Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015"

Transkript

1 Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015 På vegne av rusbehandlingen i Midt-Norge

2 Innhold Velkommen til Ruskonferansen 2015 side 3 Presentasjon av rusbehandlingen i Midt-Norge side 4-5 Om arrangørene side 6 Oversiktskart side 7 Arrangementskomité side 8 Stands side 9 Program side Foredragsholdere side Kommunerusprisen side 20 Nysirkus og mingling side 21 Middag side 21 Deltakerliste side Oversikt Foredragsholdere side 37 Notater side Velkommen til Ruskonferansen 2015 Det er en glede å ønske velkommen til Ruskonferansen Denne nasjonale konferansen arrangeres nå for fjerde gang i Midt-Norge. Årets konferansetittel er «Gode møter mellom mennesker». Som fagperson kan det være utfordrende å møte mennesker i en svært vanskelig livssituasjon. Her handler det om å skape gode trygge rammer. Pasienter i rusbehandling har dessuten helseproblemer langt utover rusproblemet. Dette gir komplekse behov for samarbeid med øvrige deler av spesialisthelsetjenesten og med kommunene. Behandling nytter ikke uten «gode møter». Vi håper at Ruskonferansen 2015 gir deg gode opplevelser og faglig påfyll gjennom plenumsforedrag og parallellsesjoner. I dette programheftet finner du informasjon om tema, foredragsholdere, deltakere og kart over området. Vi oppfordrer alle til å besøke stands i hotellets mingleområde. Hjertelig velkommen skal du være! Kristin Holum Smedsrud Klinikksjef Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital På vegne av rusbehandlingen i Midt-Norge Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

3 Rusbehandlingen i Midt-Norge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Midt-Norge var i perioden organisert i et eget helseforetak, Rusbehandling Midt-Norge HF. 1. januar 2014 ble foretaket integrert med spesialisthelsetjenesten i de tilhørende regionene. Helse Midt-Norge har i tillegg driftsavtaler med de private behandlingsklinikkene Tyrilistiftelsen, Lade Behandlingssenter, Blå Kors og N.K.S. Kvamsgrindkollektivet. Samarbeidet følges opp av Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital. Organisasjonskart Helse Midt-Norge RHF Helse Nord-Trøndelag HF St. Olavs Hospital HF Helse Møre og Romsdal HF Avdeling for rusrelatert psykiatri Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Seksjon døgn Sykehuset Levanger Poliklinikk sykehuset Levanger Poliklinikk sykehuset Namsos Kompetansesenter rus Midt-Norge Voksenavdeling Ungdomsavdeling Fellestjenesten Poliklinikk og LAR Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling Ålesund Behandlingssenter Molde Behandlingssenter Tyrilistiftelsen Lade Behandlingssenter N.K.S. Kvamsgrindkollektivet 4 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

4 Om arrangørene Ledernettverket for rusbehandlingen i Midt-Norge har vært styringsgruppe for Ruskonferansen 2015, og har ansvar for planlegging og gjennomføring av parallellsesjonene under konferansen. Oversikt over tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Midt-Norge Ledernettverket består av: Cecilie Hangerhagen, leder Tyrili Høvringen, Tyrilistiftelsen Eirik Molvær, Seksjonsleder, DPS Ålesund poliklinikk, Helse Møre og Romsdal HF Elise Solheim, Rådgiver Helse Midt-Norge RHF Kristin Holum Smedsrud, klinikksjef, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St.Olavs Hospital HF. Kristin Wall, direktør, Lade Behandlingssenter, Blå Kors Nina Burkeland, leder, Psykiatrisk Ungdomsteam, Divisjon Psykisk helsevern, St.Olavs Hospital HF Ole Lorvik, klinikksjef, Klinikk for rus- og avhengigheit, Helse Møre og Romsdal HF Pia Bjordal, avdelingsleder, Kvamsgrindkollektivet Terje Haaland, leder, Seksjon for regional analyse og pasientkoordinering, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St.Olavs Hospital HF Torunn Aurstad, avdelingsleder, Avdeling for rus og avhengighet, Psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag HF Trond Ljøkjell, avdelingssjef, Kompetansesenter rus Midt-Norge, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St.Olavs Hospital HF Kristiansund Molde Namsos Steinkjer Verdal Levanger Stjørdal Trondheim Melhus Ålesund Sunndalsøra Røros Volda Programmet for Ruskonferansen 2015 er i stor grad et resultat av Reidar Holes ideer og arbeid. Reidar var avdelingssjef ved Kompetansesenter rus Midt Norge frem til han døde i september Kollegaer satte ham høyt og savner ham dypt. Avdeling for rus- og avhengighetsmedisin Namsos Levanger Kompetansesenter rus Levanger Trondheim Ålesund Behandlingsklinikker Klinikk for rus- og avh.m, St.Olav Klinikk for rus og avhengighet, HMR - Molde Behandlingssenter - Ålesund Behandlingssenter Private klinikker med driftsavtale Lade Behandlingssenter NKS Kvamsgrindkollektivet Tyrilistiftelsen Rusteam/Psykiatrisk ungdomsteam Trondheim Kristiansund Molde Volda Ålesund 6 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

5 Arrangementskomité Arrangementskomitéen for Ruskonferansen er fra Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt). Stands I mingleområdet vil det under hele konferansen være anledning til å besøke stands fra følgende organisasjoner: AA Alere Toxicology AB A/S Den norske Eterfabrikk Borgestadklinikken, Blå Kors FIRE HK-Data Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Kompasset, Blå Kors Norge Kompetansesenter rus Midt-Norge Lade Behandlingssenter Lærings og mestringssenteret Molde Behandlingssenter N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge Trondheim Kommune, Uteseksjonen Komiteen har bestått av (f.v.) kommunikasjonsrådgiver May Brit Leirtrø Røstad, administrasjonskonsulent Britt Ivarson, seniorrådgiver Ragnhild Meirik og undervisningsrådgiver Unn Grimstad. Komiteen har arbeidet med det faglige innholdet i konferansen i tillegg til den praktiske gjennomføringen. Ansatte ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital bidrar med den praktiske gjennomføringen av konferansen. Du finner bilder og oppdateringer fra konferansen på og Via emneknaggen #ruskonferansen i Instagram kan du se deltakernes egne bilder fra konferansen. Presentasjonene fra Ruskonferansen 2015 vil i sin helhet bli lagt ut på våre nettsider etter arrangementet. 8 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april Living Room 4

6 Program Tirsdag 21. april Registrering Kulturelt velkommen med Godfoten Kent Ranum Velkommen til konferansen Nils Kvernmo, adm. dir. St. Olavs Hospital En politikk for de gode møter - også på rusfeltet! Anne Grethe Erlandsen, Statssekretær for Helse- og Omsorgsminister Bent Høie (H) Gi aldri opp! Thorvald Stoltenberg Pause Nye syntetiske stoffer Anne Line Bretteville-Jensen, forskningsleder ved SIRUS Relasjoner som forebygger rus og vold Marco Elsafadi, relasjonshøvding Lunsj Verdier i de sårbare møtene Geir Lippestad, advokat Pause Parallellsesjoner A) DO YOU MIND? Om mentalisering og miljøterapi. Finn Skårderud, psykiater, forfatter og professor. Sted: Cosmos storsal C) Familieperspektivet. Kombinasjon av samspills- og individualterapi for å fremme mentaliseringsevne i rusbehandling. Tone Hestmo og Lise Veiberg, Familieavdelingen ved Lade Behandlingssenter. Betydningen av systematisk involvering av pårørende i rusbehandling; forskning, organisering og kliniske smakebiter. Åse Prestvik og Ingebjørg Flatås fra Klinikkavdelingen, Lade Behandlingssenter. Sted: Cosmos 3A+B B) Klient- og resultatstyrt praksis (KOR). Marte Bjerkenes Løvold, Universitetssykehuset Nord-Norge. Silje Wangberg, Kompetansesenter rus - Nord-Norge. Heidi Bratland, NTNU. Sted: Cosmos 3C. D) Nye nasjonale anbefalinger for avrusning og abstinensbehandling. Kari Nesseth og Astrid Aakernes, Ålesund behandlingssenter. Sted: Cosmos 3D Faglig program slutt Mingling Konferansemiddag Onsdag 22. april Gode møter som forhindrer dropout Espen Arnevik, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling Nye nasjonale anbefalinger for rusbehandling Erik Torjussen, brukermedvirker fra A-larm Eva Karin Løvaas, Klinikksjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene Pause Parallellsesjoner A) Ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Trond Oskar Aamo, Klinikk for Laboratoriemedisin, St. Olavs Hospital. Sted: Livingroom 4 C) Rus og psykiske lidelser integrerte forløp for pasienter med behov for forsterket oppfølging. Ole Lorvik, Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling, Helse Møre og Romsdal. Sted: Lunsj Utdeling av Kommunerusprisen 2015 Rita Ottervik, ordfører i Trondheim. Innlegg fra vinnerkommunen Feed the mind : Kosthold, psykisk helse og rus Berit Nordstrand, overlege St. Olavs Hospital Pause Gode møter mellom mennesker Per Fugelli, professor i samfunnsmedisin Slutt B) Overdoseforebygging - hva gjør aktuelle innsatskommuner? Trond Ljøkjell, Kompetansesenter rus - Midt-Norge. Sted: Cosmos 3A+B D) Somatikk og rus - nye samarbeidsmåter. Unni Korshavn og Sunniva Christiansen, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital. Sted: Cosmos 3C E) Dagbehandling - bindeleddet mellom poliklinikk og døgn. Tonje Holter og Linda Rikstad, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital. Sted: Cosmos 3D E) Moderne kollektiv og terapeutiske samfunn. Johanne Wilmann, Kvamsgrindkollektivet. Berit Kalgraff, Molde behandlingssenter. Sted: Livingroom 4 10 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

7 Konferansier Synnøve Farstad Synnøve Farstad er direktør for HR og kommunikasjon i Norsk Helsenett. Tidligere har hun blant annet vært kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge, og har drevet eget kommunikasjonsselskap. Hun har også vært programleder i NRK i flere år, og er en mye brukt konferansier og debattleder. Foto: Bjørn Stuedal. Plenumssesjon, tirsdag 21. april kl En politikk for de gode møter også på rusfeltet Anne Grethe Erlandsen Å gi et bedre tilbud til mennesker som har rusproblemer er en av de viktigste sakene Helse- og omsorgsministeren ønsker å gjøre i denne perioden. Erlandsen har bakgrunn som blant annet oversykepleier, helseadministrator, og politiker for Høyre. Hun har vært statssekretær siden oktober 2013 for helse- og omsorgsminister Bent Høie. Plenumssesjon, tirsdag 21. april kl Kulturelt velkommen med Godfoten Kent Ranum Kent Ranum er advokat og eiendomsutvikler. Siden 2002 har han hatt som hobby å imitere Nils Arne Eggen. Med figuren «Super-Nils» har han underholdt i mange sammenhenger de siste årene, og leverer hardtsparkende, satirisk og intelligent humor. Plenumssesjon, tirsdag 21. april kl Gi aldri opp! Thorvald Stoltenberg Thorvald Stoltenberg er kjent som tidligere politiker, utenriksminister, forsvarsminister og president i Norges Røde Kors, men det er som privatperson og far Stoltenberg vil snakke til deltakerne på Ruskonferansen. Han har et sterkt, personlig engasjement for rusfeltet. Det blir klar tale fra Thorvald Stoltenberg når han entrer talerstolen ved årets konferanse. Plenumssesjon, tirsdag 21. april kl Velkommen til konferansen Nils Kvernmo Nils Kvernmo, administrerende direktør ved St. Olavs Hospital, ønsker velkommen til Ruskonferansen Kvernmo er utdannet sykepleier og har siden 1979 innehatt flere lederstillinger i helsevesenet. Han kom til stillingen som administrerende direktør ved St. Olavs Hospital fra stillingen som rådmann i Orkdal kommune. Han var styreleder ved St. Olavs Hospital fra 2006 og frem til han søkte på stillingen som administrerende direktør i Plenumssesjon, tirsdag 21. april kl Nye syntetiske stoffer Anne Line Bretteville-Jensen Anne Line Bretteville-Jensen har jobbet ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) i mer enn 20 år. Nå er hun forskningsleder og kommer til Ruskonferansen 2015 for å fortelle om nye syntetiske rusmidler som er i omløp. 12 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

8 Plenumssesjon, tirsdag 21. april kl Verdier i de sårbare møtene Geir Lippestad Plenumssesjon, tirsdag 21. april kl Relasjoner som forebygger rus og vold Marco Elsafadi Marco Elsafadi (f.1976) er palestinsk flykning og kom til Norge med sin familie i Et stort engasjement for barn og unge førte til at han i 2002 stiftet organisasjonen New Page, som fram til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold. Marcos erfaringer og engasjement for unge mennesker har gjort han til en populær foredragsholder over hele landet. Han kommer til Ruskonferansen for å snakke om hvordan gode relasjoner kan forebygge rus og vold. Advokat Geir Lippestad tar i sitt foredrag utgangspunkt i grunnleggende verdier som menneskeverd og toleranse. Han spør hvem som definerer hva som er et verdig liv, og vil ta utgangspunkt i de som er uønsket i samfunnet. Hva gjør det med dem- og oss at noen defineres som uønsket? Hvordan kan vi bygge holdninger som forebygger diskriminering og utstøtelse, og hvordan kommuniserer vi våre grunnleggende verdier i møte med sårbare mennesker? Parallellsesjon A, tirsdag 21. april kl DO YOU MIND? Om mentalisering og miljøterapi Finn Skårderud Finn Skårderud (f. 1956) er psykiater, forfatter og professor, og en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser. Han driver egen psykoterapeutisk praksis i Oslo, samt arbeider som psykiater med toppidrettsutøvere for Norges Olympiske Komité. Som overlege ved Oslo universitetssykehus leder han et behandlings- og forskningsprosjekt om mentaliseringsbasert behandling av spiseforstyrrelser. I denne sesjonen på konferansen vil Finn Skårderud særlig snakke om mentalisering som ledende begrep i miljøterapeutisk arbeid, og mer spesifikt miljøterapeutisk arbeid med rus. Foto: Lena Sæternes. Parallellsesjon B, tirsdag 21. april kl Cosmos 3C Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) Marte Bjerkenes Løvold, Silje Wangberg og Heidi Bratland Marte Bjerkenes Løvold, psykiatrisk sykepleier ved Nordlandsklinikken, Silje Wangberg, psykolog og seniorrådgiver ved KoRus Nord og Heidi Bratland, psykolog ved St. Olavs Hospital forteller om samtaleverktøyet KOR, og hvordan man bruker det. Nordlandsklinikken deler sin erfaring med KOR, om det kan predikere dropout, om det vil ha noe å si for nytte av behandling og om det vil styrke brukermedvirkning. Vi får høre om erfaringer fra implementeringsprosessen og selve utprøvingen, som kan være nyttig for andre som vurderer å bruke KOR som verktøy. Parallellsesjon C, tirsdag 21. april kl Cosmos 3A+B Familieperspektivet Tone Hestmo, Lise Veiberg, Åse Prestvik og Ingebjørg Flatås Del 1: Fra Avdeling for gravide og småbarnsfamilier ved Lade Behandlingssenter kommer spesialpedagog Tone Hestmo og psykologspesialist Lise Veiberg for å presentere hvordan man kan bruke en kombinasjon av samspills- og individualterapi for å fremme mentaliseringsevne i rusbehandling. Del 2: Fra Klinikkavdelingen ved Lade Behandlingssenter kommer avdelingsleder og klinisk sosionom Åse Prestvik og familieterapeut og klinisk barnevernspedagog Ingebjørg Flatås for å presentere betydningen av systematisk involvering av pårørende i rusbehandling; forskning, organisering og kliniske smakebiter. De vil også vise filmen «Den usynlige muren» som synliggjør betydningen involveringen av familie kan ha før, under og etter rusbehandling. Parallellsesjon D, tirsdag 21. april kl Cosmos 3D Nye nasjonale anbefalinger for avrusning og abstinensbehandling Kari Nesseth og Astrid Aakernes Fra Ålesund behandlingssenter kommer avdelingssjef ved klinikk for Rus- og avhengighetsbehandling Kari Nesseth og seksjonsleder for avrusningen og sosionom Astrid Birgitte Aakernes for å snakke om høringsutkastet til de nye retningslinjene for avrusning og abstinensbehandling. Retningslinjene vil bli sett i lys av egne erfaringer med drift av avrusning i 10 år og rusakutt i 5 år. 14 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

9 Parallellsesjon E, tirsdag 21. april kl Livingroom 4 Moderne kollektiv og terapeutiske samfunn Johanne Wilmann og Berit Kalgraff Berit Kalgraff, avdelingssjef ved Molde behandlingssenter og Johanne Wilmann, avdelingsleder fra NKS Kvamsgrindkollektivet vil vise hva et kollektiv og et terapeutisk samfunn er i dag, og hvordan det har utviklet seg gjennom årene. De belyser to ulike og litt særegne behandlingstilbud i Midt-Norge. Hva er viktig i behandlingen ved enhetene? Hvorfor velger de metodene og virkemidlene de gjør? De tar utgangspunkt målgruppen, deres utfordringer og hvordan man kan bidra til at de klarer å nå sine mål. Plenumssesjon onsdag 22. april kl Gode møter som forhindrer drop out Espen Arnevik Espen Arnevik er leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB, og er gjennom dette arbeidet involvert i en rekke fagutviklings- og forskningsprosjekter. Han er psykolog og gruppeterapeut, og har klinisk erfaring med spedbarn, unge voksne og voksne i rusfeltet. En betydelig andel av rusavhengige i behandling faller fra før behandlingen er planlagt avsluttet. Drop out reduserer effekten av behandling. Foredraget vil oppsummere arbeidet med å forebygge drop out så langt, og presentere kunnskapsgrunnlaget for ulike tiltak ment å redusere frafall i behandling. Plenumssesjon onsdag 22. april kl Nye nasjonale anbefalinger for rusbehandling Erik Torjussen og Eva Karin Løvaas Brukermedvirker Erik Torjussen fra A-larm og Eva Karin Løvaas, klinikksjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene forteller om ny retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet. Fokus vil være retningslinjens oppbygging, innhold, anbefalinger og ikke minst hvordan den kan tas i bruk. Under foredraget vil Torjussen ha en gjennomgang av de viktigste anbefalingene sett fra et brukerståsted, og hvorfor det er viktig at retningslinjen blir normgivende innen fagfeltet. Parallellsesjon A, onsdag 22. april kl Livingroom 4 Ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Trond Oskar Aamo Trond Oskar Aamo er spesialist i klinisk farmakologi, og avdelingssjef ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital. Han forteller om etableringen av legespesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin, samt gjennomgang av regelverket for spesialiteten. Han vil peke på muligheter og utfordringer som eksisterer i dagens system, samt hvor spesialiteten kan rekruttere leger og se på muligheter for spesialiteten når det gjelder samarbeid om videre- og etterutdanning av legene. Han vil også reflektere noe rundt hva som er viktig for at leger skal bli kontinuitetsbærere av kompetanse innenfor rusbehandling. Parallellsesjon B, onsdag 22. april kl Cosmos 3A+B Overdoseforebygging - hva gjør aktuelle innsatskommuner? Trond Ljøkjell Trond Ljøkjell er avdelingssjef ved Kompetansesenter rus Midt-Norge. Han vil i dette foredraget fortelle om hvorfor overdoseforebygging er en viktig del av folkehelsearbeidet, og hvordan arbeidet er blitt satt fokus på gjennom nasjonal overdosestrategi. Vi vil få presentert eksempler på tiltak fra pilotkommuner som er med i utviklingsarbeidet, og det vil bli lagt til rette for refleksjon og diskusjon om hvordan vi kan utvikle arbeidet videre. Parallellsesjon C, onsdag 22. april kl Rus og psykiske lidelser integrerte forløp for pasienter med behov for forsterket oppfølging Ole Lorvik Pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse skal ha koordinert og integrert behandling for sine lidelser. En del av disse pasientene kan ha betydelig funksjonssvikt, og blir fort «kasteballer» mellom systemene. Kan forpliktende pasientforløp gi disse pasientene riktigere og bedre behandling og oppfølging? Dette er noe av det Lorvik, leder for Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling - Helse Møre og Romsdal, vil snakke om. Foto: Kristin Stoylen. 16 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

10 Parallellsesjon D, onsdag 22. april kl Cosmos 3C Somatikk og rus - nye samarbeidsmåter Unni Korshavn og Sunniva Christiansen Fra Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital kommer Unni Korshavn, avdelingssjef for poliklinikk og LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og Sunniva Christiansen, lege i spesialisering, for å snakke om somatikk og rus. Samtidig og sømløs behandling for rus og somatiske sykdommer har lenge vært et mål for rusavhengige pasienter. Etter virksomhetsoverdragelsen fra Rusbehandling Midt-Norge til St. Olavs Hospital har det åpnet seg nye muligheter for å utvikle samarbeidet om ruspasientene. Rusklinikken har etablert en konsultasjonstjeneste for rus og det er etablert et felles pasientforløp for den rusakutte pasienten. Parallellsesjon E, onsdag 22. april kl Cosmos 3D Dagbehandling - bindeleddet mellom poliklinikk og døgn Linda Rikstad og Tonje Holter Rikstad og Holter er behandlere ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital. I denne parallellsesjonen vil de informere om dagbehandlingstilbudet ved klinikken, og om hva brukertilfredshetsundersøkelsen klinikken har gjennomført forteller om pasientens opplevelse av tilbudet. Plenumssesjon onsdag 22. april kl Utdeling av Kommunerusprisen 2015 Kommunerusprisen deles ut for andre gang under Ruskonferansen Vi ønsker igjen å løfte frem og synliggjøre en kommune eller gruppering av samarbeidende kommuner som utmerker seg enten innen forebygging av rusproblemer eller behandling, oppfølging og rehabilitering av rusmiddelavhengige. Prisen deles ut av ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (AP), og vinnerkommunen holder et innlegg hvor de deler sine erfaringer. Plenumssesjon onsdag 22. april kl Feed the mind : Kosthold, psykisk helse og rus Berit Nordstrand Berit Nordstrand er overlege ved St. Olavs Hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin. Hun er spesialist i klinisk farmakologi og kognitiv terapeut. Hennes lidenskap for kosthold og helse har resultert i flere bestselgende bøker og populære foredrag. Foredraget tar fatt i spørsmålet: Hvordan kan vi bruke mat som ledd i rehabilitering av rusmisbrukere? Til å dempe stress og uro, bedre sinnsstemningen, redusere russug, bedre nattesøvnen og styrke motivasjonen? Plenumssesjon onsdag 22. april kl Gode møter mellom mennesker Per Fugelli Med sitt engasjement for hvordan fordeling av makt og goder i samfunnet påvirker menneskenes helse har samfunnsmedisineren Per Fugelli blitt et nasjonalt ikon. Sannsynligvis er det fordi han ikke bare er opptatt av fordeling av verdier i økonomisk forstand, men også verdier som trygghet, frihet og verdighet. Fugelli vil snakke om det gode møtet å ville vel, å dele makt, å være ærlig. Foto: Lasse Berre. 18 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

11 Under Ruskonferansen 2015 vil rusbehandlingen i Midt-Norge og Kommunesektorens organisasjon dele ut Kommunerusprisen. Kommunerusprisen deles ut for andre gang. I 2013 var det Molde kommune som fikk prisen. Samtidig som at prisen er en annerkjennelse for godt gjennomført arbeid, håper vi at den kan bidra til å spre erfaringer og kunnskap, og gjennom dette være til inspirasjon for andre kommuner. Kriterier Kommunerusprisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som enten ved enkelttiltak eller en samlet innsats har gjort seg gode erfaringer innen en eller flere av følgende punkter: Innført nye metoder eller gjennomført prosjekt som bedrer livssituasjonen til rusmiddelavhengige i egen kommune. Fått til bedre samhandling mellom aktører innad i kommunen og / eller mellom førsteog andrelinjetjenesten. Innført gode forebyggende tiltak i befolkningen. Behandlingstiltak i kommunen. Satt ekstra fokus på pårørendes situasjon, inkludert barn av personer med rus- og / eller psykiske lidelser. Gjort tiltak for å redusere passiv drikking. Juryen Innsendte forslag har blitt vurdert av en jury bestående av representanter fra: Regionalt lederforum for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Midt-Norge Kommunesektorens organisasjon Kompetansesenter rus Midt-Norge Brukerrådet ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital Nysirkus og mingling I hotellets vrimleareal kl Nysirkus, eller Cirque Nouveau, er en type scenekunst som oppsto i Frankrike og England på 1970-og 80-tallet. I nysirkus finnes elementer fra dans, teater og performance arts med basis i sirkusdisipliner som for eksempel akrobatikk, sjonglering og klovneri. Musikk og estetikk settes høyt, og en helhetlig historiefortelling er gjerne kjernen i en Cirque Nouveau-oppsetning. Nidaros Nysirkus er en frivillig forening som ble etablert i 2014, og som har sitt utspring fra sirkuslinja ved Trondheim Kommunale Kulturskole. Gruppen består av dedikerte og dyktige barn og ungdom i alderen år som elsker å drive med sirkus. De er glade for å kunne vise en liten smakebit av hva de driver med ved årets ruskonferanse. Velkommen til en fargerik seanse som byr på gjøglerier, sjonglering og akrobatikk på bakken så vel som i lufta! Middag I hotellets restaurant kl Velkommen til en velsmakende middag i hyggelig selskap! Meny Forrett - Spekeskinke, syltet blomkål, basilikumkrem og reddik Hovedrett - Kylling, blomkål, stekt sopp og estragonsaus Dessert - Sjokolademousse, hvit sjokoladekrem, ananaskompott og sukkerbrød En flaske mineralvann er inkludert, eventuell annen drikke betales av den enkelte. Krysset du av for middag under påmelding til konferansen har du fått et rosa klistremerke på navneskiltet ditt som fungerer som inngangsbillett. Foto: Kristian Wanvik. 20 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

12 Deltakerliste Arbeidsgiver / organisasjon Etternavn Fornavn 22B kontaktsenter for ungdom Berge Berit 22B kontaktsenter for ungdom Rokseth Arne Christian 22B kontaktsenter for ungdom Sørum Dag Christian A/S Den norske Eterfabrikk Måsvær Nina Kristin A/S Den norske Eterfabrikk Teigene Jenny Aberia Healthcare AS Høisæter Nina Torp Aberia Healthcare AS Nybakk Morten Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan Bårdsen Mari Greta Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan Gerhardsen Mina Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan Tveraaen Marianne Akershus universitetssykehus Sæther Terje Akershus universitetssykehus Waldeland Ingrid Alere Toxicology AB Fagerblom Elisabet Alere Toxicology AB Samuelsson Ann-Marie Aleris Smith-Meyer Ann-Heidi Aleris Wingstad Ann-Monica Anonyme Alkoholikere Fornell Stedenfeldt Karin Anonyme Alkoholikere Solem Jens Aukra kommune Iversen Inger Helen Aure Kommune Jørgenvåg Tanja Aure Kommune Kalvik Åse Aure kommune Nyborg Benedicte Aure Kommune Ødegård Alice Averøy kommune Andersson Gun-Towe Averøy Kommune Sivertsen Morten Balsfjord kommune Pedersen Ann-Oddlaug BAR - Barn av Rusmisbrukere Billehaug Ida BAR - Barn av Rusmisbrukere Haugland Cecilie BAR - Barn av Rusmisbrukere Sørumshaugen Guro Bergen kommune Bjørke Marta Bergen kommune Bratvold Øystein Bergen kommune Bull Fredrik Bergen kommune Danielsen Eva Bergen kommune Fosse Monica Borge Bergen Kommune Frøiland Rønnaug Bergen kommune Gillesvik Nina Bergen kommune Haugen Silje Bergen kommune Huus Sissel Bergen kommune Høylandskjær Tone Bergen kommune Ingebrigtsen Ellen Org. navn Etternavn Fornavn Bergen kommune Iversen Linda Wæhle Bergen kommune Kjellevold Ellen Bergen kommune Kristiansen Tarjei Bergen kommune Litland Rasmus Bergen kommune Malkenes Silje Bergen kommune Midthun Lise Marit Bergen kommune Moberg Tone Bergen kommune Njøten Hege Bergen kommune Nordanger Beate Bergen kommune Nævdal Lene Bergen kommune Revheim Irmelinn Bergen kommune Skogvold Veronica Bergen kommune Stavang Merete Bergen kommune Steiro Terje Bergen kommune Takvam Reidun Bergen kommune Taraldsen Sara Bergen kommune Torjussen Hugo Bergen kommune Trønnes Susanne Bergen Kommune Wåde-Engelsen Maria Blå Kors Norge Bakkeli Trine Blå Kors Norge Bergseth Gunnarshaug Kari Blå Kors Norge Brorson Inge Blå Kors Norge Forsgren Thore Blå Kors Norge Sjøvold Brith Blå Kors Norge Strømsholm Ailin Blå Kors Norge Sødal Ole Vidar Blå Kors Norge Tønnevold Kari Borgestadklinikken Blå Kors Brekke Guro Borgestadklinikken Blå Kors Dunsæd Frode Borgestadklinikken Blå Kors Egeland Alexander Borgestadklinikken Blå Kors Eikje Ingunn Borgestadklinikken Blå Kors Eivindson Harald Borgestadklinikken Blå Kors Fredriksen Lars Borgestadklinikken Blå Kors Kangro Hafsmoe Christian Borgestadklinikken Blå Kors Karlsen Trond Borgestadklinikken Blå Kors Klem Jørn Borgestadklinikken Blå Kors Kristoffersen Hilde Marianne Borgestadklinikken Blå Kors Moen Vegard Borgestadklinikken Blå Kors Siljan Liv Borgestadklinikken Blå Kors Thorjussen Yngvar Borgestadklinikken Blå Kors Øvrum Ellen Sofie Brukerutvalg, St.Olavs hospital Holm Erik Brukerutvalg, St.Olavs hospital Johannesen Cato 22 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

13 Org. navn Etternavn Fornavn Brukerutvalg, St.Olavs hospital Olsen Nina Bufetat Agersborg Elin Bufetat Andersen Line Bufetat Bakke Per Morten Bufetat Bergmann Trude Moe Bufetat Hopland Grete Bufetat Johnsen Astrid Bufetat Steffensen Erlend Bufetat Valås Kristin Bufetat Østmoe Cecilie Bærum kommune Jørgensen Christin Viggen Bærum kommune Sjøvik Monica Fellingen Bærum kommune Tenmann Kari Mette Camilla Tafjord stiftelse Tafjord Frode Drammen kommune Kolseth Siri Drammen kommune Martinsen Thor H Drammen kommune Pedersen Ronald Finnmark fylkeskommune Pavel Aina FIRE-Foreningen Ett skritt videre Slemmelid-Olsen Wenche FIRE-Foreningen Ett skritt videre Stølan Terje FIRE-Foreningen Ett skritt videre Størseth Marion Foreningen mot stoff Innherred Hagen Brit Kari Ydse Foreningen mot stoff Innherred Rekve Karin Frelsesarmeens rusomsorg Olsen Marit Frelsesarmeens rusomsorg Skjærvø May Helen Frosta kommune Bøkestad Camilla Frosta kommune Heggvik Hildur Fræna kommune Bergseth Einar Ove Fylkesmannen i Nordland Grepp Sita Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Wikdahl Lars Fylkestannlegen i Sør-Trøndelag Vårhus Gullborg Grønland voksenopplæring Pande-Rolfsen Hilde Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter Røed Gerd Oddny Heggem Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter Solem Mona Olesen Haram kommune Gjerde Solgunn Haram kommune Ulvestad Iris Haugaland A-senter Blå Kors Bøe Nina Haugaland A-senter Blå Kors Børhaug Kjetil Andre Haugaland A-senter Blå Kors Vestvik Egil Ivar Haugaland A-senter Blå Kors Østebø Anette Helgeland politidistrikt Vestå Kjell Ivar Helgelandssykehuset HF Bjerkli Trine Helgelandssykehuset HF Fridheim Anne Org. navn Etternavn Fornavn Helgelandssykehuset HF Hallsteinsen Einar Helgelandssykehuset HF Hansen Guri Anne Hoff Helse Fonna HF Waage Jostein O. Helse Førde HF Os Linda Helse Midt-Norge RHF Austad Heidi Normann Helse Midt-Norge RHF Bostad Karin Helse Midt-Norge RHF Nonseth Mette Helse Midt-Norge RHF Solheim Elise Helse Møre og Romsdal HF Belden Ragnhild Helse Møre og Romsdal HF Fauskanger Annbjørg N. Helse Møre og Romsdal HF Flatnes Carina Helse Møre og Romsdal HF Hanssen Melø Torun Helse Møre og Romsdal HF Hoem Cecilie Helse Møre og Romsdal HF Kvamme Siv Helse Møre og Romsdal HF Lægreid Jørgen Helse Møre og Romsdal HF Nørrelund Lena Helse Møre og Romsdal HF Rakvåg Heidi Helse Nord-Trøndelag HF Anderson Merete Bakken Helse Nord-Trøndelag HF Arnesen Ruth Helse Nord-Trøndelag HF Bjørnå Hanne Helse Nord-Trøndelag HF Bøhn Ida Helse Nord-Trøndelag HF Eliassen Anne Mette Helse Nord-Trøndelag HF Finnestrand Bente Helse Nord-Trøndelag HF Forbord Arve Helse Nord-Trøndelag HF Kleven Birgitt Svingen Helse Nord-Trøndelag HF Leirtrø Ann-Inger Helse Nord-Trøndelag HF Lidal Egil Helse Nord-Trøndelag HF Linaker Nina Helse Nord-Trøndelag HF Moe Tone Merete O. Helse Nord-Trøndelag HF Nesjø Gølin Helse Nord-Trøndelag HF Rygh Eva May Helse Nord-Trøndelag HF Røstad Aunan Helle Helse Nord-Trøndelag HF Staven Stine Beate Helse Nord-Trøndelag HF Stræte Marit Bitnes Helse Nord-Trøndelag HF Vollan Mona Helse Nord-Trøndelag HF Wallden Anne Kristine Helsedirektoratet Bakken Elin Hemne kommune Brekken Oddlaug Børseth Hemne kommune Bugten Randi Lund Hemne kommune Daaland Hege Bjerkli Hemne kommune Forren Mona Hemne kommune Klungervik Reidar Hemne kommune Strand Anne-Mette 24 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

14 Org. navn Etternavn Fornavn Hemne kommune Sødal Inga Hemne og Snillfjord lensmannskontor Vassli Ole Johan Hemne videregående skole Kalland Randi HiNT/NTNU Vestgöte Silje Hobøl kommune Helsinghof Pia-Annette Høgskolen i Hedmark Westbye Pedersen Anna-Lena Høgskolen i Sør-Trøndelag Helle Heidi Incognito Klinikk Hansen Gladys Brodin Incognito Klinikk Reinertsen Elisabeth Incognito Klinikk Sommerstad Runi Indre Østfold fengsel Groth Heidi Brandtenborg Indre Østfold fengsel Høidal Kristoffer Kildevangen AS Granberg Roger Kildevangen AS Walan Anne Lene Kirkens Bymisjon Hagen Åse Kirkens Bymisjon Høiner Kjersti Klouman Kirkens Bymisjon Stunes Laila Kommunesektorens organisasjon Hesselberg Kari Kommunesektorens organisasjon Lind Unn Hege Kommunesektorens organisasjon Næss Pernille Kompetansesenter rus - Nord Salen Liv Kompetansesenter rus - Oslo Freng Espen Kriminalomsorgen Aasen Anne Marit Kriminalomsorgen Berre Jomar A. Kriminalomsorgen Erlandsen Frode Kriminalomsorgen Sundet Terje Kriminalomsorgen Tidemann Miriam Kriminalomsorgen Wangsholm Marit Kristiansand kommune Buås Karin Irene Kristiansand kommune Eivindson Lise Kristiansand kommune Haugum Hildegunn Kristiansand kommune Holtan Yngve Kristiansand kommune Hovde Kristin Kristiansand kommune Madsen Terje Roar Kristiansand kommune Nilsen Ingrid Kristiansand kommune Steinsland Pål Magne Kristiansand kommune Vavik Mats Kristiansund kommune Johansen Berit Elshaug Kristiansund kommune Marsteen Sigurd Kristiansund kommune Skauge Anders Kristiansund kommune Stølen Vibeke Kristiansund kommune Wiborg Signe Lise Kvamsgrindkollektivet AS Lyder Montero Tone Org. navn Etternavn Fornavn Kvamsgrindkollektivet AS Skifte Monica Lade Behandlingssenter Blå Kors Aagaard Eva Maria Lade Behandlingssenter Blå Kors Abbing Matthias Lade Behandlingssenter Blå Kors Adolfsen Lise Andrea Lade Behandlingssenter Blå Kors Andersen Klara Lade Behandlingssenter Blå Kors Andreassen Trond Lade Behandlingssenter Blå Kors Bandlien Geir-Øyvind Lade Behandlingssenter Blå Kors Bekkavik Gina Dahle Lade Behandlingssenter Blå Kors Berg Hildegunn Joramo Lade Behandlingssenter Blå Kors Bergquist Cecilie Lade Behandlingssenter Blå Kors Bjerkestrand Linn Wigum Lade Behandlingssenter Blå Kors Bårsaune Line Lade Behandlingssenter Blå Kors Flatås Ingebjørg Lade Behandlingssenter Blå Kors Garvik Ole Lade Behandlingssenter Blå Kors Gaupseth Brede Lade Behandlingssenter Blå Kors Gunnestad Hanna Lade Behandlingssenter Blå Kors Hajum Einar Lade Behandlingssenter Blå Kors Haukø Line Anette Lade Behandlingssenter Blå Kors Huemer Leif Lade Behandlingssenter Blå Kors Husby Mette L Lade Behandlingssenter Blå Kors Ingebrigtsen Hilde Moan Lade Behandlingssenter Blå Kors Johansen Marte Lade Behandlingssenter Blå Kors Johansen Randi Guntvedt Lade Behandlingssenter Blå Kors Kristiansen Marit Lade Behandlingssenter Blå Kors Krogh Bente Lund Lade Behandlingssenter Blå Kors Kvistedal Draco Jon Torstein Lade Behandlingssenter Blå Kors Langås Ivar Johan Lade Behandlingssenter Blå Kors Lefsaker Unni Lade Behandlingssenter Blå Kors Loraas Anne Lade Behandlingssenter Blå Kors Magnussen Trine Lade Behandlingssenter Blå Kors Markussen Tone Lade Behandlingssenter Blå Kors Midtgaard Heidi Lade Behandlingssenter Blå Kors Moe Solveig Lade Behandlingssenter Blå Kors Monrad Heidi Lade Behandlingssenter Blå Kors Mortensen Håkon Lade Behandlingssenter Blå Kors Mulelid Robert Lade Behandlingssenter Blå Kors Nordskag Alice Beate Lade Behandlingssenter Blå Kors Prestvik Åse Lade Behandlingssenter Blå Kors Rogne Lise Lade Behandlingssenter Blå Kors Rostadmo Kristin Lade Behandlingssenter Blå Kors Rønning Snorre Lade Behandlingssenter Blå Kors Rønning Unni Lade Behandlingssenter Blå Kors Slettemoen Ragnhild 26 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

15 Org. navn Etternavn Fornavn Lade Behandlingssenter Blå Kors Sommernes Tora Fyksen Lade Behandlingssenter Blå Kors Storleer Synne Lade Behandlingssenter Blå Kors Sveine May Anita Lade Behandlingssenter Blå Kors Thorvaldsen Cathrine Lade Behandlingssenter Blå Kors Tømmerdal Hilde Lade Behandlingssenter Blå Kors Wall Kristin Lade Behandlingssenter Blå Kors Welde Hege Renee Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Antonsen Hilde Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Mederud Gunn Hilde Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Romul Ann Mari LAR-Nett Norge. Getz Siri Levanger kommune Fjerdingen Ketil Levanger kommune Johansen Espen Levanger kommune Kjesbu Sissel Levanger kommune Teodorsen Gro Lier kommune Melar Liv Lier kommune Snarheim Brita M.O. Lier kommune Thingberg Unni Lierne kommune Gjertsås Aud Randi Lierne kommune Totsås Rita Lyngdal Kommune Nielsen Bodil Bakkan Malvik kommune Mjøs Espen Malvik kommune Valleraunet Asle Marker kommune Horpestad Anne-Thoril Meldal kommune Høve Kari Meldal kommune Nordvoll Mari Solem Melhus kommune Aune Eirin Melhus kommune Nguyen Duy Dat Melhus kommune Sitter Torill Marie Mental Helse Dekkerhus Ole Jørgen Mental Helse Haukø Aage Mental Helse Langerud Laila Helene Mental Helse Paasche Kirsten Helene Mental Helse Sand Pål Mental Helse Schwartz Hanne Mental Helse Støversten Hege Mental Helse Vindsetmo Bente Midtre Gauldal kommune Tangstad Anita Midtre Namdal Vekst AS Pettersen Janne N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS Bodelschwingh Ricarda N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS Dahl Wenche N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS Guldbjørnsen Gudny N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS Magliola Vittorio Org. navn Etternavn Fornavn N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS Seeger Christine NAV Aure Dyrnes Ingeborg Johnsrud NAV Bremanger Zeng Marianne W. NAV Hemne Govasli Inger NAV Kristiansund Christiansen Lene NAV Lillehammer Austberg Sissel NAV Lillehammer Tveit Eva NAV Nord - Trøndelag Aalbergsjø Bjørg NAV Odda Lothe Åshild NAV Oppland Gårderløkken Camilla Mæhlum NAV Oppland Karlsrud Ina Birgitte NAV Steinkjer Formo Barbro NAV Steinkjer Haugseth Hilde NAV Steinkjer Skognes Jan-Roger NAV Steinkjer Våg Hanne NAV Steinkjer Østeraas Oddbjørg NAV Surnadal Holten Liv Ingjerd NAV Sør-Trøndelag Fossen Heidi NAV Østbyen Bjerkli Tanja Helen NAV Østbyen Høgås Linda NKS Veiledningssenter for pårørende Tuvmarken Karin Nord-Aurdal kommune Fløgum Einar Nord-Aurdal kommune Hassel Bente Nord-Aurdal kommune Hålien Elisabeth Nord-Aurdal kommune Ruud Nita Nord-Aurdal kommune Syversen Solfrid Nordlandssykehuset HF Abrahamsen Lillian Nordlandssykehuset HF Evjen Cecilie Andreassen Nordlandssykehuset HF Fygle Lill Wenche Nordlandssykehuset HF Hansen Gunnar Silsand Nordlandssykehuset HF Høgmo Desiree Skjerpen Nord-Trøndelag fylkeskommune Hafell Rigmor Nord-Trøndelag fylkeskommune Olsen Geir Nord-Trøndelag Politidistrikt Vik Ragnhild Nord-Trøndelag Politidistrikt Vårvik Audun Nærøy kommune Kvisterø Grethe Nærøy kommune Urdshals Solrunn Odda kommune Sæbø Synnøva Odda kommune Sæbø Nilsen Ingvild Oppdal kommune Tronsgård Terje Orkdal kommune Berg Elin Aasen Orkdal kommune Ekrem Siv Orkdal kommune Qvenild Kari Mette 28 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

16 Org. navn Etternavn Fornavn Orkdal kommune Rognes Gøril Orkdal kommune Røttereng Karin Orkdal kommune Syrstad Siv Åse Orkdal kommune Wahlmann Ellen Orkdal kommune Ysland Evy-Anita Oslo kommune Anderson Marina Oslo kommune Fauchald Kari Oslo kommune Gomes Leni Oslo kommune Hansen Geir Øystein Oslo kommune Henriksen Mariann Oslo kommune Homme Henning Oslo kommune Lian Lars A. Oslo kommune Moen-Hermansen Espen Oslo kommune Müller Lena Oslo kommune Nordli Monika Oslo kommune Ormhaug Kari Oslo kommune Paulsen Espen Oslo kommune Ramstad Berit Oslo kommune Røinaas Astrid Oslo kommune Støle Hilde Oslo kommune Tande Elisabeth Oslo Universitetssykehus Giskehaug Stine Oslo Universitetssykehus Johannesen Sunniva Launes Oslo Universitetssykehus Pharo Kari Oslo Universitetssykehus Rund Anne Ma Privatperson Lysø Thomas Pårørende Korneliussen Marthe Røli Pårørende Røli Marit Gulberg Rana Kommune Bjørkmo Aina K. Riisby Behandlingssenter Svendsen Bjørn Rissa kommune Teigen John Martin Rissa kommune Vaarheim Marit Roan kommune Øverdal Tina Rusfri Oppvekst Nesheim Mildrid Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Hansen Heidi Røde Kors Huseby Kjersti Røde Kors Kahlbom Ida Røde Kors Langseth Kjell Arne Røde Kors McKellar Roger Røde Kors Rikter Svendsen Ulf Sandnes kommune Hovland Katharina Sandnes kommune Lyse Bente Sandnes kommune Lønning Trude Org. navn Etternavn Fornavn Sandnes kommune Sømme Dagrunn Ski kommune Thomassen Eli Ski kommune Vo Rafael Skiptvet kommune Johannesen Kjersti Frydenlund Snåsa kommune Alstad Kari Helene St Olavs Hospital HF Aassve Eli St Olavs Hospital HF Amundal Trine Funder St Olavs Hospital HF Andersson Helle Wessel St Olavs Hospital HF Bakken Roar St Olavs Hospital HF Beese Susanne St Olavs Hospital HF Berg Nilsen Anders St Olavs Hospital HF Bergvin Wenche St Olavs Hospital HF Brandtzæg Wenche St Olavs Hospital HF Brattset May St Olavs Hospital HF Bruseth Hansen Fridtjof St Olavs Hospital HF Burkeland Nina Annie St Olavs Hospital HF Christiansen Sunniva Elisabeth St Olavs Hospital HF Dalsbø A Savita St Olavs Hospital HF Dalsvåg Morten St Olavs Hospital HF Dragseth Stig St Olavs Hospital HF Egseth Eva Karin St Olavs Hospital HF Eidum Maria Try St Olavs Hospital HF Ekeberg Gun St Olavs Hospital HF Engdal Espen St Olavs Hospital HF Ervik Mette St Olavs Hospital HF Flakne Solberg Ingunn St Olavs Hospital HF Flåan Oksana St Olavs Hospital HF Fredriksen Eva St Olavs Hospital HF Gabor Paul St Olavs Hospital HF Gisvold Sissel St Olavs Hospital HF Gjerstad Elisabeth P. St Olavs Hospital HF Grande Anne St Olavs Hospital HF Grimstad Unn St Olavs Hospital HF Grytten Mette St Olavs Hospital HF Gråwe Rolf W. St Olavs Hospital HF Haaland Terje St Olavs Hospital HF Harli Roger St Olavs Hospital HF Hassel Bodil Kathrine St Olavs Hospital HF Hofstad Anne St Olavs Hospital HF Hollås Mette St Olavs Hospital HF Holten Gunhild St Olavs Hospital HF Hunshamar Liv Berit St Olavs Hospital HF Ivarsen Brit Elin 30 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

17 Org. navn Etternavn Fornavn St Olavs Hospital HF Ivarson Britt St Olavs Hospital HF Johansen Mona St Olavs Hospital HF Johansen Ulf St Olavs Hospital HF Jonassen Daniel Lund St Olavs Hospital HF Kaarstad Gry Elisabeth St Olavs Hospital HF Korshavn Unni St Olavs Hospital HF Kristiansen Anne Karin St Olavs Hospital HF Leirtrø Røstad May Brit St Olavs Hospital HF Leite Inger Lise St Olavs Hospital HF Lilleøen Hanne St Olavs Hospital HF Ljøkjell Trond St Olavs Hospital HF Lorentzen Lisbeth Karine St Olavs Hospital HF Lund Audhild St Olavs Hospital HF Lyng Berg Hanne St Olavs Hospital HF Magnussen Marit St Olavs Hospital HF Meirik Ragnhild St Olavs Hospital HF Melkeraaen Helga St Olavs Hospital HF Mjønes George St Olavs Hospital HF Nilsen Solfrid St Olavs Hospital HF Olstad Pål Marius St Olavs Hospital HF Olsø Morten Møller St Olavs Hospital HF Persson Terje St Olavs Hospital HF Ramberg Reidun Sundli St Olavs Hospital HF Ranheim Lars St Olavs Hospital HF Refsnæs Wenche St Olavs Hospital HF Rikstad Linda St Olavs Hospital HF Rohde Sigrid St Olavs Hospital HF Rytter Linda St Olavs Hospital HF Rødseth Rita St Olavs Hospital HF Saksvik Gunnbjørg St Olavs Hospital HF Sallaup Torill Vassli St Olavs Hospital HF Salthammer Jo Arild St Olavs Hospital HF Sandø Tonje Isabell St Olavs Hospital HF Skaaren Berit St Olavs Hospital HF Skagen Gunhild St Olavs Hospital HF Skaland Maja St Olavs Hospital HF Smedsrud Kristin Holum St Olavs Hospital HF Solli Renee Elisabeth St Olavs Hospital HF Stallvik Marianne St Olavs Hospital HF Steen Tove Kristin St Olavs Hospital HF Strand Arnhild St Olavs Hospital HF Strand Stein Arve St Olavs Hospital HF Strandbakke Erik Org. navn Etternavn Fornavn St Olavs Hospital HF Sve Mia St Olavs Hospital HF Svenslid Rune Akerø St Olavs Hospital HF Sæther Tor St Olavs Hospital HF Sørensen Lena St Olavs Hospital HF Telneset Marthe Godager St Olavs Hospital HF Tessem Tine Kristiansen St Olavs Hospital HF Thorup Erlend St Olavs Hospital HF Tømmervik Kristin St Olavs Hospital HF Valkvæ Rita St Olavs Hospital HF Wahlström Kerstin St Olavs Hospital HF Wikstrøm Katie St Olavs Hospital HF Woldstad Ingjerd St Olavs Hospital HF Ydstie Annikken St Olavs Hospital HF Øien Katrin St Olavs Hospital HF Åsheim Marianne Stavne Arbeid og Kompetanse KF Alexandersen Green Sylvia Alvilde Stavne Arbeid og Kompetanse KF Bergsaune Jannicke Stavne Arbeid og Kompetanse KF Fossum Maria Stavne Arbeid og Kompetanse KF Frønes Runar Koteng Stavne Arbeid og Kompetanse KF Husby Rune Stavne Arbeid og Kompetanse KF Killie Kristel Stavne Arbeid og Kompetanse KF Kirkeby Turid Stavne Arbeid og Kompetanse KF Sørli Jon Olav Steinkjer kommune Aasen Einar Steinkjer kommune Ballo Siri Steinkjer kommune Brede Nan Kristin Steinkjer kommune Monsen Arnfinn Steinkjer kommune Westvik Morten Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN Wilhelmsen Reidun Stiftelsen Valdresklinikken Lie Bjørg Stiftelsen Valdresklinikken Ruud Marie Stjørdal kommune Bremnes Janne Stjørdal kommune Gylland Berit Stjørdal kommune Olden Petter Stjørdal kommune Vorum Kari Studentsamskipnaden i Trondheim Berntzen Christine Studentsamskipnaden i Trondheim Rønning Lund Marit Støttegruppa mot rus Flataas Asle Støttegruppa mot rus Veie Oddbjørn Sunndal kommune Meisal Mariann Sykehuset Innlandet HF Eriksen Hege Sykehuset Innlandet HF Fornes Tove Sykehuset Telemark HF Isaksen Kim 32 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

18 Org. navn Etternavn Fornavn Sykehuset Telemark HF Tveita Elisabeth Sykehuset Telemark HF Vik Øystein Sømna kommune Monsen Eline Sør-Aurdal kommune Singhofen Meike Sør-Aurdal kommune Solli Heidi Sørlandet Sykehus HF Gallefoss Lisbeth Jensen Sørlandet Sykehus HF Lien Olav Sørlandet Sykehus HF Nordhelle Frode Sørlandet Sykehus HF Sørsvann Elin Sørlandet Sykehus HF Thomassen Arne Sørlandet Sykehus HF Årseth Anne Lene Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bye Karlsen Ida Sør-Trøndelag Fylkeskommune Forvemo Turid Sør-Trøndelag Fylkeskommune Frengstad Jakob Sør-Trøndelag Fylkeskommune Halvorsen Arnhild Sør-Trøndelag Fylkeskommune Nordø Randi Sør-Trøndelag Fylkeskommune Pettersen Hill Sør-Trøndelag Fylkeskommune Presthus Eva Sør-Trøndelag Fylkeskommune Standal Jorun Elisabeth Sør-Trøndelag Fylkeskommune Vanvikmyr Lars Sør-Trøndelag Politidistrikt Brøndbo Tanja Sør-Trøndelag Politidistrikt Busch Iversen Helge Sør-Trøndelag Politidistrikt Bøklepp Bente Sør-Trøndelag Politidistrikt Devle Ole Tana kommune Pedersen Hilde Dalsbø Tana kommune Stranden Per Ivar Tana kommune Sundal Gunn Ulvenes Trappen Motiveringssenter Ytredal Ove Trondheim kommune Aakerli Anne Lene Aune Trondheim kommune Berger Mona Trondheim kommune Bjordal Synnøve Trondheim kommune Bjørklund Monica Trondheim kommune Bromet Torunn Trondheim kommune Brox Dolores Trondheim kommune Bøkseth Yvonne Trondheim kommune Ciljan Jakobsen Hilde Trondheim kommune Eidem Anne-Lise Trondheim kommune Engan Hanne-Mari Trondheim kommune Engebretsen Gunn Trondheim kommune Gabrielsen Mildrid Trondheim kommune Gustafson Monica Wold Trondheim kommune Halsan Randi Trondheim kommune Hellem Greger Org. navn Etternavn Fornavn Trondheim kommune Henriksen Annette Rød Trondheim kommune Holgersen Kato Trondheim kommune Hyll Carine Trondheim kommune Høili Trond Trondheim kommune Johannessen Rolf Trondheim kommune Johansen Ingvill Husø Trondheim kommune Johnsen Nina Larsen Trondheim kommune Karlsen Thor Anders Trondheim kommune L`Abee-Lund Helle Kristine Trondheim kommune Lilleeng Benedikte Trondheim kommune Mikkelsen Lars Trondheim kommune Mintken Margarete Trondheim kommune Mjåset Johansen Kristin Trondheim kommune Moe Randi Lillian Trondheim kommune Mollan Siv Trondheim kommune Mostad Lars Konrad Trondheim kommune Myrene Gunn Elin Trondheim kommune Pantel Simone Maria Trondheim kommune Paulsen Eva Trondheim kommune Refseth Magnus Trondheim kommune Sippala Anne Trondheim kommune Stamnes Mona Trondheim kommune Sæther Siv Trondheim kommune Talgø-Kristiansen Cathrine Trondheim kommune Teigen Aleksander Trondheim kommune Tørring Kathrine Trondheim kommune Wik Terje Trondheim kommune Witzø Brita Trondheim kommune Wright Camilla Tyrilistiftelsen Bergly Tone Helene Tyrilistiftelsen Bjartnes Elin Tyrilistiftelsen Danielsen Trond Tyrilistiftelsen Fjeld Camilla Tyrilistiftelsen Frank Simen Rønsen Tyrilistiftelsen Grødal Inger Karin Tyrilistiftelsen Hangerhagen Cecilie Tyrilistiftelsen Jansen Anders Dalsaune Tyrilistiftelsen Myrseth Torunn Tyrilistiftelsen Olsen Hilgunn Tyrilistiftelsen Skolseg Roar Tyrilistiftelsen Sommerfelt Wenche Tyrilistiftelsen Sømhovd Mikael Julius Tyrilistiftelsen Søndbø Christoffer 34 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

19 Org. navn Etternavn Fornavn Ullevål Sykehus Ytterstad Birgit Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordmo Elisabeth Verdal kommune Bjørhusdal Kjell Arne Verdal kommune Bragstad Øyvind Verdal kommune Gulliksen Ida Verdal kommune Hellesø Elisabeth Verdal kommune Johansen Camilla Verdal kommune Johansen Tove Verdal kommune Krokstad Sissel Verdal kommune Solberg Stine Ambli Verdal kommune Støre Anne Vestre Viken HF Ellingsen Stian Tuvnes Vestre Viken HF Rognlien Åse Kirsti Vikna kommune Dahle Åfløy Kari Vikna kommune Kjønsø Ingunn Vikna kommune Lindseth Haugvik Trine Vikna kommune Sandberg Rita Volda Kommune Aarset Anne Lise Volda kommune Kiperberg Rita Volda kommune Melle Gøril Ålesund kommune Skjelten Øyvind Foredragsholdere Fornavn Anne Line Astrid Birgitte Anne Grethe Berit Berit Erik Espen Eva Karin Finn Geir Heidi Ingebjørg Elfrida Johanne Kari Linda Lise Røyneland Marco Marte Bjerkenes Nils Ole Per Silje Sunniva Synnøve Thorvald Tone Tonje Trond Trond Oskar Unni Åse Etternavn Bretteville-Jensen Aakernes Erlandsen Kalgraff Nordstrand Torjussen Arnevik Løvaas Skårderud Lippestad Brattland Flatås Wilmann Nesseth Rikstad Veiberg Elsafadi Løvold Kvernmo Lorvik Fugelli Wangberg Christiansen Farstad Stoltenberg Hestmo Holter Ljøkjell Aamo Korshavn Prestvik 36 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

20 NOTATER NOTATER 38 Ruskonferansen 2015 Gode møter mellom mennesker Clarion Hotel & Congress, 21. og 22. april

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Verdighetskonferansen

Verdighetskonferansen rapport Verdighetskonferansen 2012 Frivillighet eldreomsorg Scandic Bergen City, 16. 17. mars 2012 VIL BORT-SONG Tekst: Jon Fosse Eg er gammal som eit rote bord og andar tungt og sakte Eg er gammal som

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Folkehelse og frivillighet fenger

Folkehelse og frivillighet fenger Folkehelse og frivillighet fenger Det var mye latter og inspirerende historier på møteplass for folkehelse som ble arrangert i Samfunnsalen i Oslo, 18. august 2014 Les om helsegevinster av frivillig engasjement

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

Årsmelding for grunnskolene i Modum kommune

Årsmelding for grunnskolene i Modum kommune Årsmelding for grunnskolene i Modum kommune 2013 1 1. BUSKERUD SKOLE 1.1 PERSONALE 1.1.1 Ledelse Stilling Navn Ledelsesressurs Tidsrom Rektor Else Hostvedt 78% 1.1-31.12.13 Undervisningsinspektør Mona

Detaljer

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 6, desember 2012 Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter Onsdag 21. november var administrerende direktør Stein Kinserdal og fagdirektør

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

TEMA: Fremtidens Nesodden år 2025

TEMA: Fremtidens Nesodden år 2025 Nr. 1 - mars - 64. årgang TEMA: Fremtidens Nesodden år 2025 Flere vil bli gamle på Nesodden Vi ønsker alle våre lesere en riktig GOD PÅSKE! Stadig flere ser for seg å tilbringe alderdommen sin på Nesodden.

Detaljer

Program for NAF/NTAF/NAF s etterutdanningskurs 2009

Program for NAF/NTAF/NAF s etterutdanningskurs 2009 Program for NAF/NTAF/NAF s etterutdanningskurs 2009 Quality Hotell 33, Kjære kursdeltaker Vi ønsker deg hjertelig velkommen til årets etterutdanningskurs! Det er i år 3.gang vi har et fellesarrangement

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 3, 2008 13. årg Årets konfirmantleir: Tro, håp og søvnløshet Hva er klokka? Urskive og visere i klokketårnet til er nyrestaurert

Detaljer

Nye veier i boligsosialt arbeid

Nye veier i boligsosialt arbeid Nye veier i boligsosialt arbeid Programsamling 26. - 27. september 2012 Hashtagg #boligsosialt Må vi tørre å tenke nye tanker for å skaffe flere egnede boliger til vanskeligstilte? Alle skal bo godt og

Detaljer

Velforbundet lager lekekasse for barn med Grasrotandelen

Velforbundet lager lekekasse for barn med Grasrotandelen Nr. 4 - desember - 63. årgang Vi ønsker alle en riktig god jul! Velforbundet lager lekekasse for barn med Grasrotandelen Barna på Nesodden sier ikke nei takk til flere lekestativer som de kan turne i!

Detaljer

Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse

Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse INNLEDNING: ÅRET FOR POLITISK GJENNOMSLAG... 3 POLITIKK... 4 Helse- og velferdspolitisk program... 4 Politisk alliansebygging...4

Detaljer

Enklere hverdag med ny ernæringspumpe

Enklere hverdag med ny ernæringspumpe Nr. 3-2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Enklere hverdag med ny ernæringspumpe Side 8-9 HEDRET MED EGEN DAG Vi ønsker å sette fokus på matvertenes arbeid og vise at vi setter

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Aksjon Stoppblokk. Under følger listen med navn og kommentarer fra den enkelte. Disse data skal ikke brukes i annen sammenheng enn Aksjon Stoppblokk.

Aksjon Stoppblokk. Under følger listen med navn og kommentarer fra den enkelte. Disse data skal ikke brukes i annen sammenheng enn Aksjon Stoppblokk. Aksjon Stoppblokk Høsten 2002 organiserte Aksjon Stoppblokk en elektronisk underskriftskampanje mot høyblokk på Vestbanen spesielt og mot høyblokker i generelt. Omkring 800 personer skrev under på følgende

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Årsmelding 2010 fra lokallagene. LPS Rogaland - Årsmelding 2010. Norsk Sykepleieforbund, Landsgruppa for psykiatrisk sykepleiere

Årsmelding 2010 fra lokallagene. LPS Rogaland - Årsmelding 2010. Norsk Sykepleieforbund, Landsgruppa for psykiatrisk sykepleiere Årsmelding 2010 fra lokallagene LPS Rogaland - Årsmelding 2010 1 Årsmøte Antall medlemmer Styret Ble avholdt på Ryfylke DPS den 9. mars 2010 på Ryfylke DPS Randaberg 202 medlemmer i Rogaland LPS 2040 i

Detaljer

Nr. 2:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 2:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd TRØKK Nr. 2:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 EKSTREM (WEB)OPPUSSING s:05 DRØMMESTIPENDET 2008 GÅR TIL... s:16 UNIKT DIGITALT UNIVERS FOTO: UNGDOMMEN S KULTURMØNSTRING TRØKK kultur Norsk

Detaljer

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du?

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du? NORSK BRIDGE Nr. 4 Juni/juli 2005 11. årgang Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Nord 76 E 98754 EK542 Syd KD4 K1032 EK103 103 Etter at du som Syd har åpnet i 1 grand har Vest gått

Detaljer

HELSE. 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske sykehus og etablerte fem regionale helseforetak. Helse Midt-Norge omfatter sykehus

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 Foto: Asle Strand / Vårtur i Skarvheimen i anledning Geiterygghyttas 100 års jubileum. DNT OSLO OG OMEGN DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste side 1 a ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 1 Innhold: Organiasjon og mandat... 3 En aktiv aktør og pådriver... 3 Innholdsrike år... 3 Nettverkene... 4 Skal

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

HVA ER TOLERANSE? NY MODELL FOR RELIGIONS- FORESTILT VERDIFELLESSKAP TEMA: Å LÆRE RELIGION OG TOLERANSE

HVA ER TOLERANSE? NY MODELL FOR RELIGIONS- FORESTILT VERDIFELLESSKAP TEMA: Å LÆRE RELIGION OG TOLERANSE HVA ER TOLERANSE? Kristi ånd kontra djevelens ånd MITT FUNN: UENIGHET FRAMFOR FORESTILT VERDIFELLESSKAP KRONIKK: FRA KRL TIL RLE NY MODELL FOR RELIGIONS- UNDERVISNING nr. 5/10. 76. årgang TEMA: Å LÆRE

Detaljer