Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61"

Transkript

1 INFORMASJON Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61 Kim, alle klokker klokker, ja, kim nå før dag i det dunkle. Tindre, Guds stjerner som englenes øyne kan funkle! Fred kom til jord, himmelens fred med Guds Ord. Æren er Guds i det høye! Vi går inn i advent og juletiden. Klokkene ved både Stavsjø kirke, utover hele landet og den verdensomspennende kirke kimer og ringer inn til julens fest. En fest hvor vi minnes han som kom med fred til vår verden. Selv om vi ikke alltid kan erfare den freden, er det likevel fred for og i menneskene Guds Sønn kom for å skape. Nytt kirkeår begynner ved advent. Det er både nytt og gammelt i vår menighet, og inne i bladet er mye presentert. Bildene på forsiden og på s 6 er fra Stavsjø kirke. Velsignet advent og julehøytid!

2 Leie av Kirkestua på Stavsjø 2 Menighetsblad for Nes på Hedmark Adr.: Kirkekontoret Sjurstuvegen 4C i Brumunddal REDAKSJON: Ragnfrid Granerud Toril Ø. Windsor Nina Hagen Bankgiro: Opplag: 1500 Produksjon: DMT kommunikasjon Neste nummer kommer ut 1. april. Frist for stoff er 1. mars. KIRKENS S.0.S Åpent hele døgnet. Bestilling ved henvendelse til kirkekontoret. Leiepris kr. 500,-. Leie av duker kr. 400,-. Leietakeren vasker etter seg. Kirkekontoret Tlf.: Besøksadresse: Sjurstuvegen 4c i Brumunddal Postadresse: Postboks 30, 2381 Brumunddal E-post: Hjemmeside: Åpningstider: mandag fredag Telefontider: mandag fredag Sokneprest Torbjørn Granerud Tlf.: E-post: Organist Ljubo Ivanov Tlf.: E-post: Kirketjener Jørn Westby Tlf.: E-post: Menighetspedagog Elisabeth Kofoed Kongelstad Tlf.: E-post: Menighetspedagog Kirsten Bjerkestrand Tschudi Tlf.: E-post: Renholder Gry Malin Vangen Tlf.: E-post: Daglig leder Gro Solbakk Tlf.: E-post: Kirkeverge Knut Are Hole Tlf.: E-post: Nes Menighets - råd Gunvor Røhnebæk (leder) Mobil: E-post: Valborg Alhaug Mobil: E-post: Ellen M. Robøle-Hegge Mobil: E-post: Trine Moen Mobil: E-post: Liv Grethe Hansen Mobil: E-post: Astrid Stai Mobil: E-post: Egil Askehagen Mobil: E-post: Erling Berentsen Mobil: E-post: Heidi Rosenlund Mobil: E-post: Musikkutvalg: Astrid Stai, tlf Asbjørn Feiring, tlf Anne Vold Andersen, tlf Ljubo Ivanov, tlf

3 MIN SALME Deilig er jorden er en sang jeg alltid har syntes bra om. Den har en god melodi og en god tekst. Det er spesielt teksten i den første delen av det andre verset som har truffet meg på forskjellige måter. Som barn og ungdom så virket ordene tider skal komme tider skal henrulle noe gam - melmodig og veldig selvfølgelig. Linjen med ordene: slekt skal følge slekters gang oppfattet jeg som at det alltid er noen som får barn og som så i sin tid bringer slektene videre. Da min første sønn kom til verden, ble jeg en veldig stolt far. Å bli foreldre fører med seg mye arbeid og forpliktelser, det er en travel tid som gjør at man først i ettertid ser hvor heldig man er som kan være en av dem som bringer slekten videre. Vi har et bilde der min far, min sønn og jeg går side ved side på en vei. Han som var bestefar har gått ut av tiden. Nå er det jeg som er bestefar og vi har et nytt bilde med tre generasjoner. Livet har gjort at man ser på teksten med en annen innfallsvinkel enn tidligere. Ser bedre den lange tidshorisonten som sangen innbyr til. Sangen er fortsatt noe gammelmodig, men på en god måte. Nå har også de andre versene fått en større betydning for meg. Det er så mange stridigheter rundt om i verden så setningen: Fred over jorden er et godt ønske, men ikke så lett å oppnå. Men ved å vise toleranse og bli vist toleranse, kan vi alle bidra litt i en fredelig retning. Vi går inn i en hektisk førjulstid. Butikkene er fulle av varer som vi bare MÅ HA for at det skal bli jul. Da kan det være greit å tenke over hvorfor vi feirer denne høytiden? Erling M. Berentsen Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang. Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang. Aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den, først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød. Fred over jorden, menneske fryd deg. Oss er en evig Frelser født Eldbjørg Kristiansen utfordres til neste nummer. Julehilsen fra Hamar biskop Mens Kvirinius var landshøvding i Syria Det skjedde i de dager, heter det i juleevangeliet, og slik angir Lukas den historiske rammen for Jesu fødsel. Syria og Judea var på den tiden under landshøvdingen i Syria, og over alle tronet keiseren. Akkurat da, på markene utenfor Betlehem, var det noen gjetere som voktet flokken sin. Flokken deres var antakelig sauer, selv om det står bare «flokk» i Lukas, og gjeterne voktet dem mot farene som truet i natten. Veien var lang fra dem til keiseren i Roma, og landshøvdingen i Syria var keiserens mann, ikke folkets. Ta vare på flokken din, sier Per Fugelli. «Ikke vær et ettall på jorda.». Vi trenger de flokkene vi hører til i. Særlig ser vi det i krisetider. Det er underlig, i våre dager, å lese at akkurat Syria er det landet juleevangeliet navngir. Jeg kan ikke la være å tenke på at det er jammen det samme de gjør menneskene i Syria akkurat nå; de vokter flokken sin mot farer som truer dem daglig. De kjemper for livet sitt. Og veien er lang til dem som har makt til å skape forandring. Kirkene i Syria kjemper også for flokken sin. I Hamar bispedømme jobbet vi med å få til en vennskapsavtale med den ortodokse kirken i Syria, men konfliktene som brøt ut satte samarbeidet på vent. En av de første hilsener vi fikk, med uttrykk om dyp medfølelse etter 22. juli, var fra biskop Yohanna i Syria. Midt i sitt eget, husket de på oss. I april i år ble biskopen bortført. De vet ennå ikke hva som har skjedd med ham. Ja, de verner om flokken sin kirkene i de arabiske landene nå. Vi tenker på dem og ber om fred og trygghet for alle I de dager fødte Maria barnet sitt. Ute i mørket over hyrdene og flokken strålte lyset fram, og englene sang om fred på jorden. Jeg tenker at det var en protestsang de sang. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden!!! Dette barnet skulle vise verden en annen vei. Kjærlighetens og fredens vei veien til hverandre og til Gud. I julen synger vi våre julesalmer i protest mot uretten i verden og mørket både nær oss og langt borte. Men det er ikke bare en protestsang. Det er mer. I sangen og juleevangeliet bor det ukuelig håp for mennesker til alle tider: Himmelriket er kommet nær! «Tider skal komme, tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilegrimssang» Gledelig jul! Solveig Fiske Hamar biskop 3

4 Nytt menighetsråd Vi ønsker velkommen til nytt menighetsråd. Rådet består av: Gunvor Røhnebæk Valborg Alhaug Ellen M. Robøle-Hegge Trine Moen Liv Grethe Hansen Astrid Stai Egil Askehagen Erling Berentsen Heidi Rosenlund Nina Elisabeth Krogstad Kari Petrud Egil Kristiansen leder nestleder sektretær fast medlem fast medlem fast medlem fast medlem fast medlem varamedlem varamedlem varamedlem varamedlem Dette er ei liste med navn på de som har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats i menighetsarbeidet fra i høst, og fram til høsten Noen kjenner kanskje alle de som står på denne lista, noen kjenner de fleste, og noen kjenner kanskje bare noen få. Vi rakk ikke å ta fellesbilde av rådet før menighetsbladet skulle trykkes, men vi lover å komme tilbake til det nye menighetsrådet, både i ord og bilder i neste nummer. Men litt skal dere få vite. Ny leder er Gunvor Røhnebæk,» næsningsjinte» fra vestbygda. arbeidet. Vi har med en butikkmedarbeider og en laboratoriemedarbeider med sine forskjellige erfaringsbakgrunner. Vi har også med en sjølstendig næringsdrivende, sammen med en logoped, en barnevernsutdannet og en vernepleier, representanter som alle kan hjelpe rådet til å forstå saker fra forskjellige vinkler. En flott sammensetning Vi har plukket opp noen tanker fra rådet, om temaer som de synes det er viktig å fokusere på, hva de tenker at Kirken skal være for samfunnet og det enkelte mennesket. Noen tanker dreier seg om hva Kirken kan være, for barn og unge, og sjølsagt mange voksne, i ei tid der travelheten tar større og større plass. Kan den gi den enkelte en ro som vi savner, ei tid til ettertanke. Kan den støtte oss i hverdagen gjennom åpenhet og kommunikasjon. Menighetsrådet kan være være med og tydelig vise at alle har samme verd. Etter den tanken følger naturlig den neste, vi må jobbe mot mobbing. Flotte, store og viktige tanker! Lykke til med arbeidet! Nina Hagen En hilsen fra den nye lederen Som nyvalgt leder i menighetsrådet er jeg spent på oppgaven og er ydmyk for vervet jeg har blitt valgt til. Med mange dyktige og erfarne medlemmer i rådet og i tilknytning til kirken, har jeg har tro på at vi får til et godt samarbeid i bygda vår. Utfordringer vil det være både i innholdet i kirkerommet og hvorledes vi best skal ta vare på våre tre kirkebygg og utearealene. Det skal oppleves godt å komme i kirken i alle livets faser, ei raus folkekirke er det vi i Nes menighet ønsker å representere. Det nye menighetsrådet tiltrådte 1.nov så vi trenger nok litt tid på å finne vår form. Vi tar gjerne imot innspill på saker du mener bør drøftes i menighetsrådet. Referat fra menighetsrådsmøtene kan du lese på nettsiden til og den forrige lederen takker av: Den nye lederen i Nes Menighetsråd Gunvor Røhnebøk til høyre. Nestleder Valborg Alhaug til venstre. Ellers representerer rådet begge kjønn, forskjellig alder og yrkesbakgrunn, noe som er både interessant og nyttig i et råd som skal tale alles sak, alle som har tilhørighet til kirka. I tillegg til sokneprest og kirkeverge, som er med i rådet i kraft av sin stilling, består rådet av to pensjonister, to aktive og kreative pensjonister, to med yrkestittel bonde, flotte damer med mange flotte tanker om rådsarbeidet. Vi har med ei husmor med sine viktige erfaringer, en tømrer som kan gi gode råd når et slik forum skal ta tak i de praktiske sidene av Takk for meg Det er faktisk litt vemodig når jeg nå går ut av menighetsrådet på Nes. I tiden som varamedlem, medlem og leder av menighetsrådet har jeg lært en masse. Ikke minst har jeg blitt kjent med en masse mennesker gjennom arbeidet i menighetsrådet. Vi har hatt mange saker og deltatt på mange vis, gjennom denne tiden. Og i denne sammenhengen har jeg hatt gleden av å bli bedre kjent med presten vår. Så takk til dere alle i menighetsrådet for et godt samarbeid og ikke minst for tålmodighet og humor i de mange møtene våre. Jeg er jo også glad og sikker på at det nye rådet vil jobbe aktivt med alle utfordringer i Nes sokn, enten det er gudstjenestene, menigetsbladet eller ungdomsarbeidet og kirkene våre. Hilsen Einar Ødegaard 4

5 Menighetsmøte Helgøya kirke Ca. 30 personer var til stede Sak 1: Innføring av ny salmebok i soknet. Einar Ødegaard informerte litt om den nye salmeboka. Den inneholder ca. 900 salmer, og 240 av disse er helt nye. Minimum 10 salmebøker i hver kirke skal ha stor skrift. Det var enighet om at den nye salmeboka skal anskaffes. Musikkutvalget ble utfordret på å bidra til at vi kan lære oss de nye salmene. Sak 2: Bruk av konfirmantkapper Einar Ødegaard redegjorde om bakgrunn for denne saken. På foreldre møter for konfirmanter har det blitt tatt opp om det er ønske å bruke kapper. Det har der blitt gitt klarsignal fra foreldrene om at konfirmantene kan avgjøre dette. Flertallet har da ikke ønsket å bruke kapper i 9 av de 10 siste årene. ( I 2007 ble det flertall for kapper). Bruk av kapper ble tatt opp som egen sak på møte i Menighetsrådet i august i år. Det var da flertall for å fortsette dagens ordning med ikke å bruke kapper. Bakgrunnen for at saken nå ble tatt opp på Menighetsmøtet var at 20 personer har ønsket at saken skal drøftes på et Menighetsmøte. Det som kommer fram på Menighetsmøtet er kun veiledende for Menighetsrådet. På menighetsmøtet ble det lagt frem synspunkter fra begge sider av saken, både de som er for å bruke kapper og de som mener at man ikke behøver å bruke kapper. Det ble foretatt en prøvevotering med håndsopprekning. Et flertall stemte for bruk av kapper. Margaret Lyngstad, ref. Hilsen fra gamlepresten Kjære alle nesninger! Vi er tilbake til bygda vi er blitt så glad i. Januar 1980 kom vi hit og flyttet inn i prestegården. Det var den gangen et forferdelig kaldt hus, og vannet frøs på gulvet da vi vasket på flere av rommene. Januarkulden ute og et kaldt hus møtte oss, men det kunne likevel ikke hindre at vi følte oss hjemme på Nes fra første stund, vi møtte nemlig «mykje lys og mykje varme». Både jeg, Elisabeth, Per- Sverre, Tone og Hanne opplevde at her hørte vi hjemme. Etterhvert som årene gikk ble det bare stadfestet hos oss alle sammen: Dette er hjemme! Likevel sluttet jeg som prest på Nes i januar 1999 og før det hadde jeg permisjon i nesten fire år for å tjenestegjøre på Svalbard, men for oss var det klart: Nes vil for all framtid være hjemme. Derfor kjøpte vi huset vårt i Kiseveien 671. I årene fra 1999 har det vært et samlingssted for hele familien i ferier og friperioder, men først nå som jeg er blitt pensjonist, bor vi her fast. Det var godt å være i Hamburg i årene 1999 til 2002, det var godt å være i Hattfjelldal fra 2002 til januar 2013 da jeg ble pensjonist, men også godt å være på plass her. Hvordan har det nå vært å komme tilbake til Nes på heltid. Ikke lett, for både Elisabeth og jeg har feilberegnet. Trodde at Elisabeh og Per Arne Engdal er engasjert i mye på Nes. som pensjonister skulle vi få tid til så mye, og så engasjerte vi oss både her og der: Nes Røde Kors besøkstjeneste, Nes Dia - konat, Hamarregionen Demensforening, sangkoret Brødrerøster bare for å nevne noe. I tillegg har jeg vært så heldig at jeg er satt inn i fast vikartjeneste på Nes. Det vi imidlertid burde bruke mesteparten av pensjonisttiden vår til: å være til for hver - andre, for barnebarn og øvrige familie, det har vi fått alt for lite tid til. Dette betyr at vi etter et år hjemme igjen på Nes må begynne å prioritere litt anner ledes. Hva det betyr konkret, vet vi enda ikke. Men en ting er helt klart: Vi er glad for å være nesninger igjen, jeg er glad for å være prest her igjen, riktignok i bare 20 % men det gir dagene mening og jeg opplever at det fortsatt er bruk for meg. Ny Norsk salmebok I 1985 ble den røde salmeboka gitt ut til bruk i Den norske kirke, og i 1997 kom det ut en blå tilleggs-salmebok. For noen år siden bestemte Kirkemøtet at det var på tide å utgi en ny salmebok. Og etter mye arbeid er nå den nye salmeboka ferdig og gitt ut. Det er alltid med stor forventning vår kirke tar imot en ny salmebok. Salmeboka blir på en måte ikke helt ny, for av 899 salmer er 240 nye, resten stod i de to gamle salmebøkene. Mange av salmene i den gamle salmeboka ble lite eller aldri brukt, mens andre ble i større grad brukt. Nå har man prøvd å ta vare på de som var i bruk ved å ta de videre med i den nye salmeboka. I tillegg er det da 240 nye salmer. Her har man utvidet salmebegrepet, og tatt inn salmer av nyere dato som man nok tidligere ikke ville ha kvalifisert som salmer. Her er det salmer av Bjørn Eidsvåg, Erik Bye, Carola Häggkvist og Julekveldsvisa til Alf Prøysen. I tillegg til salmeboka så er det bakerst plassert Norsk bønnebok, Kate - kisme og noen enkle liturgier. Så salmeboka er noe mer enn bare salmebok. Nes menighet skal òg ta i bruk den nye salmeboka, sammen med resten av Den norske kirke. Da må vi og våge å bruke noen av de nye salmene, ta det som en positiv utfordring å lære nye salmer, samtidig som at de gamle velkjente òg skal bli brukt. Torbjørn Granerud Det er vårt håp at vi skal få mange gode år på Nes, og det skal dere vite: Hver gang vi møter noen vi kjenner igjen, enten det er i kirken, på butikken eller andre steder, så opplever vi at det gamle vennskapet fortsatt lever. Adventstid og juletid står for døren. Vi ønsker dere en fin advents- og juletid med denne salmestrofen: Gi din gud ditt hjerte hen, gi din ringe neste! Gi din uvenn og din venn, gi dem av ditt beste! Gi til du blir tom og arm, intetn skal du miste! Gi til du blir rik og varm, rikest på det siste! Hilsen Per-Arne Engdal 5

6 DET SKJER Første søndag i advent: Min kirkebok, fire-åringer 1.ste søndag i advent er det barnegudstjeneste i Nes kirke. Her er alle i Nes sokn som fyller fire år i 2013 spesielt velkomne for å motta Min kirkebok. Grunnen til at det kalles barnegudstjeneste, er at det er barna som står i sentrum, men gudstjenesten er for alle! Hvis det er noen fire-åringer i Nes sokn som ikke får innbydelse så er det likevel bare å møte opp. Dette gjelder også fire-åringer som ikke er døpt, og som likevel ønsker å få boka. Nes barne og ungdomskor deltar med sang. Etter gudstjenesten er det servering i kirken. Fireåringene inviteres også samtidig til en egen samling. Lysmesser Det er lysmesser i Helgøya og Stavsjø kirke 3. søndag i advent, henholdsvis kl og På Helgøya deltar blåsegruppe og mange av Helgøya`s konfirmanter, og på Stavsjø deltar skolekorpset, speidere og noen konfirmanter. Disse lysmessene er fine å være med på, for de tar oss litt bort fra travelheten og fyller adventstiden med forventning. Velkommen til lysmesse! Vi synger jula inn 4. søndag i advent, kl , synger vi jula inn i Nes kirke. Her deltar bygdas kor og musikk- krefter. Dette er en flott sang- og musikkopplevelse å få med seg rett før jul. Minnegudstjeneste Også dette året er det mennesker som har gått bort, og det er mange som sitter igjen med sorg og savn. Sorgen er ofte tung å bære, også om man har mange rundt seg som er til god trøst og hjelp når døden har tatt bort en som stod en nær. På nyttårsaften er det minnegudstjeneste for Nes sokn. Her blir de som har mistet èn av sine det siste året spesielt innbudt (det blir sendt ut et brev til den som er registrert som nærmeste pårørende. Den som mottar brevet må selv gi beskjed til andre som eventuelt ønsker være med). Navnene på de døde blir her lest opp, og det blir tent et lys for hvert navn. Dette gjør vi både for å minnes, for å takke, og for å se fremover. Gudstjenesten er ikke bare for de som har mistet en i løpet av året, men for alle som på ulike måter føler sorg og savn. Gudstjenesten er for alle. Asbjørn Feiring deltar med flygelhorn. Velkommen til minnegudstjeneste nyttårsaften i Helgøya kirke kl års konfirmanter 2013 Årets markering av 50-årskonfirmantene var i år lagt til høsttakkegudstjenesten i Helgøya kirke 29. september.. Kirken var vakkert pyntet med høstens grøde, og Nes Sangforening deltok med sang. Neste års konfirmanter ble ønsket velkommen og overrakte en rød rose til hver av de årskonfirmantene. Sokneprest Torbjørn Granerud holdt preken. Etter gudstjenesten fortsatte 50- årskonfirmantene og Torbjørn Granerud til Bjørkvang hvor Mr. Li vartet opp med asiatisk mat som smakte fortreffelig. Praten gikk uavbrutt, og det var 50 års erfaring og opplevelser som ble meddelt hverandre. Man skulle ikke tro at mange ikke hadde hatt kontakt på 50 år. Det var en meget hyggelig markering. Takk! Takk til alle som brukte giroen i forrige menighetsblad, og ga en gave til Trosopplæringsarbeidet i Nes. (Det har så langt kommet inn kr ,- som kommer godt med i arbeidet vårt!) Trosopplæringsutvalget Velkommen til julens gudstjenester i Nes, Stavsjø og Helgøya kirker! 6

7 Menighetens misjonsdag Alle menigheter i Den norske kirke skal ha et misjonsprosjekt. Vi skal som kirke løfte blikket utover våre egne grenser og ta del i det ansvaret Jesus gav oss med å formidle det gode budskap i ord og gjerning. Det finns mange måter å ha et misjonsprosjekt på. Mange menig - heter velger å inngå en avtale med et misjonsselskap om å støtte økonomisk et prosjekt som de allerede har i et land. Nes menighet har i mange år hatt Sjømannsmisjonen Besøk av Hanne Engdal Hanne den ene dattera til gamlepresten besøkte Nes og Helgøya en avtale med Det Norske misjonsselskap (NMS) om å støtte et prosjekt de har i Ubon i Thailand. Prosjektet har som formål å støtte ungdom som ønsker å gå videre på skole for å skaffe seg en utdannelse. Mange ungdommer må avslutte skolegangen sin for å arbeide for å livnære familien sin. Hvis disse ungdommene kan få litt økonomisk støtte så kan det hjelpe dem til å ta utdannelsen sin. Sjømannsmisjon i oktober. Hanne har jobbet mange år i Sjømannsmisjonens tjeneste. Hun har vært både i London og ved flere kirker i USA. Nå er Hanne diakon på Lillehammer etter flere år i Mo i Rana. Det var mange artige og alvorlige historier Hanne kunne fortelle de som var møtt fram på Sund denne ettermiddagen. Sjømannsmisjonen Norsk kirke i utlandet har en viktig funksjon for nordmenn i utlandet selv om det er langt færre FRA SLEKT TIL SLEKT Nikolai Sandbakken Lars Baardseth Bakke Nes menighet har forpliktet seg på å ha en «Menighetens misjonsdaggudstjeneste» hvor dette prosjektet blir løftet frem, og å gi to ofringer i året til prosjektet. Vår misjonsdag-gudstjeneste har vi valgt å legge til den første ordinære gudstjenesten etter nyttår. I 2014 er gudstjenesten i Nes kirke den 12. januar. NMS har som oftest deltatt på denne gudstjenesten, og Arnfinn Bjørgen kommer og deltar både med preken og informasjon. Nordbygda misjonsforening serverer med kirkekaffe. sjømenn nå enn tidligere. Menighetsbladet kommer tilbake med en lengre artikkel i et senere nummer. Brumunddal Linea Tangen Sørli Nes Nora Høiby Bredesen Andreas Pedersen Duenger Mina Amalie Bakken Langgård Marie Simensen Plassen Axel Løvland Frydenberg Runa Sandaker Stavsjø Trine-Viktoria Fykop Eira Borchgrevink Monsbakken Helgøya Marte Vold Slotnæs Anders Vangen Lily Leona Wiik-Støen Nes Maren Vollum og Jørgen Duenger Else Marie Huuse og Øystein Røneid Nes Sigrid Aas Gunhild Mølstad Jørgen Johan Aarvold Einar Dybvig Nils Asbjørn Guåker Eva Baklien Stavsjø Bjarne Ihle Nilla Andersen John Johnsen Mons Jørgen Bredvold. Helgøya Einar Arthur Skavhaug Erling Sandbæk 7

8 Utdeling av kirkebok til 4 åringer 4 åringer i Nes menighet inviteres til samling torsdag 28. november kl i Nes kirke og til barnegudstjenesten søndag 1. desember kl , hvor «Min kirkebok 4» deles ut. «Fra Betlehem til Marte Svennerud» Et julespill skrevet av Trond Klaape. Dette er en koselig førjulsforestilling i Nes kirke tirsdag 10. desember kl , hvor alle er velkomne. 7 og 8 åringer får invitasjon i posten om å bli med på øvelse mandag 9. desember kl Filmkveld med Kirke - rottene i Stavsjø kirke Torsdag 30. januar inviteres barn i alderen 5 og 6 år til filmkveld om kirkerottene Vesle og Fredo. Vi møter Vesle og Fredo som jobber på sirkus og bor i en kirke. Selv om vi inviterer to aldersgrupper spesielt, er hele familien velkommen til Stavsjø kirke kl Krølletreff i Nes kirke På Krølletreff møter dere Krølle, sauen som gikk seg vill og ble funnet igjen. Gjennom sang, dramatisering, Våre annonsører er: Skafferiet Braastad epler Gårdsbutikk hver lørdag Produksjon av eplemost og utleie av produksjonslokaler R.G.V. Tingnesv 761 Nes Rør fortelling og lek tas barna med inn i historien. Velkommen til Nes kirke søndag 2. februar kl Barn i alderen 1 3 år får invitasjon i posten. Kirkerotteteater Dette er en teaterforestilling med skuespillere fra Teateret Innlandet og er et fellesarrangement for flere menigheter i Ringsaker. I teaterstykket møter vi kirkerottene Vesle og Fredo. Forestillingen er spesielt tilrettelagt for aldersgruppen 5 6 år, som vil få invitasjon i posten, men hele familien er velkommen. Teaterstykket vises i Brumunddal kirke lørdag 1. mars. 3-åringer og 6-åringer Denne barnegudstjenesten er flyttet til høsten. Nest år blir det 31. august i Helgøya kirke. Invitasjon til alle aktuelle barn blir sendt ut i forkant. Adventsfest for ungdom 13. desember inviterer vi igjen til adventsfest for ungdom i Brumunddal kirkestue. Arrangementet er for ungdom år og vi serverer deilig mat, drar i gang allsang, konkurranser og selskapsleker og sørger for god førjulsstemning. Kvelden avsluttes i Ifor Williams Norge Helgøya Bie Nerlien Gard Nes Fysioterapi Nes Bilverksted Trimrommet Brumund dal kirke før vi ønsker hverandre en riktig god jul! Alle gjestene får med seg en julegave hjem. Plan for våren februar: Filmkveld med tema UKJENT i Brumunddal kirkestue 16. mars: Ungdomsgudstjeneste i Ringsaker kirke 4. mai: Ringsaker MenighetsMesterskap på Skurven, Helgøya Her kan dere gå sammen og stille lag som konkurrerer mot lag fra hele Ringsaker i forskjellige øvelser. I fjor hadde vi en variant av melkespannkasting og kastet juletre, bildekk, støv - suger og diverse annet. Det var også forskjellige leker i blinde, quiz og mye annet. Og det blir selvfølgelig grilling og sang rundt bålet mens vi ser solen gå ned over Mjøsa juni: TT14 på Gjøvik TT står for Tenåringstreff og er Norges KFUK-KFUMs største ungdomsfestival. Festivalen samler rundt åringer fra hele landet til fem uforglemmelige dager. TT byr på spektakulære sceneshow, kristen forkynnelse og fellesskap, en mengde spennende aktiviteter og seminarer, globalt engasjement og mye mer! Meld deg på innen 1. mars via For alle samlinger for ungdom er det best å følge med på Brumunddal Begravelsesbyrå AS Stavsjø Blomster forretning Helgøya Tre Skreddersydde innredninger - Listverk Nes Vask 8

9 Hei hei! Fint at du har fønni fram Speiderspalten. Vi tar en titt på noe av virksomheten fram til jul. Nye småspeidere. Gruppa hadde infomøte for nye småspeidere på Speiderheimen onsdag 4. september. Ni nye har kommet til. Fint å se at det gror i speidergruppa. Flinke og aktive ledere som har godt lag med barn og ungdom betyr mye. På Skurven var det stor aktivitet i september. Fra fredag 6. til søndag 8. september var det småspeiderleir her med 20 deltagere. Samme helg, fra lørdag til søndag, var det oppstarttur for alle, med overnatting i helt enkle gapahuker. Da kom det bort i mot 20 tel. Møteaktiviteten går jevnt hele tida, med møter for småspeidere / speidere. Roverlaget styrer seg sjøl, og gir gjerne en hjelpende hånd når behovet er der. Ved troppsmøtene kan alle være med. Høsthaiken startet fra Jølstad i kveldingen fredag 18. oktober med 23 påmeldte, fordelt på fem patruljer. Velfylte ryggsekker med nødvendig utstyr. Pressenning, pluss tau for å sette opp enkle gapahuker til overnatting. Været var fint, stille med to plussgrader ved start. Temperaturen sank litt i løpet av natta, til tre fire minus. Mye skulle gjennomføres på turen til Solbergåsen, med 19 poster underveis. Mange ulike temaer. For å nevne noen: førstehjelp, nærmiljø, vann-forbruk, lokalkunnskap, observere m.m. Overnattingen var lagt til grustaket mellom Bratberg og Lille-Bratberg, i enkle gapahuker. Etter å ha gått runden, og kommet tilbake til Jølstad, lød siste oppgave: Lag varm lunsj på primus. Det hele hadde gått fint. Et flott innslag i speiderarbeidet, med fornøyde deltagere. Høstmanøveren 2013 gikk i Sendstadmarka mandag kveld 28. oktober, i fint høstvær vindstille og opphold. 80 små og store speidere og foreldre møtte opp til dyst. Vi prøvde et annet opplegg denne gangen. Åtte bemannede poster plassert langs løypa i skogen. De frammøtte dannet åtte patruljer / lag. Postmannskapene tok med seg en patrulje til sin post. Så ringte startbjella og det hele var i gang. Etter 10 minutter ringte bjella på nytt og alle patruljene måtte da gå til neste post. Slik fortsatte det til alle hadde vært innom alle postene. Av oppgavene kan nevnes: kompassretninger, fiskearter i Mjøsa, kimspill, dyr som lever i skogen, bedømme omkrets trestammer, følekim ( poser med gjenstander oppi), fra hvilken tresort kommer løvbladene? Elgokse med 21 tagger.. Utenom sjølve oppgaven på posten ble det også lagt vekt på opptreden, høflighet og samarbeid. Etter løypa var gjennomført ventet pølsegrilling på bål, saft, kaffe og kringle ved gapahuken. En glad og munter gjeng av speidere og foreldre fikk seg en godbit i livet. Herfra sender vi en stor takk til grunneier! Men det skjedde også en høytidelig overrekkelse under samværet. Gruppeleder Øystein Gonsholt overrakte Speiderforbundets æresskriv m. diplom for lang og tro tjeneste til: Astri Wilberg, Sidsel Sendstad, Vidar Knutsen og Ole Haugom. Gutta har vært medlem siden , med jintene hakk i hel. Spalteskriveren gratulerer og takker dem for flott innsats! Lysmesse i Ringsaker kirke onsdag 4. desember kl for alle m. foreldre og søsken. Husk speiderskjorte og skjerf. Kirkekaffe. Grøtfesten, for alle m. foreldre og søsken, finner sted på Jølstad Grendehus onsdag 11. desember kl Her får speiderne en liten oppgave å løse før grøten serveres. Kommer det en utkledd person på besøk, og hvem kan det være? Lysmesse i Stavsjø kirke søndag 15. desember kl sammen med Nes skolekorps. Speideren møter senest kl For alle m. foreldre og søsken. Husk speiderskjorte og skjerf. Kirkekaffe. Juleverksted på Grendehuset lørdag kl For alle. Siste samling før jul. Husk innesko. Med det ønsker vi leserne God Jul, og Godt Nytt År!! Speiderhilsen Oddvar. HEMATT TÆL JUL Nes Friteater arrangerer også i år forestillingen "Hematt tæl jul" i Nes Kirke. Vi har tradisjon for å ha denne forestillingen den 22.desember, men i år kolliderer det med et annet tradisjonsrikt arrangement, "Vi synger og spiller jula inn." Dermed flytter vi vårt arrangement til 21.desember. Men vi håper at folk likevel finner oss! Vi gleder oss til å dele denne førjulstimen med dere, en time med musikk, sang og tekster med forskjellig tema. Ta med en venn og kom til en stemningsfull time i fine Nes Kirke! VELKOMMEN Lørdag 21. desember, kl

10 Nes Røde kors Omsorg orienterer Røde kors uka 2013 er over og vi vil få takke alle snille givere for gaver til Katta i sekken, og ikke minst alle som med et smil kjøpte Katter. Uten dere hadde det ikke blitt noen penger i kassa. I år ble sluttsummen ca kr netto. Dette er en viktig inntektskilde Røde kors Omsorg, og pengene brukes til hygge og glede for mange eldre på bygda. Kaffe og kaker på eldresenteret Besøksvenner serverer hver måned bløtkaker og kringler på Nes Bo og aktivitetssenter. Hyggelig tiltak både for frivillige og de eldre på senteret. Tur for eldre Også i sommer arrangerte Nes Røde kors Omsorg tur for eldre. Denne gang gikk turen til Sigdal og Eggedal. Torbjørg og Lars var fine guider på turen og fortalte om stedene vi kjørte gjennom. Vi besøkte Theodor Kittelsens hjem i Sigdal, «Laulia», og «Hagan», Velkommen til Juletrefest på Bjørkvang 6. juledag (30. des.) kl Både barn og voksne ønskes velkommen. Helgøens Vel og Nes og Helgøya Bygdekvinnelag er arrangør som var Christian Skredsvig sitt hjem i Eggedal og vi fikk fin omvisning på disse museene. Det var 50 fornøyde deltakere på turen. Tirsdagstreffen På Tirsdagstreffen på Midttun serverer vi hver uke kaffe og vafler til en hyggelig prat og litt underholdning. Vi synger sammen og mange har glede av å delta i spørreleker. Noen ganger har vi sittegymnastikk eller sittedans. Da får vi rørt på stive muskler og vi må bruke hodet litt. Vi har godt besøk på disse tirsdagene men vi har plass til flere. Stikk gjerne innom dere som har lyst til det. Det hører også med at vi hjelper til med transport for de som trenger dette tilbudet. Butikkjøring Kåre Dæhlin kjører handlelystne damer fra Omsorgsboligene ved Sund til butikken hver torsdag formiddag. Dette er et tilbud mange setter stor pris på. Småjobbsentralen Vi må heller ikke glemme gutta i småjobbsentralen. I sommerhalvåret gir Røde Kors tilbud til eldre og funksjonshemmede som ikke kan klare med hagen sin selv. Hovedsakelig er det gressklipping, men vi kan også tilby beskjæring av hekker og busker samt bortkjøring av hageavfall. det er flere på bygda som ønsker besøk av en besøksvenn. Nytt tiltak i Gå på tur I våres kom det et forslag fra en av våre frivillige om å danne en gågruppe som kunne ta med beboere fra Nes bo- og aktivitetssenter på kortere spaserturer i nærområdet. Siden midten av mai har tre frivillige møtt opp hver mandag ettermiddag for å ta med de som ønsker å være med på en liten rundtur ned til Tingnes og tilbake. Nede ved brua har det gjerne vanket en hvil med litt forfriskninger. Antall deltakere er vanligvis opp til fem personer. Dårlig vær er ingen hindring, det blir fin tur selv om det regner litt. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne og har inntrykk av at dette er et kjærkomment avbrekk i de daglige rutiner. Røde Kors Omsorg ønsker flere frivillige, så ta gjerne kontakt med oss. Hilsen fra oss i Omsorg Kåre Kontaktpersoner: Kåre Bergan, tlf Ragnhild Kise, tlf Småjobbsentralen: Knut Monsbakken, tlf Solveig Slettahjell, kjent norsk sanger med sterke røtter til kirken, kommer til Nes kirke lørdag 8. mars. Vi anbefaler konserten som er kl Bygdekvinnelaget er arrangør i samarbeid med Menigheten. Se dagspresse for nærmere info. Besøkstjeneste Røde Kors har også noen besøksvenner som kommer på regelmessige besøk i institusjoner og i hjemmene. Besøksvennen skal være en sam talepartner, støttespiller eller tur - venn for en person som ønsker besøk. Vi vil gjerne høre om Vi tilbyr overnatting; 46 senger fordelt på 25 rom, 21 bad. Tlf.: Overnatting ved barnedåp, konfirmasjon, bryllup. Koldtbord på bestilling. Ring Kontaktpersoner i Menigheten: KRIK: Torbjørn Granerud Nes Diakonat: Gunvor Røhnebæk Nordbygda Misjonsforening: Sidsel Sendstad Nes Sjømannsmisjonsforening: Berit Mølstad Helgøya Sjømannsmisjonsforening: Eva Mc Kenna

11 Kulturkalenderen DATO UKEDAG TEMA ARRANGØR HVOR KLOKKESLETT MERKNAD Torsdag Samling for 4 åringer Nes menighet Nes kirke åringene får invitasjon i posten Fredag Bygdekinoen Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, Kinosalen og «Jul i Flåklypa» og «Hunger Games» Fredag Lutefisk- og rakfiskaften Tingnes Spiseri Tingnes Spiseri Lørdag KRIK Menigheten Neshallen For 4. til 10. trinn Lørdag Lutefisk- og rakfiskaften Tingnes Spiseri Tingnes Spiseri Søndag Barnegudstjeneste m/utdeling av 4 års bok Nes menighet Nes kirke Søndag Adventskonsert Nes Musikkforening og Nes kirke søndag i advent Nes Sangforening Mandag Vevstua åpen Nes Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Ung husflid Nes Husflidslag Hvams Brænderi Onsdag Julemøte Bygdekvinnelaget Tingnes Spiseri Foredrag ost og akevitt v/al Mellbye. Bøker v/ Monica Westvold fra biblioteket. Påmeld. kr 75, Torsdag Strikkekafe Nes Husflidslag Kantina, Nes-Bo Lørdag Julekoldtbord Tingnes Spiseri Tingnes Spiseri Lucky Numbers spiller Søndag Familiejulebord Tingnes Spiseri Tingnes Spiseri Mandag Vevstua åpen Nes Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Julespill: «Fra Betlehem til Nes menighet Nes kirke og 8 åringene får Marte Svennerud» invitasjon i posten Onsdag Babysang Nes menighet Nes Kirke Ta med matpakke Onsdag Juleavslutning Nes Husflidslag Hvams Brænderi Fredag Adventfest for ungdom Menighetene i Ringsaker Brumunddal kirkestue Fredag Bygdekinoen Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, Kinosalen og Lørdag «Hemmat til jul» Nes Friteater Nes kirke Søndag «Vi synger og spiller jula inn» Nes kirke Tirsdag Julaften Onsdag 1.Juledag Torsdag 2.Juledag Fredag Fyrverkerishow Nes Innkjøpslag Velstranda Tingnes Mandag Juletrefest Helgøen Vel og Bygdekv.laget Bjørkvang Tirsdag Minnegudstjeneste Menigheten Helgøya kirke Nyttårsaften Mandag Vevstua åpner Åpen hver mandag Nes Husflidslag Hvams Brænderi Onsdag UFO/Aktivitetskveld Nes Husflidslag Hvams Brænderi Mandag Vevstua åpen og Strikkekafè Nes Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Ung husflid Hver tirsdag Nes Husflidslag Hvams Brænderi Torsdag Strikkekafè Annenhver torsdag Nes Husflidslag Nes-Bo, kantina Mandag Vevstua åpen og Strikkekafè Nes Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Ung husflid Nes Husflidslag Nes-Bo, kantina Onsdag Møte om Tine som konsern, omvisning Bygdekvinnealget Tine, Brumunddal Kr 50,- / 100,- inkl servering Onsdag Årsmøte Nes Husflidslag Hvams Brænderi Torsdag Sykurs?? Nes Husflidslag Hvams Brænderi Lørdag KRIK Nes menighet Neshallen Torsdag Filmkveld med kirkerottene Nes menighet Stavsjø kirke og 6 åringene får invitasjon i posten Torsdag Sykurs?? Nes Husflidslag Nes-Bo, kantina Søndag Krølletrefff Nes menighet Nes kirke åringene får invitasjon i posten Onsdag Kontstrikk Nes Husflidslag Hvams Brænderi Torsdag Sykurs?? Nes Husflidslag Hvams Brænderi Lørdag KRIK Nes menighet Neshallen Onsdag UFO/Kontstrikk forts. Nes Husflidslag Hvams Brænderi Mandag Vevstua åpen og Strikkekafè Nes Husflidslag Hvams Brænderi Bygdekvinnelaget arrangerer et temamøte med Tina Shagufta Kornmo, leder LIM, Foreningen Likestilling, ordfører Anita Ihle Steen- Integrering og kulturforståelse samfunnets og familiens fremvekst og rekruttering strategi for å forebygge terrorisme. En tirsdag eller onsdag i februar. Følg med i dagspressen med mer Lørdag Kirkerotteteater Ringsaker prosti Brumunddal kirke 5 og 6 åringene får invitasjon i posten Onsdag UFO/Aktivitetskveld Nes Husflidslag Hvams Brænderi Fredag Kvinnenes internasj bønnedag Menigheten Nes kirke Lørdag KRIK Nes menighet Neshallen Lørdag Kvinne-cafe Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Tingnes Spiseri Cafe i forkant av konserten Lørdag Konsert: Solveig Slettahjell Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Nes Kirke Lørdag Krafttak mot kreft Bygdekvinnelaget Innsamling utenfor bygdas butikker Fra kl Onsdag Tæger m/kari Glestad Nes Husflidslag Hvams Brænderi Fredag KRIK-tur til Mesnali Menigheten Tur m overnatting Påmelding Lørdag KRIK-tur til Mesnali Menigheten Tur m overnatting Påmelding Søndag Konsert: Kaja Huuse og Nes barne og ungdomskor Nes barne- og ungdomskor Tingnes Kulturhus, Teatersalen Mandag Vevstua åpen og Strikkekafè Nes Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Rotgrønnsaker fra hage til bord Britt Kåsin og Stig Furuseth Bygdekvinnelaget Tingnes Kr 50,- / 100, Onsdag Påskepynt Nes Husflidslag Hvams Brænderi Lørdag KRIK Nes menighet Neshallen Tirsdag Påskevandring Nes menighet Nes kirke og 9 åringene får invitasjon i posten Kulturkalenderen er nå også å finne på 11

12 Postreklame standard VELKOMMEN TIL KIRKE Dato Kl. Kirke Dag Gudstjeneste Merknader :00 Nes kirke 1. søndag i adventstiden Barnegudstjeneste Utdeling av Min kirkebok, kirkekaffe Granerud Matt. 21, 1-11 Nes barne- og ungd.kor - sang :00 Ingen gudstj. 2. søndag i adventstiden Joh. 14, :00 Helgøya kirke 3. søndag i adventstiden Lysmesse Konfirmanter og blåsegruppe Engdal Matt. 11, :00 Stavsjø kirke 3. søndag i adventstiden Lysmesse Speidere og Nes skolekorps Engdal Matt. 11, :00 Nes kirke 4. søndag i adventstiden Vi synger jula inn Kor og korps m.fl. Luk. 1, :30 Helgøya kirke Julaften Gudstjeneste Blåsegruppe deltar Granerud Luk. 2, :45 Stavsjø kirke Julaften Gudstjeneste Thorolf Helgebye - trompet Granerud Luk. 2, :00 Nes kirke Julaften Gudstjeneste Lars Hulleberg - kornett Granerud Luk. 2, :00 Helgøya kirke Juledag Høytidsgudstjeneste Paul Granerud - baryton Granerud Joh. 1, :00 Stavsjø kirke 2. juledag Gudstjeneste Vanja og Malin B. Hoelstad - sang Granerud Matt. 2, med nattverd :00 Ingen gudstj. Romjulssøndag Matt. 2, :00 Helgøya kirke Nyttårsaften Minnegudstjeneste Asbjørn Feiring - flygelhorn Granerud Luk. 13, :00 Stavsjø kirke Nyttårsdag Gudstjeneste 2014 Granerud Luk. 2, :00 Ingen gudstj. Kristi åpenbaringsdag Matt. 2, :00 Nes kirke 2. s. i åpenbaringstiden Gudstjeneste Menighetens misjonsdag Granerud Matt. 13, med nattverd Arnfinn Bjørgen, NMS, deltar Nordbygda misj.for. - kirkekaffe :00 Stavsjø kirke 3. s. i åpenbaringstiden Gudstjeneste Klubb 35 - musikk Granerud Joh. 2, 1-11 med nattverd :00 Helgøya kirke 4. s. i åpenbaringstiden Gudstjeneste Granlien ev.senter - sang Engdal Luk. 18, med nattverd :00 Ingen gudstj. 5. s. i åpenbaringstiden Mark 2, :00 Nes kirke 6. s. i åpenbaringstiden Gudstjeneste Granerud Joh. 6, med nattverd :00 Stavsjø kirke Såmannssøndag Gudstjeneste Engdal Luk. 8, 4-15 med nattverd :00 Nes kirke Kristi forklarelsesdag Gudstjeneste Grunnlovsmarkering, Nes kirke Granerud Matt 17, :00 Ingen gudstj. Fastelavnssøndag Joh. 17, :00 Helgøya kirke 1. søndag i fastetiden Gudstjeneste Menighetens årsmøte Granerud Matt. 4, 1-11 med nattverd :00 Stavsjø kirke 2. søndag i fastetiden Gudstjeneste Engdal Matt. 15, med nattverd :00 Veldre kirke. Maria Budskapsdag Gudstjeneste Fellesgudstjeneste i Veldre kirke Luk. 1, med nattverd :00 Helgøya kirke 3. søndag i fastetiden Gudstjeneste Granerud Luk. 11, med nattverd :00 Nes kirke 4. søndag i fastetiden Gudstjeneste Granerud Joh. 11, med nattverd :00 Stavsjø kirke Palmesøndag Gudstjeneste Engdal Joh. 12,

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer

Vi ønsker alle en god faste. og velsignet påskehøytid.

Vi ønsker alle en god faste. og velsignet påskehøytid. INFORMASJON Menighetsblad Påsken 2012 Årgang 60 Vi ønsker alle en god faste og velsignet påskehøytid. Kenya-tur Som det stod i forrige nummer av menighetsbladet og lokalaviser, har to av konfirmantene

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

50-års-konfirmanter. Nr. 4. 58. årg.

50-års-konfirmanter. Nr. 4. 58. årg. Nr. 4 2014 58. årg. I krubba låg ein liten gutt så fresk og rein og go, og mor hans dreiv og stelte n og far hass sto og lo, og gjetergutta deromkring dom kute tel og frå og bar med seg små lam-onger som

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram.

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram. KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA Kirkeblad for Kragerø, NR. 1 APRIL Skåtøy 2009og Levangsheia Nr. 4 desember 2010 HVA SKJER I PÅSKEN? side 13 kirkens juleprogram side side 162-3 jafar 17 år

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73.

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73. Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2013 NR. 4 73. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Joh. 1,5 Foto: Kjersti Skarvang

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 24. årgang november/desember 2010 Da de så stjernen... AV BISKOP HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN KORET I SØNDRE ENNINGDAL

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner God jul! Nyttårskonsert med Nadja og Ljuba SE SIDE 17 Ord til deg: Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Johannes

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer