11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen Stenvoll. Herøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen Stenvoll. Herøy kommune"

Transkript

1 Områdestyret i Nordland Møte 4. juni 2008 kl på Fauske hotell, Fauske SAKSLISTE: 9/ 2008: Godkjenning av innkalling og saksliste 10/2008: Referater 11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen Stenvoll. Herøy kommune 12/2008: Forslag til reguleringsplan for Sandsjøen hyttefelt. Sømna kommune 13/2008: NOU 2007:13 Den nye sameretten. Arbeidsplan for behandling i områdestyret 14/2008: Hundekjøring i reinbeitedistrikt. Forholdet til reindriften 15/2008: Eventuelt Saker behandlet på møte: 9/ 2008: Godkjenning av innkalling og saksliste 10/2008: Referater Referater Plan og byggesaker Alstahaug kommune 1. Gnr. 39/26 - steinuttak på Siva`s eiendom på Strendene. 2. Gnr. 33/1 nydyrking, Harald Dalen. 3. Gnr. 17/7 - nydyrking, Petter Herigstad. 4. Gnr. 84/153 - nydyrking, Eirik Fjelldal. 5. Gnr. 80/1 nydyrking, Lisbeth Skagen. Ballangen kommune 6. Gnr. 70/38 Porsøya reguleringsplan. 7. Gnr. 57/1 Favnvedberget hyttegrend reguleringsplan. 8. Gnr. 56/13 Pippira Siida samisk tun i Kalvås bebyggelsesplan. Beiarn kommune 9. Gnr. 16 Larsos, Beiarfjellet reguleringsplan for fritidsboliger. Bindal kommune 10. Gnr.46/1 fradeling av tomt til fritidshus, Brynjulf Strand 11. Gnr. 8/1 fradeling av naust, Johan Martin Otervik. Bodø kommune 12. Planprogram for kommunedelplan Ytre Havn

2 13. Gnr.231/2 Kvarv hyttefelt reguleringsplan. 14. Austerli hyttefelt reguleringsplan. 15. Gnr. 114/106 Mjønes dispensasjon for oppføring av hytte, Preben Koch. 16. Gnr. 49/33 Mosti, Soløyvannet dispensasjon for bygging av fritidsbolig. 17. Gnr. 114/74 Gamøyran bruksendring av hytte til bolig, Stig Jensen. 18. Gnr. 235/50 Øvrevoll dispensasjon for fradeling av eiendom. 19. Gnr. 26/50 Myklebostad fradeling av eiendom, boligtomt. 20. Gnr. 15/1 Fenes, Landegode fradeling av eiendom, fritidsbruk. 21. Gnr. 117/9 Naurstad fradeling av eiendom, boligtomt. 22. Gnr. 129/2 Misten, Kjerringøy fradeling av eiendom, fritidsbolig. 23. Gnr. 127/49 Fagernes, Fjære på Kjerringøy fradeling av 3 tomter til fritidsboliger. 24. Gnr. 91/10 Marvoll fradeling av eiendom, fritidsbolig. 25. Gnr. 95/2, steinbrudd i Hogndalen reguleringsplan. Brønnøy kommune 26. Gnr. 142/4 Hilstadfjellet hyttegrend reguleringsplan. 27. Gnr. 109/35 Fjelltun på Mo omdisponering fra jordbruksformål til Golf. 28. Gnr. 109/35 Fjelltun fradeling av eiendom, næringsformål. Dønna kommune 29. Kommuneplanens arealdel med kystsoneplan Gnr. 20/4 Løkta, Stagarneset hyttefelt reguleringsplan. Fauske kommune 31. Innfallsport Fridalen reguleringsplan 32. Motfylling/massedeponi ved Strømsnes reguleringsplan. 33. Jon-Inge Eliassen utgraving på bakside av hytte, Saaki i Sulitjelma. Gildeskål kommune 34. Gnr. 15 Oterstranda, Solbakken hytteområde reguleringsplan. 35. Framnesheia hytteområde reguleringsplan. 36. Nestskjæret biomasseendring, Marine Harvest Norway AS. 37. Miljøtiltak i jordbruket gjerde og beiteprosjekt. Grane kommune 38. Svenningvatn hytteområde trekking av innsigelse. 39. Gnr. 63/218 Tomasvatn oppsetting av redskapsbu ved eksisterende hytte, 40. Gnr. 62/3 Majahaug oppsetting av fritidsbolig. 41. Gnr. 56/1, oppsetting av sikringshytte for Forsvarsbygg på Breiskarfjell. 42. Gnr. 51/1, bru over Stavasselva. 43. Gnr. 65/1,2 Fiplingdalen utvidelse av masseuttak. Hamarøy kommune 44. Gnr. 26/40 ny bebyggelse på Bergvik. 45. Gnr. 114/3 Sagfossen, Tømmernes - oppføring av tilbygg til eksisterende hytte. 46. Gnr. 116/2 Strindneset fradeling av eiendom, boligtomt. 47. Gnr. 77/1 Kalvågvatnet fradeling av eiendom, hyttetomt. 48. Gnr. 105/8 nydyrking, Elin Jentoft Solberg. Hattfjelldal kommune 49. Gnr. 4/1 nydyrking, Even Andrè Hagen. Hemnes kommune 50. Haganeset hytteområde reguleringsplan. 51. Ytre Valneset hytteområde, Røssvatn bebyggelsesplan. 52. Gnr. 7/9 Dalan-Lervik, bygging av fritidsbolig, Petra Eline Brun. 53. Gnr.118/7 Granskogli bygging av ny fritidsbolig. 54. Gnr. 157/3, fradeling av fritidsbolig, Jonny Tustervatn.

3 Herøy kommune 55. Gnr. 1/10 Sandvær fradeling av eiendom, boligtomt. 56. Gnr. 26/4,31 Brasøy fradeling av eiendom, fritidsboliger og naust. 57. Gnr. 26/10, fradeling av eiendom, tilleggsareal til fritidsbolig og sjøtomt. 58. Almenning Øst - produksjon av torsk, Termar Sea Farm ASA. Lurøy kommune 59. Guravika hytteområde reguleringsplan. 60. Gnr. 34/3,5,6 Olvika hytteområde reguleringsplan. 61. Kokvik - fradeling av eiendom, hyttetomter. Narvik kommune 62. Gnr. 91/1 Caihnavagge oppsetting av uthus. 63. Gnr. 92/1 Skoaddejavvre, Skjomenfjellet oppsetting av uthus. Nesna kommune 64. Sørvollen reguleringsplan, barnehage og boligtomter. 65. Nesna tettsted reguleringsplan. 66. Gnr. 50/4 på Skogsøya reguleringsplan, fritidsbebyggelse og båtplass. 67. Gnr. 4/8 nydyrking, Gunnhild Skjefstad. Nærøy kommune 68. Leia boligfelt i Ottersøy reguleringsplan. 69. Gnr.32/1, regulering av 2 hyttefelt Bølfjellet og Eidstøa. 70. Gnr.81/1 Eidshaugvatnet høydebasseng og pumpestasjon. 71. Gnr. 61/2 fradeling av eiendom, boligtomt. 72. Gnr.14/17 Rørvik fradeling av eiendom, boligtomt. 73. Marøy fradeling ev eiendom, tomt til forretningsformål. 74. Gnr. 96/7 oppføring av mast og hytte for radioutstyr, NTE Bredbånd AS. 75. Gnr. 14/26 oppføring av stolpe og skap, NTE Bredbånd AS. 76. Gnr. 4/11 nydyrking, Roald Arne Sørå. 77. Gnr. 61/16 nydyrking, Knut Inge Finne. 78. Gnr. 33/5 nydyrking, Ole Jørgen Stavang. Rana kommune 79. Gnr. 94/6 fradeling av eiendom, hyttetomt. 80. Gnr. 195/10 Helgå fradeling av eiendom, nausttomt. 81. Gnr. 192/7 fradeling av eiendom, 2 hyttetomter og 1 nausttomt. 82. Gnr. 143/1 fradeling av eiendom, boligtomt. 83. Gnr. 127/1,2 fradeling av eiendom, bolitomt. 84. Gnr. 171/6 nydyrking, Kåre Martin Gjesbakk. 85. Steinneset inngjerding av beiteområde for sau. Rødøy kommune 86. Staulen hytteområde reguleringsplan. 87. Renga Sør Biomasseendring, Nova Sea AS. 88. Storstrompen biomasseendring, Marine Harvest Norway AS. Saltdal commune 89. Gnr. 25/21 Storengdalen oppføring av hytte, Roald Ingvaldsen. 90. Gnr. 30/1 Nordnes gård oppføring av gjeterbu. Skjerstad kommune 91. Gnr. 34/4 Tapstad vest hyttefelt reguleringsplan. Steigen kommune 92. Gnr. 22/24 Andershågen steinuttak. Sømna kommune 93. Gnr. 27/1,35 nydyrking, Olav Folgerø.

4 94. Gnr. 50/16 nydyrking, Thomas Brekk. 95. Gnr. 26/1 nydyrking, Tora Frilstad. 96. Laksvika biomasseendring, Nova Sea AS. 97. Sømnesbergan reguleringsendring, rorbuleiligheter og flytebrygge. Sørfold kommune 98. Nakken hyttefelt reguleringsplan. 99. Styrkesnes hyttefelt reguleringsplan. 100.Røsvik Havn reguleringsplan. 101.Gnr. 86/3 og 87/3 Sildhopvatnet fradeling av eiendom. 102.Gnr. 5/1 Haukenes flytebrygge med landgang. 103.Gnr. 52/59 Hellvika flytebrygge med landgang. 104.Gnr. 64/4 Kines forlengelse av eksisterende kai/flytebrygge. 105.Gnr. 24/9 oppføring av basestasjon for mobilkommunikasjon. Tysfjord kommune 106. Hundholmen hyttefelt reguleringsplan Lakshågen/Svenskegruva inngjerding av område, konfliktdempende tiltak. Vefsn kommune 108. Gnr. 132/1 fradeling av eiendom, tomt til Vefsn Røde kors Gnr. 172/1 Ømmervassbukt fradeling av eiendom, boligtomt Gnr. 151/1 nydyrking, Steinar Storrem Gnr. 184/1,3 og 172/3,4 nydyrking, Tove Jakobsen. Vevelstad kommune 112. Gnr. 2/1 Hesstun deling av eiendom 113. Gnr. 19/1 Kilmark deling av eiendom Gnr. 13/1 nydyrking, Vistnes Korsvik Samdrift. Steigen, Hamarøy og Tysfjord kommune 115. Oppsetting av gjerde og rydding av skog miljøtiltak i landbruket Børgefjell/Byrkije nasjonalpark forvaltningsplan Skillingsåsen-Bergvatnet og Svartvatnet i Nærøy kommune verneplan Fylkesdelplan for etablering av vindmøller i Nordland. KRAFTVERKER Beiarn kommune 119. Kovdisåga kraftverk. Brønnøy kommune 120. Kjelvika kraftverk i Tosenfjorden. Gildeskål kommune 121. Vannuttak settefiskanlegg Sundsfjord. Hemnes kommune 122. Mølnbekken kraftverk planendring. Leirfjord kommune 123. Øvre Forsland kraftverk Vassenden kraftverk. Lurøy kommune

5 125. Sleneset vindkraftverk tilleggsutredninger. Lurøy og Rødøy kommune 126. Smibelg og Storåvatn kraftverk planendring. Vefsn kommune 127. Mosjøen vindkraftverk. Vilhelmina kommune Sverige 128. Vindkraftverk i Stekenjokk. VEIER Bindal kommune 129. Hattvikveien landbruksvei, Plahtes eiendommer Karigalgveien landbruksvei, Knut Arne Busch Søbergsmyrveien, Storåveien, Seterbuktveien og Grønvikveien skogsveier, Plathes eiendommer. Bodø kommune 132. Sommermarkaveien, Hestvikveien, Skardstadveien, Kvantoveien, Tirifjellvassveien, Skipmannvikveien skogsveier RV.80 Mjøneskleiva reguleringsplan. Fauske kommune 134. Stranda-Røvik, reguleringsplan for gang- og sykkelvei. Grane kommune 135. E6 Brattåsen Lien, kommunedelplan Landbruksvei mot Pilfjellet, Per Magne Fellingfors, Erik Paulsen og Svein Paulsen. Hattfjelldal kommune 137. Traktorvei, Morten Grolid Landbruksvei Bernt Vollan. Hemnes kommune 139. RV.808 Åsen Torvet, reguleringsplan Landbruksvei på Mula, Jernbaneverket Traktorvei på Bryggfjell i Leirskardalen, Vidar Tverå Trakorvei fra gården Svebakken, Ståle Bech Heststokklia skogsvei på Meland i Leirskardalen, Olav Mediå Hoggstveien landbruksvei, Håvard Løkaas. Meløy kommune 145. RV.17 Storvika Reppen, kommunedelplan Lille Hopsveien, Indre Bjærangveien, Holandsvikveien 7, Kvassnesveien, Almliveien skogsveier. Nesna kommune 147. Torvsjåveien skogsvei, Åge Herseth. Nærøy kommune 148. Haugaveien landbruksvei, Ivar Haug og Trond Evensen Stevikengveien landbruksvei, Kjell Brevik Landbruksvei Olav Ingar Finne og Jakob Finne Svartholliveien traktorvei på Lundseng. Rana kommune 152. Traktorvei Roger Sandhei. Rødøy kommune 153. Dyråsveien landbruksvei.

6 154. Storliveien landbruksvei på Stensland. Saltdal kommune 155. Kvanndalsrantveien landbruksvei Legdaveien landbruksvei, Bjørg Unosen Fjellengslettveien landbruksvei, Stian Bentsen. Steigen, Tysfjord og Hamarøy kommune 158. Lidarendeveien, Stordalsveien, Geithågveien skogsveier Sømna kommune 159. Mobergveien landbruksvei, Roald Abrahamsen. Vefsn kommune 160. Greinbakken, Resaveien, Forsmoveien, Støttarveiene, Skog jernbanevei, Seterliveien, Setermyrveien og Myrbakkedalveien landbruksveier /2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen Stenvoll. Herøy kommune Innstilling: Områdestyret fremmer innsigelse til Forslag til reguleringsplan for del av eiendommen gnr Stenvoll på Tenne i Herøy kommune Begrunnelse: Campingområde vil komme i konflikt med adkomst til tradisjonell svømmelei over Andøysundet og ut på Andøya, naustområde vil også kunne komme i konflikt med flyttlei mellom Herøy og Tenna. Jfr. lov om reindrift 22 er det ikke lov å gjennomføre tiltak som kan stenge reindriftens flyttleier. Vedtak: Innstillingen til vedtak enstemmig vedtatt. 12/2008: Forslag til reguleringsplan for Sandsjøen hyttefelt. Sømna kommune Innstilling: Områdestyret i Nordland fremmer innsigelse til Reguleringsplan for Sandsjøen Begrunnelse Reguleringsplan for Sandsjøen vil komme i konflikt med vinterbeiter i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Dette vil medføre tap av minimumsbeiter og økte problemer med å holde rein unna innmark i sørlige deler av Sømna. Vinterbeiter er en minimumsfaktor, og Jillen- Njaarke er utsatt for et stort press som følge av blant annet nydyrking, hyttebygging, og planer om store utvidelser i Brønnøy Kalk. Nedbygging av vinterbeiter vil også kunne medføre større konkurranse om vinterbeitene mellom de 2 driftsgruppene i distriktet, og til slutt en reduksjon i produksjonen. Vedtak: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

7 13/2008: NOU 2007:13 Den nye sameretten. Arbeidsplan for behandling i områdestyret Dokumenter: 1. Høringsbrev av fra Justisdepartementet Ved brev av har Justisdepartementet sendt Samerettsutvalgets utredning NOU 2007:13 på høring. Reindriftsforvaltningen er høringsinstans og blir anmodet om å inngi uttalelse innen fristen Ut fra diskusjonen på områdestyremøtet 17. april har reindriftsagronomen forstått det slik at områdestyret i Nordland ønsker å avgi egen uttalelse. Reindriftsstyret skal også avgi uttalelse. Nedenfor presenteres en kort oversikt over lovforslag som er aktuelle å omtale i en uttalelse. Bakgrunn for utredningen Utvalgets mandat er å utrede rettighetsforhold knyttet til bruken av land og vann fra og med Troms fylke og sørover. Utredningen har munnet ut i en rekke lovforslag og forslag til endringer i eksisterende lover. Et av hovedformålene med utvalget er å sikre at statens folkerettslige forpliktelser overfor samene blir ivaretatt. Utredningen tar også sikte på å avklare rettighetsforhold til den øvrige befolkningen. I denne gjennomgangen er flertallsforslaget omtalt. Videre er kun de lovforslag som angår Reindriftsforvaltningens saklige forvaltningsområde medtatt. Følgende nye lover foreslås innført: - lov om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter til grunn og naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene fra og med Troms fylke og sørover (kartleggings- og anerkjennelsesloven) - lov om rettsforhold og disponering over grunn og naturressurser på Hålogalandsallmenningens grunn i Nordland og Troms (hålogalandsloven) - lov om saksbehandling og konsultasjoner ved tiltak som kan få virkning for naturgrunnlaget i tradisjonelle samiske områder (saksbehandlings- og konsultasjonsloven) o Denne medfører endringer i en rekke forvaltningslover hvor tradisjonelle samiske områder kan bli berørt Følgende lover er foreslått endret i større eller mindre grad på bakgrunn av utredningen - lov om utnytting av rettar og lunnande m.m. i statsallmenningane (fjellova) - lov om friluftslivet (friluftsloven) - lov om reindrift (reindriftsloven)

8 Forslag til endringer i Reindriftsloven - 3 Innta reservasjon for ILO-konvensjonen - 4 presisering av at reindriftsrett i det samiske reinbeiteområde innebærer visse avledede rettigheter, samt presisering av ekspropriasjonsvernet - 7 Utdyping av at ekspropriasjonshjemmel gjelder samisk reindrift fredningsbestemmelsene i annet og tredje ledd foreslås opphevet - 21 hjemmel for å omdisponere gjeterhytter foreslås lagt til grunneier, områdestyre og vedkommende siida - 23 (motorferdsel) annet ledd utelates og inntas i bruksreglene - 24 liberalisering av retten til å sette opp gjerder, tilstrekkelig med eget rettsgrunnlag - 25 liberalisering av retten til å hente ut trevirke - 26 utvidelse/liberalisering av retten til jakt, fangst og fiske, samt dissenterende forslag om fjerde og femte ledd ang. elgjakten - 63 innta en særlig bestemmelse om å hensynta reindrift som servitutt jf. første ledd, samt varslingsplikt ved tiltak som kan være til skade, jf. tredje ledd og 68 slås sammen: omfattende endring i ordlyd, samt fritak for solidarisk ansvar under visse forutsetninger - ny bestemmelse om adressat for skadeansvar - fritak for erstatning ved uinngjerdet nydyrking Ny forvaltningsmodell for gjenværende statsgrunn i Nordland og Troms - opprettelsen av Hålogalandsallmenningen m/ to av seks representanter fra Sametinget, resterende fra Troms og Nordland fylke - opprette inntil seks utøvende regionale styrer. Disse skal også kunne forvalte utnyttelsen av jakt, fangst og fiske innenfor alminnelige regler. Forvaltning av reindrift sør for Nordland - Flertallet foreslår at det innføres en regel i fjelloven om at fjellstyrene i områder hvor det drives samisk reindrift, skal være to medlemmer med vararepresentanter for dem som har rett til å utøve slik reindrift. Organisering av arbeidet frem mot høringsuttalelser Reindriftssjefen har satt ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med samerettsutvalgets innstilling. Arbeidsgruppen består jurister og reindriftsagronomer. Arbeidsgruppens mål vil være å samordne innspill og komme med forslag til en uttalelse på vegne av Reindriftsforvaltningen. Reindriftsstyret skal også behandle saken og komme med uttalelse i slutten av januar Innen den tid er det ønskelig at samtlige områdestyrer har kommet med sine uttalelser. Samerettsutvalgets innstilling er omfattende og har flere ulike forslag som berører reindriften. Tidlig på høsten bør man derfor være kommet så langt at man har identifisert hvilke forslag som er viktig å vurdere i forhold til reindrift.

9 Områdestyret i Nordland skal ha møte i september og november. Reindriftsagronomen foreslår at områdestyrets uttalelse blir behandlet på møtet i november. Men allerede på møtet i september bør områdestyret få presentert et forslag over hvilke temaer som bør behandles i uttalelsen og en synliggjøring av problemstillinger. Saken ble drøftet av områdestyret. 14/2008: Hundekjøring i reinbeitedistrikt. Forholdet til reindriften Dokumenter: 1. Brev fra Balvatn reinbeitedistrikt av Bakgrunn: Reindriftsforvaltningen får til tider melding fra reineiere om at reinen forstyrres av ferdsel med hund og da spesielt kjøring med hundespann. Denne typen ferdsel foregår på en tid av året da reinen er sårbar for forstyrrelser. Det er begrenset tilgang på næring, og det kan være energikrevende for reinen å trekke unna. Spesielt er dette et problem når simlene nærmer seg slutten av drektigheten og kalvingen nærmer seg. Denne perioden er også fin for hundekjørerne, dagene blir lengre og det kan være mye sol og fint i fjellet på slutten av sesongen. I for eksempel Balvatn reinbeitedistrikt, har reinen vårbeite og kalvingsområde i et svært attraktivt område for hundekjørerne. Det er også plassert en mye brukt turisthytte på et sentralt knutepunkt for reindriften, og avstanden er kort til en av Nordlands største konsentrasjoner av fritidshytter. Det er således mye ferdsel i området, men hundespann er spesielt problematisk fordi de ofte lager mye lyd og vekker reinens fluktinstinkt i stor grad. Det synes å være et økende miljø for hundekjøring og enkelte steder er det etablert klubber for dette. De fleste som kjører med hundespann er vante friluftsfolk som ønsker å kjøre fritt i fjellet, noe som gjør at forstyrrelsene spres over større områder. Forholdet mellom hundekjørerne og reineierne har til tider vært noe anstrengt, men dette synes å fungere bedre der det er en god dialog og en klarer å skape gjensidig forståelse for rettigheter og behov. Hundekjørernes rett til å ferdes i fjellet antas beskyttet i friluftsloven selv om kjøring med hund ikke nevnes konkret. Vilkåret er at ferdselen skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet (jfr. friluftsloven 2 og 11). 11 gir berettiget bruker en viss adgang til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller utsetter berettigede interesser for skade eller ulempe. Friluftsloven gir også visse muligheter for kommunen til å regulere ferdselen i samråd med grunneier og fylkesmann (Jfr. friluftsloven 15 og 16). Det er også verd å merke seg at rettigheter etter friluftsloven kan begrenses etter annet lovverk (jfr. friluftsloven 19). Iflg. hundeloven 7 skal hundeholder se til at hunden ikke unødig uroer eller skremmer rein, selv om den er under kontroll eller bundet. Reinens eier kan kreve at hund som uroer rein blir holdt innestengt mens rein blir flyttet forbi bosted, seter eller hytte. Fylkesmannen gis også

10 mulighet til ved forskrift å gi pålegg om at hunder skal holdes i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet når hensynet til reindriften tilsier det. Iflg. Reindriftsloven 65 pålegges ferdende i område hvor rein beiter å vise hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under beiting, flytting mv. Det pålegges å vise særlig hensyn i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skilling og slakting. Også uaktsom overtredelse er straffbart. Reindriftsloven 66 statuerer objektivt ansvar for skade, utgift og ulempe som reineier påføres ved at hunden urettmessig jager eller skremmer reinen. Ferdsel med hund i fjellet er således ikke helt fri, men underlagt en del restriksjoner. De skjønnsmessige begreper gjør det imidlertid vanskelig å praktisere slike bestemmelser. Hvor langt må en hundekjører strekke seg for å vise hensyn og opptre varsomt? Er det tilstrekkelig å være årvåken og styre unna dersom en oppdager rein i nærheten, eller må en holde seg helt borte fra et større område hvor det kan være rein? Hva innebærer det at det bare er unødvendige forstyrrelser som er ulovlig? Iflg. forarbeidene til revisjon av reindriftsloven i synes det å være lite ønske om en innstramming i den alminnelige frie ferdselen. Områdestyrets myndighet etter reindriftsloven 65, 2.ledd. Etter denne bestemmelsen kan områdestyret, etter anmodning fra distriktsstyre eller reineier, stille vilkår for, eller nedlegge tidsbegrenset forbud mot større arrangement, idrettsstevne, jakthundprøve eller liknende virksomhet som kan være til særlig skade for reindriften. Vedtaket må gjelde et bestemt angitt område og kan bare fattes etter at grunneier og kommune er hørt. Der vedtaket gjelder et konkret arrangement, skal også arrangør høres. Opprekningen av hvilke arrangementer som faller inn under bestemmelsen er ikke utfyllende, men den gir likevel en pekepinn om hva lovgiver har tenkt på. Slik vi forstår bestemmelsen må det dreie seg om en form for arrangement med en viss organisering. Dersom virksomheten skjer i regi av en forening eller som ledd i en næringsvirksomhet kan dette tale for at det faller inn under kategorien. Det samme dersom virksomheten er kunngjort eller det foregår noen form for påmelding. Loven bruker også uttrykket større arrangement, noe som tilsier at selv arrangementer og organisert virksomhet må ha et visst omfang for å komme inn under bestemmelsen. Til en viss grad må kanskje dette kunne sees litt i sammenheng med begrepet særlig skade for reindriften, slik at jo større skaden for reindriften er, jo mindre krav stilles det til størrelsen på arrangementet. Etter vårt syn vil et hundeløp åpenbart være blant de typer arrangement som faller inn under bestemmelsen, mens en enslig hundekjører på tur neppe kommer i denne kategorien. Vilkår eller forbud må altså gjelde et bestemt angitt område og tidsrom, og vedtaket må begrunnes konkret med hensyn til de særlige skadevirkninger for reindriften.

11 Den frie ferdselen står sterkt i Norge, både politisk og lovmessig, og bakgrunnen for en begrensning av den frie ferdselen i denne sammenhengen er å hindre særlig skade for reindriften. Et evt. inngrep fra områdestyret bør derfor være grunnet på en stor grad av visshet om at det/de aktuelle arrangement vil ha betydelig og konkret negativ virkning for reindriften, og dette må også komme klart frem i vedtaket. I forhold til saksbehandlingen skal grunneier, kommune og evt. arrangør høres før vedtak treffes. Sekretariatet må derfor sende forslag til vedtak ut på høring som et ledd i saksforberedelsen slik at evt. merknader foreligger når områdestyret skal behandle saken. Vedtak kan påklages til reindriftsstyret. Overtredelse kan straffes i medhold av reindriftslovens 80. Behandling i områdestyret: Reindriftsforvaltningen ønsker en diskusjon om hvordan områdestyret ser på sin rolle i denne sammenhengen, og vi har invitert Balvatn reinbeitedistrikt til å delta under behandlingen av denne saken. Dette for å bidra med en beskrivelse av problemstillingen og for å være tilgjengelig for spørsmål. Saken ble drøftet av områdestyret. 15/2008: Eventuelt

Områdestyret i Nordland

Områdestyret i Nordland Områdestyret i Nordland Møte 29. september 2008 kl. 11.00 på Meyergården hotell, Mo i Rana SAKSLISTE: 16/2008: Referater 17/2008: Årsmelding 2007 18/2008: Reguleringsplan for Børgefjellgrenda. Grane kommune

Detaljer

Møte 18. desember 2007 kl 13.00 på Fauske Hotell Møte 19. desember 2007 kl. 10.00 på Reindriftsforvaltningen Nordlands kontor

Møte 18. desember 2007 kl 13.00 på Fauske Hotell Møte 19. desember 2007 kl. 10.00 på Reindriftsforvaltningen Nordlands kontor Områdestyret i Nordland Møte 18. desember 2007 kl 13.00 på Fauske Hotell Møte 19. desember 2007 kl. 10.00 på Reindriftsforvaltningen Nordlands kontor SAKSLISTE: Sak 30/07: Sak 31/07: Sak 28/07: Sak 32/07:

Detaljer

Journaldato: 28.10.2013-3.11.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 24.10.2013. Klassering: 414.

Journaldato: 28.10.2013-3.11.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 24.10.2013. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.10.2013-3.11.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.11.2013 Befaringsrapport kommunedelplan Onøy/Lurøy Lurøy kommune.

Detaljer

Journaldato: 4.7.2011-8.7.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 11.05.2011. Klassering: NL/YGS

Journaldato: 4.7.2011-8.7.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 11.05.2011. Klassering: NL/YGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.7.2011-8.7.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.07.2011 Anskaffelsesprotokoll - Riving av grensegjerde Skjomfjellet

Detaljer

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 20.08.2010 SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKNING, GNR 84, BNR

Detaljer

Områdestyret for Nordland MØTEBOK

Områdestyret for Nordland MØTEBOK Områdestyret for Nordland MØTEBOK MØTEINFORMASJON Kortversjon Møtested: Tromsø Dato: 25.09.2012 Tid: 09:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Vidar Karlsen Betty Kappfjell Lisbeth Selstad Amundsen

Detaljer

Dokumentdato: 26.10.2009-30.10.2009, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.10.2009.

Dokumentdato: 26.10.2009-30.10.2009, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.10.2009. Journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: - 30.10.2009, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 02.11.2009 Bygginga av Landbruksvei - Leiraveien Narvik kommune. Leiraveien

Detaljer

Journaldato: 5.12.2011-9.12.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.11.2011. Klassering: 212.

Journaldato: 5.12.2011-9.12.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.11.2011. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2011-9.12.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.12.2011 nnhold: Plan for intervjurunde 13. og 14. desember 2011

Detaljer

Journaldato: 11.1.2010-15.1.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.07.2009. Klassering: NL/JVN

Journaldato: 11.1.2010-15.1.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.07.2009. Klassering: NL/JVN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.2010-15.1.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.01.2010 Vedr. målebrev: 1826/gnr.28/bnr.2/fnr.5 Kåte og hytte beliggende

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Journaldato: 18.5.2010-21.5.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 14.05.2010. Klassering: Dok.

Journaldato: 18.5.2010-21.5.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 14.05.2010. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.5.2010-21.5.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.06.2010 nnhold: Begrenset høring - Detaljplan for miljø og landskap

Detaljer

Områdestyret for Nordland MØTEBOK

Områdestyret for Nordland MØTEBOK Områdestyret for Nordland MØTEBOK MØTEINFORMASJON Kortversjon Møtested Fauske Dato 22.06.2011 Tid Kl. 10:30 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Linda Tverrånes Moen Leder Tom Lifjell

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Vokterhunder og lovverket

Vokterhunder og lovverket Vokterhunder og lovverket Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta Hundeloven 3 Generelt aktsomhetskrav En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting.

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Journaldato: 20.5.2013-26.5.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.05.2013. Klassering: NL/JVN

Journaldato: 20.5.2013-26.5.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.05.2013. Klassering: NL/JVN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2013-26.5.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 28.05.2013 Vedr. sperregjerde for rein på Brattåshalvøya Reingjerde

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Berit Kristine Hætta Leder Inhabil i sak 3/13 og 9/13 Johan Martin Eira

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Berit Kristine Hætta Leder Inhabil i sak 3/13 og 9/13 Johan Martin Eira BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark - LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 07.03.2013 Áigi/Tid: 12:00-17:30 Faste medlemmer

Detaljer

Områdestyret for Nordland MØTEBOK

Områdestyret for Nordland MØTEBOK Områdestyret for Nordland MØTEBOK MØTEINFORMASJON Kortversjon Møtested: Fauske Dato: 01.03.2012 Tid: 09:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Tom Vidar Karlsen Leder Lisbeth Selstad

Detaljer

Områdestyret for Nordland MØTEBOK

Områdestyret for Nordland MØTEBOK Områdestyret for Nordland MØTEBOK MØTEINFORMASJON Kortversjon Møtested: Fauske Dato: 11.03.2013 Tid: 10:30-13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Tom Vidar Karlsen Leder Betty Kappfjell Nestleder

Detaljer

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Fastsatt av Sametinget 24. mai 2007 og godkjent av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11. juni

Detaljer

Journaldato: 14.11.2011-18.11.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 03.11.2011. Klassering: 414.

Journaldato: 14.11.2011-18.11.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 03.11.2011. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.11.2011 -, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 24.11.2011 nnhold: Referat fra møte og befaring i Nedre kvannåsen, Bodø

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Fordeling av strandsoneareal i Nordland

Fordeling av strandsoneareal i Nordland Fordeling av strandsoneareal i Nordland Selv om Nordland har en lang kystlinje, er det bare deler av strandsonen langs sjøen som er tilgjengelig for friluftsliv og ferdsel. Det er imidlertid også disse

Detaljer

Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 30.07.2013. Klassering: 414.

Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 30.07.2013. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.08.2013 Forslag til landbruksplan for Leirfjord 2013-2020. Leirfjord

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/751 Klageadgang: Ja FRADELING HYTTE- OG NAUSTTOMTER FRA 44/10. DISPENSASJON FRA PLAN Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN

Detaljer

MØTEBOK. Områdestyret for Nordland MØTEINFORMASJON. Møtested Fauske Dato 05.06.2012 Tid Kl. 11:30 15:00

MØTEBOK. Områdestyret for Nordland MØTEINFORMASJON. Møtested Fauske Dato 05.06.2012 Tid Kl. 11:30 15:00 Områdestyret for Nordland MØTEBOK MØTEINFORMASJON Kortversjon Møtested Fauske Dato 05.06.2012 Tid Kl. 11:30 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Tom Vidar Karlsen Leder Lisbeth Selstad Medlem

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Samfunnsdelen til kommuneplan for Lødingen kommune, 2014-2026: Følgende utfordringer er sentrale i arbeidet med Levende lokalsamfunn Beredskap/sikkerhet - infrastruktur

Detaljer

Journaldato: 8.2.2010-12.2.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 25.01.2010. Klassering: NL/YGS

Journaldato: 8.2.2010-12.2.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 25.01.2010. Klassering: NL/YGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.2.2010-12.2.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 17.02.2010 Områdestyret for Reindrift i Nordland - møte med ny Fylkesmann.

Detaljer

Journaldato: 6.2.2012-10.2.2012, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.09.2009. Klassering: NL/ILP

Journaldato: 6.2.2012-10.2.2012, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.09.2009. Klassering: NL/ILP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.2.2012-10.2.2012, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.02.2012 Vedtak - sak 26/09, Områdestyret. Fylkesdelplan for vindkraft

Detaljer

Journaldato: 16.11.2009-20.11.2009, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 11.11.2009. Klassering: NL/YGS

Journaldato: 16.11.2009-20.11.2009, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 11.11.2009. Klassering: NL/YGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.11.2009, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 23.11.2009 Verneplan Breheimen - melding om oppstart av arbeid med forvaltningsplan

Detaljer

Journaldato: 5.4.2010-9.4.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.03.2010. Klassering: NL/JVN

Journaldato: 5.4.2010-9.4.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.03.2010. Klassering: NL/JVN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.4.2010-9.4.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 16.04.2010 Bruksregler for Duokta reinbeitedistrikt Duokta rbd. - bruksregler

Detaljer

Journaldato: 26.4.2010-30.4.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 26.4.2010-30.4.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-30.4.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.05.2010 Oversikt over påkjørt rein på Nordlandsbanen innenfor Saltfjellet

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Journaldato: 14.12.2009-18.12.2009, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.12.2009. Klassering: NL/JVN

Journaldato: 14.12.2009-18.12.2009, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.12.2009. Klassering: NL/JVN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 07.01.2010 Vedr. søknad om omlegging av flyttlei for rein. Flyttelei på Horvneset i Alstahaug

Detaljer

Journaldato: 6.5.2013-12.5.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 02.05.2013. Klassering: 414.

Journaldato: 6.5.2013-12.5.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 02.05.2013. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013-12.5.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 14.05.2013 Varsling om oppstart av planarbeid - Nausttofta Hytteområde

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Journaldato: 14.1.2013-20.1.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.01.2013. Klassering: NL/JVN

Journaldato: 14.1.2013-20.1.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.01.2013. Klassering: NL/JVN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2013-20.1.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 22.01.2013 Tyvslakting av rein i området Storjorcl Solvågtinden i

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/341 Klageadgang: Ja FRADELING 47/2. 6 NAUSTTOMTER Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN 47/2 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/16

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Hovedtrekkene i NOU 2007: 13 Den nye sameretten v/kirsti Strøm Bull 5. februar 2009

Hovedtrekkene i NOU 2007: 13 Den nye sameretten v/kirsti Strøm Bull 5. februar 2009 Hovedtrekkene i NOU 2007: 13 Den nye sameretten v/kirsti Strøm Bull 5. februar 2009 NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling Sametinget Etablering av ordninger som ivaretar politiske og kulturelle rettigheter

Detaljer

Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring

Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring Kjennetegn på mange kommuner Små «alle kjenner alle» Befolkningsnedgang Liten kapasitet Plankompetanse mangler til dels Ønsker å bevare optimismen planlegger

Detaljer

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2009/398-25 25145/2010 L12 07.07.2010

Detaljer

Journaldato: 30.4.2012-4.5.2012, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 25.04.2012. Klassering: NL/SKB

Journaldato: 30.4.2012-4.5.2012, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 25.04.2012. Klassering: NL/SKB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-4.5.2012, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.05.2012 Vedrørende høringsutsendelse i sak 12/1199 Grane kommune.

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland Klimaskogprosjektet Planting for klima på nye arealer i Nordland Kommunekonferanse om dialog og samarbeid innen landbruk og reindrift 14/4-2016 Prosjektleder Asgeir Jordbru Bakgrunn Regjeringen vil: Øke

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Rådgivende utvalg møte 18.september kl Fylkesutvalgssal b, 5.etasje, Fylkeshuset, Møteagenda.

Rådgivende utvalg møte 18.september kl Fylkesutvalgssal b, 5.etasje, Fylkeshuset, Møteagenda. Rådgivende utvalg møte 18.september kl. 10.00. Fylkesutvalgssal b, 5.etasje, Fylkeshuset, Møteagenda. Sak 5/08 Referatsaker Refleksjon etter plankonferanse reindrift og kommuneplanlegging i Selbu 17. sept.

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 14.10.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, May-Britt

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

Hensynet til reindriften. nyetablering av snøskuterløyper

Hensynet til reindriften. nyetablering av snøskuterløyper Hensynet til reindriften nyetablering av snøskuterløyper Løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype. Løypene skal vises i planen som linjesymbol med sosikode 1164,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnfinn Nergård Hans SU. Wendelbo Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnfinn Nergård Hans SU. Wendelbo Nestleder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Røros Dato: 09.09.2011 Tid: Kl : 09.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnfinn Nergård Leder Hans SU. Wendelbo Nestleder Tora Husan

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

Offentlig journal VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TIL HØRING - ENDRING. Kommunens rutiner ved utsendelse av høringssaker som berører reindrift

Offentlig journal VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TIL HØRING - ENDRING. Kommunens rutiner ved utsendelse av høringssaker som berører reindrift Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.09.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 24.09.2012 VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TL HØRNG - ENDRNG 2012/2355-1

Detaljer

Journaldato: 9.9.2013-15.9.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 06.09.2013. Klassering: NL/JVN

Journaldato: 9.9.2013-15.9.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 06.09.2013. Klassering: NL/JVN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.9.2013-15.9.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 20.09.2013 Jaktprøver 7.-8.september Jaktprøver Nordland 2013. 2013/216-25

Detaljer

Kommunereformen - Nordland

Kommunereformen - Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nordland Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen 23. Mai 2017 Kommunereformen Stort lokalt engasjement over hele landet Politisk lederskap lokalt Bred

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

Første tildeling skjønnsmidler 2014

Første tildeling skjønnsmidler 2014 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 25.09.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Funksjon. Marit Oskal Sara Medlem Meldt forfall

Funksjon. Marit Oskal Sara Medlem Meldt forfall BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 11.04.2012 Áigi/Tid: 09:00 15:00 Faste medlemmer som

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Rådhuset Møtetid: 31.08.2016 Kl. 09:00-15:30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2011/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2011/ / Statsråden Fylkesmannen i Nordland Statens Hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref Vår ref Dato 2011/5414 15/1377-23 31.01.2017 Ballangen kommune - innsigelse til delområde 5.9 Storpollen i kommuneplanens

Detaljer

Innledning. Utdrag fra Landbruksdirektørens lover. Plan- og byggesaksseminar Tromsø. 25. og 26. januar Rica Ishavshotell

Innledning. Utdrag fra Landbruksdirektørens lover. Plan- og byggesaksseminar Tromsø. 25. og 26. januar Rica Ishavshotell Plan- og byggesaksseminar Tromsø 25. og 26. januar Rica Ishavshotell Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven Innledning Innledning Temaveileder om reindrift Oppbygging Hvorfor skal reindrift

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009 Stivra/Styre: Čoahkkinbáiki/Møtested: Oarje-Finnmárkku Guovllustivra/ Områdestyret for Vest Finnmark Čoahkkinlatnjá/Møterom, Oarje-Finnmárkku Boazodoallohálddahus/Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark,

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 05.10.2011.

Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 05.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 14.10.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 17.10.2011 Rapportering i hht. virksomhetsplan 2011 Rapporteringer 2011

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet PRESENTASJON KS 23. MARS 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 29. mai 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT I ALLE LEDD» DET HANDLER OM LEDELSE

Detaljer

Journaldato: 4.1.2010-8.1.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.10.2009. Klassering: 414.

Journaldato: 4.1.2010-8.1.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.10.2009. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.1.2010-8.1.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 11.01.2010 Grane kommune - forslag til planprogram - tilleggsuttalelse

Detaljer

Hvordan gjøre reindriftas medvirkning enklere? med eksempel fra en tilskuddsordning i landbruket

Hvordan gjøre reindriftas medvirkning enklere? med eksempel fra en tilskuddsordning i landbruket Hvordan gjøre reindriftas medvirkning enklere? med eksempel fra en tilskuddsordning i landbruket Magne Haukås og Grete Nytrøen Kvavik - Reindriftsloven regulerer reindriftas rettigheter og plikter. - Reindriftslovens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Høringsuttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel 2013 2025 for Meløy kommune

Høringsuttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel 2013 2025 for Meløy kommune «Sdo_AMNavn» «Sdo_AMPostAdr» «Sdo_AMAdr2» «Sdo_AMPostNr» «Sdo_AMPoststed» ÁSSJEGIEHTADALLE /SAKSBEHANDLER DIJÁ SIEV./DERES REF. MIJÁ SIEV./VÅR REF. BVE./DATO «Sbr_Navn», «Sbr_Tlf» «Sdo_AMReferanse» «Sdo_ArkivSakID»

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Bodø den 3. oktober 2013 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter Organisering

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP Liv Karin Olset Medlem KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP Liv Karin Olset Medlem KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 29.03.2011 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Innspill TENNA, ANDØYA OG DELER AV SØR-HERØY arkivsaksnummer 15/454

Innspill TENNA, ANDØYA OG DELER AV SØR-HERØY arkivsaksnummer 15/454 Innspill TENNA, ANDØYA OG DELER AV SØR-HERØY arkivsaksnummer 15/454 SFB = Spredt fritidsboliger SBB = Spredt boligbebyggelse SNB = Spredt næringsbebyggelse N = Naust F = Flytebrygge K = Kai SBA = Småbåtanlegg

Detaljer

Høringsuttalelse med innsigelse - Reguleringsplan Solsiden boligfelt - Leirfjord

Høringsuttalelse med innsigelse - Reguleringsplan Solsiden boligfelt - Leirfjord Leirfjord kommune 8890 Leirfjord Saksb.: Magne Haukås e-post: fmnomas@fylkesmannen.no Tlf.: 75 53 16 47 Vår ref.: 2013/8639 Deres ref.: Vår dato: 13.08.2015 Deres dato: Arkivkode: 421.4 Høringsuttalelse

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Journaldato: 3.11.2009-10.11.2009, Dokumenttype: I,U, Adm.enhet: NT, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 29.10.2009.

Journaldato: 3.11.2009-10.11.2009, Dokumenttype: I,U, Adm.enhet: NT, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 29.10.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.11.2009 -, Dokumenttype:,, Adm.enhet: NT, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Flatanger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Saksmappe: 2008/4469-12 Saksbehandler: Øivind Strøm Saksframlegg Klage på vedtak i sak 52/08 ang oppføring av vindmålemast på Aunkrona fra Reindriftsforvaltningen

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.01.2014-01.09.2014 Utvalg: HND. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode

Delegerte vedtak. Dato: 01.01.2014-01.09.2014 Utvalg: HND. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 14/302 10.06.2014 DS 86/14 AGK/AGK/SCW GNR 89/91 Zaneta Indergård ADMINISTRATIVT VEDTAK-BYGGETIL. - OPPFØRING AV GARASJE GNR 89/91 14/314 11.06.2014 DS 87/14 AGK/AGK/SCW GNR 109/7 Tor Grønningen ADMINISTRATIVT

Detaljer

Reindriftsloven konsekvenser for landbruket. Vi får Norge til å gro!

Reindriftsloven konsekvenser for landbruket. Vi får Norge til å gro! Reindriftsloven konsekvenser for landbruket 1 Vi får Norge til å gro! Utgangspunkter Reindriftsrettens og bufebeiterettens grunnlag: Læren om at reindriftsretten kun er hjemlet i loven er nå en forlatt

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer