Bærum. Få disse to inn i kommunestyret. Vårt mål i år:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærum. Få disse to inn i kommunestyret. Vårt mål i år:"

Transkript

1 AVIS FOR RØDT BÆRUM Mai 2011 Vårt mål i år: Foto: Sissel Forsberg. Få disse to inn i kommunestyret Dag Gladmann Sørheim: Jeg vil jobbe for at flyktninger får rett til arbeid mens de venter på svar om oppholdstillatelse. Innvandrere må bli tatt imot med et varmt håndtrykk når de krysser kommunegrensen. Jeg sier ja til asylmottak i og har foreslått velkomstfest for asylsøkerne. Jeg vil innføre 6 timers arbeidsdag med full lønn, spesielt for ansatte ved sykehjem. Rødt vil i tillegg at det ansettes langt flere sykepleiere og hjelpepleiere. Jeg ønsker flere lærere i skolen og færre elever i hvert klasserom. Jeg ivrer for kreative og evidensbaserte undervisningsmetoder. Jeg sier nei til ny E18 og ønsker i stedet massiv satsing på kollektive løsninger. Arbeidet med å forlenge kolsåsbanen til Rykkinn og s Verk må starte nå! Torill Braaten: Vi kjenner alle til historien om ulven som kler seg ut som Rødhette, og det er viktig å danne en motmakt som kan gjennomskue disse ulvene som roper om raske resultat og nytteverdi i enhver sammenheng, også når det gjelder mennesker i sårbare situasjoner. Jeg er spesielt opptatt av at barn og unges oppvekstvilkår ikke skal bli ofret i «tellekulturens» effektivisering. I musikk- og kulturskolen gir dette seg utslag i press utenfra på å vurdere om timene kan være enda kortere enn de er i dag, men barn og unge er ikke roboter med av- og på knapp! Jeg vil arbeide for en politikk som følger filosofen Hans Skjervheims utsagn: «Skilnaden er om ein reknar med folk, eller om ein reknar med folk.» Konkrete saker jeg er spesielt engasjert i er: Musikk- og kulturskole til alle som ønsker tilbudet, gode rammer til bibliotekene, god svangerskapsomsorg, godt tilbud til fødende på det lokale sykehuset, at vann- og strømforsyningen eies av brukerne/folket og at det bygges boliger som unge mennesker har råd til å kjøpe. Flere fra lista vår: Bjørgulf Claussen, Bekkestua Teresa Latorre, Stabekk Mathias Tokle, Kolsås Eyvind Kvaale, Kolsås Geir Bergersen Huse, Jar Millie Killi, Bekkestua Vidar Hågensen, Stabekk Tone Stojka, Lommedalen Sverre Hoel, Gjettum Ingrid Delgado, Stabekk Morten Kerr, Høvik Geir Hårek Pedersen, Voyenenga Kjersti Ericsson, s Verk Stein Stugu, Stabekk Fra avisa: «(...)rådmannen systematisk fører oss bak lyset.» s. 2 «Kommunen bestemmer hvordan bygda skal se ut.» s. 3 «Også innenfor s grenser er forskjellene mellom øst og vest større enn noensinne.» s. 4 «Nei, jeg tror ikke Høyrepolitikere nødvendigvis er komplette idioter. Det stinker gammel høyreideologi...» s. 5

2 2 Mai 2011 Netto driftsresultat i millioner kroner og i prosent av totale inntekter Etter rådmannens budsjett Etter kommunens regnskap I prosent av inntektene ,4% 5,7% 5,2% kommune har råd til mer! LEDER Flertallet i kommunestyret har stadig klaget over dårlig råd og har skåret ned på tilbudene, ikke dramatisk, men litt her og litt der. Rådmannen har allerede begynt med dette i år igjen. Grunnen som angis er at staten tar stadig mer av skattepengene våre. Men har kommunen så dårlig råd? Landets rikeste kommune Samtidig får vi høre at vi bor i en av landets rikeste kommune, og det er riktig. Vi innbyggere merker den gode økonomien ved at kommunens service jamt over er god, sammenliknet med andre kommuner. Selv om folketallet vokser raskt, holder kommunen følge med det meste, som skoler og veier. Men mye burde vært bedre Når kommunen vokser, bygges nye fine veier for bilene, men de har gjerne ikke fortau. Resultatet er mange trafikkfarlige steder. Det burde vært unødvendig. Hvordan? Jo, ved at kommunen låner mer penger til utbygging enn det kommunepolitikerne har vært villig til. Redaksjon: Bjørgulf Claussen (ansvarlig) Torill Braaten Dag Gladmann Sørheim Millie Linnéa Natalia Killi Pål Ivar Bergesen Eyvind Kvaale Besøk vår hjemmeside: Trykkeri: Nr1Trykk Redaksjonen avsluttet 29. april. Denne avisa forteller om en del andre områder som trenger mer penger, både til drift og investeringer, som barnevern, skole, idrettsanlegg, eldreomsorg og psykisk helsevern. Rådmannen fører oss bak lyset Nå begynner rådmann Marit Langfeldt Ege å mase om at kommunen må innskrenke enda mer i Det har hun og forgjengeren holdt på med i mange år. Tabellen viser hvordan de prøver å skjule kommunens gode råd. Tabellen viser «netto driftsresultat» i millioner kroner, først etter rådmannens årlige budsjett og dernest etter regnskapet. Det siste er det overskuddet av driften som kommunen kan bruke til investeringer. Det bør være 3-5% av inntektene, har kommunen vedtatt. Som vi ser av tabellen, har det ikke vært lavere de siste seks årene før siste år resultatet skyldes dels at renteinntektene på kommunens svære fonds var dårlige, dels at kommunen har ført opp store «avskrivninger», som er en svært skjønnsmessig post. Statens bidrag er ikke blitt mindre i Poenget her er at rådmannen systematisk fører oss bak lyset i budsjettene sine. Inntektene blir så godt som bestandig høyere enn rådmannen skriver i budsjettet og utgiftene bestandig mindre. Dette er politisk propaganda av grovt slag. Lån mer til utbygging! Kommunestyret har vedtatt som målsetting at bare 50% av såkalte «ikke-rentable» investeringer skal lånes. Rentable investeringer er slike som kommunen tar betalt for, som vann og renovasjon. De drives rent forretningsmessig. De ikke-rentable investeringene er typisk skoler og sykehjem. Her ønsker kommunen å være ekstremt forsiktig. Når du bygger hus til deg selv, er det en «ikke-rentabel investering». Tenk deg at du da skulle betale 50% fra egen pung! Nå har egenandelen gjerne ligget på 42%. Det er også vanvittig mye for en rik kommune med en ung og voksende befolkning. Vanlig økonomisk ,2% 4,1% ,4% Foto: Sissel Forsberg. tenkning er at en slik kommune bør og kan låne forholdsvis mye. har lav gjeld I følge statistikken til Statistisk sentralbyrå fra 2009 lå på femteplass av de ni største kommunene etter Oslo, med en lånegjeld på kroner per innbygger. Øverst lå Tromsø med kroner, dernest Trondheim med kroner, Fredrikstad med kroner og Kristiansand like over oss, mens Bergen, Sandnes og Stavanger lå betydelig lavere med kroner i lånegjeld per innbygger, og Drammen på bunn med 9345 kroner. Poenget er at, sammen med Stavanger, Tromsø og Trondheim, er raskt voksende samfunn med unge innbyggere. De fire er ikke sammenliknbare med de fleste andre storkommuner. Hva bør gjøres? Kommunen bør låne mer penger til investeringer og ikke betale så mye av dem fra egne inntekter. Da blir det litt mer penger til kommunens vanlige drift, til gode formål som du kan lese mer om i denne avisa. Bjørgulf Claussen Leder i Rødt medisin.uio.no

3 Mai Torkel Kvaale, Kolsås Jeg stemmer Rødt fordi jeg tror at en annen verden er mulig. Fordi jeg vil ha en styrket fagbevegelse som kan sloss mot midlertidige ansettelser og sosial dumping. Fordi Norge må ut av EØS. Fordi jeg vil ha Kolsåsbanen tilbake så fort som overhode mulig. Fordi jeg vil ha gratis kollektivtrafikk og et radikalt utvidet kollektivtilbud. Fordi jeg vil ha gratis skolegang og en storsatsing på Tegning: Eyvind Kvaale utdanning. Fordi jeg mener at ALLE helsetjenester bør være gratis. Fordi jeg ønsker å reversere (snik-)privatiseringstrenden og raseringen av velferdsstaten, til fordel for en offentlig styring av økonomien og en mer rettferdig fordeling av ressursene. Fordi jeg mener at prinsippet om å yte etter evne og få etter behov er viktig. Fordi mennesker er flokkdyr, og er bedre tjent med demokratiske fellesløsninger, fremfor å danse etter privatkapitalens pipe. Fordi jeg tror vi mennesker har et åndelig potensiale utover shopping og Paradise Hotel. Kommunen bestemmer hvordan bygda skal se ut «Tettstedet Oslo», altså aksen Asker til Lillestrøm, må planlegges for framtida. Det må være realistisk å bosette 2 millioner i området uten at trafikken kollapser fullstendig. Da må også arbeidsplasser, handelssteder, fritid og sport legges på fornuftige steder i forhold til bostedene. Folk må ha muligheten til å jobbe nær der de bor. I dag er valget ikke fritt. Pengenes krav setter en stopper for det. De billigste boligene ligger ofte der det er få arbeidsplasser. Politikerne må nå ta grep igjen og skaffe boliger som folk faktisk kan kjøpe. Det gjelder særlig for oss i, der markedsmekanismene har gitt uhyrlige priser. Rødt er partiet som kjemper for dette. Vi vil ikke la de private, kommersielle initiativene styre utviklinga. har vært i sterk utbygging etter krigen. Til dels har dette skjedd i tråd med smarte politiske planer, til dels har markedskreftene fått fare fritt fram. Kapitalkreftene kaster seg over de muligheter de har, og tomter i er mye verdt. Enkelt og greit fordi det er Norges beste kommune å bo i. Det skyldes en blanding av sosiale tilbud og naturen. Ikke bygg i marka! Natur må derfor bevares når det skal bygges videre i. «Vågale» personer kommer stadig med innspill om vi ikke snart bør bygge i Marka, men svaret er nei. Den ene grunnen er at vi ikke har bruk for noen nye drabantbyer der. Det andre er den dårlige tilretteleggingen. Det finnes få arbeidsplasser der, noe som fører til pendling, og kollektivtransporten er dårlig. Derfor ville det eventuelt bli en bilbasert utbygging, en gammeldags politikk. Bane er smart De smarteste utbyggingene i skjedde langs Drammenbanen (ferdig 1872), Kolsåsbanen (ferdig til Kolsås 1930) og Røabanen (ferdig til Østerås 1972). Her var det tynt med bebyggelse, men ved å komme med t-bane i forkant kunne utbygging forsvares! Etter 1970-tallet er det ikke bygd nye baner. Dette forklares enkelt med bilindustriens interesser. Politikerne har bevisst eller ubevisst spilt på lag med disse interessene. De har tillatt utbygging av kommunen på en måte som gjør at bil dessverre er best for mange. Tilbudet innen t-bane har bare blitt verre de siste 40 årene. Veiutbygging gir fortsatt kø Budstikka har hatt ei rekke artikler om E18utbygging. Noen tror at økt veikapasitet kan løse kø-problemene. At det er totalt feil, har vi visst i årevis. Folk strømmer til og nabokommunene. Det blir befolkningsvekst hvis ikke politikerne sier stopp. Veien blir fylt opp. Trafikkpolitikk handler om å gi folk god grunn til å reise kollektivt. Det handler om dekning, regelmessighet, pris og kvalitet. Det er et spørsmål om penger. Vi får en vinn-vinn-situasjon ved å overføre penger fra bilvei til kollektivt. Å tro at bussen får det bedre med veiutbygging, er jo også feil. Arealpolitikk er viktigst i kommunen Høres det kjedelig ut? Det er det ikke. I arealpolitikken bestemmer man hva som skal bygges hvor. Dette gjelder altså de fysiske stedene vi bor, jobber og tilbringer vår fritid -- mer relevant for folket kan et politikkområde ikke bli. Kolsåsbanen: Ferdig i 1930 og gikk mye gjennom skogen. Her fra Gjettum Foto: bibliotek. Navn: Millie Linnéa Natalia Killi Bosted: Bekkestua Alder: 17 Yrke/skole: Elev ved Nadderud vgs 2. klasse, samt leder i Rød Ungdom Asker og. Jeg ser en bedre fremtid for alle i politikken Rødt har, og partiet står for de grunnleggende verdiene jeg anser som viktige. For min del representerer Rødt sosialismen, ikke kun som en ideologi, men også som en velfungerende idé i praksis. Rødt er på folkets side, blant annet ved å støtte folkeaksjoner både lokalt og nasjonalt. Det er et parti jeg kan gi min demokratiske stemme til!

4 4 Mai 2011 Musikk- og kulturskolen Barn og unge er i økende grad konsumenter av kunst og kulturopplevelser, på lik linje med voksne. Det er derfor av største viktighet for samfunnet og den enkelte at alle som ønsker det, får tilgang til den erfaringsbaserte kunnskapen som oppøves på musikk- og kulturskolen. At barn og unge blir stimulert til å oppøve iakttakelsesevne og samspill og får utløp for uttrykksbehov. UNESCOs rapport WOW-faktoren viste at god kvalitet på undervisning i estetiske fag har positiv effekt for barn og unges selvtillit og kulturell identitet og blant annet gir bedre leseog skriveferdigheter. Men dette forutsetter at undervisningen er av god kvalitet! Dårlig kvalitet på undervisningen gir nemlig den motsatte effekten. Rødt vil arbeide for at musikk- og kulturskolen får rammebetingelser som sikrer et kvalitativt godt tilbud, ikke bare til elite-elever. «Ta kunstnerens blikk fra et barn, ta formgleden fra det Og se, det vil trå på sitt spann og vil kaste sin spade Og se, det vil glemme sin lyst og gå under i skygge Og broer og byer og skib vil det ingengang bygge Driv kunstneren ut: All lek vil du dermed fordrive Og mister du evnen til lek, da mister du livet Mer nyttig enn alle de dødsens fornuftige nytter Er formen som føler, er bildet som ser, er tonen som lytter.» Fra Andrè Bjerkes «Kunstneren». Vladimir Tikhonov, Nadderud Jeg bor på Bekkestua, er 38 år gammel, og jobber som professor ved Universitetet i Oslo. Årsaken til at jeg stemmer Rødt, er enkel: Jeg støttet opprinnelig SV, men nå, etter et par år med SV i regjeringen, klarer jeg ikke å se at det gjør noen forskjell i det hele tatt. Norge deltar fortsatt i den folkemorderiske, imperialistiske invasjonen i Afghanistan. Innvandringspolitikken er fortsatt veldig restriktiv, med fokus på «nyttige», faglærte arbeidsinnvandrere, og brutalitet i forhold til flertallet av asylsøkere og «papirløse». Brutaliseringen av arbeidslivet fortsetter. Vikarbyråer fortsetter å drive god butikk for sine eiere, og staten klarer ikke å tvinge bedriftseierne og kommuner til å følge Arbeidsmiljøloven og prioritere faste ansettelser. Her ved universitetet har vi veldig stor andel midlertidige tilsatte, nesten 25 %. Jeg tror ikke lenger at Ap og SV klarer å stoppe neoliberalismens fremmarsj, og derfor stemmer jeg Rødt. Store deler av har småhusbebyggelse. Her fra Jar. Foto: Utlånt av bibliotek. Boliger for alle En av s største utfordringer er boliger til en pris som gjør det mulig å bo i kommunen. Ikke bare for de rikeste, men for alle. Oslo er en av de mest klassedelte byene i VestEuropa. Det er ekstreme forskjeller mellom befolkningen i Groruddalen og Oslos vestlige områder, inklusive store deler av. Fortsetter denne utviklingen, er det til stor skade for alle som bor her. Også innenfor s grenser er forskjellene mellom øst og vest større og mer markerte enn noensinne. Dette skyldes at politikerne har overlatt boligpolitikken til markedet. Det er ikke tilfeldig at Norge har et vesentlig mindre leiemarked enn Sverige og Danmark, at Husbanken er vingeklippet, og at boligbyggelagene har mistet den sosiale funksjonen sin. Konsekvensene er dramatiske. Boligprisene i Norge er femdoblet på 20 år. har boligpriser på 40% over gjennomsnittet i landet. Ser vi bare på øst, er det enda verre. Rødts boligpolitikk Rødt vil utvikle en boligpolitikk som tar vare på det beste i norsk tradisjon - kort avstand mellom sosiale lag med felles arenaer på tvers av klassetilhørighet og etniske skillelinjer. Det er viktig med en boligpolitikk som gjør det mulig å bo i for de som arbeider her. Også de som gjør det helt nødvendige arbeidet på skoler, sykehjem, barnehager, transport og varehandel. Det er ikke mulig å bygge seg ut av disse problemene, de kan bare løses ved at deler av boligmarkedet unndras markedet. Det viktigste for Rødt er derfor ikke hvor mye som bygges, men hva som bygges. Vi går inn for: Utvikle nye former for borettslag med kontrollert prisutvikling som utformes slik at subsidiene av boligen blir igjen i eiendommen og ikke tilfaller den enkelte. Utvikle et leiemarked som er et virkelig alternativ til å eie egen bolig. Boligbygging tilpasset arbeidskraft som og bygdas bedrifter har behov for, men som ikke har lønn til å finansiere kjøp av eiendom i. Gjennomføring av slik boligpolitikk krever en arealplanlegging der kommunen bestemmer hva områder rundt sentrene skal brukes til. Spesielt viktig er områdene rundt t-bane og jernbane. Rødt vil derfor arbeide for en helhetlig boligplanlegging. Viktigste siktemål er ikke hvor mye som bygges, men at det bygges i tråd med Oslo-områdets langsiktige behov.

5 Mai Sommerleir: Millie Linnéa Natalia Killi, som står for 1. mai-talen under, til venstre på annonsen. Kamerater, gratulerer med 1. mai! Så sitter vi her da, i år igjen. Og her står jeg, i år igjen ja, 1. mai er tradisjonen sin det. Det er greit nok, men i år er det ikke bare 1. mai, i år igjen, det er valgår. Rødt stiller til valg, selvfølgelig. Og det gjør jo Høyre & co òg. Høyre vil ha færre lærere! Høyre, partiet majoriteten i Asker og stemmer på, har som politikk å kutte ned på antall lærere i grunnskolen i med 20 i løpet av høsten For meg er dette rett og slett ubegripelig. Norge har ikke akkurat det beste skolesystemet i verden. Sammenliknet med land som Finland er vi faktisk ganske så dårlige. Joda, norske elever scoret 503 poeng på PISA-undersøkelsen i lesing i i Dette var mye bedre enn året før. Finske barn i samme aldersgruppe 15 år fikk 536 poeng. Her i landet har vi alle forutsetninger tilrette for å kunne ha de beste skolene i verden. Men vi har jo ikke det. Så det jeg må spørre meg selv om da, er jo: hvorfor? Høyre sier at de vil satse på skolen. De vil gjøre den norske skolen til verdens beste. Hvordan kan det da ha seg at kommune må bruke 80 millioner kroner MER på skolen for å komme opp på nivå med andre kommuner i landet, og partiet samtidig vil ha færre lærere? Disse faktaene er hentet fra Rødt s partiprogram for Som dere kan se der, lar ikke Høyres politikk seg gjennomføre. Du kan ikke ha de beste skolene dersom du ikke har lærere i dem. Høyre lyver så det griner om det! Vi har for få lærere Jeg tror det kan være flere faktorer som spiller inn her. Likevel er det EN ting som markerer seg som viktigst, sett fra min side. Vi har for få lærere. Det vil være nærmest galskap å tro at elevene og lærere i skolene våre kan få maksimalt ut av undervisningen når det går 30 elever per lærer eller flere. Og her snakker jeg av personlig erfaring. Selv er jeg ferdig med grunnskolen, men jeg husker godt at vi satt 29 elever i ett klasserom med én lærer i 7. klasse og stiftet bekjentskap med algebra. Jeg var en av 30 elever som liksom skulle lære om andre verdenskrig i 9. klasse, med én lærer. Det var ikke noe jeg tenkte over på den tiden, men nå tenker jeg over det. Nå synes jeg det er vanskelig å fatte hvordan mine lærere klarte seg gjennom dagen, med 30 tenåringer eller barn i klasserommet. Jeg tror heller ikke at alle elevene fikk med seg alt de skulle, dessverre. Vi må satse på skolene I Rødt vil vi ha flere lærere. Vårt mål er å ansette 45 nye lærere i sskolen, omtrent én ny lærer pr skole. Dersom klassene blir mindre, vil lærerne kunne gi elevene det beste utbyttet av kunnskapen sin. Vi mener at den eneste måten vi kan satse på skoler, er ved å faktisk satse på skolene du kan ikke satse uten å gi en innsats. Nei, jeg tror ikke Høyrepolitikere nødvendigvis er komplette idioter. Det stinker gammal Høyreideologi av dette her. Det hele er en del av en privatiseringsprosess, hvor de svekker det offentlige tilbudet så kraftig at folk tilslutt ikke har noe annet valg enn å sende ungene sine på private skoler. Slik kan vi ikke ha det. En slik politikk styrker og fremmer de klasseforskjellene vi så hard prøver å kvitte oss med. De med god råd kan gi sine unger en god utdannelse, mens vi i arbeiderklassen må nøye oss med et offentlig skoletilbud som gjøres dårlig for å fremme det private. Elitesamfunnet kommer tilbake dersom vi ikke gjør noe og tar oss sammen. Dere hørte rett, ja, vi. Vi som er venstresida, vi som er folka som ikke finner oss i slikt.

6 6 Mai 2011 Hvitveis Dikt av Kjersti Ericsson Se på meg, hvisker hvitveisen. Ikke er jeg sjelden og merkverdig på noen måte, stikker meg ikke ut rager ikke opp over mengden. Her står vi helt alminnelige, Skulder ved skulder. Vet du noe vakrere? Tegning: Eyvind Kvaale. Kjersti Ericsson står på 50. plass på lista til Rødt Knut Aukrust, Høvik Partiet Rødt representerer en politikk som vi trenger i kommune. Programmet kombinerer internasjonal solidaritet med viktige og krevende lokale oppgaver. Å møte flyktninger og innvandrere med et varmt håndtrykk og sikre dem gode boforhold er global og lokal politikk på en og samme tid. I kampen mot nedbygging av folkebibliotekene, bedring av barnehage- og skolesektoren, og styrking av hjemmesykepleien er Rødt en helt nødvendig stemme i kommunestyret. Min personlige favoritt er den konkrete opptrappingsplanen for musikk- og kulturskolen. Ungdom og kultur, det er både godt og rødt. Et varmt håndtrykk Dag Gladmann Sørheim og Zakaria Mol Ali utenfor det planlagte asylmottaket på Dønski. Foto: Kristin Brattaas. bør vise anstendighet i møte med flyktninger, asylanter og papirløse. Innvandrere bør møtes ved kommunegrensen med et varmt håndtrykk. Kommunen må tilby gratis norskkurs og asylsøkerne må få mulighet for å jobbe mens de venter på at søknaden behandles. Kommunen må også sørge for at de har gode boforhold mens de venter. Rødt har foreslått at kommunen søker om å bosette flere flyktninger og asylsøkere. Forslaget ble ikke vedtatt, til tross for at undersøkelser viser at er blant landets beste på integrering. Det var ille at flertallet av bærumspolitikerne gikk imot opprettelse av asylmottak på Dønski. Argumentene mot asylmottak bar preg av fremmedfiendtlighet. Grumsete argumenter ble fremsatt av naboer til det planlagte mottaket så vel som politikere. Fremtredende politikere mente at asylsøkere var til sjenanse, og at de vil gjøre innbrudd i nabolaget. Det lå dessuten en barnehage i nærheten. Slike argumenter er forferdelige og hører ingen steds hjemme i. Vi i Rødt mener dessuten at samfunnet blir sterkere og mer variert med innvandring. Vi glemmer aldri Dønski.

7 Mai Rødt i kommunestyre Carl Erik Schulz ble i 1967 valgt inn i kommunestyret for Sosialistisk Folkeparti, forløperen til SV. I løpet av perioden gikk Schulz ut av SF og ble det første skikkelig røde innslaget i kommunestyret. Han satt som uavhengig representant til Rødts forløper Rød Valgallianse stilte til kommunevalget første gang i 1975, med Kjersti Ericsson som førstekandidat. Vi fikk 1 % av stemmene, ca. 430 stemmer og kom ikke inn. I 1979 sto Johannes Bødtker på topp. 586 stemmer holdt heller ikke til representant, men stemmetallet ga oss 1,3 % av stemmene. I 1983 startet Stein Stugu sin karriere med 741 stemmer og 1,6 % av stemmene. Stein kom inn i kommunestyret og satt der i tre perioder. Stemmetallet økte til 875 i 1987 (1,8 %) og til 1075 stemmer (2,1 %) i I 1995 overtok Anders Ekeland plassen med 1004 stemmer (1,9 %). Han ble gjenvalgt i 1999 med stemmer (1,6 %), men gikk ut av RV på slutten av perioden og sluttet seg til SVs gruppe. Dermed falt vi ut av kommunestyret igjen. RV med Prøvescene i kulturhuskjelleren: Er det slutt på treneringen nå? Det nærmer seg 8 år med det vi har kalt «et halvt kulturhus». Da Kulturhus sto ferdig i 2003, var kjelleren ikke innredet som øvingslokale og prøvescene. Dette var noe av det første vi tok tak i da Rødt kom inn i kommunestyret i Vi forslo delfinansiering for å komme i gang, både i Budstikka og i kommunestyret. Bare fire stemte for. Siden lanserte vi et forslag om at kommunen kunne starte arbeidet med de 15 millionene som omsider ble bevilget, og garantere for resten. En ferdig prøvescene, like stor som hovedscenen, vil snart kunne lønne seg, også økonomisk. Dette var identisk med krav fra Kulturråd. Vi ble glade, da vi sist november kunne lese i Budstikka at Høyre hadde bøyd seg for presset og gått inn for nettopp denne løsningen. Som Høyres kulturpolitiske talsmann Stig Olai Kapskarmo sier: «Vi vil at bygging av prøvescenen skal begynne snarest, helst i løpet av sommeren 2011». På spørsmål om hva som skjer hvis vil ikke får finansiering fra stat eller fylke, sier Kapskarmo: «Da må kommune dekke alt selv. Høyre går god for hele summen». Fylkeskommunen har enda ikke bevilget noe. Det førte til mye støy i Budstikka. Mange lurer på om dette vil gi yterligere forsinkelse. Høyres forsikringer og vedtaket i formannskapet skulle jo være en garanti for at arbeidet nå kommer i gang. Ikke sant? Lars Akerhaug på topp fikk 1,1 % av stemmene i Så begynte Dag Gladmann Sørheim sin karriere, med 1,3 % av stemmene i stemmer holdt akkurat. RV skiftet navn til Rødt. Nå ser vi for oss en ny glansperiode tar vi sikte på to mandater. Stem Rødt, så bidrar du til at vi når målsettingen. Foto: Ulf Hansen, Budstikka. Marianne Sandbu, Avløs: Den viktigste grunnen, kanskje den eneste, til at jeg stemmer Rødt, er at partiet fra første stund har støttet beboeraksjonen mot driftsbasen på Avløs. Derfor sa jeg også ja til å stå på Rødts liste ved kommunevalget. Jeg sier til alle jeg treffer: Stem Rødt, de har støttet oss hele tiden. Det er viktig å få frem at vi er FOR KOLSÅSBANEN.

8 Kolsåsbanen er både slutten og starten Foto: Håkon Kinck Gaarder/CC. Bare aktive og engasjerte folkeaksjoner vil gi liv til en sbane som dekker kollektivbehovet utover «siste stasjon Kolsås». Disse vil få sin fulle støtte av Rødt. Aksjonsgruppene «Aksjonen for drift av Kolsåsbanen» og Avløs vels «Ja til Kolsåsbanen, Nei til driftsbase på Avløs» er viktige pådrivere. Rødt stiller seg fullt og helt bak begge aksjonenes målsetting om en raskest mulig oppgradering. Vi ser ingen grunn til at Kollektivtransportproduksjon AS, som har ansvaret for oppgraderingen, skal sette disse aksjonene opp mot hverandre. Når Kollektivtransportproduksjon AS setter i gang en oppgradering av Kolsåsbanen uten å ha elementære forutsetninger om driftsbase på plass, er dette uttrykk for manglende styringskompetanse. Avløs vels krav om en tilfredsstillende utredning av ettermeldte planer for et så omfattende inngrep i sitt velfungerende lokalsamfunn, er helt legitimt. Dette dreier seg ikke om en av flere mindre driftsbaser i Oslo-regionen, men om planer for et hjerte i Oslos kollektivbane. Hele Kolsåsbaneprosessen demonstrerer en fallitt for kapitalismens evne til å realisere folkekravet om en miljøvennlig og kollektiv ferdselsåre i. Det finnes ingen tekniske eller økonomiske årsaker til denne fadesen. I en sånn situasjon kommer folkeviljen heldigvis til uttrykk utenfor de styringsstrukturene som kapitalen forliter seg på, som de to folkeaksjonene. Det kan sies mye om den sendrektige prosessen bak Koslåsbaneprosjektet, men ingen har krav på å forsinke denne prosessen gjennom å true med at en driftsbaseutredning skal forsinke det hele. Den gigantiske driftsbaseideen dukket opp lenge etter at løpet om gjenåpning av Koslåsbanen var lagt. Ingen har hatt innvendinger mot en lokal driftsbase på Avløs innefor de driftsmulighetene som allerede ligger der. Rødt er tydelig på at det må skilles mellom planene for Kolsåsbanen og driftsbasen driftsbaseforslaget må utredes tilfredsstillende uten at tempoplanen forsinkes Rødt jobber for en samfunnsmessig styringsform som sikrer at grunnleggende behov for liv, utdanning, helse og kommunikasjon prioriteres, i visshet om at våre etterkommere får en bedre verden å vokse opp i. Dette gjelder ikke minst beboerne på Avløs, Kolsås og alle andre som gleder seg til en snarlig oppgradering av Kolsåsbanen. Kvelende høyreidyll i kommunestyret Kommunestyret domineres nå til det absurde av en fasttømret høyreside. Venstre, KrF, FrP og Pensjonistpartiet avtaler alt med Høyre på bakrommet. Vi andre hører faktisk ikke stort. På Stortinget er det som kjent motsatt. Borghild Tenden fra Venstre, som sitter på Stortinget og i kommunestyret, har sagt: «Det er et demokratisk problem at opposisjonen ikke får være med på å avgjøre saker», at «folk ikke får kjennskap til grunnlaget for beslutningene som tas». Der de borgerlige har kontroll, i, er plutselig ikke opposisjonen så viktig. Kanskje de glemmer oss, der de sitter og småsover fordi alle saker er avgjort på forhånd? Vi blir faktisk forskrekket når vi nå ser hvor fastlåste flertallspolitikerne er i sin vanetenkning. Nedenfor viser vi til et par eksempler, forhåpentligvis til ettertanke. Hvorfor ikke blokker nær Bekkestua? I byggesaken på Gjønnesjordet var det flertall i kommunestyret for blokker, men da krevde Høyre møte med FrP på bakrommet. Og ut kom de med flertall for småhus. Dette var ufornufrig, verre er det at innholdet i hestehandelen, «grunnlaget for beslutningene», får velgerne aldri vite. Klimaplanen Klimapanelet leverte en klimaplan som raskt døde på sotteseng. Politikerflertallet tillot seg nemlig å vingeklippe forslagene til fagmedlemmene, noe et fagmedlem fant «høyst deprimerende». I kommunestyret ble planen feid gjennom uten en fornuftig realitetsbehandling. Flertallet hadde bestemt seg i andre fora. De skyldte på hastverk, men det var kun snakk om lastverk. Folket ble heller ikke hørt, og da uteble selvfølgelig entusiasmen og debatten. Partiet Rødt er i opposisjon. Derfor blåser det friskt rundt oss; vi er på hogget for å avsløre høyrepartiene. Vi vil ikke bli et sedat og vanetenkende parti i posisjon. Rødt støtter folkelige aksjoner som kan brekke opp de trauste skillelinjene og bringe friskhet og fornuft inn i politikken. Rødt stiller dessuten med egen ordførerkandidat. Vi vil få gjennomført mer! Bli medlem i Rødt! Er du mot krigen i Afghanistan? Er du opptatt av miljø, rettferdig fordeling og styrking av velferdsstaten? Ønsker du et annet, mer solidarisk samfunnssystem? Da er Rødt partiet for deg! Rødt, Osterhaus gate 27, 0183 Oslo / / / Abonnér gratis på Roedt.no

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Lett lest Valg-brosjyre 2011

Lett lest Valg-brosjyre 2011 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 1 Lett lest Valg-brosjyre 2011 Side 1 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 2 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonen

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

NOTAT. Fortetning langs Kolsåsbanen i Bærum. Aksjon for drift av Kolsåsbanen 31.05.2010

NOTAT. Fortetning langs Kolsåsbanen i Bærum. Aksjon for drift av Kolsåsbanen 31.05.2010 NOTAT Aksjon for drift av Kolsåsbanen 31.05.2010 For videre informasjon om Kolsåsbanen, se hjemmeside www.kolsasbanen.no Aksjon for drift av Kolsåsbanen 31.05.2010 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Ungdommens kommunestyre Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Fra møte i Ungdommens kommunestyre 18. februar 2016 Innledning Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

REFERAT 1 KOMMUNEREFORMEN gruppebesvarelse fra åpent møte den 26. mai 2015

REFERAT 1 KOMMUNEREFORMEN gruppebesvarelse fra åpent møte den 26. mai 2015 I dette dokumentet ligger fem referater etter folkemøtet som ble holdt i Kulturhuset 26. mai 2015. De oppmøtte møtedeltakerne ble delt inn i 5 grupper, hvor hver av gruppene hadde en sekretær og en møteleder

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Store byer trenger store grep. Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014

Store byer trenger store grep. Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014 Store byer trenger store grep Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014 Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling i Norge. Antall år mellom økning på en million. Kilde: SSB Gjennomsnittlig

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare»

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus 1. Historikk og befolkningstall Tanken om forlengelse av T-banens linje 2 (Furusetbanen) til det daværende Sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog kommune

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer?

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Vi har spurt våre medlemsbedrifter om hvilke saker de mener er de viktigste for dem. Samtidig har vi spurt de politiske

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Norges Eiendomsmeglerforbund v/leder Christian Vammervold Dreyer. Innspill i høringsmøte om boligbygging KRD 3.11.2011

Norges Eiendomsmeglerforbund v/leder Christian Vammervold Dreyer. Innspill i høringsmøte om boligbygging KRD 3.11.2011 v/leder Christian Vammervold Dreyer Innspill i høringsmøte om boligbygging KRD 3.11.2011 Ansvar Statens ansvar; Sikre gode rammebetingelser Sikre et velfungerende bolig- og byggemarked Kommunens ansvar;

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011

HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011 HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011 Det har de siste årene vært et stort søkelys på de krevende omsorgsutfordringene samfunnet står overfor i årene som kommer. Et økende antall

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Lardal Venstre 2015-2019 Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Økt innflytting gir en robust kommune Lardal kan fint både driftes og utvikles som egen kommune. Er du usikker på hva du skal

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Skånland kommune. Hvorfor en ETS kommune er riktig for å møte framtiden.

Skånland kommune. Hvorfor en ETS kommune er riktig for å møte framtiden. Skånland kommune Hvorfor en ETS kommune er riktig for å møte framtiden. Kommunereformen i Skånland Skånland som storebror eller storesøster Intensjonsavtalen Befolkning ETS Befolkningsmessig tyngdepunkt

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011.

Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011. Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011. Det politiske arbeidet skal bygge på visjonen Sørum den gode kommunen Sørum dialog Politisk plattform

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! Tusen takk til 17. mai komiteen for det ærefulle oppdraget. Dette har jeg gledet meg til! Ja, vi elsker

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

Godt urbant miljø i «framtidens byer»? Godt urbant miljø i «framtidens byer»? En økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø, er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Idealet er den tette, urbane byen

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Spørsmål 1: Vil Fet være del av en større kommune i 2020? Ja Ja/nei Kanskje Vil ikke! Vet ikke Ja, kanskje Spørsmål 2: Hvilken kommune eller kommuner

Detaljer

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 Leonid Hurwicz: Jeg vokste opp under Depresjonen. Når noen snakker om økonomiens herlig mekanisme så ser jeg for min del mange feil med den. I statistisk

Detaljer

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget.

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. 1 Formål Fremskrittspartiet sitter i dag i posisjon i Røyken kommune sammen med Høyre og Venstre. Vi har i løpet av de siste to periodene

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

Statsborgerskapstesten. Quiz Results. Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet?

Statsborgerskapstesten. Quiz Results. Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet? Statsborgerskapstesten Quiz Results 01 Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? 56,924 98% 1,030 2% 0% 47.5% 95% COUNT PERCENT Man kan bo og arbeide i Norge så lenge man vil. 53,891 95% Man kan bo

Detaljer