Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: 264)) digitale bakkesendte tjenester, DVB-C (MPEG2 og MPEG4-AVC(H.264)) digitale kabeltjenester og DVB-S (MPEG2 og MPEG4-AVC(H.264)) digitale satellitt-tjenester. Hør med en lokal forhandler om DVB-T / T2- eller DVB-S-tjenester er tilgjengelig for ditt område. Hør med leverandøren av kabeltjenesten om DVB-C-tjenester kan brukes med dette TV-apparatet. Det er ikke sikkert at dette TV-apparatet virker som det skal hvis signalene ikke oppfyller standardene for DVB-T / T2, DVB-C eller DVB-S. Det er ikke sikkert at alle funksjoner er tilgjengelige. alle CI-moduler virker riktig med dette TVapparatet. kan bli lagt til. Dette avhenger av tjenesteleverandøren. Kompatibilitet med fremtidige tjenester garanteres ikke. engelsk) 2 Transporter kun i opprett posisjon Panasonic garanterer ikke funksjonen eller ytelsen til periferienheter som er produsert av andre produsenter, og vi anerkjenner intet erstatningsansvar for skade som skyldes funksjon eller ytelse for bruk av slikt utstyr fra andre produsenter. Opptaket og avspillingen av innholdet på denne eller noen annen innretning kan kreve tillatelse fra eieren av opphavsretten eller andre slike rettigheter til dette innholdet. Panasonic har ingen myndighet til og innvilger ingen tillatelse til og frasier seg uttrykkelig alle rettigheter, evne eller hensikt til å anskaffe slik tillatelse på dine vegne. Det er ditt ansvar å sikre at din bruk av denne eller noen annen innretning overholder de gjeldende opphavsrettslige lovene i ditt land. Vennligst se lovverket for mer informasjon om de relevante lovene og forskriftene som er omfattet eller ta kontakt med eieren av rettighetene til innholdet du ønsker å ta opp eller spille av. Dette produktet er lisensiert under AVC patentporteføljelisens for personlig og ikke-kommersiell bruk av en forbruker, for å (i) kode video i overensstemmelse med AVC-standarden ("AVC Video") og/eller (ii) for å dekode AVC-video som er blitt kodet av en forbruker på personlig og ikkekommersiell basis, og/eller som er blitt ervervet fra en videoleverandør som er lisensiert for å levere AVC-video. Ingen tillatelse gis til eller innbefatter annet bruk. Tilleggsinformasjon kan fås fra MPEG LA, LLC. Se Rovi Corporation og/eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper står på ingen måte ansvarlig for nøyaktigheten eller tilgjengeligheten av informasjon om programplan eller andre data i systemet GUIDE Plus+/Rovi Guide og kan ikke garantere for tilgjengeligheten i ditt område. Under ingen omstendighet skal Rovi Corporation og/eller tilknyttede selskaper holdes ansvarlig for eventuelle skader i forbindelse med nøyaktigheten eller tilgjengeligheten av programplaninformasjon eller andre data i systemet GUIDE Plus+/Rovi Guide. "Full HD 3D GlassesTM"-logoen indikerer kompabilitet mellom TV-produkter og 3D-briller som er kompatible med formatet "Full HD 3D GlassesTM", og indikerer ikke bildekvaliteten på TVprodukter. Innhold Må for all del leses Sikkerhetsforholdsregler 4 Veiledning for hurtigstart Tilbehør / Tilleggsutstyr 6 Å identifisere betjeningsfunksjoner 10 Enkel tilkobling 12 Automatisk kanalsøk 15 Hygg deg med TV-en din! Grunnleggende Bruke "VIERA Connect" 19 Å se på TV 20 Å bruke TV Guide 24 Å se på tekst-tv 27 Å se på eksterne innganger 29 Se på 3Dbilder 31 Hvordan bruke VIERA TOOLS 36 Hvordan bruke menyfunksjonene 37 Avansert Søke på nytt fra menyen Oppsett 46 Innstilling og redigering av kanaler 50 Timer for program 54 Barnelås 57 Ved hjelp av Data Service-applikasjonen 58 Å bruke felles grensesnitt 59 Fabrikkinnstilling 60 Å oppdatere TV-programvaren 61 Å vise PC-skjerm på TV 62 Avanserte bildeinnstillinger 63 USB-harddisk Opptak 65 Bruke Media Player 68 Bruke Nettverkstjenester (DLNA / VIERA Connect) 79 Linkfunksjoner (Q-Link / VIERA Link) 89 Eksternt utstyr 97 Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr og er tilkoplet et kabel-tv nett, kan forårsake brannfare.

3 For å unngå dette skal det ved tilkopling av utstyret til kabeltv nettet installeres en galvanisk isolator mellom utstyret og kabel-tv nettet. Annet Teknisk informasjon 100 Ofte stilte spørsmål 108 Vedlikehold ler eller annen festeanordning kan føre til at apparatet blir ustødig og at det derigjennom oppstår personskader. Sørg for å be din lokale Panasonic-forhandler om å utføre monteringen eller installasjonen. Bruk godkjent sokkel (s. 7) / godkjente veggkonsoller (s. 6). Ikke la barn håndtere SD-kort eller farlige deler SD-kort kan, som med alle små gjenstander, svelges av små barn.iofrekvens ISM band (Bluetooth ). For å unngå feilfunksjoner eller treg respons forårsaket av forstyrrelse av radiobølgene må TV-en holdes unna enheter, som andre trådløse LAN-enheter, andre Bluetoothenheter, mikrobølger, mobiltelefoner og enheter som bruker 2,4 GHz-signal. 5 Tilbehør / Tilleggsutstyr Standard tilbehør Fjernkontroll N2QAYB Batterier til fjernkontrollen (2) R6 (s. 7) Understell (s. 7) Klemmebåndet (s. 14) 6 Veiledning for hurtigstart Strømkabel (s. 12) Terminaladaptere AV1 (SCART) adapter (s. 13) AV2 (COMPONENT / VIDEO) adapter (s. 97, 98) Tilbehør / Tilleggsutstyr Bruksanvisninger Pan Europeisk garantikort Det er ikke sikkert at alt tilbehøret er samlet. Pass på så du ikke kaster noe av det utilsiktet. Dette produktet inneholder potensielt farlige deler (som plastposer), som ved et uhell kan pustes inn eller bli svelget av små barn. Oppbevar disse delene utenfor rekkevidden til mindre barn. Ekstrautstyr Vennligst kontakt din nærmeste Panasonic-forhandler for å kjøpe det anbefalte ekstra tilbehøret. Dersom du ønsker mer informasjon, kan du lese håndboken for det valgfrie tilbehøret. Konsoll for oppheng på vegg Kontakt din nærmeste Panasonic-forhandler for å kjøpe den anbefalte braketten for veggoppheng. Skruehull for montering av veggkonsoll 400 mm 400 mm Skruelengde: minimum 6 mm maksimum 8 mm Diameter: M8 Skrue for å feste TV-en til veggkonsoll på braketten for veggoppheng (følger ikke med TV-apparatet) (Sett fra siden) TVens bakside Advarsel Unnlatelse av å bruke et Panasonic-hengsel eller at du monterer enheten selv, gjøres på egen risiko. Alltid spør en kvalifisert tekniker om å utføre monteringen. Feil montering kan føre til at utstyret faller, noe som kan resultere i person- og produktskade. Enhver skade som følge av at du ikke lot en profesjonell installatør montere apparatet ditt vil gjøre garantien din ugyldig. Når ekstrautstyr eller vegghengsler blir brukt, sørg for at instruksjonene blir fulgt nøyaktig. Ikke plasser apparatet direkte under taklamper (slik som spotlys eller halogenlamper) som typisk avgir sterk varme. Gjør du dette kan det skade eller deformere plastikkdeler på apparatet. Vær forsiktig når du fester veggkonsoller til veggen. Veggmontert utstyr skal ikke jordes av metall i veggen. Forsikre deg alltid om at det ikke er elektriske kabler eller rør i veggen, før du henger opp konsollen. Skulle du ikke bruke fjernsynsapparatet over lengre tid, anbefales det å demontere det fra hengestøtten for å unngå fall og helseskader. 3D-briller TY-ER3D4ME TY-ER3D4SE Hvis du trenger 3D-briller, må du kjøpe dette tilbehøret. Bruk Panasonic 3D-briller som støtter Bluetooth trådløs teknologi. Flere opplysninger (kun på engelsk): Kommunikasjonskamera TY-CC20W Dette kameraet kan brukes på VIERA Connect (s. 19, 88). Avhengig av området, kan det hende at dette ekstrautstyret ikke er tilgjengelig. For mer informasjon, forhør deg med din lokale Panasonic-forhandler. Veiledning for hurtigstart Sette inn / ta ut batterier i fjernkontrollen 1 Åpne ved å trekke Forsiktig Feilaktig installering kan forårsake batterilekkasje og korrosjon, noe som kan føre til skade på fjernkontrollen. Ikke blande gamle og nye batterier. Skift kun ut med samme eller tilsvarende type. Ikke blande ulike typer batterier (slik som alkaliske - og manganbatterier). Ikke bruk oppladbare (Ni-Cd) batterier. Ikke brenn eller ta batteriene fra hverandre. Ikke utsett batterier for overdreven varme slik som solskinn, ild og lignende. Se til at du avhender batteriene på riktig måte. Sikre at batteriene er byttet ut riktig, det er fare for eksplosjon og brann hvis batteriene er satt inn feil vei. Ikke demonter eller modifiser fjernkontrollen. Hake Tilbehør / Tilleggsutstyr 2 Lukk Merk deg hva som er korrekt polaritet (+ eller -) Sette på og ta av understellet Advarsel Ikke demonter eller modifiser understellet. Hvis du gjør det, kan TV-en velte og beskadiges, noe som kan resultere i personskade. Forsiktig Ikke bruk andre sokler enn den som fulgte med denne TV-en. Hvis du gjør det, kan TV-en velte og beskadiges, noe som kan resultere i personskade. Ikke bruk understellet hvis det skulle bli vridd eller beskadiget. Hvis du bruker understellet når det er beskadiget, kan resultatet bli personskade. Kontakt din nærmeste Panasonicforhandler øyeblikkelig. Under monteringen må du forsikre deg om at alle skruer er skikkelig strammet. Hvis du ikke er påpasselig med å forsikre deg om at skruene er skikkelig strammet under monteringen, vil understellet ikke være sterkt nok til å understøtte TV-en. Det kan derfor velte overende, og resultatet kan bli personskade. Sikre at TV-en ikke velter. Hvis TV-en får et støt, eller barn klatrer opp på understellet med TV-en montert, kan TV-en velte, med personskade som resultat. Det er påkrevet med to eller flere personer til å installere og flytte TV-en. Hvis det ikke er to eller flere personer til stede, kan TV-en mistes ned, med personskade som resultat. Når du skal ta av understellet, må du ikke gjøre det på noen annen måte enn den som beskrives her. (s. 9) Ellers kan TV-apparatet eller understellet velte eller skades, noe som også kan føre til personskade.

4 7 Monteringsskrue (4) Monteringsskrue (2) Deksel TBL5ZB30092 M5 15 Monteringsskrue (4) M4 10 (levert med deksel Hengsel TBL5ZA30091 ) Sokkel TBL5ZX0219 (TX-L42DT50Y) TBL5ZX0249 (TX-L47DT50Y) TBL5ZX0248 (TX-L55DT50Y) M4 10 Veiledning for hurtigstart Forberedelser Ta understeller og TV-en ut fra emballasjeboksen og plasser TV-en på en arbeidsbenk med skjermen ned, på et rent og mykt tøystykke (teppe e.l.) Bruk et stabilt bord som er større enn TV-en. Ikke hold i skjermen. Sørg for at du ikke skraper opp eller brekker TV-en. Tilbehør / Tilleggsutstyr Montering av understellet Fest opphenget til tappene på toppen og fest med monteringsskruer Hvis monteringsskruene tvinges i feil retning, vil gjengene ødelegges. Hold braketten så den ikke velter. Front A Tapper (topp) D F Sikring av TV-en 1 Festing av understellet Juster de 3 tappene på opphenget med sporene på baksiden av TV-en, og sett de sammen. Sørg for at den midterste tappen er i hulle på TV-en. Dra opphenget i pilenes retning Sn 79HQ RJ RSSKHQJHW Tapper B Trekk til de 4 monteringsskruene løst først, deretter trekker du dem til godt slik at de sitter trygt. 2 Fest dekselet Fest dekselet C med fest godt med monteringsskruer E. 8 Flytte TV-en Hold de angitte delene på TV-en som vist opp, og vær to personer. Veiledning for hurtigstart Ta av understellet på TV-apparatet Sørg for å ta av understellet på følgende måte når du skal bruke veggkonsollen eller pakke om TV-apparatet. 1 Plasser TV-en på en arbeidstopp med skjermen ned, på et rent og mykt tøystykke. 2 Skru ut monteringsskruene fra dekselet. 3 Skru ut monteringsskruene fra TV-apparatet. 4 Ta av understellet fra TV-en. 5 Skru ut monteringsskruen fra opphenget. Juster panelet til vinkelen du foretrekker Ikke plasser gjenstander innenfor omdreiningsområdet Tilbehør / Tilleggsutstyr (Sett fra oversiden) Hindrer TV-en i å bikke / falle til siden (TX-L42DT50Y, TX-L47DT50Y) Bruk det fall-forhindrende skruehullet og en skrue (kommersielt tilgjengelig) og fest kroppen av søylen godt til installasjonsoverflaten. Stedet hvor søylen skal festes bør være tykk nok og laget av harde materialer. Skrue (medfølger ikke) Diameter: 3 mm Lengde: mm Skruehull 9 Å identifisere betjeningsfunksjoner Fjernkontroll Veiledning for hurtigstart 8 [Tilleggsmeny] Hvilemodus På / Av - bryter 2 3D-knapp Slår TVen på eller av hvilemodus. (s. 33) Bytter mellom visningsmodiene 2D og 3D. [Hoved meny] (s. 37) Trykk for å få tilgang til menyer for Bilde, Lyd, Nettverk, Timer og Oppsett. Informasjon (s. 21) Viser kanal - og programinformasjon. VIERA TOOLS (s. 36) Viser noen symboler for spesialfunksjoner, og gir lett tilgang. INTERNETT ([VIERA Connect]) (s. 19, 88) Viser VIERA Connect-startskjerm. OK Bekrefter valg. Trykk etter du har valgt kanalposisjoner, for å skifte kanal hurtig. Viser Kanalliste (s. 22) Lett alternativ innstilling for visning, lyd osv. Fargete taster (rød-grønn-gul-blå) Brukes til valg, navigering og operering av diverse funksjoner. Lyd av Slår "Lyd av" på eller av. Tekst-TV (s. 27) Skifter til teletekst-modus. Volum opp / ned Talltaster Skifter kanal og sider på tekst-tv. Velger bokstaver. Slår på TV-en når den er i hvilemodus (Hold inne i ca. 1 sekund). Surround (s. 40) Bytter innstilling for surroundlyd. Lys Lyser opp knappene i ca. 5. sekunder (unntatt knappene "25"). Valg av inngangsmodus TV - veksler mellom modiene DVB-S / DVB-C / DVB-T / Analog. (s. 20) AV - skifter over til AV-inngangsmodus fra inngangsvalglisten. (s. 29) Avslutt Går tilbake til den vanlige visningsskjermen. TV Guide (s. 24) Markørtaster Foretar valg og justeringer. Tilbake Går tilbake til den foregående menyen / siden. Aspekt (s. 23) Endrer formatforholdet. Undertitler (s. 21) Viser undertitler. Kanal opp / ned Siste visning (s. 23) Skifter til forrige viste kanal eller inndatamodus. Operasjon av innhold, tilkoblet utstyr osv. (s. 30, 67, 69, 85, 95) Å identifisere betjeningsfunksjoner 10 Indikator / Betjeningspanel TV-ens bakside 2 C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System) -sensor Oppfatter lysstyrke for å justere billedkvaliteten når [Økonomimodus] i Bilde-menyen er satt til [På]. (s. 38) 3 Front Logo LED Skru LED på/av, angi [Frontlogo-LED] i Oppsettmenyen. (s. 45) 4 Mottaker av signaler fra fjernkontroll Det må ikke noen gjenstander mellom fjernkontrollen og sensoren for fjernstyring på fjernsynsapparatet. 5 Valg av funksjon [Lydstyrke] / [Kontrast] / [Lysstyrke] / [Farge] / [Skarphet] / [Fargebalanse] (NTSC-signal) / [Bass] / [Diskant] / [Balanse] / [Automatisk kanalsøk] (s ) [Musikk] eller [Tale] modus i lydmenyen 6 Kanal opp / ned, Verdiendring (ved bruk av F-knappen), skru fjernsynsapparatet på (trykk enten knappen i ca 1 sekund når i standby-modus) 7 Endrer inngangsmodus 8 Av / På- bryter for nettstrøm Brukes til å slå av og på strøm. Hvis du slo av TV-apparatet med fjernkontrollen forrige gang mens det var i hvilemodus, vil TV-apparatet neste gang det slås på med nettstrømbryteren også være i hvilemodus. Når du trykker på knappen (5-8) på betjeningspanelet, vises betjeningspanelets guide i 3 sekunder på høyre side av skjermen for å fremheve knappen som ble trykket. Veiledning for hurtigstart 1 Strøm- og Timer-lysdioden Rød: Hvilemodus Grønn: På Oransje: Timer for programopptak Oransje (blinker): Opptak av Timerprogammering, Direkte TVopptak eller Ett-trykks opptak pågår Rød med oransje blinking: Standby med Timerprogrammering På, Direkte TV-opptak eller Ett-trykks opptak pågår LED blinker for å indikere at TV-en har mottatt en kommando når fjernkontrollen brukes. Å identifisere betjeningsfunksjoner Å bruke skjermvisninger Funksjonsveiledning Mange av funksjonene på denne TV-en kan en få tilgang til via menyen for skjermvisninger. Funksjonsveiledning Funksjonsveiledningen vil hjelpe deg ved å bruke fjernkontrollen. Eksempel: [Lyd] Hoved meny Hvordan bruke fjernkontrollen Åpner hovedmenyen Flytt markøren / velg blant flere alternativer / velg menypunktet (bare opp og ned) / juster nivåer (bare venstre og høyre) Gir tilgang til menyen / lagrer innstillinger etter at det er foretatt justeringer eller etter at valg er bekreftet Går tilbake til foregående meny Går ut av menysystemet, og går tilbake til den ordinære visningsskjermen 1/2 Lydmodus Musikk Av Av 0 Over 30 cm.

5 Bilde Bass Diskant Lyd Balanse Nettverk Oppsett Hodetelefon vol. Surround Auto-volumregulering Timer Volum korreksjon TV avstand til veggen Velg Avslutt Endre Tilbake Velger din favoritt lydmodus. Side opp Side ned Funksjonsveiledning Auto-power standby-funksjon TV-apparatet går automatisk i standby-modus under følgende forhold: Når ingen signaler er mottatt og ingen handlinger er utført i analog TV-modus de siste 30 minutter. [Av timer] er aktivert i timermenyen. (s. 22) Ingen handlinger er utført i løpet av den faste tidsperioden som er valgt under [Automatisk standby] (s. 42). Denne funksjonen påvirker ikke opptaket av timerprogrammeringen, det direkte TV-opptaket og One Touch-opptaket. 11 Enkel tilkobling Eksternt utstyr og kabler som er vist følger ikke med denne TV-en. Vennligst forsikre deg om at enheten er koblet fra nettkontakten før du fester eller kobler fra noen ledninger. Det er noen begrensninger for plassering når det gjelder visning av 3Dbilder. For detaljer (s. 31, 32) Terminaler CI-spor (s. 59) Spor til SD-kort (s. 68) USB 1-3 port (s. 65, 68, 97) HDMI1-4 (s. 13, 97) Kontakt for hodetelefon (s. 98) ETHERNET (s. 14) Satellitterminal (se nedenfor) Terrestrisk / kabelterminal (se nedenfor) DIGITAL AUDIO OUT (s. 98) PC-terminal (s. 97) AV1 (SCART) (s. 13) AV2 (COMPONENT / VIDEO) (s. 97) Veiledning for hurtigstart 1 3 Enkel tilkobling Tilkoblinger Strømkabel, parabolantenne og antenne DVB-S Satellittparabol Bakkeantenne Satellittkabel DVB-C, DVB-T, Analog kabel Strømkabel RF-kabel Strømkabel Sett støpselet (følger med) godt inn. Når nettkabelen skal frakobles, må du passe på at den kobles fra ved stikkontakten først. Vekselstrøm V 50 / 60 Hz Merk For å være sikker på at satellittparabolen er riktig installert kan du kontakte en forhandler. Du kan også kontakte kringkastingsselskapet for de mottatte signalene for å få flere opplysninger. Valgbare satellitter og paraboljustering for kanalsøk av DVB-S kanaler (s. 47) 12 AV-enheter Spiller / 3D-kompatibel spiller TV Spiller / 3D-kompatibel spiller HDMIkabel Veiledning for hurtigstart DVD-opptaker / VCR TV Bakkeantenne DVD-opptaker / VCR AV1 (SCART) adapter* kabel SCART-kabel RF-kabel RF-kabel Enkel tilkobling DVD-opptaker / VCR og set-top-boks TV Set-top-boks TV HDMI-kabel kabel Bakkeantenne AV1 (SCART) adapter* SCART-kabel SCARTkabel RF-kabel RF-kabel DVD-opptaker / VCR Leveres med denne TV-en Merk Koble en DVD-opptaker / VCR som støtter Q-Link til TV-ens AV1 (s. 91). Q- Link og VIERA Link-forbindelse (s. 89, 90) Les også håndboken til utstyret som er koblet til. Hold TV vekk fra elektronisk utstyr (video-utstyr, etc. ) eller utstyr med en infrarød sensor. Ellers kan forvrengning av bilde / lyd oppstå eller drift av annet utstyr kan forstyrres. Ved bruk av SCART- eller HDMIkabel, benytt den som er trukket. Sjekk terminaltypen og at kabelpluggene er riktige ved tilkobling. 13 Nettverk For å aktivere nettverkstjenestefunksjonene (VIERA Connect, o.l.) må du koble TV-en til et bredbåndsnettmiljø. Hvis du ikke har bredbåndsnettverkstjenester, ta kontakt med din forhandler for hjelp. Forbered internettmiljøet for enten en kablet eller trådløs forbindelse. (s ) Oppsett av nettverkstilkoblingen vil starte etter kanalsøket (ved førstegangsbruk av TV-en). Kabeltilkobling TV Veiledning for hurtigstart Internettmiljø LAN-kabel (Beskyttet) Bruk Shield Twist Pair (STP) LAN-kabel. Trådløs tilkobling Tilgangspunkt Internettmiljø Innebygd, trådløst nettverk Enkel tilkobling Bruk av klemmebånd Klemmebånd (Standard tilbehør) Fest klemmebåndet hull Sett klemmebåndet inn i et hull hekter Å fjerne fra TV-en: smekklås Ikke bind sammen satellittkabelen, RF-kabelen og strømledningen (kan forårsake et forvrengt bilde). Fest kablene med festeklemmer slik som nødvendig. Når du bruker det valgfrie tilleggsutstyret, må du rette deg etter bruksanvisningen for montering av utstyret for å feste kablene. Skyv på begge sidesmekklåsene For å løsne: Bunting av kablene Sett tuppen inn i hektene knott Hold press på knotten 14 Automatisk kanalsøk Å søke og lagre TV-kanaler automatisk. Disse trinnene er ikke nødvendige hvis oppsettet har blitt ferdiggjort av din lokale forhandler. Utfør tilkoblingene (s ) og innstillinger (hvis nødvendig) på det tilkoblete utstyret før du starter Automatisk oppsett. Med hensyn til detaljer angående innstillinger på det tilkoblete utstyret, må du lese bruksanvisningen til dette utstyret. 1 2 Plugg TV-en inn i stikkontakten og slå på Veiledning for hurtigstart Det tar noen sekunder før skjermbildet vises. Hvis den røde LED-lampen vises på TVapparatet, skal du trykke på Hvilemodus På / Av-bryteren i omtrent 1 sekund. Velg språk Menüsprache Deutsch Dansk English Svenska Français Norsk Italiano Suomi Español Türkçe Português Nederlands velg Polski Srpski þhãwlqd Hrvatski Magyar 6ORYHQãþLQD 6ORYHQþLQD /DWYLHãX eesti keel 5RPkQ /LHWXYL still inn Automatisk kanalsøk 3 Velg landet ditt Land Tyskland Østerrike Frankrike Italia Spania Portugal Sveits Malta Andorra Danmark Sverige Norge Finland Luxemburg Belgia Nederland Tyrkia Hellas Polen Tsjekkia Ungarn Slovakia Slovenia Kroatia Estland Litauen Andre velg still inn Avhengig av hvilket land du velger, velger du region eller lagrer PIN-koden for barnelås ("0000" kan ikke lagres) ved å følge instruksjonene på skjermen. 4 Velg søkemodus Valg av TV-signal DVB-S DVB-C DVB-T Analog Start Automatisk kanalsøk velg søk / hopp over søking : søke (søke etter tilgjengelige kanaler) : hopp over søking 5 Velg [Start Automatisk kanalsøk] Valg av TV-signal DVB-S DVB-C DVB-T Analog Start Automatisk kanalsøk velg tilgang Automatisk kanalsøk vil begynne å søke etter TV-kanaler, og lagre disse. Lagrede kanaler og kanalrekkefølgen varierer avhengig av land, område, kringkastingssystem og signalmottaksforhold. Skjermbildet for automatisk kanalsøk varierer avhengig av landet du velger. 1 DVB-S Søkemodus Søkemodus Gratiskanaler Alle kanaler 2 DVB-S Satellittsøk Automatisk oppsett DVB-S Satellitt Status Dette vil ta opptil 40 minutt(er).

6 Satellitt Astra 19.2 E Hot Bird 13 E Kontrollerer LNB2 0% 100% velg modus still inn Trykk EXIT for å hoppe over satelittinstallasjon Søker satellitt [Automatisk oppsett DVB-S] Automatisk oppsett DVB-S Satellitt Status Dette vil ta ca. 30 minutter. Nr. Kanalnavn CBBC Channel 1 BBC Radio Wales 2 E4 3 Astra 19.2 E 0% Type Gratis TV Gratis TV Gratis TV 100% Kvalitet [Nettverksinnstillinger DVB-C] Avhengig av hvilket land du velger, velger du kabelleverandør på forhånd ved å følge instruksjonene på skjermen. Nettverksinnstillinger DVB-C Frekvens Nettverks-ID Auto Auto Start Automatisk kanalsøk Gratis TV: 3 Betal TV: 0 Søker Radio: 0 velg [Start Automatisk kanalsøk] tilgang Normalt oppsett [Frekvens] og [Nettverks-ID] til [Auto]. Hvis [Auto] ikke er vist eller hvis nødvendig, skriv inn [Frekvens] og [Nettverks- ID] spesifisert av din kabel-leverandør. 16 Veiledning for hurtigstart 5 [Automatisk oppsett DVB-C] Automatisk oppsett DVB-C Status Dette vil ta ca. 3 minutter. Nr. Kanalnavn CBBC Channel 1 BBC Radio Wales 2 E4 3 0% 100% 6 [Automatisk oppsett DVB-T] Automatisk oppsett DVB-T Status Dette vil ta ca. 3 minutter. Kanal Kanalnavn CBBC Channel 62 BBC Radio Wales 62 E Cartoon Nwk Gratis TV: 4 Betal TV: 0 Søker CH 5 69 Type Gratis TV Gratis TV Gratis TV Kvalitet Type Gratis TV Gratis TV Gratis TV Gratis TV Radio: 0 Kvalitet Automatisk kanalsøk Gratis TV: 3 Betal TV: 0 Søker Radio: 0 Avhengig av hvilket land du velger, vises skjermbildet for kanalvalg etter at Automatisk oppsett DVB-T hvis flere kanaler har samme logiske kanalnummer. Velg ønsket kanal eller lukk vinduet for automatiske valg. 7 [Automatisk oppsett analog] Automatisk oppsett analog Søk Dette vil ta ca. 3 minutter. Kanal CH 29 CH 33 BBC1 CH 2 Kanalnavn 78 CC Forhåndsinstille nedlasting Hvis Q-Link, VIERA Link eller lignende teknologi (s. 91, 92) er koblet til, blir innstillingene for kanal, språk og land/region automatisk lastet ned til opptakeren. Sender forvalgsdata Vennligst vent! 0% Fjernkontroll ikke tilgjengelig 100% Analog: 2 Søker Hvis nedlasting mislykkes, kan du laste ned senere ved hjelp av [Last ned] (s. 43) Oppsett-menyen. 6 Oppsett av nettverkstilkobling Sett opp nettverkstilkoblingen for å aktivere nettverkstjenestefunksjonene, slik som VIERA Connect, osv. (s. 19, 88). Vennligst merk at dette TV-apparatet ikke støtter trådløse offentlige tilgangspunkter. Forsikre deg om at alle nettverkstilkoblinger (s. 14) og nettverksmiljøer er fullført før du starter oppsettet. Velg nettverkstype [Kablet] "Kabeltilkobling" (s. 14) Nettverksoppsett "Trådløs tilkobling" (s. 14) [Trådløst] Velg kablet eller trådløs Kablet Trådløst Angi senere velg tilgang For å sette opp senere eller hoppe over dette trinnet Velg [Angi senere] eller [Kablet] 1. Velg [Auto] Hent IP-adresse Auto Manuell Tilkoblingstest Sekk kabelforbindelse til nettverket. Sjekk IP-forespørsel. Sjekk for enhet som bruker samme IP-adresse. Sjekk tilkobling til port. Sjekk kommunikasjon med serveren. : vellykket Testen er vellykket, og TV-en er koblet til nettverket. : mislykket Kontroller innstillinger og forbindelser. Velg deretter [Prøv igjen]. velg tilgang 2. Gå til neste trinn (Trykk to ganger) Automatisk oppsett foretas, og testen for nettverkstilkoblingen starter. For å angi manuelt, velg [Manuell] og sett opp hvert element. For detaljer (s. 82) 6 [Trådløst] Alle tilgangspunkter som detekteres listes opp automatisk. 1. Velg det tilgangspunktet du ønsker Tilgjengelige trådløse nettverk Nr Nettverksnavn (SSID) Access Point A Access Point B Access Point C Type trådløs 11n(2.4GHz) 11n(5GHz) 11n(5GHz) Status velg tilgang : Kryptert tilgangspunkt For [WPS(trykknapp)] (s. 18) (rød) Søke tilgangspunkt på nytt (blå) For informasjon om det fremhevede tilgangspunktet For å angi manuelt (s. 84) (gul) Veiledning for hurtigstart 2. Gå til inntastingsmodus for krypteringsnøkkelen Konfigurasjon av krypteringsnøkkel Tilkoblingen blir gjort med følgende innstillinger:nettverksnavn (SSID) : Access Point A Sikkerhetstype : WPA-PSK Krypteringstype : TKIP Vennligst skriv inn krypteringsnøkkel. Krypteringsnøkkel Hvis det valgte tilgangspunktet ikke er kryptert, vil bekreftelsesskjermen vises. Det anbefales å velge det krypterte tilgangspunktet. Automatisk kanalsøk 3. Oppgi krypteringsnøkkelen for tilgangspunktet Sett tegn Innst. trådløst nettv. Krypteringsnøkkel ABCDEFGH UVWXYZ a u, b v ; c w = d x $ e y [ f z ] g ( ~ 0 h ) < I 1 i + > J 2 j { K 3 k. } LMNOPQRST 4 l * o \ 8 p " 9 q `! r : s # t? mn ` ^ Lagre velg still inn %& Du kan stille inn tegn ved å bruke de numeriske tastene. 4. Etter at tilgangspunktinnstillingen er fullført, utfør tilkoblingstesten Tilkoblingstest Sjekk trådløs nettverksforbindelse. Sjekk IPforespørsel. Sjekk for enhet som bruker samme IP-adresse. Sjekk tilkobling til port. Sjekk kommunikasjon med serveren. : vellykket Testen er vellykket, og TV-en er koblet til nettverket. : mislykket Kontroller innstillinger og forbindelser. Velg deretter [Prøv igjen]. For å angi manuelt, velg [Manuell] og sett opp hvert element. For detaljer (s. 82) 5. Gå til neste trinn (Trykk to ganger) 17 6 [WPS (trykknapp)] 1. Trykk på knappen WPS på tilgangspunktet til lyset blinker 2. Koble TV-en til tilgangspunktet WPS (trykknapp) 1) Trykk 'WPS'-knappen på punktet for trådløs tilgang til lyset blinker. 2) Når tilgangspunktet er klart, velger du "Koble". Er du ikke sikker, se bruksanvisningen for punktet for trådløs tilgang. Koble Kontroller at ditt tilgangspunkt støtter WPS for å kunne bruke denne metoden. WPS: Wi-Fi Protected SetupTM Hvis forbindelsen mislyktes, skal du kontrollere innstillingene og plasseringen av tilgangspunktet. Følg deretter anvisningene på skjermen. 18 Veiledning for hurtigstart 3. Etter at tilgangspunktinnstillingen er fullført, utfør tilkoblingstesten Tilkoblingstest Sjekk trådløs nettverksforbindelse. Sjekk IP-forespørsel. Sjekk for enhet som bruker samme IP-adresse. Sjekk tilkobling til port. Sjekk kommunikasjon med serveren. : vellykket Testen er vellykket, og TV-en er koblet til nettverket. : mislykket Kontroller innstillinger og forbindelser. Velg deretter [Prøv igjen].

7 For å angi manuelt, velg [Manuell] og sett opp hvert element. For detaljer (s. 82) 4. Gå til neste trinn Automatisk kanalsøk (Trykk to ganger) 7 Velg [Hjemme] Velg [Hjemme]-visningsomgivelser ved bruk hjemme. Venligst velg tittermiljø. Hjemme Butikk velg still inn [Butikk]-visningsomgivelser (kun for butikkutstillinger) [Butikk]-visningsomgivelser er en demonstrasjonsmodus som beskriver hovedfunksjonene til dette TVapparatet. Velg [Hjemme]-visningsomgivelser ved bruk hjemme. Du kan gå tilbake til valget av visningsmiljø på trinnet kjøpsbekreftelse. 1 Tilbake til skjermbildet for valg av visningsomgivelser Butikk Du har valgt handlemodus. 2 Velg [Hjemme] Venligst velg tittermiljø. Hjemme Butikk velg still inn For å endre visningsomgivelser senere må du initialisere alle innstillinger ved å velge Fabrikkinnstilling. [Fabrikkinnstilling] (s. 60) Automatisk kanalsøk er nå avsluttet, og TV-en er klar til visning. Hvis kanalsøket mislyktes, sjekk tilkoblingen til satellittkabelen og RF-kabelen, følg deretter instruksjonene på skjermen. Merk For å sjekke kanallisten "Å bruke TV Guide" (s. 24) For å redigere eller skjule (hoppe over) kanaler "Innstilling og redigering av kanaler" (s ) For å stille inn alle kanaler på nytt [Automatisk kanalsøk] (s ) For å legge inn tilgjengelig TV-modus senere [Legg til TV-signal] (s. 43) For å initialisere alle innstillinger [Fabrikkinnstilling] (s. 60) Bruke "VIERA Connect" VIERA Connect er en inngangsport for Internett-tjenester som er unik for Panasonic. VIERA Connect gjør at du kan få tilgang til noen spesifikke nettsider som støttes av Panasonic og nyte Internettinnhold, slik som videoer, spill, kommunikasjonsverktøy osv. fra VIERA Connect hjemmeskjerm. Denne TV-en støtter ikke full nettleserfunksjon, og noen funksjoner på nettstedene er muligens ikke tilgjengelige. 1 Slå strømmen på Trykk i cirka 1 sekund. Strømbryteren På / Av må være På. (s. 11) Hver gang du slår på TV-apparatet, vises VIERA Connects introduksjonsbanner. Banneret kan endres. Se utvalgt Internett-innhold med VIERA Connect Bare press på OK / INTERNET-knappen 2 Åpne VIERA Connect Mens banneret vises eller Bruke "VIERA Connect" Avslutte VIERA Connect Avhengig av bruksforholdene kan det ta litt tid å lese alle dataene. Meldinger kan vises før VIERA Connect-startsiden. Les disse instruksjonene nøye og følg instruksjonene på skjermen. Eksempel: VIERA Connect-startside For å gå til neste nivå, velg [MER]. For å gå tilbake til forrige nivå, velg [TILB.]. Gå tilbake til VIERA Connecthjemmeskjermen MER TILB. For å stille instruksjonsbannervisningen for VIERA Connect av [VIERA Connect banner] (s. 44) Videokommunikasjon (f. eks. SkypeTM) krever et spesielt kommunikasjonskamera - TY-CC20W. "Ekstrautstyr" (s. 7) For flere opplysninger, les håndboken for kommunikasjonskameraet. Du kan koble til et tastatur og en spillkonsoll via en USB-port for tegninnsetting og for å spille spill i VIERA Connect. Du kan også betjene TV-apparatet med et tastatur eller en spillkonsoll, annet enn VIERA Connect-funksjonene. For mer informasjon "USB-tilkobling" (s. 107) Merk Hvis du ikke kan få tilgang til VIERA Connect, kontroller nettverkstilkoblingene (s. 14) og innstillingene (s ). For mer informasjon om VIERA Connect (s. 88) 19 Å se på TV 1 Slå strømmen på Trykk i cirka 1 sekund. Strømbryteren På / Av må være På. (s. 11) VIERA Connect introduksjonsbanner vises Hver gang du skrur på TV-en vises dette banneret nederst på skjermen. Du kan enkelt åpne VIERA Connect og nyte det varierte innholdet. (s. 19) For å fjerne dette banneret, la være i ca. 5 sekunder eller trykk på en hvilken som helst knapp (unntatt knappene for å få tilgang til VIERA Connect). For å stille denne bannervisningen til av [VIERA Connect banner] (s. 44) Banneret kan endres. 2 Å se på TV Lydstyrke Velg modus Hvilke moduser som kan velges, varierer og er avhengig av de lagrede kanalene (s. 15). TV-valg DVB-S DVB-C DVB-T Analog velg tilgang Det er også mulig å velge modus ved å trykke gjentatt på fjernkontrollens TV-tast, eller på TV-ens sidepanel (s.11). Hvis [TV-valg]-menyen ikke vises, kan du trykke på TV-knappen for å skifte modus. 3 Velg en kanal opp ned eller Å velge en kanal som har mer enn tosifret kanalposisjonsnummer, f. eks. 399 Å velge fra kanallisten Alle DVB-T-kanaler Cartoon Nwk BBC Radio Wales BBC Radio Cymru BBC ONE Wales BBC THREE BBCi CBBC Channel Sorterer velg kanal se Å sortere kanalnavn i alfabetisk rekkefølge (rød) For å endre kategori (blå) Å velge en kanal ved hjelp av Informasjonsfelt (s. 21) 1 Vise informasjonsfelt hvis det ikke er vist 2 Når feltet vises, kan du velge kanal velg kanal se Å velge en kanal ved hjelp av TV Guide (s. 24) 1 Vis TV Guide 2 Velg det gjeldende programmet eller kanalen velg tilgang 3 Velg [Vis valgt program] (DVB) Das Erste 19:30-20:00 Vis valgt program Timer for program velg se Avhengig av hvilket land du velger, kan du bli bedt om å legge inn et postnummer eller foreta en oppdatering (s. 15). Følg instruksjonene på skjermen. Merk For å se betalings-tv "Å bruke felles grensesnitt" (s. 59) 20 Andre nyttige funksjoner Vise informasjonsfelt Vise informasjonsfelt Vises også når en skifter kanal. 1 2 Eksempel: DVB ZDF HDTV Dårlig signal C Coronation Street 2 20:00-20:55 Informasjon Nå Dolby D+ 20:35 Alle DVB-T-kanaler Endre kategori 45 1 Kanalposisjon og - navn 2 Kanaltype ([Radio], [Data], [HDTV], etc.) / Kryptert kanal ( ) / TV-modus (,,, 3 Program 4 Gjeldende tid ) 5 Programstart / Sluttid (DVB) Kanalnummer, o. l. (Analog) 6 Fremdriftsindikator for det valgte programmet (DVB) 7 Kategori For å endre kategori (DVB) (blå) velg Å se på TV still inn Tilgjengelige funksjoner / betydning av meldingene [Stereo], [Mono] Lydmodus "Lyd av" på [Dårlig signal] Dårlig kvalitet på TV-signal [Dolby D+], [Dolby D], [HE- AAC] Dolby Digital Plus, Dolby Digital eller HE-AAC lydspor Tekst TV-tjeneste tilgjengelig Multilyd tilgjengelig Datatjeneste (Hybrid Broadcast Broadband TV-applikasjon) tilgjengelig (s.

8 58) 1-90 Av timer gjenværende tid For innstillinger (s. 22) Multivideo tilgjengelig Underteksttjeneste tilgjengelig For å bekrefte et annet innstilt kanalnavn Mer lyd og video er tilgjengelig For å se kanalen som er listet i informasjonsfeltet Informasjon om neste program (DVB) For å skjule Ekstra informasjon (DVB) (Trykk på nytt for å skjule banneret) For å stille inn tid for avbrudd av informasjonsfeltet [Tidsavbr indikasjon] (s. 44) Vise undertekst Vis / skjul undertekst (hvis tilgjengelig) Å forandre språket for DVB (hvis tilgjengelig) [Ønskede undertekster] (s. 44) Merk Hvis du trykker denne tasten i analog modus, skifter den til tekst-tv-tjeneste og får fram en favorittside (s. 27). Trykk på EXIT-tasten for å gå tilbake til TV-modus. Det er ikke sikkert at undertekst vises riktig på 3D-bilder. 21 Vis de valgbare innstillingene for den aktuelle statusen Bekrefte eller endre gjeldende status øyeblikkelig Å endre velg tilgang [Multivideo] (DVB) Velger fra en gruppe med flere videoer (hvis tilgjengelig) Denne innstillingen er ikke lagt inn i minnet og vil gå tilbake til standardinnstilling så snart du går ut av det aktuelle programmet. [Multilyd] (DVB) Velger mellom alternative språk til lydspor (hvis tilgjengelig) Denne innstillingen er ikke lagt inn i minnet og vil gå tilbake til standardinnstilling så snart du går ut av det aktuelle programmet. [Dobbel lyd] (DVB) Velger stereo/mono (hvis tilgjengelig) velg / endre lagre [Underkanal] (DVB) Velger multifeed-program underkanal (hvis tilgjengelig) [Språk undertekster] (DVB) Velger språket du ønsker at underteksten skal vises med (hvis tilgjengelig) [Tekst tv bokstaver] Stiller inn skrifttypen på tekst-tvskriften (s. 44) [Tekst-TV-språk] (DVB) Velger mellom alternative språk for teletekst (hvis tilgjengelig) [MPX] (Analog) Velger multipleks lydmodus (hvis tilgjengelig) (s. 40) [Volum korreksjon] Justerer volumet til en enkelt kanal eller inngangsmodus [Fjern sikkert] Tar denne operasjonen for å fjerne den tilkoblede USB-enheten sikkert fra TV-en Å se på TV Av-timer Sett TV-apparatet automatisk i standby-modus etter en fast angitt tid 1 Vis menyen 2 Velg [Timer] velg Timer tilgang 3 Velg [Av timer] og still tiden med 15-minutters trinn Timer for program Av timer Automatisk standby Av 15 minutter 30 minutter 45 minutter 60 minutter 75 minutter 90 minutter velg [Av timer] tilgang velg tiden lagre For å kansellere, still til [Av] eller skru TV-en av. For å bekrefte gjenstående tid "Vise informasjonsfelt" (s. 21) Når det er mindre enn 3 minutter igjen, vil den gjenværende tiden blinke på skjermen. 22 Aspekt Endre bildeformat (bildestørrelse) Hygg deg med å se bildet i sin optimale størrelse og format. Programmer inneholder som regel et "Aspekt-styresignal" (Widescreen signal, o.l.), og TV-en vil automatisk velge bildeformatet i henhold til "Aspektstyresignal" (s. 100). For å velge bildeforholdet manuelt 1 Vis liste over Valg av bildeformat Valg av bildeformat Auto 16:9 14:9 Tilpasset 16:9 4:3 4:3 fullt bilde Zoom1 Zoom2 Zoom3 Velg Avslutt Endre Tilbake 2 Når listen vises, kan du velge modus velg lagre (Trykk gjentatt inntil du kommer frem til den ønskede modusen.) Du kan også endre modus kun ved å bruke ASPECT-tasten. Valg av bildeformat [Auto] Det beste bildeforholdet velges, og bildet forstørres slik at det fyller skjermen. For detaljer (s. 100) Å se på TV [16:9] Viser bildet i "16:9" direkte uten forvrengning (anamorfisk). [4:3 fullt bilde] Viser et "4:3"-bilde forstørret horisontalt, for å passe til skjermen. [14:9] Viser bildet i standard "14:9" uten forvrengning. [Zoom1] Viser en "16:9"-letterbox eller et "4:3" bilde uten forvrengning. [Tilpasset 16:9] Viser et "4:3"-bilde på full skjerm. Strekking er kun merkbart på høyre og venstre kant. [4:3] Viser bildet i standard "4:3" uten forvrengning. [Zoom2] Viser et "16:9"-letterbox (anamorfisk) bilde på full skjerm uten forvrengning. [Zoom3] Viser et "2,35:1"-letterbox (anamorfisk) bilde på full skjerm uten forvrengning. Ved "16:9" vises bildet på sitt største (med lett forstørring). Merk Kun [16:9] og [4:3] er tilgjengelig i PC-inngangsmodus. Sideforhold kan ikke endres i tekst-tv-tjenesten og 3D-modus. Formatmodus kan lagres separat for SD -(standarddefinisjon) og HD-signaler (høy definisjon). Siste visning Skifter enkelt til forrige viste kanal eller inndatamodus Trykk på nytt for å gå tilbake til nåværende visning. Merk Skifte av kanal er ikke mulig mens Timer for program-opptak, direkte TV-opptak eller ett-trykks-opptak pågår. Å se i mindre enn 10 sekunder anses ikke som forrige viste kanal eller inngangsmodus. 23 Å bruke TV Guide TV Guide Elektronisk programguide (EPG) gir en liste på skjermen over programmene som kringkastes i øyeblikket, og over sendingene de neste sju dagene (avhengig av kringkastingsselskap). Automatisk kanalsøk varierer avhengig av landet du velger (s. 15). Postnummer eller en oppdatering kan være nødvendig for å bruke systemet GUIDE Plus+. Dette avhenger av hvilket land du valgte. "Vis annonse" (s. 25) DVB-T og analoge kanaler vises på den samme TV Guide-skjermen. [D] og [A] kan vises for å skille DVB-T- og analoge kanaler. Det vil ikke være noen programopplistinger for analoge kanaler. Når TV-en slås på for første gang, eller når den har vært avslått i over en uke, kan det ta noe tid før TV Guiden vises fullstendig. 1 2 Å bruke TV Guide Å gå tilbake til TV Velg modus (s. 20) Se på TV Guide Trykk på nytt for å endre layout ([Liggende] / [Stående]). Se [Liggende] for å se flere kanaler. Vis [Stående] for å se en kanal ad gangen. Eksempel: [Liggende] TV Guide: Liggende Ons :46 Ons All typer Alle kanaler 1 BBC ONE 20:00-20:30 DIY SOS : We open in the Battersbys D D Tidspunkt: 1 BBC ONE 7 BBC THREE 19:30 Das Erste Hot Wars Emmerdal. Panorama 10 O' clock News BBC Spring watch 20:00 DIY SOS 20:30 The Bill 21:00 Red Cap The Bill Good bye Coast Holiday Program Coronation Street Pepsi Char. D 14 E4 D 70 BBC FOUR D 72 BBC 2W Eksempel: [Stående] TV Guide: Stående Ons :46 Ons All typer Alle kanaler D 70 BBC FOUR D 1 BBC ONE D 7 BBC THREED 14 E4 19:30-20:00 Das Erste 20:00-20:30 20:30-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-23:30 DIY SOS The Bill Red Cap Live junction POP 100 Gjeldende dato og tid TV Guide-dato TV Guide-tid Program Annonser Kanalposisjon og - navn [D]: DVB-T [A]: Analog Avhengig av hvilket land du velger, kan du velge TV Guide-type [Standard-guide] (s.

9 44) Hvis du velger [Kanalliste], vises kanallisten når du trykker på GUIDE-knappen. Å se programmet 1 Velg det gjeldende programmet eller kanalen velg tilgang 2 Velg [Vis valgt program] (DVB) Das Erste 19:30-20:00 Vis valgt program Timer for program velg se For å bruke Timerprogrammering (s. 26) 24 Til foregående dag (DVB) (rød) Til neste dag (DVB) (grønn) Å se en kanalliste for den valgte typen (DVB) (gul) (Typeliste) Programtype All typer All typer Film Nyheter/aktuelt For å vise kanalliste over valgt kategori (blå) (Kategori-liste) velg kategori visning Kategori Alle kanaler Alle kanaler Alle DVB-Tkanaler Alle analog kanaler Gratis TV Betal TV HDTV Gratis-radio Betal-radio Favoritter1 Favoritter2 Favoritter3 Favoritter4 velg type visning Bare analoge kanaler er listet opp liste opp favorittkanaler (s. 50) Å bruke TV Guide Andre nyttige funksjoner Vis detaljer for programmet (DVB) 1 Velg program 2 Detaljer Trykk på nytt for å gå tilbake til TV Guide. Vis annonse Denne TV-en støtter GUIDE Plus+ systemet i DVB-T eller analog modus, avhengig av landet du velger Det er nødvendig å legge inn postkode eller oppdatering. Følg instruksjonene på skjermen. Det er også mulig å sette opp manuelt fra Oppsettmenyen. [Oppdater] / [Postnummer] i [GUIDE Plus+ innstillinger] (s. 45) Legg inn postnummeret ditt når du bruker denne funksjonen for første gang. Hvis du skriver inn feil postnummer for området ditt, eller ikke skriver inn noe postnummer, vil reklame muligens ikke kunne vises korrekt. Vise annonseinformasjon Å vise den seneste annonsen [Oppdater] i [GUIDE Plus+ innstillinger] (s. 45) Å endre annonser Å gå tilbake til TV Guide eller Merk For å kunne oppdatere informasjonen fortløpende, må TV-en være i hvilemodus. 25 Timer for program (DVB) Med Timer for program kan du velge programmene du vil bli påmint om å se eller ta opp på den eksterne opptakeren eller USB-harddisken. TV-apparatet skifter til riktig kanal på riktig tidspunkt selv om det står i standby-modus. 1 Velg kommende program velg still inn Lysdioden blir oransje hvis Timer for program er stilt inn. (Et oransje lys blinker hvis Timer for program pågår.) "Indikator / Betjeningspanel" (s. 11) 2 Velg funksjonen ([Ekst.opptaker], [USB HDD oppt.] eller [Påminnelse]) (Skjermbildet Timer for program) Timer for program Funksjon Ekst.opptaker D velg lagre Ons :46 Dato Ons /---/---/---/-- Nr Kanalnavn BBC ONE <TIDSSTYRING> Start Avslutt 20:00 20:30 (30 min.) --:---:-(--- min.) --:---:-(--- min.) --:---:-(--- min. ) --:---:-(--- min.) [Ekst.opptaker] / [USB HDD oppt.] / [Påminnelse] "Still inn hendelsesdetaljer for tidtaker" (s. 55) Kontrollere / endre / avbryte en timerprogrammert hendelse "Timer for program" (s ) Å gå tilbake til TV Guide Å bruke TV Guide Hvis du velger det gjeldende programmet Et skjermbilde der du kan bekrefte om du vil se eller ta opp programmet, vises. Velg [Timer for program] og angi [Ekst.opptaker] eller [USB HDD oppt.] for å ta opp fra det tidspunktet du fullfører innstillingen for programopptak. Das Erste 19:30-20:00 Vis valgt program Timer for program velg tilgang Merk Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i analog modus. Timerprogrammeringen virker ikke som den skal hvis ikke TV-apparatet mottar riktige tidsdata via signalet fra kringkasteren eller tjenesteleverandøren. Ingen andre kanaler kan velges mens opptaket av Timer for program pågår. Når du skal ta opp programmer på den eksterne opptakeren, må du sørge for å foreta de riktige innstillingene på opptakeren som er koblet til TV-apparatet. Hvis en kompatibel opptaker med Q-Link, VIERA Link eller lignende teknologier koblet til TV-en (s. 91, 92) og [Link innstillinger] (s. 42) er fullført, er det ikke påkrevd med noen innstilling for opptakeren. Les også håndboken for opptakeren. Ved opptak av programmer til USB HDD, sørg for å formatere USB HDD og aktiver den for opptak i [Oppsett av opptak] (s. 65). For mer informasjon om USB-harddisken (s. 65, 104) 26 Å se på tekst-tv Tekst-TV tjenester er tekstinformasjon levert av kringkastingsselskapene. Tjenestene kan variere avhengig av kringkastingsselskapene. Hva er FLOF (FASTEXT)-modus? I FLOF-modus er fire emner i forskjellige farger plassert nederst på skjermen. For å få tilgang til mer informasjon om ett av disse emnene, må du trykke på tasten med den aktuelle fargen. Denne innretningen gjør det mulig med hurtig tilgang på informasjon om emnene som er vist. Hva er TOP-modus? (ved TOP tekstkringkasting) TOP er en forbedring av standard tekst-tv-tjenester, noe som resulterer i enklere søking og mer effektiv veiledning. Hurtig oversikt over den tilgjengelige tekst-tv-informasjonen Trinn-for-trinn utvelgelse av det angjeldende temaet, som er lett å bruke Informasjon om sidestatus nederst på skjermen Tilgjengelig side opp / ned Å velge blant emneblokker Å velge neste emne innenfor emneblokken (rød) (grønn) (blå) (Etter det siste emnet beveger en seg til neste emneblokk.) (gul) Hva er Liste-modus? I Liste-modus er fire sidetall med forskjellige farger plassert nederst på skjermen. Hvert av disse numrene kan endres og lagres i TV-ens minne. "Lagre sider som sees på ofte" (s. 28) For å endre modus [Tekst-TV] (s. 44) Å se på tekst-tv 1 Skift til tekst-tv Viser indekssiden (innholdet varierer avhengig av kringkastingsselskap). Undersidetall << >> 17:51 28 Feb Tid / dato TELETEXT INFORMATION Fargefelt Nåværende sidetall 2 Velge side opp eller ned eller Farget knapp (Samsvarer med fargefeltet) Å justere kontrast Når den blå fargesøylen vises (trykk tre ganger) Å gå tilbake til TV Vise skjulte data Vise skjulte ord, f.eks. svar til quiz-siden Trykk igjen for å skjule (rød) på nytt. Kalle opp en favorittside Å se på en lagret favorittside Kall opp siden som er lagret i den blå knappen (Listemodus). Innstilling fra fabrikken er "P103". 27 HELE / TOPP / BUNN (grønn) (TOPP) (BUNN) Normal (HELE) (Utvide TOPP-halvdelen) (Utvide BUNN-halvdelen) Å se i multivindu Å se på TV og tekst- TV i to vinduer samtidig Velg [Bilde og tekst] På eller Av (trykk to ganger) Operasjoner kan kun utføres i tekst-tv skjerm. Å se på tekst-tv Lagre sider som sees på ofte Lagre ofte viste sider i fargeblokken (Kun listemodus) Når siden vises (Tilsvarende fargeknapp) trykk og hold Tallet skifter til hvitt.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Å endre lagrete sider Skriv inn et nytt sidetall Fargeknapp du ønsker å endre trykk og hold Å se på underside Vis underside (Kun når tekst-tv er lengre enn én side) Kommer til syne øverst på skjermen Antall subsider varierer avhengig av kringkastingsselskap (opp til 79 sider). Det kan ta litt tid å søke, men du kan se på TV i mellomtiden. Tast inn det 4-sifrede tallet Eksempel: P6 Å se på spesifikk subside (blå) Å se på TV mens du venter på oppdatering Å se på TV-bildet mens du søker etter en tekst-tv-side Tekst-TV oppdaterer seg selv automatisk når ny informasjon blir tilgjengelig. Skifter til TV-skjerm midletidig (gul) Kommer til syne når P108 oppdateringen er fullført (Du kan ikke skifte kanalen.) Nyhetssiden inneholder en funksjon som indikerer at de siste nyhetene er kommet ("Nyhetsoversikt"). Å se den oppdaterte siden (gul) 28 Å se på eksterne innganger Koble til det eksterne utstyret (VCR-, DVD-utstyr e. l.), og du kan se gjennom inngangene. For å koble til utstyret (s , 97-99) Fjernkontrollen kan operere noe innhold eller eksternt utstyr. (s. 30) 1 Slå på TV-en Ved tilkobling til SCART (s. 13) Mottar inngangssignaler automatisk når avspilling starter Kildesignaler blir automatisk identifisert av SCARTterminalen (tapp 8). Denne funksjonen er også tilgjengelig for HDMI-tilkoblinger (s. 97). Hvis kildemodus ikke skiftes automatisk Utfør og Sjekk oppsettet av utstyret. 2 3 Vis menyen for valg av kilde Å se på eksterne innganger Velg inngangsmodusen som er tilkoblet utstyret Inngangsvalg AV1 AV2 PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 TV SD-kort/USB velg se Du kan også velge inngang ved hjelp av AV-tasten på fjernkontrollen eller TV-en (unntatt [SD-kort/USB]). Trykk på tasten helt til den ønskede inngangen er valgt. For å veksle mellom [COMPONENT] og [VIDEO] i [AV2], flytt indikatoren ved å trykke på venstre og høyre markørknapp. "Bruke Media Player" (s. 68) [SD-kort/USB]: Bytter til Media Player. Du kan merke eller utelate hver inngangsmodus (unntatt [SD-kort/USB]). "Inngangsetiketter" (s. 44) Utelatte innganger vil ikke vises når AV-tasten er trykket. Å gå tilbake til TV 4 Visning AV1 Viser den valgte modusen Merk Hvis det eksterne utstyret har en funksjon for å justere bildeformatet, kan du sette denne til "16:9". For detaljer må du se i bruksanvisningen til utstyret, eller spørre din lokale forhandler. 29 Å operere innholdet eller utstyret med fjernkontrollen til TV-en Du ka operere innholdet i Media Player / mediaservere, opptaksfunksjoner eller tilkoblet utstyr med de nederste knappene på denne fjernkontrollen til TV-en. Spill Spille av videokassett / DVD / videoinnhold Stopp Stopp operasjonene Tilbakespoling / Hoppe over VCR: Spol tilbake, se bildet hurtig baklengs DVD / videoinnhold: Hopp til forrige spor, tittel eller kapittel Tilbakespoling / Søk VCR: Spol tilbake, se bildet hurtig baklengs DVD / videoinnhold: Søk bakover Spol frem / Hopp over VCR: Spol frem, se bildet hurtig fremover DVD / videoinnhold: Hopp til neste spor, tittel eller kapittel Spol frem / søk VCR: Spol frem, se bildet hurtig fremover DVD / videoinnhold: Søk fremover Pause Pause / Gjenoppta DVD: Trykk og hold for å spille i sakte tempo [Direct TV Rec] (s. 91, 93) (s. 67) [Et-trykks opptak] Å se på eksterne innganger Merk Slik endrer du koden Hver type Panasonic-utstyr har sin egen fjernkontrollkode. Endre koden i henhold til utstyret du ønsker å bruke. Trykk og hold Standby På / Av-bryteren i løpet av følgende funksjoner Legg inn den passende Trykk koden; se tabellen nedenfor Utstyrstype, funksjoner DVD-opptaker, DVD-spiller, Bluray diskspiller Spillkonsoll, Blu-ray diskkonsoll VCR Bruk i USB HDD-opptak (s. 67), Media Player (s. 69), DLNA-funksjoner (s. 85) eller direkte TV-opptak (s. 91, 93) Utstyr som brukes i VIERA Link (s. 94) Kode (standard) Bekreft at fjernkontrollen fungerer ordentlig etter at koden er endret. Kodene kan bli tilbakestilt til standardverdiene hvis batteriene skiftes ut. Noen operasjoner vil muligens ikke være mulig på enkelte utstyrsmodeller. 30 Se på 3D-bilder Du kan glede deg over å kunne se 3Dbilder med innhold eller programmer som svarer til 3D-effekten, ved å bruke 3D-brillene. "Ekstrautstyr" (s. 7) Denne TV-en støtter [Frame Sequential] 1, [Side om side] 2 og [Topp og bunn] 3 3D-formater. 1: Bildene for venstre og høyre øye er tatt opp i høykvalitets 3D-format og spilles av vekselvis. 2, 3: Andre tilgjengelige 3D-formater Slik ser du på 3D-bilder (s. 33) Forsiktig Les disse instruksjonene nøye for trygg og komfortabel bruk av 3D-brillene. Se 3Dinnhold Ikke bruk 3D-briller hvis du tidligere har vært overfølsom for lys eller hatt hjerteproblemer, eller hvis du har andre medisinske problemer. Avbryt straks bruken av 3D-brillene hvis du føler deg trett eller uvel, eller får andre plager. Når du stiller inn effekten ved bruk av [3D-justering], ta med i vurderingen at visningen av 3D-bilder varierer blant ulike personer. Ta en passende pause etter å ha sett en 3D-film. Ta en pause på 3060 minutter etter å ha sett på 3D-innhold på interaktive enheter, som for eksempel på 3D-spill og datamaskiner. Ikke ta på TV-skjermen eller andre mennesker uforsettlig. Ved bruk av 3D-briller er det lett å feilberegne avstanden mellom deg selv og skjermen. 3D-brillene må bare brukes til å se på 3D-innhold. Bruk 3D-brillene et sted der det ikke er noen forstyrrelser fra andre enheter med Bluetooth-signal. Hvis du lider av øyeplager (langsynt, kortsynt, synsforstyrrelser, synsforskjell mellom høyre og venstre øye), skal du korrigere synet før du bruker 3D-brillene. Avbryt bruken av 3D-brillene hvis du tydelig ser dobbeltbilder når du ser på 3D-innhold. Ikke bruk 3D-brillene på kortere avstand enn den anbefalte. Anbefalt synsavstand er minst tre ganger bildehøyden. TX-L42DT50Y: 1,6 m eller mer TX- L47DT50Y: 1,8 m eller mer TX-L55DT50Y: 2,1 m eller mer Hvis øvre og nedre del av skjermbildet er svart, som ved filmvisning, skal du se på skjermen fra en avstand på minst tre ganger høyden på det faktiske bildet. (Da blir avstanden kortere enn det som er anbefalt ovenfor.) Bruk av 3D-briller Vær ekstra oppmerksom når barn bruker 3D-brillene. Som en veiledning bør ikke 3D-briller brukes av barn yngre enn ca. 56 år.

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T NO Brukerhåndbok Innhold 1 Komme i gang 3 TV-omvisning 3 Viktig 6 Miljøtiltak

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning LG 32LM669T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363031

Din bruksanvisning LG 32LM669T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363031 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH9420PWN http://no.yourpdfguides.com/dref/4307517

Din bruksanvisning LG BH9420PWN http://no.yourpdfguides.com/dref/4307517 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder for parabol

Digital HD PVR-dekoder for parabol Brukermanual HD PVR ST Digital HD PVR-dekoder for parabol MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player BRUKERMANUAL Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger. BP735 P/NO : MFL68164561_1.0 www.lg.com 2

Detaljer

DCR-5047 High Definition PVR

DCR-5047 High Definition PVR DCR-5047 High Definition PVR 1 Dette skal være med i pakken... 4 KASSERING... 5 INTRODUKSJON... 6 Formål... 6 Sikkerhetsinstruksjoner... 6 Plastfilm... 6 Advarsel!... 8 FJERNKONTROLL... 9 FRONTPANEL...

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brukerhåndbok Innhold 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 1 Mitt nye fjernsyn 4 1.1 Smart TV 4 1.2 Applikasjonsgalleri 4 1.3 Leievideoer 4 1.4 Sosiale

Detaljer

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9)

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Innhold Fjernkontrollen og TV-indikatorer Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Se TV Se TV...(14) Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG)...(21)

Detaljer

Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------

Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA $9&7(3 AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 2001 VICTOR COMPANY

Detaljer

Din bruksanvisning LG BP220N http://no.yourpdfguides.com/dref/4307513

Din bruksanvisning LG BP220N http://no.yourpdfguides.com/dref/4307513 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

Blu-ray Disc - / DVD-spiller

Blu-ray Disc - / DVD-spiller 4-549-800-11(2) (NO) Blu-ray Disc - / DVD-spiller Bruksanvisning Vi takker for at du valgte dette produktet. Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker spilleren. Komme i gang Avspilling Internett Innstillinger

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 7435 WR

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 7435 WR LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 7435 WR NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer