Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, blåsalen Dato: Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Rådmannens budsjettforslag 2013 vedlegges. - Informasjonsarbeidet i eldrerådet status? - Pasient- og brukerombudet i Nordland orientering (ikke bekreftet) Side1

2 Saksliste Saksnr PS 12/23 PS 12/24 RS 12/13 Innhold Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden Referatsaker Kantiner og aktivitet i sykehjem Bodø, 13. november 2012 Nils Bøe Leder (sign) Linda K. Storjord formannskapssekretær Side2

3 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1373 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/23 Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden Saksopplysninger Byplankontoret har sendt ut til høring og offentlig ettersyn forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden. Høringsfrist er 19. des Høringsdokumentet følger vedlagt. Forslag til vedtak Forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden tas til orientering. Linda K. Storjord formannskapssekretær Trykte vedlegg: Forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden Utrykte vedlegg: Ingen. Side3

4 Side4

5 Byplankontoret Adresseliste Dato: Saksbehandler:...Knut Kaspersen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /1373 Arkivkode:...L12 Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden Komite for plan, næring og miljø har i møte , under PS 12/74, vedtatt at forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden skal sendes ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket har følgende ordlyd: Komite for plan, næring og miljø vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens at revidert områderegulering for Kvalvikodden sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med to alternative atkomstløsninger basert på Ytre trase, fylling og kort bru, og Indre trase, veg mellom naust og boliger med tilknytning til fv. 834 i T-kryss Videre foreslås naturområde G2 og vegetasjonsskjerm Sv1 omdisponert til næringsområde for industri og lager med tilhørende anlegg, og småbåthavn SBH1 utvidet mot vest. Administrasjonen gis fullmakt til å revidere plankart for de to alternativene med tilhørende planbestemmelser i forhold til dette vedtaket før utsending til høring og offentlig ettersyn. Planområdet ligger like nord for det sentrale byområdet og omfatter Kvalvikodden med atkomst. Avgrensingen er vist på vedlagte ortofoto. Bakgrunn for endringen er at den vedtatte planen forutsetter omlegging av fylkesveg 834 som kommer i konflikt med forsvarets anlegg på Mælen. Veglinjen for fylkesvegen må derfor endres, og det har betydning for kryssløsning mellom planlagt atkomstveg til Kvalvikodden og fylkesvegen. Det foreligger forslag til en løsning som T-kryss, som er lagt til grunn for endring av reguleringsplanen. En annen bakgrunn er at Komite for plan, næring og miljø har gjort følgende vedtak : Det bes om en ny ekstern gjennomgang av tallgrunnlaget i saken om atkomst til Kvalvikodden. Saken fremlegges bystyret før en eventuell endring av gjeldende reguleringsplan. Byplankontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax: Side5

6 Som følge av dette er det utført nye og mer detaljerte kostnadsvurderinger for ytre og indre trase for atkomst, der indre trase er basert på T-kryss. Plandokumentene kan sees på følgende steder: Servicetorget Herredshuset og postgården, og Bodø bibliotek. Det finnes dessuten på kommunens hjemmesider under Arealplaner. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Knut Kaspersen, tlf , e-post De som ønsker tilsendt papirutgave av plandokumentene kan ta kontakt med saksbehandler. Eventuelle uttalelser/merknader sendes Bodø kommune, Byplankontoret, Postboks 319, 8001 Bodø, eller merket arkivsak 10/1373. Frist for uttalelse er 21. desember Med hilsen Knut Kaspersen arkitekt Adresseliste: AAG SISSEL MARIT STORVOLLEN BODØ AAG SVEIN ROGER STORVIKHAMRAN BODØ AAG VIVIAN STORVIKHAMRAN BODØ AGERUP AASE KVALVIKVEIEN 5 A 8012 BODØ AGERUP CATHRINE KVALVIKVEIEN 5 A 8012 BODØ ALBRIGTSEN KNUT HARALD KVALVIKVEIEN 18 B 8012 BODØ AMUNDSEN JENNY-MARIE SNORRESGATE NARVIK AMUNDSEN EIENDOM AS POSTBOKS BODØ ANDRESEN LAILA EDEL JERPEFARET 12 C 1440 DRØBAK BENDIKSEN EINAR STEINRØYSA 12 B 8012 BODØ BENDIKSEN LINDA HEIDI I STEINRØYSA 12 B 8012 BODØ BRATBAKK NINA MARLENE KVALVIKVEIEN 9 B 8012 BODØ BRATBAKK NINA MARLENE KVALVIKVEIEN 9 B 8012 BODØ DYPFEST HELGE JARL KVALVIKVEIEN BODØ DYPFEST LIV HELENE KVALVIKVEIEN BODØ DYPFEST TOVE STEINRØYSA BODØ DYPING IRENE ELLINGSEN STORSVINGEN BODØ DYPING TOR OVE STORSVINGEN BODØ EIVIK MARIE I SCHANCHE STEINRØYSA BODØ ELIASSEN ALV KVALVIKVEIEN 9 A 8012 BODØ ELIASSEN RITA S HILSTAD KVALVIKVEIEN 9 A 8012 BODØ Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden 2 av 5 Side6

7 ODD FREDRIK ELLINGSEN KONGENS GT. 52 B 8006 BODØ ELLINGSEN PER SOLLIVEIEN BODØ ENOKSEN GRETE RANDI KVALVIKVEIEN 8 B 8012 BODØ ENOKSEN JENS KVALVIKVEIEN 8 B 8012 BODØ FALCH KLARA STEINRØYSA 2 A 8012 BODØ FALCH ODD HARALD STEINRØYSA 2 B 8012 BODØ FALCH TRUDE ELISABETH STORSVINGEN BODØ FORSVARSDEPARTEMENTET Postboks 8126 DEP 0032 OSLO HAGNES JAN TORE STORVOLLEN BODØ HAMMER GERD HARESTIEN MO I RANA HANSEN ANNE MARGRETHE STEINRØYSA BODØ HANSEN HILDE MERETHE STEINRØYSA 3 B 8012 BODØ FINN LEKANGER NORDSTRANDVEIEN BODØ HEIMLY JANNICKE SØRFONDEN KVALVIKVEIEN 18 A 8012 BODØ HELGESEN GEIR ARNE STORSVINGEN BODØ HILLESTAD MARIUS STORSVINGEN BODØ HJEMÅS KARIN SMED QVALES VEI BODØ IJEABUONWU CHINWE MARY C STEINRØYSA BODØ IJEABUONWU ODINAKA F STEINRØYSA BODØ ISAKSEN LOUISE KONSTANSE STORSVINGEN BODØ ISAKSEN LOUISE KONSTANSE STORSVINGEN BODØ ISRAELSEN HENNING STORSVINGEN BODØ IVERSEN ARILD STEINRØYSA BODØ JACOBSEN AXEL KVALVIKVEIEN BODØ JACOBSEN KURT EGIL H STEINRØYSA BODØ JAKOBSEN ERLING BJØRN STORSVINGEN BODØ JAKOBSEN GUTTORM HAUGEN LILLEGJERDÅSEN BODØ JAKOBSEN STEIN ARILD LUNEVOLLEN 16 A 8012 BODØ JOHANNESSEN KNUT STORSVINGEN BODØ JOHANSEN JULIE KVALVIKVEIEN 10 A 8012 BODØ JOHANSEN LARS HENRIK KVALVIKVEIEN 10 A 8012 BODØ JOHANSEN MAGNE KVALVIKVEIEN 10 A 8012 BODØ JOHANSEN TORILL KVALVIKVEIEN 10 A 8012 BODØ JOM GEIR HÅKON STEINLIVEIEN ROLVSØY JOM MAX ELVIN STORSVINGEN BODØ JYSTAD MERETHE VEGGE STORSVINGEN BODØ JYSTAD PER TORBJØRN STORSVINGEN BODØ JØRSTAD STEIN INGAR KVALVIKVEIEN 5 B 8012 BODØ JØRSTAD TORILL KVALVIKVEIEN 5 B 8012 BODØ KARLSEN TROND GØRAN STEINRØYSA BODØ ODD HENRIK HOFF MOLTEBÆRVEIEN BODØ KJELLING EINAR TORSBAKKEN BODØ JAN H. TVETER, NEDRE LAGÅRD TERRASSE BODØ KLYS PIOTR STORSVINGEN BODØ Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden 3 av 5 Side7

8 KRANE ARVID STEINRØYSA BODØ KRANE BRIT MARIE STEINRØYSA BODØ KRISTENSEN THOMAS STORSVINGEN BODØ LAUKVIK GUNNAR NORDSTRANDVEIEN BODØ LEKANGER ELSE HARRIET NORDSTRANDVEIEN BODØ LUTHER JANNE BERIT KVALVIKVEIEN BODØ LUTHER KIM RONNY KVALVIKVEIEN BODØ LYNG JAN ERIK STORSVINGEN 5 B 8012 BODØ LØKAAS SVEN ROALD MÆLENHAUGEN BODØ MADSEN INGRID WILHELMINE GABBROVEGEN KROKELVDALEN MARKUSSEN MAGNE JOHAN MÆLENHAUGEN BODØ MOE CHRISTIAN FREDRIK PIGGSOPPGRENDA KOLSÅS MOE JAN ERIK EKRAVEIEN 3 E 0756 OSLO MORTENSEN STIG ARNE STEINRØYSA BODØ NIKOLAISEN NATHALIE KVALVIKVEIEN BODØ NYGÅRD GJERTRUD HELENE LUNEVOLLEN 14 B 8012 BODØ NYSTAD BÅRD STORSVINGEN BODØ PEDERSEN BEATE STEINRØYSA BODØ PEDERSEN KARI KVALVIKVEIEN 3 B 8012 BODØ PETTERSEN ARNFINN BERNT STEINRØYSA BODØ PETTERSEN ELNA IDA STEINRØYSA BODØ PETTERSEN HARRY ODDMAR STEINRØYSA BODØ PETTERSEN TERJE ANDRE STORSVINGEN BODØ REBTUN ASTRID NEDRE KALBAKKVEI OSLO SCHJEM STINE STORSVINGEN BODØ SIVERTSEN DAN MARTIN STEINRØYSA BODØ SIVERTSEN TORFINN KVALVIKVEIEN BODØ SMÅDAL VEGARD STEINRØYSA 12 A 8012 BODØ SOLØY TRUDE KVALVIKVEIEN BODØ STADSSALG EIENDOM AS c/o Stadssalg, Olav V gate BODØ STORVIK INGE SKOGSVEIEN BODØ STORVIK KYRRE PARKVEIEN HOLMESTRAND STRØMSNES INGRID FURUBAKKEN BODØ SUNDNES KAI EVEN KVALVIKVEIEN 18 A 8012 BODØ SÆTHRE BERIT NORDSLETTVEGEN 10 C 7038 TRONDHEIM SÆTHRE JOHN STORVIKHAMRAN BODØ TANGSTAD KJELL JOHAN STORSVINGEN BODØ THORBJØRNSEN JOHN ERLING KVALVIKVEIEN 12 B 8012 BODØ THORBJØRNSEN OLE C KVALVIKVEIEN 12 A 8012 BODØ TORSLETT SISSEL STORBJØRNEN BODØ TØMMERBAKK ERLING HERMANN STEINRØYSA 10 B 8012 BODØ TØMMERBAKK KEN ROY STEINRØYSA 10 A 8012 BODØ VAL KNUT ARNE KVALVIKVEIEN BODØ ZIETKIEWICZ JOANNA J STORSVINGEN BODØ Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden 4 av 5 Side8

9 ØKONOMISTYRING AS Postboks BODØ Anne-Grethe Pettersen Nordstrandveien Bodø Linda Pettersen Smed Quales vei Bodø Karin Hjemås Smed Quales vei Bodø Kjell Arne Hjemås Mærtas gate Bodø Dag Karlsen Lunevollen Bodø John Petter Karlsen Lunevollen 6A 8012 Bodø Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø Fylkesmannen i Nordland Moloveien Bodø Statens vegvesen, Region Nord Postboks Bodø Tromsø Museum Fagenhet for arkeologi 9037 Tromsø Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Bergvesenet Boks 3021, Lade 7441 Trondheim Bodø havn KS Boks Bodø Kystverket Serviceboks Ålesund NVE Region Nord Kongens gate Narvik Helse- og Miljøtilsyn Salten Notveien Bodø Iris Salten IKS Pb 6094 Mørkved 8031 Bodø Salten Brann IKS Dronningens gate Bodø Barnetalspersonen v/bjørn Heitmann Medåsveien Bodø Bodø eldreråd v/politisk sekretariat/vibeke Nicolaisen Råd for Funksjonshemmede v/politisk sekretariat/vibeke Nicolaisen Bodø ungdomsråd v/ Kari Krogh, Postboks Bodø Kulturkontoret Faglig Trafikkforum Bodø v/ok-avd/leif Håkestad 8070 Bodø Bodø Næringsforum Boks Bodø Norges Handikapforbund v/ståle Normann Lauvåsveien Bodø Bodø kajakklubb Boks Bodø Bodø seilforening v/ Roy Rise Boks Bodø Bodø Båtforening Moloveien 8003 Bodø Nordsia Båtforening Boks Bodø Valen lystbåthavn Postboks Bodø Kvalvik Velforening Steinrøysa Bodø Kvalvika Båtforening v/kjell Pettersen Nordstrandveien Bodø Advokat Terje Kvarsnes Pb Bodø Høring og offentlig ettersyn - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden 5 av 5 Side9

10 PS12/24Referatsaker Side10

11 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7522 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede /13 Eldrerådet Komitè for levekår Kantiner og aktivitet i sykehjem Sammendrag Med sikte på det videre arbeid ønsker administrasjonen gi en kort orientering om hvordan bystyrets vedtak og føringer mht kantinedrift og aktivitet i sykehjem fra budsjett/økonomiplanbehandlingen for så langt er fulgt opp. Saksopplysninger Bakgrunn Utgangspunkt for saken er bystyrets vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013(PS 11/156) hvor det fremgår av verbalforslag at Rådmannen bes komme med en sak til bystyret der man ser på muligheten for å bruke frivillige organisasjoner til å drive kantiner i sykehjem. Det bør også sees på om det kan kombineres med aktivitet i sykehjem. Saken må også sees i forlengelsen av andre vedtak/økonomiske disponeringer fra bystyrebehandlingen hvor det ble lagt inn kr ,- til kjøkkendriften fra 2012 med sikte på å få gjenopprettet det nedlagte kantinetilbudet på Stadiontunet, Mørkved og Sentrum sykehjem. Videre ble driften av kantinen på Herredshuset redusert med kr ,- og ressursen(stillingen) tilført kjøkkendriften med sikte på å gjenoppta kantinedriften på sykehjemmene. Det ble videre trukket inn midler tilsvarende kr ,- fra kjøkkendriften hvor rådmannen hadde foreslått å opprette en ny stilling. Aktivitet i sykehjemmene Berørte virksomhetslederne innenfor institusjonsdriften har i forbindelse med arbeidet med denne saken kommet med en beskrivelse av aktivitetsområdene i sykehjem og bruken av kantiner/fellesrom. Etter tilbakemeldinger fra sykehjemmene fremgår det at aktivitetstilbudene til beboerne varierer både i form og innhold i Bodø kommune. Dette forklares med de ulike målgruppene i sykehjemmene, grunnbemanning, og/eller annen tilrettelegging som bla har bakgrunn i hvilke arealer som er tilgjengelige i den enkelte institusjon. Ut fra dette vil aktivitetstilbudet slik det kommer til uttrykk i det daglige fortsatt være ulikt og tilpasset målgruppen i den enkelte institusjon. Av tilbakemeldingene fremgår det at sykehjemmene har planleggingsgrupper som utarbeider aktivitetsplaner både for de enkelte bogrupper, felles for institusjonen og i samarbeid med andre institusjoner. Der det er fellesrom som for eksempel kantine benyttes disse ofte til felles tilbud til beboere i institusjonen og brukere av dagsenter (Stadiontunet sykehjem, Sentrum sykehjem, Mørkved sykehjem, Furumoen helsesenter og Tverlandet Bo- og servicesenter). På enkelte institusjoner er også lag/foreninger arrangør av slike fellestilbud. Av Side11

12 organisasjoner som eksempelvis nevnes som bidragsytere fra virksomhetene er Menigheter (gudstjenester, andakt med ev. sosialt treff), Røde Kors, Pensjonistforeninger, Sanitetsforeningen og Frelsesarmeen. I enkelte institusjoner har lag/foreninger sine møter i lokalene og inviterer beboerne med på møtene. Det er bare kantinen på Stadiontunet sykehjem (middagsservering til nære omkringboende samt kaffesalg) og Mølla kafe (ikke middagssalg) på Tverlandet Bo og servicesenter (TBSS) som benyttes av innbyggere fra nabolaget. Kantinen ved Stadiontunet sykehjem har nå middagservering, lunsj og kaffesalg i kantinen fra mandag til fredag. Mange gjester benytter seg av tilbudet i kantinen. På Tverlandet er det for øvrig fortsatt 1,5 årsverk som jobber med tilrettelegging av ulike aktivitetstilbud til beboere i og utenfor senteret (0,5 årsverk på TBSS er øremerket brukere innenfor Villa Vekst sitt område og samarbeider med dem). I de øvrige institusjonene i Bodø er det ikke satt av egne midler til slik aktivitet som her er nevnt. Andre opplysninger Bystyret har videre lagt føringer for det videre arbeidet med en Frivillighetspolitikk i Bodø kommune (PS 12/116) hvor det fremgår at Bodø kommune skal invitere frivillig sektor til en dialog med målsetting om å sette sammen prosjektgruppe hvor en skal se på ulike konkrete samhandlingsoppgaver. Bodø Frivilligsentral har lang erfaring med frivillighetsarbeidet og må videre bla trekkes sterkt inn i dette arbeidet. I visjonene rundt Sølvsuper helse- og velferdssenter beskrives bla institusjonen som et fremtidig nærmiljøsenter hvor bla kafèens betydning i nærmiljøsenteret er fremhevet som møteplass og arena for mennesker både fra nærmiljø, frivillige, pårørende og andre. Fokus på og viktigheten av aktivitet er gjennom de senere år bla trukket frem i ulike sammenhenger som feks. Den kulturelle spaserstokken, Eldrehelsesøstrenes arbeid i forebyggende og helsefremmende sammenheng, og tidligere prosjekter som Aktivitet for beboere i sykehjem og EU prosjektet «Our lives as elderly». Vurderinger/veien videre Bystyret har med sitt vedtak lagt føringer og om bruk av frivillige organisasjoner/kommersielle aktører for å drive kantiner i sykehjem. Videre at tilgjengelige lokaler utnyttes så godt som mulig også i forhold til aktivitet i sykehjem. Avdelingen har så langt fulgt opp bystyrets vedtak fra budsjettbehandlingen ved å legge ned kantinen på Herredshuset. Omdisponeringen av midler ved budsjettbehandlingen er benyttet til å starte opp driften av kantinen på Stadiontunet sykehjem i regi av kjøkkendriften som vedtatt. Ut fra føringene gjenstår det å opprette kantinetilbudet på Mørkved og Sentrum sykehjem. Driften av kantinene på Sentrum og Mørkved sykehjem kan lyses ut for drift av eksterne aktører (les frivillige organisasjoner) når midler til formålet er bevilget av bystyret. Videreføring av drift i kommunal regi brukes her kun som eksempel/ anslag på behov for midler; o Kantinen på Mørkved sykehjem: Kjøkkendriften har estimert behov for et husholdningsbudsjett på kr ,-. Inntekter tilsvarende kan i utgangspunktet legges til grunn ( krone for krone ). I tillegg trenges det en 100% stilling som assistent på kjøkkenet til en kostnad av kr ,-. o Kantinen på Sentrum sykehjem: Kjøkkendriften har estimert et behov for et husholdningsbudsjett på kr ,-. Inntekter tilsvarende utgiftene kan her legges til grunn. Kjøkkendriften har innenfor sine totale økonomiske rammer i dag ikke behov for nye stillinger for å dekke opp ny drift her. Det må videre avklares om kantinen på Stadiontunet sykehjem som bystyret vedtok reetablert i regi av kjøkkendriften i 2012 i det videre arbeid også skal legges ut for drift av frivillige organisasjoner (ekstern aktør). Frivillige organisasjoner kan i dag benytte seg av kantinen på ettermiddager og i helger, men har ikke tilgang til oppvaskmuligheter i produksjonskjøkkenet grunnet strengt regelverk. Når det gjelder Sølvsuper helse- og velferdssenter er det i byggprosjektet tilrettelagt for kommersiell drift av kantinen/ kafeen. For arbeidet med etablering av tilbudet på Sølvsuper Side12

13 helse- og velferdssenter vises det til pågående driftsplanlegging og budsjett/økonomiplan Avdelingen har et utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner i dag, og alle tilgjengelige lokaliteter inkludert kantinearealer i de ulike institusjoner som kan benyttes til aktivitet er i utgangspunktet disponibel til formålet innenfor gjeldende driftsrammer. Leder for institusjonsdriften har ansvar for at aktivitetene i de ulike institusjonene planlegges og gjennomføres på en systematisk måte innenfor de økonomiske rammene bystyret har vedtatt. Tverlandet Bo- og servicesenter/andre tiltak; I rådmannens forslag til budsjett for 2013 foreslås det å starte opp et nytt dagtilbud for demente. Lokalene skal nå tilrettelegges til formålet ved omdisponering av investeringsmidler i tertial 1/2012. I forlengelsen av dette ser nå avdelingen nærmere på og vurderer deler av nåværende dagsenterorganisering. Oppfølging av bystyrets vedtak i sak om Frivillighetspolitikken i Bodø (PS 12/116) ligger pt organisatorisk i det det nyopprettede Samfunnskontoret. Eldrerådets forslag om frivillighetsmoblisering mv må følges opp i denne sammenhengen. Helse- og sosialavdelingen har ikke ressurser til ekstraordinær innsats utover den aktivitet som skjer i avdelingen i dag. Konklusjon Av saksopplysningene fremgår det at dagens lokaliteter tilknyttet kantinene nyttiggjøres av frivillige organisasjoner i aktiviteter i det enkelte bygg, og at avdelingen ikke har ressurser til aktivitet utover dagens nivå. Avdelingen har i tråd med bystyrets føringer og sentrale føringer et sterkt fokus på pårørende og frivillige som ressurs i sine videre planer/daglige arbeid, og ser frem til at det utformes en samlet politikk på området i tråd med bystyrets vedtak knyttet til Frivillighetspolitikken i Bodø kommune. Avdelingen har imidlertid ikke saksbehandlingsressurser til å bringe dette frem for egen hånd. Videre saksbehandling vil som det er redegjort for ovenfor avhenge av videre politiske signaler og bevilgning av midler. Arbeidet med denne saken så langt foreslås tatt til orientering. Saksbehandler: Dag-Christer Røberg Rolf Kåre Jensen rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Side13

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl.

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Råd

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen,

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon 97591553,

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata.

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.11.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Astri

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Rådhuskvartalet, Sentrum

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Rådhuskvartalet, Sentrum Byplankontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «KONTAKT» «POSTNR» «POSTSTED» Dato:... 08.07.2014 Saksbehandler:...Knut Kaspersen Telefon direkte:... 75 55 53 46 Deres ref.:...«ref» Løpenr.:... 45789/2014 Saksnr./vår

Detaljer

Møteinnkalling. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden

Møteinnkalling. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 29.04.2009-04-22 Tidspunkt: 10:00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Egersund Arena 05.11.2012 Utvalg: Møtested: Dato: kl 18:00 Tidspunkt: 18:00 Presentasjon av eiermelding Dalane Energi v/reinert Vassbø og Kåre

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3

Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2013 31344/2013 2012/4970 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/38 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen /. MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgs utvalget EIGERSUND KOMMUNE : 4 01 5/10 Om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune 6. Kjell H. Fredriksen -.......,.. 5 4 Utvalgsekretær Målfrid Espeland

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat ved

Detaljer

Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret

Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Saltstraumen lokalutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00

EIGERSUND KOMMUNE. Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Utvalg: Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Formannskapssalen Formannskapet MØTEINNKALLING -1/78- Sekretariatsieder Terje Jørgensen jr. Ordfører Leif E. Broch % Egersund, i.2.2010 01 9/10 01 1/10

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 26.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 076/12-084/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Egersund Arena 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 ORIENTERINGER Etter møtestart vil det bli holdt følgende presentasjoner/orienteringer.

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer