Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: Tidspunkt: 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, blåsalen Dato: Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Rådmannens budsjettforslag 2013 vedlegges. - Informasjonsarbeidet i eldrerådet status? - Pasient- og brukerombudet i Nordland orientering (ikke bekreftet) Side1

2 Saksliste Saksnr PS 12/23 PS 12/24 RS 12/13 Innhold Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden Referatsaker Kantiner og aktivitet i sykehjem Bodø, 13. november 2012 Nils Bøe Leder (sign) Linda K. Storjord formannskapssekretær Side2

3 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1373 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/23 Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden Saksopplysninger Byplankontoret har sendt ut til høring og offentlig ettersyn forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden. Høringsfrist er 19. des Høringsdokumentet følger vedlagt. Forslag til vedtak Forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden tas til orientering. Linda K. Storjord formannskapssekretær Trykte vedlegg: Forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden Utrykte vedlegg: Ingen. Side3

4 Side4

5 Byplankontoret Adresseliste Dato: Saksbehandler:...Knut Kaspersen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /1373 Arkivkode:...L12 Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden Komite for plan, næring og miljø har i møte , under PS 12/74, vedtatt at forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden skal sendes ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket har følgende ordlyd: Komite for plan, næring og miljø vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens at revidert områderegulering for Kvalvikodden sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med to alternative atkomstløsninger basert på Ytre trase, fylling og kort bru, og Indre trase, veg mellom naust og boliger med tilknytning til fv. 834 i T-kryss Videre foreslås naturområde G2 og vegetasjonsskjerm Sv1 omdisponert til næringsområde for industri og lager med tilhørende anlegg, og småbåthavn SBH1 utvidet mot vest. Administrasjonen gis fullmakt til å revidere plankart for de to alternativene med tilhørende planbestemmelser i forhold til dette vedtaket før utsending til høring og offentlig ettersyn. Planområdet ligger like nord for det sentrale byområdet og omfatter Kvalvikodden med atkomst. Avgrensingen er vist på vedlagte ortofoto. Bakgrunn for endringen er at den vedtatte planen forutsetter omlegging av fylkesveg 834 som kommer i konflikt med forsvarets anlegg på Mælen. Veglinjen for fylkesvegen må derfor endres, og det har betydning for kryssløsning mellom planlagt atkomstveg til Kvalvikodden og fylkesvegen. Det foreligger forslag til en løsning som T-kryss, som er lagt til grunn for endring av reguleringsplanen. En annen bakgrunn er at Komite for plan, næring og miljø har gjort følgende vedtak : Det bes om en ny ekstern gjennomgang av tallgrunnlaget i saken om atkomst til Kvalvikodden. Saken fremlegges bystyret før en eventuell endring av gjeldende reguleringsplan. Byplankontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax: Side5

6 Som følge av dette er det utført nye og mer detaljerte kostnadsvurderinger for ytre og indre trase for atkomst, der indre trase er basert på T-kryss. Plandokumentene kan sees på følgende steder: Servicetorget Herredshuset og postgården, og Bodø bibliotek. Det finnes dessuten på kommunens hjemmesider under Arealplaner. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Knut Kaspersen, tlf , e-post De som ønsker tilsendt papirutgave av plandokumentene kan ta kontakt med saksbehandler. Eventuelle uttalelser/merknader sendes Bodø kommune, Byplankontoret, Postboks 319, 8001 Bodø, eller merket arkivsak 10/1373. Frist for uttalelse er 21. desember Med hilsen Knut Kaspersen arkitekt Adresseliste: AAG SISSEL MARIT STORVOLLEN BODØ AAG SVEIN ROGER STORVIKHAMRAN BODØ AAG VIVIAN STORVIKHAMRAN BODØ AGERUP AASE KVALVIKVEIEN 5 A 8012 BODØ AGERUP CATHRINE KVALVIKVEIEN 5 A 8012 BODØ ALBRIGTSEN KNUT HARALD KVALVIKVEIEN 18 B 8012 BODØ AMUNDSEN JENNY-MARIE SNORRESGATE NARVIK AMUNDSEN EIENDOM AS POSTBOKS BODØ ANDRESEN LAILA EDEL JERPEFARET 12 C 1440 DRØBAK BENDIKSEN EINAR STEINRØYSA 12 B 8012 BODØ BENDIKSEN LINDA HEIDI I STEINRØYSA 12 B 8012 BODØ BRATBAKK NINA MARLENE KVALVIKVEIEN 9 B 8012 BODØ BRATBAKK NINA MARLENE KVALVIKVEIEN 9 B 8012 BODØ DYPFEST HELGE JARL KVALVIKVEIEN BODØ DYPFEST LIV HELENE KVALVIKVEIEN BODØ DYPFEST TOVE STEINRØYSA BODØ DYPING IRENE ELLINGSEN STORSVINGEN BODØ DYPING TOR OVE STORSVINGEN BODØ EIVIK MARIE I SCHANCHE STEINRØYSA BODØ ELIASSEN ALV KVALVIKVEIEN 9 A 8012 BODØ ELIASSEN RITA S HILSTAD KVALVIKVEIEN 9 A 8012 BODØ Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden 2 av 5 Side6

7 ODD FREDRIK ELLINGSEN KONGENS GT. 52 B 8006 BODØ ELLINGSEN PER SOLLIVEIEN BODØ ENOKSEN GRETE RANDI KVALVIKVEIEN 8 B 8012 BODØ ENOKSEN JENS KVALVIKVEIEN 8 B 8012 BODØ FALCH KLARA STEINRØYSA 2 A 8012 BODØ FALCH ODD HARALD STEINRØYSA 2 B 8012 BODØ FALCH TRUDE ELISABETH STORSVINGEN BODØ FORSVARSDEPARTEMENTET Postboks 8126 DEP 0032 OSLO HAGNES JAN TORE STORVOLLEN BODØ HAMMER GERD HARESTIEN MO I RANA HANSEN ANNE MARGRETHE STEINRØYSA BODØ HANSEN HILDE MERETHE STEINRØYSA 3 B 8012 BODØ FINN LEKANGER NORDSTRANDVEIEN BODØ HEIMLY JANNICKE SØRFONDEN KVALVIKVEIEN 18 A 8012 BODØ HELGESEN GEIR ARNE STORSVINGEN BODØ HILLESTAD MARIUS STORSVINGEN BODØ HJEMÅS KARIN SMED QVALES VEI BODØ IJEABUONWU CHINWE MARY C STEINRØYSA BODØ IJEABUONWU ODINAKA F STEINRØYSA BODØ ISAKSEN LOUISE KONSTANSE STORSVINGEN BODØ ISAKSEN LOUISE KONSTANSE STORSVINGEN BODØ ISRAELSEN HENNING STORSVINGEN BODØ IVERSEN ARILD STEINRØYSA BODØ JACOBSEN AXEL KVALVIKVEIEN BODØ JACOBSEN KURT EGIL H STEINRØYSA BODØ JAKOBSEN ERLING BJØRN STORSVINGEN BODØ JAKOBSEN GUTTORM HAUGEN LILLEGJERDÅSEN BODØ JAKOBSEN STEIN ARILD LUNEVOLLEN 16 A 8012 BODØ JOHANNESSEN KNUT STORSVINGEN BODØ JOHANSEN JULIE KVALVIKVEIEN 10 A 8012 BODØ JOHANSEN LARS HENRIK KVALVIKVEIEN 10 A 8012 BODØ JOHANSEN MAGNE KVALVIKVEIEN 10 A 8012 BODØ JOHANSEN TORILL KVALVIKVEIEN 10 A 8012 BODØ JOM GEIR HÅKON STEINLIVEIEN ROLVSØY JOM MAX ELVIN STORSVINGEN BODØ JYSTAD MERETHE VEGGE STORSVINGEN BODØ JYSTAD PER TORBJØRN STORSVINGEN BODØ JØRSTAD STEIN INGAR KVALVIKVEIEN 5 B 8012 BODØ JØRSTAD TORILL KVALVIKVEIEN 5 B 8012 BODØ KARLSEN TROND GØRAN STEINRØYSA BODØ ODD HENRIK HOFF MOLTEBÆRVEIEN BODØ KJELLING EINAR TORSBAKKEN BODØ JAN H. TVETER, NEDRE LAGÅRD TERRASSE BODØ KLYS PIOTR STORSVINGEN BODØ Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden 3 av 5 Side7

8 KRANE ARVID STEINRØYSA BODØ KRANE BRIT MARIE STEINRØYSA BODØ KRISTENSEN THOMAS STORSVINGEN BODØ LAUKVIK GUNNAR NORDSTRANDVEIEN BODØ LEKANGER ELSE HARRIET NORDSTRANDVEIEN BODØ LUTHER JANNE BERIT KVALVIKVEIEN BODØ LUTHER KIM RONNY KVALVIKVEIEN BODØ LYNG JAN ERIK STORSVINGEN 5 B 8012 BODØ LØKAAS SVEN ROALD MÆLENHAUGEN BODØ MADSEN INGRID WILHELMINE GABBROVEGEN KROKELVDALEN MARKUSSEN MAGNE JOHAN MÆLENHAUGEN BODØ MOE CHRISTIAN FREDRIK PIGGSOPPGRENDA KOLSÅS MOE JAN ERIK EKRAVEIEN 3 E 0756 OSLO MORTENSEN STIG ARNE STEINRØYSA BODØ NIKOLAISEN NATHALIE KVALVIKVEIEN BODØ NYGÅRD GJERTRUD HELENE LUNEVOLLEN 14 B 8012 BODØ NYSTAD BÅRD STORSVINGEN BODØ PEDERSEN BEATE STEINRØYSA BODØ PEDERSEN KARI KVALVIKVEIEN 3 B 8012 BODØ PETTERSEN ARNFINN BERNT STEINRØYSA BODØ PETTERSEN ELNA IDA STEINRØYSA BODØ PETTERSEN HARRY ODDMAR STEINRØYSA BODØ PETTERSEN TERJE ANDRE STORSVINGEN BODØ REBTUN ASTRID NEDRE KALBAKKVEI OSLO SCHJEM STINE STORSVINGEN BODØ SIVERTSEN DAN MARTIN STEINRØYSA BODØ SIVERTSEN TORFINN KVALVIKVEIEN BODØ SMÅDAL VEGARD STEINRØYSA 12 A 8012 BODØ SOLØY TRUDE KVALVIKVEIEN BODØ STADSSALG EIENDOM AS c/o Stadssalg, Olav V gate BODØ STORVIK INGE SKOGSVEIEN BODØ STORVIK KYRRE PARKVEIEN HOLMESTRAND STRØMSNES INGRID FURUBAKKEN BODØ SUNDNES KAI EVEN KVALVIKVEIEN 18 A 8012 BODØ SÆTHRE BERIT NORDSLETTVEGEN 10 C 7038 TRONDHEIM SÆTHRE JOHN STORVIKHAMRAN BODØ TANGSTAD KJELL JOHAN STORSVINGEN BODØ THORBJØRNSEN JOHN ERLING KVALVIKVEIEN 12 B 8012 BODØ THORBJØRNSEN OLE C KVALVIKVEIEN 12 A 8012 BODØ TORSLETT SISSEL STORBJØRNEN BODØ TØMMERBAKK ERLING HERMANN STEINRØYSA 10 B 8012 BODØ TØMMERBAKK KEN ROY STEINRØYSA 10 A 8012 BODØ VAL KNUT ARNE KVALVIKVEIEN BODØ ZIETKIEWICZ JOANNA J STORSVINGEN BODØ Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden 4 av 5 Side8

9 ØKONOMISTYRING AS Postboks BODØ Anne-Grethe Pettersen Nordstrandveien Bodø Linda Pettersen Smed Quales vei Bodø Karin Hjemås Smed Quales vei Bodø Kjell Arne Hjemås Mærtas gate Bodø Dag Karlsen Lunevollen Bodø John Petter Karlsen Lunevollen 6A 8012 Bodø Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø Fylkesmannen i Nordland Moloveien Bodø Statens vegvesen, Region Nord Postboks Bodø Tromsø Museum Fagenhet for arkeologi 9037 Tromsø Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Bergvesenet Boks 3021, Lade 7441 Trondheim Bodø havn KS Boks Bodø Kystverket Serviceboks Ålesund NVE Region Nord Kongens gate Narvik Helse- og Miljøtilsyn Salten Notveien Bodø Iris Salten IKS Pb 6094 Mørkved 8031 Bodø Salten Brann IKS Dronningens gate Bodø Barnetalspersonen v/bjørn Heitmann Medåsveien Bodø Bodø eldreråd v/politisk sekretariat/vibeke Nicolaisen Råd for Funksjonshemmede v/politisk sekretariat/vibeke Nicolaisen Bodø ungdomsråd v/ Kari Krogh, Postboks Bodø Kulturkontoret Faglig Trafikkforum Bodø v/ok-avd/leif Håkestad 8070 Bodø Bodø Næringsforum Boks Bodø Norges Handikapforbund v/ståle Normann Lauvåsveien Bodø Bodø kajakklubb Boks Bodø Bodø seilforening v/ Roy Rise Boks Bodø Bodø Båtforening Moloveien 8003 Bodø Nordsia Båtforening Boks Bodø Valen lystbåthavn Postboks Bodø Kvalvik Velforening Steinrøysa Bodø Kvalvika Båtforening v/kjell Pettersen Nordstrandveien Bodø Advokat Terje Kvarsnes Pb Bodø Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden 5 av 5 Side9

10 PS12/24Referatsaker Side10

11 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7522 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede /13 Eldrerådet Komitè for levekår Kantiner og aktivitet i sykehjem Sammendrag Med sikte på det videre arbeid ønsker administrasjonen gi en kort orientering om hvordan bystyrets vedtak og føringer mht kantinedrift og aktivitet i sykehjem fra budsjett/økonomiplanbehandlingen for så langt er fulgt opp. Saksopplysninger Bakgrunn Utgangspunkt for saken er bystyrets vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013(PS 11/156) hvor det fremgår av verbalforslag at Rådmannen bes komme med en sak til bystyret der man ser på muligheten for å bruke frivillige organisasjoner til å drive kantiner i sykehjem. Det bør også sees på om det kan kombineres med aktivitet i sykehjem. Saken må også sees i forlengelsen av andre vedtak/økonomiske disponeringer fra bystyrebehandlingen hvor det ble lagt inn kr ,- til kjøkkendriften fra 2012 med sikte på å få gjenopprettet det nedlagte kantinetilbudet på Stadiontunet, Mørkved og Sentrum sykehjem. Videre ble driften av kantinen på Herredshuset redusert med kr ,- og ressursen(stillingen) tilført kjøkkendriften med sikte på å gjenoppta kantinedriften på sykehjemmene. Det ble videre trukket inn midler tilsvarende kr ,- fra kjøkkendriften hvor rådmannen hadde foreslått å opprette en ny stilling. Aktivitet i sykehjemmene Berørte virksomhetslederne innenfor institusjonsdriften har i forbindelse med arbeidet med denne saken kommet med en beskrivelse av aktivitetsområdene i sykehjem og bruken av kantiner/fellesrom. Etter tilbakemeldinger fra sykehjemmene fremgår det at aktivitetstilbudene til beboerne varierer både i form og innhold i Bodø kommune. Dette forklares med de ulike målgruppene i sykehjemmene, grunnbemanning, og/eller annen tilrettelegging som bla har bakgrunn i hvilke arealer som er tilgjengelige i den enkelte institusjon. Ut fra dette vil aktivitetstilbudet slik det kommer til uttrykk i det daglige fortsatt være ulikt og tilpasset målgruppen i den enkelte institusjon. Av tilbakemeldingene fremgår det at sykehjemmene har planleggingsgrupper som utarbeider aktivitetsplaner både for de enkelte bogrupper, felles for institusjonen og i samarbeid med andre institusjoner. Der det er fellesrom som for eksempel kantine benyttes disse ofte til felles tilbud til beboere i institusjonen og brukere av dagsenter (Stadiontunet sykehjem, Sentrum sykehjem, Mørkved sykehjem, Furumoen helsesenter og Tverlandet Bo- og servicesenter). På enkelte institusjoner er også lag/foreninger arrangør av slike fellestilbud. Av Side11

12 organisasjoner som eksempelvis nevnes som bidragsytere fra virksomhetene er Menigheter (gudstjenester, andakt med ev. sosialt treff), Røde Kors, Pensjonistforeninger, Sanitetsforeningen og Frelsesarmeen. I enkelte institusjoner har lag/foreninger sine møter i lokalene og inviterer beboerne med på møtene. Det er bare kantinen på Stadiontunet sykehjem (middagsservering til nære omkringboende samt kaffesalg) og Mølla kafe (ikke middagssalg) på Tverlandet Bo og servicesenter (TBSS) som benyttes av innbyggere fra nabolaget. Kantinen ved Stadiontunet sykehjem har nå middagservering, lunsj og kaffesalg i kantinen fra mandag til fredag. Mange gjester benytter seg av tilbudet i kantinen. På Tverlandet er det for øvrig fortsatt 1,5 årsverk som jobber med tilrettelegging av ulike aktivitetstilbud til beboere i og utenfor senteret (0,5 årsverk på TBSS er øremerket brukere innenfor Villa Vekst sitt område og samarbeider med dem). I de øvrige institusjonene i Bodø er det ikke satt av egne midler til slik aktivitet som her er nevnt. Andre opplysninger Bystyret har videre lagt føringer for det videre arbeidet med en Frivillighetspolitikk i Bodø kommune (PS 12/116) hvor det fremgår at Bodø kommune skal invitere frivillig sektor til en dialog med målsetting om å sette sammen prosjektgruppe hvor en skal se på ulike konkrete samhandlingsoppgaver. Bodø Frivilligsentral har lang erfaring med frivillighetsarbeidet og må videre bla trekkes sterkt inn i dette arbeidet. I visjonene rundt Sølvsuper helse- og velferdssenter beskrives bla institusjonen som et fremtidig nærmiljøsenter hvor bla kafèens betydning i nærmiljøsenteret er fremhevet som møteplass og arena for mennesker både fra nærmiljø, frivillige, pårørende og andre. Fokus på og viktigheten av aktivitet er gjennom de senere år bla trukket frem i ulike sammenhenger som feks. Den kulturelle spaserstokken, Eldrehelsesøstrenes arbeid i forebyggende og helsefremmende sammenheng, og tidligere prosjekter som Aktivitet for beboere i sykehjem og EU prosjektet «Our lives as elderly». Vurderinger/veien videre Bystyret har med sitt vedtak lagt føringer og om bruk av frivillige organisasjoner/kommersielle aktører for å drive kantiner i sykehjem. Videre at tilgjengelige lokaler utnyttes så godt som mulig også i forhold til aktivitet i sykehjem. Avdelingen har så langt fulgt opp bystyrets vedtak fra budsjettbehandlingen ved å legge ned kantinen på Herredshuset. Omdisponeringen av midler ved budsjettbehandlingen er benyttet til å starte opp driften av kantinen på Stadiontunet sykehjem i regi av kjøkkendriften som vedtatt. Ut fra føringene gjenstår det å opprette kantinetilbudet på Mørkved og Sentrum sykehjem. Driften av kantinene på Sentrum og Mørkved sykehjem kan lyses ut for drift av eksterne aktører (les frivillige organisasjoner) når midler til formålet er bevilget av bystyret. Videreføring av drift i kommunal regi brukes her kun som eksempel/ anslag på behov for midler; o Kantinen på Mørkved sykehjem: Kjøkkendriften har estimert behov for et husholdningsbudsjett på kr ,-. Inntekter tilsvarende kan i utgangspunktet legges til grunn ( krone for krone ). I tillegg trenges det en 100% stilling som assistent på kjøkkenet til en kostnad av kr ,-. o Kantinen på Sentrum sykehjem: Kjøkkendriften har estimert et behov for et husholdningsbudsjett på kr ,-. Inntekter tilsvarende utgiftene kan her legges til grunn. Kjøkkendriften har innenfor sine totale økonomiske rammer i dag ikke behov for nye stillinger for å dekke opp ny drift her. Det må videre avklares om kantinen på Stadiontunet sykehjem som bystyret vedtok reetablert i regi av kjøkkendriften i 2012 i det videre arbeid også skal legges ut for drift av frivillige organisasjoner (ekstern aktør). Frivillige organisasjoner kan i dag benytte seg av kantinen på ettermiddager og i helger, men har ikke tilgang til oppvaskmuligheter i produksjonskjøkkenet grunnet strengt regelverk. Når det gjelder Sølvsuper helse- og velferdssenter er det i byggprosjektet tilrettelagt for kommersiell drift av kantinen/ kafeen. For arbeidet med etablering av tilbudet på Sølvsuper Side12

13 helse- og velferdssenter vises det til pågående driftsplanlegging og budsjett/økonomiplan Avdelingen har et utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner i dag, og alle tilgjengelige lokaliteter inkludert kantinearealer i de ulike institusjoner som kan benyttes til aktivitet er i utgangspunktet disponibel til formålet innenfor gjeldende driftsrammer. Leder for institusjonsdriften har ansvar for at aktivitetene i de ulike institusjonene planlegges og gjennomføres på en systematisk måte innenfor de økonomiske rammene bystyret har vedtatt. Tverlandet Bo- og servicesenter/andre tiltak; I rådmannens forslag til budsjett for 2013 foreslås det å starte opp et nytt dagtilbud for demente. Lokalene skal nå tilrettelegges til formålet ved omdisponering av investeringsmidler i tertial 1/2012. I forlengelsen av dette ser nå avdelingen nærmere på og vurderer deler av nåværende dagsenterorganisering. Oppfølging av bystyrets vedtak i sak om Frivillighetspolitikken i Bodø (PS 12/116) ligger pt organisatorisk i det det nyopprettede Samfunnskontoret. Eldrerådets forslag om frivillighetsmoblisering mv må følges opp i denne sammenhengen. Helse- og sosialavdelingen har ikke ressurser til ekstraordinær innsats utover den aktivitet som skjer i avdelingen i dag. Konklusjon Av saksopplysningene fremgår det at dagens lokaliteter tilknyttet kantinene nyttiggjøres av frivillige organisasjoner i aktiviteter i det enkelte bygg, og at avdelingen ikke har ressurser til aktivitet utover dagens nivå. Avdelingen har i tråd med bystyrets føringer og sentrale føringer et sterkt fokus på pårørende og frivillige som ressurs i sine videre planer/daglige arbeid, og ser frem til at det utformes en samlet politikk på området i tråd med bystyrets vedtak knyttet til Frivillighetspolitikken i Bodø kommune. Avdelingen har imidlertid ikke saksbehandlingsressurser til å bringe dette frem for egen hånd. Videre saksbehandling vil som det er redegjort for ovenfor avhenge av videre politiske signaler og bevilgning av midler. Arbeidet med denne saken så langt foreslås tatt til orientering. Saksbehandler: Dag-Christer Røberg Rolf Kåre Jensen rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Side13

Varsel om oppstart - endring av områderegulering for Kvalvikodden, atkomst

Varsel om oppstart - endring av områderegulering for Kvalvikodden, atkomst Byplankontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «KONTAKT» «POSTNR» «POSTSTED» Dato:... 18.09.2014 Saksbehandler:... Knut Kaspersen Telefon direkte:... 75 55 53 46 Deres ref.:... «REF» Løpenr.:... 58766/2014 Saksnr./vår

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden

Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden Byplankontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «KONTAKT» Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden Byplankontoret «POSTNR» «POSTSTED» Byplansjefen har vedtatt at

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Høri g og offentlig ettersyii forslag til endri g av områdereguleri g for Kva-vikodde

Høri g og offentlig ettersyii forslag til endri g av områdereguleri g for Kva-vikodde M 1VLJ Byplankontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «KONTAKT» «POSTNR» «POSTSTED» Dato: 15.09.2016 Saksbehandler: Knut Kaspersen Telefon direkte: 75 55 53 46 Deres ref,ref» Løpenr.: Saksnr./vår ref 10/1373

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd.

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Blåsalen Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: Tidspunkt: 10:00 12:11

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: Tidspunkt: 10:00 12:11 Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 10:00 12:11 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Håkon Andreas Møller Leder MDG

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Kommunal valgnemnd Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: 08.12.2016 i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Moloveien 16 Blåsalen Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Møteinnkalling, ekstraordinært møte

Møteinnkalling, ekstraordinært møte Møteinnkalling, ekstraordinært møte Utvalg: Møtested: Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 14:30 Tverlandet kommunedelsutvalg Møterommet Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Saltstraumen, Helsedel, Bygg II i Saltstraumen nærmiljøsenter Dato: 02.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Rådhuskvartalet, Sentrum

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Rådhuskvartalet, Sentrum Byplankontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «KONTAKT» «POSTNR» «POSTSTED» Dato:... 08.07.2014 Saksbehandler:...Knut Kaspersen Telefon direkte:... 75 55 53 46 Deres ref.:...«ref» Løpenr.:... 45789/2014 Saksnr./vår

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset Dato: 8.4.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg

Tverlandet kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet Samfunnshus, møterom Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.12.2016 92373/2016 2016/7355 H35 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 19.01.2017 Råd for funksjonshemmede 19.01.2017 Eldrerådet

Detaljer

Odd A. Lund (AP), hadde meldt forfall ingen varamedlemmer kunne møte. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Odd A. Lund (AP), hadde meldt forfall ingen varamedlemmer kunne møte. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 09:30 11:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kari Holt Storstrand Medlem FRP

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 13:00 Råd for funksjonshemmede Bodø rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Gunnar Stein Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2016 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ann-Elin Pedersen, Ivar Mortensen, Wivi

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Rådhuset Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2012 30405/2012 2012/3629 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/13 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012

Detaljer

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.12.20145 79703/2014 2013/6329 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2015 Mindre endring planid 2014003 Langstranda

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Rådhuset Formannskapssalen Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: I bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Porsgrunn kommune Byutvikling

Porsgrunn kommune Byutvikling kommune Byutvikling Fylkesmannen i Telemark 3702 SKIEN fmtekvi@fylkesmannen.no Deres ref. Vår referanse Dato 13/04885-17 24.10.2014 Forslagtil reguleringsplan(detaljregulering)for Øvre Fredneslagt ut til

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus, møterommet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen 24.01.2017 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 31.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Organisasjonsutvalget Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2014/1681-2 25995/2014 L12 30.06.2014 Varsel om oppstart: Detaljregulering

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2017 23159/2017 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Bodø ungdomsråd 31.03.2017 Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Vedtak om

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for. Kommunaldirektør HO Rådgiver HO Rådgiver HO Rådgiver HO Konsulent, Politisk sekretariat

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for. Kommunaldirektør HO Rådgiver HO Rådgiver HO Rådgiver HO Konsulent, Politisk sekretariat Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Blåsalen Rådhuset Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Nils Bøe Leder Odd Paulsen Medlem FRP Ali Horori Medlem

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset Blåsalen Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 15, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 23.5.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

MØTEINNKALLING ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING ELDRERÅDET Klæbu kommune MØTEINNKALLING ELDRERÅDET Møtested: Klæbu kommune - rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 14:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf. 72

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 25.01.2017 Tid: 17:00 18:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN. ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE I REGULERINGSPLAN FOR REIPÅ HAVN VEDRØRENDE ENDRING AV BYGGEHØYDE

HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN. ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE I REGULERINGSPLAN FOR REIPÅ HAVN VEDRØRENDE ENDRING AV BYGGEHØYDE Plan Dato: 18.04.2016 Vår ref.: 16/ 127 16/5919 Arkivkode: 142/ L12 Objektkode: PLANI Deres ref.: Saksb.: Dagfinn Stavdal Diverse instanser og naboeiendommer i h.h.t. adresseliste HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN.

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

BODØ KOMMUNE Byplankontoret

BODØ KOMMUNE Byplankontoret BODØ KOMMUNE Byplankontoret Adresseliste Dato:... 16.06.2008 Saksbehandler:...Annelise Bolland Telefon direkte:... 75 55 52 12 Deres ref.:... Løpenr.:... 35607/2008 Saksnr./vår ref.:... 2008/3071 Arkivkode:...

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Klage på vedtak - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden

Klage på vedtak - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.02.2017 9483/2017 2010/1373 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Klage på vedtak -

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Valgstyret. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen og Ellen Verdier Pedersen Emma Kristensen

HOVEDUTSKRIFT. Valgstyret. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen og Ellen Verdier Pedersen Emma Kristensen HOVEDUTSKRIFT Valgstyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 22.05.2017 Tid: 12:20-12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Vara Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23203/2015 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Bystyret 07.05.2015 15/9 Komitè for levekår 14.04.2015 15/5 Eldrerådet

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

STYRER, RÅD OG UTVALG I MERÅKER MERÅKER KOMMUNESTYRE 2007 2011

STYRER, RÅD OG UTVALG I MERÅKER MERÅKER KOMMUNESTYRE 2007 2011 STYRER, RÅD OG UTVALG I MERÅKER MERÅKER KOMMUNESTYRE 2007 2011 A: 1. Bård Langsåvold 1. Kari Stensen 2. Gunleif Krogstad 2. Anne Stine Haugen 3. Elin Beate Benberg 3. Tom Ketil Karlsen 4. Wenche Pedersen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller epost til sekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller epost til sekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 14.10.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B Møterom Kemner/Personal Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller epost til

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Prosjekt "tettere individuell oppfølging" (TIO) Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/

BODØ KOMMUNE. Prosjekt tettere individuell oppfølging (TIO) Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/ BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60141/08 05/7789 233 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 10.11.2008 08/16 Ruspolitisk råd 11.11.2008 08/17 Komite for

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 28.10.03 Tid: 10.00 Møteprotokoll Kommunestyret Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reiner Schaufler, Kjell Egil Johansen, Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.01.2009 Tid: Kl. 09.00 kl. 14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 7.3.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.02.2015 10946/2015 2015/954 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Forslag om mindre endring - reguleringsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 18:30 Innstranda Bydelsutvalg Hunstad kultursenter, Lillesalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 21.08.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2017 66769/2017 2017/3580 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/9 Råd for funksjonshemmede 16.11.2017 17/11 Bodø eldreråd 20.11.2017 17/48 Komite for

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget HO. Dagsorden. Orienteringer: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 12:00. Møterom HR 1 - Rådhuset

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget HO. Dagsorden. Orienteringer: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 12:00. Møterom HR 1 - Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsmiljøutvalget HO Møterom HR 1 - Rådhuset Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær Cathrin Johansen, telefon

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/2191-22266/2012 Stig Erik Ørum L12 02.07.2012

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/2191-22266/2012 Stig Erik Ørum L12 02.07.2012 SØGNE KOMMUNE Arealenheten «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/2191-22266/2012 Stig Erik Ørum L12 02.07.2012 Melding om

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Saltstraumen kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 17:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøkontor Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur. Konst. kommunaldirektør, utvikling og eiendom

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur. Konst. kommunaldirektør, utvikling og eiendom Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Moloveien 16, 6. etg. Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 13:30 14:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ida Maria Pinnerød Leder AP Synne

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset, Dato: 4.6.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg, Gotfred

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Komite for Helse, omsorg og sosial Møtested: NAV Bodø Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Anne Mari Haugen Leder AP Agnete Tjærandsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

Orientering fra HO avdelingen dagliglivstjenester for personer med funksjonsnedsettelser.

Orientering fra HO avdelingen dagliglivstjenester for personer med funksjonsnedsettelser. Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Blåsalen Moloveien 16, 6.etg. Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 09:00 11:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Gunn Strand Hutchinson Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.10.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.10.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.10.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 12.00-12.30 Til stede: Rådhuset, formannskapssalen Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Arealplanlegger, byplankontoret Plankoordinator, samfunnskontoret. Samferdselssjef, samfunnskontoret

Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Arealplanlegger, byplankontoret Plankoordinator, samfunnskontoret. Samferdselssjef, samfunnskontoret Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 08.30 13.45 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kari Holt Storstrand Medlem

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan Plan og samfunn Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2015 52145/2015 2015/2987 122 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/39 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/87 Bystyret 10.09.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer