Se s juni TEMA: SECURITY TILSYN I 2010 SVART OMSETNING AVLYTTING AV MOBILTELEFONER. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Se s 31. 1. 2. juni TEMA: SECURITY TILSYN I 2010 SVART OMSETNING AVLYTTING AV MOBILTELEFONER. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon"

Transkript

1 Se s juni Kurs i risikoanalyse Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd F s. 6 TEMA: SECURITY s. 24 TILSYN I 2010 s. 18 SVART OMSETNING s. 28 AVLYTTING AV MOBILTELEFONER

2 Feilalarm..? Bruk muligheten! et hender at vi får -Dfeilalarmer. Ikke så ofte, men det skjer. Uansett skal alle evakuere. Det er industrivernleder Svein-Erling Nilsen ved O. Olsen Snekkerfabrikk i Mo i Rana som forteller dette til Sikkerhet. Han har en krystallklar mening om hva som skal skje ved en alarm: Når alarmen går skal alle ut, uansett. Selv om jeg ser at det er en feilalarm. Jeg er livredd for å stanse folk på vei ut. Det kan føre til at de begynner å tro at det ikke er så farlig å evakuere når alarmen går. At de skal tro det er en feilalarm og at det ikke haster så veldig. De vil ikke ha noe av at folk begynner å vurdere om de skal evakuere eller ikke når klokkene ringer. I stedet gjennomfører Nilsen og snekkerfabrikken alle alarmer, uansett, og dersom det er falsk alarm betrakter de dem som øvelser: Industrivernet møter på fastsatt sted, oppkledd til innsats, og de som har ansvar for opptelling gjennomfører det på ordentlig måte. Vi tar tiden hver gang, og vurderer om vi er gode nok, sier den engasjerte industrivernlederen. Det artige er at vi gjennom evalueringen av vår egen opptreden ved feilalarmer har lært at det er ting som kan bli bedre. I mars i fjor var det en slik feilalarm, og da oppdaget vi at vi hadde problem med sambandet med hverandre. Nå har vi derfor fått nytt samband. I evalueringen fra blindalarmen 16. mars står det: Rutinen med opptelling og kontroll av ansatte ble ikke utført da det skjedde før kl 07, og de som har den rutinen ikke var kommet på jobb. Ny rutine må lages. Et annet forbedringspunkt som ble avdekket: Det må anskaffes nytt radiosamband da det som finnes ikke er godt nok. Det må kanskje også plasseres på nye plasser. NSO gir full anerkjennelse for at feilalarmer kan utnyttes som øvelse for industrivernet så lenge industrivernet opptrer som om det var en ulykke med innsats og det gjøres en evaluering etterpå slik snekkerfabrikken i Mo gjør det. - Feilalarmer? Så lenge de ikke kommer for ofte, bør ikke de være noe problem. Ta dem som øvelser, avslutter den sympatiske industrivernlederen. H. Bergmann Blindalarm blir øvelse i Mo-bedrift: Industrivernleder Svein-Erling Nilsen og nestleder Geir Ove Lyngved tar lærdom etter blindalarmer. Lyngved er også bedriftens innsatsleder. Foto: H. Bergmann Bli med på vår gruppereise til Interschutz Juni 2010 Pris: kr 8.500, pr person i enkelt rom Prisen inkluderer fly til Berlin tur/retur, transfers, 3 netter i 4*Radisson Blue Hotel Halle Merseburg inkl. frokost og middag, transport til/fra messen, samt2 x dagskort til messen. Kontakt oss på SIKKERHET nr

3 Innhold Nr Årgang 56 ISSN Organ for Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Næringslivets Sikkerhetsråd Postboks 5468 Majorstua, 0305 Oslo. Tlf.: Faks: e-post: Utgiver: Setteredaktør: Harald Bergmann «Sikkerhet» innestår ikke for det faglige innhold i signerte artikler. Redaksjonen ble avsluttet 21. januar. «Sikkerhet» nr kommer i uke 13. Innlegg må være redak sjonen i hende senest 10. mars. Utgivelsesplan på nest siste side. Abonnement: Kr. 350/år. Tilleggsab. medlemmer: kr. 150/år. Tlf.: Annonser: Arne Gustafson Grafisk Freelance Tlf.: / e-post: NSO2010 Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i Sikkerhet. Utan særskild avtale med NSO er all eksemplarframstilling og tilgjengeliggjering berre tillate så langt det har heimel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorganisasjonen for rettshavarar til åndsverk. TEMA: Security 6 Hva er sikkerhet og hvordan oppnå det? 9 Innsidetrusselen kan vi stole på våre kollegaer? 13 Bedre informasjonssikkerhet: Nøklene er Ola og Kari Artikler 18 Svart salg av kjøtt kostet flesk 19 Målrettet og grundig kontrollarbeid gir resultater 20 Lederopplæring 22 Brannsikkerhet midt i finanskrisen! 24 TILSYN FRA NSO I 2010: NSO-kontroller gir bedre beredskap NSOs hovedprioriteringer ved tilsyn i Avlytting av mobiltelefoner 29 Google ut av Kina, Kina inn i Norge Faste spalter 4 På den sikre siden 20 i NSO-fokus 27 Skadelappen 28 NSR-sidene 30 Info-siden 31 NSO aktivitetskalender Hjertevakten as Nedre Gjerde 10, 5474 Løfallstrand. Telefon ; Telefax: E-post: Abonner på en hjertestarter Enklere kan det ikke bli Alt dette inngår i abonnementet 1. En hjertestarter av typen Heartstart Frx FRx følger de norske guidelines for hjertestartere. Den finner raskt ut om pasienten skal ha elektrosjokk eller ikke. Starteren tåler mye både støt og fuktighet Starteren leveres med: Bæreveske, veggfeste og personlig hygienepakke med usteduk, engangshansker, saks, barberhøvel Mer informasjon finner du på: 2. Opplæring av 10 brukere. Velg mellom: A. MiniAnne kurset her får hver deltaker sin egen personlige førstehjelpsdukke og en undervisningsdvd. Dette muliggjør repetisjonstrening når en ønsker dette. Opplæringen tar 45 minutter. Internasjonale studier viser at en lærer minst like mye etter denne metoden som et tradisjonelt kurs. B. Tradisjonelt fire timers bruker kurs med instruktør. Begge alternativa er godkjent av Norsk Resuscitasjonsråd (norske spesiallegers forening for gjenopplivning) og følger krava til arbeidsmiljøloven 3. Service 24 timer telefonstøtte om nødvendig Hjelp til krisehåndtering om ønsket etter bruk av hjertestarter Full oppgradering av hjertestareren en gang i året Ny hjertestarter innen 24 timer ved feil på starter. Vi holder dere informert : Tidsskriftet Hjertevakten magasin, fire nummer i året. 4. Hjertevakten er total leverandør av førstehjelps produkter, litteratur og kurs som abonnent kan vi derfor tilby deg følgende rabatter: 10% på opplæring i bruk av hjertestarter utover de 10 som inngår i abonnementet 5% på all annen førstehjelpsundervisning 4 % på alle førstehjelpsprodukter. Betingelser: Abonnementet tegnes for minst et år, og løper til det blir sagt opp. Abonnementet koster kr ,- + mva per mnd SIKKERHET nr

4 På den sikre siden Demonisert direktiv Harald J. Bergmann SETTEREDAKTØR Foto: istockphoto såkalte datalagringsdirektiv kan bli EUs innført i Norge. Regjeringen har utredet saken og mener det vil være tjenlig å ta bestemmelsene inn i norsk regelverk. Saken er på høring med frist i april, og vil ventelig bli avgjort av Stortinget i Når jeg bruker begrepet det såkalte datalagringsdirektivet, er det fordi den betegnelsen skaper inntrykk av at det er data som skal lagres, i betydningen innholdet i mobilsamtaler eller tekstmeldinger som sendes mellom meg og deg. Slik er det ikke. Det er data om trafikken som skal lagres; hvem som ringer eller sender og hvem som mottar, hvorfra og hvor lenge. Det dreier seg ikke om innholdet i budskapet. Hensikten er at trafikkdataene på forespørsel skal kunne utleveres til politiets etterforskning av alvorlig kriminalitet når retten mener det er grunn til å tro at dette kan bidra til oppklaring. Trafikkdata lagres i dag, i den utstrekning teleselskapene har behov for det til fakturering. Det betyr at politiet også i dag, med rettens kjennelse, har innsyn i trafikkdataene i tre-firefem måneder. Den praktiske forskjellen ved innføring av datalagringsdirektivet blir at dataene kreves oppbevart lengre, i inntil to år. Det er opp til det enkelte land å bestemme vilkårene for utlevering av data og hvordan en skal kontrollere at vilkårene blir etterlevd. Det er ikke vanskelig å innrømme at innføringen av direktivet vil innebære en viss forskyvning av grensen for den private sfære. Slik virker mange av statens påbud, tillatelser og reguleringer: Vi må gi opp en flik av retten til å være anonym til beste for et viktig formål, et som skal tjene fellesskapets interesser: Det er for eksempel et inngrep i privatlivets fred at du blir filmet når du setter deg inn i en drosje, men at både sjåfør og passasjer dermed er tryggere mot vold og ran, er utvilsomt. Er det et kompromiss du er villig til å gå med på? I den grad lagring av informasjon om datatrafikk truer noens frihet, må det være de organiserte kriminelles frihet til å bruke mobiltelefonen til å planlegge eller skjule alvorlige forbrytelser, pedofiles organiserte misbruk av barn gjennom internettet osv. Kravet om lagring virker også forebyggende fordi det innebærer større risiko for å bli oppdaget og måtte stå til rette for dem som begår, eller vurderer å begå, alvorlig kriminalitet. Det kan synes som om motstanderne av direktivet har fått stor oppslutning siden vi skrev om det sist (i 2008). En egen motstandsorganisasjon er stiftet, og politiske partier og ungdomsorganisasjoner uttaler seg stadig imot innføring av direktivet. Jeg tror en del av dem som fordømmer datalagringsdirektivet, har problem med å skille mellom data og trafikkdata. Det er lett å skaffe seg oppslutning når en roper at dette er enda et overvåkningssystem rettet mot vanlige borgeres privatliv. Argumentene er blitt stadig mer klisjeaktige, det manes til motstand mot den djevelske staten som vil kontrollere oss og vil oss alle vondt. Herav artikkelens tittel; på forenklingens alter er direktivet blitt demonisert. Spørsmålet som burde vært stilt, er: Kan du tenke deg å gi politiet anledning til å etterforske hvem som kontaktet hvem i en alvorlig kriminalsak, eller forventer du at alt du foretar deg på nettet og med mobilen skal forbli anonymt? Er det greit at data om trafikken blir oppbevart i to år, eller bør det holde med ett? Et argument mot kravet om lagring som i hvert fall teletilbyderne sa klart ifra om tidligere men som nesten ikke nevnes lenger, er at det vil medføre ekstra kostnader. Er det fordi en liten kostnad er lett å forstå og akseptere, mens argumentet om dataovervåkning får både gud og hvermann til å se spøkelser ved høylys dag? I skrivende stund er det uklart om EU-direktivet blir kjent ugyldig i EU fordi det kanskje er vedtatt med feil hjemmelsgrunnlag. Som medlemsstat har Irland tatt opp denne formelle siden av saken. Dersom direktivet blir stående som gyldig EU-direktiv, gjenstår å se om det faller inn under EØS-avtalens område og dermed må innføres i Norge. Datatrafikklagring uansett? I 2008 skrev vi: Vi forstår at lagring av data om enkeltpersoner er betenkelig i et personvernperspektiv, og at kravet om lagring av trafikkdata kommer i tillegg til alle andre registre og databaser. Det er derfor det nyeste leddet i en sum-problematikk. Men mulighetene dette tiltaket gir til å bekjempe kriminalitet er så betydelige at vi må vurdere det nøye, uten å gå i skyttergravene. Kanskje Norge burde lagre trafikkdata uansett hva andre gjør, tenker vi i dag. 4 SIKKERHET nr

5 Rask og sikker evakuering Nødarmbåndet Evacuaid Professional er utviklet for raskere og tryggere evakuering fra brann og krisesituasjoner. Når alarmen går er det ikke alle som bare kan forlate bygningen. Mange har da spesielle arbeidsoppgaver, og må derfor eksponere seg for ekstra risiko. Industrivern- og brannvernledere og områdeansvarlige er eksempler på ansatte som spiller en avgjørende rolle under evakuering. Likevel mangler de ofte verktøy for å ivareta sin egen sikkerhet, sier daglig leder i Evacuaid, Fredrik Gulowsen. Verdens første intelligente nødlykt, som vi nå lanserer, gir brukeren både et verktøy for å se og finne veien ut, men ikke minst vil Evacuaid påkalle hjelp dersom det er nødvendig. Skulle bæreren av lykten av en eller annen grunn besvime eller ikke være i stand til å bevege seg, vil Evacuaid automatisk gå over i nødmodus. Ved hjelp av en kraftig sirene kombinert med lyssignaler vil den tiltrekke Fredrik Gulowsen og nødarmbåndet Evacuaid Professional den nødvendige oppmerksomheten fra omgivelsene. Samtidig er armbåndet konstruert på en slik måte at det aldri kan gi falsk alarm Evacuaid deaktiveres automatisk dersom brukeren tar armbåndet av. Kombinasjonen av disse funksjonene er helt unike og patentert på verdensmarkedet, forklarer Gulowsen. (www.evacuaid.no) If Sikkerhetssenter Velkommen til virkeligheten Sikkerhetssenteret tilbyr kurs, øvelser og andre aktiviteter knyttet til sikkerhet og trygghet for bedriftens ansatte og ledere. dette er noen av våre kurs: Industrivern Røykdykking Forsterket brannvern Brannvernleder Varme arbeider Førstehjelp Brann og sikkerhet 7866_0 Inhouse NO for mer informasjon: Telefon If Sikkerhetssenter, Ringvoll, 1827 Hobøl SIKKERHET nr

6 TEMA: Security Hva er sikkerhet og hvordan oppnå det? Menneskets behov for sikkerhet har alltid vært til stede, men vår evne til å oppnå sikkerhet har variert. Av Roy Stranden, leder av Seksjon for rådgivning og beredskap, Politiets sikkerhetstjeneste tidligere tider var det i stor grad tilfeldigheter I og tilgang til ressurser som var avgjørende. Slik er det kanskje også i dag. En forskjell som imidlertid er blitt mer og mer fremtredende, er hvor opptatt vi er av temaet sikkerhet og behovet for å være trygg. Dette til tross, behovet for å føle seg sikker kan i noen tilfeller være vanskelig å kombinere med mulighetene til å oppnå det. Det er tre sentrale spørsmål du bør stille deg selv i denne sammenhengen: Hva er sikkerhet (for meg), hvordan oppnår jeg det og hvordan vet jeg at jeg har det? Spørsmålene er ikke bare retoriske, men svært viktige å besvare i den praktiske løsningen av virksomhetens sikkerhetsutfordringer. Sikkerhet en tilstand Det tradisjonelle svaret på det første spørsmålet er at det er en tilstand; fravær av uønskede hendelser, frykt og fare. Utfordringen er at dette aldri er en statisk tilstand. Sikkerhet er en dynamisk balanse mellom motstridende viljer, begjær, frykt og handling. Tilstanden har også to ulike dimensjoner; en fysisk tilstand og en sinnstilstand. Det er innenfor den siste dimensjonen ting begynner å bli virkelig vanskelige. Det betyr blant annet at du kan føle deg sikker uten å være det, men du kan også føle deg utrygg, men være sikker. Et klassisk eksempel på dette er eldre damer og vold. Eldre damer er i liten grad utsatt for blind vold, likevel er det disse som er mest redd for nettopp det. Unge menn ute på byen derimot, med alkohol i blodet, er den gruppen som er mest utsatt for denne typen vold i Norge. Likevel er det lite som tyder på at de er redde for at det skal skje. Hvordan vi mennesker oppfatter fare preger vår tilnærming til problemet. Det betyr at om du er en gammel dame, sitter du Roy Stranden Med sikkerhet menes i denne artikkelen aktivt eller passivt å beskytte seg mot en bevisst handling som fører eller kan føre til en uønsket hendelse, som for eksempel tap av en verdi. hjemme av frykt for å gå ut. Er du en ung mann, er du ute på byen i helgen, drikker alkohol og krangler gjerne litt i drosjekøen på vei hjem. Ulike utfordringer ulike tilnærminger Risiko er ikke enkelt. Et eksempel på dette er at risiko ikke kan aksepteres likt av alle, og like løsninger passer ikke alle. Å skli på isen er en lek for små barn, men en potensiell fatal ulykke for et gammelt og skjørt menneske. Samme situasjon, men med ulik konsekvens. Utkontraktering av IT-systemer er et annet eksempel. For en stor virksomhet med høyt kompetente it-spesialister innen sikring er det ikke nødvendigvis en god idé å utkontraktere driften av virk- 6 SIKKERHET nr

7 TEMA: Security somhetens IT-systemer. Om dette i tillegg skal driftes i et annet land enn Norge, øker risikoen. Dette skjer på grunn av forskjeller i juridiske spørsmål og kultur, som er vanskeligere å følge opp på grunn av avstand osv. Hvor forskjellig vertslandet er fra Norge er en viktig faktor her. For en liten virksomhet med begrensede økonomiske ressurser og begrenset tilgang til IT-spesialister derimot, kan det være en stor sikringsmessig fordel å utkontraktere driften av systemene til en stor kommersiell aktør. Ulike utfordringer krever derfor ulike tilnærminger. Risikovurdering og beslutning Risikovurderingen er et viktig grunnlag for beslutninger. Til tross for dette er det viktig å vite og akseptere at risiko er noe vi mennesker har vanskeligheter med å forholde oss til. Selv om de fleste av oss mener vi har en objektiv tilnærming til risiko, er dette sjelden tilfelle. Forskning viser nemlig at vi blant annet påvirkes av hvordan problemet presenteres for oss. Det viser seg at vi påvirkes av om vi oppfatter situasjonen som en vinn- eller tapssituasjon, selv om utfallet blir helt likt. Vi har en utpreget tendens til å velge den løsningen som ikke gir tap av noe vi allerede har. I tillegg viser det seg at vi gjerne holder på en beslutning, selv etter at vi har funnet ut at beslutningen ikke var særlig god. Vi bruker heller tid og ressurser på å rettferdiggjøre våre valg istedenfor å korrigere beslutningen. Bruker vi en kritisk og systematisk tilnærming, øker sannsynligheten for å lykkes fordi en slik tilnærming kan kompensere noe for våre feilslutninger. Ren risiko spekulativ risiko Det vi ønsker å oppnå, er å identifisere eventuelle uønskede hendelser som fjerning eller ødeleggelse av virksomhetens verdier, for deretter å unngå, overføre, akseptere eller redusere risiko gjennom sikkerhets- og beredskapstiltak. Risikohåndtering er derfor mye mer enn sikkerhet. Sikkerhet er én av fire strategier innen håndtering av ren risiko, men også én av åtte strategier for å håndtere spekulativ risiko. Ren risiko finner vi i situasjoner der det kun er potensial for tap, mens ved spekulativ risiko har vi en mulighet for tap og en mulighet for gevinst. Fokuset må derfor ikke bare rettes mot å redusere muligheten for tap, det må også rettes mot å øke sannsynligheten for gevinst. Realiteten er imidlertid at de fleste virksomheter, i større eller mindre grad, må benytte seg av sikkerhetstiltak som en strategi. Det som er viktig å huske på er at ved å sikre det som har verdi for virksomheten øker man også muligheten for å lykkes i virksomhetens målsetning. Det betyr også at man må slutte å tenke på sikkerhet kun som en utgift. Sikkerhet inkludert Sikkerhet er ofte en kritisk verdi som er med på å sikre at man oppnår en gevinst eller fordel og ikke minst beholder denne. Behandler man sik- Foto: istockphoto SIKKERHET nr

8 TEMA: Security kerhet i beste fall som et nødvendig onde, som stjeler av dine begrensede ressurser, er det min påstand at det er mer flaks enn dyktighet som gjør at det ikke oftere går galt. Sikkerhet bør inn som en viktig støtteaktivitet i Michael Porters verdikjede. På den måten unngår man at sikkerhet blir et valg. En moderne bil leveres med sikkerhet inkludert i den totale pakken. Noe sikkerhetsutstyr er valgfritt, men det viktigste er inkludert og ikke mulig å utelate. Når det er sagt, betyr ikke dette at alle biler er like sikre. Store biler er for eksempel tryggere enn små. Likevel har ikke alle råd til en stor bil, men i bunn og grunn har alle biler sikkerhet inkludert i pakken. Hva er du villig til å gjøre? Når du har oversikt over situasjonen og de verdiene du eier eller forvalter og som du ønsker å sikre, er det svært viktig at du setter deg et mål med sikringstiltakene. Jeg tenker her spesielt på hva du er villig til å gjøre for å oppnå den sikkerheten du ønsker. Det å ha en realistisk målsetning med eventuelle sikringstiltak er viktig tidlig i arbeidet. Hvis dette mangler, er det ikke mulig å besvare de to neste spørsmålene: Hvordan oppnår du sikkerhet, og hvordan vet du at du har det? Det er mange ulike faktorer som påvirker valget av strategi og tiltak som må settes sammen på en optimal måte for å oppnå sikkerhet. Det betyr også at det er mange veier som ikke fører frem. Teknologi, organisasjon og menneske Uansett hvilken tilnærming du velger, må den kombinere en rekke tiltak innenfor gruppene teknologi, organisasjon og menneske. Innenfor gruppen teknologi finner vi fysiske, elektroniske og logiske sikringstiltak. I gruppen organisasjon må vi se på både hvordan vi organiserer de menneskelige ressursene hierarkisk i virksomheten og skriftlige dokumenter som blant annet lover, forskrifter og andre rutiner som regulerer atferd. I gruppen menneskelige tiltak finner vi tiltak som søker å legge til rette for den opplyste og motiverte medarbeider innenfor sikkerhet. Den siste gruppen er spesielt viktig fordi den har så stor betydning også for tiltak innenfor teknologi og organisatoriske tiltak. Både teoretisk og praktisk Sikkerhetsarbeid er en evigvarende prosess av handlinger og mottiltak. Skal du lykkes, må du ha kunnskap og vilje over tid. Det finnes ingen enkle løsninger, og alle virksomheter er unike i sine forutsetninger og muligheter. Det som imidlertid er helt sikkert er at om du tilnærmer deg problemstillingen både teoretisk og praktisk, vil sjansene dine for å lykkes øke. Behovet for systematisk tilnærming er også svært viktig. Årsaken til dette er at en grundig og systematisk tilnærming reduserer muligheten for at blant annet psykologiske og sosiologiske faktorer forkludrer vårt arbeid for å oppnå den sikkerheten vi søker. Avhengighet blant medarbeidere En av ti virksomheter er kjent med at ansatte i virksomheten misbruker rusmidler, viser KRISINO-undersøkelsen Fire prosent har innført rusmiddeltesting av ansatte. Dette er på samme nivå som i I 2009 ble det for første gang stilt spørsmål om spilleavhengighet. 5 prosent sier at de mistenker at ansatte i virksomheten lider av spilleavhengighet. NSR/Perduco KRISINO SIKKERHET nr

9 Innsidetrusselen kan vi stole på våre kollegaer? TEMA: Security Innsidetrusselen er kanskje den farligste trusselen en virksomhet står overfor. Til tross for dette er det mange som kun etablerer sikringstiltak for eksterne trusler. Av Ronald Barø, Politiets sikkerhetstjeneste De siste årene har det vært flere store saker hvor innsidere har vært sentrale aktører. I Norge husker de fleste av oss at David Toska uttalte at NOKAS-ranet ikke kunne vært gjennomført uten informasjon fra en innsider. Anthraxangrepet i USA, som tok livet av fem personer i 2001, er fortsatt antatt utført av en innsider som jobbet ved myndighetenes laboratorium på Fort Detrick. Arne Treholt var ansatt i utenriksdepartementet da han i 1985 ble dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Listen over lignende alvorlige innsidesaker er lang. Ronald Barø Ikke bare de store og spektakulære Men det er ikke bare de store og spektakulære kriminelle handlingene som rammer virksomheter. Innsidere kan ramme alle typer virksomheter, fra butikken på hjørnet til de nasjonale hemmelige tjenestene. Også de relativt begrensede lovbruddene kan få store konsekvenser for en bedrift. Næringslivet rapporterer om tap av store beløp som skyldes utro tjenere. Hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge (HSH) rapporterer at ca. 30 prosent av svinnet i norske service- og handelsbedrifter er et resultat av utro tjenere, noe som utgjør ca. 1,2 milliarder kroner i året. For bedriftene som rammes, er dette ofte alvorlig fordi det rammer bunnlinjen direkte. Industrispionasje Politiets sikkerhetstjeneste sier i sin trusselvurdering for 2009 at flere sektorer innenfor det norske samfunnet er attraktive etterretningsmål, og aktiviteten til utenlandske staters etterretningstjenester mot Norge og norske interesser er høy. I tillegg finnes den industrispionasjen som utføres av både norske og utenlandske virksomheter mot norske virksomheter. Industrispionasje er en Innsidetrusselen Innsidetrusselen er et begrep som beskriver trusselen fra personer som er innvilget ueskortert adgang til hele eller deler av en virksomhet, og som misbruker den tilliten ved ulovlig å benytte, stjele, distribuere, ødelegge eller sabotere verdier som virksomheten ønsker å beskytte. form for kriminalitet som ofte involverer innsidere, og tapene er store for virksomhetene som rammes. En av utfordringene med industrispionasje, er at dette er en form for kriminalitet som kan være vanskelig å avdekke. I februar 1999 kunngjorde FBI og U.S Chamber of Commerce, at amerikanske virksomheter taper i størrelsesorden to milliarder dollar hver måned som følge av industrispionasje. Det er estimert at ca 95 prosent av tapet ikke oppdages, eller at informasjonen om tapet holdes hemmelig av virksomhetene i frykt for hvordan interessenter og markedet vil reagere. SIKKERHET nr

10 TEMA: Security Innsideren Innsidere kan være nåværende eller tidligere ansatte, studenter i praksis, entreprenører, midlertidig ansatte eller tredjeparts virksomhet som har tilgang til interne ressurser og informasjon. Det er ikke mulig å identifisere potensielle innsidere ut fra en demografisk profil. Kjente saker av denne typen har vist at innsideren kan være av begge kjønn, de har ulikt utdanningsnivå og aldersspennet er fra ung til gammel. R. Barø De ansatte blir vanligvis fremhevet som den viktigste ressursen i en virksomhet. Få virksomheter ønsker å høre at deres ansatte også er deres potensielt største trussel. Likevel er det mange virksomheter som mangler et godt system for å kvalitetssikre hvem de ansetter. Hvor godt sjekker bedrifter egentlig at deres nyansatte faktisk er den personen han eller hun påstår? Veldig ofte ansettes personer som arbeidsgiver kanskje bare har møtt gjennom et intervju. Det blir tatt for gitt at informasjonen som framkommer i søknaden og intervjuet er sannferdig. Etter en liten times bekjentskap gis vedkommende tilgang til de verdiene bedriften ønsker å beskytte. Virksomheter investerer millioner av kroner i fysiske adgangssystemer og logiske sikringstiltak for å beskytte virksomheter mot eksterne trusler. Men hvor mye ressurser brukes på tiltak for å beskytte verdier fra interne trusler? Dette er bare et lite eksempel for å illustrere vår sårbarhet i en tid hvor identitetstyverier øker i omfang, og mange av de verdiene vi ønsker å beskytte er lett tilgjengelig for mennesker som misbruker den tilliten som gis. Viktigste ressurs største trussel Foto: istockphoto Intensjon og kapasitet Med begrepet trussel mener vi en aktørs intensjon og kapasitet til å utføre en ondsinnet handling. Intensjonen beskriver hvor dedikert aktøren er, mens kapasiteten beskriver de ferdigheter, kunnskaper og ressurser aktøren besitter. Intensjon er en dynamisk tilstand som kan endres relativt raskt, mens utvikling av kapasitet vanligvis tar lengre tid. Hos en innsider er kapasiteten som et utgangspunkt høy. Innsideren har en betydelig fordel i forhold til eksterne trusselaktører med hensyn til planlegging og gjennomføring av en ondsinnet handling. Ved at de allerede er blitt gitt autorisert adgang, omgår de automatisk alle fysiske og tekniske sikkerhetstiltak som skal forhindre uautorisert tilgang. Ønsker kapasitet ikke intensjon En innsider kjenner organisasjonen fra innsiden, er betrodd med informasjon som ofte er sensitiv for virksomheten og har autorisert tilgang til organisasjonens verdier. De har ofte god kunnskap om sårbarheter i interne retningslinjer og prosedyrer. I tilegg kjenner de til den rådende organisasjonskulturen, og hvordan sikkerheten ivaretas i virksomheten. Disse faktorene er nok mye av årsaken til at innsidekriminalitet ofte lykkes i så stor grad. Virksomheter ønsker vanligvis å rekruttere høyt kvalifiserte, selvstendige og intelligente medarbeidere som er dyktige i utførelsen av sitt arbeid. Det er med andre ord svært ønskelig å ha 10 SIKKERHET nr

11 TEMA: Security Store mørketall Det antas at det er store mørketall når det gjelder registrerte tilfeller av innsidekriminalitet, og det er mange årsaker til dette. Mange virksomheter velger å holde avdekkede innsidersaker internt i frykt for mulige konsekvenser ved å innrømme denne typen kriminalitet. Virksomhetens omdømme blant klienter, interessenter og omverdenen for øvrig kan lett skades. R. Barø medarbeidere med høy kapasitet. Virksomhetene må derfor også sørge for at disse medarbeiderne ikke utvikler en uønsket intensjon. Det er her den store utfordringen for de aller fleste organisasjoner ligger. Mest naive i Europa Vi blir utfordret på noen av våre grunnleggende oppfatninger og verdier når vi snakker om ansatte som misbruker sin stilling. Vi vil jo gjerne stole på våre ansatte, kollegaer og sjefer. Det er ikke ønskelig med et arbeidsliv preget av mistenksomhet, rigide systemer og detaljstyring. Samtidig må vi ikke være så naive at vi tror alle arbeidstakere bare har hederlige intensjoner. Det gjelder å finne balansen mellom tillit og kontroll, noe som kan være svært vanskelig til tider. I en artikkel i Aftenposten fremkommer det ifølge tall fra European Social Survey (ESS) at nordmenn er de mest naive menneskene i Europa. Ingen stoler mer på andre personer, eller er mindre skeptiske i møte med andre mennesker. Dette kan være en veldig god egenskap i noen sammenhenger, men i en sikkerhetskontekst kan dette være direkte farlig. Balansen mellom tillit og kontroll Ingen ønsker en paranoid tilnærming til sikkerhet på arbeidsplassen, men vi må erkjenne at naivitet i relasjon til sikkerhet og innsidetrusselen kan gi økt sannsynlighet for å bli rammet av innsidere. Det handler om å finne den nødvendige balansen mellom tillit og kontroll. For mye kontroll kan imidlertid fremprovosere en innsidetrussel gjennom misfornøyde arbeidstakere, og for mye tillit kan gi en potensiell innsider det nødvendige handlingsrommet som kreves for å begå kriminelle handlinger. Forskning viser at tillit under ansvar gir økt sannsynlighet for pliktoppfyllende og lojale ansatte. En kombinasjon av tillit og sosial kontroll gjennom gode mellommenneskelige relasjoner fremheves ofte som gunstig for å unngå innsidere. En kultur preget av sanksjoner, detaljstyring og kontroll vil kunne skape grobunn for misnøye og potensielle innsidere. Ansatte som ikke føler lojalitet til arbeidsgiver og kollegaer, har en lavere terskel for å bli innsidere. Fire betingelser Som en hovedregel må fire betingelser være til stede før en arbeidstaker utfører en alvorlig ondsinnet handling mot sin arbeidsgiver. 1 En mulighet til å begå forbrytelsen. Et motiv eller behov som blir tilfredstilt gjennom handlingen. Evne til å overvinne naturlige hemninger mot kriminell atferd, som moralske verdier, lojalitet til arbeidsgiver eller kolleger, eller frykt for å bli tatt. En utløsende faktor eller trigger som setter sviket i gang. Disse fire betingelsene er basert på funn i en studie av innsidesaker i USA. 2 Dersom vi ser litt nærmere på de fire betingelsene for at noen skal begå innsiderkriminalitet, ser vi det er noen barrierer innsideren må gjennom på veien frem til selve handlingen. Fra et sikringsperspektiv gir det noen indikatorer på hvor virksomheter burde vise ekstra årvåkenhet når det gjelder egne sikringstiltak. Helhetlig tilnærming til sikkerhet For å begrense sannsynligheten for å bli rammet av innsidere, er det helt nødvendig å forstå at vanlige fysiske og teknologiske sikkerhetstiltak alene ikke har særlig effekt. Organisatoriske og menneskelige sikkerhetstiltak er helt nødvendige for å forebygge innsidetrusselen. Virksomheter må sørge for å ha en helhetlig tilnærming til SIKKERHET nr

Industrivernrapporten F. Næringslivets Sikkerhetsråd. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Industrivernrapporten F. Næringslivets Sikkerhetsråd. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Side 19 Industrivernrapporten F 6 2011 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd Foto: Karoline K. Åbyholm m 8 m 14 Spesialdesignet beredskap På Rapp Bomek i Bodø tar de egenberedskap

Detaljer

Julehelsinga frå deg! Se side 4 TEMA: MATERIELL OG UTSTYR INDUSTRIVERNPLIKT OG BEREDSKAP FELLES BEREDSKAP PÅ INTRANETT VAREMERKE OG DOMENENAVN

Julehelsinga frå deg! Se side 4 TEMA: MATERIELL OG UTSTYR INDUSTRIVERNPLIKT OG BEREDSKAP FELLES BEREDSKAP PÅ INTRANETT VAREMERKE OG DOMENENAVN F 6 2010 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd Se side 4 Julehelsinga frå deg! s. 6 TEMA: MATERIELL OG UTSTYR s. 24 INDUSTRIVERNPLIKT OG BEREDSKAP s. 18 FELLES BEREDSKAP PÅ INTRANETT

Detaljer

Nytt utpressingsfenomen

Nytt utpressingsfenomen F 4 2011 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd Nytt utpressingsfenomen Ketil Larsen Sækingstad har fått kjenne tiger-kidnapping på kroppen. Les hans utrolige historie og andre

Detaljer

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Næringslivets Sikkerhetsråd

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Næringslivets Sikkerhetsråd F 3 2011 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd Mest ros til NSO NSO bidrar til bedre sikkerhet i våre bedrifter, mener Ånon Narvik og Anne Andersen. Se side 4 og 18 20. m 18

Detaljer

TEMA: SIKKERHETSKONFERANSEN 2010 FAGSEMINARET 2010 BEREDSKAPEN I GRENLAND. NSRs STRATEGI. Næringslivets Sikkerhetsråd

TEMA: SIKKERHETSKONFERANSEN 2010 FAGSEMINARET 2010 BEREDSKAPEN I GRENLAND. NSRs STRATEGI. Næringslivets Sikkerhetsråd 4 2010 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd F s. 6 TEMA: SIKKERHETSKONFERANSEN 2010 s. 16 FAGSEMINARET 2010 s. 18 BEREDSKAPEN I GRENLAND s. 30 NSRs STRATEGI Protecting people

Detaljer

Se s 26 FIRE FERSKE I BEREDSKAP. TEMA: STORTINGSMELDING Nr 7 FIKK NYTT PERSPEKTIV PÅ RISIKO FOREBYGGE KORRUPSJON HMS UNDER SKI-VM

Se s 26 FIRE FERSKE I BEREDSKAP. TEMA: STORTINGSMELDING Nr 7 FIKK NYTT PERSPEKTIV PÅ RISIKO FOREBYGGE KORRUPSJON HMS UNDER SKI-VM Se s 26 FIRE FERSKE I BEREDSKAP F 1 2011 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd s. 6 TEMA: STORTINGSMELDING Nr 7 s. 24 FIKK NYTT PERSPEKTIV PÅ RISIKO s. 14 FOREBYGGE KORRUPSJON

Detaljer

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN Se s 19 Program for Fagseminaret 5 2010 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd F s. 6 TEMA: REDNINGSSTAB s. 18 FAGSEMINAR 2010: PROGRAM s. 15 DEI HENTA MEG TILBAKE! s. 30 MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no

Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Foto: Harald J. Bergmann, NSO arkiv Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Start med det enkle Vent med fullskalaøvelser til

Detaljer

Voksende IT-kriminalitet

Voksende IT-kriminalitet Nr. 4 2012 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Hva er forskjellene på ulykke og skade? 14 Foto: Karoline K. Åbyholm Thorvald Stoltenberg

Detaljer

Tre bedrifter ett industrivern

Tre bedrifter ett industrivern Foto: Karoline K. Åbyholm Nr. 2 2013 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Tre bedrifter ett industrivern Dynea, Cytec og Life Technologies

Detaljer

Samarbeid for bedre beredskap

Samarbeid for bedre beredskap Nr. 6 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Samarbeid for bedre beredskap Hva forventer nødetatene av industrivernet? 6 Endringer

Detaljer

124 bedrifter øvde. Se bilder og oversikt fra NSOs 75-års markering: øvelsesukene i høst 20 NSO-kurs i 2014. Følg opp dine ansatte.

124 bedrifter øvde. Se bilder og oversikt fra NSOs 75-års markering: øvelsesukene i høst 20 NSO-kurs i 2014. Følg opp dine ansatte. Nr. 6 2013 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no 124 bedrifter øvde Se bilder og oversikt fra NSOs 75-års markering: øvelsesukene i høst

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Flere «minivirksomheter» i én

Flere «minivirksomheter» i én Foto: Karoline K. Åbyholm Nr. 5 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Flere «minivirksomheter» i én Arbeid og kvalifisering i Larvik

Detaljer

informasjonssikkerhet

informasjonssikkerhet informasjonssikkerhet Mobilt kontor: De fleste ulykker skjer i hjemmet Les mer side 18 Fysisk sikring: Lekk nabo, ditt problem Les mer side 12 5. utgave - mars 2007 Guide til sunt nettvett Slik kan du

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008. Digital krigføring

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008. Digital krigføring Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008 Digital krigføring Tema: STABSSJEF TONE ANDERSEN: HEIMEVERNSÅNDEN MÅ BESTÅ KLIMAENDRINGENE HAR SKAPT EN HELT NY SITUASJON I NORDOMRÅDENE

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Q2/Q3 2013 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT

Q2/Q3 2013 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT Q2/Q3 2013 4 Nye utfordringer og nye muligheter 7 Nøkkeltall fra NorCERT 21 Informasjonssikkerhet hvordan skal man få noen til å bry seg? NYE UTFORDRINGER OG

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Nr. 2 2012 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no

Nr. 2 2012 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Nr. 2 2012 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Foto: Frode Sunde Didriksen Samarbeider om industrivernet Mål teamarbeid ved øvelser

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå.

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2014 Tema:målinger Holder 90% av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. 60% forstår hvordan arbeidsinnsatsen blir målt og vurdert

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014

VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014 VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014 FORORD VIBEKE HAMMER MADSEN Administrerende direktør Norske virksomheter er ansvarlige. Den viktigste jobben de gjør er å skape arbeidsplasser og verdier

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk

ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk Forord Den 7. juni i år trykket Washington Post en artikkel om en mann med navn Edward Snowden. Han var

Detaljer

Storøvelse med ny teknologi på Södra Cell på Tofte 10

Storøvelse med ny teknologi på Södra Cell på Tofte 10 Nr. 6 2012 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Foto: Karoline K. Åbyholm Storøvelse med ny teknologi på Södra Cell på Tofte 10 Satser

Detaljer