«SMÅ HEFTER FRA STAVANGER OG ROGALAND* Serien vil bli fortsatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«SMÅ HEFTER FRA STAVANGER OG ROGALAND* Serien vil bli fortsatt"

Transkript

1

2 LENDE'N

3 «SMÅ HEFTER FRA STAVANGER OG ROGALAND* Nr. 1 - Jens Zetlitz: Egenæs (ny utgave 1969)» 2 - Carl Lous: En Stavangersk Cicerone 1868» 3 - Jens Zetiitz: Reyse fra Stavanger til Wigedahl i Aaret 1800» 4 - Theodor Dahl: Jzrsk humor» 5 - Arne Bang Andersen: Handelshuset Kohler» 6 - Johan Veka: På minneveg i Ryfylke» 7 - Ajax: Beint te Breiavatne» 8 - Gottfred Borghammer: «Lende'n» Serien vil bli fortsatt

4 GOTTFRED BORGHAMMER Barnevennen og samfunnsrefseren Lars H. Lende STABENFELDT

5 O Copyright Staberifeldt Forlag ISBN Trykt i Aktietrykkeriet i Stavanger 1974

6 INNHOLD side Forord... 7 Lars EIovland får Torkel Lende til stefar Mekanikeren. Forretningsmannen Sosialarbeideren. Samfunnsrefseren I kamp med politiet Håret i suppen I audiens hos kongen og kronprinsen Demonstrant i Stortinget Barnevennen. Ponnymannen 32 Samfundsbåten, Folkebilen. strikkemaskiner. mopeder m.m Amatør-redaktøren 47 Foredragsholderen 57 «Trekkplaster» og donator 64 En mann av og for folket 74 I jibbursdagsselskab hos Lende 80 Lende og kristendommen 82

7 FORORD Gir en seg til å filosofere aldri så lite over det som gjerne med en slags fellesbetegnelse kalles «skaperverket» og oppdager hvor høyst variert det hele er utformet, blir en slått av både forundring og beundring. Alt synes å være bygget opp etter et visst system, der ulikhetene paradoksalt nok likevel virker mest iøynefallende. Fra de minste iskrystaller til de største levende vesener - helt like er ikke noen. Det samme gjelder også den gruppen vi tilhører: Menneskeslekten. Ulike alle sammen. En annen ting er at vi jo på mange måter kan virke høyst ensartede, fordi vi praktisk talt alle presses inn i en bestemt form, et slags mønster som er akseptert av den kompakte majoritet. Faren er at våre omgivelser derved kan bli så gørrende ensformige og lite spennende, at vi holder på å miste livsgnisten av all trivialiteten. Vi må for enhver pris følge spillereglene og ikke bryte normene, hvis vi skal bli godtatt. Men noen blåser slike hensyn en lang marsj og våger å stikke seg ut fra mengden. Som en typisk representant for denne kategorien kan en med full rett plassere vår felles avholdte venn LARS H. LENDE.

8 Intensjonen med narværende bok har vært å gi et mest mulig troverdig bilde av denne egenartede personligheten slik at minnet om ham kan bli bevart for etterslekten. Når det har falt i min lodd å påta meg oppgaven, er det blant annet fordi jeg i en lang årrekke har hatt anledning til å beskjeftige meg atskillig nied Lende og hans «ideer». Kort tid før hans død hadde jeg den glede å produsere et spesielt radioprogram om og med denne eiendommelige mannen i «Middagsstunden». I samme forbindelse kan nevnes at det tidligere noen ganger hadde vært Lende-innslag i Barnetimen. August Mauritzen, som nå er programsekretar i TV, hadde også et 30 minutters radiointervju med Lende i Dette intervjuet er godt bevart i Mauritzens private lydbåndsamling. For Fjernsynets «Falkeklubb» produserte Bo Wærenskjold et program om «Barnas venn med ponniene», sendt 7. juni Lende ble da filmet idet han gikk i spissen for kortesjen, iført sin gallauniform, fra «Gamlingen» ved Mosvannet og gjennom sykehusparken, for at pasientene skulle få glede seg ved det festlige synet. Ponniene var spent for små vogner fylt av smilende barn. Ellers deltok Lende med et innslag i spillefilmen «Toya». For ikke å snakke om alle amatørfilmer og fotografier som i årenes løp ble knipset av turister og fastboende. Han var jo et glimrende «motiv». Avisene rundt omkring i landet - og iblant også ukepressen - brakte ikke sjelden artikler og intervjuer med «originalen fra Stavanger». Han var jo ellers selv en mann med utpreget sans for PR! Når han iførte seg de mest utspekulerte drakter, sin gullsmykkede nifo form og flosshatt og hva det ellers kunne være, skyldtes det i første rekke denne PR.-sansen. * Allerede i min tidligste ungdom var jeg, som folk flest i Stavanger, vitne til «Lenden»s mangfoldige virksomhet. Ikke

9 minst var jeg en interessert tilhører når han holdt sine såkalte «foredrag» på byens torg. Vi lo naturligvis av hans artige måte å opptre på, og selv koste han seg når han så at publikum moret seg. Det var nok enkelte som mente at han hadde en skrue løs, og stilte ham i klasse med Lindanger, som på selvsamme torg demonstrerte sin store oppfinnelse - Smørkjernen for de tusen hjem, eller de legendariske raringene «Likkistepål», «Haltenils», «Treskosøren», «Dibbetollak», «Trampejohan», «Per Inkjevetta* og «Tastamannen». Men stort sett tror jeg at folk så litt annerledes på «Lenden», - de hadde vanskelig for å betrakte ham som utilregnelig og det som verre var. Siden fikk jeg anledning til å studere Lende på naert hold. I de siste 30 årene avhans liv hadde jeg hyppige besøk av ham, fordi han ville ha min assistanse når det gjaldt hans mangeartede skriverier. Ikke minst gikk det hardt for seg når et nytt nummer av «Fagamatøren» skulle forberedes. Avisen skulle helst vere stor og inneholde mye lesestoff. Han skrev med blyant så fillene føk, måtte selv finne på det meste av stoffet. Min jobb var da å bearbeide kråketærne hans, uten å ødelegge den typiske formen. Alle skulle kunne se at dette var redaktørens eget verk. Lende fikk også atskillig post, og han lot meg villig få lese det som var av interesse. De fleste besvarelsene rablet han ned selv med de karakteristiske store bokstavene, uten å bry seg så mye om ortografien og formuleringen, men gjaldt det noe viktig, ville han gjerne ha det maskinskrevet. Til alt hell har jeg personlig tatt vare på en god del av stoffet, brev, utklipp, konsepter og en rekke utgaver av «Fagamataren», «Ponnybladet» og andre rariteter. I tillegg til det kommer så de papirer og bilder som etterhvert ble funnet blant Lendes etterlatenskaper i hjemmet hans. Alt i alt foreligger det materiale nok til å fylle en temmelig omfangsrik

10 bok, men det er dog mitt håp at det i konsentrert form har lykkes å få med det vesentligste, framstilt på en måte som «Fagamatøren» selv ville ha akseptert, om han hadde levd. Det er i den forbindelse en trøst å vite at han såvisst ikke var kravstor når det gjaldt sin egen ringe person. Han var i høyeste grad enkel og liketil, usnobbet i all sin ferd. Slik bør vel minneboken om ham bli!

11 Lars Hovland får Torkel Lende til stefar Konditor Laurits Hovland drev i 1880-årene sin virksomhet i Haugesund, men flyttet senere til Stavanger. Konen hans het Johanna, født 4. mars 1858 i Sauda. De hadde fem sønner: Lars (født 11. oktober 1882), Torvald, Ludvig, Konrad og Georg. Etter mannens død ble enken i 1835 gift med Torkel J. Lende, den kjente mekaniker og oppfinner, som da var 46 år gammel. Alle barna tok stefarens navn, men Lars holdt hele livet fast på «H» som mellomnavn. Tovkel J. Lende var født på Jaren i 1850, og blant skolekameratene hans var Arne Garborg og den senere amtmann Sven Aarrestad. Torkel gikk siden også på Vetlesen lærerskole i Time og praktiserte en kort tid som lærer i Høiland. Han var, som Garborg, interessert i å skrive og hadde lyst til å utgi et blad på Jaeren. «Heimhug» skulle det hete. I Stavanger fikk han kjøpt en tønne med assorterte skrifttyper hos en boktrykker, og en sverterull. Resten laget han så selv, slik at han klarte å få trykket et lite blad. «Men det var på norskt,~ skrev Arne Garborg i «Knudaheibrev», «og då kan du vita at folk ville 'kje halde det». De drev snarere gjøn med både bladet og trykkerivirksomheten. En tid senere utga Torkel Lende et nytt blad, <{Ungdomslengselens Tolk», 18 nummer ialt. I ung alder forlot Torkel Jaren og slo seg ned i Stavanger, der han kom til å gjøre en imponerende innsats som mekani-

12 ker og oppfinner. Han ble rett og slett betegnet som et geni. Hadde jo ingen teknisk opplæring, men klarte de utroligste ting på en rekke områder. Av hans ulike oppfinnelser kan nevnes treskomaskin, leistemaskin, setemaskin for pinnestoler, fasongdreiebenk, maskin for kleklemmer, turbinregulator, vannmåler, maskin for stamping av sementrør, merkelappmasltin, spinnemaskin til forsyn til fiskesnøre. Hans aller største innsats var kanskje når det gjaldt maskiner til hermetikkindustrien, - han konstruerte b1.a. i 1907 et klippeapparat for brisling etter sakssystemet. Dessverre døde han allerede 11. januar 1909, snaut 59 år gammel, uten å ha fått fullført mange av sine påbegynte geniale oppfinnelser. I tillegg til de fem stesønnene fikk ekteparet Lende en datter, Kirsten, senere gift med Alf Bernh. Larsen. Fru Larsen forteller om sin far: «Vi hadde det godt og harmonisk hjemme. Også økonomisk hadde vi det bra, selv om vi nok var klar over at far slapp oppfinnelsene altfor billig fra seg. Jeg husker bare en gang at han bedrøvet kom hjem etter en avsluttet forretning. Han hadde vert i Sandnes med en kleklype som var en fin oppfinnelse, men ble avspist med en slikk og ingenting av vedkommende firma, som selv gjorde store penger på oppfinnelsen. Da hadde han tårer i øynene der han sto i gangen. Men da han oppdaget meg, begynte han å nynne på sangen «I Rosenlund under sagas halla. Jeg syntes virkelig synd på ham den gangen. Da jeg var 7-8 år gammel sendte han en maskin til Amerika, skulle selv komme over og montere den og vi fikk tilsendt to tusen kroner i reisepenger. Far skulle få førti tusen kroner for maskinen, en falsemaskin, - mange penger den gangen. Men så ble far syk og måtte til sengs. Som den redelige kvinnen mor var sendte hun de to tusen kronene tilbake. Hva det ble til med maskinen vet jeg ikke. Noen penger fikk iallfall aldri vi for den.»

13 Mekanikeren - Forretningsmannen Lars Hovland var fjorten år da han fikk Torkel Lende som stefar. Det er helt uomtvistelig at Lars så opp til sin nye forsørger som et ideal vel verd å etterleve. Vi kan bare tenke på at også han ble mekaniker, oppfinner og bladutgiver. De siste årene av sitt liv disponerte stefaren halvdelen av 3 etasjer i en hermetikkfabrikk i Strømsteinen - tilhørende Klaus Andersens enke - og hadde flere mann i arbeid på verkstedet. Her vanket også Lars og fikk snart interessen vakt for mekanikeryrket, skjønt det egentlig var meningen at han skulle bli snekker. Han grunnla senere sin selvstendige virksomhet og lot oppføre egne verkstedsbygninger i Andabakken og Ådlandssmauet. Her var det i sin tid sysselsatt en rekke menn. Søsteren forteller at bare på kontoret var det opptil 5-6 personer, hvorav et par tegnere. Inne i verkstedslokalene vrimlet det med arbeidere, er det oppgitt. Lende hadde en tid også flere eiendommer i Stavanger, så en kan nok si at han slett ikke var blottet for forretningstalent. Men han var på den annen side litt for mye «idealist» til å kunne administrere en virltsomhet på en så tilfredsstillende måte at den kunne bli noen økonomisk suksess. Han lot nok sitt gode hjertelag få litt for dominerende makt. En varm sommerdag uttalte en av arbeiderne: - Den som hadde vært ute på sjøen og fisket i dette herlige været! Lende tok ønsket alvorlig, og svarte: - La gå! I mårå tidlig kan dokker ta med fiskasnører, så drar me på fiskatur adle samen. Neste dag kom hver mann med snarer og de gikk i samlet flokk ned til Fisliepiren. Lende hadde leid brislingbåten «Darling», og med den reiste de ut fjorden og like til Feistein. Forpleining hadde han også sørget for. At det var et

14 En velkjent Imsland-karikatur fra demonstrasjonen au vannsykkelen. populært tiltak sier seg selv. Om det var økonomisk forsvarlig er en annen sak! En vakker dag gikk Lars Lende til et skritt som vakte oppmerksomhet i byen: Han tilbød sine ansatte hele verkstedet, hvis de ville drive det kollektivt. Det var i overensstemmelse med hans samfunnssyn. Interessen ville stimuleres når arbeiderne selv sto for det hele og fikk ansvaret. Men han overså nok det faktum at en virksomhet nødvendigvis må ha en kompetent leder. Hvis alle vil være sjefer og ha noe å si, går det som regel ikke bra. Slik også her. Etter en tid var Lendes «kollektiv» en saga blott. I likhet med stefaren, var Lars interessert i å gjøre «oppfinnelser~, bare i så betydelig mindre målestokk. Kanskje en heller skal bruke betegnelsen «eksperimenter». Av de mere humoristiske ting skal nevnes «den flygende maskin», som han og en mann på et hobbyverksted hadde konstruert. Det var en sykkel med vinger. Den skulle gjøre sin flukt ut i

15 eteren fra høydedraget ved Johanneskirken. Det ble litt av en fiasko. Men never mind, - planen kunne omarbeides. I stedet for å fly i luften, kunne sykkelen «fly» på vannet. Begivenheten slsulle foregå i byens havnebasseng, men politiet avslo søknaden. Hvis Lende ville ta livet av seg, uttalte politimesteren, måtte det skje på et mer avsidesliggende sted. Inne ved Møllehaugen for eksempel. Pressen var underrettet og en hel del mennesker var møtt fram. Lende besteg vannsykkelen på toppen av en rutsjebane og lot det stå til. Heller ikke denne gangen gikk det etter planen. Sykkelen veltet straks den tok vannet og oppfinneren selv måtte fiskes opp fra det våte element. Han tok det like humoristisk som publikum. I en årrekke drev Lende som forhandler av brukte maskiner. Disse ble gjerne kjøpt av større bedrifter som skulle gå til utskifting eller modernisering av maskinparken. Ofte kunne han gjøre en relativt god handel, men iblant ble det heller smått med nettoen. Ellers kan - nærmest som en kuriositet - nevnes at han i sin tid også flakket omkring i distriktet med en motorbåt han hadde anskaffet seg, for å selge diverse verktøy, mekaniske produkter, husgeråd og andre gjenstander som sto utstilt på lugartaket. På et skilt var malt med store bokstaver: LARS H. LENDE, STVGR. DIVARSEHANDEL BRUKT VERKTØI M.M.

16 Sosialarbeideren Samfunnsrefseren Når Lende overlot sitt mekaniske verksted til medarbeiderne, var det blant annet fordi han hadde sin egen idealistiske oppfatning om hvordan samfunnet burde funksjonere. Slik forholdene utartet seg på arbeidsmarkedet i mellomkrigsårene, med tiltagende ledighet, og vansker for den oppvoksende slekt å få noe nyttig å ta fatt på, måtte det gjøre inntrykk på alle, ikke minst på dem med utpregede sosiale interesser. A se på at så mange ungdommer år etter år gikk for lut og kaldt vann, uten beskjeftigelse, ofte deprimerte, fordi ingen syntes å ha bruk for deres virketrang, var for Lende en ren lidelse. Noe mdtte gjøres for dem, mente han. Her var det ikke noli med velment snakk, her gjaldt det å handle! Han startet med å sammenkalle til møter - i lokaler som han leiet og - ikke minst - på byens torg. Noen «taler» i ordets egentlige betydning var han såvisst ikke. Men han uttrykte seg da tydelig nok - på sin egen karakteristiske måte og på en høyst folkelig stavangerdialekt, så folk behsvde ikke vaere i tvil om hva han mente og ville arrangerte han forresten et par hobbyutstillinger, den ene i Underststtelsens store sal, den andre i selveste Bethania. Han forteller selv om disse: «Jeg hadde samlet sammen gjenstander som amatører hadde forarbeidet i sin fritid, f. eks. en fiolin laget av en skomaker, kobberartikler, et brannalarmapparat fra en Sandnesmann, en liten motorbåt med motor og propellaksel, likeledes en dreiebenk som vedkommende hadde forarbeidet for å lage motoren. Med denne båten, som var som et nøtteskall, har han reist fra Jørpeland til Stavanger. Likeledes hadde jeg lånt en liten spinnerokk av messing samt et stort lommeur forarbeidet av en urmaker i Kopervik. Det var ellers mange andre gjenstander både i jern og tre. Lokalet var overfylt til trengsel, og det var storniende jubel blant de mange som var møtt

17 fram, hvorav det var både fabrikanter, direktører og andre større figurer. Den kjente kaptein Lindanger demonstrerte sin berømte smørkjerne og gjorde stor lykke. Fjorten dager senere ble det holdt en ny utstilling i Bethania, hvor det hadde innfunnet seg ca. et tusen mennesker. En av mine oppgaver er å støtte dem som sysler med oppfinnelser og eksperimentering.» * I årene som fulgte var det neimen ikke bestandig like lett å samle de store tilhørerskarene under talerstolen. Men Lende gikk utenom den slagne landevei, han var så ukonvensjonell som det lot seg gjøre. Han gjorde seg «løyen», slik at folk fikk noe å le av, ble byens muntrasjonsråd og folkeforlyster. Når han opptrådte på Torget hadde han gjerne med seg en svær vannmugge. Rett som det var tok han seg en kiinstpause i «foredraget», sa «Skål!» til forsamlingen og drakk en durabelig slurk av muggen, mens folk lo og hadde det moro. En gang hadde han laget et høyt stillas med en tønne på toppen. Oppil den tønnen sto han så og ropte ut sitt budskap til almuen. En annen gang - februar lot han tønnen stå på jorden, forat den skulle gjøre tjeneste som en slags kollektbøsse. Det var «noe nytt på området», som han uttrykte det til avisene. - Poletimesteren har gitt meg lov te' å få i gang ein pengeinnsamling te' innkjøp av ein dreiebenk og verktøy te' fagamatørane. Så gjørr eg det på den måden, ser dåkker, at eg bruge denne tynnå te' talarstol. Men i tynnå e' der ein tud, og i den tuden kan adle folk, store og små, potta pengar. Kroner og ører - helst ører, for de gjørr mest av seg! Tynnå e' som ei store sparebørsa. Så står der et skilt på 'na: «Fagamatøren, ungdommens fremtid. Alt for Stavanger!» Når me har fått inn 4-5 hondre kroner skrive eg te' Kongen. Då eg va' hos 'an lofte han meg at han sko se på det - når me hadde samla inn her fysst. Eg håbe at Kongen e' mann for sine ord og sende meg det som feila på to tusen kroner.

18 Lende's karakteristirke utseende var et takknemlig objekt for karikaturtegneren, og Henry Irnsland lot sjelden sjansen gå fra seg. På lørdag kom der bare 14 kroner i tynnå. Det va' helst kronestykker og femtiøringar. Der må stnåører te' ska det mona. Di minste ongane kan potta i tynnetuden. Bare potta så lide di vil, så ska' det nok bli dreiebenk og maskinar av det. Han iførte seg de rareste fargesprakende habitter, «overhaler» med tekster framme og bak («Redd ungdommen!» - «Alt for barna!»), og skrunøkler, tenger 0.1. dinglende i lenker rundt halsen, ja, endog kvinneskaut og armforklær. På selveste Løvebakken foran Stortinget! Helt «crazy». altså. Den reneste galimatias. Kjeltltest var han i sin gullsnorprydede sjakett og flosshatten (begge deler arvet etter byens

19 siste vognmann) når han gikk i et eller annet opptog gjennom gatene med sine ponnier. Men tro mot sin laresetning - Ikke bare prek, men handling, - ivret han for å sette den arbeidsledige ungdommen i praktisk arbeid. De skulle lære å bruke verktsy og maskiner. Til å begynne med startet han med et par verksteder i sstre bydel. Foreningen «Fagamatøren», med et styre bestående av byggmester Christensen, avdelingsingeniør ( senere brannsjef) Evensen, bestyrer E. Iversen og Lende, hadde i 1930 på rimelige vilkår fått leie Jens Torgersens mek. verksted i Taugateil 9. Byens presse var innbudt 24. januar, og dagbladet «Iste Mai» skrev dagen etter b1.a.: Administrerende direktør og redaktør Lars H. viste oss egenhendig rundt i verkstedet, hvor travle guttunger arbeidet i sitt ansikts sved med det forskjellige, til dels innviklede maskineri. - Kor har du fått pengane? spør vi Lende. - Eg har 'kje ståle di! Eg har fått di av interesserte harrer i byens bedriftsliv, lyder svaret. - Atta hondre kroner har me fått i kontantar, og så kjypte me masliinar for fjorten hondre kroner og leide dette huset, og så fekk me boremaskin på D.S.D. og lånte ein på Telefonen, så har me seks skruestikker, to dreiebenkar og smergelsjeva, og så lage me slibesteinsakslar te å begjynna med. Guttane e' ivrige, og me har montert alt sjøl. Verstaen har plass te åtia og snart te tolv, og når me e' komne godt i svaien ska me laga manualar! Vi var synlig imponert, og vi hørte videre at gutta skulie få gå nesten gratis, dvs. de skulle betale litt pr. måned, men så slc~~lle de få pengene igjen ilår man har holdt en utstilling av de opparbeidede gjenstandene med påfølgende auksjon en gang i måneden. - Det ska' vera nage årrigenalt, forstår du sier Lende til avskjed. Og vi nikker bekreftende og mumler, at alt 6 er sin herre likt. Aret etter imøtekom kommunen hans søknad om et større lokale. Han fikk til disposisjon to uthus som opprinnelig tilhørte herresetet Ledaal, og som egentlig skulle rives (hva de også senere ble). I sitt julenummer «Juleglad» i 1931 forteller Lende selv: «Ja, nå svive det på Ledaal. Tiden har dradd ut grunnet pengevanskeligheter og arbeidskonflikten som har hindret større og solidere bedrifter enn oss som jo bare er fattigfolk

20 og som intet annet eier enn to kraftige hender, en seig vilje og utholdenhet. Dette bruker vi som vår kapital og driftsmiddel for å få husene ferdige. Det er nedlagt meget arbeid og materialer for å få det ferdig. Cementgulv, støpt en vegg, innsatt 3 vinduer, bjelker og gulv. Sutaget er så å si nytt, takstenene halvveis fornyet, dører og kledning forbedret. Vi har med andre ord gjort kommunens eiendom istand for å få bruke den, alt er praktisk utført. Det ser meget bra ut og alt ligger godt tilrette. Hvis leserne av dette hadde sett gutters og barns interesse under reparasjonsarbeidet og når vi monterte maskineriet, ville de blitt forbauset. Alle ville hjelpe, de ville arbeide. Barna bygget huler og hus av gamle materialer, og de lekte og moret seg fortreffelig. En fornøyelse var det å se dem bruke hender og fantasi. Straks vi var kommet så langt at skrustikker og maskiner var kommet på plass, ville guttene prcave å file og lage seg noe av jernstykker som de fant. Av maskineri og diverse verktøy som nå er montert er følgende: To dreiebenker for jern, en høvel, to borremaskiner, en koldsag, et smergelstativ, fire skrustikker, en smifyr med ambolt. Det mindre verktøyet er det smått med, så vi trenger mere av dette. Vi starter nå med 4-5 gutter, så øker vi etterhvert som vi finner arbeid og materialer som passer for dem. Vi har hundrevis av ideer, så for den saks skyld skal ingen ha sorger for oss, men det som leserne skal sørge for er noen ører til verktøy. Når vi kommer med vårt ringe forlangende, bør du ikke gå oss forbi. Du bør også sørge for å sende de beste og flinkeste, og ikke å forglemme, ærlige gutter. Disse må ha førsteretten. Vi skal nok selv sørge for at skrap og uting holdes fra våre dører, disse har vi ikke bruk for, ei heller tid å ofre på. Skulle noen ha interesse av å se verkstedet og guttene i arbeid, så har de anledning, men korte visitter til visse timer på dagen.»

21 En av byens borgere skriver i samme julenummer: «Jeg hørte at «Fagamatøren» hadde fått hjulene til å svive på Ledaal, og kunne ikke annet enn å le, for jeg tenkte som så mange andre: Kan den raringen få noe til å svive? For å få meg en god latter gikk jeg opp en ettermiddag, og jeg skammer meg, for tenk, et mer koselig verksted har jeg aldri sett. Der var en masse maskiner, og jeg tenkte med en gang på et av byens største og mest moderne verksteder som jeg var inne i for 14 år siden. Det var ikke så koselig og moderne som Amatørens. Amatøren har min største respekt! Tenli-, at Lende med Co. har klart å få alt dette til med bare to tomme hender. Hva er det de kaver for? Jo, de vil hjelpe alle de arbeidsledige ungdommene i Stavanger, få dem vekk fra gatene. Mange av dem har gått nær sagt i årevis og søkt arbeid, men uten hell. Hvis de bare hadde hatt litt kjennskap til motorer og masliiner hadde de kommet langt på vei. Men man kan jo ikke lære noe når man ingen lærer har eller et sted hvor opplæringen kan foregå. De gamle kan tenke tilbake til den tiden de var unge. Tenk lar en forskjell! Da kunne man få arbeid hvor man ville. Men tidene har forandret seg siden da. Nå er de nye tekniske forbedringer og maskiner iferd med å frata menneskene alt arbeid. Men det må likevel være mekanikere til å reparere maskinene når de går istykker. Dette er det Lende har sett, og derfor er det han vil hjelpe ungdommer til å bli maskindoktorer, så de kan se fremtiden lysere imøte...n I kamp med politiet Det var naturligvis ikke til å unngå at en suveren personlighet som Lende en gang iblant kom aldri så lite i konflikt med ordenspolitiet både i Stavanger og andre steder Han ble nok stundom sett på som litt av en «fredsforstyrrer» når han stilte seg opp på torgene og samlet publikum rundt seg, eller han førte sine firbente medarbeidere omkring i gatene med en hale av begeistrede unger etter seg. En gang i Trondheim ble han rett og slett anholdt av en ung konstabel, som førte ham med seg til politistasjonen. Her ble han forhørt av vakthavende, som ville vite navn, alder og bopel. - Eg trudde dåkker kjente meg, sa Lende. - Hva lever De av? ble det videre spurt.

22 - Av mat, lød svaret. Det ble nok sagt med et underfundig smil, og det hele endte godt. «Arrestanten» ble satt på frifot, men måtte avgi løfte om ikke å forstyrre trafikken. I Stavanger hadde han også noen kontroverser med politiembetsmenn som ville innskrenke den utendørs virksomheten hans. Lende forteller selv om forholdet i : Grundet mine originale og morsomme påfunn ved å kjøre og leie på 2 geiter, har jeg kommet i kluss og misforståelse med det høie råd i politietaten. De underordnede er jeg i god forståelse med og har ikke fornærmet dem det minste, når jeg har vmt ute og spasert og kjørt med mine 2 gjeiter. Da jeg for 2 måneder siden var ute og kjørte var jeg innom politikammeret for å tale med en bekjendt. Når jeg kom ut kom der en betjent efter mig og bad mig å komme inn til Hagen. Da jeg liom inn i gangen konsulterte han mig der og sa at bilene og bussene klaget på mig med gjeitene, at jeg forstyrret trafikken. Dette protesterte jeg mot. Han sa jeg fikk slutte med dette og det nektet jeg da jeg visste at jeg intet galt hadde gjort. Hvis jeg har forstyrret trafikken vil jeg opfordre de som har noget å klage å innsende anmeldelse på mig og gjeitene. En tid senere, antagelig den 4. mai, var jeg på politikammeret for å få tillatelse å holde nogen foredrag rundt i byen. Tillatelsen fikk jeg i orden, men da også vilde hr. Hagen konsultere mig i gangen, men jeg forlangte å få tale med ham på kontoret. Dette blev innvilget. Da jeg onsdag om kvelden hadde mit foredrag i 8-tidcn, så kom politibilen og gjorde innsigelse fordi jeg hadde kjørt med mine uskyldige gjeiter for å reklamere for mitt foredrag. Dette passet ikke hr. Hagen og han sendte avgårde 2 politimenn og en stor bil. Dette må kaldes misbruk av bil og politi. Når en fredelig mann og 2 uskyldige dyr går fredelig og ikke forstyrrer et menneske. Skulde der ved Lekeplassen vsere nogen som er fornærmet på mig og dyrene, bedes de sende klage på mig. Foredraget på Lelieplassen var vellykket og vel så god var torsdagen på Rektor Steens Plass, så jeg må takke publikum for opmerksomheten under foredraget. Da jeg var på Storhaug fredag aften må jeg beklage barnas optræden der, men jeg skal ha mig en omgang med dem senere. Jeg vil også beklage den mann eller kvinne som ringte til politiet og klaget på mig lørdag formiddag. Det var meget simpelt gjort. Da jeg den lørdag ringte til Hagen for å holde et foredrag på Torvet om kvelden, nektet han mig dette. Jeg ringte ham op en gang til for å få komme op på hans kontor og tale med ham nogen minutter, men han bare awiste mig med disse ord at han hadde ikke tid til sådant tull som mitt. Dette synes jeg var vel meget sagt av en politimann og jeg besluttet mig til å holde foredraget om kvelden for å protestere rnot Hagens sjofle optreden mot mig i telefonen. Jeg forlanger både respekt og forståelse og da først og fremst av politiet. Da jeg senere hadde en konferanse med hr. politimester Kvalsund for å forelegge ham den måte jeg er blitt behandlet på

23 av Hagen og få en ordning og veiledning for fremtiden med foredrag og demonstrasjoner, så må jeg si jeg blev meget skuffet av den optreden jeg blev møtt med, en avvisning og avfeining som om jeg var en der intet forsto. Jeg synes der må være måde på hvad en politimester kan tillade sig å kritisere, når han sier rett i ansiktet til mig at det kan være riktig at jeg ikke kan holde noget belærende foredrag, at jeg ikke kan lære samfundet noget nytt og at mine foredrag på Torvet ikke var noget. Jeg vil si til politimesteren hvad har han med å kritisere og analysere mine foredrag - det skal publikum greie og det sørger de selv for ved å møte eller ikke. Når publikum ikke vil h~lre på mig lenger så kan Kvalsund få sin rett. Jeg sa til ham at kommunistene fikk lov til å holde foredrag den 17. mai. Ja, de er fine og snille folk de som ingen sjau holder - og så hadde de så få tilhørere! Jeg fremholdt at de rakket ned dagen og landet, men det gjorde intet efter hans uttrykk. Det var jeg som holdt spetakkel og laget sjau på Torjå da jeg brettet op armene og hev min trøie. Det var så galt at han ikke vilde ha det. Jeg vil spørre de tilhørere som har hørt mig og kjender hvad jeg vil: Er jeg så gal og holder jeg så revolusjonærende foredrag at han har grund å nekte mig Torvet? Slrulde ikke jeg ha samme rett som de andre? Jeg vil spørre: Kan nogen av politikonstablene si noget på min optreden i gatene, så bare skriv klage på mig. Jeg forlanger å bli behandlet som andre forbrytere og samfundsforstyrere og hvis jeg gjør noget galt i samfundet så bare sæt mig under lås og varetelit. Jeg kan oplyse hr. politimester og fuldmektig om at jeg har hatt byens fineste folk og autoriteter under min talerstol og overfyldt hus til trængsel som har påhørt mine populære foredrag. Jeg vil spørre Stavangerfolket: Hvad har politimesteren lært dere her i byen? Fikk dere belæring av hans mange foredrag her ifjor vinter? Er byens folk idag så disciplinert og belært at de følger de hvite streker i loven? Jeg har glemt litt som jeg vil ha med: Jeg tillot mig å spørre politimesteren om han vilde være med å holde et foredrag med mig eller for mig for å støtte min sak, men jeg fikk et blankt avvisende nei. At han skulde være med mig og holde foredrag syntes han var vel meget forlangt av mig. Jeg synes at en politimann som ser ungdommens undergang i disse tider burde være med å få flest mulig gutter fra gaten og slippe bort fra politiets klør. De burde være de første i samfundet å stille sin hjelp til disposisjon for å gjøre noget for de unge. Hr. Kvalsund selv har med egne øyne set når jeg hadde verkstedet igang i Taugaten 9 i vinter med 8 gutter som jeg strevet med for å holde igang arbeide og få utgiftene dekket. Stavanger den 20/6 31 Lars H. Lende. Forholdet til politimesteren ble etterhvert atskillig bedre, ja, nærmest hjertelig. Da Lende ba ham om en attest i 1935, fikk han følgende håndskrevne:

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen Illustrert av Per Dybvig 2009, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25574-8

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG HELG 47 Lindrer med latter Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG Tekst: HÅKON F. HØYDAL Foto: KARIN BEATE NØSTERUD Kroppen som er lutrygget, skal om litt fylles av energi. Lent

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Helene Guåker. Juksemaker

Helene Guåker. Juksemaker Helene Guåker Juksemaker Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2015 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign og illustrasjon: Kord AS ISBN: 978-82-419-1204-7 ISBN: 978-82-419-1203-0 (trykt)

Detaljer

Frankie vs. Gladiator FK

Frankie vs. Gladiator FK Frank Lampard Frankie vs. Gladiator FK Oversatt av Aleksander Melli Til moren min, Pat, som oppmuntret meg til å gjøre lekser innimellom fotballslagene rundt om i hele huset, og som fremdeles er med meg

Detaljer

Kongen kom ut på kjøkkenet, og da han så det store gilde reinsdyret, ble han vel glad. "Men kjære min venn! hvem er det som sender meg så gjev en

Kongen kom ut på kjøkkenet, og da han så det store gilde reinsdyret, ble han vel glad. Men kjære min venn! hvem er det som sender meg så gjev en Herreper Det var engang et par fattige folk; de hadde ingenting uten tre sønner. Hva de to eldste het, vet jeg ikke, men den yngste het Per. Da foreldrene var døde, skulle barna arve dem, men det var ikke

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

H. C. Andersen: Keiserens nye klær

H. C. Andersen: Keiserens nye klær H. C. Andersen: Keiserens nye klær For mange år siden levde det en keiser som var så veldig glad i pene, nye klær at han brukte alle pengene sine for å pynte seg. Han brydde seg ikke om soldatene sine,

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Livet er herlig Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om krukka i vinduskarmen og hvorfor det gror hår overalt på menn Caro sier at hun har en dagbok hjemme som hun skriver alle hemmelighetene

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Rahmat - en overlever

Rahmat - en overlever Rahmat - en overlever Rahmat kom alene til Norge som 13 åring etter å ha vært innom 12 land og mange utfordringer på veien. Han vet mye om hvordan voksne må være for å bygge tillit og styrke de enslig

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Copyright: FFP, Oslo 2016 Første utgivelse: 2003 Hei, jeg heter Lisa. Vet du

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

engelsk, og det var vanskelig å skjønne hvordan den digre, tunge sognepresten hadde klart å finne en så liten, lett dame i England.

engelsk, og det var vanskelig å skjønne hvordan den digre, tunge sognepresten hadde klart å finne en så liten, lett dame i England. 3.11.1984 På skråss Da jeg besvimte prestefruen For noen uker siden fortalte jeg om den gangen jeg var syk og hadde skarlagensfeber. Da fikk jeg trekkspill av faren min. Så satt jeg der i sengen og øvde

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet Geir Lippestad Et større vi Til forsvar for livet Om forfatteren: GEIR LIPPESTAD (f. 1964) er advokat og ble verdenskjent som forsvarer for gjerningsmannen under etterforskningen og rettssaken etter terrorangrepet

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg Kjersti Annesdatter Skomsvold Meg, meg, meg Om boken: Jeg er sikker på at du vil føle deg bedre om du skriver ned det du er redd for, sier mamma. Du får liksom kvittet deg med det som er vanskelig. Kan

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer