Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020»"

Transkript

1 Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020» Klyngeworkshop NCE Smart Energy Markets nov "Kompetanse i verdensklasse" Hanne Lerche Raadal og Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning

2 Hovedelementer i presentasjonen Om Energihandel & Miljø 2020 (E&M2020) -prosjektet og dets strategiske forankring av prosjektet i forhold til NCE-klyngens virksomhet Sentrale resultater fra prosjektet Miljøvurdering av elektrisitet i forhold til produksjon, omsetning og bruk IKT-verktøy for integrering av miljøinformasjon i handel med elektrisitet Hvordan Statkraft nyttiggjør seg kunnskapen ut fra et klimapolitisk og markedsmessig perspektiv Forretningsmuligheter for klyngen og bedriftene i klyngen rundt kunnskapen som er utviklet i prosjektet

3 Energihandel & miljø 2020 (E&M2020) Key figures and project consortium: Time schedule 3.5 years, Total budget 20 MNOK (app. 2.3 MEUR) 7.2 MNOK (0.9 MEUR) from Norwegian Research Council Project partners (cash and inkind): Energy companies and ICT companies Fortum Markets project owner Ostfold Research project manager Research partners IFE, NCE Smart, UMB IMT

4 Visjon og Hovedmål Visjonen for prosjektet har vært å bidra til reduserte miljøbelastninger fra elektrisitetsproduksjon og -bruk nasjonalt og internasjonalt. Hovedmål for prosjektet er å utvikle metoder og verktøy som skal skal hjelpe: Elektrisitetsbrukere å sammenligne elektrisitet fra ulike kilder på en transparent og troverdig måte Kraftleverandører til å bruke en harmonisert varedeklarasjon som et verktøy for å informere forbrukere om kraftens opprinnelse Elektrisitetsprodusenter til å dokumentere miljøegenskapene ved kraftproduksjon fra fornybare energikilder. I tillegg gjennomføre en PhD-utdanning for miljødokumentasjon av elektrisitet for bruk i handelssystemer.

5 Prosjektet har god forankring innenfor NCE-klyngens historie NCE-klyngen er basert på at Norge var tidlig ute og liberaliserte kraftmarkedet, og har utviklet internasjonalt konkurransedyktige løsninger og spisskompetanse på energihandelssystemer. Krav til reduksjon i klimagassutslipp og økt bruk av fornybar energi i EU og Norge gir rom for ny forretningsutvikling i klyngens bedrifter. E&M2020- prosjektet har bygget kompetanse og nettverk som er viktig for klyngens bedrifter. Norge er ledende innenfor fornybar kraftproduksjon.

6 The competitiveness of the E&M 2020 cluster Energy and ICT companies with competitive products and services on a global arena High level understanding and knowledge with use of the methodology for environmental footprints (GHG emissions and EPR) in the energy value chain Strong knowledge about the influence of international and national regulations and standards on those methodologies and data Access to models to scale environmental footprint data to different types of energy technologies Access to networks with important European partners

7 Resultater Delprosjekt 1 og 2 1. Modell- og metodegrunnlag og caseprosjekter for miljødeklarering av elektrisitet (LCA-basert) 2. Integrering av miljøinformasjon i handelssystemer for elektrisitet

8 Brief introduction LCA A structured, comprehensive and internationally standardised (ISO and 14044:2006) method for quantifying environmental impacts associated with a product or service. A system analysis of a functional unit focussing upon many different environmental effects, taking the whole life cycle of the assessed product into account. Typical functional unit for electricity: 1 kwh generated (and distributed to the customer) Life cycle of electricity generation and distribution Extraction / transportation of fuels Operation of energy plant Distribution of electricity The environmental burdens related to 1 kwh calculated over the electricity plant s lifetime

9 g CO 2 -eqv./kwh g CO2-equiv./kWh Klimagassutslipp (LCA) fra ulike elektrisitetsteknologier 160,0 140,0 standard deviation ,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 (8) mean min - max [x] sample size (21) (11) 0,0 600 Reservoir hydro including gross emissions from flooded land Reservoir hydro excluding emissions from flooded land Run-of-river Coal Raadal et al., 2010 Diesel and heavy oil Natural gas Photovoltaic Nuclear Wind* Hydro, Hydro, Hydro (run-ofriver)* reservoir reservoir (inundation (inundation included)* * Data collected excluded)* by Ostfold Research.

10 Total GWP (g CO2-eqv./kWh) Total GWP (g CO2-eqv./kWh) Norsk vannkraft Kategorisering av vannkraftanlegg ift Størrelse (GWh og MW) Fallhøyde Tunnellengde Reservoar volum Inflow Konklusjon For små forskjeller i LCA-klimagassutslipp til at en kategorisering basert på fysiske parametre er hensiktsmessig. Raadal and Modahl, ,5 2,0 1,5 1,0 Global warming potential of hydro power (total) LCA data from Vold et al. (1998) - updatet august 2010 Data from 2nd life cycle generation units are excluded Gråsjø (reservoir) Kvanndal (reservoir) Svartisen (reservoir) 0,5 LCA data from Vold et al. (1998) - updatet august 2010 Rånåsfoss 2 Trollheim Suldal II (reservoir/ Data from 2nd life cycle generation units are excluded 2,5 (run-of-river) (reservoir) water from Kvanndal) 0,0 Gråsjø (reservoir) ,0 Installed capacity (MW) 1,5 1,0 0,5 0,0 Global warming potential of hydro power (total) Kvanndal (reservoir) Suldal II (reservoir/ water from Kvanndal) Trollheim (reservoir) Svartisen (reservoir) 0 Rånåsfoss (run-of-river) Tunnel length (km)

11 Modahl and Raadal, 2012 g CO2-eqv./kWh Vektet LCA klimagassutslipp for norsk vannkraft 3,6 MJ Norwegian hydroelectricity 10 stations ,00206 kg CO2 eq 2,5 2,0 Norwegian hydropower modelling 2012 Global Warming Potential Infrastructure, maintenance and daily use Inundation of land 0,857 MJ Norwegian hydroelectricity - run of river - 1.life 0, kg CO2 eq 2,73 MJ Norwegian hydroelectricity - reservoir - 1.life 0,00185 kg CO2 eq 1,5 0,214 MJ Electricity from 'Rånåfoss 2' 4,41E-5 kg CO2 eq 0,583 MJ Electricity from 'Suldal II' 0, kg CO2 eq 0,164 MJ Electricity from Kvanndal 0, kg CO2 eq 0,763 MJ Trollheim EPD kwh med tap, intrinsic og 0, kg CO2 eq 0,0545 MJ Electricity from Gråsjø 5,64E-5 kg CO2 eq 1,74 MJ Electricity from Svartisen 0,00121 kg CO2 eq 1,0 0,5 0,583 MJ Suldal II - Dam 4,87E-5 kg CO2 eq 0,164 MJ Kvanndal - Inundation of land 7,27E-5 kg CO2 eq 0,763 MJ Trollheim EPD kwh m/tap og 0, kg CO2 eq 0,763 MJ Inundation of land 0, kg CO2 eq 1,74 MJ Svartisen - Dam 0, kg CO2 eq 1,74 MJ Svartisen - Tunnels 6,1E-5 kg CO2 eq 1,74 MJ Svartisen - Station hall 5,93E-5 kg CO2 eq 1,74 MJ Svartisen - Inundation of land 0, kg CO2 eq 0,0 Global warming potential (GWP) Data basert på: LCA gjennomført for 10 norske vannkraftanlegg (Stakraft (EPD Trollheim), 2007, Vold et al., 1998, Sidelnikova, 2011, Engebrigtsen and Arnøy, 2011) Representerer 4.3% av årlig norsk vannkraftproduksjon (NVE) Klimagassutslipp reservoar inkludert (Sundt et al., 2012)

12 g CO 2 -eqv./kwh g CO2-equiv./kWh Klimagassutslipp (LCA) fra ulike el-teknologier [5] [17] standard deviation mean min - max [x] sample size [17] [22] [63] 400 < 100 kw 100kW - 500kW 500kW - 1MW 1MW - 5MW All cases Coal Raadal et al., 2010 Diesel and heavy oil Natural gas Photovoltaic Nuclear Wind* Hydro, reservoir (inundation included)* Hydro, reservoir (inundation excluded)* Hydro (run-ofriver)* * Data collected by Ostfold Research.

13 g CO 2 -eqv./kwh IPCC, 2011: IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation LCA klimagassutslipp vindkraft 18 Fjeldskår (Agder Energi) Kjøllefjord (Statkraft) Raadal and Vold, 2012 Global Warming Potential 15, Global Warming Potential Cables, internal Cables, external Transformer station Service building Roads and construction work Reinvestment, common infrastructure Transport of mobile crane Foundation Tower Rotor Nacelle Reinvestment, nacelle Operation, transport Operation, use of electricity Operation, use of materials 0 teel production by Steel production by ENTREL electricity hydroelectricity Basis scenario (gravitation foundation) Alternative Basis Steel scenario production by Alternative Steel production Steel by production by Steel production by foundation (solid (solid CENTREL rock electricity foundation hydroelectricity CENTREL electricity hydroelectricity rock) foundation) (gravitation) Basis scenario (gravitation foundation) Alternative foundation (solid rock) Steel production by Steel pro CENTREL electricity hydroe ind farm Fjeldskår wind farm Kjøllefjord wind farm Fjeldskår wind farm Wind power Wind power

14 g CO 2 -eqv./kwh LCA som økodesignverktøy Fjeldskår (Agder Energi) Global Warming Potential Kjøllefjord (Statkraft) 15, ,0 Cables, internal Cables, external Transformer station Service building 10 Roads and construction work Reinvestment, common infrastructure 8 Transport of mobile crane Foundation 6 Tower Rotor 4 Nacelle Reinvestment, nacelle Operation, transport 2 Operation, use of electricity Operation, use of materials 0 Basis scenario (solid rock foundation) Alternative foundation (gravitation) Steel production by CENTREL electricity Steel production by hydroelectricity Basis scenario (gravitation foundation) Steel production by CENTREL electricity Steel production by hydroelectricity Kjøllefjord wind farm Fjeldskår wind farm Wind power

15 g CO 2 -eqv./kwh LCA som økodesignverktøy Global Warming Potential Sensitivity analysis: capacity factor vs lifetime of fixed and moving parts Kjøllefjord wind farm years 20 years (basis scenario) 25 years 30 years 35 years 40 years Basis scenario: Solid rock foundation Steel production by UCTE electricity Capacity factor 33,9% Lifetime for fixed and moving parts years GWP from 6,5-14 g CO 2 -eqv./kwh ,9% Lifetime for fixed and moving parts 20 years Capacity factor 20-45% GWP from 8-19 g CO 2 -eqv./kwh 0 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % Capacity factor

16 Wind Power Kjøllefjord Basic scenario (solid rock foundation, UCTE electricity mix for steel production) 3% cut-off to make the figure readable. GWP 1 kwh (11.0 g CO2-eqv.) Nacelle (2.6 g) Rotor (3.1 g) Tower (1.9 g) Foundation (0.4 g) Reinvestments, nacelle (1.2 g) Roads and constructions (1.0 g) Glassepoxy Steel Steel Steel Diesel Waste treatment

17 LCA viktig redskap Miljøvurdering av nye konsepter, teknologier og oppgradering av elektrisitetsanlegg Designverktøy simulering av effekter ved ulike valg Materialer Energibærer Teknologier Etc.

18 Hvordan etterspørre spesifikk elektrisitet fra felles grid? Valg av leverandør tradisjonelt basert på pris. Miljøprofil?

19 Opprinnelsesgarantier: valg basert på kraftens opprinnelse Miljøprofil Sporingssystem for elektrisitetens opprinnelse, basert på økonomiske transaksjoner. GO Fysisk elektrisitet

20 Informasjon om kraftproduksjon Opprinnelsesgarantier - Fornybardirektivet (2009/28/EC) Forskrift om opprinnelsesgarantier for produksjon av elektrisk energi (hjemlet i Energilovens 4-3 første og fjerde ledd og 7-6.) CEN-standard under utvikling ferdig 2013 Varedeklarasjon (Electricity Disclosure) El-markedsdirektivet (2009/72/EC) Forskrift om måling og avregning, 7-5. Varedeklarasjon: Kraftleverandøren skal informere sine sluttbrukere om opprinnelsen til leveranser av elektrisk energi i foregående år. Slik informasjon skal gis i salgsfremmende materiale og i forbindelse med fakturering, i form av en henvisning til internettsiden til NVE, som ansvarlig for den nasjonale varedeklarasjonen.

21 TWh Statistikk EECS certificates 240 TWh Cancelled EECS certificates GO market Ca 100 fra Norge, hvorav ca 16 brukt i Norge 11 % av kraftforbruk 29 % av Europeisk RES kraftproduksjon Kilde: AIB EECS = The European Energy Certification System A harmonised system for international trade of Guarantees of Origin (GOs)

22 Connection GOs and Electricity Disclosure Production Electricity Mix (Country or Region) Customers Electricity Disclosure Green customers purchasing GOs Attributes related to the purchased GOs. Ordinary customers, purchasing electricity without any specific requirements Attributes related to the Production Electricity Mix, corrected by attributes which have been allocated by other tracking systems (e.g. GOs) = Residual Mix

23 Norsk varedeklarasjon TWh Elforbruk dekket av GOs: 16 TWh (13% av totalt elforbruk) 90 TWh Elforbruk dekket av Residual Mix: 109 TWh (87% av totalt elforbruk)??? Mangler attributter tilhørende 87 TWh Kilde: NVE (før 11/6-2012)

24 RE-DISS project (EU-finansiert): Exchange with the European Attribute Mix Example: Norway

25 Attributes flow (TWh) to and from the European Attribute Mix (2011) Kilde: RE-DISS

26 Revidert norsk varedeklarasjon TWh Elforbruk dekket av GOs: 16 TWh (13% av totalt elforbruk) 90 TWh Elforbruk dekket av Residual Mix: 109 TWh (87% av totalt elforbruk)??? Mangler attributter tilhørende 87 TWh

27 Revidert norsk varedeklarasjon TWh Elforbruk dekket av GOs: 16 TWh (13% av totalt elforbruk) 90 TWh European Attribute Mix 2011 Elforbruk dekket av Residual Mix: 109 TWh (87% av totalt elforbruk) Renewable 8 % Fossil 51 % Nuclear 41 % Kilde: NVE (11/6-2012), ukermarkedet/varedeklarasjon1/varedeklar asjon-for-2011/ Kilde: RE-DISS,http://www.reliable-disclosure.org

28 Residual Mixes 2011 Source: RE-DISS

29 CO 2 and Radioactive waste (RW) Source: RE-DISS

30 Norge viktig GO-nasjon Hovedaktør utstedelse av GOs (61% 2011) Økte inntekter som kan utnyttes Inntekter fra salg av GOs i 2010 estimert til ca 500 millioner NOK (MandagMorgen, 39/2011) Stor påvirkning på nasjonal varedeklarasjon (Residual Mix, tilhører dem som ikke etterspør spesifikk strøm)

31 Hvordan bruke GOs og Varedeklarasjon? Forbedre klimaregnskap/klimafotavtrykk/miljødokumentasjon av bedrifter, produkter, tjenester. Miljø som konkurransefortrinn! Klimagassbelastning fra elektrisitet som innsatsfaktor GOs being allowed for LCA GOs not being allowed for Customers purchasing GOs Customers not purchasing GOs Customers purchasing or purchasing GOs Contractual purchased electricity Residual Mix for the country/region Grid mix for the country/reg GO Hydropower Renewable 23 % Residual Mix Norwegian Grid Mix Fossil 3 % Nuclear 4 % Renewable 100 % Nuclear 27 % Fossil 50 % Renewable 93 % 2 g CO 2 -equiv./kwh 518 g CO 2 -equiv./kwh 36 g CO 2 -equiv./kwh

32 Obligatorisk system påvirker nasjonal produksjonsmiks Electricity generation Kan GO-systemet påvirke total fornybar elektrisitetsproduksjon? Quota System/TGC: Affect the production mix in a country over time (increased renewables) Customers mandatory purchasing TGCs Customers Green customers voluntarily purchasing GOs Ordinary customers, purchasing electricity without any specific requirements Electricity Disclosure: Provide information about the customer s consumption mix Frivillig system påvirker egen forbruksmiks Disclosure related to the purchased GOs Disclosure related to the Production Electricity Mix, corrected by physical import/export and amount of relevant tracking systems (e.g. GO) = Residual Mix Systemet skaper en mekanisme for en kundebasert etterspørsel for fornybar elektrisitet. Electricity Disclosure may, in the long-term, implicit increase the total production of electricity from renewable sources, by leading to increased TGC targets (Raadal et al., 2012).

33 GOs/Electricity Disclosure Allocate the environmental value of renewable electricity generation to the customers who are willing to pay for it creates a mechanism for a customer driven demand for renewable electricity Supplement other measures (e.g. TGC and EU ETS) Fit well into a liberalised market where communication between suppliers and customers becomes a key element (Markard & Truffer, 2006).

34 Resultater Delprosjekt III av prosjektet Stig Ottesen, NCE Smart, fortsetter Mer info: nergy%20trading%20and%20the%20environ ment% aspx

35 Videreutvikling av NCE-klyngen basert på erfaringer fra Energihandelsprosjektet Vi er på veg mot verdensklasse kompetansemessig innenfor området energihandel og miljø!

36 Vi har oppnådd mye gjennom prosjektet i forhold til Deltagelse i internasjonale prosesser og arenaer for utvikling av nye standarder for energi, miljø og klima Invitasjon til deltagelse i søknader om EUprosjekter pga spisskompetanse på området Invitasjon til deltagelse i nasjonale toppforskningsprosjekter (CEDREN og EcoManage)

37 Internasjonalt arbeid/relasjoner oppnådd gjennom prosjektet Utvikling av internasjonale standarder/guidelines Ny ISO Carbon footprint of products (norske speilkomiteens deltager på internasjonale møter) The GHG Protocol s work on GHG Power Accounting guidelines (medlem av Technical Working Group, TWG) Utvikling ny PCR (Product Category Rules) CPC 171Electrical Energy CPC 173 Steam And Hot Water, iht ISO (medlem av working group) RECS International and AIB (Association of Issuing Bodies) Diskusjonspartner vedr bruk av GOs NREL (The National Renewable Energy Laboratory of the U.S. Department of Energy) Medforfattere til PhD-artikkelen GHG emissions and energy performance of offshore wind power Carbon Disclosure Project Diskusjonspartner vedr bruk av GOs RE-DISS I (EU prosjekt finansiert av EU Intelligent Energy Europe Program) Diskusjonspartner/follower i prosjektet RE-DISS II (oppfølgende EU søknad innsendt til EU Intelligent Energy Europe Program) Østfoldforskning prosjektpartner, ansvarlig for work package Environmental indicators for electricity.

38 Internasjonalt arbeid/relasjoner oppnådd gjennom prosjektet Miljöfaktaboken Uppskattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter (Gode et al., 2011) Deltager i referansegruppen CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) Prosjektpartner i prosjektene Energy indicators for electricity generation og EcoManage SINTEF Energi Samarbeidspartner vedr. implementering av klimagassutslipp fra vannkraftreservoar i LCA data Norsk vannkraft PCR Electricity NVE Diskusjonspartner vedr implementering av fullstendig Varedeklarasjon iht RE- DISS-metodikk

39 Hvordan kan NCE klyngen utnytte resultatene fra prosjektet Klyngebedriftene kan bruke resultatene til å Konsolidere sin egen virksomhet i regionen gjennom økt konkurransekraft for egne produkter og tjenester Utvikle Centre of Expertise innenfor egne konserner knyttet til integrering av klima- og miljødokumentasjon i energisystemer Klyngen kan bruke resultatene til å Rekruttere nye virksomheter inn mot kjerneområdene til klyngen (Energihandelssystemer og SmartGrid) Videreutvikle forskningsallianser regionalt (NCE Smart, Østfoldforskning, HiØ, UMB) til å bli internasjonalt konkurransedyktig gjennom deltagelse i EU-prosjekter

40 Noen eksempler på hvordan resultatene kan anvendes Dokumentasjon av miljø- og ressurseffektive energitjenester eller produkter knyttet til energisektoren (Statkraft og Borregaard) Utvikling av nye produkter og tjenester knyttet til integrering av miljø- og ressursdata i energihandelssystemer (faktureringssystemer, analysesystemer, dokumentasjonstjenester) Analysere effekter av virkemidler i forhold til videre utvikling av fornybar energi hvor og hvordan skal 13 TWh Grønn kraft best utnyttes i markedet? Videreføre til andre energibærere (varme, gass etc)?

41 Forskningsmuligheter Samarbeid mellom NCE Simuleringssenter, Østfoldforskning og UMB/INA for å Kombinere energisystem-modeller som Times og Balmorel med LCA-modeller for å kunne analysere effektiv innfasing av ny fornybar energi i elektrisitetsmarkedet i Europa (virkemidler, forretningsmuligheter, med mer) Utvikle løsninger for å dokumentere riktig miljøog ressursdokumentasjon for elektrisitet i hele Europa

42 Ny søknad GreenEl-søknad (IPN) innsendt til ENERGI.X (Norges Forskningsråd) 4 års varighet Main objective; To develop methodologies and ICT tools and models in order to provide the value chain of electricity with more reliable and specific environmental footprint data for electricity generation and consumption. This will make end-consumers able to choose electricity with low environmental impacts, thus leading to increased demand, market value and production of renewable, low-impact electricity at the expense of conventional fossil generation.

43 Partnerkonsortium Bedrifter Brady Energy Statsbygg Agder Energi Bergen Energi Østfold Energi Statkraft Vattenfall EB Kraftproduksjon Landsvirkjun (islandsk kraftprodusent) ewz (sveitsisk kraftprodusent) Forskningsinstitusjoner Østfoldforskning NCE Smart/Inkubator Halden IFE UMB ESU-services (sveitsisk forskningsinstitusjon) Grexel Systems Ltd (finsk ITselskap; issuing body services, green commodity markets) Organisasjoner RECS International

44 European wood-based bio refinery Environmental impacts of Borregaard products Outline Background The Borregaard LCA project Aim and preconditions Main results and conclusions Use of the results/further work The Borregaard results in perspective

45 The Borregaard LCA project Aim of the study Life cycle assessment of Borregaard Sarpsborgs four main products: Cellulose Ethanol (96% and 99%) Lignin (lignosulfonate, both as liquid and powder) Vanillin Functional unit 1 ton for cellulose, lignin and vanillin and 1 m 3 for ethanol (on a dry basis).

46 EPDs of main products from Borregaard Compressed and simple format for displaying environmental information Based on ISO Third party verification Developed for lignosulfonate (both powder and liquid), cellulose and vanillin

47 Statkraft: EPD for Trollheim kraftverk

48 Fokus på seminaret - gruppearbeid Hvordan kan bedriftene og forsknings/- undervisningsmiljøene bygge videre på kompetansen utviklet gjennom prosjektet Utvikle ideer til konkrete innovasjonsprosjekter som kan forfølges videre inn mot Forskningsråd etc. Velge ut ide(er) som kan danne grunnlag for kompetanseprosjekt/forskerprosjekt til EnergiX utlysning i februar 2013.

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Lønnsomhet i produksjon i et system med en stor andel fornybar energi

Lønnsomhet i produksjon i et system med en stor andel fornybar energi Lønnsomhet i produksjon i et system med en stor andel fornybar energi Ingri Marie Hyldbakk Master i energi og miljø Innlevert: februar 2014 Hovedveileder: Gerard Doorman, ELKRAFT Medveileder: Magnus Korpås,

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Strategi Strategy 2010-2013 Det levende universitet Strategy 2010-2013 Norwegian University of Life Sciences Vision Statement

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Ressursoversikt 03/2012

Ressursoversikt 03/2012 Ressursoversikt 03/2012 fra Skog og landskap ------------------------------------------------------------------------------- SKOGEN I NORGE Statistikk over skogforhold og skogressurser i Norge registrert

Detaljer

Statusgjennomgang Mat og miljø

Statusgjennomgang Mat og miljø Forfattere: Hanne Møller og Erik Svanes OR.23.09 Navn ISBN: 978-82-7520-615-0 ISBN: 82-7520-615-4 82-7520-615-4 Navn Statusgjennomgang Statusgjennomgang Rapportnr.: OR.23.09 ISBN nr.: 978-82-7520-615-0

Detaljer

Kulturminner i norsk kraftproduksjon

Kulturminner i norsk kraftproduksjon Kulturminner i norsk kraftproduksjon Kulturminner i norsk kraftproduksjon NVE-rapport nr. 52 2013 ISBN digital: 978-82-410-0921-1 ISBN trykk: 978-82-410-0922-8 ISSN: 1501-2832 Redaktører: Elisabeth Bjørsvik,

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

ITS nettverk Horisont 2020. Øystein Strandli, NCP Transport

ITS nettverk Horisont 2020. Øystein Strandli, NCP Transport ITS nettverk Horisont 2020 Øystein Strandli, NCP Transport Horisont 2020 Horisont 2020s tre hoveddeler The 3 Pillar structure of Horizon 2020 Excellent Science European Research Council (ERC) Competitive

Detaljer

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger:

Detaljer

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter concept Petter Næss med bidrag fra Kjell Arne Brekke, Nils Olsson og Ole Jonny Klakegg Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter Vurdering av behov, mål og effekt i tidligfasen Concept

Detaljer

Energieffektiv elektrisitetsproduksjon

Energieffektiv elektrisitetsproduksjon POLICY BRIEF Energieffektiv elektrisitetsproduksjon Analyse av energieffektiviteten til ulike former for elektrisitetsproduksjon i Norge ved hjelp av internasjonalt etablerte indikatorer www.cedren.no

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009 CI Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet CIENS-rapport 1-2009 Tittel: Vanndirektivet Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet Forfatter(e): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus

Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus RAPPORT 2010 2 Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus Karen Refsgaard Marianne Bechmann Anne-Grete Buseth Blankenberg Svein Skøien Asbjørn Veidal Serie

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK Nyhetsbrev nr.7, desember 2004 0. GENERELT 0.1 Stor søknadsmasse til RENERGI 0.2 Nytt fellesarrangement der fokus settes på energibransjens- og leverandørindustriens F&U 0.3 SAMSTEMTs avslutningsseminar

Detaljer

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012 129 Statistiske analyser Statistical Analyses Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012 Statistiske analyser 129 Frode Brunvoll, Svein Homstvedt

Detaljer