En modell for vurdering av eierskapspotensialet blant lavinntektsgrupper og vanskeligstilte på boligmarkedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En modell for vurdering av eierskapspotensialet blant lavinntektsgrupper og vanskeligstilte på boligmarkedet"

Transkript

1 En modell for vurdering av eierskapspotensialet blant lavinntektsgrupper og vanskeligstilte på boligmarkedet Utrykt vedlegg til NOU 2011:15 Rom for alle Av Kristin Aarland, NOVA

2 Modell Modell med fire elementer: (1) Rekrutteringspotensialet for boligeie (2) Husholdets boligbehov (3) Boligpris for en bolig som dekker husholdets behov (4) Husholdets økonomiske betingelser Budsjettmodell (Residualinnteksmodell) Ikke en tradisjonell økonomisk modell der husholdet velger alternativet som gi høyest nytte, gitt budsjettbeskrankning En regnerutine med relevante økonomiske størrelser: Økonomisk evne vurdert utfra disponibel inntekt og utgifter til annet forbruk Hushold som har økonomi til å kjøpe bolig som dekker deres boligbehov, kan bli boligeiere.

3 Forbehold: (1) Modellen er statisk, dvs. at den legger til grunn størrelser observert på et gitt tidspunkt, mens boligeie bør baseres på husholdets situasjon over tid Inntekt Husholdssammensetning (2) Utelatt informasjon (ikke tilgjengelig) Annen gjeld Betalingsproblemer/betalingsanmerkninger Betaler barnebidrag (3) Ringvirkninger på boligmarkedet (økt etterspørsel etter rimelige eierboliger?)

4 (1) Rekrutteringspotensialet: Leieboerhushold som mottok bostøtte i des 2010 kommunale og ikke-kommunale leietakere. Ikke-kommunale leieboere Kommunale leieboere Totalt Enslige år Enslige forsørgere Barnefamilier Andre Totalt NB Enslige over 66 år er utelatt ( obs)

5 (2) Boligpriser Gjennomsnittlige m 2 -priser fra SSB for 2010 på kommunenivå. For Oslo, Bergen og Trondheim m 2 -priser for billigste bydel. I tillegg priser fra finn.no fra jan-feb for de 99 største kommunene. Makspris 2,5 millioner (3) Boligbehov Standardboliger som passer til antall husstandsmedlemmer: 40 m 2 for enslige + 10 m 2 per ekstra person for leiligheter (maks 90 m 2 ). Evt. småhus eller enebolig i kommuner der det ikke finnes leiligheter. Finn-priser: Antall personer = antall rom

6 Enslige.4 Oslo Tromsø Stavanger.35 Trondheim Bergen Krsand.3.25 Andel Boligpris

7 Boligpris SSB Annuitet Boligpris finn.no Annuitet m 2 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand Tromsø

8 (4) Husholdets økonomiske betingelser: - inntekt er registrert i bostøtteregisteret (for 2009 eller 2010) - fra ligningsinntekt til disponibel inntekt Brutto inntekt - Total skatt og trygdeavgift + Mottatt barnebidrag (enslige forsørgere) + Barnetrygd = Disponibel inntekt

9 Husholdningsbudsjettet: Disponibel inntekt - SIFOs satser for livsopphold - utgifter til barnehage - boutgifter + skattemessig rentefordel + bostøtte = Overskudd Hushold med overskudd 0 kan bli boligeiere.

10 Forutsetninger Boligen kjøpes i samme kommune som der husholdet bor Boligen fullfinansieres med startlån Annuitetslån med månedlige renter/avdrag Ingen transaksjonskostnader forbundet med boligkjøp Ingen avdragsfrihet 30 års løpetid 7 prosent rente Alternative oppsett: - 10 prosent boligtilskudd - 20 prosent boligtilskudd - Fastrente 4,5 prosent - 50 års løpetid

11 Ikke-kommunale Vil motta Avhengig Ikke avh. Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt Base case N Kan eie bostøtte av bostøtte av bostøtte bostøtte annuitet boligpris Østlandet % 99 % 39 % 61 % Sørlandet % 99 % 34 % 66 % Vestlandet % 99 % 38 % 62 % Trøndelag % 99 % 35 % 65 % Nord-Norge % 99 % 30 % 70 % Oslo % 100 % 48 % 52 % Kristiansand % 100 % 69 % 31 % Stavanger % 100 % 83 % 17 % Bergen % 100 % 43 % 57 % Trondheim % 100 % 38 % 62 % Tromsø % 100 % 59 % 41 % Norge % 99 % 41 % 59 %

12 Ikke-kommunale Overskudd per mnd for eiere Base case kr kr kr 0ver 6000 kr Østlandet 41 % 36 % 19 % 5 % Sørlandet 36 % 40 % 21 % 3 % Vestlandet 40 % 35 % 20 % 4 % Trøndelag 36 % 36 % 23 % 6 % Nord-Norge 31 % 33 % 26 % 11 % Oslo 37 % 31 % 27 % 4 % Kristiansand 45 % 51 % 3 % 0 % Stavanger 81 % 19 % 0 % 0 % Bergen 32 % 39 % 28 % 1 % Trondheim 33 % 31 % 32 % 4 % Tromsø 49 % 37 % 14 % 0 % Norge 39 % 35 % 22 % 5 %

13 Ikke-kommunale Vil motta Avhengig Ikke avh. Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt Base case N Kan eie bostøtte av bostøtte av bostøtte bostøtte annuitet boligpris Enslig år % 99 % 38 % 62 % Enslig år % 99 % 46 % 54 % Enslig forsørger % 100 % 39 % 61 % Barnefamilier % 96 % 53 % 47 % Andre % 74 % 39 % 61 %

14 Ikke-kommunale Overskudd per mnd for eiere Base case kr kr kr 0ver 6000 kr Enslig år 38 % 44 % 16 % 3 % Enslig år 48 % 31 % 19 % 2 % Enslig forsørger 32 % 30 % 30 % 8 % Barnefamilier 60 % 28 % 8 % 4 % Andre 39 % 29 % 12 % 20 %

15 Kommunale Vil motta Avhengig Ikke avh. Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt Base case N Kan eie bostøtte av bostøtte av bostøtte bostøtte annuitet boligpris Østlandet % 95 % 23 % 77 % Sørlandet % 96 % 18 % 82 % Vestlandet % 94 % 20 % 80 % Trøndelag % 94 % 18 % 82 % Nord-Norge % 96 % 17 % 83 % Oslo % 98 % 37 % 63 % Kristiansand % 98 % 41 % 59 % Stavanger % 97 % 55 % 45 % Bergen % 97 % 31 % 69 % Trondheim % 98 % 30 % 70 % Tromsø % 98 % 45 % 55 % Norge % 96 % 27 % 73 %

16 Kommunale Overskudd per mnd for eiere Base case kr kr kr 0ver 6000 kr Østlandet 25 % 32 % 33 % 10 % Sørlandet 20 % 32 % 34 % 13 % Vestlandet 23 % 29 % 39 % 9 % Trøndelag 19 % 29 % 37 % 15 % Nord-Norge 18 % 24 % 37 % 20 % Oslo 30 % 29 % 38 % 4 % Kristiansand 31 % 36 % 34 % 0 % Stavanger 59 % 41 % 0 % 0 % Bergen 25 % 31 % 43 % 1 % Trondheim 26 % 24 % 44 % 6 % Tromsø 38 % 27 % 34 % 0 % Norge 26 % 30 % 36 % 8 %

17 Kommunale Vil motta Avhengig Ikke avh. Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt Base case N Kan eie bostøtte av bostøtte av bostøtte bostøtte annuitet boligpris Enslig år % 96 % 20 % 80 % Enslig år % 95 % 30 % 70 % Enslig forsørger % 99 % 51 % 49 % Barnefamilier % 90 % 53 % 47 % Andre % 82 % 51 % 49 %

18 Kommunale Overskudd per mnd for eiere Base case kr kr kr 0ver 6000 kr Enslig år 20 % 31 % 39 % 9 % Enslig år 30 % 27 % 34 % 9 % Enslig forsørger 41 % 32 % 22 % 5 % Barnefamilier 53 % 37 % 9 % 2 % Andre 41 % 37 % 14 % 8 %

19 Konklusjoner Betydelig potensiale for boligeie Høyest for enslige Lavest for barnefamiler Er forutsetningene lite realistiske? Viktig å diskutere informasjon som ikke er inkludert: Foreldre med barn som de ikke bor fast med (bidrag; boligbehov) Privatøkonomiske forhold; manglende økonomisk styring Dynamisk perspektiv Behov for booppfølgingstjenester Bruke disp inntekt etter skatt og overføringer Hvis så mange kan eie, hvorfor eier de da ikke?

Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Eieretablering blant hushold med lave inntekter Eieretablering blant hushold med lave inntekter Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering Kristin Aarland notat nr 8/12 NOva

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte?

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon Om målgrupper og virkemidler To NIBR-rapporter:

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling. Komiteens medlemmer

Verdal kommune Møteinnkalling. Komiteens medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Komiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: 3. etasje herredshuset, Herredshuset Dato: 05.06.2013 Tid:

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

Interesseorganisasjonen for single 10.000,- 20.000,- 30.000,- 40.000,- 50.000,- 60.000,- 70.000,- 80.000,-

Interesseorganisasjonen for single 10.000,- 20.000,- 30.000,- 40.000,- 50.000,- 60.000,- 70.000,- 80.000,- Interesseorganisasjonen for single 10.000,- 20.000,- 30.000,- 40.000,- 50.000,- 60.000,- 70.000,- 80.000,- 10.000,- 20.000,- 30.000,- 40.000,- 50.000,- 60.000,- 70.000,- 80.000,- 10.000,- 20.000,- 30.000,-

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Alta kommune søker om endring av gjeldende forskrifter om bostøtte, FOR 2012-11-29-1283. Søknaden gjelder endring av:

Alta kommune søker om endring av gjeldende forskrifter om bostøtte, FOR 2012-11-29-1283. Søknaden gjelder endring av: Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Kommunal- og regionaldepartementet V/ Bolig- og bygningsavdelingen Psotboks 8112 0032 OSLO Deres ref: Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 12490/13 243 &00 13/5293-2/LIOFF

Detaljer

Finansielle utviklingstrekk 2011

Finansielle utviklingstrekk 2011 Pressekonferanse 28. september 2011 Finansielle utviklingstrekk 2011 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Økonomi og markeder Uro i internasjonale finansmarkeder Risiko for kraftig økonomisk tilbakeslag

Detaljer