Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder"

Transkript

1 onsdag, 4. februar 2015 Morgenrapport Macro Research Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder I dag får vi endelige PMI-tall for eurosonen; ventet å indikere at kvartalsvis BNP-vekst ligger rundt 0,2% Får også tall for detaljomsetningen i des, som er ventet å vise nullvekst, etter 2 mnd med god vekst Fra USA får vi sysselsettingsrapporten ADP for januar, samt ISM for andre sektorer enn industrien Markedet venter en sysselsettingsvekst i privat sektor på personer, ned fra i desember ISM for industrien har svekket seg markert, men ISM for øvrige sektorer er kun ventet marginalt ned i jan Her hjemme får vi tall for boligprisene i jan, grunn til å tro at NB får seg nok en overraskelse på oppsiden Internasjonalt Tjenestesektoren i Kina har opplevd den svakeste veksten på seks måneder, ifølge ferske HSBC PMItall. Hovedindeksen falt nemlig fra 53,4 i desember til 51,8 i januar; det laveste nivået siden juli i fjor. Det var hovedsakelig et fall i indeksen for ny aktivitet som trakk ned samleindeksen i januar. Den kinesiske økonomien opplever nå en klar underliggende avmatning, ikke bare som følge av korreksjonen i boligmarkedet, men også som følge av at svak global vekst tynger eksporten. Svakhetstegnene har først og fremst kommet til syne i industrien, men med tegn til svakere vekst også innen tjenesteproduserende sektorer ser det ut til at avmatningen i Kina er enda bredere basert. For et par dager siden fikk vi endelige tall for HSBC PMI for industrien, som viste at hovedindeksen ble revidert ned fra tidligere anslåtte 49,8, til 49,7 i de endelige tallene. Med de ferske tallene for HSBC PMI for tjenestesektoren endte den samlede HSBC PMIindeksen på 51,0 i januar, ned fra 51,4 i desember. Dette er det laveste nivået siden mai i fjor. Fra eurosonen i dag får vi endelige PMI-tall for januar, hvor markedet venter på en bekreftelse av flash-estimatet. Ifølge flash-estimatet, som ble publisert i slutten av januar, steg den samlede PMIindeksen fra 51,4 i desember til 52,2 i januar. Dette var andre måned på rad med oppgang, og det kan da se ut til at indeksen er forsiktig på vei opp fra den bunnen som ble nådd i november i fjor. Bakteppet er altså at den samlede PMI-indeksen hadde falt mer eller mindre sammenhengene gjennom perioden mai-november i fjor, og en stund så det ut til at den var på full fart mot negativt territorium. Med oppgang de to siste månedene ser det nå ut til at veksten er i ferd med å stabilisere seg litt i overkant av nullstreken; nivået på PMI signaliserer en kvartalsvis BNP-vekst på om lag 0,2 prosent. I dag får vi også ferske detaljomsetningstall for eurosonen. Etter god vekst gjennom oktober og november er det ventet at detaljomsetningen stagnerte i desember, men dette vil likevel gi relativt god konsumvekst for kvartalet sett under ett. Skulle markedsforventningen om nullvekst i detaljomsetningen i desember slå til, vil den kvartalsvise veksten ende på 0,6 prosent i fjerde kvartal, opp fra en gjennomsnittlig vekstrate på 0,4 prosent gjennom fjorårets tre første kvartaler. Videre fremover er det nok grunn til å tro at konsumveksten vil holde seg oppe, men vi ser ikke for oss noen videre akselerasjon; stemningen blant husholdningene har riktignok tatt seg videre opp, og den lave oljeprisen gir et kjærkomment løft til husholdningenes kjøpekraft, men på den annen side har arbeidsledigheten bitt seg fast på et høyt nivå. Fra USA i dag får vi den separate sysselsettingsrapporten ADP, som måler sysselsettingsveksten i privat sektor. Det er ventet at ADP-tallene vil vise en sysselsettingsvekst på personer i januar, ned fra personer i desember. ADPtallene gir ikke alltid de beste signalene om hva som har skjedd med den faktiske sysselsettingsveksten, slik den måles i den offisielle arbeidsmarkedsrapporten, men ADP-tallene var i hvert fall spot-on i desember. De offisielle tallene for januar publiseres på fredag, og her ser markedet for seg en sysselsettingsvekst i privat sektor på personer. Dette betyr at dersom dagens ADP-tall kommer inn om lag som ventet, vil markedet tolke dette som at konsensusestimatet for fredagens arbeidsmarkedsrapport er godt innenfor rekkevidde. Ellers fra USA får vi i dag ISM for andre sektorer enn industrien. Industri-ISM for januar ble publisert tidligere denne uken, og denne overrasket markedet med et nokså solid og bredt basert fall. Det kan For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Morgenrapport, 4. February 2015 nå se ut til at dollarstyrkingen, kombinert med svak vekst ute og en lav oljepris som rammer amerikanske skiferproduksjon, begynner å slå negativt inn i amerikansk industri. Det er imidlertid ikke ventet at momentumet i øvrige sektorer har svekket seg tilsvarende. Konsensus venter at ISM-indeksen for sektorer utenom industrien har falt helt marginalt, fra 56,5 i desember til 56,4 i januar. Norge EUR/NOK falt for tredje dag på rad i gårsdagens handel og endte på 8,6250 etter en start på 8,6750. I løpet av natten har krysset trukket opp mot 8,64- nivået. Kronestyrkingen kan nok i stor grad ses på som en bevegelse i kjølevannet av oppgangen i oljeprisen og høyere forventede pengemarkedsrenter her hjemme. Et brudd av 8,60-nivået vil kunne varsle en sterkere NOK på kort sikt. I dag får vi boligprisene for januar, publisert av Eiendom Norge. Det har vært frisk vekst i boligprisene det siste året, og ifølge ulike eiendomskilder har det vært god vekst i boligprisene også i januar. Så langt har boligprisene steget raskere enn hva Norges Bank har sett for seg, og det er nok grunn til å tro at sentralbanken får seg en overraskelse på oppsiden også i dag. Norges Bank publiserer ikke månedstall for sine boligprisanslag, men vi noterer oss at sentralbanken venter en gjennomsnittlig vekst i boligprisene på 8 prosent år/år i første kvartal i år. Dersom boligprisene fortsetter å stige like mye som vi har sett de siste 3-4 månedene, vil imidlertid årsveksten i første kvartal bli på nærmere 9,5 prosent. Når det er sagt tror vi ikke at dette er sentralbankens hovedbekymring for øyeblikket. Som omtalt tidligere denne uken fortsetter altså husholdningenes gjeldsvekst å overraske Norges Bank på nedsiden, selv om boligprisene over lengre tid, og helt systematisk, har steget mer enn hva sentralbanken har sett for seg. Dermed er det ikke tegn til at boligpriser og kreditt nå trekker hverandre opp i en selvforsterkende spiral. I lys av dette tror vi da at Norges Bank vil holde fast ved sitt syn om at finansielle ubalanser ikke er i ferd med å bygge seg videre opp. Men, skulle boligprisveksten nå bli ubehagelig sterk, vil det sette en grense for hvor kraftig Norges Bank kan tenkes å senke rentebanen. Ansvarlig for dagens rapport: Marius Gonsholt Hov Analytikere Knut Anton Mork, , Kari Due-Andresen, , Marius Gonsholt Hov, , Nils Kristian Knudsen, , 2

3 Morgenrapport, 4. February 2015 Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND EUR/NOK EUR/USD USD/NOK USD/JPY SEK/NOK EUR/JPY Indikative swap-renter DKK/NOK EUR/GBP ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK GBP/USD CHF/NOK EUR/CHF JPY/NOK EUR/SEK Vår prognose < 3MND < 6MND < 12MND AUD/NOK EUR/DKK Foliorente SGD/NOK USD/KRW EUR/NOK CAD/NOK USD/RUB Kilde: Reuters 3

4 Morgenrapport, 4. February 2015 Gårsdagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 11:00 Italia KPI, harmonisert Januar Prosent år/år -0,1-0,4-0,4 15:45 USA ISM New York Januar Indeks 70, ,5 Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 02:45 Kina HSBC PMI samlet Januar Diff.indeks 51,4 -- Faktisk: 51,0 Kina HSBC PMI tjenester Januar Diff.indeks 53,4 -- Faktisk: 51,8 08:30 Sverige PMI tjenester Januar Diff.indeks 55,4 56, :00 Eurosonen PMI samlet, endelig Januar Diff.indeks Flash:52,2 52,2 -- Eurosonen PMI tjenester, endelig Januar Diff.indeks Flash:52,3 52, :30 Danmark Auksjon, obligasjoner 11:00 Eurosonen Detaljomsetning Desember Prosent m/m 0,6 0,0 -- Norge Boligpriser Januar Prosent år/år 8, Norge Auksjon, obligasjoner 11:03 Sverige Auksjon, obligasjoner 14:15 USA ADP, privat sysselsetting Januar Tusen personer :00 USA ISM utenom industri Januar Diff.indeks 56,5 56,4 -- 4

5 Research disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ), is responsible for the preparation of research reports. SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, in Finland by the Financial Supervisory of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information that SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accept any liability whatsoever for any loss, however it arises, from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. The views contained in SHB research reports are the opinions of employees of SHB and its affiliates and accurately reflect the personal views of the respective analysts at this date and are subject to change. There can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. Each analyst identified in this research report also certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report. Research reports are prepared by SHB for information purposes only. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalised investment advice and such reports or opinions should not be the basis for making investment or strategic decisions. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. Analyst compensation is not based on specific corporate finance or debt capital markets services. No part of analysts compensation has been, is or will be directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. From time to time, SHB and/or its affiliates may provide investment banking and other services, including corporate banking services and securities advice, to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. SHB may also seek corporate finance assignments with such companies. We buy and sell securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may also make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees may own or have positions in securities mentioned in research reports. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted Guidelines concerning Research which are intended to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank and to resolve any such conflicts by eliminating or mitigating them and/or making such disclosures as may be appropriate. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Information barriers ) on communications between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The Guidelines concerning Research also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances. For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: When distributed in the UK Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and the Prudential Regulation Authority and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the Prudential Regulation Authority, and regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request. UK customers should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business nor the rules of the Financial Conduct Authority made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) for the protection of private customers apply to this research report and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the Financial Conduct Authority Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). When distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). When distributed by HMSI, HMSI takes responsibility for the report. Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ).

6 Contact information Capital Markets Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Per Jäderberg Head of Corporate Loans Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Trading Strategy Claes Måhlén Head, Chief Strategist Johan Sahlström Chief Credit Strategist Ronny Berg Senior Credit Strategist Ola Eriksson Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Andreas Skogelid Senior Strategist FI Pierre Carlsson Strategist FX Paul Betton Credit Analyst Macro Research Jan Häggström Chief Economist Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Sweden Eva Dorenius Web Editor Finland Tiina Helenius Head, Macro Research Tuulia Asplund Finland Denmark Jes Asmussen Head, Macro Research Rasmus Gudum-Sessingø Denmark Bjarke Roed-Frederiksen China and Latin America Norway Knut Anton Mork Head, Macro Research Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norway Marius Gonsholt Hov Norway Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Per Wall Gävle Petter Holm Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå/Umeå Ove Larsson Luxembourg Snorre Tysland Malmö Ulf Larsson Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår tirsdag, 10. mars 2015 Morgenrapport Macro Research Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår Tysk eksport og import svakere enn ventet per januar Småbedriftsoptimismen

Detaljer

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014 fredag, 4. april 2014 Macro Research Morgenrapport Ingen endring fra ESB konsensus om kvantitative lettelser dersom inflasjonen blir svakere enn ventet Endelig PMI for eurosonen antyder vekst på linje

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal torsdag, 27. november 2014 Morgenrapport Macro Research I USA falt industriordre utenom transport overraskende i oktober....og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 ADP-tall viser god trend i amerikansk sysselsetting Industrisentimentet i USA tyder på fortsatt god vekst i industrien ESBs utlånsundersøkelse for 4.kv viser til

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Europeiske politikere enige om budsjettraktat og fremskynding av ESM Europeisk økonomisk sentiment svakt opp i januar fra nedreviderte desembertall Spansk økonomi

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Norske boligpriser stiger videre har det bygget seg opp en ny boble? Amerikansk og europeisk innkjøpssjefsindeks stiger videre Internasjonalt Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Norges Banks regionale nettverk indikerer relativt sterkt tredje kvartal Nytt dollarfall Internasjonalt Det meldtes i går om at Fed skal ha kjørt en simulering

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Kinesiske banker stanser valutahandler med flere europeiske banker Ingen avklaring i den greske tragedien før tidligst neste uke Tysk økonomisk sentiment faller

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Norges Bank overrasker ved å heve renten med 25bp til 1,75% Vi tror ikke lenger på heving i februar. Øvrig renteprognose uendret. Som ventet uendret Fed-rente.

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Stabil norsk ledighet Amerikansk ledighet er neppe strukturell Markedene ser mot jul og årsslutt Internasjonalt Det skjedde ikke de store forandringene foregående

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Store svingninger i svenske og norske kroner kan henge sammen med Baltikum Norsk ledighet stiger mindre enn ventet GMs vei mot konkurs gjort lettere etter ny avtale

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Finansreguleringer i fokus, både i USA og i G20 Internasjonalt I mai i år ble et finansreguleringsforslag stemt igjennom i det amerikanske Senatet. Dette skulle så

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Oljeprisen faller i Asia Goldman saksøkt for bedrageri Hellas søker nærmere konsultasjoner med EU og IMF DnB NOR hever sin boliglånsrente og demper dermed presset

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Gjedrem retter en formanende pekefinger til bankene boligfinansiering pekefingeren er berettiget, men neppe hele løsningen Obamas State of the Union-tale satte fokus

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009 Stresstestresultanene: 10 av de 19 finansinstitusjonen trenger $74,6mrd i kapital hvor ille er det? ESB kutter renten til 1,0% og varsler kvantitative lettelser Bank

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer