November Nr årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "November 2012 - Nr. 11-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R"

Transkript

1 November Nr årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

2 Salmene Lovsang Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i hu. På vidjene hang vi våre harper, for der krevde våre fangevoktere sanger av oss. De som plaget oss, krevde at vi skulle være glade: Syng for oss av Sions sanger! Salme 137:1-3. Da jeg leste denne salmen, kom jeg til å tenke på noe min mor fortalte meg for mange år siden. Hun var ca. fem år gammel da det hendte. Hun og ei litt eldre søster var hjemme hos ei venninne og lekte. I stuen satt det noen voksne og drakk kaffe. Flere av dem visste at min mor var glad i å synge, og spurte om hun kunne synge litt for dem. Det ville ikke min mor, selv om de fortsatte og mase på henne. I et forsøk på å slippe unna maset dunket hun i søstera og sa: «Syng du, jeg kan ikke.» Forholdene lå ikke til rette for sang. Hadde det vært hjemme hadde hun ikke vært vanskelig å be. Israels folk var et syngende folk. I medgang og motgang, seire og nederlag ble sanger og salmer født. De sang når de, på de store høytidene, dro opp til Jerusalem for å tilbe Gud. De sang når de reiste hjem igjen. De sang lovsanger når familien var samlet for å spise påskelammet. Men nå, i fangenskap, når deres fiende krevde at de skulle synge av Sions sanger, ville de ikke. Vismannen sier at det er en tid for alt. En tid for glede og en tid til å gråte. Fangenskapet i Babel innbød ikke til å synge Sions sanger. De hadde syndet så lenge mot Gud at Han til sist måtte la dem gå i fangenskap, mens landet lå i ruiner. Tiden for sang og glede skulle en dag komme. Når de av hjertet søkte tilbake til Israels Gud, ga han dem lov til å vende tilbake til Israels land. Nehemias beskriver denne dagen, som kom etter 70 års fangenskap, slik i Neh. 9b-10: «Sørg ikke og gråt ikke! For hele folket gråt da de hørte lovens ord. Så sa han til dem: Gå nå og et fete retter og drikk søte drikker og send gaver av det til dem som ingen har laget noe til for. For dagen er helliget Herren. Og sørg ikke, for gleden i Herren er deres styrke.» Når Guds ord får røre ved hjertene, ligger forholdene til rette for glede, lovsang og jubel. William Indremisjons Røsten vil være en røst til vekkelse og fornyelse vil være en formidler av Guds Levende Ord vil gi informasjon om Indremisjonens arbeidet på Sørlandet Utgis av: Indremisjonsforbundet Sør Redaktør: Torgeir Skrunes Redaksjonsadresse: Postboks 166, 4524 Lindesnes Telefon: Telefaks: Redaksjonsmedarbeidere: Kjell Hauan, Anne Rita Nilsen, Jørgen Tønnessen, Åge Nygård, William Aanensen, Kåre Steinsund, Tina Haddeland og Vegard Soltveit Abonnent: Utkommer i månedsskifte med 11 nr. i året og koster kr. 150,- + eventuell gave Kontingent og gaver: Røstens bankgiro nr Opplag: Ca 2000 eksemplarer Layout og trykk: 07 SØR AS, Kristiansand 2 Indremisjons Røsten November 2012

3 Leder Indremisjon er nærmisjon Midt i oktober var jeg sammen med flere kretsledere i Indremisjonsforbundet. Det er alltid inspirerende og møtes å høre nyheter fra arbeidet rundt omkring. Noe jeg sitter ekstra igjen med etter samlingene vi hadde, er visjonen som Sogn og Fjordane Indremisjon har vedtatt for arbeidet sitt. De har en visjonssetning som lyder som følger; At «den ene» får kall til å være «den ene», som viser «den ene» veien til evangeliet. For min del så synes jeg de har funnet noe av nerven i hva indremisjon er for noe. Jeg tror vi trenger å Nytt fra Kretsen løfte frem for hverandre at indremisjon er nærmisjon. Det handler om den enkelte av oss og det handler om de enkeltmenneskene vi skal nå. Vårt kall som organisasjon er inn i mot vårt eget folk og med det i tanke var det en som spurte spørsmålet; Hvem skal vise naboen veien til evangeliet, til Jesus, om ikke indremisjonsfolket? Det ble et tankevekkende spørsmål for min del og kanskje avslører det noe av nøden i indremisjonsarbeidet vårt. Den tidligere omtalte boken om spørreundersøkelsen som er gjort av TNS Gallup avslørte også dette ganske klart. Den slår fast at 72% av de som i det hele tatt kjenner noen kristne, ikke opplever at disse er opptatt av å dele troen sin. Jeg tror vi som indremisjonsfolk trenger å få et fornyet fokus på det personlige vitnesbyrdet om Jesus. Som det står i sangen på nr. 711 i sangboken. «Et lite ord om Jesus, en vennlig utstrakt hånd. Et lite ord om Jesus, velsignet av Guds Ånd. Her gjelder ikke former, ei heller blomsterprog. Et lite ord om Jesus, å, si det, si det dog!» Hvor langt når indremisjonen? Indremisjonen når så langt som den enkelte av oss våger å være «den ene». Den ene som blir kjent med naboen, som ber for dem, bruker anledningen en får til å dele av livet med Jesus, som inviterer med til bedehuset og med det kan være med å vise veien til Jesus. Ny arbeider på plass Etter å ha blitt forhindret av en ulykke i sommer, er Harald Tjervåg endelig på plass i Eiken og har tatt fatt på sitt arbeid i kretsen vår. Han er en 21 år, bergenser og en omgjengelig kar. Harald er en flott kar med mange evner og gaver. Vær med å be for ham og tjenesten han har gått inn i. Formiddagstreff på Kvinatun Formiddagstreff har i en årrekke hvert et fast innslag på Audnastrand. Nå begynner vi også med slike samlinger på Kvinatun. Andre onsdag i måneden skal en prøve å ha slike samlinger. Den første blir allerede onsdag 14. november. Tidspunkt for disse samlingene er kl leir En annen nysatsning på Kvinatun er 16+ leir. Der håper vi å samle mange Bibel glade ungdommer fra videregående og oppover til en helg med god undervisning. Jørgen Tønnessen og Vegard Soltveit skal være med som bibeltimeholder. Jørgen skal ha emne om endetiden og Vegard Soltveit om livet med Gud utfra det vi kan lese om kongene i Juda. Dette er en leir med påmelding, men på Lørdagskveld vil det være åpent for alle som vil komme i alle aldre. Så da er dere hjertelig velkommen. Åpning av nybygg på KVS Bygland Vi har i denne utgaven av Røsten også med en annonse angående åpningen av nybygget på KVS Bygland. Torsdag 8. november er det åpningsfest der alle skolens venner er velkommen. Generalsekretær Erik Furnes er med som taler. Julemesser I november er det også tid for kretsens to julemesser. Den første er i Flekkefjord november. Sangevangelist Marit Stokken bidrar med tale og sang disse dagene. Den andre er på Audnastrand lørdag 24. november. Her blir Kurt Hjelmdal med som taler. Dette er to store og viktige arrangement for kretsen vår. Takk til begge komiteene som trofast står på for å gjennomføre messene. Dere legger ned en fantastisk flott innsats! Økonomi Vi har nå også mottatt regnskapet for september måned. Kretsens arbeid ligger ca kr under budsjettet og vi har for tiden et driftsunderskudd på kr. Vær med i bønn og husk også på denne siden ved arbeidet. Vi trenger midler slik at vi kan fortsette å nå ut så mye som vi ønsker. Indremisjons Røsten November

4 Evje Møtehelg med Torgeir Nygård Fredag: Endelig var det fredag, og tiden nærmet seg for møtehelg på Evje bedehus! Taler for helgen var Torgeir Nygård, 28 år fra Konsmo. Ungdomsforeninga på Evje sto som arrangør, og vi var alle spent på hvordan dette kom til å bli. Kl. 19:30 var møtesalen helt full av ungdom fra bygdene rundt. Der fikk vi sang av Stein Åge Fuglestveit på gitar og piano. Flott sang, med gode tekster! Åpning av Karina Ljosland Lee, om tilgivelse. Det kan ofte være veldig vanskelig. Kom med eksempel fra skolehverdagen 1. Joh 1:8-9 Etter åpning og sang slapp Torgeir til. Det ble tatt utgangspunkt i Efeserne 2:1-10, «av nåde er dere frelst.» Der ble evangeliet lagt ut, med fokus på at det er en gave fra Gud. I tillegg tar disse versene opp at det er et tydelig FØR og ETTER, og fokuserte veldig på vår stilling «i Kristus». Der er vi rene, perfekte og uten lyte i Guds øyne. Deretter gikk han over på 2.Tim 3:1-5, og forklarte om alvoret med å være en kristen i den tiden vi lever i. Det er mange ting som prøver å lokke oss bort fra Jesus. Tv, internett, reklame, andre venner osv Vi må stå faste i troen! Kvelden ble avsluttet med ei vitnestund i kjelleren, der vi var samlet ca 25 stk. Her sang vi noen sanger, og ordet ble gitt fritt. En av ungdommene poengterte flott om det å ha ei livsforsikring i Himmelen. Vi kan ordne oss livsforsikringer her på jorden, som gir oss et bestemt pengebeløp når vi dør. Men hva er vel penger i den store sammenhengen? Det som betyr noe er om du kjenner Jesus, han som kan frelse oss og gi oss en evig livsforsikring om evig liv! Lørdag: Lørdagen kom, og vi var igjen samlet til møte på Evje. Denne kvelden var salen helt full, ca 80 ungdommer. Vi fikk flott sang av Liv Janne Olsen. Hun spilt og sang alene med pianoet. Tore Lien åpnet for oss med vers fra Matteus kap. 4 der Jesus kaller sine første disipler. Avsluttet med misjonsbefalingen. Etter en flott innledning på møtet med sang og åpning fortsatte Torgeir Nygård i kjent stil fra der han slapp på fredagen. Evangeliet ble på nytt lagt fram klart og tydelig, der det ble brukt et bilde på oss som en råtten trebit. Det er umulig å fikse på den, fordi utgangspunktet er håpløst. Du må forkaste det råtne, og lage noe nytt! Samme er det for oss. Vårt utgangspunkt er uten håp, fordi vi er syndere tvers gjennom. Vårt hjerte er helt svart. Derfor måtte Gud sende Jesus til jorda, for å dø for våre synder. På den måten kunne han skape et nytt hjerte i vårt sinn, gjennom troen på Jesus Kristus! Etter å ha lagt grunnmuren med evangeliet, fortsatte Torgeir med Salme 119:105: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» For så å bruke Guds Ord som et bilde på et Kompass. På samme måte som orienteringsløperen trenger et kompass for å finne frem, er vi som kristne avhengige av at Guds ord er vårt kompass i livet. Torgeir stilte spørsmålet: «Er det sånn at vi innretter Bibelen etter våre liv, eller innretter vi våre liv etter Bibelen?» Dette bragte oss inn på en sterk kjærlighetsformaning om hvor 4 Indremisjons Røsten November 2012

5 Evje viktig det er å kjenne til Guds ord i denne vanskelige tiden. Det ble hele tiden poengtert at det ikke er et krav fra Herren, heller en mulighet. Et privilegium! Møtet ble avsluttet med 3-4 vitnesbyrd fra ungdommene i salen. Der ble det trukket frem Galaterne 5:1a «Til frihet har Kristus frigjort oss.» Dette ble sagt for å på en tydelig måte få frem friheten vi har som Guds barn. Vi er ikke som treller som må gjøre lovgjerninger. Formaning om bibellesing kan ofte oppfattes som at vi må gjøre lovgjerninger for å bli frelst. Derfor var dette en viktig påminnelse etter en slik tale. Vi gjør ikke gode gjerninger for å bli frelst, men fordi vi er frelst! Søndag: Søndagen kom, og vi var veldig spent på hvor mange som ville komme på møte. Og da særlig om det ville komme voksne og eldre. Forventningene ble innfridd til det fulle! Møtesalen ble igjen full, og det av både unge og gamle. Sangere for kvelden var Tor André Haddeland og Odd Vegard Nygård. Før Torgeir fikk ordet, hadde vi hørt åpning fra Rom. 12:10f om kjærlighet til hverandre. Talen på søndag var en oppbyggende utleggelse av evangeliet. Det ble lest fra Joh. 19:13f der Jesus blir stilt fremfor Pilatus. Videre ble det lest fra Luk. 7: Her møter vi 3 personer. Disse ble sammenlignet med de 3 korsene på Golgata. Jesus og de 2 røverne. Begge røverne spottet i begynnelsen, men til slutt måtte den ene overgi seg til Jesus da han erkjente at han var Guds sønn, og helt uskyldig. Dette ble regnet han som rettferdig. På den måten er det et godt bilde på hvordan du kan komme inn i Guds rike. Vi kan ikke gjøre noen ting selv! Hva kunne vel røveren gjøre der han hang på korset? Ingenting! Men han trodde at Jesus var Guds sønn, sendt til jorden for å frelse oss fra alle våre synder. Den ene røveren døde i synd Jesus døde for synda De siste døde fra synda. Til slutt ble det lest fra sangen «Du får koma til Jesus», som en innbydelse til frelse. Møtet ble avsluttet med sang av Tor André og Odd Vegard, «Tomassangen (vi satt for stengte dører)» og «Han døde men stod opp.» Det var ei flott møtehelg på Evje bedehus! Fredag og lørdag var det stort sett ungdommer i salen, men på søndag var vi en god blanding. Guds ord var i sentrum, og vi fikk høre forkynnelse med stor Jesusbegeistring der evangeliet var i hovedfokus. Det er noe vi trenger mer av i denne tiden. De Indre bygder i Agder har mye flott tilvekst i ungdomsmiljøene, så vi har mye å takke og glede oss over! Men mest av alt takk til Gud for muligheten til å ha møter som dette! KVS-Bygland inviterer deg med dette til Åpningsfest av nybygget (matsal, kjøkken, møtesal, kontorer og resepsjon) torsdag 8. november kl i KVS-hallen Generalsekretær Erik Furnes taler Sang og musikk Overrekkelse av bygget Kollekt til KVS-Bygland Fra kl inviteres du til å spise kveldsmat sammen med oss og få en omvisning i nybygget. Velkommen! Formiddagstreff på Kvinatun Andre onsdag i november går startskuddet for formiddagstreff på Kvinatun. AV: KJELL HAUAN - Dette er ikke bare for pensjonister, men for alle som har anledning til å tilbringe noen formiddagstimer på Kvinatun, forteller Stian Engedal (bildet). Han er en av initiativtakerne til det nye arrangementet på indremisjonens leirsted på Kvinlog. En arbeidsgruppe har nå lagt programmet for de første formiddagstreffene. - Første formiddagstreff blir onsdag 14. november. Da blir Tore Haughom med som taler. Så er det planen å ha disse treffene fast andre onsdag i måneden, forklarer Stian. Andakt, sang og musikk, og matservering blir faste programposter på formiddagstreffene. - Så blir det god tid til prat rundt bordene. For å dekke utgiftene blir det en utlodning. Her er vi takknemlig for alle som tar med gevinster, avslutter Stian Engedal. Han ser frem til å åpne dørene for det første formiddagstreffet på Kvinatun, og håper det blir fullt i salene denne onsdags formiddagen. Indremisjons Røsten November

6 Barnekroken Bæææææææææ En gjeter eller hyrde er en som passer på sauene hele tiden. Han sender dem ikke opp på heia, sånn som vi gjør i Norge, men går foran og passer på at alle kommer etter. Kom det bjørn eller løver så jaget han de vekk med hyrdestaven sin. Har en mange sauer, så er det fort at et lite nysgjerrig lam, går bort fra flokken. Kanskje det så noe som lokket der borte. En deilig gresstue? Eller noe annet spennende? Det var kanskje det som skjedde i den lignelsen/historien som Jesus forteller om i Lukas 15. En hyrde er veldig glad i alle sauene sine og derfor går han og teller og teller for å være sikker på at han har med seg alle sammen. Tenk deg hvor lei seg han ble, når han telte og han fant ut at det manglet en. Stakkars hyrden. Han fikk de andre 99 sauene til å bli værende, mens han gikk og lette og lette. Han lette høyt og lavt og ropte etter det lille lammet. Kanskje hyrden tørket en tåre som falt på kinnet. Men så hørte han at det brekte svakt og sannelig der fant han lammet. Han ble så glad at han tok det opp på skuldrene sine og bar det hjem til de andre sauene. Så inviterte han alle vennene sine og holdt stort selskap for å feire at han hadde funnet igjen lammet. Det Jesus vil vise oss med denne lignelsen er hvor mye han ELSKER nettopp DEG! Han leter og leter etter deg som har gått deg bort. Og han blir KJEMPE- GLAD når han finner DEG! For han elsket deg så høyt at han døde for deg på korset for snart 2000 år siden. Der tok han alt det gale som du har gjort, det som vi kaller for synder og alt det gale som du kommer til å gjøre. For alle gjør noe galt, det er bare å lese i Bibelen. Den er en bok full av folk som gjør noe galt, men det er en som aldri har gjort noe galt og det er Jesus. Han er bare god! Så tro på JESUS. Han ELSKER DEG, og er ALLTID med deg og svikter deg ALDRI! Tina Åpen barnehage i Flekkefjord! Det var søndag ettermiddag og vi i bedehuset hadde invitert til storsamling. Vi hadde hatt noen slike med tanke på å ha et tilbud for barnefamilier, men responsen var heller liten. Vi er en forsamling med høy gjennomsnittsalder! Denne gangen stod jeg på podiet klar med en familieandakt. Jeg hadde kledd meg ut for anledningen med «syndeflekker» på overallen. Til min overraskelse var det ikke ett barn å se i salen! Hva så? Jeg husker jeg oppfordret forsamlingen til å be om visdom i arbeidet vårt. En tid etterpå var vi i gang med Åpen barnehage i bedehusets barneog ungdomsavdeling. Vi har store og gode lokaler. Den kommunale åpne barnehagen ble lagt ned i desember 2000, men allerede i midten av januar 2011 startet vi opp i bedehuset. Oppslutningen har vært upåklagelig helt fra starten med familier som brukere. Noen går ofte og andre sjeldnere. De kommer og går etter eget behov og betaler en dagskontingent. Stort sett er det unge mødre med små barn 0-3 år. Selv om tilbudet gjelder barn opp til 5 år, så er de fleste i denne aldersgruppen i vanlig barnehage nå. I tillegg til mødre, så har vi også bestemødre, av og til fedre og bestefedre og noen som er i Norge som au-pair. Vi har åpent to dager i uka, mandag og onsdag fra kl til 6 Indremisjons Røsten November 2012

7 Ungsiden Judas og Peter Jeg har lyst til å ta dere med til Matteus 26:20-25 og Matteus 26: «Da det var blitt kveld, satte han seg til bords med de tolv. Mens de spiste, sa han: Sannelig sier jeg dere: en av dere skal forråde meg. De ble da dypt bedrøvet, og den ene etter den andre begynte å si til ham: Det er vel ikke meg, Herre? Men han svarte dem og sa: den som dypper hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. Menneskesønnen går nå bort, som det er skrevet om han. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen. Det hadde vært godt for det mennesket om han aldri var blitt født. Men Judas, han som forrådte han, tok til ordet og sa: Det er vel ikke meg rabbi? Han sier til ham: Du sa det» Matt 26:20-25 «Da sier Jesus til dem: I denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg, for det står skrevet: Jeg vil slå hyrden, og hjordens får skal bli spredt. Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Men Peter svarte og sa til ham: Om så alle tar anstøt av deg, skal jeg aldri ta anstøt! Jesus sa til ham: Sannelig sier jeg deg. I denne natt før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger! Peter sier til ham: om jeg så måtte dø med deg, skal jeg visst ikke fornekte deg! På samme måte talte alle disiplene.» Judas var disippel Judas lovte å ikke forråde Jesus Judas forrådte Jesus Judas bommet Judas angret Peter var disippel Peter lovte å ikke fornekte Jesus Peter fornektet Jesus Peter bommet Peter angret Disse historiene er veldig like, de hadde begge gjort noe galt som de angret på. Men videre herfra blir historiene ulike: Judas ville ikke gå til Jesus med det Judas følte seg fordømt Judas var ikke lenger disippel Peter gikk til Jesus med det Peter fikk tilgivelse Det var Peter En disippel vet veldig godt at han ikke er feilfri, men han går til Jesus med feilene. Matt 11:28: Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Sal 86:5: For du Herre, er god og tilgir gjerne. Du er rik på miskunn mot alle dem som påkaller deg. Linn Hauge Da er det tilrettelagt for lek, formingsaktiviteter, felles måltid og samlingsstund. I samlingsstunden presenterer vi bibelfortellinger, kristne barnesanger sammen med andre barnesanger, rim og regler. Av og til åpner det seg muligheter for dypere samtaler, og også i den store gruppa opplever vi spontane trossamtaler. Vi er så heldige å ha noen kristne mødre som er frimodige kristne. Hele tiden har vi hatt en god andel utenlandske brukere fra Øst- Europa, Asia og Afrika. Asylmottaket benytter også tilbudet. Her er folk med muslimsk og buddhistisk bakgrunn og ortodokse kristne. Noen ganger har vi fått ytt litt praktisk hjelp til disse. Slik sett er dette i utgangspunktet ett barmhjertighetsarbeid. Det er vår nød og vår bønn at de enkle bibelfortellingene og sangene skal nå inn til store og små slik at de kan bli kjent med Jesus og følge han! Var dette svaret på vår bønn om visdom i arbeidet? Og hva med storsamlingene? Jo, nå har vi storsamlinger to ganger i halvåret torsdag ettermiddag med blant annet gratis middag. Da er åpen barnehage invitert sammen med de andre barne- og ungdomslagene og resten av bedehusforsamlingen. Og nå kommer de! På disse samlingene har vi vært mellom 60 og 80 mennesker i alle aldre. Vi er takknemlige til Gud og ber fortsatt om hans visdom og hjelp i arbeidet. I høst har vi vært så heldige og kunne ansette barne- og ungdomsarbeider i 20 % stilling. Det er Tina Haddeland som er med på åpen barnehage en gang i uka i tillegg til de andre lagene. Hun er til fantastisk god hjelp! Åpen barnehage drives som et lag innmeldt i ImF Sør. Vi er uten statlig tilskudd og Flekkefjord Indremisjon er ansvarlig for det økonomiske, noe som er gjort mulig gjennom frivillig givertjeneste. Du kan følge oss på Facebook: Ped Tilbud (Åp. Barneh.) Med vennlig hilsen Bjørg S. Lilledrange, daglig leder Indremisjons Røsten November

8 Reiserute Reiserute i november Torgeir Skrunes Misjonshuset, Kr.sand 08. Røykenes Konsmo 27. Kretsstyret Åge Nygård Ten-leir Audnastrand 05. Konsmo YA 06. Remehaugen 07. Å barnemøte 08. Engesland 12. Stjernen YA 13. Reme Inpuls Ten-leir Audnastrand 24. Julemesse Audnastrand 27. Liknes Inpuls 30. Klubben Vigeland Anne Rita Nilsen 01. Stave YA 02. Hægebostad YA 06. Kvås YA / Vigeland Gl. 07. Miniklubben 08. Lyngdal YA 09. Hægebostad YA 20. Remehaugen 22. Lyngdal YA 26. Vigemostad YA 27. Reme Inpuls 28. Å barnemøte 30. Sira Inpuls Tina Haddeland 01. Flekkefjord 02. Gyland Inpuls 07. Flekkefjord klasse leir Kvinatun 13. Rafoss 14. Flekkefjord 15. Flekkefjord 16. Julemmesse Flekkefjord/Tonstad 20. Kvås YA 21. Flekkefjord 22. Flekkefjord, Storsamling 23. Sira 24. 8up, Kvinlog 28. Flekkefjord 29. Flekkefjord Jørgen Tønnessen Tonstad Lista 18. Lyngdal Rosseland 21. Rødberg 22. Reiersdal Vågsbygd 27. KVS Bygland 29. KVS Lyngdal leir, Kvinatun Vegard Soltveit 02. Ten-leir Audnatsrand 04. Mosby Konsmo Birkeland 23. Frikstad leir Kvinatun Harald Tjervåg 04. Byglandsfjord Tonstad Vågsbygd Ingunn Holm 04. Flekkerøy Snik 15. Røykenes 18. Kvås Arne Arnesen 01. Røykenes Evje Lista Kjell Hauan 11. Alleen, Lyngdal 11 Kåre Steinsund 06. Flekkefjord 16. Eiken 18. Flekkerøy Spind Ragnar Ringvoll Evje Lista Erik Furnes 17. FHS Jubileum 18. Frikstad 11 Tor Ingvald Lauvrak Konsmo Ruben Monsen Birkeland Konsmo Johan Halsne Eiken Tom Gallatin 01. KVS Lyngdal Eiken Gordon Klungeland 11. Alleen, Lyngdal 11 Sigmund Stokkeland 20. Åseral Leif Solheim 25. Mosby 11 Endre Bjelland 25. Feda Vidar Brautasett 30. Grovane Jørn Slimestad 14. Melhus Bjørn Arild Naglestad 07. Rødberg Stig Løland 07. Rødberg Oddvar Galdal 12. Flekkefjord Tonstad 17 Johannes Gyland 06. Øvre Sirdal Per Nygard 11. Vikeland Marit Stokken Farsund Flekkefjord, Julemesse Farsund 8 Indremisjons Røsten November 2012

9 Arrangement Kvinneweekend 2012 Jeg gleder meg skikkelig mye over de mange, herlige minnene som sitter igjen, etter helga for oss damer, september på Audnastrand. Når man har det kjekt på alle vis, går bare tiden så altfor fort! I år var Rita Aasen med som vår hovedtaler. Mange kjenner henne for de utrolig mange fine diktene hun har skrevet og gitt ut. I tillegg står hun i bresjen for programmet «I pottemakerens hus», på Visjon Norge, og jobber i Åpne Dører. Over mottoet, «Sammen med Jesus», fikk vi masse innblikk i Guds ord, der utgangspunktet var hentet fra Ap.gj.4.13: «Men da de så Peters og Johannes frimodighet, og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de seg. Og de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus.» Vi fikk høre mange sterke historier fra virkeligheten om folk som hadde satset alt på Jesus med sitt enkle liv, - levde for- og med Han. For noen endte det med martyrdøden, - bare p.g.a. sin 100% tillit til Herren og Hans ord. Det er ikke snakk om å ha en flott utdannelse for å kunne være et Guds barn. Prestasjonen om å få det til, viker totalt. Her er åpenhet og mottakelse «nøkkelen». Jesus vil ha alle! I forbindelse med alt Herren gjennom henne fikk «servere» oss, «dekorerte hun podiet, bl.a. med et vevd, nydelig bilde av Jesus, og et barn som satt tett inntil fanget hans. De hadde blikket festet på hverandre. Sånn er det flotte livet med Herren! I Hans nærhet og varme! Bare få lov til å være i Hans atmosfære! Herlig og evangelisk sang fikk vi også i år, - faktisk av de samme som i fjor: Ingunn Fjermeros, Renate Bjorvand fra Kristiansand, og Bente Brogeland fra Moi. Vi bare takker Gud for alle tre! Når man er på Audnastrand, er det grunn til å gi all skryt og takk til kjøkkenpersonalet for nydelig mat! Og alltid er det rikelig! Alle får og blir mer enn mette! Fredagen startet godt opp med den kveldsmaten. Det første møtet med Rita og sangerne fulgte etter. Siden ble vi litt mer kjent med hverandre gjennom «ablegøyer», sang, basar og litt frukt og «salt». Basar, ja! Vi trenger fortsatt nye gardiner til hyttene våre. Derfor ble summen som kom inn, «øremerket» til det. Og resultatet ble: kr.4.665,-! Takk og takk! Lørdagen hadde nokså tett program. Vi gikk sammen i bønn for dagen etter frokost, som ble fulgt etter med bibeltime ved Rita, og god sang. Etter ei herlig blomkålsuppe m. tilbehør, ble det tid for en god pause. Noen tok seg en tur til Spangereidkanalen i det fine været. Så kom ettermiddagsstunda, da koste vi oss med et fullspekket langbord med «all verdens» type kaker, som komiteen hadde ordnet med. Gode og mette på søtsaker, hadde vi reine «ønskekonserten», der vi sang og frydet oss sammen. Så var det festen, da! Vel, det er bare å si: For ei herlig stund sammen med Jesus og hverandre! Nydelig mat både for kropp og sjel ble servert til nærmere 80 kvinner. Etter mye god forkynnelse gjennom sang og tale, vendte nesa mot et koldtbord som bare er å nyte fullt ut. Og når man er god og mett og bare fornøyd, sitter pengene ikke så fast heller! Takk for en flott gave til indremisjonen! Delestunda er hvert år et stort høydepunkt. Mye glede, tårer, varme og åpenhet rører seg mellom oss. Og vi kjenner bare så enormt at vi er en søskenflokk i Herren på vei mot en evig herlighet, sammen med Jesus. Han er alt for å nå målet. Søndagen kom den og. Vi fikk en flott avslutning på formiddagsmøtet. Bente Brogeland og Astrid Persson spilte og sang. Vi fikk igjen kjenne Guds nærhet på en spesiell og uforklarlig måte. Det gir styrke på veien videre i livet. God middag og dessert ble avslutningen. Fornøyde og takknemlige damer fikk reise hjem til seg og sine, sammen med Jesus! Vi takker for i år, og ønsker flere velkommen! Ennå er det rom! Gud velsigne deg! Anne Rita Nilsen Indremisjons Røsten November

10 Gaver Misjonsgaver i september Kretsen Bankkonto Audnastrand Bankkonto Kvinatun Ungdomssenter Bankkonto Gaver: kr 850,00 Alle kan BE: Bønn er en av de viktigste tjenestene i arbeidet. «Be om at det må åpnes en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet». Kol. 4,3. Mange kan GI: Frivillige Gaver gjør at vi kan sende ut forkynnere med Guds Ord. «Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang for Gud elsker en glad giver». 2. Kor. 9,7. Noen kan GÅ: Guds Ord har hast. Vi trenger stridsmenn som er tent av Den Hellige Ånd. «Hvor fagre er deres føtter som bringer fred som bringer et godt budskap». Rom 10,15. Jeg/vi tegner: Fast givertjeneste Jeg/vi vil bidra med kr. i I mnd. Kvartalet Halvåret Året Jeg/vi ønsker: Å betale ved automatisk trekk (autogiro) Å få tilsendt giroblanketter Jeg/vi ønsker å gi: Testamentarisk gave, send informasjon Jeg/vi ønsker å abonnere på: Indremisjonsrøsten, for kr. 150,- pr. år + evt. gave. Abonnement opphører ikke før vi mottar skriftlig henvendelse. Send egen liste dersom du har familie eller venner som du ønsker skal få tilsendt bladet gratis ut året. Navn:... Adresse:... Postnr:... Sted:... Klipp ut kupongen og returner den til: Indremisjonsforbundet Sør Pb 166, 4508 Lindesnes Fast givertjeneste: Til ImF-Sør kr ,67 Til Audnastrand kr 3 050,00 Til Kvinatun kr 800,00 Sommergave kr 2 400,00 Kollekter og gaver til Audnatrand kr ,00 Gaver til Kvinatun: Aug.: Spangereid Bedehus kr 4 210,00 Sept.: Flekkefjord kr 6 300,00 Flekkefjord kommune: Fossdal kvinneforening kr 8 200,00 Kvinesdal kommune: Helle Kvinneforening kr ,00 Lindesnes kommune: Melhus kr 700,00 Mandal kommune: Holum IM kr 600,00 Åseral kommune: Åseral IM kr 750,00 Sogndalen kommune: Finsland, møte kr 1 310,00 Kristiansand kommune: Randesund Indremisjon kr 5 000,00 Vennesla kommune: Vikeland Indremisjon kr ,00 Øvrebø Indremisjon kr 1 615,00 Røyknes Bedehus kr 1 200,00 Til Finnmarksmisjonen: Gyland Indremisjon kr 6 000,00 10 Indremisjons Røsten November 2012

11 Bønn Salme 25: En bønnesalme AV JØRGEN TØNNESSEN Salme 25 er en personlig hjertebønn fra David til Herren. Aller først ber han om beskyttelse mot alle sine fiender. Videre ber han om å bli ledet på Herrens veier. Så ber han om nåde og tilgivelse for alle sine synder. Helt til slutt ber han for sitt folk Israel. Salmen begynner slik: «Til deg Herre løfter jeg min sjel. Min Gud, til deg setter jeg min lit.» Det er en bønnens vei og gå. Det er den troendes rett og mulighet. Slik er det også i dag. Vi kan påkalle «han som kan gjøre mer en alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss «Bønnens vei er mulighetens vei. Det hadde David oppdaget og det er mange troende opp gjennom historien som har erfart virkningen av Guds inngripen. Det første som ligger David på hjerte er bønn om beskyttelse. Han hadde forstått det at han aldri ville klare å overvinne fienden med egen kraft. Han var helt avhengig av Guds hjelp. Dette fikk David oppleve som gjetergutt i kamp mot løve og bjørn. Men også som den som gikk i kamp mot Goliat og alle kampene han hadde som konge for sitt folk Israel. Like viktig som bønn om beskyttelse var også bønn om ledelse. Det var ingen hensikt å gå sine egne veier. Men det var av stor betydning å kjenne herrens veier å gå på dem. Disse veiene er fulle av sannhet. Det er ikke løgnens vei. Det er ikke krokveier. Men det handler om å få råd fra Herren hvordan man skal vandre. Slik er det også i dag for de troende Guds Ord er vår rettesnor. «Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord» David har også oppdaget i sitt liv at han ikke var fullkommen. Han var bærer av arvesynden. Også disse ting slet han med. Han ønsket å være fullkommen for Gud. Men hvis han skulle vandre i sannheten kunne han ikke glatte over alle sine synder. Derfor ber han gud om nåde og miskunnhet for alle sine misgjerninger og dette helt fra ungdommen av. I Davids øyne var han en stor synder. Men han hadde også lært Herren og kjenne på en slik måte at «Er synden stor, så er nåden enda større. Gud er trofast mot dem som holder seg til ham. David hadde lært at den som holder seg til Herren under alle forhold og frykter han, skal stadig ha det godt og at Herren har fortrolig samfunn med dem. Apostelen Jakob sumerer hele bønnen slik; «Hold dere nær til Gud så vil Han holde seg nær til dere.» Jak 4.8 Bibelskolelaget Sør sin Bildøy kveld Fredag 30. november på Audnastrand Tale: Åge Nygård, Sang: Ann Kristin Nygård Matservering og utlodning Alle er hjertelig velkommen! Indremisjonsforbundet Sør Motto: Med Guds Ord til folket Postadresse: Pb.166, 4524 Lindesnes Besøksadresse: Snik, 4520 Lindesnes Telefon: Fax: Giro nr.: E-post: Formann: John Fidjeland (Eiken) Kretsstyre: Terje Kvinlog (Kvinlog), Ingunn Holm (Kristiansand), Tønnes T. Kvinlaug (Kvinesdal), Sissel Hauan (Kvinesdal), Ommund Tveit (Birkenes), Rolf Pettersen (Spangereid) og Oddbjørg Havaas (Lista). Kretsleder: Torgeir Skrunes Tlf Adm. leder: Kjell Hauan Tlf / Barne og Ungdomssekretær: Åge Nygård 4525 Konsmo. Tlf Forkynnere: Arne Arnesen, Flekkerøy, tlf Jørgen Tønnessen, Korsviktoppen 12, 4638 Kristiansand, tlf Ingunn Holm, Kristiansand, tlf Vegard Soltveit, Brandsvoll, 4646 Finsland, tlf Harald Tjervåg, 4596 Eiken, tlf Barnearbeider: Ann Rita Nilsen, Bjørkeskaret 18, 4550 Farsund, tlf Tina Haddeland, 4596 Eiken, tlf Audnastrand leirsted Adresse: Snik, 4520 Sør-Audnedal Telefon: Fax: Giro nr.: Husmor: Marit Sigrunn V. Eskeland, Vigeland, 4520 Sør-Audnedal. Tlf.: / Leirglimt redaktør: Åge Nygård Folkehøgskolen Sørlandet Adresse: 4760 Birkeland Telefon: Fax: Rektor: Gunnar Birkeland Kvinatun Ungdomssenter Daglig leder: Merete Breimoen Adresse: Kvinlog, 4473 Kvinlog Mobil: Fax: Bankkonto: Tilsluttet: Indremisjonsforbundet Indremisjons Røsten November

12 B-BLAD RETURADRESSE: Indremisjonsforbundet Sør Postboks Lindesnes Innbydelse til førjulssamvær Audnastrand fredag 7. desember kl Kjære frivillige medarbeider! Vi har gleden av å invitere deg til førjulssamvær på Audnastrand som takk for at du i 2012 har vært med og gjort en innsats for Audnastrand eller kretsen. Det er kretsstyret og BUR som innbyr til denne festen. Ta gjerne med ektefelle, forlovede eller kjæreste! NB! Det blir ikke sendt ut innbydelse i posten lenger, men denne annonsen. Program: Tale av Jørgen Tønnessen, sang av Frikstad musikkor, bevertning og underholdning. For å vite hvor mange som kommer, ber vi deg melde deg på til Audnastrand el. tlf innen 30. november. Hilsen kretsstyret og BUR Indremisjonens Julemesse Flekkefjord Bedehus november 2012 Fredag: kl : Åpning. Deretter starter salget. kl : Kveldsmøte. Tale og sang: Marit Stokken, Sang: «Kraftfor», mannsgruppe fra Byremo Lørdag: kl : Dørene åpnes. kl : Møte: Tale og sang: Marit Stokken Sang: Kvinlog barnekor kl : Apell: Marit Stokken kl : JULEVERKSTED FOR BARN! Ellers blir det kafé med salg av hjemmebakst, gavesalg, lynutlodning og åresalg. Salg av grøt og ertesuppe lørdag. Forundringspakker for barn! Hovedtrekning! Indremisjonsforbundet Sør Førjulsfest på Kvinatun Fredag 7. desember kl Arne Arnesen taler og Eiken felleskor deltar med sang. Stor julebuffet & underholdning & utlodning & kakebord. Kr. 250,- per person. Påmelding til Merete på tlf: senest 30. november. VELKOMMEN! Velkommen til julemessa Audnastrand lørdag 24. november Velkommen til en trivelig julemessedag/ misjonsdag på Audnastrand. Mellom møtene blir det varesalg, åresalg og matsalg. Egen barnetombola. Program: kl : Åpning og salgstart kl : Møte Tale av Kurt Hjemdal Sang: Kåre Steinsund kl : Fam.møte. Tale av Kurt Hjemdal Sang: Mosby Fam.kor kl : Møte Tale av Kurt Hjemdal Sang: Havdur Hilsen julemessekomiteen

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør April 2012 - Nr. 4-68 årgang RØSTEN Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør på Audnastrand lørdag 14.04.2012 Med Guds Ord til folket Program: Kl. 12:00 Velkomstmøte Bibeltime ved Generalsekretær

Detaljer

Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Juni 2012 - Nr. 6-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Felleskap Av David. Se hvor godt og vakkert det er at brødre bor sammen.

Detaljer

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2012 UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Saksliste for Kretsårsmøtet 13. april 2013 Sak 1: Sak 2: Sak

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

«En slik Gud er det vi har å gjøre med»

«En slik Gud er det vi har å gjøre med» lys 42006 p å v e g e n «En slik Gud er det vi har å gjøre med» Innhold Startvansker 3 Hvem er en Gud som du? 4 Heltidskristendom 9 Ebed-Melek 16 Frelsens grammatikk 22 Av nåde alt jeg får 24 Utgiverne

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu Indremisjonsnytt nr. 7-2009 - 1. årgang Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag side 2 Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid side 4-5 Aktivitetsleir på Frænabu side

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods! årgang 108 NR 3 mars 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!» ordspråkene

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer