ÅRSBERETNING 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2008/2009"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2008/2009 Kretstinget Bodø 27.februar 2010 NORDLAND FOTBALLKRETS Kretslaget for gutter, fra Regionsturneringen i Harstad 2009.

2 KRETSTING FOR NORDLAND FOTBALLKRETS STED: Radisson Blu Hotel DATO: LØRDAG 27. FEBRUAR 2010 KLOKKESLETT: 12:00 SAKSLISTE: 1. Tingets åpning 2. Godkjennelse av fullmakter og dagsorden 3. Valg av dirigent 4. Valg av desisorer / reisefordelingskomité 3 medlemmer. 5. Årsberetning 6. Regnskap 7. Innkomne forslag 8. Fastsette neste års kontingenter og avgifter 9. Budsjett for Valg. 11. Faglig program : Frisk Forsikring Nytt seriesystem 12. Utdeling av pokaler, diplomer m.v. 12. Tingets avslutning 13. Ting middag NORDLAND FOTBALLKRETS Karl Anton Langbakk leder Tore Børstad daglig leder 2

3 FORRETNINGSORDEN FOR KRETSTINGET 1. Tingforhandlingene ledes av en/to valgte dirigenter som skifter på å lede tingforhandlingene. Representantene benytter talerstolen ved innlegg, replikk, oppklaringer, etc.. Protokollen føres av valgt sekretærer. 2. Ingen representanter gis normalt rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag, settes taletiden til høyst 5 minutter første gang og 3 minutter senere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens og klubbens navn. Forslag kan ikke trekkes, og nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 4. For at vedtak skal være gyldige, må de være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i lov for NFF og fotballkretsene. Ved avstemninger benyttes fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes som ikke avgitt. 5. Det velges to representanter til å undertegne protokollen. (desisorer). Alle må slå av lyden på sine mobiltelefoner under tingforhandlingene. 3

4 ÅRSBERETNING FOR På Nordland Fotballkrets ting 2008 ble følgende valgt for en 2-års periode: STYRET: Leder Per Arne Tøgersen Halsøy IL Nestleder Karl Anton Langbakk FK Bodø/Glimt 1. Styremedlem Turid J. Willumstad Sørfold FK 2. Styremedlem Jeanette Steen Kristensen Nedre Beiarn IL 3. Styremedlem Anita Sollie Mo IL 1. Varamedlem Karl Einar Haukland IL Stålkameratene 2. Varamedlem Per Eidsvik IK Junkeren 3. Varamedlem Pål Vinje Nesna IL KONTROLLKOMITE: Leder Tarjei Eck Hansen FK Bodø/Glimt Medlem Wenche Stenersen Mosjøen IL Varamedlem Sten Magne Hansen Olderskog IL Varamedlem Liv Bentzen Sport Torghatten IL VALGKOMITE: Leder Einar Mikalsen Bossmo & Ytteren IL Medlem Terje Hansen Innstrandens IL Medlem Anette Nybø IK Grand Bodø Varamedlem Øystein Moldrem Mosjøen IL Varamedlem Mona Lisa Skipnes IK Grand Bodø ADMINISTRASJON KRETSKONTOR: Kretskontor: Aspmyra Stadion, 8039 Bodø. Telefon / Telefax: / Daglig leder Tore Børstad Klubbutvikler Torkild Veraas Serie og dommerkonsulent Frank Aas Kretsansvarlig (KA) Spillerutvikling Stein Hanssen Styremøter: Nordland Fotballkrets har i 2008 avholdt 8 styremøter, hvor det har blitt behandlet 40 saker. i 2009 avholdt 7 styremøter, hvor det har blitt behandlet 30 saker. Nordland Fotballkrets vil takke sine samarbeidspartnere for gode forbindelser i sesongen Disse er: STATENS VEGVESEN POSTBANKEN UMBRO DIPLOM - IS THON HOTELL NORDLYS 4

5 STYRET HAR I PERIODEN OPPNEVNT FØLGENDE UTVALG: ANLEGGSUTVALG: Leder Per Eidsvik Kretsstyret Medlem Karl Anton Langbakk Kretsstyret Medlem Sven Aune IK Junkeren Sekretær Tore Børstad Administrasjon DOMMERUTVALG: Leder Karl Anton Langbakk Kretsstyret Medlem Jens Johansen IL Stålkameratene Medlem Jan-Egil Løvli Olderskog IL Medlem Arnfinn Sørensen Dønna IL Medlem Geir Nydahl Sømna IL Medlem Karl Einar Haukland Kretsstyret Sekretær Kjell Nikolaisen Administrasjon FAIR-PLAY UTVALG: Leder Karl Einar Haukland Kretsstyret Medlem Per A Rynesli Halsøy IL Medlem Magne Steiro Nesna IL Medlem Anita Børsheim Bossmo & Ytteren IL Medlem Rune Haugen Brønnøysund IL Medlem Jan Solbakk Brønnøysund IL Sekretær Torkild Veraas Administrasjon SONEANSVARLIGE: Cato Johnsen Mosjøen IL Christian Lind Mosjøen IL Roy Arve Pedersen Brønnøysund IL Cato Joar Moan IK Grand Bodø Stein Inge Ludvigsen Sandnessjøen IL Kenneth Karlsen Sandnessjøen IL Freddy Pedersen Innstrandens IL Karl Johan Espenes Mo IL Jonas Kolstad FK Bodø/Glimt Rudi Stupforsmo Bossmo & Ytteren IL Kjell Ivar Endresen Mo IL Laila Rabliås Nesna IL Unn Storheil Nesna IL Trond Tidemann FK Saltdalkameratene Geir Melhus FK Saltdalkameratene Tom Erik Lund FK Fauske Sprint Roger Lie Ørnes IL Sture Karlsen Glomgutten IL 5

6 Styrets årsberetning 2008 Sesongen 2008 var første året i denne tingperioden. Nytt kretsstyre, hvor det gamle styret var erstattet med 3 nye styremedlemmer inklusive ny kretsleder. Det er naturlig at et nytt styre trenger tid på seg, samtidig er det alltid en fordel for kontinuiteten å ha med seg styremedlemmer videre fra det avgåtte styret. Det var heldigvis tilfellet også etter kretstinget For kretsstyrets del ble dette året hvor fokuset var å få til et bedre økonomisk fundament i kretsen, samt å ha øye også på klubb-, spiller- og anleggsutvikling. Toppfotballen FK Bodø/Glimt hadde en meget flott og suksessrik sesong i 2008 som tilslutt endte med en flott 4 plass i Tippeligaen. IK Grand Bodø gjennomførte en jevn og god sesong i 1 div kvinner som endte omtrent midt på sluttabellen - en 6 plass. 2. div herrer/kvinner 2.divisjon kvinner bestod av 5 lag hvor Bossmo/Ytteren tilslutt vant foran IK Grand Bodø 2 og Innstrandens IL. I denne divisjon spilte lagene 3 kamper mot hverandre. På herresiden hadde kretsen kun med Mo IL. Laget beholdt 2 div plassen og endte på 9 plass. 3. div HESA I 3.divisjon menn deltok det 12 lag. FK Bodø/Glimt 2 oppnådde 58 poeng og vant serien, 4 poeng foran IL Stålkameratene på 2.dre plass og med Steigen SPK som nr 3. FK Bodø/Glimt 2 vant kvalifiseringen til 2.divisjon hvor de møtte Harstad IL i 2 kamper og skal spille i 2 div i Kretsen gratulerer klubben for dette opprykket. Voksenfotballen Etter noen år med litt nedgang og deretter stabilisering, så vi at antallet lag holdt seg. Det er viktig for blomstringen på seniornivå at det denne sesongen igjen finnes 5 divisjon i kretsen. Aldersbestemt fotball I de aldersbestemte klassene har kretsen hatt en jevn økning de siste årene, så også i år. Det legges ned et voldsomt arbeid i hele organisasjonen for å ivareta alle som ønsker å spille fotball. Ledere, trenere og dommere er brikker som må på plass for å håndtere alle kampene som skal gjennomføres i løpet av en sesong. I denne sammenheng er det viktig å berømme den innsatsen og det engasjementet som legges for dagen rundt om i kretsen vår for å ha et godt fotballtilbud tilpasset alle som ønsker det. Kretsen har et mål om å involvere enda flere utøvere innenfor aldersbestemt fotball i årene framover, og da er det viktig at krets og klubber har en felles forståelse av at det er av stor betydning med kvalitet på det tilbudet som gis til barna våre. Derfor blir skolering av trenere, ledere, dommere og ikke minst foreldre, vesentlig for om vi skal lykkes med våre mål. Spillerutvikling Spillerutvikling er fortsatt høyt prioritert i kretsen. Med en KA(kretsansvarlig) i spissen og et sonekorps som tar seg av oppfølgingen av spillerne i de ulike delene(sonene) av kretsen, føler 6

7 vi at videreutviklingen av spillere er i trygge hender. Etter at Statens Vegvesen halverte støtten til kretsen fra 2007 ble det færre kretstiltak i sesongen Klubbutvikling Dette er et prioritert område i NFK og kretsens klubbutvikler, som nå er nå inne i sitt andre år i stillingen, har kommet godt i gang med en prioritet til klubbesøksaktiviteten. Med seg har han nå to deltidsansatte klubbutviklere(20 %) på Helgeland. Begge er aktive og med i et team, som vil heve klubbaktiviteten betraktelig. Anlegg Arbeidet med kunstgressbygging i kretsen har skutt fart og dette gjorde at 2008 ble et viktig år for denne utviklingen, både byggemessig og ikke minst på planleggingssiden. Viktig i denne prosessen var forbundets anleggsutvikler i Nord-Norge, Geir Larsen. Rana-prosjektet bør framheves, der bygges det flere kunstgressbaner i 2008 og I løpet av 2008 er det ferdigstilt kunstgressbaner på Gruben(2), Selfors, Vevelstad, Vega, Tverlandet og på Rognan. Arbeidet med kunstgressprosjektet i Bodø(11 baner) har dette året krevd mye i prosjekt- og planleggingstid, men går nå over i en gjennomføringsfase som vil strekke seg over de kommende tre-fire år. Bingeprosjektet står noe mer i stampe i kretsen noen binger er bygget, men her må det igangsettes et noe mer strukturert og planmessig arbeid for å få denne prosessen inn i et bedre løp i årene framover. Økonomi Årsregnskapet viser et negativt resultat etter finans på kr Samlede inntekter utgjorde 3,73 mill. kroner. Aktivitetskostnadene utgjorde 3,86 mill. kroner. Sluttord Styret i fotballkretsen vil rette en stor takk til administrasjonen som står til rådighet og gjør en utrettelig jobb både på dagtid, kveldstid og i helgene. Alle tillitsvalgte både i krets og klubber, fortjener ros for den jobben de gjør og aktiviteten som skapes fotballens posisjon i samfunnet sier noe om hvor mye frivillig arbeid som legges ned. Nordland Fotballkrets takker Norges Fotballforbund, våre nabokretser, Nordland Idrettskrets, våre sponsorer og andre samarbeidspartnere, media og ikke minst våre klubber, for et nært og konstruktivt samarbeid gjennom sesongen Per Arne Tøgersen Karl Anton Langbakk Turid J. Willumstad Leder Nestleder Styremedlem Jeanette Steen Kristensen Styremedlem Anita Solli Styremedlem Karl Einar Haukland Per Eidsvik Pål Vinje Varamedlem Varamedlem Varamedlem 7

8 Styrets årsberetning 2009 Året 2009 startet med at den valgte kretsleder Per Arne Tøgersen, av arbeidsmessige årsaker, valgte å trekke seg fra kretsstyret og oppgaven som styreleder. Nestleder Karl Anton Langbakk tok over som kretsleder, Turid J. Willumstad ble ny nestleder og Pål Vinje kom inn som regulært styremedlem for resten av perioden fram til neste kretsting (2010). Fotballåret 2009 er nå lagt bak oss, langt fra et helt topp år for fotballsporten i vår krets, men utviklingen kan vel bare gå en vei bedre sportslig innen bredde og topp, samt ift anlegg. Kretsen har i kommende handlingsplanperiode prioritert arbeid innenfor fire felter økonomi og administrasjon, klubbutvikling, spillerutvikling og anleggsutvikling. Toppfotball Dessverre endte tippeligasesongen 2009 med at FK Bodø/Glimt måtte ned i Adeccoligaen neste år. Kretsen håper at oppholdet i 1 div blir av kort varighet fordi det er av stor betydning for utviklingen av fotballen, sportslig, organisatorisk, anleggsmessig m.m. at vår krets er representert på høyeste nivå. Med de holdningene vi opplever at FK Bodø/Glimt og IK Grand Bodø har, er vi trygge på at de oppfatter at det er viktig å se sammenhengen mellom topp og bredde, og at dette er et vesentlig bidrag til å utvikle toppfotballen. IK Grand Bodø gjennomførte en sesong på det jevne i kvinnenes 1.divisjon og endte tilslutt som nr 7. Kretsen håper at laget klarer å kjempe seg tilbake til toppserien for kvinner. 2.div herrer/kvinner Sesongen 2009 var Mo IL og FK Bodø/Glimt 2 kretsens representanter på dette nivået. Klubbene gjorde det ikke alt for godt i serien, Mo IL klarte seg så vidt, mens FK Bodø/Glimt 2 måtte ta vegen ned og er igjen klar for 3 divisjon i Dessverre lyktes ikke IL Stålkameratene å kvalifisere seg for 2.divisjon i 2010 etter tap for Harstad IL i kvalifiseringskampene. På damesiden deltok det 5 lag, hvor et lag skilte seg klart ut. Innstrandens IL vant til slutt serien med 11 poengs margin til Bossmo/Ytteren IL. Håper kretsen makter å få flere damelag med i aktiv fotball og dette må være et mål i kommende sesonger. 3. div. HESA Serien bestod av 11 lag, hvor IL Stålkameratene markerte seg som det sterkeste laget med en klar avdelingsseier, 8 poeng foran Innstrandens IL og 9 poeng foran lag 3 Steigen SPK. Det som imidlertid er gledelig å observere er at det for sesongen 2010 satses hardere enn kanskje noen gang tidligere. Dette gjelder på flere områder, ikke minst innen spiller- og anleggsutvikling, som vi kommenterer senere i beretningen. Voksenfotballen Her sees en liten vekst i antall lag for sesongen Den nye 5 divisjon er et meget positiv forhold i utviklingen og nå håper kretsen å lykkes med samme trenden for damefotballen. Aldersbestemt fotball De aldersbestemte klassene er fortsatt store, men kretsen opplevde en liten nedgang i antall aldersbestemte lag denne sesongen. Innføringen av 7 er og 5 er-fotball blant de yngste har vært meget vellykket og vil bli videreutviklet de kommende årene. Vinterserien som gjennomføres enkelte steder i kretsen, er et godt supplement på den tiden av året for de som ønsker å ha fotball på programmet året rundt, uten at dette behøver å gå på bekostning av andre idretter. 8

9 Spillerutvikling Spillerutvikling er et av kretsens satsingsområder, og det jobbes godt rundt i sonene av et dyktig instruktørkorps ledet av kretsansvarlig(ka) Stein Hanssen, som dette året er tilsatt i full stilling. Begrunnet i redusert økonomi har det vært nødvendig å redusere noe dvs legge om den spillerutviklingsmodellen som tidligere er fulgt. Færre samlinger og en slankere modell er det som nå følges framover. Dette til tross er det åpenbart at det skjer mye godt utviklingsarbeid i de ulike klubber, sonene og i regi av kretsen. Klubbutvikling Klubbutvikling er et satsingsområde. Kretsens klubbutvikler Torkild Veraas og de to deltidsansatte klubbutviklerne på Helgeland, Magne Steiro og Per Arne Rynesli, har tatt tak i utfordringene og gjennomfører mange klubbesøk, for å få klubbene til å øke sin aktivitet og ikke minst fungere ennå bedre. NFK registrerer at det har vært et meget godt oppmøte på sonemøtene, noe kretsen ønsker å understreke som et meget positivt tekk. Anlegg Anleggsutvikler i Nord-Norge, Geir Larsen, har siden ansettelsen i 2006 stått på og gjort en upåklagelig innsats for anleggsutviklingen i nord. Som pådriver har han i samarbeid med kretsens anleggskomite fått i gang en kunstgressutvikling som på sikt vil få fram ennå bedre fotball og gode utøvere/spillere i vår krets. NFK har nå en anleggsutvikling i kretsen som vi aldri har sett tidligere. Økningen er særlig merkbar innenfor kunstgressbaner og binger. Satsingen i Rana må særlig framheves, flere kunstgressbaner ferdige på noen få år og også kunstgressprosjektet i Bodø som er i gang og går over flere år, hvor 2009 var første året med tre ferdigstilte baner, fire til kommer i 2010 og to tre i Det er særlig interessant å se hvordan klubbene, det private og offentlige engasjementet går sammen i utviklingen av anleggene. Økonomi Årsregnskapet viser negativt resultat etter finans på kr Samlede inntekter utgjorde 3,31 mill. kroner. Aktivitetskostnadene utgjorde 3,43 mill. kroner. Sluttord Nordland Fotballkrets styre ønsker å takke både klubber og enkeltpersoner for den jobben som gjøres for fotballen i kretsen vår. Vi merker oss at det store arbeidet som legges ned i vår langstrakte krets, fra de tettbygde strøk til den minste grend, er med på å sette sitt positive preg på miljøene. For kretsen blir det fortsatt viktig å være en støttespiller og pådriver for god tilrettelegging slik at aktiviteten kan økes ytterligere. Styret takker også administrasjonen for stor arbeidsinnsats, fleksibilitet og entusiasme i sitt arbeid. NFK retter også en takk til Norges Fotballforbund, våre nabokretser, Nordland Idrettskrets, media, våre sponsorer og andre samarbeidspartnere for et positivt samarbeid i Karl Anton Langbakk Turid J. Willumstad Jeanette Steen Kristensen Leder Nestleder Styremedlem Anita Solli Styremedlem Karl Einar Haukland Varamedlem Pål Vinje Styremedlem Per Eidsvik Varamedlem 9

10 Årsrapport 2008 Spillerutvikling. NFK hadde i november 2007 terminfestet sine spillerutviklingstiltak for 2008, slik at klubbene tidlig fikk tilpasset sin klubbaktivitet ut fra alle tiltakene på sone, krets og region. Soneaktivitet: Det har blitt gjennomført 160 sonetreninger (inkl keepertreninger) for gutter og jenter, født * Totalt har nærmere 240 spillere vært innom sonetreningene. (140 gutter jenter). * Det er spilt 58 sonekamper. * Sonelagsturnering i Mosjøen gjennomført med 140 spillere. Det ble lagt inn faglig påfyll for trenere/spillere. * Vinterserie i 3 soner for årskull * Videreføring av 5 fotball. * Utviklingsgruppe opprettet i Mosjøen. Flott samarbeid med toppklubben Bodø/Glimt på sonesamlingene i Bodø. Trenere som Kåre Ingebrigtsen, Aasmund Bjørkan og Jonas Kolstad inne på en del sonetreninger. Topp.!!!! Instruktørsamling/Impulssamling/ Impulssamling i Bodø. Impulssamling i Mosjøen Impulssamling på Mo. 10

11 Kretstiltak. Det er gjennomført to kretstiltak for jenter og gutter. I Bodø og på Mo. 14 kretskamper er spilt. 6 kretstreninger er gjennomført. 80 spillere har vært på kretstiltak. 40 gutter og 40 jenter. Regiontiltak. Regionsturnering i Harstad. Kamper mot de tre andre Nord-norske kretsene. Jentene gikk ubeseiret gjennom turneringen, mens guttene vant 2 og tapte en kamp. Flere enkeltspillere fikk vist frem sine gode ferdigheter og NFK fikk gjennom disse gode prestasjonene flere spillere som ble uttatt til NFF samling i Porsgrunn og Kristiansund. Denne samlingen er først og fremst ment for å gi spillerne (og klubbtrenere) en REFERANSE på hvor de står ferdighetsmessig i forhold til jevnaldrene i Nord-Norge. Spillere som til daglig blir fremholdt som særdeles gode i klubb-sone og kretssammenheng opplever her å bli utfordret på et nytt nivå. Noen få spillere behersker dette nye nivået automatisk i kraft av sine ferdigheter og ressurser, mens mange opplever at de ikke får så GOD TID som de er vant til- at pasningene må spilles mer presist og hardere og det må løpes mer. De spillerne som i etterkant av slike tiltak er i stand til å omdanne de ERFARINGENE de fikk til KONKRET LÆRING i hverdagen i form av mer kvalitet på treningene, vil få størst muligheter for fremgang. For å oppnå dette så vil det være riktig for mange av spillernes moderklubber å tilby hospitering på et høyere nivå noen ganger i uka. Regionale juniorturneringer for kvinner og menn: Det har i år vært gjennomført junior turneringer i Tromsø, Alta og Bodø med stor suksess. Nordland Fotballkrets deltok i Alta og Bodø med et jr.herre kretslag. B/G deltok med et reint klubblag i begge turneringene. I turneringen i Bodø nådde NFK sitt jr kretslag finalen. Her ble det tap mot Tromsø IL. Jr.dameturnering i Tromsø. Aldersgruppe Nordland FK stilte et kretslag og spilte kamper mot de andre fotballkretsene i Nord-Norge + Fløya. Spillere kom fra følgende dameklubber: Grand Innstranden Fauske/Sprint B&Y og Halsøy. Flott, flott tiltak. 11

12 Treningssamling i Østfoldhallen/ Sarpsborg, gutter 94 mod. Nordland Fotballkrets var representert med følgende spillere: Ricardo K Djupvik Talentleir i Porsgrunn gutter mod. Følgende spiller fra NFK deltok: -Thomas Drage -Tor Åge Evensen -Eirik Våg STATOIL-leir i Kristiansund- gutter 94 mod + jenter 93 mod. Følgende spillere fra NFK deltok: -Ricardo Djupvik -Roholla Iqbalzadeh -Victoria Ludvigsen -Heidi Aabotsjord Representasjonsspillere fra NFK på aldersbestemte landslagssamlinger: Følgende spillere fra NFK som har deltatt på landslagssamlinger i NFF regi i 2008: 1: Stefan Johansen 2: Anders Konradsen 3: Thomas Drage 4: Marlene K Utland 5: Lise M K Utland 6: Marie Thomassen 7: Victoria Ludvigsen 8: Heidi Aabotsjord Spillerutvikling har nå blitt en mer allmenn sak for klubbene og ikke bare forbeholdt noen få enkeltspillere. Føler man har klart å skape gode sammenhenger mellom trenerutvikling og spillerutvikling. Det er nå kortere vei fra NFK -toppklubb og til det ytterste ledd, breddeklubben. 12

13 At Nordland FK har mange spennende spillere er klubbene sin fortjeneste. Det er mange klubber som driver svært bra og som gir spillerne gode trenings og kamptilbud. For å oppnå enda bedre læring er det viktig at klubbene tilbyr sine spillere hospitering på et høyere nivå noen ganger i uken. Spillerutvikler oppfordrer flere klubbtrenere til å være til stedet på spillerutviklingstiltakene i kretsen. Viktig at klubbtrener opplever det live der og da sammen med spiller. Kretsens og spillerens viktigste samarbeidspartner i tiden fremover for å kunne forvalte denne referansen- er og blir den enkelte KLUBBTRENER. Kretsen kan bistå i arbeidet med å utvikle spilleren, men hovedansvaret for dette utviklingsarbeidet må ligge hos spiller og klubbtrener. Det er i KLUBBEN spilleren bor og skal utvikle sine ferdigheter. Spilleutvikler Stein Hanssen 13

14 Årsrapport 2009 Spillerutvikling. En del "nyheter" i NFK sin spillerutviklingsmodell i Ingen nomineringsprosess fra klubbene til sonesamlinger. Uttak gjennom observasjon av spillere i kamp/ treninger av sonetrener eller spillerutvikler. Før uttak, en dialog med klubbtrener. "Team Nordland". Samling inn mot toppklubb. Færre spillere inne på samlinger. Mere fokus på "de beste." Soneaktivitet: Det har blitt gjennomført 95 sonetreninger ( inkl keepertreninger) for gutter og jenter, født * Totalt har nærmere 200 spillere vært innom sonetreningene. (100 gutter jenter). * Det er spilt 35 sonekamper. * Sonelagsturnering i Mosjøen gjennomført med 84 spillere. * Vinterserie i 3 soner for årskull * Videreføring av 5 fotball. * Treningsgruppe" på tvers av klubbene opprettet i Mosjøen. Kretstiltak. Det er gjennomført to kretstiltak for jenter og gutter. I Bodø og på Mo. 8 kretskamper er spilt. 4 kretstreninger er gjennomført. 80 spillere har vært på kretstiltak 40 gutter og 40 jenter. 14

15 Regiontiltak Regionstiltak i Harstad. 18 jenter og 18 gutter født mod. Meget høyt nivå på guttespillere født 94 fra NFK. "Team Nordland". 3 års prosjekt sammen med toppklubben Bodø/Glimt Tilbud til de aller aller beste åringer- jenter + gutter i NFK som vil litt ekstra med fotballen.gjennom prosjektet ønsker vi å hjelpe spillere og klubber med å sette fokus på de rette ferdighetene i hverdagen. Vi ønsker å bevistgjøre disse spillerne på hvilke krav som ligger for å nå toppen i norsk fotball. Stikkord Mye egentrening. Gjennomførte tiltak 2009: Toppklubbhospitering i B/G 6 spillere Samling i Mosjøen 12 jenter + 12 gutter født Samling i Bodø (jan 2010) 11 gutter + 7 jenter Et viktig samarbeid spiller/klubbtrener/spillerutvikler.meget bra tiltak så langt. "Noe" er på gang... Regionale juniorturneringer for kvinner og menn: Det har i år vært gjennomført junior eliteturnering i Bodø med stor suksess. De fire nord-norske kretsene deltok med kretslag, B/G,TIL og Skeid deltok med egne jr lag, mens Innstranden deltok med sitt 3.div lag. Nordland FK sitt jr lag vant alle sine 3 kamper. Talentleir i Porsgrunn gutter mod + jenter 94 mod. Følgende spiller fra NFK deltok: - Daniel Berntsen - Andreas Bakkmyr - Andreas Skog - Vidar Tømmervik - Roholla Iqbalzadeh STATOIL-leir i Kristiansund- gutter/jenter 95 mod. Følgende spillere fra NFK deltok: - Gard Kristiansen 15

16 Representasjonsspillere fra NFK på aldersbestemte landslagssamlinger: Følgende spillere fra NFK som har deltatt på landslagssamlinger/kamper i NFF regi i 2009: 1: Stefan Johansen 2: Anders Konradsen 3: Thomas Drage 4: Martin Bjørnbakk 5: Andreas Skog 6: Marie Thomassen 7: Victoria Ludvigsen Stein Hanssen ass. trener på G-15 landslag. Spillerutvikler Stein Hanssen 16

17 ÅRSBERETNING UTDANNING OG KLUBBUTVIKLING Tallene for tingperioden er gledelige, spesielt innen utdanning. Antall klubbesøk er omtrent uforandret med et snitt på omlag 15 klubbesøk pr år. Når det gjelder utdanning har man i 2009 arrangert både Fotballeder 2 og Trener 2. Spesielt gledelig er antallet nye trenere som nå kan smykke seg med tittelen Trener 1/UEFA C-lisens. For tingperioden var dette antallet 10, mens det i perioden ble utdannet 91 med denne autorisasjonen. For aktivitetslederkurset har det vært en økning fra 138 til 170 utdannede aktivitetsledere. Ellers er antallet deltagere på andre kurs nokså uforandret. Et uttalt mål for perioden har vært å påvirke klubbene til å bli mer lederstyrte. Den sportslige utviklingen av klubben bør ha rotfeste i styrene og hos klubbens leder. Man ønsker å unngå lag i laget og trenerstyrte klubber. For å fremme denne tankegangen, samt å heve statusen til ledere og styremedlemmer, har vi forsøkt å innføre møteplasser for disse i de ulike sonene. Foreløpig har man arrangert slike lederforum i Brønnøy, Rana, Meløy og Bodø. I tillegg har man hatt forum for daglige ledere, altså ansatte i klubbene, hvor man har diskutert og utvekslet erfaringer om dagsaktuelle tema. Av negativ art bør nevnes at man i ikke har hatt utvalg som ivaretar ungdom, fremmedkulturelle og funksjonshemmede. I hadde man et eget utvalg som jobbet kun med inkludering. Dette utvalget er falt bort, og med det en viktig instans for å hjelpe og støtte de gruppene som ofte faller mellom to stoler. Det har vært forsøkt startet et eget ungdomsutvalg, hvor man blant annet har sendt to representanter til ungdomstinget hvert år. Vi har imidlertid av ulike grunner ikke vært dyktige nok til å sysselsette disse i ettertid. Av mer positiv karakter må likevel nevnes at man i Bodø har bidratt til oppstarten av en ny klubb; Bodø International. Her har styremedlem Per Eidsvik gjort en flott innsats for dra i gang et tilbud for fremmedkulturelle i Bodø. Klubben stiller med lag både i bedriftsserie og cup. Torkild Veraas Klubbutvikler Nordland Fotballkrets 17

18 Gjennomførte tiltak 2008/2009 Klubbesøk Mosjøen IL (27.februar 2008) Korgen IL (28.februar 2008) Nesna IL (4.mars 2008) Åga IL (11.mars 2008) Skjerstad IL (12.mars 2008) Gruben IL (11.april 2008) Bossmo & Ytteren IL HC-lag (15.april 2008) Grane, IL (28.april 2008) Drag IL (15.mai 2008) Sommerturneringen HC-lag (14.juni 2008) Hamarøy IL (18.juni 2008) Fauske/Sprint, FK (4.september 2008) Nordland Fotballkrets styre og utvalg (3.oktober 2008) Hunstad FK (11.november 2008) Nesna IL Ungdom (12.november 2008) Meløy FK (11.desember 2008) Hattfjelldal IL (11.februar 2009) Grane, IL (11.februar 2009) Innstrandens IL Ungdom (2.mars 2009) Hunstad FK (19.mars 2009) Ørnes IL (24.mars 2009) Selfors UL (25.mars 2009) Valnesfjord IL (12.mai 2009) Fauske/Sprint, FK styret (16.august 2009) Halsøy IL (24.september 2009) Neverdal UIL (13.oktober 2009) Halsakameratene, IL (15.oktober 2009) Hunstad FK (24.november 2009) Grand Bodø, IK styret (26.november 2009) Reipå IL (1.desember 2009) 15 deltagere 11 deltagere 9 deltagere 26 deltagere 6 deltagere 18 deltagere 9 deltagere 12 deltagere 7 deltagere 7 deltagere 7 deltagere 21 deltagere 13 deltagere 18 deltagere 61 deltagere 12 deltagere 6 deltagere 7 deltagere 18 deltagere 12 deltagere 12 deltagere 15 deltagere 7 deltagere 9 deltagere 10 deltagere 8 deltagere 7 deltagere 14 deltagere 8 deltagere 8 deltagere 18

19 Utdanning 2008/2009 Kurs Navn Klubb Fotballeder 2 Samlinger i Bodø (25-26.oktober 2008) og Mo i Rana (27-29.mars 2009) Wenche Brennbakk Åga IL Tor-Gunnar Gusjås FK Saltdalkameratene Janne P. Hamre Korgen IL Lars H. Johansen Sørfold FK Nils Sagrabb Åga IL Pål Vinje Nesna IL, NFK Tom Lorentsen Åga IL Turid J. Willumstad Sørfold FK, NFK Fotballeder 1 Mo i Rana (1-2.februar 2008) Wenche Brennbakk Siv Hege Ersdal Gerd H. Jakobsen Tove Kjelstad Aleksander Klausen Eiliv Kristoffersen Arild-Magne Larsen Ronny Leirvik Linda Lian Tom Lorentsen Lars Erik Nilsen Lill Nybakk Kathrine Næss Tom Okan Veronika Opseth Nils Sagrabb Morten Walla Åga IL IL Stålkameratene Mo IL Mo IL FK Silkefot FK Silkefot Halsøy IL Mo IL Halsøy IL Åga IL FK Silkefot Vinger IL Halsøy IL IL Tjalg IL Stålkameratene Åga IL Selfors UL Trener 3/UEFA A-lisens Aasmund Bjørkan FK Bodø/Glimt Trener 2/UEFA B-lisens Kai-Martin Johnsen FK Bodø/Glimt Roger Lie Ørnes IL Under utdanning: Stian Forland Tor-Gunnar Gusjås Kenneth Hansen Stig Johansen Thor Mikalsen Laila Rabliås Johnny Skarstein Unn Storheil Mo IL FK Saltdalkameratene Åga IL IK Grand Bodø FK Bodø/Glimt Nesna IL IK Grand Bodø Nesna IL 19

20 Trener 1/UEFA C-lisens Ole Angelsen FK Bodø/Glimt Stig Johansen FK Bodø/Glimt Jonas U. Kolstad FK Bodø/Glimt Thor Mikalsen FK Bodø/Glimt Olav Råstad FK Bodø/Glimt Line Arras Bossmo & Ytteren IL Rune Brattland Bossmo & Ytteren IL Espen Fiskum Bossmo & Ytteren IL Simon Johansen Bossmo & Ytteren IL Terje Johansen Bossmo & Ytteren IL Kathrine Kleven Bossmo & Ytteren IL Roger Mathisen Bossmo & Ytteren IL Ken Ronny Aa. Nyrud Bossmo & Ytteren IL Sindre Østerås Bossmo & Ytteren IL Jørgen Aakre Bossmo & Ytteren IL Helge Didriksen IK Grand Bodø Tina-Mari Gusjås IK Grand Bodø Håvar Johansen IK Grand Bodø Gunn Rita Mjelde IK Grand Bodø Julie Ravlo IK Grand Bodø Johnny Skarstein IK Grand Bodø Vidar Stormo IK Grand Bodø Kim Johnny Fløtnes Grane IL Kristin S. Hågensen Gruben IL Lise Lundbakk Gruben IL Rebekka B. Osmo Gruben IL Frøy M. Pedersen Gruben IL Knut Bogfjellmo Halsøy IL Wenke Friis Halsøy IL Mats Josefsen Halsøy IL Ronny Lien Halsøy IL Tom-Viggo Risholm Halsøy IL Nils Ole Våg Halsøy IL Haakon Alstad Hunstad FK Rune Berg Hunstad FK Trond Harald Fagermo Hunstad FK Narve Gudvangen Hunstad FK Wenche K. Brækkan Innstrandens IL Robin Pedersen Innstrandens IL Rune Bentsen IK Junkeren Janne P. Hamre Korgen IL Kjell-Arne Odden Korgen IL Jardar Valåmo Korgen IL Markus Birkeland Mo IL Marianna V. Einvik Mo IL Stian Forland Mo IL Joakim Henriksen Mo IL Lars Jensen Mo IL Ken Ronny Johansen Mo IL Tor-Erik Johansen Mo IL 20

21 Trener 1/UEFA C-lisens Ronny Leirvik Mo IL (forts.) Inge Nilsen Mo IL Lars Otto Bråten Mosjøen IL Frank Færø Mosjøen IL Kjell Vist Mosjøen IL Christian Lind Mosjøen IL Tove P. Wiik Mosjøen IL Laila Rabliås Nesna IL Torill Risøy Nesna IL Unn Storheil Nesna IL Svein Magnar Eggesvik Nordfjorden IL Heidi Arntzen Nordstranda IL Øystein N. Arntzen Nordstranda IL Frode Kristoffersen Nordstranda IL Geir-Arne Schistad Nordstranda IL Karl Inge Andersen Olderskog IL Aud-Karine Skogli Reipå IL Anette Skorbakk Reipå IL Hilde Skorbakk Reipå IL Tor-Gunnar Gusjås FK Saltdalkameratene Aleksander Djønne IL Stålkameratene Joakim W. Larsen IL Stålkameratene Stian Endre Olsen IL Stålkameratene Veronika Opseth IL Stålkameratene Erik Sivertsen IL Stålkameratene Sindre Strand IL Stålkameratene Ronny Sørensen IL Stålkameratene Emil Thomassen IL Stålkameratene Sigbjørn Thomassen IL Tjalg Victoria Hafsmo Tjongsfjord IL Unn-Mari Dahle Tverlandet IL Markus Furnes Tverlandet IL Pia Kosmo Valnesfjord IL Jonny Ellingsen FK Vinkelen Ole Jakob Grønning Åga IL Kenneth Hansen Åga IL Hallgeir Jensen Åga IL Kjetil Knudsen Åga IL Ken-Arne Leiråmo Åga IL Bjørn Ove Wetjen Åga IL Stine Jakobsen Klubbløs 21

22 Delkurs 1 Aktivitetslederkurs Barnefotball Bodø januar deltagere Brønnøysund 25.februar 7.april deltagere Korgen mai deltagere Mosjøen mai deltagere Bodø 3-16.juni deltagere Mo i Rana oktober deltagere Bodø oktober deltagere Sandnessjøen oktober deltagere Bodø november deltagere Mosjøen november deltagere Mo i Rana 9-10.januar deltagere Bodø oktober deltagere Bodø oktober deltagere Mosjøen november deltagere Glomfjord november deltagere Delkurs 2 Fotballferdigheten Sandnessjøen november deltagere Bodø november deltagere Mo i Rana november deltagere Mosjøen januar deltagere Bodø november deltagere Delkurs 3 Samspill Bodø januar deltagere Mo i Rana januar deltagere Mosjøen januar deltagere Bodø januar deltagere Sandnessjøen januar deltagere Delkurs 4 Ungdomsfotball Mo i Rana 8-9.februar deltagere Bodø 8-9.februar deltagere Mosjøen oktober deltagere Brønnøysund november deltagere Bodø februar deltagere Mo i Rana februar deltagere 22

23 En-kvelds kurs Reipå C2 Gå i angrep! (våren 2008) 14 deltagere Reipå C3 Mååål! (våren 2008) 12 deltagere Reipå C4 Gå i press! (våren 2008) 9 deltagere Sømna C1 Pasningsstolthet (19.november 2008) 20 deltagere Keeperkurs Bodø B4 Moro å være keeper (31.mars 2009) 55 deltagere Bodø C5 Keeperen-en del av fotballaget (1.april 2009) 25 deltagere Brønnøysund B4 Moro å være keeper (8.mai 2009) 48 deltagere Bodø C6 Keeperens defensive oppgaver (11.mai 2009) 15 deltagere Bodø C7 Keeperens offensive oppgaver (12.mai 2009) 15 deltagere Fauske B4 Moro å være keeper (13.mai 2009) 10 deltagere Bodø C8 Keepertrening (10.juni 2009) 15 deltagere Mo i Rana B4 Moro å være keeper 21 deltagere Mosjøen B4 Moro å være keeper (21.november 2009) 12 deltagere 23

24 SKOLECUPEN Det har vært arrangert skole-cup for ungdomstrinnet i kretsen i 2008/2009: Arrangør har vært: Bankgata ungdomskole Mo ungdomsskole v/ Per Ivar Steinbakk v/ Sturle Valla og Arve Skatland Totalt har over 800 elever fra ungdomsskolene vært i aktivitet i forbindelse med skole-cupen begge årene. Nordland Fotballkrets har stilt med baller, diplomer og pokaler til vinnerne. Nordland Fotballkrets har for 2008 og 2009 behandlet og godkjent henholdsvis turneringssøknader for disse to årene. Følgende klubber søkte om å få gjennomføre Tine Fotballskole i 2008: IK Grand Bodø, Bossmo/Gruben /Mo IL, Brønnøysund IL, Dønna IL, Grane IL, Halsøy IL, Innstrandens IL, Nesna IL. Følgende klubber søkte om å få gjennomføre Tine Fotballskole i 2009: IK Grand Bodø, Herøy IL, Bossmo/Gruben/Mo IL, Brønnøysund IL, Dønna IL, Grane IL, Halsøy IL, Innstrandens IL, Nesna IL, Sandnessjøen IL. POSTBANKEN FOTBALLNATT FOR UNGDOM. Postbanken og Fotball Nord ( de fire fotballkretsene i Nord Norge ) har i 2008 og 2009 fortsatt samarbeidet med Postbanken. Avtalen mellom Postbanken og fotballkretsene i Nord- Norge er en del av avtalen mellom Postbanken og Norges Fotballforbund, og strekker seg fram til og med : Ingen arrangement ble gjennomført. 2009: Postbanken Fotballnatt ble gjennomført i Glomfjordhallen arr: FK Meløy og Mosjøhallen arr: Mosjøen IL. Målgruppen for denne type turnering var småjente/smågutte/ jenter og gutteklassen. Totalt deltok 34 lag. MINI-VM: Skolene i Bodø arrangerer i samarbeid med Røde Kors og Nordland Fotballkrets en en-dagsturnering i fotball. Turneringen foregår i oktober med omtrent 75 deltagende lag og 700 spillere fra 6. og 7. klasser i byen. 24

25 Fair Play utvalget 2009 Fair Play Norsk Tipping og NFF jobber aktivt sammen for å styrke arbeidet med Fair Play i hele norsk fotball. Fair Play handler om respekt for medspillere, motspillere, dommere og andre aktører på fotballbanen. Dette gjelder ikke bare for spillerne, men alle som er involvert i fotballen, enten det er som trener eller som foreldre. Fair Play handler om respekt, både trening og i kamp, men i tillegg også på fritiden generelt. Nordland Fotballkrets har i 2009 opprettet et Fair Play utvalg som skal jobbe med Fair Play ute i klubbene. Områder man vil jobbe med er: - Klubbesøk. Besøk i klubb eller lag hvor man tar opp tema knyttet til Fair Play. Informasjon til klubben. I forbindelse med turneringer eller andre arrangement kan det være ønskelig for klubben å motta informasjon eller materiell vedrørende Fair Play. - Oppfølging av gule og røde kort. Varsellampen lyser når kretsen mottar dommer-rapporter eller klager fra trenere/lagledere på ufin oppførsel. Klubben kontaktes for møte eller redegjørelse om hendelsene. - Fair Play kamp. Man ønsker å arrangere kamper med spesiell vekt på Fair Play. I tillegg til de vanlige kampforberedelsene ønsker man å treffe de to lagene til en prat rundt Fair Play i forkant av kampen. Utvalget har i inneværende tingperiode bestått av: Leder: Karl-Einar Haukland, IL Stålkameratene Tlf.: , e-post: Sekretær: Torkild Veraas Tlf.: , e-post: Medlemmer: Anita Børsheim, Bossmo & Ytteren Tlf.: Per-Arne Rynesli, Halsøy IL Tlf.: Magne J. Steiro, Nesna IL Tlf.: Jan Solbakk, Brønnøysund IL Tlf.: Rune Haugen, IL Tjalg. Tlf.: Fair Play prisen ble tildelt Brønnøysund IL (2008) og FK Bodø/Glimt (2009). Karl-Einar Haukland 25

26 Anleggsutvalget Anleggsutvalget kan rapportere at 2008 og 2009 har vært aktive år i kretsen når det gjelder bygging av kunstgressbaner. Vi er tydelig inne i en kunstgressepoke. Følgende kunstgressbaner realisert 2008: - Rognan kunstgress 11èr - Vega kunstgress 11èr - Selfors kunstgress 11èr - Gruben kunstgress 11èr - Gruben kunstgress 7èr - Vevelstad kunstgress 11èr - Korgen kunstgress 7èr Følgende kunstgressbaner realisert 2009: - Løpsmarka kunstgress 11èr - Stordalen kunstgress 11èr - Limyra kunstgress 7èr - Sagbakken kunstgress 11èr Det er også arbeidet med å følge opp satsing i Nord Salten, med vekt på Drag og Steigen. Finansiering er på plass for nevnte områder. For Drag ble det betydelige ekstrabevilgninger både fra fylkeskommune og Sametinget. Anleggsutvalget har i 2009 brukt mye oppmerksomhet på Bodø og gjennomføring av Bodøpakken. Dette ser ut til å gi resultater også i 2010, hvor opprinnelig plan blir fulgt opp med nye anlegg. En spesiell sak som ble viet en del oppmerksomhet i 2009, var arbeidet med EM Prosjektet krevde betydelig tid fra anleggetsutvalget og NFK. Utvalget fikk også til et samarbeid med de øvrige kretsene i landsdelen. Bingekorpset er revitalisert med følgende mannskap : Ketil Monsen FK Saltdalkameratene, Turid Johansen Willumstad FK Fauske Sprint, Ørjan Berg, Andreas Berg og Arne Hansen ( alle FK Bodø/Glimt ), Asle Hanssen Dønna IL, Ole Inge Jenssen Brønnøysund IL og Einar Mikalsen Bossmo & Ytteren IL. Følgende binger ble bygd 2008: - Selfors - Gruben - Saltstraumen - Solværøyan - Storjord ( Tysfjord ) - Alteren skole - Røkland skole 26

27 Følgende binger ble bygd 2009: - Erikstad skole - Reipå - Salhus ( Brønnøy kommune ) Etter at NFF ansatte anleggskonsulent er både kapasitet og kompetanse styrket. Anleggsutvalgets rolle er blitt noe endret som følge av dette. Anleggskonsulent er å anse som NFFs faglige rådgiver overfor kommuner og lag. Anleggspolitikk drøftes ikke da denne styres av NFF sentralt, og for tiden dreier dette seg om bygging av kunstgress og binger i henhold til fastlagt standard og måltall. Kontakten med kommuner og lag skjer mer direkte fra NFFs konsulent med bistand fra sentralt anleggsutvalg, uten nærmere info til NFKs administrasjon eller anleggsutvalg. Det kan derfor stilles spørsmål om anleggsutvalget egentlig har noe rolle i NFK i dag. De få oppgavene som tillegges et slikt utvalg, kan muligens like godt håndteres av daglig leder og styreleder. NFK styret bør drøfte om det er noen anleggspolitiske saker i nær fremtid som krever et eget anleggsutvalg. Dette kan være følgende : - Påvirkning av NFF`s anleggspolitikk. Det er åpenbart et sterkere ønske i Nord Norge om å bygge flere enkle fotballhaller, enn å legge undervarme på kunstgress. ( jfr. fellesmøte for Nord Norge. ) - Referansegruppe for anleggskonsulenten. - Møter med myndigheter som ikke NFF, anleggskonsulent og sentralt ledd ikke prioriterer. - Håndtering av uenigheter om utbygging i kommuner/ regioner. - Samarbeid med anleggsutvalget i nabokretser. - Holde kontakt med annen fagekspertise. 27

28 RAPPORT FRA DOMMERUTVALGET 2008 INNLEDNING Dommerutvalget har i perioden bestått av: Leder: Karl Anton Langbakk FK Bodø/Glimt & Kretsen Medlemmer: Jens Johansen IL Stålkameratene Jan Egil Løvli Mosjøen IL Geir Nydahl Sømna IL Arnfinn Sørensen Dønna IL Karl Einar Haukland IL Stålkameratene & Kretsen Dommerutvikler NFK Tor Arne Fiskum Bossmo & Ytteren IL Sekretær: - Dommerkonsulent Kjell Nikolaisen Kretskontoret Regionvise kontaktmenn (områdekontakter) har vært: - Salten Kjell Nikolaisen Kretskontoret * Hjelpekontakt i Meløy Roger Johansen Neverdal IL * Hjelpekontakt i Fauske Johnny Pedersen Finneid IL - Rana / Hemnes / Nesna Jens Johansen IL Stålkameratene * Hjelpekontakt i Rana Erling Iversen Mo IL - Sandnessjøen - området Arnfinn Sørensen Dønna IL * Hjelpekontakt i Sandnessjøen Geir Rådmannsøy Sandnessjøen IL - Mosjøen - området Jan Egil Løvli Mosjøen IL - Brønnøysund - området Geir Nydahl Sømna IL ADMINISTRASJON/MØTER Dommerutvalget har avholdt tre møter, herav to telefonmøter. Til sammen er det behandlet 20 saker. Kontakten medlemmene imellom har vært opprettholdt pr e-post og telefon. MÅL / TILTAK OG RESULTATVURDERING AV SESONGEN Innledende kommentarer Dommerdekningen er stort sett tilfredsstillende, men dessverre med en noe skjev geografisk fordeling. Situasjonen er fortsatt særlig vanskelig i Rana-regionen. Nyutdanning og gammelrekruttering har kun hjulpet litt og vi klarer ikke å holde på dommerne over tid i denne regionen. Mange reiser/flytter fra Rana for utdanning andre steder og dette er medvirkende til problemet, men det er bare å jobbe videre med ulike tiltak for å få til en bedre dommerdekning i denne regionen. Rekruttering Det er avviklet rekrutteringsdommerkurs på/i Vega, Dønna, Leirfjord, Nesna, Mosjøen, Korgen, Fauske, Ørnes og Bodø(2). Klubbdommerkurs gjennomført i Valnesfjord. Det er til sammen utdannet 40 nye rekrutteringsdommere, 105 kampledere og 10 klubbdommere. Klubbdommerne skal primært dømme 7'- og 5 er fotball. De nye dommermedhjelperne får den praktiske veiledningen i hovedsak under turneringene. 28

29 Dommerkontakter Klubbene skal ha en ansvarlig og aktiv dommerkontakt. Dommerutvalget ser det som en fordel om dommerkontakten har dommerutdanning og at denne kan veilede nyutdannede rekrutterings- og klubbdommere. En god oppfølging av nye dommere er en forutsetning for å kunne beholde disse noen år, samtidig som Dommerkontakten skal bidra til at det blir et godt miljø for de nye dommerne. Dommersamlinger Forbundsdommer Jonny Ditlefsen, Mo IL, forbundsassistentdommerne Ole Hermann Karlsen, Tverlandet IL og Frank Olsen, IK Junkeren har deltatt på NFF s elitedommersamling(er). Hovedsamlingen for regiondommerne(2 div) i de fire Nord-Norske fotballkretsene ble avviklet i Tromsø i mars. Kretsens 2 regiondommere og oppnevnte 2 div observatører deltok. Det var ikke økonomi til å avvikle en felles evalueringssamling etter sesongen. Årets distriktsdommerkurs (3 div) ble avviklet i Bodø april. De fleste distriktsdommerne deltok og gruppene kretsobservatører, 4 - og 5 divisjonsdommere hadde også godt oppmøte. Kretsens øvrige observatører, dommere og eldre rekrutteringsdommere var før sesongstart innkalt til en kveldssamlinger i henholdsvis Bodø, Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Samlingene hadde en teoretisk del og det ble avviklet fysisk test. Evalueringsmøter med leder i dommerutvalget og dommerkonsulent til stede, er gjennomført i Bodø i des og Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana står for tur i jan Observasjonsvirksomheten Dommerutvalget har et godt samarbeid med NFFs Regionansvarlige for Nord-Norge(RA). Målsettingen for observasjons- & veiledertjenesten i kretsen er å få til gjennomsnittlig 2 3 rapporter pr dommer. Distriktsdommerne i 3 div har prioritet og dette året endte vi opp med en dekningsprosent på 38 %. Dekningen er tilnærmet normalt for denne divisjonen, men burde nok vært noe høyere for dommere lengre ned i systemet. Kretsens høyest rangerte dommere har blitt bedt om å følge opp yngre dommere/rekrutteringsdommere i inntil 4 seriekamper i løpet av sesongen. Tildeling av oppgaver Det er satt opp dommere/assistentdommere på alle kamper ned t o m gutter/jenter, samt i de fleste av kampene i smågutte- / småjenteklassene. Selv om kretsen har reisefordeling for dommerutgiftene på seniornivå, er det under oppsettet tatt et visst hensyn til utgiftene for klubbene. REPRESENTASJON Ole Hermann Karlsen, Tverlandet IL (forbundsassistentdommer), har dette året hatt noen få internasjonale representasjonsoppgaver som assistentdommer. Karl Anton Langbakk deltok på samling for kretsenes dommerutviklere i feb, samt på NFF s årlige møte for kretsenes dommerutvalgsledere og dommerkonsulenter(her deltok også Kjell Nicolaisen). Tor-Arne Fiskum er fra og med dette året oppnevnt som Dommerutvikler, krets i Nordland FK. Kretsen var denne sommeren representert med Inge-Henning Andersen som dommer under JET-turneringen på Hamar. NFK var ikke representert på dommerkurset under Norway Cup. Også dette året deltok det på frivillig basis flere dommere, rekrutteringsdommere og observatører fra NFK i Norway Cup. Kristin Haugen, Lotta Laakkonen fra IK Grand Bodø og Pramila Olsen, FK Fauske/Sprint har vært med i NFF s talent-/ satsningsgruppe for kvinnedommere. Disse tre dømte i NFF satsning på Scandia Cup i Trondheim i slutten av juni d å, samt i Harstad under den årlige gutte-/ jenteturneringen i jun. 29

30 STATUSOVERSIKT Dommerinstruktører Fotballkretsen disponerer i dag følgende aktive dommerinstruktører: Navn Klubb Kretsinstruktører Kjell Brækkan Innstrandens IL Tor Arne Fiskum Lars Ove Sørmo Hanssen Olav Hogstad Halvard Johansen Jens Johansen Karl Anton Langbakk Geir Nydahl Oddbjørn Olsen Karsten Svendsen Bossmo & Ytteren IL FK Bodø / Glimt Ørnes IL IK Grand Bodø IL Stålkameratene FK Bodø/Glimt Sømna IL FK Bodø Glimt IL Stålkameratene Klubbene må bruke dommerinstruktørene aktivt i klubbforberedelsene før sesongstart. Observatøroppnevnelser for sesongen 2008 Navn Klubb Kampinspektør Tippeligaen Ingen 1 div menn / Toppserien for kvinner Halvard Johansen IK Grand Bodø 2 div menn / Toppserien for kvinner Tor Arne Fiskum Bossmo & Ytteren IL Jens Johansen IL Stålkameratene Karl Anton Langbakk FK Bodø/Glimt 3 div menn / 1 & 2 div kvinner Dagfinn Bogstrand FK Bodø/Glimt Rune Dølvik Medkila IL Svein Fredriksen FK Bodø/Glimt Karl Einar Haukland IL Stålkameratene Olav Hogstad Ørnes IL Nils Petter Michaelsen IK Junkeren Kjell Nikolaisen IK Grand Bodø Geir Nydahl Sømna IL Oddbjørn Olsen FK Bodø Glimt Trond Rindsem IK Grand Bodø Arnfinn Sørensen Dønna Il Knut Wang Sandnessjøen IL Dommeroppnevnelser for sesongen 2008 Navn Klubb Forbundsdommere Tippeligaen Johnny Ditlefsen Mo IL Forbundsassistentdommere Tippeligaen og 1 div, menn Forbundsdommere 1 divisjon, menn Ingen Ole Hermann Karlsen Frank Olsen Tverlandet IL Junkeren Regiondommere 2 divisjon, menn Inge Henning Andersen Innstrandens IL Tom-Gunnar Rasmussen FK Fauske / Sprint IK 30

31 Distriktsdommere - 3 divisjon Navn Klubb Navn Klubb Fredrik Brekke IK Grand Bodø Tor Anders Johansen Mosjøen IL Kjell Brækkan Innstrandens IL Ole Hermann Karlsen Tverlandet IL Geir Hansen IK Junkeren Frans Oskar Myrvang Gruben IL Sture Hansen Innstrandens IL Karl Øyvind Nilsson Tverlandet IL Lars Ove Sørmo Hanssen FK Bodø / Glimt Frank Olsen IK Junkeren Kim Hauvik Sandnessjøen IL Øyvind Wang Sandnessjøen IL Andreij Jefremov IL Stålkameratene Kay Bjørnar Øyås IK Grand Bodø 4 divisjon Navn Klubb Navn Klubb Knut Arild Antonsen Dønna IL Roy Mikalsen Finneid IL Roger Arne Dahl Innstrandens IL Bjørn Tore Myrvang IK Grand Bodø Runar Ness Eide FK Bodø/Glimt Geir Nydahl Sømna IL Gjermund Fagerbakk Olderskog IL Geir Håkon Olsen Nordstranda IL Roger Fick Mosjøen IL Johnny Pedersen Finneid IL Oddbjørn Lund Hansen IK Grand Bodø Jan Solbakk Brønnøysund IL Rune Haugen Sandnessjøen IL Kurt Eirik Steffensen Hunstad FK Jan Erik Haugom IL Stålkameratene Espen Søreng Vuku IL Jan Egil Løvli Mosjøen IL 5 divisjon Navn Klubb Navn Klubb Per Arne Berg Hunstad FK Siril Veiåker Nilsen Halsøy IL - Fotball Knut Bogfjellmo Halsøy IL - Fotball Kenneth Opland Halsøy IL - Fotball Mari Darell FK Vinkelen Finn Arne Reppen Brønnøysund IL Kim Eriksen IL Stålkameratene Geir Rådmannsøy Sandnessjøen IL Anders Lian Fagerli Halsøy IL - Fotball Anders Salamonsen Olderskog IL Tor Gusjås FK Saltdalkameratene Martin Skarstein Halsøy IL - Fotball Håkon Johansen FK Bodø / Glimt Remi Aleksander Aase Strand FK Fauske Sprint Ole Harry Hansen Brønnøysund IL Tor Morten Strøm Halsøy IL - Fotball Roger Johansen Neverdal IL Torstein Vik Sundsfjord Innstrandens IL Sigmund Johnsen Leirfjord IL Per Frode Titland Hunstad FK Jean Karekezi Sandnessjøen IL Tove Pettersen Wiik Mosjøen IL Kjell Olav Lund Sandnessjøen IL Herlof Øverdal Dalselv IL AUTORISASJON AV DOMMERE Etterfølgende 25 rekrutteringsdommere er autorisert til kretsdommere etter sesongen 2008: Håvard Olav Hansen FK Bodø / Glimt Tor Ivar Neppelberg Nesna IL Yassin Taki Bossmo & Ytteren IL Espen Sedeniussen Nordstranda IL Pål Magnus Stavrum FK Fauske / Sprint Jonas Paulsen Olderskog IL Marte Halhjem IK Grand Bodø Joakim Johansen Andersen Sandnessjøen IL Torgeir Halhjem IK Grand Bodø Carl Fredrik Grimsø Sandnessjøen IL Abdulkadir M Hussein IK Grand Bodø Mathias Lauritzen Sandnessjøen IL Asbjørn Kristoffer Jensen IK Grand Bodø Trygve Johnsen Rønning Sandnessjøen IL Roger Hanssen Hamarøy IL - Fotball Vibeke J Nicolaisen Tverlandet IL Martin Berg Hunstad FK Jan Solhaug Tverlandet IL Charanjit Singh Nahal IK Junkeren Knut Arne Mortensen Vega IL Martin Veiåker Totland IK Junkeren Veronica Braathen Åga IL Eirik Arntsen Mosjøen IL Jonas Grønbech Mosjøen IL Henrik Lynning Sjåmo Mosjøen IL 31

32 DOMMERSTATISTIKK STATUSOVERSIKT Antall observatører, dommere og rekrutteringsdommere Antall observatører ved sesongstart Antall dommere ved sesongstart - forbundsdommere (Tippel og 1 div) forbundsassistentdommere regiondommere (divisjonsdommere) - distriktsdommere ( 3 div) divisjonsdommere divisjonsdommere kretsdommere reservedommere Dommerantall rekrutteringsdommere Dommerantall inkludert rekrutteringsdommerne Tilgang gjennom året (+) Avgang gjennom året (-) Dommere & rekrutteringsdommere v/sesongslutt herav kvinnelige dommere Antall kampledere v/ sesongstart herav kvinnelige dommere Antall klubbdommere v/sesongstart herav kvinnelige dommere Antall rekrutteringsdommere som ble autorisert etter sesongen Etter sesongslutt blir kretsens dommer- / rekrutteringsdommerstall evaluert. Det vil også dette året bli sett med kritiske øyne på hvordan den enkelte dommer har gjennomført denne og tidligere sesonger, hvoretter flere av ulike årsaker vil bli plassert på listen over passive. ÅRETS DOMMER OG -DOMMERKLUBB I tråd med tradisjoner og med bakgrunn i god innsats og arbeide for dommersiden i Nordland siste sesong, har dommerutvalget i samarbeide med ulike partnere, kommet fram til at etterfølgende fortjener årets hedersbevisninger på dommersiden: ÅRETS DOMMER(E): ÅRETS DOMMERKLUBB: Jan Solbakk, Brønnøysund IL Sandnessjøen IL Karl Anton Langbakk (sign) Jens Johansen (sign) Jan Erik Løvli (sign) Geir Nydahl (sign) Arnfinn Sørensen (sign) Karl-Einar Haukland(sign) Tor-Arne Fiskum(sign) 32

33 RAPPORT FRA DOMMERUTVALGET 2009 INNLEDNING Dommerutvalget har i perioden bestått av: Leder: Karl Anton Langbakk FK Bodø/Glimt & Kretsen Medlemmer: Jens Johansen IL Stålkameratene Jan Egil Løvli Mosjøen IL Geir Nydahl Sømna IL Arnfinn Sørensen Dønna IL Karl Einar Haukland IL Stålkameratene & Kretsen Dommerutvikler NFK Tor Arne Fiskum Bossmo & Ytteren IL Sekretær: - Dommerkonsulent Frank Aas (jan - sept 09) Kretskontoret Kjell Nikolaisen (okt-des 09) Kretskontoret Regionvise kontaktmenn (områdekontakter) har vært: - Salten Frank Aas (jan sep 09) Kretskontoret Kjell Nikolaisen(okt-des 09) Kretskontoret * Hjelpekontakt i Meløy Roger Johansen Neverdal IL * Hjelpekontakt i Fauske Johnny Pedersen Finneid IL - Rana / Hemnes / Nesna Jens Johansen IL Stålkameratene * Hjelpekontakt i Rana Erling Iversen Mo IL - Sandnessjøen - området Arnfinn Sørensen Dønna IL * Hjelpekontakt i Sandnessjøen Geir Rådmannsøy Sandnessjøen IL - Mosjøen - området Jan Egil Løvli Mosjøen IL - Brønnøysund - området Geir Nydahl Sømna IL ADMINISTRASJON/MØTER Dommerutvalget har avholdt to møter, herav et telefonmøte. Til sammen er det behandlet 24 saker. Kontakten medlemmene imellom har vært opprettholdt pr e-post og telefon. MÅL / TILTAK OG RESULTATVURDERING AV SESONGEN Innledende kommentarer Dommerdekningen i kretsen er stort sett tilfredsstillende, men dessverre med en noe skjev geografisk fordeling. Situasjonen er fortsatt særlig vanskelig i Rana-regionen. Nyutdanning og gammelrekruttering har kun hjulpet litt og vi klarer ikke å holde på dommerne over tid i denne regionen. Møter med klubbene i Rana høsten 2009 har medført ulike tiltak for å få til en bedre kursrekruttering og på sikt en økende dommerdekning i denne regionen. Rekruttering Det er avviklet rekrutteringsdommerkurs på/i Brønnøysund, Mosjøen, Sandnessjøen, Fauske og Bodø(2). Det er ikke gjennomført klubbdommerkurs i Det er til sammen utdannet 23 nye rekrutteringsdommere og 57 kampledere. Klubbdommerne skal primært dømme 7'- og 5 er fotball. De nye dommermedhjelperne får den praktiske veiledningen i hovedsak under turneringene. 33

34 Dommerkontakter Klubbene skal ha en ansvarlig og aktiv dommerkontakt. Dommerutvalget ser det som en fordel om dommerkontakten har dommerutdanning og at kontakten kan veilede nyutdannede rekrutterings- og klubbdommere. En god oppfølging av nye dommere er en forutsetning for å kunne beholde disse noen år, samtidig som Dommerkontakten skal bidra til at det blir et godt miljø for de nye dommerne. Dommersamlinger Forbundsdommer Jonny Ditlefsen, Mo IL, forbundsassistentdommerne Ole Hermann Karlsen, Tverlandet IL og Frank Olsen, IK Junkeren deltok på NFF s elitedommersamling(er). Dette året ble hovedsamlingen for regiondommerne(2 div) for første gang avviklet felles for hele landet i NFF-regie. Kretsens regiondommere deltok, men de oppnevnte observatørene (veilederne) i 2 divisjon deltok på kretsens distriktsdommersamling. Det var ikke økonomi til å avvikle en felles evalueringssamling etter sesongen. Årets distriktsdommerkurs (3 div) ble avviklet i Bodø mars. De fleste distriktsdommerne deltok og gruppene observatører, 4 - og 5 divisjonsdommere hadde også godt oppmøte. Kretsens øvrige observatører, dommere og eldre rekrutteringsdommere var før sesongstart innkalt til en kveldssamlinger i henholdsvis Bodø, Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Samlingene hadde en teoretisk del og det ble avviklet fysisk test. Evalueringsmøter etter sesongen med leder dommerutvalget til stede, er kun gjennomført i Bodø i des Øvrige regioner har hatt lokale evalueringsmøter. Veiledervirksomheten (tidl. observasjonsvirksomheten) Kretsens dommerutvikler, Tor Arne Fiskum har på beste måte forsøkt å ivareta samarbeidet med NFFs Regionansvarlige for Nord-Norge(RA). Målsettingen for veiledertjenesten i kretsen er å få til gjennomsnittlig 2 3 rapporter pr dommer. Distriktsdommerne i 3 div har prioritet og dette året endte vi opp med en dekningsprosent på 45 %. Dekningen er vel tilnærmet normal for denne divisjonen, faktisk noe høyere enn foregående år, men totalt sett burde det nok vært noe høyere og oftere veiledning for dommere lengre ned i systemet. De høyest rangerte dommerne i kretsen er bedt om å følge opp yngre dommere/rekrutteringsdommere i inntil 4 seriekamper i løpet av sesongen. Dette fungerer ikke og DU velger derfor å ta dette på en mer konkret og pålagt oppgave til disse dommerne de kommende sesonger. Tildeling av oppgaver Det er satt opp dommere/assistentdommere på alle kamper ned t o m gutter/jenter, samt i de fleste av kampene i smågutte- / småjenteklassene. Selv om kretsen har reisefordeling for dommerutgiftene på seniornivå, er det under oppsettet tatt et hensyn til utgiftene for klubbene. REPRESENTASJON Tor-Arne Fiskum deltok på samling for kretsenes dommerutviklere i februar måned. Kretsen var denne sommeren ikke representert under JET - turneringen på Hamar. Kay Bjørnar Øyås var påmeldt, men måtte trekke seg av arbeidsmessige årsaker. NFK var ikke representert på dommerkurset under Norway Cup. Også dette året deltok det på frivillig basis flere dommere, rekrutteringsdommere og observatører fra NFK i Norway Cup. Pramila Olsen, FK Fauske/Sprint har vært med i NFF s talent-/ satsningsgruppe for kvinnedommere. Hun dømte i NFF satsning på Scandia Cup i Trondheim i slutten av juni d å og under Norway Cup deltok hun på NFFs dommerkurs for kvinner og hun dømte flere kamper, inkludert en av finalekampene. 34

35 STATUSOVERSIKT Dommerinstruktører Fotballkretsen disponerer i dag følgende aktive dommerinstruktører: Navn Klubb Kretsinstruktører Kjell Brækkan Innstrandens IL Tor Arne Fiskum Lars Ove Sørmo Hanssen Olav Hogstad Halvard Johansen Jens Johansen Karl Anton Langbakk Geir Nydahl Oddbjørn Olsen Karsten Svendsen Bossmo & Ytteren IL FK Bodø / Glimt Ørnes IL IK Grand Bodø IL Stålkameratene FK Bodø/Glimt Sømna IL FK Bodø Glimt IL Stålkameratene Klubbene må bruke dommerinstruktørene aktivt i klubbforberedelsene før sesongstart. Observatøroppnevnelser for sesongen 2009 Navn Klubb Kampinspektør Tippeligaen Ingen 1 div menn / Toppserien for kvinner Halvard Johansen IK Grand Bodø 2 div menn / Toppserien for kvinner Tor Arne Fiskum Bossmo & Ytteren IL Jens Johansen IL Stålkameratene Karl Anton Langbakk FK Bodø/Glimt Oddbjørn Olsen FK Bodø/Glimt 3 div menn / 1 & 2 div kvinner Rune Dølvik Innstrandens IL Geir Grøttheim FK Bodø/Glimt Karl Einar Haukland IL Stålkameratene Olav Hogstad Ørnes IL Ole Hermann Karlsen Tverlandet IL Kjell Nikolaisen IK Grand Bodø Geir Nydahl Sømna IL Ivar Olsen Sørfold FK Trond Rindsem IK Grand Bodø Arnfinn Sørensen Dønna Il Knut Wang Sandnessjøen IL Dommeroppnevnelser for sesongen 2009 Forbundsdommere Tippeligaen Forbundsassistentdommere Tippeligaen og 1 div, menn Navn Ingen Ole Hermann Karlsen Frank Olsen Forbundsdommere 1 divisjon, menn Johnny Ditlefsen Klubb Tverlandet IL Junkeren Mo IL Regiondommere 2 divisjon, menn Inge Henning Andersen Innstrandens IL Kay Bjørnar Øyås IK Grand Bodø IK 35

36 Distriktsdommere - 3 divisjon Navn Klubb Navn Klubb Kjell Brækkan Innstrandens IL Ole Hermann Karlsen Tverlandet IL Geir Hansen IK Junkeren Roy Mikalsen Finneid IL Sture Hansen Innstrandens IL Frans Oskar Myrvang Gruben IL Lars Ove Sørmo Hanssen FK Bodø/Glimt Karl Øyvind Nilsson Tverlandet IL Kim Hauvik Sandnessjøen IL Frank Olsen IK Junkeren Andreij Jefremov IL Stålkameratene Tom-Gunnar Rasmussen FK Fauske / Sprint Tor Anders Johansen Mosjøen IL 4 divisjon Navn Klubb Navn Klubb Knut Arild Antonsen Dønna IL Jan Egil Løvli Mosjøen IL Roger Arne Dahl Innstrandens IL Bjørn Tore Myrvang IK Grand Bodø Runar Ness Eide FK Bodø/Glimt Geir Nydahl Sømna IL Gjermund Fagerbakk Olderskog IL Geir Håkon Olsen Nordstranda IL Harald Hansen FK Bodø/Glimt Johnny Pedersen Finneid IL Oddbjørn Lund Hansen FK Vinkelen Jan Solbakk Brønnøysund IL Rune Haugen IL Tjalg Kurt Eirik Steffensen Hunstad FK Jan Erik Haugom Åga IL Espen Søreng Vuku IL Kjartan Kielland Charlottenlund Sportsklubb Herlof Øverdal Dalselv IL 5 divisjon Navn Klubb Navn Klubb Per Arne Berg Hunstad FK Roger Johansen Neverdal IUL Mari Darell FK Vinkelen Sigmund Johnsen Leirfjord IL Kim Eriksen Åga IL Jean Karekezi Sandnessjøen IL Anders Lian Fagerli Halsøy IL - Fotball Ferit Murseli Sandnessjøen IL Christian Grøttheim FK Bodø/Glimt Siril Veiåker Nilsen Halsøy IL - Fotball Tor Gusjås FK Saltdalkameratene Kenneth Opland Halsøy IL - Fotball Ole Harry Hansen Brønnøysund IL Martin Skarstein Halsøy IL - Fotball Kristin Haugen IK Junkeren - Fotball Eirik Nordgård Strupstad Leirfjord IL Jan Frode Hestås Sport Torghatten IL Tor Morten Strøm Halsøy IL - Fotball Hallgeir Jensen Åga IL Per Frode Titland Hunstad FK Håkon Johansen FK Bodø/Glimt Jardar Valåmo Korgen IL AUTORISASJON AV DOMMERE Etterfølgende 75 rekrutteringsdommere er autorisert til kretsdommere etter sesongen 2009: Mathias Antonsen FK Bodø/Glimt Karl Martin Davidsen Korgen IL Simen Ryer FK Bodø/Glimt Kim Rune Falkenhaug Korgen IL Benjamin Tvervik Solås FK Bodø/Glimt Andreas Hatten Korgen IL Ahmed Taki Bossmo & Ytteren IL Matts William Sørensen Korgen IL Sondre Klausmark Brønnøysund IL Andreas Finvåg Leirfjord IL Steve Paulsen Drag FK Peder Johnsen Leirfjord IL Jonas Waade Sørnes Dønna IL Sigurd Johnsen Leirfjord IL Christoffer Åkerøy Dønna IL Jostein Ottermo Leirfjord IL Simen Abs Åkerøy Dønna IL Håkon Jondahl Alvestad IL Malm Bjørn Sverre Aakvik Dønna IL Per-Jacob Mørch Jacobsen Mosjøen IL Ivar Grønås Enga og Omegn IL Petter Karlsen Mosjøen IL Hans Martin Isaksen FK Fauske/Sprint Aldin Malagic Mosjøen IL Kjell Rune Siggerud FK Fauske/Sprint Trude Røilid Mosjøen IL Eirik Willumsen FK Fauske/Sprint Henrik Sagmo Mosjøen IL Tobias Bakkklund IK Grand Bodø Jørgen Berntsen Nesna IL Andreas Belden IK Grand Bodø Ole Magnus Berntsen Nesna IL Susann Halhjem IK Grand Bodø Vegar Rabliås Nesna IL 36

37 Jeppe Halvorsen IK Grand Bodø Lotte Øwre Strand Nesna IL Abdirahman Hussen IK Grand Bodø Patrik Øwre Nesna IL Birgitte N Laugsand IK Grand Bodø Markus Aasen Jensen FK Saltdalkameratene Johannes Marthinussen IK Grand Bodø Kristian Sletteng Johnsen FK Saltdalkameratene Simon Marthinussen IK Grand Bodø Emil Petteren FK Saltdalkameratene Mohammed Yusuf IK Grand Bodø Steffen Andre Wikberg FK Saltdalkameratene Astri Brennhaug Grane IL Ole Christian Pedersen Sandnessjøen IL Lise Fagerli Grane IL Simon Bakkan Eidem Skonseng UL Petter Lian Fagerli Halsøy IL - Fotball Anders Thonhaugen Steigen SPK Tore Larsen FK Herøy/Dønna Martin Andreassen Sømna IL Erik Nilsen Herøy IL Stefan Laxaa Sørfold FK Trond Fagermo Hunstad FK Andreas Seljevoll Bang Tjongsfjord IL Julian Audy Johnson Hunstad FK Arne Kristian Bakklund Tverlandet IL Ole Pettersen Hunstad FK Torbjørn H Jensen Tverlandet IL Jonas Titland Hunstad FK Silje Myrvoll Tverlandet IL Maria Fygle Innstrandens IL Jørgen Nesje Tverlandet IL Ole Haugland Innstrandens IL Simen Woje Tverbakk Tverlandet IL Ingrid Sofie Storteig Innstrandens IL Danielo Mikal Wiik Tverlandet IL Gøran Tande Innstrandens IL Nikolai Høgseth Nordeng Utskarpen IL Marcus Veinan Innstrandens IL Lena Gåsvær Valnesfjord IL Roar Bang Vega IL 37

38 DOMMERSTATISTIKK STATUSOVERSIKT Antall observatører, dommere og rekrutteringsdommere Antall observatører ved sesongstart Antall dommere ved sesongstart - forbundsdommere (Tippel og 1 div) forbundsassistentdommere regiondommere (divisjonsdommere) - distriktsdommere ( 3 div) divisjonsdommere divisjonsdommere kretsdommere reservedommere Dommerantall rekrutteringsdommere Dommerantall inkludert rekrutteringsdommerne Tilgang gjennom året (+) Avgang gjennom året (-) Dommere & rekrutteringsdommere v/sesongslutt herav kvinnelige dommere Antall kampledere v/ sesongstart herav kvinnelige dommere Antall klubbdommere v/sesongstart herav kvinnelige dommere Antall rekrutteringsdommere som ble autorisert etter sesongen Etter sesongslutt blir kretsens dommer- / rekrutteringsdommerstall evaluert. Det vil også dette året bli sett med kritiske øyne på hvordan den enkelte dommer har gjennomført denne og tidligere sesonger, hvoretter flere av ulike årsaker vil bli plassert på listen over passive. ÅRETS DOMMER OG -DOMMERKLUBB I tråd med tradisjoner og med bakgrunn i god innsats og arbeide for dommersiden i Nordland siste sesong, har dommerutvalget i samarbeide med ulike partnere, kommet fram til at etterfølgende fortjener årets hedersbevisninger på dommersiden: ÅRETS DOMMER(E): ÅRETS DOMMERKLUBB: Pramila Olsen, FK Fauske / Sprint IL Stålkameratene Karl Anton Langbakk (sign) Jens Johansen (sign) Jan Erik Løvli (sign) Geir Nydahl (sign) Arnfinn Sørensen (sign) Karl-Einar Haukland(sign) Tor-Arne Fiskum(sign) 38

39 NFF`s LEDERSTIPEND M/ DIPLOM 1990: - Finn Landaas IK Grand Bodø - Ronald Trælnes Bossmo & Ytteren IL 1991: - Frants Heimro IL Halsakameratene - Knut Brækkan Brønnøysund IL 1992: - Jan Erik Sæter Hilstad IL - Ove Andreassen FK Bodø/Glimt 1993: - Fred Eliassen Steigen SK - Egil Andresen Nesna IL 1994: - Peter Milkovich FK Løding - Arnfinn Sørensen Dønna IL 1995: - Lars Bang FK Fauske Sprint - Jarl Valåmo Korgen IL 1996: - Terje Strand IK Grand Bodø - Øystein Moldrem Mosjøen IL 1997: - Klary Olsen FK Saltdalkameratene - Terje Hansen Værøy IL 1998: - Gunvald Mathisen Brønnøysund IL - Tore Storrødvann Gruben IL 1999: - Hans Chr. Rabben IK Grand Bodø - Kjell Larsen Mo IL 2000: - Bjørn Løkås Leirfjord IL - Kjell Rønning IL Stålkameratene 2001: - Geir Rådmannsøy Sandnessjøen IL - Kjell Holdal Nordre Meløy IL 2002: - Sturle Valla Mo IL - Hans Brasøy Mosjøen IL 2003: - Steinar Solli Sømna IL - Finn Gaarder Hamarøy IL 2004: - Svein Lundestad Herøy IL - Tore Westin Dønna IL 2005: - Erling Hansen Sandnessjøen IL - Roy Trælnes FK Fauske/Sprint 2006: - Frank Aas Innstrandens IL - Jens Johansen IL Stålkameratene 2007: - Randolf Gryt Skjerstad IL - Gunnleiv Birkeland Olderskog IL 39

40 KONTINGENT PÅMELDINGS-/SPILLEAVGIFT OG GEBYR 2008 / 2009 KONTINGENT: Kontingent for passive klubber kr 2.000,00 Kontingent for tippeligaklubber kr 8.000,00 Kontingent for klubber m/seniorlag og aldersbestemte kr 5.500,00 lag og oldboyslag. Kontingent for klubber m/kun aldersbestemte lag. kr 4.000,00 Kontingent for klubber m/kun lag fra 12 år og nedover. kr 3.500,00 PÅMELDINGSAVGIFT: Påmeldingsavgift tippeligalag kr 4.000,00 Påmeldingsavgift 1.div/2.div D/H kr 2.000,00 Påmeldingsavgift 3.div og øvrige seniorlag D/H kr 1.750,00 Påmeldingsavgift juniorlag kr 500,00 Påmeldingsavgift GU/JE/SG/SJ kr 200,00 Påmeldingsavgift LPG/LPJ/MPG/MPJ kr 125,00 SPILLEAVGIFT: 1.div / 2.div D/H kr 400,00 3.div og andre seniorlag D/H kr 400,00 Juniorlag og andre aldersbestemte lag kr 70,00 Lillegutter / Lillejenter / Miniputter. kr 0,00 SPILLERUTVIKLINGSAVGIFT: kr 2.000,00 ETTERANMELDELSE: Etteranmeldelser av lag kr 500,00 TREKKING AV LAG: Trekking av lag før terminlisteoppsett kr 500,00 Trekking av lag etter terminlisteoppsett kr 1.500,00 Trekking av seniorlag etter terminlisteoppsett kr 3.000,00 Omberamming senior- og juniorlag kr 500,00 Omberamming av klasse GU/JE/SMG/SMJ kr 250,00 Omberamming uten kretsens tillatelse kr 500,00 ( bortsett fra LPG/LPJ/MPG ) ADMINISTRASJONGEBYR FOR TURNERINGER: Gebyr kr 500,00 GEBYR VED FOR SENT INNKOMMET DISP.SØKNAD: kr 250,00 ( Frist 15.mars, unntak: LPG/LPJ og MPG.) 40

41 UTEBLIVELSE FRA KAMP: Alle seniorlag inkl.7,er lag kr 8.000,00 Juniorlag kr 6.000,00 Klasse jenter/gutter kr 5.000,00 Klasse småjenter/smågutter kr 4.000,00 BRUK AV IKKE SPILLEBERETTIGET SPILLER: Første gang kr 500,00 Stigende med kr 500,00 pr.gang pr.lag. BOT FOR BRUK AV SPILLER SOM IKKE HAR LØST LISENS. ( PR. SPILLER ) Alle som spiller på seniorlag kr 1.500,00 Alle som spiller i aldersbeste klasser kr 750,00 41

42 Lagsutviklingen Nordland Fotballkrets Klasse og spilleform Menn senior 11-er lag Menn senior 7-er lag Kvinner senior 11-er Kvinner senior 7-er Sum seniorlag Super old boys 7-er Super old boys 5-er Old boys 11-er lag 1 Old boys 7-er lag Old boys 5-er lag Old girls 11-er lag Old girls 7-er lag Sum old-lag Aktivitetsfotballag Coca-Cola Cup Futsal Funksjonshemmedelag 3 3 Sum andre voksenlag 3 3 Sum voksenfotball Sum voksen klubblag Junior herrer 11-er lag Junior herrer 7-er lag 2 Junior kvinner Gutter 11-er lag Gutter 7-er lag Jenter 11-er lag Jenter 7-er lag Smågutter 11-er lag Smågutter 7-er lag Smågutter 5-er lag Småjenter 11-er lag Småjenter 7-er lag Småjenter 5-er lag Sum ungdomsfoball Lillegutter 7-er lag Lillegutter 5-er lag Lillejenter 7-er lag Lillejenter 5-er lag Minigutter 7-er lag Minigutter 5-er lag Minijenter 7-er lag Minijenter 5-er lag Sum barnefotball Antall klubblag Totalt antall lag

43 NORDLAND FOTBALLKRETS OVERSIKT GULE/RØDE KORT KLASSE 2009 END.08/ END.07/ END.06/ END.05/ END.04/ GUL RØD GUL RØD GUL RØD GUL RØD GUL RØD GUL RØD GUL RØD GUL RØD GUL RØD GUL RØD GUL RØD 3.DIV MENN DIV MENN DIV MENN DIV KVI JR. HERRER GUTTER JENTER SMÅGUTTER SMÅJENTER OB/VET KVI 7'ER JR. KVI TOTALT RØDE TALL = ØKNING BLÅ TALL = NEDGANG 43

44 KRETSMESTERE DIV. MENN FK BODØ/GLIMT 2 4.DIV. MENN FK SALTDALKAMERATENE 5.DIV. MENN IL STÅLKAMERATENE 2 2.DIV. KVINNER KVINNER 7 ER BOSSMO/YTTERN IL IL VEGA OB/VETERAN 7 ER FK GEVIR 2 JUNIOR MENN JUNIOR KVI 11 ER GUTTER GUTTER 7 ER JENTER JENTER 7 ER SMÅGUTTER SMÅGUTTER 7 ER SMÅJENTER SMÅJENTER 7 ER IL STÅLKAMERATENE FK FAUSKE/SPRINT FK BODØ/GLIMT BRØNNØYSUND IL IK GRAND BODØ KVARVEN UIL FK BODØ/GLIMT BRØNNØYSUND IL IK GRAND BODØ SØMNA IL 44

45 AVDELINGSVINNERE DIV. MENN AVD 1 FK SALTDALKAMERATENE 4.DIV. MENN AVD 2 BRØNNØYSUND IL 5.DIV MENN AVD 1 IL STÅLKAMERATENE 2 1.DIV. JR. SALTEN VÅR FK FAUSKE/SPRINT 1.DIV. JR. HELGELAND VÅR MOSJØEN IL 2.DIV. JR. SALTEN HØST IK GRAND BODØ 2.DIV. JR. HELGELAND HØST MO IL 1.DIV. GUTTER AVD 1 SALTEN FK BODØ GLIMT 1.DIV. GUTTER AVD 2 HELGELAND MOSJØEN IL 1.DIV. GUTTER AVD 3 SALTEN INNSTRANDENS IL 2 GUTTER 7 ER HELGELAND BRØNNØYSUND IL 1.DIV. JENTER AVD 1 SALTEN VÅR IK GRAND BODØ 1.DIV. JENTER AVD 1 HELGELAND VÅR TJALG IL 1.DIV. JENTER AVD 1 SALTEN HØST IK GRAND BODØ 1.DIV. JENTER AVD 1 HELGELAND HØST TJALG IL 2.DIV. JENTER AVD 1 SALTEN HØST FK FAUSKE/SPRINT 2 2.DIV. JENTER AVD 2 HELGELAND HØST ÅGA/MO IL JENTER 7 ER SALTEN AVD 1 KVARVEN UIL JENTER 7 ER HELGELAND PLAY OFF VEGA IL 1.DIV. SMÅGUTTER AVD 1 SALTEN FK BODØ/GLIMT 1.DIV. SMÅGUTTER AVD 2 SALTEN IK GRAND BODØ 1.DIV. SMÅGUTTER AVD 3 HELGELAND NESNA IL 1.DIV. SMÅGUTTER AVD 4 HELGELAND BRØNNØYSUND IL 2.DIV. SMÅGUTTER AVD 1 SALTEN FK BODØ GLIMT 4 2.DIV. SMÅGUTTER AVD 2 SALTEN FK SALDALKAMERATENE 2 2.DIV. SMÅGUTTER AVD 3 RANA KORGEN IL 2.DIV. SMÅGUTTER AVD 4 HELGELAND HERØY IL SMÅGUTTER 7 ER AVD 1 SALTEN ØRNES IL SMÅGUTTER 7 ER AVD 2 HELGELAND BRØNNØYSUND IL 1.DIV. SMÅJENTER AVD 1 SALTEN IK GRAND BODØ 1.DIV. SMÅJENTER AVD 2 HELGELAND BOSSMO/YTTERN IL 2.DIV. SMÅJENTER AVD 1 SALTEN FK SALDALKAMERATENE 2.DIV. SMÅJENTER AVD 2 HELGELAND ÅGA IL 2 2.DIV. SMÅJENTER AVD 3 HELGELAND BRØNNØYSUND IL SMÅJENTER 7 ER AVD 1 SALTEN GLOMGUTTEN IL SMÅJENTER 7 ER AVD 2 HELGELAND KORGEN IL SMÅJENTER 7 ER AVD 3 HELGELAND Sømna IL 45

46 RESULTATER NM 2008 LAG FRA NORDLAND FOTBALLKRETS Kval 1. runde NM Menn Steigen Fauske Sprint Stålkam Mosjøen Kval 2. runde NM Menn Fauske Sprint Stålkam runde NM menn Mjølner Bodø/Glimt Stålkam Mo runde NM menn Mo Bodø/Glimt runde NM menn Bodø/Glimt Alta runde NM menn Bodø/Glimt Haugesund runde NM menn Vålerenga Bodø/Glimt runde NM Kvinner Halsøy Grand Bodø runde NM Kvinner Grand Bodø Alta runde NM Kvinner Grand Bodø Fløya

47 TABELLER ALLE SERIER 2008 Tippeligaen (Tippeligaen 2008) 1. Stabæk Fredrikstad Tromsø Bodø/Glimt Rosenborg Viking Lyn Oslo Brann Molde Molde Vålerenga Strømsgodset Lillestrøm Aalesunds FK HamKam div Kvinner (1.div Kvinner 2008) 1. Sandviken Fortuna Manglerud Star Medkila Donn KVI Grand Bodø Voss Haugar Linderud-Grei Toppfo Gjøvik FK div Menn avd 4 (2.div Menn 2008) 1. Tromsdalen Ullensaker/Kisa FK Tønsberg Pors Grenland Pors Grenland Bærum Asker Rosenborg Mo Skjetten Eidsvold TF Tromsø Senja Skarp

48 3.div HESA S P 1 Bodø/Glimt Stålkam Steigen Fauske/Sprint Innstranden Mosjøen Tverlandet FK Herøy/Dønna Sandnessjøen Mo Meløy FK Bossmo/Ytt div Kvi avd 7 S P 1 Bossmo/Ytteren Grand Bodø Innstranden Sandnessjøen Halsøy Kvi 7er H.land S P 1 Tjalg Vega Sømna Herøy Tjalg Nesna Vevelstad Div avd 1 Salten S P 1 Saltdalkam Meløy Grand Bodø Nordstranda Hamarøy Strandkam Tjongsfjord Junkeren Nedre Beiarn 16 48

49 4.Div avd 2 H.land S P 1 Brønnøysund Korgen Halsøy Sandnessjøen Mosjøen Vega Leirfjord FK Herøy/Dønna Div avd.1 H.land S P 1 Stålkam Nesna Grane Olderskog Lurøy FK Tjalg FK Silkefot Sømna G19 1.div avd 1 Salten vår S P 1 Fauske/Sprint Bodø/Glimt Innstranden Grand Bodø Tverlandet Saltdalkam Nordstranda Grand Bodø G19 1.div avd 2 H.land vår S P 1 Mosjøen Stålkam Sandnessjøen FK Herøy/Dønna Brønnøysund Mo Bossmo/Ytt Gruben Olderskog Korgen

50 OB 7er Salten S P 1 Gevir Bodø Gevir Bodø Bodø/Glimt Innstranden Grand Bodø 12 0 G19 HESA høst S P 1 Stålkam Innstranden Bodø/Glimt Fauske/Sprint Mosjøen Sandnessjøen 10 6 G19 2.div avd 2 Salten S P 1 Grand Bodø Tverlandet Saltdalkam Grand Bodø G19 2.div avd 2 H.land S P 1 Mo FK Herøy/Dønna Brønnøysund Bossmo/Ytt Mosjøen Olderskog Gruben Korgen 7 3 J19 HESA S P 1 Fauske/Spr Bossmo/Ytteren Reipå Tverlandet Gruben 8 6 G16 1.div avd 1 Salten S P 1 Bodø/Glimt Grand Bodø Innstranden Junkeren Hunstad Ørnes Bodø/Glimt Grand Bodø

51 G16 1.div avd 3 Salten S P 1 Innstranden Drag IL Fauske/Spr Tverlandet Bodø/Glimt Hamarøy Saltdalkam G16 1.div avd 2 H.land S P 1 Mosjøen Stålkam Brønnøysund Åga Sandnessjøen Dønna/Herøy Mo/Gruben Nesna Bossmo/Ytt Sandnessjøen G15 2.div avd 1 Salten S P 1 Steigen Bodø/Glimt Junkeren Innstranden Skjerstad Halsakam/Enga 7'er Sørfold 12 7 G15 2.div avd 2 H.land S P 1 Leirfjord Brønnøysund Olderskog Halsøy Korgen Mosjøen Grane Sandnessjøen Herøy/Dønna G15/16 7er H.land S P 1 Brønnøysund Sømna Sandnessjøen

52 J16 1.div avd 1 Salten vår S P 1 Grand Bodø Innstranden Fauske/Spr Grand Bodø Fauske/Spr Innstranden Nordstranda Junkeren Halsakam Ørnes 9 0 J16 1.div avd 1 Salten S P 1 Grand Bodø Innstranden Grand Bodø Fauske/Spr Innstranden J16 1.div avd 2 H.land vår S P 1 Tjalg Halsøy Sandnessj Korgen Mosjøen Vega 7'er Sandnessj Åga/Mo Olderskog Nesna Grane 7'er 10 0 J16 1.div avd 2 H.land høst S P 1 Tjalg Sandnessj Halsøy Korgen 6 2 J15 2.div avd 1 Salten høst S P 1 Fauske/Spr Nordstranda Junkeren Ørnes Halsakam

53 J15 2.div avd 2 H.land høst S P 1 Åga/Mo Olderskog Mosjøen Nesna 3 1 J15/16 7er H.land playoff S P 1 Vega 7'er Grane 7'er 2 0 J15/16 7er Salten S P 1 Kvarven Grand Bodø Skjerstad Vinkelen Steigen Vinger 10 7 G14 1.div avd 1 Salten S P 1 Bodø/Glimt Saltdalkam Innstranden Nordstranda Bodø/Glimt Hunstad G14 1.div avd 2 Salten S P 1 Grand Bodø Fauske/Sprint Nordstranda Bodø/Glimt Junkeren Ørnes 15 9 G14 1.div avd 3 H.land S P 1 Nesna Bossmo/Ytt Mo Åga Gruben

54 G14 1.div avd 4 H.land S P 1 Herøy Mosjøen Leirfjord Dønna Sandnessjøen Sandnessjøen Drevja/Halsøy Grane G13 2.div avd 1 Salten S P 1 Bodø/Glimt Grand Bodø Valnesfjord Nordstranda Splint Hunstad Reipå/Neverdal 12 6 G13 2.div avd 2 Salten S P 1 Saltdalkam Junkeren Grand Bodø Fauske/Sprint Bodø/Glimt Steigen Tverlandet Hamarøy Innstranden G13 2.div avd 3 H.land S P 1 Korgen Skonseng Gruben Dalselv Utskarpen 7'er Mo Bossmo/Ytt Nesna Selfors Hemnes

55 G13 2.div avd 4 H.land S P 1 Herøy Mosjøen Leirfjord Dønna Sandnessjøen Sandnessjøen Drevja/Halsøy Grane G13/14 7er Salten S P 1 Ørnes Nedre Beiarn Fauske/Sprint Glomgutten Tjongsfjord Malm 10 0 G13/14 7er H.land S P 1 Brønnøysund Sømna Tjalg Vevelstad Vega 8 3 J14 1.div avd 1 Salten S P 1 Grand Bodø Hunstad Tverlandet Innstranden Vinkelen Grand Bodø J14 1.div avd 2 H.land S P 1 Bossmo/Ytt Mosjøen Åga Halsøy Sandnessj Gruben Olderskog

56 J13 2.div avd 1 Salten S P 1 Saltdalkam Grand Bodø Innstranden Valnesfjord Fauske/Spr Hunstad Innstranden Junkeren Nordstranda 16 3 J13 2.div avd 2 H.land S P 1 Åga Nesna Leirfjord Storforshei Gruben Utskarpen 7'er 15 3 J13 2.div avd 2 H.land S P 1 Brønnøysund Sømna Olderskog Sandnessjøen Halsøy J13/14 7er avd 1 Salten S P 1 Glomgutten Tjongsfjord Halsakam Glomgutten Nedre Beiarn Neverdal 9 1 J13/14 7er avd 2 H.land S P 1 Korgen Sandnessjøen Hattfjelldal Herøy Herøy J13/14 7er avd 3 H.land S P 1 Sømna Brønnøysund Vega Tjalg

57 KRETSMESTERE DIV. MENN IL STÅLKAMERATENE 4.DIV. MENN FK BODØ/GLIMT 3 5.DIV. MENN 2.DIV. KVINNER MENN 7 ER KVINNER 7 ER NESNA IL INNSTRANDENS IL BRØNNØYSUND IL C SØMNA IL OB/VETERAN 7 ER FK BODØ/GLIMT 2 JUNIOR MENN JUNIOR KVI 11 ER GUTTER GUTTER 7 ER JENTER JENTER 7 ER SMÅGUTTER SMÅGUTTER 7 ER SMÅJENTER SMÅJENTER 7 ER IL STÅLKAMERATENE MOSJØEN/HALSØY IL IL STÅLKAMERATENE BRØNNØYSUND IL TJALG IL KVARVEN UIL MOSJØEN IL FK FAUSKE/SPRINT IK GRAND BODØ ØRNES IL 57

58 AVDELINGSVINNERE DIV. MENN AVD 1 IK GRAND BODØ 4.DIV. MENN AVD 2 IL STÅLKAMERATENE 2 5.DIV MENN AVD 1 NESNA IL 1.DIV. JR. SALTEN VÅR INNSTRANDENS IL 1.DIV. JR. HELGELAND AVD 2 VÅR IL STÅLKAMERATENE 1.DIV. JR. HELGELAND AVD 3 VÅR MOSJØEN IL 2.DIV. JR. SALTEN HØST ØRNES/REIPÅ/GLOMFJORD IL 2.DIV. JR. HELGELAND HØST BRØNNØYSUND IL 1.DIV. GUTTER AVD 1 SALTEN INNSTRANDENS IL 1 1.DIV. GUTTER AVD 2 HELGELAND IL STÅLKAMERATENE 1.DIV. GUTTER AVD 3 SALTEN FK BODØ/GLIMT 2 1.DIV GUTTER SLUTTSPILL SALTEN IK GRAND BODØ 2 2.DIV GUTTER AVD 1 SALTEN ØRNES/GLOMGUTTEN IL 2.DIV GUTTER AVD 2 HELGELAND BRØNNØYSUND IL 2 1.DIV. JENTER AVD 1 SALTEN VÅR FK SALTDALSKAMERATENE 1.DIV JENTER SLUTTSPILL SALTEN INNSTRANDENS IL 1 1.DIV. JENTER AVD 1 HELGELAND TJALG IL 2.DIV. JENTER AVD 2 HELGELAND HØST KORGEN IL JENTER 7 ER SALTEN AVD 1 KVARVEN UIL JENTER 7 ER HELGELAND AVD 2 TJALG IL 1.DIV. SMÅGUTTER AVD 1 SALTEN NORDSTRANDA IL 2 1.DIV. SMÅGUTTER AVD 3 SALTEN IK GRAND BODØ 1 1.DIV. SMÅGUTTER AVD 2 HELGELAND IL STÅLKAMERATENE 1 1.DIV. SMÅGUTTER AVD 4 HELGELAND MOSJØEN IL 1 1.DIV SMÅGUTTER SLUTTSPILL H.LAND MOSJØEN IL 1 2.DIV. SMÅGUTTER AVD 1 SALTEN FK FAUSKE/SPRINT 2 2.DIV. SMÅGUTTER AVD 2 SALTEN FK SALDALKAMERATENE 1 2.DIV. SMÅGUTTER AVD 3 RANA IL STÅLKAMERATENE 2 2.DIV. SMÅGUTTER AVD 4 HELGELAND DALSELV IL 2 2.DIV SMÅGUTTER AVD 5 HELGELAND LEIRFJORD IL 2.DIV SMÅGUTTER AVD 6 HELGELAND HERØY IL SMÅGUTTER 7 ER AVD 1 SALTEN FK FAUSKE/SPRINT 1 SMÅGUTTER 7 ER AVD 2 SALTEN ØRNES IL SMÅGUTTER 7 ER AVD 3 HELGELAND BRØNNØYSUND IL 1 1.DIV. SMÅJENTER AVD 1 SALTEN IK GRAND BODØ 1 1.DIV. SMÅJENTER AVD 2 HELGELAND LEIRFJORD IL 2.DIV. SMÅJENTER AVD 1 SALTEN INNSTRANDENS IL 2 2.DIV. SMÅJENTER AVD 2 HELGELAND BOSSMO & YTTERN IL 2.DIV. SMÅJENTER AVD 3 HELGELAND HERØY IL SMÅJENTER 7 ER AVD 1 SALTEN INNSTRANDENS IL SMÅJENTER 7 ER AVD 2 SALTEN ØRNES IL SMÅJENTER 7 ER AVD 3 HELGELAND SØMNA IL 58

59 RESULTATER NM 2009 LAG FRA NORDLAND FOTBALLKRETS Kval 1. runde NM Menn Fauske/Sprint, FK Innstranden Steigen SK Stålkameratene, Kval 2. runde NM Menn Innstranden Stålkameratene, runde NM menn Mo Stålkameratene, Senja Bodø/Glimt runde NM menn Stålkameratene, Tromsø Mjølner Bodø/Glimt runde NM menn Alta Bodø/Glimt runde NM Kvinner Bossmo & Ytt. Verdal Kvinner WO Tromsdalen Grand Bodø runde NM Kvinner Bossmo & Ytt. Medkila Grand Bodø Fløya runde NM G19 Telenor Cup Innstranden Bodø/Glimt Mosjøen Mo IL runde NM G19 Telenor Cup Bodø/Glimt Medkila Steinkjer Mosjøen runde NM G19 Telenor Cup Bodø/Glimt Tromsø

60 1.runde NM J-19 Telenor Cup Innstrandens Medkila runde NM G16 Telenor Cup Brønnøysund Rørvik Mosjøen IL Stålkameratene Bodø/Glimt 1 Grand Bodø runde NM G16 Telenor Cup Stålkameratene Brønnøysund Leknes Bodø/Glimt runde NM G16 Telenor Cup Bodø/Glimt 1 Stålkameratene runde NM G16 Telenor Cup Tromsdalen Bodø/Glimt runde NM G16 Telenor Cup Bodø/Glimt 1 Skeid runde (Semi) NM G16 Telenor Cup Vålerenga Bodø/Glimt runde NM J16 Telenor Cup Tromsø Grand Bodø runde NM J16 Telenor Cup Grand Bodø HIF/Stein runde NM J16 Telenor Cup Grand Bodø Hardhaus runde NM J16 Telenor Cup Lyn Grand Bodø

61 TABELLER ALLE SERIER Tippeligaen (Tippeligaen) 1. Rosenborg Molde Stabæk Odd Grenland Brann Tromsø Vålerenga Sandefjord Fotball Start Viking Lillestrøm Strømsgodset Aalesunds FK Fredrikstad Bodø/Glimt Lyn Oslo div Kvinner (1.div Kvinner) 1. Linderud-Grei Donn Alta Fart Manglerud Star Medkila Grand Bodø Larvik Orkla Voss Haugar Gjøvik FK div Menn avd 4 (2.div Menn avd 4) 1. Ranheim Raufoss Asker Stabæk Manglerud Star Valdres FK Bærum FF Lillehammer Kjelsås Tromsø Mo Korsvoll Bodø/Glimt Bossekop

62 KVI 2.div avd.7 Nordland (KVI 2.div ) 1. Innstranden Bossmo & Ytteren Grand Bodø Halsøy Sandnessjøen KVI 7èr Helgeland (KVI 7'er) 1. Sømna Vevelstad Vega Brønnøysund Hilstad MEN 3.div avd.21 Nordland (MEN 3.div) 1. Stålkameratene Innstranden Steigen Mosjøen Brønnøysund Meløy FK Herøy/Dønna Sandnessjøen Tverlandet Fauske/Sprint Saltdalkameratene MEN 4.div avd.1 Salten (MEN 4.div) 1. Bodø/Glimt Grand Bodø Junkeren Nordstranda Innstranden Nedre Beiarn Grand Bodø Ørnes Halsakameratene

63 MEN 4.div avd.2 H.Land (MEN 4.div) 1. Stålkameratene Mosjøen Sandnessjøen Korgen Vega Bossmo & Ytteren Leirfjord Halsøy MEN 5.div avd.1 H.Land (MEN 5.div) 1. Nesna Tjalg FK Silkefot Olderskog Grane Lurøy Drevja Men 7'er Sør Helgeland (Men 7'er) 1. BIL C Sømna A Tjalg Bøndern Vik Bedrift Vevelstad IL Men OB/Veteran Bodø 7er (MEN OB/Veteran 7'er) 1. Bodø/Glimt Bodø/Glimt Gevir Bodø Gevir Bodø Grand Bodø G19 Junior Menn Salten avd 1 vår (G19 Junior Menn ) 1. Innstranden Bodø/Glimt Grand Bodø Fauske/Sprint Grand Bodø Ørnes/Re/Glo Tverlandet Saltdalkameratene Innstranden

64 G19 Junior Menn H. Land avd 2 vår (G19 Junior Menn ) 1. Stålkameratene Mo Nesna Bossmo & Ytteren Mosjøen Åga G19 Junior Menn H. Land avd 3 vår (G19 Junior Menn ) 1. Mosjøen Brønnøysund Herøy/Dønna Sandnessjøen Olderskog Korgen G19 Junior Menn Kvalik Hesa (G19 Junior Menn ) 1. Brønnøysund Mo Mo til JR HESA e.e.o. og straffespark G19 Junior Menn HESA Høst (G19 Junior Menn ) 1. Stålkameratene Mosjøen Grand Bodø Bodø/Glimt Innstranden Mo G19 Junior Menn 2.div Salten høst (G19 Junior Menn ) 1. Ørnes/Re/Glo Fauske/Sprint Grand Bodø Tverlandet G19 Junior Menn 2.div H.land høst (G19 Junior Menn ) 1. Brønnøysund Nesna Bossmo & Ytteren Herøy/Dønna Olderskog Sandnessjøen Mosjøen Åga

65 J19 Junior Kvinner Nordland (J19 Junior Kvinner) 1. Mosjøen/Halsøy Gruben/Åga Grand Bodø Tverlandet /IIL G16 Gutter 1.Div.Salten Avd.1 (G16 Gutter ) 1. Innstranden Junkeren Grand Bodø Bodø/Glimt Fauske/Sprint Bodø/Glimt G16 Gutter 1.Div.Salten Avd.4 (G16 Gutter ) 1. Bodø/Glimt Hunstad Grand Bodø Saltdalkameratene Fauske/Sprint Innstranden G16 Gutter 1.Div.Salten sluttspill (G16 Gutter ) 1. Grand Bodø Hunstad Bodø/Glimt Junkeren Innstranden Grand Bodø G16 Gutter 1.Div.H.Land Avd 2 (G16 Gutter ) 1. Stålkameratene Nesna Brønnøysund Mo Bossmo & Ytteren Sandnessjøen Halsøy Mosjøen Olderskog Leirfjord Herøy/Dønna

66 J16 Jenter 1.Div Salten avd 1 (J16 Jenter ) 1. Saltdalkameratene Grand Bodø Fauske/Sprint Innstranden Fauske/Sprint Vinkelen Tverlandet Grand Bodø Hunstad Innstranden Junkeren Nedre Beiarn J16 Jenter Salten Sluttspill (J16 Jenter ) 1. Innstranden Fauske/Sprint Saltdalkameratene Grand Bodø Fauske/Sprint J16 Jenter 1.Div H.Land avd 2 (J16 Jenter ) 1. Tjalg Bossmo & Ytteren Sandnessjøen Olderskog Halsøy Mosjøen G15/16 Gutter 7'er H.land (G15/16 Gutter 7'er) 1. Brønnøysund Herøy/Dønna, FK Tjalg 7'er Sandnessjøen Vega, IL J15/16 jenter 7er salten avd 1 (J15/16 Jenter 7'er) 1. Kvarven Tjongsfjord Glomgutten Ørnes Halsakameratene

67 J15/16 jenter 7er H.land avd 2 (J15/16 Jenter 7'er) 1. Tjalg Sømna Vega Herøy G15 Gutter 2.Div.Salten Avd.1 (G15 Gutter ) 1. Ørnes/Glomgutten Nordstranda Steigen Skjerstad 7'er Junkeren G14 Smågutter 1.div Salten avd 1 (G14 Smågutter) 1. Nordstranda Junkeren Bodø/Glimt Tverlandet Innstranden Grand Bodø G14 Smågutter 1.div Salten avd 3 (G14 Smågutter) 1. Grand Bodø Fauske/Sprint Saltdalkameratene, Bodø/Glimt Hunstad G14 Smågutter 1.div H.land avd 2 (G14 Smågutter) 1. Stålkameratene Gruben Dalselv Mo Nesna Bossmo & Ytt G14 Smågutter 1.div H.land.avd 4 (G14 Smågutter) 1. Mosjøen Sandnessjøen Brønnøysund Dønna Korgen

68 G14 Smågutter 1.div H.land KM Sluttspill (G14 Smågutter) 1. Mosjøen Brønnøysund Stålkameratene Sandnessjøen Dalselv Gruben G14 Smågutter 1.Div H.land plassering (G14 Smågutter) 1. Dønna Bossmo & Ytt Nesna Mo Korgen J14 Småjenter 1.Div.Salten avd 1 (J14 Småjenter ) 1. Grand Bodø Innstranden Grand Bodø Fauske/Sprint, Junkeren Valnesfjord Nordstranda J14 Småjenter 1.Div.H.land avd 2 (J14 Småjenter ) 1. Leirfjord Sandnessjøen Åga Halsøy Gruben Åga/Mo G 13/14.07 Smågutter 7`er Salten avd 1 (G13/14 Smågutter 7'er) 1. Fauske/Sprint Steigen Bodø/Glimt Innstranden Grand Bodø Saltdalkameratene Bodø/Glimt

69 G 13/14.07 Smågutter 7`er Salten avd 2 (G13/14 Smågutter 7'er) 1. Ørnes Nedre Beiarn Halsakameratene Tjongsfjord Reipå/Neverdal G13/14 Småg KM kvalik (G13/14 Småg 7er KM Kvalik) 1. Fauske/Sprint Ørnes G 13/14.07 Smågutter 7`er H.land avd 3 (G13/14 Smågutter 7'er) 1. Brønnøysund 7'er Brønnøysund 7'er Tjalg Sport Sømna Hilstad Vevelstad Vega J13/14 Småjenter 7er Salten avd.1 (J13/14 Småjenter 7'er) 1. Innstranden Grand Bodø Vinger Junkeren Hunstad Valnesfjord Nordstranda Strandkameratene Grand Bodø Sørfold Grand Bodø Grand Bodø J13/14 Småjenter 7er Salten avd 2 (J13/14 Småjenter 7'er) 1. Ørnes Glomgutten Glomgutten Neverdal Halsakameratene Neverdal Enga

70 J13/14 Småjenter 7er H.land avd 3 (J13/14 Småjenter 7'er) 1. Sømna Brønnøysund Grane Vega Tjalg Sandnessjøen J13/14 Småj 7er KM Kvalik (J13/14 Småj 7er KM Kvalik) 1. Ørnes Innstranden G13 Smågutter 2.div Salten avd.1 (G13 Smågutter) 1. Fauske/Sprint Hamarøy IL Bodø/Glimt Splint, IL Grand Bodø Junkeren Innstranden Tverlandet G13 Smågutter 2.div Salten avd.2 (G13 Smågutter) 1. Saltdalkameratene, Valnesfjord Bodø/Glimt Nordstranda Innstranden Tverlandet Hunstad Vinkelen G13 Smågutter 2.div H.land avd 3 (G13 Smågutter) 1. Stålkameratene Skonseng Bossmo & Ytt Gruben Selfors 7'er Utskarpen

71 G13 Smågutter 2.div H.land avd 4 (G13 Smågutter) 1. Dalselv Gruben Åga Hemnes Bossmo & Ytt Bossmo & Ytt G13 Smågutter 2.div H.land avd 5 (G13 Smågutter) 1. Leirfjord Mosjøen Halsøy Sandnessjøen Sandnessjøen Sandnessjøen G13 Smågutter 2.div H.land avd 6 (G13 Smågutter) 1. Herøy Tjalg Brønnøysund Grane Hattfjelldal

72 J13 Småjenter 2.div Salten avd.1 (J13 Småjenter) 1. Innstranden Junkeren Hunstad Tverlandet Saltdalkameratene J13 Småjenter 2.div H.land avd 2 (J13 Småjenter) 1. Bossmo & Ytteren Korgen Utskarpen 7'er Gruben Åga Skonseng 7'er Nesna Halsøy J13 Småjenter 2.div H.land avd 3 (J13 Småjenter) 1. Herøy Sandnessjøen Mosjøen Olderskog Tjalg

73 NORDLAND FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2008 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt, Kretsen administrerer sine klubber og lag gjennom serier, cuper, turneringer etc. I tillegg driver kretsen utadrettet virksomhet gjennom service, oppfølging og utviklingstiltak i klubbene relatert til rekruttering, spillerutvikling, anleggsutvikling, samt kompetanseutvikling. Miljømessige forhold Arbeidsmiljøet i fotballkretsen anses som tilfredsstillende. Kontorlokalene fungerer bra og bidrar til at den enkelte ansatte opplever en god arbeidssituasjon. Samarbeidet mellom ansatte og tillitsvalgte fungerer meget godt. Sykefraværet i 2008 var på 0 dager, som tilsvarer ca. 0 % av total arbeidstid. Fotballkretsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Aktivitetsregnskap 2008 Årsregnskapet viser et negativt resultat etter finans på kr Tilsvarende resultat i 2007 var et underskudd på kr Samlede inntekter utgjorde 3,73 mill. kroner (3,75 mill. kroner i 2007). I forhold til budsjett for 2008 ble inntektene omtrent kroner høyere. Dette skyldes større kursaktivitet på trener/dommersiden samt økende sportslig aktivitet i Aktivitetskostnadene utgjorde 3,87 mill. kroner (3,79 mill. kroner i 2007). Dette er omtrent kroner høyere enn budsjett. Dette skyldes økning av kostnader hos styret og trenerutvalget. Egenkapitalen ved årsskiftet var 0,78 mill. kroner (0,91 mill. kroner 2007) og tilsvarer en egenkapitalandel på 58,5 % (68,7 %). Likestilling Andelen kvinner blant de fast ansatte på kretskontoret er 0 %. Norges Fotballforbund og kretsen har i en rekke år søkt å legge forholdene til rette for arbeidstakere av begge kjønn. Rettvisende oversikt Etter styrets oppfatning gir aktivitetsregnskapet, balansen, kontantstrøm og noter en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling. Kretsstyret er av den formening at de fremlagte tall og informasjon for øvrig, gir et korrekt og komplett bilde av kretsens drift i regnskapsåret og av den økonomiske stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det foreligger ingen valutarisiko i kretsen. Kretsstyret vurderer kredittrisikoen i forhold til kretsens finansieringskilder som lav. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og aktivitetsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetning. Det fremlagte budsjett for året 2009 er etter Kretsstyrets skjønn tilfredsstillende. Styret tar til etterretning at årets resultat er negativt. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utløp som er av vesentlig betydning for det avlagte regnskapet for

74 Forslag til disponering av årets underskudd; Styret foreslår at årets aktivitetsunderskudd på kr ,- disponeres slik; Aktivitetsunderskudd 2008 kr ,- Disponeres slik; Beløp Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital SUM disponert Bodø, 17.februar 2009 Styret for Nordland Fotballkrets Per Arne Tøgersen Karl Anton Langbakk Anita Sollie Kretsleder Nestleder Turid J. Willumstad Jeanette Steen Kristensen Per Eidsvik Karl Einar Haukland Pål Vinje Tore Børstad Daglig leder 74

75 Anskaffede midler Aktivitetsregnskap 2008 Note Bud sjett 2009 Budsjett 2008 Regnskap 2008 Regnskap 2007 % - av omsetni ng (R- 2008) Medlemsinntekter Tilskudd Kretskontingenter/lagsavgifter 2a ,7 % Tilskudd Norges Fotballforbund (NFF) ,4 % Tilskudd KKD (via NFF) ,4 % Andre tilskudd 2b ,1 % Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 0,0 % Kursavgifter og egenandeler 2c ,6 % Bøter og gebyrer 2d ,2 % Salg av materiell ,0 % Samarbeidsavtaler ,2 % Andre inntekter 0,0 % Andre inntekter ,5 % Sum anskaffede midler % Forbrukte midler Kostnader til formålet Politiske utvalg ,4 % Anleggssektoren ,2 % Bredde ,4 % Dommer ,5 % Leder ,1 % Spiller ,5 % Trener ,6 % Klubb ,0 % Administasjonskostnader 0,0 % Lønn og personalkostnader fast ansatte 3a ,0 % Administrasjonskostnader 3b ,9 % Sum aktivitetskostnader ,7% Aktivitetsresultat før finans

76 - Finansinntekter Finanskostnader Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon av egenkapital - Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum endring egenkapital /disponering av aktivitetsresultat - 76

77 Balanse pr. 31.desember 2008 Eiendeler Note Omløpsmidler Varer for videresalg Fordringer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

78 Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Mellomregning NFF Skyldig offentlige avgifter Lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bodø 17.februar 2009 i styret for Nordland Fotballkrets Per Arne Tøgersen Karl Anton Langbakk Anita Sollie Kretsleder Nestleder Turid J. Willumstad Jeanette S. Kristensen Per Eidsvik Karl Einar Haukland Pål Vinje Tore Børstad Daglig leder 78

79 Kontantstrømoppstilling I Årets aktivitetsresultat II III IV Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt + avskrivninger og nedskrivninger av driftsmidler 0 0 +/- tap/gevinst ved avhendelse av varige driftsmidler 0 0 Investeringer, avhendelser og finansiering - anskaffelse av varige driftsmidler salgssum ved avhendelse av varige diftsmidler 0 0 +/- netto investering/avhendelse i langsiktige og kortsiktige plasseringer som ikke vurderes til virkelig verdi nye/økte utlån, langsiktige og kortsiktige tilbakebetaling utlån, langsiktig og kortsiktig opptak/økning av langsiktig og kortsiktig gjeld tilbakebetaling av langsiktig og kortsiktig gjeld innbetaling av ny egenkapital 0 0 Andre endringer +/- endringer i kundefordringer/andre fordringer /- endringer i leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld /- andre tidsavgrensningsposter (varebeholdning) = Sum likviditetsendringer gjennom året likviditetsbeholdning = Likviditesbeholdning

80 NORDLAND FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2009 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt, Kretsen administrerer sine klubber og lag gjennom serier, cuper, turneringer etc. I tillegg driver kretsen utadrettet virksomhet gjennom service, oppfølging og utviklingstiltak i klubbene relatert til rekruttering, spillerutvikling, anleggsutvikling, samt kompetanseutvikling. Miljømessige forhold Arbeidsmiljøet i fotballkretsen anses som tilfredsstillende. Kontorlokalene fungerer bra og bidrar til at den enkelte ansatte opplever en god arbeidssituasjon. Samarbeidet mellom ansatte og tillitsvalgte fungerer meget godt. Sykefraværet i 2009 var på 4 dager, som tilsvarer ca. 0,54 % av total arbeidstid. Fotballkretsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Aktivitetsregnskap 2009 Årsregnskapet viser et negativt resultat etter finans på kr Tilsvarende resultat i 2008 var et underskudd på kr Samlede inntekter utgjorde 3,13 mill. kroner (3,73 mill. kroner i 2008). I forhold til budsjett for 2009 ble inntektene omtrent kroner høyere. Dette skyldes primært merinntekt på kursavgifter, egenandeler (spillerutvikling) og samarbeidsavtaler. Aktivitetskostnadene utgjorde 3,44 mill. kroner (3,87 mill. kroner i 2008). Dette er omtrent kroner høyere enn budsjett. Dette skyldes økning av kostnader på spillerutvikling, trenerutvikling og lønnskostnader. Egenkapitalen ved årsskiftet var 0,65 mill. kroner (0,78 mill. kroner 2008) og tilsvarer en egenkapitalandel på 59,0 % (58,5 %). Likestilling Andelen kvinner blant de fast ansatte på kretskontoret er 0 %. Norges Fotballforbund og kretsen har i en rekke år søkt å legge forholdene til rette for arbeidstakere av begge kjønn. Rettvisende oversikt Etter styrets oppfatning gir aktivitetsregnskapet, balansen, kontantstrøm og noter en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling. Kretsstyret er av den formening at de fremlagte tall og informasjon for øvrig, gir et korrekt og komplett bilde av kretsens drift i regnskapsåret og av den økonomiske stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det foreligger ingen valutarisiko i kretsen. Kretsstyret vurderer kredittrisikoen i forhold til kretsens finansieringskilder som lav. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og aktivitetsregnskapet for 2009 er satt opp under denne forutsetning. Det fremlagte budsjett for året 2010 er etter Kretsstyrets skjønn tilfredsstillende. Styret tar til etterretning at resultat er negativt.det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utløp som er av vesentlig betydning for det avlagte regnskapet for

81 Forslag til disponering av årets underskudd; Styret foreslår at årets aktivitetsunderskudd på kr ,- disponeres slik; Aktivitetsunderskudd 2009 kr ,- Disponeres slik; Beløp Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital SUM disponert Bodø, 21.januar 2010 Styret for Nordland Fotballkrets Karl Anton Langbakk Turid J.Willumstad Anita Sollie Kretsleder Nestleder Styremedlem Pål Vinje Jeanette Steen Kristensen Per Eidsvik Styremedlem Styremedlem Varamedlem Karl Einar Haukland Varamedlem Tore Børstad Daglig leder 81

82 Aktivitetsregnskap 2009 Anskaffede midler Note Budsjett 2010 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Medlemsinntekter Tilskudd Kretskontingenter/lagsavgifter 2a Tilskudd Norges Fotballforbund (NFF) Tilskudd KKD (via NFF) Andre tilskudd 2b Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Kursavgifter og egenandeler 2c Bøter og gebyrer 2d Salg av materiell Andre inntekter Samarbeidsavtaler Andre inntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til formålet Politiske utvalg Anleggssektoren Arrangement Dommer Leder Spiller Trener Klubb Administrasjonskostnader Lønn og personalkostnader fast ansatte 3a Administrasjonskostnader 3b

83 Sum aktivitetskostnader Aktivitetsresultat før finans Finansinntekter Finanskostnader Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon av egenkapital - Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum endring egenkapital /disponering av aktivitetsresultat

84 Balanse pr. 31.desember 2009 Eiendeler Note Omløpsmidler Varer for videresalg Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

85 Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Mellomregning NFF Skyldig offentlige avgifter Lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bodø 21.januar 2010 i styret for Nordland Fotballkrets Karl Anton Langbakk Turid J. Willumstad Anita Sollie Kretsleder Nestleder Jeanette S. Kristensen Per Eidsvik Pål Vinje Karl Einar Haukland Tore Børstad Daglig leder 85

86 Kontantstrømoppstilling I Årets aktivitetsresultat II III IV Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt + avskrivninger og nedskrivninger av driftsmidler 0 0 +/- tap/gevinst ved avhendelse av varige driftsmidler 0 0 Investeringer, avhendelser og finansiering - anskaffelse av varige driftsmidler salgssum ved avhendelse av varige diftsmidler 0 0 +/- netto investering/avhendelse i langsiktige og kortsiktige plasseringer som ikke vurderes til virkelig verdi nye/økte utlån, langsiktige og kortsiktige tilbakebetaling utlån, langsiktig og kortsiktig opptak/økning av langsiktig og kortsiktig gjeld tilbakebetaling av langsiktig og kortsiktig gjeld innbetaling av ny egenkapital 0 0 Andre endringer +/- endringer i kundefordringer/andre fordringer /- endringer i leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld /- andre tidsavgrensningsposter (varebeholdning) = Sum likviditetsendringer gjennom året likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning

87 Sak 7. INNKOMNE FORSLAG OG SAKER. Sak 8. FASTSETTELSE AV KONTINGENTER OG AVGIFTER Kretsstyrets innstilling: Nordland Fotballkrets er den av fotballkretsene som har den laveste avgiftsbelastningen overfor klubbene i landet. Det har ikke vært endringer/økninger av kretsens avgifter på 16 år unntatt en kontingentøkning (fra kr 1.500,- til kr 4.000,-) på tinget i år For at fotballkretsen fortsatt skal klare å serve klubbene på en best mulig måte, ser vi oss nødt til å foreta denne økningen. Nordland Fotballkrets styret forslår følgende avgiftssatser: Dagens avgift: Ny avgift: Kontingent for passive klubber: kr 2.000,00 Ingen endr. Kontingent for tippeligaklubber kr 8.000,00 Ingen endr. Kontingent for klubber m/seniorlag og alderbestemte lag og oldboyslag. kr 5.500,00 kr 6.500,00 Kontingent for klubber m/kun aldersbestemte lag. kr 4.000,00 Ingen endr. Kontingent for klubber m/kun lag under 12 år. kr 3.500,00 Ingen endr. Påmeldings.avgift tippeligalag. kr 4.000,00 kr 5.000,00 Påmeldings.avgift 1.div/2.div D/H. kr 2.000,00 kr 2.500,00 Påmeldings.avgift 3.div og øvrige seniorlag D/H. kr 1.750,00 kr 2.250,00 Påmeldings.avgift juniorlag. kr 500,00 kr 1.000,00 Påmeldings.avgift GU/JE/SG/SJ. kr 200,00 kr 300,00 Påmeldings.avgift LPG/LPJ/MPG/MPJ. kr 125,00 kr 200,00 Spilleavgift for 2.div H/D. kr 400,00 kr 600,00 Spilleavgift for andre: 3.div og andre seniorlag kr 400,00 kr 600,00 Spilleavgift for junior og andre aldersbestemte lag. kr 70,00 kr 100,00 LPG/LPJ/MPG/MPJ. kr 0,00 kr 50,00 Spillerutviklingsavgiften blir uendret: Bøteregister for uteblivelse fra kamp blir uendret. SAK 9. FORSLAG TIL BUDSJETT (Se under punkt regnskap 2009) 87

88 SAK 10. VALG AV NYTT KRETSSTYRE / VALGKOMITÉ OG KOTROLLKOMITÉ VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE Leder: Ernst Pedersen FK Bodø/Glimt Nestleder: Pål Vinje Nesna IL Styremedlem: Turid J. Willumstad Sørfold FK Styremedlem: Jeanette S. Kristensen Nedre Beiarn IL Styremedlem: Geir Lien Hilstad IL Varamedlem: Karl Anton Langbakk FK Bodø/Glimt Varamedlem: Gerd Jakobsen Mo IL Varamedlem: Kjell Vist Mosjøen IL VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL NY KONTROLLKOMITÉ (legges frem på tinget): Medlem: Medlem: Varamedlem: Varamedlem: KRETSSTYRETS INNSTILLING TIL NY VALGKOMITÉ (legges frem på tinget): Leder: Medlem: Medlem: Varamedlem: Varamedlem: 88

89 89

ÅRSBERETNING 2010/2011

ÅRSBERETNING 2010/2011 ÅRSBERETNING 2010/2011 Kretstinget Bodø 25-26. Februar 2012 NORDLAND FOTBALLKRETS Kretsmestere 2011 Småjenter 11-er: Bossmo & Ytteren (foto: Stian Høgland) KRETSTING FOR NORDLAND FOTBALLKRETS STED : Thon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012/2013

ÅRSBERETNING 2012/2013 ÅRSBERETNING 2012/2013 Kretstinget Bodø 22-23. Februar 2014 NORDLAND FOTBALLKRETS NM-vinner junior kvinner 2013. KRETSTING FOR NORDLAND FOTBALLKRETS STED : Thon Hotel Bodø DATO : 22-23 februar 2014 KLOKKESLETT

Detaljer

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Lerkendal Stadion - Tribune Øst (Adresseavisen) 7031 Trondheim Telefon: 73 82 14 60 Telefax: 73 82 14 70 e-post: trondelag.fotball@fotball.no

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94

Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94 Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94 Junior, gutt Frode Hauge 91-94 Junior Damer Stian Forland

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Til spillere og deres klubber

Til spillere og deres klubber Til spillere og deres klubber 3. apr. 2012 INFORMASJON OG PROGRAM FOR STATOIL REGION Region 1 Statoil Region er et tiltak for de presumptivt beste spillerne i regionen i alderen 13-16 år på det tidspunktet

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen Tverlandet IL 04:00 Maia Medås Innstrandens IL 05:52 Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL 03:44 Gutter 9 år 1 km Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 Aksel Storvik Nilsen

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017 3.6 Rekruttering Rekrutteringstiltak spillere: For at klubben skal kunne opprettholde målsettingen om å gi et tilbud til alle som vil spille fotball og samtidig ha sportslige utfordringer for de som ønsker

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim Startno Fornavn Etternavn Klasse Klubb navn Løype/distanse 1 Gudmund Andreassen Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Tverlandet IL - Ski 10km klas. 2 Roy Solbakk Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Valnesfjord

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Korgen IL. Nordstranda. 4.divisjon HESA 2011. Søndag 4. september kl. 15.00. Dommer: Herlof Øverdal, Åga IL Dagens bedrift: mot. Dagens spillerprofil:

Korgen IL. Nordstranda. 4.divisjon HESA 2011. Søndag 4. september kl. 15.00. Dommer: Herlof Øverdal, Åga IL Dagens bedrift: mot. Dagens spillerprofil: 4.divisjon HESA 2011 Søndag 4. september kl. 15.00 Korgen IL mot Nordstranda Korgen IL Dagens tropp: Mats Buskli Geir Magne Reinfjell Tom Rune Reinfjell Bård Arne Vatnan Glenn Hjemaas Bjørn Erik Dambråten

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND

NORGES IDRETTSFORBUND Bodø idrettsråd m Organisasjonsledd i NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL Årsmøtet 2017 Dato: 26. april 2017 Sted: Idrettens Hus Tid 19:00 21:45 PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

A-stallen A-laget 2008

A-stallen A-laget 2008 A-stallen 2008 Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 07.09.2008 Oversikt av spillerstallen for inneværende år. Det ser ut som om vi er nokså ajour om hvem som kommer til å spille for oss i år, men vi kommer

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Til spillere og deres klubber

Til spillere og deres klubber Til spillere og deres klubber INFORMASJON OG PROGRAM FOR KRETSSAMLING Mo i Rana 1-3.februar 2013. Kretssamlingen er et tiltak for de presumptivt beste spillerne i Nordland Fotballkrets i alderen 13-16

Detaljer

Kretssamling, Mo i Rana 30.jan-1.feb 2015

Kretssamling, Mo i Rana 30.jan-1.feb 2015 Innkalling til Kretssamling, Mo i Rana 30.jan-1.feb 2015 arrangerer Kretssamling for spillere født 1999, 2000 og 2001 på Mo i Rana 30.januar -1.februar. Uttaket er basert på de samlingene vi har hatt høsten

Detaljer

Herøy idrettslag Fotballgruppa 8850 HERØY 25. februar 2012. Fotballtinget i Nordland Fotballkrets lørdag 25.02.2012 kl 11:30 16:15.

Herøy idrettslag Fotballgruppa 8850 HERØY 25. februar 2012. Fotballtinget i Nordland Fotballkrets lørdag 25.02.2012 kl 11:30 16:15. Herøy idrettslag Fotballgruppa 8850 HERØY 25. februar 2012 Fotballtinget i Nordland Fotballkrets lørdag 25.02.2012 kl 11:30 16:15. Sted: Thon Hotell Bodø FOTBALLTING 2010/2011 1 Åpning og opptelling Ca

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Kvalifisering Mesterskap Nord

Kvalifisering Mesterskap Nord Kvalifisering Mesterskap Nord NMK Bardu 08/06/2013 09/06/2013 Antall deltakere i BC Åpen er 51 Antall deltakere i BC Junior er 8 BC Åpen Navn Klubb Poeng 1 159 - Kjell Ivar Svendsen NMK Dyrøy 51.00 2 461

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Boks Tromsø Telefon: Epost:

Boks Tromsø Telefon: Epost: Boks 0 2 Telefon: 05 Epost: tpklubb@online.no Stevne: M Milfelt Dato:.0.202 Stevnenummer: 205 Bane: Brosebanen Stevneleder: Ole-Morten Ringmo Håkon Omma, Arnt Inge Sandvik, Trond Tanke, Rune Kanstad, Dommer(e):

Detaljer

Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen høsten 2016

Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen høsten 2016 Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen høsten 2016 Her følger oversikt over hjemmekamper i Sømnahallen for høsten 2016. Vi prøver å fordele oppgavene slik at foreldrene til alle spillere blir benyttet

Detaljer

Til alle klubbene og komiteer i,

Til alle klubbene og komiteer i, BERGEN KRETS Til alle klubbene og komiteer i, Bergen 19.02.2009 Bergen Bowlingkrets, Norges Bowlingforbund, og Hordaland Idrettskrets KRETSTING 2009 -------------------------- Vi viser til tidligere innkalling

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Menn 10 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Påmeldte: 1 Startende: 1 Kvinner 11-12 3 NOR20020703 Ingrid GRANDE Bodø CK 09:15:00 3524592 Påmeldte: 1 Startende: 1 Menn 11-12

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Mandag 13.03.2012 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velja møtedirigent. 2. Velja møtereferent. 3. Godkjenna årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenna dagsorden. 5. Handsama

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

Troms Fotballkrets 2011/2012

Troms Fotballkrets 2011/2012 Strategidokument Troms Fotballkrets 2011/2012 Vedtatt av styret i Troms Fotballkrets i oktober 2011 1 NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Troms Fotballkrets: Visjon, verdier

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Innkalling til kretsting 2016 for NBF Vestfold.

Innkalling til kretsting 2016 for NBF Vestfold. Innkalling til kretsting 2016 for NBF Vestfold. Mandag 4. April 2016, klokken 19.30 20:45 i Bridgens Hus, Horten. Dagsorden: 1. Godkjenne representantenes fullmakter. 2. Valg av dirigent og sekretær. 3.

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

COOP-cup 3 - Klassisk

COOP-cup 3 - Klassisk 09.02.206 IU Menn - km fellesstart Tor Karl Skoglund Innstrandens Il 08:59 2 Steffan Bugge Andersen Innstrandens Il 2 7:56 08:57 Fullførte: 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 IU Menn - 2 km fellesstart Magnus

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 34. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre...

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... oversikt over hvilke arrangementer IILs langrennsgruppe er ansvarlig for i kommende skisesong. Dette ansvaret innebærer dugnadsinnsats fra foresatte: Arbeidet

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1804 BODØ FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================== ===== ============ ==== 200750 ANDERSEN BJØRN STEINAR 8095 HELLIGVÆR B 150283 ANDERSEN SVEIN

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

4.divisjon HESA 2012

4.divisjon HESA 2012 4.divisjon HESA 2012 Lørdag 2. juni kl. 14.00 Korgen IL mot F.C. Hulløy Korgen IL Dagens tropp: Mats Buskli Tom Rune Reinfjell Andreas Hatten Geir Magne Reinfjell Egil André Marthinussen Are Stenvoll Ian

Detaljer

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 HENRIK HALSVIK (1) 1030 Bane 1 HENRIK HALSVIK (1) VIDAR TØNNESSEN 0930 Bane 1 ODD LEIF NAUSTDAL ODD LEIF NAUSTDAL 1130 Bane 1 KENNETH BRÅTENG CHRISTIAN HANSTAD

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen vår 2017

Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen vår 2017 Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen vår 2017 Her følger oversikt over hjemmekamper i Sømnahallen for vår 2017. For at vi skal få «kabalen» til å gå opp må kanskje noen av foreldrene stille flere

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

STATUTTER FOR TILDELING AV BESTEPREMIENS / GULLSMED MIDLINGS BRAGDPREMIE.

STATUTTER FOR TILDELING AV BESTEPREMIENS / GULLSMED MIDLINGS BRAGDPREMIE. STATUTTER FOR TILDELING AV BESTEPREMIENS / GULLSMED MIDLINGS BRAGDPREMIE. Følgende statutter ble vedtatt på styremøte i NSK 06.09.92. 1. Premien settes opp i følgende grener og klasser: - Alpint jenter/damer

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 0 Iselin Brenna-Mortensen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0 Stein Nilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 Berit Lovise Romsdal

Detaljer