Årsrapport Krisesenter for: Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Åmot, Våler, Elverum Trysil og Engerdal. Stiftelsen Hamar Krisesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. Krisesenter for: Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Åmot, Våler, Elverum Trysil og Engerdal. Stiftelsen Hamar Krisesenter"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Stiftelsen Hamar Krisesenter Krisesenter for: Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Åmot, Våler, Elverum Trysil og Engerdal Stiftelsen Hamar Krisesenter er medlem av Norsk Krisesenterforbund

2

3 Forord Forord Styret for Stiftelsen Hamar Krisesenter kan med stolthet legge fram årsrapporten etter 27 års drift av krisesenteret Styret for Stiftelsen i Hamar. Hamar Styret Krisesenter ønsker at denne kan med årsrapporten stolthet legge skal fram kunne årsrapporten brukes som etter informasjonsskriv 27 års drift av om krisesenteret hva et moderne i Hamar. krisesenter Styret ønsker tilbyr at og denne hva Stiftelsen årsrapporten Hamar skal Krisesenter kunne brukes står som for. et I tillegg informasjonsskriv til politikere, om hva et moderne administrative krisesenter ledere tilbyr og fagpersoner og hva Stiftelsen i kommunene, Hamar Krisesenter ønsker vi at står årsrapporten for. I tillegg skal til kunne brukes politikere, overfor administrative studenter som ledere hospiterer og fagpersoner hos oss i og kommunene, øvrige studenter ønsker ved vi Politihøgskolen at årsrapporten skal og studenter kunne innen brukes helse- overfor og studenter sosialfag. som Årsrapporten hospiterer er hos derfor oss og mer øvrige fyldig studenter enn vanlig ved Politihøgskolen årsrapport. Vi og håper studenter at innen blir flittig helse- brukt. og sosialfag. Årsrapporten er derfor mer fyldig enn en vanlig årsrapport. Vi håper at den blir flittig brukt. Stiftelsen Hamar Krisesenter er ansvarlig for driften av et oppdatert og moderne krisesenter for Stiftelsen kommunene Hamar Hamar, Krisesenter Ringsaker, ansvarlig Stange, Løten, for driften Åmot, av Våler, et oppdatert Trysil og Elverum. moderne krisesenter Mottoet for for Stiftelsen Hamar kommunene Krisesenter Hamar, er: Ringsaker, Omsorg, når Stange, omsorg Løten, trengs. Åmot, Styret Våler, opplever Trysil og at samtlige Elverum. av Mottoet de ansatte for Stiftelsen lever opp til Hamar dette Krisesenter mottoet. er: Omsorg, når omsorg trengs. Styret opplever at samtlige av de ansatte lever opp til dette mottoet. Hamar Krisesenter oppfyller de aller fleste krav som Barne- og likestillingsdepartementet foreslår i sitt lovutkast Hamar Krisesenter om at alle oppfyller kommuner de skal aller kunne fleste gi krav sine som innbyggere Barne- og et likestillingsdepartementet krisesentertilbud, når har foreslår behov i sitt for lovutkast det. Forslaget om at om alle at kommuner krisesentertilbudet skal kunne skal gi være sine kjønnsnøytralt innbyggere et og krisesentertilbud, likeverdig både når for de kvinner har behov og for menn, det. Forslaget er foreløpig om at ikke krisesentertilbudet innfridd. Dersom skal denne være delen kjønnsnøytralt av lovforslaget og likeverdig blir vedtatt, både må for det kvinner etableres og tilfredsstillende menn, er foreløpig bygningsmessige ikke innfridd. Dersom løsninger denne for dette. delen Allerede av lovforslaget i dag åpner blir vedtatt, imidlertid må krisesenteret det etableresvårt for tilfredsstillende at også menn bygningsmessige som utsettes for vold løsninger og overgrep for dette. i nære Allerede relasjoner, i dag åpner kan gis imidlertid samtalestøtte krisesenteret og vårt veiledning. for at også menn som utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner, kan gis samtalestøtte og veiledning. Som det går fram av årsrapporten, er det totalt 118 personer som har bodd på krisesenteret i til sammen Som det nær går fram 3000 av liggedøgn årsrapporten, i løpet er av det totalt Av 118 disse personer det som mange har barn bodd og på unge. krisesenteret Halvparten i til av de som sammen har søkt nær 3000 tilflukt liggedøgn i krisesenteret i løpet har av minoritetsbakgrunn Av disse er det Hver mange og barn en av og dem unge. som Halvparten oppsøker av de som krisesenteret, har søkt tilflukt har sin i individuelle krisesenteret historie har minoritetsbakgrunn. og samtlige av dem Hver har og behov en av for dem aksept, som solidaritet oppsøker og hjelp krisesenteret, til å slippe unna har videre sin individuelle overgrep og historie fornedrelse. og samtlige Samlet av sett, dem representerer har behov for disse aksept, individuelle solidaritet historiene og hjelp et til alvorlig å slippe samfunnsproblem. unna videre overgrep Lokalsamfunnet og fornedrelse. har Samlet stort sett, ansvar representerer for å forebygge disse individuelle og bekjempe historiene vold og overgrep et alvorlig i nære samfunnsproblem. relasjoner. Styret Lokalsamfunnet for Stiftelsen har Hamar et stort Krisesenter ansvar for støtter å forebygge Regjeringens og bekjempe handlingsplan vold og Vendepunkt, overgrep i nære som relasjoner. ble lagt Styret fram i for januar Stiftelsen 2008 Hamar og oppfordrer Krisesenter alle samarbeidskommunene støtter Regjeringens handlingsplan til å ta fatt i Vendepunkt, tiltakene som som listes ble opp lagt der. fram i januar 2008 og oppfordrer alle samarbeidskommunene til å ta fatt i de tiltakene som listes opp der. Stiftelsen Hamar Krisesenter er medlem av Norsk Krisesenterforbund, NOK og har sluttet seg til det etiske Stiftelsen verdigrunnlaget Hamar Krisesenter for medlemssentrene. er av Norsk Her heter Krisesenterforbund, det bla: NOK og har sluttet seg til det etiske verdigrunnlaget for medlemssentrene. Her heter det bla: Organisasjonen har fokus på hva som forårsaker volden, hva som skal til for å redusere, synliggjøre Organisasjonen og forebygge har fokus den. på hva Organisasjonen som forårsaker skal volden, til enhver hva tid som ha skal fokus til for på hvordan å redusere, den voldsutsatte synliggjøre og får forebygge faglig forsvarlig den. Organisasjonen hjelp. Medlemssentrene skal til enhver skal tid være ha et fokus tilbud på for hvordan kvinner den og barn, voldsutsatte og også får være faglig en forsvarlig pådriver til hjelp. at voldsutøvere Medlemssentrene får et forsvarlig skal være tilbud et tilbud om for hjelp kvinner til endring. og barn, og også være en pådriver til at voldsutøvere får et forsvarlig tilbud om hjelp til endring. Vi minner om at ansatte ved krisesenteret vårt driver et omfattende informasjonsarbeid og at de gjerne stiller Vi minner opp for om politiske at ansatte organer ved krisesenteret og for faggrupper vårt driver for et å formidle omfattende innblikk informasjonsarbeid i arbeidet som og drives at de ved gjerne Hamar stiller opp Krisesenter for politiske og for organer å drøfte og et for enda faggrupper bedre samarbeid for å formidle i arbeidet innblikk for å i forebygge arbeidet som vold drives og for ved å tilby Hamar dem Krisesenter som utsettes og for å vold drøfte og et overgrep enda bedre et helhetlig samarbeid hjelpetilbud. i arbeidet for å forebygge vold og for å tilby dem som utsettes for vold og overgrep et helhetlig hjelpetilbud. Styret ønsker å takke samtlige ansatte for en flott innsats, også i 2008! Styret ønsker å takke samtlige ansatte for en flott innsats, også i 2008! Stiftelsen Hamar Krisesenter februar Stiftelsen 2009 Hamar Krisesenter februar 2009 Roy Heine Olsen Roy Heine Olsen

4 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2008 Forord 1. Innledning 1.1 Kort historikk gjennom 27 års drift 2. Formål og målsetting 2.1 Formål 2.2 Mål 2.3 Definisjon av vold 3. Stiftelsen Hamar krisesenter 3.1 Stiftelse 3.2 Krisesenteret 3.3 Tilrettelagt for brukere med funksjonshemming 3.4 Besøkshus 4. Organisasjonsoversikt 4.1 Stiftelsens styre 4.2 Bevilgende myndigheter/økonomi 5 Organisering/drift 5.1 Organisering/tiltaksplan Internkontroll (HMS)/forebyggende brannvern/sykefravær 6 Personalet 6.1 Stillingsoversikt 6.2 Personalutvikling 6.3 Kompetansetiltak 7. Norsk Krisesenterforbund NOK! 8. Informasjon/markedsføring 8.1 Markedsføring 8.2 Utadrettet informasjonsvirksomhet 9. Statistikk Kvinnene på krisesenteret/beboere 9.2 Dagbrukere/Råd og krisetelefon 9.3 Nettverksbrukere 10 Tilbud 10.1 Hva kan vi tilby 11. Barna på krisesenteret 11.1 Tilbud/tilrettelegging for barna 12. Tverrfaglig samarbeid 12.1 Voldtektsmottaket i Hedmark 12.2 Røde Kors Barnehjelpen 12.3 Oppdragsgivere for kriminalomsorg i frihet (KIF) 12.4 Krisesenteret praksissted for høgkolestudenter 12.5 Interkommunal psykososial krisegruppe (PS-gruppe) 12.6 Tverrfaglige frokostmøter Hamar Familiekontor 13. Prosjekt 13.1 Gratis juridisk bistand (midler fra justisdepartementet) 13.1 Tiltak mot vold i nære relasjoner Helse & Rehabilitering 13.2 Ut på tur - et folkehelseprosjekt med Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) 14. Avslutning Vedlegg: Vedtekter 1

5 1. INNLEDNING Stiftelsen Hamar Krisesenter er et døgnåpent krisesentertilbud til innbyggerne i kommunene: Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Elverum, Trysil, Engerdal, Våler og Åmot. 1.1 KORT HISTORIKK GJENNOM 27 ÅRS DRIFT 1981 Krisesenteret Hamar ble etablert. Økonomisk støttet av fem Hedmarkskommuner vakter arbeidet frivillig. Økonomisk støttet av åtte Hedmarkskommuner Krisesenteret organisert med eget styre bestående av frivillige vakter Ansatte daglig leder Krisesenteret Hamar ble medlem av Norsk Krisesenterforbund NOK! Medlemskapet har vært til stor nytte i utvikling av samarbeid, kompetanseheving av personalet, ledersamarbeid, utveksling av erfaringer og holdningsarbeid Alle fast ansatt i deltidsstillinger med ordnede arbeids- og lønnsforhold. Totalt 13 ansatte med leder. Senteret vedtok å ha åpen adresse. Senteret organisert med styre bestående av tre eksterne representanter og to fra ansatte. Generalforsamlingen øverste organ bestående av ansatte og styret Krisesenteret har 11 fast ansatte med leder. Organisert med styre bestående av fire eksterne representanter og en fra ansatte. Internkontroll utarbeidet og godkjent av arbeidstilsynet. Medlemskap i Kommunenes Sentralforbund (KS) ble tegnet Krisesenterets nye vedtekter som stiftelse ble godkjent av Fylkesmannen. Vedtektene ble også godkjent av KS. Styret ble stiftelsens øverste organ. Omorganisering avsluttet. Fireårig handlingsplan ble utarbeidet Kommunenes representanter på budsjettmøte ble enige om at Krisesenteret bør sikres mer forutsigbar drift. Krisesenteret utarbeidet forslag til interkommunal økonomisk avtale med ett års oppsigelsestid. Hamar kommune sendte avtalen til samarbeidskommunene for godkjenning. Noen av kommunene vedtok avtalen dette året. Stiftelsen Hamar Krisesenter fikk ny logo og profil Samarbeidskommunene vedtok interkommunal økonomisk avtale med ett års oppsigelsestid. Stillingsbenevnelsene endret. Stilling som barneansvarlig tilrettelagt for arbeid med barna. Yrkesetiske retningslinjer for ansatte ble utarbeidet. Regjeringen la frem Handlingsplan - vold mot kvinner. Ny finansieringsordning som sikrer mer forutsigbar drift av krisesentrene igangsettes fra Engerdal kommune ble samarbeidskommune. Krisesenteret støttes av ni kommuner og dekker innbyggere i Hedmark. Krisesenteret markerte 20-årsjubileum den 2. oktober. Rapport om forslag til kostnadsmodell for drift av krisesentrene ble lagt fram av Barne- og familiedepartementet. Krisesenteret fikk hjemmeside: w.w.w.hamar-krisesenter.no. Leder ble med i Hamar kommunes psykososiale krisegruppe Krisesenteret mottok kr fra Hamar og Storhamar Lions Club s kalenderaksjon. Midlene skulle benyttes til leie av hytte eller til et langsiktig aktivitetstilbud. 2-årig samtaleprosjekt for barn med familievoldtraumer startet. Midler fra Helse- og rehabilitering, prosjektleder Georg Morland. Krisesenteret fikk konsesjon fra Datatilsynet. Leder av Hamar Krisesenter ble valgt til leder av Norsk Krisesenterforbund. Samarbeid med Hamar Røde Kors eiendomsselskap om leie av Røde Kors-klinikken ble inngått. Flytting planlagt første halvår av Planlegging og arbeid for økt budsjett for 2003 til leie av nye lokaler ble prioritert. 2

6 2003 Etter 22 års krisesenterdrift i Folkestadgt. 23 flyttet krisesenteret til Kronborgveien 23 den 15.august. Senteret ble offisielt åpnet av fylkesmann Sigbjørn Johnsen den 3. oktober. Økonomisk støtte fra kommunene, fylkeskommunen og gaver fra lag og foreninger bidro til et flott tilrettelagt krisesenter for barn, ungdom, eldre og kvinner og barn med funksjonshemning. Prosjekt barn med familievoldtraumer ble avsluttet. Samtaler med barna ble et ordinært tilbud. Psykososial gruppe for Hamar fikk base ved krisesenteret. Første års drift i nye lokaler var en positiv erfaring for brukerne og medførte gode rammebetingelser for drift. Et høyt aktivitetsnivå medførte økt behov for ekstra personalressurser og en stram økonomi. Kompetanseheving, kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer for journalføring ble prioritert Stortinget vedtok ny finansieringsmodell for krisesentrene fra Usikkerhet om endelige retningslinjer medførte ekstraarbeid og endrede styrevedtak for å sikre budsjettet for Hamar og Løten kommune inngikk samarbeid om psykososial kriseberedskap i helgene. Krisesenteret ble base for psykososialt kriseteam ved at telefonen viderekobles til krisesenteret på hverdager. Gruppemøter og samtaler avholdes i senterets lokaler. Krisesenteret mottok positivt svar fra Helse & Rehabilitering på prosjektsøknad til 2-årig prosjekt : Hjelp til innvandrerkvinner med krigstraumer og vold i nære relasjoner Ny finansieringsordning fra Forvaltning av den statlige tilskuddsordningen til krisesentrene i Norge ble overført fra Fylkesmannen til Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (BUFDIR). Krisesentrene finansieres 100% offentlig ved at staten dekker 80% og kommunene 20%. Gaver og andre inntekter utløser ikke statstilskudd. Prosjekt hjelp til innvandrerkvinner med krigstraumer og vold i nære relasjoner ble igangsatt. Ny turnus igangsatt med særlig styrking av brukertilbudet. Nyopprettet miljøterapeutstilling ble besatt. Voldtektsmottaket mottok kr i midler fra Sosial- og helsedirektoratet for å etablere et mer fullverdig voldtektsmottak i fylket. Tverrfaglig samarbeidstiltak for å møte negativ voldsutvikling ble etablert med krisesenteret, Hamar politistasjon og helsesjef i Hamar kommune Krisesenteret markerte 25 års drift. Statistikken viser stor øking i antall døgn og økning av beboere med annen kulturell og etnisk bakgrunn. Krisesentrene i Norge fikk lovpålagt opplysningsplikt til barnevernstjenesten. Prosjekt hjelp til innvandrerkvinner med krigstraumer og vold i nære relasjoner ble avsluttet.. Arbeidsgruppa i voldtektsmottaket la ned stor innsats for å bygge ut et fullverdig voldtektsmottak i hele fylket. Norsk krisesenterforbund (NOK) omorganisert. Wenche Karlsen ble ansatt som daglig leder og NOK åpnet nye lokaler i Kongensgt. 9 i Oslo. Åpningen ble markert den 5. desember Reviderte vedtekter ble godkjent av Stiftelsestilsynet. Styret vedtok retningslinjer for drift. Statistikken viste fordobling av antall overnattingsdøgn og at ca. 50 % av beboerne er kvinner og barn hadde minoritetsbakgrunn. Stillingsøkning fra 2008 medførte arbeid med ny turnus og planlegging av et mer målrettet miljøarbeid Regjeringen la fram høringsnotat/forslag om lovfesting av krisesentertilbudet i oktober Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utarbeidet veileder om arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn. Stiftelsen Hamar krisesenter mottok kr fra Justisdepartementet til gratis juridisk bistand til personer som utsettes for vold i nære relasjoner. Rutiner for advokatbistand er etablert. Startet forebyggende helsetiltak UT PÅ TUR sammen med Hamar og Hedmarken turistforening Miljøterapeut med sosialfaglig bakgrunn ble ansatt i nyopprettet 100 % stilling. Etter 26 år sluttet to ansatte i deltidsstillinger. Miljøterapeut med barnefaglig bakgrunn ble ansatt i ledig 70 % stilling. To miljøarbeidere ble samtidig engasjert i ett års vikariater i deltidsstillinger. Det ble lagt ned mye administrativt arbeid i turnus og personaloppfølging pga. personalendringer og økt sykefravær. Opplæring og tid til å klarere roller og funksjoner har vært viktig. Personalendringene skjedde før og under ferieavvikingen. Samtidige ble Hamar krisesenter forespurt om å påta seg beredskapsansvar og oppfølging av brukere fra kommunene i nord-fylket da krisesenteret for Nord- Østerdal på Tynset midlertidig ble stengt i sommer. Nytt år med arbeidskrevende saker. Flere av sakene har vært henvisning fra barnvernstjenestene i kommunene, og sakene har krevd mye arbeid, tett samarbeid og oppfølging. 3

7 2. FORMÅL OG MÅLSETTING 2.1 FORMÅL Krisesenteret skal tilby hjelp primært til kvinner og barn som har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner. Krisesenteret skal forebygge, synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner 2.2 MÅL Krisesenteret skal: drives som et døgnåpent lavterskeltiltak og være et supplement til offentlige hjelpeinstanser og tiltak i samarbeidskommunene drive forebyggende holdningsskapende informasjonsarbeid om vold i nære relasjoner basert på likestilling og likeverd være drivkraft og medvirke til et positivt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid med kommunene arbeide ut fra prinsippet hjelp til selvhjelp med fokus på selvbestemmelse og hjelp til å ta tilbake kontroll over eget liv, likeverd, respekt og personvern. Det skal med dette: utøves et målrettet arbeid i forhold til de som til en hver tid benytter senterets tilbud slik at den enkelte opplever mestring og positive endringer til å fatte egne avgjørelser og valg tilbys prosess- og traumesamtaler, veiledning, et beskyttet botilbud i en overgangsperiode og oppfølging etter utflytting arbeides forebyggende og gi et tilrettelagt tilbud til barn og unge ut i fra deres egne premisser og behov VIRKEMIDLER: Stiftelsens formål, målsetting og etiske retningslinjer samt Norsk krisesenterforbund NOK s verdidokument ligger til grunn for driften og ansattes daglige arbeid. Stiftelsen skal gjennom medlemskap i Norsk Krisesenterforbund NOK påvirke myndigheter til å ta ansvar for lovverk, planer og økonomiske rammer sentralt og lokalt. 2.3 DEFINISJON AV VOLD Krisesenteret har gjennom 27 år arbeidet aktivt for å forebygge og hjelpe kvinner og barn som lever i vold i familien. Vold i nære relasjoner er et sammensatt og vanskelig begrep. Vår forståelse av vold bygger på psykolog Per Isdals definisjon. Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutter å gjøre noe den vil. Per Isdal Alternativ til vold ATV 4

8 3. STIFTELSEN HAMAR KRISESENTER 3.1 STIFTELSE Stiftelsen Hamar Krisesenter er en egen juridisk enhet, underlagt bestemmelsene i Stiftelsesloven av 15. juni 2001 (Vedtekter vedlegg) Kronborgveien KRISESENTERET Krisesenteret flyttet inn i nye lokaler i Kronborgveien 23 (gamle Hamar Røde Kors klinikken) den 15. august Lokalene leies av Hamar Røde Kors eiendomsselskap og er godt tilrettelagt for krisesenterdrift. Senteret har sentral beliggenhet i et hyggelig villastrøk i Hamar med nærhet til post, bank, sykehus, politi, forretninger og off. kommunikasjon. Som en del av sikkerhetsarbeidet er det installert kamera for bedre kontroll over dører og et eget kontrollpanel som viser at dører er lukket og låst. Dørene kan åpnes med bærbar telefon. Utearealet består av en stor skjermet terrasse og en stor inngjerdet naturtomt tilrettelagt med sklie, dukkehus og andre lekemuligheter for barna. Eget besøkshus på skjermet plass i hagen gjør det mulig å tilby barn samvær med far og besøk av familiemedlemmer og venner under oppholdet. Huset har 3 etasjer: 1. etasje består av kontorer som også gjør det mulig å skjerme dagbrukere fra beboere. Fløyen har egen inngang med mottaksrom og vaktrom, nattevaktrom, grupperom, samtalerom, to kontorer, barnearbeiderrom og et nettverksrom med egen inngang. Videre en fløy med beboerenheter for funksjonshemmede bestående av to tilrettelagte rom og ett felles bad, en felles stue med vinterhage, en stor hall med egen beboerinngang. 2. etasje består av en felles stue, sju beboerrom, ett felles kjøkken, matlager med kjølerom, vaskerom, bøttekott, lagerrom, telefonrom, to bad og lekerom til de minste barna. 3. etasje består av eget ungdomsrom, lekserom, aktivitetsrom med bordtennisbord, trimrom og lagerrom til utstyr. Vi disponerer også en utebod for lagring av sykler og annet utstyr. 3.3 TILRETTELAGT FOR BRUKERE MED FUNKSJONSHEMMING Ifølge undersøkelser opplever kvinner og barn med funksjonshemning overgrep like ofte som andre uten funksjonshemning. Vi vet at avhengighet til andre mennesker øker sårbarheten for vold og overgrep. Behovet for hjelp og grad av funksjonshemning kan øke risikoen. Noen har et dårligere sosialt nettverk, og er redde for å miste det de har. Terskelen for å bryte et forhold er ofte høy pga. lav inntekt eller uføretrygd, og avhengingighet av hjelp fra overgriper gjør at det kan være vanskeligere å velge å anmelde volden. (Barn med funksjonshemning er omtalt under kapitel om barn på krisesenteret) Senteret er tilgjengelig og tilrettelagt slik at kvinner og barn med funksjonshemming kan gis botilbud og samtaleoppfølging. For å tilrettelegge senteret for synshemmede er dører og trapp 5

9 markert med felt, samt at wc og bad er markert med egne skilt. Hørselsslynge kan enkelt installeres ved behov. Senteret har to tilrettelagte boenheter for bevegelseshemmede med varslingsklokke til personalet. Boenhetene har felles bad og er tilrettelagt i 1. etasje, på samme plan som personalfløy og felles stue. Det har dessverre ikke vært mulig å installere heis til 2. og 3. etasje. Den ene boenheten er derfor tilrettelagt med tekjøkken. Rommene er innredet som familierom og kan benyttes av andre ved behov. Tilrettelagt boenhet for bevegelseshemmede er også godt egnet når vi har eldre boende over tid. I 2008 ble utarealet tilrettelagt slik at bevegelseshemmede har fått bedret tilgangen til utefellesskapet. Det er også tilrettelagt og skiltet egen parkeringsplass for bevegeleshemmede. Kompetanse/utfordringer: Leder og en ansatt har fagbakgrunn og lang erfaring i å bistå mennesker med ulike funksjonshemninger og bistandsbehov. Hamar krisesenteret er i dag det eneste senteret i Hedmark som er tilrettelagt for målgruppen, men vi har ikke erfart mange henvendelser fra målgruppen siden vi flyttet inn i tilrettelagt senter. Pga. generell stor pågang i perioder har rommene vært tatt i bruk til andre. Vi ser utfordring i å nå fram til de som trenger dette tilrettelagte krisesentertilbudet og vil prioritere informasjon til ulike interesseorganisasjoner og omsorgtjenestene i kommunene i Beboerrom Uteplass Besøkshus 3.4 BESØKSHUS Besøksordninger er vanskelig på krisesenteret. Det har alltid vært viktig for oss at brukernes behov og ønske om skjerming blir ivaretatt, og for barna kan dette være problematisk. De har vanskelig for å forstå at besøk må begrenses etter hvem som bor på senteret. De forstår ikke mors problemer med å møte kjente i døra. For oss er problemet med besøk en hindring i arbeidet med å normalisere hverdagen for barna under oppholdet. Barna har behov for samvær med far, familie og venner. I 1997 mottok krisesenteret et besøkshus i gave fra Junior Chamber Hamar. Besøkshuset ble offisielt åpnet av politisk rådgiver, Elisabeth Angel, Barne- og familiedepartementet (BFD) 11. februar I 2003 ble huset flyttet med til nye lokaler i Kronborgveien 23. Huset har fått en skjermet plass i hagen og er mye benyttet. Besøkshuset som samværssted for barneverntjenestene Huset har også i 2008 blitt benyttet av barneverntjenester i andre kommuner enn samarbeidskommunene. Dette har vært i saker hvor Hamar har vært aktuelt som møtested for mødre eller fedre som har hatt samvær med barna sine under tilsyn. 6

10 4. ORGANISASJONSOVERSIKT Stiftelsen Hamar Krisesenter Styret Bevilgende myndigheter: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) Leder 3 miljøterapeuter 8 miljøarbeidere Budsjett- og samarbeidsmøte kommunene: Hamar Løten Stange Våler Trysil Elverum Åmot Ringsaker Engerdal Medlem av: Norsk Krisesenterforbund NOK Medlem av: KS- Bedrift 4.1 STIFTELSENS STYRE Styret har arbeidsgiveransvaret og er stiftelsens øverste organ. Styret består av fem styrerepresentanter som velges for to år av gangen. Fire styremedlemmer og to varamedlemmer velges eksternt Styreleder og nestleder velges blant de eksterne styremedlemmene Et styremedlem med personlig varamedlem velges av og fra ansatte Leder er styrets sekretær Vedtekter ble revidert og vedtatt av Stiftelsestilsynet i 2007, og egne retningslinjer for drift er utarbeidet. Budsjettmøte/samarbeidsmøte Styreleder og leder avholder budsjett- og samarbeidsmøte med representanter fra samarbeidskommunene hvert år. Styrets sammensetning 2008: Styreleder: Roy Heine Olsen fagsjef helse og familie, Elverum kommune Nestleder: Carl Gustav Follestad rektor, Løten ungdomsskole Styremedlem: Rigmor Måntrøen avdelingssjef for barn og familie, Hamar kommune Styremedlem: Gunvor Stormoen virksomhetsleder pleie og omsorg, Åmot kommune Styremedlem: Lillian Skaar ansattes representant Styrets sekretær: Synnøve A. Kjelsrud leder, Stiftelsen Hamar Krisesenter 7

11 Styresaker i 2008: Det er avholdt 5 styremøter med 39 saker til dagsorden Styret vedtok personalpolitiske retningslinjer Ansettelsesutvalget gjennomførte intervjurunder og ansatte miljøterapeut i nyopprettet 100 % stilling og miljøterapeut med barnefaglig bakgrunn i ledig 70 % stilling. Lokale lønnsforhandlinger for ansatte ble avholdt. Styreansvarsforsikring ble tegnet i KLP, og fri juridisk bistand til leder ble vedtatt. Styreleder og leder deltok på Norsk Krisesenterforbund (NOK s) landsmøte og fagdager. Styreleder og leder deltok på NOK s ledersamling hvor temaet i hovedsak var kommende lovfesting av krisesentertilbudet. Styret sendte skriv til en av samarbeidskommune vedr. driftsstøtte for 2009 Styret sendte brev til samarbeidskommunene i forbindelse med Barne- og likestillingsdepartementets (BL) høringsforslag om lovfesting av krisesentertilbudet. 4.2 BEVILGENDE MYNDIGHETER/ØKONOMI Stortinget vedtok i juni 2004 ny finansieringsmodell for krisesentrene fra Fra 1. januar 2005 ble forvaltningen av krisesentrene overført fra fylkesmannen til Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (BUFDIR). Ordningen ble endret slik at statlige tilskudd økte til 80%. Kommunenes andel av finansieringen ble 20%. Gaver og andre inntekter utløste ikke lenger statstilskudd. Denne finansieringsordningen har vært en forutsigbar og god ordning for krisesentrene. Gjennom år har vi gjennom Norsk krisesenterforbund NOK jobbet for at krisesentrene i Norge bør bli lovfestet. Regjeringen varslet i Soria Moria-erklæringen lovfesting av krisesentertilbudet og å intensivere arbeidet mot vold mot kvinner og barn, styrke tilbudet til incestofre og etablere et landsdekkende hjelpe- og behandlingstilbud til voldsutøvere. Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet I oktober 2008 la Barne- og likestillingsdepartementet(bl) fram høringsforslag om lovfesting av krisesentertilbudet med høringsfrist 15. januar 09. Lovfestingen er en milepæl i krisesentrenes historie. Styret har vedtatt å støtte Norsk Krisesenterforbunds (NOK) høringssvar, og er fornøyd med at flere av NOK s innspill under planarbeidet er tatt med i forslaget. Vi håper derfor at en lovfesting vil sikre at krisesentertilbudet får en forutsigbar finansieringsmodell også i framtiden og bidrar til å kvalitetssikre et helhetlig og faglig innhold på tjenesten. Økonomisk avtale: For å sikre en mer forutsigbar drift vedtok samarbeidskommunene i 2000 en økonomisk avtale med ett års oppsigelsestid. Uten denne avtalen ville målstyring, planarbeid og drift av krisesenteret vært vanskelig gjennom årene. Styret har vedtatt å utsette revidering av avtalen til lovfesting av krisesentertiltak avklart. Vertskommunen: Hamar kommune har vært vertskommune for krisesenteret fra det ble etablert i Gjennom årene har det vært et meget godt samarbeid og krisesenteret har opplevd at kommunen har tatt ansvaret på en god måte. Vertskommunen har et særlig ansvar for å følge opp krisesenteret når det gjelder senterets økonomi og drift. Krisesenteret er kjent med at vertskommunen også kan bistå i krevende og vanskelige saker, men det har ikke vært behov for slik bistand i løpet av

12 BUDSJETT 2008 Totalbudsjett Tilskudd fra staten Tilskudd fra kommunene Innbyggertall pr i kommunene: innbyggere I 2008 har drift av krisesenteret kostet: kr 8,88 pr. innbygger i kommunene REGNSKAPSRESULTAT 2008 Regnskapsresultatet(offentlig versjon) for 2008 viser et overskudd på kr Styret har vedtatt at årsregnskap og revisjonsrapport årlig skal tilsendes kommunene og BUFDIR som vedlegg til årsrapporten Beredskapsansvar for krisesenteret for Nord-Østerdal pga. midlertidig stengning Krisesenteret for Nord- Østerdal ble midlertidig stengt i juli og august 08. I denne forbindelsen ble Hamar krisesenter forespurt om å overta beredskapsansvar og oppfølging til innbyggerne i deres samarbeidskommuner. I tillegg til stor pågang ved Hamar krisesenter medførte dette meransvar og ekstraarbeid i egen ferieavvikling. Krisesentre i fylket; Tynset, Kongsvinger og Hamar har et tett og godt samarbeid og avhjelper hverandre i enkeltsaker når det er behov. Vi er glad for at krisesenteret for Nord- Østerdal igjen er i drift da vi tror at nærhet til tilbudet er viktig for de som trenger et krisesentertilbud. Styret for Hamar krisesenter vedtok i forbindelse med beredskapsansvaret å be Tynset kommune om refusjon på kr og at midlene skulle benyttes til kompetansetiltak til ansatte. 5. ORGANISERING/DRIFT 5.1 ORGANISERING Etter omorganiseringen i 1998 har organisasjonsform og struktur ved krisesenteret vært god. Vedtekter ble samme år godkjent av fylkesmannen og Kommunenes Sentralforbund (KS). Pga. endringer i Stiftelsesloven og ny finansieringsordning for krisesentrene, arbeidet styret i 2006 med revidering/omdanning av stiftelsen og registrering i Lotteri- og Stiftelsestilsynet. I 2007 ble reviderte vedtekter godkjent av Stiftelsestilsynet og egne retningslinjer for drift ble vedtatt. TILTAKSPLAN 2008: Det er utarbeidet tiltaksplan for Til tross for store personalmessige utfordringer dette året har vi fått til måloppnåelse på de fleste områder. Pga. fremlagt høringsforslag om lovfesting av krisesentertilbudet er målet om økt informasjon til kommunene utsatt. Dette vil bli prioritert i INTERNKONTROLL (HMS) Krisesenterets internkontroll ble godkjent av Arbeidstilsynet i Som en del av kvalitetssikringen er det utarbeidet fremgangsmåter/prosedyrer for spesielle og akutte situasjoner for ansatte. 9

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet. Årsrapport 2010 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon... 4-6 2.1 Eierkommuner og vertskommune...4 2.2 Styrende organer

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 KRISESENTERET I HØNEFOSS. Bilde tatt på senterets 30-års jubileum i 2010. Åpent og bemannet hele døgnet hele året.

ÅRSMELDING 2010 KRISESENTERET I HØNEFOSS. Bilde tatt på senterets 30-års jubileum i 2010. Åpent og bemannet hele døgnet hele året. ÅRSMELDING 2010 KRISESENTERET I HØNEFOSS Bilde tatt på senterets 30-års jubileum i 2010. Åpent og bemannet hele døgnet hele året. (Godkjent i generalforsamling 24.03.11) 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 KRISESENTERET I HØNEFOSS

ÅRSMELDING 2012 KRISESENTERET I HØNEFOSS ÅRSMELDING 2012 KRISESENTERET I HØNEFOSS Åpent og bemannet hele døgnet hele året. 1 1. INNLEDNING 1.1 Krisesenteret Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova).

Detaljer

Årsrapport 2012. Er vold en del av ditt liv?

Årsrapport 2012. Er vold en del av ditt liv? Årsrapport 2012 Er vold en del av ditt liv? Innhold 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonsform... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Samarbeidskommuner... 3 1.4 Representantskapets sammensetning... 4 1.5 Styrets sammensetning...

Detaljer

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Innholdsfortegnelse 1 Krisesenterets formål og målsetting... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Historikk...

Detaljer

Kunnskap kvalitet kapasitet

Kunnskap kvalitet kapasitet 2008 Rapport 2 Jonassen, Sogn, Olsvik og Hjemdal Wenche Jonassen, Hanne Sogn, Vigdis Mathisen Olsvik og Ole Kristian Hjemdal Kunnskap kvalitet kapasitet En nasjonal utredning om krisesentrenes kompetanse

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Vi ønsker også å takke Røde Kors barnehjelp for det viktige arbeidet de gjør for barna som bor på Krisesenteret.

Vi ønsker også å takke Røde Kors barnehjelp for det viktige arbeidet de gjør for barna som bor på Krisesenteret. TAKK Krisesenteret i Trondheim ønsker å takke alle som har bidratt til at vi har klart å drive et godt krisesenter også i 2010. Det er et omfattende arbeid og engasjement som er lagt ned for å opprettholde

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Eierkommuner: Kristiansund - Aure - Averøy - Halsa - Surnadal - Smøla - Tingvoll

Eierkommuner: Kristiansund - Aure - Averøy - Halsa - Surnadal - Smøla - Tingvoll 2014 ÅRSMELDING Eierkommuner: Kristiansund - Aure - Averøy - Halsa - Surnadal - Smøla - Tingvoll 41 L JØME RKET 9 0 MI 20 Årsmelding 2014 Forsidebilde: Shutterstock.com Papir: Edixion Layout/trykk: EKH

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon... 4-6 2.1 Eierkommuner og vertskommune...4 2.2 Styrende organer...4

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

UTKAST PÅ ÅRSMELDING 2013 Krise- og incestsenteret i Follo IKS

UTKAST PÅ ÅRSMELDING 2013 Krise- og incestsenteret i Follo IKS UTKAST PÅ ÅRSMELDING 2013 Krise- og incestsenteret i Follo IKS INNHOLDSFORTEGNELSE Side: 4-1.1. Organisering av Krise- og incestsenteret i Follo Side: 4-1.2. Lokaliteter Side: 4-1.3. Arbeidsmetode Side:

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

veileder til Krisesenterloven

veileder til Krisesenterloven veileder til Krisesenterloven 01 / 2015 Utgiver / Barne-, ungdomsog familiedirektoratet 01 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten 27 0170 Oslo Sentralbord: 466 15 000

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2009

ROSA ÅRSRAPPORT 2009 ROSA ÅRSRAPPORT 2009 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG AV ÅRSRAPPORTEN

Detaljer