11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen Stenvoll. Herøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen Stenvoll. Herøy kommune"

Transkript

1 Områdestyret i Nordland Møte 4. juni 2008 kl på Fauske hotell, Fauske SAKSLISTE: 9/ 2008: Godkjenning av innkalling og saksliste 10/2008: Referater 11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen Stenvoll. Herøy kommune 12/2008: Forslag til reguleringsplan for Sandsjøen hyttefelt. Sømna kommune 13/2008: NOU 2007:13 Den nye sameretten. Arbeidsplan for behandling i områdestyret 14/2008: Hundekjøring i reinbeitedistrikt. Forholdet til reindriften 15/2008: Eventuelt Saker behandlet på møte: 9/ 2008: Godkjenning av innkalling og saksliste 10/2008: Referater Referater Plan og byggesaker Alstahaug kommune 1. Gnr. 39/26 - steinuttak på Siva`s eiendom på Strendene. 2. Gnr. 33/1 nydyrking, Harald Dalen. 3. Gnr. 17/7 - nydyrking, Petter Herigstad. 4. Gnr. 84/153 - nydyrking, Eirik Fjelldal. 5. Gnr. 80/1 nydyrking, Lisbeth Skagen. Ballangen kommune 6. Gnr. 70/38 Porsøya reguleringsplan. 7. Gnr. 57/1 Favnvedberget hyttegrend reguleringsplan. 8. Gnr. 56/13 Pippira Siida samisk tun i Kalvås bebyggelsesplan. Beiarn kommune 9. Gnr. 16 Larsos, Beiarfjellet reguleringsplan for fritidsboliger. Bindal kommune 10. Gnr.46/1 fradeling av tomt til fritidshus, Brynjulf Strand 11. Gnr. 8/1 fradeling av naust, Johan Martin Otervik. Bodø kommune 12. Planprogram for kommunedelplan Ytre Havn

2 13. Gnr.231/2 Kvarv hyttefelt reguleringsplan. 14. Austerli hyttefelt reguleringsplan. 15. Gnr. 114/106 Mjønes dispensasjon for oppføring av hytte, Preben Koch. 16. Gnr. 49/33 Mosti, Soløyvannet dispensasjon for bygging av fritidsbolig. 17. Gnr. 114/74 Gamøyran bruksendring av hytte til bolig, Stig Jensen. 18. Gnr. 235/50 Øvrevoll dispensasjon for fradeling av eiendom. 19. Gnr. 26/50 Myklebostad fradeling av eiendom, boligtomt. 20. Gnr. 15/1 Fenes, Landegode fradeling av eiendom, fritidsbruk. 21. Gnr. 117/9 Naurstad fradeling av eiendom, boligtomt. 22. Gnr. 129/2 Misten, Kjerringøy fradeling av eiendom, fritidsbolig. 23. Gnr. 127/49 Fagernes, Fjære på Kjerringøy fradeling av 3 tomter til fritidsboliger. 24. Gnr. 91/10 Marvoll fradeling av eiendom, fritidsbolig. 25. Gnr. 95/2, steinbrudd i Hogndalen reguleringsplan. Brønnøy kommune 26. Gnr. 142/4 Hilstadfjellet hyttegrend reguleringsplan. 27. Gnr. 109/35 Fjelltun på Mo omdisponering fra jordbruksformål til Golf. 28. Gnr. 109/35 Fjelltun fradeling av eiendom, næringsformål. Dønna kommune 29. Kommuneplanens arealdel med kystsoneplan Gnr. 20/4 Løkta, Stagarneset hyttefelt reguleringsplan. Fauske kommune 31. Innfallsport Fridalen reguleringsplan 32. Motfylling/massedeponi ved Strømsnes reguleringsplan. 33. Jon-Inge Eliassen utgraving på bakside av hytte, Saaki i Sulitjelma. Gildeskål kommune 34. Gnr. 15 Oterstranda, Solbakken hytteområde reguleringsplan. 35. Framnesheia hytteområde reguleringsplan. 36. Nestskjæret biomasseendring, Marine Harvest Norway AS. 37. Miljøtiltak i jordbruket gjerde og beiteprosjekt. Grane kommune 38. Svenningvatn hytteområde trekking av innsigelse. 39. Gnr. 63/218 Tomasvatn oppsetting av redskapsbu ved eksisterende hytte, 40. Gnr. 62/3 Majahaug oppsetting av fritidsbolig. 41. Gnr. 56/1, oppsetting av sikringshytte for Forsvarsbygg på Breiskarfjell. 42. Gnr. 51/1, bru over Stavasselva. 43. Gnr. 65/1,2 Fiplingdalen utvidelse av masseuttak. Hamarøy kommune 44. Gnr. 26/40 ny bebyggelse på Bergvik. 45. Gnr. 114/3 Sagfossen, Tømmernes - oppføring av tilbygg til eksisterende hytte. 46. Gnr. 116/2 Strindneset fradeling av eiendom, boligtomt. 47. Gnr. 77/1 Kalvågvatnet fradeling av eiendom, hyttetomt. 48. Gnr. 105/8 nydyrking, Elin Jentoft Solberg. Hattfjelldal kommune 49. Gnr. 4/1 nydyrking, Even Andrè Hagen. Hemnes kommune 50. Haganeset hytteområde reguleringsplan. 51. Ytre Valneset hytteområde, Røssvatn bebyggelsesplan. 52. Gnr. 7/9 Dalan-Lervik, bygging av fritidsbolig, Petra Eline Brun. 53. Gnr.118/7 Granskogli bygging av ny fritidsbolig. 54. Gnr. 157/3, fradeling av fritidsbolig, Jonny Tustervatn.

3 Herøy kommune 55. Gnr. 1/10 Sandvær fradeling av eiendom, boligtomt. 56. Gnr. 26/4,31 Brasøy fradeling av eiendom, fritidsboliger og naust. 57. Gnr. 26/10, fradeling av eiendom, tilleggsareal til fritidsbolig og sjøtomt. 58. Almenning Øst - produksjon av torsk, Termar Sea Farm ASA. Lurøy kommune 59. Guravika hytteområde reguleringsplan. 60. Gnr. 34/3,5,6 Olvika hytteområde reguleringsplan. 61. Kokvik - fradeling av eiendom, hyttetomter. Narvik kommune 62. Gnr. 91/1 Caihnavagge oppsetting av uthus. 63. Gnr. 92/1 Skoaddejavvre, Skjomenfjellet oppsetting av uthus. Nesna kommune 64. Sørvollen reguleringsplan, barnehage og boligtomter. 65. Nesna tettsted reguleringsplan. 66. Gnr. 50/4 på Skogsøya reguleringsplan, fritidsbebyggelse og båtplass. 67. Gnr. 4/8 nydyrking, Gunnhild Skjefstad. Nærøy kommune 68. Leia boligfelt i Ottersøy reguleringsplan. 69. Gnr.32/1, regulering av 2 hyttefelt Bølfjellet og Eidstøa. 70. Gnr.81/1 Eidshaugvatnet høydebasseng og pumpestasjon. 71. Gnr. 61/2 fradeling av eiendom, boligtomt. 72. Gnr.14/17 Rørvik fradeling av eiendom, boligtomt. 73. Marøy fradeling ev eiendom, tomt til forretningsformål. 74. Gnr. 96/7 oppføring av mast og hytte for radioutstyr, NTE Bredbånd AS. 75. Gnr. 14/26 oppføring av stolpe og skap, NTE Bredbånd AS. 76. Gnr. 4/11 nydyrking, Roald Arne Sørå. 77. Gnr. 61/16 nydyrking, Knut Inge Finne. 78. Gnr. 33/5 nydyrking, Ole Jørgen Stavang. Rana kommune 79. Gnr. 94/6 fradeling av eiendom, hyttetomt. 80. Gnr. 195/10 Helgå fradeling av eiendom, nausttomt. 81. Gnr. 192/7 fradeling av eiendom, 2 hyttetomter og 1 nausttomt. 82. Gnr. 143/1 fradeling av eiendom, boligtomt. 83. Gnr. 127/1,2 fradeling av eiendom, bolitomt. 84. Gnr. 171/6 nydyrking, Kåre Martin Gjesbakk. 85. Steinneset inngjerding av beiteområde for sau. Rødøy kommune 86. Staulen hytteområde reguleringsplan. 87. Renga Sør Biomasseendring, Nova Sea AS. 88. Storstrompen biomasseendring, Marine Harvest Norway AS. Saltdal commune 89. Gnr. 25/21 Storengdalen oppføring av hytte, Roald Ingvaldsen. 90. Gnr. 30/1 Nordnes gård oppføring av gjeterbu. Skjerstad kommune 91. Gnr. 34/4 Tapstad vest hyttefelt reguleringsplan. Steigen kommune 92. Gnr. 22/24 Andershågen steinuttak. Sømna kommune 93. Gnr. 27/1,35 nydyrking, Olav Folgerø.

4 94. Gnr. 50/16 nydyrking, Thomas Brekk. 95. Gnr. 26/1 nydyrking, Tora Frilstad. 96. Laksvika biomasseendring, Nova Sea AS. 97. Sømnesbergan reguleringsendring, rorbuleiligheter og flytebrygge. Sørfold kommune 98. Nakken hyttefelt reguleringsplan. 99. Styrkesnes hyttefelt reguleringsplan. 100.Røsvik Havn reguleringsplan. 101.Gnr. 86/3 og 87/3 Sildhopvatnet fradeling av eiendom. 102.Gnr. 5/1 Haukenes flytebrygge med landgang. 103.Gnr. 52/59 Hellvika flytebrygge med landgang. 104.Gnr. 64/4 Kines forlengelse av eksisterende kai/flytebrygge. 105.Gnr. 24/9 oppføring av basestasjon for mobilkommunikasjon. Tysfjord kommune 106. Hundholmen hyttefelt reguleringsplan Lakshågen/Svenskegruva inngjerding av område, konfliktdempende tiltak. Vefsn kommune 108. Gnr. 132/1 fradeling av eiendom, tomt til Vefsn Røde kors Gnr. 172/1 Ømmervassbukt fradeling av eiendom, boligtomt Gnr. 151/1 nydyrking, Steinar Storrem Gnr. 184/1,3 og 172/3,4 nydyrking, Tove Jakobsen. Vevelstad kommune 112. Gnr. 2/1 Hesstun deling av eiendom 113. Gnr. 19/1 Kilmark deling av eiendom Gnr. 13/1 nydyrking, Vistnes Korsvik Samdrift. Steigen, Hamarøy og Tysfjord kommune 115. Oppsetting av gjerde og rydding av skog miljøtiltak i landbruket Børgefjell/Byrkije nasjonalpark forvaltningsplan Skillingsåsen-Bergvatnet og Svartvatnet i Nærøy kommune verneplan Fylkesdelplan for etablering av vindmøller i Nordland. KRAFTVERKER Beiarn kommune 119. Kovdisåga kraftverk. Brønnøy kommune 120. Kjelvika kraftverk i Tosenfjorden. Gildeskål kommune 121. Vannuttak settefiskanlegg Sundsfjord. Hemnes kommune 122. Mølnbekken kraftverk planendring. Leirfjord kommune 123. Øvre Forsland kraftverk Vassenden kraftverk. Lurøy kommune

5 125. Sleneset vindkraftverk tilleggsutredninger. Lurøy og Rødøy kommune 126. Smibelg og Storåvatn kraftverk planendring. Vefsn kommune 127. Mosjøen vindkraftverk. Vilhelmina kommune Sverige 128. Vindkraftverk i Stekenjokk. VEIER Bindal kommune 129. Hattvikveien landbruksvei, Plahtes eiendommer Karigalgveien landbruksvei, Knut Arne Busch Søbergsmyrveien, Storåveien, Seterbuktveien og Grønvikveien skogsveier, Plathes eiendommer. Bodø kommune 132. Sommermarkaveien, Hestvikveien, Skardstadveien, Kvantoveien, Tirifjellvassveien, Skipmannvikveien skogsveier RV.80 Mjøneskleiva reguleringsplan. Fauske kommune 134. Stranda-Røvik, reguleringsplan for gang- og sykkelvei. Grane kommune 135. E6 Brattåsen Lien, kommunedelplan Landbruksvei mot Pilfjellet, Per Magne Fellingfors, Erik Paulsen og Svein Paulsen. Hattfjelldal kommune 137. Traktorvei, Morten Grolid Landbruksvei Bernt Vollan. Hemnes kommune 139. RV.808 Åsen Torvet, reguleringsplan Landbruksvei på Mula, Jernbaneverket Traktorvei på Bryggfjell i Leirskardalen, Vidar Tverå Trakorvei fra gården Svebakken, Ståle Bech Heststokklia skogsvei på Meland i Leirskardalen, Olav Mediå Hoggstveien landbruksvei, Håvard Løkaas. Meløy kommune 145. RV.17 Storvika Reppen, kommunedelplan Lille Hopsveien, Indre Bjærangveien, Holandsvikveien 7, Kvassnesveien, Almliveien skogsveier. Nesna kommune 147. Torvsjåveien skogsvei, Åge Herseth. Nærøy kommune 148. Haugaveien landbruksvei, Ivar Haug og Trond Evensen Stevikengveien landbruksvei, Kjell Brevik Landbruksvei Olav Ingar Finne og Jakob Finne Svartholliveien traktorvei på Lundseng. Rana kommune 152. Traktorvei Roger Sandhei. Rødøy kommune 153. Dyråsveien landbruksvei.

6 154. Storliveien landbruksvei på Stensland. Saltdal kommune 155. Kvanndalsrantveien landbruksvei Legdaveien landbruksvei, Bjørg Unosen Fjellengslettveien landbruksvei, Stian Bentsen. Steigen, Tysfjord og Hamarøy kommune 158. Lidarendeveien, Stordalsveien, Geithågveien skogsveier Sømna kommune 159. Mobergveien landbruksvei, Roald Abrahamsen. Vefsn kommune 160. Greinbakken, Resaveien, Forsmoveien, Støttarveiene, Skog jernbanevei, Seterliveien, Setermyrveien og Myrbakkedalveien landbruksveier /2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen Stenvoll. Herøy kommune Innstilling: Områdestyret fremmer innsigelse til Forslag til reguleringsplan for del av eiendommen gnr Stenvoll på Tenne i Herøy kommune Begrunnelse: Campingområde vil komme i konflikt med adkomst til tradisjonell svømmelei over Andøysundet og ut på Andøya, naustområde vil også kunne komme i konflikt med flyttlei mellom Herøy og Tenna. Jfr. lov om reindrift 22 er det ikke lov å gjennomføre tiltak som kan stenge reindriftens flyttleier. Vedtak: Innstillingen til vedtak enstemmig vedtatt. 12/2008: Forslag til reguleringsplan for Sandsjøen hyttefelt. Sømna kommune Innstilling: Områdestyret i Nordland fremmer innsigelse til Reguleringsplan for Sandsjøen Begrunnelse Reguleringsplan for Sandsjøen vil komme i konflikt med vinterbeiter i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Dette vil medføre tap av minimumsbeiter og økte problemer med å holde rein unna innmark i sørlige deler av Sømna. Vinterbeiter er en minimumsfaktor, og Jillen- Njaarke er utsatt for et stort press som følge av blant annet nydyrking, hyttebygging, og planer om store utvidelser i Brønnøy Kalk. Nedbygging av vinterbeiter vil også kunne medføre større konkurranse om vinterbeitene mellom de 2 driftsgruppene i distriktet, og til slutt en reduksjon i produksjonen. Vedtak: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

7 13/2008: NOU 2007:13 Den nye sameretten. Arbeidsplan for behandling i områdestyret Dokumenter: 1. Høringsbrev av fra Justisdepartementet Ved brev av har Justisdepartementet sendt Samerettsutvalgets utredning NOU 2007:13 på høring. Reindriftsforvaltningen er høringsinstans og blir anmodet om å inngi uttalelse innen fristen Ut fra diskusjonen på områdestyremøtet 17. april har reindriftsagronomen forstått det slik at områdestyret i Nordland ønsker å avgi egen uttalelse. Reindriftsstyret skal også avgi uttalelse. Nedenfor presenteres en kort oversikt over lovforslag som er aktuelle å omtale i en uttalelse. Bakgrunn for utredningen Utvalgets mandat er å utrede rettighetsforhold knyttet til bruken av land og vann fra og med Troms fylke og sørover. Utredningen har munnet ut i en rekke lovforslag og forslag til endringer i eksisterende lover. Et av hovedformålene med utvalget er å sikre at statens folkerettslige forpliktelser overfor samene blir ivaretatt. Utredningen tar også sikte på å avklare rettighetsforhold til den øvrige befolkningen. I denne gjennomgangen er flertallsforslaget omtalt. Videre er kun de lovforslag som angår Reindriftsforvaltningens saklige forvaltningsområde medtatt. Følgende nye lover foreslås innført: - lov om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter til grunn og naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene fra og med Troms fylke og sørover (kartleggings- og anerkjennelsesloven) - lov om rettsforhold og disponering over grunn og naturressurser på Hålogalandsallmenningens grunn i Nordland og Troms (hålogalandsloven) - lov om saksbehandling og konsultasjoner ved tiltak som kan få virkning for naturgrunnlaget i tradisjonelle samiske områder (saksbehandlings- og konsultasjonsloven) o Denne medfører endringer i en rekke forvaltningslover hvor tradisjonelle samiske områder kan bli berørt Følgende lover er foreslått endret i større eller mindre grad på bakgrunn av utredningen - lov om utnytting av rettar og lunnande m.m. i statsallmenningane (fjellova) - lov om friluftslivet (friluftsloven) - lov om reindrift (reindriftsloven)

8 Forslag til endringer i Reindriftsloven - 3 Innta reservasjon for ILO-konvensjonen - 4 presisering av at reindriftsrett i det samiske reinbeiteområde innebærer visse avledede rettigheter, samt presisering av ekspropriasjonsvernet - 7 Utdyping av at ekspropriasjonshjemmel gjelder samisk reindrift fredningsbestemmelsene i annet og tredje ledd foreslås opphevet - 21 hjemmel for å omdisponere gjeterhytter foreslås lagt til grunneier, områdestyre og vedkommende siida - 23 (motorferdsel) annet ledd utelates og inntas i bruksreglene - 24 liberalisering av retten til å sette opp gjerder, tilstrekkelig med eget rettsgrunnlag - 25 liberalisering av retten til å hente ut trevirke - 26 utvidelse/liberalisering av retten til jakt, fangst og fiske, samt dissenterende forslag om fjerde og femte ledd ang. elgjakten - 63 innta en særlig bestemmelse om å hensynta reindrift som servitutt jf. første ledd, samt varslingsplikt ved tiltak som kan være til skade, jf. tredje ledd og 68 slås sammen: omfattende endring i ordlyd, samt fritak for solidarisk ansvar under visse forutsetninger - ny bestemmelse om adressat for skadeansvar - fritak for erstatning ved uinngjerdet nydyrking Ny forvaltningsmodell for gjenværende statsgrunn i Nordland og Troms - opprettelsen av Hålogalandsallmenningen m/ to av seks representanter fra Sametinget, resterende fra Troms og Nordland fylke - opprette inntil seks utøvende regionale styrer. Disse skal også kunne forvalte utnyttelsen av jakt, fangst og fiske innenfor alminnelige regler. Forvaltning av reindrift sør for Nordland - Flertallet foreslår at det innføres en regel i fjelloven om at fjellstyrene i områder hvor det drives samisk reindrift, skal være to medlemmer med vararepresentanter for dem som har rett til å utøve slik reindrift. Organisering av arbeidet frem mot høringsuttalelser Reindriftssjefen har satt ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med samerettsutvalgets innstilling. Arbeidsgruppen består jurister og reindriftsagronomer. Arbeidsgruppens mål vil være å samordne innspill og komme med forslag til en uttalelse på vegne av Reindriftsforvaltningen. Reindriftsstyret skal også behandle saken og komme med uttalelse i slutten av januar Innen den tid er det ønskelig at samtlige områdestyrer har kommet med sine uttalelser. Samerettsutvalgets innstilling er omfattende og har flere ulike forslag som berører reindriften. Tidlig på høsten bør man derfor være kommet så langt at man har identifisert hvilke forslag som er viktig å vurdere i forhold til reindrift.

9 Områdestyret i Nordland skal ha møte i september og november. Reindriftsagronomen foreslår at områdestyrets uttalelse blir behandlet på møtet i november. Men allerede på møtet i september bør områdestyret få presentert et forslag over hvilke temaer som bør behandles i uttalelsen og en synliggjøring av problemstillinger. Saken ble drøftet av områdestyret. 14/2008: Hundekjøring i reinbeitedistrikt. Forholdet til reindriften Dokumenter: 1. Brev fra Balvatn reinbeitedistrikt av Bakgrunn: Reindriftsforvaltningen får til tider melding fra reineiere om at reinen forstyrres av ferdsel med hund og da spesielt kjøring med hundespann. Denne typen ferdsel foregår på en tid av året da reinen er sårbar for forstyrrelser. Det er begrenset tilgang på næring, og det kan være energikrevende for reinen å trekke unna. Spesielt er dette et problem når simlene nærmer seg slutten av drektigheten og kalvingen nærmer seg. Denne perioden er også fin for hundekjørerne, dagene blir lengre og det kan være mye sol og fint i fjellet på slutten av sesongen. I for eksempel Balvatn reinbeitedistrikt, har reinen vårbeite og kalvingsområde i et svært attraktivt område for hundekjørerne. Det er også plassert en mye brukt turisthytte på et sentralt knutepunkt for reindriften, og avstanden er kort til en av Nordlands største konsentrasjoner av fritidshytter. Det er således mye ferdsel i området, men hundespann er spesielt problematisk fordi de ofte lager mye lyd og vekker reinens fluktinstinkt i stor grad. Det synes å være et økende miljø for hundekjøring og enkelte steder er det etablert klubber for dette. De fleste som kjører med hundespann er vante friluftsfolk som ønsker å kjøre fritt i fjellet, noe som gjør at forstyrrelsene spres over større områder. Forholdet mellom hundekjørerne og reineierne har til tider vært noe anstrengt, men dette synes å fungere bedre der det er en god dialog og en klarer å skape gjensidig forståelse for rettigheter og behov. Hundekjørernes rett til å ferdes i fjellet antas beskyttet i friluftsloven selv om kjøring med hund ikke nevnes konkret. Vilkåret er at ferdselen skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet (jfr. friluftsloven 2 og 11). 11 gir berettiget bruker en viss adgang til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller utsetter berettigede interesser for skade eller ulempe. Friluftsloven gir også visse muligheter for kommunen til å regulere ferdselen i samråd med grunneier og fylkesmann (Jfr. friluftsloven 15 og 16). Det er også verd å merke seg at rettigheter etter friluftsloven kan begrenses etter annet lovverk (jfr. friluftsloven 19). Iflg. hundeloven 7 skal hundeholder se til at hunden ikke unødig uroer eller skremmer rein, selv om den er under kontroll eller bundet. Reinens eier kan kreve at hund som uroer rein blir holdt innestengt mens rein blir flyttet forbi bosted, seter eller hytte. Fylkesmannen gis også

10 mulighet til ved forskrift å gi pålegg om at hunder skal holdes i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet når hensynet til reindriften tilsier det. Iflg. Reindriftsloven 65 pålegges ferdende i område hvor rein beiter å vise hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under beiting, flytting mv. Det pålegges å vise særlig hensyn i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skilling og slakting. Også uaktsom overtredelse er straffbart. Reindriftsloven 66 statuerer objektivt ansvar for skade, utgift og ulempe som reineier påføres ved at hunden urettmessig jager eller skremmer reinen. Ferdsel med hund i fjellet er således ikke helt fri, men underlagt en del restriksjoner. De skjønnsmessige begreper gjør det imidlertid vanskelig å praktisere slike bestemmelser. Hvor langt må en hundekjører strekke seg for å vise hensyn og opptre varsomt? Er det tilstrekkelig å være årvåken og styre unna dersom en oppdager rein i nærheten, eller må en holde seg helt borte fra et større område hvor det kan være rein? Hva innebærer det at det bare er unødvendige forstyrrelser som er ulovlig? Iflg. forarbeidene til revisjon av reindriftsloven i synes det å være lite ønske om en innstramming i den alminnelige frie ferdselen. Områdestyrets myndighet etter reindriftsloven 65, 2.ledd. Etter denne bestemmelsen kan områdestyret, etter anmodning fra distriktsstyre eller reineier, stille vilkår for, eller nedlegge tidsbegrenset forbud mot større arrangement, idrettsstevne, jakthundprøve eller liknende virksomhet som kan være til særlig skade for reindriften. Vedtaket må gjelde et bestemt angitt område og kan bare fattes etter at grunneier og kommune er hørt. Der vedtaket gjelder et konkret arrangement, skal også arrangør høres. Opprekningen av hvilke arrangementer som faller inn under bestemmelsen er ikke utfyllende, men den gir likevel en pekepinn om hva lovgiver har tenkt på. Slik vi forstår bestemmelsen må det dreie seg om en form for arrangement med en viss organisering. Dersom virksomheten skjer i regi av en forening eller som ledd i en næringsvirksomhet kan dette tale for at det faller inn under kategorien. Det samme dersom virksomheten er kunngjort eller det foregår noen form for påmelding. Loven bruker også uttrykket større arrangement, noe som tilsier at selv arrangementer og organisert virksomhet må ha et visst omfang for å komme inn under bestemmelsen. Til en viss grad må kanskje dette kunne sees litt i sammenheng med begrepet særlig skade for reindriften, slik at jo større skaden for reindriften er, jo mindre krav stilles det til størrelsen på arrangementet. Etter vårt syn vil et hundeløp åpenbart være blant de typer arrangement som faller inn under bestemmelsen, mens en enslig hundekjører på tur neppe kommer i denne kategorien. Vilkår eller forbud må altså gjelde et bestemt angitt område og tidsrom, og vedtaket må begrunnes konkret med hensyn til de særlige skadevirkninger for reindriften.

11 Den frie ferdselen står sterkt i Norge, både politisk og lovmessig, og bakgrunnen for en begrensning av den frie ferdselen i denne sammenhengen er å hindre særlig skade for reindriften. Et evt. inngrep fra områdestyret bør derfor være grunnet på en stor grad av visshet om at det/de aktuelle arrangement vil ha betydelig og konkret negativ virkning for reindriften, og dette må også komme klart frem i vedtaket. I forhold til saksbehandlingen skal grunneier, kommune og evt. arrangør høres før vedtak treffes. Sekretariatet må derfor sende forslag til vedtak ut på høring som et ledd i saksforberedelsen slik at evt. merknader foreligger når områdestyret skal behandle saken. Vedtak kan påklages til reindriftsstyret. Overtredelse kan straffes i medhold av reindriftslovens 80. Behandling i områdestyret: Reindriftsforvaltningen ønsker en diskusjon om hvordan områdestyret ser på sin rolle i denne sammenhengen, og vi har invitert Balvatn reinbeitedistrikt til å delta under behandlingen av denne saken. Dette for å bidra med en beskrivelse av problemstillingen og for å være tilgjengelig for spørsmål. Saken ble drøftet av områdestyret. 15/2008: Eventuelt

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Telefonmøte Møtedato 31. oktober 28 Motebok Fra kl. 11 Til kl. 11 45 Blad 1 cur 4o Medlemmer Arild Pettersen Inga Leder (angi evt. Kristina J. Eira

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING

SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING av Eva Josefsen Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Kautokeino 2003 1 Forord Denne utredningen er en presentasjon av et lite knippe av lovgivning,

Detaljer

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 - Telefaks: 73 58 05 01 http://www.naturforvaltning.no DN-HÅNDBOK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke Miljøverndepartementet Miljøvernminister: Helen Bjørnøy KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: 2005/568 Dato: 8.12.2006 Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Sak nr. 02/11 Referatsaker Vedtak - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser Nohr-Con AS

Detaljer

Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann

Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann NOTAT Til Fra Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann Ingvild Bråthen og Johan Fredrik Remmen Dato 3. juni 2013 Ansvarlig advokat Remmen Johan

Detaljer

Innspill til reguleringsplan for Kvitberget Dolomittuttak ved offentlig ettersyn

Innspill til reguleringsplan for Kvitberget Dolomittuttak ved offentlig ettersyn Innspill til reguleringsplan for Kvitberget Dolomittuttak ved offentlig ettersyn Fylkesmannen i Nordland Det er registrert og kartlagt et kalkskogområde i planområdet. I DN-håndbok 13-1999 er kalkskog

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring Norges Naturvernforbund Mariboesgt 8 0183 Oslo Oslo 19.september 2014 Klima og Miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Deres Ref: 14/523 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Detaljer

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Fastsatt av Sametinget 24. mai 2007 og godkjent av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11. juni

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 08.03.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

Kartlegging av konflikter i vernede områder i Nordland

Kartlegging av konflikter i vernede områder i Nordland N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1005/2008 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 50 Prosjekt nr: 1031 Prosjekt tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 08.03.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

reinbeitedistrikt, Røssågen/Toven reinbeitedistrikt, Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Byrkije reinbeitedistrikt.

reinbeitedistrikt, Røssågen/Toven reinbeitedistrikt, Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Byrkije reinbeitedistrikt. Vedlegg B Konsesjonssøknad og søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse, ble sendt på høring 4. februar 2014. Fristen for å komme med merknader ble satt til 24. mars 2014. Hemnes, Vefsn, Grane, Bindal,

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Sissel Elisabet Slapgård Tlf. direkte: 74 16 80 23 E-post: ses@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 22.12.2010 Vår ref.: 2007/2689 Arkivnr: 421.3 Innherred samkommune

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer