November Nr årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "November 2012 - Nr. 11-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R"

Transkript

1 November Nr årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

2 Salmene Lovsang Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i hu. På vidjene hang vi våre harper, for der krevde våre fangevoktere sanger av oss. De som plaget oss, krevde at vi skulle være glade: Syng for oss av Sions sanger! Salme 137:1-3. Da jeg leste denne salmen, kom jeg til å tenke på noe min mor fortalte meg for mange år siden. Hun var ca. fem år gammel da det hendte. Hun og ei litt eldre søster var hjemme hos ei venninne og lekte. I stuen satt det noen voksne og drakk kaffe. Flere av dem visste at min mor var glad i å synge, og spurte om hun kunne synge litt for dem. Det ville ikke min mor, selv om de fortsatte og mase på henne. I et forsøk på å slippe unna maset dunket hun i søstera og sa: «Syng du, jeg kan ikke.» Forholdene lå ikke til rette for sang. Hadde det vært hjemme hadde hun ikke vært vanskelig å be. Israels folk var et syngende folk. I medgang og motgang, seire og nederlag ble sanger og salmer født. De sang når de, på de store høytidene, dro opp til Jerusalem for å tilbe Gud. De sang når de reiste hjem igjen. De sang lovsanger når familien var samlet for å spise påskelammet. Men nå, i fangenskap, når deres fiende krevde at de skulle synge av Sions sanger, ville de ikke. Vismannen sier at det er en tid for alt. En tid for glede og en tid til å gråte. Fangenskapet i Babel innbød ikke til å synge Sions sanger. De hadde syndet så lenge mot Gud at Han til sist måtte la dem gå i fangenskap, mens landet lå i ruiner. Tiden for sang og glede skulle en dag komme. Når de av hjertet søkte tilbake til Israels Gud, ga han dem lov til å vende tilbake til Israels land. Nehemias beskriver denne dagen, som kom etter 70 års fangenskap, slik i Neh. 9b-10: «Sørg ikke og gråt ikke! For hele folket gråt da de hørte lovens ord. Så sa han til dem: Gå nå og et fete retter og drikk søte drikker og send gaver av det til dem som ingen har laget noe til for. For dagen er helliget Herren. Og sørg ikke, for gleden i Herren er deres styrke.» Når Guds ord får røre ved hjertene, ligger forholdene til rette for glede, lovsang og jubel. William Indremisjons Røsten vil være en røst til vekkelse og fornyelse vil være en formidler av Guds Levende Ord vil gi informasjon om Indremisjonens arbeidet på Sørlandet Utgis av: Indremisjonsforbundet Sør Redaktør: Torgeir Skrunes Redaksjonsadresse: Postboks 166, 4524 Lindesnes Telefon: Telefaks: Redaksjonsmedarbeidere: Kjell Hauan, Anne Rita Nilsen, Jørgen Tønnessen, Åge Nygård, William Aanensen, Kåre Steinsund, Tina Haddeland og Vegard Soltveit Abonnent: Utkommer i månedsskifte med 11 nr. i året og koster kr. 150,- + eventuell gave Kontingent og gaver: Røstens bankgiro nr Opplag: Ca 2000 eksemplarer Layout og trykk: 07 SØR AS, Kristiansand 2 Indremisjons Røsten November 2012

3 Leder Indremisjon er nærmisjon Midt i oktober var jeg sammen med flere kretsledere i Indremisjonsforbundet. Det er alltid inspirerende og møtes å høre nyheter fra arbeidet rundt omkring. Noe jeg sitter ekstra igjen med etter samlingene vi hadde, er visjonen som Sogn og Fjordane Indremisjon har vedtatt for arbeidet sitt. De har en visjonssetning som lyder som følger; At «den ene» får kall til å være «den ene», som viser «den ene» veien til evangeliet. For min del så synes jeg de har funnet noe av nerven i hva indremisjon er for noe. Jeg tror vi trenger å Nytt fra Kretsen løfte frem for hverandre at indremisjon er nærmisjon. Det handler om den enkelte av oss og det handler om de enkeltmenneskene vi skal nå. Vårt kall som organisasjon er inn i mot vårt eget folk og med det i tanke var det en som spurte spørsmålet; Hvem skal vise naboen veien til evangeliet, til Jesus, om ikke indremisjonsfolket? Det ble et tankevekkende spørsmål for min del og kanskje avslører det noe av nøden i indremisjonsarbeidet vårt. Den tidligere omtalte boken om spørreundersøkelsen som er gjort av TNS Gallup avslørte også dette ganske klart. Den slår fast at 72% av de som i det hele tatt kjenner noen kristne, ikke opplever at disse er opptatt av å dele troen sin. Jeg tror vi som indremisjonsfolk trenger å få et fornyet fokus på det personlige vitnesbyrdet om Jesus. Som det står i sangen på nr. 711 i sangboken. «Et lite ord om Jesus, en vennlig utstrakt hånd. Et lite ord om Jesus, velsignet av Guds Ånd. Her gjelder ikke former, ei heller blomsterprog. Et lite ord om Jesus, å, si det, si det dog!» Hvor langt når indremisjonen? Indremisjonen når så langt som den enkelte av oss våger å være «den ene». Den ene som blir kjent med naboen, som ber for dem, bruker anledningen en får til å dele av livet med Jesus, som inviterer med til bedehuset og med det kan være med å vise veien til Jesus. Ny arbeider på plass Etter å ha blitt forhindret av en ulykke i sommer, er Harald Tjervåg endelig på plass i Eiken og har tatt fatt på sitt arbeid i kretsen vår. Han er en 21 år, bergenser og en omgjengelig kar. Harald er en flott kar med mange evner og gaver. Vær med å be for ham og tjenesten han har gått inn i. Formiddagstreff på Kvinatun Formiddagstreff har i en årrekke hvert et fast innslag på Audnastrand. Nå begynner vi også med slike samlinger på Kvinatun. Andre onsdag i måneden skal en prøve å ha slike samlinger. Den første blir allerede onsdag 14. november. Tidspunkt for disse samlingene er kl leir En annen nysatsning på Kvinatun er 16+ leir. Der håper vi å samle mange Bibel glade ungdommer fra videregående og oppover til en helg med god undervisning. Jørgen Tønnessen og Vegard Soltveit skal være med som bibeltimeholder. Jørgen skal ha emne om endetiden og Vegard Soltveit om livet med Gud utfra det vi kan lese om kongene i Juda. Dette er en leir med påmelding, men på Lørdagskveld vil det være åpent for alle som vil komme i alle aldre. Så da er dere hjertelig velkommen. Åpning av nybygg på KVS Bygland Vi har i denne utgaven av Røsten også med en annonse angående åpningen av nybygget på KVS Bygland. Torsdag 8. november er det åpningsfest der alle skolens venner er velkommen. Generalsekretær Erik Furnes er med som taler. Julemesser I november er det også tid for kretsens to julemesser. Den første er i Flekkefjord november. Sangevangelist Marit Stokken bidrar med tale og sang disse dagene. Den andre er på Audnastrand lørdag 24. november. Her blir Kurt Hjelmdal med som taler. Dette er to store og viktige arrangement for kretsen vår. Takk til begge komiteene som trofast står på for å gjennomføre messene. Dere legger ned en fantastisk flott innsats! Økonomi Vi har nå også mottatt regnskapet for september måned. Kretsens arbeid ligger ca kr under budsjettet og vi har for tiden et driftsunderskudd på kr. Vær med i bønn og husk også på denne siden ved arbeidet. Vi trenger midler slik at vi kan fortsette å nå ut så mye som vi ønsker. Indremisjons Røsten November

4 Evje Møtehelg med Torgeir Nygård Fredag: Endelig var det fredag, og tiden nærmet seg for møtehelg på Evje bedehus! Taler for helgen var Torgeir Nygård, 28 år fra Konsmo. Ungdomsforeninga på Evje sto som arrangør, og vi var alle spent på hvordan dette kom til å bli. Kl. 19:30 var møtesalen helt full av ungdom fra bygdene rundt. Der fikk vi sang av Stein Åge Fuglestveit på gitar og piano. Flott sang, med gode tekster! Åpning av Karina Ljosland Lee, om tilgivelse. Det kan ofte være veldig vanskelig. Kom med eksempel fra skolehverdagen 1. Joh 1:8-9 Etter åpning og sang slapp Torgeir til. Det ble tatt utgangspunkt i Efeserne 2:1-10, «av nåde er dere frelst.» Der ble evangeliet lagt ut, med fokus på at det er en gave fra Gud. I tillegg tar disse versene opp at det er et tydelig FØR og ETTER, og fokuserte veldig på vår stilling «i Kristus». Der er vi rene, perfekte og uten lyte i Guds øyne. Deretter gikk han over på 2.Tim 3:1-5, og forklarte om alvoret med å være en kristen i den tiden vi lever i. Det er mange ting som prøver å lokke oss bort fra Jesus. Tv, internett, reklame, andre venner osv Vi må stå faste i troen! Kvelden ble avsluttet med ei vitnestund i kjelleren, der vi var samlet ca 25 stk. Her sang vi noen sanger, og ordet ble gitt fritt. En av ungdommene poengterte flott om det å ha ei livsforsikring i Himmelen. Vi kan ordne oss livsforsikringer her på jorden, som gir oss et bestemt pengebeløp når vi dør. Men hva er vel penger i den store sammenhengen? Det som betyr noe er om du kjenner Jesus, han som kan frelse oss og gi oss en evig livsforsikring om evig liv! Lørdag: Lørdagen kom, og vi var igjen samlet til møte på Evje. Denne kvelden var salen helt full, ca 80 ungdommer. Vi fikk flott sang av Liv Janne Olsen. Hun spilt og sang alene med pianoet. Tore Lien åpnet for oss med vers fra Matteus kap. 4 der Jesus kaller sine første disipler. Avsluttet med misjonsbefalingen. Etter en flott innledning på møtet med sang og åpning fortsatte Torgeir Nygård i kjent stil fra der han slapp på fredagen. Evangeliet ble på nytt lagt fram klart og tydelig, der det ble brukt et bilde på oss som en råtten trebit. Det er umulig å fikse på den, fordi utgangspunktet er håpløst. Du må forkaste det råtne, og lage noe nytt! Samme er det for oss. Vårt utgangspunkt er uten håp, fordi vi er syndere tvers gjennom. Vårt hjerte er helt svart. Derfor måtte Gud sende Jesus til jorda, for å dø for våre synder. På den måten kunne han skape et nytt hjerte i vårt sinn, gjennom troen på Jesus Kristus! Etter å ha lagt grunnmuren med evangeliet, fortsatte Torgeir med Salme 119:105: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» For så å bruke Guds Ord som et bilde på et Kompass. På samme måte som orienteringsløperen trenger et kompass for å finne frem, er vi som kristne avhengige av at Guds ord er vårt kompass i livet. Torgeir stilte spørsmålet: «Er det sånn at vi innretter Bibelen etter våre liv, eller innretter vi våre liv etter Bibelen?» Dette bragte oss inn på en sterk kjærlighetsformaning om hvor 4 Indremisjons Røsten November 2012

5 Evje viktig det er å kjenne til Guds ord i denne vanskelige tiden. Det ble hele tiden poengtert at det ikke er et krav fra Herren, heller en mulighet. Et privilegium! Møtet ble avsluttet med 3-4 vitnesbyrd fra ungdommene i salen. Der ble det trukket frem Galaterne 5:1a «Til frihet har Kristus frigjort oss.» Dette ble sagt for å på en tydelig måte få frem friheten vi har som Guds barn. Vi er ikke som treller som må gjøre lovgjerninger. Formaning om bibellesing kan ofte oppfattes som at vi må gjøre lovgjerninger for å bli frelst. Derfor var dette en viktig påminnelse etter en slik tale. Vi gjør ikke gode gjerninger for å bli frelst, men fordi vi er frelst! Søndag: Søndagen kom, og vi var veldig spent på hvor mange som ville komme på møte. Og da særlig om det ville komme voksne og eldre. Forventningene ble innfridd til det fulle! Møtesalen ble igjen full, og det av både unge og gamle. Sangere for kvelden var Tor André Haddeland og Odd Vegard Nygård. Før Torgeir fikk ordet, hadde vi hørt åpning fra Rom. 12:10f om kjærlighet til hverandre. Talen på søndag var en oppbyggende utleggelse av evangeliet. Det ble lest fra Joh. 19:13f der Jesus blir stilt fremfor Pilatus. Videre ble det lest fra Luk. 7: Her møter vi 3 personer. Disse ble sammenlignet med de 3 korsene på Golgata. Jesus og de 2 røverne. Begge røverne spottet i begynnelsen, men til slutt måtte den ene overgi seg til Jesus da han erkjente at han var Guds sønn, og helt uskyldig. Dette ble regnet han som rettferdig. På den måten er det et godt bilde på hvordan du kan komme inn i Guds rike. Vi kan ikke gjøre noen ting selv! Hva kunne vel røveren gjøre der han hang på korset? Ingenting! Men han trodde at Jesus var Guds sønn, sendt til jorden for å frelse oss fra alle våre synder. Den ene røveren døde i synd Jesus døde for synda De siste døde fra synda. Til slutt ble det lest fra sangen «Du får koma til Jesus», som en innbydelse til frelse. Møtet ble avsluttet med sang av Tor André og Odd Vegard, «Tomassangen (vi satt for stengte dører)» og «Han døde men stod opp.» Det var ei flott møtehelg på Evje bedehus! Fredag og lørdag var det stort sett ungdommer i salen, men på søndag var vi en god blanding. Guds ord var i sentrum, og vi fikk høre forkynnelse med stor Jesusbegeistring der evangeliet var i hovedfokus. Det er noe vi trenger mer av i denne tiden. De Indre bygder i Agder har mye flott tilvekst i ungdomsmiljøene, så vi har mye å takke og glede oss over! Men mest av alt takk til Gud for muligheten til å ha møter som dette! KVS-Bygland inviterer deg med dette til Åpningsfest av nybygget (matsal, kjøkken, møtesal, kontorer og resepsjon) torsdag 8. november kl i KVS-hallen Generalsekretær Erik Furnes taler Sang og musikk Overrekkelse av bygget Kollekt til KVS-Bygland Fra kl inviteres du til å spise kveldsmat sammen med oss og få en omvisning i nybygget. Velkommen! Formiddagstreff på Kvinatun Andre onsdag i november går startskuddet for formiddagstreff på Kvinatun. AV: KJELL HAUAN - Dette er ikke bare for pensjonister, men for alle som har anledning til å tilbringe noen formiddagstimer på Kvinatun, forteller Stian Engedal (bildet). Han er en av initiativtakerne til det nye arrangementet på indremisjonens leirsted på Kvinlog. En arbeidsgruppe har nå lagt programmet for de første formiddagstreffene. - Første formiddagstreff blir onsdag 14. november. Da blir Tore Haughom med som taler. Så er det planen å ha disse treffene fast andre onsdag i måneden, forklarer Stian. Andakt, sang og musikk, og matservering blir faste programposter på formiddagstreffene. - Så blir det god tid til prat rundt bordene. For å dekke utgiftene blir det en utlodning. Her er vi takknemlig for alle som tar med gevinster, avslutter Stian Engedal. Han ser frem til å åpne dørene for det første formiddagstreffet på Kvinatun, og håper det blir fullt i salene denne onsdags formiddagen. Indremisjons Røsten November

6 Barnekroken Bæææææææææ En gjeter eller hyrde er en som passer på sauene hele tiden. Han sender dem ikke opp på heia, sånn som vi gjør i Norge, men går foran og passer på at alle kommer etter. Kom det bjørn eller løver så jaget han de vekk med hyrdestaven sin. Har en mange sauer, så er det fort at et lite nysgjerrig lam, går bort fra flokken. Kanskje det så noe som lokket der borte. En deilig gresstue? Eller noe annet spennende? Det var kanskje det som skjedde i den lignelsen/historien som Jesus forteller om i Lukas 15. En hyrde er veldig glad i alle sauene sine og derfor går han og teller og teller for å være sikker på at han har med seg alle sammen. Tenk deg hvor lei seg han ble, når han telte og han fant ut at det manglet en. Stakkars hyrden. Han fikk de andre 99 sauene til å bli værende, mens han gikk og lette og lette. Han lette høyt og lavt og ropte etter det lille lammet. Kanskje hyrden tørket en tåre som falt på kinnet. Men så hørte han at det brekte svakt og sannelig der fant han lammet. Han ble så glad at han tok det opp på skuldrene sine og bar det hjem til de andre sauene. Så inviterte han alle vennene sine og holdt stort selskap for å feire at han hadde funnet igjen lammet. Det Jesus vil vise oss med denne lignelsen er hvor mye han ELSKER nettopp DEG! Han leter og leter etter deg som har gått deg bort. Og han blir KJEMPE- GLAD når han finner DEG! For han elsket deg så høyt at han døde for deg på korset for snart 2000 år siden. Der tok han alt det gale som du har gjort, det som vi kaller for synder og alt det gale som du kommer til å gjøre. For alle gjør noe galt, det er bare å lese i Bibelen. Den er en bok full av folk som gjør noe galt, men det er en som aldri har gjort noe galt og det er Jesus. Han er bare god! Så tro på JESUS. Han ELSKER DEG, og er ALLTID med deg og svikter deg ALDRI! Tina Åpen barnehage i Flekkefjord! Det var søndag ettermiddag og vi i bedehuset hadde invitert til storsamling. Vi hadde hatt noen slike med tanke på å ha et tilbud for barnefamilier, men responsen var heller liten. Vi er en forsamling med høy gjennomsnittsalder! Denne gangen stod jeg på podiet klar med en familieandakt. Jeg hadde kledd meg ut for anledningen med «syndeflekker» på overallen. Til min overraskelse var det ikke ett barn å se i salen! Hva så? Jeg husker jeg oppfordret forsamlingen til å be om visdom i arbeidet vårt. En tid etterpå var vi i gang med Åpen barnehage i bedehusets barneog ungdomsavdeling. Vi har store og gode lokaler. Den kommunale åpne barnehagen ble lagt ned i desember 2000, men allerede i midten av januar 2011 startet vi opp i bedehuset. Oppslutningen har vært upåklagelig helt fra starten med familier som brukere. Noen går ofte og andre sjeldnere. De kommer og går etter eget behov og betaler en dagskontingent. Stort sett er det unge mødre med små barn 0-3 år. Selv om tilbudet gjelder barn opp til 5 år, så er de fleste i denne aldersgruppen i vanlig barnehage nå. I tillegg til mødre, så har vi også bestemødre, av og til fedre og bestefedre og noen som er i Norge som au-pair. Vi har åpent to dager i uka, mandag og onsdag fra kl til 6 Indremisjons Røsten November 2012

7 Ungsiden Judas og Peter Jeg har lyst til å ta dere med til Matteus 26:20-25 og Matteus 26: «Da det var blitt kveld, satte han seg til bords med de tolv. Mens de spiste, sa han: Sannelig sier jeg dere: en av dere skal forråde meg. De ble da dypt bedrøvet, og den ene etter den andre begynte å si til ham: Det er vel ikke meg, Herre? Men han svarte dem og sa: den som dypper hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. Menneskesønnen går nå bort, som det er skrevet om han. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen. Det hadde vært godt for det mennesket om han aldri var blitt født. Men Judas, han som forrådte han, tok til ordet og sa: Det er vel ikke meg rabbi? Han sier til ham: Du sa det» Matt 26:20-25 «Da sier Jesus til dem: I denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg, for det står skrevet: Jeg vil slå hyrden, og hjordens får skal bli spredt. Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Men Peter svarte og sa til ham: Om så alle tar anstøt av deg, skal jeg aldri ta anstøt! Jesus sa til ham: Sannelig sier jeg deg. I denne natt før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger! Peter sier til ham: om jeg så måtte dø med deg, skal jeg visst ikke fornekte deg! På samme måte talte alle disiplene.» Judas var disippel Judas lovte å ikke forråde Jesus Judas forrådte Jesus Judas bommet Judas angret Peter var disippel Peter lovte å ikke fornekte Jesus Peter fornektet Jesus Peter bommet Peter angret Disse historiene er veldig like, de hadde begge gjort noe galt som de angret på. Men videre herfra blir historiene ulike: Judas ville ikke gå til Jesus med det Judas følte seg fordømt Judas var ikke lenger disippel Peter gikk til Jesus med det Peter fikk tilgivelse Det var Peter En disippel vet veldig godt at han ikke er feilfri, men han går til Jesus med feilene. Matt 11:28: Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Sal 86:5: For du Herre, er god og tilgir gjerne. Du er rik på miskunn mot alle dem som påkaller deg. Linn Hauge Da er det tilrettelagt for lek, formingsaktiviteter, felles måltid og samlingsstund. I samlingsstunden presenterer vi bibelfortellinger, kristne barnesanger sammen med andre barnesanger, rim og regler. Av og til åpner det seg muligheter for dypere samtaler, og også i den store gruppa opplever vi spontane trossamtaler. Vi er så heldige å ha noen kristne mødre som er frimodige kristne. Hele tiden har vi hatt en god andel utenlandske brukere fra Øst- Europa, Asia og Afrika. Asylmottaket benytter også tilbudet. Her er folk med muslimsk og buddhistisk bakgrunn og ortodokse kristne. Noen ganger har vi fått ytt litt praktisk hjelp til disse. Slik sett er dette i utgangspunktet ett barmhjertighetsarbeid. Det er vår nød og vår bønn at de enkle bibelfortellingene og sangene skal nå inn til store og små slik at de kan bli kjent med Jesus og følge han! Var dette svaret på vår bønn om visdom i arbeidet? Og hva med storsamlingene? Jo, nå har vi storsamlinger to ganger i halvåret torsdag ettermiddag med blant annet gratis middag. Da er åpen barnehage invitert sammen med de andre barne- og ungdomslagene og resten av bedehusforsamlingen. Og nå kommer de! På disse samlingene har vi vært mellom 60 og 80 mennesker i alle aldre. Vi er takknemlige til Gud og ber fortsatt om hans visdom og hjelp i arbeidet. I høst har vi vært så heldige og kunne ansette barne- og ungdomsarbeider i 20 % stilling. Det er Tina Haddeland som er med på åpen barnehage en gang i uka i tillegg til de andre lagene. Hun er til fantastisk god hjelp! Åpen barnehage drives som et lag innmeldt i ImF Sør. Vi er uten statlig tilskudd og Flekkefjord Indremisjon er ansvarlig for det økonomiske, noe som er gjort mulig gjennom frivillig givertjeneste. Du kan følge oss på Facebook: Ped Tilbud (Åp. Barneh.) Med vennlig hilsen Bjørg S. Lilledrange, daglig leder Indremisjons Røsten November

8 Reiserute Reiserute i november Torgeir Skrunes Misjonshuset, Kr.sand 08. Røykenes Konsmo 27. Kretsstyret Åge Nygård Ten-leir Audnastrand 05. Konsmo YA 06. Remehaugen 07. Å barnemøte 08. Engesland 12. Stjernen YA 13. Reme Inpuls Ten-leir Audnastrand 24. Julemesse Audnastrand 27. Liknes Inpuls 30. Klubben Vigeland Anne Rita Nilsen 01. Stave YA 02. Hægebostad YA 06. Kvås YA / Vigeland Gl. 07. Miniklubben 08. Lyngdal YA 09. Hægebostad YA 20. Remehaugen 22. Lyngdal YA 26. Vigemostad YA 27. Reme Inpuls 28. Å barnemøte 30. Sira Inpuls Tina Haddeland 01. Flekkefjord 02. Gyland Inpuls 07. Flekkefjord klasse leir Kvinatun 13. Rafoss 14. Flekkefjord 15. Flekkefjord 16. Julemmesse Flekkefjord/Tonstad 20. Kvås YA 21. Flekkefjord 22. Flekkefjord, Storsamling 23. Sira 24. 8up, Kvinlog 28. Flekkefjord 29. Flekkefjord Jørgen Tønnessen Tonstad Lista 18. Lyngdal Rosseland 21. Rødberg 22. Reiersdal Vågsbygd 27. KVS Bygland 29. KVS Lyngdal leir, Kvinatun Vegard Soltveit 02. Ten-leir Audnatsrand 04. Mosby Konsmo Birkeland 23. Frikstad leir Kvinatun Harald Tjervåg 04. Byglandsfjord Tonstad Vågsbygd Ingunn Holm 04. Flekkerøy Snik 15. Røykenes 18. Kvås Arne Arnesen 01. Røykenes Evje Lista Kjell Hauan 11. Alleen, Lyngdal 11 Kåre Steinsund 06. Flekkefjord 16. Eiken 18. Flekkerøy Spind Ragnar Ringvoll Evje Lista Erik Furnes 17. FHS Jubileum 18. Frikstad 11 Tor Ingvald Lauvrak Konsmo Ruben Monsen Birkeland Konsmo Johan Halsne Eiken Tom Gallatin 01. KVS Lyngdal Eiken Gordon Klungeland 11. Alleen, Lyngdal 11 Sigmund Stokkeland 20. Åseral Leif Solheim 25. Mosby 11 Endre Bjelland 25. Feda Vidar Brautasett 30. Grovane Jørn Slimestad 14. Melhus Bjørn Arild Naglestad 07. Rødberg Stig Løland 07. Rødberg Oddvar Galdal 12. Flekkefjord Tonstad 17 Johannes Gyland 06. Øvre Sirdal Per Nygard 11. Vikeland Marit Stokken Farsund Flekkefjord, Julemesse Farsund 8 Indremisjons Røsten November 2012

9 Arrangement Kvinneweekend 2012 Jeg gleder meg skikkelig mye over de mange, herlige minnene som sitter igjen, etter helga for oss damer, september på Audnastrand. Når man har det kjekt på alle vis, går bare tiden så altfor fort! I år var Rita Aasen med som vår hovedtaler. Mange kjenner henne for de utrolig mange fine diktene hun har skrevet og gitt ut. I tillegg står hun i bresjen for programmet «I pottemakerens hus», på Visjon Norge, og jobber i Åpne Dører. Over mottoet, «Sammen med Jesus», fikk vi masse innblikk i Guds ord, der utgangspunktet var hentet fra Ap.gj.4.13: «Men da de så Peters og Johannes frimodighet, og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de seg. Og de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus.» Vi fikk høre mange sterke historier fra virkeligheten om folk som hadde satset alt på Jesus med sitt enkle liv, - levde for- og med Han. For noen endte det med martyrdøden, - bare p.g.a. sin 100% tillit til Herren og Hans ord. Det er ikke snakk om å ha en flott utdannelse for å kunne være et Guds barn. Prestasjonen om å få det til, viker totalt. Her er åpenhet og mottakelse «nøkkelen». Jesus vil ha alle! I forbindelse med alt Herren gjennom henne fikk «servere» oss, «dekorerte hun podiet, bl.a. med et vevd, nydelig bilde av Jesus, og et barn som satt tett inntil fanget hans. De hadde blikket festet på hverandre. Sånn er det flotte livet med Herren! I Hans nærhet og varme! Bare få lov til å være i Hans atmosfære! Herlig og evangelisk sang fikk vi også i år, - faktisk av de samme som i fjor: Ingunn Fjermeros, Renate Bjorvand fra Kristiansand, og Bente Brogeland fra Moi. Vi bare takker Gud for alle tre! Når man er på Audnastrand, er det grunn til å gi all skryt og takk til kjøkkenpersonalet for nydelig mat! Og alltid er det rikelig! Alle får og blir mer enn mette! Fredagen startet godt opp med den kveldsmaten. Det første møtet med Rita og sangerne fulgte etter. Siden ble vi litt mer kjent med hverandre gjennom «ablegøyer», sang, basar og litt frukt og «salt». Basar, ja! Vi trenger fortsatt nye gardiner til hyttene våre. Derfor ble summen som kom inn, «øremerket» til det. Og resultatet ble: kr.4.665,-! Takk og takk! Lørdagen hadde nokså tett program. Vi gikk sammen i bønn for dagen etter frokost, som ble fulgt etter med bibeltime ved Rita, og god sang. Etter ei herlig blomkålsuppe m. tilbehør, ble det tid for en god pause. Noen tok seg en tur til Spangereidkanalen i det fine været. Så kom ettermiddagsstunda, da koste vi oss med et fullspekket langbord med «all verdens» type kaker, som komiteen hadde ordnet med. Gode og mette på søtsaker, hadde vi reine «ønskekonserten», der vi sang og frydet oss sammen. Så var det festen, da! Vel, det er bare å si: For ei herlig stund sammen med Jesus og hverandre! Nydelig mat både for kropp og sjel ble servert til nærmere 80 kvinner. Etter mye god forkynnelse gjennom sang og tale, vendte nesa mot et koldtbord som bare er å nyte fullt ut. Og når man er god og mett og bare fornøyd, sitter pengene ikke så fast heller! Takk for en flott gave til indremisjonen! Delestunda er hvert år et stort høydepunkt. Mye glede, tårer, varme og åpenhet rører seg mellom oss. Og vi kjenner bare så enormt at vi er en søskenflokk i Herren på vei mot en evig herlighet, sammen med Jesus. Han er alt for å nå målet. Søndagen kom den og. Vi fikk en flott avslutning på formiddagsmøtet. Bente Brogeland og Astrid Persson spilte og sang. Vi fikk igjen kjenne Guds nærhet på en spesiell og uforklarlig måte. Det gir styrke på veien videre i livet. God middag og dessert ble avslutningen. Fornøyde og takknemlige damer fikk reise hjem til seg og sine, sammen med Jesus! Vi takker for i år, og ønsker flere velkommen! Ennå er det rom! Gud velsigne deg! Anne Rita Nilsen Indremisjons Røsten November

10 Gaver Misjonsgaver i september Kretsen Bankkonto Audnastrand Bankkonto Kvinatun Ungdomssenter Bankkonto Gaver: kr 850,00 Alle kan BE: Bønn er en av de viktigste tjenestene i arbeidet. «Be om at det må åpnes en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet». Kol. 4,3. Mange kan GI: Frivillige Gaver gjør at vi kan sende ut forkynnere med Guds Ord. «Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang for Gud elsker en glad giver». 2. Kor. 9,7. Noen kan GÅ: Guds Ord har hast. Vi trenger stridsmenn som er tent av Den Hellige Ånd. «Hvor fagre er deres føtter som bringer fred som bringer et godt budskap». Rom 10,15. Jeg/vi tegner: Fast givertjeneste Jeg/vi vil bidra med kr. i I mnd. Kvartalet Halvåret Året Jeg/vi ønsker: Å betale ved automatisk trekk (autogiro) Å få tilsendt giroblanketter Jeg/vi ønsker å gi: Testamentarisk gave, send informasjon Jeg/vi ønsker å abonnere på: Indremisjonsrøsten, for kr. 150,- pr. år + evt. gave. Abonnement opphører ikke før vi mottar skriftlig henvendelse. Send egen liste dersom du har familie eller venner som du ønsker skal få tilsendt bladet gratis ut året. Navn:... Adresse:... Postnr:... Sted:... Klipp ut kupongen og returner den til: Indremisjonsforbundet Sør Pb 166, 4508 Lindesnes Fast givertjeneste: Til ImF-Sør kr ,67 Til Audnastrand kr 3 050,00 Til Kvinatun kr 800,00 Sommergave kr 2 400,00 Kollekter og gaver til Audnatrand kr ,00 Gaver til Kvinatun: Aug.: Spangereid Bedehus kr 4 210,00 Sept.: Flekkefjord kr 6 300,00 Flekkefjord kommune: Fossdal kvinneforening kr 8 200,00 Kvinesdal kommune: Helle Kvinneforening kr ,00 Lindesnes kommune: Melhus kr 700,00 Mandal kommune: Holum IM kr 600,00 Åseral kommune: Åseral IM kr 750,00 Sogndalen kommune: Finsland, møte kr 1 310,00 Kristiansand kommune: Randesund Indremisjon kr 5 000,00 Vennesla kommune: Vikeland Indremisjon kr ,00 Øvrebø Indremisjon kr 1 615,00 Røyknes Bedehus kr 1 200,00 Til Finnmarksmisjonen: Gyland Indremisjon kr 6 000,00 10 Indremisjons Røsten November 2012

11 Bønn Salme 25: En bønnesalme AV JØRGEN TØNNESSEN Salme 25 er en personlig hjertebønn fra David til Herren. Aller først ber han om beskyttelse mot alle sine fiender. Videre ber han om å bli ledet på Herrens veier. Så ber han om nåde og tilgivelse for alle sine synder. Helt til slutt ber han for sitt folk Israel. Salmen begynner slik: «Til deg Herre løfter jeg min sjel. Min Gud, til deg setter jeg min lit.» Det er en bønnens vei og gå. Det er den troendes rett og mulighet. Slik er det også i dag. Vi kan påkalle «han som kan gjøre mer en alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss «Bønnens vei er mulighetens vei. Det hadde David oppdaget og det er mange troende opp gjennom historien som har erfart virkningen av Guds inngripen. Det første som ligger David på hjerte er bønn om beskyttelse. Han hadde forstått det at han aldri ville klare å overvinne fienden med egen kraft. Han var helt avhengig av Guds hjelp. Dette fikk David oppleve som gjetergutt i kamp mot løve og bjørn. Men også som den som gikk i kamp mot Goliat og alle kampene han hadde som konge for sitt folk Israel. Like viktig som bønn om beskyttelse var også bønn om ledelse. Det var ingen hensikt å gå sine egne veier. Men det var av stor betydning å kjenne herrens veier å gå på dem. Disse veiene er fulle av sannhet. Det er ikke løgnens vei. Det er ikke krokveier. Men det handler om å få råd fra Herren hvordan man skal vandre. Slik er det også i dag for de troende Guds Ord er vår rettesnor. «Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord» David har også oppdaget i sitt liv at han ikke var fullkommen. Han var bærer av arvesynden. Også disse ting slet han med. Han ønsket å være fullkommen for Gud. Men hvis han skulle vandre i sannheten kunne han ikke glatte over alle sine synder. Derfor ber han gud om nåde og miskunnhet for alle sine misgjerninger og dette helt fra ungdommen av. I Davids øyne var han en stor synder. Men han hadde også lært Herren og kjenne på en slik måte at «Er synden stor, så er nåden enda større. Gud er trofast mot dem som holder seg til ham. David hadde lært at den som holder seg til Herren under alle forhold og frykter han, skal stadig ha det godt og at Herren har fortrolig samfunn med dem. Apostelen Jakob sumerer hele bønnen slik; «Hold dere nær til Gud så vil Han holde seg nær til dere.» Jak 4.8 Bibelskolelaget Sør sin Bildøy kveld Fredag 30. november på Audnastrand Tale: Åge Nygård, Sang: Ann Kristin Nygård Matservering og utlodning Alle er hjertelig velkommen! Indremisjonsforbundet Sør Motto: Med Guds Ord til folket Postadresse: Pb.166, 4524 Lindesnes Besøksadresse: Snik, 4520 Lindesnes Telefon: Fax: Giro nr.: E-post: Formann: John Fidjeland (Eiken) Kretsstyre: Terje Kvinlog (Kvinlog), Ingunn Holm (Kristiansand), Tønnes T. Kvinlaug (Kvinesdal), Sissel Hauan (Kvinesdal), Ommund Tveit (Birkenes), Rolf Pettersen (Spangereid) og Oddbjørg Havaas (Lista). Kretsleder: Torgeir Skrunes Tlf Adm. leder: Kjell Hauan Tlf / Barne og Ungdomssekretær: Åge Nygård 4525 Konsmo. Tlf Forkynnere: Arne Arnesen, Flekkerøy, tlf Jørgen Tønnessen, Korsviktoppen 12, 4638 Kristiansand, tlf Ingunn Holm, Kristiansand, tlf Vegard Soltveit, Brandsvoll, 4646 Finsland, tlf Harald Tjervåg, 4596 Eiken, tlf Barnearbeider: Ann Rita Nilsen, Bjørkeskaret 18, 4550 Farsund, tlf Tina Haddeland, 4596 Eiken, tlf Audnastrand leirsted Adresse: Snik, 4520 Sør-Audnedal Telefon: Fax: Giro nr.: Husmor: Marit Sigrunn V. Eskeland, Vigeland, 4520 Sør-Audnedal. Tlf.: / Leirglimt redaktør: Åge Nygård Folkehøgskolen Sørlandet Adresse: 4760 Birkeland Telefon: Fax: Rektor: Gunnar Birkeland Kvinatun Ungdomssenter Daglig leder: Merete Breimoen Adresse: Kvinlog, 4473 Kvinlog Mobil: Fax: Bankkonto: Tilsluttet: Indremisjonsforbundet Indremisjons Røsten November

12 B-BLAD RETURADRESSE: Indremisjonsforbundet Sør Postboks Lindesnes Innbydelse til førjulssamvær Audnastrand fredag 7. desember kl Kjære frivillige medarbeider! Vi har gleden av å invitere deg til førjulssamvær på Audnastrand som takk for at du i 2012 har vært med og gjort en innsats for Audnastrand eller kretsen. Det er kretsstyret og BUR som innbyr til denne festen. Ta gjerne med ektefelle, forlovede eller kjæreste! NB! Det blir ikke sendt ut innbydelse i posten lenger, men denne annonsen. Program: Tale av Jørgen Tønnessen, sang av Frikstad musikkor, bevertning og underholdning. For å vite hvor mange som kommer, ber vi deg melde deg på til Audnastrand el. tlf innen 30. november. Hilsen kretsstyret og BUR Indremisjonens Julemesse Flekkefjord Bedehus november 2012 Fredag: kl : Åpning. Deretter starter salget. kl : Kveldsmøte. Tale og sang: Marit Stokken, Sang: «Kraftfor», mannsgruppe fra Byremo Lørdag: kl : Dørene åpnes. kl : Møte: Tale og sang: Marit Stokken Sang: Kvinlog barnekor kl : Apell: Marit Stokken kl : JULEVERKSTED FOR BARN! Ellers blir det kafé med salg av hjemmebakst, gavesalg, lynutlodning og åresalg. Salg av grøt og ertesuppe lørdag. Forundringspakker for barn! Hovedtrekning! Indremisjonsforbundet Sør Førjulsfest på Kvinatun Fredag 7. desember kl Arne Arnesen taler og Eiken felleskor deltar med sang. Stor julebuffet & underholdning & utlodning & kakebord. Kr. 250,- per person. Påmelding til Merete på tlf: senest 30. november. VELKOMMEN! Velkommen til julemessa Audnastrand lørdag 24. november Velkommen til en trivelig julemessedag/ misjonsdag på Audnastrand. Mellom møtene blir det varesalg, åresalg og matsalg. Egen barnetombola. Program: kl : Åpning og salgstart kl : Møte Tale av Kurt Hjemdal Sang: Kåre Steinsund kl : Fam.møte. Tale av Kurt Hjemdal Sang: Mosby Fam.kor kl : Møte Tale av Kurt Hjemdal Sang: Havdur Hilsen julemessekomiteen

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Mai 2013 - Nr. 5-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mai 2013 - Nr. 5-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mai 2013 - Nr. 5-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Salmene Salme 142 De rettferdige skal samle seg omkring meg, når du gjør vel imot meg. Salme 142: 8b. Også

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

September 2012 - Nr. 9-68 årgang. Med Guds Ord til folket

September 2012 - Nr. 9-68 årgang. Med Guds Ord til folket September 2012 - Nr. 9-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Salmene Lovsyng hans navn Lovsyng hans navn, for det er herlig. Salme 135:3B De fleste bærer med seg

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

April 2013 - Nr. 4-69. årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

April 2013 - Nr. 4-69. årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R April 2013 - Nr. 4-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Brodertukt og sjelesorg «La en rettferdig slå meg i kjærlighet og tukte

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Januar/Februar 2015 - Nr. 1-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Januar/Februar 2015 - Nr. 1-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Januar/Februar 2015 - Nr. 1-71. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Møteleder «Jeg kan ikke være med i styret, fordi jeg ikke kan lede et møte». Et utsagn som jeg har

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Februar 2013 - Nr. 2-69 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Februar 2013 - Nr. 2-69 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Februar 2013 - Nr. 2-69 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Du er min Gud Jeg sier til Herren: Du er min Gud. Salme 140:7 I denne

Detaljer

Mars 2016 - Nr. 2-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Mars 2016 - Nr. 2-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Mars 2016 - Nr. 2-72. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Barneskole ImF Sør driver et variert barne- og ungdomsarbeid. Over 1000 barn og unge er på leir hvert år.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN.

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN. JESU LIV OG VANDRING. OG SE DU SKAL BLI FRUKTSOMMELIG OG FØDE EN SØNN OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. Luk.1/31 FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER. Matt.1/21. Denne beskjeden fikk Maria fra engelen

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Februar 2012 - Nr. 2-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Februar 2012 - Nr. 2-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Februar 2012 - Nr. 2-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Vi har full forløsning hos Gud Vent på Herren, Israel! For hos Herren

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Januar 2013 - Nr. 1-69 årgang. Med Guds Ord til folket

Januar 2013 - Nr. 1-69 årgang. Med Guds Ord til folket Januar 2013 - Nr. 1-69 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Salmene Gud ransaker oss Til sangmesteren. Av David. En salme. Herre, du ransaker meg. Enten jeg sitter

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Januar 2012 - Nr. 1-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Januar 2012 - Nr. 1-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Januar 2012 - Nr. 1-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Sion Salmene De skal bli til skamme og vike tilbake, alle som hater Sion. Salme

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

«Reformasjonen» Sprell levende info til foreldre

«Reformasjonen» Sprell levende info til foreldre «Reformasjonen» Bare nåde tommel opp På 1500-tallet begynte kirken å selge brev fra paven som lovet tilgivelse fra Gud for det som mennesker hadde gjort galt. I 1517 hengte Martin Luther 95 setninger (teser)

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Mars 2015 - Nr. 2-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Mars 2015 - Nr. 2-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Mars 2015 - Nr. 2-71. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Religionsdialog Tenk om vi kunne få samlet alle religioner til en stor religiøs enhet. Da ville vi få en fredelig

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Mai 2012 - Nr. 5-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Mai 2012 - Nr. 5-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Mai 2012 - Nr. 5-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Reis deg Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested, du og din styrkes

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik Tenk i dag er det 1.s. i advent! Nå er snart den kalde, grå novembermåneden slutt. Og så er det ikke lenge igjen til

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer