiseinfo NM mangekamp Arna idrettspark Indre Arna Bergen 20-21. mai 2017 Foto: Snorre Bang Utaker Arrangør: IL Fri Oversiktskart Bergen Arna idrettspark har adresse Indre Arnavegen 189, Indre Arna. Side:

Detaljer

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sømløst i sør Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sør Oslo syd Follo i Akershus Østfold Ca. 470 000 innbyggere Ca. 50 millioner kollektivtrafikkreiser årlig Kostnad ca. 2,5 milliarder kroner

Detaljer

TOUR DE ANDØRJA www.letour.no

TOUR DE ANDØRJA www.letour.no TOUR DE ANDØRJA TDA TC/TDA Terreng EN FOLKEFEST FOR TOPPIDRETTSUTØVERE, BARN, MOSJONISTER OG PUBLIKUM Media Tour de Andørja A/S skal bruke sin kunnskap og erfaring på tvers av ulike idretts- og kulturorganisasjoner,

Detaljer

IL Stjørdals-Blink Sykkel

IL Stjørdals-Blink Sykkel Norgescup fellesstart Lørdag 01.08.2015 IL Stjørdals-Blink Sykkel NorgesCup 4 i Stjørdal 1.august 2015 Vi ønsker velkommen til Trøndelag første helg i august 2015. IL Stjørdals-Blink sykkel har en stolt

Detaljer

FULLT HUS SKISKYTTERFESTIVAL 27. JUNI 2015 > PROGRAM

FULLT HUS SKISKYTTERFESTIVAL 27. JUNI 2015 > PROGRAM FULLT HUS SKISKYTTERFESTIVAL 27. JUNI 2015 > PROGRAM Velkommen til Fullt Hus Skiskytterfestival! Takk for at dere tok turen til Lillesand og Fullt Hus Skiskytterfestival. Målsettingen med Fullt Hus Skiskytterfestival

Detaljer

Reisevaneundersøkelser -en

Reisevaneundersøkelser -en Reisevaneundersøkelser -en kunnskapskilde RVU møte Oslo 23. sept. 2008 TAO Statens vegvesen Region sør skal bidra til attraktive byområder, bærekraftig samfunnsutvikling og helhetlig areal- og transportutvikling

Detaljer

VEDLEGG 1 LOKALISERING AV BUSSTERMINAL - HOLDEPLASSER. FBV / Mulighetsstudie / Knutepunkt Lysaker

VEDLEGG 1 LOKALISERING AV BUSSTERMINAL - HOLDEPLASSER. FBV / Mulighetsstudie / Knutepunkt Lysaker VEDLEGG 1 LOKALISERING AV BUSSERMINAL - HOLDEPLASSER LOKALISERING AV BUSSERMINAL - HOLDEPLASSER KORE GANGLINJER FOR OMSIGNING NÆRHE IL HOVEDVEINE BYLIV PÅ BAKKEPLAN NORD FOR LYSAKERELVA Akseptert avstand

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Næringslivets utfordringer Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Stavanger, 13. november 2012 Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad Sortland Leknes Vadsø Kirkenes

Detaljer

Matjorda som en del av grøntstrukturen

Matjorda som en del av grøntstrukturen Matjorda som en del av grøntstrukturen 2286 1989 1989 Biblotecha Alexandrina arkitektur arkitektur jordvern? arkitektur politikk alternativer proposed site the green and open landscape

Detaljer

Åpent Nord-Norsk Mesterskap, Rankingri og Barents Cup. Grønnliveien og opp gangs l Tueveien. Startrekkefølge, klasser og distanser

Åpent Nord-Norsk Mesterskap, Rankingri og Barents Cup. Grønnliveien og opp gangs l Tueveien. Startrekkefølge, klasser og distanser Velkommen l NNM 2013 Åpent Nord-Norsk Mesterskap, Rankingri og Barents Cup Lørdag 17 august Lørdag 17 august Gateri Sted: Kong Haakons Gate Tid: KL 10:00 12:00 Start og mål er ved Bakerhuset i Nord-Norge,

Detaljer

Drammen En by i utvikling

Drammen En by i utvikling Drammen En by i utvikling Strømsø Bragernes Øystein Bull-Hansen Sjefarkitekt Drammen kommune Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000 innbyggere i den sammenhengende byen 150.000 har byen som regionsenter

Detaljer

Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 23. og 24. april 2009

Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 23. og 24. april 2009 Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 23. og 24. april 2009 Informasjon til elever som skal delta på NM UEs hovedsamarbeidspartnere: 1 Informasjon om deltakelse på Nasjonal Messe for ungdomsbedrifter 2009

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret 03.02.11 Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010 Styret Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon

Detaljer

Vei, Natur og Idrett 2014

Vei, Natur og Idrett 2014 Vei, Natur og Idrett 2014 10 ansatte 5 ansatte 4 ansatte 7 ansatte + 2 deltid VNI historikk og idrett spesielt 120 100 80 60 40 Budsjett Regnskap Budsj-idr Regnsk-idr 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

støtter Vikersund Hoppfestival TIL

støtter Vikersund Hoppfestival TIL støtter Vikersund Hoppfestival TIL VIKERSUND HOPPFESTIVAL 2007 LØRDAG 17.2. K-500cM, K-15 og K-25 SØNDAG 18.2. K-45 og K-65 NB! PÅMELDINGSFRIST: SØNDAG 11. FEBRUAR NB! RENNSTART BEGGE DAGER KL. 10.00 Arr:

Detaljer

www.osloopenwater.no

www.osloopenwater.no www.osloopenwater.no Bakgrunn Svanger med ideen lenge Tradisjon i gamle dager Vannkvalitet tilrettelagt På tide i Oslo Folkefest Badestrand mitt i byen «Turistattraksjon» Plass til mye publikum Parkeringsplasser

Detaljer

Stortingsgaten 20. Ledig areal: Ledig fra: 432 kvm Etter avtale. Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no. Megler: Mobil: E-post: Kontor

Stortingsgaten 20. Ledig areal: Ledig fra: 432 kvm Etter avtale. Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no. Megler: Mobil: E-post: Kontor Stortingsgaten 20 Stortingsgaten 20 Kontor Ledig areal: Ledig fra: 432 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Flotte lokaler i representativ

Detaljer

Oslo Sykkelfestival 11. september: Tempo og gateritt 12. september: NC fellesstart

Oslo Sykkelfestival 11. september: Tempo og gateritt 12. september: NC fellesstart Oslo Sykkelfestival 11. september: Tempo og gateritt 12. september: NC fellesstart Velkommen til sykkelfest i Oslo IF Frøy ønsker deltakere, publikum og andre interesserte velkommen til sykkelfest i Oslo.

Detaljer

INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE

INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE TIL: "Buskerudbyen" Dato: 09.01.2009 FRA: Henning Myckland Saksnr: KOPI TIL: Johan Selmer INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE Bakgrunn Buskerudbyen utgjøres

Detaljer

Invitasjon. Sørlandets Petit Prix 12 13 september 2015

Invitasjon. Sørlandets Petit Prix 12 13 september 2015 Invitasjon Sørlandets Petit Prix 12 13 september 2015 1 Arrangør: Kristiansands Cykleklubb Grimstad Sykleklubb Jan Kåre Eriksen Rittleder kck@kck.no KLASSER: M6-9 (Etappe 1+2) K6-9 (Etappe 1+2) M10 K10

Detaljer

Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 5. og 6. mai 2011

Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 5. og 6. mai 2011 Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 5. og 6. mai 2011 Informasjon til elever som skal delta på NM Arrangementssponsor: UEs hovedsamarbeidspartnere: Informasjon om deltakelse på Nasjonal Messe for ungdomsbedrifter

Detaljer

SponSorprogram Skisprinten 13.03-2013

SponSorprogram Skisprinten 13.03-2013 Sponsorprogram Skisprinten 13.03-2013 FIS WorldCup Drammen Den internasjonale langrennseliten er tilbake i Drammen sentrum, 13. mars 2013. Og kjenner vi publikum rett, blir det folkefest igjen for titusener.

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Drammens 200-årsjubileum i 2011

Drammens 200-årsjubileum i 2011 Drammens 200-årsjubileum i 2011 1986 175 år 150 år - 1961 100 år - 1911 100 år - 1911 100 år - 1911 100 år - 1911 100 år - 1911 Byjubileumskomitèen Rådmann Prosjektleder Sekretærfunksjon for jubileumskomitèen

Detaljer

Nasjonal messe for Ungdomsbedrifter 2012

Nasjonal messe for Ungdomsbedrifter 2012 Nasjonal messe for Ungdomsbedrifter 2012 Informasjon til Ungdomsbedrifter som skal delta på NM: Praktisk informasjon Thon Hotel Arena og Norges Varemesse 3-4. mai 2012 I samarbeid med: UEs hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Saksbehandler: Ulf Tellefsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q31 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Ulf Tellefsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q31 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulf Tellefsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q31 Arkivsaksnr.: 12/8732-1 Dato: 29.05.2012 FRAMTIDIG KJØREMØNSTER PÅ BYBRUA INNSTILLING TIL: Formannskapet 12.06.2012 Bystyret 19.06.2012

Detaljer