«SMÅ HEFTER FRA STAVANGER OG ROGALAND* Serien vil bli fortsatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«SMÅ HEFTER FRA STAVANGER OG ROGALAND* Serien vil bli fortsatt"

Transkript

1

2 LENDE'N

3 «SMÅ HEFTER FRA STAVANGER OG ROGALAND* Nr. 1 - Jens Zetlitz: Egenæs (ny utgave 1969)» 2 - Carl Lous: En Stavangersk Cicerone 1868» 3 - Jens Zetiitz: Reyse fra Stavanger til Wigedahl i Aaret 1800» 4 - Theodor Dahl: Jzrsk humor» 5 - Arne Bang Andersen: Handelshuset Kohler» 6 - Johan Veka: På minneveg i Ryfylke» 7 - Ajax: Beint te Breiavatne» 8 - Gottfred Borghammer: «Lende'n» Serien vil bli fortsatt

4 GOTTFRED BORGHAMMER Barnevennen og samfunnsrefseren Lars H. Lende STABENFELDT

5 O Copyright Staberifeldt Forlag ISBN Trykt i Aktietrykkeriet i Stavanger 1974

6 INNHOLD side Forord... 7 Lars EIovland får Torkel Lende til stefar Mekanikeren. Forretningsmannen Sosialarbeideren. Samfunnsrefseren I kamp med politiet Håret i suppen I audiens hos kongen og kronprinsen Demonstrant i Stortinget Barnevennen. Ponnymannen 32 Samfundsbåten, Folkebilen. strikkemaskiner. mopeder m.m Amatør-redaktøren 47 Foredragsholderen 57 «Trekkplaster» og donator 64 En mann av og for folket 74 I jibbursdagsselskab hos Lende 80 Lende og kristendommen 82

7 FORORD Gir en seg til å filosofere aldri så lite over det som gjerne med en slags fellesbetegnelse kalles «skaperverket» og oppdager hvor høyst variert det hele er utformet, blir en slått av både forundring og beundring. Alt synes å være bygget opp etter et visst system, der ulikhetene paradoksalt nok likevel virker mest iøynefallende. Fra de minste iskrystaller til de største levende vesener - helt like er ikke noen. Det samme gjelder også den gruppen vi tilhører: Menneskeslekten. Ulike alle sammen. En annen ting er at vi jo på mange måter kan virke høyst ensartede, fordi vi praktisk talt alle presses inn i en bestemt form, et slags mønster som er akseptert av den kompakte majoritet. Faren er at våre omgivelser derved kan bli så gørrende ensformige og lite spennende, at vi holder på å miste livsgnisten av all trivialiteten. Vi må for enhver pris følge spillereglene og ikke bryte normene, hvis vi skal bli godtatt. Men noen blåser slike hensyn en lang marsj og våger å stikke seg ut fra mengden. Som en typisk representant for denne kategorien kan en med full rett plassere vår felles avholdte venn LARS H. LENDE.

8 Intensjonen med narværende bok har vært å gi et mest mulig troverdig bilde av denne egenartede personligheten slik at minnet om ham kan bli bevart for etterslekten. Når det har falt i min lodd å påta meg oppgaven, er det blant annet fordi jeg i en lang årrekke har hatt anledning til å beskjeftige meg atskillig nied Lende og hans «ideer». Kort tid før hans død hadde jeg den glede å produsere et spesielt radioprogram om og med denne eiendommelige mannen i «Middagsstunden». I samme forbindelse kan nevnes at det tidligere noen ganger hadde vært Lende-innslag i Barnetimen. August Mauritzen, som nå er programsekretar i TV, hadde også et 30 minutters radiointervju med Lende i Dette intervjuet er godt bevart i Mauritzens private lydbåndsamling. For Fjernsynets «Falkeklubb» produserte Bo Wærenskjold et program om «Barnas venn med ponniene», sendt 7. juni Lende ble da filmet idet han gikk i spissen for kortesjen, iført sin gallauniform, fra «Gamlingen» ved Mosvannet og gjennom sykehusparken, for at pasientene skulle få glede seg ved det festlige synet. Ponniene var spent for små vogner fylt av smilende barn. Ellers deltok Lende med et innslag i spillefilmen «Toya». For ikke å snakke om alle amatørfilmer og fotografier som i årenes løp ble knipset av turister og fastboende. Han var jo et glimrende «motiv». Avisene rundt omkring i landet - og iblant også ukepressen - brakte ikke sjelden artikler og intervjuer med «originalen fra Stavanger». Han var jo ellers selv en mann med utpreget sans for PR! Når han iførte seg de mest utspekulerte drakter, sin gullsmykkede nifo form og flosshatt og hva det ellers kunne være, skyldtes det i første rekke denne PR.-sansen. * Allerede i min tidligste ungdom var jeg, som folk flest i Stavanger, vitne til «Lenden»s mangfoldige virksomhet. Ikke

9 minst var jeg en interessert tilhører når han holdt sine såkalte «foredrag» på byens torg. Vi lo naturligvis av hans artige måte å opptre på, og selv koste han seg når han så at publikum moret seg. Det var nok enkelte som mente at han hadde en skrue løs, og stilte ham i klasse med Lindanger, som på selvsamme torg demonstrerte sin store oppfinnelse - Smørkjernen for de tusen hjem, eller de legendariske raringene «Likkistepål», «Haltenils», «Treskosøren», «Dibbetollak», «Trampejohan», «Per Inkjevetta* og «Tastamannen». Men stort sett tror jeg at folk så litt annerledes på «Lenden», - de hadde vanskelig for å betrakte ham som utilregnelig og det som verre var. Siden fikk jeg anledning til å studere Lende på naert hold. I de siste 30 årene avhans liv hadde jeg hyppige besøk av ham, fordi han ville ha min assistanse når det gjaldt hans mangeartede skriverier. Ikke minst gikk det hardt for seg når et nytt nummer av «Fagamatøren» skulle forberedes. Avisen skulle helst vere stor og inneholde mye lesestoff. Han skrev med blyant så fillene føk, måtte selv finne på det meste av stoffet. Min jobb var da å bearbeide kråketærne hans, uten å ødelegge den typiske formen. Alle skulle kunne se at dette var redaktørens eget verk. Lende fikk også atskillig post, og han lot meg villig få lese det som var av interesse. De fleste besvarelsene rablet han ned selv med de karakteristiske store bokstavene, uten å bry seg så mye om ortografien og formuleringen, men gjaldt det noe viktig, ville han gjerne ha det maskinskrevet. Til alt hell har jeg personlig tatt vare på en god del av stoffet, brev, utklipp, konsepter og en rekke utgaver av «Fagamataren», «Ponnybladet» og andre rariteter. I tillegg til det kommer så de papirer og bilder som etterhvert ble funnet blant Lendes etterlatenskaper i hjemmet hans. Alt i alt foreligger det materiale nok til å fylle en temmelig omfangsrik

10 bok, men det er dog mitt håp at det i konsentrert form har lykkes å få med det vesentligste, framstilt på en måte som «Fagamatøren» selv ville ha akseptert, om han hadde levd. Det er i den forbindelse en trøst å vite at han såvisst ikke var kravstor når det gjaldt sin egen ringe person. Han var i høyeste grad enkel og liketil, usnobbet i all sin ferd. Slik bør vel minneboken om ham bli!

11 Lars Hovland får Torkel Lende til stefar Konditor Laurits Hovland drev i 1880-årene sin virksomhet i Haugesund, men flyttet senere til Stavanger. Konen hans het Johanna, født 4. mars 1858 i Sauda. De hadde fem sønner: Lars (født 11. oktober 1882), Torvald, Ludvig, Konrad og Georg. Etter mannens død ble enken i 1835 gift med Torkel J. Lende, den kjente mekaniker og oppfinner, som da var 46 år gammel. Alle barna tok stefarens navn, men Lars holdt hele livet fast på «H» som mellomnavn. Tovkel J. Lende var født på Jaren i 1850, og blant skolekameratene hans var Arne Garborg og den senere amtmann Sven Aarrestad. Torkel gikk siden også på Vetlesen lærerskole i Time og praktiserte en kort tid som lærer i Høiland. Han var, som Garborg, interessert i å skrive og hadde lyst til å utgi et blad på Jaeren. «Heimhug» skulle det hete. I Stavanger fikk han kjøpt en tønne med assorterte skrifttyper hos en boktrykker, og en sverterull. Resten laget han så selv, slik at han klarte å få trykket et lite blad. «Men det var på norskt,~ skrev Arne Garborg i «Knudaheibrev», «og då kan du vita at folk ville 'kje halde det». De drev snarere gjøn med både bladet og trykkerivirksomheten. En tid senere utga Torkel Lende et nytt blad, <{Ungdomslengselens Tolk», 18 nummer ialt. I ung alder forlot Torkel Jaren og slo seg ned i Stavanger, der han kom til å gjøre en imponerende innsats som mekani-

12 ker og oppfinner. Han ble rett og slett betegnet som et geni. Hadde jo ingen teknisk opplæring, men klarte de utroligste ting på en rekke områder. Av hans ulike oppfinnelser kan nevnes treskomaskin, leistemaskin, setemaskin for pinnestoler, fasongdreiebenk, maskin for kleklemmer, turbinregulator, vannmåler, maskin for stamping av sementrør, merkelappmasltin, spinnemaskin til forsyn til fiskesnøre. Hans aller største innsats var kanskje når det gjaldt maskiner til hermetikkindustrien, - han konstruerte b1.a. i 1907 et klippeapparat for brisling etter sakssystemet. Dessverre døde han allerede 11. januar 1909, snaut 59 år gammel, uten å ha fått fullført mange av sine påbegynte geniale oppfinnelser. I tillegg til de fem stesønnene fikk ekteparet Lende en datter, Kirsten, senere gift med Alf Bernh. Larsen. Fru Larsen forteller om sin far: «Vi hadde det godt og harmonisk hjemme. Også økonomisk hadde vi det bra, selv om vi nok var klar over at far slapp oppfinnelsene altfor billig fra seg. Jeg husker bare en gang at han bedrøvet kom hjem etter en avsluttet forretning. Han hadde vert i Sandnes med en kleklype som var en fin oppfinnelse, men ble avspist med en slikk og ingenting av vedkommende firma, som selv gjorde store penger på oppfinnelsen. Da hadde han tårer i øynene der han sto i gangen. Men da han oppdaget meg, begynte han å nynne på sangen «I Rosenlund under sagas halla. Jeg syntes virkelig synd på ham den gangen. Da jeg var 7-8 år gammel sendte han en maskin til Amerika, skulle selv komme over og montere den og vi fikk tilsendt to tusen kroner i reisepenger. Far skulle få førti tusen kroner for maskinen, en falsemaskin, - mange penger den gangen. Men så ble far syk og måtte til sengs. Som den redelige kvinnen mor var sendte hun de to tusen kronene tilbake. Hva det ble til med maskinen vet jeg ikke. Noen penger fikk iallfall aldri vi for den.»

13 Mekanikeren - Forretningsmannen Lars Hovland var fjorten år da han fikk Torkel Lende som stefar. Det er helt uomtvistelig at Lars så opp til sin nye forsørger som et ideal vel verd å etterleve. Vi kan bare tenke på at også han ble mekaniker, oppfinner og bladutgiver. De siste årene av sitt liv disponerte stefaren halvdelen av 3 etasjer i en hermetikkfabrikk i Strømsteinen - tilhørende Klaus Andersens enke - og hadde flere mann i arbeid på verkstedet. Her vanket også Lars og fikk snart interessen vakt for mekanikeryrket, skjønt det egentlig var meningen at han skulle bli snekker. Han grunnla senere sin selvstendige virksomhet og lot oppføre egne verkstedsbygninger i Andabakken og Ådlandssmauet. Her var det i sin tid sysselsatt en rekke menn. Søsteren forteller at bare på kontoret var det opptil 5-6 personer, hvorav et par tegnere. Inne i verkstedslokalene vrimlet det med arbeidere, er det oppgitt. Lende hadde en tid også flere eiendommer i Stavanger, så en kan nok si at han slett ikke var blottet for forretningstalent. Men han var på den annen side litt for mye «idealist» til å kunne administrere en virltsomhet på en så tilfredsstillende måte at den kunne bli noen økonomisk suksess. Han lot nok sitt gode hjertelag få litt for dominerende makt. En varm sommerdag uttalte en av arbeiderne: - Den som hadde vært ute på sjøen og fisket i dette herlige været! Lende tok ønsket alvorlig, og svarte: - La gå! I mårå tidlig kan dokker ta med fiskasnører, så drar me på fiskatur adle samen. Neste dag kom hver mann med snarer og de gikk i samlet flokk ned til Fisliepiren. Lende hadde leid brislingbåten «Darling», og med den reiste de ut fjorden og like til Feistein. Forpleining hadde han også sørget for. At det var et

14 En velkjent Imsland-karikatur fra demonstrasjonen au vannsykkelen. populært tiltak sier seg selv. Om det var økonomisk forsvarlig er en annen sak! En vakker dag gikk Lars Lende til et skritt som vakte oppmerksomhet i byen: Han tilbød sine ansatte hele verkstedet, hvis de ville drive det kollektivt. Det var i overensstemmelse med hans samfunnssyn. Interessen ville stimuleres når arbeiderne selv sto for det hele og fikk ansvaret. Men han overså nok det faktum at en virksomhet nødvendigvis må ha en kompetent leder. Hvis alle vil være sjefer og ha noe å si, går det som regel ikke bra. Slik også her. Etter en tid var Lendes «kollektiv» en saga blott. I likhet med stefaren, var Lars interessert i å gjøre «oppfinnelser~, bare i så betydelig mindre målestokk. Kanskje en heller skal bruke betegnelsen «eksperimenter». Av de mere humoristiske ting skal nevnes «den flygende maskin», som han og en mann på et hobbyverksted hadde konstruert. Det var en sykkel med vinger. Den skulle gjøre sin flukt ut i

15 eteren fra høydedraget ved Johanneskirken. Det ble litt av en fiasko. Men never mind, - planen kunne omarbeides. I stedet for å fly i luften, kunne sykkelen «fly» på vannet. Begivenheten slsulle foregå i byens havnebasseng, men politiet avslo søknaden. Hvis Lende ville ta livet av seg, uttalte politimesteren, måtte det skje på et mer avsidesliggende sted. Inne ved Møllehaugen for eksempel. Pressen var underrettet og en hel del mennesker var møtt fram. Lende besteg vannsykkelen på toppen av en rutsjebane og lot det stå til. Heller ikke denne gangen gikk det etter planen. Sykkelen veltet straks den tok vannet og oppfinneren selv måtte fiskes opp fra det våte element. Han tok det like humoristisk som publikum. I en årrekke drev Lende som forhandler av brukte maskiner. Disse ble gjerne kjøpt av større bedrifter som skulle gå til utskifting eller modernisering av maskinparken. Ofte kunne han gjøre en relativt god handel, men iblant ble det heller smått med nettoen. Ellers kan - nærmest som en kuriositet - nevnes at han i sin tid også flakket omkring i distriktet med en motorbåt han hadde anskaffet seg, for å selge diverse verktøy, mekaniske produkter, husgeråd og andre gjenstander som sto utstilt på lugartaket. På et skilt var malt med store bokstaver: LARS H. LENDE, STVGR. DIVARSEHANDEL BRUKT VERKTØI M.M.

16 Sosialarbeideren Samfunnsrefseren Når Lende overlot sitt mekaniske verksted til medarbeiderne, var det blant annet fordi han hadde sin egen idealistiske oppfatning om hvordan samfunnet burde funksjonere. Slik forholdene utartet seg på arbeidsmarkedet i mellomkrigsårene, med tiltagende ledighet, og vansker for den oppvoksende slekt å få noe nyttig å ta fatt på, måtte det gjøre inntrykk på alle, ikke minst på dem med utpregede sosiale interesser. A se på at så mange ungdommer år etter år gikk for lut og kaldt vann, uten beskjeftigelse, ofte deprimerte, fordi ingen syntes å ha bruk for deres virketrang, var for Lende en ren lidelse. Noe mdtte gjøres for dem, mente han. Her var det ikke noli med velment snakk, her gjaldt det å handle! Han startet med å sammenkalle til møter - i lokaler som han leiet og - ikke minst - på byens torg. Noen «taler» i ordets egentlige betydning var han såvisst ikke. Men han uttrykte seg da tydelig nok - på sin egen karakteristiske måte og på en høyst folkelig stavangerdialekt, så folk behsvde ikke vaere i tvil om hva han mente og ville arrangerte han forresten et par hobbyutstillinger, den ene i Underststtelsens store sal, den andre i selveste Bethania. Han forteller selv om disse: «Jeg hadde samlet sammen gjenstander som amatører hadde forarbeidet i sin fritid, f. eks. en fiolin laget av en skomaker, kobberartikler, et brannalarmapparat fra en Sandnesmann, en liten motorbåt med motor og propellaksel, likeledes en dreiebenk som vedkommende hadde forarbeidet for å lage motoren. Med denne båten, som var som et nøtteskall, har han reist fra Jørpeland til Stavanger. Likeledes hadde jeg lånt en liten spinnerokk av messing samt et stort lommeur forarbeidet av en urmaker i Kopervik. Det var ellers mange andre gjenstander både i jern og tre. Lokalet var overfylt til trengsel, og det var storniende jubel blant de mange som var møtt

17 fram, hvorav det var både fabrikanter, direktører og andre større figurer. Den kjente kaptein Lindanger demonstrerte sin berømte smørkjerne og gjorde stor lykke. Fjorten dager senere ble det holdt en ny utstilling i Bethania, hvor det hadde innfunnet seg ca. et tusen mennesker. En av mine oppgaver er å støtte dem som sysler med oppfinnelser og eksperimentering.» * I årene som fulgte var det neimen ikke bestandig like lett å samle de store tilhørerskarene under talerstolen. Men Lende gikk utenom den slagne landevei, han var så ukonvensjonell som det lot seg gjøre. Han gjorde seg «løyen», slik at folk fikk noe å le av, ble byens muntrasjonsråd og folkeforlyster. Når han opptrådte på Torget hadde han gjerne med seg en svær vannmugge. Rett som det var tok han seg en kiinstpause i «foredraget», sa «Skål!» til forsamlingen og drakk en durabelig slurk av muggen, mens folk lo og hadde det moro. En gang hadde han laget et høyt stillas med en tønne på toppen. Oppil den tønnen sto han så og ropte ut sitt budskap til almuen. En annen gang - februar lot han tønnen stå på jorden, forat den skulle gjøre tjeneste som en slags kollektbøsse. Det var «noe nytt på området», som han uttrykte det til avisene. - Poletimesteren har gitt meg lov te' å få i gang ein pengeinnsamling te' innkjøp av ein dreiebenk og verktøy te' fagamatørane. Så gjørr eg det på den måden, ser dåkker, at eg bruge denne tynnå te' talarstol. Men i tynnå e' der ein tud, og i den tuden kan adle folk, store og små, potta pengar. Kroner og ører - helst ører, for de gjørr mest av seg! Tynnå e' som ei store sparebørsa. Så står der et skilt på 'na: «Fagamatøren, ungdommens fremtid. Alt for Stavanger!» Når me har fått inn 4-5 hondre kroner skrive eg te' Kongen. Då eg va' hos 'an lofte han meg at han sko se på det - når me hadde samla inn her fysst. Eg håbe at Kongen e' mann for sine ord og sende meg det som feila på to tusen kroner.

18 Lende's karakteristirke utseende var et takknemlig objekt for karikaturtegneren, og Henry Irnsland lot sjelden sjansen gå fra seg. På lørdag kom der bare 14 kroner i tynnå. Det va' helst kronestykker og femtiøringar. Der må stnåører te' ska det mona. Di minste ongane kan potta i tynnetuden. Bare potta så lide di vil, så ska' det nok bli dreiebenk og maskinar av det. Han iførte seg de rareste fargesprakende habitter, «overhaler» med tekster framme og bak («Redd ungdommen!» - «Alt for barna!»), og skrunøkler, tenger 0.1. dinglende i lenker rundt halsen, ja, endog kvinneskaut og armforklær. På selveste Løvebakken foran Stortinget! Helt «crazy». altså. Den reneste galimatias. Kjeltltest var han i sin gullsnorprydede sjakett og flosshatten (begge deler arvet etter byens

19 siste vognmann) når han gikk i et eller annet opptog gjennom gatene med sine ponnier. Men tro mot sin laresetning - Ikke bare prek, men handling, - ivret han for å sette den arbeidsledige ungdommen i praktisk arbeid. De skulle lære å bruke verktsy og maskiner. Til å begynne med startet han med et par verksteder i sstre bydel. Foreningen «Fagamatøren», med et styre bestående av byggmester Christensen, avdelingsingeniør ( senere brannsjef) Evensen, bestyrer E. Iversen og Lende, hadde i 1930 på rimelige vilkår fått leie Jens Torgersens mek. verksted i Taugateil 9. Byens presse var innbudt 24. januar, og dagbladet «Iste Mai» skrev dagen etter b1.a.: Administrerende direktør og redaktør Lars H. viste oss egenhendig rundt i verkstedet, hvor travle guttunger arbeidet i sitt ansikts sved med det forskjellige, til dels innviklede maskineri. - Kor har du fått pengane? spør vi Lende. - Eg har 'kje ståle di! Eg har fått di av interesserte harrer i byens bedriftsliv, lyder svaret. - Atta hondre kroner har me fått i kontantar, og så kjypte me masliinar for fjorten hondre kroner og leide dette huset, og så fekk me boremaskin på D.S.D. og lånte ein på Telefonen, så har me seks skruestikker, to dreiebenkar og smergelsjeva, og så lage me slibesteinsakslar te å begjynna med. Guttane e' ivrige, og me har montert alt sjøl. Verstaen har plass te åtia og snart te tolv, og når me e' komne godt i svaien ska me laga manualar! Vi var synlig imponert, og vi hørte videre at gutta skulie få gå nesten gratis, dvs. de skulle betale litt pr. måned, men så slc~~lle de få pengene igjen ilår man har holdt en utstilling av de opparbeidede gjenstandene med påfølgende auksjon en gang i måneden. - Det ska' vera nage årrigenalt, forstår du sier Lende til avskjed. Og vi nikker bekreftende og mumler, at alt 6 er sin herre likt. Aret etter imøtekom kommunen hans søknad om et større lokale. Han fikk til disposisjon to uthus som opprinnelig tilhørte herresetet Ledaal, og som egentlig skulle rives (hva de også senere ble). I sitt julenummer «Juleglad» i 1931 forteller Lende selv: «Ja, nå svive det på Ledaal. Tiden har dradd ut grunnet pengevanskeligheter og arbeidskonflikten som har hindret større og solidere bedrifter enn oss som jo bare er fattigfolk

20 og som intet annet eier enn to kraftige hender, en seig vilje og utholdenhet. Dette bruker vi som vår kapital og driftsmiddel for å få husene ferdige. Det er nedlagt meget arbeid og materialer for å få det ferdig. Cementgulv, støpt en vegg, innsatt 3 vinduer, bjelker og gulv. Sutaget er så å si nytt, takstenene halvveis fornyet, dører og kledning forbedret. Vi har med andre ord gjort kommunens eiendom istand for å få bruke den, alt er praktisk utført. Det ser meget bra ut og alt ligger godt tilrette. Hvis leserne av dette hadde sett gutters og barns interesse under reparasjonsarbeidet og når vi monterte maskineriet, ville de blitt forbauset. Alle ville hjelpe, de ville arbeide. Barna bygget huler og hus av gamle materialer, og de lekte og moret seg fortreffelig. En fornøyelse var det å se dem bruke hender og fantasi. Straks vi var kommet så langt at skrustikker og maskiner var kommet på plass, ville guttene prcave å file og lage seg noe av jernstykker som de fant. Av maskineri og diverse verktøy som nå er montert er følgende: To dreiebenker for jern, en høvel, to borremaskiner, en koldsag, et smergelstativ, fire skrustikker, en smifyr med ambolt. Det mindre verktøyet er det smått med, så vi trenger mere av dette. Vi starter nå med 4-5 gutter, så øker vi etterhvert som vi finner arbeid og materialer som passer for dem. Vi har hundrevis av ideer, så for den saks skyld skal ingen ha sorger for oss, men det som leserne skal sørge for er noen ører til verktøy. Når vi kommer med vårt ringe forlangende, bør du ikke gå oss forbi. Du bør også sørge for å sende de beste og flinkeste, og ikke å forglemme, ærlige gutter. Disse må ha førsteretten. Vi skal nok selv sørge for at skrap og uting holdes fra våre dører, disse har vi ikke bruk for, ei heller tid å ofre på. Skulle noen ha interesse av å se verkstedet og guttene i arbeid, så har de anledning, men korte visitter til visse timer på dagen.»

21 En av byens borgere skriver i samme julenummer: «Jeg hørte at «Fagamatøren» hadde fått hjulene til å svive på Ledaal, og kunne ikke annet enn å le, for jeg tenkte som så mange andre: Kan den raringen få noe til å svive? For å få meg en god latter gikk jeg opp en ettermiddag, og jeg skammer meg, for tenk, et mer koselig verksted har jeg aldri sett. Der var en masse maskiner, og jeg tenkte med en gang på et av byens største og mest moderne verksteder som jeg var inne i for 14 år siden. Det var ikke så koselig og moderne som Amatørens. Amatøren har min største respekt! Tenli-, at Lende med Co. har klart å få alt dette til med bare to tomme hender. Hva er det de kaver for? Jo, de vil hjelpe alle de arbeidsledige ungdommene i Stavanger, få dem vekk fra gatene. Mange av dem har gått nær sagt i årevis og søkt arbeid, men uten hell. Hvis de bare hadde hatt litt kjennskap til motorer og masliiner hadde de kommet langt på vei. Men man kan jo ikke lære noe når man ingen lærer har eller et sted hvor opplæringen kan foregå. De gamle kan tenke tilbake til den tiden de var unge. Tenk lar en forskjell! Da kunne man få arbeid hvor man ville. Men tidene har forandret seg siden da. Nå er de nye tekniske forbedringer og maskiner iferd med å frata menneskene alt arbeid. Men det må likevel være mekanikere til å reparere maskinene når de går istykker. Dette er det Lende har sett, og derfor er det han vil hjelpe ungdommer til å bli maskindoktorer, så de kan se fremtiden lysere imøte...n I kamp med politiet Det var naturligvis ikke til å unngå at en suveren personlighet som Lende en gang iblant kom aldri så lite i konflikt med ordenspolitiet både i Stavanger og andre steder Han ble nok stundom sett på som litt av en «fredsforstyrrer» når han stilte seg opp på torgene og samlet publikum rundt seg, eller han førte sine firbente medarbeidere omkring i gatene med en hale av begeistrede unger etter seg. En gang i Trondheim ble han rett og slett anholdt av en ung konstabel, som førte ham med seg til politistasjonen. Her ble han forhørt av vakthavende, som ville vite navn, alder og bopel. - Eg trudde dåkker kjente meg, sa Lende. - Hva lever De av? ble det videre spurt.

22 - Av mat, lød svaret. Det ble nok sagt med et underfundig smil, og det hele endte godt. «Arrestanten» ble satt på frifot, men måtte avgi løfte om ikke å forstyrre trafikken. I Stavanger hadde han også noen kontroverser med politiembetsmenn som ville innskrenke den utendørs virksomheten hans. Lende forteller selv om forholdet i : Grundet mine originale og morsomme påfunn ved å kjøre og leie på 2 geiter, har jeg kommet i kluss og misforståelse med det høie råd i politietaten. De underordnede er jeg i god forståelse med og har ikke fornærmet dem det minste, når jeg har vmt ute og spasert og kjørt med mine 2 gjeiter. Da jeg for 2 måneder siden var ute og kjørte var jeg innom politikammeret for å tale med en bekjendt. Når jeg kom ut kom der en betjent efter mig og bad mig å komme inn til Hagen. Da jeg liom inn i gangen konsulterte han mig der og sa at bilene og bussene klaget på mig med gjeitene, at jeg forstyrret trafikken. Dette protesterte jeg mot. Han sa jeg fikk slutte med dette og det nektet jeg da jeg visste at jeg intet galt hadde gjort. Hvis jeg har forstyrret trafikken vil jeg opfordre de som har noget å klage å innsende anmeldelse på mig og gjeitene. En tid senere, antagelig den 4. mai, var jeg på politikammeret for å få tillatelse å holde nogen foredrag rundt i byen. Tillatelsen fikk jeg i orden, men da også vilde hr. Hagen konsultere mig i gangen, men jeg forlangte å få tale med ham på kontoret. Dette blev innvilget. Da jeg onsdag om kvelden hadde mit foredrag i 8-tidcn, så kom politibilen og gjorde innsigelse fordi jeg hadde kjørt med mine uskyldige gjeiter for å reklamere for mitt foredrag. Dette passet ikke hr. Hagen og han sendte avgårde 2 politimenn og en stor bil. Dette må kaldes misbruk av bil og politi. Når en fredelig mann og 2 uskyldige dyr går fredelig og ikke forstyrrer et menneske. Skulde der ved Lekeplassen vsere nogen som er fornærmet på mig og dyrene, bedes de sende klage på mig. Foredraget på Lelieplassen var vellykket og vel så god var torsdagen på Rektor Steens Plass, så jeg må takke publikum for opmerksomheten under foredraget. Da jeg var på Storhaug fredag aften må jeg beklage barnas optræden der, men jeg skal ha mig en omgang med dem senere. Jeg vil også beklage den mann eller kvinne som ringte til politiet og klaget på mig lørdag formiddag. Det var meget simpelt gjort. Da jeg den lørdag ringte til Hagen for å holde et foredrag på Torvet om kvelden, nektet han mig dette. Jeg ringte ham op en gang til for å få komme op på hans kontor og tale med ham nogen minutter, men han bare awiste mig med disse ord at han hadde ikke tid til sådant tull som mitt. Dette synes jeg var vel meget sagt av en politimann og jeg besluttet mig til å holde foredraget om kvelden for å protestere rnot Hagens sjofle optreden mot mig i telefonen. Jeg forlanger både respekt og forståelse og da først og fremst av politiet. Da jeg senere hadde en konferanse med hr. politimester Kvalsund for å forelegge ham den måte jeg er blitt behandlet på

23 av Hagen og få en ordning og veiledning for fremtiden med foredrag og demonstrasjoner, så må jeg si jeg blev meget skuffet av den optreden jeg blev møtt med, en avvisning og avfeining som om jeg var en der intet forsto. Jeg synes der må være måde på hvad en politimester kan tillade sig å kritisere, når han sier rett i ansiktet til mig at det kan være riktig at jeg ikke kan holde noget belærende foredrag, at jeg ikke kan lære samfundet noget nytt og at mine foredrag på Torvet ikke var noget. Jeg vil si til politimesteren hvad har han med å kritisere og analysere mine foredrag - det skal publikum greie og det sørger de selv for ved å møte eller ikke. Når publikum ikke vil h~lre på mig lenger så kan Kvalsund få sin rett. Jeg sa til ham at kommunistene fikk lov til å holde foredrag den 17. mai. Ja, de er fine og snille folk de som ingen sjau holder - og så hadde de så få tilhørere! Jeg fremholdt at de rakket ned dagen og landet, men det gjorde intet efter hans uttrykk. Det var jeg som holdt spetakkel og laget sjau på Torjå da jeg brettet op armene og hev min trøie. Det var så galt at han ikke vilde ha det. Jeg vil spørre de tilhørere som har hørt mig og kjender hvad jeg vil: Er jeg så gal og holder jeg så revolusjonærende foredrag at han har grund å nekte mig Torvet? Slrulde ikke jeg ha samme rett som de andre? Jeg vil spørre: Kan nogen av politikonstablene si noget på min optreden i gatene, så bare skriv klage på mig. Jeg forlanger å bli behandlet som andre forbrytere og samfundsforstyrere og hvis jeg gjør noget galt i samfundet så bare sæt mig under lås og varetelit. Jeg kan oplyse hr. politimester og fuldmektig om at jeg har hatt byens fineste folk og autoriteter under min talerstol og overfyldt hus til trængsel som har påhørt mine populære foredrag. Jeg vil spørre Stavangerfolket: Hvad har politimesteren lært dere her i byen? Fikk dere belæring av hans mange foredrag her ifjor vinter? Er byens folk idag så disciplinert og belært at de følger de hvite streker i loven? Jeg har glemt litt som jeg vil ha med: Jeg tillot mig å spørre politimesteren om han vilde være med å holde et foredrag med mig eller for mig for å støtte min sak, men jeg fikk et blankt avvisende nei. At han skulde være med mig og holde foredrag syntes han var vel meget forlangt av mig. Jeg synes at en politimann som ser ungdommens undergang i disse tider burde være med å få flest mulig gutter fra gaten og slippe bort fra politiets klør. De burde være de første i samfundet å stille sin hjelp til disposisjon for å gjøre noget for de unge. Hr. Kvalsund selv har med egne øyne set når jeg hadde verkstedet igang i Taugaten 9 i vinter med 8 gutter som jeg strevet med for å holde igang arbeide og få utgiftene dekket. Stavanger den 20/6 31 Lars H. Lende. Forholdet til politimesteren ble etterhvert atskillig bedre, ja, nærmest hjertelig. Da Lende ba ham om en attest i 1935, fikk han følgende håndskrevne:

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

-D BORG.-R S'IIAVANGERSKE RARITETER

-D BORG.-R S'IIAVANGERSKE RARITETER -D BORG.-R S'IIAVANGERSKE RARITETER RARITETER «Eg velsigne alt i Stavanger, endåte sorpå)). Subskribenter (Sponsorer) En hjertelig takk til samtligk - her også innbefattet nye kjøpere - fra ((Varmestuens

Detaljer

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG Huset, slik det så ut i 1909, og presenteres på bokpermen og tittelsiden, er tegnet av fhv. byantikvar Einar He& Illustrasjonene på sidene 9, 45, 61, 93, 95 og 99, er utført

Detaljer

I et lite hus på Øvre Blåsenborg Vekslende kår i unge år Vandringen går videre -

I et lite hus på Øvre Blåsenborg Vekslende kår i unge år Vandringen går videre - alvor I STAVANGERFORLAGET Av Gottfred Borghammer er tidligere utkommet: Fra spak til alvor Den som visste - Sistemann setter sluttstrek Lende'n Meninger om mangt og mye (20 radiokåserier og 8 epistler)

Detaljer

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA 7 VEKSLENDE KAR I UNGE AR Tegningen på bokpermen og tittelsiden: Bødkersmuget 9 i 1929, er utført av Einar Heden, etter

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Sistemann setter slutttitrer

Sistemann setter slutttitrer Sistemann setter slutttitrer a BOR Borghanmer, Gottfred LL\ To repriser: En uhyggelig weekend o TO REPRISER: En uhyggelig weekend og Sistemann setter sluttstrek «Grøsseren» EN UHYGGELIG WEEKEND og Slekts-romanen

Detaljer

NR. 4 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 4 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 4 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

Mitt liv i Afrika. Hilda Kværnstrøm. Hilda Kværnstrøm: Mitt liv i Afrika

Mitt liv i Afrika. Hilda Kværnstrøm. Hilda Kværnstrøm: Mitt liv i Afrika Mitt liv i Afrika Hilda Kværnstrøm 1969 Renskrevet av Rudolf Leif Larsen / Larvik 2012 Side 1 av 54 sider Forord Til enhver som måtte lese denne bok vil jeg få lov til å meddele at jeg føler meg meget

Detaljer

En handelsreisendes død

En handelsreisendes død En handelsreisendes død Av Arthur Miller Norsk oversettelse Peter Magnus Premiere på hovedscenen 22. januar Trøndelag Teater 2013 De medvirkende Willy Loman Linda Loman Biff Loman Happy Loman Bernard Kvinnen

Detaljer

Et dukkehjem. av Henrik Ibsen. Skuespill i tre akter. Bearbeidet av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs.

Et dukkehjem. av Henrik Ibsen. Skuespill i tre akter. Bearbeidet av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs. Et dukkehjem av Henrik Ibsen. Skuespill i tre akter. Bearbeidet av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs. Den Nationale Scene 2012/13 Teatersjef: Agnethe Haaland 1 Personene: Advokat Helmer Nora, hans

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

NR. 1 2005 28. ÅRGANG

NR. 1 2005 28. ÅRGANG I N F O R M A S J O N S B L A D F O R E L D R E I S TAVA N G E R NR. 1 2005 28. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2010 33. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2010 33. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2010 33. ÅRGANG På redaktørkrakken: Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no

Detaljer

Et vendepunkt Nord-Paraguay

Et vendepunkt Nord-Paraguay Et vendepunkt Nord-Paraguay La oss nå gå fram til 1967. Dette var på mange måter et spennende år. Da dro Astrid Myhrvold og Anna Strømsrud nordover i Paraguay til et helt nytt felt, og i første omgang

Detaljer

Lucinda Riley. Lavendelhagen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt

Lucinda Riley. Lavendelhagen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lavendelhagen Lucinda Riley Lavendelhagen Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lucinda Riley Originalens tittel: The Light Behind the Window Oversatt av Elisabeth Sætvedt Copyright Lucinda Riley, 2012 Norsk

Detaljer

Livets Ord Min historie

Livets Ord Min historie Livets Ord Min historie Fredag 19. desember 2014 Innledning Mitt navn er Jon Andersen. Jeg er fra Norge, men for tiden bor jeg i Uppsala i Sverige. Jeg har vært medlem i menigheten Livets Ord siden 1995.

Detaljer

NR. 3 2006 29. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2006 29. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 3 2006 29. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 1/2014 38. ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 1/2014 38. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 1/2014 38. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/2010 33. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/2010 33. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/2010 33. ÅRGANG På redaktørkrakken: Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2010 33. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2010 33. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2010 33. ÅRGANG På redaktørkrakken: Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

Gaven fra rommet. Nærkontakt

Gaven fra rommet. Nærkontakt Gaven fra rommet Nærkontakt Den dagen romskipet med de fremmede kom, var Lars ute i kjøkkenhagen sin. Det var en god ting, for ellers hadde han neppe sett selve landingen. Og det var viktig. For hvis ikke

Detaljer

Gottfred Borghammer. Pensionist. Vignetter av. E. Kåre Johannessen DREYER BOK STAVANGER

Gottfred Borghammer. Pensionist. Vignetter av. E. Kåre Johannessen DREYER BOK STAVANGER Gottfred Borghammer Pensionist Vignetter av E. Kåre Johannessen DREYER BOK STAVANGER Av Gottfred Borghammer er tidligere utkommet: «Fra Sp~k til alvor» «Den som visste -» «Sistemann setter sluttstrek»

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer