Mediabildet om bolig- og byggemarkedet i fjor høst. Siste mann ut stenger døra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mediabildet om bolig- og byggemarkedet i fjor høst. Siste mann ut stenger døra"

Transkript

1 Mediabildet om bolig- og byggemarkedet i fjor høst. Siste mann ut stenger døra Kjell Senneset, Prognosesenteret as Juni 214 3

2 I sterk kontrast til anleggsmarkedet

3 Hvorfor falt egentlig boligprisene så mye høsten 213? 2,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2, Boligpriser, indekser, januar 23=1 1,98 1,96 1,94 1,92 1,9

4 Hvorfor falt egentlig boligprisene så mye høsten 213? 2,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2, 1,98 Tom Husbank og restrektive privatbanker! Fete mediaoppslag om snarlig priskollaps i boligmarkedet forsterket nedgangen. Dette Boligpriser, preget også indekser, salget januar 23=1 av nye boliger, og vil etter hvert prege igangsettingen. 1,96 1,94 1,92 1,9

5 SSBs siste prognoser for norsk økonomi. Relativt optimistiske Norge, Fastlands-BNP, %-endring å/å 6% 5% Nordea, mars 214 4% 3% 2% 1% % Prosentvis årlig endring -1% -2% Kilde: SSB

6 Med så god vekst holder arbeidsledigheten seg forholdsvis lav tror SSB Norge, Arbeidsledighetsrate (AKU) Nordea, mars 214 5, % 4,5 % 4, % 3,5 % 3, % 2,5 % 2, % 1,5 % 1, %,5 %, % Andel av arbeidsstyrken Kilde: SSB 8

7 SSB bygger sine prognoser på at boligprisene stiger igjen 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% Kilde: SSB

8 Prognosesenterets prisscenario høsten 213 2% Alternativ med snille banker Alternativ med slemme banker 15% 1% Årlig endring 5% % -5% Kilder: NEF/EFF og PS

9 Prognosene våre for boligbyggingen 35 3 Nye boliger Transformasjonsboliger Boligtypenes andel i , nye boliger 25 Antall boliger % 3% Eneboliger Småhus Leiligheter 5 26% Kilde: SSB/PS

10 Prognosene våre for boligbyggingen 35 3 Nye boliger Transformasjonsboliger Boligtypenes andel i , nye boliger 25 Antall boliger % 3% Eneboliger Småhus Leiligheter 5 26% Kilde: SSB/PS

11 Beregnete investeringer i nye boliger Faste priser Mrd. 213-kr Kilde: SSB/PS

12 Selv med en nybygging på 3. bygger vi fortsatt for lite: Beregnet vekst i antall husholdninger ved middelsalternativet for befolkningsutviklingen 45 4 MMMM (Fruktbarhet, levealder, mobilitet, innvandring) Mulig boligbygging Kilde: SSB 14

13 Hvorfor var/er det så vanskelig å få opp byggetakten? Mye skyldes politikere, byråkrater og interessegrupper: Mangelfull arealplaner mangel på tomter Pilespisser fra vikingtida, sjeldne frosker og verneverdige bekker Kommunepolitikernes fingeravtrykk For få byggesaksbehandlere Oslo: leilighetsnormen fra 27: (ingen nye boliger under 4 kvm, halvparten i et prosjekt over 8 kvm, nå under oppmyking) Alt dette forsinker og fordyrer boligprosjekter Nye garantibestemmelser (fra 3 % i 2 år av prisen til 5 % i 5 år) Tek 1 Universell utforming Svak produktivitetsutvikling i byggenæringen Dette bidrar til de høye nyboligprisene For tiden har også finansnæringen noe av skylda: Strenge krav fra bankene om forhåndssalg Utlånsrestriksjoner pga skjerpete kapitalkrav, strengere krav til likviditet og finansieringsstruktur og økte innbetalinger til bankenes sikringsfond har gitt strammere utlånspraksis.

14 Prognosene for norsk økonomi bidrar til følgende prognoser for for igangsatt areal til private næringsbygg. Vi tar dessuten hensyn til prosjektinfo kvm Kilde: SSB/PS

15 Sammenhengen mellom igangsatt areal til private næringsbygg og konjunkturene, representert ved "produksjonsgapet" Igangsatte næringsbygg, avvik fra trend Produksjonsgap kvm Produksjonsgap Kilde: SSB/PS

16 Sammenhengen mellom igangsatt areal til private næringsbygg og konjunkturene, representert ved "produksjonsgapet" 1 kvm Igangsatte næringsbygg, avvik fra trend Produksjonsgap 1 kvm Igangsatt areal til private næringsbygg og den langsiktige trenden i igangsettingen y = 1355,6e,181x Produksjonsgap Kilde: SSB/PS

17 Offentlig etterspørsel er mindre konjunkturfølsomt Prognoser for igangsatt areal til offentlige bygg, basert på prosjektdata kvm Kilde: SSB/PS

18 Noen større prosjekter som er planlagt startet i 215 eller senere Rubrikk Prosjektnavn Kommune Fylke Byggekostnad Byggestart Bruttoarea Nybygg av sykehus i Buskerud Buskerud sentralsykehus Lier Buskerud fylke Nybygg av veterinærhøyskole i Ås Veterinærhøyskole/institutt Ås Akershus fylke Nybygg av innendørs alpin-og langrennsanlegg mm i LørenskogLørenskog Vinterpark Lørenskog Akershus fylke Utvikling av ny bydel på Økern i Oslo Oslo Tower Oslo Oslo fylke Nybygg av kontorbygg i Oppegård Rosenholm Campus (IBM) Oppegård Akershus fylke Nybygg av psykiatri barne/ungdomssenter (busp) Bergen,tr 2 Haukeland universitessykehus Bergen Hordaland fylke Nybygg av næringsbygg i Lørenskog Lørenskog sentrum vest Lørenskog Akershus fylke Nybygg av legevakt ved Ullevål universitetssykehus i Oslo Ullevål legevakt Oslo Oslo fylke Nybygg av universitet/livsvitenskapssenter i bydel Nordre Aker Life Science senter Oslo Oslo fylke Nybygg av handel, boliger og kontor i Lillestrøm Lillestrøm sentrum kombibygg Skedsmo Akershus fylke Nybygg av kontor, Forus Forus Vest Stavanger Rogaland fylke Nybygg av næringslokaler og boliger i Stavanger Jåttå 2 Stavanger Rogaland fylke Nybygg av kontor i Forus Statoil Stavanger Rogaland fylke Nybygg av næringsbygg inntil nye Trondheim Stasjon Østbebyggelse Trondheim Sør-Trøndelag fylk Nybygg av næringsbygg i Stavanger Byfjordparken, næring tr 2 mfl Stavanger Rogaland fylke Nybygg av næring på Sandakerveien, trinn 2 Sandakerveien , trinn 2Oslo Oslo fylke Nybygg av kjøpsenter, kontor og boliger i Lillestrøm Meierikvartalet Skedsmo Akershus fylke Nybygg av Ikea i Vestby IKEA Vestby Akershus fylke Nybygg av kontor i Kristiansand National Oilwell Varco Kristiansand Vest-Agder fylke Nybygg av kjøpesenter i Sortland Nytt kjøpesenter i Sortland Sortland Nordland fylke Nybygg av kontor og næring i Bergen Sandviksstranden Bergen Hordaland fylke Nybygg av spesialsykehus ved Gardermoen LHL nye sykehus Ullensaker Akershus fylke Nybygg av forretningsbygg, kontor mm på Økern Ulvenveien utvikling, næring Oslo Oslo fylke Nybygg av kulturhistorisk museum i Oslo Kulturhistorisk museum Oslo Oslo fylke Nybygg av kontor på Drengsrud, trinn 2 Asker Panorama, trinn 2 Asker Akershus fylke Nybygg av forretningsbygg/kontor m.m. i Kristiansand Kvartal 32 Kristiansand Vest-Agder fylke Utvidelse av kjøpesenter mm, Larsneset i Harstad Amfi Bertheus Harstad Troms fylke Nybygg av hotell, kurs- og konferanseanlegg i Bergen Solheimsviken Næringspark Bergen Hordaland fylke Nybygg av kjøpesenter Kjøpesenter i Aksdal Tysvær Rogaland fylke Nybygg av næringsbygg, kontor mm i Ålesund Lerstadveien 3 Ålesund Møre og Romsdal Nybygg av IKEA på Moa IKEA Ålesund Møre og Romsdal

19 Sum private næringsbygg og offentlige bygg kvm

20 Husholdningsbygg fritidsboliger og boliggarasjer kvm Kilde: SSB/PS

21 Renovering og vedlikehold av bygg: SSBs produksjonsindeks til % årlig vekst Indeks, 21= Trendlinje (2,5% årlig vekst) Kilde: SSB/PS

22 Renovering og vedlikehold av bygg: SSBs produksjonsindeks til 213. Kilde: Finans Norge

23 Investeringer i anlegg Mrd. 213-kr

24 Investeringer i anlegg 9 8 Anleggstypenes andel i Mrd. 213-kr % 1% 11% 42% Vei (inkl. bru og tunnel) Anlegg for offentlig forvaltning Kraft/ energianlegg Jernbane- og sporveisanlegg 3 11% Olje og gassanlegg på land % Andre anlegg

25 Av dette: Veianlegg; jernbane, inkl. t-bane og sporvei; og energi 4 1 Mrd. 213-kr Veier, venstre akse Jernbane, høyre akse Energi, høyre akse Mrd. 213-kr

26 Av dette: Veianlegg; jernbane, inkl. t-bane og sporvei; og energi Mrd. 213-kr Mrd NOK, 213-priser År Veier, venstre 212 akse Vei i dagen Jernbane, høyre 18,5 akse 19,2 18,9 2,6 23,8 Bru Energi, høyre 1,9 akse 1,8 2, 2,4 2,2 Tunnel 6,1 5,1 5,1 7,7 8, Mrd. 213-kr

27 Noen større prosjekter som er planlagt som er planlagt startet etter 214 Vei Jernbane Største pågående prosjekt er Follobanen til 26 mrd. kr Kilde: PS

28 Noen større energiprosjekter som er planlagt startet etter 214 Energi

29 Anleggsmarkedet - vedlikehold 35 3 Mrd. 213-kr Kilde: SSB/PS

30 Oppsummering Hovedtall for bygge- og anlegggsmarkedet År Igangsatte boliger, antall Av dette: blokkleiligheter Investeringer i boliger, mrd 213-kr 44,2 56, 61,6 64,2 57,3 56,9 61,8 Av dette: blokkleiligheter 13,7 23,8 28,4 29,7 23,9 23,3 27,3 Igangsatt areal andre bygg, 1 kvm Av dette: private næringsbygg Av dette: offentlige bygg Investeringer i andre bygg, mrd 213-kr 78,1 8,1 79,8 75,5 75,8 78,5 76,9 Av dette: off. og private næringsbygg 59,3 61,6 61,8 57,5 58,4 61,2 59,2 Renov. og vedl.hold av boliger, mrd. 213-kr 59,5 6,7 63,8 63,8 64,8 66,6 68,7 Renov. og vedl.hold av yrkesbygg, mrd. 213-kr 64,9 66,2 7,1 68,7 7,8 72,9 75,1 Samlet byggemarked i mrd, 213-kr Prosentvis endring 7 % 5 % -1 % -1 % 2 % 3 % Investeringer i anlegg, mrd. 213-kr 51,2 54,9 59,2 62, 64,8 72,8 76,8 Av dette: jernbaneanlegg 4,1 4,4 5,3 6,6 7,8 8,5 8,3 Av dette: veianlegg 23,7 24, 26,6 26,1 26, 3,7 33,9 Av dette: energianlegg 3,7 4,9 4,4 5,2 6,4 8,6 9,2 Vedlikehold av anlegg, mrd. 213-kr 25,8 26,8 27,5 27,4 29,8 3,5 31,3 Samlet anleggsmarked i mrd, 213-kr Prosentvis endring 6 % 6 % 3 % 6 % 9 % 5 % SUM bygg og anlegg, mrd. 213-kr Prosentvis endring 7 % 5 % % % 4 % 3 %

31 Snipp, snapp snute..

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 214 Juni 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

Bygg, anlegg og eiendom

Bygg, anlegg og eiendom Bygg, anlegg og eiendom Frokostseminar 3. juni 2015 Agenda [Section one] [ ] "Lav rente inn i evigheten - bare godt nytt for bygg- og anleggsmarkedene"? [ ] Utenlandske entreprenører i Norge Kritiske suksessfaktorer

Detaljer

Bygg, anlegg og eiendom

Bygg, anlegg og eiendom Bygg, anlegg og eiendom Frokostseminar 3. juni 2015 Agenda [Section one] [ ] "Lav rente inn i evigheten - bare godt nytt for bygg- og anleggsmarkedene"? [ ] Utenlandske entreprenører i Norge Kritiske suksessfaktorer

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 11-2008

Prisstigningsrapport nr. 11-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 11-2008 side 2/14 Eiendomsmarkedet - leieprisutviklingen for kontorlokaler i oslo-området og i Norges største byer Leienivåene synker, og det er liten

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november markedsrapport tema: To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn 4 2012 november Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 4. kvartal 2 Reguleringskaos 3 To-delt boligmarked i 2013

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö Nyckeltal för Norge maj 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,7 % Inflationstakt 1,3 % Arbetslöshet 3,4 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014 Nyckeltal för Norge juni 2014. Folkmängd 5 124 000 Förväntad BNP-utveckling 2,0 % Inflationstakt 2,3 % Arbetslöshet 3,6 % Styrränta 1,5 % Bolåneskuld

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august markedsrapport tema: Unge møter stengte dører i boligmarkedet 3 212 august Hovedfunn 1 Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 2 Kampen om sentrumsleilighetene 4 Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 12 Les

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond 4 Prognoser for eiendomsmarkedet 8 Beste skandinaviske eiendomsfond 10 Forvalter NOK 9 mrd i eiendomsverdier k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport UNION Eiendomskapital 2014 3 INNHOLD Vi skaper verdier

Detaljer

Husbanken. Kvartalsrapporten 2008/03

Husbanken. Kvartalsrapporten 2008/03 Husbanken Kvartalsrapporten 2008/03 1 Kvartalsrapporten 3.kvartal 2008 Direktøren har ordet: Økte utfordringer i nedgangstider Krisen i finansmarkedene og det påfølgende økonomiske tilbakeslaget i verdensøkonomien

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 2014

HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 2014 HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 214 Myndighetene skaper dobbelt-krise i boligmarkedet Vinnerkommuner og taperkommuner DESEMBER 213 Huseiernes BoligIndikator 2 Norgeskartet for boligpriser 4 Drivere

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus Nyckeltal för Norge 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,2 % Inflationstakt 1,3 % Arbetslöshet 3.4 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande Antal

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Statistikken er innhentet og utarbeidet av rådgiver Dag Rune Arntsen og førstesekretær Brita Schmidt Pedersen ved NBBLs samfunnsavdeling.

Statistikken er innhentet og utarbeidet av rådgiver Dag Rune Arntsen og førstesekretær Brita Schmidt Pedersen ved NBBLs samfunnsavdeling. Mai 2002 Forord NBBL utgir med dette vårt statistiske årshefte for 2001. Heftet er basert på opplysninger fra medlemslagene om deres organisasjon, boligforvaltning, boligbygging og boligomsetning pr 31.12.2001.

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer