Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020»"

Transkript

1 Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020» Klyngeworkshop NCE Smart Energy Markets nov "Kompetanse i verdensklasse" Hanne Lerche Raadal og Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning

2 Hovedelementer i presentasjonen Om Energihandel & Miljø 2020 (E&M2020) -prosjektet og dets strategiske forankring av prosjektet i forhold til NCE-klyngens virksomhet Sentrale resultater fra prosjektet Miljøvurdering av elektrisitet i forhold til produksjon, omsetning og bruk IKT-verktøy for integrering av miljøinformasjon i handel med elektrisitet Hvordan Statkraft nyttiggjør seg kunnskapen ut fra et klimapolitisk og markedsmessig perspektiv Forretningsmuligheter for klyngen og bedriftene i klyngen rundt kunnskapen som er utviklet i prosjektet

3 Energihandel & miljø 2020 (E&M2020) Key figures and project consortium: Time schedule 3.5 years, Total budget 20 MNOK (app. 2.3 MEUR) 7.2 MNOK (0.9 MEUR) from Norwegian Research Council Project partners (cash and inkind): Energy companies and ICT companies Fortum Markets project owner Ostfold Research project manager Research partners IFE, NCE Smart, UMB IMT

4 Visjon og Hovedmål Visjonen for prosjektet har vært å bidra til reduserte miljøbelastninger fra elektrisitetsproduksjon og -bruk nasjonalt og internasjonalt. Hovedmål for prosjektet er å utvikle metoder og verktøy som skal skal hjelpe: Elektrisitetsbrukere å sammenligne elektrisitet fra ulike kilder på en transparent og troverdig måte Kraftleverandører til å bruke en harmonisert varedeklarasjon som et verktøy for å informere forbrukere om kraftens opprinnelse Elektrisitetsprodusenter til å dokumentere miljøegenskapene ved kraftproduksjon fra fornybare energikilder. I tillegg gjennomføre en PhD-utdanning for miljødokumentasjon av elektrisitet for bruk i handelssystemer.

5 Prosjektet har god forankring innenfor NCE-klyngens historie NCE-klyngen er basert på at Norge var tidlig ute og liberaliserte kraftmarkedet, og har utviklet internasjonalt konkurransedyktige løsninger og spisskompetanse på energihandelssystemer. Krav til reduksjon i klimagassutslipp og økt bruk av fornybar energi i EU og Norge gir rom for ny forretningsutvikling i klyngens bedrifter. E&M2020- prosjektet har bygget kompetanse og nettverk som er viktig for klyngens bedrifter. Norge er ledende innenfor fornybar kraftproduksjon.

6 The competitiveness of the E&M 2020 cluster Energy and ICT companies with competitive products and services on a global arena High level understanding and knowledge with use of the methodology for environmental footprints (GHG emissions and EPR) in the energy value chain Strong knowledge about the influence of international and national regulations and standards on those methodologies and data Access to models to scale environmental footprint data to different types of energy technologies Access to networks with important European partners

7 Resultater Delprosjekt 1 og 2 1. Modell- og metodegrunnlag og caseprosjekter for miljødeklarering av elektrisitet (LCA-basert) 2. Integrering av miljøinformasjon i handelssystemer for elektrisitet

8 Brief introduction LCA A structured, comprehensive and internationally standardised (ISO and 14044:2006) method for quantifying environmental impacts associated with a product or service. A system analysis of a functional unit focussing upon many different environmental effects, taking the whole life cycle of the assessed product into account. Typical functional unit for electricity: 1 kwh generated (and distributed to the customer) Life cycle of electricity generation and distribution Extraction / transportation of fuels Operation of energy plant Distribution of electricity The environmental burdens related to 1 kwh calculated over the electricity plant s lifetime

9 g CO 2 -eqv./kwh g CO2-equiv./kWh Klimagassutslipp (LCA) fra ulike elektrisitetsteknologier 160,0 140,0 standard deviation ,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 (8) mean min - max [x] sample size (21) (11) 0,0 600 Reservoir hydro including gross emissions from flooded land Reservoir hydro excluding emissions from flooded land Run-of-river Coal Raadal et al., 2010 Diesel and heavy oil Natural gas Photovoltaic Nuclear Wind* Hydro, Hydro, Hydro (run-ofriver)* reservoir reservoir (inundation (inundation included)* * Data collected excluded)* by Ostfold Research.

10 Total GWP (g CO2-eqv./kWh) Total GWP (g CO2-eqv./kWh) Norsk vannkraft Kategorisering av vannkraftanlegg ift Størrelse (GWh og MW) Fallhøyde Tunnellengde Reservoar volum Inflow Konklusjon For små forskjeller i LCA-klimagassutslipp til at en kategorisering basert på fysiske parametre er hensiktsmessig. Raadal and Modahl, ,5 2,0 1,5 1,0 Global warming potential of hydro power (total) LCA data from Vold et al. (1998) - updatet august 2010 Data from 2nd life cycle generation units are excluded Gråsjø (reservoir) Kvanndal (reservoir) Svartisen (reservoir) 0,5 LCA data from Vold et al. (1998) - updatet august 2010 Rånåsfoss 2 Trollheim Suldal II (reservoir/ Data from 2nd life cycle generation units are excluded 2,5 (run-of-river) (reservoir) water from Kvanndal) 0,0 Gråsjø (reservoir) ,0 Installed capacity (MW) 1,5 1,0 0,5 0,0 Global warming potential of hydro power (total) Kvanndal (reservoir) Suldal II (reservoir/ water from Kvanndal) Trollheim (reservoir) Svartisen (reservoir) 0 Rånåsfoss (run-of-river) Tunnel length (km)

11 Modahl and Raadal, 2012 g CO2-eqv./kWh Vektet LCA klimagassutslipp for norsk vannkraft 3,6 MJ Norwegian hydroelectricity 10 stations ,00206 kg CO2 eq 2,5 2,0 Norwegian hydropower modelling 2012 Global Warming Potential Infrastructure, maintenance and daily use Inundation of land 0,857 MJ Norwegian hydroelectricity - run of river - 1.life 0, kg CO2 eq 2,73 MJ Norwegian hydroelectricity - reservoir - 1.life 0,00185 kg CO2 eq 1,5 0,214 MJ Electricity from 'Rånåfoss 2' 4,41E-5 kg CO2 eq 0,583 MJ Electricity from 'Suldal II' 0, kg CO2 eq 0,164 MJ Electricity from Kvanndal 0, kg CO2 eq 0,763 MJ Trollheim EPD kwh med tap, intrinsic og 0, kg CO2 eq 0,0545 MJ Electricity from Gråsjø 5,64E-5 kg CO2 eq 1,74 MJ Electricity from Svartisen 0,00121 kg CO2 eq 1,0 0,5 0,583 MJ Suldal II - Dam 4,87E-5 kg CO2 eq 0,164 MJ Kvanndal - Inundation of land 7,27E-5 kg CO2 eq 0,763 MJ Trollheim EPD kwh m/tap og 0, kg CO2 eq 0,763 MJ Inundation of land 0, kg CO2 eq 1,74 MJ Svartisen - Dam 0, kg CO2 eq 1,74 MJ Svartisen - Tunnels 6,1E-5 kg CO2 eq 1,74 MJ Svartisen - Station hall 5,93E-5 kg CO2 eq 1,74 MJ Svartisen - Inundation of land 0, kg CO2 eq 0,0 Global warming potential (GWP) Data basert på: LCA gjennomført for 10 norske vannkraftanlegg (Stakraft (EPD Trollheim), 2007, Vold et al., 1998, Sidelnikova, 2011, Engebrigtsen and Arnøy, 2011) Representerer 4.3% av årlig norsk vannkraftproduksjon (NVE) Klimagassutslipp reservoar inkludert (Sundt et al., 2012)

12 g CO 2 -eqv./kwh g CO2-equiv./kWh Klimagassutslipp (LCA) fra ulike el-teknologier [5] [17] standard deviation mean min - max [x] sample size [17] [22] [63] 400 < 100 kw 100kW - 500kW 500kW - 1MW 1MW - 5MW All cases Coal Raadal et al., 2010 Diesel and heavy oil Natural gas Photovoltaic Nuclear Wind* Hydro, reservoir (inundation included)* Hydro, reservoir (inundation excluded)* Hydro (run-ofriver)* * Data collected by Ostfold Research.

13 g CO 2 -eqv./kwh IPCC, 2011: IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation LCA klimagassutslipp vindkraft 18 Fjeldskår (Agder Energi) Kjøllefjord (Statkraft) Raadal and Vold, 2012 Global Warming Potential 15, Global Warming Potential Cables, internal Cables, external Transformer station Service building Roads and construction work Reinvestment, common infrastructure Transport of mobile crane Foundation Tower Rotor Nacelle Reinvestment, nacelle Operation, transport Operation, use of electricity Operation, use of materials 0 teel production by Steel production by ENTREL electricity hydroelectricity Basis scenario (gravitation foundation) Alternative Basis Steel scenario production by Alternative Steel production Steel by production by Steel production by foundation (solid (solid CENTREL rock electricity foundation hydroelectricity CENTREL electricity hydroelectricity rock) foundation) (gravitation) Basis scenario (gravitation foundation) Alternative foundation (solid rock) Steel production by Steel pro CENTREL electricity hydroe ind farm Fjeldskår wind farm Kjøllefjord wind farm Fjeldskår wind farm Wind power Wind power

14 g CO 2 -eqv./kwh LCA som økodesignverktøy Fjeldskår (Agder Energi) Global Warming Potential Kjøllefjord (Statkraft) 15, ,0 Cables, internal Cables, external Transformer station Service building 10 Roads and construction work Reinvestment, common infrastructure 8 Transport of mobile crane Foundation 6 Tower Rotor 4 Nacelle Reinvestment, nacelle Operation, transport 2 Operation, use of electricity Operation, use of materials 0 Basis scenario (solid rock foundation) Alternative foundation (gravitation) Steel production by CENTREL electricity Steel production by hydroelectricity Basis scenario (gravitation foundation) Steel production by CENTREL electricity Steel production by hydroelectricity Kjøllefjord wind farm Fjeldskår wind farm Wind power

15 g CO 2 -eqv./kwh LCA som økodesignverktøy Global Warming Potential Sensitivity analysis: capacity factor vs lifetime of fixed and moving parts Kjøllefjord wind farm years 20 years (basis scenario) 25 years 30 years 35 years 40 years Basis scenario: Solid rock foundation Steel production by UCTE electricity Capacity factor 33,9% Lifetime for fixed and moving parts years GWP from 6,5-14 g CO 2 -eqv./kwh ,9% Lifetime for fixed and moving parts 20 years Capacity factor 20-45% GWP from 8-19 g CO 2 -eqv./kwh 0 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % Capacity factor

16 Wind Power Kjøllefjord Basic scenario (solid rock foundation, UCTE electricity mix for steel production) 3% cut-off to make the figure readable. GWP 1 kwh (11.0 g CO2-eqv.) Nacelle (2.6 g) Rotor (3.1 g) Tower (1.9 g) Foundation (0.4 g) Reinvestments, nacelle (1.2 g) Roads and constructions (1.0 g) Glassepoxy Steel Steel Steel Diesel Waste treatment

17 LCA viktig redskap Miljøvurdering av nye konsepter, teknologier og oppgradering av elektrisitetsanlegg Designverktøy simulering av effekter ved ulike valg Materialer Energibærer Teknologier Etc.

18 Hvordan etterspørre spesifikk elektrisitet fra felles grid? Valg av leverandør tradisjonelt basert på pris. Miljøprofil?

19 Opprinnelsesgarantier: valg basert på kraftens opprinnelse Miljøprofil Sporingssystem for elektrisitetens opprinnelse, basert på økonomiske transaksjoner. GO Fysisk elektrisitet

20 Informasjon om kraftproduksjon Opprinnelsesgarantier - Fornybardirektivet (2009/28/EC) Forskrift om opprinnelsesgarantier for produksjon av elektrisk energi (hjemlet i Energilovens 4-3 første og fjerde ledd og 7-6.) CEN-standard under utvikling ferdig 2013 Varedeklarasjon (Electricity Disclosure) El-markedsdirektivet (2009/72/EC) Forskrift om måling og avregning, 7-5. Varedeklarasjon: Kraftleverandøren skal informere sine sluttbrukere om opprinnelsen til leveranser av elektrisk energi i foregående år. Slik informasjon skal gis i salgsfremmende materiale og i forbindelse med fakturering, i form av en henvisning til internettsiden til NVE, som ansvarlig for den nasjonale varedeklarasjonen.

21 TWh Statistikk EECS certificates 240 TWh Cancelled EECS certificates GO market Ca 100 fra Norge, hvorav ca 16 brukt i Norge 11 % av kraftforbruk 29 % av Europeisk RES kraftproduksjon Kilde: AIB EECS = The European Energy Certification System A harmonised system for international trade of Guarantees of Origin (GOs)

22 Connection GOs and Electricity Disclosure Production Electricity Mix (Country or Region) Customers Electricity Disclosure Green customers purchasing GOs Attributes related to the purchased GOs. Ordinary customers, purchasing electricity without any specific requirements Attributes related to the Production Electricity Mix, corrected by attributes which have been allocated by other tracking systems (e.g. GOs) = Residual Mix

23 Norsk varedeklarasjon TWh Elforbruk dekket av GOs: 16 TWh (13% av totalt elforbruk) 90 TWh Elforbruk dekket av Residual Mix: 109 TWh (87% av totalt elforbruk)??? Mangler attributter tilhørende 87 TWh Kilde: NVE (før 11/6-2012)

24 RE-DISS project (EU-finansiert): Exchange with the European Attribute Mix Example: Norway

25 Attributes flow (TWh) to and from the European Attribute Mix (2011) Kilde: RE-DISS

26 Revidert norsk varedeklarasjon TWh Elforbruk dekket av GOs: 16 TWh (13% av totalt elforbruk) 90 TWh Elforbruk dekket av Residual Mix: 109 TWh (87% av totalt elforbruk)??? Mangler attributter tilhørende 87 TWh

27 Revidert norsk varedeklarasjon TWh Elforbruk dekket av GOs: 16 TWh (13% av totalt elforbruk) 90 TWh European Attribute Mix 2011 Elforbruk dekket av Residual Mix: 109 TWh (87% av totalt elforbruk) Renewable 8 % Fossil 51 % Nuclear 41 % Kilde: NVE (11/6-2012), ukermarkedet/varedeklarasjon1/varedeklar asjon-for-2011/ Kilde: RE-DISS,http://www.reliable-disclosure.org

28 Residual Mixes 2011 Source: RE-DISS

29 CO 2 and Radioactive waste (RW) Source: RE-DISS

30 Norge viktig GO-nasjon Hovedaktør utstedelse av GOs (61% 2011) Økte inntekter som kan utnyttes Inntekter fra salg av GOs i 2010 estimert til ca 500 millioner NOK (MandagMorgen, 39/2011) Stor påvirkning på nasjonal varedeklarasjon (Residual Mix, tilhører dem som ikke etterspør spesifikk strøm)

31 Hvordan bruke GOs og Varedeklarasjon? Forbedre klimaregnskap/klimafotavtrykk/miljødokumentasjon av bedrifter, produkter, tjenester. Miljø som konkurransefortrinn! Klimagassbelastning fra elektrisitet som innsatsfaktor GOs being allowed for LCA GOs not being allowed for Customers purchasing GOs Customers not purchasing GOs Customers purchasing or purchasing GOs Contractual purchased electricity Residual Mix for the country/region Grid mix for the country/reg GO Hydropower Renewable 23 % Residual Mix Norwegian Grid Mix Fossil 3 % Nuclear 4 % Renewable 100 % Nuclear 27 % Fossil 50 % Renewable 93 % 2 g CO 2 -equiv./kwh 518 g CO 2 -equiv./kwh 36 g CO 2 -equiv./kwh

32 Obligatorisk system påvirker nasjonal produksjonsmiks Electricity generation Kan GO-systemet påvirke total fornybar elektrisitetsproduksjon? Quota System/TGC: Affect the production mix in a country over time (increased renewables) Customers mandatory purchasing TGCs Customers Green customers voluntarily purchasing GOs Ordinary customers, purchasing electricity without any specific requirements Electricity Disclosure: Provide information about the customer s consumption mix Frivillig system påvirker egen forbruksmiks Disclosure related to the purchased GOs Disclosure related to the Production Electricity Mix, corrected by physical import/export and amount of relevant tracking systems (e.g. GO) = Residual Mix Systemet skaper en mekanisme for en kundebasert etterspørsel for fornybar elektrisitet. Electricity Disclosure may, in the long-term, implicit increase the total production of electricity from renewable sources, by leading to increased TGC targets (Raadal et al., 2012).

33 GOs/Electricity Disclosure Allocate the environmental value of renewable electricity generation to the customers who are willing to pay for it creates a mechanism for a customer driven demand for renewable electricity Supplement other measures (e.g. TGC and EU ETS) Fit well into a liberalised market where communication between suppliers and customers becomes a key element (Markard & Truffer, 2006).

34 Resultater Delprosjekt III av prosjektet Stig Ottesen, NCE Smart, fortsetter Mer info: nergy%20trading%20and%20the%20environ ment% aspx

35 Videreutvikling av NCE-klyngen basert på erfaringer fra Energihandelsprosjektet Vi er på veg mot verdensklasse kompetansemessig innenfor området energihandel og miljø!

36 Vi har oppnådd mye gjennom prosjektet i forhold til Deltagelse i internasjonale prosesser og arenaer for utvikling av nye standarder for energi, miljø og klima Invitasjon til deltagelse i søknader om EUprosjekter pga spisskompetanse på området Invitasjon til deltagelse i nasjonale toppforskningsprosjekter (CEDREN og EcoManage)

37 Internasjonalt arbeid/relasjoner oppnådd gjennom prosjektet Utvikling av internasjonale standarder/guidelines Ny ISO Carbon footprint of products (norske speilkomiteens deltager på internasjonale møter) The GHG Protocol s work on GHG Power Accounting guidelines (medlem av Technical Working Group, TWG) Utvikling ny PCR (Product Category Rules) CPC 171Electrical Energy CPC 173 Steam And Hot Water, iht ISO (medlem av working group) RECS International and AIB (Association of Issuing Bodies) Diskusjonspartner vedr bruk av GOs NREL (The National Renewable Energy Laboratory of the U.S. Department of Energy) Medforfattere til PhD-artikkelen GHG emissions and energy performance of offshore wind power Carbon Disclosure Project Diskusjonspartner vedr bruk av GOs RE-DISS I (EU prosjekt finansiert av EU Intelligent Energy Europe Program) Diskusjonspartner/follower i prosjektet RE-DISS II (oppfølgende EU søknad innsendt til EU Intelligent Energy Europe Program) Østfoldforskning prosjektpartner, ansvarlig for work package Environmental indicators for electricity.

38 Internasjonalt arbeid/relasjoner oppnådd gjennom prosjektet Miljöfaktaboken Uppskattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter (Gode et al., 2011) Deltager i referansegruppen CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) Prosjektpartner i prosjektene Energy indicators for electricity generation og EcoManage SINTEF Energi Samarbeidspartner vedr. implementering av klimagassutslipp fra vannkraftreservoar i LCA data Norsk vannkraft PCR Electricity NVE Diskusjonspartner vedr implementering av fullstendig Varedeklarasjon iht RE- DISS-metodikk

39 Hvordan kan NCE klyngen utnytte resultatene fra prosjektet Klyngebedriftene kan bruke resultatene til å Konsolidere sin egen virksomhet i regionen gjennom økt konkurransekraft for egne produkter og tjenester Utvikle Centre of Expertise innenfor egne konserner knyttet til integrering av klima- og miljødokumentasjon i energisystemer Klyngen kan bruke resultatene til å Rekruttere nye virksomheter inn mot kjerneområdene til klyngen (Energihandelssystemer og SmartGrid) Videreutvikle forskningsallianser regionalt (NCE Smart, Østfoldforskning, HiØ, UMB) til å bli internasjonalt konkurransedyktig gjennom deltagelse i EU-prosjekter

40 Noen eksempler på hvordan resultatene kan anvendes Dokumentasjon av miljø- og ressurseffektive energitjenester eller produkter knyttet til energisektoren (Statkraft og Borregaard) Utvikling av nye produkter og tjenester knyttet til integrering av miljø- og ressursdata i energihandelssystemer (faktureringssystemer, analysesystemer, dokumentasjonstjenester) Analysere effekter av virkemidler i forhold til videre utvikling av fornybar energi hvor og hvordan skal 13 TWh Grønn kraft best utnyttes i markedet? Videreføre til andre energibærere (varme, gass etc)?

41 Forskningsmuligheter Samarbeid mellom NCE Simuleringssenter, Østfoldforskning og UMB/INA for å Kombinere energisystem-modeller som Times og Balmorel med LCA-modeller for å kunne analysere effektiv innfasing av ny fornybar energi i elektrisitetsmarkedet i Europa (virkemidler, forretningsmuligheter, med mer) Utvikle løsninger for å dokumentere riktig miljøog ressursdokumentasjon for elektrisitet i hele Europa

42 Ny søknad GreenEl-søknad (IPN) innsendt til ENERGI.X (Norges Forskningsråd) 4 års varighet Main objective; To develop methodologies and ICT tools and models in order to provide the value chain of electricity with more reliable and specific environmental footprint data for electricity generation and consumption. This will make end-consumers able to choose electricity with low environmental impacts, thus leading to increased demand, market value and production of renewable, low-impact electricity at the expense of conventional fossil generation.

43 Partnerkonsortium Bedrifter Brady Energy Statsbygg Agder Energi Bergen Energi Østfold Energi Statkraft Vattenfall EB Kraftproduksjon Landsvirkjun (islandsk kraftprodusent) ewz (sveitsisk kraftprodusent) Forskningsinstitusjoner Østfoldforskning NCE Smart/Inkubator Halden IFE UMB ESU-services (sveitsisk forskningsinstitusjon) Grexel Systems Ltd (finsk ITselskap; issuing body services, green commodity markets) Organisasjoner RECS International

44 European wood-based bio refinery Environmental impacts of Borregaard products Outline Background The Borregaard LCA project Aim and preconditions Main results and conclusions Use of the results/further work The Borregaard results in perspective

45 The Borregaard LCA project Aim of the study Life cycle assessment of Borregaard Sarpsborgs four main products: Cellulose Ethanol (96% and 99%) Lignin (lignosulfonate, both as liquid and powder) Vanillin Functional unit 1 ton for cellulose, lignin and vanillin and 1 m 3 for ethanol (on a dry basis).

46 EPDs of main products from Borregaard Compressed and simple format for displaying environmental information Based on ISO Third party verification Developed for lignosulfonate (both powder and liquid), cellulose and vanillin

47 Statkraft: EPD for Trollheim kraftverk

48 Fokus på seminaret - gruppearbeid Hvordan kan bedriftene og forsknings/- undervisningsmiljøene bygge videre på kompetansen utviklet gjennom prosjektet Utvikle ideer til konkrete innovasjonsprosjekter som kan forfølges videre inn mot Forskningsråd etc. Velge ut ide(er) som kan danne grunnlag for kompetanseprosjekt/forskerprosjekt til EnergiX utlysning i februar 2013.

Energihandel og Miljø Regionalt samarbeid med internasjonalt perspektiv

Energihandel og Miljø Regionalt samarbeid med internasjonalt perspektiv Energihandel og Miljø Regionalt samarbeid med internasjonalt perspektiv Professor Dr. techn. Ole Jørgen Hanssen Østfoldforskning og UMB INA Hanne Lerche Raadal Østfoldforskning Østfoldforskning Holder

Detaljer

Verdikjederegnskap/LCA for produkter og ISO-standard om Produkters klimaspor. Klimagassvekting av energibærere Bellonaseminar 26.

Verdikjederegnskap/LCA for produkter og ISO-standard om Produkters klimaspor. Klimagassvekting av energibærere Bellonaseminar 26. Verdikjederegnskap/LCA for produkter og ISO-standard om Produkters klimaspor Klimagassvekting av energibærere Bellonaseminar 26. november 2010 Anne Rønning Brensel og energi Vann Areal Naturressurser Utslipp

Detaljer

Hvilke forretnings- og forskningsmuligheter gir Klimameldingen (og miljøpolitikk generelt) for klyngen?

Hvilke forretnings- og forskningsmuligheter gir Klimameldingen (og miljøpolitikk generelt) for klyngen? Hvilke forretnings- og forskningsmuligheter gir Klimameldingen (og miljøpolitikk generelt) for klyngen? Hanne Lerche Raadal PhD-kandidat og forsker Østfoldforskning/UMB Østfoldforskning Holder til i Fredrikstad

Detaljer

Forskningsprosjekt Energihandel og Miljø 2020 Hva skjer i Europa? Hva skjer i Norge?

Forskningsprosjekt Energihandel og Miljø 2020 Hva skjer i Europa? Hva skjer i Norge? Varedeklarasjonfor strøm og opprinnelsesgarantier Forskningsprosjekt Energihandel og Miljø 2020 Hva skjer i Europa? Hva skjer i Norge? Markedskonferansen 21.9.10 Hans Petter Kildal +47 97669827 Hanspetter.kildal@fortum.com

Detaljer

Energihandel og Miljø 2020. Arbeidsmøte om Opprinnelsesgarantier Oslo, 17. februar 2012 Hanne Lerche Raadal, PhD-kandidat Østfoldforskning og UMB

Energihandel og Miljø 2020. Arbeidsmøte om Opprinnelsesgarantier Oslo, 17. februar 2012 Hanne Lerche Raadal, PhD-kandidat Østfoldforskning og UMB Energihandel og Miljø 2020 - et forskningsprosjekt støttet av RENERGI Arbeidsmøte om Opprinnelsesgarantier Oslo, 17. februar 2012 Hanne Lerche Raadal, PhD-kandidat Østfoldforskning og UMB Østfoldforskning

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Energihandel og miljø 2020 Resultater fra delprosjekt III. Strömstad november 2012 Stig Ødegaard Ottesen

Energihandel og miljø 2020 Resultater fra delprosjekt III. Strömstad november 2012 Stig Ødegaard Ottesen Energihandel og miljø 2020 Resultater fra delprosjekt III Strömstad november 2012 Stig Ødegaard Ottesen Innhold Delprosjekt III ihht søknaden Utførte aktiviteter og oppnådde resultater Erfaringer 2 Hva

Detaljer

Varedeklarasjon og opprinnelsesgarantier -bakgrunn og regelverk

Varedeklarasjon og opprinnelsesgarantier -bakgrunn og regelverk Varedeklarasjon og opprinnelsesgarantier -bakgrunn og regelverk 24.09.2012 25. sep. 2012 Varedeklarasjon for kraft Krav i Eldirektiv II (2003/54/EC) - videreført i Eldirektiv III (2009/72/EC) Kraftleverandørene

Detaljer

Hvorfor Miljøsertifisere E4? EB kraftproduksjon AS Jonas Hertel

Hvorfor Miljøsertifisere E4? EB kraftproduksjon AS Jonas Hertel Hvorfor Miljøsertifisere E4? EB kraftproduksjon AS Jonas Hertel Agenda EB E4 Miljøtiltak på E4 Utgangspunktet Miljødeklarasjoner EPD LCA Marked Resultater Miljøsertifiserer vi flere anlegg? EB Kraftproduksjon

Detaljer

FoU-aktiviteter i NCE Smart-nettverket. Stig Ødegaard Ottesen

FoU-aktiviteter i NCE Smart-nettverket. Stig Ødegaard Ottesen FoU-aktiviteter i NCE Smart-nettverket Stig Ødegaard Ottesen 1 Innhold Kontekst: NCE Smart og forskning hvorfor og hvordan? FoU-søknader innsendt 17. oktober Andre søknader Status forslagene fra forrige

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

" Hva er mulighetene fram mot 2040 for hydrogen?"

 Hva er mulighetene fram mot 2040 for hydrogen? Hydrogen Council " Hva er mulighetene fram mot 2040 for hydrogen?" Steffen Møller-Holst Markedsdirektør Norsk hydrogenforum Styreleder Chairman for Transport i EU-programmet FCH JU S.Møller-Holst, May

Detaljer

EcoManage. Forbedret metodikk for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser. Brukermøte november 2015

EcoManage. Forbedret metodikk for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser. Brukermøte november 2015 Kronikk fra EcoManage i Aftenposten 14. september 2015 EcoManage Forbedret metodikk for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser Brukermøte november 2015 www.cedren.no/projects/ecomanage "I

Detaljer

Konsekvenser for vannkraftsystemet

Konsekvenser for vannkraftsystemet Konsekvenser for vannkraftsystemet - Hvordan takler Norge store mengder ny fornybar kraft? Bjørn Grinden Bjørn H. Bakken TRANSES workshop 27. mars 28 ...fra MARKAL tilbake til Samkjøringsmodellen For å

Detaljer

WP 2: Indeksar for energieffektivitet

WP 2: Indeksar for energieffektivitet EcoManage brukermøte 27. januar 2014 WP 2: Indeksar for energieffektivitet Framdrift 2013 Ingunn Saur Modahl, Hanne Lerche Raadal og Tor Haakon Bakken Mål Vurdere ulike energiindikatorar (EPR, NER og CED).

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Velkommen til CEDRENs avslutningsseminar. #miljødesign

Velkommen til CEDRENs avslutningsseminar. #miljødesign Velkommen til CEDRENs avslutningsseminar #miljødesign Hvorfor oppstår det klimaendringer? For å stoppe endringene må utslippene ned Fossile energikilder må erstattes med fornybare CEDREN - Skapt pga bekymring

Detaljer

Registeransvaret for opprinnelsesgarantier

Registeransvaret for opprinnelsesgarantier Registeransvaret for opprinnelsesgarantier KRS 28.01.2011 Tor B. Heiberg Varedeklarasjon og opprinnelsesgarantier Alle forbrukere har rett til å få opplyst informasjon om innsatsfaktorene i det produktet

Detaljer

Verdien av fornybar kraft fra småkraftverk utover prisen i kraftmarkedet. 10.3.2008 Kristian Gautesen

Verdien av fornybar kraft fra småkraftverk utover prisen i kraftmarkedet. 10.3.2008 Kristian Gautesen Verdien av fornybar kraft fra småkraftverk utover prisen i kraftmarkedet 10.3.2008 Kristian Gautesen Agenda GreenStream Network Grunnleggende om grønne sertifikater Internasjonale grønne sertifikatmarkeder

Detaljer

STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN

STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN FRA 100 ÅR MED VANNKRAFT TYSSEDAL ET KRAFTMARKED I MINIATYR TIL VEKST UTE

Detaljer

Vannkraft Ren energi som verdens batteri

Vannkraft Ren energi som verdens batteri Vannkraft Ren energi som verdens batteri EFIKS 2015 Prof. Magnus Korpås Inst. for elkraftteknikk NTNU Norwegian University of Science and Technology Norwegian University of Science and Technology 2 Statnett.no

Detaljer

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi EU Energi, SET-plan Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi Drivere innen energiområdet Klare mål 3*20 i 2020 : 20 % fornybarandel i energimiksen 20 % energieffektivisering 20 % lavere klimagassutslipp

Detaljer

Hva skjer i IEA? IEA delegatsamling 2012

Hva skjer i IEA? IEA delegatsamling 2012 Hva skjer i IEA? IEA delegatsamling 2012 Oslo, NFR 27. mars 2012 Bjørg Bogstrand, energirådgiver Temaer Veldig kort om OECD-delegasjonen IEA sett fra Paris Hovedpunkter fra World Energy Outlook (WEO) 2011

Detaljer

Tillitskapende markedsføring muligheter

Tillitskapende markedsføring muligheter Tillitskapende markedsføring muligheter En vei ut av ørkenvandringen mellom spotpris og fastpris? Hans Petter Kildal hanspetter.kildal@fortum.com Tlf. 97669827 10.04.2007 1 Markedsføring av kraft med opphavsgaranti

Detaljer

Energi Foreningen. Hans Petter Kildal VP Sustainability hansk@bergen-energi.com +47 97669827

Energi Foreningen. Hans Petter Kildal VP Sustainability hansk@bergen-energi.com +47 97669827 Energi Foreningen Hans Petter Kildal VP Sustainability hansk@bergen-energi.com +47 97669827 1 «Un burnable carbon» Ikke 2 grader, men 6 grader... 2 «Miljørapporter, ikke akkurat en kiosk-veltere» (J. Randers)

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

KlimaReg - et prosjekt støttet av Oslofjordfondet

KlimaReg - et prosjekt støttet av Oslofjordfondet KlimaReg - et prosjekt støttet av Oslofjordfondet KlimaReg skal bidra til å gjøre klima- og energiarbeidet lokalt og regionalt mer effektivt og handlingsrettet. Partnere Hovedmål Bidra til at kommuner,

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN 1 Centre for environmental design of renewable energy CEDREN Centre for Environmental Design of Renewable Energy - CEDREN 2 The main objective of CEDREN is to develop and communicate design solutions for

Detaljer

Rollen til norsk fornybar kraftproduksjon i 2050 Scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft eller stor leverandør av fornybar energi

Rollen til norsk fornybar kraftproduksjon i 2050 Scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft eller stor leverandør av fornybar energi Rollen til norsk fornybar kraftproduksjon i 2050 Scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft eller stor leverandør av fornybar energi Julian Sauterleute, Ove Wolfgang, Ingeborg Graabak SINTEF Energi

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN Centre for environmental design of renewable energy CEDREN 1 Regionale muligheter og... utfordringer står i kø! Teknologiske og miljømessige utfordringer og muligheter ved balansekraft Michael M. Belsnes

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Stortingsmelding om energipolitikken Oppstartmøte

Stortingsmelding om energipolitikken Oppstartmøte Stortingsmelding om energipolitikken Oppstartmøte 2014-03-03 Direktør Sverre Aam SINTEF Energi Teknologi for et bedre samfunn Utvalgte tema som bør sikres en behandling NoU 2012:9 (Energiutredningen) gir

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM 2011

VAREDEKLARASJON STRØM 2011 VAREDEKLARASJON STRØM 2011 ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet i det norske markedet. Den er for 2010 sunket til 24 %. Det forventes at

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway, Berlin 14.03.2016 Gina Ytteborg, Head of R&D and Innovation NPRA GHG Emissions from transport 2014 Emissions to air (mill. tonnes Co 2 eqv.)

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Mange virkemidler ulike mål 11.3.2013 Mari Hegg Gundersen seksjon for fornybar energi Hovedmål redde verden! Painting by the Maltese artist Luciano Micallef Noen virkemidler

Detaljer

Alternativer for en miljøvennlig utvikling av energisystemet i Norden

Alternativer for en miljøvennlig utvikling av energisystemet i Norden Alternativer for en miljøvennlig utvikling av energisystemet i Norden Audun Fidje Institutt for energiteknikk, Kjeller Presentasjon på NVEs energidager 2007 10.10.2007 Bakgrunn Forskningsprosjektet TRANSES

Detaljer

Energy. Edgar Hertwich, NTNU. 21 May 2014, Oslo. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report. Ocean/Corbis

Energy. Edgar Hertwich, NTNU. 21 May 2014, Oslo. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report. Ocean/Corbis CLIMATE CHANGE 2014 Mitigation of Climate Change Ocean/Corbis Energy Edgar Hertwich, NTNU 21 May 2014, Oslo Carbon in the atmosphere - Carbon in the ground Working Group I Carbon budget Already emitted

Detaljer

Fra fossil til fornybar Opprinnelsesmerking av kraft.

Fra fossil til fornybar Opprinnelsesmerking av kraft. Fra fossil til fornybar Opprinnelsesmerking av kraft marius.holm@bellona.no Den største utfordringen verden står overfor Krav til globale utslipp: Mer enn 50 % reduksjon i 2050, negative utslipp etter

Detaljer

Rammenotat om direktiv 2001/77/EC av om fremme av elektrisitet produsert fra fornybar energi i det indre elektrisitetsmarkedet

Rammenotat om direktiv 2001/77/EC av om fremme av elektrisitet produsert fra fornybar energi i det indre elektrisitetsmarkedet Versjon OED/EV 26.8.2005 Rammenotat om direktiv 2001/77/EC av 27.9.2001 om fremme av elektrisitet produsert fra fornybar energi i det indre elektrisitetsmarkedet 1. Bakgrunn og status EUs direktiv 2001/77/EC

Detaljer

Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no

Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no Biogas from municipal organic waste Trondheim s environmental holy grail? Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no 2 What is biogas? Produced naturally from biological decomposition

Detaljer

Konkurransekraft og forskning

Konkurransekraft og forskning Konkurransekraft og forskning slik Statkraft ser det Jan Alne - Vice President, Statkraft Energi AS NFR-Energiforskningsdagen 26. mai 2016 Page 2 Vannkraft i Norge holdninger har endret seg over tid Sunndalsøra

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

Forslag til. KMB-prosjekt vedr. miljøvennlig nettregulering

Forslag til. KMB-prosjekt vedr. miljøvennlig nettregulering Forslag til KMB-prosjekt vedr. miljøvennlig nettregulering Kjell Sand SINTEF Energiforskning 1 KMB prosjekt Typisk varighet 5 år Utføres av FoU-institusjon Dr. grad inngår Finansiering fra Forskningsrådet

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Horingsinnspill på EU-kommisjonens forslag til direktiv for å fremme bruk av fornybarenergikilder av den 23-januar 2008

Horingsinnspill på EU-kommisjonens forslag til direktiv for å fremme bruk av fornybarenergikilder av den 23-januar 2008 Horingsinnspill på EU-kommisjonens forslag til direktiv for å fremme bruk av fornybarenergikilder av den 23-januar 2008 ("Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion

Detaljer

Elsertifikatmarkedets effekt på kraftmarkedet

Elsertifikatmarkedets effekt på kraftmarkedet Elsertifikatmarkedets effekt på kraftmarkedet Statnetts Elsertifikatkonferanse, Gardermoen, 15/1-2014 Torjus Folsland Bolkesjø INNHOLD DEL I: En modellstudie av elsertifikatsystemet DEL II: Elsertifikatsystemet

Detaljer

Mot et grønnere europeisk energimarked: Hovedeffekter i energimarkedene av Paris-avtalen CICEP CREE modellseminar 28 april 2016 Rolf Golombek

Mot et grønnere europeisk energimarked: Hovedeffekter i energimarkedene av Paris-avtalen CICEP CREE modellseminar 28 april 2016 Rolf Golombek Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy Mot et grønnere europeisk energimarked: Hovedeffekter i energimarkedene av Paris-avtalen CICEP CREE modellseminar 28 april 2016 Rolf Golombek

Detaljer

Visjon om Trøndelag og Jämtland som levende laboratorium for fossilfritt samfunn

Visjon om Trøndelag og Jämtland som levende laboratorium for fossilfritt samfunn Visjon om Trøndelag og Jämtland som levende laboratorium for fossilfritt samfunn Ingeborg Graabak Asgeir Tomasgard Ingeborg Graabak, ingeborg.graabak@sintef.no Asgeir.tomasgard@ntnu.no SINTEF Energi 1

Detaljer

Regulering av kapasitetsmarkeder Rolf Golombek Energimarkedet i EØS området 6. mai 2015

Regulering av kapasitetsmarkeder Rolf Golombek Energimarkedet i EØS området 6. mai 2015 Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy Regulering av kapasitetsmarkeder Rolf Golombek Energimarkedet i EØS området 6. mai 2015 Kapasitetsmarked Mange begreper en viss forvirring? Capacity

Detaljer

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Energibruk og konvertering 2013-118 MNOK Batteri 20 % Biodrivstoff 16 % Hydro-gen 18 % Bygg

Detaljer

Den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen. innen energi og IT.

Den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen. innen energi og IT. Den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen i Norge innen energi og IT. VÅRT MÅL Målsettingen er å bli et kompetansesenter i verdensklasse som utvikler smarte og bærekraftige energi-

Detaljer

HVORDAN PÅVIRKER FORNYBARSTØTTE I ANDRE LAND NORSKE VINDKRAFTINVESTERINGER?

HVORDAN PÅVIRKER FORNYBARSTØTTE I ANDRE LAND NORSKE VINDKRAFTINVESTERINGER? Norweas høstkonferanse 2017 HVORDAN PÅVIRKER FORNYBARSTØTTE I ANDRE LAND NORSKE VINDKRAFTINVESTERINGER? Adrian Mekki, Analytiker, I HVILKEN RETNING GÅR EU NÅR DET GJELDER FORNYBARSTØTTE? 2 EU ØNSKER MER

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

TEMA-dag "Hydrogen. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.

TEMA-dag Hydrogen. Hydrogens rolle i framtidens energisystem for utslippsfri transport STFK, Statens Hus Trondheim 9. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" TEMA-dag "Hydrogen for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.februar 2016 Steffen Møller-Holst Markedsdirektør Norsk hydrogenforum Styreleder

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN. SINTEF Energy Research

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN. SINTEF Energy Research Centre for environmental design of renewable energy CEDREN Energi 21 trakk opp perspektivene Vannkraft får en viktig rolle 2 Energi21 og Klimaavtalen peker på energieffektivisering miljøvennlig kraft (inkl.

Detaljer

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Julian Sauterleute og arbeidspakkelederne SINTEF Energi Seminar hos NVE, Oslo, 21. januar 2015 HydroBalance Miljømessige,

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Økt forskningsinnsats innen Vannkraft og fornybar energi. Sentersatsing FME og nye KMB. Nye muligheter for energibransjen og vassdragsmiljøet?

Økt forskningsinnsats innen Vannkraft og fornybar energi. Sentersatsing FME og nye KMB. Nye muligheter for energibransjen og vassdragsmiljøet? Økt forskningsinnsats innen Vannkraft og fornybar energi Sentersatsing FME og nye KMB Nye muligheter for energibransjen og vassdragsmiljøet? Professor Ånund Killingtveit NTNU Institutt for vann og miljøteknikk

Detaljer

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012 1 Marin Prosjektering IMT linjevalg 2012 2 Marin prosjektering er å; Skape morgendagens marine systemer, og Forbedre dagens marine systemer. 3 Sentrale ferdigheter Analysere 4 Prosjektere marine systemer

Detaljer

By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra

By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra RECOCA Annual Workshop 14-15 December, 2009 Denmark Quantification of retention from source emissions to river mouth Estimation of

Detaljer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Maskinteknisk Forum 20 Juni 2008 Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Presentasjon ved Bjørn Åril Norsk teknologi for ren energi Hovedinnhold: Dinorwig og systemkrav Noen tekniske utfordringer ved pumpeturbiner

Detaljer

Smart Grid aktiviteter og FoU

Smart Grid aktiviteter og FoU Albert Leirbukt, Teknisk Møteplass, 22. september 2010 Smart Grid aktiviteter og FoU October 26, 2010 Slide 1 Agenda October 26, 2010 Slide 2 ABB Smart Grid portefølje Smart Grid FoU behov Smart Grid Demo:

Detaljer

Horizon 2020 NHO. NÆRINGSLEDERFROKOST Oslo

Horizon 2020 NHO. NÆRINGSLEDERFROKOST Oslo Horizon 2020 NHO NÆRINGSLEDERFROKOST Oslo 30.03.16 NCE Smart Energy Markets Historikk 1996: Kommersiell knoppskyting fra Institutt for energiteknikk (IFE) 2003: Oppstart av inkubatorvirksomhet 2006: Utvikling

Detaljer

Næringsutvikling/sysselsetting i Energibransjen, Medvirkningsuka klima og energi, ENERGI, TK/STFK, 13.november 2015

Næringsutvikling/sysselsetting i Energibransjen, Medvirkningsuka klima og energi, ENERGI, TK/STFK, 13.november 2015 Norwegian Hydrogen Council Næringsutvikling/sysselsetting i Energibransjen, Medvirkningsuka klima og energi, ENERGI, TK/STFK, 13.november 2015 S.Møller-Holst, March 2014 Teknologi for et bedre samfunn

Detaljer

Arbeidsseminar Regionale Energi- og Klimaplaner. Velkommen til PRINCIP-møte på Inspiria-senteret i Sarpsborg 7.3 2012

Arbeidsseminar Regionale Energi- og Klimaplaner. Velkommen til PRINCIP-møte på Inspiria-senteret i Sarpsborg 7.3 2012 Arbeidsseminar Regionale Energi- og Klimaplaner Velkommen til PRINCIP-møte på Inspiria-senteret i Sarpsborg 7.3 2012 Østfoldforskning Holder til i Fredrikstad, på Værste-området Etablert 1. mars 1988,

Detaljer

Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03

Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03 Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03 Adm. direktør Sverre Aam SINTEF Energiforskning Kostnader for ny kraft - grunnlast Sammenstilling med spotpriser

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011 Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening Klimautfordringen- enkle svar? Klimaspor byggevarer Vi tror på standardisering Merkejungel-

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Baltic Biogas Bus - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig

Detaljer

Nytt fra Ranheim og Averøy

Nytt fra Ranheim og Averøy Nytt fra Ranheim og Averøy Energos Ranheim Energigjenvinning Nordmøre Energigjenvinning (Averøy) Energiutnyttelse 2006 Avfall Norge, Stavanger 7. september 2006 ENERGOS AS Aksjeselskap stiftet 17 Juni

Detaljer

"Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping"

Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping Steffen Møller-Holst Markedsdirektør "Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping" Norsk hydrogenforum Styreleder Chairman for Transport i EU-programmet FCHJU SINTEF-seminar, Radisson Blue Scandinavia Hotel,

Detaljer

EcoManage Improved development and management of energy and water resources

EcoManage Improved development and management of energy and water resources EcoManage Improved development and management of energy and water resources www.cedren.no/projects/ecomanage.aspx EcoManage Hovedmål Teste, evaluere and tilpasse nye konsepter og indikatorer > Verktøy

Detaljer

Virkninger på kraftsektoren av klimaendringer Rolf Golombek CREE modellforum Oslo,

Virkninger på kraftsektoren av klimaendringer Rolf Golombek CREE modellforum Oslo, Virkninger på kraftsektoren av klimaendringer Rolf Golombek CREE modellforum Oslo, 2.2.2012 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no Samfunnsøkonomiske

Detaljer

Geotermisk energi. Inga Berre

Geotermisk energi. Inga Berre Geotermisk energi Inga Berre Image source: Statoil CO 2 lagring Geotermisk energi (2007) Petroleum Image source: Statoil Forskningstema - UiB Geotermisk hoderegning på UiB 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Kraftbalanse, kvotehandel og prisforventning EBL Temadag 29. jan Bent Johan Kjær - Statkraft Energi AS

Kraftbalanse, kvotehandel og prisforventning EBL Temadag 29. jan Bent Johan Kjær - Statkraft Energi AS Kraftbalanse, kvotehandel og prisforventning EBL Temadag 29. jan. 2008 Bent Johan Kjær - Statkraft Energi AS PRESENTASJONEN HAR EN LANGSIKTIG HORISONT OG ET EUROPEISK PERSPEKTIV EUs 2020 mål Utvikling

Detaljer

Miljøstatus Fra ord til handling? Sund Energy Green Energy Day, Bergen, 23 september

Miljøstatus Fra ord til handling? Sund Energy Green Energy Day, Bergen, 23 september Miljøstatus Fra ord til handling? Sund Energy Green Energy Day, Bergen, 23 september Sund Energy helps navigate into the energy future Full-picture perspective Consulting Research Energy Economics Environment

Detaljer

Nullutslipp hydrogen i bunn, energilab på toppen - mulig fremtidig energiforsyning og aktivitet for Svalbard

Nullutslipp hydrogen i bunn, energilab på toppen - mulig fremtidig energiforsyning og aktivitet for Svalbard Nullutslipp hydrogen i bunn, energilab på toppen - mulig fremtidig energiforsyning og aktivitet for Svalbard Dr Per Sandberg, Statoil Research & Technology, Future Value Chains SINTEF seminar om fremtidens

Detaljer

Klimaendringer og klimarisiko. Borgar Aamaas For Naturviterne 10. november 2016

Klimaendringer og klimarisiko. Borgar Aamaas For Naturviterne 10. november 2016 Klimaendringer og klimarisiko Borgar Aamaas For Naturviterne 10. november 2016 FNs bærekraftsmål Forskning ved CICERO CICEROs tverrfaglige forskningsvirksomhet dekker fire hovedtema: 1.Klimasystemet 2.Klimaeffekter,

Detaljer

Carbon Capture, Utilisation and Storage

Carbon Capture, Utilisation and Storage Carbon Capture, Utilisation and Storage Hvorfor, hva, hvor og når? Mette Vågnes Eriksen Head of Section, DNV GL Gas Consulting and services Norges Energidager, 20141016 1 SAFER, SMARTER, GREENER - CCUS

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Exploiting global renewable energy growth

Exploiting global renewable energy growth Exploiting global renewable energy growth Opportunities and challenges for internationalisation in the Norwegian offshore wind and solar energy industries Håkon Endresen Normann og Jens Hanson CenSES energi-

Detaljer

Inger Andresen, seniorforsker SINTEF Bygggforsk, prof II NTNU

Inger Andresen, seniorforsker SINTEF Bygggforsk, prof II NTNU Seminar: Kan vi effektivisere oss ut av energikrisen?, Radisson Blue Scandinavia Hotel, Oslo 3. juni 2010 Hvor kan det spares, og hvordan går vi frem? Inger Andresen, seniorforsker SINTEF Bygggforsk, prof

Detaljer

Hva har vi oppnådd så langt og hvilke virkemiddel har vi brukt for å komme dit?

Hva har vi oppnådd så langt og hvilke virkemiddel har vi brukt for å komme dit? Hva har vi oppnådd så langt og hvilke virkemiddel har vi brukt for å komme dit? 1 DET ER I DAG 12 NCE KLYNGER NCE Smart Energy Markets HVA ER NORWEGIAN CENTER OF EXPERTISE, NCE? Program som eies av Norges

Detaljer

Hvordan fremmer Forskningsrådet miljøteknologi? Håvard Vaggen Malvik Norges forskningsråd

Hvordan fremmer Forskningsrådet miljøteknologi? Håvard Vaggen Malvik Norges forskningsråd Hvordan fremmer Forskningsrådet miljøteknologi? Håvard Vaggen Malvik Norges forskningsråd Miljøteknologi: Relevante programmer i Forskningsrådet RENERGI fremtidens rene energisystem CLIMIT - miljøvennlig

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Side side 30 1 Frokostseminar: sertifikatmarked

Side side 30 1 Frokostseminar: sertifikatmarked Side side 30 1 Frokostseminar: STATKRAFT Et JUNI europeisk 2007 grønt sertifikatmarked EUROPEISKE RAMMEBETINGELSER FOR FORNYBAR ENERGI - gir forslag til fornybardirektiv muligheter for kraftbransjen? EUROPADIREKTØR

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Energiframskrivning mot 2050

Energiframskrivning mot 2050 Energiframskrining mot 2050 Norges Energidager 22-23. oktober 2015 Kari Aamodt Espegren Institutt for energiteknikk Utikling a en referansebane for energibruk i Norge mot 2050 Det finnes ingen energiframskrining

Detaljer

Multi-kriterie-analyse av kompenserende tiltak

Multi-kriterie-analyse av kompenserende tiltak Multi-kriterie-analyse av kompenserende tiltak - en oversikt over pågående arbeid i Ecomanage Prosjektet NVE 21.01.2015 David N. Barton, NINA Ana Adeva Bustos, Berit Köhler, Vilde Fluge Lillesund, Dagmar

Detaljer

IRENA. IEA delegatsamling 4. februar Underdirektør Øivind Johansen. Olje- og energidepartementet regjeringen.no/oed

IRENA. IEA delegatsamling 4. februar Underdirektør Øivind Johansen. Olje- og energidepartementet regjeringen.no/oed IRENA IEA delegatsamling 4. februar 2016 Underdirektør Øivind Johansen Den første internasjonale organisasjonen på statsnivå som fokuserer kun på fornybar energi Åpen for alle land som er medlem av FN

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer