Hele dette bilaget er en annonse for FORF. Foto: Marius Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hele dette bilaget er en annonse for FORF. Foto: Marius Hansen"

Transkript

1 Hele dette bilaget er en annonse for FORF Foto: Marius Hansen Norske Alpine Redningsgrupper Norges Røde Kors Hjelpekorps Norske Redningshunder Norsk Radio Relæ Liga Norsk Grotteforbund NAKs Flytjeneste Norsk Folkehjelp NSSR Rovernes Beredskapsgruppe Et bilag fra FORF som distribueres sammen med Aftenposten og Nordlys

2 Foto: Pål Anders Hagen Frivillighet for deg Redningstjenesten i Norge er i utgangspunktet en videreføring av en gammel, veletablert norsk tradisjon nemlig dugnaden. Denne dugnaden har etter som årene har gått utviklet seg i retning av å bli mer strukturert og organisert. De som har hatt interesse av redningstjeneste har videre organisert seg i frivillige organisasjoner. Frem til 1994 var organisasjonene selvstendige. Da ble FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum) etablert. Paraplyorganisasjonens formål er å ivareta interessene til frivillige organisasjonene innen redningstjenesten. I dag er ni organisasjoner tilsluttet FORF, hvor medlemmene har kompetanse og redningsressurser til sjø og land, i grotter, alpine områder, samt innen småfly og samband. FORFs innsats regnes som selve ryggraden i den landbaserte norske redningstjenesten. Å måle samfunnsnytten av denne innsatsen er umulig. Det ble imidlertid for noen år siden foretatt en beregning av innsatsen til de frivillige organisasjonene. Gjennom kurs, utdanning og redningsaksjoner ble denne beregnet fra 2,5 til 3 millioner timer per år. Eller omregnet årsverk. Dette viser kun en liten del av den nytten samfunnet har av de frivilliges innsats. Alt som ubetalte tjenester til det norske samfunn. De frivillige organisasjonene er en unnværlig ressurs innen Den norske redningstjenesten. Gjennom dette bilaget, hvor FORFs organisasjoner presenteres, håper jeg at leserne vil lære mer om vår redningsfaglige kompetanse og hvilken nytte du og dine kan ha av oss hvis uhellet er ute. At et menneske blir funnet i tide, blir profesjonelt behandlet, for å så bli brakt tilbake til sine nærmeste, kan handle om liv og død, sorg og glede. Påsken nærmer seg. Vi vil i år, som tidligere år, være tilstede og klare til redningsinnsats for deg og dine. God lesing! Odd Kulø Styreleder i FORF Justisminister Knut Storberget er stolt av den innsats som legges ned av de frivillige. Her under en vinterøvelse. De frivilliges innsats Norsk redningstjeneste er en nasjonal dugnad. Den grunnleggende idé er at alle ressurser i vårt land som er egnet for akuttinnsats for å redde liv, skal registreres, organiseres, trenes og mobiliseres for innsats i den offentlig koordinerte redningstjenesten. Redningstjenesten er således organisert som et samvirke mellom en rekke offentlige, frivillige og private aktører, og det er dette som er grunnlaget for vår fantastiske redningstjeneste. Et meget viktig element er de frivillige redningsorganisasjonene, som hele året kan stille lokalkjente og trenede mannskaper til rådighet ved redningsoppdrag og leteaksjoner etter savnede. De frivillige legger ned et betydelig antall timeverk og øvelser i egen organisasjon for å være best mulig rustet til innsats for norsk redningstjeneste. For staten er den frivillige innsatsen svært viktig og det er et sentralt ønske om å opprettholde den dugnadsånd som råder blant de frivillige, motivere for videre rekruttering, og beholde den høye kompetanse og beredskap som de frivillige representerer. Staten søker å tilrettelegge for den frivillige innsatsen gjennom årlige tilskudd og dekning av faktiske utgifter. Yrkesskadeforsikringsordningen i Statens pensjonskasse gir de frivillige økt trygghet under organisert trening, øvelser og aksjoner, og gjør det enklere å beholde og rekruttere frivillige mannskaper i redningstjenesten. Redningsaksjoner kan inntreffe når som helst på døgnet, og beredskapen er ikke mulig uten at de frivillige redningsmannskapene kan påregne permisjon fra ordinært arbeid ved utrykning. Jeg vil derfor benytte anledningen til å understreke dette viktige fundament for en velfungerende redningstjeneste, slik at aktuelle aktører gjør grep som bidrar til aktiv tilrettelegging for dette formålet. I 2009 ble det, i dialog med de frivillige, opprettet et nasjonalt redningsfaglig råd, der sentrale aktører innen redningstjenesten deltar. Dette skal være en felles møteplass for å styrke og utvikle samvirket mellom de ulike aktørene i den norske redningstjenesten. Rådet skal bidra til faglig utvikling og kvalitet i redningstjenesten, og vil for meg være nyttig som kanal for innspill til drøfting og synliggjøring av muligheter og utfordringer i redningstjenesten. Jeg setter stor pris på den jevnlige kontakten og dialogen jeg har med de frivillige. Tilgjengelighet på godt trenet og motivert personell i de frivillige organisasjonene er av avgjørende betydning for at norsk redningstjeneste fortsatt skal fungere godt. Som ansvarlig statsråd vil jeg fortsatt arbeide for at denne viktige delen av redningstjenesten gis nødvendige rammebetingelser for ivaretakelse av samfunnsviktige oppgaver. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg er stolt av den innsats som legges ned av de frivillige, en innsats som bidrar til trygghet for oss alle hver eneste dag uten at vi kanskje nødvendigvis reflekterer over dette i det daglige. Knut Storberget Justisminister Arnold Media Communication er et selskap med fokus på energi, klima og miljø, utover oppdrag for departement og direktorat. Kjernekompetanse er informasjons og mediekampanjer innen offentlig og privat sektor Erlend Aarsæther svarer på spørsmål om innholdet på telefon , e-post Prosjektleder: Terje Egil Nordbø Tekst: Skagerrak Media Design: Spring Media Foto: Lysbordet AS Repro: Renessanse Media Trykk: Media Norge Trykk (Aftenposten) / Polaris Trykk (Nordlys) For mer informasjon, kontakt Arnold Media Communication på telefon , eller e-post 241 MILJØMERKET Trykkeri Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum

3 Hele dette bilaget er en annonse for FORF Egen sikkerhet først Hovedmålet for de alpine redningsgruppene er å kunne bistå den offentlige redningstjenesten i bratt og utilgjengelig terreng. Foto: NARG Derfor stilles det omfattende krav til medlemmenes klatrekompetanse og erfaring, sier leder Bengt Flygel Nilsfors. Han forteller at i tillegg til spisskompetanse De alpine redningsgruppene setter strenge grenser for akseptabel risiko for egne mannskaper, sier leder og klatrer Bengt Flygel Nilsfors. på kombinasjonen av klatring og redning, har medlemmene kompetanse innen medisin, skred- og breredning. Flere fordeler Både planleggingen og gjennomføringen av alpine redningsaksjoner stiller krav til å kunne tenke både praktisk og strategisk. Alle øvelser og aksjoner innbefatter flere klatrere og ofte et helikoptermannskap. Derfor må den enkelte ha gode samarbeidsevner. Dette har stor betydning for et vellykket redningsarbeid, sier Nilsfors. De fleste av medlemmene får kunnskap og kompetanse gjennom god kommunikasjon og tilbakemeldinger på detaljnivå fra gruppen de opererer sammen med. Egensikkerheten til redningsmannskapene kommer alltid først under potensielt farlige operasjoner. Å løse problemer i et fellesskap under tidspress kan ofte gjenbrukes i andre sammenhenger i livet, sier Nilsfors. Samarbeid Landets åtte alpine redningsgrupper har vanligvis mellom 40 og 50 aksjoner i året. Medlemmene har i hovedsak klatring som hobby eller jobb, og ønsker å bruke fritiden til trening slik at de kan bidra til å hjelpe folk som har havnet i en uheldig situasjon. e Norske alpin pper ru sg g in n d re Har cirka 190 medlemmer i lokale grupper i Rogaland alpine redningsgruppe (Stavanger), Langfjella alpine redningsgruppe (Oslo-området, Rjukan og Hemsedal) NordGudbrandsdal alpine redningsgruppe (Gudbrandsdal, Oppdal og Jostedal), Sunnmøre alpine redningsgruppe, Romsdal alpine redningsgruppe, Bodø alpine redningsgruppe, Svolvær alpine redningsgruppe og Nilsfors forteller at ved oppdrag i fjellet har de et utmerket samarbeid med Hovedredningssentralen og Forsvarets 330-skvadron. Ved en redningsaksjon blir medlemmer varslet via sms fra Hovedredningssentralen. Deretter rykker Alpine redningsgrupper og 330-skvadronen ut og gjennomfører redningsoperasjonen. Det er en glede de gangene vi kan hjelpe noen levende ut av situasjonen, sier Nilsfors. Tromsø alpine redningsgruppe. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors Leter etter ledere Etter mange års erfaring med redningstjeneste i Norges Røde Kors Hjelpekorps bestemte Kenneth Gulbrandsøy (35) seg for å ta en doktorgrad i modelldrevet beslutningsstøtte for søk og redning. I dag er han aktiv i Trondheim Røde Kors Hjelpekorps. Liten innsats stor forskjell Ønsker man en karriere innen ledelsesfag, kan Røde Kors Hjelpekorps være rette stedet for læring, sier Gulbrandsøy. Han forteller selv at hans tid i Hjelpekorpset har han gitt ham mye erfaring i lederskap av frivillige. Noe som stiller andre krav til ledelsesmetodikk, enn for eksempel innen næringslivsledelse. Gulbrandsøy mener Norges Røde Kors Hjelpekorps passer folk i alle aldre, som trives med friluftsliv og som ønsker å bidra til en forskjell i samfunnet. Noe han selv har fått erfare mange ganger. Senest for et par år siden da han bisto søksledelsen i en leteaksjon i Sør-Trøndelag. Etter flere timer fant de personen i god behold. Takket være et tett samarbeid med mellom Politiet, Norske Redningshunder, Roverne i Speiderforbundet, Sivilforsvaret og mange avdelinger i fra Norges Røde Kors Hjelpekorps, ble leteaksjonen vellykket. Det flott å erfare at all treningen fungerer i praksis, sier Gulbrandsøy. Foto: Cathrine Hellum I løpet av de årene Gulbrandsøy har vært aktiv i Norges Røde Kors Hjelpekorps, har han hatt oppgaver som spenner i fra instruksjon og veiledning til ledelse av søks- og redningsoppdrag. Tidlig fikk han lyst til å bygge videre på den fag- og lederkompetansen han hadde opparbeidet seg i Hjelpekorpset. Norges Røde orps Kors Hjelpek Er landsdekkende og delt inn i seks regioner og 19 distrikt. Har mer enn 320 lokalforeninger og cirka medlemmer. Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum 3

4 På oppdrag fra oven NAKs Flytjeneste ble etablert for å organisere den samfunnsnyttige aktiviteten som utføres i flyklubbene rundt omkring i landet. Hovedoppgavene er skogbrannovervåkning og søk- og redningstjeneste (SAR). Oppdragsgiver for SAR-oppdrag er normalt politiet eller Hovedredningssentralene. Fotomontasje: RS Erik Bye i patrulje med NAKs Flytjeneste. Foto: Ole Jørgen Kjellmark. Pilotene i NAKs Flytjeneste ønsker å bruke sin flyhobby og -kunnskap til mer enn bare å fly. Pilotene har lagt ned mange hundretalls timer og betydelige beløp for først å få flysertifikat og deretter nok kunnskap og erfaring for å bli godkjent for å fly oppdrag i Flytjenesten, sier Odd Stormorken, leder av NAKs Flytjeneste. Han forteller at i tillegg kreves det også kontinuerlig vedlikehold av kunnskapen, både den teoretiske og den flyoperative. Avansert utstyr Flyene er normalt bemannet med tre personer på oppdrag. Ofte er en av disse spesialtrent personell fra Røde Kors Hjelpekorps. Når Flytjenesten er på SAR-oppdrag brukes selvfølgelig GPS for å finne riktige posisjoner og for å forsikre seg om at det aktuelle søksområdet er dekket. Det er nå også mulig å ringe til og fra flyet via mobiltelefon med samme lydkvalitet som andre samtaler. Dette har revolusjonert kommunikasjonen med omverdenen. Det etableres også datanettverk i flyet, noe som gjør at sekunder etter at foto er tatt, har oppdragsgiver mottatt det på sin dataskjerm. Flytjenesten består av piloter som ønsker å bistå i redningsarbeidet der de kan være til hjelp, avslutter Stormorken. NAKs Flytjeneste q NAKs Flytjeneste er en del av motorflyseksjonen i Norges Luftsportforbund. q Har ca. 150 piloter fordelt på 16 aktive korps fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør som utfører SAR-oppdrag, og 10 korps på Øst- og Sørlandet som utfører skogbrannvakt. q I et normalår deltar Flytjenesten ved 10 til 50 SAR-oppdrag, og det flys mellom 300 og 1000 timer skogbrannvakt. Spennende Grotteland for grottere Medlemmer i Norsk Grotteforbund er nok av de få som fortsatt oppdager og utforsker steder ingen visste om, sier Torstein Finnesand, medlem av Norsk Grotteforbund gjennom 20 år. Finnesand forteller at utforsking av grotter er spennende og fascinerende, men heller ikke helt ufarlig. Ukjente farer finnes i grottene og derfor er det viktig for foreningen å ha en redningstjeneste som er spesialtrent for å finne frem og redde personer i grotter. Selv er han medlem av Norsk Grotteredningstjeneste og har gjennom europeiske grotteseminarer opparbeidet seg kompetanse til å organisere og gjennomføre redningsaksjoner i grotter. Dramatiske fall Dette har kommet til nytte. Blant annet under en dramatisk grotteulykke i Med få minutters mellomrom falt to personer ned hvert sitt stup i en grotte på Rana. Den første personen ble heldigvis berget ut etter en stund. Verre var det med den andre personen. Vedkommende hadde et fritt fall på åtte til ti meter, og fikk flere bruddskader. Finnestad forteller at hendelsen viste blant annet hvor viktig egeninnsats er når ulykken er ute. Temperaturen i norske grotter holder kun tre til fire grader, så man må være oppmerksom på nedkjøling. Heldigvis, i påvente av redningspersonell klarte den skadde å holde seg varm ved hjelp av en liten, tynn duk som lå innpakket i hans egen hjelm, forteller Finnesand. Grotten, som kalles Rolling Stones Cave, ligger langt til fjells. Redningspersonell fra Norsk Grotteredningstjeneste og Bodø Alpine Fjellredningsgruppe i tillegg til utstyr, måtte fraktes med et Sea King helikopter fra 330-skvadronen i Bodø. Redningsoperasjonen var også i samarbeid med Hovedredningssentralen og Politiet, og på alle måter vellykket, sier Finnesand. Norsk Grotteforbund Er en nasjonal forening med cirka 200 medlemmer, eller grottere som de også kalles. Forbundet ivrer blant annet for registrering av grotter, grottevern og sikker ferdsel i grotter, samt formidling av grotterelatert informasjon i Norsk Grotteblad. Heising av båre opp et stup under en norsksvensk redningsøvelse i Foto: Andreas Wikstrøm. 4 Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum

5 Foto: Werner Anderson/Norsk Folkehjelp Hele dette bilaget er en annonse for FORF Norsk Folkehjelp har mange dyktige medlemmer som løser en rekke oppdrag over hele landet. Engasjerende frivillighet Ved å kunne bruke teknisk kunnskap og erfaring i kombinasjon med samfunnsbidrag finner Odd Halvard Bjørnstad (t.v.) glede ved å møte mennesker med ulik bakgrunn og roller i samfunnet. Lørdag 18. desember 2010 klokken gikk alarmen hos skredgruppa i Norsk Folkehjelp Tromsø. Én person var savnet etter et snøskred. Tung utgraving Den savnede var lokalisert ved hjelp av sender- og mottaker utstyr, men han lå dypt nede i snøen og det ble jobbet febrilsk for å få gravd han ut. Det ble raskt klart at man trengte flere til å bistå i utgravningen. Helikopteret returnerte til veien, og fire stykker fra skredgruppa til Norsk Folkehjelp ble løftet opp til skadestedet. Etter hvert fikk de gravd vedkommende ut av snøen. Dessverre var det for sent. For Morten og de andre i skredgruppa til Norsk Folkehjelp Tromsø er dette en del av fritiden. Det er klart vi reflekterer litt ekstra når de vi skal hjelpe ikke overlever. For å bli best mulig går vi igjennom alle redningsinnsatser vi deltar på, og vi strekker oss alltid mot at innsatsen skal være så bra som mulig, forteller Morten. Tidvis kan det jo være krevende, men det er også det som gjør det motiverende. Vi i skredgruppa bruker mye tid på øvelser, og jeg føler jeg utvikler meg hele tiden, forklarer Morten. Helse og friluftsliv Morten er utdannet sykepleier og har bakgrunn fra ambulansetjenesten. Det er han ikke alene om i skredgruppa. Veldig mange av våre medlemmer har bakgrunn fra helsevesenet, forteller Morten. Kombinasjonen av friluftsliv, akuttmedisin og kompetanse om både ledelse og innsats ved redningsaksjoner gjør at jeg fremdeles føler at det å være frivillig tilfører meg masse viktig læring, forklarer Morten. Foto: Erlend Aarsæther/Norsk Folkehjelp Morten Føyen og Arne Marius Pettersen satt i bilen da alarmen gikk. Vi var på vei hjem fra topptur og var derfor umiddelbart klare da alarmen gikk, forteller Morten. Etter 30 minutters kjøring var de på plass i området der ulykken hadde skjedd. Ambulansehelikopteret var allerede fremme og lege, redningsmann og fagleder skred var på skadestedet, forteller Morten. Morten Føyen måler hvor mange grader helling fjellsiden har. Det var sol og sommer i Tromsø. Den storslåtte naturen hadde lokket mange fotturister til fjellheimen denne dagen. Brått og uventet ble flere fotturister overrasket av tjukk tåke som kom sigende fra havet. Selv om turistene hadde GPS, visste de ikke hvor de var eller hvordan de skulle komme seg ned fra fjellet. Ved hjelp av mobiltelefon tok de kontakt med politiet, som ba Tromsø Røde Kors Hjelpekorps (TRKH) og en radioamatør fra Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) om assistanse i redningsarbeidet. Effektivt Ved hjelp av NRRLs sporingssendere kunne operativ leder veilede redningspatruljene i forhold til posisjonen og fjellets farer, som farlige skrenter og steiner, forteller Bjørnstad. Da patruljene nærmet seg turistene fikk de beskjed om å rope slik at hjelpen kom frem i tide og de ble reddet ned fra fjellet i det etter hvert kjølige været. Sporingstjenesten NRRL integrerer alt offentlig- og frivillig redningsmannskap i ett kartsystem som gjør samhandlingen naturlig, enkel og effektiv, forklarer Bjørnstad, stolt og glad over å kunne bidra i redningsarbeidet. Han sier at i svært mange tilfeller kan frivillige organisasjoner bidra til et bedre og mer effektivt redningsarbeid. Da er det også godt å få anerkjennelse fra pårørende, offentlige myndigheter og andre frivillige. Samband Bjørnstads interesse for elektronikk, radioteknikk, data og frivillig redningstjeneste førte ham inn i foreningen for fire år siden. Medlemskapet har gitt ham ny læring, spesielt innenfor samband, GPS-basert sporing og karttjeneste. Gjennom foreningen får jeg også stiftet bekjentskap og vennskap med radioamatører over hele kloden, avslutter Odd Halvard Bjørnstad. Norsk Radio Relè Liga Norsk Folkehjelp Norsk Folkehjelp er en stor og viktig aktør i den norske redningstjenesten. Med omkring 60 sanitetsgrupper og rundt operative mannskaper utgjør de en betydelig ressurs. Årlig deltar mannskaper fra Norsk Folkehjelp i over 100 Reddende radiosignaler redningsoppdrag over det hele land. q N orsk Radio Relæ Liga (NRRL) er radioamatørenes organisasjon i Norge. q H ar cirka medlemmer fordelt på 41 lokale grupper og klubber i Norge Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum 5

6 Beredskapsarbeid i Norges speiderforbund Roverne rykker raskt ut med livreddende førstehjelp når minuttene teller. Her fra en redningsaksjon på Ådneram. Speidere i Norges speiderforbund lærer førstehjelp fra de er små, og flere av speiderne i alderen år (rovere) er organisert i Rovernes Beredskapsgruppe (RBG). Foto: Rovernes Beredskapsgruppe Rogaland Det er etablert RBG-grupper flere steder i landet. Gruppene trenes i å drive beredskapsarbeid, og hjelper til ved ulykker, naturkatastrofer og i leteaksjoner. Hilde Steinnes Jensen er 22 år og studerer sykepleie ved Universitetet i Stavanger. Hun har vært speider i 12 år og aktiv i RBG Rogaland i syv år: Det gir meg mulighet til å drive med det jeg liker best, å dra på tur i fjellet og å drive førstehjelp. Gjennom RBG har jeg fått mye kunnskap og erfaring innen beredskap og redning, forklarer Hilde. Jeg synes det er spennende å lære nye ting og å utfordre meg selv. Jeg har tatt instruktørkurs i førstehjelp, slik at jeg kan gi kunnskapen videre. Jeg har også tatt flere vinterkurs som handler om å klare seg selv, ta vare på og lede andre i vinterfjellet. I vinter har jeg, sammen med andre, holdt slike kurs for nye medlemmer. Det gir meg erfaring og utvikler kunnskapen min. Redning RBG Rogaland samarbeider med Ådneram Skitrekk, og har opprettet en beredskapsstasjon på Ådneram. Hilde og de andre roverne får mye beredskapserfaring der, også livredning: På oppringing fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) rykket vi ut til en hjertestans for noen uker siden. Vi tok med oss pulk og akuttkoffert med oksygen og hjertestarter, og klarte å være hos pasienten i løpet av ti minutter, forteller Hilde. Været var dårlig, så luftambulansen kunne ikke lande. Vi fraktet pasienten ned til bilvei, hvor ambulansen tok ham med til luftambulansen. Rovernes Beredskapsgruppe q Er medlem av Norges Speiderforbund q Har beredskapsgrupper i Bergen, Kristiansand, Møre og Romsdal, Nedre Buskerud, Rogaland, Trondheim og Vestfold. q Målsettingen er etablering av beredskapsgrupper i alle politidistrikter q Er cirka 700 medlemmer Med godt samarbeid kan vi frivillige utføre livreddende førstehjelp mens vi venter på ambulansen. Det betyr mye at vi har gode rutiner og erfaring som gir oss mulighet til å hjelpe. Nese for deg! Da redningshunden Dino bare viste bakparten gikk det en enorm lettelse gjennom hundeier Knut Skår. Dino hadde gjort funn. Da Knut kunne ta tak i foten på snowboardkjøreren, var den i hvert fall ikke stiv. Da foten rykket til, gikk det kaldt nedover ryggen til Knut. Han følte en enorm lettelse. Jeg var den eneste av redningsmannskapet som hadde redningshund og valgte derfor å gjennomføre ett grovsøk i skredet, forteller Knut, mangeårig medlem i Norske Redningshunder. Han forteller at terrenget var veldig bratt. For å komme frem måtte Knut sparke trugene inn i snøen samtidig som han støttet seg med hendene. Svetten silte. Samtidig var han redd han hadde gått forbi den savnede snowboardkjøreren. Knut vet at det er flere faktorer som bidro til at den skredtatte fortsatt er i live: Knut kom selv fort frem til skredområdet, og på tross av at mørkes frembrudd ga været og vinden gode søksforhold. Skredet utgjorde et snøbelte som var 500 meter langt og opptil 150 meter bredt. Den tyske turisten ble funnet på halvannen meters snødybde, tett innpakket av snøskredet som hadde gått et par timer tidligere. Heldigvis hadde han ingen skader. Knut forteller at Dino gjorde en kjempejobb, og alt som han er opplært til. Vanket det noe premie på Dino? Jeg hadde en tennisball i lomma. For Dino kan livet ikke bli bedre, sier Knut. Norske Redningshunder Da snowboardkjøreren ble funnet, er slit og svette, samt spadd snø og drøssevis med trening i all slags vær, verdt slitet, sier lavinehundeeier Knut Skår. 6 Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum q Landsdekkende organisasjon med 17 distriktsavdelinger. Hvert distrikt består av flere lag. q Norske Redningshunder har 182 godkjente ettersøkningsekvipasjer, 83 lavineekvipasjer og 20 ruinekvipasjer. q Norske Redningshunder deltok på 308 søk og redningsoppdrag (SAR - Search and rescue) i fjor. q Antall medlemmer:

7 Foto: Trond Øvstedal / Justis- og politidepartementet RS «Odin». Foto: Alfred Aastrøm. Redningsselskapets Sjøredningskorps John Arne Warholm er matros på RS «Uni Helgeland» i Brønnøysund. Han var en av initiativtakerne til sjøredningskorpset i kystkommunen, og har vært frivillig mannskap siden båten ble sjøsatt i Hver fjerde uke har han vakt og har da telefonen på 24 timer i døgnet. Jeg er stolt av å være med på redningsskøyta, sier Warholm, som synes han har fått utrolig mye igjen for å være frivillig for Redningsselskapet. Jeg har blitt kjent med folk jeg ellers ikke hadde kommet i kontakt med og fått mange nyttige kurs. Jeg har fått lov til å hjelpe andre folk og fått kjenne på følelsen det er å komme ut til en enmanns fiskebåt med brann om bord, 12 nautiske mil unna land. Da er det godt å kunne suse av gårde i 35 knop og ha en brannkanon på dekk. Kursing Det er om lag 50 frivillige på RS «Uni Helgeland» og personer på hvert vaktlag. Båten ligger 150 meter fra Warlholms hjem, og det er hans jobb å gjøre båten sjøklar når det er utrykning. For å være beredt til assistanse har han fått VHF-kurs, redningsmannkurs, kurs i hjerte- og lungeredning og brannslukking. Han har også fått tilbud om fritidsbåtskippersertifikat, men sier det er viktig med gode folk på dekk også, så han overlater til andre å være båtfører. Allsidighet Sjøredningskorpset samarbeider godt med andre redningsinstanser i området. Da en sjark havarerte i 2009 samarbeidet vi med luftambulansen, Røde Kors og politiet, sier Warholm. Interessen for å bli med som frivillig er stor. Her er både snekkere og brannfolk, fra 20 til 60 år, sier Warholm. Det eneste som mangler er at flere damer blir med på laget, sier han. Foreløpig er det to, og de er superflinke. Redningsselskapet Redningsselskapet har 41 redningsskøyter, hvorav 17 er bemannet med frivillig mannskap. Det er disse som utgjør Redningsselskapets Sjøredningskorps. Totalt er det 900 frivillige. Sjøredningskorpsene jobber sammen med de fast bemannede redningsskøytene for å bedre sikkerheten for alle som ferdes på sjøen. I løpet av de siste 10 årene har Redningsselskapet reddet 350 menneskeliv og berget mer enn båter fra forlis. Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum 7

8 Redningstjenestens hverdagshelter Sekretariatsleder og frivillig redningsmann Erlend Aarsæther mener at Norge hadde ikke vært det samme uten de frivillige i FORF. Foto: Morten Brakestad Sekretariatsleder i FORF, Erlend Aarsæther, har drevet frivillig redningsarbeid i mange år. Han finner det meningsfylt å yte en innsats for den norske redningstjenesten. Her på skredsøk. Hvorfor det, Erlend? Da hadde i hvert fall Norge vært et mindre trygt land å bo i. Det er ganske fantastisk å vite at det sitter tusenvis av frivillige redningsmannskaper rundt omkring som bruker masse tid på opplæring og trening og er klare til utrykning hvis noe skulle skje uansett dag eller tid. Hva betyr egentlig FORF? FORF står for Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum og er en paraplyorganisasjon for alle frivillige organisasjoner som jobber innenfor Den norske redningstjenesten. Hvordan ble egentlig FORF funnet opp? Med tiden har det blitt et behov for at frivillige organisasjoner som driver med redningsarbeid burde samarbeide mer, Erlend Aarsæther Alder: 29 år Bosatt: Oslo Aktuell: Daglig leder av FORF, paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner i redningstjenesten Utdanning og erfaring: Utdannet sykepleier, jobbet med redningstjeneste i ti år. Jobber også som vikar i ambulansetjenesten, har en rekke redningstjenesterelaterte kurs, har deltatt i mer enn 100 redningsaksjoner, både til sjøs, fjells og lands. 8 Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum slik at redningsarbeidet kunne effektiviseres. Initiativet om en paraplyorganisasjon kom blant annet fra Roald Seterdal i Røde Kors i To år senere ble FORF stiftet. Hva er oppgavene til FORF? Den norske redningstjenesten sorterer under Justis- og politidepartementet, så det blir mye kontakt med Rednings- og beredskapsavdelingen i departementet. I tillegg blir det en god del kontakt med andre myndigheter, som helsevesen, politi og Sivilforsvaret. For å nevne noen. FORF skal også bidra til å styrke den redningsfaglige kompetansen og samarbeidet mellom organisasjonene. Hva gjør en sekretariatsleder i FORF? Først og fremst den daglige driften med kontakt med samarbeidspartnere og medlemsorganisasjonene. I tillegg bidrar FORF med kurs- og undervisningsopplegg. Her har vi mange dyktige frivillige som er våre ambassadører. Hvor mange mennesker organiserer FORF? De frivillige redningsorganisasjonene som er medlem av FORF teller til sammen bortimot frivillige medlemmer som på en eller annen måte står i beredskap for samfunnet. Meningsfylt eller moro? Det å være med som frivillig i redningstjenesten oppleves først og fremst som veldig meningsfylt. Selv får jeg brukt min kompetanse fra utdanning og frivillig arbeid til å hjelpe andre mennesker i nød. Det føles utrolig godt når jeg opplever at innsatsen som legges ned er med på å redde menneskeliv. For mange blir det å være frivillig redningsmann eller -kvinne nærmest en livsstil og er et sted hvor man møter likesinnede, får mange venner og kanskje kjæreste. Jo, vi har mye moro, også. Jeg har fritid til overs, hvordan kan jeg bruke tiden til samfunnsnyttig innsats? Om du er fjellklatrer, turgåer, skikjører, flyr småfly eller er helsepersonell så er det anledning til å bidra. Med andre ord: medlemsorganisasjonene i FORF gir mulighet for frivillig innsats innen en rekke områder og er en fantastisk mulighet til å være med på noe meningsfylt og givende, og samtidig lære mye nyttig. Må jeg være sporty, tøff og sterk? Du trenger ikke å være en villmarkshelt for å delta i redningstjenesten, men det er helt klart en fordel om du trives ute i naturen. Vår oppgave er jo nettopp å rykke ut når andre har fått problemer, som eksempelvis at de har møtt dårlig vær. Men vi trenger også medlemmer som gjør andre oppgaver. Som å vedlikeholde utstyr eller samle inn penger ved å selge lodd eller vafler på butikken. På den måten bidrar alle til en best mulig redningstjeneste. Hvordan blir jeg medlem av en redningsorganisasjon? Du finner kontaktinformasjon til de frivillige redningsorganisasjonene enten her i dette bilaget, eller på hjemmesidene. Les mer om FORF på deres nettsider. Der kan du også finne nettadresse til alle organisasjonene.

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Lokale ressurser lokal trygghet

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Lokale ressurser lokal trygghet Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Paraplyorganisasjon for de frivillige i redningstjenesten Samarbeidsorgan Fremme redningsfaglig kompetanse Myndighetskontakt LRS representasjon Medlemsorganisasjoner

Detaljer

Hele dette bilaget er en annonse for FORF

Hele dette bilaget er en annonse for FORF Et bilag fra FORF som distribueres sammen med Aftenposten og Nordlys 3. april 2012 Foto: Morten Brakestad De frivillige i redningstjenesten Påsken nærmer seg og i år som tidligere år, står tusenvis frivillige

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Kort

Detaljer

Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto

Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto . 1994. Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum FORF er paraplyorganisasjonen for de frivillige i rednings tjenesten i Norge. Organisasjonene representerer

Detaljer

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon @LarsOttoL Forberedelser til å håndtere «Nye brukergrupper» Nødetatene har betydelige ressurser satt av i sine

Detaljer

Redningstjenesten i Norge. Noe har skjedd. Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge

Redningstjenesten i Norge. Noe har skjedd. Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge Redningstjenesten i Norge Noe har skjedd Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge ...noe uventet har skjedd. med noen Hvordan er Norsk Redningstjeneste organisert og hvilket

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010. Tynset Flyklubb

Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010. Tynset Flyklubb Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010 Tynset Flyklubb NAKs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportsforbund (tidligere Norsk Aero Klubb).

Detaljer

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Kan vi bli bedre sammen? Mål: Hvordan man skal forstå frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner Retningslinjer for søk etter savnet person.

Detaljer

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Skredstandard Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Initiativet Skredseminar på Lom 22/2-07 for å diskutere ulik praksis i metodevalg ved snøskredulykker. Deltakere fra NFS, 330, NRH, LT AS, NLA

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

SKREDULYKKE YTSTEVASSHORNET, SYKKYLVEN TORSDAG

SKREDULYKKE YTSTEVASSHORNET, SYKKYLVEN TORSDAG SKREDULYKKE YTSTEVASSHORNET, SYKKYLVEN TORSDAG 07.04.2011 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Jan-Gunnar Hole Sunnmøre Alpine Redningsgruppe, Jan Peder Hoggen Volda og Ørsta Røde

Detaljer

Kan fjellmedisin bidra til økt akuttmedisinsk kompetanse i distrikts-norge?

Kan fjellmedisin bidra til økt akuttmedisinsk kompetanse i distrikts-norge? Kan fjellmedisin bidra til økt akuttmedisinsk kompetanse i distrikts-norge? Halvard Stave Avdeling for anestesiologi OUS HF, Ullevål 9-bil lege Norsk Fjellmedisinsk Selskap Hva er fjellmedisin? Fagområdet

Detaljer

Sanitet. Fagblad. En epoke er over. Forandringer i

Sanitet. Fagblad. En epoke er over. Forandringer i Fagblad Sanitet Nr 1-2011 Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Les også: Effektiv skredøvelse i nesset En epoke er over - slutt på førstelinje

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

Referat FORF styremøte

Referat FORF styremøte Referat FORF styremøte 3-2013 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 3.juni 2013. Kl.11.00 14.30 Tilsted: Jon Halvorsen, Odd Kulø, Ole Gladsø, Stian Tveit, Bente Asphaug, Hilde Brandshaug

Detaljer

Frivillighet når liv skal

Frivillighet når liv skal Frivillighet når liv skal reddes Samfunnssikkerhet, beredskap, førstehjelp, redningstjeneste Mål: Dele noen refleksjoner og dilemmaer med dere Fortelle litt om hva som skal til for å lykkes Gi dere et

Detaljer

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Side 2 Side 3 Innhold Hvilke oppdrag utfører Røde Kors Hjelpekorps? Hvordan benytter vi Nødnett? Statistikk Utfordringer Sambandsberedskap

Detaljer

SKREDULYKKE RAULAND LØRDAG

SKREDULYKKE RAULAND LØRDAG SKREDULYKKE RAULAND LØRDAG 26.12.2009 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Sveinung Olsnes i Vinje Røde Kors Hjelpekorps og Trond N. Flothyl Lensmann i Vinje). Ulykkesoppsummering:

Detaljer

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Innsats 22.7 Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Evaluering 22.7 Kort om Norsk Folkehjelp Kort om innsatsen vår 22.7 Samvirkeerfaringer 20.09.2012 2 Norsk Folkehjelp Sanitet Landsdekkende

Detaljer

SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR

SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR 2013 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Gol og Hemsedal lensmannskontor, Langfjella Alpine Redningsgruppe, Gol og Hemsedal Røde

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Ellen Dahlberg Avdelingsleder AMK-Tromsø R-AMK forum Bodø 2017 Fjordgård MENS DU VENTER PÅ AMBULANSEN er et pilotprosjekt der lokale førstehjelpere tar hånd om alvorlig

Detaljer

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested Tverrfaglig samvirke på skadested Den norske redningstjenesten Norsk redningstjeneste er en nasjonal dugnad, hvor den grunnleggende ide er at alle ressurser i Norge som er egnet for å redde liv, skal kunne

Detaljer

Været før og under hendelsen: Det var snøvær, noen kuldegrader og vind da ulykken skjedde. Detaljerte værdata finnes i figur bakerst i rapporten.

Været før og under hendelsen: Det var snøvær, noen kuldegrader og vind da ulykken skjedde. Detaljerte værdata finnes i figur bakerst i rapporten. SKREDULYKKE KROKEN TROMSØ, SØNDAG 24.03.2013 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Politiet og Luftambulansen). Kontroll internt : Ulrik Domaas. Det bemerkes at ikke var på stedet

Detaljer

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF Luftambulansetjeneste - nye kontrakter 2018 Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF SAR kapasitet - luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Nytt navn fra 1. april 2017: Fra:

Detaljer

Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016

Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016 Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016 Oppsummering, inntrykk og erfaring fra redningsaksjon. Denne oppsummeringen baseres på tilbakemelding fra Arild Wennberg og hans oppfatning av

Detaljer

SKREDULYKKE FAGERFJELLET, TROMSØ LØRDAG 18.12.2010

SKREDULYKKE FAGERFJELLET, TROMSØ LØRDAG 18.12.2010 SKREDULYKKE FAGERFJELLET, TROMSØ LØRDAG 18.12.2010 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra John Tetlie hundefører i Politiet i Tromsø) Det bemerkes at ikke var på ulykkestedet og denne

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

Bilde av ulykkesstedet 21.4.15. Foto: Albert Lunde, Nord-Gudbrandsdal Alpine Redningsgruppe

Bilde av ulykkesstedet 21.4.15. Foto: Albert Lunde, Nord-Gudbrandsdal Alpine Redningsgruppe SKAVLBRUDD Dødsulykke i Jotunheimen etter skavlbrudd. Tirsdag 21.4.15 ble en mann i 30-årene funnet omkommet i et snøskred på breen i Nordre Tjønnholet i Jotunheimen, etter å ha vært savnet siden mandag

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Sven Bruun, Jon Halvorsen, Dagfinn Terning og Bente Asphaug Fraværende Referat fra Styremøte 11 januar 2016 Saksnr.

Detaljer

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Til alle medlemmer Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Onsdag 11.desember kl.18.00 ca.20.00 på Madla speiderhus Antrekk: Speiderskjorte og skjerf. Saker som skal behandles:

Detaljer

HRS Nord og Sør-Norge. Hovedredningssentralene har et overordnet ansvar for søk - og redningsaksjoner på sjø, land og luft.

HRS Nord og Sør-Norge. Hovedredningssentralene har et overordnet ansvar for søk - og redningsaksjoner på sjø, land og luft. Redningsleder Johan Mannsåker 02.feb 2017 HRS Nord og Sør-Norge Hovedredningssentralene har et overordnet ansvar for søk - og redningsaksjoner på sjø, land og luft. Hva er redningstjeneste? Offentlig organisert

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

Referat FORF styremøte 4-2014

Referat FORF styremøte 4-2014 Referat FORF styremøte 4-2014 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 04.06.14 kl. 10.30 15.30 Tilstede: Ole Gladsø, Bente Asphaug, Stian Tveit, Jon Halvorsen, Odd Kulø og Hilde Brandshaug

Detaljer

Masseskadesituasjoner i utkantstrøk. Kari Schrøder Hansen

Masseskadesituasjoner i utkantstrøk. Kari Schrøder Hansen Masseskadesituasjoner i utkantstrøk Kari Schrøder Hansen Konklusjon Masseskader i utkantstrøk kommer til å skje Vi vet ikke når eller hvor. Planer og basiskunnskaper må være på plass Stikkord: Enkelt,

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 3-2009 Sted: Storgata 33, Oslo Tid: 13.30 17.00 Tilstede: Odd Kulø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug Forfall: Lars-Otto Laukvik Referent: Erlend Aarsæther Sak Innhold Vedlegg 3-1

Detaljer

SKREDULYKKE JØNNDALEN UVDAL, LØRDAG

SKREDULYKKE JØNNDALEN UVDAL, LØRDAG SKREDULYKKE JØNNDALEN UVDAL, LØRDAG 22.02.2014 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. info fra politiet i Nore og Uvdal, Luftambulansen Ål og Norske Redningshunder). Kontroll internt : Ulrik Domaas

Detaljer

SKREDULYKKE MIDDAGSTIND TROMS LØRDAG 18. FEBRUAR

SKREDULYKKE MIDDAGSTIND TROMS LØRDAG 18. FEBRUAR SKREDULYKKE MIDDAGSTIND TROMS LØRDAG 18. FEBRUAR 2012 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Politiet i Tromsø, Røde Kors hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og overlevende

Detaljer

Fordeler med base for luftambulanse i Notodden

Fordeler med base for luftambulanse i Notodden Fordeler med base for luftambulanse i Notodden FORDELER MED BASE FOR LUFTAMBULANSE I NOTODDEN Notodden har tilgang til: Redningsteknisk kompetanse Redningsdykkere Politiberedskap Sykehus med akuttfunksjon

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Nasjonale retningslinjer for søk etter savnet person på land

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Nasjonale retningslinjer for søk etter savnet person på land Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Nasjonale retningslinjer for søk etter savnet person på land Innhold Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum 1. Presentasjon av retningslinjen

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Hva skal jeg snakke om

Hva skal jeg snakke om Hva skal jeg snakke om Forventninger til NVE`s bistand ved kriser? Raset akuttfasen Erfaringer fra krise- og redningsarbeidet Bistand til kommunen etter akuttfasen Berging og uthenting av verdier Planlegging

Detaljer

Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser

Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser Utarbeidet av Kjetil Hjertvik, BRV 19. februar 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Fakta om mediedekningen

Detaljer

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 1 Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 Ålesund sykehus - med helikopterbase 2 Møre og Romsdal ca 250 000 innbyggere 3 Statens

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 19. juni 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 I dette nummeret: Røde Kors Førstehjelp Ambulanse hva

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår. Hindrer og lindrer nød

De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår. Hindrer og lindrer nød De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår Helt unikt for Norge «Den norske modellen» med frivillige som aktive, og i noen grad ledende, aktører innen rednings- og beredskapsarbeidet

Detaljer

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH Infobrev juli 2008 Nr 07/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 ---

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 --- TILTAKSKORT Innholdsfortegnelse - Brann - Bruk av RIB (PIV) - Drukning / person i vannet (PIV) - Dødsfall - Forsvunnet person - Mistanke om overgrep - Trafikkulykke - Ved samtale til nødtelefon - Nyttige

Detaljer

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Hva skal jeg snakke om Raset akuttfasen Forløp Erfaringer fra krise- og redningsarbeidet

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

æsculap Kan en medisinstudent redde et liv?

æsculap Kan en medisinstudent redde et liv? æsculap Hospitering på bygda i Sør-Etiopia Life down under Æsculap & medisinstudiet gjennom tidene Helse i et okkupert land Mitt innbilte møte med dengue Spesialisten: Ortoped Mens vi venter på turnus

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mai 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mai 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mai 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Mannen ble fløyet med luftambulansen til UNN hvor han ble erklært død. Dødsårsak antas å være resultat av mangel på luft (asfyksi).

Mannen ble fløyet med luftambulansen til UNN hvor han ble erklært død. Dødsårsak antas å være resultat av mangel på luft (asfyksi). SKREDULYKKE BRENNMOTINDEN BALSFJORD, SØNDAG 16.03.2014 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (også basert på info bl.a. fra politiet i Troms, Røde Kors skredgruppe og Forsvarets skredgruppe). Kontroll internt

Detaljer

Litt tryggere - mye smartere.

Litt tryggere - mye smartere. Røde Kors Vestfold og sfty AS samarbeider om varslings og alarmtjeneste. Med denne appen kan Røde Kors varsle registrerte og frivillige fritidsdykkere i nærheten av ulykkesstedet, på en enkel måte. Med

Detaljer

NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus. Alarm og info. Samband, tracking, mobilsporing ved Søk og redning Krise- og katastrofesamband

NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus. Alarm og info. Samband, tracking, mobilsporing ved Søk og redning Krise- og katastrofesamband NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus Alarm og info Samband, tracking, mobilsporing ved Søk og redning Krise- og katastrofesamband GJELDER FRA 26. JANUAR 2017 Varslings- og kontaktinformasjon ALARMTELEFON

Detaljer

Bruk av VHF i nødsituasjon. Terje Hanssen

Bruk av VHF i nødsituasjon. Terje Hanssen Bruk av VHF i nødsituasjon Terje Hanssen Min bakgrunn Båt i over 30 år FORTUNA TEEL i 13 år Frivillig på redningsskøyta i 9 år (fører i 5 år) Agenda Når er man i nød? Hvem bør man kontakte og hva skjer?

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 8.januar 2014 Kl.09.00-16.00 Hovedredningssentralen Sola. Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,

Detaljer

SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010

SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010 SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Oddgeir Johansen Vefsn Røde Kors Hjelpekorps, og Erik Hestnes ). Kontroll internt : Frode Sandersen

Detaljer

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO Sluttrapport Søkeorganisasjon: Norsk Tourette Forening Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 0495/ 2008 Prosjektnavn: På tokt med fullriggeren Sørlandet Prosjektleder: Ann Margret Støle 1 Forord

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Ole Gladsø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug Fraværende Stian Tveit Referat fra Styremøte 16. Januar 2015 Saksnr. Sak

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

STYRK VÅR FRIVILLIGE REDNINGSTJENESTE!

STYRK VÅR FRIVILLIGE REDNINGSTJENESTE! STYRK VÅR FRIVILLIGE REDNINGSTJENESTE! Den frivillige redningstjenestens rammer for innsats i årene fremover. Styrking og utvikling av bærebjelken i den norske redningstjenesten. Bilder: KARG NFS NGF NRRL

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps

Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 13.-15. juni 2014) Opp gjennom årene har det oppstått

Detaljer

Terrorangrepene 22.juli 2011

Terrorangrepene 22.juli 2011 Terrorangrepene 22.juli 2011 Hovedbrannstasjonen rammet Brannsjefens kontor Hovedbrannstasjonen Gjerningsmannen Bomben 950 kg Norsk redningstjeneste Justis- og politidepartementet 65 N Hovedredningssentralen

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Helse og omsorgsdepartementet. Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST

Helse og omsorgsdepartementet. Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST Helse og omsorgsdepartementet Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST Viser til utsendt høringsbrev og takker for muligheten til å avgi høringssvar i denne saken. Norsk Folkehjelp

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps desember 2008

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps desember 2008 15. desember 2008 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps desember 2008 I dette nummeret: Landsrådsleder hilser Invitasjon

Detaljer

Muligheter for base for luftambulanse i Notodden

Muligheter for base for luftambulanse i Notodden Muligheter for base for luftambulanse i Notodden MULIGHETER FOR BASE FOR LUFTAMBULANSE I NOTODDEN Generalsekretær Åslaug Haga i Norsk Luftambulanse uttalte i et møte med politikere i Telemark i august

Detaljer

Kjekt å vite om aksjon

Kjekt å vite om aksjon Kjekt å vite om aksjon Hvem kan delta på aksjoner? - For å delta på aksjoner må du være fylt 18 år og fått godkjent mannskapsprøve. Du må også være medlem i Norges speiderforbund/kfum-kfuk, betalt kontingent

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Referat FORF styremøte

Referat FORF styremøte Referat FORF styremøte 3-2009 Sted: Storgata 33, Oslo Tid: 11. desember klokken 10.00 13.00 Tilstede: Odd Kulø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Forfall: Lars-Otto Laukvik Referent: Erlend

Detaljer

SKREDULYKKE LANGFJELLAKSLA, KATTFJORDEIDET SØNDAG 17. MARS 2013

SKREDULYKKE LANGFJELLAKSLA, KATTFJORDEIDET SØNDAG 17. MARS 2013 SKREDULYKKE LANGFJELLAKSLA, KATTFJORDEIDET SØNDAG 17. MARS 2013 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Politiet, Røde Kors og Luftambulansen Tromsø). Kontroll internt : Ulrik Domaas.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten

Detaljer

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 0 SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 1 Forord Denne sluttrapporten inneholder informasjon om vårt prosjekt som nå er ferdig. Redalen Røde Kors fikk tildelt

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Handlingsplan 2012 2015 Satsningsområdene for perioden 2012-2015: Redningstjeneste Førstehjelp - Friluftsliv Redningstjeneste Mål Faglig oppdatering av redningsmannskapene i laget vårt Tiltak Oppmuntre

Detaljer

ØVINGDSDIREKTIV. Stor øvelse. Øvelse XX

ØVINGDSDIREKTIV. Stor øvelse. Øvelse XX ØVINGDSDIREKTIV Stor øvelse Øvelse XX 1 1. Situasjon Direktivet for øvelse «XX 20XX» gir bestemmelser, veiledning og informasjon for alle aktører som skal delta under øvelsen. Det forutsettes at direktivet

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

SKREDULYKKE RAULAND, TELEMARK LØRDAG 5. MARS 2011

SKREDULYKKE RAULAND, TELEMARK LØRDAG 5. MARS 2011 SKREDULYKKE RAULAND, TELEMARK LØRDAG 5. MARS 2011 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Svein Loftsgarden redningsgruppe skred Vinje og Haukeli Røde Kors, Jon Galteland politiet i

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer