VOLUME 1: SETUP 1 UDGAVE: INSTALLATION BIND 1: INSTALLASJON OSA 1: ASENNUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOLUME 1: SETUP 1 UDGAVE: INSTALLATION BIND 1: INSTALLASJON OSA 1: ASENNUS"

Transkript

1 VOLUME 1: SETUP VOLYM 1: INSTALLATION 1 UDGAVE: INSTALLATION BIND 1: INSTALLASJON OSA 1: ASENNUS

2 Norsk ADVARSEL Feil installasjon eller manglende vedlikehold av Xbox 360- videospillsystemet kan øke faren for alvorlig skade eller død, eller skade på spillsystemet. I denne bruksanvisningen samt i bruksanvisningene for tilleggsutstyret er det viktig informasjon om sikkerhet og helse som du bør lese. Behold alle bruksanvisninger for fremtidig bruk. Hvis du har mistet en bruksanvisning, kan du gå til eller ringe Xbox kundestøtte på nummeret bak i omslaget. Pass på følgende når barn skal bruke Xbox 360 videospillsystem: 1 Vær oppmerksom på hvordan barna dine bruker konsollen (spiller spill, kobler seg til Xbox Live, bytter batterier, kobler til strøm, video og nettverk), og vurder om de bør være under tilsyn under disse aktivitetene. 2 Hvis barna skal få lov til å bruke konsollen uten tilsyn, må du forklare dem alle viktige opplysninger om sikkerhet og helse. Dette symbolet brukes ved meldinger om sikkerhet og helse i bruksanvisningene. 65 Xbox 360 videospill- og underholdningssystem 66 Velge plassering for Xbox 360-konsollen 67 Installere Xbox 360 videospillsystem 68 Koble konsollen til strømuttak 69 Xbox 360 kontroller 71 Familieinnstillinger 72 Bruke diskstasjonen 73 Viktige helseadvarsler for videospill 74 Spille spill 74 Koble til Xbox Live 78 Se på filmer 78 Spille CD-er 79 Dele medier 81 Lagring 82 Legge til trådløse kontrollere 82 Koble til ekstra enheter 83 Feilsøking 105 Kundestøtte 65

3 XBOX 360 VIDEOSPILL- OG UNDERHOLDNINGSSYSTEM VELGE PLASSERING FOR XBOX 360-KONSOLLEN Unngå at konsollen faller Hvis konsollen skulle falle og treffe noen, spesielt et lite barn, kan barnet få alvorlige skader. For å unngå skader på konsollen, bør systemet installeres som angitt nedenfor. Hvis overflaten eller gummiføttene blir skitne eller støvete, må du tørke dem av med en tørr klut. Hvis konsollen skal stå i oppreist stilling, må den stå på et sted den ikke kan falle ned fra hvis den skulle velte. Plasser konsollen på en overflate som er: Alle kabler og ledninger må ordnes slik at mennesker eller dyr ikke snubler i dem eller kan dra i dem når de beveger seg i nærheten. Når konsollen ikke er i bruk, bør du koble fra alle kabler og ledninger foran og bak på konsollen hvis barn og dyr bruker rommet. Ikke la barn leke med kabler eller ledninger. vannrett og jevn. stabil, med liten fare for å velte. stor nok til at alle fire føtter på konsollen er i kontakt med overflaten. ru slik at konsollen ikke kan skli av. Takk for at du kjøpte Xbox 360 videospillsystem fra Microsoft. Xbox 360 gir deg en opplevelse med spill, venner og digital underholdning, alt i én og samme kraftige pakke. Med dette systemet kan du spille Xbox 360-spill, DVD-filmer og lyd-cder. Du blir del av et fellesskap der dere spiller sammen, snakker med venner og laster ned nytt innhold. La blant annet bilder og musikk strømme rett inn i konsollen ved å koble til en Microsoft Windows -datamaskin eller til digitalkameraer og bærbare musikkspillere. Unngå at konsollen overopphetes Unngå røyk og støv Ikke blokker lufteåpningene på konsollen eller strømtilførselsenheten. Ikke plasser konsollen eller strømtilførselsenheten på en seng, sofa eller andre myke overflater som kan blokkere lufteåpningene. Ikke plasser konsollen i trange åpninger som bokhyller eller stereokabinett hvis disse ikke har god ventilasjon. Ikke bruk konsollen i røykfylte eller støvete rom. Røyk og støv kan skade konsollen, særlig DVD-stasjonen. fri for støv og andre urenheter. Ikke plasser konsollen eller strømtilførselsenheten nær varmekilder som radiatorer, varmeovner eller forsterkere. Med bredbånd kan du koble deg opp mot millioner av andre spillere på Xbox Live

4 INSTALLERE XBOX 360 VIDEOSPILLSYSTEM KOBLE KONSOLLEN TIL STRØMUTTAK Sverige/Norge/Finland Danmark VIKTIG Statiske bilder som forekommer i spillet, kan brennes inn i fjernsynsskjermen, slik at det vises et permanent skyggebilde. Kontakt leverandøren eller produsenten av fjernsynsapparatet for å undersøke om videospill kan brukes på apparatet uten fare. Koble til kompositt-av-kabelen Slik kobler du konsollen til et fjernsyn med standard komposittinngang: 1 Koble AV-kabelens kontakt til AV-porten på konsollen. 2 Koble de fargede pluggene til kontakten med tilsvarende farge på SCART-adapteren, og koble SCART-adapteren til fjernsynet: gul til gul (video), rød til rød, (høyre lyd) og hvit til hvit (venstre lyd). OBS! Hvis fjernsynsapparatet bare har én lydkontakt (mono-tv), kobler du til en av lydkontaktene (høyre eller venstre). Hvis fjernsynet ikke har SCART-kontakt, kobler du de fargede kontaktene til riktig kontakt på fjernsynsapparatet Velg riktig videoinngang på fjernsynet (se Intet bilde under Feilsøking). Annen AV-inngang Du kan også koble til flere typer fjernsynsinnganger ved hjelp av Xbox 360 komponent-høyoppløsnings-av-kabel, Xbox 360 SCART-kabel eller Xbox 360 VGAhøyoppløsnings-AV-kabel (alle selges separat). Du finner mer informasjon om dette på www. xbox.com/hardware. Koble til et digitalt lydanlegg med optisk AV (valgfritt) Hvis du har et lydanlegg (f.eks. mottaker eller forsterker) som støtter digital lyd, kan du koble til digital lyd med Xbox 360 komponenthøyoppløsnings-av-kabel, Xbox 360 SCARTkabel eller Xbox 360 VGA-høyoppløsnings-AVkabel (alle selges separat). Digital lyd gir som regel bedre lydkvalitet. Følg instruksjonene for AV-kabelen når du skal koble til digital lyd. Velg riktig strømkilde for konsollen: Bruk bare strømtilførselsenheten og strømledningen som fulgte med konsollen eller som du har mottatt fra et autorisert reparasjonssenter. Hvis du ikke er sikker på om du har riktig strømtilførselsenhet, kan du sammenligne modellnummeret på enheten med modellnummeret angitt på konsollen. Ta kontakt med kundestøtte hvis du trenger en annen strømtilførselsenhet eller strømledning. Ikke bruk ukonvensjonelle strømkilder som for eksempel generatorer eller omformere, selv om det ser ut som om spenningen og frekvensen er riktig. Bruk bare strøm som kommer fra et vanlig vegguttak. Sikkerhet ved bruk av strøm Som med mange andre elektriske apparater, kan det å ikke ta følgende forholdsregler, føre til alvorlig skade eller død ved elektrisk støt eller brann, eller skade på konsollen og spillsystemet. Ikke overbelast strømuttak, skjøteledninger eller andre elektriske innretninger. Kontroller at de tåler den totale strømbelastningen (i ampere [A]) som forbrukes av konsollen (angitt på strømtilførselsenheten) og andre apparater tilkoblet samme krets. Du må bruke et jordet vegguttak som tar trepinnerskontakt. Ikke fjern jordkontakten. Hvis kontakten ikke passer i vegguttaket, kan du be en elektriker om å skifte uttaket. Kontroller at det elektriske uttaket gir den typen strøm som er angitt på strømtilførselsenheten (i volt [V] og frekvens [Hz]). Hvis du ikke er sikker på hva slags strøm det er i boligen din, kan du spørre en elektriker. 69

5 Unngå skader på strømledninger og strømtilførselsenhet: Strømledninger må ikke vikles rundt strømtilførselsenheten. Strømledninger må ikke trås på. Strømledninger må ikke klemmes eller få knekk, noe de kan bli utsatt for ved strømuttaket, tilførselsenheten og konsollen. Ikke knyt, dra i, knekk eller på annen måte misbruk strømledninger. Ikke utsett strømledninger for varmekilder. Hold barn og dyr borte fra strømledninger. Ikke la dem bite eller tygge på dem. Når du skal koble fra strømledninger, må du dra i støpselet, ikke i ledningen. Ikke la strømtilførselsenheten henge i ledningen. XBOX 360 KONTROLLER Xbox 360 kontroller kan brukes med Xbox 360 videospill- og underholdningssystem eller med de fleste typer datamaskiner med Microsoft Windows XP. Før du bruker kontrolleren med en datamaskin med Windows XP, må du installere programvaren for Xbox 360 kontroller for Windows. Denne finner du på www. windowsgaming.com. Programvaren inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og -advarsler. Xbox guide-knapp Alle kontrollere for Xbox 360 videospill- og underholdningssystem er utstyrt med en Xbox guide-knapp. Trykk på Xbox guide-knappen når du vil vise Xbox-guiden. Hvis en strømledning blir skadet, må du øyeblikkelig slutte å bruke den. Ta kontakt med Xbox kundestøtte for å få en ny ledning. Dra ut kontakten på spillsystemet under tordenvær eller hvis systemet ikke skal brukes på lang tid. Du må alltid koble til strømledningene som anvist nedenfor: 1 Sett strømtilførselsenhetens ledning helt inn i kontakten på konsollen, til det klikker. 2 Bruk den av de to strømledningene (leveres med konsollen) som passer i strømuttaket. Sett strømledningen helt inn i kontakten på strømtilførselsenheten, til den stopper. 3 Koble den andre enden av strømledningen til vegguttaket. Lysring Xbox guide-knappen på kontrolleren og strømknappen på konsollen er begge omgitt av en lysring som består av fire kvadranter. Når en kontroller er koblet til konsollen, tilordnes den en kvadrant som lyser grønt for å vise kontrollerens stilling. Når du kobler til flere kontrollere, lyser hver kvadrant på konsollen grønt for å vise kontrollerens nummer. Lysringen på konsollen vil også blinke rødt hvis det oppstår systemproblemer. Se Feilsøking for mer informasjon. Kabelutløser Kontrolleren har en innebygd utløser. Dette er en sikkerhet som reduserer faren for at datamaskinen eller konsollen faller hvis noen skulle dra i ledningen. Hvis konsollen eller datamaskinen skulle falle og treffe noen, spesielt et lite barn, kan barnet få alvorlige skader. Det er viktig at kontrolleren og utløseren brukes riktig, ellers kan du risikere å skade datamaskinen eller konsollen. Bruk alltid kontrollerkontakten til å koble kontrolleren til og fra. Ikke bruk utløseren til dette. Hvis utløseren skulle bli frakoblet, kobler du den bare på igjen ved trykke de to delene sammen når sporene står overfor hverandre. Kontrolleren fungerer ikke hvis utløseren ikke er satt riktig i. ADVARSEL Du må aldri bruke lim eller teip eller på andre måter hindre utløseren å koble seg fra. Vær oppmerksom på at utløseren bare reduserer, ikke fjerner, faren for at datamaskinen eller konsollen skal falle ned. Gjør følgende for å redusere faren ytterligere: Ikke la noen dra i kontrolleren eller ledningen slik at datamaskinen eller konsollen flytter på seg. Pass på at kontrollerledninger ikke blir floket i hverandre. Koble kontrolleren til konsollen Når du skal koble kontrolleren til konsollen, setter du kontrollerkontakten i en av USBportene på konsollen. Når du skal koble den fra, trekker du kontrollerkontakten ut. Ikke dra i ledningen, men i selve kontakten. OBS! Ikke berør kontrollerledningens kontakter med fingrer eller metallgjenstander. Det kan skade utstyret. Bruk aldri makt for å sette kontakten i en USBport. Hvis du ikke får satt den inn lett, så snu den rundt og prøv igjen. Slik slår du på Xbox 360-konsollen Du slår på konsollen ved å trykke på Xbox guide-knappen eller på Start på kontrolleren, eller ved å trykke på av/på-knappen eller Eject-knappen på konsollen. For å slå av konsollen trykker du på Xbox guide-knappen slik at Xbox-guiden vises. Velg deretter Alternativer og Slå av. Du kan også slå av konsollen ved å trykke på av/påknappen. Velge språk og andre innstillinger Første gangen du slår på konsollen, blir du bedt om å velge Språk. Bruk alternativene til å velge språk for spillsystemet. Du kan endre språk og andre konsollinnstillinger i System-området på Xbox-dashbordet. Du kan også velge andre innstillinger fra System-området, for eksempel klokkeslett, lyd, skjerm, og om du vil at konsollen skal slå seg av etter seks timer hvis den ikke har blitt brukt

6 BRUKE DISKSTASJONEN FAMILIEINNSTILLINGER Med de nye familieinnstillingene kan foresatte kontrollere at systemet viser innhold som passer angitt aldersgruppe. Innstillingene kan sperre spill og filmer du ikke vil skal vises på konsollen. Du kan tilpasse innstillingene for Xbox Live for hver konto barna dine har, selv når de spiller andre steder enn hjemme. Familieinnstillinger Slik justerer du familieinnstillingene for spill og for konsollen: 1 Velg System, Familieinnstillinger på Xbox- dashbordet. 2 Velg innstillingene du vil skal gjelde for konsollen og Xbox Live-kontoene. Du kan gi familien en positiv opplevelse med Xbox Live ved å sette grenser for hver barnekonto. Det er opptil åtte innstillinger for hver konto, og du kan sette forskjellige grenser for hver av kontoene. Når det opprettes en konto for et barn på Xbox Live, er innstillingene valgt på forhånd. Du kan når som helst endre disse ved å velge System, Familieinnstillinger, Xbox Live-kontroller, og deretter velge kontoen til barnet. Med familieinnstillingene for Xbox Live kan du gjøre følgende: Kreve foresattes godkjenning av personer som legges til på barnets venneliste. Begrense stemme, video og tekst for personer på barnets venneliste. Blokkere eller begrense visning av barnets profilinformasjon og pålogging. Blokkere eller begrense barnets tilgang til innhold opprettet av andre spillere. Slik setter du i en CD eller DVD: OBS! 1 Trykk på eject-knappen for å åpne Når konsollen står i oppreist stilling, må du passe på at CD-platen holdes på plass av tappene på CD-skuffen, slik at den ikke faller ut. CD-skuffen. 2 Sett spill-cden, lyd-cden eller DVDen i skuffen med etiketten opp eller til høyre hvis konsollen står oppreist. Slik tar du ut en CD-plate: Blokkere tilgang til Xbox Live flerspillerspill. 1 Trykk på eject-knappen for å åpne Hindre at barnet kjøper ting på Xbox Live markedsplass. 2 Ta ut platen. CD-skuffen. 3 Trykk på eject-knappen for å lukke CD-skuffen. VIKTIG! Unngå at diskstasjonen setter seg fast og ødelegger plater eller konsollen: Familieinnstillingene for konsollen begrenser hvilke spill og filmer som kan spilles på konsollen. Dette er basert på et aldersgrensesystem. Xbox 360 støtter aldersgrensesystemer som brukes i de fleste land. Innstillinger for Xbox Live Ta ut plater før konsollen flyttes eller snus fra oppreist stilling til vannrett stilling. Bruk aldri plater som har sprekker. De kan splintre seg inne i konsollen og føre til at innvendige deler setter seg fast eller blir ødelagt. Når konsollen står oppreist, må du ikke bruke plater som er mindre enn vanlige DVD- eller CD-plater. Hvis diskstasjonen har satt seg fast eller er blitt skadet, må du kontakte Xbox kundestøtte for å få den reparert

7 VIKTIGE HELSEADVARSLER FOR VIDEOSPILL SPILLE SPILL Lysfølsomhetsanfall Et svært lite antall mennesker kan få anfall når de får bestemte lysinntrykk, for eksempel blinkende lys eller mønstre som kan finnes i videospill. Selv mennesker som aldri har hatt epilepsianfall, kan ha en udiagnostisert lidelse som kan gi slike lysfølsomhetsanfall når de ser på videospill. Anfallene kan ta ulik form, for eksempel svimmelhet, synsforstyrrelse, ukontrollerte øye- eller ansiktsbevegelser, skjelving i armer eller bein, forvirring, eller forbigående tap av bevissthet. Tap av bevissthet eller krampetrekninger kan føre til at man faller eller slår borti gjenstander. Hvis noe av dette skulle skje deg, må du øyeblikkelig slutte å spille og ta kontakt med lege. Foreldre bør holde øye med barna sine og spørre om disse symptomene. Barn og unge er mer utsatte enn voksne når det gjelder slike anfall. Du kan redusere faren for lysfølsomhetsanfall ved å ta følgende forholdsregler: Sitt lenger fra fjernsynsskjermen. Bruk en mindre fjernsynsskjerm. Spill i et godt opplyst rom. Ikke spill når du er trett eller sliten. Hvis du eller noen i familien har hatt epilepsianfall før, bør du snakke med legen din før du begynner å spille. Muskel- og skjelettplager Bruk av spillkontrollere, tastaturer, mus eller annet elektronisk kontrollutstyr kan være forbundet med alvorlige plager og sykdommer. ubehag, smerte, banking, verk, kløe, nummenhet, svie eller stølhet, MÅ DU IKKE OVERSE DISSE FARESIGNALENE. TA STRAKS KONTAKT MED KVALIFISERT HELSEPERSONALE, selv om symptomene opptrer når du ikke spiller videospill. Slike symptomer kan være forbundet med smertefulle og noen ganger varige, funksjonshemmende plager eller sykdommer på nerver, muskler, sener, blodkar og andre kroppsdeler. Slike muskel- og skjelettplager kan være karpaltunnelsyndrom, senebetennelse, seneskjedebetennelse, vibrasjonssyndromer samt andre plager. I legeforskningen er det fremdeles mange ubesvarte spørsmål om muskel- og skjelettplager, men det er generell enighet om at mange faktorer er forbundet med slike plager, blant annet fysisk og psykisk tilstand, stress og hvordan man reagerer på det, generell helse samt hvordan man bruker kroppen når man arbeider eller utfører andre aktiviteter (inkludert videospilling). Undersøkelser tyder også på at det spiller en rolle hvor lenge man holder på med en bestemt aktivitet. På kan du finne retningslinjer (Healthy Gaming Guide) for hvordan du kan redusere faren for å pådra deg muskel- og skjelettplager på grunn av videospilling. Retningslinjene gir blant annet følgende råd: Hold kroppen i en behagelig, naturlig stilling. Ikke la hender, fingrer eller andre kroppsdeler bli anspent. Ta pauser. Før en sunn livsstil. Ta kontakt med kvalifisert helsepersonale hvis du har spørsmål om hvordan din livsstil, dine aktiviteter eller din fysiske eller psykiske tilstand kan være forbundet med muskel- og skjelettplager. På Xbox 360 videospill- og underholdningssystem kan du bare spille CDer som er lisensiert av Microsoft for Xbox 360 videospill- og underholdningssystem. Lisensierte spill har denne logoen: Du finner seneste informasjon om Xbox 360- spill på KOBLE TIL XBOX LIVE Du kan få sølvmedlemskap på Xbox Live ved å koble en Ethernet-kabel til Ethernet-porten bak på konsollen. Du kan opprette gamertags, få tilgang til Xbox Live markedsplass, vise spillerkort, delta i chat, få talebeskjeder, få venner og bruke familieinnstillinger på Xbox Live. Med sølvmedlemskap på Xbox Live får du gratis gullmedlemskap i helgene, og du kan bruke Xbox Live Game with Fame og Xbox Live Prime Time. Ønsker du den fullstendige Xbox Liveopplevelsen, kan du abonnere på gullmedlemskap i Xbox Live. Gullmedlemskap er det samme som sølvmedlemskap, men i tillegg får du tilgang til flerdeltakerspill, avansert matchmaking, tilbakemeldingsverktøy, fordeler og premier på Xbox Live markedsplass samt deling av musikk og bilder. Slik starter du et spill: 1 Trykk på eject-knappen for å åpne CD-skuffen. 2 Sett spill-cden i skuffen med merkelappen opp. 3 Trykk på eject-knappen for å lukke CD-skuffen. Spillet starter. Konfigurere tilkoblingen Opprett Xbox Live-tilkoblingen ved hjelp av direktetilkobling, rutertilkobling eller Microsoft Windows ICS-tilkobling. Du kan også opprette et trådløst hjemmenettverk ved hjelp av Xbox 360 trådløs nettverksadapter (selges separat). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler deg til, eller om hjemmenettverk, kan du gå til OBS! Du må bruke bredbånd (kabel eller DSL) for å spille på Xbox Live. Du må også ha en harddisk (selges separat hvis den ikke fulgte med konsollen) eller minneenhet (segles separat) for å lagre Xbox Livekontoinformasjon. Når du spiller videospill, kan du på samme måte som med mange andre aktiviteter noen ganger føle ubehag i hender, armer, skuldre, nakke eller andre kroppsdeler. Hvis du imidlertid opplever symptomer som vedvarende eller tilbakevendende 74 75

8 Direktetilkobling Slik oppretter du en direkte tilkobling: Velg direktetilkobling hvis du vil bruke den letteste måten å komme i gang, og du ikke vil dele Internettilkoblingen med datamaskinen (eller en annen enhet). 1 Koble den ene enden av en Ethernet-kabel til Ethernet-porten på modemet, og den andre enden til Ethernet-porten bak på konsollen. 2 Følg instruksjonene på skjermen. Det kan hende du må legge inn informasjon fra nettleverandøren i System-området på Xbox-dashbordet. Velg en rutertilkobling hvis du vil dele Internettilkoblingen med datamaskinen (eller annen enhet), hvis høyhastighetsmodemet støtter Ethernet-tilkobling, og hvis du ønsker å spille på Xbox Live enten datamaskinen er på eller av. Slik oppretter du en rutertilkobling. 1 Koble en Ethernet-kabel til Ethernet-porten på modemet, og den andre enden til WANeller Uplink-porten på ruteren. 3 Koble en Ethernet-kabel til en Ethernet LAN-port på ruteren, og den andre enden til Ethernet-porten bak på konsollen. OBS! På enkelte modemer og enheter kan det være nødvendig å bruke en hub i stedet for ruter. Rutertilkobling 4 Følg instruksjonene på skjermen. Det kan hende du må legge inn informasjon fra nettleverandøren i System-området på Xbox-dashbordet. 2 Koble en Ethernet-kabel til en Ethernet LAN-port på ruteren, og den andre enden til Ethernet-porten på datamaskinen (eller den andre enheten)

9 SE PÅ FILMER Kabel/bredbåndsmodem Xbox 360-konsollen kan spille DVD-filmer. Du kan kjøpe Xbox 360 universalfjernkontroll hvis du vil ha en enda bedre opplevelse ved spilling av DVD-filmer. Slik spiller du DVD-filmer: 1 Trykk på eject-knappen for å åpne CD-skuffen. 2 Sett DVD-filmen i skuffen med etiketten opp. 3 Trykk på eject-knappen for å lukke CDskuffen. DVD-filmen begynner å spilles. 4 Trykk på en av kontrollerknappene (unntatt Xbox guide-knappen) for å få frem DVDkontrollene på skjermen, og bruk kontrolleren til å styre filmavspillingen. Konsollen kan bare spille region 2-DVDer med denne logoen: SPILLE CD-ER Windows ICS-tilkobling Velg Windows ICS-tilkobling hvis du vil dele Internettilkoblingen med datamaskinen (eller annen enhet), hvis høyhastighetsmodemet bruker en USB-tilkobling (ikke Ethernettilkobling) eller er et innebygd PCI-modem, og hvis du ønsker å spille på Xbox Live når datamaskinen er på. Slik oppretter du en ISC-tilkobling: 1 Koble den ene enden av en USB-kabel til USB-porten på datamaskinen, og den andre enden til USB-porten på modemet. 2 Koble den ene enden av en Ethernet-kabel til Ethernet-porten på datamaskinen, og den andre enden til Ethernet-porten bak på konsollen. 3 Aktiver Deling av Internett-tilkobling på datamaskinen. 4 Følg instruksjonene på skjermen. Det kan hende du må legge inn informasjon fra nettleverandøren i System-området på Xbox-dashbordet. Datamaskin dashbordet. Enkelte nettleverandører krever spesifikke innstillinger, blant annet vertsnavn, MAC-adresse, brukernavn og -passord (for PPPoE-verifisering). Ta kontakt med nettleverandøren hvis du er usikker på om du trenger disse opplysningene. Du finner mer informasjon om dette under Feilsøking eller på Xbox 360 kan spille lyd-cder med denne logoen: Slik spiller du lyd-cder: 1 Trykk på eject-knappen for å åpne CD-skuffen. 2 Sett lyd-cden i skuffen med merkelappen opp. 3 Trykk på eject-knappen for å lukke CD-skuffen. CDen begynner å spilles. Feilsøking på tilkoblingen Hvis konsollen ikke kobler seg til automatisk, kan det være nødvendig å konfigurere nettverksinnstillingene manuelt på Xbox- Bli medlem av Xbox Live Når du skal opprette en konto, velger du Xbox Live fra Xbox-dashbordet, og følger instruksjonene på skjermen. Kommunisere på Xbox Live Bruk Xbox 360-headsettet (selges separat) til å snakke og kommunisere med venner på Xbox Live. Hørselstap Det å utsettes for høy lyd over lengre tid med hodetelefoner kan medføre midlertidig eller varig hørselstap. Enkelte ikke-godkjente tredjeparts-headsett kan produsere høyere lydnivåer enn godkjente Xbox 360-headsett

10 DELE MEDIER Du kan bruke konsollen til å spille musikk, vise bilder og få tilgang til andre mediefiler fra andre enheter. Du kan koble USB-enheter som musikkspillere og digitalkameraer til konsollens USB-porter. Du kan også koble konsollen til en Microsoft Windowsdatamaskin via en Ethernet-kabel eller hjemmenettverk. På finner du en liste over tredjepartsenheter som støttes av Xbox 360. Strømme musikk til konsollen Slik strømmer du musikk fra en musikkspiller til konsollen: 1 Koble en USB-kabel (medfølger ikke) mellom enheten og konsollen. 2 Konfigurer enheten til å spille gjennom USB-porten. USB Ethernet 3 Velg Media, Musikk, Tilkoblede enheter på Xbox-dashbordet. 4 Velg musikken eller spillelisten du vil spille. Vise bilder Du kan lage lysbildeshow og vise bilder som er lagret på digitalkameraet ditt. Slik kobler du til et digitalkamera: 1 Still inn digitalkameraet for å vise bilder. Slå opp i bruksanvisningen for kameraet hvis du vil vite hvordan bilder vises. 2 Når konsollen er slått på, bruker du en USB-kabel til å koble kameraet til en av USB-portene på konsollen. 3 Konsollen vil oppdage kameraet. Følg instruksjonene på skjermen for å få tilgang til bildene. Dele medier fra datamaskin Du kan få tilgang til video-, lyd- og bildefiler fra en Windows-datamaskin. Bruk en enkel Ethernet-tilkobling mellom datamaskinen og Ethernet-porten bak på konsollen. Hvis datamaskinen eller hjemmenettverket har bredbånd, kan du bruke denne tilkoblingen for Xbox Live. Du finner mer informasjon om hjemmenettverk under Koble til Xbox Live eller på Med Windows Media Connect kan du koble Xbox 360 til en datamaskin med Windows XP Service Pack 2 (SP2), og med Windows Media Center kan du koble konsollen til en datamaskin med Windows Media Center. I tillegg til vanlige DVD-kontroller, har Xbox 360 universalfjernkontroll (selges separat) en Windows Media Center-knapp som du kan bruke til å få tilgang til en tilkoblet datamaskin med Windows Media Center. Windows Media Connect Med Windows Media Connect kan konsollen spille musikk og vise bilder fra en Windows XP-basert datamaskin hvor som helst i boligen. Kjør lysbildefremvisning på fjernsynet og opprett spillelister slik at du kan spille all musikken din på samme lydanlegg tilkoblet konsollen gjennom en digital lydmottaker. Du finner mer informasjon om Windows Media Connect på Installere Windows Media Connect: 1 Gå til og last ned programvaren for Windows Media Connect til datamaskinen med en oppdatert versjon av Windows XP SP2. 2 Koble konsollen til datamaskinen ved hjelp av et av nettverkene beskrevet tidligere i denne bruksanvisningen i Koble til Xbox Live. 3 Gå til Media på konsollen og velg bildene eller musikken fra datamaskinen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av Windows Media Connect. Windows Media Center Windows Media Center gir deg opplevelsen av Microsoft Windows Media Center, blant annet visning eller opptak av fjernsynsprogrammer, bilder og musikk fra datamaskinen med Windows Media Center til et fjernsynsapparat. Når du kobler konsollen til samme nettverk som datamaskinen med Windows Media Center, får du med Media Center for Xbox 360 den samme opplevelsen som Media Center gir deg på Xbox 360. Du finner mer informasjon om Windows Media Center for Xbox 360 på Installere Windows Media Center: 1 Gå til og last ned nyeste Windows Media Center for å oppdatere datamaskinen. 2 Koble konsollen til datamaskinen med Windows Media Center ved hjelp av et av nettverkene beskrevet tidligere i denne bruksanvisningen i Koble til Xbox Live. 3 Gå til Media på konsollen og velg Media Center. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av Windows Media Center

11 LAGRING LEGGE TIL TRÅDLØSE KONTROLLERE Hvis du skal koble deg til Xbox Live, trenger du et sted du kan lagre profilinformasjon, spillinformasjon og alt innholdet som finnes på Xbox Live. For Xbox 360 finnes det to lagringsmuligheter. Den ene er Xbox 360 harddisk, med plass til det meste, og Xbox 360 minneenhet, som er en bærbar lagringsenhet. Flyttbar harddisk Du kan bruke en ekstra harddisk (selges separat) for Xbox 360-konsollen hvis du trenger mer lagringsplass. Med Xbox 360 harddisk får du god plass til å lagre nedlastbart spillinnhold, lagrede spill, spillerprofiler og medlemskapsdetaljer for Xbox Live. Du må ha en harddisk for å kunne spille originale Xbox-spill på konsollen. Minneenheter Du kan også koble opptil to bærbare minneenheter (selges separat) til minneportene foran på konsollen. Minneenhetene er mindre enn harddisken, men bærbare slik at du kan ta med deg Xbox Live-profilen eller lagrede spill til andre konsoller. Du kan også ta med deg minneenheten til Xbox-forhandlere og laste ned innhold fra en Xbox 360- demonstrasjonskiosk. Xbox 360-konsollen kan brukes med opptil fire Xbox 360 trådløse kontrollere (selges separat) eller en annen kombinasjon av fire kontrollere, trådløse eller ikke. Instruksjonene som fulgte med Xbox 360 trådløs kontroller forklarer hvordan du legger en trådløs kontroller til konsollen. KOBLE TIL EKSTRA ENHETER Xbox 360-systemet kan brukes med en rekke ytre enheter, blant annet følgende: Opptil fire trådløse kontrollere og andre ytre enheter, blant annet Xbox 360 kontroller (selges separat). AV-kontakter som for eksempel komponentvideokabler og digitallydkabler, blant annet Xbox 360 SCART-kabel og Xbox 360 VGA-høyoppløsnings-AV-kabel (selges separat). Enheter for Ethernet- og trådløst hjemmenettverk, for eksempel Xbox 360 trådløs nettverksadapter (selges separat). Lagringsenheter som for eksempel Xbox 360 harddisk (selges separat), Xbox 360 minneenheter (selges separat) og USBbaserte lagringsenheter. USB-baserte medieenheter som for eksempel musikkspillere og digitalkameraer. Xbox 360 dekselplater. Se etter den autentiske produktlogoen for Xbox når du kjøper utstyr fra Microsoft til Xbox 360: Når det gjelder enheter fra andre produsenter, bør du se etter en av følgende logoer, som betyr at enheten har blitt testet etter strenge kompatibilitetskrav for å fungere med Xbox 360 eller Xbox Live. Du finner mer informasjon om kompatible enheter på

12 FEILSØKING Hvis du har problemer med Xbox 360 videospill- og underholdningssystem, kan du prøve feilsøkingstrinnene nedenfor. Hvis fremgangsmåten under Feilsøking ikke løser problemet, kan du ta kontakt med Xbox kundestøtte. Gå til eller ring Xbox kundestøtte på nummeret bak i omslaget. Konsollen eller tilbehøret skal ikke tas med til forhandler for reparasjon med mindre en kundestøtterepresentant for Xbox ber deg om det. Ikke forsøk deg på reparasjoner Ikke forsøk å ta fra hverandre, reparere eller modifisere konsollen eller tilbehøret på noen måte. Gjør du det, kan du risikere elektrisk støt, brann eller skade på konsollen. Tegn på forsøk på å åpne eller modifisere konsollen, for eksempel rivemerker eller hull i merkelapper, vil føre til annullering av garantien og at du ikke kan få konsollen reparert av autorisert personell. Ingen strøm Kontroller at du har riktig strømkilde og at alle forbindelser mellom vegguttak og strømtilførselsenhet, og mellom strømtilførselsenhet og konsoll er i orden (se Koble konsollen til strøm). Lampen på strømtilførselsenheten skal lyse når enheten fungerer som den skal. Ingen lyd Kontroller AV-tilkoblingen. Hvis du bruker digitallyd, må du kontrollere at mottakeren er slått på og at innstillingene for konsollens utgang er riktig. Dårlig lydkvalitet Rengjør platen som vist under Vedlikehold og rengjøring i garantiheftet for Xbox 360 (bind 2). Kontroller AV-tilkoblingen. Spill Dolby digitallyd bare på lydanlegg som støtter Dolby Digital. Velg lydutgangen som støttes av anlegget eller fjernsynet: stereo eller Dolby Surround for stereohøyttalere, mono for monohøyttalere. Hvis det kommer lyd bare fra den ene høyttaleren, må du kontrollere at alle lydkabler er tilkoblet ordentlig. CD-skuffen åpner seg ikke Kontroller at den avtakbare dekselplaten foran på konsollen ikke sitter skjevt eller løst. Kontroller strømtilkoblingen (se Koble konsollen til strøm). Trykk på av/på-knappen for å slå på konsollen. Spill, film eller musikk starter ikke Spill bare plater som støttes (Xbox 360 spill, lyd-cder, DVD-filmer). Sett inn platen med etiketten opp, og lukk skuffen. Rengjør platen som vist under Vedlikehold og rengjøring i garantiheftet for Xbox 360 (bind 2). Lysringen blinker Lysringen skal lyse kontinuerlig når Xbox 360 er på, og blinke når du trykker på ejectknappen. Hvis lysringen blinker annerledes når du bruker systemet, tyder det på et problem: Fire lys blinker rødt: Kontroller AV-kabelen. De to venstre lysene blinker rødt: Konsollen er for varm og vil ikke spille før den har avkjølt seg. Sett konsollen i et godt ventilert rom og i god avstand fra varmekilder. Når konsollen har avkjølt seg, slutter lysene å blinke og man kan spille igjen. Du finner mer informasjon under Velge plassering av Xbox 360-konsollen. Fire lys blinker grønt periodisk: Ingen kvadrant på lysringen er blitt tilordnet. Kontrolleren er ikke tilkoblet, eller alle fire kvadranter er opptatt. Alle andre blinkemønstre: Problemet krever profesjonell reparatør. Kontakt Xbox kundestøtte. Ytre enhet virker ikke Bruk Xbox 360-kompatible enheter som har denne logoen: Hvis enheten ikke støttes av et bestemt spill, vil spillet ikke virke. Kan ikke lagre spillet Harddisken eller minneenheten må ha nok ledig plass for at spillet kan lagres. Slett uønskede elementer fra lageret, eller koble til en ekstra minneenhet (selges separat). Intet bilde Koble til riktig kompositt-av-kabel. Slå på fjernsynet. Velg videoinngangen på fjernsynet (eller VCR hvis du kobler til en videoopptaker) som viser Xbox 360-spillet. Vanlige navn på videoinnganger er Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source og EXT. Du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen for fjernsynet eller videoopptakeren Microsoft Corporation.. Med enerett. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox Live samt Xbox- og Xbox Live-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

HEOS 3 QUICK START GUIDE

HEOS 3 QUICK START GUIDE HEOS 3 QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt 1 TRINN 1: TA DEN UT

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings * Disse helse- og sikkerhetsadvarslene oppdateres jevnlig for å forsikre at de er nøyaktige og fullstendige. Du finner den nyeste versjonen på oculus.com/warnings.

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-2016A / CUH-2016B

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-2016A / CUH-2016B Hurtigstartveiledning Norsk CUH-2016A / CUH-2016B 7028392 La oss komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble PlayStation 4-systemet til TV-en. Visning fra baksiden AC IN-kontakt

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Mobile Apple ios -, Android- eller Kindleenheter som er koblet til nettverket

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning.

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning. Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1004A Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Trådløs multimedieadapter. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Installere 2 Kople til 3 Gled deg!

Trådløs multimedieadapter. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Installere 2 Kople til 3 Gled deg! NO Trådløs multimedieadapter SLM5500 Velkommen Instruks for hurtigstart 1 Installere Kople til Gled deg! Hva er i esken Welcome Quick start guide 1 Install Connect Enjoy a. SLM5500 trådløs multimedieadapter

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Multimodem Inteno DG301

Multimodem Inteno DG301 Multimodem Inteno DG30 Bruksanvisning, versjon.02 www. Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 Trådløs tilkobling...3 Fiber fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL med IP-telefoni fra Eidsiva

Detaljer

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Komme i gang Med WN3100RP WiFi-utvider kan du utvide WiFi-dekningen til steder utenfor rekkevidden til den trådløse ruteren

Detaljer

AC1600 Smart WiFi-ruter

AC1600 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer