nr 18/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 18/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 18/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen fusetools OUTRACKS TECHNOLOGIES AS, Øvre Slottsgt 4, 0157 OSLO, Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare; dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; dataspillprogrammer; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer. Klasse 41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; digital bildebearbeidelse; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; organisering av fester [underholdning]; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; underholdningsvirksomhet; undervisning. Klasse 42 Analysering av datasystemer; design av computersystemer; driftstjenester for servere; elektronisk datalagring; fjernlagring av datasikkerhetskopier; fjernovervåkning av datasystemer; fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; grafisk formgiving; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; leie av webserver; nettskytjenester; oppdatering av dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; programmering for datamaskiner; rådgivning ved design av websider; rådgivningstjenester innen it; softwaretjenester [saas]; tegning [industridesign]; teknisk forskning; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Berg-Hansen Reisebureau AS, Postboks 465 Sentrum, 0105 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; reisebyråer; billettbestilling i forbindelse med reiser; transport av reisende; bestilling av transport; organisering av utflukter; formidling av reiseinformasjon; organisering av reiser; biltransport; busstransport; frakt av bagasje; arrangering av cruise; sightseeing; transport; arrangering av reiser; interaktiv elektronisk reisebestillingstjeneste. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BYP Baltic Sea Music Education Foundation e.v., Strasse der Pariser Kommune 38, DE BERLIN, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare. Klasse 16 Trykksaker, særlig fotografier, prospekter, programmer, pressefoldere, fotofoldere, kataloger, postere, postkort, invitasjonskort, billetter (adgangsbilletter), magasiner (tidsskrifter), aviser, brosjyrer, flyveblader, kalendere, instruksjons- og læringsmaterialer (unntatt apparater). Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; orkestertjenester; konsertopptredener; presentasjon av live opptredener; musikkkomposisjonstjenester; fremføringer av musikk (orkestertjenester); arrangering og gjennomføring av konserter; organisering og gjennomføring av kulturelle 3

4 registrerte varemerker nr 18/15 eventer, særlig konserter; produksjon av radio og fjernsynsprogrammer og videofilmer; teaterreservasjonsformidling; drift av konserthus; drift, ledelse og organisering av orkestre; utleie av konserthaller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen webgate Berg-Hansen Reisebureau AS, Postboks 465 Sentrum, 0105 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Reisebyråer; billettbestilling i forbindelse med reiser; transport av reisende; bestilling av transport; organisering av utflukter; formidling av reiseinformasjon; organisering av reiser; biltransport; busstransport; frakt av bagasje; arrangering av cruise; sightseeing; transport; arrangering av reiser. Interaktiv elektronisk reisebestillingstjeneste. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BYGGMESTER BJØRN E HOLTÅS, Nebbestølen 69, 5144 FYLLINGSDALEN, Klasse 35 Administrasjon av prosjekter.forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter. Klasse 36 Taksering av fast eiendom. Klasse 37 Byggeledelse.Byggevirksomhet.Bygningsinformasjon.K onsulentbistand ved byggingstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STUDIO10 STUDIO IN AS, Løvenskiolds gate 9 A, 0263 OSLO, Klasse 20 Håndlagde fronter tilpasset privat- og offentlig innredning, møbler, og spesialtilpassede interiørløsninger. Klasse 37 Montering av varer i klasse 20. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BergHansen Berg-Hansen Reisebureau AS, Postboks 465 Sentrum, 0105 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Reisebyråer; billettbestilling i forbindelse med reiser; transport av reisende; bestilling av transport; organisering av utflukter; formidling av reiseinformasjon; organisering av reiser; biltransport; busstransport; frakt av bagasje; arrangering av cruise; sightseeing; transport; arrangering av reiser. Interaktiv elektronisk reisebestillingstjeneste. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PrimaBebi Hipp & Co, Brünigstrasse 141, CH-6072 SACHSELN, Sveits Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Kropps- og skjønnhetspleieprodukter for babyer, spedbarn, småbarn og barn, spesielt eteriske oljer, papir- og tekstilservietter innsatt med olje, lotion og/eller kjemiske preparater for generelle hygieniske og kroppspleiende formål, oljer, lotion, kremer, pudder, såper, hudpleieservietter innsatt med kosmetiske lotion, badepreparater, sjampoer, solbeskyttende kremer; tannrensende produkter, spesielt tannpasta; bomullspinner for kosmetiske formål; pudder, såper, sjampoer for medisinske formål, spesielt for babyer og 4

5 registrerte varemerker nr 18/15 spedbarn. Klasse 5 Proteinpreparater utvunnet av vegetabilske og animalske produkter til medisinske formål som menneskeføde; farmasøytiske preparater og produkter; dietetiske stoffer for barn og syke for medisinske formål; babymat; lotions, kremer og badepreparater til medisinske formål hovedsakelig for spedbarn og barn; ammeinnlegg; dietetiske næringsmidler for medisinske formål, herunder proteinpreparater for menneskeføde utvunnet av vegetabilske og animalske produkter, kjøtt, fisk, fjærkre, vilt og kjøttprodukter, kjøttekstrakter, kjøtt-, fisk-, frukt- og vegetabilske geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter, herunder smør, ost, krem, fløte, yoghurt,kvark, tørrmelk og melkeprotein til mat, fruktplater og stenger, hovedsakelig bestående av frukt og frokostblandinger, miisli, cereals, nøtter, og/eller sukker, barnedesserter, spesielt desserter hovedsakelig bestående av melk og/eller frukt, desserter hovedsakelig bestående av melk, herunder med anvendelse av bindemidler av hvilken som helst art, desserter hovedsakelig bestående av frukt, ferdige og halvferdige retter, hovedsakelig bestående av kjøtt, fjærkre, vilt, fisk, frukt, grønnsaker, egg, melkeprodukter, belgfrukter og/eller poteter, supper, kjøtt-, fisk-, fjærkre-, vilt-, grønnsaks-, frukt- og melkekonserver og -hermetikk, spiselige oljer og fett, te, tebaserte drikker, kakao, sukker, glukose, ris, tapioka, sago, mel, semule, cereals-flak og frokostblandinger (unntatt næringsmidler til dyr), brød, kjeks, kaker, bakverk, butterdeig, holdbare kaker og bakverk, snackprodukter, konfektyrer, pasta, sjokolade, glukosepreparater, honning- og bieprodukter, barnedesserter, spesielt desserter hovedsakelig bestående av sukker, kakao, sjokolade, og/eller stivelse, desserter hovedsakelig bestående av sukker og sjokolade, herunder med anvendelse av bindemidler av hvilken som helst art, ferdige og halvferdige retter, hovedsakelig bestående av frokostblandinger, ris og/eller pasta, krydder, miisli, hovedsakelig bestående av frokostblandinger, frukt, nøtter og eller sukker, cerealsplater og -stenger, hovedsakelig bestående av cereals, miisli, nøtter, frukt og/eller sukker, serveringsklare cereals- og kornretter, ferdige og halvferdige næringsmidler bestående av kli, inkludert butterdeig og bakverk, alkoholfrie drikker, spesielt fruktjuice, fruktkonsentrat, fruktsaft og andre alkoholfrie fruktpreparater til fremstilling av alkoholfrie drikker; alle de forannevnte varer i ikke-fryst form. Klasse 29 Proteinpreparater utvunnet fra vegetabilske og animalske produkter for menneskeføde; kjøtt, fisk, fjærkre, vilt og kjøttprodukter; kjøttekstrakter; kjøtt-, fiske-, frukt- og vegetargeleer; syltetøy; kompotter; egg, melk; meieriprodukter, nemlig smør, ost, fløte, yoghurt, cottage cheese, kvarg, tørrmelk og laktoseprotein for ernæringsformål; fruktplater og -stenger hovedsakelig bestående av frukt og kornprodukter, mysli, nøtter og/eller sukker; desserter for barn, herunder desserter hovedsakelig bestående av melk og/eller frukt; desserter og søte retter, hovedsakelig bestående av melk, herunder med anvendelse av bindemidler av hvilken som helst art; desserter hovedsakelig bestående av frukt; ferdig- og halvferdigretter hovedsakelig fremstilt av kjøtt, fjærkre, vilt, fisk, frukt, grønnsaker, egg, melkeprodukter, belgfrukter og/eller poteter; supper; kjøtt-, fiske-, fjærkre-,vilt-, grønnsaks-, frukt- og melkekonserver og -hermetikk; spiselige oljer og fett; alle de forannevnte varer også for dietetiske, ikke-medisinske formål; dietetiske ernæringsstoffer og tilsetninger for ikke-medisinsk bruk, med en base av proteiner, tilsatt vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombinasjon; dietetiske næringsmidler eller næringstilskudd for ikke-medisinske formål, med en base av fett, fettsyrer, tilsatt vitaminer, mineraler, sporstoffer,enten enkeltvis eller i kombinasjon; dietetiske næringsmidler eller næringstilskudd for ikkemedisinsk bruk, med en base av karbohydrater, slaggstoffer, med tilsatte vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombinasjon; alle de forannevnte varer i ikke-fryst form. Klasse 30 Te, tedrikker, kakao, sukker, glukose, ris, tapioka, sago, mel, semule, kornblandinger og næringsmidler av korn (unntatt dyrefor), brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, langtidsholdbart bakverk; snackprodukter, konfektyrer, stivelsesholdige deiger, sjokolade; glukosepreparater, honning- og biprodukter; desserter for barn, herunder søte desserter, hovedsakelig bestående av sukker, kakao, sjokolade og/eller stivelse; desserter og søte retter hovedsakelig bestående av sukker og sjokolade, herunder med anvendelse av bindemidler av hvilken som helst art; ferdig og halvferdige retter hovedsakelig fremstilt av kornprodukter, ris og/eller pasta; krydder; mysli hovedsakelig bestående av korn, frukt, nøtter og/eller sukker; fruktplater og -stenger hovedsakelig bestående av korn, mysli, nøtter og frukt og/eller sukker; serveringsklare kornproduktretter, ferdige og halvferdige næringsmidler av kli, herunder bakverk; alle de forannevnte varer også for dietetiske, ikkemedisinske formål; alle de forannevnte varer med unntak av iskrem; dietetiske næringsmidler eller næringstilskudd for ikke-medisinske formål, med en base av fett, fettsyrer, tilsatt vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombinasjon; dietetiske næringsmidler eller næringstilskudd for ikkemedisinsk bruk, med en base av karbohydrater, slaggstoffer, med tilsatte vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombinasjon; alle de forannevnte varer i ikke-fryst form. Klasse 32 Alkoholfrie drikker, spesielt fruktjuicer, fruktjuicedrikker, fruktkonsentrater og andre alkoholfrie fruktpreparater til fremstilling av alkoholfrie drikker; alle de forannevnte varer også for dietetiske, ikkemedisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PrimaKids Hipp & Co, Brünigstrasse 141, CH-6072 SACHSELN, Sveits Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Kropps- og skjønnhetspleieprodukter for babyer, spedbarn, småbarn og barn, spesielt eteriske oljer, papir- og tekstilservietter innsatt med olje, lotion og/eller kjemiske preparater for generelle hygieniske og kroppspleiende formål, oljer, lotion, kremer, pudder, såper, hudpleieservietter innsatt med kosmetiske lotion, badepreparater, sjampoer, solbeskyttende kremer; tannrensende produkter, spesielt tannpasta; bomullspinner for kosmetiske formål; pudder, såper, sjampoer for medisinske formål, spesielt for babyer og spedbarn. Klasse 5 Proteinpreparater utvunnet av vegetabilske og animalske produkter til medisinske formål som menneskeføde; farmasøytiske preparater og produkter; dietetiske stoffer for barn og syke for medisinske formål; babymat; lotions, kremer og badepreparater til medisinske formål hovedsakelig for spedbarn og barn; ammeinnlegg; dietetiske næringsmidler for medisinske formål, herunder proteinpreparater for menneskeføde utvunnet av vegetabilske og animalske produkter, kjøtt, fisk, fjærkre, vilt og kjøttprodukter, kjøttekstrakter, kjøtt-, fisk-, frukt- og vegetabilske geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter, herunder smør, ost, krem, fløte, yoghurt,kvark, tørrmelk og melkeprotein til 5

6 registrerte varemerker nr 18/15 mat, fruktplater og stenger, hovedsakelig bestående av frukt og frokostblandinger, miisli, cereals, nøtter, og/eller sukker, barnedesserter, spesielt desserter hovedsakelig bestående av melk og/eller frukt, desserter hovedsakelig bestående av melk, herunder med anvendelse av bindemidler av hvilken som helst art, desserter hovedsakelig bestående av frukt, ferdige og halvferdige retter, hovedsakelig bestående av kjøtt, fjærkre, vilt, fisk, frukt, grønnsaker, egg, melkeprodukter, belgfrukter og/eller poteter, supper, kjøtt-, fisk-, fjærkre-, vilt-, grønnsaks-, frukt- og melkekonserver og -hermetikk, spiselige oljer og fett, te, tebaserte drikker, kakao, sukker, glukose, ris, tapioka, sago, mel, semule, cereals-flak og frokostblandinger (unntatt næringsmidler til dyr), brød, kjeks, kaker, bakverk, butterdeig, holdbare kaker og bakverk, snackprodukter, konfektyrer, pasta, sjokolade, glukosepreparater, honning- og bieprodukter, barnedesserter, spesielt desserter hovedsakelig bestående av sukker, kakao, sjokolade, og/eller stivelse, desserter hovedsakelig bestående av sukker og sjokolade, herunder med anvendelse av bindemidler av hvilken som helst art, ferdige og halvferdige retter, hovedsakelig bestående av frokostblandinger, ris og/eller pasta, krydder, miisli, hovedsakelig bestående av frokostblandinger, frukt, nøtter og eller sukker, cerealsplater og -stenger, hovedsakelig bestående av cereals, miisli, nøtter, frukt og/eller sukker, serveringsklare cereals- og kornretter, ferdige og halvferdige næringsmidler bestående av kli, inkludert butterdeig og bakverk, alkoholfrie drikker, spesielt fruktjuice, fruktkonsentrat, fruktsaft og andre alkoholfrie fruktpreparater til fremstilling av alkoholfrie drikker; alle de forannevnte varer i ikke-fryst form. Klasse 29 Proteinpreparater utvunnet fra vegetabilske og animalske produkter for menneskeføde; kjøtt, fisk, fjærkre, vilt og kjøttprodukter; kjøttekstrakter; kjøtt-, fiske-, frukt- og vegetargeleer; syltetøy; kompotter; egg, melk; meieriprodukter, nemlig smør, ost, fløte, yoghurt, cottage cheese, kvarg, tørrmelk og laktoseprotein for ernæringsformål; fruktplater og -stenger hovedsakelig bestående av frukt og kornprodukter, mysli, nøtter og/eller sukker; desserter for barn, herunder desserter hovedsakelig bestående av melk og/eller frukt; desserter og søte retter, hovedsakelig bestående av melk, herunder med anvendelse av bindemidler av hvilken som helst art; desserter hovedsakelig bestående av frukt; ferdig- og halvferdigretter hovedsakelig fremstilt av kjøtt, fjærkre, vilt, fisk, frukt, grønnsaker, egg, melkeprodukter, belgfrukter og/eller poteter; supper; kjøtt-, fiske-, fjærkre-,vilt-, grønnsaks-, frukt- og melkekonserver og -hermetikk; spiselige oljer og fett; alle de forannevnte varer også for dietetiske, ikke-medisinske formål; dietetiske ernæringsstoffer og tilsetninger for ikke-medisinsk bruk, med en base av proteiner, tilsatt vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombinasjon; dietetiske næringsmidler eller næringstilskudd for ikke-medisinske formål, med en base av fett, fettsyrer, tilsatt vitaminer, mineraler, sporstoffer,enten enkeltvis eller i kombinasjon; dietetiske næringsmidler eller næringstilskudd for ikkemedisinsk bruk, med en base av karbohydrater, slaggstoffer, med tilsatte vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombinasjon; alle de forannevnte varer i ikke-fryst form. Klasse 30 Te, tedrikker, kakao, sukker, glukose, ris, tapioka, sago, mel, semule, kornblandinger og næringsmidler av korn (unntatt dyrefor), brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, langtidsholdbart bakverk; snackprodukter, konfektyrer, stivelsesholdige deiger, sjokolade; glukosepreparater, honning- og biprodukter; desserter for barn, herunder søte desserter, hovedsakelig bestående av sukker, kakao, sjokolade og/eller stivelse; desserter og søte retter hovedsakelig bestående av sukker og sjokolade, herunder med anvendelse av bindemidler av hvilken som helst art; ferdig og halvferdige retter hovedsakelig fremstilt av kornprodukter, ris og/eller pasta; krydder; mysli hovedsakelig bestående av korn, frukt, nøtter og/eller sukker; fruktplater og -stenger hovedsakelig bestående av korn, mysli, nøtter og frukt og/eller sukker; serveringsklare kornproduktretter, ferdige og halvferdige næringsmidler av kli, herunder bakverk; alle de forannevnte varer også for dietetiske, ikkemedisinske formål; alle de forannevnte varer med unntak av iskrem; dietetiske næringsmidler eller næringstilskudd for ikke-medisinske formål, med en base av fett, fettsyrer, tilsatt vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombinasjon; dietetiske næringsmidler eller næringstilskudd for ikkemedisinsk bruk, med en base av karbohydrater, slaggstoffer, med tilsatte vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombinasjon; alle de forannevnte varer i ikke-fryst form. Klasse 32 Alkoholfrie drikker, spesielt fruktjuicer, fruktjuicedrikker, fruktkonsentrater og andre alkoholfrie fruktpreparater til fremstilling av alkoholfrie drikker; alle de forannevnte varer også for dietetiske, ikkemedisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KONIK KONIK AS, Postboks 6337 Etterstad, 0604 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 42 Teknologiske tjenester; datatjenester; konsulenttjenester vedrørende IT. 6

7 registrerte varemerker nr 18/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DNV GL AS, Veritasveien 1, 1363 HØVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare; dataprogramvare for administrering av databaser; dataprogramvare for program- og databaseapplikasjon og integrering; pedagogisk programvare;vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling,, signalisering, kontroll, livredning og undervisning; HIL simulatorer (Hardware In the Loop simulators); apparater og instrumenter for leding, veksling, omforming, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet og gass; magnetiske databærere, innspillingsplater;cd-plater, DVD-plater og andre digitale opptaksmedier; digitale rapporter og sertifikater. Klasse 16 Trykte sertifikater og rapporter;manualer (håndbøker) for dataprogramvare;trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriale (unntatt apparater). Klasse 35 Forretningsledelse; assistanse og rådgivningstjenester innen bedriftsledelse i energisektoren, herunder drift av av on- og offshore vindmølleparker, og tilhørende linjenett; kapitalforvaltning innen energisektorentjenester til bedriftsadministrasjon;risikostyring for bedrifter;bedriftsrådgivning;bedriftsrådgivning i sammenheng med investeringsbeslutninger;fremskaffelse av informasjon innenfor globale, regionale eller lokale bærekraftige forretningsløsningertjenester til selskapsgjennomgang (due diligence) i sammenheng med investeringsbeslutninger; bedriftsledelse og organisasjonsrådgivning;forretningsmessig og driftsmessig risikorådgivning;rådgivning for forretningsmessig bærekraft;rådgivningstjenester innenfor globale, regionale eller lokale løsninger for bærekraftig forretningsvirksomhet;utsteding av klassesertifikater, samsvarsattester og andre sertifikaterutsteding av klassifikasjons- og sertifiseringsdokumenter;innsamling, behandling og sammenstilling av informasjon til fysiske og digitale databaser;bedriftsrådgivning relatert til kunnskaps- og informasjonsbehandling og til databaser;bedriftsrådgivning innenfor profesjonell helse- og sikkerhetsledelse;tjenester innen prosjektledelse, inkludert ledelse av felles industriprosjekter; utvikling av prosesser for å implementere strategiplaner og prosjektledelse. Klasse 37 Rådgivning innen reparasjon, inspeksjon, herunder bygg- og anleggsinspeksjon, konstruksjon og vedlikehold; rådgivning i relasjon til installasjon og reparasjon av elektriske apparater;konsultasjon innen legging, testing, betjening, reparasjon, vedlikehold, veiledning og installasjon av infrastruktur, nemlig kabler, rør, linjenett, strømnett og rørledninger. Klasse 39 Transport; oppbevaring; inspeksjon av varer før og etter transport;forsyning og distribusjon av energi;rådgivningstjenester for forsyning og distribusjon av energi. Klasse 40 Rådgivningstjenester for produksjon av energi; generering av energi; herding av metaller. Klasse 41 Utdanningstjenester, nemlig utdannings- og opplæringstjenester, arrangering og gjennomføring av arbeidsgrupper og seminarer; Utgivelse av tekster, unntatt reklametekster;utgivelse av regler, standarder, retningslinjer, anbefalinger, reguleringer og protokoller. Klasse 42 Klassifisering av skip, on- og offshore installasjoner, og komponenter av slike, i overensstemmelse med regler gitt av klassifikasjonsselskaper;sertifisering av skip,og on- og offshore installasjoner, i tillegg til komponenter av slike, på vegne av flaggstater og andre nasjonale eller internasjonale organer, i overensstemmelse med lovpålagte og forskriftsbaserte krav;sertifiseringstjenester, det vil si sertifisering etter spesifiserte normer og standarder for utsteding av sertifikater;testing, analyse og evaluering av andres varer og tjenester for sertifisering;kvantitativ og kvalitativ inspeksjon av varer på vegne av kjøpere;verifiseringstjenester, det vil si verifisering av krav avtalt mellom tjenestetilbyder og kunde fra sak til sak; Kvalitetskontroll for andre;programvareutvikling, ingeniørvirksomhet, design, rådgivning, vedlikehold og støtte; digitale portalerhosting-tjenester, inkludert programvare som tjeneste og databasetjenesterhosting av programvare, multimedia og interaktive applikasjoner; Hosting av pedagogisk multimediainnhold; Hosting av nettbaserte plattformer for e-handel; Tjenester for utvikling av programvare;rådgivning innen produksjon av energi, herunder fra fornybare energikilder, som vind-, sol-, og bølgekilder og ikke-fornybare kilder, som fossil energi og atomenergi; Rådgivning innen energibesparing og energieffektivisering; Rådgivning innen klassifisering av skip;rådgivning innen teknisk forsikring;rådgivning innen veiledning i relasjon til energi;rådgivning innen klassifikasjon av ledelsessystemer; Rådgivning innen sertifisering av materialer og komponenter;rådgivning innen veiledning i relasjon til risikostyring; Rådgivning innen testing, inspeksjon og sertifisering av kraft;rådgivning innen bærekraftig kildebruk; Rådgivning innen offshore klassifisering; Rådgivning innen bærekraftig energibruk;rådgivning innen implementering av krav til samsvar;rådgivning innen sjøforsikring og -veiledning;rådgivning innen produktforsikring;tekniske rådgivningstjenester; testtjenester for sertifisering av kvalitet eller standarder; kvalitetstesting av produkter for sertifiseringsformål; rådgivning innenfor teknisk veiledning; rådgivning innenfor støtte til turbinkonstruksjon; Rådgivning innenfor tjenester relatert til klimaendringer; Rådgivning innenfor maritim veiledning; rådgivning innenfor kompetansesertifisering;design og utvikling av dataprogramvare og datamaskinvare; Vedlikehold og implementering av dataprogramvare; tjenester som gjelder forbedring og design av dataprogramvare; Sporbarhetstjenester i relasjon til mat og drikke, det vil si testing av matsikkerhettesting av materiale; testing av materiale ved hjelp av eksplosiver. 7

8 registrerte varemerker nr 18/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lux Assure Limited, Unit 5.3, Heriot Watt Research Park, Research Avenue South, GB-EH144AP EDINBURGH, Storbritannia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Apparater og instrumenter for vitenskap, måling, analyse og sporing; laserdiffraksjons-apparater; interferometri- og avbildningsapparater; apparater for hyperspektral avbildning; apparater for væskestrømscytometri; elektroniske analyseapparater; laboratorieapparater; dataprosesseringsutstyr; prosesskontroll-apparater; felt-apparater; kjemiske injeksjonspumper; telemetriapparater; biologiske overvåkningsapparater; apparater for korrosjonsovervåking; deler og utstyr for alle de forannevnte varer. Klasse 42 Industrielle analyser og forskningstjenester; vitenskapelige, analytiske og diagnostiske tjenester, for andre; kjemiske analyser; laboratorietjenester; konsultasjonstjenester relatert til kjemisk forskning; tekniske supporttjenester; analytiske og diagnostiske tjenester; forberedelse og analyse av vitenskapelige rapporter; tilveiebringelse av ekspert-rapporttjenester; korrosjonsovervåking; biologisk overvåking; prosessoptimalisering; prosessanalyser; verdi-integritet; korrosjonsforvaltning. International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater. Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater. Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. 8

9 registrerte varemerker nr 18/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater. Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHESSMATE Morten Hansen, Løvåsbakken 82, 5145 FYLLINGSDALEN, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); krus; kopper; drikkeglass; flasker; drikkeflasker; serveringsflasker; mugger og karafler; glassflasker; plastflasker; beholdere av metall, plast eller glass for drikkevarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MATILDA'S Pågen Trademark AB, Box 8143, SE MALMÖ, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og tilberedte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, fruktkompotter; egg; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Te; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; strøkavring; brød, kjeks, kavringer, kaker, bakverk, konditorvarer og konfektyrer; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger); krydderier. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; levende planter, vekster og blomster; næringsmidler til dyr; malt. Peanuts Worldwide LLC, 1450 Broadway, US- NY10018 NEW YORK, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; ikke-medisinske toalettartikler; kremer og lotions for hånd, kropp og ansikt; babypudder, ansiktspudder; sjampo og balsam; hårpreparater; dufter; lipgloss; leppepomade; neglelakk; munnvann; luftduftpreparater, skumbad; bade- og dusjgeléer; bomullspinner for personlig bruk, til alle formål; sjampo og balsam til kjæledyr. Klasse 4 Klasse 6 Klasse 9 Stearinlys. Varer av uedle metaller, nemlig smykkeskrin, bokser for suvenirer og merker, dekorative bokser, nøkkelkjeder, nøkkelringer, navneplater, nyhetslisensplater, figurer, skiltplater, beltespenner, oppbevaringsbokser. Film med tegnefilm; nedlastbar tegnefilm; nedlastbare fjernsynsshow med tegnefilm; nedlastbar musikk, ringetoner og spill via Internett og trådløse innretninger; 9

10 registrerte varemerker nr 18/15 briller, solbriller og tilbehør dertil, nemlig remmer, nakkesnorer og etuier; forhåndsinnspilte DVDer og CDer med tegnefilm; mobiltelefonetuier, etuier for mobilinnretninger, covere, overflater og etuier til computere; høretelefoner, øreplugger, charms til mobiltelefoner, flettesnorer til mobiltelefoner, bakgrunner og skjermsparere til mobiltelefoner og computere, mobilspill, nedlastbar software; dataspillprogrammer; videospillprogrammer; videospillkassetter og videospilldisketter; magneter; kameraer og kameraetuier; musematter; telefonkort (magnetisk kodede); sykkelhjelmer; gradeskiver; kalkulatorer. Klasse 14 Juvelervarer, ur og klokker. Klasse 15 Musikkinstrumenter; kasser, bærevesker og oppbevaringsvesker for musikkinstrumenter; tilbehør for musikkfremføringer, nemlig notestativ og instrumentstativ; stemmegafler; gafler for musikkinstrumenter. Klasse 16 Plakater, litografier og trykk; bokstøtter, blyantholdere, penner, blyanter, viskelær, skriveunderlag, tørre tavler, markører for tørre tavler, husketavler, blanke sjekker, sjekkhefteetuier, invitasjoner, engangstatoveringer, tegneseriestriper, tegneseriehefter, stempler, stifter, uthevingspenner, markører, notatbøker, notatblokker, notatkort, huskeblokker, skrivesaker, selvklebende notatblokker, tapebeholdere, tape for kontorbruk, gummistrikker, binders, løsbladpapir, arkivfoldere, fotoalbum, dagbøker, adressebøker, gjestebøker, telefonnummerbøker, blanke journaler, scrap-bøker, permer med tre ringer, dekaler, veggdekaler, klistremerker, veggklistremerker, klistremerker til støtfangere, kalendere, merker for strykejernpåføring, papirlapper til gaver, papirposer til gaver, handleposer av papir, lunsjposer av papir, papirservietter, gjestehåndklær av papir, papirbannere, bokmerker, mønster for søm, gavepapir, gratulasjonskort, bøker med tegneseriekarakterer, fargeleggingsbøker, hobbypapir, vekstskjemaer av papir, navnelapper, limstifter for husholdningsbruk, blyantesker, blyantbokser, tegnelinjaler, bordkort, skriveplater, bokomslag, feriedekorasjoner av papir, postkort, avfallsposer, ansiktspapir, toalettpapir, papirsmekker, telefonkort (ikke magnetisk kodede); artikler for kunstnere, nemlig sjablonger, papir og malerpensler. Klasse 18 Bagasjeartikler, nemlig kofferter, vesker, garderobeposer for klær (for reiseformål), overnattingsvesker, reisebager, store vesker; handlevesker, budvesker, ryggsekker, vesker, håndvesker, skipssekker, skolevesker, bagger, stellevesker, lommebøker, tomme kostmetikkesker; paraplyer. Klasse 20 Puter, navneskilt (ikke av metall); håndvifter; plastdekorasjoner til kaker; møbler, nemlig bord, stoler, pulter, toalettbord, senger, høystoler og sprinkelsenger; babykurver; vugger; lekegrinder; gyngeseler for babyer; gåstativer for babyer; skap og kommoder til leker; lagringsenheter; knaggrekker; bokser for bleier; bokser, ikke av metall; figurer i harpiks; figurer i syntetisk harpiks; skulpturer i plast; skulpturer i gips; skilter i plast; billedrammer; soveposer; oppblåsbare puter; speil; prefabrikerte garderobeinnretninger av tre eller metall; senger for kjæledyr; trappestoler; kroker for klær og hatter; kleshengere; verktøybokser, ikke av metall; skittentøyskurver for hjemme- eller husholdningsbruk, madrassbeskyttelse. Klasse 21 Badetilbehør, nemlig såpebeholdere; badesvamper, kopper, koppeholdere, såpeskåler, såpedispensere, tannbørsteholdere, tannbørster, toalettpapirholdere, såpeholdere, pumper for flytende såpe, omslag til serviettholdere, ikke av metall, lotionpumper, avfallsdunker; avfallskurver; jubileumsplater av porselen; krus; plastbeholdere for oppbevaring for husholdnings- og hjemlig bruk; servise og spisebestikk; serveringsservise; godteriskåler; salt- og pepperbøsser; serveringsfat; lysestaker; drikkeglass; krukker; oppbevaringsglass; dekorative lagringsbeholdere av keramikk; hårkammer; hårbørster; kakebokser; trebenede krakker; sparebøsser i plast, sten og porselen; servise til kjæledyr; kakeformer i aluminium og kakedekorasjonsutstyr; oppbevaringsbokser for tekstil; serviettringer; karafler; spann; vaser; isbøtter; brikker for glass og flasker; boller; godteribeholdere; kopper, drikkeglass; sugerør; mugger; suvenirbeholdere; husholdningsredskaper, nemlig rivjern, siler, spatler, dørslag og kjøkkentenger; matbokser; isolerte lunsjposer; lokk til krus; varme omslag; engangsservise, nemlig tallerkener, fat boller og bestikk; vakumflasker; kjeler, bærbare kjølere; hansker for husholdningsformål. Klasse 22 Lunsjposer av tekstil. Klasse 24 Sengetøy, pledd, tepper, sengehimler, dynetrekk, putetrekk, putevar, laken, sengeskjørt, vattepper, lappetepper, sengetepper, støvkapper; forheng av stoff, draperinger, gardiner, gardiner for romavdeling; badelaken; badehåndklær; kjøkkenhåndklær; kjøkkenkluter; grytekluter, håndkluter; bordduker, uteflagg i tekstil; bannere i tekstil; brikker i tekstil og vinyl; duker av annet enn papir, bordløpere i tekstil; tøyservietter; veggtepper av tekstil; møbelovertrekk i stoff; dusjforheng; gulpekluter; vekstskjemaer i tekstil. Klasse 25 Klær, nemlig nattøy, undertøy, skjorter, bukser, jeans, gensere, overaller, sparkebukser, skjørt, kjoler, shorts, topper, bluser, leggings, tights, sokker, collegegensere, hettegensere, frakker, regnjakker, jakker, vester, votter, skjerf, hansker, belter, slips, gensere, badetøy, smekker (ikke av papir), loungetøy, spedbarnsklær, barnetøy, maskeradekostymer; hodeplagg; fottøy. Klasse 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster; skolisser; hårsløyfer, hårornamenter, hårspenner, clips for hestehale og hår, hårnåler; knapper, merker og pins med mønster og ornamenter; skolissefestere; skospenner; hårbånd; ornamenter for hår; applikasjoner; broderte lapper. Klasse 27 Tepper, ryer, bade- og gulvmatter; veggtepper (ikke av tekstilmateriale); veggkledning; tapeter. Klasse 28 Spill og leketøy, nemlig multi-aktivitetsleker for barn, spillkort, plysjleker, puslespill, mekaniske puslespill, dukker, brettspill, kortspill, ballonger, rulleskøyter, inline-skøyter, skøyter, formstøpte lekefigurer, boblehoder (lekefigurer), trekkopp-leker, actionfigurer, mekaniske leker, lekeinstrumenter, musikkbokser, lekemobiler; dekorasjoner og ornamenter for juletrær, vannkuler, lekejuletrær, julestrømper; hobbysett for perling, papirarbeid, dukketøy og tilbehør, smykker, knytetepper, leketøysmodeller, juleornamenter, julestrømper, lekeputer, pynteputer, tøydukker, tøydyr, myke skulpturfigurer, og scrapbøker; hobbysett for figurmaling og figurpreging; hobbysett med materiell til å lage tegneserier, inkludert stempler og sjablonger; hobbysett for knyttebatikk bestående av fargestoffer, blandestoffer, fargefiks, latexhansker og gummistrikk, spesielt for farging av klær, stoff og tekstiler; hobbysett bestående av tøy, tråd og garn for sying, strikking, hekling og brodering; hobbysett bestående av kunstnerutstyr og billedrammer; spillmaskiner for spillehaller; leker til kjæledyr; rangle/uro for babyseng; multiaktivitetsleker for babyer; babyrangler; spedbarnsrangler med tyggestykke, badeleker for spedbarn; oppblåsbare badebasseng og oppblåsbare innerslanger til bruk for rekreasjon i vann; sportsartikler, nemlig baseballer, basketballer, soccer-baller, fotballer, tennisballer, baseballkøller, baseballhansker, bueskytterutstyr, skateboards og snowboards. 10

11 registrerte varemerker nr 18/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Zigno ARCTIC WINE IMPORTS AS, Postboks 238, 1326 LYSAKER, Klasse 33 Vin, herunder musserende vin, og brennevin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/200,083 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen telefoner og trådløst kommunikasjonsutstyr, festeanordninger for telefoner og trådløst kommunikasjonsutstyr, frontplater, skjermer, reservedeler til alle de forannevnte varene, batterier, strømadaptere, ladere til telefoner og trådløst kommunikasjonsutstyr, etuier, ladere for bruk i kjøretøyer til telefoner og trådløst kommunikasjonsutstyr, holdere for bruk i kjøretøyer, fjernkontroller og tastaturer. Klasse 42 Fjernstyrte datasikkerhetskopieringstjenester; fjernstyrt sikkerhetskopiering av data fra telekommunikasjons- og mobile bredbåndsenheter; kvalitetskontroll av bærbart trådløst utstyr, nemlig smarttelefoner og nettbrett; tekniske støttetjenester vedrørende oppdatering og vedlikehold av brukerprogramvare til mobile enheter; tekniske støttetjenester vedrørende diagnostisering av og søking etter feil i bærbart trådløst utstyr, nemlig smarttelefoner og nettbrett; tekniske støttetjenester, nemlig søking etter feil i brukerprogramvare til mobiltelefoner; evaluering og testing av brukerprogramvare til mobiltelefoner for andre; tilby bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for forhåndsinstallering og gjenoppretting av data for mobiltelefoner, smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett, håndholdte datamaskiner (PDAer) og håndholdt digitalelektronisk utstyr; tilby ikke-nedlastbar dataprogramvare for databasestyring og distribusjon av dataprogramvare til forhåndsinstallering i forbindelse med produksjon av mobiltelefoner, smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett, håndholdte datamaskiner (PDAer) og trådløst håndholdt digitalelektronisk utstyr. HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, TW-330 TAOYUAN CITY, TAOYUAN COUNTY, Taiwan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Nedlastbare dataprogrammer og forhåndsinstallerte dataprogrammer for mobiltelefoner, smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett, håndholdte datamaskiner (PDAer) og trådløst håndholdt digitalelektronisk utstyr. Klasse 35 Kundelojalitetsprogramtjenester, nemlig tilby et returordnings-, oppgraderings- og utskiftingsprogram for mobiltelefoner, smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett, håndholdte datamaskiner (PDAer) og håndholdt digitalelektronisk utstyr; tilby tilbakekjøpstjenester for mobiltelefoner, smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett, håndholdte datamaskiner (PDAer) og trådløst håndholdt digitalelektronisk utstyr. Klasse 37 Tilby tekniske støttetjenester, nemlig teknisk rådgiving vedrørende bruk, reparasjon, oppgradering og vedlikehold av mobiltelefoner, smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett, håndholdte datamaskiner (PDAer) og trådløst håndholdt digitalelektronisk utstyr; tilby reparasjon og vedlikehold av mobiltelefoner, smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett, håndholdte datamaskiner (PDAer) og trådløst håndholdt digitalelektronisk utstyr til kommunikasjon, opptak, organisering, overføring, manipulering, lagring og gjennomsyn av tekst, data, bilder og lydfiler; reparasjon og vedlikehold av tilbehør til forannevnte varer, nemlig, headset, headset med trådløs overføringsfunksjon, forbindelseskabler, holdere for (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Marques Gran Lobo Negro ARCTIC WINE IMPORTS AS, Postboks 238, 1326 LYSAKER, Klasse 33 Vin og brennevin. 11

12 registrerte varemerker nr 18/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Stiftelsen Kanvas, Møllergata 12, 0179 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjon og vedlikehold av barnehager og daghjem. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 43 Barnehager og daghjem for barn. Baltic Sea Music Education Foundation e.v., Strasse der Pariser Kommune 38, DE BERLIN, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare. Klasse 16 Trykksaker, særlig fotografier, prospekter, programmer, pressefoldere, fotofoldere, kataloger, postere, postkort, invitasjonskort, billetter (adgangsbilletter), magasiner (tidsskrifter), aviser, brosjyrer, flyveblader, kalendere, instruksjons- og læringsmaterialer (unntatt apparater). Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; orkestertjenester; konsertopptredener; presentasjon av live opptredener; musikkkomposisjonstjenester; fremføringer av musikk (orkestertjenester); arrangering og gjennomføring av konserter; organisering og gjennomføring av kulturelle eventer, særlig konserter; produksjon av radio og fjernsynsprogrammer og videofilmer; teaterreservasjonsformidling; drift av konserthus; drift, ledelse og organisering av orkestre; utleie av konserthaller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aircontactgruppen AS, Karenslyst Allé 49, 0279 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; agenturvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 12

13 registrerte varemerker nr 18/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen grønnsaker; levende planter og naturlige blomster; næringsmidler til dyr. Klasse 35 Konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; konsultasjoner i personalspørsmål; bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; regnskapsførsel; reklamevirksomhet; detaljsalg innen områdene kjemiske produkter (ikke sopp-, insekt- eller ugressdrepende) til bruk i landbruk og hagebruk, gjødningsmidler (naturlige og kunstige), jord til dyrking av såvarer, sjeldne jordarter, kjemiske produkter til forbedring av jord, torv som gjødsel, potter laget av torv for dyrking av frø, kalk for jorden (gjødning), preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, landbruks- og hagebruksredskaper (små), gartnerkniver, hagekniver, spader, hakker, river (verktøy), grev (verktøy), verktøy til hagedyrking, hagesakser, landbruks- og hagebruksprodukter, såvarer, blomsterløk, friske frukter og grønnsaker, levende planter og naturlige blomster, næringsmidler til dyr, plantejord, veksttorv, bark, manuelt drevne landbruks- og hagebruksredskaper, gjødningsmidler, gjødsel for jord, plantevernmidler, krukker, potter og kasser for planter, gaveartikler, pynteartikler for jule- og påskehøytiden, hagemøbler og griller. Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; eplesaft. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (untatt øl); alkoholholdige drikker med frukter; cider; eplesider. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAGELANDGRUPPEN AS, Tollbugata 4-6, 3044 DRAMMEN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter (ikke sopp-, insekt- eller ugressdrepende) til bruk i landbruk og hagebruk; gjødningsmidler (naturlige og kunstige), jord til dyrking av såvarer, sjeldne jordarter, kjemiske produkter til forbedring av jord; torv som gjødsel; potter laget av torv for dyrking av frø; kalk for jorden (gjødning). Klasse 5 Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; Klasse 8 fungicider, herbicider. Landbruks- og hagebruksredskaper (små), gartnerkniver, hagekniver, spader, hakker, river (verktøy), grev (verktøy), verktøy til hagedyrking, hagesakser. Klasse 31 Landbruks- og hagebruksprodukter (ikke opptatt i andre klasser), såvarer, blomsterløk, friske frukter og (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAGELANDGRUPPEN AS, Tollbugata 4-6, 3044 DRAMMEN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter (ikke sopp-, insekt- eller ugressdrepende) til bruk i landbruk og hagebruk; gjødningsmidler (naturlige og kunstige), jord til dyrking av såvarer, sjeldne jordarter, kjemiske produkter til forbedring av jord; torv som gjødsel; potter laget av torv for dyrking av frø; kalk for jorden (gjødning). Klasse 5 Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; Klasse 8 fungicider, herbicider. Landbruks- og hagebruksredskaper (små), gartnerkniver, hagekniver, spader, hakker, river (verktøy), grev (verktøy), verktøy til hagedyrking, hagesakser. Klasse 31 Landbruks- og hagebruksprodukter (ikke opptatt i andre klasser), såvarer, blomsterløk, friske frukter og grønnsaker; levende planter og naturlige blomster; næringsmidler til dyr. Klasse 35 Konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; konsultasjoner i personalspørsmål; bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; regnskapsførsel; reklamevirksomhet; detaljsalg innen områdene kjemiske produkter (ikke sopp-, insekt- eller ugressdrepende) til bruk i landbruk og hagebruk, gjødningsmidler (naturlige og kunstige), jord til dyrking av såvarer, sjeldne jordarter, kjemiske produkter til forbedring av jord, torv som gjødsel, potter laget av torv for dyrking av frø, kalk for jorden (gjødning), preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, landbruks- og hagebruksredskaper (små), gartnerkniver, hagekniver, 13

14 registrerte varemerker nr 18/15 spader, hakker, river (verktøy), grev (verktøy), verktøy til hagedyrking, hagesakser, landbruks- og hagebruksprodukter, såvarer, blomsterløk, friske frukter og grønnsaker, levende planter og naturlige blomster, næringsmidler til dyr, plantejord, veksttorv, bark, manuelt drevne landbruks- og hagebruksredskaper, gjødningsmidler, gjødsel for jord, plantevernmidler, krukker, potter og kasser for planter, gaveartikler, pynteartikler for jule- og påskehøytiden, hagemøbler og griller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CYBEREDGE American International Group, Inc., 175 Water Street, US-NY10038 NEW YORK, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet innen internettansvar, utpressing på nettet, forretningsavbrudd og eiendomsog ulykkesforsikring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BJØX BJØX AS, Fiskekroken 14, 0139 OSLO, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 20 Modulbaserte møbelsystemer, herunder reoler, hyller, bord og utstillingsstativer som kan tilpasses etter mål og settes sammen på ulike måter. Klasse 28 Spill og leketøy. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og markedsføring av møbler; organisering av utstilling for andre. Klasse 41 Opplæringsvirksomhet vedrørende bruk av møbler og modulsystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NO LIMITS Bluebeam Software, Inc, 55 South Lake Avenue, Suite 900, US-CA91101 PASADENA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Applikasjoner for sidegjenkjenning og gjengivelse for bruk til visning, printing, redigering, organisering, kommentering og indeksering av elektroniske kommentarer, og overføring av elektroniske dokumenter og filer, inkludert i PDF (Portable Document Format), via et lokalt eller globalt datanettverk; programvare til bruk for grafisk design og modelleringsapplikasjoner for generering og administrering av elektroniske dokumenter og filer, inkludert PDF (Portable Document Format), og for teknisk data og arbeidsflyt-administrering; programvare for dataservere for å fremskaffe hosting av flere samarbeidende brukere for sidegjenkjenning og gjengivelse for bruk til visning, printing, redigering, organisering, kommentering og indeksering av elektroniske kommentarer, og overføring av elektroniske dokumenter og filer, inkludert i PDF (Portable Document Format), via et lokalt eller globalt datanettverk; programvare som gir grafisk design- og modelleringsapplikasjoner tillatelse til ekstern tilgang, redigering og lagring av elektroniske dokumenter og filer, inkludert PDF (Portable Document Format), via et lokalt eller globalt nettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/385,817 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NO LIMITS Bluebeam Software, Inc, 55 South Lake Avenue, Suite 900, US-CA91101 PASADENA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 41 Utdanningstjenester, nemlig, organisering og ledelse av seminarer, arbeidsgrupper, konferanser og opplæring innen feltet programvare og bruk av applikasjoner. 14

15 registrerte varemerker nr 18/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARTEC Hella KGaA Hueck & Co, Rixbecker Strasse 75, DE LIPPSTADT, Tyskland Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 35 Ledelse og rådgivning vedr. salg av motorkjøretøysdeler; salg og distribusjon av kjøretøyer og kjøretøysdeler. Klasse 37 Istandsetting, vedlikehold og reparasjon av kjøretøysdeler og kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CH, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Toalettsåper, parfyme, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår. 15

16 registrerte varemerker nr 18/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EIENDOMSVERDI AS, Postboks 1052 Sentrum, 0104 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 9 Databehandlingsutstyr og dataprogrammer. Klasse 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom; informasjon om fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Smart Storage Solutions AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Heidenstam Legal Advokat AB, Kaptensgatan 12, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare; dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere); dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; grensesnittenheter for datamaskiner; magnetisk datamedium; magnetiske databærere; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; optiske databærere; usb-minnepinner. Klasse 35 Datasøk i datafiler, for andre ; innsamling av informasjon til databaser; oppdatering og vedlikehold av data i databaser. Klasse 38 Kommunikasjon med mobiltelefoner; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; overføring av digitale filer; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; tilveiebringelse av tilgang til databaser. Klasse 42 Design av computersystemer; driftstjenester for servere; elektronisk datalagring; fjernlagring av datasikkerhetskopier; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; kopiering av dataprogrammer; nettskytjenester; programmering for datamaskiner; rådgivningstjenester innen it; softwaretjenester [saas]; utarbeidelse av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOMARINA WTW AS, Vestre Rosten 78, 7075 TILLER, RUNE KORSHAVN, William Farres veg 6 B, 7022 TRONDHEIM, Klasse 36 Elektronisk pengeoverføring; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; kredittkort-tjenester. Klasse 38 Kommunikasjon med mobiltelefoner; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon med mobiltelefoner; overføring av digitale filer; telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen kuliku KULIKU AS, Skipanesvegen 389, 5259 HJELLESTAD, Klasse 35 Salg av interiørartikler. Klasse 42 Design av interiørartikler i lær, skinn og huder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NOVA MANUS AS, Rektangelveien 18, 3114 TØNSBERG, Klasse 35 Presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; reklamevirksomhet; tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere og av varer og tjenester. Klasse 40 Avfallssortering; sortering av avfall og resirkulerbart materiale. 16

17 registrerte varemerker nr 18/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VANITY FAIR Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom Drive, US- KY42103 BOWLING GREEN, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Detaljhandel innen området bekledning; tilveiebringe produktinformasjon til forbrukere via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BOFA MERRILL LYNCH MERCHANT SERVICES Bank of America Corporation, 100 North Tryon Street, US-NC28255 CHARLOTTE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; forvaltning av formuer; fremskaffe finansiell informasjon; betalingsbehandlingstjenester; elektroniske betalingsbehandlingstjenester; kredittkort-, debetkort-, betalingskort- og gavekort-tjenester; godkjennelse av sjekker og behandlingstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LILY OF FRANCE Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom Drive, US- KY42103 BOWLING GREEN, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, med unntak av slike produkter spesielt tiltenkt religiøse og festlige anledninger og tilstelninger. Klasse 35 Reklamevirksomhet; bedriftsledelse; forretningsadministrasjon; kontortjenester; detaljhandel innen området klær, fottøy og hodeplagg; tilveiebringe produktinformasjon til forbrukere via internett, med unntak av produkter spesielt tiltenkt religiøse og festlige anledninger og tilstelninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKOGHEIM HOLDING AS, Sykehusgt. 4-6, 1767 HALDEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Asia Pacific Resources International Holdings Ltd., Dallas Building 7 Victoria Street, BM-HM 11 HAMILTON, Bermuda Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Papir, papp og papirvarer inkludert trykkpapir, utskriftspapir, skrive- og tegnepapir, skrivemaskinpapir, blåkopipapir, hvite papp-plater, postkortpapir, serviettpapir, silkepapir, silkepapir for kopiering, papir for telefaksmaskiner, brevpapir, papirblokker, løsbladpapir, notatbøker, skissebøker, treningsdagbøker, skriveblokker, karbonfritt kopipapir; notisblokker med selvklebende ark, arkivmapper av papir, papirmapper, klistremerker, konvolutter, regnskapsbøker, linjert papir, pocketbokpapir (pocket paper), notispapir, innpaknings- og emballasjepapir og -materiell; servietter og lommetørklær, kopipapir. 17

18 registrerte varemerker nr 18/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WILLELIN AS, Bygdøy Allé 58 B, 0265 OSLO, Klasse 16 Almanakker; blyanter; brevpapir; bøker; fargebånd; gaveboks; grafiske trykk; innpakningspapir; kalendere; konvolutter [papirvarer]; kort ; kunngjøringskort [papirvarer]; lykkønskningskort; notatblokker; postkort; sløyfebånd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lagkagehuset A/S, Amerikavej 21, DK-1756 KØBENHAVN V, Danmark Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,frosne, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka sago og kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, herunder vinedikk, sauser (krydrede), krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detalj-, engro-, og onlinehandel med matvarer og næringsmidler, drikkevarer, servise og kjøkkenredskaper. Klasse 43 Tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 18

19 registrerte varemerker nr 18/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Berg-Hansen Reisebureau AS, Postboks 465 Sentrum, 0105 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Reisebyråer; billettbestilling i forbindelse med reiser; transport av reisende; bestilling av transport; organisering av utflukter; formidling av reiseinformasjon; organisering av reiser; biltransport; busstransport; frakt av bagasje; arrangering av cruise; sightseeing; transport; arrangering av reiser. Interaktiv elektronisk reisebestillingstjeneste. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/385,811 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLUEBEAM Bluebeam Software, Inc, 55 South Lake Avenue, Suite 900, US-CA91101 PASADENA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 41 Utdanningstjenester, nemlig, organisering og ledelse av seminarer, arbeidsgrupper, konferanser og opplæring innen feltet programvare og bruk av applikasjoner Wilhelmsen Marine Fuels AS, Strandveien 20, 1366 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; forretningsledelse og -administrasjon; forretningsledelsestjenester i forbindelse med drivstoff, olje og gass; bokførings-, regnskaps- og regnskapsoppgjørstjenester, alt relatert til kjøp og betaling av drivstoff, olje og gass, og relaterte tjenester; regnskapsføring; regnskapstjenester; regnskapsoppgjør og avregning; bedriftstaksering og - vurdering; revisjon; bokføring; databehandlingstjenester; datastyrte bedriftsledelsestjenester; registreringstjenester for utstyr eller kort benyttet for finansielle transaksjoner; forretningsinformasjon; forretnings- og forretningsledelsesrådgivning og bistand; regnskapsførings- og skatteklargjøringstjenester; forretningstjenester og kontortjenester, nemlig fremsøkings- og innkjøpstjenester relatert til olje, gass og drivstoff; kostnadsberegning; arrangering og koordinering av tilveiebringelse/forsyning av olje, gass og drivstoff til skipsredere, befraktere og andre; detaljog engroshandelstjenester relatert til olje, gass og drivstoff; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; meglertjenester for drivstoff, olje og gass; finansieringstjenester; lån (finansiering); utstedelse av kreditt- debet-, betalings- og identifikasjonskort for kjøp av drivstoff, olje og gass; prisrisikovurdering, prisrisikostyringstjenester; bunkersmegling (bunker brokerage); olje-, gass- og drivstoffmeglervirksomhet; økonomiforvaltning og monetær virksomhet relatert til kjøp og salg av olje, gass og drivstoff på vegne av skipsredere, befraktere og andre; informasjon og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; fremsending og transport av drivstoff, olje og gass i rørledninger; påfylling og etterfylling av drivstoff i/på fartøy, skip, båter og chartrede fremkomstmidler; formidling av salg av olje, gass og drivstoff; lagring, transport, forsyning, distribusjon og bunkring av olje, gass og drivstoff; informasjon og rådgivning relater til alle forannevnte tjenester. 19

20 registrerte varemerker nr 18/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Berg-Hansen Reisebureau AS, Postboks 465 Sentrum, 0105 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Reisebyråer; billettbestilling i forbindelse med reiser; transport av reisende; bestilling av transport; organisering av utflukter; formidling av reiseinformasjon; organisering av reiser; biltransport; busstransport; frakt av bagasje; arrangering av cruise; sightseeing; transport; arrangering av reiser. Interaktiv elektronisk reisebestillingstjeneste. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AlREON Aireon LLC, A Limited Liability Company operating under the laws of Delaware, United States of America, 1750 Tysons Boulevard, Suite 1400, US-VA22102 MCLEAN, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Kontrollenheter for lufttrafikk; overvåkningsenheter for lufttrafikk; software innen lufttrafikk. Klasse 38 Satellittkommunikasjonstjenester; kontrolltjenester innen lufttrafikk; lufttrafikkovervåkning. Vossakjøt AS, Draugsvoll, 5713 VOSSESTRAND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; lettøl. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), mjød. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen gründeryoga BØLGEN YOGA HARVEY, Snipeveien 14, 3470 SLEMMESTAD, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/136,896 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FIRST MOVE America's Foundation for Chessa Washington Non- Profit Corp, NE 33rd Place, Suite 105, US- WA98004 BELLEVUE, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet, nemlig ledelse og gjennomføring av kurs og opplæring innen området sjakk; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND Islandsk tolltariff ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

Påbudt merking av matvarer

Påbudt merking av matvarer Påbudt merking av matvarer Alle ferdigpakkede matvarer skal være merket. Det gjelder også noen produkter som ikke er ferdigpakket. Merkingen skal inneholde visse opplysninger som er nærmere angitt i «Merkeforskriften».

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Retningslinjer for mat og drikke til allogen stamcelletransplanterte pasienter i tre faser

Retningslinjer for mat og drikke til allogen stamcelletransplanterte pasienter i tre faser Retningslinjer for mat og drikke til allogen stamcelletransplanterte pasienter i tre faser Eksempel på pasient behov/problem, tiltak og mål i fase 1 (dag -7 til +5) Eksempel på pasient behov/problem 1.

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Kosthold ved diabetes type 2. Anne Sætre Klinisk ernæringsfysiolog

Kosthold ved diabetes type 2. Anne Sætre Klinisk ernæringsfysiolog Kosthold ved diabetes type 2 Anne Sætre Klinisk ernæringsfysiolog Dagens agenda Kostråd ved diabetes type 2 Karbohydrater hva er det? Karbohydrater hvor finnes de? Hva påvirker blodsukkeret? Måltider og

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/15-2015.12.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 51/15-2015.12.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 51/15-2015.12.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/15-2015.08.17 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 34/15-2015.08.17 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 34/15-2015.08.17 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 32/08-2008.08.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. f) Følgende oppføringer for E 104, E 110 og E 124 innsettes i riktig nummerorden i næringsmiddelkategoriene nedenfor: Kategorinummer E-nummer Navn «01.4 Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. februar 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer