Betrakninger om, og forslag til forandringer i notesystemet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betrakninger om, og forslag til forandringer i notesystemet"

Transkript

1 Betrakninger om, og forslag til forandringer i notesystemet Jan Sverre Braathen

2 Notespråk Noteskrift er en lydskrift. Vi vil at den skal visualisere tonene og noteverdiene som en komposisjon består av. Toner opptrer en og en i en gitt rekkefølge som skalaer eller melodier, noen ganger i stigene rekkefølge, andre ganger i synkende rekkefølge. De opptrer oppå hverandre, og to eller flere og spilles samtidig. Dette kalles akkorder. På samme måte som alfabetet blir brukt til å sette sammen ord, setninger, avsnitt og kapitler, settes enkelttoner sammen til skalaer, akkorder, melodier og hele komposisjoner. Ville det ikke være naturlig at tonespråket visualiserer disse byggestenene eller ord om man vil likt hver gang de forekommer. En slik rettskrivning er fullstendig fraværende i dag. I noteskrift finnes det i tillegg til de løse fortegnenes dobbeltbetydning en regel som medfører at akkorder, skalaer og melodier opptrer i forskjellige forkledninger. Regelen sier at et løst fortegn kun trenger å opptre foran en gitt tone en gang innen en takt, for så å gjelde takten ut. Dette medfører altså at en gitt akkord, skala eller melodi visualiseres på flere forskjellige måter innen en toneart. Et annet problem er at regelen som sier at løse fortegn kun gjelder mellom to taktstreker ikke følges konsekvent. De løse fortegnene kryss, b og oppløsningstegn skrives inn i påfølgende takt for å minne oss om at vi har passert en taktstrek og at modulasjonen er slutt. Dette bidrar ytterlige til forvirringen. For å oppnå visuell konsistens i notespråket, må alle løse fortegn som indikerer modulasjon vekk fra toneart, og tilbake til toneart, skrives inn foran alle toner hver gang de gjelder. Vårt nye tegn skrives foran den tonen eller akkorden der modulasjonen opphører. Pausetegn er til forveksling lik notetegn. De opptrer over, under, foran og mellom noter. For at disse skal forårsake minst mulig forvirring bør de brukes sparsommelig. De må brukes når det er pause i alle stemmer samtidig, og ellers brukes bare når det er tvil om rytmikken. På samme måte som pausetegnene, forekommer tallene 1, 2, 3, 4, og 5 over, under, foran og mellom noter og kan forveksles med disse. De er der for å indikere fingersetting, og jeg anbefaler at de sløyfes. Tempoangivelser, dynamikk osv. opptrer i form av bokstaver, streker og ord innen notebildet. Jeg anbefaler at de flyttes til en egen linje adskilt fra resten av notene, slik at øyet ikke dras bort fra notebildet. Prikker og streker over notetegnene bør utelates, likeså dynamikk-tegn som disse < >. De vil lett kunne forveksles med notelinjer og hjelpelinjer. P.S I C. HP. E Bachs bok The true art of playing Keyboard instruments finnes fingersetninger for skalaer i alle tonearter, kromatiske skalaer osv. 2

3 Som vi vet, har noter vært det anvendte skriftlige språk for å formidle musikk gjennom minst 400 år, så å si uforandret. Men hvis vi sammenligner håndskrevne noter fra Bachs tid med trykte noter fra senere tid, vil vi oppdage at de løse fortegnene som Bach konsekvent skrev inn, er utelatt. Bach var en mann med dårlig tid, både når det gjaldt komposisjon og innøving av musikk. Hvorfor skulle han bruke tid på å skrive inn alle løse fortegn hvis det ikke var nødvendig. Svaret er at han ville spare tid ved å unngå misforståelser i notelesningen, noe som selvfølgelig er essensielt ved innøving av ny og ukjent musikk. Bach og hans musikere jobbet med nyskrevet musikk så å si hver dag. Jeg vil gjeninnføre prinsippet med å skrive inn alle løse fortegn I teksten., helt i Bachs ånd. I teksten under benevnes de hvite tagentene som ABCDEFGA osv. Teksten omhandler de 24 vanlige toneartene: en molltoneart og en durtoneart på hvert halvtonetrinn. Så til problemet med de løse fortegnenes doble-og tredoble betydning. Det finnes to løse fortegn med dobbelt betydning; kryss og b. Oppløsningstegnet har tre betydninger. For hvert av disse tegnene gjelder dette; I noen sammenhenger markerer de modulasjon vekk fra stykkets toneart, i andre sammenhenger markerer det samme tegnet modulasjon tilbake til stykkets toneart. I musikkens 24 tonearter finnes det kun to der de løse fortegnene er entydige. Det er C-dur og A-moll. I disse to toneartene vil kryss og b alltid bety modulasjon vekk fra stykkets toneart. Oppløsningstegnet indikerer alltid modulasjon tilbake til stykkets toneart. Vi kan si at Cdur og amoll har et toneartseget tegn. Dette tegnet er oppløsningtegnet. Denne entydigheten er det jeg tilstreber. For å oppnå den samme logikk i alle tonearter må vi si at kryss, b og oppløsningstegn kun indikerer modulasjon vekk fra stykkets toneart. Vi må så innføre et toneartseget tegn som gjelder i alle tonearter. Vi kan i prinsippet velge hvilket som helst tegn som skiller seg visuelt fra de andre tegnene i musikkens alfabet. Mitt forslag er å bruke en sammentrukket parantes (). Ved å innføre denne enkle regel, vil det bli lettere for musikere på alle nivåer, helt fra barnet på 5 år opp til profesjonelt nivå å innøve musikkstykker. Det nye toneartsegne tegnet 3

4 Filosofien bak JB systemet Hjernen fungerer slik at den i langtidsminnet har kapasitet til å lagre et ufattelig antall blokker med informasjon.i kortidsminnet er imidlertid kapasiteten forbausende lav. Dette merker vi godt hvis vi f.eks prøver å huske et nytt telefonnummer. En blokk med informasjon heter på engelsk a chunk. En chunk kan være et ansikt, sjakkbrikkenes plassering på brettet midt under et parti, en skala, melodi eller akkord på et noteark eller et ord i en bok. Når hjernen blir eksponert for en chunk et antall ganger, vil den lagres i langtidsminnet. Chunken vil så hentes fram igjen ved visuell gjenkjennelse. Denne gjenkjennelsesprosessen tar ca 0,8 sekunder. Hjernen vil ha problemer med å skille tvillinger fra hverandre fordi de er så å si visuelt identiske, men vi kan skille to mennesker fra hverandre, på tross av at hudfargen og hårfargen er den samme, at begge har to blå øyne, en munn, en nese, at de er like høye osv. På samme måten kan hjernen skille to ord fra hverandre, på tross av at de staves nesten likt. For å få notespråket til å fungere på samme måte, må hver akkord, skala og melodi, altså hver chunk med musikalsk informasjon gis sitt visuelle særpreg. Denne store fordelen oppnås ved å bruke J.B. systemet 4

5 Gammel kontra ny tegnsetting For å forklare bruken av tegnsetting enklest mulig, vil i teksten under + bety en halv tone opp, bety en halvtone ned, 0 betyr at den tonen spilles som er indikert av de faste fortegnene. Når det gjelder bruken av dobbelt kryss og dobbelt b, vil bruken være den samme i begge systemer. I krysstonearter indikerer dobbelt kryss at toner som har kryss som fast fortegn heves ytterligere en halv tone. I btonearter indikerer dobbelt b at toner som har b som fast fortegn senkes ytterligere en halv tone. x og bb er derfor utelatt i teksten under. Eksisterende tegnsetting A moll/cdur # = + b = = 0 Kryss-tonearter # = + # og = 0 b og = b-tonearter b = b og = 0 # og = + J.B tegnsetting For å eliminere den tredoble betydningen av, og den doble betydningen av # og b, foreslår jeg å innføre et toneartseget tegn som skal gjelde i alle tonearter. Det toneartsegne tegnet i Cdur og Amoll som er, vil fra nå av kun opptre i krysstonearter og indikere modulasjon en halvtone ned, og i btonearter en halvtone opp. Jeg foreslår å bruke () som det nye toneartsegne tegnet for alle tonearter. Dette tegnet skal representere 0, altså uforandret. Det vil virke slik som virker i Cdur og Amoll, men i alle tonearter. Cdur og Amoll # = + b = () = 0 Kryss-tonearter # = + b og = () = 0 b-tonearter b = # og = + () = 0 Nåværende system = 0 = + = # = 0 # = + b = 0 b = JB = + i btonearter = i krysstonearter # = + alltid b = alltid () = 0 alltid 5

6 Å skille mellom toneartsegene og toneartsfremmede toner. I det gamle systemet kan en toneartsfremmed tone i # tonearter indikeres med #, b, og x. I betonearter med #, b, og bb. Det løse fortegnet kan også være utelatt hvis den samme tonen har forekommet tidligere i den samme takten. I det gamle systemet kan en toneartsegen tone indikeres med # og i krysstonearter. I btonearter med b og.vi ser altså at det i det gamle systemet ikke finnes noe verktøy for å markere skillet mellom toneartsegene og toneartsfremmede toner. I J.B. systemet har vi dette verktøyet; det toneartsegene tegnet (). I J.B. systemet vil en toneartsfremmed tone alltid være indikert ved at den har et løst fortegn foran seg(#, b,, x eller bb). Toner uten fortegn eller med () foran vil alltid være toneartsegne. Konklusjon for det gamle systemet foran en note har tre ulike betydninger 1. At tonen spilles i henhold til de faste fortegnene 2.At tonen heves et halvt trinn. 3. At tonen senkes et halvt trinn b foran en note har to ulike betydninger 1. At tonen spilles i henhold til de faste fortegnene 2. At tonen senkes et halvt trinn # foran en note har to ulike betydninger. 1. At tonen spilles I henhold til de faste fortegnene. 2. At tonen heves et halvt trinn Konklusjon for JB systemet foran en note i # tonearter betyr alltid at tonen senkes et halvt trinn. foran en note i btonearter betyr alltid at tonen heves et halvt trinn. b foran en note betyr alltid at tonen senkes et halvt trinn. # foran en note betyr alltid at tonen heves et halvt trinn. () foran en note betyr alltid at tonen spilles I henhold til de faste fortegnene 6

7 Noteeksempler J.S. Bach klaverkonsert i Cdur. Peters forlag 7

8 Manglene løse fortegn er ført inn. erstattet med (). Som 2 men overflødige () er fjernet 8

9 Som 3 men fingesetting fjernet. Som 4 men overflødige pauser og uorginale dynnamikktegn og prikker er fjernet 9

10 J. S. Bach Goldbergvariasjoner Baerenreuter forlag 10

11 Toneartsegne fortegn er erstattet med (). Manglende løse fortegn er ført inn. 11

12 Som 2 men overflødige () er fjernet 12

13 Som 3 men overflødige pausetegn fjernet 13

14 J. S. Bach Goldbergvariasjoner Baerenreuter forlag 14

15 Toneartenes fortegn er erstattet med (). Manglende løse fortegn er ført inn 15

16 Som 2, men overflødige () er fjernet 16

17 Som 3 men unødvendige pausetegn er fjernet 17

18 Øverst: Gammelt system Midten: JB system Neders: JB system transponert til diss moll 18

19 Eksempler på bruk av løse fortegn i familen Bach I følge C. P. E Bachs bok må løse fortegn brukes slik at det kommer tydelig fram når modulasjonene inntreffer, og når de opphører. I J.S Bachs håndskrevene kopi av sonater og partitaer for solo fiolin ser vi tydelig hvordan bruk av løse fortegn ble praktisert. Som en kuriositet ser vi også at det var vanlig å notere gmoll med kun en b som fast fortegn. Eks. A Sonate i gmoll for solo fiolin. Eks. B Partita i Edur for solo fiolin. A 19

20 20 B

SETT AKKORDER TIL EN MELODI

SETT AKKORDER TIL EN MELODI SETT AKKORDER TIL EN MELODI Velkommen til dette ekurset! Her får du lære hvordan du kan harmonisere en melodi. Du får lære å finne frem til rette akkorder, bruke enkel harmonisering og hvordan du kan krydre

Detaljer

Passord: slik lager du et som er godt

Passord: slik lager du et som er godt Passord: slik lager du et som er godt 5 gode råd for å lage gode passord: - Passordet bør inneholde minst 8 tegn - Du bør bruke både små og store bokstaver, tall og gjerne spesialtegn - Passordet bør ikke

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes 1 Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes rektangelet som er laget etter det gylne snitt (E) er penest.

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Arbeidredskaper. I tillegg til redskapene over er et godt arbeidsbord og god belysning nødvendig når du tegner. Vanlig pensel kan også brukes Pensel

Arbeidredskaper. I tillegg til redskapene over er et godt arbeidsbord og god belysning nødvendig når du tegner. Vanlig pensel kan også brukes Pensel Visste du at Norge er ett av de landene i verden der det leses mest tegneserier? I tegneseriekurset får du vite hvordan en serietegner jobber, hvordan du skal tegne og lage din egen tegneserie. Arbeidredskaper

Detaljer

Vi spiller i band! (et veiledningshefte for band) Av Roy Botten, juni 2009. Dette veiledningsheftet følger studieplan R5401 ØVING I BAND, - 1 -

Vi spiller i band! (et veiledningshefte for band) Av Roy Botten, juni 2009. Dette veiledningsheftet følger studieplan R5401 ØVING I BAND, - 1 - Vi spiller i band! (et veiledningshefte for band) Av Roy Botten, juni 2009 Dette veiledningsheftet følger studieplan R5401 ØVING I BAND, - 1 - Dette heftet er ment å være et enkelt og lettforståelig hjelpemiddel

Detaljer

TONALITETEN I FOLKEMUSIKKEN

TONALITETEN I FOLKEMUSIKKEN TONALITETEN I FOLKEMUSIKKEN AV STEINAR OFSDAL, OSLO Innledning Å samtale med musikkfolk om tonalitet kan fortone seg svært forskjellig, alt etter hvem man snakker med. Det er fordi vi alle har hatt helt

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd.

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd. Valpebiting Tekst: Arne Aarrestad Valpebiting er like naturlig for valper som lek er for våre barn, men den kan skape problemer både for eier(e) og for valpen selv. Eier klarer ofte ikke å kontrollere

Detaljer

NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet.

NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet. NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet. Alle dokumenter i forbindelse med den nye prøveordningen vil bli vurdert underveis, og eventuelt revidert på slutten av semesteret. VEILEDNING:

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

ESSAY 1. «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli. Antall ord: 1807

ESSAY 1. «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli. Antall ord: 1807 ESSAY 1 «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli Antall ord: 1807 Essay 2 (maksimum 5 sider; inkludert illustrasjoner) Utvikling og design av skjemaer dreier seg om noe mer enn grafisk «blankettkonstruksjon»

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard:

Kommentarer til høringsdokument <standard> <dato> Dato: Standard: Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard: Fra 1 Kapittel / figur/ / annet Kommentarer til innsendte SVV g ion sør Generelt Ge I utkastet er «Krav til faglig kompetanse» fjernet.

Detaljer