Fasteaksjonen Les meir side 6 og 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fasteaksjonen Les meir side 6 og 7"

Transkript

1 ÅRG. 86 NR. 1 VÅREN 2014 Koret «Crazing» øver mykje for 25. april. Alvoret er ofte blanda med glede og latter er aldri langt unna. Les meir på side 7. Fasteaksjonen Les meir side 6 og 7 Nye vikingkostymer Les meir side 5

2 Grunnlovsjubileet Historisk bakgrunn I 1814 kom Kielfreden, datert 14. januar. Då måtte den eineveldige kongen av Danmark Norge, Fredrik VI, gje ifrå seg Norge til kongen av Sverige. Kielfreden var ein del av oppgjeret etter Napoleons-krigane. Sverige var mellom dei sigrande landa, medan Danmark Norge var på det tapande laget. Kva nordmenn sjølv meinte og ynskte, var ikkje viktig for stormaktene som fekk istand avtalen i Kiel. Arvingen til det dansk norske riket, prins Christian Frederik, styrde Norge på vegne av kongen i København, og måtte etter Kieltraktaten eigentleg reise tilbake til Danmark. Men han ville ikkje gje opp Norge, for på lang sikt kunne landa på nytt bli samla, når han vart dansk konge. Først prøvde han å la seg utrope til eineveldig konge, men norske stormenn gjorde motstand mot det. Dei kravde at han måtte veljast, og at det vart kalla inn til ei grunnlovgjevande forsamling. Han gjekk med på det, og stod så i spissen for eit opprør mot Kieltraktaten. Tida var knapp. Den svenske hæren var oppteken på kontinentet, og kunne ikkje marsjere mot Norge derifrå. Slik vart eit vindauge opna til å hevde norsk sjølvstende, og gje Norge ei grunnlov. FULLMAKTSBREVET FRÅ KINN SOKN Ifølge Hans Kongelige Høyhed, Norges Regent, Christian Frederichs Ordre, have vi undertegnede valgt disse tvende, her i Kinds Præstegield Gaardbrugende Mænd, navnlig: Peder Jensen Nedre-Florøen og Peder Abrahamsen Steenhovden til paa samtlige Folkets Vegne at møde den 30te Martii 1814 paa det af Amtet bestemte Sted Wiigøren i Wiigs Præstegield i Yttre-Sogn. Disse tvende Mænd bemyndiger vi herved til at overbringe denne vor Addresse til ovennævnte Samlings Stæd, samt paa vore og hele Præstegieldets Almues Vegne at stemme og samtykke i den til en nye Regieringsform anlagte Plan. Svanøe den 18de Martii Finde, Sognepræst i Kinds Præstegjæld. Villatz Doth, Capellan pro Persona for Førde Præstegield, efter Hans Høyærværdighed S: T: Hr. Biskop Bruns Befaling overværende. O. Torjesen Svanøgaard Morten Bendixen Kind, (mpp) Anders Mathisen Kieitang, (mpp) Søren Simonsen Agledalen, (mpp) Hendrich Eliasen Hovden, (mpp) Casten Mathiasen Øvresund. (mpp) Lars Andersen Høydahl Abraham Jacobsen Osen Peder Abrahamsen Stenhaavden Henrik Martens Annanias Olsen Solem Peder Jenssen Florøen 2 KINN KYRKJEBLAD VÅREN 2014

3 Gardbrukar Ole Torjesen Svanøe. Gardbrukar på Svanøy. Sokneprest i Kinn. Hans Blom. Peder Jensen (Florøen) Helmers f Stamfar for Helmers-familien i Florø. VALMENN VALDE I KYRKJENE 25. februar for 200 år sidan var det val i mange norske kyrkjer. Det skulle veljast representantar til riksforsamlinga på Eidsvoll. Kvart prestegjeld valde sine valmenn som i sin tur valde utsendingane til Eidsvoll. Dei fleste stader, og særleg utanom byane, var det naturleg å halde valet i kyrkjene. Kyrkjer fanst overalt, og biskopar og prestar var kongens embetsmenn. 12 av dei «beste» menn i soknet skulle skrive under fullmakta. Før valet sa kyrkjelyden fram ein eid, leia av presten: «Sværge I» Kyrkjelyden svara: «Det sværger». Så kom preika over dagens tekst frå Salme 62: «Hos Gud. vår tilflukt.» Hos Gud er mi frelse og mi ære. Mitt mektige berg, mi tilflukt er hos Gud. Lit alltid på han, de folk, aus ut dykkar hjarte for han! Gud er vår tilflukt. Deretter kom valet av valmenn. Valmennene valde utsendingar til Eidsvoll i Vik 30. mars. Desse møtte på Eidsvoll 10. april, og var der til 20. mai FAKTA OM VALGMENNENE FRÅ KINN PRESTEGJELD Peder Steinhovden budde på garden Steinhovden i Høydalsfjorden. Alf Steinhovden som driv garden i dag er ein av etterkommarane, men det er mange andre i Florø som kjem frå denne ætta. Han hadde i alt barn i følge H.G. Heggtveit. Peder Jensen Florøen er stamfar for mellom anna Helmers-familien i Florø og budde på garden Nedre Florøen. FAKTA OM UTSENDINGANE TIL EIDSVOLL FRÅ SOGN OG FJORDANE Dei som vart valgt på Vikøren i Vik til å reise til Eidsvoll var Sorenskrivar Lars Johannes Irgens frå Sogndal, sokneprest i Holmedal Niels Nikolai Nielsen og gardbrukar Peder Pederson Hjermann, Lærdal. I tillegg til desse folkevalde utsendingane, vart kaptein Ole Elias Holck frå Leirvik /Alværa vald som utsending frå Bergenhusiske Regiment, og bonde og musketer Nils Johannesson Loftesnes, Sogndal, som utsending frå Bergen-husiske Infanteriregiment. Brørne Knut og Torleif Hjermann, som bur her i Florø, er etterkommar av Peder Hjermann frå Lærdal. STORTINGSMENN FRÅ FLORA På det første storting møtte gardbrukar Ole Torjesen Svanøe, gardbruker Torgeir Halvorsen Næss, gårdbruker Erik Olsen Nord og sogneprest i Eivindvik Niels Griis Astrup Dahl for Sogn og Fjordane. Før Florø by vart grunnlagt var det tre frå Flora som møtte fleire gonger i Stortinget: Ole Svanøe og sonen Christoffer. I tillegg var det soknepresten i Kinn Hans Blom. Hans Blom var aktiv i forkant av etablering av ladestedet Florø 16. mai Ole Svanøe som er busett på Svanøy, er etterkommar av Ole og Christoffer Svanøe. KINN KYRKJEBLAD VÅREN

4 «Den krossfeste Jesus» Ikonet «den krossfeste Jesus» er eit av dei nye ikona i Eikefjord kyrkje. Ikona skal vere eit hjelpemiddel til bønn og ettertanke. Ikona er etter ortodoks tankegang religiøse bilete som kan liknast med vindu til himmelen, eller lysande bilete som skal reflektere den himmelske røyndomen. GUDS ORD VART MENNESKE I JESUS På den måten vart det guddommelege uløyseleg knytt til det fysiske. Dette inneber at ein kan male hans menneskelege skapnad, men fordi han har to forskjellige natura viser bileta av han også vegen til ei usynlig og åndeleg verd, der Gud er. Ikonet viser den krossfesta Jesus. Til venstre ser du hans mor Maria, omkring henne står sørgjande kvinner. Hos Johannes står det: «Innmed Jesu kross stod mor hans og syster til mor hans, Maria, som var gift med Klopas, og Maria Magdalena.» Maria Magdalena er kledd i rødt, ho står rett bak Jesus mor. Til høgre står apostelen Johannes, med tilnamnet «teologen». Då Jesus fekk auge på mor si og såg at den læresveinen han hadde kjær, stod attmed henne, sa han til mor si: «Kvinne, sjå, der er son din. Så sa han til læresveinen: «Det er mor di.» Frå den stunda tok læresveinen henne heim til seg. (Joh 19, ) Bak Johannes står soldaten Longinus, han som stakk spydet sitt i Jesu kropp. Tradisjonen seier det er denne soldaten som det vert referert til hos Matteus, når han, i det Jesus dør seier: «Denne mannen var verkeleg Guds Son!» (Mark 15,39.) Bak krossen ser ein Jerusalems murar. Under berget Golgata syns ein hovudskalle. Den symboliserer Adam. Når Kristi blod renn ned over Adam, forsonar Kristus alle mennesker med Gud. Motivet på dette ikonet går tilbake til ei freske av Theopanes av Kreta. Dette ikonet er måla i 2013 av Robin Johansson fra Kållandsø i Sverige. Eikefjords kyrkjeråd hadde berre råd til dette ikonet, men i samband med 150-årsjubileet fekk kyrkja ikonet «Nattverden» av same kunstnaren i gåve av Flora kommune. KINNASPELET HAR 30 ÅRS JUBILEUM 21. OG 22. JUNI 2014! Foto: Sara Marie Ytreøy. 4 KINN KYRKJEBLAD VÅREN 2014

5 Vikingane får nye kle! Ein framragande dugnadsgjeng har teke til på den store oppgåve med å fornye vikingane sine kle på Kinnaspelet. Under kyndig leiing av kostymeansvarleg Rakel Melvær Berge har dei snart sydd alle dei nye trøyene. Det står att patinering og så skal det lagast nye sko. Det blir også arbeidd med nye hjelmar. Rakel har utforma og teikna det nye vikingekostymet på same måten som ho gjorde det med korkappene som var nye for nokre få år sidan. Komitéen har fått noko støtte til denne fornyinga, men ein treng fleire sponsorar før heile prosjektet er finansiert. Den store dugnadsinnsatsen gjer at det økonomiske løftet vert mindre krevjande og i tillegg er det interessant og kjekt å vere med. FØLG MED! Følg oss gjerne på Facebook/songenveddetstoredjup Heimeside: DEN NYE BROSJYRA ER KLAR Dei som ynskjer brosjyrer kan hente på kyrkjekontoret. (På heimesida ligg den nye brosjyra, legg den gjerne ved i ein e-post der du inviterer kolleger, vener og kjende til jubileumsåret!) BERGENSBÅTEN Det vert sett opp båt frå Bergen med stopp på dei vanlege stadene langs ruta. Det er viktig å melde seg på i god tid då det har vore stor pågang frå Bergen siste åra. Avgangen er laurdag 21. juni. Prisen er eit knallgodt tilbod 1000 kroner. BISKOP INGEBORG MIDTTØMME KJEM Biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, held preika ved gudstenesta på årets Kinnaspel. Det er ei glede. Eit tema ho kjem til å ta opp, er samarbeid langs den nye kystpilegrimsleia som skal opnast i sommar. KONGEN KJEM IKKJE! Som kjend frå media inviterte Flora kommune kongefamilien til opninga av spelet. Vi har allereie fått tilbakemelding om at det ikkje vert mogeleg. Komitéen arbeider no med andre som kan opne spelet. DELTAKARAR FRÅ TEATERET Regissør Miriam Prestøy Lie, busett i Dale, samarbeidde med koreografen Kristin Ryg Helgebostad om spelet for første gang i fjor. Dei kjem att også i år. I tillegg kjem skodespelarane Oda Alisøy Søvig, Idun Losnegård og Kyrre Eikås Ottesen attende. Kven som får dei andre rollene er ikkje klart enno. KINN KYRKJEBLAD VÅREN

6 Konfirmantane gjer ein innsats for ei betre verd! TIRSDAG 8. APRIL ER TIDA FOR DEN ÅRLEGE INNSAMLINGSAKSJONEN slik at årsakene til fattigdom kan endrast. Eksempel på prosjekt som Kirkens Nødhjelp driv er arbeid for reint vatn i Afrika, arbeid i flyktningeleir på grensa til Syria og hjelp til tyfonoffera på Filipinane. Vi vil oppmode deg om å ta godt imot konfirmantane når dei kjem med bøsser tirsdag 8. april! (Somme stader i distriktet vil innsamlinga vere i løpet av helga før.) Vil du vere med? Gjer ein skilnad! Vi treng fleire vaksne, foreldre, besteforeldre og andre i kyrkjelyden som vil gå ilag med ei gruppe konfirmantar på ei rode. Ta kontakt med kyrkjelydspedagog Bjørn Pettersson: Tlf , , Frå venstre: Olianne Hovland Øren, Steffen Tonheim Knutsen og Sunniva Gotten Ramsdal. Konfirmantar og kyrkjelydane i heile Norge samlar inn pengar til dei som er ramma av katastrofer og stor fattigdom. Innsatsen til konfirmantane gjer ein stor skilnad. I fjor fekk Florakonfirmantane inn kr Pengane er nok til å gje om lag 90 landsbyar kvar si vasspumpe eller til naudhjelpsrasjonar. Dette er verkeleg å hjelpe! Kirkens Nødhjelp har organisert Fasteaksjon sidan Dei kjempar saman med menneske og organisasjonar over heile verda for å avskaffe fattigdom og urettferd. I tillegg til å gje naudhjelp ved store katastrofar, arbeidar dei for langsiktig utvikling i lokalsamfunn. Kirkens Nødhjelp påverkar styresmakter, næringsliv og religiøse leiarar til å ta rette avgjerder, Gullbilletten I fjor prøvde vi for første gang med to gullbillettar i Florø by. Oppgåva til konfirmantane var å ringe på alle dørene i byen. På to tilfeldige stader vart gullbillettane plassert og vi klarte å finne dei begge. Dei var festa på ein stor plate med melkesjokolade. Dersom vi klarte å samle inn meir pengar enn året før og i tillegg klarte å finne begge billettane, så fekk vi vere med på ei trekning. Vi klarte oppgåva, men vann ikkje i lotteriet. Gøy var det uansett! Noko liknande vert det også i år. Kan hende plasserer vi gullbilletten heime hos din familie? HJELP TYFONOFRENE PÅ FILIPPINENE! SMS NØDHJELP til 2468 (200,-) benytt kontonummer , eller ring (200,-) Kor langt rekke pengane? Google translate For 100 kroner kan sikre 50 naudhjelpsrasjonar til bruk ved store katastrofer. Det er like mykje som ein Norvegiaost. For 200 kroner kan du gje eit menneske sikker tilgang til reint vatn. Det er like mykje som ei t-skjorte. For 1000 kroner kan du syte for at ein landsby får ei vass-pumpe. Det er om lag like mykje som ein bilvask og ein full bensintank. Då vår svenske kyrkjelydspedagog skulle lage denne saka tok han i bruk Google translate. Teksten han skreiv inn var denne: «Den 8. april är det dags för den årliga fasteaksjonen där alla konfirmander i Norge går runt med bössor och samlar in pengar till de som mest behøver det.» Dette fekk han oversatt til: «Den 8. April er tiden for den årlige fasteaksjonen hvor alle kateket i Norge går rundt med våpen og samle inn penger til de som trenger det mest.» 6 KINN KYRKJEBLAD VÅREN 2014

7 Konsert med Florø Ten Sing 25. april Her syng nokre av ungdomane saman med andre tensinggrupper på Vintertreff i Hafslo. Foto: Normund Svoen. Vil du oppleve noko gøy? Vil du vere på konsert der kjekke og kreative ungdomar presenterer eit sjølvlaga program? Då må du legge inn 25. april i kalenderen din. Meir informasjon om tid og stad, kjem i Firdaposten. Kjem du, får du en flott kveld med kor, drama, band og dans. Du får også kaffi og triveleg mingling. Siste året har Jorunn Hordvik vore dirigent for koret. «Crazing» har med det verkeleg tatt til å synge igjen. Kom 25. april så får du høyre! Mykje har hendt i Florø Ten Sing i løpet av det siste året. Ungdommene har eit godt og trygt miljø, dei har det kjekt i lag, øver i grupper på sang, dans og musikk. Fleire frå Ten Sing var med på Vintertreffet i Hafslo i februar. Der tok dei mot til seg og sang på den store konserten på treffet. Mange i Ten Sing har hatt ei vanskeleg tid sidan dei miste ein av dei mest trufaste medlemmene, Maria Abrahamsen Knapstad, som omkom i den tragiske bussulukka på Ringerike, på veg heim til Eikefjorden. Vitjing frå Kirkens Nødhjelp I samband med innsamlingsaksjonen har vi hatt vitjing av to jenter frå CFC-programmet: Julie Solvang, 20 år, frå Ski og Catherine Gichuki, 22 år, frå Kenya. Dei fortalde om Kirkens Nødhjelp sitt arbeid og fortalde om si deltaking i hjelpearbeid i utvekslinga dei var på i haust. Det var interessant å høyre korleis ein arbeider ute i felten. CFCprogrammet er eit samarbeid mellom KN, KFUK/M og Fredskorpset. KINN KYRKJEBLAD VÅREN

8 Trusopplæringa SPRELL LEVANDE KVARDAGSSØNDAGSSKULE FOR BORN FRÅ 4 ÅR: Misjonsheimen i Florø: Onsdag kl (unnateke i påskeveka). I Eikefjord, Nordal og Bru: kl ein kveld annakvar veke. Felles avslutning for Eikefjord, Nordal og Stavang: 6. mai. Eikefjord kyrkje: Endring til tyrsdag: 1. april og 22. april. Nordal: Solheim skule tysdag 25. mars og 8. april. Stavang kyrkje: Torsdag 27. mars, 10. april og 24. april. SMÅBARNSSONG i Florø Kantor Sebastian Ryll og Ann Kristin Winterthun har vore på studietur til «Storspiren», (for foreldre og born 0 6 år), på Kyrkjetunet i Førde. No vil vi prøve liknande i Florø for småbarnsfamiliar. Målgruppa er born 1 3 år, men større søsken kan vere med. Sjå etter annonse og plakatar! 6-ÅRSBOKSAMLING I KINN for dei som fyller 6 år 2. halvår 2014: Laurdag 26. april i kyrkja kl og gudsteneste i Florø kyrkje 27. april kl med utdeling. PILGRIMSTUR PÅ KINN FOR 5. KLASSINGAR I ALLE SOKN Laurdag 10. mai, båt frå Florø kl , retur med rutebåt kl frå Kinn kai. Målgruppa får invitasjonsbrev. Påmelding innan 5. mai. FEMÅRINGAR PÅ KYRKJEVEG er nytt breiddetiltak for dei som fyller 5 år i Kinn 2014, med ein vaksen i følje. Vi siktar inn på laurdag 14. juni kl Invitasjonsbrev kjem med meir detaljar. «Evangelium heiter god bodskap, noko ein syng om, snakkar om og gler seg over». (Luther) LIKAR DU Å SYNGE I GUDSTENESTA? Liker du gudstenesta, men er kanskje litt usikker på songane? Ver då gjerne med i forsongargruppe For å styrke songen under gudstenester, auke sanggleda i kyrkjelyden og gi folk sjansen til å faktisk å øve på songar til gudstensta, startar vi med ei såkalla «open» forsongargruppe i Florø. Det betyr at ein møtest normalt kl. 10 før gudstenesta, varmar opp og øver salmar og liturgi. Ein treng ikkje å bli med kvar gong. Somme tider kjem det til å vere berre nokre få som kjem. Kom og syng med når det passar! Informasjon får du av kantor. Ta kontakt: Tlf eller e-post: Dato: 13. april (palmesøndag) 20. april (påskedag) 11. mai (konfirmasjon) mai (konfirmasjon) 1. juni 08. juni (pinsedag). Fastelavnsøndag var det karneval i Florø kykje. Borna frå «Sprell Levande», dei unge frå Ten Sing, kyrkjelyden og klovnepresten feira ein morosam gudsteneste i lag. HAUSTLEIR I HAUSTFERIEN Planen er å ha dagtilbod i Florø kl måndag 6. oktober til fredag 10. oktober, klasse. På Teigen Leirstad i Eikefjord har Acta leir for klasse, med overnatting, frå og med måndag 6. oktober om ettermiddagen til og med onsdag 8. oktober om ettermiddagen. Vi vil samarbeide med Acta på Teigen om felles tema, og ha opning for at born som har vore på Teigen kan kome til Florø 9. oktober og 10. oktober på dagtilbod. Frå leir på Teigen Leirstad. 8 KINN KYRKJEBLAD VÅREN 2014

9 UNIKE SOMMAREVENTYR! Om ikkje altfor lenge er sommaren her, og sommaren er tid for eventyr! Eventyr i sol, varme, sjø og fjell. Sjansen til å gjere noko utanom det vanlege. Som til dømes å reise på leir! Acta barn og unge i Normisjon, arrangerer òg i sommar leir på Teigen. Plassen ligg flott til utanfor Eikefjord, mellom Florø og Førde. Her er det hovudhus med rom til måltid, samlingar, kos, bordtennis og biljard og eigne hytter til å sove i. Ute er det kanoar, båtar og redningsvestar tilgjengeleg, samt flytebrygge og stupetårn å bade ved. Eiga strand finst òg. Om sommaren er det fint å sjå etter krabbar her. Å reise på leir inneber å overnatte heimafrå, å bli kjend med nye menneske, både på sin eigen alder og med leiarane, å finne på mykje forskjellig saman, samt å få høyre meir om Jesus. Alt dette gjer at vi lærer noko nytt og får oppleve noko unikt eit eventyr! Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på e-post: SOMMARLEIR PÅ TEIGEN: Dato: juni. Alder: klasse. DØYPTE KINN: Torkild Tolo Ness Gard Sunde Giil Sara Sunde Giil Tobias Sandvik Refsnes Leah Trettevik Ringstad Bella Angelica Rundereim Vilde Langedal Marie Dale Dybsland Andrine Eltvik Hersvik Madelen Standal Brandsøy Kate Alida Simonsen Vilde Underlid Olsen Karl André Søgård Smådal Døypt i Flekkefjord kyrkje Hanne Amelia Solbakken Døypt i Leikanger kyrkje Kaisa Røed Standal Nora Valberg Kristiansen Adrian Osland Hatleset EIKEFJORD: Synne Knapstad Maren Yr Jonsdottir Tyvold Adrian Aarseth Kjellevold Ola Standal Hauge Lill Dalberg Hovland Bjørnar Leo Leonhardsen Kvellestad NORDAL: Emin Fauske Betelgeriev Martin Nordal Midtbø DØDE NESHOLMEN På Nesholmen vert det i sommar tre leirar for born. Ein kan melde seg på frå midten av april på Her kan alle born melde seg på og få ein super start på sommaren! Ved spørsmål om leirane, bruk e-post: Sommarleir 1: Tid: juni. Alder: 1.-4 klasse. Sommarleir 2: Tid: juni. Alder: klasse. Sommarleir 3: Tid: juni. Alder: klasse. KINN: Kristoffer Reidar Frøyen f Arne Seljeseth f Tore Krokene f Arne Ytrøy Andersen f Jorunn Valvik, Gravlagt på Askrova f, Helge Sørnes f Arnt Willy Hjertø f Gravferd frå Langevåg kyrkje Laila Victoria Larsen f Gerd Marit Stensvoll f Sigbjørn Stenseth f Frode Norvald Valvik f Jon Hammerseth f Lillian Margun Faye Brandsøy f Åse Schelderup f Sunni Alette Julnes f Magn Eiliv Ulltang f Ruth Hatlem f Olav Ramsdal, Gravlagt i Eikefjord f Astrid Gundersen f Turid Veiteberg f Gravlagt frå Helgheim kyrkje Agathe Osland Hatlemark f Alma Strømsøy f BRU: Aslaug O. Standal f Audun Standal f EIKEFJORD: Sigrun Hamn f Johan Reidar Øren f Harald Vassbotten, Gravlagt i Steinhovden f Jofrid Langedal f Maria Abrahamsen Knapstad f NORDAL: Toralf Midtbø f KINN KYRKJEBLAD VÅREN

10 Gudstenesteliste våren 2014 Lørdag 12. april Florø, kl Konsert «Stabat Mater». Søndag 13. april Palmesøndag Florø, kl Nesse. Høgmesse med dåp. Takkoffer til Nesholmen Leirstad. Eikefjord, kl Leirvik. Høgmesse. Takkoffer NMS-misjonsprosjektet. Rognaldsvåg, kl Nesse. Familiegudsteneste. Basar etter gudstenesta. Stavang, kl Konsert «Klassiske perler» Skjærtorsdag 17. april Florø, kl Nesse. Høgmesse med nattverd. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Askrova, kl Nesse. Påskegudsteneste med nattverd. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Svanøy, kl Nesse. Påskegudsteneste med nattverd. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Langfredag 18. april Florø, kl Øien. Pasjonsgudstjeneste. Takkoffer til Kirkens SOS. Batalden, kl Øien. Påskegudsteneste. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Søndag 20. april påskedag Florø, kl Øien. Høgtidsgudsteneste med nattverd. Takkoffer til NMS misjonsprosjektet. Eikefjord, kl Leirvik. Høgtidsgudsteneste med nattverd. Takkoffer til Menighetsfakultetet. Nordal, kl Leirvik. Høgtidsgudsteneste med nattverd. Takkoffer til NMS-misjonsprosjektet. Stavang, kl Øien. Høgtidsgudsteneste med nattverd. Takkoffer til NMS-misjonsprosjektet. Måndag 21. april 2. påskedag Bareksta, kl Leirvik. Høgmesse med nattverd. Takkoffer til NMS-misjonsprosjektet. Søndag 27. april 2. søndag i påsketida Batalden, kl Leirvik. Konfirmasjon. Florø, kl Nesse og Åshamar. Familiegudsteneste med dåp. Utdeling av 6-årsboka. Deltakarar på barnekorsamling «Soul Children» vert med. Takkoffer kyrkjelydsarbeidet. Florø, kl Konsert «Glad påskekonsert». Søndag 4. mai 3. søndag i påsketida Florø, kl Øien og Pettersson. Konfirmasjon 9B. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet Florø, kl Øien og Pettersson. Konfirmasjon 9A. Søndag 11. mai 4 søndag i påsketida Florø, kl Nesse og Leirvik. Konfirmasjon 9D. Florø, kl Nesse og Leirvik. Konfirmasjon 9C. Stavang, kl Øien. Konfirmasjon. Nasjonaldagen 17. mai Eikefjord, kl Leirvik. Familiegudsteneste. Florø, kl Øien. Høgtidsgudsteneste. Takkoffer til Sjømannskyrkja. Stavang, kl Leirvik. Høgtidsgudsteneste. Takkoffer til Amnesty International. Søndag 18. mai 5. søndag i påsketida Florø, kl Leirvik. Høgmesse med nattverd. Takkoffer til NMS-misjonsprosjektet. Søndag 25. mai 6. søndag i påsketida Florø, kl Nesse og Pettersson. Konfirmasjon 9F. Florø, kl Nesse og Pettersson. Konfirmasjon 9E. Kinn, kl Øien. Høgmesse med dåp. Torsdag 29. mai Kristi himmelfartsdag Nordal, kl Nesse. Konfirmasjon. Florø, kl Friluftsgudsteneste på Brandsøyåsen. Søndag 1. juni Søndag før pinse Eikefjord, kl Leirvik og Pettersson. Konfirmasjon. Eikefjord, kl Leirvik og Pettersson. Konfirmasjon. Florø, kl Nesse. Høgmesse med dåp. Takkoffer til Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Søndag 8. juni Pinsedag Florø, kl Leirvik. Høgtidsgudsteneste med nattverd. Takkoffer til Normisjon. Eikefjord, kl Leirvik. Høgtidsgudsteneste med nattverd. Takkoffer til Sogn og Fjordane KFUK/M. Måndag 9. juni Andre pinsedag. Stavang, kl Nesse. Fellesgudsteneste med nattverd. Takkoffer til Kirkens SOS. Søndag 15. juni Treeiningssøndag Florø, kl Øien. Høgmesse med dåp. Takkoffer til KABB. Søndag 22. juni KINNASPELET Kinn, kl Høgmesse med nattverd. Biskop Ingeborg Midttømme. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. KIA, Florø Våren 2014 har KIA Florø samlinger på Misjonsheimen en fredag i hver måned fra kl Både innvandrere og norske, barn og voksne, er hjertelig velkomne til disse samlingene. Møtedager: Fredag 11. april kl Fredag 02. mai kl Lørdag 31. mai Tur til Teigen KIAs formål: Hjelpe kristne med minoritetsbakgrunn til å finne seg til rette i kirker og forsamlinger i Norge. Presentere den kristne tro til dem som ønsker å bli kjent med denne. Diakonalt arbeid. KIA aims to: Help Christians with a minority backgroud to find churches and Christian fellowship in Norway. Present the Christian faith to those who wish to get to know it. Take care of mind, body and soul. Styret i KIA Florø Trenger du skyss, ring: Ottar Tonheim Morris Kamara Jarl Steinhovden KINN KYRKJEBLAD VÅREN 2014

11 FLORØ INTERIØR A.S. GARDINER - MALING - TAPET - GULVBELEGG - FLISER Hjellegata Florø - TLF Evjegata 12, Pb. 284, 6902 Florø Tel Hjellegata 6, 6900 Florø Tlf Ta kontakt og avtal tidspunkt! Hamregata 34, 6900 Florø Tlf Mobil Følg oss på Aud Norunn Vig Dette er butikken for deg som leter etter alt fra Sunnfjordsbunad til hobbyartikler! STATOIL - TIPPING POST I BUTIKK EIKEFJORD HANDEL AS Tlf Telefon Beplantning av hager og parkanlegg T: / E: 6917 BATALDEN Tlf Strandgata 26, 6900 Florø Telefon GLASSMESTERFORRETNING Alt i glass Nybygg og reparasjonar Låser og beslag Solavskjerming Plastglass Låste dører, ingen hindring Døgnservice Tlf Mob Strandgata 31, Florø Det skjedde i dei dagar Årboka for Sogn og Fjordane, kvart år sidan Kva skjedde det året du vart fødd, gifte deg, fekk barnebarn? Utsalg Gartneri Tlf Alt i catering Tlf SNORRE JERNVARE A/S ORRE JERNVARE A/S Amfisenteret, 6900 Florø Tlf / Faks YTRE SUNNFJORD BEDRIFTSHELSETENESTE AS Industrivg., 6900 Florø tlf TELEFON TELEFAX SMS HANS BLOMGATE FLORØ Vi har no rimelege gravmonument frå kr Rosmarin Glassmagasin as Kontakt oss for personlege sanger, takkekort og alle andre trykksaker! 8.000,- Rask levering! Tlf inkl. namn ferdig montert Alt til store og små anledninger hverdag og fest Servise, glas, kjøkkenutstyr, gaver og dekorasjon 2. etg. Amfisenteret Tlf Lindbøen 2, 6800 Førde Vakt tlf Lindbøen 2, 6800 Førde Markegt. 40/42, 6900 Florø Vakt tlf ditt byrå i fjordane K I N N K Y R K J E B L A D VÅ R E N A til Å - Namnetilføying skrifthogging og oppussing av gravmonument 11

12 Klassiske perler Foto: Idar Stadheim (Firda). Konsert i Stavang kyrkje Palmesøndag 13. april kl Audun Hareide, fiolin Kristian Havn, sang Organist Lisbeth Hovland deltek og det vert tekstlesing. Billett kr Barn gratis. Pasjonskonsert Pergoles «Stabat Mater» Florø kyrkje laurdag 12. april kl Kristin Skau (sopran) Kristian Havn (alt) Audun Hareide og Henri Eftevand (folin) Matias Monsen (cello) Sebastian Ryll (continuo) Pergolesis «Stabat Mater Dolorosa» («Mora stod der, fylt av smerte») var eitt av dei mest populære verka på 1700-talet. Ingen andre verk vart så mange gongar trykt eller avskrive. Verket handlar om Maria si smerte for den lidande Jesus på krossen. Pergolesi si tolking følgjer det estetiske prinsippet «chiaroscuro», den motsette belysninga. Dei tolv avsnitta av verket er ei følgje av bilete, av betraktningar. Etter barokken gløymde ein verket. Det vart teke fram på nytt på starten av 1900-talet og var snart kjent i heile verda igjen. Grunnen til den raske spreiinga var mellom anna at stykket ikkje krev store kor eller orkester for framføring. Ein kan fint musisere det heime med eit piano. Samtidig sette ein opp tolkingar av verket for kor og større ensemble. «Stabat Mater» av Pergolesi vart eit ideal innan religiøs musikk ein ny kjenslevarm stil. Dette rolege og dramatiske verket bli framført i original utgåve, av dyktige lokale musikarar. Billett: Vaksen kr. 100, ungdom fri entré. Glad påskekonsert Florø kyrkje søndag 27. april kl Cantate Rogate Jubilate (Syng Be Juble) Kinn kyrkjekor Iver Nydal, fløyte Sebastian Ryll, orgel, piano Under mottoet «Syng Be Juble» framfører Kinn Kyrkjekor og Iver Nydal (fløyte) eit rikt program av ny og gammal påskemusikk. Denne musikken er full av glede! Sebastian Ryll leiar konserten og speler orgel og piano. Kom og opplev rytmisk sakro-pop og salsa i tillegg til meir tradisjonelle tonar frå romantikken og renessansen. Fri entré kollekt ved utgangen DEI KYRKJELEGE TILSETTE Kinn Kyrkjekontor: Tlf Faks Kontortid: Mandag fredag kl Kontoradresse: Postadresse: E-post: Strandgata 43, 6900 Florø Postboks 504, 6903 Florø Dagleg leiar: Herdis Elin Lexau tlf Sokneprest: Benedicte Øien tlf Sokneprest: Knut Magne Nesse tlf Sokneprest: Dag Leirvik tlf GRAFISK PRODUKSJON: E. NATVIK PRENTEVERK, FLORØ KINN KYRKJEBLAD VÅREN 2014

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Ståle Aklestad Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Treeiningssøndag Det er treeinigssøndag. Og vi skal langt bort. Og djupt ned i jorda. For i Roma, nede i ei av katakombane, som er tidlege, kristne gravplassar,

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni Desse møtte: Frå soknerådet: Kommunal representant: Frå kyrkjebladnemnda: Skrivar: Forfall: Fungerande leiar Anlaug Røen Hauge, Solvor

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

DEN ORTODOKSE KYRKJA. Kap. 2

DEN ORTODOKSE KYRKJA. Kap. 2 DEN ORTODOKSE KYRKJA Kap. 2 s. 44-45 «Ortodoks»: frå gresk, tyder å halde seg til den rette trua og læra. Halde seg til den rette lovprisinga og tilbedinga av Gud. - Ortodokse kristne meiner at dei har

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter

Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter Det er no opna for elektronisk registrering av sett hjort og felte dyr med slaktevekter gjennom www.settogskutt.no (På smarttelefon: app frå Norges

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Konfirmant 2016. Informasjonshefte om konfirmasjon i Fjell, Foldnes og Landro kyrkje. Tema for året: "Loved"

Konfirmant 2016. Informasjonshefte om konfirmasjon i Fjell, Foldnes og Landro kyrkje. Tema for året: Loved Konfirmant 2016 Informasjonshefte om konfirmasjon i Fjell, Foldnes og Landro kyrkje Tema for året: "Loved" Velkommen til konfirmasjonstida i Fjell 2016! Det nærmar seg konfirmasjonstid for dykk som er

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 28.01.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 28.01.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 28.01.2010 Tid: 1500-1800 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 09/3242 UKM dommarar og konferansierar

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1. Lyngmo-Glytten 22. årgang Mai 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten 22.

Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1. Lyngmo-Glytten 22. årgang Mai 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten 22. Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1 Mai 2013 Medlemsblad GLYTTEN Side 1 Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 2 Helsing frå Lyngmo Det er ei glede å få kome med ei helsing frå Lyngmo

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme 04.januar Møtet denne kvelden starta med songen Du ska få ein dag i mårå av Alf Prøysen, 1971. Bernhard H. ønskte vel møtt og informerte

Detaljer