Dokumentasjonskrav, sporbarhet. Oktober UNINETT AS, v/alice Sporstøl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjonskrav, sporbarhet. Oktober 2013 - UNINETT AS, v/alice Sporstøl"

Transkript

1 Dokumentasjonskrav, sporbarhet Oktober UNINETT AS, v/alice Sporstøl

2 Noen sentrale lover Arkivloven Offentlighetsloven Lov om offentlig anskaffelse Økonomireglementet 26. oktober 2013 SLIDE 2

3 Arkivloven 1. Føremål.: Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida. 26. oktober 2013 SLIDE 3

4 Offentlighetsloven 1. Formål: Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon. 26. oktober 2013 SLIDE 4

5 Lov om offentlig anskaffelse 1. Formål: Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 26. oktober 2013 SLIDE 5

6 KD Systemlandskap Rapportering Administrative systemer Studieadministrative systemer Lærings/forskningsfaglige systemer Forskn. adm (Cristin) E-faktura Agresso SAP Regnskapssystem Lønns- og personalsystem Prosjektadm. BtB Artemis Basware Studentadm (FS) LMS ecampus ephorte /Public 360 Sak- og arkivsystem Visma/ Amesto Samordna opptak Ephorus Notur NorStore Samarbeidsverktøyet Agora Integrasjonsplattform (Mule) Administrativt fokus Undervisnings- /forskningsfokus

7 Administrative systemer Agresso (30 virksomheter) ( ) Basware PM (23 virksomheter) ( ) Basware Invoice (29 virksomheter) Visma Anbud & Kontrakt (32 virksomheter)/nytt: fra 2014 Amesto (3 år) SAP HR (31 virksomheter) (2006? - Artemis 7 (4 virksomheter) ephorte (30 virksomheter)/nytt: fra 2014 Public 360 Ephorus (10 virksomheter) FS drift (51 virksomheter) FS-konnektor (8 virksomheter) FAS Portal/Agora (ca.? brukere)

8 Anskaffelsesdokumentasjon - Hva sier Riksrevisjonen? Anskaffelsesdokumentasjon - Minst 10 år - Til revisjonen er avsluttet og Stortinget har behandlet Riksrevisjonens rapportering i Dok.1 - Det må hensyntas hvor lenge det fortsatt utføres transaksjoner på bakgrunn av en avtale eller gjennomført anskaffelse. Avtaler/kontrakter skal oppbevares i minst 10 år etter regnskapsårets slutt, dvs så lenge det påløper utgifter knyttet til denne og minst 10 år etter dette. Rammeavtaler må oppbevares så lenge det påløper utgifter, og minst 10 år. 26. oktober 2013 SLIDE 8

9 Anskaffelsesdokumentasjon All arkivverdig informasjon knyttet til anskaffelsen skal kunne gjenfinnes i arkivet inntil saken som sådan kan kasseres. Alt fra notater om behovsvurdering og valg av anskaffelsesprosess mv. til konkurransegrunnlag, utlysning, tilbud fra lev., referater, evalueringer, beslutningsnotater, tildelingsbrev, div. korrespondanse rundt kontraktsinngåelse/- tolkning, kontrakter og anskaffelsesprotokoll. Anskaffelsessaken må kunne ses samlet. 26. oktober 2013 SLIDE 9

10 Praktisk eksempel nytt KGV «Umulig» å skrive ut all dokumentasjon fra dagens system Fortsatt oppslagsmulighet i min. 10 år? Nytt system 3 års varighet ingen integrasjon mot sak/arkiv mulig i dag. (Dette er et ønske) Hva skal tas vare på og hvordan? 26. oktober 2013 SLIDE 10

11 Basware.Invoice Faktura ligger i Basware.Invoice. Hva med sikkerhetskopi? I kontrakten er det henvist til at tjenesten blant annet må tilfredsstille kravene i "Reglement for økonomistyring i staten" I reglementets pkt Sikkerhetskopi, står det: Det skal foreligge en sikkerhetskopi av de opplysninger og det regnskapsmateriale som oppbevares elektronisk. Sikkerhetskopien skal oppbevares atskilt fra originalen. 26. oktober 2013 SLIDE 11

12 Agresso Regnskap Dokumentarkiv: - Lagring av utgående e-faktura - Lagring av rapporter? - Lagring av kontrakter? 26. oktober 2013 SLIDE 12

13 Rekruttering Benyttes av noen ikke alle Integrasjoner (ingen) - Ønske om å kunne overføre dokumenter automatisk til SAP HR. 26. oktober 2013 SLIDE 13

14 SAP HR - lønn Forvaltes av DFØ Autorativt system for noen (ikke alle). Noen benyttes lønnsmelding som grunnlag andre benytter kontrakt. Lønnsfiler kan importeres manuelt fra DFØ til Agresso. Noen ønskede integrasjoner: - Data bør registreres kun ett sted; i lønnssystem eller sak/arkiv. Fra sak/arkiv ønskes ansattdata. «Hurtigtast» mlm SAP og personalmapper i arkivsystemet - Fra FS (Eks. HiST reg. ansatte i FS) - Varsel ved oppfølging av kontrakter (- Komplett CV-historikk, ett bilde som viser all data, maler på norsk og engelsk, e-postvarsel for viktige ansattdatoer mv) 26. oktober 2013 SLIDE 14

15 SAP HR - reiseregning Benytter ESS til reiseregning selvbetjeningssystem Reiseregning godkjennes kvittering sendes lønnskontor og arkiveres der? Skriver ut reiseregning og vedlegg - sendes deretter til godkjenner Alle kvitteringer sendes tilbake Kontroll på at alle kvitteringer kommer inn? - Regnskapskontoret tar stikkprøver på om reise er godkjent i forhold til regelverk, og at alt er kommet inn. 26. oktober 2013 SLIDE 15

16 Public 360 Kontrakts- og saksbehandlingsverktøy Modul for Ansettelse og Personal Integrasjoner: - Manuell rutine for overføring av ansattdata til lønnssystem - Overføring fra Amesto (anskaffelse og kontrakt) ønskelig (sannsynlig). 26. oktober 2013 SLIDE 16

17 Public 360 SAK (ansettelse): Eks. jobbsøknad Innkalling intervju Møterapport Tilbud/avslag M.m.. PERSONAL: Eks. Signert avtale (+ SAP HR?) Startdato Avtalt lønn (+ SAP HR) Oppsigelse M.m. 26. oktober 2013 SLIDE 17

18 26. oktober 2013 SLIDE 18

19 Hva skal ligge hvor? Viktig å ha rutiner utenfor systemene! - Beskrives og lagres i arkivplanen 26. oktober 2013 SLIDE 19

Mot 2020 Tanker rundt våre administrative systemer

Mot 2020 Tanker rundt våre administrative systemer Mot 2020 Tanker rundt våre administrative systemer Økonomiledersamlingen - SUHS 2013 31. oktober 2013 Olav Isak Sjøflot teknisk direktør FAS UNINETT FAS ROLLE 1/2 100% Eid av Kunnskapsdepartementet (KD)

Detaljer

Ta tida tilbake men hvordan? Plenum dag 2. Olav Isak Sjøflot Direktør Tjenester & Leveranser, UNINETT

Ta tida tilbake men hvordan? Plenum dag 2. Olav Isak Sjøflot Direktør Tjenester & Leveranser, UNINETT Ta tida tilbake men hvordan? Plenum dag 2 Olav Isak Sjøflot Direktør Tjenester & Leveranser, UNINETT KD Systemlandskap BOT(T )-institusjoner benytter også Cristin, FS og LMS, men har forskjellig regnskaps-

Detaljer

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale 4.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Anbud, innkjøp, anskaffelser og sånn: Journalføring og innsyn. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Anbud, innkjøp, anskaffelser og sånn: Journalføring og innsyn. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Anbud, innkjøp, anskaffelser og sånn: Journalføring og innsyn Registrering, journalføring etc. Anbudene registreres i sak-/arkivsystemet. Registrert saks- og dokumentnummer skrives utenpå konvolutten.

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 28. februar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Riktig regnskap til rett tid Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Agenda Kvalitet i regnskapet er avhengig av samspill mellom kunde og DFØ, og riktig bruk av DFØs systemer Viktige områder:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport 2012-01 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7 Hovedbudskap Sammendrag 1 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet og problemstilling... 4 1.2 Revisjonskriterier... 5 1.3 Metode og fremgangsmåte... 5 1.4 Forvaltning av beboermidler, herunder midler

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Versjon 1.0 Dato: 1. mai 2006 1 DOKUMENTHISTORIKK... 3 2 HVA ER EPHORTE... 3 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2 Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2 Granskingsrapport for Bærum kommunerevisjon - 18. april 2007 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Oppsummering fase 1... 5 3 Tiltak fra Rådmannen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

Med fokus på de ansatte! De ansatte føler fordelene og din bedrift opplever effekten.

Med fokus på de ansatte! De ansatte føler fordelene og din bedrift opplever effekten. Med fokus på de ansatte! De ansatte føler fordelene og din bedrift opplever effekten. 6 Dette er Huldt & Lillevik Programvareserien fra Huldt & Lillevik dekker din bedrifts behov innen Lønn og HR! Med

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og eiendom offentlighetsloven May Britt Dahl Spesialrådgiver Bergen kommune/ Leder NKF Hordaland Bakgrunn for lovendringen Skape tillitt til offentlig forvaltning.

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

20. november 2012. Statusrapporter fra arbeidsgrupper under delprosjektene S 1, S 2 og S 3 per 25.10. 2012

20. november 2012. Statusrapporter fra arbeidsgrupper under delprosjektene S 1, S 2 og S 3 per 25.10. 2012 20. november 2012 Statusrapporter fra arbeidsgrupper under delprosjektene S 1, S 2 og S 3 per 25.10. 2012 1 Om rapporten OPAD 2014 er opprettet for å samorganisere administrasjonene ved UMB og NVH til

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer