Sykkel-VM landevei søknad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykkel-VM landevei 2016. søknad"

Transkript

1 Sykkel-VM landevei 2016 søknad

2 Innledning Elvebyen Drammen ligger i Buskerud fylke, sentralt på Østlandet. Det bor vel innbyggere i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med innbyggere. Drammen har en flerkulturell befolkning og dette setter et mangfoldig og fargerikt preg på bybildet. Drammen er et sentralt knutepunkt i regionen og har derfor en infrastruktur som gir gode muligheter for alle former for offentlig transport. Med beliggenhet kun 40 km fra Oslo er det gode innkvarteringsmuligheter for publikum og deltakere til store arrangementer. Drammen er, som søknaden vil vise, en erfaren arrangør av store idrettsarrangmenter, og det vil glede oss stort om Drammen kan arrangere Sykkel-VM i For ytterligere informasjon om Drammen se Start, hovedpassering og oppløp vil ligge langs den idylliske Drammenselva, midt i byens sentrum! 2

3 VEDLEGG 1 side 5 VEDLEGG 2 side 10 VEDLEGG 3 side 14 VEDLEGG 4 side 15 VEDLEGG 5 side 17 3 VEDLEGG 6 side 23

4 4

5 VEDLEGG Lokalt og regionalt sykkelmiljø og vertskapsby/- kommune Informasjon om samarbeidspartnere lokal og regionalt Drammen kommune er formell søker av arrangementet i tett samarbeid med hovedsamarbeidspartnerne Drammen Cykleklubb, Byen Vår Drammen AS og Rådet for Drammensregionen samt Buskerud fylkeskommune. Drammen kommunes primærkontakt er Drammen Cykleklubb (DCK). I regi av DCK er det inngått en allianse mellom de mest aktive klubbene i fylket/regionen. Disse er: Ringerike SK Eiker CK Asker CK Modum CK Kongsberg IF Sykkel Konnerud IL Sykkel Sande Sportsklubb Sykkel Alle klubber har styrevedtak på at de vil inngå i denne alliansen og vil bidra i forberedelser, gjennomføring og avvikling av prosjekt Sykkel-VM Dette inkluderer også gjennomføring av relevante arrangementer før VM. Om Norge blir tildelt arrangementet, er dette å anse som et nasjonalt arrangement og det forutsettes at all relevant kompetanse og ressurser Norge besitter, vil bli involvert. De nevnte klubber har lang erfaring og mye kompetanse. Dette er erfaring både fra aktive deltakere, dommere, tillitsvalgte og større arrangementer. Totalt representerer alliansen en medlemsmasse på ca medlemmer hvorav ca er over 16 år. I klubbene er det følgende nøkkelpersoner: Ringerike SK - Per Haukedalen Eiker CK - Eirik Thorgersen Asker CK - Anne Lise Katle Modum CK - Ole Håvard Hansen Kongsberg IF Sykkel - Stian Jægtvik Sande Sportsklubb Sykkel - Ole Kristian Skjørdal Konnerud IL Sykkel - Lars Even Mehlum Drammen CK - Frode Bergill Statens vegvesen lokalt vil være en viktig samarbeidspartner under planlegging av et sykkel-vm i Drammen. Kontaktperson for søknaden fra Drammen kommune er: Arve H. Røren Dir. tlf / mobil

6 VEDLEGG Erfaring med tidligere arrangementer Drammen har de siste 10 år blitt en erfaren arrangør av store og bynære arrangementer. Det beste eksemplet på dette er skisprinten (FIS World Cup Drammen) som blir arrangert midt i Drammen sentrum med stor publikumstilstrømning og stor TV-produksjon. I 2008 var Drammen med på å arrangerte Håndball-EM. I de innledende rundene ble blant annet Norges kamper spilt i Drammenshallen. Av større sykkelarrangementer som er aktuelle, kan nevnes: Ringerike Grand Prix/Tour of Norway (Ringerike CK) Vestmarkrittet (Asker CK) Askerrunden (Asker CK) Drammen sykkelfestival (Drammen CK) som inkluderer Ypsilonrittet, Drammensrittet og Drammensfjorden rundt. Totalt deltakere og omfattende regulering av Drammen sentrum og veisystem. NM Terreng rundbane (Drammen CK) NM/NC Terreng Maraton (Drammen CK) NM Downhill (Drammen CK) Montebellorittet (Sande SK) NC/UCI Terreng rundbane (Konnerud IL Sykkel) Tour of Norway (tidligere Ringerike Grand Prix) hatt Drammen med på sitt program i både 2010 (start) og 2011 (målgang). Drammen har også lang tradisjon med terrengritt og Drammensrittet (tidligere P4-rittet) som blir arrangert årlig som et ledd i Drammen sykkelfestival. Drammen Elvefestival er den årlige massemønstringen i Drammen; da tas hele byen og elva i bruk og det blir arrangert en rekke kulturarrangementer i stort og smått. Kjennetegnet for arrangementet er stor publikumstilstrømning og et mangfold av aktiviteter for store og små. Drammen har i gjennom flere store arrangementer meget god erfaring med store TVproduksjoner fra byen. Byen har et godt og omfattende samarbeid med både NRK og TV 2. NRK har vært produsent av alle World Cup-arrangementene i langrenn i perioden TV 2 har vært produsent av flere gallaer i Drammens Teater inkludert åpningsshowet for Håndball-EM I forbindelse med dette showet ble også åpningen av gangbrua Ypsilon direktesendt på TV 2. Også fotballgallen har blitt arrangert i Drammens Teater og vist direkte på TV 2. Tilbakemeldingene fra TV-selskapene er at Drammen er meget gode til å tilrettelegge for TV-produksjoner. Noe som igjen har ført til gode TV-bilder fra arrangementene og byen. Dette kan bekreftes av Rune Haug (sportssjef i NRK) og Bjørn Taalesen (sportssjef i TV 2). 6

7 VEDLEGG Sykehus og medisinske tjenester som stilles til disposisjon Vestre Viken HF Prehospital avdeling vil ved et eventuelt VM-arrangement kunne stille med følgende ressurser (Drammen sykehus). Eksisterende beredskap i området består av følgende ambulansestasjoner og biler: Drammen, 3 døgnambulanser og 1 dagbil ( ) i ukedagene. Sætre, 1 døgnambulanse og 1 dagbil ( ) i ukedagene. Eiker, 2 døgnambulanser. Tilleggsressurser som kan stilles til disposisjon spesielt for VM: 2-4 sykkelambulanser (1-2 team) på ettermiddag, kveld og natt frem til kl operativ leder ambulanse uten båre, men med akuttutstyr, dag og kveld. 2-3 ekstra ambulanser på døgnbasis eller fra tidlig morgen til ca 0330 på natten. Oppbemanning AMK med en operatør på døgnbasis. Ekstra bemanning i akuttmottak ved behov. Norsk folkehjelp, Røde Kors eller tilsvarende for mindre skader og preventive tiltak (sted å hvile for utmattede folk, væske, solskjerming, varmestue, osv). St. Josefs Hospital For nødvendig dopingkontroll kan St. Josefs Hospital sentralt beliggende i sentrum benyttes. Drammensregionens legevakt Legevakta i Drammensregionen er lokalisert ved Drammen sykehus og er døgnåpen. Utstyrt med alt nødvendig akuttmedisinsk behandlingsutstyr. Det er 4 leger og 5 sykepleiere på vakt til enhver tid, egen Legevaktbil med nødvendig medisinsk utstyr, bemannet med lege og sykepleier. Behandlingskapasitet svarende til ca 300 pasienter pr døgn. Samarbeider tett med Drammen sykehus. Legevaktsentralen kommuniserer med AMK-sentralen / Ambulansetjenesten via eget Nødnettsamband. For øvrig er det korte avstander til Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Bærum sykehus og Oslo. 7

8 VEDLEGG Annen relevant kompetanse og kapasitet som kan stilles til disposisjon Drammen Cykleklubb har tatt initiativ til å samle alle sykkelklubbene i regionen for å ha et stort korps med frivillige til disposisjon under arrangementet. Videre er det inngått allianser med ressurspersoner innenfor sykkelsporten på alle plan. Personer med relevant erfaring som vil bidra til arrangementet: Rune Høydahl Finn Vegard Nordhagen Dag Erik Pedersen Knut Knudsen Relevant arrangementserfaring Ringerike Grand Prix/Tour of Norway - Lasse Martinsen WC Skisprint Drammen - Per Øyvind Mørk Drammen Elvefestival - Per Øyvind Mørk Drammen Sykkelfestival - Frode Bergill Sykkel-VM Oslo Jon Bjørnstad Olsen, Buskerud Vegvesen Søndre Buskerud Politidistrikt, Drammen politistasjon vil være samarbeidspart for trafikkavvikling før og under mesterskapet. Det vil bli gjort avtaler med Buskerud kollektivtrafikk om ekstra transport før og under mesterskapet. NSB og Flytoget vil være naturlig samarbeidspart for økt kapasitet på inntransport. Det kan være aktuelt å hente inn egen helikoptertransport ved særlige behov som måtte dukke opp senere i søknadsprosessen. (Se vedlegg 2-1 og 2-2 for transport.) 8

9 9

10 VEDLEGG Inntransport og intern transport Kapasitet på inntransport til Drammen Fly: Drammen har ca 1 times reisetid til Gardermoen lufthavn. Flytoget bruker 1 time, og har 3 avganger i timen hver vei. Flytogets endestasjon (Drammen stasjon) ligger rett ved foreslått hovedarena under Sykkel-VM. I tillegg til Flytoget, har også NSB tre avganger i timen mellom Drammen og Gardermoen. Med buss eller privatbil er det 80 km mellom Gardermoen og Drammen på sammenhengende motorvei. Reisetiden er ca 1 time, unntatt når det er rushtid i Oslo. Flyplassene Sandefjord lufthavn Torp og Moss lufthavn Rygge ligger også ca 1 time med bil/buss fra Drammen. Begge disse flyplassene utgjør et godt supplement til Gardermoen ved at de i første rekke betjenes av lavpris-selskaper, og har forbindelser til en rekke europeiske byer. Det går busstransport til Drammen fra Sandefjord lufthavn (Torp-ekspressen) som korresponderer med alle internasjonale flyruter på Torp. Flytoget korter ned veien fra den store verden til Drammen. 1 0

11 Båt: Drammen havn har i dag ikke ordinære internasjonale anløp med passasjerbåter. Kaiområdet på Drammen havn ligger allikevel godt til rette for å kunne ta imot 2-3 cruisebåter, i den grad dette er ønskelig i forbindelse med arrangementet. Det aktuelle kaiområdet ligger rett ved foreslått løypetrasé og 2 km fra hovedarenaen. Nærmeste havner med internasjonal ferge-/passasjerbåttrafikk er Oslo og Larvik. Tog: Drammen er et av Norges største jernbaneknutepunkt med togforbindelser i mange retninger. Togtilbudet er godt allerede i dag og vil bli ytterligere forbedret innen 2-3 år, etter innføring av Grunnrutemodell Antall avganger og kapasitet som angitt nedenfor tar utgangspunkt i den fremtidige ruteplanen. By/sted Frekvens hver vei Anslag kapasitet Oslo (togene fortsetter videre 5 avganger/time 3000 passasjerer/time til Romerike og Mjøsbyene) Vestfoldbyene 1-2 avganger/time 800 passasjerer/time Kongsberg 1-2 avganger/time 800 passasjerer/time Kristiansand - Stavanger 4-5 avganger/døgn 1500 passasjer/døgn Bergen 5 avganger/døgn 1500 passasjer/døgn Kapasiteten er angitt med utgangspunkt i at det kjøres togsett med maksimalt antall vogner for å ta unna ekstratrafikk i fbm. arrangementet. Drammen stasjon betjener allerede i dag ca 7000 av/påstigende pr døgn, man har kapasitet til det flerdobbelte. (Tar i bruk Gulskogen og Brakerøya stasjon i tillegg.) Buss (langdistanse/inntransport) Busstopp for fjernbusser ligger i krysset mellom E18 og E134 på Bangeløkka. Bangeløkka ligger 1,5 km fra foreslått hovedarena. Noen av langdistansebussene stopper nærmere sentrum/hovedarenaen. I forbindelse med et sykkel VM kan det være aktuelt å benytte også busstopp nærmere arrangementsarenaen (Engene/Hauges gate) for fjernbusser og ekstrabusser. Bussforbindelser: Nor-Way bussekspress avganger - Sogn og Fjordaneekspressen: Gol - Sogndal - Førde - Florø 3 pr døgn - Hallingbussen: Hønefoss - Gol/Geilo 2 pr døgn - Haukeliekspressen: Kongsberg - Notodden - Haugesund/Bergen 3-4 pr døgn - Rjukanekspressen: Kongsberg - Notodden - Rjukan 3-4 pr døgn - Grenlandsekspressen: Skien - Porsgrunn 8 pr døgn - Sørlandsekspressen: Grenland - Arendal - Kristiansand 9 pr døgn Lavprisekspressen avganger - Kristiansand Stavanger 1-2 pr døgn Timekspressen avganger - Kongsberg - Notodden 1 pr time - Vikersund (Hønefoss) 1 pr time Alle bussrutene ovenfor fortsetter videre til Oslo. 1 1

12 Bil /parkering VEDLEGG 2-2 Parkering i Drammen sentrum /gangavstand til arenaene Det er i dag ca 1200 kommunale parkeringsplasser i Drammen sentrum. I tillegg kommer en del private parkeringsplasser. Det er planer om ytterligere 2 parkeringshus med ca 800 plasser i Drammen sentrum de neste 2-3 årene. På Marienlystområdet er det over 500 parkeringsplasser som allerede i dag benyttes i fbm. sportsarrangementer (Strømsgodsets hjemmekamper m.m.). Samlet utgjør dette offentlig tilgjengelige plasser i og nær sentrum i fbm. arrangementet. Atkomst til de ovennevnte parkeringsplassene kan holdes tilgjengelig fra hovedveinett og lokalveinett uten å komme i konflikt med den foreslåtte løypetraséen for sykkelrittet. I tillegg anslår vi at det kan frigjøres areal til ca parkeringsplasser ved Drammen havn. Atkomst til disse parkeringsarealene krysser løypetraséen og kan ikke være tilgjengelig de timene rittet pågår. Innfartsparkering med tilbringerbuss til arenaområdet Ved Drammen travbane/åssiden idrettspark er det mulighet for ca 1000 parkeringsplasser på eksisterende parkeringsområder og grusbaner. Disse er egnet for trafikk som kommer vestfra til Drammen. Herfra kan det settes opp tilbringerbusser til arenaområdet, ca 5 km. For trafikk fra nord/øst (Oslo-området) er det flere aktuelle parkeringsarealer ved Lierstranda i Lier kommune. Samlet sett utgjør dette minst 2000 parkeringsplasser. Det er ca 2 km til arenaområdet, og tilbringerbusser kan settes opp Kapasitet på intern transport i Drammen under arrangementet Busskapasitet Drammen har et godt utbygd rutenett av bybusser og omegnsbusser. Internt i byen har bussene avganger hvert 10. minutt til alle de store bydelene og hvert minutt på øvrige ruter. Omegnsbussene som går ut til nabokommunene, har 1-2 avganger i timen. Samlet passasjerkapasitet for by- og omegnsbussene i rute anslås til 3000 passasjer/time. I Drammen har vi god erfaring med samarbeid med Buskerud Kollektivtrafikk om tilrettelagt busstransport i forbindelse med større arrangementer, som FIS World Cup (skisprint) og den årlige Elvefestivalen i Drammen. Buskerud Kollektivtrafikk har via sine kontraktører hånd om en busspark på ca 100 busser, med tilhørende sjåførkapasitet. Ved gjennomføring av et sykkel- VM forutsetter vi at denne kapasiteten fordeles på ordinær rutetrafikk og ekstraavganger i fbm. arrangementet. Eventuelt behov for busskapasitet utover dette forutsettes leid inn. Rutekart for bybusser og omegnsbusser. 1 2

13 Holdeplasser kapasitet og tilgjengelighet De to viktigste bussknutepunktene i Drammen, Drammen busstasjon og Bragernes torg, ligger rett ved arenaområdet. Bussrutene vil måtte legges om i sentrum på arrangementsdagene, ettersom foreslått løypetrasé for sykkel-vm går over Bybrua som til daglig benyttes av busser. Ved Drammen jernbanestasjon er det gater og parkeringsareal som kan tilrettelegges for at et stort antall busser kan stoppe og betjene passasjerer. Disse arealene benyttes allerede i dag av et stort antall busser når det ikke går tog og det kjøres buss for tog. Inntil videre anser vi dette som en tilleggsmulighet for bussbetjening, dersom nærmere beregninger tilsier at øvrige busstopp bør suppleres. Drosjer Det er 180 drosjeløyver i byområdet (Drammen, Lier og Nedre Eiker kommuner), fordelt på to drosjesentraler. Se transportkart under for nærmere detaljer. Det kan også være aktuelt å tilpasse skolenes høstferie i regionen, slik at de trafikale utfordringene blir mindre og tilskuertilfanget kan bli større. Aronsløkka Kjøsterud Bråtan Underlia Lier kommune Travbane Nedre Eiker kommune Bergskaug Åssiden Landfall Hamborgstrøm Spiralen E-18 Pukerud Gulskogen Drammenselva Sundland Grønland Bragernes Brakerøya Strømsgodset E-134 Marienlyst Strømsø Holmen Danvik Tangen Rundtom Transport oversikt Sykkeltrasé Konnerud Buss Austad Jernbane Park & Ride E-18 Nærparkering Fjell Kart og geodata aj. 1 3

14 VEDLEGG Innkvartering Kapasitet på innkvartering Antall senger på hotell, motell, ungdomsherberg, leiligheter innenfor en radius av 3, 20, 50 og 100 km fra sentrum av mesterskapet i Drammen by. A. Ca 1270 senger innenfor 3 km B. Ca 1300 senger innenfor 20 km C. Ca senger innenfor 50 km D. Stort antall sengeplasser innenfor 100 km Antall hytter på camping og plasser for oppstilling av bobil innenfor en radius av 3, 20, 50 og 100 km fra sentrum. A. Ca 20 campinghytter og 90 oppstillingsplasser innenfor 3 km B. Ca 70 campinghytter og 450 oppstillingsplasser innenfor 20 km C. Ca 84 campinghytter og oppstillingsplasser innenfor 50 km D. Stort antall hytter og oppstillingsplasser 1 4

15 VEDLEGG Forpleining Kapasitet på forpleining Oversikt over antall sitteplasser på restauranter innenfor en radius av 3, 5 og 10 km er listet opp under. I tillegg til permanente plasser som er oppgitt, kan det i tillegg rigges midlertidige plasser for bespisning ved behov. A. Ca 4500 plasser innenfor 3 km B. Ca 4500 plasser innenfor 5 km C. Ca 5000 plasser innenfor 10 km Temperatur og nedbør i Drammen for september siste 6 år September Middeltemperatur Nedbør ,3 C 4,6 mm ,2 C 35,6 mm ,9 C 24,9 mm ,2 C 18,3 mm ,9 C 13,1 mm ,5 C 23,1 mm Denne tabellen viser oss at vi med stor sannsynlighet vil kunne oppleve gode forhold i Drammen under arrangementet. 1 5

16 Oppløpet langs Strandveien vil skape en fantastisk ramme rundt arrangementet. 1 6

17 VEDLEGG Konferansesenter/ Start målområdet Fasiliteter for konferansesenter Konferansefasiliteter for 400 personer: Union Scene har kapasitet til personer. Kino City Drammen har plass til 345 personer i sal 1. Middagsfasiliteter som kan bespise 200 personer: Union Scene First Hotel Børsen Festlokaler Møterom for ca. 2 x 50 personer: Union Scene First Hotel Ambassadeur Rica Park Hotel For øvrig meget god kapasitet for møterom på alle byens fem hoteller og eventuelt andre steder. Utstillingsarealer for sponsorer og neste års arrangør av VM: God plass på Union Scene Kino City På byens fem hoteller Bragernes strand Restaurantfasiliteter med mer: Gode restaurantfasiliteter på byens hoteller og restauranter i umiddelbar nærhet. Fasilitetene er innenfor meter fra hotellene. Parkering: God parkering i umiddelbar nærhet. Lokaltransport mellom konferansesenteret og start/målområdet: Meget korte avstander og dette ordnes av arrangøren. Telekommunikasjon: Fri tilgang til internett og Wi-Fi på hotellene. Dette rigges eventuelt for Union Scene og Kino City av arrangør. 1 7

18 VEDLEGG Området for start/målområde med fasiliteter og kapasitet (se arenakart) 1. Kontorarealer for arrangementsledelse a. Drammenshallen ca m 2 b. Div. skoler i. Børresen ca. 400 m 2 ii. Strømsø ca. 500 m 2 iii. Strømsø videregående ca m 2 iv. Marienlyst skole ca. 600 m 2 c. Drammensbadet ca. 200 m 2 d. Union Scene ca. 500 m 2 e. Hos sponsorer ukjent antall m 2 f. Hoteller innen gangavstand fra arena 5 hoteller med konferanserom etc 2. Presserom a. Pressetelt v/målområdet inntil 1000 m 2 b. Div. skoler i. Børresen ii. Strømsø iii. Strømsø videregående iv. Marienlyst skole c. Drammensbadet d. Møterom hos sponsorer e. Hoteller 3. Akkrediteringssenter a. Rådhuset 4. Kommersielle arealer (utstilling for sponsorer, salg av effekter og utstyr og mat/drikke) a. Elvebredden fra Holmenbrua til Gamle Kirkeplass ca m 2 b. Bragernes torg ca m 2 c. Gågater d. Gater e. Holmennokken ca m 2 f. Bybrua g. Strømsø torg h. Relevante steder langs løypa 5. VIP-område og forpleining a. Elvebredden ved Start/Mål (telt) inntil 1000 m 2 b. Torget (telt) c. Storstuen i rådhuset 6. Start og mållinje a. Nedre Strandgate (veikryss ved Glass) 1 8

19 SØKNAD - SYKKEL-VM LANDEVEI DRAMMEN Drammen Sykehus < Børresen skole H St.Joseph Bragernes kirke Ha ug es ga te Bragernes Menighetshus Rådhuset ne ns allé Nedre Storga te Magasinet Byb rua Lag- Sta rt/m ål > Trib bokser une ate sg ing eft Kr Dr am me nj ern b.s tas Strømsø jon t. erudg Konn To ll torg Trib une Aass Lagbokser Dr am me ns elv a Kom mers ie Brag erne s str and bu ga ta Tr ibu lt H ne Holmenbrua Trib u Eri kb ørr ese r art < Union Eng ene Inn g. st Fø lge bile Brag e Øvr es torg ate Følgebiler rnes torg sse r Lag b uss Gm er l Lag.Kirkep las bu s Parken Holmen Drammen Videreg. skole Marienlyst Idrettspark Drammensbadet Drammenshallen iol ds g t. Tidl. Strømsø Videreg. skole brua Strømsø Strømsø kirke Dra mm en sbr ua E-1 8 To rde ns k Strømsø skole Bjø rns tje rne Bjø rns on sg t. Marienlyst skole Kart og geodata aj. 19

20 7. Tribuner for Presse og Publikum a. Nedre Strandgate b. Strandveien c. Torget m/storskjerm d. Rundkjøring Holmen Totalt antall tribuneplasser som vist på arenakart anslått til ca Strømtilførsel til TV-produksjon, storskjermer og PA-system a. Etableres via torget, dog er det her korte avstander 9. Langebokser/langesone a. Prof. Smiths allé b. Austadveien (Fjell) 10. Anti-dopingkontrollfasiliteter a. St.Josefs Hospital 11. Toaletter a. Underjordisk på torget fast + mobile toaletter 12. Parkering (deltakere, presse, stab og VIP) a. Parkeringshus Grev Wedel (350) b. Thams gate (550) c. Tinghuset (120) d. Totalt ca plasser under kontroll av kommunen 13. Parkering publikum a. Restplasser i parkeringshus b. Private parkeringsplasser/hus c. Gateparkering d. Organiserte plasser med tilbringerbusser i. Lierstrand fra øst ii. Travbanen fra vest iii. Skoger fra sør 14. Seremoniarena a. Bragernes torg, Torgscenen (kan håndtere ca personer) 15. Sentral for funksjonærer/frivillige a. Menighetssenteret Bragernes menighet 16. Lagleder-/teamledermøte a. Rådhuset Bystyresalen 17. Følgebiler a. Oppstilling og avkjøring Losjeplassen (som vist på arenakart) 18. Biler i front a. Oppstilling og avkjøring Øvre Strandgate (som vist på arenakart) 2 0

21 19. Vandresoner for publikum a. Bragernes torg b. Gågater c. Strandområde Holmenbrua til Gamle Kirkeplass d. Holmennokken e. Holmenbrua f. Bybrua g. Strømsø torg h. Elvebredden Strømsø 20. Lagbokser/lagbusser (som vist på arenakart) a. Øvre Strandgate b. Gamle Kirkeplass c. Parkeringsplass Erik Børresens gate d. Parkering Aass Bryggeri e. Parkeringshuset til Magasinet 21. Atkomst til alle områder a. Alle gater 22. Inngang til startområde a. Erik Børresensgate 23. Landingsplass for helikopter a. Drammen havn, Holmennokken og foran Drammen sykehus 2 1

22 Tempo 15 km Length 14,31 km Max Elev. 51,3 m Min Elev. -0,3 m Ascent 94,0 m Descent 93,0 m Grade 0,0 % S Ø K N A D - S Y K K E L - V M L A N D E V E I D R A M M E N Tempo 15km Tempo 15km Tempo 30 km Length 30,43 km Max Elev. 107,4 m Min Elev. -0,3 m Ascent 269,0 m Descent 268,0 m Grade 0,0 % Tempo 30km Tempo 30km 2 2

23 VEDLEGG Løyper for rittene Løyper som skal benyttes til de forskjellige øvelsene (se løypekart) A. Individuell temporitt - se vedlagte kart og høydeprofiler B. Fellesstart/rundbane se vedlagte kart og høydeprofiler A. Individuelt temporitt Alle tempoløyper har samme start/målgang som fellesstart. Løypa har utgang i motsatt retning som fellesstart til Rundtom og følger gamle E18 sydover. Vending skjer halvveis der det er naturlig plass, som rundkjøringer eller busslommer på begge sider av veien. Det er kjørt GPS-spor for dette alternativet (gamle E18). Et annet alternativ er å kjøre nye E18 (motorvei) sydover og bruke sydgående kjørebaner (frem og tilbake) på motorveien. For M-Elite må det ved dette alternativet kjøres to runder for å unngå tunnel/bomstasjon ved Hanekleiva. Runding er rundkjøring etter Holmenbroa på Bragernes. a. K-Junior: vending rundkjøring rett før undergang av ny motorvei i Kobbervikdalen. i. Distanse 14,3km ii. Høydemeter 94m iii. Profil se kart iv. Kvalitet på vegdekke god asfalt v. Bredde av veg normal veibredde (bygater og gamle E18) vi. Eventuelle hindringer (bruer, trafikkøyer etc.) - to fartsdempere ved inngangen til Kobbervikdalen som er relativt runde. For øvrig ingen hindringer. vii. Plan for atkomst til og fra løypene for publikum frem til Kobbervikdalen er det sidegater. Sykkelsti langs hele løypa. Ved vendepunkt kommer tilførselsvei fra øst (Drammen/Svelvik). c. M-Junior: vending busslommer etter nedkjøring fra Rølleshauen (barndomshjemmet til Rune Høydahl) i. Distanse 30,4km ii. Høydemeter 268m iii. Profil se kart iv. Kvalitet på vegdekke god asfalt v. Bredde av veg - normal veibredde (bygater og gamle E18) vi. Eventuelle hindringer (bruer, trafikkøyer etc.) - to fartsdempere ved inngangen til Kobbervikdalen som er relativt runde. 2 firkantede fartsdempere midt i veibanen ca 1 km etter vending. For øvrig ingen hindringer. vii. Plan for atkomst til og fra løypene for publikum - frem til Kobbervikdalen er det sidegater. Sykkelsti langs løypa til Rølleshauen. Fra Kobbervikdalen til vendepunkt er det parallelle veier på begge sider frem til vendepunkt med fem påkjøringer fra øst og tre påkjøringer fra vest. 2 3

24 Tempo 35km Tempo 35 km Length 36,19 km Max Elev. 107,4 m Min Elev. -0,3 m Ascent 315,0 m Descent 314,0 m Grade 0,0 % Tempo 50 km Length 50,06 km Max Elev. 107,4 m Min Elev. -0,3 m Ascent 417,0 m Descent 417,0 m Grade 0,0 % Tempo Tempo 50km 50km 2 4

25 d. M U23: vending ved busslommer på begge sider før siste utforbakke før Sande i. Distanse 36,2 km ii. Høydemeter 314m iii. Profil se kart iv. Kvalitet på vegdekke god asfalt v. Bredde av veg - normal veibredde (bygater og gamle E18) vi. Eventuelle hindringer (bruer, trafikkøyer etc. - to fartsdempere ved inngangen til Kobbervikdalen som er relativt runde. To firkantede fartsdempere midt i veibanen ca 1 km etter vending. For øvrig ingen hindringer. vii. Plan for atkomst til og fra løypene for publikum - frem til Kobbervikdalen er det sidegater. Sykkelsti langs løypa til Rølleshauen. Fra Kobbervikdalen til vendepunkt er det parallelle veier på begge sider frem til vendepunkt med fem påkjøringer fra øst og fire påkjøringer fra vest. e. K-Elite: vending busslommer etter nedkjøring fra Rølleshauen (barndomshjemmet til Rune Høydahl) i. Distanse 30,4 km ii. Høydemeter 268 m iii. Profil se kart iv. Kvalitet på vegdekke god asfalt v. Bredde av veg - normal veibredde (bygater og gamle E18) vi. Eventuelle hindringer (bruer, trafikkøyer etc.) - to fartsdempere ved inngangen til Kobbervikdalen som er relativt runde. To firkantede fartsdempere midt i veibanen ca 1 km etter vending. For øvrig ingen hindringer. vii. Plan for atkomst til og fra løypene for publikum - frem til Kobbervikdalen er det sidegater. Sykkelsti langs løypa til Rølleshauen. Fra Kobbervikdalen til vendepunkt er det parallelle veier på begge sider frem til vendepunkt med fem påkjøringer fra øst og tre påkjøringer fra vest. f. M-Elite: vending på åpen plass før bomstasjon ved Holm i. Distanse 50 km ii. Høydemeter 417m iii. Profil se kart iv. Kvalitet på vegdekke god asfalt v. Bredde av veg - normal veibredde (bygater og gamle E18) vi. Eventuelle hindringer (bruer, trafikkøyer etc.) vii. Plan for atkomst til og fra løypene for publikum - frem til Kobbervikdalen er det sidegater. Sykkelsti langs løypa til Rølleshauen. Bred sykkelsti også fra Sande til Holm (vendepunkt). Fra Kobbervikdalen til vendepunkt er det parallelle veier på begge sider frem til vendepunkt med seks påkjøringer fra øst og seks påkjøringer fra vest. 2 5

26 Fellesstart 15km Fellesstart 15 km Length 15,79 km Max Elev. 113,2 m Min Elev. -1,9 m Ascent 234,0 m Descent 237,0 m Grade 0,0 % 2 6

27 B. B. Fellesstart/rundbane Det kjøres samme runde for alle klasser i Drammens gater. Arena på Bragernes-siden fra Holmenbrua til Bybrua. Resten av løypa går på Strømsø-siden. Distanse 15,8km Høydemeter 235m Profil se kart Kvalitet på vegdekke god asfalt Bredde av veg normal bredde med rom for to biler i bredden med unntak av 3. Strøm Terrasse der det er laget sjikaner. Veibredde ca. 4 m. Disse kan fjernes. Trafikkøyer ved nedkjøring av Holmenbrua mot Bragernes må vurderes fjernet. Eventuelle hindringer (bruer, trafikkøyer etc.) totalt er det i overkant av 20 fartsdumper der noen er relativt runde. Ingen spesiell utover dette. Plan for atkomst til og fra løypene for publikum sidegater, se kart. a. K-Junior i. Distanse 79km (5 runder à 15,8km) ii. Høydemeter 235x5 = 1175m b. M-Junior i. Distanse 126,4km (8 runder à 15,8km) ii. Høydemeter 235x8 = 1880m c. M U23 i. Distanse 173,8 km (11 runder à 15,8 km) ii. Høydemeter 235x11 = 2585 m d. K-Elite i. Distanse 142,2km (9 runder à 15,8km) ii. Høydemeter 235x9 = 2115m e. M-Elite i. Distanse 268,6km (17 runder à 15,8km) ii. Høydemeter 235x17 = 3995 m 2 7

28 TIBE Drammen Drammen kommune Engene 1, 3008 Drammen - Telefon E-post:

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg

Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg Kongsberg kommune Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg Rapport Mars 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Kongsberg kommune Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

NORGESMESTERSKAP I LANDEVEI 2014

NORGESMESTERSKAP I LANDEVEI 2014 NORGESMESTERSKAP I LANDEVEI 2014 PROGRAM/ ETAPPER 5 LØYPE- 6 TIPS TIL 8 KART PUBLIKUM OVERSIKTSKART EiDSVOLL VERK OVERSIKTSKART SUNDeT 9 17 SYKKELBUTIKKEN PÅ ØVRE ROMERKE! SPORT&FRITID BIRKELUND AS KLØFTA

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011

Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011 Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011 19. Desember 2011 Vi bidrar til bærekraftige baneløsninger Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 1. Bakgrunn og

Detaljer

Bergen kommunes Offisielle søknad til norges fotballforbund om å bli vertsby for uefa euro 2016

Bergen kommunes Offisielle søknad til norges fotballforbund om å bli vertsby for uefa euro 2016 Bergen kommunes Offisielle søknad til norges fotballforbund om å bli vertsby for uefa euro 2016 1 J A, JA er begeistringens og entusiasmens korte og fyndige bekreftelse på viljen og evnen til å bevege

Detaljer

Velkommen til Landsturneringen i Drammen

Velkommen til Landsturneringen i Drammen Velkommen til Landsturneringen i Drammen 2.-4. september 2011 Program Foto: Birgitte Simensen Berg Arrangert av: I samarbeid med: Innhold Hilsen fra arrangementskomiteen... 3 Turist i Drammen under Landsturneringen...

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer

LYSAKER - FORNEBU BYSYKLER I OMRÅDET FORPROSJEKT: 10/19283

LYSAKER - FORNEBU BYSYKLER I OMRÅDET FORPROSJEKT: 10/19283 10/19283 FORPROSJEKT: BYSYKLER I OMRÅDET LYSAKER - FORNEBU pb 4614 Sofienberg 0506 Oslo mobil: +47 920 30 697 e-post: morten@kerr.no www.kerr.no org nr: 981 465 636 Innhold OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER...

Detaljer

Drammen. aktiv, levende og vakker

Drammen. aktiv, levende og vakker Drammen aktiv, levende og vakker Byutviklingsprosesser i Drammen av Arthur Wøhni, Asplan Viak Miljøverndepartementet har fulgt utviklingen i Drammen med interesse. Drammen var den første norske byen som

Detaljer

Nytt Sørlandsfengsel på Evje

Nytt Sørlandsfengsel på Evje Nytt Sørlandsfengsel på Evje 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 4 KONKLUSJON 5 2. BAKGRUNN 6 3. LUKKET FENGSEL FENGSEL MED HØYT SIKKERHETSNIVÅ 6 3.1 BEHOV 8 3.2 SPESIALISERTE FENGSLER 8 4. ÅPNE SONINGSPLASSER

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

SYKKEL-VM 2017 I BERGEN OG BERGENSREGIONEN DET STØRSTE SOMMERIDRETTSARRANGEMENTET NORGE KAN VÆRE VERTSKAP FOR!

SYKKEL-VM 2017 I BERGEN OG BERGENSREGIONEN DET STØRSTE SOMMERIDRETTSARRANGEMENTET NORGE KAN VÆRE VERTSKAP FOR! SØKNAD OM STATLIG STØTTE OG MEDVIRKNING SYKKEL-VM BERGEN 2017 SYKKEL-VM 2017 I BERGEN OG BERGENSREGIONEN DET STØRSTE SOMMERIDRETTSARRANGEMENTET NORGE KAN VÆRE VERTSKAP FOR! Norges Cykleforbund (NCF) vil

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

Gjennomgang av innspill til bystrategi Drammen 2036: Medvirkningsprosessen januar februar 2012

Gjennomgang av innspill til bystrategi Drammen 2036: Medvirkningsprosessen januar februar 2012 Notat til bystyret Gjennomgang av innspill til bystrategi Drammen 2036: Medvirkningsprosessen januar februar 2012 I gruppeledermøte 12. november 2012 ble det etterlyst et referansedokument knyttet til

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

Sykkel NM 2012 Bergen 17.-24. juni

Sykkel NM 2012 Bergen 17.-24. juni Sykkel NM 2012 Bergen 17.-24. juni Norges Cykleforbund 1 HELE ELITEN av sykkel-norge kommer til Bergen for å kjempe om heder og ære. Blir det Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff eller Gabriel Rasch

Detaljer

Arendal Cykleclub - Årsberetning 2014. Årsberetning 2014-1 -

Arendal Cykleclub - Årsberetning 2014. Årsberetning 2014-1 - Årsberetning 2014-1 - Innhold Årsberetning 2014 Innhold Årsberetning 2014... 2 Styret... 3 Rapport fra styret... 3 Sponsorer... 4 Æresmedlem... 5 17 mai feiring... 5 Rent Idrettslag... 5 Dugnad... 5 Presse...

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Ola Mæle og Petter Stordalen:

Ola Mæle og Petter Stordalen: Næringslivet i drammensregionen juni 2013 3. årgang Ola Mæle og Petter Stordalen: Spennende og tilgjengelig Se side 4 Fra Drammen til Broadway side 12 Eksplosiv vekst i RAC Holding side 26 Protan tar tak

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER OG SPA-/BADEANLEGG

Detaljer

Strategi for bussanlegg

Strategi for bussanlegg Ruterrapport 2012:5 Versjon 2.0 1.10.2012 Strategi for bussanlegg og skisser til organisering av øvrig buss- og båtinfrastruktur Ruter# 2 Strategi for bussanlegg og skisser til organisering av øvrig buss-

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

Innfartsparkeringsstrategi

Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:9 Versjon 2.0 7.10.2010 Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:8. Innfartsparkeringsstrategi Forord 3 1 Mål 5 2 Situasjonsbilde 7 3 Nærmere situasjonsbeskrivelse 9 3.1 Trafikantene

Detaljer

Byrådssak 121/13. Sykkel-VM 2017 ESARK-0182-201110183-57

Byrådssak 121/13. Sykkel-VM 2017 ESARK-0182-201110183-57 Byrådssak 121/13 Sykkel-VM 2017 EKHA ESARK-0182-201110183-57 Hva saken gjelder: Dette er en oppfølging av sak 54-12 «Søknad om Sykkel-VM 2016», og her fremlegges muligheter, konsekvenser og forutsetninger

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

R ailconsult. Mulighetsanalyse for Torp Øst. Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo

R ailconsult. Mulighetsanalyse for Torp Øst. Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo R ailconsult Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo org. nr. 985 377 189 Telefon: 22336633 www.railconsult.no Faks: 22336634 post@railconsult.no Sertifi sert ISO 9001, ISO 14001, OHS AS 18001 Forord I

Detaljer

Drosjer i Vestfold - ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder

Drosjer i Vestfold - ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder TØI rapport 1251/2013 Jørgen Aarhaug Julie Runde Krogstad Kåre Skollerud Drosjer i Vestfold - ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder TØI rapport 1251/2013 Drosjer i Vestfold ett løyvedistrikt, mange

Detaljer