LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401"

Transkript

1 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401

2

3 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok

4 Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt, med unntak av tillatelser gitt under lover om opphavsrett. Opplysningene i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i uttrykte garantierklæringer som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal oppfattes som en tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Delenummer: Varemerker Adobe, Acrobat og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land/regioner. ipod er et varemerke for Apple Computer, Inc. ipod er bare for lovlig kopiering eller etter godkjenning fra rettighetseier. Ikke stjel musikk. Bluetooth er et varemerke for eieren og brukes av Hewlett-Packard Company i henhold til lisens. Java er et varemerke i USA for Sun Microsystems, Inc. Microsoft, Windows, Windows XP og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. UNIX er et registrert varemerke for Open Group.

5 Innhold 1 Kort om produktet... 1 Produktoversikt... 2 Produktet sett forfra... 2 Produktet sett bakfra... 3 Plassering av serienummer og modellnummer... 3 Kontrollpaneloppsett... 4 LCD-kontrollpanel... 4 Kontrollpanel med berøringsskjerm... 5 Startskjermbilde med berøringsskjerm... 6 Skrive ut produktrapporter... 7 Skrive ut produktrapporter fra et LCD-kontrollpanel... 7 Skrive ut produktrapporter fra et kontrollpanel med berøringsskjerm... 8 Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling Papirskuff... 9 Papirstørrelser som støttes Papirtyper som støttes Legge i innskuffen Legge i skuff Legge i skuff Legge i skuff 3 (ekstrautstyr) Skrive ut Støttede skriverdrivere (Windows) Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet Endre innstillingene for utskriftsjobber (Mac OS X) Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber NOWW iii

6 Endre innstillingene for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet Utskriftsoppgaver for Windows Bruke en utskriftssnarvei (Windows) Opprette en utskriftssnarvei (Windows) Skrive ut på begge sider automatisk med Windows Skrive ut på begge sider manuelt med Windows Skrive ut flere sider per ark med Windows Velge papirretning (Windows) Velge papirtype (Windows) Skrive ut den første eller den siste siden på annet papir (Windows) Skalere et dokument til sidestørrelsen (Windows) Lage et hefte (Windows) Utskriftsoppgaver for Mac OS X Bruke en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) Opprette en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) Skrive ut på begge sider automatisk (Mac OS X) Skrive ut på begge sider manuelt (Mac OS X) Skrive ut flere sider på ett ark (Mac OS X) Velge papirretning (Mac OS X) Velge papirtype (Mac OS X) Skrive ut en forside (Mac OS X) Skalere et dokument til sidestørrelsen (Mac OS X) Lage et hefte (Mac OS X) Flere utskriftsoppgaver (Windows) Avbryte en utskriftsjobb (Windows) Velge papirstørrelse (Windows) Velge en egendefinert papirstørrelse (Windows) Skrive ut vannmerker (Windows) Flere utskriftsoppgaver (Mac OS X) Avbryte en utskriftsjobb (Mac OS X) Velge papirstørrelse (Mac OS X) Velge en egendefinert papirstørrelse (Mac OS X) Skrive ut vannmerker (Mac) Opprette utskrifter i arkivkvalitet Opprette utskrifter i arkivkvalitet (LCD-kontrollpanel) Opprette utskrifter i arkivkvalitet (kontrollpanel med berøringsskjerm) Bruke HP eprint Konfigurere HP eprint (LCD-kontrollpanel) Konfigurere HP eprint (kontrollpanel med berøringsskjerm) iv NOWW

7 Bruke AirPrint Utskrift fra USB-enhet Administrere og vedlikeholde Bruke HP Reconfiguration Utility for å endre produkttilkoblingen Konfigurere HP direkte trådløs utskrift Bruke programmer fra HPs webtjenester Bruke programmer for HPs webtjenester (LCD-kontrollpanel) Bruke programmer for HPs webtjenester (kontrollpanel med berøringsskjerm) Konfigurere IP-nettverksinnstillinger Vise eller endre nettverksinnstillinger Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt (LCD-kontrollpanel) Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt (kontrollpanel med berøringsskjerm) Gi produktet nytt navn i nettverket Innstillinger for koblingshastighet og tosidig utskrift Koblingshastighet og innstillinger for tosidig utskrift (LCD-kontrollpanel) Koblingshastighet og innstillinger for tosidig utskrift (kontrollpanel med berøringsskjerm) HP Device Toolbox (Windows) HP Utility for Mac OS X Åpne HP Utility HP Utility-funksjoner HP Web Jetadmin Sikkerhetsfunksjoner for produktet Låse produktet Angi eller endre produktpassordet Innstillinger for økonomisk bruk Skrive ut med EconoMode Angi dvaleforsinkelse Angi dvaleforsinkelse (LCD-kontrollpanel) Angi dvaleforsinkelse (kontrollpanel med berøringsskjerm) Angi forsinkelse for å slå av automatisk Angi forsinkelse for å slå av automatisk (LCD-kontrollpanel) Angi forsinkelse for å slå av automatisk (kontrollpanel med berøringsskjerm) Skrive ut når en tonerkassett har nådd slutten av den beregnede levetiden Aktivere eller deaktivere innstillinger for Nesten tom (LCD-kontrollpanel) Aktivere eller deaktivere innstillinger for Nesten tom (kontrollpanel med berøringsskjerm). 73 Lagre og resirkulere rekvisita Resirkulere rekvisita NOWW v

8 Lagring av tonerkassetter Utskiftingsinstruksjoner Bytte tonerkassetten Minne Oppdatere fastvaren Oppdatere fastvaren manuelt (LCD-kontrollpanel) Oppdatere fastvaren manuelt (kontrollpanel med berøringsskjerm) Angi at produktet skal oppdatere fastvaren automatisk (LCD-kontrollpanel) Angi at produktet skal oppdatere fastvaren automatisk (kontrollpanel med berøringsskjerm) Problemløsing Sjekkliste for problemløsning Trinn 1: Kontroller at produktet er satt opp på riktig måte Trinn 2: Kontroller den kablede eller trådløse tilkoblingen Trinn 3: Se om det vises feilmeldinger på kontrollpanelet Trinn 4: Kontroller papiret Trinn 5: Kontroller programvaren Trinn 6: Test utskriftsfunksjonen Trinn 7: Kontroller tonerkassetten Trinn 8: Prøv å sende en utskriftsjobb fra en datamaskin Gjenopprette standardinnstillingene Gjenopprette standardinnstillingene (LCD-kontrollpanel) Gjenopprette standardinnstillingene (kontrollpanel med berøringsskjerm) Hjelpesystem på kontrollpanelet Tolke kontrollpanelmeldinger Meldingstyper på kontrollpanelet Kontrollpanelmeldinger X000 Rekvisitafeil Feil Slå av og på x Fikse.feil Slå av og på XX Feil Slå av og på XX Feil Slå av og på X Feil Slå av og på Viftefeil Slå av og på X Feil Slå av og på Feil Slå av og på Servicefeil Slå av og på Brukt svart kassett er installert Trykk [OK] for å forts Bytt svart skriverkassett Dør bak er åpen vi NOWW

9 Dør ikke lukket Ekte HP-rekvisita satt inn Enhetsfeil Trykk på [OK] Fastkjørt papir i <sted> Fastkjørt papir i skuff <X> Fjern fastkjørt papir, og derettertrykk på [OK] Fjern fraktmateriale fra tonerkassett Installer svart skriverkassett Legg i skuff <X> Trykk på [OK] for tilgj. media Legg i skuff <X> <TYPE> <STØRRELSE> Legg i skuff 1, VANLIG <STØRRELSE> Rengjøringsmodus Legg i skuff 1 <TYPE> <STØRRELSE> Lite minne Trykk på [OK] Lite rekvisita Lite toner i svart kassett Manuell dupleks Legg i skuff <X> Trykk på [OK] Manuell mating <STØRRELSE>, <TYPE> Trykk på [OK] for tilgj. media Rengjøring Svart kassett som ikke støttes Trykk [OK] for å forts Svært lite i svart kassett Ugyldig driver Trykk på [OK] Utskriftsfeil Trykk på [OK] Utskriftsfeil, trykk OK. Hvis feilen fortsetter, slå av og deretter på Uventet størr. i skuff <X> Legg i <størrelse> Trykk på [OK] Papiret mates på feil måte eller kjører seg fast Produktet henter ikke papir Produktet henter flere papirark samtidig Unngå at papiret kjører seg fast Fjerne fastkjøringer Steder for fastkjørt papir Fjerne fastkjørt papir i skuff Fjerne fastkjørt papir i skuff Fjerne fastkjørt papir i skuff 3 (ekstrautstyr) Fjerne fastkjørt papir fra utskuffen Fjerne fastkjørt papir i området for tosidig utskrift Fjerne fastkjørt papir i varmeelementområdet Forbedre utskriftskvaliteten Kontrollere papirtypeinnstillingen (Windows) Kontrollere papirtypeinnstillingen (Mac OS X) Kontrollere tonerkassettstatusen Skrive ut statussiden for rekvisita (LCD-kontrollpanel) Skrive ut statussiden for rekvisita (kontrollpanel med berøringsskjerm) NOWW vii

10 Kontrollere rekvisitastatusen Skrive ut et renseark Skrive ut er renseark (LCD-kontrollpanel) Skrive ut er renseark (kontrollpanel med berøringsskjerm) Kontrollere om tonerkassetten er skadet Kontrollere papiret og utskriftsmiljøet Bruke papir som oppfyller HPs spesifikasjoner Kontrollere produktmiljøet Kontrollere innstillinger for utskriftsjobber Kontrollere EconoMode-innstillingen Bruk den skriverdriveren som passer best for utskriftsbehovene dine Produktet skriver ikke ut eller skriver ut for sakte Produktet skriver ikke ut Produktet skriver ut for sakte Løse problemer med utskrift fra USB-enhet Minnepinne-menyen åpnes ikke når du setter inn USB-tilbehøret Filen skrives ikke ut fra USB-lagringsenheten Filen du vil skrive ut, står ikke oppført på Minnepinne-menyen Løse direktetilkoblingsproblemer Løse problemer med det kablede nettverket Dårlig fysisk tilkobling Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet Datamaskinen kan ikke kommunisere med produktet Produktet bruker feil nettverksinnstillinger for kobling og tosidig utskrift Ny programvare kan føre til kompatibilitetsproblemer Datamaskinen eller arbeidsstasjonen er kanskje ikke riktig konfigurert Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil Løse problemer med det trådløse nettverket Sjekkliste for trådløs tilkobling Produktet skriver ikke ut etter at trådløskonfigureringen er fullført Produktet skriver ikke ut, og det er installert en tredjeparts brannmur på datamaskinen Den trådløse tilkoblingen fungerer ikke etter at den trådløse ruteren eller produktet ble flyttet Kan ikke koble flere datamaskiner til det trådløse produktet Det trådløse produktet mister forbindelsen når det er koblet til et VPN (Virtual Private Network) Nettverket står ikke oppført i listen over trådløse nettverk Det trådløse nettverket fungerer ikke Utføre en diagnosetest for trådløst nettverk Få mindre interferens i et trådløst nettverk Løse programvareproblemer for produktet med Windows viii NOWW

11 Det vises ingen skriverdriver for produktet i Skriver-mappen Det ble vist en feilmelding da programvaren ble installert Produktet er i Klar-modus, men ingenting skrives ut Løse programvareproblemer for produktet med Mac OS X Skriverdriveren står ikke i listen Utskrift og faks eller Utskrift og skanning Produktnavnet står ikke på produktoversikten i listen Utskrift og faks eller Utskrift og skanning Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet i listen Utskrift og faks eller Utskrift og skanning En utskriftsjobb ble ikke sendt til ønsket produkt Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet i listen Utskrift og faks eller Utskrift og skanning etter at driveren er valgt Du bruker en generell skriverdriver sammen med en USB-tilkobling Fjerne programvare (Windows) Fjerne programvare (Mac OS X) Rekvisita og ekstrautstyr Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita HPs retningslinjer for rekvisita som ikke er produsert av HP HPs webområde mot forfalskning Stikkordregister NOWW ix

12 x NOWW

13 1 Kort om produktet Produktoversikt Skrive ut produktrapporter Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling NOWW 1

14 Produktoversikt Produktet sett forfra 1 Utskuff 2 Skuff 1 3 Strømknapp 4 Skuff 2 5 USB-port på enheten (bare HP LaserJet Pro 400 M401dn skriver og HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver) 6 Lås for tonerkassettdeksel 7 LCD-kontrollpanel eller kontrollpanel med berøringsskjerm i farger (bare HP LaserJet Pro 400 M401dn skriver og HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver) 2 Kapittel 1 Kort om produktet NOWW

15 Produktet sett bakfra 1 Hi-Speed USB 2.0-port 2 Nettverksport (alle modeller unntatt HP LaserJet Pro 400 M401a-skriver og HP LaserJet Pro 400 M401d-skriver) 3 Strømtilkobling 4 Spor for sikkerhetslås av kabeltype 5 Bakdekselutløser for fastkjørt papir Plassering av serienummer og modellnummer Etiketten med serienummer og produktmodellnummer finner du på baksiden av produktet. NOWW Produktoversikt 3

16 Kontrollpaneloppsett LCD-kontrollpanel 1 Kontrollpanelvindu: I vinduet vises informasjon om produktet. Bruk menyene i vinduet til å angi produktinnstillinger. 2 Obs!-lampe (gul): Obs!-lampen blinker når produktet krever ettersyn. 3 Klar-lampe (grønn): Klar-lampen lyser når produktet er klart til å skrive ut. Den blinker når produktet mottar utskriftsdata eller når produktet er i dvalemodus. 4 Tilbakepilknappen : Bruk denne knappen til å gjøre følgende: gå ut av kontrollpanelmenyene bla tilbake til en tidligere meny i en liste i en undermeny bla tilbake til et tidligere menyelement i en liste i en undermeny (uten å lagre endringer i menyelementet) 5 Avbryt -knapp: Trykk på denne knappen for å avbryte en utskriftsjobb når Obs!-lampen blinker, eller for å gå ut av kontrollpanelmenyene. 6 Venstre pilknapp : Bruk denne knappen til å navigere gjennom menyene eller redusere en verdi som vises i vinduet. 7 OK-knapp: Trykk på OK-knappen for å gjøre følgende: åpne kontrollpanelmenyene åpne en undermeny som vises i kontrollpanelvinduet velge et menyelement fjerne noen feil begynne en utskriftsjobb som svar på en melding på kontrollpanelet (for eksempel når meldingen Trykk [OK] for å forts. vises i kontrollpanelvinduet) 8 Høyre pilknapp : Bruk denne knappen til å navigere gjennom menyene eller øke en verdi som vises i vinduet. 9 Installere -knapp: Denne knappen gir rask tilgang til Oppsett-menyen. 10 LED-lampe: Denne lampen fungerer ikke på dette produktet. 4 Kapittel 1 Kort om produktet NOWW

17 Kontrollpanel med berøringsskjerm MERK: Kontrollpanelet med berøringsskjerm er tilgjengelig på modellene HP LaserJet Pro 400 M401dn skriver og HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver. 1 Trådløs-lampe: angir at det trådløse nettverket er aktivert. Lampen blinker når produktet kobles til det trådløse nettverket (bare tilgjengelig på modellen HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver). 2 Berøringsskjermvindu. 3 Obs!-lampe: angir et problem med produktet. 4 Klar-lampe: angir at produktet er klart. 5 Hjelp-knapp og -lampe: gir tilgang til hjelpesystemet på kontrollpanelet. 6 Pil høyre-knapp og -lampe: flytter markøren mot høyre eller flytter visningsbildet til neste skjermbilde. MERK: Denne knappen lyser bare når gjeldende skjermbilde kan bruke denne funksjonen. 7 Avbryt-knapp og -lampe: fjerner innstillinger, avbryter gjeldende jobb eller avslutter gjeldende skjermbilde. MERK: Denne knappen lyser bare når gjeldende skjermbilde kan bruke denne funksjonen. 8 Tilbake-knapp og -lampe: går tilbake til forrige skjermbilde. MERK: Denne knappen lyser bare når gjeldende skjermbilde kan bruke denne funksjonen. 9 Pil venstre-knapp og -lampe: flytter markøren mot venstre. MERK: Denne knappen lyser bare når gjeldende skjermbilde kan bruke denne funksjonen. 10 Hjem-knapp og -lampe: gir tilgang til startskjermbildet. NOWW Produktoversikt 5

18 Startskjermbilde med berøringsskjerm MERK: Kontrollpanelet med berøringsskjerm er tilgjengelig på modellene HP LaserJet Pro 400 M401dn skriver og HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver. Startskjermbildet gir tilgang til produktfunksjonene og viser produktstatusen. MERK: Funksjonene på startskjermbildet kan variere, avhengig av produktkonfigurasjonen. Oppsettet kan også være omvendt for enkelte språk. 1 Webtjenester -knapp: gir rask tilgang til funksjonene i HPs webtjenester, inkludert HP eprint. HP eprint er et verktøy som skriver ut dokumenter ved å bruke alle typer e-postaktiverte enheter til å sende dokumentene til produktets e-postadresse. 2 Installere -knapp: gir tilgang til hovedmenyene. 3 Trådløs -knapp: gir tilgang til Trådløs meny og informasjon om trådløsstatus (bare modellen HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver) MERK: Når du er koblet til et trådløst nettverk, endres dette ikonet til et sett med stolper for signalstyrke. 4 Nettverksknapp : gir tilgang til nettverksinnstillinger og informasjon (bare modellene HP LaserJet Pro 400 M401n skriver, HP LaserJet Pro 400 M401dn skriver og HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver). Du kan skrive ut Nettverkssammendrag-siden fra skjermbildet med nettverksinnstillinger. 5 Informasjon -knapp: viser informasjon om produktstatusen. Du kan skrive ut Konfigurasjonsrapport-siden fra skjermbildet med statusoversikt. 6 Rekvisita -knapp: gir informasjon om rekvisitastatusen. Du kan skrive ut Status for rekvisita-siden fra skjermbildet med rekvisitaoversikt. 7 Progr.-knapp: gir tilgang til Progr.-menyen, slik at du kan skrive ut direkte fra et webprogrammer som du har lastet ned fra webområdet for HP eprintcenter på 8 Produktstatus 9 USB-knapp: gir tilgang til Minnepinne-menyen 6 Kapittel 1 Kort om produktet NOWW

19 Skrive ut produktrapporter Produktrapporter ligger i produktminnet. Disse sidene hjelper deg med å diagnostisere og løse problemer med produktet. MERK: Hvis produktspråket ikke ble riktig angitt under installeringen, kan du angi språket manuelt, slik at informasjonssidene skrives ut på et av de støttede språkene. Endre språk ved hjelp av Systemoppsett-menyen på kontrollpanelet eller den innebygde webserveren. Fra Rapporter-menyen kan du skrive ut flere sider med informasjon om produktet. Menyelement Demoside Menystruktur Konfigurasjonsrapport Status for rekvisita Beskrivelse Skriver ut en side som viser utskriftskvaliteten. Skriver ut en oversikt over menyoppsettet for kontrollpanelet. De aktive innstillingene for hver meny vises. Skriver ut en liste over alle produktinnstillingene. Omfatter nettverksinformasjon når produktet er tilkoblet et nettverk. Skriver ut statusen for hver tonerkassett, inkludert følgende informasjon: beregnet prosentandel med gjenværende levetid for skriverkassetten ca. antall sider som gjenstår delenummer for HPs tonerkassett antall sider som er skrevet ut informasjon om bestilling av nye HP-tonerkassetter og resirkulering av brukte HP-tonerkassetter Nettverkssammendrag Forbruksside PCL-skriftliste PS-skriftliste PCL6-skriftliste Serviceside Skriver ut en liste over alle nettverksinnstillingene på produktet (alle modeller unntatt HP LaserJet Pro 400 M401a-skriver og HP LaserJet Pro 400 M401d-skriver). Skriver ut en liste over PCL-sider, PCL 6-sider, PS-sider, sider som kjørte seg fast eller ble feilmatet i produktet, svart-hvite sider eller fargesider og rapporterer sideantallet. Skriver ut en liste over alle installerte PCL-skrifter Skriver ut en liste over alle installerte PostScript-skrifter (PS) Skriver ut en liste over alle installerte PCL6-skrifter Skriver ut servicerapporten Skrive ut produktrapporter fra et LCD-kontrollpanel 1. Trykk på OK-knappen på kontrollpanelet for å åpne menyene. 2. Åpne Rapporter-menyen. 3. Velg navnet på rapporten du vil skrive ut, og trykk deretter på OK-knappen for å skrive den ut. NOWW Skrive ut produktrapporter 7

20 Skrive ut produktrapporter fra et kontrollpanel med berøringsskjerm 1. Trykk på Installere -knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel. 2. Velg Rapporter-knappen. 3. Velg navnet på rapporten du vil skrive ut. Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling HP støtter ikke node-til-node-nettverk ettersom funksjonen er en del av Microsoft-operativsystemer og ikke HP-skriverdriverne. Besøk Microsoft på 8 Kapittel 1 Kort om produktet NOWW

21 2 Papirskuff Papirstørrelser som støttes Papirtyper som støttes Legge i innskuffen NOWW 9

22 Papirstørrelser som støttes Dette produktet støtter en rekke papirstørrelser, og det kan tilpasses forskjellige typer utskriftsmateriale. MERK: Resultatet blir best hvis du velger riktig papirtype og -størrelse i skriverdriveren før utskrift. Tabell 2-1 Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale Størrelser og mål Skuff 1 Skuff 2 Skuff 3 for 500 ark (ekstrautstyr) Tosidigenhet (bare modeller med tosidigenhet) Letter 216 x 279 mm Legal 216 x 356 mm A4 210 x 297 mm A5 148 x 210 mm A6 105 x 148 mm B5 (JIS) 182 x 257 mm Executive 184 x 267 mm Postkort JIS 100 x 148 mm Dobbelt postkort (JIS) 148 x 200 mm 16K 184 x 260 mm 16K 195 x 270 mm 16K 197 x 273 mm 8,5 x x 330 mm 10 Kapittel 2 Papirskuff NOWW

23 Tabell 2-1 Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale (forts.) Størrelser og mål Skuff 1 Skuff 2 Skuff 3 for 500 ark (ekstrautstyr) Tosidigenhet (bare modeller med tosidigenhet) Commercial nr. 10-konvolutt 105 x 241 mm B5 ISO-konvolutt 176 x 250 mm C5 ISO-konvolutt 162 x 229 mm DL ISO-konvolutt 110 x 220 mm Monarch-konvolutt 98 x 191 mm Egendefinert 76 x 127 mm til 216 x 356 mm NOWW Papirstørrelser som støttes 11

24 Papirtyper som støttes Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over HP-papir dette produktet støtter, kan du gå til support/ljm401series. Papirtype (kontrollpanel) Papirtype (skriverdriver) Skuff 1 Skuff 2 Skuff 3 for 500 ark (ekstrautstyr ) Tosidigenhet (bare modeller med tosidigenhet ) VANLIG G HP EcoSMART Lite LETT G MIDDELS TUNGT G Vanlig HP EcoSMART Lite Lett g Middels tungt TUNGT G Tungt g EKS. TUNGT G Ekstra tungt g TRANSPARENT Transparent for svart-hvittlaser ETIKETTER Etiketter BREVHODE FORHÅNDSTRYKT HULLARK FARGET Brevhode Forhåndstrykt Hullark Farget GROVT Grovt BOND RESIRKULERT Bond Resirkulert KONVOLUTT Konvolutt 12 Kapittel 2 Papirskuff NOWW

25 Legge i innskuffen Legge i skuff 1 1. Åpen skuff 1, og dra skuffeforlengelsen bort fra produktet. 2. For langt papir drar du ut forlengeren for å holde papiret i skuffen. NOWW Legge i innskuffen 13

26 3. Plasser papirbunken i skuff 1, og skyv på papirskinnene slik at de ligger inntil arkene. 4. Mat papirbunken så langt inn i skuffen som mulig. Legge i skuff 2 1. Trekk skuffen ut av produktet. 14 Kapittel 2 Papirskuff NOWW

27 2. Åpne førerne for papirlengde og papirbredde ved å skyve på de blå flikene. 3. Hvis du vil legge i papir i Legal-størrelse, utvider du skuffen ved å trykke utløserknappen på baksiden av skuffen inn og trekke ut enden av skuffen. MERK: Når det ligger papir i Legal-størrelse i skuffen, kan den trekkes ca. 70 mm ut fra baksiden av produktet. 4. Legg papiret i skuffen, og kontroller at det er flatt i alle fire hjørnene. Skyv papirskinnene for lengde og bredde slik at de ligger inntil papirbunken. NOWW Legge i innskuffen 15

28 5. Trykk papiret ned for å forsikre deg om at papirbunken er nedenfor tappene for papirgrense på høyresiden og baksiden av skuffen. 6. Skyv skuffen inn i produktet. Legge i skuff 3 (ekstrautstyr) 1. Trekk skuffen ut av produktet. 16 Kapittel 2 Papirskuff NOWW

29 2. Åpne førerne for papirlengde og papirbredde ved å skyve på de blå flikene. 3. Hvis du vil legge i papir i Legal-størrelse, utvider du skuffen ved å trykke utløserknappen på baksiden av skuffen inn og trekke ut enden av skuffen. MERK: Når det ligger papir i Legal-størrelse i skuffen, kan den trekkes ca. 70 mm ut fra baksiden av produktet. 4. Legg papiret i skuffen, og kontroller at det er flatt i alle fire hjørnene. Skyv papirskinnene for lengde og bredde slik at de ligger inntil papirbunken. NOWW Legge i innskuffen 17

30 5. Trykk papiret ned for å forsikre deg om at papirbunken er nedenfor tappene for papirgrense bakerst i skuffen. 6. Skyv skuffen inn i produktet. 18 Kapittel 2 Papirskuff NOWW

31 3 Skrive ut Støttede skriverdrivere (Windows) Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) Endre innstillingene for utskriftsjobber (Mac OS X) Utskriftsoppgaver for Windows Utskriftsoppgaver for Mac OS X Flere utskriftsoppgaver (Windows) Flere utskriftsoppgaver (Mac OS X) Opprette utskrifter i arkivkvalitet Bruke HP eprint Bruke AirPrint Utskrift fra USB-enhet NOWW 19

32 Støttede skriverdrivere (Windows) Skriverdrivere gir tilgang til produktfunksjonene og gjør det mulig for datamaskinen å kommunisere med produktet (ved hjelp av et skriverspråk). Se i installeringsmerknadene og viktig-filene på produkt- CDen hvis du vil ha ytterligere programvare og flere språk. Beskrivelse av HP PCL 6-driver Installeres automatisk ved installering av produktprogramvaren satt som standarddriver anbefales for utskrifter i alle støttede Windows-miljøer gir den generelt beste hastigheten, utskriftskvaliteten og produktfunksjonsstøtten for de fleste brukere utviklet for å samkjøre med Windows GDI (Graphic Device Interface) for den beste hastigheten i Windows-miljøer er kanskje ikke fullstendig kompatibel med tredjepartsprogrammer eller egendefinerte programmer som er basert på PCL 5 Beskrivelse av HP UPD PS-driver kan lastes ned fra Internett på anbefales for utskrift med Adobe -programmer eller andre grafikkintensive programmer gir støtte for utskrifter med PostScript-emuleringsbehov eller støtte for PostScript-flashskrift Beskrivelse av HP UPD PCL 5-driver kan lastes ned fra Internett på kompatibel med tidligere PCL-versjoner og eldre HP LaserJet-produkter det beste valget for utskrifter fra tredjepartsprogrammer eller egendefinerte programmer utviklet for bruk i Windows-miljøer i bedrifter for å bruke én driver med flere skrivermodeller foretrekkes ved utskrifter til flere skrivermodeller fra en mobil Windows-datamaskin Beskrivelse av HP UPD PCL 6-driver kan lastes ned fra Internett på anbefales for utskrifter i alle støttede Windows-miljøer gir den generelt beste hastigheten, utskriftskvaliteten og produktfunksjonsstøtten for de fleste brukere 20 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

33 utviklet for å samkjøre med Windows GDI (Graphic Device Interface) for den beste hastigheten i Windows-miljøer er kanskje ikke fullstendig kompatibel med tredjepartsprogrammer eller egendefinerte programmer som er basert på PCL 5 NOWW Støttede skriverdrivere (Windows) 21

34 Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber Endringer av utskriftsinnstillinger prioriteres avhengig av når endringene ble gjort: MERK: Navn på kommandoer og dialogbokser kan variere fra program til program. Dialogboksen Utskriftsformat: Dialogboksen åpnes når du klikker på Utskriftsformat eller en lignende kommando på Fil-menyen til programmet du jobber i. Innstillinger som endres her, overstyrer innstillinger overalt ellers. Dialogboksen Skriv ut: Klikk på Skriv ut, Skriveroppsett eller en lignende kommando på Fil-menyen i programmet du arbeider i, for å åpne denne dialogboksen. Innstillinger som endres i dialogboksen Skriv ut, har lavere prioritet og overstyrer vanligvis ikke endringer som gjøres i dialogboksen Sideoppsett. Dialogboksen Skriveregenskaper (skriverdriver): Klikk på Egenskaper i dialogboksen Skriv ut for å åpne skriverdriveren. Innstillinger som endres i dialogboksen Skriveregenskaper, overstyrer vanligvis ikke innstillinger noe annet sted i utskriftsprogramvaren. Du kan endre de fleste utskriftsinnstillingene her. Standard skriverdriverinnstillinger: Standard skriverdriverinnstillinger brukes i alle utskriftsjobber, med mindre innstillinger endres i dialogboksene Utskriftsformat, Skriv ut eller Skriveregenskaper. Innstillinger på skriverens kontrollpanel: Innstillinger som gjøres på kontrollpanelet, er lavere prioritert enn endringer som gjøres andre steder. Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet. 2. Velg driveren, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger. Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber 1. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av standard Start-menyvisning): Klikk på Start og deretter på Skrivere og telefakser. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av klassisk Start-menyvisning): Klikk på Start, Innstillinger og deretter på Skrivere. Windows Vista: Klikk på Start, Kontrollpanel og deretter på Skriver i kategorien for Maskinvare og lyd. Windows 7: Klikk på Start og deretter på Enheter og skrivere. 2. Høyreklikk på driverikonet, og velg deretter Utskriftsinnstillinger. 22 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

35 Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet 1. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av standard Start-menyvisning): Klikk på Start og deretter på Skrivere og telefakser. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av klassisk Start-menyvisning): Klikk på Start, Innstillinger og deretter på Skrivere. Windows Vista: Klikk på Start, Kontrollpanel og deretter på Skriver i kategorien for Maskinvare og lyd. Windows 7: Klikk på Start og deretter på Enheter og skrivere. 2. Høyreklikk på driverikonet, og velg deretter Egenskaper eller Skriveregenskaper. 3. Klikk på kategorien Enhetsinnstillinger. NOWW Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) 23

36 Endre innstillingene for utskriftsjobber (Mac OS X) Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber Endringer av utskriftsinnstillinger prioriteres avhengig av når endringene ble gjort: MERK: Navn på kommandoer og dialogbokser kan variere fra program til program. Dialogboksen Utskriftsformat: Klikk på Utskriftsformat eller en lignende kommando på Arkiv-menyen i programmet du arbeider i, for å åpne denne dialogboksen. Innstillinger som er endret her, kan komme til å overstyre innstillinger endret andre steder. Dialogboksen Skriv ut: Dialogboksen åpnes når du klikker på Skriv ut, Skriveroppsett eller en lignende kommando på Fil-menyen til programmet du jobber i. Innstillinger som endres i dialogboksen Skriv ut, er lavere prioritert og overstyrer ikke endringer som gjøres i dialogboksen Utskriftsformat. Standard skriverdriverinnstillinger: Standard skriverdriverinnstillinger brukes i alle utskriftsjobber med mindre innstillingene endres i dialogboksene Utskriftsformat eller Skriv ut. Innstillinger på skriverens kontrollpanel: Innstillinger som gjøres på kontrollpanelet, er lavere prioritert enn endringer som gjøres andre steder. Endre innstillingene for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes 1. På Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut. 2. På Skriver-menyen velger du dette produktet. 3. I nedtrekkslisten endrer du innstillingene du vil endre. Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber 1. På Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut. 2. På Skriver-menyen velger du dette produktet. 3. I nedtrekkslisten endrer du innstillingene du vil endre. 4. På Forhåndsinnstillinger-menyen klikker du på alternativet Lagre som... og skriver inn navnet på forhåndsinnstillingen. Disse innstillingene lagres på Forhåndsinnstillinger-menyen. Når du skal bruke de nye innstillingene, må du velge alternativet for lagret forhåndsinnstilling hver gang du åpner et program og skriver ut. Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet 1. Fra Apple-menyen klikker du på menyen Systemvalg og deretter på ikonet Utskrift og faks. 2. Velg produktet til venstre i vinduet. 24 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

37 3. Klikk på Valg og rekvisita-knappen. 4. Klikk på kategorien Driver. 5. Konfigurer det installerte ekstrautstyret. NOWW Endre innstillingene for utskriftsjobber (Mac OS X) 25

38 Utskriftsoppgaver for Windows Bruke en utskriftssnarvei (Windows) 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet. 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger. 3. Klikk på kategorien Snarveier. 4. Velg en av snarveiene, og klikk deretter på OK. MERK: Når du velger en snarvei, endres de tilhørende innstillingene på de andre kategoriene i skriverdriveren. 26 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

39 Opprette en utskriftssnarvei (Windows) 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet. 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger. 3. Klikk på kategorien Snarveier. 4. Velg en eksisterende snarvei som utgangspunkt. MERK: Du må alltid velge en snarvei før du endrer noen av innstillingene til høyre på skjermen. Hvis du endrer innstillingene og deretter velger en snarvei, eller velger en annen snarvei, mister du alle endringene du har gjort. NOWW Utskriftsoppgaver for Windows 27

40 5. Velg utskriftsalternativene for den nye snarveien. MERK: Du kan velge utskriftsalternativene i denne kategorien eller i en hvilken som helst annen kategori i skriverdriveren. Etter at du har valgt alternativer i andre kategorier, må du gå tilbake til kategorien Snarveier før du fortsetter til neste trinn. 6. Klikk på Lagre som-knappen. 7. Skriv inn et navn på snarveien, og klikk på OK. 28 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

41 Skrive ut på begge sider automatisk med Windows MERK: Denne delen gjelder bare for modellene HP LaserJet Pro 400 M401d-skriver, HP LaserJet Pro 400 M401dn skriver og HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver. 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger. NOWW Utskriftsoppgaver for Windows 29

42 3. Klikk på kategorien Etterbehandling. 4. Merk av for Skriv ut på begge sider. Klikk på OK for å skrive ut jobben. Skrive ut på begge sider manuelt med Windows MERK: Denne delen gjelder hovedsakelig for modellene HP LaserJet Pro 400 M401a-skriver og HP LaserJet Pro 400 M401n skriver. Modellene HP LaserJet Pro 400 M401d-skriver, HP LaserJet Pro 400 M401dn skriver og HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver kan imidlertid også skrive ut tosidige jobber manuelt hvis papiret ikke støttes av automatisk tosidig utskrift, eller hvis dupleksenheten har blitt deaktivert. 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 30 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

43 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger. 3. Klikk på kategorien Etterbehandling. 4. Merk av for Skriv ut på begge sider (manuelt). Klikk på OK for å skrive ut den første siden av jobben. NOWW Utskriftsoppgaver for Windows 31

44 5. Hent den utskrevne bunken fra utskuffen og legg den med samme retning i Skuff 1, med den utskrevne siden ned og toppen av sidene mot produktet. 6. På kontrollpanelet trykker du på OK for å skrive ut den andre siden av jobben. Skrive ut flere sider per ark med Windows 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger. 32 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR. Brukerhåndbok

LASERJET PRO 200 COLOR. Brukerhåndbok LASERJET PRO 200 COLOR Brukerhåndbok M251n M251nw HP LaserJet Pro 200 farge-m251 Seriesskriver Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

LaserJet Pro M402, M403

LaserJet Pro M402, M403 LaserJet Pro M40, M403 Brukerhåndbok HEWLETT-PACKARD 1 M40n M40d M40dn M40dw M403n M403d M403dn M403dw www.hp.com/support/ljm40 www.hp.com/support/ljm403 HP LaserJet Pro M40, M403 Brukerhåndbok Copyright

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

LaserJet Pro M701/M706

LaserJet Pro M701/M706 LaserJet Pro M706n LaserJet Pro M701/M706 Brukerhåndbok www.hp.com/support/ljm701 www.hp.com/support/ljm706 HP LaserJet Pro M701/M706 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok HP LaserJet Professional P1560- og P1600-skriver-serien Copyright

Detaljer

LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN. Brukerhåndbok

LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN. Brukerhåndbok LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN Brukerhåndbok HP LaserJet Pro CP1020-fargeskriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2014 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Brukerhåndbok LASERJET PRO 100 FARGE-MFP M175

Brukerhåndbok LASERJET PRO 100 FARGE-MFP M175 Brukerhåndbok LASERJET PRO 100 FARGE-MFP M175 LaserJet Pro 100 farge-mfp M175 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Brukerhåndbok

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Brukerhåndbok LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Brukerhåndbok HP LaserJet Pro CP1020- fargeskriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

COLOR LASERJET PRO MFP. Brukerhåndbok

COLOR LASERJET PRO MFP. Brukerhåndbok OK COLOR LASERJET PRO MFP Brukerhåndbok X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP LASERJET ENTERPRISE 500 MFP Brukerhåndbok 2 M525 HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brukerhåndbok

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brukerhåndbok LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brukerhåndbok HP LaserJet Professional P1100- skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M476. Brukerhåndbok

Color LaserJet Pro MFP M476. Brukerhåndbok Color LaserJet Pro MFP M476 Brukerhåndbok HP Color LaserJet Pro MFP M476 Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien Brukerhåndbok

Skriver i HP LaserJet P2030-serien Brukerhåndbok Skriver i HP LaserJet P2030-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

LASERJET PRO CP1520 FARGESKRIVERSERIE. Brukerhåndbok

LASERJET PRO CP1520 FARGESKRIVERSERIE. Brukerhåndbok LASERJET PRO CP1520 FARGESKRIVERSERIE Brukerhåndbok HP LaserJet Pro CP1520- fargeskriverserie Brukerhåndbok Copyright og lisens 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Hurtigreferanse HP Smart Install-installering Produktet inkluderer HP Smart Install-installeringsprogramvare for Windows-operativsystemer. Programvaren bruker USB-kabelen

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M277 Brukerhåndbok

Color LaserJet Pro MFP M277 Brukerhåndbok Color LaserJet Pro MFP M277 Brukerhåndbok www.hp.com/support/colorljmfpm277 HP Color LaserJet Pro MFP M277 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

HP LaserJet M1120 MFP-serien Brukerhåndbok

HP LaserJet M1120 MFP-serien Brukerhåndbok HP LaserJet M1120 MFP-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok

HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Før du bruker Brother-maskinen Definisjoner av merknader Varemerker Viktig merknad Definisjoner av merknader Vi bruker følgende

Detaljer

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Brukerhåndbok M553n M552dn M553dn M553x www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 HP Color LaserJet Enterprise M552, M553

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok

HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknader

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne noteringen i denne brukermanualen: Merknader gir

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP LaserJet P2010-serien Brukerhåndbok

HP LaserJet P2010-serien Brukerhåndbok HP LaserJet P2010-serien Brukerhåndbok HP LaserJet P2010-serien Brukerhåndbok Informasjon om copyright 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

hp LaserJet 1150 1300 1300n bruk

hp LaserJet 1150 1300 1300n bruk hp LaserJet 1150 1300 1300n bruk skriveren hp LaserJet 1150 og skrivere i hp LaserJet 1300-serien brukerhåndbok Informasjon om opphavsrett Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Reproduksjon,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien. Brukerhåndbok

Skriver i HP LaserJet P2050-serien. Brukerhåndbok Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Innhold. Dele en USB-enhet på nettverket... 3. Dele en USB-skriver... 5. Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6. NETGEAR genie-appen...

Innhold. Dele en USB-enhet på nettverket... 3. Dele en USB-skriver... 5. Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6. NETGEAR genie-appen... Premium-funksjoner Innhold Dele en USB-enhet på nettverket... 3 Dele en USB-skriver... 5 Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6 NETGEAR genie-appen... 8 2 Dele en USB-enhet på nettverket Med

Detaljer

hp color LaserJet 1500/1500L bruk

hp color LaserJet 1500/1500L bruk hp color LaserJet 1500/1500L bruk HP skriver i color LaserJet 1500-serien Brukerhåndbok Opphavsrettighett og lisens Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Brukerhåndbok

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Brukerhåndbok LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Brukerhåndbok HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

HP LaserJet M1319 MFP-serien Brukerhåndbok

HP LaserJet M1319 MFP-serien Brukerhåndbok HP LaserJet M1319 MFP-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor:

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: merknader spesialfunksjoner komme i gang tilkoblingsmuligheter utskrift vedlikehold problemløsing spesifikasjoner

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Brukerhåndbok M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Brukerhåndbok M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Brukerhåndbok M375 M475 HP LaserJet Pro 300 farge-mfp M375 og HP LaserJet Pro 400 farge-mfp M475 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

HP Officejet Pro 251dwskriver. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro 251dwskriver. Brukerhåndbok HP Officejet Pro 251dwskriver Brukerhåndbok Informasjon om opphavsrett 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 8. Ingen av de innvendige delene skal repareres av brukeren.

Detaljer

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Brukerhåndbok

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Brukerhåndbok LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN Brukerhåndbok HP LaserJet Pro M1530 MFP-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Skriver i HP Color LaserJet CP1510-serien Brukerhåndbok

Skriver i HP Color LaserJet CP1510-serien Brukerhåndbok Skriver i HP Color LaserJet CP1510-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Brukerhåndbok

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Brukerhåndbok LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Brukerhåndbok HP LaserJet Pro CM1410 Color MFPserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

bruk hp LaserJet 2300 2300n 2300dn 2300dtn

bruk hp LaserJet 2300 2300n 2300dn 2300dtn bruk hp LaserJet 2300 2300L 2300 2300d 2300n 2300dn 2300dtn Starthåndbok for skrivere i hp LaserJet 2300-serien bruk Copyright og lisens Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Reproduksjon,

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800. Brukerhåndbok

Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800. Brukerhåndbok Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Brukerhåndbok Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000, 3600 og 3800 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800. Brukerhåndbok

Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800. Brukerhåndbok Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Brukerhåndbok Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000, 3600 og 3800 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaljer

Color LaserJet Enterprise MFP M577

Color LaserJet Enterprise MFP M577 Color LaserJet Enterprise MFP M577 Brukerhåndbok M577dn M577f M577z www.hp.com/support/colorljm577mfp HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2015 HP Development Company,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer