Fasteaksjonen Les meir side 6 og 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fasteaksjonen Les meir side 6 og 7"

Transkript

1 ÅRG. 86 NR. 1 VÅREN 2014 Koret «Crazing» øver mykje for 25. april. Alvoret er ofte blanda med glede og latter er aldri langt unna. Les meir på side 7. Fasteaksjonen Les meir side 6 og 7 Nye vikingkostymer Les meir side 5

2 Grunnlovsjubileet Historisk bakgrunn I 1814 kom Kielfreden, datert 14. januar. Då måtte den eineveldige kongen av Danmark Norge, Fredrik VI, gje ifrå seg Norge til kongen av Sverige. Kielfreden var ein del av oppgjeret etter Napoleons-krigane. Sverige var mellom dei sigrande landa, medan Danmark Norge var på det tapande laget. Kva nordmenn sjølv meinte og ynskte, var ikkje viktig for stormaktene som fekk istand avtalen i Kiel. Arvingen til det dansk norske riket, prins Christian Frederik, styrde Norge på vegne av kongen i København, og måtte etter Kieltraktaten eigentleg reise tilbake til Danmark. Men han ville ikkje gje opp Norge, for på lang sikt kunne landa på nytt bli samla, når han vart dansk konge. Først prøvde han å la seg utrope til eineveldig konge, men norske stormenn gjorde motstand mot det. Dei kravde at han måtte veljast, og at det vart kalla inn til ei grunnlovgjevande forsamling. Han gjekk med på det, og stod så i spissen for eit opprør mot Kieltraktaten. Tida var knapp. Den svenske hæren var oppteken på kontinentet, og kunne ikkje marsjere mot Norge derifrå. Slik vart eit vindauge opna til å hevde norsk sjølvstende, og gje Norge ei grunnlov. FULLMAKTSBREVET FRÅ KINN SOKN Ifølge Hans Kongelige Høyhed, Norges Regent, Christian Frederichs Ordre, have vi undertegnede valgt disse tvende, her i Kinds Præstegield Gaardbrugende Mænd, navnlig: Peder Jensen Nedre-Florøen og Peder Abrahamsen Steenhovden til paa samtlige Folkets Vegne at møde den 30te Martii 1814 paa det af Amtet bestemte Sted Wiigøren i Wiigs Præstegield i Yttre-Sogn. Disse tvende Mænd bemyndiger vi herved til at overbringe denne vor Addresse til ovennævnte Samlings Stæd, samt paa vore og hele Præstegieldets Almues Vegne at stemme og samtykke i den til en nye Regieringsform anlagte Plan. Svanøe den 18de Martii Finde, Sognepræst i Kinds Præstegjæld. Villatz Doth, Capellan pro Persona for Førde Præstegield, efter Hans Høyærværdighed S: T: Hr. Biskop Bruns Befaling overværende. O. Torjesen Svanøgaard Morten Bendixen Kind, (mpp) Anders Mathisen Kieitang, (mpp) Søren Simonsen Agledalen, (mpp) Hendrich Eliasen Hovden, (mpp) Casten Mathiasen Øvresund. (mpp) Lars Andersen Høydahl Abraham Jacobsen Osen Peder Abrahamsen Stenhaavden Henrik Martens Annanias Olsen Solem Peder Jenssen Florøen 2 KINN KYRKJEBLAD VÅREN 2014

3 Gardbrukar Ole Torjesen Svanøe. Gardbrukar på Svanøy. Sokneprest i Kinn. Hans Blom. Peder Jensen (Florøen) Helmers f Stamfar for Helmers-familien i Florø. VALMENN VALDE I KYRKJENE 25. februar for 200 år sidan var det val i mange norske kyrkjer. Det skulle veljast representantar til riksforsamlinga på Eidsvoll. Kvart prestegjeld valde sine valmenn som i sin tur valde utsendingane til Eidsvoll. Dei fleste stader, og særleg utanom byane, var det naturleg å halde valet i kyrkjene. Kyrkjer fanst overalt, og biskopar og prestar var kongens embetsmenn. 12 av dei «beste» menn i soknet skulle skrive under fullmakta. Før valet sa kyrkjelyden fram ein eid, leia av presten: «Sværge I» Kyrkjelyden svara: «Det sværger». Så kom preika over dagens tekst frå Salme 62: «Hos Gud. vår tilflukt.» Hos Gud er mi frelse og mi ære. Mitt mektige berg, mi tilflukt er hos Gud. Lit alltid på han, de folk, aus ut dykkar hjarte for han! Gud er vår tilflukt. Deretter kom valet av valmenn. Valmennene valde utsendingar til Eidsvoll i Vik 30. mars. Desse møtte på Eidsvoll 10. april, og var der til 20. mai FAKTA OM VALGMENNENE FRÅ KINN PRESTEGJELD Peder Steinhovden budde på garden Steinhovden i Høydalsfjorden. Alf Steinhovden som driv garden i dag er ein av etterkommarane, men det er mange andre i Florø som kjem frå denne ætta. Han hadde i alt barn i følge H.G. Heggtveit. Peder Jensen Florøen er stamfar for mellom anna Helmers-familien i Florø og budde på garden Nedre Florøen. FAKTA OM UTSENDINGANE TIL EIDSVOLL FRÅ SOGN OG FJORDANE Dei som vart valgt på Vikøren i Vik til å reise til Eidsvoll var Sorenskrivar Lars Johannes Irgens frå Sogndal, sokneprest i Holmedal Niels Nikolai Nielsen og gardbrukar Peder Pederson Hjermann, Lærdal. I tillegg til desse folkevalde utsendingane, vart kaptein Ole Elias Holck frå Leirvik /Alværa vald som utsending frå Bergenhusiske Regiment, og bonde og musketer Nils Johannesson Loftesnes, Sogndal, som utsending frå Bergen-husiske Infanteriregiment. Brørne Knut og Torleif Hjermann, som bur her i Florø, er etterkommar av Peder Hjermann frå Lærdal. STORTINGSMENN FRÅ FLORA På det første storting møtte gardbrukar Ole Torjesen Svanøe, gardbruker Torgeir Halvorsen Næss, gårdbruker Erik Olsen Nord og sogneprest i Eivindvik Niels Griis Astrup Dahl for Sogn og Fjordane. Før Florø by vart grunnlagt var det tre frå Flora som møtte fleire gonger i Stortinget: Ole Svanøe og sonen Christoffer. I tillegg var det soknepresten i Kinn Hans Blom. Hans Blom var aktiv i forkant av etablering av ladestedet Florø 16. mai Ole Svanøe som er busett på Svanøy, er etterkommar av Ole og Christoffer Svanøe. KINN KYRKJEBLAD VÅREN

4 «Den krossfeste Jesus» Ikonet «den krossfeste Jesus» er eit av dei nye ikona i Eikefjord kyrkje. Ikona skal vere eit hjelpemiddel til bønn og ettertanke. Ikona er etter ortodoks tankegang religiøse bilete som kan liknast med vindu til himmelen, eller lysande bilete som skal reflektere den himmelske røyndomen. GUDS ORD VART MENNESKE I JESUS På den måten vart det guddommelege uløyseleg knytt til det fysiske. Dette inneber at ein kan male hans menneskelege skapnad, men fordi han har to forskjellige natura viser bileta av han også vegen til ei usynlig og åndeleg verd, der Gud er. Ikonet viser den krossfesta Jesus. Til venstre ser du hans mor Maria, omkring henne står sørgjande kvinner. Hos Johannes står det: «Innmed Jesu kross stod mor hans og syster til mor hans, Maria, som var gift med Klopas, og Maria Magdalena.» Maria Magdalena er kledd i rødt, ho står rett bak Jesus mor. Til høgre står apostelen Johannes, med tilnamnet «teologen». Då Jesus fekk auge på mor si og såg at den læresveinen han hadde kjær, stod attmed henne, sa han til mor si: «Kvinne, sjå, der er son din. Så sa han til læresveinen: «Det er mor di.» Frå den stunda tok læresveinen henne heim til seg. (Joh 19, ) Bak Johannes står soldaten Longinus, han som stakk spydet sitt i Jesu kropp. Tradisjonen seier det er denne soldaten som det vert referert til hos Matteus, når han, i det Jesus dør seier: «Denne mannen var verkeleg Guds Son!» (Mark 15,39.) Bak krossen ser ein Jerusalems murar. Under berget Golgata syns ein hovudskalle. Den symboliserer Adam. Når Kristi blod renn ned over Adam, forsonar Kristus alle mennesker med Gud. Motivet på dette ikonet går tilbake til ei freske av Theopanes av Kreta. Dette ikonet er måla i 2013 av Robin Johansson fra Kållandsø i Sverige. Eikefjords kyrkjeråd hadde berre råd til dette ikonet, men i samband med 150-årsjubileet fekk kyrkja ikonet «Nattverden» av same kunstnaren i gåve av Flora kommune. KINNASPELET HAR 30 ÅRS JUBILEUM 21. OG 22. JUNI 2014! Foto: Sara Marie Ytreøy. 4 KINN KYRKJEBLAD VÅREN 2014

5 Vikingane får nye kle! Ein framragande dugnadsgjeng har teke til på den store oppgåve med å fornye vikingane sine kle på Kinnaspelet. Under kyndig leiing av kostymeansvarleg Rakel Melvær Berge har dei snart sydd alle dei nye trøyene. Det står att patinering og så skal det lagast nye sko. Det blir også arbeidd med nye hjelmar. Rakel har utforma og teikna det nye vikingekostymet på same måten som ho gjorde det med korkappene som var nye for nokre få år sidan. Komitéen har fått noko støtte til denne fornyinga, men ein treng fleire sponsorar før heile prosjektet er finansiert. Den store dugnadsinnsatsen gjer at det økonomiske løftet vert mindre krevjande og i tillegg er det interessant og kjekt å vere med. FØLG MED! Følg oss gjerne på Facebook/songenveddetstoredjup Heimeside: DEN NYE BROSJYRA ER KLAR Dei som ynskjer brosjyrer kan hente på kyrkjekontoret. (På heimesida ligg den nye brosjyra, legg den gjerne ved i ein e-post der du inviterer kolleger, vener og kjende til jubileumsåret!) BERGENSBÅTEN Det vert sett opp båt frå Bergen med stopp på dei vanlege stadene langs ruta. Det er viktig å melde seg på i god tid då det har vore stor pågang frå Bergen siste åra. Avgangen er laurdag 21. juni. Prisen er eit knallgodt tilbod 1000 kroner. BISKOP INGEBORG MIDTTØMME KJEM Biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, held preika ved gudstenesta på årets Kinnaspel. Det er ei glede. Eit tema ho kjem til å ta opp, er samarbeid langs den nye kystpilegrimsleia som skal opnast i sommar. KONGEN KJEM IKKJE! Som kjend frå media inviterte Flora kommune kongefamilien til opninga av spelet. Vi har allereie fått tilbakemelding om at det ikkje vert mogeleg. Komitéen arbeider no med andre som kan opne spelet. DELTAKARAR FRÅ TEATERET Regissør Miriam Prestøy Lie, busett i Dale, samarbeidde med koreografen Kristin Ryg Helgebostad om spelet for første gang i fjor. Dei kjem att også i år. I tillegg kjem skodespelarane Oda Alisøy Søvig, Idun Losnegård og Kyrre Eikås Ottesen attende. Kven som får dei andre rollene er ikkje klart enno. KINN KYRKJEBLAD VÅREN

6 Konfirmantane gjer ein innsats for ei betre verd! TIRSDAG 8. APRIL ER TIDA FOR DEN ÅRLEGE INNSAMLINGSAKSJONEN slik at årsakene til fattigdom kan endrast. Eksempel på prosjekt som Kirkens Nødhjelp driv er arbeid for reint vatn i Afrika, arbeid i flyktningeleir på grensa til Syria og hjelp til tyfonoffera på Filipinane. Vi vil oppmode deg om å ta godt imot konfirmantane når dei kjem med bøsser tirsdag 8. april! (Somme stader i distriktet vil innsamlinga vere i løpet av helga før.) Vil du vere med? Gjer ein skilnad! Vi treng fleire vaksne, foreldre, besteforeldre og andre i kyrkjelyden som vil gå ilag med ei gruppe konfirmantar på ei rode. Ta kontakt med kyrkjelydspedagog Bjørn Pettersson: Tlf , , Frå venstre: Olianne Hovland Øren, Steffen Tonheim Knutsen og Sunniva Gotten Ramsdal. Konfirmantar og kyrkjelydane i heile Norge samlar inn pengar til dei som er ramma av katastrofer og stor fattigdom. Innsatsen til konfirmantane gjer ein stor skilnad. I fjor fekk Florakonfirmantane inn kr Pengane er nok til å gje om lag 90 landsbyar kvar si vasspumpe eller til naudhjelpsrasjonar. Dette er verkeleg å hjelpe! Kirkens Nødhjelp har organisert Fasteaksjon sidan Dei kjempar saman med menneske og organisasjonar over heile verda for å avskaffe fattigdom og urettferd. I tillegg til å gje naudhjelp ved store katastrofar, arbeidar dei for langsiktig utvikling i lokalsamfunn. Kirkens Nødhjelp påverkar styresmakter, næringsliv og religiøse leiarar til å ta rette avgjerder, Gullbilletten I fjor prøvde vi for første gang med to gullbillettar i Florø by. Oppgåva til konfirmantane var å ringe på alle dørene i byen. På to tilfeldige stader vart gullbillettane plassert og vi klarte å finne dei begge. Dei var festa på ein stor plate med melkesjokolade. Dersom vi klarte å samle inn meir pengar enn året før og i tillegg klarte å finne begge billettane, så fekk vi vere med på ei trekning. Vi klarte oppgåva, men vann ikkje i lotteriet. Gøy var det uansett! Noko liknande vert det også i år. Kan hende plasserer vi gullbilletten heime hos din familie? HJELP TYFONOFRENE PÅ FILIPPINENE! SMS NØDHJELP til 2468 (200,-) benytt kontonummer , eller ring (200,-) Kor langt rekke pengane? Google translate For 100 kroner kan sikre 50 naudhjelpsrasjonar til bruk ved store katastrofer. Det er like mykje som ein Norvegiaost. For 200 kroner kan du gje eit menneske sikker tilgang til reint vatn. Det er like mykje som ei t-skjorte. For 1000 kroner kan du syte for at ein landsby får ei vass-pumpe. Det er om lag like mykje som ein bilvask og ein full bensintank. Då vår svenske kyrkjelydspedagog skulle lage denne saka tok han i bruk Google translate. Teksten han skreiv inn var denne: «Den 8. april är det dags för den årliga fasteaksjonen där alla konfirmander i Norge går runt med bössor och samlar in pengar till de som mest behøver det.» Dette fekk han oversatt til: «Den 8. April er tiden for den årlige fasteaksjonen hvor alle kateket i Norge går rundt med våpen og samle inn penger til de som trenger det mest.» 6 KINN KYRKJEBLAD VÅREN 2014

7 Konsert med Florø Ten Sing 25. april Her syng nokre av ungdomane saman med andre tensinggrupper på Vintertreff i Hafslo. Foto: Normund Svoen. Vil du oppleve noko gøy? Vil du vere på konsert der kjekke og kreative ungdomar presenterer eit sjølvlaga program? Då må du legge inn 25. april i kalenderen din. Meir informasjon om tid og stad, kjem i Firdaposten. Kjem du, får du en flott kveld med kor, drama, band og dans. Du får også kaffi og triveleg mingling. Siste året har Jorunn Hordvik vore dirigent for koret. «Crazing» har med det verkeleg tatt til å synge igjen. Kom 25. april så får du høyre! Mykje har hendt i Florø Ten Sing i løpet av det siste året. Ungdommene har eit godt og trygt miljø, dei har det kjekt i lag, øver i grupper på sang, dans og musikk. Fleire frå Ten Sing var med på Vintertreffet i Hafslo i februar. Der tok dei mot til seg og sang på den store konserten på treffet. Mange i Ten Sing har hatt ei vanskeleg tid sidan dei miste ein av dei mest trufaste medlemmene, Maria Abrahamsen Knapstad, som omkom i den tragiske bussulukka på Ringerike, på veg heim til Eikefjorden. Vitjing frå Kirkens Nødhjelp I samband med innsamlingsaksjonen har vi hatt vitjing av to jenter frå CFC-programmet: Julie Solvang, 20 år, frå Ski og Catherine Gichuki, 22 år, frå Kenya. Dei fortalde om Kirkens Nødhjelp sitt arbeid og fortalde om si deltaking i hjelpearbeid i utvekslinga dei var på i haust. Det var interessant å høyre korleis ein arbeider ute i felten. CFCprogrammet er eit samarbeid mellom KN, KFUK/M og Fredskorpset. KINN KYRKJEBLAD VÅREN

8 Trusopplæringa SPRELL LEVANDE KVARDAGSSØNDAGSSKULE FOR BORN FRÅ 4 ÅR: Misjonsheimen i Florø: Onsdag kl (unnateke i påskeveka). I Eikefjord, Nordal og Bru: kl ein kveld annakvar veke. Felles avslutning for Eikefjord, Nordal og Stavang: 6. mai. Eikefjord kyrkje: Endring til tyrsdag: 1. april og 22. april. Nordal: Solheim skule tysdag 25. mars og 8. april. Stavang kyrkje: Torsdag 27. mars, 10. april og 24. april. SMÅBARNSSONG i Florø Kantor Sebastian Ryll og Ann Kristin Winterthun har vore på studietur til «Storspiren», (for foreldre og born 0 6 år), på Kyrkjetunet i Førde. No vil vi prøve liknande i Florø for småbarnsfamiliar. Målgruppa er born 1 3 år, men større søsken kan vere med. Sjå etter annonse og plakatar! 6-ÅRSBOKSAMLING I KINN for dei som fyller 6 år 2. halvår 2014: Laurdag 26. april i kyrkja kl og gudsteneste i Florø kyrkje 27. april kl med utdeling. PILGRIMSTUR PÅ KINN FOR 5. KLASSINGAR I ALLE SOKN Laurdag 10. mai, båt frå Florø kl , retur med rutebåt kl frå Kinn kai. Målgruppa får invitasjonsbrev. Påmelding innan 5. mai. FEMÅRINGAR PÅ KYRKJEVEG er nytt breiddetiltak for dei som fyller 5 år i Kinn 2014, med ein vaksen i følje. Vi siktar inn på laurdag 14. juni kl Invitasjonsbrev kjem med meir detaljar. «Evangelium heiter god bodskap, noko ein syng om, snakkar om og gler seg over». (Luther) LIKAR DU Å SYNGE I GUDSTENESTA? Liker du gudstenesta, men er kanskje litt usikker på songane? Ver då gjerne med i forsongargruppe For å styrke songen under gudstenester, auke sanggleda i kyrkjelyden og gi folk sjansen til å faktisk å øve på songar til gudstensta, startar vi med ei såkalla «open» forsongargruppe i Florø. Det betyr at ein møtest normalt kl. 10 før gudstenesta, varmar opp og øver salmar og liturgi. Ein treng ikkje å bli med kvar gong. Somme tider kjem det til å vere berre nokre få som kjem. Kom og syng med når det passar! Informasjon får du av kantor. Ta kontakt: Tlf eller e-post: Dato: 13. april (palmesøndag) 20. april (påskedag) 11. mai (konfirmasjon) mai (konfirmasjon) 1. juni 08. juni (pinsedag). Fastelavnsøndag var det karneval i Florø kykje. Borna frå «Sprell Levande», dei unge frå Ten Sing, kyrkjelyden og klovnepresten feira ein morosam gudsteneste i lag. HAUSTLEIR I HAUSTFERIEN Planen er å ha dagtilbod i Florø kl måndag 6. oktober til fredag 10. oktober, klasse. På Teigen Leirstad i Eikefjord har Acta leir for klasse, med overnatting, frå og med måndag 6. oktober om ettermiddagen til og med onsdag 8. oktober om ettermiddagen. Vi vil samarbeide med Acta på Teigen om felles tema, og ha opning for at born som har vore på Teigen kan kome til Florø 9. oktober og 10. oktober på dagtilbod. Frå leir på Teigen Leirstad. 8 KINN KYRKJEBLAD VÅREN 2014

9 UNIKE SOMMAREVENTYR! Om ikkje altfor lenge er sommaren her, og sommaren er tid for eventyr! Eventyr i sol, varme, sjø og fjell. Sjansen til å gjere noko utanom det vanlege. Som til dømes å reise på leir! Acta barn og unge i Normisjon, arrangerer òg i sommar leir på Teigen. Plassen ligg flott til utanfor Eikefjord, mellom Florø og Førde. Her er det hovudhus med rom til måltid, samlingar, kos, bordtennis og biljard og eigne hytter til å sove i. Ute er det kanoar, båtar og redningsvestar tilgjengeleg, samt flytebrygge og stupetårn å bade ved. Eiga strand finst òg. Om sommaren er det fint å sjå etter krabbar her. Å reise på leir inneber å overnatte heimafrå, å bli kjend med nye menneske, både på sin eigen alder og med leiarane, å finne på mykje forskjellig saman, samt å få høyre meir om Jesus. Alt dette gjer at vi lærer noko nytt og får oppleve noko unikt eit eventyr! Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på e-post: SOMMARLEIR PÅ TEIGEN: Dato: juni. Alder: klasse. DØYPTE KINN: Torkild Tolo Ness Gard Sunde Giil Sara Sunde Giil Tobias Sandvik Refsnes Leah Trettevik Ringstad Bella Angelica Rundereim Vilde Langedal Marie Dale Dybsland Andrine Eltvik Hersvik Madelen Standal Brandsøy Kate Alida Simonsen Vilde Underlid Olsen Karl André Søgård Smådal Døypt i Flekkefjord kyrkje Hanne Amelia Solbakken Døypt i Leikanger kyrkje Kaisa Røed Standal Nora Valberg Kristiansen Adrian Osland Hatleset EIKEFJORD: Synne Knapstad Maren Yr Jonsdottir Tyvold Adrian Aarseth Kjellevold Ola Standal Hauge Lill Dalberg Hovland Bjørnar Leo Leonhardsen Kvellestad NORDAL: Emin Fauske Betelgeriev Martin Nordal Midtbø DØDE NESHOLMEN På Nesholmen vert det i sommar tre leirar for born. Ein kan melde seg på frå midten av april på Her kan alle born melde seg på og få ein super start på sommaren! Ved spørsmål om leirane, bruk e-post: Sommarleir 1: Tid: juni. Alder: 1.-4 klasse. Sommarleir 2: Tid: juni. Alder: klasse. Sommarleir 3: Tid: juni. Alder: klasse. KINN: Kristoffer Reidar Frøyen f Arne Seljeseth f Tore Krokene f Arne Ytrøy Andersen f Jorunn Valvik, Gravlagt på Askrova f, Helge Sørnes f Arnt Willy Hjertø f Gravferd frå Langevåg kyrkje Laila Victoria Larsen f Gerd Marit Stensvoll f Sigbjørn Stenseth f Frode Norvald Valvik f Jon Hammerseth f Lillian Margun Faye Brandsøy f Åse Schelderup f Sunni Alette Julnes f Magn Eiliv Ulltang f Ruth Hatlem f Olav Ramsdal, Gravlagt i Eikefjord f Astrid Gundersen f Turid Veiteberg f Gravlagt frå Helgheim kyrkje Agathe Osland Hatlemark f Alma Strømsøy f BRU: Aslaug O. Standal f Audun Standal f EIKEFJORD: Sigrun Hamn f Johan Reidar Øren f Harald Vassbotten, Gravlagt i Steinhovden f Jofrid Langedal f Maria Abrahamsen Knapstad f NORDAL: Toralf Midtbø f KINN KYRKJEBLAD VÅREN

10 Gudstenesteliste våren 2014 Lørdag 12. april Florø, kl Konsert «Stabat Mater». Søndag 13. april Palmesøndag Florø, kl Nesse. Høgmesse med dåp. Takkoffer til Nesholmen Leirstad. Eikefjord, kl Leirvik. Høgmesse. Takkoffer NMS-misjonsprosjektet. Rognaldsvåg, kl Nesse. Familiegudsteneste. Basar etter gudstenesta. Stavang, kl Konsert «Klassiske perler» Skjærtorsdag 17. april Florø, kl Nesse. Høgmesse med nattverd. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Askrova, kl Nesse. Påskegudsteneste med nattverd. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Svanøy, kl Nesse. Påskegudsteneste med nattverd. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Langfredag 18. april Florø, kl Øien. Pasjonsgudstjeneste. Takkoffer til Kirkens SOS. Batalden, kl Øien. Påskegudsteneste. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Søndag 20. april påskedag Florø, kl Øien. Høgtidsgudsteneste med nattverd. Takkoffer til NMS misjonsprosjektet. Eikefjord, kl Leirvik. Høgtidsgudsteneste med nattverd. Takkoffer til Menighetsfakultetet. Nordal, kl Leirvik. Høgtidsgudsteneste med nattverd. Takkoffer til NMS-misjonsprosjektet. Stavang, kl Øien. Høgtidsgudsteneste med nattverd. Takkoffer til NMS-misjonsprosjektet. Måndag 21. april 2. påskedag Bareksta, kl Leirvik. Høgmesse med nattverd. Takkoffer til NMS-misjonsprosjektet. Søndag 27. april 2. søndag i påsketida Batalden, kl Leirvik. Konfirmasjon. Florø, kl Nesse og Åshamar. Familiegudsteneste med dåp. Utdeling av 6-årsboka. Deltakarar på barnekorsamling «Soul Children» vert med. Takkoffer kyrkjelydsarbeidet. Florø, kl Konsert «Glad påskekonsert». Søndag 4. mai 3. søndag i påsketida Florø, kl Øien og Pettersson. Konfirmasjon 9B. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet Florø, kl Øien og Pettersson. Konfirmasjon 9A. Søndag 11. mai 4 søndag i påsketida Florø, kl Nesse og Leirvik. Konfirmasjon 9D. Florø, kl Nesse og Leirvik. Konfirmasjon 9C. Stavang, kl Øien. Konfirmasjon. Nasjonaldagen 17. mai Eikefjord, kl Leirvik. Familiegudsteneste. Florø, kl Øien. Høgtidsgudsteneste. Takkoffer til Sjømannskyrkja. Stavang, kl Leirvik. Høgtidsgudsteneste. Takkoffer til Amnesty International. Søndag 18. mai 5. søndag i påsketida Florø, kl Leirvik. Høgmesse med nattverd. Takkoffer til NMS-misjonsprosjektet. Søndag 25. mai 6. søndag i påsketida Florø, kl Nesse og Pettersson. Konfirmasjon 9F. Florø, kl Nesse og Pettersson. Konfirmasjon 9E. Kinn, kl Øien. Høgmesse med dåp. Torsdag 29. mai Kristi himmelfartsdag Nordal, kl Nesse. Konfirmasjon. Florø, kl Friluftsgudsteneste på Brandsøyåsen. Søndag 1. juni Søndag før pinse Eikefjord, kl Leirvik og Pettersson. Konfirmasjon. Eikefjord, kl Leirvik og Pettersson. Konfirmasjon. Florø, kl Nesse. Høgmesse med dåp. Takkoffer til Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Søndag 8. juni Pinsedag Florø, kl Leirvik. Høgtidsgudsteneste med nattverd. Takkoffer til Normisjon. Eikefjord, kl Leirvik. Høgtidsgudsteneste med nattverd. Takkoffer til Sogn og Fjordane KFUK/M. Måndag 9. juni Andre pinsedag. Stavang, kl Nesse. Fellesgudsteneste med nattverd. Takkoffer til Kirkens SOS. Søndag 15. juni Treeiningssøndag Florø, kl Øien. Høgmesse med dåp. Takkoffer til KABB. Søndag 22. juni KINNASPELET Kinn, kl Høgmesse med nattverd. Biskop Ingeborg Midttømme. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. KIA, Florø Våren 2014 har KIA Florø samlinger på Misjonsheimen en fredag i hver måned fra kl Både innvandrere og norske, barn og voksne, er hjertelig velkomne til disse samlingene. Møtedager: Fredag 11. april kl Fredag 02. mai kl Lørdag 31. mai Tur til Teigen KIAs formål: Hjelpe kristne med minoritetsbakgrunn til å finne seg til rette i kirker og forsamlinger i Norge. Presentere den kristne tro til dem som ønsker å bli kjent med denne. Diakonalt arbeid. KIA aims to: Help Christians with a minority backgroud to find churches and Christian fellowship in Norway. Present the Christian faith to those who wish to get to know it. Take care of mind, body and soul. Styret i KIA Florø Trenger du skyss, ring: Ottar Tonheim Morris Kamara Jarl Steinhovden KINN KYRKJEBLAD VÅREN 2014

11 FLORØ INTERIØR A.S. GARDINER - MALING - TAPET - GULVBELEGG - FLISER Hjellegata Florø - TLF Evjegata 12, Pb. 284, 6902 Florø Tel Hjellegata 6, 6900 Florø Tlf Ta kontakt og avtal tidspunkt! Hamregata 34, 6900 Florø Tlf Mobil Følg oss på Aud Norunn Vig Dette er butikken for deg som leter etter alt fra Sunnfjordsbunad til hobbyartikler! STATOIL - TIPPING POST I BUTIKK EIKEFJORD HANDEL AS Tlf Telefon Beplantning av hager og parkanlegg T: / E: 6917 BATALDEN Tlf Strandgata 26, 6900 Florø Telefon GLASSMESTERFORRETNING Alt i glass Nybygg og reparasjonar Låser og beslag Solavskjerming Plastglass Låste dører, ingen hindring Døgnservice Tlf Mob Strandgata 31, Florø Det skjedde i dei dagar Årboka for Sogn og Fjordane, kvart år sidan Kva skjedde det året du vart fødd, gifte deg, fekk barnebarn? Utsalg Gartneri Tlf Alt i catering Tlf SNORRE JERNVARE A/S ORRE JERNVARE A/S Amfisenteret, 6900 Florø Tlf / Faks YTRE SUNNFJORD BEDRIFTSHELSETENESTE AS Industrivg., 6900 Florø tlf TELEFON TELEFAX SMS HANS BLOMGATE FLORØ Vi har no rimelege gravmonument frå kr Rosmarin Glassmagasin as Kontakt oss for personlege sanger, takkekort og alle andre trykksaker! 8.000,- Rask levering! Tlf inkl. namn ferdig montert Alt til store og små anledninger hverdag og fest Servise, glas, kjøkkenutstyr, gaver og dekorasjon 2. etg. Amfisenteret Tlf Lindbøen 2, 6800 Førde Vakt tlf Lindbøen 2, 6800 Førde Markegt. 40/42, 6900 Florø Vakt tlf ditt byrå i fjordane K I N N K Y R K J E B L A D VÅ R E N A til Å - Namnetilføying skrifthogging og oppussing av gravmonument 11

12 Klassiske perler Foto: Idar Stadheim (Firda). Konsert i Stavang kyrkje Palmesøndag 13. april kl Audun Hareide, fiolin Kristian Havn, sang Organist Lisbeth Hovland deltek og det vert tekstlesing. Billett kr Barn gratis. Pasjonskonsert Pergoles «Stabat Mater» Florø kyrkje laurdag 12. april kl Kristin Skau (sopran) Kristian Havn (alt) Audun Hareide og Henri Eftevand (folin) Matias Monsen (cello) Sebastian Ryll (continuo) Pergolesis «Stabat Mater Dolorosa» («Mora stod der, fylt av smerte») var eitt av dei mest populære verka på 1700-talet. Ingen andre verk vart så mange gongar trykt eller avskrive. Verket handlar om Maria si smerte for den lidande Jesus på krossen. Pergolesi si tolking følgjer det estetiske prinsippet «chiaroscuro», den motsette belysninga. Dei tolv avsnitta av verket er ei følgje av bilete, av betraktningar. Etter barokken gløymde ein verket. Det vart teke fram på nytt på starten av 1900-talet og var snart kjent i heile verda igjen. Grunnen til den raske spreiinga var mellom anna at stykket ikkje krev store kor eller orkester for framføring. Ein kan fint musisere det heime med eit piano. Samtidig sette ein opp tolkingar av verket for kor og større ensemble. «Stabat Mater» av Pergolesi vart eit ideal innan religiøs musikk ein ny kjenslevarm stil. Dette rolege og dramatiske verket bli framført i original utgåve, av dyktige lokale musikarar. Billett: Vaksen kr. 100, ungdom fri entré. Glad påskekonsert Florø kyrkje søndag 27. april kl Cantate Rogate Jubilate (Syng Be Juble) Kinn kyrkjekor Iver Nydal, fløyte Sebastian Ryll, orgel, piano Under mottoet «Syng Be Juble» framfører Kinn Kyrkjekor og Iver Nydal (fløyte) eit rikt program av ny og gammal påskemusikk. Denne musikken er full av glede! Sebastian Ryll leiar konserten og speler orgel og piano. Kom og opplev rytmisk sakro-pop og salsa i tillegg til meir tradisjonelle tonar frå romantikken og renessansen. Fri entré kollekt ved utgangen DEI KYRKJELEGE TILSETTE Kinn Kyrkjekontor: Tlf Faks Kontortid: Mandag fredag kl Kontoradresse: Postadresse: E-post: Strandgata 43, 6900 Florø Postboks 504, 6903 Florø Dagleg leiar: Herdis Elin Lexau tlf Sokneprest: Benedicte Øien tlf Sokneprest: Knut Magne Nesse tlf Sokneprest: Dag Leirvik tlf GRAFISK PRODUKSJON: E. NATVIK PRENTEVERK, FLORØ KINN KYRKJEBLAD VÅREN 2014

ÅRG. 87 NR. 2 SOMMAREN 2015

ÅRG. 87 NR. 2 SOMMAREN 2015 ÅRG. 87 NR. 2 SOMMAREN 2015 Foto: Cecilie Molander. Konfirmantane på Kinn lørdag 9. mai: Maja Aldeholm Paulsen og Jakob Reksten Steimler. Konfirmantane i Batalden søndag 10. mai: Frå venstre: Kristian

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

Dei unge fyller gudstenesta

Dei unge fyller gudstenesta NR.2 2015 56. ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Bibelmaraton takk...2 Andakt...3 Kyrkjevalet 2015...4 Dei unge fyller gudstenesta Lutherstadt Wittenberg fram mot 2017...5 BUK 2015... 6 Ål Kyrkjeakademi...

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten Kyrkjebladet Kontakt 19 årgang. nummer 2 årgang 2011 Nær Gud, nær menneske Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Helgedagen KyrKjelydsblad

Helgedagen KyrKjelydsblad Helgedagen KyrKjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2011 43. årg. VIKTIG FOR FOLK FLEST Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til å bedre og levekår. Mennesker får nye muligheter og en enklere og bedre

Detaljer

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang rkje, ditt val Sett preg på di kyrkje Vil du vere med i soknerådet? Radøy sokn DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal Fulldistribusjon 60. årg. Nr. 3-4/2006 DALE KYRKJE 50 ÅR! JUBILEUMS PROGRAM Side 5-10 Flygel til Dale kyrkje Side 10 Julehelsing frå kapellanen Side 3 Kunstverket Fader Vår Side 4 Aksjon Håp 3. og 10.

Detaljer

Sein påske. Velsigna påskehøgtid! Fastesalme

Sein påske. Velsigna påskehøgtid! Fastesalme RETURADRESSE: Prosit design og kommunikasjon as Pb.122,6659 Rindal April 2011 «Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i si store miskunn har født oss på nytt til ei levande von ved Jesu Kristi

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2015 47. årg. Moskus side 6 Presteordinasjon side 4 Konfirmantar side 12 Ekteskapet side 8 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51 77 03 77

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Preikestolen. Nr. 2, APRIL 2014 75. årg.

Preikestolen. Nr. 2, APRIL 2014 75. årg. Preikestolen Nr. 2, APRIL 2014 75. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 11. juni Frist for innlevering av stoff er

Detaljer