Tyskland. - mangfold og produktivitet. Tysklandsvennen. Oppsving i XL-format. Miljøvennlig gass

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tyskland. - mangfold og produktivitet. Tysklandsvennen. Oppsving i XL-format. Miljøvennlig gass"

Transkript

1 Annonse Annonsebilag fra næringslivsaktører og Tysklands ambassade Annonse dpa Tyskland - mangfold og produktivitet Tysklandsvennen Seks til syv ganger i året må Jahn Otto Johansen reise til Tyskland for å puste. Side 6 Oppsving i XL-format Tysklands nærings- og teknologiminister Rainer Brüderle om oppsvinget i tysk økonomi. Side 11 Miljøvennlig gass Hva gjør man med norsk gass i Tyskland? Side 12 og 16 dpa Made in Germany Tysk industri leverer høyteknologisk utstyr av ypperste klasse til både næringsliv og private husholdniger. Side 12. Wolfgang Scholvien Tyskland smaker bedre på tysk. Julia Stöber om Norsk-Tysk Ungdomsforum, German-Norwegian Network og gode språkkunnskaper. Side 4. Distribuert som bilag til DaGENS NÆRINGSLIV, desember 2010

2 2 Annonsebilag fra næringslivsaktører og Tysklands ambassade Arbeidere foran en gassturbin utviklet av Siemens Power dpa - Bildfunk Kjære leser, Norge og Tyskland er nære partnere og gode naboer i et Europa som rykker stadig tettere sammen. Økonomiske og kulturelle forbindelser har en spesielt stor betydning i denne sammenhengen og jeg setter stor pris på at det gjennom Dagens Næringsliv kan utgis et bilag hvor Tyskland står i fokus. picture alliance Tyskland er Norges nest største handelspartner. Vi er enige om grunnleggende verdier som frihet, toleranse, sosialt ansvar og streben etter bærekraftig utvikling og våre to land samarbeider ofte - og med stor suksess - for å få satt disse verdiene ut i livet, det være seg i forbindelse med gjenoppbyggingen av Afghanistan eller gjennom felles anstrengelser for å motvirke klimaforandringene. Tysk næringsliv har kommet velberget gjennom den internasjonale økonomi- og finanskrisen og ser fremtiden optimistisk i møte. Dette åpner også opp for nye muligheter for de tysk-norske næringslivsforbindelsene, som for øvrig for lengst har utviklet seg til noe langt mer enn et rent bytte av råstoffer mot varer. På den ene siden er maritim kunnskap fra Norge til stor hjelp for utviklingen av tyske offshore vindkraftanlegg og på den andre siden danner tysk håndverks- og ingeniørteknikk fremdeles et viktig grunnlag for en rekke løsninger i norsk industri.» Det er, synes jeg, spesielt viktig at unge mennesker drar nytte av det rikholdige utvekslingstilbudet som er utviklet «Vi har en omfattende felles basis. Vi arbeider kontinuerlig med å styrke den ytterligere ved å legge til rette for at nordmenn og tyskere kan bli enda bedre kjent med hverandre. Det er, synes jeg, spesielt viktig at unge mennesker drar nytte av det rikholdige utvekslingstilbudet som er utviklet mellom våre to land. Når det gjelder reiselivet, viser tallene at tyske turister også i år vil utgjøre den største gruppen av utenlandske turister i Norge og at Berlin, som for tiden er én av verdens mest kreative byer, øver stor tiltrekning på mange nordmenn. Som du ser av dette bilaget, byr Tyskland også på mange andre interessante aspekter ikke minst innen kultur. Jeg ønsker deg inspirerende lesning! Med vennlig hilsen Detlev Rünger Ambassadør dpa - Bildfunk Alt det går strøm gjennom leverer Siemens For hundre år siden var det vannkraft og elektrisitetsverksutbygging i de store byene som dominerte Siemens aktivitet i Norge. I dag er selskapet en industri-, energi- og helsegigant med fokus på bærekraftige løsninger. Tekst: Siemens AS Visste du at Siemens har levert alle de nye t-banevognene i Oslo? Og at de produserte verdens første el-bil for over hundre år siden? Eller at de kan ta æren for å ha bygget opp det meste av vannkraftindustrien her i landet? Spekteret er stort; Siemens leverte Norges første gasskraftverk på Kårstø og i Norge er selskapet ledende på leveranse av avanserte diagnoseprodukter til helsevesenet. Siemens bidrar med infrastruktur som sikrer strøm til by og land. Og til havs; i november i år ble Siemens tildelt oppdraget med å elektrifisere Goliat plattformen, og er i god gang med planleggingen av landanlegget og ledningsnettet som skal sikre plattformen ute i Barentshavet en sikker og effektiv strømforsyning. Et viktig initiativ knyttet til grønne løsninger for Siemens er energieffektivisering. Et eksempel på et omfattende energieffektiviseringsprosjekt er Trondheim SmartCity. Her samarbeider Trondheim kommune, Bellona og Siemens om å gjøre Trondheim til verdens smarteste by når det gjelder energibruk. Og potensialet er stort. Hele 22 prosent er det mulig å redusere forbruket med, ifølge en egen rapport. Erfaringene fra Trondheim har Siemens allerede tatt med seg til andre byer i inn- og utland Vålerveien Moss Utgitt av: Forbundsrepublikken Tysklands ambassade Oscars gate Oslo Tlf E-post: Innholdet er produsert av Markedsmedia i samarbeid med ambassaden og sponsorer. Layout, trykk og annonser: Markedsmedia Distribuert med Dagens Næringsliv, desember Prosjektleder: Per Oskar Sjøli Tekst: Øyvind Kleiveland, Inger Lise Welhaven Hans Christian Færden, Kjell Jørgen Holbye Grafisk form: Otto Degerman & Lina Åberg Trykk: Dagbladet-Trykk Repro: JMS

3 ENERC Techn Annonsebilag fra næringslivsaktører og Tysklands ambassade 3 ENERCON: markedsleder gjennom innovasjon ENERCON er en global leder innen produksjon av vindkraftanlegg, med hovedkvarter i Aurich, Tyskland. ENERCON begynte på sin vei mot økonomisk/økologisk suksess da den nyutdannede ingeniøren Aloys Wobben grunnla selskapet i En liten gruppe ingeniører utviklet den første E-15/16-vindturbinen, med en nominell effekt på 55 kw. I begynnelsen brukte ENERCONsystemene girkasser. Overgangen Vertrieb ENERCON GmbH til den girløse teknologien skjedde i 1992, med Dreekamp ENERCONs 5 D Aurich første E-40/500 kw. Telefon Fax Med sine produkter og sin tjenesteportefølje tilbyr selskapet et mangfold av alternativer for gjennomføring av vindkraftprosjekter over hele verden. Produktspektret omfatter vindturbiner med en nominell kraftproduksjon fra 330 kw til 7,5 ENERCON GmbH Dreekamp 5 D Aurich Telefon Fax Technische Änderungen vorbehalten, Stand 07/10 MW. Den største vindturbinen dekker strømbehovet til 6000 husholdninger. Prefabrikkerte betongtårn og navhøyder på opptil 138 meter garanterer optimal avkastning på et hvilket som helst sted. ENERCON har satt nye standarder for teknologisk design i mer enn 25 år. Flaggskipet blant ENERCONs vindturbiner er det girløse drivverkssystemet. Et minimalt antall bevegelige deler reduserer den mekaniske belastningen og forlenger systemets tekniske levetid. Ikke minst takket være de aerodynamisk utformede rotorbladene, gir ENERCONs vindturbiner særs høy effekt kombinert med lavest mulig støynivå. Med mer enn vindturbiner installert i mer enn 36 land, er ENERCON en av de ledende produsentene globalt. I 2010 nådde ENERCON en eksportandel på mer enn 60 %, en andel som skal øke gradvis de kommende årene. Til denne dag har ENERCON skapt trygge arbeidsplasser for mer enn ansatte over hele verden, og har produksjonsanlegg i Sverige, Tyrkia, Portugal, Brasil og Canada. ENERCONs datterselskap ekspanderer nå med stor suksess i Norge. Det er forskjellige stillinger ledige i Maløy- og Åfjord-området, og ENERCON vil gjerne ha søknader fra kvalifiserte mennesker som er klare til å ta utfordringen. Du finner mer informasjon på nettsidene våre, www. enercon.de.

4 4 Annonsebilag fra næringslivsaktører og Tysklands ambassade Foto: Assunta Jaeger «I mange tyskeres øyne er Norge fortsatt kun et ferieland med fjell og fjorder. Det er greit, og turistnæringen drar god nytte av det» Julia Stöber Tyskland smaker bedre på tysk Ønsker man suksess i Tyskland, kan tyske språkkunnskaper være den aller viktigste tillitsskaperen. Heller tysk enn spansk det er gjerne valget norsk ungdom tar på videregående skole. Samtidig ønsker både regjeringen og næringslivet å styrke interessen for tysk. Tysk er en etterspurt kompetanse, fremholder Julia Stöber. Hun er statsautorisert tysk norsk tolk og visepresident for German Norwegian Network (GNN). Nettverket ble etablert 2004, etter et initiativ fra det norske utenriksdepartementet. For unge ledere Med German Norwegian Network fins det et tilbud for unge ledere mellom 35 og 45. Politikk, næringsliv og kultur fra begge land er representert på de årlige samlingene til nettverket som ble etablert i Målsetningen er å styrke kunnskap om og interessen for begge land, fortsetter hun. Hun viser til at Tyskland er Norges viktigste handelspartner og partnerland i EU. Som eksempel nevner hun at hvert tredje varme måltid som spises i Tyskland, er kokt på norsk gass. Åpner dører Selv om det å kunne tysk kan fungere som en tillitsskaper i det tyske markedet, er markedet selvfølgelig ikke lukket for ikketyske aktører. Olje- og gassindustrien er preget av engelsk. Men nye dører åpnes med tysk som nøkkel. Den som er dyktig på tysk, vil eksempelvis ha en stor fordel i forhandlinger, sier Stöber. Fremmede språk kan innebære misforståelser. Kan man det lokale språket, reduseres denne faren. Men det handler ikke bare om å unngå misforståelser. Trygghet og forutsigbarhet må også skapes, og det lokale språket kan være et svært effektivt verktøy for å få dette til. Tysk kan derfor være en konkurransefordel både for etablerte foretak og for unge jobbsøkere, fortsetter Julia Stöber før hun peker på Tysk-Norsk Ungdomsforum. Allerede i 2007 sluttet tyske E.ON Ruhrgas og norske Statoil seg til forumet. Det var det norske utenriksdepartementet som tok initiativ til Tysk-Norsk Ungdomsforum, og begge selskapene ble med som hovedsponsorer. Den tyske ambassaden i Oslo, Kunnskapsdepartementet og GNN er med som støttespillere. Tysk-Norsk Ungdomsforum samler hvert år til sammen hundre ungdommer fra Norge og Tyskland til treff dette er det største ungdomsinitiativet mellom våre land, forteller Stöber. Flere med Deltakerne samles hvert år for å diskutere temaer av felles interesse, bli kjent med hverandre og øke tyskkompetansen. Konferansespråket er tysk, og dette går ifølge Stöber faktisk bra. Antallet søkere øker fra år til år, og interessen er tydelig. Jobb- og karrieremuligheter med tysk står like mye i fokus som stipend- og utvekslingsmuligheter. Etter fire år ser man resultater, og Tysk-Norsk Ungdomsforum fortsetter i 2011 i Düsseldorf. Flere av norske ungdommene som deltok på de første treffene har nå valgt Tyskland som studieland, og flere av de tyske deltakerne velger Norge for et au pair-opphold. Framtidens tysk-norske brobyggere er på plass, smiler den engasjerte tolken Julia Stöber. Gode forbindelser Julia Stöber ønsker at begge land får et større og mer mangfoldig syn på hverandre. I mange tyskeres øyne er Norge fortsatt kun et ferieland med fjell og fjorder. Det er greit, og turistnæringen drar god av det. Men den norske regjeringen og næringslivet er interessert i å fremme et bredere bilde av Norge som også inkluderer de teknologiske-, og moderne næringsgrenene, sier hun. Språk og kommunikasjon henger sammen. Kommunikasjon og interkulturell kompetanse er en forutsetning for gode forbindelser. De gode forbindelsene mellom Norge og Tyskland er i dag et faktum, men med et lite stykke tysk smaker ifølge Stöber Tyskland litt bedre og norsk næringsliv vil bli enda bedre mottatt. Er det ikke det vi alle ønsker? spør Julia Stöber. Se mer: dnbnor.no Du har kommet til riktig sted Vårt team i Hamburg består av motiverte og internasjonalt kvalifi serte medarbeidere. I en årrekke har våre nordiske bedriftskunder og deres døtre profi ttert av vår erfaring i forbindelse med implementering av internasjonale betalingsformidlingssystemer / Cash Management. Vår Shipping, Offshore & Logistics division er representert i Hamburg og pleier kontakten mot tyske rederier og maritime logistikkselskaper. Ta gjerne kontakt med oss: DnB NOR Bank ASA, Filiale Deutschland Telefon:

5 Annonsebilag fra næringslivsaktører og Tysklands ambassade 5 Nyt livet på vei til Tyskland OSL-AS10-06 JUBILEUMSTILBUD Reis 2 Betal for1 Les mer og bestill på colorline.no/2for1 innen Fra kr 990,- for to personer. Gjelder når to reiser sammen i 3-stjerners lugar. Bestilles på nett. Kampanjekode 906AF Konferanse med havutsikt? Nå har vi gode kampanjepriser! Kontakt oss på

6 6 Annonsebilag fra næringslivsaktører og Tysklands ambassade En ekte tysklandsvenn Han har jobbet over hele verden og skrevet mer enn 60 bøker. Seks til syv ganger i året må Jahn Otto Johansen reise til Tyskland for å puste. Vi må ikke nøye oss med den overveldende angloamerikanske påvirkningen. Vi må holde en kanal åpen mot Tyskland, som er det viktigste landet i Europa. Priset Jahn Otto Johansen har arbeidet som journalist i en årrekke, blant annet for NRK og Dagbladet, og har mottatt en rekke utmerkelser, som den ungarske frihetsmedalje av Han var den yngste som har mottatt utmerkelsen Kommandør av Finlands løves orden, og den første nordmann som fikk Willy Brandt-prisen, og han har mottatt Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden. Johansen har også skrevet en rekke bøker om Tyskland. Kultur Tyskere er mye mer åpne enn andre europeere for å diskutere problemer som kan oppstå i fremtiden, og tysk presse er seriøs. Tyske forlag oversetter enormt mye litteratur, både fra sentraleuropeiske land og den tredje verden. Hver gang vi reiser hjem fra Berlin, må vi betale for ekstra bagasje. Vi har alltid veskene fulle av bøker, sier Johansen. Personlig synes jeg det er en skandale at det bare er Aftenposten som har en journalist på fulltid med Tyskland som arbeidsområde. VGs mann dekker mesteparten av Europa, mens NRK er ute derfra. Deres verdenskorrespondent som dekker Tyskland, bor i Brasil. Det er veldig arrogant, for NRK burde hatt en permanent korrespondent i det viktigste og mest interessante landet i Europa. Pusteturer Og tysklandsbesøkene hans skjer ofte. Johansen har lagt sin elsk på Tyskland, som han besøkte første gangen i Jeg er en Wahl-Berliner. Jeg har valgt Berlin som min hjemby, og den har flere og større kulturtilbud enn noen annen europeisk hovedstad. Det bugner av museer, kunstgallerier og musikk, sier Johansen. Det finnes fremragende operascener, balletter og spektakulære konserter. Det finnes også kunst og kultursentre som holder et høyt internasjonalt nivå, men som ikke engang er kjent i Norge. Min kone og jeg reiser til Berlin seks til syv ganger i året for å puste kulturelt og mentalt. Jeg traff også min kone der, en svensk germanist og skåning, sier han. Johansen var tilbake i Berlin senest i slutten av oktober, denne gangen for å åpne en kunstnerleilighet som han hadde kjøpt for Kunstnerforeningen. Utfordringer Det er ikke til å legge skjul på at Tyskland også har en rekke utfordringer som må løses. Man har innsett at velferdsstaten har blitt for generøs og dyr, men det er bred politisk enighet, fra sosialdemokratene til CSU, om at prinsippet skal beholdes, sier Johansen. Samtidig nøler ikke tyskerne med å gripe inn overfor ledere i industri og næringsliv som er mer opptatt av sitt eget ve og vel enn av samfunnets beste. Jeg har valgt Berlin som min hjemby Berlin har flere og større kulturtilbud enn noen annen europeisk hovedstad Ifølge Johansen er Tyskland dèt landet i EU som betaler mest inn i systemet, og dèt som får for lite igjen. I dag er tyske pensjonister kanskje blant de mest priviligerte i hele Europa, men om 30 år vil de oppleve en aldersfattigdom, sier han. Dette diskuteres alvorlig i Tyskland og er et viktig tema. Hygge Globetrotteren reiser ikke til Berlin bare for å oppleve kultur og snakke politikk med de innfødte. Mat og drikke er en viktig ingrediens i Jahn Otto Johansens gode forhold til Tyskland gjennom mer enn hundre besøk. Det går an å hygge seg ordentlig der for en rimelig penge. Om du ønsker å bruke masse penger på dyre årgangsviner, så er det også mulig, men det finnes veldig mange restauranter som serverer svært god mat og drikke til en rimelig penge. Retter laget av and, gås, hjort og villsvin og andre lokale produkter florerer over hele Tyskland, sier han. Johansens bilde henger på veggen i tre av stamkneipene hans i Berlin: Schildkröte, Dicke Wirtin og Zwiebelfisch. Foredrag Han deler gjerne sin store tysklandskunnskap så ofte han kan. Like etter at intervjuet er over, skal Jahn Otto Johansen holde foredrag på et eldrehjem i Oslo for en fullsatt sal. Tilhørerne har høy utdannelse og god tid, og de ønsker å ha en meningsfylt ferie. Og de er veldig opptatt av Tyskland og har oppdaget mange av Tysklands gode sider. Tyskland er åpent for alle som ønsker å gjøre seg kjent med landet, sier Jahn Otto Johansen.

7 Annonsebilag fra næringslivsaktører og Tysklands ambassade 7 Familieverdier i 110 år Miele har laget tyske kvalitetsprodukter for familier siden Det ikke så mange vet, er at selskapet også lager desinfektorer for sykehus og vaskeriutstyr som brukes i Nordsjøen. MIELE ER PÅ ALLE MÅTER et familiekonsern. Selskapet ble etablert i 1899 av Carl Miele og Reinhard Zinkann, og er fortsatt familieeid. Ledelsen i fi rmaet har hele tiden vært etterkommere av grunnleggerne og deres barn. Firmaet har skiftet toppledelse bare tre ganger på 111 år, og da hver gang til neste generasjon. I Norge har fi rmaet vært representert siden 1969, og dagens administrerende direktør, Dag Steenfeldt-Foss, er bare den andre gjennom mer enn 40 års drift. Han avløste den første norske sjefen for tolv år siden. Det kan virke som at om man først kommer innenfor dørene hos Miele, så blir man værende, sier markedssjef Mona Moen (selv med over 30 års fartstid!) med et smil. Kanskje ikke så rart i Miele vil vi at ting skal vare, enten det gjelder produktene våre eller relasjonen til kunder og egne ansatte, fortsetter hun. Kvalitetsprodukter Når det gjelder kvalitet, er Mieles produkter i en klasse for seg. Noe som også gjenspeiles i fi rmaets motto: Immer besser (alltid bedre). Historien om Miele handler om bedre kvalitet. Smeden Carl Miele bestemte seg i 1899 for å lage en melkeseparator, og for å hevde seg blant de mer enn 50 andre produsentene av dette bare i Westfalen, skulle forskjellen være kvaliteten. Mieles produkter skulle vare lenger, sier Dag Steenfeldt-Foss. Dette har vi holdt fast ved, og i dag ser man det blant annet på vekten og levealderen på våre produkter. Miele vaskemaskiner veier rundt 100 kg, som er ca. 30 kg mer enn de fl este konkurrentene. Vi følger med i utviklingen, men vil ikke kompromisse med kvalitetsdeler til fordel for lettere, mindre holdbare komponenter, sier han. Et Miele-produkt er skapt for å vare i minst 20 år i en vanlig husholdning, og er testet for dette. Variasjon Miele var tradisjonelt å fi nne først og fremst i vaskekjelleren. De siste tiårene har vi med stor fart også beveget oss inn på kjøkkenet. I dag er vi en fullsortiments leverandør av hvitevarer, og produktene inkluderer spennende nyheter som dampkokere, integrerte kaffemaskiner og lekre designventilatorer. Dessuten har vi produkter for profesjonelle brukere, som storhusholdninger, sykehus og lignende, sier Steenfeldt-Foss. Dette omfatter et bredt spekter fra desinfeksjonsutstyr for kirurgiske instrumenter til vaskeriutstyr for Nordsjøen. Kjeledressene på en oljeplattform er kanskje den tøffeste klesvasken i verden, og der ute går maskinene våre døgnet rundt, sier han. Ett merke Miele er økonomisk sett et bunnsolid selskap. Familiene bak har lagt stein på stein, og aldri måttet låne penger. Om to år fl ytter Miele Norge inn i nye lokaler utenfor Oslo også de fi nansiert av konsernets egne midler. Enmerkepolitikken har vært fi rmaets varemerke siden starten. Andre selskaper vokser gjennom oppkjøp og overtar på den måten fabrikker, produkter og varemerker som de ikke har utviklet selv. Dette kan innebære variasjon i sortiment, profi l og kvalitet. I Miele har veksten utelukkende vært organisk, og alle produktene er blitt utviklet innad i selskapet. Hos oss går det en linje fra grunnleggerne til dagens ledelse og videre til fabrikkene og produktene. De heter alle det samme et navn som borger for kontinuitet og kvalitet, sier Steenfeldt-Foss. Historien om Miele handler om bedre kvalitet. Smeden Carl Miele bestemte seg i 1899 for å lage en melkeseparator, og for å hevde seg blant de mer enn 50 andre produsentene av dette bare i Westfalen, skulle forskjellen være kvaliteten. Mieles produkter skulle vare lenger. Dag Steenfeldt-Foss. Dag Steenfeldt-Foss, administrerende direktør og Mona Moen, markedssjef.

8 8 Annonsebilag fra næringslivsaktører og Tysklands ambassade Tyskland Offisielt navn: Forbundsrepublikken Tyskland (Bundesrepublik Deutschland). Statsform: Forbundsrepublikk, en føderasjon av 16 delstater som har utstrakt selvstyre. De nasjonale myndigheter beslutter utenrikspolitikk, europapolitikk, justisog arbeidspolitikk, forsvarspolitikk, skatte-, helse og sosialpolitikk. Parlament: Forbundsdagen (Bundestag) Innbyggertall: 82.5 millioner. Hovedstad: Berlin, 3.4 millioner innbyggere. Areal: kvadratkilometer Høyeste fjell: Zugspitze 2962 m.o.h. Lengste elver: Rhinen 865 km, Elbe 700 km Største byer: Berlin (3.4 millioner innbyggere), Hamburg (1.7 mill.), München (1.3 mill.), Køln (1.0 mill), Frankfurt/Main ( ) Økonomi: Den tyske økonomien baserer seg på industriell produksjon, og blant de mest fremtredende industri-grenene er maskinindustri, bilindustri og kjemisk industri. Bilindustrien er har lange tradisjoner i Tyskland, og tyske bilmerker som Audi, BMW, Mercedes, Opel, Porsche og Volkswagen er verdenskjente. Allianz, BASF, SAP og Siemens er eksempler på andre internasjonalt kjente tyske selskaper. Ryggraden i det tyske næringslivet består allikevel av titusener av små og mellomstore bedrifter (med inntil 500 ansatte) som til sammen sysselsetter over 25 millioner mennesker. 10. Nordrhein-Westfalen Hovedstad: Düsseldorf Innbyggertall: 17.9 millioner Areal: kvadratkilometer Tysklands tettest og mest befolkede delstat, kjent for sine mange byer: Køln med sin gotiske domkirke, Bonn, som var Vest-Tysklands hovedstad etter krigen, og Ruhrområdet, Tysklands industrielle hjerte. Düsseldorf er viden kjent for sine motehus, Aachen, var europeisk hovedstad under keiser Karl den store, Duisburg, kontinentets største innlandshavn. Delstaten er knutepunkt for industrivirksomhet innen kull, stål, high-tech og biokjemi med selskaper som ThyssenKrupp, Bayer, E.ON, RWE, Deutsche Post og Deutsche Telekom. 7. Hessen Hovedstad: Wiesbaden Innbyggertall: 6 millioner Areal: kvadratkilometer Største by er Frankfurt am Main, som har Tysklands høyeste bygninger, den største flyplassen og flest banker inkludert den europeiske sentralbanken. Frankfurt-børsen er Tysklands ledende omsetningssted for aksjer og andre verdipapirer. Frankfurt er også sete for noen av de viktigste messene i Tyskland, bl.a. den årlige bokmessen og den internasjonale bilmessen. Opel i Rüsselsheim og Volkswagen ved Kassel er Hessens industrigiganter, og i Darmstadt holder European Space Agency (ESA) til. Landskapet er preget av fjell og daler. 11. Rheinland-Pfalz Hovedstad: Mainz Innbyggertall: 4 millioner Areal: kvadratkilometer Rhindalen mellom Bingen og Koblenz med sine sagn omsuste borger og slott blir også kalt Weinland- Pfalz på grunn av den store vinproduksjonen i Moseldalen og Rhindalen. Delstaten har et rikt næringsliv med bl.a. kjemiselskapet BASF. Ludwigshafen/ Mannheim-regionen (på hver sin side av Rhinen, sistnevnte i Baden-Württemberg), er et av Tyskland største industriområder. 12. Saarland Hovedstad: Saarbrücken Innbyggertall: 1 million Areal: kvadratkilometer Delstaten har skiftet nasjonalitet åtte ganger gjennom de siste 200 årene. Nærheten til Frankrike er tydelig i det regionale kjøkkenet og i livsstilen generelt. Stålog bilindustri preger næringslivet, men tradisjonelle bransjer som maskinproduksjon og keramikkindustri spiller fremdeles en stor rolle. Flere store forskningsinstitutter er lokalisert i delstaten. 9. Niedersachsen Hovedstad: Hannover Innbyggertall: 7.9 millioner Areal: kvadratkilometer Dette er den nest største delstat. Den strekker seg fra Nordsjøen til Harz-fjellområdet hele strekningen byr på flott natur. De østfrisiske øyene, Teutoburger Wald og Lüneburger Heide hører også til blant Tysklands yndede rekreasjonssteder. Byene Goslar og Hildesheim står oppført på UNESCOs liste over kulturminnesmerker. Volkswagen har sitt hovedkvarter i Wolfsburg, Continental i Hannover og stålprodusenten Salzgitter i byen med samme navn. Hannover er også kjent for sine store internasjonale messer. 2. Freistaat Bayern Hovedstad: München Innbyggertall: 12.5 millioner Areal: kvadratkilometer Den største og eldste av de tyske delstatene. Har både høye fjell, store innsjøer, skoger og landbrukslandskap og er internasjonalt kjent for sine øl- og pølsespesialiteter, Oktoberfesten og historiske bygninger som eventyrslottet Neuschwanstein. München har noen av verdens fremste museer innen klassisk og moderne kunst. Store selskaper som BMW, Audi, Siemens, MAN og EADS (Airbus) holder til her. 1. Baden-Württemberg Hovedstad: Stuttgart Innbyggertall: 10.7 millioner Areal: kvadratkilometer Den nest største av de tyske delstatene (i folketall). Her hører bl.a. Bosch, Boss, DaimlerChrysler, Porsche, Stihl og SolarWorld hjemme. En kulturell høyborg med verdenskjente universiteter som Heidelberg og Tübingen og over tusen museer. Også kjent for sine mange romantiske byer, vinområder og naturopplevelser. 13. Freistaat Sachsen Hovedstad: Dresden Innbyggertall: 4.1 millioner Areal: kvadratkilometer Dresden, Leipzig og Meißen er kjente byer, sistnevnte verdenskjent for sin porselensfabrikk. Sachsen er en dynamisk næringsregion med mange bedrifter innen bilindustri, men også nye næringer som chipproduktion, solarindustri og biokjemi. Sachsen er kjent for et rikt kulturliv, med bl.a. Dresdens Semperoper, Gewandhaus og Thomanerchor i Leipzig, hvor Johann Sebastian Bach virket som kantor.

9 Annonsebilag fra næringslivsaktører og Tysklands ambassade 9 Foto: Wolfgang Scholvien 8. Mecklenburg- Vorpommern Hovedstad: Schwerin Innbyggertall: 1.6 millioner Areal: kvadratkilometer Landskapet er preget av blått og grønt, med mer enn innsjøer og store grøntarealer. Den 350 kilometer lange kystlinjen mot Østersjøen regnes som Tysklands vakreste. Turisme er en svært viktig inntekts kilde i denne delstaten. Den største turist magneten er Rügen Tysklands største øy, som faktisk var svensk frem til Skipsbygging og landbruk er andre viktige næringer. 15. Schleswig-Holstein Hovedstad: Kiel Innbyggertall: 2.8 millioner Areal: kvadratkilometer Skipsbygging og fiske har stått sentralt, men i dag har turisme og landbruk tatt over. Marin teknikk- medisin-, miljø- og energiteknikk er i vekst. To tredjedeler av den tyske flaggflåten hører hjemme i delstaten. Mest kjente byer er Kiel og Lübeck. Marsipanen fra Thomas Manns hjemby Lübeck er kjent også for mange nordmenn. Øya Sylt er et yndet feriested for mange tyskere. 5. Freie Hansestadt Bremen Hovedstad: Bremen Innbyggertall: Areal: 404 kvadratkilometer Vokste seg til velstand gjennom klassiske handelsvarer. Den minste av de tyske delstatene består av byene Bremen og Bremerhaven. Bremerhaven er Bremens dypvannshavn og ligger ved elven Wesers utløp. Bremen er kjent for sin vakre rådhusplass og sine barokk- og renessansebygninger, som vitner om en tradisjonsrik og velstående kjøpmannsby. Industrielt er Bremen preget av romfart, bilproduksjon og vindkraft. 3. Berlin Hovedstad: Berlin Innbyggertall: 3.4 millioner Areal: 891 kvadratkilometer Tysklands hovedstad fra 1871 til 1945 og igjen etter Etter andre verdenskrig var Berlin en delt by med 4 soner (amerikansk, britisk og fransk i vest, russisk i øst). I 1961 bygget DDR-regimet Berlinmuren. Murens fall i 1989 ble et symbol, ikke bare for Tysklands gjenforening, men også for den politiske integrasjonen i hele Europa. Berlin byr på et kulturliv i verdensklasse bl.a. med Museumsinsel Europas største museumskompleks. Gjennom de siste årene har Berlin opplevd store fornyelser, med storstilte oppussingsprosjekter og en rekke nye, markante bygg. 4. Brandenburg Hovedstad: Potsdam Innbyggertall: 2.5 millioner Areal: kvadratkilometer Omslutter Berlin på alle kanter og er kjent for sine skoger, innsjøer og mange vakre slott. Hovedstaden Potsdam regnes som en av Tysklands vakreste byer, med renessanseslottet Sanssouci. Her ligger også Tysklands film-by Babelsberg, og i Frankfurt/Oder ligger Europa-universitetet Viadrina. 14. Sachsen-Anhalt Hovedstad: Magdeburg Innbyggertall: 2.3 millioner Areal: kvadratkilometer Georg Friedrich Händel og Martin Luther er delstatens mest kjente personer. Luther-byen Wittenberg er godt besøkt. Området er også kjent for sin kjemiske industri som er konsentrert omkring byene Leuna (Total), Schkopau (Dow Chemical), Wolfen og Bitterfeld, hvor også Tysklands største solenergibedrift Q-cells holder til. På 1920-tallet oppstod Bauhaus-stilen i Dessau. Berlin som turistmagnet Berlin er ensbetydende med kunst og kultur. Med vitenskap og politikk. Førsteklasses mat, avantgardekunst, festivaler og shopping på høyt nivå. Berlin er, og har, alt! Den tyske hovedstaden er i dag en av Europas desidert mest spennende byer. Med sine rundt 3.4 millioner innbyggere fra over 180 nasjoner er Tysklands største by et viktig senter for europeisk politikk. I tillegg til å ha noen av verdens fremste universiteter kan Berlin også by på det beste innen kultur, museer, teatre og orkestre og hele tre operaer. Den ultimate Berlinopplevelsen er å gå ut og spise frokost. De fleste kafeer i Berlin serverer frokost hele døgnet. På søndagene er det store brunchbuffeter til en bra pris. Anne-Kirsti Karlsen ved den norske ambassaden i Berlin Etter murens fall 9. november 1989 er mangfoldige milliarder brukt på oppussing av hovedstaden. I dag fremstår Berlin som en moderne storby med historisk sus. Brandenburger Tor er selve varemerket. Kronet med kvadrigaen, seiersgudinnen Victorias hestespann, lå den på grensen, i ingenmannslandet mellom Øst- og Vest-Berlin under den kalde krigen. Et besøk her og ved Checkpoint Charlie er obligatorisk. På Kurfürstendamm, som med sine mange hoteller, forretninger og restauranter var selve paradegaten i det tidligere Vest-Berlin, ligger Gedächtniskirche, som ble bombet sønder og sammen under den andre verdenskrig. Bare tårnet sto igjen. Ved siden av tårnet ble den nye kirken bygget opp som et symbol for det Berlin som reiste seg etter krigen. Historien er nesten til å ta og føle på når du spaserer ned Unter den Linden, paradegaten i det tidligere Øst-Berlin, som strekker seg ut fra Brandenburger Tor. Ellers gjør Berlin seg aller best på leid sykkel, alternativt de rimelige rutebussene nr. 100 og 200, som på sin vei mellom øst og vest passerer de viktigste severdighetene i Berlin. Legg turen til Prenzlauer Berg, en spennende og trendy bydel som med sine kneiper, kafeer, restauranter og shoppingmuligheter har blitt et yndet sted for unge mennesker. Frem til Berlinmurens fall lå fasadene på husrekkene i Bernauer Strasse i vest, mens inngangsdørene befant seg i øst, noe som medførte mangt et fluktforsøk. Den første grenseovergangen som ble åpnet etter murens fall, lå nettopp her, ved Bornholmerstrasse. Listen over Berlins museer er lang. På Museumsinsel, som ligger på en øy i elven Spree, kan du slå flere fluer i en smekk; både Neues Museum, Altes Museum, Pergamonmuseet, Alte Nationalgalerie og Bode-museet. For dem med moderne kunstsmak anbefales Neue Nationalgalerie, Berlins avdeling av Guggenheim-museet, eller Berlinische Galerie. Sports- og historieinteresserte vil ha glede av å besøke Olympiastadion fra 1936, og får du mulighet til å høre Berlinerfilharmonikerne i deres eget konserthus, bør du ikke la anledningen gå fra deg. 6. Freie und 16. Freistaat Thüringen Hansestadt Hamburg Hovedstad: Erfurt Hovedstad: Hamburg Innbyggertall: 1.7 millioner Areal: 755 kvadratkilometer Hamburg er Tysklands nest største by. Havnen, som er Tysklands største og viktigste, spiller en nøkkelrolle for byens og hele Tysklands næringsliv. En rekke store selskaper hører hjemme her, som Airbus og Niveakonsernet Beiersdorf. Hamburg er også en medieog vitenskapsby og har et rikt kulturliv. Innbyggertall: 2.2 millioner Areal: kvadratkilometer Kjent for Thüringer Wald, Rostbratwurst, den historiske Wartburg, Goethe- og Schiller-byen Weimar, som også var stedet hvor Tysklands første demokratiske forfatning ble vedtatt. Thüringen er Tysklands grønne hjerte, med åkerlandskap, skoger og romantiske daler. Zeiss og Opel er viktige industribedrifter. Slott, museer, teatre, gallerier og arkitektoniske mesterverk fra Bauhaus-tiden lokker i dag turister til Thüringen. Verdens største nyttårsfest Ingenting er som å feire inngangen til et nytt år i Berlin, på verdens største nyttårsfest-, ved Brandenburger Tor. I fjor sørget et vell av konsertscener, lysinstallasjoner og boder for en elektrisk stemning for de rundt én million festdeltagerne. I år er du kanskje en av dem? Foto: Wolfgang Scholvien

10 10 Annonsebilag fra næringslivsaktører og Tysklands ambassade dpa God jul med norsk tre Mens mang en Ola og Kari Nordmann ser ut til å foretrekke danske trær til jul, setter berlinerne ekstra stor pris på den norske julegrana. For mange nordmenn er Drøbak selve julebyen. Her holder Julenissen til. På Julehuset kan du titte på og kjøpe julepynt året rundt, og til Julenissens postkontor kommer en jevn strøm av ønskelister fra håpefulle barn over hele verden. Da muren falt i 1989, ønsket befolkningen i Drøbak og Frogn å gi Berlin en gave som skulle symbolisere omtanke og håp. Hva var vel mer naturlig enn å sende et juletre? I 1990, i tide for det gjenforente Tysklands første felles julefeiring, ble det aller første treet fra Frogns skoger reist på Pariser Platz. Dette området var tidligere en del av grensesonen og Berlin-muren, forbudt både for øst- og vest-berlinere i nesten 30 år. Her gikk østtyske grensevakter med maskinpistoler, klare til å skyte mot dem som prøvde å løpe mot Vest-Berlin et par hundre meter unna. I dag strekker julegrana foran Brandenburger Tor seg fredelig og stolt mot himmelen. Etter å ha bivånet selve hogsten den 16. november kunne tysk presse forsikre Berlins innbyggere om at treet nå var felt med kirurgisk presisjon, og ville rekke frem i tide, til den tradisjonelle tenningen av lysene første søndag i advent, med Berlins borgermester og representanter både for den norske ambassaden og Frogn kommune til stede. På menyen står tysk Glühwein, pølser og norske pepperkaker i tillegg til kulturelle innslag. Det er imidlertid ikke bare Berlin som kan skilte med norsk juletre. Både Hamburg og Düsseldorf har siden slutten av 70-tallet fått sin årlige norske, høyreiste gran fra henholdsvis Trondheim og Lillehammer. Dyktig. Dristig. Engasjert. VNG Norge AS er et datterselskap av tyske VNG Verbundnetz Gas AG med ansvar for konsernets oppstrømsvirksomhet. Vi har operatørskap i Norge og en spennende lisensportefølje med produksjon og utbyggingsprosjekt. VNG Norge ønsker å vokse gjennom deltakelse i lisensrunder og kjøp av andeler. I år ble VNG Danmark ApS opprettet i København som et heleid datterselskap av VNG Norge. Gjennom vår danske datter eier vi 15 prosent i lisensene 4/98 og 3/09, Svane og Solsort. I Solsort-prosjektet er det nettopp gjort et lovende oljefunn. VNG Norge teller nå 53 ansatte, fordelt på kontorene i Stavanger og Oslo, og vokser snart til 60. VNG Norge er en spennende bedrift både som forretningspartner og som arbeidsgiver. Besøk oss på VNG_Norge_246x175_DRUCK_2010_12.indd :58:32

11 Annonsebilag fra næringslivsaktører og Tysklands ambassade 11 Økonomisk oppsving i Tyskland Av Rainer Brüderle, Tysklands nærings- og teknologiminister Kjære lesere av Dagens Næringsliv, 2010 har Tysklands økonomi skiftet gir og kommet opp i god fart. Regjeringen regner nå med en økning av brutto nasjonalprodukt på 3,4%. Det er ikke lenge siden bildet så annerledes ut - i vår gikk man ut i fra en vekst på rundt 1,4%. Den kraftige veksten gjør Tyskland til et konjunkturlokomotiv for hele Europa. Alt tyder nå på at det ikke dreier seg om en flyktig konjunkturlune, men om en stabil veksttrend. For 2011 kalkulerer vi med en vekst på 1,8%. Vi opplever et realt oppsving i XL-format som også har det gode ved seg at det fører til økt sysselsetting. Takket være en fleksibel og klok sysselsettingspolitikk som regjeringen og dens partnere har ført gjennom finanskrisen, har det tyske arbeidsmarkedet vist seg å være mer robust enn i flere andre land. Nøkterne lønninger, fleksible arbeidstider og korttidsarbeid har lønt seg for oss. I oktober krøp tallet på arbeidsløse under 3-millioner-grensen og ligger dermed på det laveste nivået på 18 år. Stadig flere mennesker kommer i arbeid. Til sammen er 40,9 millioner mennesker nå i jobb - det er ny rekord. Mulighetene er gode for at vi i 2011 kan oppnå som gjennomsnitt at mindre enn tre millioner mennesker er arbeidsledige. Det vil i så fall være et årsgjennomsnitt som vi ikke har opplevd siden tiden rundt Tysklands gjenforening. På grunn av den positive økonomiske utviklingen, lav prisstigning og skattelettene som ble innført i begynnelsen av året, vil arbeidstakernes reelle nettoinntekter i inneværende år stige med rundt 2,7%. Med den høyeste lønnsstigningen og den laveste arbeidsledigheten på nesten 20 år får nå også Tysklands innbyggere merke oppsvinget på kroppen. Når inntektene stemmer og arbeidsplassene er sikret, stiger også kjøpelysten. Den positive økonomiske utviklingen merkes på stadig flere områder og står i dag støtt på to ben: veksten er ikke lenger utelukkende tuftet på Tysklands eksportnæringer, men i stigende grad også på nasjonal etterspørsel. Rekordetter spørsel etter utenlandske produkter og raskt stigende importtall gjør kritiske stemmer som hevder at den tyske økonomiske modellen er rent eksportorientert, til skamme. Økt etterspørsel i det tyske markedet fører til at Tyskland yter et vesentlig bidrag til å redusere den makroøkonomiske ubalansen i Europa. Med en sterk og konkurransedyktig industriell basis er tysk økonomi i stand til i særlig grad å profitere på oppgangen i internasjonal økonomi. Tysk industri leverer maskiner og anlegg som er spesielt etterspurte i voksende markeder, fremfor alt i Asia. De små og mellomstore bedriftene spiller en stor rolle i tysk næringsliv - ikke bare har de kommet bedre ut av krisen enn mange av de større bedriftene, men de har også i vesentlig grad bidratt til den kraftige veksten i Tysklands økonomi. Langsiktig orienterte forretningsmodeller, tette forbindelser både til lokalmiljøet, kunder og egne medarbeidere gjør de tyske små og mellomstore bedriftene både hardføre og fremgangsrike. De små og mellomstore selskapene utgjør faktisk selve kjernen i tysk næringsliv - og for å sikre at de fortsatt kan være en drivende kraft for vekst og sysselsetting, tok Nærings- og teknologidepartementet i De små og mellomstore selskapene utgjør selve kjernen i tysk næringsliv begynnelsen av 2010 initiativ til en rekke nye og målrettede tiltak. Blant annet vil vi forbedre skatte- og investeringsmessige rammebetingelser, vi vil gå inn for mer omfattende finansieringsmuligheter, arbeide for en systematisk reduksjon av byråkratiske hindringer, vi vil støtte de små og mellomstore aktørene i deres innsats for å etablere nye markeder i utlandet og vi vil satse på å sikre fremtidig tilgang på fagpersonale. Rainer Brüderle, nærings- og teknologiminister Jo mer den økonomiske veksten griper om seg, desto viktigere er det at vi sørger for å få fjernet potensielle bremseklosser underveis. Den uheldige demografiske utviklingen med synkende antall skoleelever innebærer at det i de kommende årene vil være en sentral utfordring for tysk næringsliv å sikre tilgangen på fagpersonell. Den gode markedsutviklingen vi opplever nå tyder på at behovet for kvalifiserte medarbeidere bare vil fortsette å vokse. Strategien fra regjeringens side må bygge på to søyler. For det første må vi sørge for en mye bedre utnyttelse av potensialet i vårt eget land, for eksempel ved å bedre utdanningstilbudet, tilby eldre mennesker nye yrkesmessige perspektiver og integrere kvinner i arbeidslivet i mer omfattende grad. For det andre må Tyskland gjøres mer attraktivt for kvalifiserte mennesker fra andre land. Den tyske regjeringen retter sin politikk inn på å dra nytte av det økonomiske oppsvinget og å sørge for at det utvikler seg til vedvarende vekst. Det er svært viktig at vi nå fortsetter med konsolideringen av statsbudsjettet og stopper inngrep i markedsbaserte prosesser. Det gjelder å støtte opp under individuell ansvarlighet og ikke bidra til en svekket konkurranseevne. Den statlige krise hjelpen må vike til fordel for at vekstkreftene får utfolde seg fritt. Dette vil føre til at vi ikke bare styrker vekstfaktorene, men at vi også vinner tilbake det næringspolitiske handlingsrommet. Bare på denne måten vil oppgangen fortsatt kunne vinne både kraft og bredde. Dette vil ikke bare være til gagn for Tyskland, men også for resten av euro-området og hele Europa. Rainer Brüderle Nærings- og teknologiminister i Tyskland dpa Grette leverer forretningsjuridiske tjenester til næringslivet og det offentlige. Med 65 spisskompetente og bransjeorienterte advokater ytes spesialisert og kommersielt orientert juridisk rådgivning av høyeste kvalitet. For å bistå norske klienter med virksomhet i Tyskland har vi etablert vår German Desk. Adresse: H. Heyerdahls gate 1, Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo Telefon: Faks: E-post: German Desk Grettes German Desk består av de tyske advokatene Dr. Roland Mörsdorf og Christoph Morck. Begge snakker flytende norsk. Videre består German Desk av de norske advokatene Amund Brede Svendsen og Jacob S. Bjønness-Jacobsen som har arbeidserfaring fra Tyskland og snakker flytende tysk. En slik faglig og språklig kompetanse gjør oss til et av de få advokatfirmaene i Norge som kan tilby rådgivningstjenester i tysk rett på norsk. Rådgivningstjenester i tysk rett German Desks rådgivningstjenester i tysk rett omfatter blant annet: Arbeidsrett: Ansettelsesavtaler for daglig leder, arbeidskontrakter, virksomhetsoverdragelse Fast eiendom: Leieavtaler, kjøp og salg av fast eiendom, due diligence, kjøpekontrakter Handelsrett: Agentavtaler, distribusjonsavtaler, alminnelige kontraktsvilkår M&A: Fusjon og oppkjøp, share og asset deals, due diligence, kjøpekontrakter, post-closing Selskapsrett: Stiftelse av selskaper, selskaps- og aksjonæravtaler, kapitalbeskyttelse Dr. Roland Mörsdorf Partner, Rechtsanwalt Christoph Morck Rechtsanwalt, Advokat Amund Brede Svendsen Partner, Advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen Partner, Advokat annonse_germandesk.indd

12 12 Annonsebilag fra næringslivsaktører og Tysklands ambassade Made in Germany Tyskland er et høyteknologi-land og tysk industri leverer høyteknologisk utstyr av ypperste klasse til både næringsliv og private husholdniger. Landet regnes blant de høyest utviklede industrinasjoner i verden og er i dag verdens nest største eksportør av varer, bare Kina er foran. Bosch, Daimler, Lufthansa, SAP, Siemens og VW er eksempler på internasjonalt kjente tyske varemerker som står for innovasjon, kvalitet og tekniske nyvinninger. Men det er Tysklands små og ofte ukjente mellomstore bedrifter innen maskinbygging og verkstedsindustrien som utgjør ryggraden av den tyske industrien. Tyskland er verdens fjerde største økonomi etter USA, Japan og Kina. Med over 80 prosent eksportandel er det først og fremst industrien som er drivkraften i handelen med utlandet. Tyskland har kommet styrket ut av den internasjonale og svært så turbulente finanskrisen, og først og fremst er det eksportnæringen som opplever et økonomisk oppsving. I henhold til tyske Statistisches Bundesamt steg tysk eksport i juni i år med hele 28,5 prosent i forhold til samme måned i fjor. Bare i juni måned leverte Tyskland varer til utlandet til en samlet verdi av 86,6 milliarder Euro, og i 2011 forventes en ytterligere økning på minst åtte prosent. Tyskland er i dag verdens nest største eksportnasjon. På grunn av et forholdsvis høyt lønnsnivå, legger tyske bedrifter stor vekt på å ligge i forkant av sine konkurrenter når det gjelder kvalitet og service. Universiteter og høg skoler er ansvarlig for forskning, men i motsetning til mange andre land foregår mye av forskningen også utenfor universitetene. Tyskland er det landet i EU som melder inn flest patenter fornybar energi og nanoteknologi er de mest sentrale områdene i tillegg til de tradisjonelle satsingsområdene bil og kjemi. Samtidig som Tysklands eksport av varer når nye høyder importerer landet mer enn noen gang før. Dette viser at også innenlandsk konsum har skutt fart. Juni 2010 var med sine 72 milliarder Euro en all time high, og tilsvarte en økning på nærmere 32 prosent i forhold til samme måned året før. Blant varene som Tyskland er mest avhengig av å importere er norsk olje og gass. Norge og Tyskland er nært knyttet til hverandre også med hensyn til energi- og klimapolitikk Tyskland og Norge har vært nære handelspartnere i en årrekke, og olje- og gassindustrien er ett område hvor våre to land har et spesielt nært samarbeid. Norge og Tyskland er nært knyttet til hverandre også med hensyn til energi- og klimapolitikk. Et eget energipartnerskap omfatter blant annet et samarbeid mellom de to landenes energimyndigheter og energiaktører. Senest i oktober inneværende år møttes ministre fra begge land for blant annet å diskutere tysk-norsk samarbeid innen offshore vindkraft, CO2 fangst og -lagring samt muligheter for kabelforbindelser for å styrke strømforsyningen til begge land. Lufthansa Airbus A på Frankfurt airport i Frankfurt/Main dpa Tysk bilindustri her representert ved den internasjonale bilmessen IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) i Frankfurt dpa - Fotoreport BASF Wintershall Mens Tyskland selger biler og maskiner til Norge, er Norge en av Tysklands viktigste leverandører av naturgass og råolje. De norske råvarene er essensielle blant annet for verdens ledende kjemikalieselskap. Tekst: Wintershall Norge ASA Norge har eksportert gass til Tyskland i over 30 år, og i dag blir over en tredel av Tysklands gassforbruk dekket gjennom leveranser fra Norge. BASF er i dag Tysklands største industrikonsument av naturgass. I tillegg er raffinert petroleum, såkalt nafta, det viktigste råmaterialet for selskapet. Den behandles i en dampcracker som spalter nafta. Samtidig produserer denne prosessen også to av de viktigste molekylene i den kjemiske industrien; etylen og propylen. Disse materialene er utgangspunktet for plast, rengjøringsmidler, forskjellige typer voks, jordbruksprodukter, maling og mye mer. -Så å si alle produkter som BASF produserer og selger har sitt utgangspunkt i dampcrackeren. Vi leverer produkter til interne så vel som eksterne kunder for alle typer industrier, for eksempel kjemisk produksjon, konstruksjon, næringsmiddel industri og jordbruk, forklarer Uwe Kirchgäßner som er leder for BASFs forretningsenhet Petrochemicals Europe. Wintershall er et datterselskap av BASF, og er Tysklands største produsent av olje og gass. Selskapet har deltatt i den globale utvinningen og produksjonen av råolje og naturgass i mer enn 75 år. Sammen med sine datterselskaper WINGAS og WINGAS TRANSPORT er selskapet også en viktig leverandør av gass til det tyske markedet og resten av Europa. Det norske datterselskapet Wintershall Norge ASA, som har base i Stavanger, er en av de største lisensholderne i Norge. Vi leverer produkter til interne så vel som eksterne kunder for alle typer industrier.

13 Annonsebilag fra næringslivsaktører og Tysklands ambassade 13 = kvalitet ICE-jernbanestasjonen i Køln picture alliance Sikker drift i naturreservat I mer enn 20 år har det tyske selskapet RWE Dea produsert olje midt i et naturreservat uten å påvirke omgivelsene negativt. Tekst: RWE Dea Norge AS Oljeriggen Mittelplate (Die Bohr- und Förderinsel Mittelplate) er konstruert som en kunstig øy i Wattenmeer Nasjonalpark i delstaten Schleswig-Holstein, bare 12 kilometer fra land. Ettersom Mittelplate ligger i et naturreservat skjer oljeutvinningen uten skadelige utslipp til sjø. Rent Ingen utslipp har skjedd i Mittelplates nesten 25-årige historie. Plattformen er hermetisk lukket og alt som kommer inn på plattformen blir renset før det blir transportert vekk eller sluppet ut igjen, sier Hugo Sandal, som er administrerende direktør for RWE Dea Norge. Firmaet er en del av RWEkonsernet, et av Europas ledende energiselskaper og 3. største elektrisitetsprodusent. På Mittelplate-plattformen kan man faktisk gå rundt i sokkelesten. Til og med regnvannet som faller på plattformen blir renset før det slippes ut i sjøen, sier Sandal. Erfaring RWE Dea Norge har lang erfaring med utvinning av olje og gass, og har vært på norsk sokkel i 37 år. Selskapet har høy leteaktivitet på norsk sokkel, og har nylig blitt tildelt lisenser i utfordrende områder som Barentshavet og Norskehavet. Planen er at selskapets vekst hovedsakelig skal skje gjennom letevirksomhet. Zidane er vårt foreløpig siste funn, på mellom fem og 18 milliarder standard kubikk meter utvinnbar gass. Tyskland er største kjøper av norsk gass og behovet for gass er stadig økende, sier Sandal. Tyskland er største kjøper av norsk gass og behovet for gass er stadig økende

14 RWE Dea Norge Foto: Jens Sølvberg INVESTERER PÅ NORSK SOKKEL. RWE Dea Norge er et tysk oppstrømsselskap som har vært i Norge i mer enn 35 år. Selskapet gjorde nylig et gassfunn på en egen-operert lisens i Norskehavet, og er nå i ferd med å se på løsninger for å kommersialisere funnet. Vi deltar også i to av de viktigste funnene gjort på norsk sokkel i senere tid, Luno og Jordbær, og vil ha en stigende produksjon i årene som kommer. Vi prioriterer sikkerhet fremfor kostnadsbesparelse. Vi har ledende kompetanse innen olje- og gassutvinning i miljøsensitive områder. På oljefeltet Mittelplate, som ligger i et tidevannsområde i en naturpark i den tyske delen av Nordsjøen, har vi operert i mer enn 20 år uten utslipp til sjø. Med en finansielt sterk eier, langtidsperspektiv, positive medarbeidere som utnytter og utvikler kompetansen sin, og en omfattende geologisk database, går selskapet en spennende fremtid i møte. RWE Dea er del av RWE-gruppen, grunnlagt i 1898, som er et av Europas største energiselskaper. RWE Dea Norge AS Pb. 243 Skøyen, 0213 OSLO, tel , FASETT ill:slingshot Studio Wintershall Norge har de siste 18 månedene hatt en imponerende merittliste når det gjelder leteaktivitet, med fire svært lovende olje- og gassfunn. Vi vil fortsette vårt fokus på både lete- og produksjonsvirksomhet, og vår satsing har allerede gitt resultater. Vi får ting til å skje, det er vår oppgave og en viktig del av vår hverdag. Av og til ganske små ting. Andre ganger ganske imponerende. Shaping the future. Wintershall Norge Kanalpiren, Laberget 28, 4020 Stavanger

15 Bayerngas Norge AS Høyt trykk - Høy temperatur Siden oppstarten i 2006 har Bayerngas Norge etablert seg i norsk, dansk og britisk sektor. Videre vekst er målet. For å nå våre mål trenger vi deg som trives med utfordringer og læring. 60 ansvarlige, ambisiøse, åpne og kreative ansatte søker nå flere likesinnede. Bayerngas Norge har fokus på brønner med høyt trykk og høy temperatur. Nå leter vi etter kolleger som kjennetegnes av det samme. Se vår hjemmeside for informasjon om våre ledige stillinger: Department manager Geology and Geophysics Analysis and Support Business Development Advisor Document Manager Bayerngas Norge er et olje- og gasselskap med aktiviteter i Norge, Danmark og Storbritannia. Vi er prekvalifisert som operatør i norsk sektor, og er operatør på fire felt i britisk sektor. Bayerngas Norge har andeler i totalt 43 lisenser i Norge, Danmark og Storbritannia og skal fram til 2015 delta i utbyggingen av ni felt. Bayerngas Norge tar del i hele verdikjeden og framstår som en attraktiv partner i oljeindustrien.

16 16 Annonsebilag fra næringslivsaktører og Tysklands ambassade Foto: MORTEN BRakestad lysbordet/no Arne Westeng, administrerende direktør i Bayerngas Norge, understreker betydningen norsk eksport av naturgass til Europa. Fakta om Bayerngas Norge Etablert i Norge i 2006 Eies av Bayerngas (31,5 %), Stadtwerke München (31,3 %), SWM Gasbeteiligung (30,1 %), TIGAS- Erdgas Tirol (3,75 %) og Swissgas (3,3 %) 60 ansatte i Norge, Danmark og UK Er operatør for fire lisenser på britisk sokkel, og har andeler i totalt 42 lisenser fordelt på norsk, dansk og britisk sokkel Forventer å ha rundt 8-10 felt i drift innen 2015 Bayerngas Norge vil omsette for omlag 2 milliarder kroner i 2011 Bringer miljøvennlig gass til Europa D e europeiske energiselskapene ønsker sikre energileveranser. Derfor har vi de senere årene sett en betydelig endring av aktørbildet på norsk sokkel. I dag er fem store tyske energiselskaper aktive på sokkelen. Denne type selskaper vil trolig bli viktigere på norsk sokkel i fremtiden fordi de er finansielt sterke og har et langsiktig perspektiv. Ett av disse er Bayern gas Norge som er i kraftig vekst. Eierne av Bayerngas Norge leverer gass til forbrukerne i Tyskland, Østerrike og Sveits. Gjennom engasjementet i Bayerngas Norge blir eierne mindre avhengig av gassleveransene fra Russland. Bayerngas Norge har bidratt til eiernes målsettinger ved å bygge et godt funda ment av reserver. Bayerngas Norges største eier, Stadtwerke München (SWM), har satt seg ambisiøse miljømål: Innen 2015 skal SWM levere tilstrekkelig elektrisitet fra fornybare energikilder til å forsyne alle private hushold i München. Dette tilsvarer om lag 2 milliarder kilowattimer per år. Innen 2025 skal produksjonsvolumet fra fornybare energikilder være tilstrekkelig til å dekke hele Münchens behov for elektrisitet. Dette tilsvarer om lag 7,5 milliarder kilowattimer og vil gjøre München til verdens første by med mer enn én million innbyggere basert på fornybar energi. For å få til dette har Stadtwerke München investert tungt i vindparker og er blant annet med i to av verdens største vindparker offshore. En utenfor Danmark (DanTysk) og en utenfor Wales (Gwynt y Môr). Til sammen investerer SWM nærmere 10 milliarder kroner i disse vindparkene. I tillegg er SWM tungt inne i et solvarmeanlegg i Spania (Anda sol 3) som strekker seg over to kvadrat kilometer, eller tilsvarende fyrste dømmet Monaco, sier Arne Westeng, admini strerende direktør i Bayerngas Norge. Samtidig satser SWM betydelig innenfor naturgass. Sett fra det europeiske kontinentet er naturgass et attraktivt og miljøvennlig energialternativ sammenlignet med kullkraft. I Tyskland er miljøbevegelsen pådriver for økt bruk av gass i kraftsektoren. De ser at en massiv utbygging og bruk av vindkraft ikke er mulig uten at man har tilgang på fleksibel gasskraft som kan startes opp så snart vinden stilner. Greenpeace i Tyskland er derfor en sterk pådriver for økt bruk av gass i kraftsektoren. I et slikt perspektiv gir norsk gasseksport og gasskraft viktige miljøbidrag. Det er vanskelig å se et annet tiltak som vil bidra mer til bedring av miljøet og reduksjon av CO2-utslippene i Europa enn om norsk gasseksport økte. EU har en ambisjon om 20 prosent reduksjon av utslippene i 2020 i forhold til nivået i Dette målet kunne nås dersom Norge var i stand til å øke gasseksporten 150 prosent. Bayerngas Norges eiere valgte en etablering i Norge, rett og slett fordi vi på norsk sokkel har det største ressurstilfanget, samt en godt utbygget infrastruktur, sier Westeng. Tyskland benytter som de fleste andre land på kontinentet, mye kull til produksjon av elektrisitet. Kjernekraft, gass og etter hvert også vindkraft, utgjør andre viktige fundamenter i kraftproduksjonen. Nylig besluttet Tyskland å utsette utfasingen av den tyske kjernekraften. Dette har ført til massive protester i den tyske befolkningen, og har vært medvirkende til at det tyske partiet De Grønne har fått et betydelig oppsving. Kjører man gjennom Danmark eller Nord- Tyskland, blir man slått av det store antall vindmøller som er plassert nær sagt overalt. Kraftproduksjonen fra disse vindmøllene blir stadig mer viktig. Men denne produksjonen medfører også betydelige utfordringer for kraftnettet fordi produksjonen svinger voldsomt over tid. Kullkraftverk eller atomkraftverk kan ikke startes opp eller stenges ned i takt med vinden. Dette kan imidlertid gasskraftverk, som i praksis kan sammenliknes med en flymotor. Utslippene fra et gasskraftverk er også betydelig lavere enn utslippene fra et kullkraftverk. Derfor argumenterer Greenpeace så sterkt for økt bruk av gass i kraftsektoren, sier Westeng. En annen fordel med gasskraft, er at de ikke belaster omgivelsene med verken røyk eller støy. Dermed kan disse verkene plasseres midt i byer eller tettsteder og levere både elektrisitet og fjernvarme. Virkningsgraden på slike verk blir således ekstremt høy. Bayerngas Norge har bidratt til eiernes målsettinger ved å bygge et godt fundament av reserver. Selskapet har som flere av de tyske selskapene vokst gjennom oppkjøp av andre selskaper på sokkelen. I tillegg har Bayerngas Norge vært blant de aller mest aktive leteselskapene det siste året. Selv om selskapet bare har holdt på i fire år, begynner det nå å bli en stor butikk. Bayerngas Norge vil i 2011 ha en omsetning på omlag 2 milliarder kroner. Vi har en betydelig aktivitet i selskapet. I 2010 har vi boret 6 brønner i Norge og én i Danmark. I 2011 vil vi bore fem brønner i Norge, tre i Danmark og én i UK. Vi er operatør på fire lisenser i UK, og hadde en meget god uttelling i 26. lisensrunde på britisk sokkel. Vi fikk tildelt tre nye operatørskap og feltandeler i ytterligere tre, strategisk viktige felt, sier Westeng. Bayerngas Norge legger stor vekt på å ha god kommunikasjon med partnere og myndigheter. Vi er ikke børsnotert og har følgelig ikke noe behov for å overdrive i rapportering av funn, vekst og verdier. Vi er nøkterne, langsiktige, saklige og til å stole på. Dette er helt grunnleggende for oss. Vi er svært aktive i operasjonene vi deltar i, og følger utviklingen i lisensene nøye. Vi har vært med på krevende brønner, som for eksempel Megalodon, den dypeste brønnen som er boret i Nordsjøen. Her lærte vi mye om hvordan en dyktig operatør som ConocoPhillips håndterte operasjonen. Dette forbereder oss på egne operatøroppgaver, sier Westeng. Arne Westeng er i tillegg til administrerende direktør i Bayerngas Norge også styre medlem i Oljeindustriens Landsforening, og har klare meninger om hva som skal til for å sikre en god, fremtidig ressursutnyttelse på norsk sokkel. Nedstrømsselskapene har ført til økt mangfold, aktivitet og utbygging. Dette vil i fremtiden være avgjørende for å øke utvinningsgraden og opprettholdelsen av en langsiktig norsk oljeindustri, sier Westeng. Tekst: Bayerngas Norge AS

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter 02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Nytt mandat, globale muligheter Innhold Ferd Hedgefond: Får nye utfordringer 4 Innhold Leder Side 3 Entreprenørskap: Verdiskaping er en drøm hos altfor få

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 6 / JANUAR 2008 TYSK? HVORFOR. LÆRE Godrun Gaarder

FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 6 / JANUAR 2008 TYSK? HVORFOR. LÆRE Godrun Gaarder FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 6 / JANUAR 2008 HVORFOR TYSK? LÆRE Godrun Gaarder HVORFOR LÆRE TYSK? FOKUS PÅ SPRÅK NR 6 / 2008 er skrevet av Godrun Gaarder, ekspert på Tyskland ved Norsk Institutt for

Detaljer

Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt

Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt Årsrapport 2011 VNG Norge AS Med kompetanse og kapasitet til å nå langt 1 2 35 4 2 Nøkkeltall Årsrapport 2011 Nøkkeltall 2011 2010 2009 Antall lisensandeler per 31.12. 25* 23* 26 Operatørskap 4 1 2 Produksjon

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

People. Krafteventyret & POWER

People. Krafteventyret & POWER People & POWER ENERGILØFT I INDIA Der solen alltid skinner GRØNN TANK Norsk skog blir biodrivstoff NR. 2 2015 VI LEVERER REN ENERGI Krafteventyret Det hele startet med en liten foss. 120 år senere leder

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for endring! Side 26 1 Klode på 04 tynn is Europa trenger 06 Vestlandet

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Bedrifter som eksporterer

Bedrifter som eksporterer 3 09 Tema: Bedrifter som eksporterer i Knut Vestbø om eksport Gunn Kari Hygen om prosjektporteføjen Tone Stav om Kvenildkryss Høsten 2009 åpner vi hotell til deg på flyplassen We are opening a hotel for

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar.

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Oktober 2014 Thina Saltvedt og Julie Berg snakker om olje: Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. Sikkerhetsblemmene

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

Kan brødfø Finnmark. Pengemaskinen Melkøya: Semek mot rett nisje? Ekstremsport i dypet

Kan brødfø Finnmark. Pengemaskinen Melkøya: Semek mot rett nisje? Ekstremsport i dypet Nr. 3 2014 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen Pengemaskinen Melkøya: Kan brødfø Finnmark Med dagens priser på LNG og den siste tidens oppetid kan Melkøya gi

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland november 2012 Internasjonalt: Økonomi i knestående, verktøyskassen i ferd med å tømmes Norge: Pilene peker oppover, men klarer vi å utnytte mulighetene? konjunkturbarometeret

Detaljer

VINDKRAFT. Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk!

VINDKRAFT. Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk! VINDKRAFT tema 32 sider Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk! Med Europas beste vind- og vannressurser har Norge en unik mulighet til å ta en ledende rolle i Europas energiomstilling;

Detaljer

Tilbake. på Toppen. Frynsegoder på Tysk Det er karpefiske, det. emil seil statkrafts gullgutt tar ferie. kter prosje

Tilbake. på Toppen. Frynsegoder på Tysk Det er karpefiske, det. emil seil statkrafts gullgutt tar ferie. kter prosje 12 pende a k s y n kter prosje Tilbake på Toppen Christian rynning-tønnesen forlot statkraft i 2005. Nå er han tilbake. Frynsegoder på Tysk Det er karpefiske, det. emil setter seil statkrafts gullgutt tar

Detaljer

Madagaskar har trykket på restart! Med reiser som lidenskap Biogass og solvarme Som fisken i vannet. nr 1 2014 årgang 12

Madagaskar har trykket på restart! Med reiser som lidenskap Biogass og solvarme Som fisken i vannet. nr 1 2014 årgang 12 Vennskapsforeningen Norge - Madagaskar Fikambanana Fifankatiavana Norvezy Madagasikara nr 1 2014 årgang 12 Madagaskar har trykket på restart! Med reiser som lidenskap Biogass og solvarme Som fisken i vannet

Detaljer

ansatte. Mange har startet ett sted i Onninen,

ansatte. Mange har startet ett sted i Onninen, www.onninen.com Onninen AS er et heleid datterselskap av Onninen OY. Selskapet ble grunnlagt i Finland i 1913 og er fremdeles familie-eid, men har i løpet av disse årene uviklet seg til et internasjonalt

Detaljer

horisont Søkelys på regionens kvaliteter! En drivkraft for vekst på Helgeland

horisont Søkelys på regionens kvaliteter! En drivkraft for vekst på Helgeland horisont Helgeland E t m a g a s i n f o r d e g s o m b o r o g v i r k e r p å h e l g e l a n d Søkelys på regionens kvaliteter! En drivkraft for vekst på Helgeland horisont helgeland Stolthet og kunnskap

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

01/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Utkonkurrerte alle

01/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Utkonkurrerte alle 01/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Utkonkurrerte alle Innhold Aibel: Nasjonal oppmerksomhet 4 Innhold Leder Side 3 Eierskapsdebatten: Spørsmålet bør være om eier er riktig eier Aibel

Detaljer

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale E t r e p o r t a s j e b l a d fra Moelven??? 1/2007 Magasinet Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale Leder Moelven Magasinet nr. 1/2007 Redaksjon

Detaljer