Ny kirketjener i Stange

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny kirketjener i Stange"

Transkript

1 Nr årgang Ny kirketjener i Stange Misjonsvinduet side 4 Menighetslivet i bilder side 8 12 Årsmelding for Stange menighetsråd side 13 Regnskaper side og 19 Knut Kjeverud heter den nytilsatte kirketjeneren som begynte i stillingen 1. januar Søndag 26. januar ble vår nye kirke - tjener i Stange framstilt for menigheten og presentert. Knut ble ønsket velkommen til en allsidig og arbeidskrevende oppgave og til fellesskap med øvrige ansatte og menigheten som helhet. side 5 Kirken og Vegvesenet siste side

2 2 Stange kirkes kantori Øver hver onsdag kl i Stange kirk.åpent for alle som ønsker å synge i kor. Ta kontakt med organist Lars Gunnar Velle eller Elisabeth Kommisrud. Misjonsforeningene Såstad misjonsforening møte 2.mandag i måneden kl Leder: Kari Bjørgen. Stange misjonsforening 2. tirsdag i måneden kl Leder. Oddbjørg Torp Stange Santalforening møte 3.tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. Menighetspleieforeningene Stange sentrum menighets pleie møte i Stange menighetssenter 1.tirsdag i måneden. Leder: Dagny Akselsen. Nordre sving menighetspleie møte 1.torsdag i måneden. Leder: Kirsten Baardseth. Sørholte menighetspleie møte 1.tirsdag i måneden. Leder: Ester Godsveen. Tangen menighetspleie møte siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Solvor Johansen, Tlf.: Ullsaker menighetspleie møte siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Ester Haug, Tlf.: Vardeberg menighetspleie møte siste onsdag i måneden. Kontaktperson: Bitte Dons Haug. Tlf.: Skogen menighetspleie møte siste uka i måneden. Kontaktperson: Anne Lise Myhre, Tlf.: Nordre Tangen menighetspleie møte siste tirsdag i måneden. Kontaktperson: Bodil Granli, Tlf Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontaktperson: Else Karin Nordnes, Tlf.: Barn og ungdom Tangen menighets barnehage Åpningstid: 10 14, Styrer: Inger Renolen. Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl Styrer: Elise Jevanor Assistent: Anne Kathrine Vasaasen Barneklubben i Stange Menighetssenter, Vollbo Møtes annenhver mandag kl Et tilbud for barn fra 4 7 år. Fortelling og sang, lek og forming. Ledere: Aslaug Bjørnstad og Kari Bjørgen. SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse Voksenledere: Marit Nordsveen, Else K. Bjørnstad, Knut Ola Emilsen, Vegard Fikke. Hjelpeledere: Anders Lundby, Robert Sveen, Krister Skjærbekk. Klubbkvelder vårhalvået 2003: 31. januar, 7. mars, 28. mars og 9. mai. Stange og Tangen menighetsblad Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Sigmund Rye Berg og Morten Stensberg. Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: Nardus Trykkeri, Møllervegen 1, 2336 Øyer Kasserer: Stein Rusdal, Enerhaugen 5, 2335 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Postgiro: Frist for innlevering av stoff til neste nummer: Leie av Stange menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Tilsyn og praktiske spørsmål: Dag A. Andersen: tlf.: (dagtid) Menighetssenterets bankkonto:

3 «Jeg skammer meg ikke over evangeliet» Dette utsagnet er formulert første gang av apostelen Paulus i hans brev til den kristne menighet i Rom på 50-tallet etter Kristus. Skammen over et budskap om Guds suverene inngrep og kjærlighet til menneskene var tydeligvis nærliggende for en kultur som manglet både barmhjertighet og nåde. Skammens kultur I vår tid har mange terapeuter, psykologer og sjelesørgere med rette skrevet om at skammen også er et stort problem for mange mennesker nettopp i dagens samfunn. Det er skamfullt å ikke mestre alle krav og forventninger. Dersom man føler seg mislykket på skolen, i jobben eller i forhold til de sosiale roller og krav i samfunnet for øvrig også i forhold til familienes og venners forventning, så skaper det også svært lett en skamfølelse. Det er altfor mange som derfor forsøker å gjøre seg usynlig, fordi ubehaget ved at noe ikke blir «slik som det skal» eller «er slik det forventes» er en så vond og tung byrde. Prestasjonskravenes mareritt Det er et faktum at kravene til effektivitet, overskuddsvirksomhet og profitt preger næringslivstenkning og arbeidslivet generelt. Kanskje må det være slik i en stadig mer markedsorientert tid, hvor vi mennesker og våre ulike miljø i økende grad fra barndom til alderdom er blitt kommersielle markedsplasser. I denne virkeligheten skal alle mennesker leve sitt liv, og aller helst overleve uten å bli nedtynget. Evangeliet det gode budskapet om Jesus Kristus Dette budskapet handler om en annerledes måte å måle våre liv og vår tilværelse på. Paulus valgte å bryte med skammens og prestasjonskravenes kultur som mål på sitt menneskeverd og sitt gudsforhold! Paulus oppdaget, ved et Guds under, at skammen ble tatt bort. Fortsatt var det en skam for folk flest å godta den annerledes tro og kultur som evangeliet om Jesus innebar. Men det hadde selvsagt sin årsak i kravene om å tilfredsstille alle bud og krav fra både Gud og mennesker. Og for «de antatt sterke, rike og vellykkede» har det alltid vært mulig å skjule sin livskrise og skammen som ofte følger med det. Og likevel skammens verste plage er laget av menneskene selv. Det er ingen grunn til at kirke og prest skal preke fram skammens smerte. Langt viktigere er det å vise til frigjøring fra den skam og skamfølelse som mennesker måtte kjenne og oppleve! Det helbredende rom Både det åndelige og det fysiske kirkerommet, menighetens møtested, er laget for å ta skammen bort. Skamfølelse, menneskefrykt og selvforakt er mentale og psykiske slektninger som Kristus selv kan forløse i det helbredende rommet. Men det forutsetter et par ting. Selvlagede forsvar og masker kan vi trygt la falle i den tre-enige Guds nærhet. Han kjenner oss og vet alt, og han ser oss med Frelserens blikk i aller dypeste forstand. Hvorfor våger vi ikke mer å slippe oss fri hos den kjærlige og nådige Gud? Paulus skriver i Romerne 1,16 17: «Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.» Så består altså vår nye rettferdighet, ikke i egen prestasjon og skambekjempelse, men i tillitsfull tro på Jesus Kristus. Sigmund RB 3

4 4 Madagaskar, Kamerun og Sør Afrika er land, som jeg lærte å kjenne som misjonsland da jeg var liten. Gjennom mange år har nye land kommet til. Verden er ikke så stor lenger, og det er ikke så spesielt at noen reiser til for eksempel Sør Amerika. Det er mange fra denne verdensdelen som bor i Norge. Norske misjoner reiste for første gang til Brasil i 1975, til storbyen Curitiba, ganske langt sørøst i landet. I Stange menighet fikk vi besøk fra Brasil første søndag etter nyttår. To teologi-studenter, Gustavo Clemente og Samuel Wiedeman fra Curitiba, var med oss på gudstjenesten på menighetssenteret. Disse to er i Norge dette året som utvekslingsstudenter, først på Hald bibelskole i Mandal (drevet av Skolelaget og Det norske misjonsselskap), og nå er de ute i praksis, stasjonert på Mesnali Ungdomssenter. Brasil er befolket av immigranter fra mange land i Europa, spesielt fra Portugal. Det har også vært innvandring fra Japan og fra afrikanske land. Afrikanerne kom som slaver. Portugiserne var katolikker. Derfor er den katolske kirken stor i Brasil. Afrikanerne tok med seg sine religioner. Afrikansk religion og katolsk tro har i stor grad smeltet sammen til ulike spiritistiske retninger. En del tyskere kom også til Brasil. De tok med seg sin lutherske kirke. Det ble en kirke som i stor grad tok vare på tysk kultur i et fremmed land. Samuel fortalte at han ikke følte seg som tysker, han er brasilianer. Derfor ble denne kirken fjern for ham og for mange andre ungdommer i Brasil. Samuel fortalte om hvorfor han bestemte seg for å studere teologi. Han er oppvokst i den tyske kirken, men han gikk i kirken bare fordi foreldrene ville. Da han ble konfirmert, sluttet han å gå. Veien fram til teologistudiet var ganske vanskelig, men nå stod han som en trygg og glad kristen, det var flott å lytte til det han sa. Han ønsker med tiden å arbeide i den lutherske kirken i Brasil eller som misjonær blant lærere på et universitet. Guttene fortalte litt om julefeiring i Brasil. De syntes vi feiret mye og lenge, med mye mat. De hadde gjerne juletre i Brasil også, men av plast. De syntes vi var rare som tok hverandre i hendene og GIKK rundt treet! Norske flagg som hang på treet, stilte de seg undrende til. I Brasil er ikke julefeiring noen spesiell familiefeiring, man feirer like gjerne jula sammen med venner. Samuel og Gustavo er opptatt av hvordan de kan nå brasiliansk ungdom med det kristne budskapet. Nå utfordrer de oss. Hvordan kan vi i større grad nå den yngre generasjon slik at de blir aktive i kirken? Det var fint å møte disse ungdommene, og det ga inspirasjon til videre arbeid med misjon i vår egen menighet. Tilbudet står fremdeles ved lag, om du vil være med i misjonsforeningen. Kari Bjørgen BILDET TIL HØYRE: Fra menighetens misjonssøndag i Stange menighetssenter 5. januar med besøk av Samuel Wiedemann og Gustavo Clemente fra den lutherske kirken i Brasil. Begge studerer teologi med tanke på prestetjeneste i kirken. Her sammen sammen Arnfinn Bjørgen i NMS.

5 5 Ny kirketjener i Stange Knut Kjeverud heter den nytilsatte kirketjeneren som begynte i stillingen 1. januar Det var hele 12 søkere til stillingen som kirketjener. Søndag 26. januar ble vår nye kirketjener i Stange framstilt for menigheten og presentert. Knut ble ønsket velkommen til en allsidig og arbeidskrevende oppgave og til fellesskap med øvrige ansatte og menigheten som helhet. Per Skjønsberg, som har vikariert i stillingen etter Olav Gjerstads sykepermisjon, ble også behørig takket for god innsats. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe som også ga anledning til å hilse nærmere på Knut Kjeverud. Menighetsbladet spurte den nytilsatte kirketjeneren om hva han så som en viktig utfordring. Det er en oppgave å gjøre folk tilfreds i møte med det som skjer i forbindelse med kirke og kirkegård. Det er både et praktisk arbeid som skal utføres faglig og til hjelp for menneskene i menigheten. Det er selvsagt en utfordring å forberede gravferd, ordne til gudstjenester, bryllup og andre arrangementer i kirka. Knut har bakgrunn som anleggsgartner, og han har også drevet med lafting av hus. Nå ser han fram til også å kunne arbeide mer utendørs enn tidligere. Kirketjenerstillingen er mangfoldig vinter som sommer, redskap og anlegg skal vedlikeholdes, kirkegårdskart/gravkart skal holdes brukes og gravstedene registreres kontinuerlig i kommunikasjon med kirkevergekontoret. Det blir viktig å ha respekt for det en holder på med i forbindelse med kirke og kirkegård. sier den nytilsatte kirketjeneren. Vi ønsker Knut lykke til i tjenesten og velkommen til samarbeid og fellesskap. srb

6 6 Tangen Filmklubb våren 2003 Program for våren 2003 i Tangen Menighetshus Åpent: En søndag i måneden med visning av filmer, for barn kl.1700, fra 10 år og opp kl og for voksne kl Søndag 23. februar Shrek (Adamson / Jenson 2001) Men in Black (B. Sonnenfeld 1998) Pulp Fiction (Q. Tarantino 1994) Søndag 30. mars Mulan (Tony Bancroft/Barry Cook 1998) Nærkontakt av tredje grad (S.Spielberg 1977) Siste tango i Paris (Bernardo Bertolucci 1972) 21. april (2. påskedag mandag) Flukten fra hønsegarden (Lord/Parker 1999) Bridget Jones' dagbok (Sharon Maguire 2001) The Insider (Michael Mann 1999) Søndag 4. mai Alice i eventyrland (Clyde Geronini 1951) South Park. Større, lengre og usensurert (Trey Parker 1999) Avslutning av sesongen. Med skikkelig sommerfilm! Klubben jobber med å skaffe en fremviser med lerret, slik at vi kan se ordentlig kinofilm. En temakveld med europeisk film er også på trappene. De første somalierne er bosatt på Tangen Etter nesten to år i Norge ble Muse Adan Hirsi endelig gjenforenet med sin familie fra Somalia. Familien flyttet inn i den tidligere presteboligen på Tangen i midten av november. Da kom kona og de syv barna til Muse rett fra Kenya. Overgangen til et vinterkledt Norge var stor. Av familien på ni har tre ungdommer begynt på Stange ungdomsskole. To andre barn går foreløpig på Stange barneskole. Alle disse fem går i spesielle innskolingsklasser til de har lært mer av det norske språket og den norske kulturen. De eldste guttene snakker litt engelsk, men ellers går praten med nordmenn foreløpig stort sett via tolk. De to yngste barna på fire og to og et halvt år er hjemme sammen med mor. Mor, Maryan Yusuf Farah, skal begynne på voksenopplæringen når de minste ungene får dagmamma eller barnehageplass. Far i huset går på voksenopplæringen på Hamar. Han har tidligere ledet Koranskolen for gutter på Stange, men etter at familien flyttet til Tangen ble det litt tungvint for ham. Foreløpig er Muse og hans familie de eneste somalierne bosatt på Tangen og trenger kontakt med nærmiljøet for ikke å bli for ensomme. Han ønsker at ungene etter hvert kan få delta i sport og idrett på Tangen. Flyktningtjenesten ser det som en fordel å spre bosettingen av somaliere utover i kommunen. Håpet er at integreringsprosessen skal gå raskere når ikke alle er sanitet på ett sted. Flyktningtjenesten håper befolkningen på Tangen tar imot familien med åpne armer og tar med seg barna inn i fritidsaktiviteter. Flyktningtjenesten svarer gjerne på spørsmål, ring oss på Rådhuset. Goro Ree-Lindstad, Flyktningkoordinator Årsmøte i Stange Normisjon Stange Normisjon har sitt årsmøte 4. februar kl i Stange Menighetssenter. Årsmøtesaker. Andakt ved Arne Flugstad. Bevertning. Åpent misjonsmøte Såstad misjonsforening ønsker alle velkommen til åpent møte i Stange Menighetssenter mandag 17. mars kl Misjonstema ved Arnfinn Bjørgen. Samtale og bevertning.

7 7 Maskespill i januar Jeg liker ikke januar spesielt godt. Denne måneden fortoner seg som en ulidelig lang «hang over». Jeg depper, er vrang og tung. Har vanskeligheter med å se at noe eller noen av dem jeg har rundt meg betyr noe (jeg er sikkert aldeles fryktelig å leve sammen med, dette er mer enn en antakelse). Det finnes ikke noe område i livet mitt som er unntatt denne orgien av svart og tung selvmedlidenhet. Jeg er en liten drittsekk (i egne øyne: dog større enn vanlig) og det meste rundt meg er galt eller ikke så bra som det burde være. Kort sagt går det på livet løs. «Hva er vitsen med det hele? Med liv, familie og Gud og kristen tro» For det er slettes ikke nygjerrigheten som driver meg til å spørre, snarere er det en kynisk oppgitthet. Gid alt ble borte mest av alt meg selv. For spørsmålet er jo om jeg passer inn i livet akkurat nå. Forventningene må jo innfris, men det har sin pris. For eksempel ringer telefonen. Da kan de hjemme oppleve at den edikksure faren deres med ett griper telefonrøret og sier med et helt annet tonefall: «Hei, det er Morten» Mens det jeg kanskje burde ha svart skulle ha vært noe slikt som»ja, det er Morten.kan du ringe opp igjen senere akkurat nå gidder jeg ikke bry meg med noen» Hva ville da en stakkar ha tenkt? Folkeskikk og maskespill er kanskje en viktig del av livet, men det har sin pris. Ei venninne fortalte fra jobben sin; det var en situasjon med konflikt. Og en medarbeider sa det slik: «Je vart så sint, je bruste med fjæra, je hisse meg opp, men je sa ingenting» Nei, så da så. Hva var da vitsen? Jeg driver mitt maskespill i januar og tar meg i å tenke på om folk kanskje tror at det er det kirka aller helst vil ha, maskespill helst året rundt og livet i gjennom. For hvem tør å vedstå seg sine nederlag og fall, sitt dobbeltspill og sine dekkoperasjoner i møte med moralens vokter, og det til tross for at hver gudstjeneste begynner med ordene: «Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg syndige menneske» (Her skulle all moralsk fortreffelighet egentlig avgå med døden, men den gang ei Det gjelder å bite tenna sammen). Kirka er god å ha for de høytidelige anledningene i livet, enten det dreier seg om dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Men jeg drømmer om at kirka ble en plass der maskene kunne kastes, i januar, så vel som alle andre av livets dager og år. Noen år har jeg vært på Tangen nå og ser mange har sitt (men kanskje later som om det ikke er tilfelle). Samliv ryker. Unger havner på kjøret. Ektefellen bedrar eller drikker eller spiller bort penger (sett inn det som passer). Og midt i alt dette kan det synes som om kirka og menigheten blir et sted for de dyktigste maskespillerne av oss. Helst skal det være kontrollert og forutsigbart både livet og menigheten. («Takk for nå det var godt å se deg..!») Hvor mange ganger har du tenkt: «nå er livet så forbanna tungt, det verker og gjør så vondt at nå trenger jeg å oppsøke et sted der livet ikke lenger er et maskespill?» Skal du og jeg være ærlige må innrømme at det kanskje ikke er så ofte dessverre. Men jeg har et nyttårsforsett for januar neste år, blir det like ille da skal jeg i hvert fall vedstå meg det. Lysmannen med John Nyutstumo skal vises i en rekke kirker i Hedmark, og her i distriktet kommer forestillingen til Vallset kirke den 19. mars. Dette er en teateroppsetting ved Hedmark Teater i samarbeid med Hamar Bispedømme 850 år. Stykket er skrevet av Geirr Lystrup. Brit Lossius har regi. Lokale kor medvirker, og ved denne forestillingen er det Vallset Sanglag. Solister: Anna Sundström Otervik og Øystein Elle. Musikere: Mathias Bäckström og Øyvind Berg. Billetter bestilles på posten eller kjøpes ved inngangen.

8 8 Høsttakkegudstjeneste i Stange kirke Høsttakkegudstjeneste i Stange kirke 13. oktober. Barnekluben var med i prosesjon og hadde fine sanger i gudstjenesten. Nydøpte Eirill Finnanger Westby, som ble døpt 14. oktober, sammen med foreldre og faddere. Etter gudstjenesten var det livlig samtale i kirken med både kirkekaffe/eplespising og kirkevandringskonkurranse.

9 1. søndag i advent 9 1. søndag i advent, 1. desember, var det stor familiegudstjeneste i Stange kirke sammen med Ottestad menighet. Hele 8 barn ble døpt inn i kirkefellesskapet. Samtidig fikk menighetens 4-års dåpsbarn sin kirkebok. Og det ble vel mottatt av alle. Her ser vi 4-års dåpsbarna som fikk sin kirkebok utdelt av presten. Konfirmantene var med og laget en stilig lysmesse 2. søndag i advent. Fra barneklubbens juleavslutning 9. desember Det vare mye godt å spise for barneklubbens medlemmer!

10 10 Flanellograf og samtale hører med på barneklubbens juleavslutning. Her prater Aslaug Bjørnstad med barna. Fra SMUK 5. 7.kl.-klubben Hyggesamling med pizza og livlig prat. Gutta ved bordtennisbordet.

11 11 og jentene spiller billjard! Fra menighetens juletrefest 5. juledag Marit Cress ønsket store og små velkommen til en svært godt besøkt familiefest i Stange Menighetssenter i romjula. Fikk et flott julespill som barneklubben hadde laget med Maria, Josef, Jesusbarnet og gjeterne og englene i full utfoldelse.

12 12 Sang og gang rundt juletreet hører med. Foreldre og barn koser seg med kaffe, brus og kaker. Juletrefest med liv og lyst.

13 13 Årsmelding for Stange Menighetsråd 2002 Året 2002 var det første året for dette menighetsrådet. Dette har nok preget menighetsrådets arbeid. Det var viktig for oss alle å bli godt kjent og trygge på hverandre, før vi tok ordentlig fatt på arbeidet, som et samlet råd. Menighetsrådet 2002 bestod av: Marit Amsrud Moen Cress, leder Per Westjordet, nestleder Vegard Fikke, sekretær Marit Jensen Nordsveen Arne Andreassen Inger Marie Bye Agnes Solberg Knut Ola Emilsen Sigmund Rye Berg, sokneprest Margrethe Hauge, varamedlem Stein Rusdal, kasserer Rådet hadde i møter og behandlet til sammen 74 saker. Siden det var et nytt menighetsråd som trådte i kraft dette året, ble det også forandringer i sammensetningen i de forskjellige utvalgene. Diakoniutvalget Diakoniutvalget bestod i 2002 av Inger Marie Bye Arne Andreassen Margrethe Hauge Karl Petter Finstad Inger Westjordet Unni Haugsrud. Diakoniutvalget gikk rundt med blomsterhilsen til alle 80, 85, 90 og 95 åringer, og til alle over 95 år. Dette har vært en positiv opplevelse både for de som går med blomster og de som mottar dem. Menighetsrådet mottar stadig takkekort fra jubilantene, og det er veldig hyggelig for oss å få vite at hilsenene blir satt så stor pris på. I oktober hadde diakoniutvalget invitert Kjerstin Wadd fra Kirkens Familiekontor på Hamar til å komme å holde en informasjons Fra Stange menighetsråds siste møte i 2002 trangt plassert på på kirkekontoret. Fra venstre: Per Westjordet, Marit Cress, Marit Nordsveen, Knut Ola Emilsen, Arne Andreassen, Inger Bye, Margrethe Hauge. Agnes Solberg hadde forfall.

14 14 kveld om sorgarbeid og kriser. Dette var en flott kveld. I tillegg til dette har diakoniutvalget hatt kirkekaffe og hjulpet til ved prøvingen av kapper til konfirmantene ved samtalegudstjenesten. Barne- og dåpsutvalget Barne- og dåpsutvalget har bestått av May Sigrun Rusdal Fikke Agnes Solberg Berit Skaaden Aslaug Bjørnstad Hege Anita E. Kvisgaard. Utvalget har hatt totalt 5 møter, og oppgaven på disse møtene har bl.a. vært å planlegge familiegudstjenestene. I året som gikk var det to familiegudstjenester i hvert halvår. De viktigste oppgavene for barne- og dåpsutvalget har vært, og er, å rekruttere unger og nye ledere til barneklubben. Utvalget har også hatt kirkekaffen ved familiegudstjenestene. Ungdomsog konfirmantutvalget Ungdoms- og konfirmantutvalget bestod av Marit Nordsveen Knut Ola Emilsen Vegard Fikke Else Bjørnstad Anette Sveen Sigmund Rye Berg. Utvalget har bistått ved klubbkveldene for 5-7 klassingene. Klubben har fungert godt under ledelse av Anette Sveen, og er veldig godt besøkt. Utvalget vil jobbe videre med å opprettholde klubben. Ungdoms- og konfirmantutvalget har også hatt et møte med ungdomskontaktene i Stange, og dette var en positiv opplevelse. I tillegg til dette hadde utvalget hovedansvaret for festen for konfirmantene etter samtalegudstjenesten i mai. Musikkutvalget Musikkutvalget bestod av Elisabeth Kommisrud Anne Mælum organist Lars Gunnar Velle. Utvalget arrangerte en rekke konserter i mai og juni måned, og jobbet mye i forbindelse med Landstadjubileet. Gudstjenesteutvalget Menighetsrådet var selv gudstjenesteutvalg. Rådet er glad for å få bidra aktivt ved planleggingen av gudstjenestene, og synes det er flott at vi har så mange kirkeverter og tekstlesere som stiller opp. Styret for åpen barnehage Styret for åpen barnehage hadde to møter i Barnehagen er godt besøkt, og styreren er veldig fornøyd med driften av barnehagen. Arbeidet i utvalgene har fungert veldig godt i året som har gått, og vi i menighetsrådet er glad for å ha utvalgene å støtte oss til i det praktiske arbeidet. Menighetens juletrefest Tradisjonen tro skulle menighetsrådet holde menighetens juletrefest 5. juledag, og siden det var viktig for rådet å få til en flott fest, la vi ned mye arbeid i planleggingen av denne. Og planleggingen førte til et flott resultat; festen ble en stor suksess! Vi telte over 70 mennesker, inkludert 27 barn. Vi hygget oss med gang rundt juletreet, kaffe og en flott oppsetning av julespillet fra barneklubben, men noen gjestespillere fra salen. Det gikk over all forventning. Vi fikk bare positive tilbakemeldinger om at alle hadde hygget seg. Vi i rådet er veldig glade for at det ble slik en flott fest. Til slutt Vi i menighetsrådet vil få sende en stor takk til ALLE dere som på hver deres måte bidrar med noe til menigheten og menighetsarbeidet. Uten deres verdifulle arbeid hadde ikke Stange Menighet fungert så godt som den gjør. Tusen takk alle sammen! Marit Amsrud Moen Cress Rådets sekretær, Vegard Fikke, er effektiv med sin bærbare PC

15 Årsregnskap for Stange menighetsråd Driftsbudsjett. Hovedformål 4: Utgifter Kontonr.: Kontonavn: Andre kirkelige formål Budsjett 2002 Regnskap 2002 Utstyr/vedlikehold hovedpost Utstyr/ kirketek ,84 Andre driftsutgifter hovedpost Kontorrekvisita , Servering , Dåpsoppl. matr , Konfirmanter , Barn/unge/hj.ledere k , Diakoni , Blomster/gaver , Musikk/sang ,25 254Opplæring og kurs , Div. utgifter Overføringersutgifter hovedpost Overf. off. t. and , Overf. inns. m./ konf , Overf. t. fellesråd Renteut. og geb , Avsetting til fond Sum utgifter ,89 Inntekter Kontonr Kontonavn: Budsjett 2002 Regnskap 2002 Salgs-og leieinntekter hovedpost Bll.innt./sang/m , Salg materiell , Egenan. konfir , Diverse innt Overføringsinntekter hovedpost Overf. fra e. komm , Off. til egen virks , Gaver fra e. personer Inns.m./ konfir , Offer til andre , Støtte fra andre , Renteinnt , Bruk av udisp. kapital Overf. fra ørem. fond ,00 Sum inntekter ,53 Beh ,97 Over/u skudd ,64 Beh ,61 Balanseregnskap pr Hovedformål 4: Andre kirkelige formål Regnskapskonto Kontonr. bank D/K IB.verdier IB.verdier Driftskonto D , , Kapitalkonto D , , Fond D , , Bundet fond K , , Udisponert kapital K , , Stange, Rolf Moen Else Liberg Stein Rusdal revisor revisor kasserer

16 16 Årsregnskap for Stange Menighetssenter Vollbo 2002 RESULTATKONTO PR INNTEKTER 1. HUSLEIE: KIRKEKONTORER KIRK. FELLESRÅD KR ,- KIRK. FELLESRÅD ANNEN LEIE KR ,- LAG/FORENINGER/ANDRE KR ,- 2. GAVER/OFFER KR RENTER KR ,- 4. STATSTILSKUDD KR ,- UTGIFTER 5 DRIFTSUTGIFTER: STRØM KR FORSIKRING KR ,- KOM. AVGIFTER KR 9.318,- ELFA BRANNVARSLING KR ,- DIV. DRIFTSUTGIFTER KR ,5 6. VEDLIKEHOLD KR. 979,6 7. BLOMSTER KR. 325,- 8. GEBYRER KR. 185,- SUM KR ,5 KR BALANSE/DRIFTSOVERSKUDD KR ,9 SUM KR ,5 KR ,5 KASSERER : DAG A. ANDERSEN Trivelige Heidtun på Espa Minnesamvær, jubileer, møter, bryllup m.m. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud! Tlf / Vi leverer også mat og bakevarer hjem til Deg. Ring og få tilsendt vår rikholdige cateringmeny. Tlf Tlf

17 Årsregnskap for Stange og Tangen menighetsblad 2002 Driftsregnskap: Inntekter Konto: Annonser kr ,00 kr ,00 Abonnement , ,00 Renter 8.450, ,28 Sum inntekter kr ,49 kr ,28 Utgifter Konto: Trykking kr ,00 kr ,00 Porto , ,09 Gebyrer 70,00 95,00 Div. utg , ,50 Sum utgifter kr ,67 kr ,59 Overskudd kr ,82 kr ,69 Beholdning kr ,96kr ,78 Overskudd , ,69 Beholdning kr ,78 kr ,47 Gj.-snittlig pris pr. utgivelse 2001: kr ,67 : 6 = kr ,61 Gj.-snittlig pris pr. utgivelse 2002: kr ,59 : 6= kr ,77 Balanseregnskap pr : Postbanken: : kr 1.516,80 Sparebanken Hedmark: : kr ,67 Driftskapital pr kr , Stange, Rolf Moen revisor Else Liberg revisor Stein Rusdal kasserer

18 18 Telefon: Faks: Postboks 147, 2335 Stange E-post: Bjørn Frenning 2335 Stange Vi utfører alt i: Graving, sprenging og transport. Vi leverer også pukk, singel og veigrus fra eget pukkverk. Telefon: Mobil: Pukkverk:

19 Årsregnskap for Åpen barnehage UTGIFTER POST TEKST Budsjett 2002 Regnskap Fast lønn , Reservert lønnsøkning Vikarlønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravg. 14,2 % ,68 SUM HOVEDPOST , Kontorrekvisita , Kopierings- skriverutg Aviser, tids., faglit Arbeidsmaterialer , Matvarer Mat- og turutg , Renholds- og renov.-art. 0 54, Tilfeldige utgifter , Telefon Kurs- og seminaravg , Ekskursjoner Elektrisk energi Forsikringer (hus, innbo) , Forsikringer personell , Fors. barn: Ansvar/skade , Husleie kr 800 pr. mnd , Komm. avg.:( V.K R F ) Inventar og utstyr , Leker og utstyr ,50 SUM DRIFTSUTG ,40 Kapitalutgifter 0 0 SUM UTGIFTER ,39 INNTEKTER 6020 Foreldrebetaling, gj. s. 18 b , Tilfeldige inntekter , Ref. fra stat, 18 b , Refusjon fra kommunen ,00 SUM DRIFTSINNT ,77 OVER- /-U.-SKUDD ,38 Balanseregnskap pr Tekst Kasse Bank Sum Driftskapital , , ,46 Over-/underskudd , , ,38 Driftskapital pr , , , Stange, Rolf Moen Else Liberg Stein Rusdal revisor revisor kasserer

20 20 DU NÅR OSS HELE DØGNET Storhamargt Hamar Hjemmekonferanse uten ekstra kostnad Vi leverer blomster til alle anledninger Tingvold Cafe og Catering AS 2335 Stange Konfirmasjon - Bryllup Minnesamvær Alle anledninger Be om tilbud Tlf

21 21 Stange Døpte Sigrid Røe Johnsen Christine Johnsen Simen Maagaard Engen Hanne Katrine Svingen Hanne Helmersen Sverre Mikkelsen Olsbyengen (døpt i Hamar) Sondre Evenrud (døpt i Vallset) Emma Eikemo Hagen Johanna Dufseth Nøkleholm Vigde Yngve Kristoffer Lille- Mæhlum og Mona Ulrika Gardskär Kvamme Døde Arve Hoberg f Else Olsen f Ragnar Andersen f Karl Emil Johansen f Astrid Hjørdis Fjestad f Per Liberg f Jørn Even Ruud f Toril Ottinsen f (Seremoni i Åmot kirke) Reidun Andora Hagen f Solveig Sørensen f Minda Hernæs f Ola Sveen f Tangen Døpte Lars-Martin Amundsen Liv Clara Victoria Weiss (døpt i den tysk-evangeliske menighet i Oslo) Viktoria Lie Mathea Røise Sigve Rønning Østlie Døde Aud Teppen f (Begr. i Oslo) Timothy Lykins f Liv Solveig Lindemark f Albin Lien f Guri Olga Solum f Leif Tangløkken f Karen Skriden f Margit Anette Simensen f Praktiske råd ved dødsfall og gravferd/bisettelse Det er godt å ha gode hjelpere når dødsfall skjer i en familie. Det kan ta lang tid å bearbeide sorg og jennom leve sorgprosessen. Men det er nyttig å vite hvordan familien skal gjøre det rent praktisk i forbindelse med dødsfall 1. Avtale om tid og sted for gravferd/bisettelse gjøres med kirkekontoret. Det er derfor like greitt at de pårørende kontakter kirkekontoret for å bestemme dette. Dermed kan informasjon til kirkegårdsbetjeningen gis videre umiddelbart. 2. Samtidig bør også forbindelsen med presten opprettes, dersom han ikke har vært i kontakt med familien på forhånd. Det gjøres avtale om samtale og eventuelt deltakelse ved båretransport/båreandakt. 3. Dødsfall skal alltid meldes skifteretten/lensmannskontoret. 4. Det viktig at også familiemedlemmene selv deltar aktivt i forberedelsen av gravferd og endelig avskjed med avdøde. Så langt som mulig må ingen føle seg tilsidesatt, men få oppleve at de kan være med i sorgprosessen og forberedelsen av gravferden. I dette vil presten være en god veileder og samtalepartner. Sammen med tjenestegjørende prest drøftes spesielle ting som familien har på hjertet i forbindelse med sorg og gravferd. Egnede salmer og musikk blir bestemt, og alt som ellers har med selve gravferdsgudstjenesten å gjøre, blir drøftet og avklart. 5. Dersom gravferdsbyrå ikke er kontaktet på forhånd, må det selvsagt gjøres. Gravferdsbyrået ivaretar alt praktisk i forbindelse med nedlegging av den døde i kiste, båretransport, pynting i kirken og andre ønsker/behov som familien måtte ha i denne forbindelsen.

Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid! Julekveld på Tangen menighetshus

Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid! Julekveld på Tangen menighetshus Nr. 6 2001 54. årgang Julekveld på Tangen menighetshus I år feires det julekveld på Tangen menighetshus. Arrangementet er åpent for alle som vil være med, enslige så vel som familier. Vi ønsker å innby

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Hvem er dette? Et tegn som beskytter side 3. Misjonsvinduet. Gudstjenestene. som kommer side 10. side 5. se siste side

Hvem er dette? Et tegn som beskytter side 3. Misjonsvinduet. Gudstjenestene. som kommer side 10. side 5. se siste side Nr. 4 2002 55. årgang Hvem er dette? Et tegn som beskytter side 3 Glimt fra sommerens gudsjenester finner du på sidene 6 og 7 se siste side Misjonsvinduet side 5 Gudstjenestene som kommer side 10 2 Stange

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Nye menighetsråd i aksjon. Å bli sett... Sagt av konfirmantene. Konfirmantene. Glimt fra 17.maifeiringen. Stangebyen side 10 og 11. side 5.

Nye menighetsråd i aksjon. Å bli sett... Sagt av konfirmantene. Konfirmantene. Glimt fra 17.maifeiringen. Stangebyen side 10 og 11. side 5. Nr. 3 2002 55. årgang Nye menighetsråd i aksjon side 5 Å bli sett... side 3 Sagt av konfirmantene side 7 Konfirmantene side 9 og 16 Glimt fra 17.maifeiringen i Stangebyen side 10 og 11 2 Stange kirkes

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK:

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK: Møtested: Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Stavern menighetsråd INNKALLING Faste medlemmer og 1. vara innkalles Forfall meldes Kari Dahle Halvorsen, mobil 48 04 48 39 eller mail:

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Nr. 1 2002 55. årgang. fastebøssene fra Kirkens Nødhjelp på ettermiddagen og kveldstid tirsdag 19. mars. Vi forsøker å dekke alle områdene

Nr. 1 2002 55. årgang. fastebøssene fra Kirkens Nødhjelp på ettermiddagen og kveldstid tirsdag 19. mars. Vi forsøker å dekke alle områdene Fasteaksjonen i år har fått tittelen: «Det gjelder vann i Øst- Afrika». Ta vel i mot ungdommene våre når de kommer med Nr. 1 2002 55. årgang Fasteaksjonene 2002: Konfirmantene i Stangemenighetene aksjonerer

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene KONF. 2017 Foreldremøte 01.11.2016 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 86 konfirmanter Inndeling etter skolene Den norske kirke i Rælingen 1 I gamle dager var det slik at

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge?

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge? Presentasjon Dette intervjuet er gjort med Saw Robert Aung (40), som er en flyktning fra Burma. Han tilhører den etniske befolkningsgruppen Kayain, fra Burma. Hans kone Kachin, kommer fra en annen etnisk

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Dør til dør-aksjon med konfirmantene!

Dør til dør-aksjon med konfirmantene! STANGE OG TANGEN menighetsblad Nr. 1 2004 57. årgang Fasteaksjon i Stange og Tangen: Dør til dør-aksjon med konfirmantene! Du et medlem i kirken side 3 Ny kantor i Stange prestegjeld side 4 5 Årsmelding

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer