Ny kirketjener i Stange

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny kirketjener i Stange"

Transkript

1 Nr årgang Ny kirketjener i Stange Misjonsvinduet side 4 Menighetslivet i bilder side 8 12 Årsmelding for Stange menighetsråd side 13 Regnskaper side og 19 Knut Kjeverud heter den nytilsatte kirketjeneren som begynte i stillingen 1. januar Søndag 26. januar ble vår nye kirke - tjener i Stange framstilt for menigheten og presentert. Knut ble ønsket velkommen til en allsidig og arbeidskrevende oppgave og til fellesskap med øvrige ansatte og menigheten som helhet. side 5 Kirken og Vegvesenet siste side

2 2 Stange kirkes kantori Øver hver onsdag kl i Stange kirk.åpent for alle som ønsker å synge i kor. Ta kontakt med organist Lars Gunnar Velle eller Elisabeth Kommisrud. Misjonsforeningene Såstad misjonsforening møte 2.mandag i måneden kl Leder: Kari Bjørgen. Stange misjonsforening 2. tirsdag i måneden kl Leder. Oddbjørg Torp Stange Santalforening møte 3.tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. Menighetspleieforeningene Stange sentrum menighets pleie møte i Stange menighetssenter 1.tirsdag i måneden. Leder: Dagny Akselsen. Nordre sving menighetspleie møte 1.torsdag i måneden. Leder: Kirsten Baardseth. Sørholte menighetspleie møte 1.tirsdag i måneden. Leder: Ester Godsveen. Tangen menighetspleie møte siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Solvor Johansen, Tlf.: Ullsaker menighetspleie møte siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Ester Haug, Tlf.: Vardeberg menighetspleie møte siste onsdag i måneden. Kontaktperson: Bitte Dons Haug. Tlf.: Skogen menighetspleie møte siste uka i måneden. Kontaktperson: Anne Lise Myhre, Tlf.: Nordre Tangen menighetspleie møte siste tirsdag i måneden. Kontaktperson: Bodil Granli, Tlf Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontaktperson: Else Karin Nordnes, Tlf.: Barn og ungdom Tangen menighets barnehage Åpningstid: 10 14, Styrer: Inger Renolen. Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl Styrer: Elise Jevanor Assistent: Anne Kathrine Vasaasen Barneklubben i Stange Menighetssenter, Vollbo Møtes annenhver mandag kl Et tilbud for barn fra 4 7 år. Fortelling og sang, lek og forming. Ledere: Aslaug Bjørnstad og Kari Bjørgen. SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse Voksenledere: Marit Nordsveen, Else K. Bjørnstad, Knut Ola Emilsen, Vegard Fikke. Hjelpeledere: Anders Lundby, Robert Sveen, Krister Skjærbekk. Klubbkvelder vårhalvået 2003: 31. januar, 7. mars, 28. mars og 9. mai. Stange og Tangen menighetsblad Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Sigmund Rye Berg og Morten Stensberg. Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: Nardus Trykkeri, Møllervegen 1, 2336 Øyer Kasserer: Stein Rusdal, Enerhaugen 5, 2335 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Postgiro: Frist for innlevering av stoff til neste nummer: Leie av Stange menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Tilsyn og praktiske spørsmål: Dag A. Andersen: tlf.: (dagtid) Menighetssenterets bankkonto:

3 «Jeg skammer meg ikke over evangeliet» Dette utsagnet er formulert første gang av apostelen Paulus i hans brev til den kristne menighet i Rom på 50-tallet etter Kristus. Skammen over et budskap om Guds suverene inngrep og kjærlighet til menneskene var tydeligvis nærliggende for en kultur som manglet både barmhjertighet og nåde. Skammens kultur I vår tid har mange terapeuter, psykologer og sjelesørgere med rette skrevet om at skammen også er et stort problem for mange mennesker nettopp i dagens samfunn. Det er skamfullt å ikke mestre alle krav og forventninger. Dersom man føler seg mislykket på skolen, i jobben eller i forhold til de sosiale roller og krav i samfunnet for øvrig også i forhold til familienes og venners forventning, så skaper det også svært lett en skamfølelse. Det er altfor mange som derfor forsøker å gjøre seg usynlig, fordi ubehaget ved at noe ikke blir «slik som det skal» eller «er slik det forventes» er en så vond og tung byrde. Prestasjonskravenes mareritt Det er et faktum at kravene til effektivitet, overskuddsvirksomhet og profitt preger næringslivstenkning og arbeidslivet generelt. Kanskje må det være slik i en stadig mer markedsorientert tid, hvor vi mennesker og våre ulike miljø i økende grad fra barndom til alderdom er blitt kommersielle markedsplasser. I denne virkeligheten skal alle mennesker leve sitt liv, og aller helst overleve uten å bli nedtynget. Evangeliet det gode budskapet om Jesus Kristus Dette budskapet handler om en annerledes måte å måle våre liv og vår tilværelse på. Paulus valgte å bryte med skammens og prestasjonskravenes kultur som mål på sitt menneskeverd og sitt gudsforhold! Paulus oppdaget, ved et Guds under, at skammen ble tatt bort. Fortsatt var det en skam for folk flest å godta den annerledes tro og kultur som evangeliet om Jesus innebar. Men det hadde selvsagt sin årsak i kravene om å tilfredsstille alle bud og krav fra både Gud og mennesker. Og for «de antatt sterke, rike og vellykkede» har det alltid vært mulig å skjule sin livskrise og skammen som ofte følger med det. Og likevel skammens verste plage er laget av menneskene selv. Det er ingen grunn til at kirke og prest skal preke fram skammens smerte. Langt viktigere er det å vise til frigjøring fra den skam og skamfølelse som mennesker måtte kjenne og oppleve! Det helbredende rom Både det åndelige og det fysiske kirkerommet, menighetens møtested, er laget for å ta skammen bort. Skamfølelse, menneskefrykt og selvforakt er mentale og psykiske slektninger som Kristus selv kan forløse i det helbredende rommet. Men det forutsetter et par ting. Selvlagede forsvar og masker kan vi trygt la falle i den tre-enige Guds nærhet. Han kjenner oss og vet alt, og han ser oss med Frelserens blikk i aller dypeste forstand. Hvorfor våger vi ikke mer å slippe oss fri hos den kjærlige og nådige Gud? Paulus skriver i Romerne 1,16 17: «Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.» Så består altså vår nye rettferdighet, ikke i egen prestasjon og skambekjempelse, men i tillitsfull tro på Jesus Kristus. Sigmund RB 3

4 4 Madagaskar, Kamerun og Sør Afrika er land, som jeg lærte å kjenne som misjonsland da jeg var liten. Gjennom mange år har nye land kommet til. Verden er ikke så stor lenger, og det er ikke så spesielt at noen reiser til for eksempel Sør Amerika. Det er mange fra denne verdensdelen som bor i Norge. Norske misjoner reiste for første gang til Brasil i 1975, til storbyen Curitiba, ganske langt sørøst i landet. I Stange menighet fikk vi besøk fra Brasil første søndag etter nyttår. To teologi-studenter, Gustavo Clemente og Samuel Wiedeman fra Curitiba, var med oss på gudstjenesten på menighetssenteret. Disse to er i Norge dette året som utvekslingsstudenter, først på Hald bibelskole i Mandal (drevet av Skolelaget og Det norske misjonsselskap), og nå er de ute i praksis, stasjonert på Mesnali Ungdomssenter. Brasil er befolket av immigranter fra mange land i Europa, spesielt fra Portugal. Det har også vært innvandring fra Japan og fra afrikanske land. Afrikanerne kom som slaver. Portugiserne var katolikker. Derfor er den katolske kirken stor i Brasil. Afrikanerne tok med seg sine religioner. Afrikansk religion og katolsk tro har i stor grad smeltet sammen til ulike spiritistiske retninger. En del tyskere kom også til Brasil. De tok med seg sin lutherske kirke. Det ble en kirke som i stor grad tok vare på tysk kultur i et fremmed land. Samuel fortalte at han ikke følte seg som tysker, han er brasilianer. Derfor ble denne kirken fjern for ham og for mange andre ungdommer i Brasil. Samuel fortalte om hvorfor han bestemte seg for å studere teologi. Han er oppvokst i den tyske kirken, men han gikk i kirken bare fordi foreldrene ville. Da han ble konfirmert, sluttet han å gå. Veien fram til teologistudiet var ganske vanskelig, men nå stod han som en trygg og glad kristen, det var flott å lytte til det han sa. Han ønsker med tiden å arbeide i den lutherske kirken i Brasil eller som misjonær blant lærere på et universitet. Guttene fortalte litt om julefeiring i Brasil. De syntes vi feiret mye og lenge, med mye mat. De hadde gjerne juletre i Brasil også, men av plast. De syntes vi var rare som tok hverandre i hendene og GIKK rundt treet! Norske flagg som hang på treet, stilte de seg undrende til. I Brasil er ikke julefeiring noen spesiell familiefeiring, man feirer like gjerne jula sammen med venner. Samuel og Gustavo er opptatt av hvordan de kan nå brasiliansk ungdom med det kristne budskapet. Nå utfordrer de oss. Hvordan kan vi i større grad nå den yngre generasjon slik at de blir aktive i kirken? Det var fint å møte disse ungdommene, og det ga inspirasjon til videre arbeid med misjon i vår egen menighet. Tilbudet står fremdeles ved lag, om du vil være med i misjonsforeningen. Kari Bjørgen BILDET TIL HØYRE: Fra menighetens misjonssøndag i Stange menighetssenter 5. januar med besøk av Samuel Wiedemann og Gustavo Clemente fra den lutherske kirken i Brasil. Begge studerer teologi med tanke på prestetjeneste i kirken. Her sammen sammen Arnfinn Bjørgen i NMS.

5 5 Ny kirketjener i Stange Knut Kjeverud heter den nytilsatte kirketjeneren som begynte i stillingen 1. januar Det var hele 12 søkere til stillingen som kirketjener. Søndag 26. januar ble vår nye kirketjener i Stange framstilt for menigheten og presentert. Knut ble ønsket velkommen til en allsidig og arbeidskrevende oppgave og til fellesskap med øvrige ansatte og menigheten som helhet. Per Skjønsberg, som har vikariert i stillingen etter Olav Gjerstads sykepermisjon, ble også behørig takket for god innsats. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe som også ga anledning til å hilse nærmere på Knut Kjeverud. Menighetsbladet spurte den nytilsatte kirketjeneren om hva han så som en viktig utfordring. Det er en oppgave å gjøre folk tilfreds i møte med det som skjer i forbindelse med kirke og kirkegård. Det er både et praktisk arbeid som skal utføres faglig og til hjelp for menneskene i menigheten. Det er selvsagt en utfordring å forberede gravferd, ordne til gudstjenester, bryllup og andre arrangementer i kirka. Knut har bakgrunn som anleggsgartner, og han har også drevet med lafting av hus. Nå ser han fram til også å kunne arbeide mer utendørs enn tidligere. Kirketjenerstillingen er mangfoldig vinter som sommer, redskap og anlegg skal vedlikeholdes, kirkegårdskart/gravkart skal holdes brukes og gravstedene registreres kontinuerlig i kommunikasjon med kirkevergekontoret. Det blir viktig å ha respekt for det en holder på med i forbindelse med kirke og kirkegård. sier den nytilsatte kirketjeneren. Vi ønsker Knut lykke til i tjenesten og velkommen til samarbeid og fellesskap. srb

6 6 Tangen Filmklubb våren 2003 Program for våren 2003 i Tangen Menighetshus Åpent: En søndag i måneden med visning av filmer, for barn kl.1700, fra 10 år og opp kl og for voksne kl Søndag 23. februar Shrek (Adamson / Jenson 2001) Men in Black (B. Sonnenfeld 1998) Pulp Fiction (Q. Tarantino 1994) Søndag 30. mars Mulan (Tony Bancroft/Barry Cook 1998) Nærkontakt av tredje grad (S.Spielberg 1977) Siste tango i Paris (Bernardo Bertolucci 1972) 21. april (2. påskedag mandag) Flukten fra hønsegarden (Lord/Parker 1999) Bridget Jones' dagbok (Sharon Maguire 2001) The Insider (Michael Mann 1999) Søndag 4. mai Alice i eventyrland (Clyde Geronini 1951) South Park. Større, lengre og usensurert (Trey Parker 1999) Avslutning av sesongen. Med skikkelig sommerfilm! Klubben jobber med å skaffe en fremviser med lerret, slik at vi kan se ordentlig kinofilm. En temakveld med europeisk film er også på trappene. De første somalierne er bosatt på Tangen Etter nesten to år i Norge ble Muse Adan Hirsi endelig gjenforenet med sin familie fra Somalia. Familien flyttet inn i den tidligere presteboligen på Tangen i midten av november. Da kom kona og de syv barna til Muse rett fra Kenya. Overgangen til et vinterkledt Norge var stor. Av familien på ni har tre ungdommer begynt på Stange ungdomsskole. To andre barn går foreløpig på Stange barneskole. Alle disse fem går i spesielle innskolingsklasser til de har lært mer av det norske språket og den norske kulturen. De eldste guttene snakker litt engelsk, men ellers går praten med nordmenn foreløpig stort sett via tolk. De to yngste barna på fire og to og et halvt år er hjemme sammen med mor. Mor, Maryan Yusuf Farah, skal begynne på voksenopplæringen når de minste ungene får dagmamma eller barnehageplass. Far i huset går på voksenopplæringen på Hamar. Han har tidligere ledet Koranskolen for gutter på Stange, men etter at familien flyttet til Tangen ble det litt tungvint for ham. Foreløpig er Muse og hans familie de eneste somalierne bosatt på Tangen og trenger kontakt med nærmiljøet for ikke å bli for ensomme. Han ønsker at ungene etter hvert kan få delta i sport og idrett på Tangen. Flyktningtjenesten ser det som en fordel å spre bosettingen av somaliere utover i kommunen. Håpet er at integreringsprosessen skal gå raskere når ikke alle er sanitet på ett sted. Flyktningtjenesten håper befolkningen på Tangen tar imot familien med åpne armer og tar med seg barna inn i fritidsaktiviteter. Flyktningtjenesten svarer gjerne på spørsmål, ring oss på Rådhuset. Goro Ree-Lindstad, Flyktningkoordinator Årsmøte i Stange Normisjon Stange Normisjon har sitt årsmøte 4. februar kl i Stange Menighetssenter. Årsmøtesaker. Andakt ved Arne Flugstad. Bevertning. Åpent misjonsmøte Såstad misjonsforening ønsker alle velkommen til åpent møte i Stange Menighetssenter mandag 17. mars kl Misjonstema ved Arnfinn Bjørgen. Samtale og bevertning.

7 7 Maskespill i januar Jeg liker ikke januar spesielt godt. Denne måneden fortoner seg som en ulidelig lang «hang over». Jeg depper, er vrang og tung. Har vanskeligheter med å se at noe eller noen av dem jeg har rundt meg betyr noe (jeg er sikkert aldeles fryktelig å leve sammen med, dette er mer enn en antakelse). Det finnes ikke noe område i livet mitt som er unntatt denne orgien av svart og tung selvmedlidenhet. Jeg er en liten drittsekk (i egne øyne: dog større enn vanlig) og det meste rundt meg er galt eller ikke så bra som det burde være. Kort sagt går det på livet løs. «Hva er vitsen med det hele? Med liv, familie og Gud og kristen tro» For det er slettes ikke nygjerrigheten som driver meg til å spørre, snarere er det en kynisk oppgitthet. Gid alt ble borte mest av alt meg selv. For spørsmålet er jo om jeg passer inn i livet akkurat nå. Forventningene må jo innfris, men det har sin pris. For eksempel ringer telefonen. Da kan de hjemme oppleve at den edikksure faren deres med ett griper telefonrøret og sier med et helt annet tonefall: «Hei, det er Morten» Mens det jeg kanskje burde ha svart skulle ha vært noe slikt som»ja, det er Morten.kan du ringe opp igjen senere akkurat nå gidder jeg ikke bry meg med noen» Hva ville da en stakkar ha tenkt? Folkeskikk og maskespill er kanskje en viktig del av livet, men det har sin pris. Ei venninne fortalte fra jobben sin; det var en situasjon med konflikt. Og en medarbeider sa det slik: «Je vart så sint, je bruste med fjæra, je hisse meg opp, men je sa ingenting» Nei, så da så. Hva var da vitsen? Jeg driver mitt maskespill i januar og tar meg i å tenke på om folk kanskje tror at det er det kirka aller helst vil ha, maskespill helst året rundt og livet i gjennom. For hvem tør å vedstå seg sine nederlag og fall, sitt dobbeltspill og sine dekkoperasjoner i møte med moralens vokter, og det til tross for at hver gudstjeneste begynner med ordene: «Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg syndige menneske» (Her skulle all moralsk fortreffelighet egentlig avgå med døden, men den gang ei Det gjelder å bite tenna sammen). Kirka er god å ha for de høytidelige anledningene i livet, enten det dreier seg om dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Men jeg drømmer om at kirka ble en plass der maskene kunne kastes, i januar, så vel som alle andre av livets dager og år. Noen år har jeg vært på Tangen nå og ser mange har sitt (men kanskje later som om det ikke er tilfelle). Samliv ryker. Unger havner på kjøret. Ektefellen bedrar eller drikker eller spiller bort penger (sett inn det som passer). Og midt i alt dette kan det synes som om kirka og menigheten blir et sted for de dyktigste maskespillerne av oss. Helst skal det være kontrollert og forutsigbart både livet og menigheten. («Takk for nå det var godt å se deg..!») Hvor mange ganger har du tenkt: «nå er livet så forbanna tungt, det verker og gjør så vondt at nå trenger jeg å oppsøke et sted der livet ikke lenger er et maskespill?» Skal du og jeg være ærlige må innrømme at det kanskje ikke er så ofte dessverre. Men jeg har et nyttårsforsett for januar neste år, blir det like ille da skal jeg i hvert fall vedstå meg det. Lysmannen med John Nyutstumo skal vises i en rekke kirker i Hedmark, og her i distriktet kommer forestillingen til Vallset kirke den 19. mars. Dette er en teateroppsetting ved Hedmark Teater i samarbeid med Hamar Bispedømme 850 år. Stykket er skrevet av Geirr Lystrup. Brit Lossius har regi. Lokale kor medvirker, og ved denne forestillingen er det Vallset Sanglag. Solister: Anna Sundström Otervik og Øystein Elle. Musikere: Mathias Bäckström og Øyvind Berg. Billetter bestilles på posten eller kjøpes ved inngangen.

8 8 Høsttakkegudstjeneste i Stange kirke Høsttakkegudstjeneste i Stange kirke 13. oktober. Barnekluben var med i prosesjon og hadde fine sanger i gudstjenesten. Nydøpte Eirill Finnanger Westby, som ble døpt 14. oktober, sammen med foreldre og faddere. Etter gudstjenesten var det livlig samtale i kirken med både kirkekaffe/eplespising og kirkevandringskonkurranse.

9 1. søndag i advent 9 1. søndag i advent, 1. desember, var det stor familiegudstjeneste i Stange kirke sammen med Ottestad menighet. Hele 8 barn ble døpt inn i kirkefellesskapet. Samtidig fikk menighetens 4-års dåpsbarn sin kirkebok. Og det ble vel mottatt av alle. Her ser vi 4-års dåpsbarna som fikk sin kirkebok utdelt av presten. Konfirmantene var med og laget en stilig lysmesse 2. søndag i advent. Fra barneklubbens juleavslutning 9. desember Det vare mye godt å spise for barneklubbens medlemmer!

10 10 Flanellograf og samtale hører med på barneklubbens juleavslutning. Her prater Aslaug Bjørnstad med barna. Fra SMUK 5. 7.kl.-klubben Hyggesamling med pizza og livlig prat. Gutta ved bordtennisbordet.

11 11 og jentene spiller billjard! Fra menighetens juletrefest 5. juledag Marit Cress ønsket store og små velkommen til en svært godt besøkt familiefest i Stange Menighetssenter i romjula. Fikk et flott julespill som barneklubben hadde laget med Maria, Josef, Jesusbarnet og gjeterne og englene i full utfoldelse.

12 12 Sang og gang rundt juletreet hører med. Foreldre og barn koser seg med kaffe, brus og kaker. Juletrefest med liv og lyst.

13 13 Årsmelding for Stange Menighetsråd 2002 Året 2002 var det første året for dette menighetsrådet. Dette har nok preget menighetsrådets arbeid. Det var viktig for oss alle å bli godt kjent og trygge på hverandre, før vi tok ordentlig fatt på arbeidet, som et samlet råd. Menighetsrådet 2002 bestod av: Marit Amsrud Moen Cress, leder Per Westjordet, nestleder Vegard Fikke, sekretær Marit Jensen Nordsveen Arne Andreassen Inger Marie Bye Agnes Solberg Knut Ola Emilsen Sigmund Rye Berg, sokneprest Margrethe Hauge, varamedlem Stein Rusdal, kasserer Rådet hadde i møter og behandlet til sammen 74 saker. Siden det var et nytt menighetsråd som trådte i kraft dette året, ble det også forandringer i sammensetningen i de forskjellige utvalgene. Diakoniutvalget Diakoniutvalget bestod i 2002 av Inger Marie Bye Arne Andreassen Margrethe Hauge Karl Petter Finstad Inger Westjordet Unni Haugsrud. Diakoniutvalget gikk rundt med blomsterhilsen til alle 80, 85, 90 og 95 åringer, og til alle over 95 år. Dette har vært en positiv opplevelse både for de som går med blomster og de som mottar dem. Menighetsrådet mottar stadig takkekort fra jubilantene, og det er veldig hyggelig for oss å få vite at hilsenene blir satt så stor pris på. I oktober hadde diakoniutvalget invitert Kjerstin Wadd fra Kirkens Familiekontor på Hamar til å komme å holde en informasjons Fra Stange menighetsråds siste møte i 2002 trangt plassert på på kirkekontoret. Fra venstre: Per Westjordet, Marit Cress, Marit Nordsveen, Knut Ola Emilsen, Arne Andreassen, Inger Bye, Margrethe Hauge. Agnes Solberg hadde forfall.

14 14 kveld om sorgarbeid og kriser. Dette var en flott kveld. I tillegg til dette har diakoniutvalget hatt kirkekaffe og hjulpet til ved prøvingen av kapper til konfirmantene ved samtalegudstjenesten. Barne- og dåpsutvalget Barne- og dåpsutvalget har bestått av May Sigrun Rusdal Fikke Agnes Solberg Berit Skaaden Aslaug Bjørnstad Hege Anita E. Kvisgaard. Utvalget har hatt totalt 5 møter, og oppgaven på disse møtene har bl.a. vært å planlegge familiegudstjenestene. I året som gikk var det to familiegudstjenester i hvert halvår. De viktigste oppgavene for barne- og dåpsutvalget har vært, og er, å rekruttere unger og nye ledere til barneklubben. Utvalget har også hatt kirkekaffen ved familiegudstjenestene. Ungdomsog konfirmantutvalget Ungdoms- og konfirmantutvalget bestod av Marit Nordsveen Knut Ola Emilsen Vegard Fikke Else Bjørnstad Anette Sveen Sigmund Rye Berg. Utvalget har bistått ved klubbkveldene for 5-7 klassingene. Klubben har fungert godt under ledelse av Anette Sveen, og er veldig godt besøkt. Utvalget vil jobbe videre med å opprettholde klubben. Ungdoms- og konfirmantutvalget har også hatt et møte med ungdomskontaktene i Stange, og dette var en positiv opplevelse. I tillegg til dette hadde utvalget hovedansvaret for festen for konfirmantene etter samtalegudstjenesten i mai. Musikkutvalget Musikkutvalget bestod av Elisabeth Kommisrud Anne Mælum organist Lars Gunnar Velle. Utvalget arrangerte en rekke konserter i mai og juni måned, og jobbet mye i forbindelse med Landstadjubileet. Gudstjenesteutvalget Menighetsrådet var selv gudstjenesteutvalg. Rådet er glad for å få bidra aktivt ved planleggingen av gudstjenestene, og synes det er flott at vi har så mange kirkeverter og tekstlesere som stiller opp. Styret for åpen barnehage Styret for åpen barnehage hadde to møter i Barnehagen er godt besøkt, og styreren er veldig fornøyd med driften av barnehagen. Arbeidet i utvalgene har fungert veldig godt i året som har gått, og vi i menighetsrådet er glad for å ha utvalgene å støtte oss til i det praktiske arbeidet. Menighetens juletrefest Tradisjonen tro skulle menighetsrådet holde menighetens juletrefest 5. juledag, og siden det var viktig for rådet å få til en flott fest, la vi ned mye arbeid i planleggingen av denne. Og planleggingen førte til et flott resultat; festen ble en stor suksess! Vi telte over 70 mennesker, inkludert 27 barn. Vi hygget oss med gang rundt juletreet, kaffe og en flott oppsetning av julespillet fra barneklubben, men noen gjestespillere fra salen. Det gikk over all forventning. Vi fikk bare positive tilbakemeldinger om at alle hadde hygget seg. Vi i rådet er veldig glade for at det ble slik en flott fest. Til slutt Vi i menighetsrådet vil få sende en stor takk til ALLE dere som på hver deres måte bidrar med noe til menigheten og menighetsarbeidet. Uten deres verdifulle arbeid hadde ikke Stange Menighet fungert så godt som den gjør. Tusen takk alle sammen! Marit Amsrud Moen Cress Rådets sekretær, Vegard Fikke, er effektiv med sin bærbare PC

15 Årsregnskap for Stange menighetsråd Driftsbudsjett. Hovedformål 4: Utgifter Kontonr.: Kontonavn: Andre kirkelige formål Budsjett 2002 Regnskap 2002 Utstyr/vedlikehold hovedpost Utstyr/ kirketek ,84 Andre driftsutgifter hovedpost Kontorrekvisita , Servering , Dåpsoppl. matr , Konfirmanter , Barn/unge/hj.ledere k , Diakoni , Blomster/gaver , Musikk/sang ,25 254Opplæring og kurs , Div. utgifter Overføringersutgifter hovedpost Overf. off. t. and , Overf. inns. m./ konf , Overf. t. fellesråd Renteut. og geb , Avsetting til fond Sum utgifter ,89 Inntekter Kontonr Kontonavn: Budsjett 2002 Regnskap 2002 Salgs-og leieinntekter hovedpost Bll.innt./sang/m , Salg materiell , Egenan. konfir , Diverse innt Overføringsinntekter hovedpost Overf. fra e. komm , Off. til egen virks , Gaver fra e. personer Inns.m./ konfir , Offer til andre , Støtte fra andre , Renteinnt , Bruk av udisp. kapital Overf. fra ørem. fond ,00 Sum inntekter ,53 Beh ,97 Over/u skudd ,64 Beh ,61 Balanseregnskap pr Hovedformål 4: Andre kirkelige formål Regnskapskonto Kontonr. bank D/K IB.verdier IB.verdier Driftskonto D , , Kapitalkonto D , , Fond D , , Bundet fond K , , Udisponert kapital K , , Stange, Rolf Moen Else Liberg Stein Rusdal revisor revisor kasserer

16 16 Årsregnskap for Stange Menighetssenter Vollbo 2002 RESULTATKONTO PR INNTEKTER 1. HUSLEIE: KIRKEKONTORER KIRK. FELLESRÅD KR ,- KIRK. FELLESRÅD ANNEN LEIE KR ,- LAG/FORENINGER/ANDRE KR ,- 2. GAVER/OFFER KR RENTER KR ,- 4. STATSTILSKUDD KR ,- UTGIFTER 5 DRIFTSUTGIFTER: STRØM KR FORSIKRING KR ,- KOM. AVGIFTER KR 9.318,- ELFA BRANNVARSLING KR ,- DIV. DRIFTSUTGIFTER KR ,5 6. VEDLIKEHOLD KR. 979,6 7. BLOMSTER KR. 325,- 8. GEBYRER KR. 185,- SUM KR ,5 KR BALANSE/DRIFTSOVERSKUDD KR ,9 SUM KR ,5 KR ,5 KASSERER : DAG A. ANDERSEN Trivelige Heidtun på Espa Minnesamvær, jubileer, møter, bryllup m.m. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud! Tlf / Vi leverer også mat og bakevarer hjem til Deg. Ring og få tilsendt vår rikholdige cateringmeny. Tlf Tlf

17 Årsregnskap for Stange og Tangen menighetsblad 2002 Driftsregnskap: Inntekter Konto: Annonser kr ,00 kr ,00 Abonnement , ,00 Renter 8.450, ,28 Sum inntekter kr ,49 kr ,28 Utgifter Konto: Trykking kr ,00 kr ,00 Porto , ,09 Gebyrer 70,00 95,00 Div. utg , ,50 Sum utgifter kr ,67 kr ,59 Overskudd kr ,82 kr ,69 Beholdning kr ,96kr ,78 Overskudd , ,69 Beholdning kr ,78 kr ,47 Gj.-snittlig pris pr. utgivelse 2001: kr ,67 : 6 = kr ,61 Gj.-snittlig pris pr. utgivelse 2002: kr ,59 : 6= kr ,77 Balanseregnskap pr : Postbanken: : kr 1.516,80 Sparebanken Hedmark: : kr ,67 Driftskapital pr kr , Stange, Rolf Moen revisor Else Liberg revisor Stein Rusdal kasserer

18 18 Telefon: Faks: Postboks 147, 2335 Stange E-post: Bjørn Frenning 2335 Stange Vi utfører alt i: Graving, sprenging og transport. Vi leverer også pukk, singel og veigrus fra eget pukkverk. Telefon: Mobil: Pukkverk:

19 Årsregnskap for Åpen barnehage UTGIFTER POST TEKST Budsjett 2002 Regnskap Fast lønn , Reservert lønnsøkning Vikarlønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravg. 14,2 % ,68 SUM HOVEDPOST , Kontorrekvisita , Kopierings- skriverutg Aviser, tids., faglit Arbeidsmaterialer , Matvarer Mat- og turutg , Renholds- og renov.-art. 0 54, Tilfeldige utgifter , Telefon Kurs- og seminaravg , Ekskursjoner Elektrisk energi Forsikringer (hus, innbo) , Forsikringer personell , Fors. barn: Ansvar/skade , Husleie kr 800 pr. mnd , Komm. avg.:( V.K R F ) Inventar og utstyr , Leker og utstyr ,50 SUM DRIFTSUTG ,40 Kapitalutgifter 0 0 SUM UTGIFTER ,39 INNTEKTER 6020 Foreldrebetaling, gj. s. 18 b , Tilfeldige inntekter , Ref. fra stat, 18 b , Refusjon fra kommunen ,00 SUM DRIFTSINNT ,77 OVER- /-U.-SKUDD ,38 Balanseregnskap pr Tekst Kasse Bank Sum Driftskapital , , ,46 Over-/underskudd , , ,38 Driftskapital pr , , , Stange, Rolf Moen Else Liberg Stein Rusdal revisor revisor kasserer

20 20 DU NÅR OSS HELE DØGNET Storhamargt Hamar Hjemmekonferanse uten ekstra kostnad Vi leverer blomster til alle anledninger Tingvold Cafe og Catering AS 2335 Stange Konfirmasjon - Bryllup Minnesamvær Alle anledninger Be om tilbud Tlf

21 21 Stange Døpte Sigrid Røe Johnsen Christine Johnsen Simen Maagaard Engen Hanne Katrine Svingen Hanne Helmersen Sverre Mikkelsen Olsbyengen (døpt i Hamar) Sondre Evenrud (døpt i Vallset) Emma Eikemo Hagen Johanna Dufseth Nøkleholm Vigde Yngve Kristoffer Lille- Mæhlum og Mona Ulrika Gardskär Kvamme Døde Arve Hoberg f Else Olsen f Ragnar Andersen f Karl Emil Johansen f Astrid Hjørdis Fjestad f Per Liberg f Jørn Even Ruud f Toril Ottinsen f (Seremoni i Åmot kirke) Reidun Andora Hagen f Solveig Sørensen f Minda Hernæs f Ola Sveen f Tangen Døpte Lars-Martin Amundsen Liv Clara Victoria Weiss (døpt i den tysk-evangeliske menighet i Oslo) Viktoria Lie Mathea Røise Sigve Rønning Østlie Døde Aud Teppen f (Begr. i Oslo) Timothy Lykins f Liv Solveig Lindemark f Albin Lien f Guri Olga Solum f Leif Tangløkken f Karen Skriden f Margit Anette Simensen f Praktiske råd ved dødsfall og gravferd/bisettelse Det er godt å ha gode hjelpere når dødsfall skjer i en familie. Det kan ta lang tid å bearbeide sorg og jennom leve sorgprosessen. Men det er nyttig å vite hvordan familien skal gjøre det rent praktisk i forbindelse med dødsfall 1. Avtale om tid og sted for gravferd/bisettelse gjøres med kirkekontoret. Det er derfor like greitt at de pårørende kontakter kirkekontoret for å bestemme dette. Dermed kan informasjon til kirkegårdsbetjeningen gis videre umiddelbart. 2. Samtidig bør også forbindelsen med presten opprettes, dersom han ikke har vært i kontakt med familien på forhånd. Det gjøres avtale om samtale og eventuelt deltakelse ved båretransport/båreandakt. 3. Dødsfall skal alltid meldes skifteretten/lensmannskontoret. 4. Det viktig at også familiemedlemmene selv deltar aktivt i forberedelsen av gravferd og endelig avskjed med avdøde. Så langt som mulig må ingen føle seg tilsidesatt, men få oppleve at de kan være med i sorgprosessen og forberedelsen av gravferden. I dette vil presten være en god veileder og samtalepartner. Sammen med tjenestegjørende prest drøftes spesielle ting som familien har på hjertet i forbindelse med sorg og gravferd. Egnede salmer og musikk blir bestemt, og alt som ellers har med selve gravferdsgudstjenesten å gjøre, blir drøftet og avklart. 5. Dersom gravferdsbyrå ikke er kontaktet på forhånd, må det selvsagt gjøres. Gravferdsbyrået ivaretar alt praktisk i forbindelse med nedlegging av den døde i kiste, båretransport, pynting i kirken og andre ønsker/behov som familien måtte ha i denne forbindelsen.

Sett fra sakristiet. Årsmelding for jubileumsåret 2000. Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000. Årsregnskaper

Sett fra sakristiet. Årsmelding for jubileumsåret 2000. Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000. Årsregnskaper 141 000 til Aksjon Håp i Stange Søndag 10. desember gikk en stor flokk bøssebærere ut til Stanges befolkning for å samle inn en 2000 års takkegave til Norsk Misjonsråd. Pengene skulle benyttes til en rekke

Detaljer

Adventstid i Stange og Tangen

Adventstid i Stange og Tangen Stange kulturskole Tirsdag 3. desember kl.18.00 arrangerer Stange kulturskole konsert i Stange kirke. Lysmessene 8. desember 2. søndag i advent, 8. desember, kl. 18.00 er det lysmesse i Stange kirke med

Detaljer

Karneval i Tangen menighets barnehage

Karneval i Tangen menighets barnehage STANGE OG menighetsblad Nr. 1 2005 58. årgang TANGEN Karneval i Tangen menighets barnehage Karneval er den store, morsomme festen før fastetida begynner. Karneval betyr egentlig «farvel til kjøttet», men

Detaljer

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang TANGEN En ny kake til jul? 60 g gjær 60 g sukker 1,5 dl lunken melk 250 g smør (usaltet) 1 klype kanel, kardemomme og malt muskatt 2 ss rom 200 g rosiner 5

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsblad. odum. Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Job 19, 25:

Menighetsblad. odum. Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Job 19, 25: Nr. 4 Desember 2010 e. Kr. Årgang 79 odum Menighetsblad Jørgen Korsvik Job 19, 25: Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Vikersund menighetssenter 30 år Eldres

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram.

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram. KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA Kirkeblad for Kragerø, NR. 1 APRIL Skåtøy 2009og Levangsheia Nr. 4 desember 2010 HVA SKJER I PÅSKEN? side 13 kirkens juleprogram side side 162-3 jafar 17 år

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje Kyrkjeblad NR. 1 2015 49. ÅRGANG for Sel og Heidal Foto: Randi Bakken Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr. 1 2015 1 Sel, Heidal og Nord-Sel menigheter Sel kirkekontor,

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer