LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401"

Transkript

1 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401

2

3 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok

4 Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt, med unntak av tillatelser gitt under lover om opphavsrett. Opplysningene i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i uttrykte garantierklæringer som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal oppfattes som en tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Delenummer: Varemerker Adobe, Acrobat og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land/regioner. ipod er et varemerke for Apple Computer, Inc. ipod er bare for lovlig kopiering eller etter godkjenning fra rettighetseier. Ikke stjel musikk. Bluetooth er et varemerke for eieren og brukes av Hewlett-Packard Company i henhold til lisens. Java er et varemerke i USA for Sun Microsystems, Inc. Microsoft, Windows, Windows XP og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. UNIX er et registrert varemerke for Open Group.

5 Innhold 1 Kort om produktet... 1 Produktoversikt... 2 Produktet sett forfra... 2 Produktet sett bakfra... 3 Plassering av serienummer og modellnummer... 3 Kontrollpaneloppsett... 4 LCD-kontrollpanel... 4 Kontrollpanel med berøringsskjerm... 5 Startskjermbilde med berøringsskjerm... 6 Skrive ut produktrapporter... 7 Skrive ut produktrapporter fra et LCD-kontrollpanel... 7 Skrive ut produktrapporter fra et kontrollpanel med berøringsskjerm... 8 Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling Papirskuff... 9 Papirstørrelser som støttes Papirtyper som støttes Legge i innskuffen Legge i skuff Legge i skuff Legge i skuff 3 (ekstrautstyr) Skrive ut Støttede skriverdrivere (Windows) Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet Endre innstillingene for utskriftsjobber (Mac OS X) Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber NOWW iii

6 Endre innstillingene for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet Utskriftsoppgaver for Windows Bruke en utskriftssnarvei (Windows) Opprette en utskriftssnarvei (Windows) Skrive ut på begge sider automatisk med Windows Skrive ut på begge sider manuelt med Windows Skrive ut flere sider per ark med Windows Velge papirretning (Windows) Velge papirtype (Windows) Skrive ut den første eller den siste siden på annet papir (Windows) Skalere et dokument til sidestørrelsen (Windows) Lage et hefte (Windows) Utskriftsoppgaver for Mac OS X Bruke en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) Opprette en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) Skrive ut på begge sider automatisk (Mac OS X) Skrive ut på begge sider manuelt (Mac OS X) Skrive ut flere sider på ett ark (Mac OS X) Velge papirretning (Mac OS X) Velge papirtype (Mac OS X) Skrive ut en forside (Mac OS X) Skalere et dokument til sidestørrelsen (Mac OS X) Lage et hefte (Mac OS X) Flere utskriftsoppgaver (Windows) Avbryte en utskriftsjobb (Windows) Velge papirstørrelse (Windows) Velge en egendefinert papirstørrelse (Windows) Skrive ut vannmerker (Windows) Flere utskriftsoppgaver (Mac OS X) Avbryte en utskriftsjobb (Mac OS X) Velge papirstørrelse (Mac OS X) Velge en egendefinert papirstørrelse (Mac OS X) Skrive ut vannmerker (Mac) Opprette utskrifter i arkivkvalitet Opprette utskrifter i arkivkvalitet (LCD-kontrollpanel) Opprette utskrifter i arkivkvalitet (kontrollpanel med berøringsskjerm) Bruke HP eprint Konfigurere HP eprint (LCD-kontrollpanel) Konfigurere HP eprint (kontrollpanel med berøringsskjerm) iv NOWW

7 Bruke AirPrint Utskrift fra USB-enhet Administrere og vedlikeholde Bruke HP Reconfiguration Utility for å endre produkttilkoblingen Konfigurere HP direkte trådløs utskrift Bruke programmer fra HPs webtjenester Bruke programmer for HPs webtjenester (LCD-kontrollpanel) Bruke programmer for HPs webtjenester (kontrollpanel med berøringsskjerm) Konfigurere IP-nettverksinnstillinger Vise eller endre nettverksinnstillinger Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt (LCD-kontrollpanel) Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt (kontrollpanel med berøringsskjerm) Gi produktet nytt navn i nettverket Innstillinger for koblingshastighet og tosidig utskrift Koblingshastighet og innstillinger for tosidig utskrift (LCD-kontrollpanel) Koblingshastighet og innstillinger for tosidig utskrift (kontrollpanel med berøringsskjerm) HP Device Toolbox (Windows) HP Utility for Mac OS X Åpne HP Utility HP Utility-funksjoner HP Web Jetadmin Sikkerhetsfunksjoner for produktet Låse produktet Angi eller endre produktpassordet Innstillinger for økonomisk bruk Skrive ut med EconoMode Angi dvaleforsinkelse Angi dvaleforsinkelse (LCD-kontrollpanel) Angi dvaleforsinkelse (kontrollpanel med berøringsskjerm) Angi forsinkelse for å slå av automatisk Angi forsinkelse for å slå av automatisk (LCD-kontrollpanel) Angi forsinkelse for å slå av automatisk (kontrollpanel med berøringsskjerm) Skrive ut når en tonerkassett har nådd slutten av den beregnede levetiden Aktivere eller deaktivere innstillinger for Nesten tom (LCD-kontrollpanel) Aktivere eller deaktivere innstillinger for Nesten tom (kontrollpanel med berøringsskjerm). 73 Lagre og resirkulere rekvisita Resirkulere rekvisita NOWW v

8 Lagring av tonerkassetter Utskiftingsinstruksjoner Bytte tonerkassetten Minne Oppdatere fastvaren Oppdatere fastvaren manuelt (LCD-kontrollpanel) Oppdatere fastvaren manuelt (kontrollpanel med berøringsskjerm) Angi at produktet skal oppdatere fastvaren automatisk (LCD-kontrollpanel) Angi at produktet skal oppdatere fastvaren automatisk (kontrollpanel med berøringsskjerm) Problemløsing Sjekkliste for problemløsning Trinn 1: Kontroller at produktet er satt opp på riktig måte Trinn 2: Kontroller den kablede eller trådløse tilkoblingen Trinn 3: Se om det vises feilmeldinger på kontrollpanelet Trinn 4: Kontroller papiret Trinn 5: Kontroller programvaren Trinn 6: Test utskriftsfunksjonen Trinn 7: Kontroller tonerkassetten Trinn 8: Prøv å sende en utskriftsjobb fra en datamaskin Gjenopprette standardinnstillingene Gjenopprette standardinnstillingene (LCD-kontrollpanel) Gjenopprette standardinnstillingene (kontrollpanel med berøringsskjerm) Hjelpesystem på kontrollpanelet Tolke kontrollpanelmeldinger Meldingstyper på kontrollpanelet Kontrollpanelmeldinger X000 Rekvisitafeil Feil Slå av og på x Fikse.feil Slå av og på XX Feil Slå av og på XX Feil Slå av og på X Feil Slå av og på Viftefeil Slå av og på X Feil Slå av og på Feil Slå av og på Servicefeil Slå av og på Brukt svart kassett er installert Trykk [OK] for å forts Bytt svart skriverkassett Dør bak er åpen vi NOWW

9 Dør ikke lukket Ekte HP-rekvisita satt inn Enhetsfeil Trykk på [OK] Fastkjørt papir i <sted> Fastkjørt papir i skuff <X> Fjern fastkjørt papir, og derettertrykk på [OK] Fjern fraktmateriale fra tonerkassett Installer svart skriverkassett Legg i skuff <X> Trykk på [OK] for tilgj. media Legg i skuff <X> <TYPE> <STØRRELSE> Legg i skuff 1, VANLIG <STØRRELSE> Rengjøringsmodus Legg i skuff 1 <TYPE> <STØRRELSE> Lite minne Trykk på [OK] Lite rekvisita Lite toner i svart kassett Manuell dupleks Legg i skuff <X> Trykk på [OK] Manuell mating <STØRRELSE>, <TYPE> Trykk på [OK] for tilgj. media Rengjøring Svart kassett som ikke støttes Trykk [OK] for å forts Svært lite i svart kassett Ugyldig driver Trykk på [OK] Utskriftsfeil Trykk på [OK] Utskriftsfeil, trykk OK. Hvis feilen fortsetter, slå av og deretter på Uventet størr. i skuff <X> Legg i <størrelse> Trykk på [OK] Papiret mates på feil måte eller kjører seg fast Produktet henter ikke papir Produktet henter flere papirark samtidig Unngå at papiret kjører seg fast Fjerne fastkjøringer Steder for fastkjørt papir Fjerne fastkjørt papir i skuff Fjerne fastkjørt papir i skuff Fjerne fastkjørt papir i skuff 3 (ekstrautstyr) Fjerne fastkjørt papir fra utskuffen Fjerne fastkjørt papir i området for tosidig utskrift Fjerne fastkjørt papir i varmeelementområdet Forbedre utskriftskvaliteten Kontrollere papirtypeinnstillingen (Windows) Kontrollere papirtypeinnstillingen (Mac OS X) Kontrollere tonerkassettstatusen Skrive ut statussiden for rekvisita (LCD-kontrollpanel) Skrive ut statussiden for rekvisita (kontrollpanel med berøringsskjerm) NOWW vii

10 Kontrollere rekvisitastatusen Skrive ut et renseark Skrive ut er renseark (LCD-kontrollpanel) Skrive ut er renseark (kontrollpanel med berøringsskjerm) Kontrollere om tonerkassetten er skadet Kontrollere papiret og utskriftsmiljøet Bruke papir som oppfyller HPs spesifikasjoner Kontrollere produktmiljøet Kontrollere innstillinger for utskriftsjobber Kontrollere EconoMode-innstillingen Bruk den skriverdriveren som passer best for utskriftsbehovene dine Produktet skriver ikke ut eller skriver ut for sakte Produktet skriver ikke ut Produktet skriver ut for sakte Løse problemer med utskrift fra USB-enhet Minnepinne-menyen åpnes ikke når du setter inn USB-tilbehøret Filen skrives ikke ut fra USB-lagringsenheten Filen du vil skrive ut, står ikke oppført på Minnepinne-menyen Løse direktetilkoblingsproblemer Løse problemer med det kablede nettverket Dårlig fysisk tilkobling Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet Datamaskinen kan ikke kommunisere med produktet Produktet bruker feil nettverksinnstillinger for kobling og tosidig utskrift Ny programvare kan føre til kompatibilitetsproblemer Datamaskinen eller arbeidsstasjonen er kanskje ikke riktig konfigurert Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil Løse problemer med det trådløse nettverket Sjekkliste for trådløs tilkobling Produktet skriver ikke ut etter at trådløskonfigureringen er fullført Produktet skriver ikke ut, og det er installert en tredjeparts brannmur på datamaskinen Den trådløse tilkoblingen fungerer ikke etter at den trådløse ruteren eller produktet ble flyttet Kan ikke koble flere datamaskiner til det trådløse produktet Det trådløse produktet mister forbindelsen når det er koblet til et VPN (Virtual Private Network) Nettverket står ikke oppført i listen over trådløse nettverk Det trådløse nettverket fungerer ikke Utføre en diagnosetest for trådløst nettverk Få mindre interferens i et trådløst nettverk Løse programvareproblemer for produktet med Windows viii NOWW

11 Det vises ingen skriverdriver for produktet i Skriver-mappen Det ble vist en feilmelding da programvaren ble installert Produktet er i Klar-modus, men ingenting skrives ut Løse programvareproblemer for produktet med Mac OS X Skriverdriveren står ikke i listen Utskrift og faks eller Utskrift og skanning Produktnavnet står ikke på produktoversikten i listen Utskrift og faks eller Utskrift og skanning Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet i listen Utskrift og faks eller Utskrift og skanning En utskriftsjobb ble ikke sendt til ønsket produkt Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet i listen Utskrift og faks eller Utskrift og skanning etter at driveren er valgt Du bruker en generell skriverdriver sammen med en USB-tilkobling Fjerne programvare (Windows) Fjerne programvare (Mac OS X) Rekvisita og ekstrautstyr Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita HPs retningslinjer for rekvisita som ikke er produsert av HP HPs webområde mot forfalskning Stikkordregister NOWW ix

12 x NOWW

13 1 Kort om produktet Produktoversikt Skrive ut produktrapporter Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling NOWW 1

14 Produktoversikt Produktet sett forfra 1 Utskuff 2 Skuff 1 3 Strømknapp 4 Skuff 2 5 USB-port på enheten (bare HP LaserJet Pro 400 M401dn skriver og HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver) 6 Lås for tonerkassettdeksel 7 LCD-kontrollpanel eller kontrollpanel med berøringsskjerm i farger (bare HP LaserJet Pro 400 M401dn skriver og HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver) 2 Kapittel 1 Kort om produktet NOWW

15 Produktet sett bakfra 1 Hi-Speed USB 2.0-port 2 Nettverksport (alle modeller unntatt HP LaserJet Pro 400 M401a-skriver og HP LaserJet Pro 400 M401d-skriver) 3 Strømtilkobling 4 Spor for sikkerhetslås av kabeltype 5 Bakdekselutløser for fastkjørt papir Plassering av serienummer og modellnummer Etiketten med serienummer og produktmodellnummer finner du på baksiden av produktet. NOWW Produktoversikt 3

16 Kontrollpaneloppsett LCD-kontrollpanel 1 Kontrollpanelvindu: I vinduet vises informasjon om produktet. Bruk menyene i vinduet til å angi produktinnstillinger. 2 Obs!-lampe (gul): Obs!-lampen blinker når produktet krever ettersyn. 3 Klar-lampe (grønn): Klar-lampen lyser når produktet er klart til å skrive ut. Den blinker når produktet mottar utskriftsdata eller når produktet er i dvalemodus. 4 Tilbakepilknappen : Bruk denne knappen til å gjøre følgende: gå ut av kontrollpanelmenyene bla tilbake til en tidligere meny i en liste i en undermeny bla tilbake til et tidligere menyelement i en liste i en undermeny (uten å lagre endringer i menyelementet) 5 Avbryt -knapp: Trykk på denne knappen for å avbryte en utskriftsjobb når Obs!-lampen blinker, eller for å gå ut av kontrollpanelmenyene. 6 Venstre pilknapp : Bruk denne knappen til å navigere gjennom menyene eller redusere en verdi som vises i vinduet. 7 OK-knapp: Trykk på OK-knappen for å gjøre følgende: åpne kontrollpanelmenyene åpne en undermeny som vises i kontrollpanelvinduet velge et menyelement fjerne noen feil begynne en utskriftsjobb som svar på en melding på kontrollpanelet (for eksempel når meldingen Trykk [OK] for å forts. vises i kontrollpanelvinduet) 8 Høyre pilknapp : Bruk denne knappen til å navigere gjennom menyene eller øke en verdi som vises i vinduet. 9 Installere -knapp: Denne knappen gir rask tilgang til Oppsett-menyen. 10 LED-lampe: Denne lampen fungerer ikke på dette produktet. 4 Kapittel 1 Kort om produktet NOWW

17 Kontrollpanel med berøringsskjerm MERK: Kontrollpanelet med berøringsskjerm er tilgjengelig på modellene HP LaserJet Pro 400 M401dn skriver og HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver. 1 Trådløs-lampe: angir at det trådløse nettverket er aktivert. Lampen blinker når produktet kobles til det trådløse nettverket (bare tilgjengelig på modellen HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver). 2 Berøringsskjermvindu. 3 Obs!-lampe: angir et problem med produktet. 4 Klar-lampe: angir at produktet er klart. 5 Hjelp-knapp og -lampe: gir tilgang til hjelpesystemet på kontrollpanelet. 6 Pil høyre-knapp og -lampe: flytter markøren mot høyre eller flytter visningsbildet til neste skjermbilde. MERK: Denne knappen lyser bare når gjeldende skjermbilde kan bruke denne funksjonen. 7 Avbryt-knapp og -lampe: fjerner innstillinger, avbryter gjeldende jobb eller avslutter gjeldende skjermbilde. MERK: Denne knappen lyser bare når gjeldende skjermbilde kan bruke denne funksjonen. 8 Tilbake-knapp og -lampe: går tilbake til forrige skjermbilde. MERK: Denne knappen lyser bare når gjeldende skjermbilde kan bruke denne funksjonen. 9 Pil venstre-knapp og -lampe: flytter markøren mot venstre. MERK: Denne knappen lyser bare når gjeldende skjermbilde kan bruke denne funksjonen. 10 Hjem-knapp og -lampe: gir tilgang til startskjermbildet. NOWW Produktoversikt 5

18 Startskjermbilde med berøringsskjerm MERK: Kontrollpanelet med berøringsskjerm er tilgjengelig på modellene HP LaserJet Pro 400 M401dn skriver og HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver. Startskjermbildet gir tilgang til produktfunksjonene og viser produktstatusen. MERK: Funksjonene på startskjermbildet kan variere, avhengig av produktkonfigurasjonen. Oppsettet kan også være omvendt for enkelte språk. 1 Webtjenester -knapp: gir rask tilgang til funksjonene i HPs webtjenester, inkludert HP eprint. HP eprint er et verktøy som skriver ut dokumenter ved å bruke alle typer e-postaktiverte enheter til å sende dokumentene til produktets e-postadresse. 2 Installere -knapp: gir tilgang til hovedmenyene. 3 Trådløs -knapp: gir tilgang til Trådløs meny og informasjon om trådløsstatus (bare modellen HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver) MERK: Når du er koblet til et trådløst nettverk, endres dette ikonet til et sett med stolper for signalstyrke. 4 Nettverksknapp : gir tilgang til nettverksinnstillinger og informasjon (bare modellene HP LaserJet Pro 400 M401n skriver, HP LaserJet Pro 400 M401dn skriver og HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver). Du kan skrive ut Nettverkssammendrag-siden fra skjermbildet med nettverksinnstillinger. 5 Informasjon -knapp: viser informasjon om produktstatusen. Du kan skrive ut Konfigurasjonsrapport-siden fra skjermbildet med statusoversikt. 6 Rekvisita -knapp: gir informasjon om rekvisitastatusen. Du kan skrive ut Status for rekvisita-siden fra skjermbildet med rekvisitaoversikt. 7 Progr.-knapp: gir tilgang til Progr.-menyen, slik at du kan skrive ut direkte fra et webprogrammer som du har lastet ned fra webområdet for HP eprintcenter på 8 Produktstatus 9 USB-knapp: gir tilgang til Minnepinne-menyen 6 Kapittel 1 Kort om produktet NOWW

19 Skrive ut produktrapporter Produktrapporter ligger i produktminnet. Disse sidene hjelper deg med å diagnostisere og løse problemer med produktet. MERK: Hvis produktspråket ikke ble riktig angitt under installeringen, kan du angi språket manuelt, slik at informasjonssidene skrives ut på et av de støttede språkene. Endre språk ved hjelp av Systemoppsett-menyen på kontrollpanelet eller den innebygde webserveren. Fra Rapporter-menyen kan du skrive ut flere sider med informasjon om produktet. Menyelement Demoside Menystruktur Konfigurasjonsrapport Status for rekvisita Beskrivelse Skriver ut en side som viser utskriftskvaliteten. Skriver ut en oversikt over menyoppsettet for kontrollpanelet. De aktive innstillingene for hver meny vises. Skriver ut en liste over alle produktinnstillingene. Omfatter nettverksinformasjon når produktet er tilkoblet et nettverk. Skriver ut statusen for hver tonerkassett, inkludert følgende informasjon: beregnet prosentandel med gjenværende levetid for skriverkassetten ca. antall sider som gjenstår delenummer for HPs tonerkassett antall sider som er skrevet ut informasjon om bestilling av nye HP-tonerkassetter og resirkulering av brukte HP-tonerkassetter Nettverkssammendrag Forbruksside PCL-skriftliste PS-skriftliste PCL6-skriftliste Serviceside Skriver ut en liste over alle nettverksinnstillingene på produktet (alle modeller unntatt HP LaserJet Pro 400 M401a-skriver og HP LaserJet Pro 400 M401d-skriver). Skriver ut en liste over PCL-sider, PCL 6-sider, PS-sider, sider som kjørte seg fast eller ble feilmatet i produktet, svart-hvite sider eller fargesider og rapporterer sideantallet. Skriver ut en liste over alle installerte PCL-skrifter Skriver ut en liste over alle installerte PostScript-skrifter (PS) Skriver ut en liste over alle installerte PCL6-skrifter Skriver ut servicerapporten Skrive ut produktrapporter fra et LCD-kontrollpanel 1. Trykk på OK-knappen på kontrollpanelet for å åpne menyene. 2. Åpne Rapporter-menyen. 3. Velg navnet på rapporten du vil skrive ut, og trykk deretter på OK-knappen for å skrive den ut. NOWW Skrive ut produktrapporter 7

20 Skrive ut produktrapporter fra et kontrollpanel med berøringsskjerm 1. Trykk på Installere -knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel. 2. Velg Rapporter-knappen. 3. Velg navnet på rapporten du vil skrive ut. Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling HP støtter ikke node-til-node-nettverk ettersom funksjonen er en del av Microsoft-operativsystemer og ikke HP-skriverdriverne. Besøk Microsoft på 8 Kapittel 1 Kort om produktet NOWW

21 2 Papirskuff Papirstørrelser som støttes Papirtyper som støttes Legge i innskuffen NOWW 9

22 Papirstørrelser som støttes Dette produktet støtter en rekke papirstørrelser, og det kan tilpasses forskjellige typer utskriftsmateriale. MERK: Resultatet blir best hvis du velger riktig papirtype og -størrelse i skriverdriveren før utskrift. Tabell 2-1 Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale Størrelser og mål Skuff 1 Skuff 2 Skuff 3 for 500 ark (ekstrautstyr) Tosidigenhet (bare modeller med tosidigenhet) Letter 216 x 279 mm Legal 216 x 356 mm A4 210 x 297 mm A5 148 x 210 mm A6 105 x 148 mm B5 (JIS) 182 x 257 mm Executive 184 x 267 mm Postkort JIS 100 x 148 mm Dobbelt postkort (JIS) 148 x 200 mm 16K 184 x 260 mm 16K 195 x 270 mm 16K 197 x 273 mm 8,5 x x 330 mm 10 Kapittel 2 Papirskuff NOWW

23 Tabell 2-1 Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale (forts.) Størrelser og mål Skuff 1 Skuff 2 Skuff 3 for 500 ark (ekstrautstyr) Tosidigenhet (bare modeller med tosidigenhet) Commercial nr. 10-konvolutt 105 x 241 mm B5 ISO-konvolutt 176 x 250 mm C5 ISO-konvolutt 162 x 229 mm DL ISO-konvolutt 110 x 220 mm Monarch-konvolutt 98 x 191 mm Egendefinert 76 x 127 mm til 216 x 356 mm NOWW Papirstørrelser som støttes 11

24 Papirtyper som støttes Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over HP-papir dette produktet støtter, kan du gå til support/ljm401series. Papirtype (kontrollpanel) Papirtype (skriverdriver) Skuff 1 Skuff 2 Skuff 3 for 500 ark (ekstrautstyr ) Tosidigenhet (bare modeller med tosidigenhet ) VANLIG G HP EcoSMART Lite LETT G MIDDELS TUNGT G Vanlig HP EcoSMART Lite Lett g Middels tungt TUNGT G Tungt g EKS. TUNGT G Ekstra tungt g TRANSPARENT Transparent for svart-hvittlaser ETIKETTER Etiketter BREVHODE FORHÅNDSTRYKT HULLARK FARGET Brevhode Forhåndstrykt Hullark Farget GROVT Grovt BOND RESIRKULERT Bond Resirkulert KONVOLUTT Konvolutt 12 Kapittel 2 Papirskuff NOWW

25 Legge i innskuffen Legge i skuff 1 1. Åpen skuff 1, og dra skuffeforlengelsen bort fra produktet. 2. For langt papir drar du ut forlengeren for å holde papiret i skuffen. NOWW Legge i innskuffen 13

26 3. Plasser papirbunken i skuff 1, og skyv på papirskinnene slik at de ligger inntil arkene. 4. Mat papirbunken så langt inn i skuffen som mulig. Legge i skuff 2 1. Trekk skuffen ut av produktet. 14 Kapittel 2 Papirskuff NOWW

27 2. Åpne førerne for papirlengde og papirbredde ved å skyve på de blå flikene. 3. Hvis du vil legge i papir i Legal-størrelse, utvider du skuffen ved å trykke utløserknappen på baksiden av skuffen inn og trekke ut enden av skuffen. MERK: Når det ligger papir i Legal-størrelse i skuffen, kan den trekkes ca. 70 mm ut fra baksiden av produktet. 4. Legg papiret i skuffen, og kontroller at det er flatt i alle fire hjørnene. Skyv papirskinnene for lengde og bredde slik at de ligger inntil papirbunken. NOWW Legge i innskuffen 15

28 5. Trykk papiret ned for å forsikre deg om at papirbunken er nedenfor tappene for papirgrense på høyresiden og baksiden av skuffen. 6. Skyv skuffen inn i produktet. Legge i skuff 3 (ekstrautstyr) 1. Trekk skuffen ut av produktet. 16 Kapittel 2 Papirskuff NOWW

29 2. Åpne førerne for papirlengde og papirbredde ved å skyve på de blå flikene. 3. Hvis du vil legge i papir i Legal-størrelse, utvider du skuffen ved å trykke utløserknappen på baksiden av skuffen inn og trekke ut enden av skuffen. MERK: Når det ligger papir i Legal-størrelse i skuffen, kan den trekkes ca. 70 mm ut fra baksiden av produktet. 4. Legg papiret i skuffen, og kontroller at det er flatt i alle fire hjørnene. Skyv papirskinnene for lengde og bredde slik at de ligger inntil papirbunken. NOWW Legge i innskuffen 17

30 5. Trykk papiret ned for å forsikre deg om at papirbunken er nedenfor tappene for papirgrense bakerst i skuffen. 6. Skyv skuffen inn i produktet. 18 Kapittel 2 Papirskuff NOWW

31 3 Skrive ut Støttede skriverdrivere (Windows) Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) Endre innstillingene for utskriftsjobber (Mac OS X) Utskriftsoppgaver for Windows Utskriftsoppgaver for Mac OS X Flere utskriftsoppgaver (Windows) Flere utskriftsoppgaver (Mac OS X) Opprette utskrifter i arkivkvalitet Bruke HP eprint Bruke AirPrint Utskrift fra USB-enhet NOWW 19

32 Støttede skriverdrivere (Windows) Skriverdrivere gir tilgang til produktfunksjonene og gjør det mulig for datamaskinen å kommunisere med produktet (ved hjelp av et skriverspråk). Se i installeringsmerknadene og viktig-filene på produkt- CDen hvis du vil ha ytterligere programvare og flere språk. Beskrivelse av HP PCL 6-driver Installeres automatisk ved installering av produktprogramvaren satt som standarddriver anbefales for utskrifter i alle støttede Windows-miljøer gir den generelt beste hastigheten, utskriftskvaliteten og produktfunksjonsstøtten for de fleste brukere utviklet for å samkjøre med Windows GDI (Graphic Device Interface) for den beste hastigheten i Windows-miljøer er kanskje ikke fullstendig kompatibel med tredjepartsprogrammer eller egendefinerte programmer som er basert på PCL 5 Beskrivelse av HP UPD PS-driver kan lastes ned fra Internett på anbefales for utskrift med Adobe -programmer eller andre grafikkintensive programmer gir støtte for utskrifter med PostScript-emuleringsbehov eller støtte for PostScript-flashskrift Beskrivelse av HP UPD PCL 5-driver kan lastes ned fra Internett på kompatibel med tidligere PCL-versjoner og eldre HP LaserJet-produkter det beste valget for utskrifter fra tredjepartsprogrammer eller egendefinerte programmer utviklet for bruk i Windows-miljøer i bedrifter for å bruke én driver med flere skrivermodeller foretrekkes ved utskrifter til flere skrivermodeller fra en mobil Windows-datamaskin Beskrivelse av HP UPD PCL 6-driver kan lastes ned fra Internett på anbefales for utskrifter i alle støttede Windows-miljøer gir den generelt beste hastigheten, utskriftskvaliteten og produktfunksjonsstøtten for de fleste brukere 20 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

33 utviklet for å samkjøre med Windows GDI (Graphic Device Interface) for den beste hastigheten i Windows-miljøer er kanskje ikke fullstendig kompatibel med tredjepartsprogrammer eller egendefinerte programmer som er basert på PCL 5 NOWW Støttede skriverdrivere (Windows) 21

34 Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber Endringer av utskriftsinnstillinger prioriteres avhengig av når endringene ble gjort: MERK: Navn på kommandoer og dialogbokser kan variere fra program til program. Dialogboksen Utskriftsformat: Dialogboksen åpnes når du klikker på Utskriftsformat eller en lignende kommando på Fil-menyen til programmet du jobber i. Innstillinger som endres her, overstyrer innstillinger overalt ellers. Dialogboksen Skriv ut: Klikk på Skriv ut, Skriveroppsett eller en lignende kommando på Fil-menyen i programmet du arbeider i, for å åpne denne dialogboksen. Innstillinger som endres i dialogboksen Skriv ut, har lavere prioritet og overstyrer vanligvis ikke endringer som gjøres i dialogboksen Sideoppsett. Dialogboksen Skriveregenskaper (skriverdriver): Klikk på Egenskaper i dialogboksen Skriv ut for å åpne skriverdriveren. Innstillinger som endres i dialogboksen Skriveregenskaper, overstyrer vanligvis ikke innstillinger noe annet sted i utskriftsprogramvaren. Du kan endre de fleste utskriftsinnstillingene her. Standard skriverdriverinnstillinger: Standard skriverdriverinnstillinger brukes i alle utskriftsjobber, med mindre innstillinger endres i dialogboksene Utskriftsformat, Skriv ut eller Skriveregenskaper. Innstillinger på skriverens kontrollpanel: Innstillinger som gjøres på kontrollpanelet, er lavere prioritert enn endringer som gjøres andre steder. Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet. 2. Velg driveren, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger. Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber 1. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av standard Start-menyvisning): Klikk på Start og deretter på Skrivere og telefakser. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av klassisk Start-menyvisning): Klikk på Start, Innstillinger og deretter på Skrivere. Windows Vista: Klikk på Start, Kontrollpanel og deretter på Skriver i kategorien for Maskinvare og lyd. Windows 7: Klikk på Start og deretter på Enheter og skrivere. 2. Høyreklikk på driverikonet, og velg deretter Utskriftsinnstillinger. 22 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

35 Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet 1. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av standard Start-menyvisning): Klikk på Start og deretter på Skrivere og telefakser. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av klassisk Start-menyvisning): Klikk på Start, Innstillinger og deretter på Skrivere. Windows Vista: Klikk på Start, Kontrollpanel og deretter på Skriver i kategorien for Maskinvare og lyd. Windows 7: Klikk på Start og deretter på Enheter og skrivere. 2. Høyreklikk på driverikonet, og velg deretter Egenskaper eller Skriveregenskaper. 3. Klikk på kategorien Enhetsinnstillinger. NOWW Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) 23

36 Endre innstillingene for utskriftsjobber (Mac OS X) Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber Endringer av utskriftsinnstillinger prioriteres avhengig av når endringene ble gjort: MERK: Navn på kommandoer og dialogbokser kan variere fra program til program. Dialogboksen Utskriftsformat: Klikk på Utskriftsformat eller en lignende kommando på Arkiv-menyen i programmet du arbeider i, for å åpne denne dialogboksen. Innstillinger som er endret her, kan komme til å overstyre innstillinger endret andre steder. Dialogboksen Skriv ut: Dialogboksen åpnes når du klikker på Skriv ut, Skriveroppsett eller en lignende kommando på Fil-menyen til programmet du jobber i. Innstillinger som endres i dialogboksen Skriv ut, er lavere prioritert og overstyrer ikke endringer som gjøres i dialogboksen Utskriftsformat. Standard skriverdriverinnstillinger: Standard skriverdriverinnstillinger brukes i alle utskriftsjobber med mindre innstillingene endres i dialogboksene Utskriftsformat eller Skriv ut. Innstillinger på skriverens kontrollpanel: Innstillinger som gjøres på kontrollpanelet, er lavere prioritert enn endringer som gjøres andre steder. Endre innstillingene for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes 1. På Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut. 2. På Skriver-menyen velger du dette produktet. 3. I nedtrekkslisten endrer du innstillingene du vil endre. Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber 1. På Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut. 2. På Skriver-menyen velger du dette produktet. 3. I nedtrekkslisten endrer du innstillingene du vil endre. 4. På Forhåndsinnstillinger-menyen klikker du på alternativet Lagre som... og skriver inn navnet på forhåndsinnstillingen. Disse innstillingene lagres på Forhåndsinnstillinger-menyen. Når du skal bruke de nye innstillingene, må du velge alternativet for lagret forhåndsinnstilling hver gang du åpner et program og skriver ut. Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet 1. Fra Apple-menyen klikker du på menyen Systemvalg og deretter på ikonet Utskrift og faks. 2. Velg produktet til venstre i vinduet. 24 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

37 3. Klikk på Valg og rekvisita-knappen. 4. Klikk på kategorien Driver. 5. Konfigurer det installerte ekstrautstyret. NOWW Endre innstillingene for utskriftsjobber (Mac OS X) 25

38 Utskriftsoppgaver for Windows Bruke en utskriftssnarvei (Windows) 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet. 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger. 3. Klikk på kategorien Snarveier. 4. Velg en av snarveiene, og klikk deretter på OK. MERK: Når du velger en snarvei, endres de tilhørende innstillingene på de andre kategoriene i skriverdriveren. 26 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

39 Opprette en utskriftssnarvei (Windows) 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet. 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger. 3. Klikk på kategorien Snarveier. 4. Velg en eksisterende snarvei som utgangspunkt. MERK: Du må alltid velge en snarvei før du endrer noen av innstillingene til høyre på skjermen. Hvis du endrer innstillingene og deretter velger en snarvei, eller velger en annen snarvei, mister du alle endringene du har gjort. NOWW Utskriftsoppgaver for Windows 27

40 5. Velg utskriftsalternativene for den nye snarveien. MERK: Du kan velge utskriftsalternativene i denne kategorien eller i en hvilken som helst annen kategori i skriverdriveren. Etter at du har valgt alternativer i andre kategorier, må du gå tilbake til kategorien Snarveier før du fortsetter til neste trinn. 6. Klikk på Lagre som-knappen. 7. Skriv inn et navn på snarveien, og klikk på OK. 28 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

41 Skrive ut på begge sider automatisk med Windows MERK: Denne delen gjelder bare for modellene HP LaserJet Pro 400 M401d-skriver, HP LaserJet Pro 400 M401dn skriver og HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver. 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger. NOWW Utskriftsoppgaver for Windows 29

42 3. Klikk på kategorien Etterbehandling. 4. Merk av for Skriv ut på begge sider. Klikk på OK for å skrive ut jobben. Skrive ut på begge sider manuelt med Windows MERK: Denne delen gjelder hovedsakelig for modellene HP LaserJet Pro 400 M401a-skriver og HP LaserJet Pro 400 M401n skriver. Modellene HP LaserJet Pro 400 M401d-skriver, HP LaserJet Pro 400 M401dn skriver og HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver kan imidlertid også skrive ut tosidige jobber manuelt hvis papiret ikke støttes av automatisk tosidig utskrift, eller hvis dupleksenheten har blitt deaktivert. 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 30 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

43 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger. 3. Klikk på kategorien Etterbehandling. 4. Merk av for Skriv ut på begge sider (manuelt). Klikk på OK for å skrive ut den første siden av jobben. NOWW Utskriftsoppgaver for Windows 31

44 5. Hent den utskrevne bunken fra utskuffen og legg den med samme retning i Skuff 1, med den utskrevne siden ned og toppen av sidene mot produktet. 6. På kontrollpanelet trykker du på OK for å skrive ut den andre siden av jobben. Skrive ut flere sider per ark med Windows 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger. 32 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis på noen form

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. Copyright 2005. Den opphavsrettslige beskyttelsen omfatter alle former og typer opphavsrettslig

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken.

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Innhold Kapittel 1: Koble til. 7 I esken 8 Oversikt over Apple TV 10 Hva du trenger

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner XE3024NO0-2 I denne veiledningen finner du instruksjoner for følgende: Sette opp Skann til e-post på side 1 Sette opp Skann til postboks på side 6 Sette

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

Opplev neste generasjon WiFi

Opplev neste generasjon WiFi Gjør mer Opplev neste generasjon WiFi Din nye WiFi-utvider støtter nettverksstandarden 802.11ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret pålitelighet og bedre rekkevidde enn gamle WiFi-nettverksstandarder.

Detaljer

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning Innhold Les meg først 3 Introduksjon av TomTom Speed Cameras app... 3 Hyppighet av fotoboksoppdateringer... 4 Dele informasjon med TomTom... 4 Regional tilgjengelighet...

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer