Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020»"

Transkript

1 Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020» Klyngeworkshop NCE Smart Energy Markets nov "Kompetanse i verdensklasse" Hanne Lerche Raadal og Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning

2 Hovedelementer i presentasjonen Om Energihandel & Miljø 2020 (E&M2020) -prosjektet og dets strategiske forankring av prosjektet i forhold til NCE-klyngens virksomhet Sentrale resultater fra prosjektet Miljøvurdering av elektrisitet i forhold til produksjon, omsetning og bruk IKT-verktøy for integrering av miljøinformasjon i handel med elektrisitet Hvordan Statkraft nyttiggjør seg kunnskapen ut fra et klimapolitisk og markedsmessig perspektiv Forretningsmuligheter for klyngen og bedriftene i klyngen rundt kunnskapen som er utviklet i prosjektet

3 Energihandel & miljø 2020 (E&M2020) Key figures and project consortium: Time schedule 3.5 years, Total budget 20 MNOK (app. 2.3 MEUR) 7.2 MNOK (0.9 MEUR) from Norwegian Research Council Project partners (cash and inkind): Energy companies and ICT companies Fortum Markets project owner Ostfold Research project manager Research partners IFE, NCE Smart, UMB IMT

4 Visjon og Hovedmål Visjonen for prosjektet har vært å bidra til reduserte miljøbelastninger fra elektrisitetsproduksjon og -bruk nasjonalt og internasjonalt. Hovedmål for prosjektet er å utvikle metoder og verktøy som skal skal hjelpe: Elektrisitetsbrukere å sammenligne elektrisitet fra ulike kilder på en transparent og troverdig måte Kraftleverandører til å bruke en harmonisert varedeklarasjon som et verktøy for å informere forbrukere om kraftens opprinnelse Elektrisitetsprodusenter til å dokumentere miljøegenskapene ved kraftproduksjon fra fornybare energikilder. I tillegg gjennomføre en PhD-utdanning for miljødokumentasjon av elektrisitet for bruk i handelssystemer.

5 Prosjektet har god forankring innenfor NCE-klyngens historie NCE-klyngen er basert på at Norge var tidlig ute og liberaliserte kraftmarkedet, og har utviklet internasjonalt konkurransedyktige løsninger og spisskompetanse på energihandelssystemer. Krav til reduksjon i klimagassutslipp og økt bruk av fornybar energi i EU og Norge gir rom for ny forretningsutvikling i klyngens bedrifter. E&M2020- prosjektet har bygget kompetanse og nettverk som er viktig for klyngens bedrifter. Norge er ledende innenfor fornybar kraftproduksjon.

6 The competitiveness of the E&M 2020 cluster Energy and ICT companies with competitive products and services on a global arena High level understanding and knowledge with use of the methodology for environmental footprints (GHG emissions and EPR) in the energy value chain Strong knowledge about the influence of international and national regulations and standards on those methodologies and data Access to models to scale environmental footprint data to different types of energy technologies Access to networks with important European partners

7 Resultater Delprosjekt 1 og 2 1. Modell- og metodegrunnlag og caseprosjekter for miljødeklarering av elektrisitet (LCA-basert) 2. Integrering av miljøinformasjon i handelssystemer for elektrisitet

8 Brief introduction LCA A structured, comprehensive and internationally standardised (ISO and 14044:2006) method for quantifying environmental impacts associated with a product or service. A system analysis of a functional unit focussing upon many different environmental effects, taking the whole life cycle of the assessed product into account. Typical functional unit for electricity: 1 kwh generated (and distributed to the customer) Life cycle of electricity generation and distribution Extraction / transportation of fuels Operation of energy plant Distribution of electricity The environmental burdens related to 1 kwh calculated over the electricity plant s lifetime

9 g CO 2 -eqv./kwh g CO2-equiv./kWh Klimagassutslipp (LCA) fra ulike elektrisitetsteknologier 160,0 140,0 standard deviation ,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 (8) mean min - max [x] sample size (21) (11) 0,0 600 Reservoir hydro including gross emissions from flooded land Reservoir hydro excluding emissions from flooded land Run-of-river Coal Raadal et al., 2010 Diesel and heavy oil Natural gas Photovoltaic Nuclear Wind* Hydro, Hydro, Hydro (run-ofriver)* reservoir reservoir (inundation (inundation included)* * Data collected excluded)* by Ostfold Research.

10 Total GWP (g CO2-eqv./kWh) Total GWP (g CO2-eqv./kWh) Norsk vannkraft Kategorisering av vannkraftanlegg ift Størrelse (GWh og MW) Fallhøyde Tunnellengde Reservoar volum Inflow Konklusjon For små forskjeller i LCA-klimagassutslipp til at en kategorisering basert på fysiske parametre er hensiktsmessig. Raadal and Modahl, ,5 2,0 1,5 1,0 Global warming potential of hydro power (total) LCA data from Vold et al. (1998) - updatet august 2010 Data from 2nd life cycle generation units are excluded Gråsjø (reservoir) Kvanndal (reservoir) Svartisen (reservoir) 0,5 LCA data from Vold et al. (1998) - updatet august 2010 Rånåsfoss 2 Trollheim Suldal II (reservoir/ Data from 2nd life cycle generation units are excluded 2,5 (run-of-river) (reservoir) water from Kvanndal) 0,0 Gråsjø (reservoir) ,0 Installed capacity (MW) 1,5 1,0 0,5 0,0 Global warming potential of hydro power (total) Kvanndal (reservoir) Suldal II (reservoir/ water from Kvanndal) Trollheim (reservoir) Svartisen (reservoir) 0 Rånåsfoss (run-of-river) Tunnel length (km)

11 Modahl and Raadal, 2012 g CO2-eqv./kWh Vektet LCA klimagassutslipp for norsk vannkraft 3,6 MJ Norwegian hydroelectricity 10 stations ,00206 kg CO2 eq 2,5 2,0 Norwegian hydropower modelling 2012 Global Warming Potential Infrastructure, maintenance and daily use Inundation of land 0,857 MJ Norwegian hydroelectricity - run of river - 1.life 0, kg CO2 eq 2,73 MJ Norwegian hydroelectricity - reservoir - 1.life 0,00185 kg CO2 eq 1,5 0,214 MJ Electricity from 'Rånåfoss 2' 4,41E-5 kg CO2 eq 0,583 MJ Electricity from 'Suldal II' 0, kg CO2 eq 0,164 MJ Electricity from Kvanndal 0, kg CO2 eq 0,763 MJ Trollheim EPD kwh med tap, intrinsic og 0, kg CO2 eq 0,0545 MJ Electricity from Gråsjø 5,64E-5 kg CO2 eq 1,74 MJ Electricity from Svartisen 0,00121 kg CO2 eq 1,0 0,5 0,583 MJ Suldal II - Dam 4,87E-5 kg CO2 eq 0,164 MJ Kvanndal - Inundation of land 7,27E-5 kg CO2 eq 0,763 MJ Trollheim EPD kwh m/tap og 0, kg CO2 eq 0,763 MJ Inundation of land 0, kg CO2 eq 1,74 MJ Svartisen - Dam 0, kg CO2 eq 1,74 MJ Svartisen - Tunnels 6,1E-5 kg CO2 eq 1,74 MJ Svartisen - Station hall 5,93E-5 kg CO2 eq 1,74 MJ Svartisen - Inundation of land 0, kg CO2 eq 0,0 Global warming potential (GWP) Data basert på: LCA gjennomført for 10 norske vannkraftanlegg (Stakraft (EPD Trollheim), 2007, Vold et al., 1998, Sidelnikova, 2011, Engebrigtsen and Arnøy, 2011) Representerer 4.3% av årlig norsk vannkraftproduksjon (NVE) Klimagassutslipp reservoar inkludert (Sundt et al., 2012)

12 g CO 2 -eqv./kwh g CO2-equiv./kWh Klimagassutslipp (LCA) fra ulike el-teknologier [5] [17] standard deviation mean min - max [x] sample size [17] [22] [63] 400 < 100 kw 100kW - 500kW 500kW - 1MW 1MW - 5MW All cases Coal Raadal et al., 2010 Diesel and heavy oil Natural gas Photovoltaic Nuclear Wind* Hydro, reservoir (inundation included)* Hydro, reservoir (inundation excluded)* Hydro (run-ofriver)* * Data collected by Ostfold Research.

13 g CO 2 -eqv./kwh IPCC, 2011: IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation LCA klimagassutslipp vindkraft 18 Fjeldskår (Agder Energi) Kjøllefjord (Statkraft) Raadal and Vold, 2012 Global Warming Potential 15, Global Warming Potential Cables, internal Cables, external Transformer station Service building Roads and construction work Reinvestment, common infrastructure Transport of mobile crane Foundation Tower Rotor Nacelle Reinvestment, nacelle Operation, transport Operation, use of electricity Operation, use of materials 0 teel production by Steel production by ENTREL electricity hydroelectricity Basis scenario (gravitation foundation) Alternative Basis Steel scenario production by Alternative Steel production Steel by production by Steel production by foundation (solid (solid CENTREL rock electricity foundation hydroelectricity CENTREL electricity hydroelectricity rock) foundation) (gravitation) Basis scenario (gravitation foundation) Alternative foundation (solid rock) Steel production by Steel pro CENTREL electricity hydroe ind farm Fjeldskår wind farm Kjøllefjord wind farm Fjeldskår wind farm Wind power Wind power

14 g CO 2 -eqv./kwh LCA som økodesignverktøy Fjeldskår (Agder Energi) Global Warming Potential Kjøllefjord (Statkraft) 15, ,0 Cables, internal Cables, external Transformer station Service building 10 Roads and construction work Reinvestment, common infrastructure 8 Transport of mobile crane Foundation 6 Tower Rotor 4 Nacelle Reinvestment, nacelle Operation, transport 2 Operation, use of electricity Operation, use of materials 0 Basis scenario (solid rock foundation) Alternative foundation (gravitation) Steel production by CENTREL electricity Steel production by hydroelectricity Basis scenario (gravitation foundation) Steel production by CENTREL electricity Steel production by hydroelectricity Kjøllefjord wind farm Fjeldskår wind farm Wind power

15 g CO 2 -eqv./kwh LCA som økodesignverktøy Global Warming Potential Sensitivity analysis: capacity factor vs lifetime of fixed and moving parts Kjøllefjord wind farm years 20 years (basis scenario) 25 years 30 years 35 years 40 years Basis scenario: Solid rock foundation Steel production by UCTE electricity Capacity factor 33,9% Lifetime for fixed and moving parts years GWP from 6,5-14 g CO 2 -eqv./kwh ,9% Lifetime for fixed and moving parts 20 years Capacity factor 20-45% GWP from 8-19 g CO 2 -eqv./kwh 0 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % Capacity factor

16 Wind Power Kjøllefjord Basic scenario (solid rock foundation, UCTE electricity mix for steel production) 3% cut-off to make the figure readable. GWP 1 kwh (11.0 g CO2-eqv.) Nacelle (2.6 g) Rotor (3.1 g) Tower (1.9 g) Foundation (0.4 g) Reinvestments, nacelle (1.2 g) Roads and constructions (1.0 g) Glassepoxy Steel Steel Steel Diesel Waste treatment

17 LCA viktig redskap Miljøvurdering av nye konsepter, teknologier og oppgradering av elektrisitetsanlegg Designverktøy simulering av effekter ved ulike valg Materialer Energibærer Teknologier Etc.

18 Hvordan etterspørre spesifikk elektrisitet fra felles grid? Valg av leverandør tradisjonelt basert på pris. Miljøprofil?

19 Opprinnelsesgarantier: valg basert på kraftens opprinnelse Miljøprofil Sporingssystem for elektrisitetens opprinnelse, basert på økonomiske transaksjoner. GO Fysisk elektrisitet

20 Informasjon om kraftproduksjon Opprinnelsesgarantier - Fornybardirektivet (2009/28/EC) Forskrift om opprinnelsesgarantier for produksjon av elektrisk energi (hjemlet i Energilovens 4-3 første og fjerde ledd og 7-6.) CEN-standard under utvikling ferdig 2013 Varedeklarasjon (Electricity Disclosure) El-markedsdirektivet (2009/72/EC) Forskrift om måling og avregning, 7-5. Varedeklarasjon: Kraftleverandøren skal informere sine sluttbrukere om opprinnelsen til leveranser av elektrisk energi i foregående år. Slik informasjon skal gis i salgsfremmende materiale og i forbindelse med fakturering, i form av en henvisning til internettsiden til NVE, som ansvarlig for den nasjonale varedeklarasjonen.

21 TWh Statistikk EECS certificates 240 TWh Cancelled EECS certificates GO market Ca 100 fra Norge, hvorav ca 16 brukt i Norge 11 % av kraftforbruk 29 % av Europeisk RES kraftproduksjon Kilde: AIB EECS = The European Energy Certification System A harmonised system for international trade of Guarantees of Origin (GOs)

22 Connection GOs and Electricity Disclosure Production Electricity Mix (Country or Region) Customers Electricity Disclosure Green customers purchasing GOs Attributes related to the purchased GOs. Ordinary customers, purchasing electricity without any specific requirements Attributes related to the Production Electricity Mix, corrected by attributes which have been allocated by other tracking systems (e.g. GOs) = Residual Mix

23 Norsk varedeklarasjon TWh Elforbruk dekket av GOs: 16 TWh (13% av totalt elforbruk) 90 TWh Elforbruk dekket av Residual Mix: 109 TWh (87% av totalt elforbruk)??? Mangler attributter tilhørende 87 TWh Kilde: NVE (før 11/6-2012)

24 RE-DISS project (EU-finansiert): Exchange with the European Attribute Mix Example: Norway

25 Attributes flow (TWh) to and from the European Attribute Mix (2011) Kilde: RE-DISS

26 Revidert norsk varedeklarasjon TWh Elforbruk dekket av GOs: 16 TWh (13% av totalt elforbruk) 90 TWh Elforbruk dekket av Residual Mix: 109 TWh (87% av totalt elforbruk)??? Mangler attributter tilhørende 87 TWh

27 Revidert norsk varedeklarasjon TWh Elforbruk dekket av GOs: 16 TWh (13% av totalt elforbruk) 90 TWh European Attribute Mix 2011 Elforbruk dekket av Residual Mix: 109 TWh (87% av totalt elforbruk) Renewable 8 % Fossil 51 % Nuclear 41 % Kilde: NVE (11/6-2012), ukermarkedet/varedeklarasjon1/varedeklar asjon-for-2011/ Kilde: RE-DISS,http://www.reliable-disclosure.org

28 Residual Mixes 2011 Source: RE-DISS

29 CO 2 and Radioactive waste (RW) Source: RE-DISS

30 Norge viktig GO-nasjon Hovedaktør utstedelse av GOs (61% 2011) Økte inntekter som kan utnyttes Inntekter fra salg av GOs i 2010 estimert til ca 500 millioner NOK (MandagMorgen, 39/2011) Stor påvirkning på nasjonal varedeklarasjon (Residual Mix, tilhører dem som ikke etterspør spesifikk strøm)

31 Hvordan bruke GOs og Varedeklarasjon? Forbedre klimaregnskap/klimafotavtrykk/miljødokumentasjon av bedrifter, produkter, tjenester. Miljø som konkurransefortrinn! Klimagassbelastning fra elektrisitet som innsatsfaktor GOs being allowed for LCA GOs not being allowed for Customers purchasing GOs Customers not purchasing GOs Customers purchasing or purchasing GOs Contractual purchased electricity Residual Mix for the country/region Grid mix for the country/reg GO Hydropower Renewable 23 % Residual Mix Norwegian Grid Mix Fossil 3 % Nuclear 4 % Renewable 100 % Nuclear 27 % Fossil 50 % Renewable 93 % 2 g CO 2 -equiv./kwh 518 g CO 2 -equiv./kwh 36 g CO 2 -equiv./kwh

32 Obligatorisk system påvirker nasjonal produksjonsmiks Electricity generation Kan GO-systemet påvirke total fornybar elektrisitetsproduksjon? Quota System/TGC: Affect the production mix in a country over time (increased renewables) Customers mandatory purchasing TGCs Customers Green customers voluntarily purchasing GOs Ordinary customers, purchasing electricity without any specific requirements Electricity Disclosure: Provide information about the customer s consumption mix Frivillig system påvirker egen forbruksmiks Disclosure related to the purchased GOs Disclosure related to the Production Electricity Mix, corrected by physical import/export and amount of relevant tracking systems (e.g. GO) = Residual Mix Systemet skaper en mekanisme for en kundebasert etterspørsel for fornybar elektrisitet. Electricity Disclosure may, in the long-term, implicit increase the total production of electricity from renewable sources, by leading to increased TGC targets (Raadal et al., 2012).

33 GOs/Electricity Disclosure Allocate the environmental value of renewable electricity generation to the customers who are willing to pay for it creates a mechanism for a customer driven demand for renewable electricity Supplement other measures (e.g. TGC and EU ETS) Fit well into a liberalised market where communication between suppliers and customers becomes a key element (Markard & Truffer, 2006).

34 Resultater Delprosjekt III av prosjektet Stig Ottesen, NCE Smart, fortsetter Mer info: nergy%20trading%20and%20the%20environ ment% aspx

35 Videreutvikling av NCE-klyngen basert på erfaringer fra Energihandelsprosjektet Vi er på veg mot verdensklasse kompetansemessig innenfor området energihandel og miljø!

36 Vi har oppnådd mye gjennom prosjektet i forhold til Deltagelse i internasjonale prosesser og arenaer for utvikling av nye standarder for energi, miljø og klima Invitasjon til deltagelse i søknader om EUprosjekter pga spisskompetanse på området Invitasjon til deltagelse i nasjonale toppforskningsprosjekter (CEDREN og EcoManage)

37 Internasjonalt arbeid/relasjoner oppnådd gjennom prosjektet Utvikling av internasjonale standarder/guidelines Ny ISO Carbon footprint of products (norske speilkomiteens deltager på internasjonale møter) The GHG Protocol s work on GHG Power Accounting guidelines (medlem av Technical Working Group, TWG) Utvikling ny PCR (Product Category Rules) CPC 171Electrical Energy CPC 173 Steam And Hot Water, iht ISO (medlem av working group) RECS International and AIB (Association of Issuing Bodies) Diskusjonspartner vedr bruk av GOs NREL (The National Renewable Energy Laboratory of the U.S. Department of Energy) Medforfattere til PhD-artikkelen GHG emissions and energy performance of offshore wind power Carbon Disclosure Project Diskusjonspartner vedr bruk av GOs RE-DISS I (EU prosjekt finansiert av EU Intelligent Energy Europe Program) Diskusjonspartner/follower i prosjektet RE-DISS II (oppfølgende EU søknad innsendt til EU Intelligent Energy Europe Program) Østfoldforskning prosjektpartner, ansvarlig for work package Environmental indicators for electricity.

38 Internasjonalt arbeid/relasjoner oppnådd gjennom prosjektet Miljöfaktaboken Uppskattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter (Gode et al., 2011) Deltager i referansegruppen CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) Prosjektpartner i prosjektene Energy indicators for electricity generation og EcoManage SINTEF Energi Samarbeidspartner vedr. implementering av klimagassutslipp fra vannkraftreservoar i LCA data Norsk vannkraft PCR Electricity NVE Diskusjonspartner vedr implementering av fullstendig Varedeklarasjon iht RE- DISS-metodikk

39 Hvordan kan NCE klyngen utnytte resultatene fra prosjektet Klyngebedriftene kan bruke resultatene til å Konsolidere sin egen virksomhet i regionen gjennom økt konkurransekraft for egne produkter og tjenester Utvikle Centre of Expertise innenfor egne konserner knyttet til integrering av klima- og miljødokumentasjon i energisystemer Klyngen kan bruke resultatene til å Rekruttere nye virksomheter inn mot kjerneområdene til klyngen (Energihandelssystemer og SmartGrid) Videreutvikle forskningsallianser regionalt (NCE Smart, Østfoldforskning, HiØ, UMB) til å bli internasjonalt konkurransedyktig gjennom deltagelse i EU-prosjekter

40 Noen eksempler på hvordan resultatene kan anvendes Dokumentasjon av miljø- og ressurseffektive energitjenester eller produkter knyttet til energisektoren (Statkraft og Borregaard) Utvikling av nye produkter og tjenester knyttet til integrering av miljø- og ressursdata i energihandelssystemer (faktureringssystemer, analysesystemer, dokumentasjonstjenester) Analysere effekter av virkemidler i forhold til videre utvikling av fornybar energi hvor og hvordan skal 13 TWh Grønn kraft best utnyttes i markedet? Videreføre til andre energibærere (varme, gass etc)?

41 Forskningsmuligheter Samarbeid mellom NCE Simuleringssenter, Østfoldforskning og UMB/INA for å Kombinere energisystem-modeller som Times og Balmorel med LCA-modeller for å kunne analysere effektiv innfasing av ny fornybar energi i elektrisitetsmarkedet i Europa (virkemidler, forretningsmuligheter, med mer) Utvikle løsninger for å dokumentere riktig miljøog ressursdokumentasjon for elektrisitet i hele Europa

42 Ny søknad GreenEl-søknad (IPN) innsendt til ENERGI.X (Norges Forskningsråd) 4 års varighet Main objective; To develop methodologies and ICT tools and models in order to provide the value chain of electricity with more reliable and specific environmental footprint data for electricity generation and consumption. This will make end-consumers able to choose electricity with low environmental impacts, thus leading to increased demand, market value and production of renewable, low-impact electricity at the expense of conventional fossil generation.

43 Partnerkonsortium Bedrifter Brady Energy Statsbygg Agder Energi Bergen Energi Østfold Energi Statkraft Vattenfall EB Kraftproduksjon Landsvirkjun (islandsk kraftprodusent) ewz (sveitsisk kraftprodusent) Forskningsinstitusjoner Østfoldforskning NCE Smart/Inkubator Halden IFE UMB ESU-services (sveitsisk forskningsinstitusjon) Grexel Systems Ltd (finsk ITselskap; issuing body services, green commodity markets) Organisasjoner RECS International

44 European wood-based bio refinery Environmental impacts of Borregaard products Outline Background The Borregaard LCA project Aim and preconditions Main results and conclusions Use of the results/further work The Borregaard results in perspective

45 The Borregaard LCA project Aim of the study Life cycle assessment of Borregaard Sarpsborgs four main products: Cellulose Ethanol (96% and 99%) Lignin (lignosulfonate, both as liquid and powder) Vanillin Functional unit 1 ton for cellulose, lignin and vanillin and 1 m 3 for ethanol (on a dry basis).

46 EPDs of main products from Borregaard Compressed and simple format for displaying environmental information Based on ISO Third party verification Developed for lignosulfonate (both powder and liquid), cellulose and vanillin

47 Statkraft: EPD for Trollheim kraftverk

48 Fokus på seminaret - gruppearbeid Hvordan kan bedriftene og forsknings/- undervisningsmiljøene bygge videre på kompetansen utviklet gjennom prosjektet Utvikle ideer til konkrete innovasjonsprosjekter som kan forfølges videre inn mot Forskningsråd etc. Velge ut ide(er) som kan danne grunnlag for kompetanseprosjekt/forskerprosjekt til EnergiX utlysning i februar 2013.

Verdikjederegnskap/LCA for produkter og ISO-standard om Produkters klimaspor. Klimagassvekting av energibærere Bellonaseminar 26.

Verdikjederegnskap/LCA for produkter og ISO-standard om Produkters klimaspor. Klimagassvekting av energibærere Bellonaseminar 26. Verdikjederegnskap/LCA for produkter og ISO-standard om Produkters klimaspor Klimagassvekting av energibærere Bellonaseminar 26. november 2010 Anne Rønning Brensel og energi Vann Areal Naturressurser Utslipp

Detaljer

Hvilke forretnings- og forskningsmuligheter gir Klimameldingen (og miljøpolitikk generelt) for klyngen?

Hvilke forretnings- og forskningsmuligheter gir Klimameldingen (og miljøpolitikk generelt) for klyngen? Hvilke forretnings- og forskningsmuligheter gir Klimameldingen (og miljøpolitikk generelt) for klyngen? Hanne Lerche Raadal PhD-kandidat og forsker Østfoldforskning/UMB Østfoldforskning Holder til i Fredrikstad

Detaljer

Forskningsprosjekt Energihandel og Miljø 2020 Hva skjer i Europa? Hva skjer i Norge?

Forskningsprosjekt Energihandel og Miljø 2020 Hva skjer i Europa? Hva skjer i Norge? Varedeklarasjonfor strøm og opprinnelsesgarantier Forskningsprosjekt Energihandel og Miljø 2020 Hva skjer i Europa? Hva skjer i Norge? Markedskonferansen 21.9.10 Hans Petter Kildal +47 97669827 Hanspetter.kildal@fortum.com

Detaljer

Energihandel og Miljø 2020. Arbeidsmøte om Opprinnelsesgarantier Oslo, 17. februar 2012 Hanne Lerche Raadal, PhD-kandidat Østfoldforskning og UMB

Energihandel og Miljø 2020. Arbeidsmøte om Opprinnelsesgarantier Oslo, 17. februar 2012 Hanne Lerche Raadal, PhD-kandidat Østfoldforskning og UMB Energihandel og Miljø 2020 - et forskningsprosjekt støttet av RENERGI Arbeidsmøte om Opprinnelsesgarantier Oslo, 17. februar 2012 Hanne Lerche Raadal, PhD-kandidat Østfoldforskning og UMB Østfoldforskning

Detaljer

Energihandel og miljø 2020 Resultater fra delprosjekt III. Strömstad november 2012 Stig Ødegaard Ottesen

Energihandel og miljø 2020 Resultater fra delprosjekt III. Strömstad november 2012 Stig Ødegaard Ottesen Energihandel og miljø 2020 Resultater fra delprosjekt III Strömstad november 2012 Stig Ødegaard Ottesen Innhold Delprosjekt III ihht søknaden Utførte aktiviteter og oppnådde resultater Erfaringer 2 Hva

Detaljer

Hvorfor Miljøsertifisere E4? EB kraftproduksjon AS Jonas Hertel

Hvorfor Miljøsertifisere E4? EB kraftproduksjon AS Jonas Hertel Hvorfor Miljøsertifisere E4? EB kraftproduksjon AS Jonas Hertel Agenda EB E4 Miljøtiltak på E4 Utgangspunktet Miljødeklarasjoner EPD LCA Marked Resultater Miljøsertifiserer vi flere anlegg? EB Kraftproduksjon

Detaljer

FoU-aktiviteter i NCE Smart-nettverket. Stig Ødegaard Ottesen

FoU-aktiviteter i NCE Smart-nettverket. Stig Ødegaard Ottesen FoU-aktiviteter i NCE Smart-nettverket Stig Ødegaard Ottesen 1 Innhold Kontekst: NCE Smart og forskning hvorfor og hvordan? FoU-søknader innsendt 17. oktober Andre søknader Status forslagene fra forrige

Detaljer

Konsekvenser for vannkraftsystemet

Konsekvenser for vannkraftsystemet Konsekvenser for vannkraftsystemet - Hvordan takler Norge store mengder ny fornybar kraft? Bjørn Grinden Bjørn H. Bakken TRANSES workshop 27. mars 28 ...fra MARKAL tilbake til Samkjøringsmodellen For å

Detaljer

STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN

STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN FRA 100 ÅR MED VANNKRAFT TYSSEDAL ET KRAFTMARKED I MINIATYR TIL VEKST UTE

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Tillitskapende markedsføring muligheter

Tillitskapende markedsføring muligheter Tillitskapende markedsføring muligheter En vei ut av ørkenvandringen mellom spotpris og fastpris? Hans Petter Kildal hanspetter.kildal@fortum.com Tlf. 97669827 10.04.2007 1 Markedsføring av kraft med opphavsgaranti

Detaljer

Verdien av fornybar kraft fra småkraftverk utover prisen i kraftmarkedet. 10.3.2008 Kristian Gautesen

Verdien av fornybar kraft fra småkraftverk utover prisen i kraftmarkedet. 10.3.2008 Kristian Gautesen Verdien av fornybar kraft fra småkraftverk utover prisen i kraftmarkedet 10.3.2008 Kristian Gautesen Agenda GreenStream Network Grunnleggende om grønne sertifikater Internasjonale grønne sertifikatmarkeder

Detaljer

Energi Foreningen. Hans Petter Kildal VP Sustainability hansk@bergen-energi.com +47 97669827

Energi Foreningen. Hans Petter Kildal VP Sustainability hansk@bergen-energi.com +47 97669827 Energi Foreningen Hans Petter Kildal VP Sustainability hansk@bergen-energi.com +47 97669827 1 «Un burnable carbon» Ikke 2 grader, men 6 grader... 2 «Miljørapporter, ikke akkurat en kiosk-veltere» (J. Randers)

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN Centre for environmental design of renewable energy CEDREN 1 Regionale muligheter og... utfordringer står i kø! Teknologiske og miljømessige utfordringer og muligheter ved balansekraft Michael M. Belsnes

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN 1 Centre for environmental design of renewable energy CEDREN Centre for Environmental Design of Renewable Energy - CEDREN 2 The main objective of CEDREN is to develop and communicate design solutions for

Detaljer

KlimaReg - et prosjekt støttet av Oslofjordfondet

KlimaReg - et prosjekt støttet av Oslofjordfondet KlimaReg - et prosjekt støttet av Oslofjordfondet KlimaReg skal bidra til å gjøre klima- og energiarbeidet lokalt og regionalt mer effektivt og handlingsrettet. Partnere Hovedmål Bidra til at kommuner,

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

Elsertifikatmarkedets effekt på kraftmarkedet

Elsertifikatmarkedets effekt på kraftmarkedet Elsertifikatmarkedets effekt på kraftmarkedet Statnetts Elsertifikatkonferanse, Gardermoen, 15/1-2014 Torjus Folsland Bolkesjø INNHOLD DEL I: En modellstudie av elsertifikatsystemet DEL II: Elsertifikatsystemet

Detaljer

Energy. Edgar Hertwich, NTNU. 21 May 2014, Oslo. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report. Ocean/Corbis

Energy. Edgar Hertwich, NTNU. 21 May 2014, Oslo. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report. Ocean/Corbis CLIMATE CHANGE 2014 Mitigation of Climate Change Ocean/Corbis Energy Edgar Hertwich, NTNU 21 May 2014, Oslo Carbon in the atmosphere - Carbon in the ground Working Group I Carbon budget Already emitted

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM 2011

VAREDEKLARASJON STRØM 2011 VAREDEKLARASJON STRØM 2011 ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet i det norske markedet. Den er for 2010 sunket til 24 %. Det forventes at

Detaljer

Økt forskningsinnsats innen Vannkraft og fornybar energi. Sentersatsing FME og nye KMB. Nye muligheter for energibransjen og vassdragsmiljøet?

Økt forskningsinnsats innen Vannkraft og fornybar energi. Sentersatsing FME og nye KMB. Nye muligheter for energibransjen og vassdragsmiljøet? Økt forskningsinnsats innen Vannkraft og fornybar energi Sentersatsing FME og nye KMB Nye muligheter for energibransjen og vassdragsmiljøet? Professor Ånund Killingtveit NTNU Institutt for vann og miljøteknikk

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Visjon om Trøndelag og Jämtland som levende laboratorium for fossilfritt samfunn

Visjon om Trøndelag og Jämtland som levende laboratorium for fossilfritt samfunn Visjon om Trøndelag og Jämtland som levende laboratorium for fossilfritt samfunn Ingeborg Graabak Asgeir Tomasgard Ingeborg Graabak, ingeborg.graabak@sintef.no Asgeir.tomasgard@ntnu.no SINTEF Energi 1

Detaljer

Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no

Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no Biogas from municipal organic waste Trondheim s environmental holy grail? Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no 2 What is biogas? Produced naturally from biological decomposition

Detaljer

Den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen. innen energi og IT.

Den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen. innen energi og IT. Den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen i Norge innen energi og IT. VÅRT MÅL Målsettingen er å bli et kompetansesenter i verdensklasse som utvikler smarte og bærekraftige energi-

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Energibruk og konvertering 2013-118 MNOK Batteri 20 % Biodrivstoff 16 % Hydro-gen 18 % Bygg

Detaljer

TEMA-dag "Hydrogen. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.

TEMA-dag Hydrogen. Hydrogens rolle i framtidens energisystem for utslippsfri transport STFK, Statens Hus Trondheim 9. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" TEMA-dag "Hydrogen for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.februar 2016 Steffen Møller-Holst Markedsdirektør Norsk hydrogenforum Styreleder

Detaljer

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Julian Sauterleute og arbeidspakkelederne SINTEF Energi Seminar hos NVE, Oslo, 21. januar 2015 HydroBalance Miljømessige,

Detaljer

Nytt fra Ranheim og Averøy

Nytt fra Ranheim og Averøy Nytt fra Ranheim og Averøy Energos Ranheim Energigjenvinning Nordmøre Energigjenvinning (Averøy) Energiutnyttelse 2006 Avfall Norge, Stavanger 7. september 2006 ENERGOS AS Aksjeselskap stiftet 17 Juni

Detaljer

Carbon Capture, Utilisation and Storage

Carbon Capture, Utilisation and Storage Carbon Capture, Utilisation and Storage Hvorfor, hva, hvor og når? Mette Vågnes Eriksen Head of Section, DNV GL Gas Consulting and services Norges Energidager, 20141016 1 SAFER, SMARTER, GREENER - CCUS

Detaljer

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Baltic Biogas Bus - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig

Detaljer

Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03

Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03 Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03 Adm. direktør Sverre Aam SINTEF Energiforskning Kostnader for ny kraft - grunnlast Sammenstilling med spotpriser

Detaljer

Inger Andresen, seniorforsker SINTEF Bygggforsk, prof II NTNU

Inger Andresen, seniorforsker SINTEF Bygggforsk, prof II NTNU Seminar: Kan vi effektivisere oss ut av energikrisen?, Radisson Blue Scandinavia Hotel, Oslo 3. juni 2010 Hvor kan det spares, og hvordan går vi frem? Inger Andresen, seniorforsker SINTEF Bygggforsk, prof

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011 Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening Klimautfordringen- enkle svar? Klimaspor byggevarer Vi tror på standardisering Merkejungel-

Detaljer

Arbeidsseminar Regionale Energi- og Klimaplaner. Velkommen til PRINCIP-møte på Inspiria-senteret i Sarpsborg 7.3 2012

Arbeidsseminar Regionale Energi- og Klimaplaner. Velkommen til PRINCIP-møte på Inspiria-senteret i Sarpsborg 7.3 2012 Arbeidsseminar Regionale Energi- og Klimaplaner Velkommen til PRINCIP-møte på Inspiria-senteret i Sarpsborg 7.3 2012 Østfoldforskning Holder til i Fredrikstad, på Værste-området Etablert 1. mars 1988,

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Hva har vi oppnådd så langt og hvilke virkemiddel har vi brukt for å komme dit?

Hva har vi oppnådd så langt og hvilke virkemiddel har vi brukt for å komme dit? Hva har vi oppnådd så langt og hvilke virkemiddel har vi brukt for å komme dit? 1 DET ER I DAG 12 NCE KLYNGER NCE Smart Energy Markets HVA ER NORWEGIAN CENTER OF EXPERTISE, NCE? Program som eies av Norges

Detaljer

2052 En global prognose for neste førti år

2052 En global prognose for neste førti år // En global prognose for neste førti år Jørgen Randers Professor Senter for klimastrategi Handelshøyskolen BI J Randers Oslo Vest Rotary Klubb Schafteløkken, 7. april scenarier for det. århundre HANDELSHØYSKOLEN

Detaljer

Multi-kriterie-analyse av kompenserende tiltak

Multi-kriterie-analyse av kompenserende tiltak Multi-kriterie-analyse av kompenserende tiltak - en oversikt over pågående arbeid i Ecomanage Prosjektet NVE 21.01.2015 David N. Barton, NINA Ana Adeva Bustos, Berit Köhler, Vilde Fluge Lillesund, Dagmar

Detaljer

Får vi et pliktig sertifikatmarked sammen med Sverige? Hvorfor opprinnelsesmerket strøm?

Får vi et pliktig sertifikatmarked sammen med Sverige? Hvorfor opprinnelsesmerket strøm? Får vi et pliktig sertifikatmarked sammen med Sverige? Hvorfor opprinnelsesmerket strøm? Jan Atle Liodden jan.atle.liodden@ae.no Agder Energi Produksjon www.aep-renewables.com Målsetting for presentasjon

Detaljer

Energiframskrivning mot 2050

Energiframskrivning mot 2050 Energiframskrining mot 2050 Norges Energidager 22-23. oktober 2015 Kari Aamodt Espegren Institutt for energiteknikk Utikling a en referansebane for energibruk i Norge mot 2050 Det finnes ingen energiframskrining

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter Global network, local presence More than 1200 motivated employees Wärtsilä Norway AS Wärtsilä Ship Design Norway AS Wärtsilä Moss AS Wärtsilä Oil

Detaljer

Side side 30 1 Frokostseminar: sertifikatmarked

Side side 30 1 Frokostseminar: sertifikatmarked Side side 30 1 Frokostseminar: STATKRAFT Et JUNI europeisk 2007 grønt sertifikatmarked EUROPEISKE RAMMEBETINGELSER FOR FORNYBAR ENERGI - gir forslag til fornybardirektiv muligheter for kraftbransjen? EUROPADIREKTØR

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

The ZEB Research Centre and Pilot Buildings. Zero Emission Buildings fra forskning til praksis

The ZEB Research Centre and Pilot Buildings. Zero Emission Buildings fra forskning til praksis The ZEB Research Centre and Pilot Buildings Zero Emission Buildings fra forskning til praksis Birgit Risholt Research Manager SINTEF Building and Infrastructure, Work package manager FME Zero Emission

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Geir Taugbøl, EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25. - 26. oktober 2007 Radisson SAS Hotels & Resorts, Stavanger EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Detaljer

Norge som svingnasjon Konsekvenser av betydelig økt uregulerbar kraftproduksjon i Norden og Europa, markedsmessige muligheter og utfordringer

Norge som svingnasjon Konsekvenser av betydelig økt uregulerbar kraftproduksjon i Norden og Europa, markedsmessige muligheter og utfordringer Norge som svingnasjon Konsekvenser av betydelig økt uregulerbar kraftproduksjon i Norden og Europa, markedsmessige muligheter og utfordringer Seminar 8. mars 2010, Gardermoen Produksjonsutvikling i Norge/Sverige

Detaljer

Klimatiltaket, Elkem Solar. Ressurseffektiv produksjon av solcellemetall ENOVA- støtte til økt ressursutnyttelse

Klimatiltaket, Elkem Solar. Ressurseffektiv produksjon av solcellemetall ENOVA- støtte til økt ressursutnyttelse Klimatiltaket, Elkem Solar Ressurseffektiv produksjon av solcellemetall ENOVA- støtte til økt ressursutnyttelse Hvorfor Solar? Per i dag er solenergi en av få løsninger som allerede fra nå kan betydelig

Detaljer

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2008

Offshore Strategikonferansen 2008 Teknologi skapes gjennom utfordringer Empfohlen wird auf dem Titel der Einsatz eines vollflächigen Hintergrundbildes (Format: 25,4 x 19,05 cm): Bild auf Master platzieren (JPG, RGB, 144dpi) Bild in den

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Framtidens energisystem i Norge og Europa og FoU-utfordringer det byr på

Framtidens energisystem i Norge og Europa og FoU-utfordringer det byr på Framtidens energisystem i Norge og Europa og FoU-utfordringer det byr på Forskningsleder Michael M. Belsnes Med innspill fra: J. Sauterleute, A. Harby, I. Gråbak, O. Wolfgang m.f. Balansekraft, mye mer

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Forskningsrådets støtte til energiforskning og innovasjon. Einar Wilhelmsen

Forskningsrådets støtte til energiforskning og innovasjon. Einar Wilhelmsen Forskningsrådets støtte til energiforskning og innovasjon Einar Wilhelmsen Energix Energipolitikk, -økonomi og samfunn Fornybar energi Vann Vind og hav Sol Bio Energisystemet Integrasjon Balansetjenester

Detaljer

Environmental Product Declaration Miljødeklarasjon av møbler

Environmental Product Declaration Miljødeklarasjon av møbler Environmental Product Declaration Miljødeklarasjon av møbler Dagfinn Malnes Daglig leder av EPD-Norge Gulvbonanza, 30. oktober 2012 Miljødeklarasjoner av møbler 1 Hvordan lages en EPD? 2 Innholdet (parametere)

Detaljer

Mulighteter for leverandørindustrien

Mulighteter for leverandørindustrien Mulighteter for leverandørindustrien Vinterkonferansen, Norsk Energi London, 15. april 2010 Per Otto Dyb Administrerende Direktør, Siemens AS Agenda Globale utfordringer store forretningsmuligheter The

Detaljer

Et bedriftsperspektiv på offshore vind og petroleum. CenSES årskonferanse Oslo, 14. desember, 2011. Gard Hopsdal Hansen

Et bedriftsperspektiv på offshore vind og petroleum. CenSES årskonferanse Oslo, 14. desember, 2011. Gard Hopsdal Hansen Et bedriftsperspektiv på offshore vind og petroleum CenSES årskonferanse Oslo, 14. desember, 2011. Gard Hopsdal Hansen I denne presentasjonen Med utgangspunkt i dybdeintervjuer (ca 55) og survey (n=147)

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE which I am afraid may create a lot of uncertainty in the IS community. AT THE CORE OF PERFORMANCE Fremtidige muligheter og utfordringer for industrien i det globale energi / energirelaterte markedet Anne-Lise

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Tema: CIM & ENTSO-E CGMES Standarder for utveksling av kraftnettrelatert data Motivasjon Introduksjon

Detaljer

Fornybar energi fornybar natur? NINA-dagan 2009

Fornybar energi fornybar natur? NINA-dagan 2009 Fornybar energi fornybar natur? NINA-dagan 2009 Klima-scenariene styrer energipolitikken UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change - 1992) og konvensjonens Kyotoprotokoll (1997) Intergovernmental

Detaljer

Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten. Trond Svartsund

Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten. Trond Svartsund Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten Trond Svartsund Framtidens kraftsystem? Tilknytning til nettet Fra 1.januar 2010 trådte følgende lovtekst i kraft: 3-4. (Tilknytningsplikt) Alle som innehar

Detaljer

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Innovasjon Norge BI Nydalen 18. juni 2008 EU-Kina 2007-2013: Strategisk samarbeid 128 millioner euro 2007-2013 Tre definerte satsningsområder:

Detaljer

Hvordan øke norske private investeringer i fornybar energi i utviklingsland? Norfunds erfaringer og initiativ

Hvordan øke norske private investeringer i fornybar energi i utviklingsland? Norfunds erfaringer og initiativ Hvordan øke norske private investeringer i fornybar energi i utviklingsland? Norfunds erfaringer og initiativ Av Kjell Roland Daglig leder, Norfund Norsk Bistandsforum 07. februar 2011 Agenda Fornybar

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Presentasjon for Verdal Formannskap

Presentasjon for Verdal Formannskap Windcluster Mid-Norway Presentasjon for Verdal Formannskap Viggo Iversen Project Manager Windcluster Mid-Norway E-mail: viggo.iversen@proneo.no Uten Trøndelag blir det bare permene igjen av boka om Norsk

Detaljer

FORNYBAR ENERGI OG GRØNNE SERTIFIKATER

FORNYBAR ENERGI OG GRØNNE SERTIFIKATER NORGE OG EU: FORNYBAR ENERGI OG GRØNNE SERTIFIKATER EUROPADIREKTØR OLUF ULSETH, STATKRAFT AS EIERSEMINAR, HOVDEN, 27. OKTOBER 2009 NR. 1 90% 264 35% 3200 ANSATTE.. INNEN FORNYBAR I EUROPA FORNYBAR ENERGI

Detaljer

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry 1956 1972 1994 2008 Tiden går, morgen dagens Bio8 har utslipp tatt utfordringen! er ikke skapt Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007 Kilde SSB og Econ Pöyry Note til skjema Tallene

Detaljer

Presentasjon av NCE Halden Halden 15. september 2010

Presentasjon av NCE Halden Halden 15. september 2010 Presentasjon av NCE Halden Halden 15. september 2010 1 Hva er Norwegian Centres of Expertise, NCE? Program som eies av Norges forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge Formål: NCE skal forsterke innovasjonsaktiviteten

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) Kristin Guldbrandsen Frøysa Daglig leder NORCOWE Bergen Næringsråd 8. mars 2010 Slide 1 / 17-Mar-10 Miljøvennlig

Detaljer

2052 En prognose for verdensutviklingen i de neste førti år

2052 En prognose for verdensutviklingen i de neste førti år 252 En prognose for verdensutviklingen i de neste førti år Jørgen Randers Professor Senter for klimastrategi Handelshøyskolen BI J Randers 1 Produksjonsteknisk konferanse Clarion Gardermoen, 6. mars 213

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN

Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN Eller: Hva skjer når vinden stilner i Europa? Hva er behovet for energifleksibilitet i det Nord-Europeiske kraftmarkedet? Kan

Detaljer

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste?

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Skog og Tre 2014 28. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Prof. Johan E. Hustad Senter for Fornybar Energi SFFE NTNU SINTEF IFE

Prof. Johan E. Hustad Senter for Fornybar Energi SFFE NTNU SINTEF IFE Prof. Johan E. Hustad Senter for Fornybar Energi SFFE NTNU SINTEF IFE www.ntnu.no/sffe EU-Politics, regulations RES increase from 6% (1997) to 12% (21) RES-E incr. from 14% (1997) to 22% (21) Energy Performance

Detaljer

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Apply LQ & HD Johan Sverdrup Accommodation Module Etter Johan Sverdrup Product offering Business model with three main focused

Detaljer

Hvordan kan miljøet i Vestfold tjene på endringene? marius.holm@bellona.no

Hvordan kan miljøet i Vestfold tjene på endringene? marius.holm@bellona.no Hvordan kan miljøet i Vestfold tjene på endringene? marius.holm@bellona.no Den største utfordringen verden står overfor Mer uvær Mer flom Mer tørke Mer vind Mindre fisk Fangst Anchoveta (tonn) 14

Detaljer

Innhold. Bakgrunn. Metode. Resultater

Innhold. Bakgrunn. Metode. Resultater Miljønytten ved fjernvarmesystemene i Trondheim Sissel Hunderi Innhold Bakgrunn Metode Dokumentasjon Resultater Bakgrunn Dokumentere miljøgevinst av: Avfallsforbrenning Fjernvarmesystemet i Trondheim Dokumentasjon

Detaljer

Life Cycle Assessment Bærekraft i praksis

Life Cycle Assessment Bærekraft i praksis Life Cycle Assessment Bærekraft i praksis Johan Berg Pettersen Seniorrådgiver, Asplan Viak (MiSA) Førsteamanuensis II, Universitetet i Agder johanberg.pettersen@asplanviak.no Scope 1 direkteutslipp Miljøregnskap

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Henvendelse fra Hydro Bakgrunn Har kjøpt en bauxittgruve i Brasil Må gjenskape regnskogen

Detaljer

Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter

Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

Innhold. Bergen Energi og el sertifikater. Hva handler dette om? Hvor kommer vi fra og hvor går vi? Sertifikatbegreper? Roller i markedet?

Innhold. Bergen Energi og el sertifikater. Hva handler dette om? Hvor kommer vi fra og hvor går vi? Sertifikatbegreper? Roller i markedet? El sertifikater Hva må de ulike aktørene forberede seg på i praksis? When the wind change direction, there are those that build walls and those who build windmills Chinese proverb Hans Petter Kildal Vice

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Authors: Ingunn Saur Modahl, Andreas Brekke and Hanne Lerche Raadal OR.17.09 og Andreas Brekke ISBN: 978-82-7520-610-5 / 82-7520-610-3 Navn Navn

Authors: Ingunn Saur Modahl, Andreas Brekke and Hanne Lerche Raadal OR.17.09 og Andreas Brekke ISBN: 978-82-7520-610-5 / 82-7520-610-3 Navn Navn Authors: Ingunn Saur Modahl, Andreas Brekke and Hanne Lerche Raadal OR.17.09 og Andreas Brekke ISBN: 978-82-7520-610-5 / 82-7520-610-3 Navn Navn Report no.: OR.17.09 ISBN no.: 978-82-7520-610-5 Type of

Detaljer

VANNBÅREN ELLER ELEKTRISK OPPVARMING?

VANNBÅREN ELLER ELEKTRISK OPPVARMING? VANNBÅREN ELLER ELEKTRISK OPPVARMING? OLE ERIK BERGET, RAMBØLL NORGE AS Miljøanalyse (LCA analyse) av vannbåren varme versus direkte elektrisk varme i bygninger med svært lavt behov for lokal varme Høgskolen

Detaljer