SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresalen. Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen. Saksliste"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 76/07 07/1615 SALG OG BORTFESTE AV KOMMUNAL GRUNN 77/07 07/2526 LOKALISERING AV NY FOTBALLSTADION I ALTA 78/07 07/2283 FORVALTNINGSREVISJONPROSJEKT SELVKOSTOMRÅDE VAR 79/07 07/728 MARKVEIEN - BARN OG UNGE 80/07 07/2742 REGNSKAP KVARTAL 81/07 07/2245 SKATTEREGNSKAP HALVÅR 82/07 06/2139 SKILTVEDTEKTER FOR ALTA KOMMUNE SLUTTBEHANDLING 83/07 05/2866 Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 68 REGULERINGSPLAN ARONNES INDUSTRIOMRÅDE - SLUTTBEHANDLING 84/07 05/2514 REGULERINGSPLAN FOR SAGATUN SLUTTBEHANDLING 85/07 05/3186 REGULERINGSPLAN FOR ETTERVERNSBOLIGER I SANDFALLVEIEN 3 VEDTAK AV PLAN 86/07 06/377 LEIRBOTN SAMFUNNSHUS - SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV FORSKUTTERTE SPILLEMIDLER 87/07 07/1032 KOMMUNAL FORSKRIFT - BRENNING AV AVFALL 88/07 07/2458 RICA HOTEL ALTA - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UTVIDELSE OG VIDEREFØRING 89/07 07/2709 HELIN KA AS - SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SKJENKEBEVILLING Dessuten skal sak: MOTORFERDSELSLOVEN HØRINGSUTTALELSE Behandles saken vil bli ettersendt. Alta, Geir Ove Bakken Ordfører Bjørg T. Wirkola sekretær

3 Sak 76/07 SALG OG BORTFESTE AV KOMMUNAL GRUNN Saksbehandler: Bjørnar Karlsen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 07/1615 Saksnr.: Utvalg Møtedato 149/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Innstilling: Fra 1. januar 2008 gjøres følgende endring i gebyrregulativet pkt. 3.2 og pkt Bortfeste og salg av boligtomter og andre arealer til boligformål Generelle bestemmelser om festetomter Festeforhold reguleres av tomtefesteloven, festeavtalen og gebyrregulativet. Ved motstrid skal følgende rangering legges til grunn: 1 tomtefesteloven 2 festeavtalen 3 gebyrregulativet Ved inngåelse av festekontrakt betales det i tillegg for opparbeidelse av tomta iht. gebyrregulativet pkt. 3.1 og Festeavgift for nye boligtomter For tomter i nye boligfelt fastsettes festeavgiften til 5 % av salgsprisen for tomtegrunn pr. m² i feltet pr. år, jf. pkt For tomter utenfor boligfelt og nye tomter i etablerte felt fastsettes festeavgiften til 5 % av salgsprisen for tomtegrunn pr. m² pr. år, jf. pkt Regulering av festeavgift for festetomter til boligformål Festeavgift for festeavtaler inngått etter 1. januar 2002 reguleres hvert tiende år i henhold til endringen i pengeverdien (konsumprisindeksen) siden forrige regulering Festeavgift for festeavtaler inngått før 1. januar 2002 reguleres ved første regulering etter 1. januar 2002 i henhold til det generelle påslag i forhold til forrige års satser på kommunale avgifter og gebyrer fastsatt i budsjettvedtaket Festeavgift for festeavtaler inngått før 1. januar 2002 reguleres fra og med andre regulering etter 1. januar 2002 i henhold til endringen i pengeverdien (konsumprisindeksen) siden forrige regulering. Side 3 av 68

4 Sak 76/07 Forlengelse av utløpt festekontrakt Ved utløp av festetiden for festekontrakter til boligformål gis festeren rett til forlengelse av avtalen på samme vilkår som tidligere. Innløsning av festetomt Festetomter til boligformål kan innløses av festeren for et beløp fastsatt til 30 ganger årlig festeavgift på innløsningstidspunktet. Festeavgiften reguleres i henhold til pkt flg. før beregning av innløsningssum. Salg av nye boligtomter Tomtepris for kommunale tomter til eneboliger og tomannsboliger fastsettes med utgangspunkt i et selvkostprinsipp. I beregningen skal planleggingskostnader, grunnervervskostnader, kapitalkostnader m.v. inngå. Utjevning/subsidiering mellom felt kan skje over tid For nye boligfelt fastsettes tomteprisen for eneboliger og tomannsboliger av Rådmannen. Dersom prinsippene i pkt skal fravikes må det fremmes egen sak til Formannskapet om dette Minimumspris for tomtegrunn til enebolig eller tomannsbolig utenom felt som har fått fastsatt tomtepris i henhold til pkt fastsettes for 2008 til følgende satser: - Tettstedet kr 150,- pr. m² - Nærområdet kr 100,- pr. m² - Distriktet kr 50,- pr. m² Enkelttomter kan legges ut til salg i det frie markedet når særlige grunner tilsier denne løsningen. 3.3 Bortfeste og salg av industritomter og arealer til industriformål Feste av industritomt Industritomter skal som hovedregel selges. Festavtale kan innvilges etter søknad fra bedrift i etableringsfasen, eller annet særlig behov. Festeavgift for nye industritomter Festeavgift for tomter i nye industriområder fastsettes til 5 % av salgsprisen for tomtegrunn pr. m² i feltet pr. år Festeavgiften for industritomter med festekontrakt inngått etter 1. januar 2008 reguleres hver tiende år i henhold til endringen i tomteverdien siden inngåelsen av festekontrakten eller forrige regulering. Regulering av festeavgift for avtaler inngått før 1. januar Justering av festeavgift for industritomter med festekontrakt inngått før 1. januar 2008 gjøres i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak. Side 4 av 68

5 Sak 76/ For 2008 fastsettes følgende satser for festeavgift for industritomter - Industritomter i tettstedet kr 7,60 pr. m² pr. år - Industritomter i nærområdet kr 4,90 pr. m² pr. år - Industritomter i distriktet kr 1,40 pr. m² pr. år Samtykke til transport av festerett Ved samtykke til transport (overdragelse) av festetrett til industritomt kan det på bakgrunn av endring av tomteverdien beregnes ny festeavgift. Ny festeavgift settes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Forlengelse ved utløpt festetid Ved utløp av festetiden gis fester rett til fornyelse av festekontrakten. Ny festeavgift fastsettes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Innløsning av festet industritomt Innløsning av industritomt kan innvilges på bakgrunn av søknad fra fester Innløsningssum fastsettes etter avtale mellom partene. Salg av industritomter Tomteprisen for industritomter/arealer fastsettes av Rådmannen. Prisen skal fastsettes med utgangspunkt selvkost. I beregningen skal planleggingskostnader, grunnervervskostnader, kapitalkostnader m.v. inngå For ikke tildelte tomter i eksisterende felt settes prisen, med bakgrunn i dagens selvkostnivå, til kr 600,- pr. m². 3.4 Bortfeste og salg av forretningstomter og arealer til forretningsformål Festeavgift for nye forretningstomter Festeavgift for nye forretningstomter settes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst Festeavgiften for forretningstomter med festekontrakt inngått etter 1. januar 2008 reguleres hver tiende år i henhold til endringen i tomteverdien siden inngåelsen av festekontrakten eller forrige regulering. Regulering av festeavgift for avtaler inngått før 1. januar Justering av festeavgift for forretningstomter med festekontrakt inngått før 1. januar 2008 gjøres i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak For 2008 fastsettes følgende satser for festeavgift for forretningstomter Side 5 av 68

6 Sak 76/07 - Forretningstomter i tettstedet kr 15,90 pr. m² pr. år - Forretningstomter i nærområdet kr 10,60 pr. m² pr. år - Forretningstomter i distriktet kr 6,15 pr. m² pr. år Samtykke til transport av festerett Ved samtykke til transport (overdragelse) av festetrett til forretningstomt kan det på bakgrunn av endring av tomteverdien beregnes ny festeavgift. Ny festeavgift settes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Forlengelse ved utløpt festetid Ved utløp av festetiden gis fester rett til fornyelse av festekontrakten. Ny festeavgift fastsettes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Innløsning av festet forretningstomt Innløsning av forretningstomt kan innvilges på bakgrunn av søknad fra fester Innløsningssum fastsettes etter avtale mellom partene. Salg av forretningstomter Tomteprisen for forretningstomter/arealer fastsettes på bakgrunn av forhandling mellom partene. Formannskapet gis fullmakt til å inngå slike avtaler. Prisen skal fremforhandles på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Minimumsprisen for 2008 settes til kr 400 pr. m². 3.5 Bortfeste og salg av tomter og arealer til blandet formål Festeavgift for tomter med blandet formål Festeavgift for tomter med blandet formål fastsettes på bakgrunn av forhandling mellom partene. Festeavgiften settes til 5 % av tomteverdi pr. år. Tomteverdi fastsettes med grunnlag i omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst Festeavgiften justeres hvert tiende år i henhold til endring i tomteverdien siden inngåelsen av festekontrakten eller forrige regulering. Salg av tomter med blandet formål Tomtepris for tomter med blandet formål fastsettes på bakgrunn av forhandling mellom partene. Prisen skal fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. 3.6 Tilleggsarealer Tilleggsarealer til festetomter Mindre tilleggsarealer til festetomter fra kommunal grunn belastes tilsvarende festeavgift som eiendommen for øvrig. Side 6 av 68

7 Sak 76/ Ved større utvidelse av festetomt skal festeavgiften for tilleggsarealet settes til 5 % av satsen for salg av tilsvarende eiendomskategori. Dette utjevnes til en ens pris pr. m² for hele tomta. Pris for større arealutvidelse skal bl.a. legges til grunn når tilleggsarealet utløser nye bygemuligheter. 3.7 Overgangsbestemmelser Tomter tildelt forut før 1. januar Tomter som er tildelt eller gitt opsjon på før 1. januar 2008 selges eller festes bort i henhold til gjeldende priser på tildelings- eller opsjonstidspunktet. Prisene justeres i henhold til den generelle justering av kommunale avgifter og gebyrer ved budsjettvedtaket. Formannskapets behandling den : Behandling: Innstillinga vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den : Fra 1. januar 2008 gjøres følgende endring i gebyrregulativet pkt. 3.2 og pkt Bortfeste og salg av boligtomter og andre arealer til boligformål Generelle bestemmelser om festetomter Festeforhold reguleres av tomtefesteloven, festeavtalen og gebyrregulativet. Ved motstrid skal følgende rangering legges til grunn: 1 tomtefesteloven 2 festeavtalen 3 gebyrregulativet Ved inngåelse av festekontrakt betales det i tillegg for opparbeidelse av tomta iht. gebyrregulativet pkt. 3.1 og Festeavgift for nye boligtomter For tomter i nye boligfelt fastsettes festeavgiften til 5 % av salgsprisen for tomtegrunn pr. m² i feltet pr. år, jf. pkt For tomter utenfor boligfelt og nye tomter i etablerte felt fastsettes festeavgiften til 5 % av salgsprisen for tomtegrunn pr. m² pr. år, jf. pkt Side 7 av 68

8 Sak 76/07 Regulering av festeavgift for festetomter til boligformål Festeavgift for festeavtaler inngått etter 1. januar 2002 reguleres hvert tiende år i henhold til endringen i pengeverdien (konsumprisindeksen) siden forrige regulering Festeavgift for festeavtaler inngått før 1. januar 2002 reguleres ved første regulering etter 1. januar 2002 i henhold til det generelle påslag i forhold til forrige års satser på kommunale avgifter og gebyrer fastsatt i budsjettvedtaket Festeavgift for festeavtaler inngått før 1. januar 2002 reguleres fra og med andre regulering etter 1. januar 2002 i henhold til endringen i pengeverdien (konsumprisindeksen) siden forrige regulering. Forlengelse av utløpt festekontrakt Ved utløp av festetiden for festekontrakter til boligformål gis festeren rett til forlengelse av avtalen på samme vilkår som tidligere. Innløsning av festetomt Festetomter til boligformål kan innløses av festeren for et beløp fastsatt til 30 ganger årlig festeavgift på innløsningstidspunktet. Festeavgiften reguleres i henhold til pkt flg. før beregning av innløsningssum. Salg av nye boligtomter Tomtepris for kommunale tomter til eneboliger og tomannsboliger fastsettes med utgangspunkt i et selvkostprinsipp. I beregningen skal planleggingskostnader, grunnervervskostnader, kapitalkostnader m.v. inngå. Utjevning/subsidiering mellom felt kan skje over tid For nye boligfelt fastsettes tomteprisen for eneboliger og tomannsboliger av Rådmannen. Dersom prinsippene i pkt skal fravikes må det fremmes egen sak til Formannskapet om dette Minimumspris for tomtegrunn til enebolig eller tomannsbolig utenom felt som har fått fastsatt tomtepris i henhold til pkt fastsettes for 2008 til følgende satser: - Tettstedet kr 150,- pr. m² - Nærområdet kr 100,- pr. m² - Distriktet kr 50,- pr. m² Enkelttomter kan legges ut til salg i det frie markedet når særlige grunner tilsier denne løsningen. 3.3 Bortfeste og salg av industritomter og arealer til industriformål Feste av industritomt Industritomter skal som hovedregel selges. Festavtale kan innvilges etter søknad fra bedrift i etableringsfasen, eller annet særlig behov. Side 8 av 68

9 Sak 76/07 Festeavgift for nye industritomter Festeavgift for tomter i nye industriområder fastsettes til 5 % av salgsprisen for tomtegrunn pr. m² i feltet pr. år Festeavgiften for industritomter med festekontrakt inngått etter 1. januar 2008 reguleres hver tiende år i henhold til endringen i tomteverdien siden inngåelsen av festekontrakten eller forrige regulering. Regulering av festeavgift for avtaler inngått før 1. januar Justering av festeavgift for industritomter med festekontrakt inngått før 1. januar 2008 gjøres i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak For 2008 fastsettes følgende satser for festeavgift for industritomter - Industritomter i tettstedet kr 7,60 pr. m² pr. år - Industritomter i nærområdet kr 4,90 pr. m² pr. år - Industritomter i distriktet kr 1,40 pr. m² pr. år Samtykke til transport av festerett Ved samtykke til transport (overdragelse) av festetrett til industritomt kan det på bakgrunn av endring av tomteverdien beregnes ny festeavgift. Ny festeavgift settes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Forlengelse ved utløpt festetid Ved utløp av festetiden gis fester rett til fornyelse av festekontrakten. Ny festeavgift fastsettes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Innløsning av festet industritomt Innløsning av industritomt kan innvilges på bakgrunn av søknad fra fester Innløsningssum fastsettes etter avtale mellom partene. Salg av industritomter Tomteprisen for industritomter/arealer fastsettes av Rådmannen. Prisen skal fastsettes med utgangspunkt selvkost. I beregningen skal planleggingskostnader, grunnervervskostnader, kapitalkostnader m.v. inngå For ikke tildelte tomter i eksisterende felt settes prisen, med bakgrunn i dagens selvkostnivå, til kr 600,- pr. m². 3.4 Bortfeste og salg av forretningstomter og arealer til forretningsformål Festeavgift for nye forretningstomter Side 9 av 68

10 Sak 76/ Festeavgift for nye forretningstomter settes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst Festeavgiften for forretningstomter med festekontrakt inngått etter 1. januar 2008 reguleres hver tiende år i henhold til endringen i tomteverdien siden inngåelsen av festekontrakten eller forrige regulering. Regulering av festeavgift for avtaler inngått før 1. januar Justering av festeavgift for forretningstomter med festekontrakt inngått før 1. januar 2008 gjøres i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak For 2008 fastsettes følgende satser for festeavgift for forretningstomter - Forretningstomter i tettstedet kr 15,90 pr. m² pr. år - Forretningstomter i nærområdet kr 10,60 pr. m² pr. år - Forretningstomter i distriktet kr 6,15 pr. m² pr. år Samtykke til transport av festerett Ved samtykke til transport (overdragelse) av festetrett til forretningstomt kan det på bakgrunn av endring av tomteverdien beregnes ny festeavgift. Ny festeavgift settes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Forlengelse ved utløpt festetid Ved utløp av festetiden gis fester rett til fornyelse av festekontrakten. Ny festeavgift fastsettes til 5 % av tomteverdien pr. år. Tomteverdi fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Innløsning av festet forretningstomt Innløsning av forretningstomt kan innvilges på bakgrunn av søknad fra fester Innløsningssum fastsettes etter avtale mellom partene. Salg av forretningstomter Tomteprisen for forretningstomter/arealer fastsettes på bakgrunn av forhandling mellom partene. Formannskapet gis fullmakt til å inngå slike avtaler. Prisen skal fremforhandles på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. Minimumsprisen for 2008 settes til kr 400 pr. m². 3.5 Bortfeste og salg av tomter og arealer til blandet formål Festeavgift for tomter med blandet formål Festeavgift for tomter med blandet formål fastsettes på bakgrunn av forhandling mellom partene. Festeavgiften settes til 5 % av tomteverdi pr. år. Tomteverdi fastsettes med grunnlag i omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst Festeavgiften justeres hvert tiende år i henhold til endring i tomteverdien siden inngåelsen av festekontrakten eller forrige regulering. Side 10 av 68

11 Sak 76/07 Salg av tomter med blandet formål Tomtepris for tomter med blandet formål fastsettes på bakgrunn av forhandling mellom partene. Prisen skal fastsettes på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende tomter, eller på bakgrunn av takst. 3.6 Tilleggsarealer Tilleggsarealer til festetomter Mindre tilleggsarealer til festetomter fra kommunal grunn belastes tilsvarende festeavgift som eiendommen for øvrig Ved større utvidelse av festetomt skal festeavgiften for tilleggsarealet settes til 5 % av satsen for salg av tilsvarende eiendomskategori. Dette utjevnes til en ens pris pr. m² for hele tomta. Pris for større arealutvidelse skal bl.a. legges til grunn når tilleggsarealet utløser nye bygemuligheter. 3.7 Overgangsbestemmelser Tomter tildelt forut før 1. januar Tomter som er tildelt eller gitt opsjon på før 1. januar 2008 selges eller festes bort i henhold til gjeldende priser på tildelings- eller opsjonstidspunktet. Prisene justeres i henhold til den generelle justering av kommunale avgifter og gebyrer ved budsjettvedtaket. Bakgrunn: Formannskapet vedtok i sak 07/1615 grunnprinsipper for ny sak til kommunestyret om salg og bortfeste av kommunal grunn. Saken fremmes for å få en oppdatering av gebyrregulativet på dette området, og for å harmonisere kommunens forvaltning av porteføljen av festekontrakter i forhold til ny tomtefestelov, som trådte i kraft 1. januar Videre har det vært en betydelig utvikling og endring av eiendomsmarkedet i Alta, som medfører at kommunen bør gjennomgå sin forvaltning innenfor dette området. Saken omfatter kun salg av grunn. Kostnader til opparbeidelse av vei, vann, avløp m.v. i boligfelt og industri- og forretningsområder berøres ikke av vedtaket. Det presiseres derfor at den som kjøper eller fester tomt må betale for opparbeidelse i tillegg til tomteprisen. Tomtepris i denne sammenheng må derfor forstås som en tomtepris for netto råtomt. Side 11 av 68

12 Sak 76/07 1. Festetomer til boligformål For eksisterende festeavtaler til boligformål foreslås det en harmonisering med tomtefestelovens regler. Regulering av festeavgift fases over til endring i pengeverdien (konsumprisindeksen), og innløsning tilbys til 30 ganger årlig festeavgift på innløsningstidspunktet. Dette regimet er på linje med det regjeringen har varslet at vil gjelde for statlig grunn når tomtefesteinstruksen trer i kraft fra 1. juli En forvaltning i henhold til dette vedtaket vil gi en moderat utvikling i festeavgift. Etter dette bør de som fester boligtomt fra kommunen føle trygghet i forhold til fremtidige utgifter ved å feste tomta. Videre spekulasjoner om at kommunen anser dette som en potensiell framtidig inntektskilde vil det nå ikke være grunnlag for. Innløsning av tomt vil i følge vedtaket bli noe dyrere enn etter dagens regulativ. I tettstedet vil prisen for innløsning i henhold til årets priser øke fra kr 42,10 pr. m² til kr 66,30 pr. m². Dette er likevel rimelig i forhold til tomteverdi, og sammenlignet med hva for eksempel Finnmarkseiendommen krever ved kjøp av festetomter i Alta. Fra media er det bl.a. kjent at Finnmarkseiendommen har krevd kr 140,- pr. m² for innløsning av festetomt på Midtbakken. Forslaget er i henhold til tomtefestelovens hovedregel om innløsningspris. Ved inngåelse nye festeavtaler foreslås det at festeavgiften settes til 5 % av tomteprisen pr. m² i feltet pr. år. 5 % er normal sats på dette området. Denne ordningen vil medføre at det blir fastsatt festeavgift ut fra grunnervervskostnadene for det enkelte felt/utbyggingsområde. Opparbeidelseskostnadene inngår ikke i grunnlaget for festeavgift. 2. Salg av tomtegrunn til boligformål Før det legges ut nye boligfelt for salg foreslås det at det Rådmannen gjør vedtak om fastsettelse av tomteprisen. Prisen skal fastsettes etter en selvkostmodell, på bakgrunn av grunnervervskostnader, og med mulighet for å utjevne mellom felt. På denne måten kan man sikre en noenlunde stabil pris for kommunale boligtomter. Prisfastsettelsen blir på denne måten tilsvarende det vedtak som gjøres for å fastsette opparbeidelseskostnader for vei, vann og avløp for det enkelte felt. Dersom nevnte retningslinjer for fastsettelse av pris ønskes fraveket, fremmes egen sak for Formannskapet om dette. Dette gir en mer dynamisk prissetting av tomtegrunn, noe som gjør det lettere å tilpasse seg utviklingen i ervervskostnader m.v. Videre er det foreslått nye minstesatser for salg av tomtegrunn. Kommunen har ikke fulgt markedsutviklingen på dette området, og det er derfor foreslått en oppjustering av dette. Kommunes arealer selges til tross for dette godt under de priser som oppnås i det frie markedet. 3. Festetomter til industriformål Side 12 av 68

13 Sak 76/07 For løpende festeavtaler til industritomter videreføres dagens ordning, der Kommunestyret fastsetter årlig sats for festeavgiften i budsjettvedtaket. For 2008 foreslås en økning på 10 % fra årets satser. Kommunen har i sine festeavtaler betinget seg rett til å justere festeavgiften ved samtykke til transport (salg) av festeretten. Dette bør kommunen utnyte i større grad enn det som gjøres i dag, og dette er derfor presisert i forslaget til vedtak. Kommunen utnytter gjennom dette en mulighet til å få en andel av den verdiutvikling som tomtegrunnen har hatt siden inngåelsen av festeavtalen. Det foreslås at nye industritomter som hovedregel skal selges, og at mulighet til feste bare gis etter søknad. For å få feste tomt må det være snakk om en nyetablering, eller at andre særlige hensyn taler for dette. Bakgrunnen for at det primært legges opp til salg av industritomter, er at feste innbærer at kommunen må subsidiere tomtene i mange år før de gir noen avkastning. Nettoinntekter vil antagelig ikke komme de første tretti årene av festetiden. Festeavgift der det innvilges rett til feste av ny industritomt foreslås basert på selvkostpris for feltet, og settes til 5 % av salgsprisen for tomtene pr. år. Opparbeidelse faktureres separat. 4. Salg av tomtegrunn til industriformål Som for boligtomter, foreslås det at det gjøres et eget vedtak i Formannskapet om tomteprisen for nye industriområder. Prisen skal også her baseres på et selvkostprinsipp, og ta utgangspunkt i grunnervervskostnadene for feltet. Opparbeidelseskostnader betales i tillegg. Det foreslås videre at det for industritomter som det i dag ikke er gitt opsjon på, eller som opsjonen ikke benyttes på, prises i forhold til dagens selvkost. Det foreslås ut fra forventet pris på Aronnes industriområde at denne prisen settes til kr 600,- pr. m ² inkl. opparbeidelseskostnader. 5. Festetomter til forretningsformål For løpende festeavtaler til forretningstomter videreføres dagens ordning, der Kommunestyret fastsetter årlig sats for festeavgiften i budsjettvedtaket. For 2008 foreslås en økning på 15 % fra årets satser. Økningen kompenserer i liten grad for verdiutviklingen på slike eiendommer. Kommunen har i sine festeavtaler betinget seg rett til å justere festeavgiften ved samtykke til transport (salg) av festeretten. Dette bør kommunen utnyte i større grad enn det som gjøres i Side 13 av 68

14 Sak 76/07 dag, og dette er derfor også presisert for forretningstomter i forslaget til vedtak. Dette vil kunne gi kommunen en andel av den verdiøkning som er skapt i forretningsområdene. Festeavgift for nye forretningstomter foreslås basert på verdivurdering eller takst for den enkelte tomt, og settes til 5 % av dette beløpet pr. år. 6. Tomter til blandet formål Det har blitt mer og mer utbredt å utnytte tomter til flere formål, f. eks. forretning på gateplan og boliger i etasjene over. Tomter som kan utnyttes på denne måten har høy verdi. Det foreslås at det ved salg eller bortfeste av denne type tomter fastsettes tomteverdi ved forhandling på bakgrunn av omsetning/verdsettelse av tilsvarende eiendommer eller takst. Vurdering: Foreslåtte endringer i forvaltningsregime for boligtomter vil gi forutsigbarhet for festere av boligtomter når det gjelder utviklingen i festeavgift og innløsningskostnader. Spørsmål knyttet til regulering av festeavgift og innløsning av festetomter har nylig vært behandlet av Høyesterett. Dom i saken er ikke avsagt. Saken kan gi grunn til å vurdere sin politikk på nytt. Det anses likevel ikke nødvendig å avvente denne dommen før det fattes vedtak i denne saken. Ved gjennomføring av foreslåtte endringer i gebyrregulativet vil kommunen som grunneier av forretnings- og industritomter påta seg en mer aktiv rolle i å forvalte den kapital kommunens eiendommer representerer. Dette vil gi mulighet til å få en bedre avkastning og det vil gi mulighet til å få balanse mellom kostnadene ved erverv og salg av grunn. Dette vedtaket forutsetter at det jobbes aktivt og profesjonelt med forvaltning av kommunens eiendommer og festekontrakter. Det anbefales at Kommunestyret fatter vedtaket som det er fremmet. Side 14 av 68

15 Sak 77/07 LOKALISERING AV NY FOTBALLSTADION I ALTA Saksbehandler: Ulla Sennesvik Arkiv: PLNID Arkivsaksnr.: 07/2526 Saksnr.: Utvalg Møtedato 146/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Innstilling: 1) Kommunestyret anbefaler at Alta IF setter i gang planlegging med sikte på å realisere ny stadion på Alta sentrum v/ffr. 2) Alta IF gis gis frist til utgangen av 2008 for å utrede/avklare om alternativet lar seg realisere. Kommunestyret vil om nødvendig vurdere bygge- og deleforbud i området for å skape ro omkring planleggingen. Dersom det viser seg at dette alternativet ikke lar seg realisere, vil Alta kommune gå i dialog med Alta IF for å vurdere andre alternativer mer grundig. Formannskapets behandling den : Behandling: Forslag fremmet i møtet: FRP v/claus Jørstad og Bjørn Odden og H v/åshild Karlstrøm Rundhaug: Pkt. 1 endres til: Kommunestyret støtter v/ffr strykes på Alta sentrum endres til i Alta sentrum. Innstillinga ble vedtatt med 7 stemmer mot forslaget som fikk 4 stemmer. Tillegg til innstillinga v/ap Torfinn Reginiussen og SV Ole Simonsen: Derfor skal det innen fristens utløp i 2008, ikke foretas plan eller reguleringsmessige grep i forhold til Altagårdsskogen. Tillegg til innstillinga vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den : 1) Kommunestyret anbefaler at Alta IF setter i gang planlegging med sikte på å realisere ny stadion på Alta sentrum v/ffr. Side 15 av 68

16 Sak 77/07 2) Alta IF gis frist til utgangen av 2008 for å utrede/avklare om alternativet lar seg realisere. Kommunestyret vil om nødvendig vurdere bygge- og deleforbud i området for å skape ro omkring planleggingen. 3) Dersom det viser seg at dette alternativet ikke lar seg realisere, vil Alta kommune gå i dialog med Alta IF for å vurdere andre alternativer mer grundig. Derfor skal det innen fristens utløp i 2008, ikke foretas plan eller reguleringsmessige grep i forhold til Altagårdsskogen. Vedlegg : Notat datert Andre saksdok. : - Bakgrunn: Alta IF ønsker å bygge ny fotballstadion i Alta. Prosjektet er kalt Alta Arena. I utgangspunktet ønsket klubben å etablere ny stadion i tilknytning til eksisterende anlegg på Alta Idrettspark/Aronnes. Klubben fremmet derfor privat reguleringsplanforslag med dette for øye i I følge Alta IF er tilgang på næringsarealer en viktig forutsetning for å få lønnsomhet i prosjektet. Idrettslaget er etter hvert blitt bekymret for at lokaliteten til Alta Idrettspark ikke er attraktiv nok mht kommersielle aktører. Alta IF har derfor bedt om at reguleringsplansaken stilles i bero inntil andre aktuelle lokaliteter er vurdert. Prosess så langt For å finne fram til andre aktuelle lokaliteter ble det satt ned et arbeidsutvalg bestående av rådmann, kultursjef, plan- og utviklingssjef, kommuneplanlegger samt Alta IF (representert ved Karl Ivar Kristensen og Harald Karlstrøm). Utvalget kom i juni fram til 4 alternative lokaliteter: 1) Altagårdsskogen 2) Aronnes Idrettspark 3) Alta sentrum v/ffr 4) Alta sentrum v/prestegårdsveien Alta kommune v/plan- og bygningsmyndigheten har foretatt en vurdering/prioritering av de foreslåtte alternativene. Arbeidsutvalget har deretter drøftet saken og konkludert med et prioritert alternativ. Saken fremmes nå for kommunestyret for å få politisk tilslutning til dette og til videre prosess. Side 16 av 68

17 Sak 77/07 Vurderinger Planfaglig vurdering: Alta kommunes planfaglige vurdering med kart og konklusjoner finnes i vedlagte notat, datert Kort oppsummert konkluderer plan- og bygningsmyndigheten med følgende lokaliseringsalternativer - i prioritert rekkefølge: 1) Alta sentrum v/ffr 2) Alta sentrum v/prestegårdsveien 3) Alta Idrettspark Det anbefales ikke å gå videre med Altagårdsskogen som lokaliseringsalternativ. Arbeidsutvalgets vurdering: På bakgrunn av kommunens planfaglige vurderinger og egne drøftinger har arbeidsutvalget blitt enig om følgende: 1) Utvalget er enig i at Alta Sentrum v/ffr er det beste tomtealternativet for ny stadion i Alta 2) Utvalget anbefaler at Alta IF gis resten av 2007 og 2008 for å utrede/avklare om alternativet lar seg realisere. Utvalget ber Alta kommune om nødvendig å vurdere bygge- og deleforbud for området for å skape ro omkring planleggingen. 3) Dersom dette alternativet ikke lar seg realisere, vil Alta kommune og Alta IF vurdere andre alternativer mer grundig. Rådmannens konklusjon På bakgrunn av ovenstående anbefaler rådmannen at kommunestyret slutter seg til planmyndighetens/arbeidsutvalgets konklusjon, slik den framkommer i innstillingen. Side 17 av 68

18 Sak 78/07 FORVALTNINGSREVISJONPROSJEKT SELVKOSTOMRÅDE VAR Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 07/2283 Saksnr.: Utvalg Møtedato 135/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Innstilling: Forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkostområdet tas til etterretning. Formannskapets behandling den : Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den : Forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkostområdet tas til etterretning. Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkostområdet datert 10. mai 2007 Saksframlegg og vedtak fra kontrollutvalgets møte i sak 19/07. Bakgrunn: Viser til vedlagte dokumenter. Side 18 av 68

19 Sak 79/07 MARKVEIEN - BARN OG UNGE Saksbehandler: Gry Anette Hagen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/728 Saksnr.: Utvalg Møtedato 139/07 Formannskapet /07 Kommunestyret /07 Arbeidsmiljøutvalget Innstilling: Kommunestyret godkjenner fremlagte forprosjekt vedr. innvendige ombyggings- og innredningsarbeider i Markveien 26 til kontorer for Sektor for Barn og Unge med en utvidet kostnadsramme på 20 mill. kr. Kommunestyret godkjenner videre en økning av rammen i driftsbudsjettet på kr ,- pr. år til dekning av de samlede drift- og vedlikeholdskostnader på kr ,-. De øvrige kostnader dekkes ved at dagens husleieutgifter for barneværn på kr ,- overføres, og at bevilgning til drift av Altagård reduseres med kr ,- når nåværende kontorplasser flyttes. Plan og byggekomites behandling den : Behandling: Innstillinga vedtatt enstemmig. Plan og byggekomites vedtak den : Kommunestyret godkjenner fremlagte forprosjekt vedr. innvendige ombyggings- og innredningsarbeider i Markveien 26 til kontorer for Sektor for Barn og Unge med en utvidet kostnadsramme på 20 mill. kr. Kommunestyret godkjenner videre en økning av rammen i driftsbudsjettet på kr ,- pr. år til dekning av de samlede drift- og vedlikeholdskostnader på kr ,-. De øvrige kostnader dekkes ved at dagens husleieutgifter for barneværn på kr ,- overføres, og at bevilgning til drift av Altagård reduseres med kr ,- når nåværende kontorplasser flyttes. Formannskapets behandling den : Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Side 19 av 68

20 Sak 79/07 Formannskapets vedtak den : Kommunestyret godkjenner fremlagte forprosjekt vedr. innvendige ombyggings- og innredningsarbeider i Markveien 26 til kontorer for Sektor for Barn og Unge med en utvidet kostnadsramme på 20 mill. kr. Kommunestyret godkjenner videre en økning av rammen i driftsbudsjettet på kr ,- pr. år til dekning av de samlede drift- og vedlikeholdskostnader på kr ,-. De øvrige kostnader dekkes ved at dagens husleieutgifter for barneværn på kr ,- overføres, og at bevilgning til drift av Altagård reduseres med kr ,- når nåværende kontorplasser flyttes. Vedlegg: 1. Forprosjekt med tegninger og kostnadsoverslag, utarbeidet av Atelier 2 AS, Jørstad RI AS og Rambøll AMI AS. 2. Kostnadsoverslag for IKT, utarbeidet av Alta Kommune, IKT-avdeling 3. Driftskostnader, utarbeidet av avd. bygg, Alta Kommune Andre saksdok.: Bakgrunn: Prosjektet Barn og unge- organisering er politisk forankret etter følgende vedtak av Kommunestyret i møte , sak 44-06: "Etablering av en samordnet og samlokalisert tjenestetilbud for barn og unge, inkludert barnevernet gis høyeste prioritet. Mål: Innen utgangen av 2007 skal tjenestetilbudet være fullt operativt." Videre er det i forbindelse med budsjett 2006 gitt føringer til rådmannen i forbindelse med OU prosjekter. I rådmannens føringer til sektoren heter det: "Mål for prosjektet: Etablere en samlet utrednings- og tjenesteenhet for tilbud til barn/unge og deres familier." Det er totalt bevilget kr 20,5 mill til prosjektet hvorav kjøpesummen av bygget utgjør kr 12,5 mill. Det gjenstår da kr 8,0 mill i bevilgning til innvendige ombyggingsarbeider. Tjenester som inngår: Avdeling for barn og unge, Barnevern, PP Tjenesten og Oppvekst adm. Planskisse som tidligere er lagt fram inneholder totalt 56 arbeidsplasser: Fordeling: 1. etasje: 13 Side 20 av 68

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR Saksfremlegg Saksnr.: 07/2245-1 Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP 2007-1. HALVÅR Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunens gjeldende gebyrregulativ legges til grunn for utregning av festeavgift for nye forretningstomter.

SAKSFREMLEGG. Kommunens gjeldende gebyrregulativ legges til grunn for utregning av festeavgift for nye forretningstomter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5524-11 Arkiv: 611 Saksbehandler: Siv Johanne Suhr Sakstittel: REGULERING AV FESTEAVGIFT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Namsos prestegard - tilbud frivillig innløsning av festetomt - gnr. 17, bnr. 3, festenr. 130

Namsos prestegard - tilbud frivillig innløsning av festetomt - gnr. 17, bnr. 3, festenr. 130 Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2011/6758-4 Saksbehandler: Randi Henden Tranås Saksframlegg Namsos prestegard - tilbud frivillig innløsning av festetomt - gnr. 17, bnr. 3, festenr. 130 Utvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 03.11.2009 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche L. Andreassen, telefon 69 36 14 82, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 611 Saksbehandler: Siv Johanne Suhr SALGSPRIS FOR NÆRING- OG FORRETNINGSTOMTER I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 611 Saksbehandler: Siv Johanne Suhr SALGSPRIS FOR NÆRING- OG FORRETNINGSTOMTER I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5524-6 Arkiv: 611 Saksbehandler: Siv Johanne Suhr Sakstittel: SALGSPRIS FOR NÆRING- OG FORRETNINGSTOMTER I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Alta kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Alta rådhus. Møtedato: 01. oktober 2007. Tid: 10.00 16.45. Til stede på møtet: AP Geir Ove Bakken ordfører Kåre Simensen, unntatt sak

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 16.03.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900 Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 04.12.2008 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.06.2016 Arkivsaksnr: 2014/5651 Klassering: 611 Saksbehandler: Kari Elisabeth Nordgård FASTSETTELSE AV PRINSIPPER FOR JUSTERING AV FESTEAVGIFT

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 15.08.2007 kl. 09.30 OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 15.08.2007 kl. 09.30 OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 15.08.2007 kl. 09.30 OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.08.2014 kl. 10:00 16:00 i skogselskapets hytte i Borraslia, Tverrelvdalen. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Tomtefesteloven enkelte emner

Tomtefesteloven enkelte emner Tomtefesteloven enkelte emner Advokat Anders Evjenth (ae@bullco.no) - Advokat Jørgen Burdal (jb@bullco.no) Program 1. Innledning 2. Inngåelse av festekontrakt 3. Festerens faktiske og juridiske disposisjonsrett

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/883-1 Arkiv: GNR/B 26/585 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EKSPROPRIASJON AV GNR.26 BNR.585 - DELER AV PLANID 20060027- GAKORIMYRA SØR - BOLIGFELT Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2015/1619-2 Arkiv: 16/997 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 05.09.2016 Søknad om innløsning av kommunal festetomt Sted: Sjursundholmen, Vardøya 50, parsell

Detaljer

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning. Landbruksunntaket for innløsning

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning. Landbruksunntaket for innløsning Tomtefeste Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring Festeavgift regulering Forlengelse av festeforhold Innløsning Landbruksunntaket for innløsning Hva er tomtefeste? en kort innføring Leie av

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.09.2010 48475/2010 2010/1281 9 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/122 Formannskapet 29.09.2010 10/113 Bystyret 28.10.2010 Instruks for salg

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.11.2011 2008/786-0 / L12 Monika Olsen monika.olsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 2817/16 Arkivsaksnr.: 16/597-1 INNLØSNING AV FESTEFORHOLD, FASTSETTING AV TOMTEPRIS.

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 2817/16 Arkivsaksnr.: 16/597-1 INNLØSNING AV FESTEFORHOLD, FASTSETTING AV TOMTEPRIS. Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 2817/16 Arkivsaksnr.: 16/597-1 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen INNLØSNING AV FESTEFORHOLD, FASTSETTING AV TOMTEPRIS. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer - Julegudstjeneste. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØRER Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Komagfjord Møtedato: 27.08.2013 Tid: 10:00 13.45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen Arnt

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 21.10.2004 Klokkeslett: kl.12.30 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 13.00-15.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa AP Medlem

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning Tomtefeste Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring Festeavgift regulering Forlengelse av festeforhold Innløsning Hva er tomtefeste? en kort innføring Leie av grunn til hus: En ordning der en

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 12.01.2012 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.11.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 150/08 Til saknr.: 157/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 05.07.2013 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s)

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2011/1324-0 Arkiv: 32/2/26 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 03.06.2015 Søknad om innløsning av kommunal festetomt Sted: Risøya gnr. 32 bnr. 2 fnr. 26

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 03. desember 2008. Tid: 10.00 13.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth Sakstittel: GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer