Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61"

Transkript

1 INFORMASJON Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61 Kim, alle klokker klokker, ja, kim nå før dag i det dunkle. Tindre, Guds stjerner som englenes øyne kan funkle! Fred kom til jord, himmelens fred med Guds Ord. Æren er Guds i det høye! Vi går inn i advent og juletiden. Klokkene ved både Stavsjø kirke, utover hele landet og den verdensomspennende kirke kimer og ringer inn til julens fest. En fest hvor vi minnes han som kom med fred til vår verden. Selv om vi ikke alltid kan erfare den freden, er det likevel fred for og i menneskene Guds Sønn kom for å skape. Nytt kirkeår begynner ved advent. Det er både nytt og gammelt i vår menighet, og inne i bladet er mye presentert. Bildene på forsiden og på s 6 er fra Stavsjø kirke. Velsignet advent og julehøytid!

2 Leie av Kirkestua på Stavsjø 2 Menighetsblad for Nes på Hedmark Adr.: Kirkekontoret Sjurstuvegen 4C i Brumunddal REDAKSJON: Ragnfrid Granerud Toril Ø. Windsor Nina Hagen Bankgiro: Opplag: 1500 Produksjon: DMT kommunikasjon Neste nummer kommer ut 1. april. Frist for stoff er 1. mars. KIRKENS S.0.S Åpent hele døgnet. Bestilling ved henvendelse til kirkekontoret. Leiepris kr. 500,-. Leie av duker kr. 400,-. Leietakeren vasker etter seg. Kirkekontoret Tlf.: Besøksadresse: Sjurstuvegen 4c i Brumunddal Postadresse: Postboks 30, 2381 Brumunddal E-post: Hjemmeside: Åpningstider: mandag fredag Telefontider: mandag fredag Sokneprest Torbjørn Granerud Tlf.: E-post: Organist Ljubo Ivanov Tlf.: E-post: Kirketjener Jørn Westby Tlf.: E-post: Menighetspedagog Elisabeth Kofoed Kongelstad Tlf.: E-post: Menighetspedagog Kirsten Bjerkestrand Tschudi Tlf.: E-post: Renholder Gry Malin Vangen Tlf.: E-post: Daglig leder Gro Solbakk Tlf.: E-post: Kirkeverge Knut Are Hole Tlf.: E-post: Nes Menighets - råd Gunvor Røhnebæk (leder) Mobil: E-post: Valborg Alhaug Mobil: E-post: Ellen M. Robøle-Hegge Mobil: E-post: Trine Moen Mobil: E-post: Liv Grethe Hansen Mobil: E-post: Astrid Stai Mobil: E-post: Egil Askehagen Mobil: E-post: Erling Berentsen Mobil: E-post: Heidi Rosenlund Mobil: E-post: Musikkutvalg: Astrid Stai, tlf Asbjørn Feiring, tlf Anne Vold Andersen, tlf Ljubo Ivanov, tlf

3 MIN SALME Deilig er jorden er en sang jeg alltid har syntes bra om. Den har en god melodi og en god tekst. Det er spesielt teksten i den første delen av det andre verset som har truffet meg på forskjellige måter. Som barn og ungdom så virket ordene tider skal komme tider skal henrulle noe gam - melmodig og veldig selvfølgelig. Linjen med ordene: slekt skal følge slekters gang oppfattet jeg som at det alltid er noen som får barn og som så i sin tid bringer slektene videre. Da min første sønn kom til verden, ble jeg en veldig stolt far. Å bli foreldre fører med seg mye arbeid og forpliktelser, det er en travel tid som gjør at man først i ettertid ser hvor heldig man er som kan være en av dem som bringer slekten videre. Vi har et bilde der min far, min sønn og jeg går side ved side på en vei. Han som var bestefar har gått ut av tiden. Nå er det jeg som er bestefar og vi har et nytt bilde med tre generasjoner. Livet har gjort at man ser på teksten med en annen innfallsvinkel enn tidligere. Ser bedre den lange tidshorisonten som sangen innbyr til. Sangen er fortsatt noe gammelmodig, men på en god måte. Nå har også de andre versene fått en større betydning for meg. Det er så mange stridigheter rundt om i verden så setningen: Fred over jorden er et godt ønske, men ikke så lett å oppnå. Men ved å vise toleranse og bli vist toleranse, kan vi alle bidra litt i en fredelig retning. Vi går inn i en hektisk førjulstid. Butikkene er fulle av varer som vi bare MÅ HA for at det skal bli jul. Da kan det være greit å tenke over hvorfor vi feirer denne høytiden? Erling M. Berentsen Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang. Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang. Aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den, først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød. Fred over jorden, menneske fryd deg. Oss er en evig Frelser født Eldbjørg Kristiansen utfordres til neste nummer. Julehilsen fra Hamar biskop Mens Kvirinius var landshøvding i Syria Det skjedde i de dager, heter det i juleevangeliet, og slik angir Lukas den historiske rammen for Jesu fødsel. Syria og Judea var på den tiden under landshøvdingen i Syria, og over alle tronet keiseren. Akkurat da, på markene utenfor Betlehem, var det noen gjetere som voktet flokken sin. Flokken deres var antakelig sauer, selv om det står bare «flokk» i Lukas, og gjeterne voktet dem mot farene som truet i natten. Veien var lang fra dem til keiseren i Roma, og landshøvdingen i Syria var keiserens mann, ikke folkets. Ta vare på flokken din, sier Per Fugelli. «Ikke vær et ettall på jorda.». Vi trenger de flokkene vi hører til i. Særlig ser vi det i krisetider. Det er underlig, i våre dager, å lese at akkurat Syria er det landet juleevangeliet navngir. Jeg kan ikke la være å tenke på at det er jammen det samme de gjør menneskene i Syria akkurat nå; de vokter flokken sin mot farer som truer dem daglig. De kjemper for livet sitt. Og veien er lang til dem som har makt til å skape forandring. Kirkene i Syria kjemper også for flokken sin. I Hamar bispedømme jobbet vi med å få til en vennskapsavtale med den ortodokse kirken i Syria, men konfliktene som brøt ut satte samarbeidet på vent. En av de første hilsener vi fikk, med uttrykk om dyp medfølelse etter 22. juli, var fra biskop Yohanna i Syria. Midt i sitt eget, husket de på oss. I april i år ble biskopen bortført. De vet ennå ikke hva som har skjedd med ham. Ja, de verner om flokken sin kirkene i de arabiske landene nå. Vi tenker på dem og ber om fred og trygghet for alle I de dager fødte Maria barnet sitt. Ute i mørket over hyrdene og flokken strålte lyset fram, og englene sang om fred på jorden. Jeg tenker at det var en protestsang de sang. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden!!! Dette barnet skulle vise verden en annen vei. Kjærlighetens og fredens vei veien til hverandre og til Gud. I julen synger vi våre julesalmer i protest mot uretten i verden og mørket både nær oss og langt borte. Men det er ikke bare en protestsang. Det er mer. I sangen og juleevangeliet bor det ukuelig håp for mennesker til alle tider: Himmelriket er kommet nær! «Tider skal komme, tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilegrimssang» Gledelig jul! Solveig Fiske Hamar biskop 3

4 Nytt menighetsråd Vi ønsker velkommen til nytt menighetsråd. Rådet består av: Gunvor Røhnebæk Valborg Alhaug Ellen M. Robøle-Hegge Trine Moen Liv Grethe Hansen Astrid Stai Egil Askehagen Erling Berentsen Heidi Rosenlund Nina Elisabeth Krogstad Kari Petrud Egil Kristiansen leder nestleder sektretær fast medlem fast medlem fast medlem fast medlem fast medlem varamedlem varamedlem varamedlem varamedlem Dette er ei liste med navn på de som har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats i menighetsarbeidet fra i høst, og fram til høsten Noen kjenner kanskje alle de som står på denne lista, noen kjenner de fleste, og noen kjenner kanskje bare noen få. Vi rakk ikke å ta fellesbilde av rådet før menighetsbladet skulle trykkes, men vi lover å komme tilbake til det nye menighetsrådet, både i ord og bilder i neste nummer. Men litt skal dere få vite. Ny leder er Gunvor Røhnebæk,» næsningsjinte» fra vestbygda. arbeidet. Vi har med en butikkmedarbeider og en laboratoriemedarbeider med sine forskjellige erfaringsbakgrunner. Vi har også med en sjølstendig næringsdrivende, sammen med en logoped, en barnevernsutdannet og en vernepleier, representanter som alle kan hjelpe rådet til å forstå saker fra forskjellige vinkler. En flott sammensetning Vi har plukket opp noen tanker fra rådet, om temaer som de synes det er viktig å fokusere på, hva de tenker at Kirken skal være for samfunnet og det enkelte mennesket. Noen tanker dreier seg om hva Kirken kan være, for barn og unge, og sjølsagt mange voksne, i ei tid der travelheten tar større og større plass. Kan den gi den enkelte en ro som vi savner, ei tid til ettertanke. Kan den støtte oss i hverdagen gjennom åpenhet og kommunikasjon. Menighetsrådet kan være være med og tydelig vise at alle har samme verd. Etter den tanken følger naturlig den neste, vi må jobbe mot mobbing. Flotte, store og viktige tanker! Lykke til med arbeidet! Nina Hagen En hilsen fra den nye lederen Som nyvalgt leder i menighetsrådet er jeg spent på oppgaven og er ydmyk for vervet jeg har blitt valgt til. Med mange dyktige og erfarne medlemmer i rådet og i tilknytning til kirken, har jeg har tro på at vi får til et godt samarbeid i bygda vår. Utfordringer vil det være både i innholdet i kirkerommet og hvorledes vi best skal ta vare på våre tre kirkebygg og utearealene. Det skal oppleves godt å komme i kirken i alle livets faser, ei raus folkekirke er det vi i Nes menighet ønsker å representere. Det nye menighetsrådet tiltrådte 1.nov så vi trenger nok litt tid på å finne vår form. Vi tar gjerne imot innspill på saker du mener bør drøftes i menighetsrådet. Referat fra menighetsrådsmøtene kan du lese på nettsiden til og den forrige lederen takker av: Den nye lederen i Nes Menighetsråd Gunvor Røhnebøk til høyre. Nestleder Valborg Alhaug til venstre. Ellers representerer rådet begge kjønn, forskjellig alder og yrkesbakgrunn, noe som er både interessant og nyttig i et råd som skal tale alles sak, alle som har tilhørighet til kirka. I tillegg til sokneprest og kirkeverge, som er med i rådet i kraft av sin stilling, består rådet av to pensjonister, to aktive og kreative pensjonister, to med yrkestittel bonde, flotte damer med mange flotte tanker om rådsarbeidet. Vi har med ei husmor med sine viktige erfaringer, en tømrer som kan gi gode råd når et slik forum skal ta tak i de praktiske sidene av Takk for meg Det er faktisk litt vemodig når jeg nå går ut av menighetsrådet på Nes. I tiden som varamedlem, medlem og leder av menighetsrådet har jeg lært en masse. Ikke minst har jeg blitt kjent med en masse mennesker gjennom arbeidet i menighetsrådet. Vi har hatt mange saker og deltatt på mange vis, gjennom denne tiden. Og i denne sammenhengen har jeg hatt gleden av å bli bedre kjent med presten vår. Så takk til dere alle i menighetsrådet for et godt samarbeid og ikke minst for tålmodighet og humor i de mange møtene våre. Jeg er jo også glad og sikker på at det nye rådet vil jobbe aktivt med alle utfordringer i Nes sokn, enten det er gudstjenestene, menigetsbladet eller ungdomsarbeidet og kirkene våre. Hilsen Einar Ødegaard 4

5 Menighetsmøte Helgøya kirke Ca. 30 personer var til stede Sak 1: Innføring av ny salmebok i soknet. Einar Ødegaard informerte litt om den nye salmeboka. Den inneholder ca. 900 salmer, og 240 av disse er helt nye. Minimum 10 salmebøker i hver kirke skal ha stor skrift. Det var enighet om at den nye salmeboka skal anskaffes. Musikkutvalget ble utfordret på å bidra til at vi kan lære oss de nye salmene. Sak 2: Bruk av konfirmantkapper Einar Ødegaard redegjorde om bakgrunn for denne saken. På foreldre møter for konfirmanter har det blitt tatt opp om det er ønske å bruke kapper. Det har der blitt gitt klarsignal fra foreldrene om at konfirmantene kan avgjøre dette. Flertallet har da ikke ønsket å bruke kapper i 9 av de 10 siste årene. ( I 2007 ble det flertall for kapper). Bruk av kapper ble tatt opp som egen sak på møte i Menighetsrådet i august i år. Det var da flertall for å fortsette dagens ordning med ikke å bruke kapper. Bakgrunnen for at saken nå ble tatt opp på Menighetsmøtet var at 20 personer har ønsket at saken skal drøftes på et Menighetsmøte. Det som kommer fram på Menighetsmøtet er kun veiledende for Menighetsrådet. På menighetsmøtet ble det lagt frem synspunkter fra begge sider av saken, både de som er for å bruke kapper og de som mener at man ikke behøver å bruke kapper. Det ble foretatt en prøvevotering med håndsopprekning. Et flertall stemte for bruk av kapper. Margaret Lyngstad, ref. Hilsen fra gamlepresten Kjære alle nesninger! Vi er tilbake til bygda vi er blitt så glad i. Januar 1980 kom vi hit og flyttet inn i prestegården. Det var den gangen et forferdelig kaldt hus, og vannet frøs på gulvet da vi vasket på flere av rommene. Januarkulden ute og et kaldt hus møtte oss, men det kunne likevel ikke hindre at vi følte oss hjemme på Nes fra første stund, vi møtte nemlig «mykje lys og mykje varme». Både jeg, Elisabeth, Per- Sverre, Tone og Hanne opplevde at her hørte vi hjemme. Etterhvert som årene gikk ble det bare stadfestet hos oss alle sammen: Dette er hjemme! Likevel sluttet jeg som prest på Nes i januar 1999 og før det hadde jeg permisjon i nesten fire år for å tjenestegjøre på Svalbard, men for oss var det klart: Nes vil for all framtid være hjemme. Derfor kjøpte vi huset vårt i Kiseveien 671. I årene fra 1999 har det vært et samlingssted for hele familien i ferier og friperioder, men først nå som jeg er blitt pensjonist, bor vi her fast. Det var godt å være i Hamburg i årene 1999 til 2002, det var godt å være i Hattfjelldal fra 2002 til januar 2013 da jeg ble pensjonist, men også godt å være på plass her. Hvordan har det nå vært å komme tilbake til Nes på heltid. Ikke lett, for både Elisabeth og jeg har feilberegnet. Trodde at Elisabeh og Per Arne Engdal er engasjert i mye på Nes. som pensjonister skulle vi få tid til så mye, og så engasjerte vi oss både her og der: Nes Røde Kors besøkstjeneste, Nes Dia - konat, Hamarregionen Demensforening, sangkoret Brødrerøster bare for å nevne noe. I tillegg har jeg vært så heldig at jeg er satt inn i fast vikartjeneste på Nes. Det vi imidlertid burde bruke mesteparten av pensjonisttiden vår til: å være til for hver - andre, for barnebarn og øvrige familie, det har vi fått alt for lite tid til. Dette betyr at vi etter et år hjemme igjen på Nes må begynne å prioritere litt anner ledes. Hva det betyr konkret, vet vi enda ikke. Men en ting er helt klart: Vi er glad for å være nesninger igjen, jeg er glad for å være prest her igjen, riktignok i bare 20 % men det gir dagene mening og jeg opplever at det fortsatt er bruk for meg. Ny Norsk salmebok I 1985 ble den røde salmeboka gitt ut til bruk i Den norske kirke, og i 1997 kom det ut en blå tilleggs-salmebok. For noen år siden bestemte Kirkemøtet at det var på tide å utgi en ny salmebok. Og etter mye arbeid er nå den nye salmeboka ferdig og gitt ut. Det er alltid med stor forventning vår kirke tar imot en ny salmebok. Salmeboka blir på en måte ikke helt ny, for av 899 salmer er 240 nye, resten stod i de to gamle salmebøkene. Mange av salmene i den gamle salmeboka ble lite eller aldri brukt, mens andre ble i større grad brukt. Nå har man prøvd å ta vare på de som var i bruk ved å ta de videre med i den nye salmeboka. I tillegg er det da 240 nye salmer. Her har man utvidet salmebegrepet, og tatt inn salmer av nyere dato som man nok tidligere ikke ville ha kvalifisert som salmer. Her er det salmer av Bjørn Eidsvåg, Erik Bye, Carola Häggkvist og Julekveldsvisa til Alf Prøysen. I tillegg til salmeboka så er det bakerst plassert Norsk bønnebok, Kate - kisme og noen enkle liturgier. Så salmeboka er noe mer enn bare salmebok. Nes menighet skal òg ta i bruk den nye salmeboka, sammen med resten av Den norske kirke. Da må vi og våge å bruke noen av de nye salmene, ta det som en positiv utfordring å lære nye salmer, samtidig som at de gamle velkjente òg skal bli brukt. Torbjørn Granerud Det er vårt håp at vi skal få mange gode år på Nes, og det skal dere vite: Hver gang vi møter noen vi kjenner igjen, enten det er i kirken, på butikken eller andre steder, så opplever vi at det gamle vennskapet fortsatt lever. Adventstid og juletid står for døren. Vi ønsker dere en fin advents- og juletid med denne salmestrofen: Gi din gud ditt hjerte hen, gi din ringe neste! Gi din uvenn og din venn, gi dem av ditt beste! Gi til du blir tom og arm, intetn skal du miste! Gi til du blir rik og varm, rikest på det siste! Hilsen Per-Arne Engdal 5

6 DET SKJER Første søndag i advent: Min kirkebok, fire-åringer 1.ste søndag i advent er det barnegudstjeneste i Nes kirke. Her er alle i Nes sokn som fyller fire år i 2013 spesielt velkomne for å motta Min kirkebok. Grunnen til at det kalles barnegudstjeneste, er at det er barna som står i sentrum, men gudstjenesten er for alle! Hvis det er noen fire-åringer i Nes sokn som ikke får innbydelse så er det likevel bare å møte opp. Dette gjelder også fire-åringer som ikke er døpt, og som likevel ønsker å få boka. Nes barne og ungdomskor deltar med sang. Etter gudstjenesten er det servering i kirken. Fireåringene inviteres også samtidig til en egen samling. Lysmesser Det er lysmesser i Helgøya og Stavsjø kirke 3. søndag i advent, henholdsvis kl og På Helgøya deltar blåsegruppe og mange av Helgøya`s konfirmanter, og på Stavsjø deltar skolekorpset, speidere og noen konfirmanter. Disse lysmessene er fine å være med på, for de tar oss litt bort fra travelheten og fyller adventstiden med forventning. Velkommen til lysmesse! Vi synger jula inn 4. søndag i advent, kl , synger vi jula inn i Nes kirke. Her deltar bygdas kor og musikk- krefter. Dette er en flott sang- og musikkopplevelse å få med seg rett før jul. Minnegudstjeneste Også dette året er det mennesker som har gått bort, og det er mange som sitter igjen med sorg og savn. Sorgen er ofte tung å bære, også om man har mange rundt seg som er til god trøst og hjelp når døden har tatt bort en som stod en nær. På nyttårsaften er det minnegudstjeneste for Nes sokn. Her blir de som har mistet èn av sine det siste året spesielt innbudt (det blir sendt ut et brev til den som er registrert som nærmeste pårørende. Den som mottar brevet må selv gi beskjed til andre som eventuelt ønsker være med). Navnene på de døde blir her lest opp, og det blir tent et lys for hvert navn. Dette gjør vi både for å minnes, for å takke, og for å se fremover. Gudstjenesten er ikke bare for de som har mistet en i løpet av året, men for alle som på ulike måter føler sorg og savn. Gudstjenesten er for alle. Asbjørn Feiring deltar med flygelhorn. Velkommen til minnegudstjeneste nyttårsaften i Helgøya kirke kl års konfirmanter 2013 Årets markering av 50-årskonfirmantene var i år lagt til høsttakkegudstjenesten i Helgøya kirke 29. september.. Kirken var vakkert pyntet med høstens grøde, og Nes Sangforening deltok med sang. Neste års konfirmanter ble ønsket velkommen og overrakte en rød rose til hver av de årskonfirmantene. Sokneprest Torbjørn Granerud holdt preken. Etter gudstjenesten fortsatte 50- årskonfirmantene og Torbjørn Granerud til Bjørkvang hvor Mr. Li vartet opp med asiatisk mat som smakte fortreffelig. Praten gikk uavbrutt, og det var 50 års erfaring og opplevelser som ble meddelt hverandre. Man skulle ikke tro at mange ikke hadde hatt kontakt på 50 år. Det var en meget hyggelig markering. Takk! Takk til alle som brukte giroen i forrige menighetsblad, og ga en gave til Trosopplæringsarbeidet i Nes. (Det har så langt kommet inn kr ,- som kommer godt med i arbeidet vårt!) Trosopplæringsutvalget Velkommen til julens gudstjenester i Nes, Stavsjø og Helgøya kirker! 6

7 Menighetens misjonsdag Alle menigheter i Den norske kirke skal ha et misjonsprosjekt. Vi skal som kirke løfte blikket utover våre egne grenser og ta del i det ansvaret Jesus gav oss med å formidle det gode budskap i ord og gjerning. Det finns mange måter å ha et misjonsprosjekt på. Mange menig - heter velger å inngå en avtale med et misjonsselskap om å støtte økonomisk et prosjekt som de allerede har i et land. Nes menighet har i mange år hatt Sjømannsmisjonen Besøk av Hanne Engdal Hanne den ene dattera til gamlepresten besøkte Nes og Helgøya en avtale med Det Norske misjonsselskap (NMS) om å støtte et prosjekt de har i Ubon i Thailand. Prosjektet har som formål å støtte ungdom som ønsker å gå videre på skole for å skaffe seg en utdannelse. Mange ungdommer må avslutte skolegangen sin for å arbeide for å livnære familien sin. Hvis disse ungdommene kan få litt økonomisk støtte så kan det hjelpe dem til å ta utdannelsen sin. Sjømannsmisjon i oktober. Hanne har jobbet mange år i Sjømannsmisjonens tjeneste. Hun har vært både i London og ved flere kirker i USA. Nå er Hanne diakon på Lillehammer etter flere år i Mo i Rana. Det var mange artige og alvorlige historier Hanne kunne fortelle de som var møtt fram på Sund denne ettermiddagen. Sjømannsmisjonen Norsk kirke i utlandet har en viktig funksjon for nordmenn i utlandet selv om det er langt færre FRA SLEKT TIL SLEKT Nikolai Sandbakken Lars Baardseth Bakke Nes menighet har forpliktet seg på å ha en «Menighetens misjonsdaggudstjeneste» hvor dette prosjektet blir løftet frem, og å gi to ofringer i året til prosjektet. Vår misjonsdag-gudstjeneste har vi valgt å legge til den første ordinære gudstjenesten etter nyttår. I 2014 er gudstjenesten i Nes kirke den 12. januar. NMS har som oftest deltatt på denne gudstjenesten, og Arnfinn Bjørgen kommer og deltar både med preken og informasjon. Nordbygda misjonsforening serverer med kirkekaffe. sjømenn nå enn tidligere. Menighetsbladet kommer tilbake med en lengre artikkel i et senere nummer. Brumunddal Linea Tangen Sørli Nes Nora Høiby Bredesen Andreas Pedersen Duenger Mina Amalie Bakken Langgård Marie Simensen Plassen Axel Løvland Frydenberg Runa Sandaker Stavsjø Trine-Viktoria Fykop Eira Borchgrevink Monsbakken Helgøya Marte Vold Slotnæs Anders Vangen Lily Leona Wiik-Støen Nes Maren Vollum og Jørgen Duenger Else Marie Huuse og Øystein Røneid Nes Sigrid Aas Gunhild Mølstad Jørgen Johan Aarvold Einar Dybvig Nils Asbjørn Guåker Eva Baklien Stavsjø Bjarne Ihle Nilla Andersen John Johnsen Mons Jørgen Bredvold. Helgøya Einar Arthur Skavhaug Erling Sandbæk 7

8 Utdeling av kirkebok til 4 åringer 4 åringer i Nes menighet inviteres til samling torsdag 28. november kl i Nes kirke og til barnegudstjenesten søndag 1. desember kl , hvor «Min kirkebok 4» deles ut. «Fra Betlehem til Marte Svennerud» Et julespill skrevet av Trond Klaape. Dette er en koselig førjulsforestilling i Nes kirke tirsdag 10. desember kl , hvor alle er velkomne. 7 og 8 åringer får invitasjon i posten om å bli med på øvelse mandag 9. desember kl Filmkveld med Kirke - rottene i Stavsjø kirke Torsdag 30. januar inviteres barn i alderen 5 og 6 år til filmkveld om kirkerottene Vesle og Fredo. Vi møter Vesle og Fredo som jobber på sirkus og bor i en kirke. Selv om vi inviterer to aldersgrupper spesielt, er hele familien velkommen til Stavsjø kirke kl Krølletreff i Nes kirke På Krølletreff møter dere Krølle, sauen som gikk seg vill og ble funnet igjen. Gjennom sang, dramatisering, Våre annonsører er: Skafferiet Braastad epler Gårdsbutikk hver lørdag Produksjon av eplemost og utleie av produksjonslokaler R.G.V. Tingnesv 761 Nes Rør fortelling og lek tas barna med inn i historien. Velkommen til Nes kirke søndag 2. februar kl Barn i alderen 1 3 år får invitasjon i posten. Kirkerotteteater Dette er en teaterforestilling med skuespillere fra Teateret Innlandet og er et fellesarrangement for flere menigheter i Ringsaker. I teaterstykket møter vi kirkerottene Vesle og Fredo. Forestillingen er spesielt tilrettelagt for aldersgruppen 5 6 år, som vil få invitasjon i posten, men hele familien er velkommen. Teaterstykket vises i Brumunddal kirke lørdag 1. mars. 3-åringer og 6-åringer Denne barnegudstjenesten er flyttet til høsten. Nest år blir det 31. august i Helgøya kirke. Invitasjon til alle aktuelle barn blir sendt ut i forkant. Adventsfest for ungdom 13. desember inviterer vi igjen til adventsfest for ungdom i Brumunddal kirkestue. Arrangementet er for ungdom år og vi serverer deilig mat, drar i gang allsang, konkurranser og selskapsleker og sørger for god førjulsstemning. Kvelden avsluttes i Ifor Williams Norge Helgøya Bie Nerlien Gard Nes Fysioterapi Nes Bilverksted Trimrommet Brumund dal kirke før vi ønsker hverandre en riktig god jul! Alle gjestene får med seg en julegave hjem. Plan for våren februar: Filmkveld med tema UKJENT i Brumunddal kirkestue 16. mars: Ungdomsgudstjeneste i Ringsaker kirke 4. mai: Ringsaker MenighetsMesterskap på Skurven, Helgøya Her kan dere gå sammen og stille lag som konkurrerer mot lag fra hele Ringsaker i forskjellige øvelser. I fjor hadde vi en variant av melkespannkasting og kastet juletre, bildekk, støv - suger og diverse annet. Det var også forskjellige leker i blinde, quiz og mye annet. Og det blir selvfølgelig grilling og sang rundt bålet mens vi ser solen gå ned over Mjøsa juni: TT14 på Gjøvik TT står for Tenåringstreff og er Norges KFUK-KFUMs største ungdomsfestival. Festivalen samler rundt åringer fra hele landet til fem uforglemmelige dager. TT byr på spektakulære sceneshow, kristen forkynnelse og fellesskap, en mengde spennende aktiviteter og seminarer, globalt engasjement og mye mer! Meld deg på innen 1. mars via For alle samlinger for ungdom er det best å følge med på Brumunddal Begravelsesbyrå AS Stavsjø Blomster forretning Helgøya Tre Skreddersydde innredninger - Listverk Nes Vask 8

9 Hei hei! Fint at du har fønni fram Speiderspalten. Vi tar en titt på noe av virksomheten fram til jul. Nye småspeidere. Gruppa hadde infomøte for nye småspeidere på Speiderheimen onsdag 4. september. Ni nye har kommet til. Fint å se at det gror i speidergruppa. Flinke og aktive ledere som har godt lag med barn og ungdom betyr mye. På Skurven var det stor aktivitet i september. Fra fredag 6. til søndag 8. september var det småspeiderleir her med 20 deltagere. Samme helg, fra lørdag til søndag, var det oppstarttur for alle, med overnatting i helt enkle gapahuker. Da kom det bort i mot 20 tel. Møteaktiviteten går jevnt hele tida, med møter for småspeidere / speidere. Roverlaget styrer seg sjøl, og gir gjerne en hjelpende hånd når behovet er der. Ved troppsmøtene kan alle være med. Høsthaiken startet fra Jølstad i kveldingen fredag 18. oktober med 23 påmeldte, fordelt på fem patruljer. Velfylte ryggsekker med nødvendig utstyr. Pressenning, pluss tau for å sette opp enkle gapahuker til overnatting. Været var fint, stille med to plussgrader ved start. Temperaturen sank litt i løpet av natta, til tre fire minus. Mye skulle gjennomføres på turen til Solbergåsen, med 19 poster underveis. Mange ulike temaer. For å nevne noen: førstehjelp, nærmiljø, vann-forbruk, lokalkunnskap, observere m.m. Overnattingen var lagt til grustaket mellom Bratberg og Lille-Bratberg, i enkle gapahuker. Etter å ha gått runden, og kommet tilbake til Jølstad, lød siste oppgave: Lag varm lunsj på primus. Det hele hadde gått fint. Et flott innslag i speiderarbeidet, med fornøyde deltagere. Høstmanøveren 2013 gikk i Sendstadmarka mandag kveld 28. oktober, i fint høstvær vindstille og opphold. 80 små og store speidere og foreldre møtte opp til dyst. Vi prøvde et annet opplegg denne gangen. Åtte bemannede poster plassert langs løypa i skogen. De frammøtte dannet åtte patruljer / lag. Postmannskapene tok med seg en patrulje til sin post. Så ringte startbjella og det hele var i gang. Etter 10 minutter ringte bjella på nytt og alle patruljene måtte da gå til neste post. Slik fortsatte det til alle hadde vært innom alle postene. Av oppgavene kan nevnes: kompassretninger, fiskearter i Mjøsa, kimspill, dyr som lever i skogen, bedømme omkrets trestammer, følekim ( poser med gjenstander oppi), fra hvilken tresort kommer løvbladene? Elgokse med 21 tagger.. Utenom sjølve oppgaven på posten ble det også lagt vekt på opptreden, høflighet og samarbeid. Etter løypa var gjennomført ventet pølsegrilling på bål, saft, kaffe og kringle ved gapahuken. En glad og munter gjeng av speidere og foreldre fikk seg en godbit i livet. Herfra sender vi en stor takk til grunneier! Men det skjedde også en høytidelig overrekkelse under samværet. Gruppeleder Øystein Gonsholt overrakte Speiderforbundets æresskriv m. diplom for lang og tro tjeneste til: Astri Wilberg, Sidsel Sendstad, Vidar Knutsen og Ole Haugom. Gutta har vært medlem siden , med jintene hakk i hel. Spalteskriveren gratulerer og takker dem for flott innsats! Lysmesse i Ringsaker kirke onsdag 4. desember kl for alle m. foreldre og søsken. Husk speiderskjorte og skjerf. Kirkekaffe. Grøtfesten, for alle m. foreldre og søsken, finner sted på Jølstad Grendehus onsdag 11. desember kl Her får speiderne en liten oppgave å løse før grøten serveres. Kommer det en utkledd person på besøk, og hvem kan det være? Lysmesse i Stavsjø kirke søndag 15. desember kl sammen med Nes skolekorps. Speideren møter senest kl For alle m. foreldre og søsken. Husk speiderskjorte og skjerf. Kirkekaffe. Juleverksted på Grendehuset lørdag kl For alle. Siste samling før jul. Husk innesko. Med det ønsker vi leserne God Jul, og Godt Nytt År!! Speiderhilsen Oddvar. HEMATT TÆL JUL Nes Friteater arrangerer også i år forestillingen "Hematt tæl jul" i Nes Kirke. Vi har tradisjon for å ha denne forestillingen den 22.desember, men i år kolliderer det med et annet tradisjonsrikt arrangement, "Vi synger og spiller jula inn." Dermed flytter vi vårt arrangement til 21.desember. Men vi håper at folk likevel finner oss! Vi gleder oss til å dele denne førjulstimen med dere, en time med musikk, sang og tekster med forskjellig tema. Ta med en venn og kom til en stemningsfull time i fine Nes Kirke! VELKOMMEN Lørdag 21. desember, kl

10 Nes Røde kors Omsorg orienterer Røde kors uka 2013 er over og vi vil få takke alle snille givere for gaver til Katta i sekken, og ikke minst alle som med et smil kjøpte Katter. Uten dere hadde det ikke blitt noen penger i kassa. I år ble sluttsummen ca kr netto. Dette er en viktig inntektskilde Røde kors Omsorg, og pengene brukes til hygge og glede for mange eldre på bygda. Kaffe og kaker på eldresenteret Besøksvenner serverer hver måned bløtkaker og kringler på Nes Bo og aktivitetssenter. Hyggelig tiltak både for frivillige og de eldre på senteret. Tur for eldre Også i sommer arrangerte Nes Røde kors Omsorg tur for eldre. Denne gang gikk turen til Sigdal og Eggedal. Torbjørg og Lars var fine guider på turen og fortalte om stedene vi kjørte gjennom. Vi besøkte Theodor Kittelsens hjem i Sigdal, «Laulia», og «Hagan», Velkommen til Juletrefest på Bjørkvang 6. juledag (30. des.) kl Både barn og voksne ønskes velkommen. Helgøens Vel og Nes og Helgøya Bygdekvinnelag er arrangør som var Christian Skredsvig sitt hjem i Eggedal og vi fikk fin omvisning på disse museene. Det var 50 fornøyde deltakere på turen. Tirsdagstreffen På Tirsdagstreffen på Midttun serverer vi hver uke kaffe og vafler til en hyggelig prat og litt underholdning. Vi synger sammen og mange har glede av å delta i spørreleker. Noen ganger har vi sittegymnastikk eller sittedans. Da får vi rørt på stive muskler og vi må bruke hodet litt. Vi har godt besøk på disse tirsdagene men vi har plass til flere. Stikk gjerne innom dere som har lyst til det. Det hører også med at vi hjelper til med transport for de som trenger dette tilbudet. Butikkjøring Kåre Dæhlin kjører handlelystne damer fra Omsorgsboligene ved Sund til butikken hver torsdag formiddag. Dette er et tilbud mange setter stor pris på. Småjobbsentralen Vi må heller ikke glemme gutta i småjobbsentralen. I sommerhalvåret gir Røde Kors tilbud til eldre og funksjonshemmede som ikke kan klare med hagen sin selv. Hovedsakelig er det gressklipping, men vi kan også tilby beskjæring av hekker og busker samt bortkjøring av hageavfall. det er flere på bygda som ønsker besøk av en besøksvenn. Nytt tiltak i Gå på tur I våres kom det et forslag fra en av våre frivillige om å danne en gågruppe som kunne ta med beboere fra Nes bo- og aktivitetssenter på kortere spaserturer i nærområdet. Siden midten av mai har tre frivillige møtt opp hver mandag ettermiddag for å ta med de som ønsker å være med på en liten rundtur ned til Tingnes og tilbake. Nede ved brua har det gjerne vanket en hvil med litt forfriskninger. Antall deltakere er vanligvis opp til fem personer. Dårlig vær er ingen hindring, det blir fin tur selv om det regner litt. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne og har inntrykk av at dette er et kjærkomment avbrekk i de daglige rutiner. Røde Kors Omsorg ønsker flere frivillige, så ta gjerne kontakt med oss. Hilsen fra oss i Omsorg Kåre Kontaktpersoner: Kåre Bergan, tlf Ragnhild Kise, tlf Småjobbsentralen: Knut Monsbakken, tlf Solveig Slettahjell, kjent norsk sanger med sterke røtter til kirken, kommer til Nes kirke lørdag 8. mars. Vi anbefaler konserten som er kl Bygdekvinnelaget er arrangør i samarbeid med Menigheten. Se dagspresse for nærmere info. Besøkstjeneste Røde Kors har også noen besøksvenner som kommer på regelmessige besøk i institusjoner og i hjemmene. Besøksvennen skal være en sam talepartner, støttespiller eller tur - venn for en person som ønsker besøk. Vi vil gjerne høre om Vi tilbyr overnatting; 46 senger fordelt på 25 rom, 21 bad. Tlf.: Overnatting ved barnedåp, konfirmasjon, bryllup. Koldtbord på bestilling. Ring Kontaktpersoner i Menigheten: KRIK: Torbjørn Granerud Nes Diakonat: Gunvor Røhnebæk Nordbygda Misjonsforening: Sidsel Sendstad Nes Sjømannsmisjonsforening: Berit Mølstad Helgøya Sjømannsmisjonsforening: Eva Mc Kenna

11 Kulturkalenderen DATO UKEDAG TEMA ARRANGØR HVOR KLOKKESLETT MERKNAD Torsdag Samling for 4 åringer Nes menighet Nes kirke åringene får invitasjon i posten Fredag Bygdekinoen Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, Kinosalen og «Jul i Flåklypa» og «Hunger Games» Fredag Lutefisk- og rakfiskaften Tingnes Spiseri Tingnes Spiseri Lørdag KRIK Menigheten Neshallen For 4. til 10. trinn Lørdag Lutefisk- og rakfiskaften Tingnes Spiseri Tingnes Spiseri Søndag Barnegudstjeneste m/utdeling av 4 års bok Nes menighet Nes kirke Søndag Adventskonsert Nes Musikkforening og Nes kirke søndag i advent Nes Sangforening Mandag Vevstua åpen Nes Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Ung husflid Nes Husflidslag Hvams Brænderi Onsdag Julemøte Bygdekvinnelaget Tingnes Spiseri Foredrag ost og akevitt v/al Mellbye. Bøker v/ Monica Westvold fra biblioteket. Påmeld. kr 75, Torsdag Strikkekafe Nes Husflidslag Kantina, Nes-Bo Lørdag Julekoldtbord Tingnes Spiseri Tingnes Spiseri Lucky Numbers spiller Søndag Familiejulebord Tingnes Spiseri Tingnes Spiseri Mandag Vevstua åpen Nes Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Julespill: «Fra Betlehem til Nes menighet Nes kirke og 8 åringene får Marte Svennerud» invitasjon i posten Onsdag Babysang Nes menighet Nes Kirke Ta med matpakke Onsdag Juleavslutning Nes Husflidslag Hvams Brænderi Fredag Adventfest for ungdom Menighetene i Ringsaker Brumunddal kirkestue Fredag Bygdekinoen Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, Kinosalen og Lørdag «Hemmat til jul» Nes Friteater Nes kirke Søndag «Vi synger og spiller jula inn» Nes kirke Tirsdag Julaften Onsdag 1.Juledag Torsdag 2.Juledag Fredag Fyrverkerishow Nes Innkjøpslag Velstranda Tingnes Mandag Juletrefest Helgøen Vel og Bygdekv.laget Bjørkvang Tirsdag Minnegudstjeneste Menigheten Helgøya kirke Nyttårsaften Mandag Vevstua åpner Åpen hver mandag Nes Husflidslag Hvams Brænderi Onsdag UFO/Aktivitetskveld Nes Husflidslag Hvams Brænderi Mandag Vevstua åpen og Strikkekafè Nes Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Ung husflid Hver tirsdag Nes Husflidslag Hvams Brænderi Torsdag Strikkekafè Annenhver torsdag Nes Husflidslag Nes-Bo, kantina Mandag Vevstua åpen og Strikkekafè Nes Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Ung husflid Nes Husflidslag Nes-Bo, kantina Onsdag Møte om Tine som konsern, omvisning Bygdekvinnealget Tine, Brumunddal Kr 50,- / 100,- inkl servering Onsdag Årsmøte Nes Husflidslag Hvams Brænderi Torsdag Sykurs?? Nes Husflidslag Hvams Brænderi Lørdag KRIK Nes menighet Neshallen Torsdag Filmkveld med kirkerottene Nes menighet Stavsjø kirke og 6 åringene får invitasjon i posten Torsdag Sykurs?? Nes Husflidslag Nes-Bo, kantina Søndag Krølletrefff Nes menighet Nes kirke åringene får invitasjon i posten Onsdag Kontstrikk Nes Husflidslag Hvams Brænderi Torsdag Sykurs?? Nes Husflidslag Hvams Brænderi Lørdag KRIK Nes menighet Neshallen Onsdag UFO/Kontstrikk forts. Nes Husflidslag Hvams Brænderi Mandag Vevstua åpen og Strikkekafè Nes Husflidslag Hvams Brænderi Bygdekvinnelaget arrangerer et temamøte med Tina Shagufta Kornmo, leder LIM, Foreningen Likestilling, ordfører Anita Ihle Steen- Integrering og kulturforståelse samfunnets og familiens fremvekst og rekruttering strategi for å forebygge terrorisme. En tirsdag eller onsdag i februar. Følg med i dagspressen med mer Lørdag Kirkerotteteater Ringsaker prosti Brumunddal kirke 5 og 6 åringene får invitasjon i posten Onsdag UFO/Aktivitetskveld Nes Husflidslag Hvams Brænderi Fredag Kvinnenes internasj bønnedag Menigheten Nes kirke Lørdag KRIK Nes menighet Neshallen Lørdag Kvinne-cafe Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Tingnes Spiseri Cafe i forkant av konserten Lørdag Konsert: Solveig Slettahjell Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Nes Kirke Lørdag Krafttak mot kreft Bygdekvinnelaget Innsamling utenfor bygdas butikker Fra kl Onsdag Tæger m/kari Glestad Nes Husflidslag Hvams Brænderi Fredag KRIK-tur til Mesnali Menigheten Tur m overnatting Påmelding Lørdag KRIK-tur til Mesnali Menigheten Tur m overnatting Påmelding Søndag Konsert: Kaja Huuse og Nes barne og ungdomskor Nes barne- og ungdomskor Tingnes Kulturhus, Teatersalen Mandag Vevstua åpen og Strikkekafè Nes Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Rotgrønnsaker fra hage til bord Britt Kåsin og Stig Furuseth Bygdekvinnelaget Tingnes Kr 50,- / 100, Onsdag Påskepynt Nes Husflidslag Hvams Brænderi Lørdag KRIK Nes menighet Neshallen Tirsdag Påskevandring Nes menighet Nes kirke og 9 åringene får invitasjon i posten Kulturkalenderen er nå også å finne på 11

12 Postreklame standard VELKOMMEN TIL KIRKE Dato Kl. Kirke Dag Gudstjeneste Merknader :00 Nes kirke 1. søndag i adventstiden Barnegudstjeneste Utdeling av Min kirkebok, kirkekaffe Granerud Matt. 21, 1-11 Nes barne- og ungd.kor - sang :00 Ingen gudstj. 2. søndag i adventstiden Joh. 14, :00 Helgøya kirke 3. søndag i adventstiden Lysmesse Konfirmanter og blåsegruppe Engdal Matt. 11, :00 Stavsjø kirke 3. søndag i adventstiden Lysmesse Speidere og Nes skolekorps Engdal Matt. 11, :00 Nes kirke 4. søndag i adventstiden Vi synger jula inn Kor og korps m.fl. Luk. 1, :30 Helgøya kirke Julaften Gudstjeneste Blåsegruppe deltar Granerud Luk. 2, :45 Stavsjø kirke Julaften Gudstjeneste Thorolf Helgebye - trompet Granerud Luk. 2, :00 Nes kirke Julaften Gudstjeneste Lars Hulleberg - kornett Granerud Luk. 2, :00 Helgøya kirke Juledag Høytidsgudstjeneste Paul Granerud - baryton Granerud Joh. 1, :00 Stavsjø kirke 2. juledag Gudstjeneste Vanja og Malin B. Hoelstad - sang Granerud Matt. 2, med nattverd :00 Ingen gudstj. Romjulssøndag Matt. 2, :00 Helgøya kirke Nyttårsaften Minnegudstjeneste Asbjørn Feiring - flygelhorn Granerud Luk. 13, :00 Stavsjø kirke Nyttårsdag Gudstjeneste 2014 Granerud Luk. 2, :00 Ingen gudstj. Kristi åpenbaringsdag Matt. 2, :00 Nes kirke 2. s. i åpenbaringstiden Gudstjeneste Menighetens misjonsdag Granerud Matt. 13, med nattverd Arnfinn Bjørgen, NMS, deltar Nordbygda misj.for. - kirkekaffe :00 Stavsjø kirke 3. s. i åpenbaringstiden Gudstjeneste Klubb 35 - musikk Granerud Joh. 2, 1-11 med nattverd :00 Helgøya kirke 4. s. i åpenbaringstiden Gudstjeneste Granlien ev.senter - sang Engdal Luk. 18, med nattverd :00 Ingen gudstj. 5. s. i åpenbaringstiden Mark 2, :00 Nes kirke 6. s. i åpenbaringstiden Gudstjeneste Granerud Joh. 6, med nattverd :00 Stavsjø kirke Såmannssøndag Gudstjeneste Engdal Luk. 8, 4-15 med nattverd :00 Nes kirke Kristi forklarelsesdag Gudstjeneste Grunnlovsmarkering, Nes kirke Granerud Matt 17, :00 Ingen gudstj. Fastelavnssøndag Joh. 17, :00 Helgøya kirke 1. søndag i fastetiden Gudstjeneste Menighetens årsmøte Granerud Matt. 4, 1-11 med nattverd :00 Stavsjø kirke 2. søndag i fastetiden Gudstjeneste Engdal Matt. 15, med nattverd :00 Veldre kirke. Maria Budskapsdag Gudstjeneste Fellesgudstjeneste i Veldre kirke Luk. 1, med nattverd :00 Helgøya kirke 3. søndag i fastetiden Gudstjeneste Granerud Luk. 11, med nattverd :00 Nes kirke 4. søndag i fastetiden Gudstjeneste Granerud Joh. 11, med nattverd :00 Stavsjø kirke Palmesøndag Gudstjeneste Engdal Joh. 12,

Kulturkalenderen for Nes og Helgøya 2013. ajour pr 05.02.2013

Kulturkalenderen for Nes og Helgøya 2013. ajour pr 05.02.2013 Husk å legge åpne arrangementer inn på www.ringsaker.kommune.no/kulturkalender. Dette er kulturkalenderen for Ringsaker, Hamar, Løten og Stange på nett. Deres arrangement vil på denne måten bli synlig

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Korpsnytt. November og desember 2015. Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3

Korpsnytt. November og desember 2015. Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3 Korpsnytt November og desember 2015 Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvor fort tiden går! Vi har opplevd mye de siste ukene

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 Vi gleder oss til jul og har en koselig førjulstid preget av forventning og glede Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf. Grønn: 64853154 Kontoret: 64853150

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Velsignet advent og julehøytid! Menighetsblad Julen 2012 Årgang 60 INFORMASJON

Velsignet advent og julehøytid! Menighetsblad Julen 2012 Årgang 60 INFORMASJON INFORMASJON Menighetsblad Julen 2012 Årgang 60 Foto: Kirsten Bjerkestrand Tschudi Hanna Leinebø Ekre og Anine Nikolaisen jubler mens Johan Ashenafi Granerud slår et slag for kreativt ungdomsarbeid. Alle

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 30. 1. 2. 3. 4. Vi baker pepperkaker Julesamling i Gann kirke 50 7. 8. 09. 10. 11. Vi baker lussekatter Lucia frokost kl. 08.00-09.30

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Nyhetsbrev for desember

Nyhetsbrev for desember Nyhetsbrev for desember Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Desember har virkelig vært en begivenhetsrik

Detaljer

BARN JESUS I EN KRYBBE LÅ

BARN JESUS I EN KRYBBE LÅ INFORMASJON Menighetsblad Advent 2014 Årgang 62 BARN JESUS I EN KRYBBE LÅ Barn Jesus i en krybbe lå, skjønt himlen var hans eie. Hans pute her ble høy og strå, mørkt var det om hans leie. Men stjernen

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen Motiver til gravferd Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Nes kirkeruiner Begravelsesbyrå Nilsen AS NES KIRKERUINER Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Sagstuedammen Begravelsesbyrå Nilsen AS

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Mai Måneden har igjen vært proppfull av inntrykk og opplevelser. Vi har hatt fokus på samspillet i natur og 17.mai som kulturarv. Rusken ble avholdt i litt kaldt og vått vær men dugnadsånden blant barna

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

DESEMBER Evaluering av november

DESEMBER Evaluering av november DESEMBER 2017. Evaluering av november Denne måneden har vi vært så heldige å få gå i Fjellhallen. Det var spennende. Alle løp og sparket ball. Noen syntes det var litt overveldende og måtte opp på armen

Detaljer

God påske. Menighetsblad Faste/Påske 2013 Årgang 61

God påske. Menighetsblad Faste/Påske 2013 Årgang 61 INFORMASJON Menighetsblad Faste/Påske 2013 Årgang 61 Jesus lever graven brast! Han sto opp med guddomsvelde Trøsten står som klippen fast: at hans død og blod skal gjelder. Lynet blinker, jorden bever,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Periodereferat FSK uke 48-52

Periodereferat FSK uke 48-52 Periodereferat FSK uke 48-52 Turer: I denne perioden har det blitt turer til litt forskjellige steder. Været (snø)har utfordret oss noen ganger så da har vi valgt å spise i barnehagen og gått en tur i

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014.

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk. MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I mai skjedde det mye her i barnehagen. Kolibri Cafe ble

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden januar 2016

Arbeidsplan for Askeladden januar 2016 Arbeidsplan for Askeladden januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 6 7 Samling: Mette Vi feirer Max 5 år 11 Samling: Mette og Trond 5 Samling: Mevlyde og Trond Lunsj: Omelett 12 Samling: Mette

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Juledager egen plan for uken. Juledager egen plan for uken

Juledager egen plan for uken. Juledager egen plan for uken Tema:Jul og vinter Uke nr 49 (30.11-4.12) Spurvene DESEMBER 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Turdag Kirkebesøk for de eldste barna Fellessamling juleevangeliet Hipp hurra Hedda 4 år 5.12! Uke

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer