Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland"

Transkript

1 Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland Seminar Nordland Utmarkslag Fauske 8.februar 2013 Nasjonalparkforvalter Ole Petter Rundhaug Foto: Kristian Sivertsen Disposisjon - Rettighetshavere i de store verneområdene - Midtre Nordland nasjonalparkstyre - ny forvaltningsmodell - Verneforskrifter - Forvaltningsplaner Foto: Hanne Etnestad 1

2 Rettighetshavere - Grunneiere eier grunnen og innehar hogst, fiske- og jaktrettighetene - Beiteberettigede har beiterett på egen grunn/i felles utmark eller kontrakts-festet rett på statens grunn eller gitt ved dom i Utmarkskommisjonen - Samisk reindrift rettigheter ihht. Lov om reindrift - Almennhetens rettigheter Allemannsretten og Lov om friluftsliv Foto: Jim T. Kristensen Gåsvatnan landskapsvernområde - Statens grunn - Privat grunn: - Beiarn: Gnr./bnr. 18/3, 18/6 og 18/14 og sameie under gnr Saltdal: Gnr/bnr. 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 29/1, 27/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 31/1, 31/2, 31/3, 31/8, 31/11, 31/29, 78/1 og 78/2 Foto: Stein Ove Johannessen 2

3 Saltfjellet landskapsvernområde Hele det vernede området er på statens grunn - Rana kommune: Statens grunn - Øvrige kommuner: Statens grunn Foto: Ole Petter Rundhaug Storlia naturreservat - Følgende gnr./bnr. i Rana kommune er berørt: - Privat grunn:, 77/1, 77/2, 77/3, 77/5, 77/7, 77/8 - Statens grunn: 75/1, 147/17. Foto: Kristian Sivertsen 3

4 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Areal på ca km 2. Det alt vesentlige av arealet er statens eiendom: - Rana kommune - statens grunn - Øvrige kommuner - statens grunn. Følgende private eiendommer blir berørt (gnr/bnr): Beiarn kommune: delvis uavklart grense mellom staten og private, men følgende kan bli berørt: 19/2, 55/4, 55/7 Meløy kommune; 19/1, 19/2 dessuten uavklart grense staten/private, men følgende kan bli berørt: 18/1, 18/2, 19/5, 19/7, 19/8, 20/4, 20/6, 20/8, 20/13. Rana kommune: 78/1, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 105/4, 105/5, 105/6, 106/1. Rødøy kommune: 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5. Saltdal kommune: delvis uavklarte grenser staten/private, men følgende kan bli berørt: 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 37/1, 37/2, 38/1. Foto: Ole Petter Rundhaug Sjunkhatten nasjonalpark Totalareal på ca. 417,5 km 2-39,8 km 2 er sjøareal. Bodø kommune: 17/2, 17/6, 17/11, 17/13, 17/21, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 23/1, 23/2, 23/3, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/12, 23/14, 23/15, 23/17, 23/24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/8, 24/9, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/35, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/4, 52/9, 53/1, 53/2, 53/3, 62/3, 63/1, 63/4, 63/12, 63/83, 63/93, 63/100, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65/1, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 67/1, 68/1, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 130/1, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 132/1, 132/2, 133/1, 133/4, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 135/7, 135/8, 136/1, 136/2, 136/3, 136/5, 136/6, 136/8, 137/1, 140/1, 141/1. Fauske kommune: 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/8, 62/9, 62/19, 62/27, 62/31, 62/32, 62/37, 62/54, 63/1, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 66/1, 66/5, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 68/1, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/8, 70/9, 70/10, 70/15, 71/1, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/10, 73/1, 73/2, 73/3, 73/9, 73/15, 74/1, 74/2, 74/3, 74/7, 74/9, 78/1, 78/2, 78/12, 123/1, 123/3, 133/1. Sørfold kommune: 65/4, 65/62, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 71/3, 71,4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/11, 71/12, 72/1. Foto: Hanne Etnestad 4

5 Junkerdal nasjonalpark Nasjonalparken dekker et areal på 682 km 2 Verneområdet berører følgende gnr./bnr.: Fauske kommune: 119/1. Saltdal kommune: 39/felleseie, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1. Foto: Gunnar Rofstad Rago nasjonalpark - Hele parken ligger på statens grunn Foto: Hanne Etnestad 5

6 Frivillig ordning - En forutsetning for å delegere forvaltningsmyndighet til et styre, er at et flertall av de berørte kommunene ønsker det. Dersom et flertall av kommunene ikke ønsker lokal forvaltning, skal fylkesmannen være forvaltningsmyndighet. - Alle 8 kommuner i Midtre Nordland har gitt uttrykk for at de ønsker lokal forvaltning. - Valgt modell et resultat av strategisk arbeid i Salten regionråd og Salten friluftsråd Foto: Ole Petter Rundhaug Styrets mandat Styret skal sørge for en helhetlig samlet forvaltning av verneområdene på tvers av administrative grenser innenfor rammen av Naturmangfoldloven og verneforskriftene. Et styre kan ha ansvaret for flere geografisk nærliggende store verneområder. Styret etableres etter Naturmangfoldloven 62, andre ledd tredje punktum. Foto: Kristian Sivertsen 6

7 Styrende organ Styre bestående av 13 medlemmer 4 er valgt av Sametinget 1 av Nordland fylkeskommune. 8 representanter for kommunene Sørfold, Bodø, Fauske, Meløy, Rødøy, Beiarn, Saltdal og Rana. Møte med miljøvernministeren 15.mars 2012 Styret delegert myndigheten 11.juni og konstituert 10.september 2010 AU bestående av 3 medlemmer Faglig rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg Foto: MD Styret : Siv Mossleth, leder Saltdal kommune (AU) Eva-Stina Andersson Sametinget ( )(AU) Arne B. Vaag Fauske kommune (AU) Konstituerende møte 28.mars 2012 Lars Kr. Evjenth Sørfold kommune Johan Petter Røssvoll Rana kommune Lisa Maria Blind Sametinget ( ) Per Thomas Kuhmunen Sametinget ( ) Mats Jonas Pavall Sametinget ( ) Torstein Simonsen Rødøy kommune Mari Ann Bjørkli Meløy kommune Gudbjørg Navjord Beiarn kommune Arild Nohr Bodø kommune Hilde Skogsholm Nordland fylkeskommune Foto: Ole Petter Rundhaug 7

8 Faglig rådgivende utvalg medlemmer: Grunneiere: Jan Normann Nilsen regionleder Statskog Salten Bjørn Karlsen grunneier Junkerdal (Saltdal) Halvor Bakken grunneier Valnesfjord (Fauske) Steinar Nordvik - grunneier (Bodø) Bjørn Eivind Eliassen - grunneier (Rødøy) Forum for Natur og Friluftsliv: Sylvi Brandsæter daglig leder Forum for Natur og Friluftsliv Erling Solvang styreleder Forum for Natur og Friluftsliv Audun Sandberg Forum for Natur og Friluftsliv Reinbeitedistrikt: John Anders Kuhmunen Saltfjellet reinbeitedistrikt Arnfinn Pavall Doukta reinbeitedistrikt Reinbeitedistrikt forts.: Elise Blind Balvatn reinbeitedistrikt Nils Mathis Anti Hestemannen/Strandtindene reinbeitedistrikt Bonde- og småbrukerlag: Wanja Rakvåg Nordland Bondelag (Rana) Geir Asle Haraldsen Nordland Bondelag (Beiarn)) Kenneth Norum - Bonde- og småbrukerlaget (Meløy) Lars Morten Rødaas - Bonde- og småbrukerlaget (Sørfold) Reiselivsorganisasjoner: Roger Johansen - Nordland Reiseliv - Nordland reiseliv Torbjørn Tråslett Polarsirkelen Reiseliv Observatør: Asbjørn Hagen daglig leder Nordland nasjonalparksenter Mandat for faglig rådgivende utvalg Faglig rådgivende utvalg skal fungere som et rådgivende utvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre i saker som gjelder den faglige forvaltningen av Rago nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark, Sjunkhatten nasjonalpark, Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde, Gåsvatnan landskapsvernområde og Storlia naturreservat. Faglig rådgivende utvalg skal bidra med lokalkunnskap om områdene. Faglig rådgivende utvalg skal gi råd om hvordan best samhandling mellom ulike brukerinteresser i områdene kan oppnås. Faglig rådgivende utvalg skal minimum ha ett årlig møte med Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Medlemmene i Faglig rådgivende utvalg velges for 2 år. Etter denne perioden foretas det en evaluering der sammensetningen av utvalget vurderes. Faglig rådgivende utvalg skal bestå av 19 representanter. - 2 representanter fra Bondelaget, - 2 representanter fra Bonde- og småbrukerlaget, - 1 grunneierrepresentant fra hver av de 4 kommunene som ikke får representanter fra de to bondelagene. - 3 representanter fra Forum for natur og friluftsliv, - 2 representanter fra Salten reiseliv, Foto: - DN1 fra Polarsirkelen reiseliv, - 1 representant fra hver av reinbeitedistriktene Hestmannen/Strandtindene, Saltfjellet, Balvatn og Duokta, - 1 representant fra Statskog». 8

9 Styrets sekretariat 3 forvaltere: Lokalisert på Nordland nasjonalparksenter Hanne Etnestad Ronny Skansen Ole Petter Rundhaug Biologisk utdanning og erfaring fra Statskog/Fjelltjenesten Lokal forvaltning av verneområder Setesdal- Vesthei Kommunal forvaltning, ledelse, plan- og utviklingsarbeid Tiltrådte sine stillinger i perioden 1.mai 15.juli 2011 Ansatt hos Fylkesmannen i Nordland og underlagt styret i alle saker ingen delegert myndighet Foto: DN Forutsetninger for ny forvaltningsmodell Lokal forvaltning Lokalsamfunnets medvirkning er fundamentet i vårt demokrati lokal kunnskap og erfaring forventes å bidra positivt Det er nødvendig å få til et økt lokalt eierskap til verneområdene Samisk deltakelse er en forutsetning i samiske områder Foto: Kristian Sivertsen 9

10 Ny forvaltningsmodell forts.: Enhetlig forvaltning Forskrifter, formål og restriksjoner må være tydelige slik at forvaltninga blir forutsigbar (NML. 33) En effektiv, helhetlig og forutsigbar forvaltning skal bl.a. sikres gjennom utarbeiding av forvaltnings- og skjøtselsplaner Foto: Ole Petter Rundhaug Foto: Kristian Sivertsen Ny forvaltningsmodell forts.: Kunnskapsbasert forvaltning Kunnskap er en forutsetning for gjennomføring av en forutsigbar og effektiv forvaltning Vedtak skal bygge på kunnskap om bestandssituasjonen for arter, utbredelse og økologisk tilstand for naturtyper og effekten av påvirkning Forvaltninga må forankres i et samlet og robust fagmiljø med god natur- og forvaltningsfaglig kompetanse Foto: Ole Petter Rundhaug 10

11 Ny forvaltningsmodell forts.: Rapporterings-, kontroll og sanksjonsordninger Statlige myndigheter skal gripe inn dersom forvaltninga ikke er i samsvar med Naturmangfoldloven og vernet Miljøverndepartementet vil være klageinstans for vedtak fattet av styret, men slik at klagesaken forberedes av DN Fylkesmannen har klagerett på vedtak fatta etter Naturmangfoldloven, jfr. 62 Foto: Kristian Sivertsen Styrets ansvarsområde er 4096 km2 Rago nasjonalpark 171 km2 Junkerdal nasjonalpark 682 km2 Sjunkhatten nasjonalpark 417,5 km2 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 2102 km2 Storlia naturreservat 23,5 km2 Saltfjellet landskapsvernområde 580 km2 Gåsvatnan landskapsvernområder 120 km2 Mulig utvidelse Lakhu nasjonalpark 188 km2 i kommunene Gildeskål, Meløy og Beiarn. Forventes opprettet i Foto: Ole Petter Rundhaug 11

12 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark opprettet 8.september 1989 Formålet med nasjonalparken: å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, der variasjonen i naturforholdene er særlig markert og verdifull. i tillegg skal nasjonalparken sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder og Storlia naturreservat bidra å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner. å gi allmennheten muligheten til naturopplevelse i området. Foto: Ole Petter Rundhaug Nasjonalparkareal andel (2011): - Saltdal - 40,4% - (63,8% inkl. lvr/nr) - Rana - 27,6% - (30,7% inkl. lvr/nr) - Beiarn - 26,7% - (28,8% inkl. lvr/nr) - Meløy - 18,1% - Sørfold - 15,7% - Bodø - 14,0% - Fauske - 14,8% - Rødøy - 10,5% Saltdal: Rana: 894 km km2 Foto: Kristian Sivertsen 12

13 Styret har egen heimeside Kontaktinformasjon Sakslister for møtene i AU og styret Protokoller fra møtene i AU og styret Referat fra møtene i utvalgene Informasjon om verneområdene Løpende nyheter om aktiviteter/tiltak i verneområdene Årsmelding 2011 Verneforskriftene fastlegger rammene Eksempel 2 eksempel på - Sjunkhatten verneforskrifter nasjonalpark for 2 av og verneområdene Storlia naturreservat 13

14 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark opprettet 8.september 1989 Formålet med nasjonalparken: å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, der variasjonen i naturforholdene er særlig markert og verdifull. i tillegg skal nasjonalparken sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder og Storlia naturreservat bidra å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner. å gi allmennheten muligheten til naturopplevelse i området. Ny forvaltningsplan for Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark 14

15 Naturmangfoldlovens 35. (nasjonalparker) Som nasjonalpark kan vernes større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep. I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. Forskriften skal verne landskapet med planter, dyr, geologiske forekomster og kulturminner mot utbygging, anlegg, forurensning og annen aktivitet som kan skade formålet med vernet, og sikre en uforstyrret opplevelse av naturen. Ferdsel til fots i samsvar med friluftslovens regler er tillatt. Slik ferdsel kan bare begrenses eller forbys i avgrensede områder i en nasjonalpark, og bare dersom det er nødvendig for å bevare planter eller dyr, kulturminner eller geologiske forekomster. Utkast til forvaltningsplan skal legges frem samtidig med vernevedtaket. Der det også er aktuelt med skjøtselsplan, skal den inngå i forvaltningsplanen. Oppstartmelding Saltfjellet-Svartisen utvidelse, ny forskrift og forvaltningsplan Utsendt på høring juni 2012 Ønsker innspill til arbeidet med ny forskrift og ny forvaltningsplan Møter i kommunene oktober 2012: Rana 16.oktober Beiarn 22.oktober Rødøy og Meløy 24.oktober Saltdal 29.oktober Tema i møte med kommunestyrene Høringsfrist 15.desember 2012 Foto: Ole Petter Rundhaug 15

16 Avgitte høringsuttalelser Offentlige instanser Direktoratet for mineralforvaltning Forsvarsbygg Reindriftsforvaltningen i Nordland Sametinget Salten Friluftsråd Salte Regionråd Kommuner Beiarn kommune Bodø kommune Meløy kommune Rana kommune Saltdal kommune Nordland fylkeskommune Rettighetshavere Osbakk grunneierlag Tømmerdal grunneierlag Svaipa sameby Semisjaur-Njarg sameby Statskog Stolpen gård Malvin Olsen Oppstartmelding Saltfjellet-Svartisen Interesseorganisasjoner Agro Saltdal Røde Kors hjelpekorps i Salten Rana Utviklingsselskap Miljøkraft Nordland Søndre Lønsdal hytteforening Frilufts- og organisasjoner Bodø & Omegn Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Rana Turistforening Nordland JFF Saltdal JFF Rana Zoologiske Forening Norsk Ornitologisk Forening Rana Lokallag Enkeltpersoner Rolf Monsen Tore Sivertsen/Benny Sivertsen Jan Gunnar Sande Harald Sæterhaug Tore Ytterdahl/Gry Føyerland Blix Viggo Skogmo Forvaltningsplaner 8.1 i styrets vedtekter Styret skal utarbeide/revidere forvaltningsplan for verneområdet/ verneområdene. Oppstart av planarbeidet bør skje i dialog med DN. Forvaltningsplaner skal utarbeides innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriftene. Forvaltningsplanen skal konkretisere hvordan formålet med vernet skal nås. Forvaltningsplanene skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning. 16

17 Del 1 - Innledning - Vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark med tilhørende landskapsvernområder og naturreservat - Nasjonalparker i Norge - Forvaltningsplan Del 2 - Presentasjon av nasjonalparken og forvaltningen - Lokalisering - Verneformål og forvaltningsmessige utfordringer - Naturmiljø - Spor etter tidligere bosetting - Tekniske inngrep Del 3 Bevaringsmål - Hvorfor bevaringsmål? - Vegetasjon og intakte økosystem - Funksjonsområder for pattedyr, rovdyr og fugl - Landskap - Karst og grotter - Kulturminner - Samisk naturgrunnlag - Friluftsliv 4 Brukerinteresser - Verneforskriften og bruken av nasjonalparken - Reindrift - Landbruk jordbruk og skogbruk - Naturressurser - Reiseliv - Friluftsliv - Pedagogisk bruk barn og unge - Hytter og anlegg - Motorisert ferdsel - Kulturminner 17

18 Del 5 Forvaltningsoppgaver og tiltak - Oppsyn - Tilrettelegging - Verdiskaping - Overvåking - Informasjon Del 6 Saksbehandling - Forvaltningsmyndighet Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Eiendomsforhold og andre rettslige forhold - Forvaltning av verneforskriften - Føringer i naturmangfoldloven - Kongelig resolusjon 18

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne B. Vaag Mari Ann Bjørkli

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN Omfatter følgende verneområder: Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Saltfjellet landskapsvernområde Gåsvatnan

Detaljer

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning En mulighetsutredning utført av Outdoorlife Norway, i oppdrag av Stiftelsen Preikestolen Johannes C. Apon INTRODUKSJON Naturbasert reiseliv

Detaljer

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke Miljøverndepartementet Miljøvernminister: Helen Bjørnøy KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: 2005/568 Dato: 8.12.2006 Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 Januar 2014 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. Forslag... 3 3. Hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Lofotodden nasjonalpark Forstudium til konsekvensanalyse

Lofotodden nasjonalpark Forstudium til konsekvensanalyse Lofotodden nasjonalpark Forstudium til konsekvensanalyse 1 Foto: Robert Walker 2 Foto: Robert Walker Moskenes kommune 2012 Prosjektleder: Ottar Schiøtz Layout: DataDesign, 8392 Sørvågen, www.datadesign.ws

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014. Tillegg til tilråding av 02.09.2014.

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014. Tillegg til tilråding av 02.09.2014. MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 Tillegg til tilråding av 02.09.2014. September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrådde 02. september

Detaljer

Kartlegging av konflikter i vernede områder i Nordland

Kartlegging av konflikter i vernede områder i Nordland N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1005/2008 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 50 Prosjekt nr: 1031 Prosjekt tittel:

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING

SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING av Eva Josefsen Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Kautokeino 2003 1 Forord Denne utredningen er en presentasjon av et lite knippe av lovgivning,

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Telefonmøte Møtedato 31. oktober 28 Motebok Fra kl. 11 Til kl. 11 45 Blad 1 cur 4o Medlemmer Arild Pettersen Inga Leder (angi evt. Kristina J. Eira

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Fylkesmannen i Vest-Agder Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Foto: Katrine Skajaa Gunnarsli Foto: Katrine Skajaa

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Fra statlig styring til grønt partnerskap?

Fra statlig styring til grønt partnerskap? Kjell Harvold, Sissel Hovik og Erling Vindenes Fra statlig styring til grønt partnerskap? Privatrettslige avtaler som virkemiddel for å sikre miljøog naturverdier NOTAT 2006:120 Tittel: Forfatter: Fra

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 909 30 802 eller på e-post til: fmtrods@fylkesmannen.no.

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt

0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt 0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt NOTAT, Fylkesmannen i Oppland, mai 2015 Grunnlag for konsekvensutredning av et framtidig vern for landbruk og reiseliv 1. Innledning Under verneplanarbeidet

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 06.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

TURISME I VERNEOMRÅDER

TURISME I VERNEOMRÅDER 87 TURISME I VERNEOMRÅDER FORPROSJEKT Mette Marie Heiberg Haaken M. Christensen Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer