Anbud gå- og ståtreningshjelpemidler og ståstativer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbud gå- og ståtreningshjelpemidler og ståstativer"

Transkript

1 Anbud gå- og ståtreningshjelpemidler og ståstativer Informasjon og muligheter INTERN BRUK Oppdatert pr

2 Anbudets omfang Rammeavtalen vil omfatte kjøp av Hovedprodukter Gå- og ståtreningshjelpemidler Ståstativ Tilbehør Reservedeler Tjenester

3 Poster Post nr Beskrivelse Avtaleform 1 Gå- og ståtreningshjelpemiddel som gir mulighet for aktiv bevegelsestrening av benene 2 Gå- og ståtreningshjelpemiddel som gir mulighet for passiv bevegelsestrening av benene Parallelle rammeavtaler Parallelle rammeavtaler 3 Enkelt ståstativ uten tiltfunksjon Parallelle rammeavtaler 4 Frontalt ståstativ for brukere opptil skolealder Parallelle rammeavtaler 5 Frontalt ståstativ for brukere fra skolealder, ungdom og voksne Parallelle rammeavtaler 6 Dorsalt ståstativ med mekanisk tiltfunksjon Parallelle rammeavtaler 7 Dorsalt ståstativ med elektrisk tiltfunksjon Parallelle rammeavtaler 8 Ståstativ med drivhjul Parallelle rammeavtaler 9 Ståstativ med mekanisk oppreisningshjelp fra sittende til stående Parallelle rammeavtaler 10 Ståstativ med elektrisk oppreisningshjelp fra sittende til stående Parallelle rammeavtaler Handicare tilbød produkter i postene merket med oransje

4 Historisk leveringsomfang 2011 Antall Totalverdi hovedprodukt Tilbehør og reservedeler Tjenestekjøp Total verdi salg Post Post Post Post Post Post Post Post Post Post

5 Oversikt tildeling Post 3 1. Totstander 2. Freestander str Hip Basic S og M, Medema 4. Wentworth 1 og 2, Bardum Post 4 1. Toucan 1 og 2, Etac 2. Monkey, Sunrise Med. 3. Hip Frontal, Medema 4. Whirl 1, Bardum 5. Squiggles Post 5 Ikke tildelt kontrakt

6 Oversikt resultat, forts. Post 6 1. Bison manuell 1-4, Etac 2. Mygo Stander 1 og 2 3. Multistander, Sunrise Med 4. Lasse, Hjelpemiddelspesialisten Post 7 1. Bison el 1-4, Etac 2. Horizon stander 1 og 2 3. Timo Xtra 1-3, Hjelpemiddelspesialisten Post 8 1. Rabbit 1-4, Etac 2. Squiggles 3. Todd 1-4, Medema

7 Leveringstider Hovedprodukter skal være levert på avtalt leveringssted innen 10 virkedager fra bestillingen er mottatt. Tilbehør og reservedeler skal være levert på avtalt leveringssted innen 10 virkedager fra bestillingen er mottatt. Tjeneste Leveringsfrist etter at bestillingen er mottatt Avtale om utprøving Utprøving Tilpasning Individuell tilpasning Reparasjon innenfor og utenfor garanti og reklamasjon 5 virkedager 15 virkedager 15 virkedager Etter avtale 10 virkedager Periodisk ettersyn i og utenfor garantitiden Etter avtale, se punkt 6.9 Gjenbruk 15 virkedager

8 Regler for tjenester Felles regler - dokumentasjon på og leveringsdag for utførte tjenester Etter at tjenesten er ferdigstilt, skal Leverandøren dokumentere utførelsen av tjenesten ved å utferdige skriftlig rapport som beskriver hvilket arbeide som er gjort. Når tjenesten er utført hos bruker skal formidler/bruker/pårørende signere rapporten. Rapporten sendes til NAV Hjelpemiddelsentral. Tidspunktet for når denne rapporten er mottatt av NAV Hjelpemiddelsentral, regnes som Leveringsdag for tjenesten. Når tjenesten er utført og/eller hovedproduktet leveres direkte til bruker skal Leverandøren påse at bruker signerer på pakkseddel. Kopi av signert pakkseddel vedlegges faktura. Felles regler for reise- og oppholdskostnader i forbindelse med tjenesteutføring Der det i punktene nedenfor (punktene 6.2 flg.) er oppgitt at reise- og oppholdsutgifter ikke er inkludert i tjenesteprisen gjelder: Disse kostnadene faktureres NAV Hjelpemiddelsentral iht. Statens satser, uten påslag. Ved fakturering skal reisestart og -slutt når det gjelder tid og avstand ta utgangspunkt i den aktuelle NAV Hjelpemiddelsentrals fysiske lokalisering i det fylket hvor oppdraget utføres. Hvis Leverandøren har adresse nærmere leveringsstedet/utførelsesstedet enn NAV Hjelpemiddelsentral, skal Leverandørens adresse tas som utgangspunkt. Dersom Leverandøren utfører flere oppdrag for Kunden på samme reise, skal det bare beregnes utgifter for én reise. Reisetid skal faktureres med samme timepris som for reparasjoner (jamfør pkt. 6.6 Reparasjonsarbeider).

9 Utprøving Leverandøren skal levere utprøving av produkt hos NAV Hjelpemiddelsentral eller hos den enkelte bruker etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. NAV Hjelpemiddelsentral skal oppgi navn på bruker/brukers foresatte og kontakt i kommunehelsetjenesten. Leverandør skal innen 5 virkedager etter mottatt bestilling ha avtalt tid og sted for utprøvning med lokal formidler eller NAV Hjelpemiddelsentral. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal NAV Hjelpemiddelsentral gis tilbakemelding. Utprøving omfatter: Transport av hjelpemidlet og nødvendig tilbehør til bruker eller NAV Hjelpemiddelsentral. Leverandøren skal hente aktuelt hjelpemiddel hos NAV Hjelpemiddelsentral, hvis dette er lagerført, eventuelt medbringe hjelpemiddelet fra Leverandørens lager. Alle aktiviteter hos bruker eller hos NAV Hjelpemiddelsentral som er nødvendig for at bruker skal få prøvd hjelpemidlet, slik at formidlerne (fra kommune og/eller NAV Hjelpemiddelsentral) og bruker skal kunne trekke en konklusjon om hjelpemidlet er egnet for brukeren. Evt. retur av hjelpemidlet (hvis det ikke er egnet). Utprøvning skal være levert innen fristen i pkt Hvis lokal formidler og/eller NAV Hjelpemiddelsentral etter utprøvingen konkluderer med at hjelpemidlet er egnet for bruker, kan Leverandøren etter avtale med NAV Hjelpemiddelsentral levere hjelpemidlet til bruker. Leverandøren skal også underrette sentralen skriftelig med et komplett pristilbud (produkt, forbruk av tilbehør/reservedeler og reisekostnader) på alle utgifter, samt underskrift fra formidler/bruker/pårørende på at oppdraget er utført. Leverandør mottar oppdatert bestilling fra NAV SFE, og sender da inn endelig faktura til NAV. Hvis utprøvingen konkluderer med at hjelpemidlet ikke er egnet, skal Leverandøren også underrette sentralen skriftelig med et prisoppsett på alle utgifter, samt underskrift fra formidler/bruker/pårørende på at oppdraget er utført, og ta hjelpemidlet i retur. Leverandøren skal tilby enhetspris for utprøving som dekker alle aktivitetene som er nødvendig for å gjennomføre utprøvingen. Tilbudt enhetspris føres inn i Bilag 1 Produkt- og prisskjema, arkfane a) eller d). Reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert i enhetspris for utprøving, se pkt for informasjon om fakturering av reisekostnader.

10 Tilpasning Leverandøren skal levere tilpasning på hovedprodukt etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. Tilpasning skal være utført innen fristen i punkt 6.1. Leverandøren skal fakturere på følgende måte: Når tilpasningen skjer hos Leverandør, faktureres faktisk timeforbruk med avtalt timepris, forbrukte deler samt frakt av hovedproduktet til avtalt leveringssted. Frakt av hovedprodukt er inkludert ved nykjøp. Dersom produktet må fraktes til Leverandøren for tilpasning, skal NAV Hjelpemiddelsentralen dekke frakt til Leverandørens lokaler. Når tilpasningen skjer hos NAV Hjelpemiddelsentral eller hos bruker, faktureres timeforbruk med avtalt timepris og forbruk av deler. Reise- og oppholdsutgifter kommer i tillegg hvis tilpasningen skjer hos bruker. Leverandørene skal tilby én timepris for tilpasning (lik individuell tilpasning og oppfølging), se pkt for informasjon om fakturering av reisekostnader. Tilbudt timepris føres inn i Bilag 1 Produkt og prisskjema, arkfane a) eller d). Individuell tilpasning Leverandøren skal levere individuell tilpasning på hovedprodukt etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. Individuell tilpasning skal være utført innen fristen i punkt 6.1. Leverandøren skal fakturere individuell tilpasning på følgende måte: Når den individuelle tilpasningen skjer hos Leverandør, faktureres faktisk timeforbruk med avtalt timepris og forbrukte deler samt frakt til avtalt leveringssted. Frakt av hovedprodukt er inkludert ved nykjøp. Dersom produktet må fraktes til Leverandøren for individuell tilpasning, skal NAV Hjelpemiddelsentralen dekke frakt til Leverandørens lokaler. Når den individuelle tilpasningen skjer hos NAV Hjelpemiddelsentral eller hos bruker, faktureres timeforbruk med avtalt timepris og forbruk av deler. Reise- og oppholdsutgifter kommer i tillegg hvis den individuelle tilpasningen skjer hos bruker. Når den individuelle tilpasningen skjer med bruk av deler som av produsenten ikke er beregnet brukt sammen med hovedproduktet, og disse kjøpes fra tredjepart, skal delene faktureres Kunden uten påslag. Leverandørene skal tilby én timepris for individuell tilpasning (lik tilpasning og oppfølging), se pkt for informasjon om fakturering av reisekostnader. Tilbudt timepris føres inn i Bilag 1 Produkt og prisskjema, arkfane a) eller d).

11 Priser Produkt Varenr Pris Gjenbruk, enhetspris Totstander Freestander LFS/T-MW LFS/1-MW-EXP, LFS/2-MW-EXP, LFS/3-MW-EXP Squiggles SQST-P-PNO MYST-1S-NO, Mygo stander MYST-2S-NO 17700/ HOR-1S-NO, Horizon stander HOR-2S-NO 21000/ Squiggles mobil SQST-S-MNO Utprøving 545 Tilpasning Reparasjon 545 pr time 545 pr time

12 Generelt om produktene Flere nye produkter på markedet med dette anbudet Produkter vi ikke ennå har sett eller finner på nettsider eller i kataloger Noe begrenset informasjon om konkurrenter i denne presentasjonen, blir oppdatert etter hvert som vi får bedre kjennskap All info dere har ute/ plukker opp er av interesse

13 Post 3 enkelt ståstativ uten tilt Totstander vinner Enkelt ståstativ Enkle tilpasningsmuligheter For 10-12mnd gamle barn som skal opp å stå Bekkenbelte sitter godt rundt barnets bekken Innstillinger uten bruk av verktøy

14 Post 3 forts. Freestander nr. 2 Er blitt nr. 2 da det er litt dyrere enn Totstander. Enkelt ståstativ Enkle tilpasningsmuligheter Hjul gjør det enkelt å flytte stativet rundt Enkelt å komme til med rullestol for forflytning på grunn av bred bakramme Tilpasninger uten bruk av verktøy Bord kan reguleres i to høyder i forhold til bryststøtten Til sammen dekker Totstander og Freestander alle brukerstørrelser i posten og skal derfor i teorien ikke lekke noen av disse til andre

15 Post 3 forts Hip Basic (str S og M) fra Medema er nr 3 + faste støtter rundt hele kroppen + hjul på understell + design (OBS: vi kan fort lekke salg til dette produktet om vi ikke er oppmerksomme, nytt, fresht og ser bra ut ) -Ikke like enkle innstillingsmuligheter som produktene foran -Fotplater som kan gi noe begrenset fotplassering -Tungt sammenlignet med Totstander Medemas budskap: Dette er firmaets nye flaggskip, egenutviklet og egenprodusert det betyr at de kommer til å være aggressive med dette produktet! (uavhengig av om de er nr. 3 ) Medema mener at rammen er laget for å komme lett til med rullestol dette sette vi spørsmålstegn ved pga utformingen (sammenlign gjerne med Freestander) Kroppsstøttene har en enkel mekanisme, «knapp» på siden som løser ut støtten og så låser den igjen når støttene lukkes. Jeg er usikre på om du kommer tett nok rundt barnet, åpningen blir så å si rund, mens mange av disse barna slett ikke er runde i kroppen Får man ikke støttene tett nok på kroppen kan det oppstå rotasjoner. Tilpasses ved bruk av verktøy, ser ikke ut til å kunne utføres med bruker i stativet. De fokuserer også på design NB ikke søknadskriterie

16 Post 3 forts Wentworth fra Bardum er nr. 4 -ser gammeldags ut -ikke like enkle innstillinger som Totstander Bardum framstår veldig passiv med denne, og det kan vi vel forstå

17 Post 4 frontalt ståstativ for brukere opp til skolealder Toucan 1 og 2, Etac, er nr. 1 + flere størrelser (finens totalt 5 str), dekker hele brukerspekteret + enkle innstillingsmuligheter + stort tilbehørsspekter, felles med Rabbit + sidestøttene er formbare etter brukers kropp -30º til er mindre tiltutslag enn Squiggles, tiltbetjening med sveiv -ikke sandaler som standard, finnes som tilbehør -faste støtter uten trekk -Kun frontalt ståstativ Etac framstår som trygge i rollen som «vinner» av anbudet, kommer ikke med mye hardtslående argumenter for sitt produkt.

18 Post 4 forts Monkey fra Sunrise Med er nr 2 + pris + 70º tilt (tilsvarende Squiggles) -dekker ikke hele brukergruppen, kun 1 størrelse -ikke like enkle innstillingsmuligheter som vinneren -Litt begrenset tilbehørssortiment sammenlignet med konkurrentene -kun frontalt ståstativ -tungt Sunrise forteller om enkel tilpassing, god tilt, brukere ned til 63cm høyde, sier selv den er enkel å tranportere men med tanke på at den er tyngre enn vår + ikke delbar på samme vis så tar vi denne med en klype salt. De snakker om barnevennlig design NB det er ikke et søknadskritere.

19 Post 4 forts Hip frontal S, Medema er nr. 3 (NB Medema snakker om str S og str M, men det er kun S som står i rosa bok ) Samme stativ som i post 3, denne med tilt +faste støtter rundt hele kroppen -ikke like god tilt som Monkey, 40º -Ikke like enkle innstillingsmuligheter som Toucan -Fotplater som kan gi noe begrenset fotplassering -kun frontalt ståstativ Medemas budskap: Dette er firmaets nye flaggskip, egenutviklet og egenprodusert det betyr at de kommer til å være aggressive med dette produktet! (uavhengig av om de er nr. 3 ) Medema mener at rammen er laget for å komme lett til med rullestol dette sette vi spørsmålstegn ved pga utformingen (sammenlign gjerne med Freestander) Kroppsstøttene har en enkel mekanisme, «knapp» på siden som løser ut støtten og så låser den igjen når støttene lukkes. Jeg er usikre på om du kommer tett nok rundt barnet, åpningen blir så å si rund, mens mange av disse barna slett ikke er runde i kroppen Får man ikke støttene tett nok på kroppen kan det oppstå rotasjoner. Tilpasses ved bruk av verktøy, ser ikke ut til å kunne utføres med bruker i stativet. De fokuserer også på design NB ikke søknadskriterie

20 Post 4 forts Whirl 1, Bardum er nr. 4 +fotsandaler som standard -alle innstillingen ikke like enkle som Toucan -ikke like stor tilt som Squiggles og Monkey (30º) -kun frontalt ståstativ Bardum framstår som passive med dette stativet også. Selv om bildet viser el. Tilt er stativet mekanisk. El. Tilt er prisforhandlet tilbehør og Bardum promoterer dette (obs: ståstativer med el tilt/dorsalt er prisforhandlet i post 7) Finnes i to størrelser, kun str 1 i denne posten. 4-5 ulike størrelser på bekkenstøtte/bryststøtte/knestøtter for individuell tilpassing.

21 Post 4 forts Squiggles er nr. 5 Vi taper for de andre på pris. På funksjon er vi like bra eller bedre + kan enkelt konverteres til et dorsalt ståstativ ved endret behov/usikkerhet på hva som vil fungere (trenger kun hodestøtte i tillegg) vi kan møte motstand på dette argumentet, at dorsalt ståstativ er en annen post. Vi kan fortsatt argumentere på variert bruk i ulike treningssituasjoner til en og samme bruker. Dette er noe som vi får gehør for flere steder. + enkle innstillingsmuligheter, i all hovedsak uten bruk av verktøy + bredt tilbehørssortiment + sammenleggbart understell/enkel å dele + god tilt, 70º + kan bruke ulike understell til ulik bruk + lett i vekt, delbart, sammenleggbart, enkel tranport

22 Post 4, hovedargumenter for Squiggles God tilt, 70º Enkelt og nett ståstativ Lett i vekt, delbart, sammenleggbart (transport) Frontalt og dorsalt Polstring

23 Post 6 dorsalt ståstativ med mekanisk tilt Caribou man 1-4, Etac er nr. 1 +Dekker hele brukergruppen + meget enkle innstillingsmuligheter +kan også brukes som frontalt ståstativ + Trekantfasong med bredt fotbrett fange opp stående i abdusert stilling (det nye/hotte ) + frihet til armene. -bekkenbelte, dårlig fiksering -ikke fotsandaler som standard -4 str dekker 60cm-150cm brukerhøyde (opp til 180 med tilbehør) -tyngre enn Mygo -massivt, litt gammeldags utseende, overraskende da det er helt nytt Etac snakker om enkel justering, ett verktøy + måleskalaer. Kan sette på støtter for å fylle ut bredden øverst, men har ikke skulderstøtter slik vi har på Mygo. Sidestøtter er tilbehør, virker mindre tilpasningsvennlige da det var mye snakk om hvordan brystbeltet kunne tres ulikt rundt støttene for å tilpasses til ulike brukere

24 Post 6 forts. Mygo stander str 1 og 2 er nr. 2 +dekker brukergruppen med 2 str (brukerhøyde cm) +bekkenbelte, stabilisering/rotering +enkle innstillingsmuligheter, hovedsakelig uten bruk av verktøy enklere enn Bison +kan også benyttes som frontalt ståstativ +fotsandaler som standard, bord er standard +skulderstøtte, kan samle armene foran kroppen + mulighet til å stå med inntil 25º kontraktur i kne/hofte og likevel opprettholde riktig vinkel i ankel + unngå kyfose i overkroppen -Liten liggeflate? -pris

25 Post 6 forts. Multistander, Sunrise Med er nr. 3 +pris +enkle innstillingsmuligheter + frontal/dorsal +smale støtter i bolen ikke i veien for armene -ikke helt ned i horisontalt leie -liten liggeflate - Ikke justerbar med bruker i stativet (?) - Usikker på funksjonaliteten av bekkenbeltet -Dekker en begrenset del av brukergruppen (70-116cm høyde) -uten trekk, snodig utseende

26 Post 6 forts. Lasse, Hjelpemiddelspesialisten er nr. 4 +enkle innstillingsmuligheter +støtte som hindrer armene å falle bak (men hvordan påvirker dette armfunksjonen for de som har det?) -pris -dekker ikke hele brukergruppen -ikke bekkenbelte som standard HMspesialisten viser stativet uten sidevangene, og disse er nok ikke inkludert i standard produkt men som tilbehør (selv om de er på bildet levert inn til anbudet). «Justerbart alle veier», individuelt regulerbare fotplater.

27 Post 6, hovedargumenter Mygo Stabilisering av bekken Mulighet for å hjelpe å samle armene foran kroppen (skulderstøtte) Mulighet for å stå med kontrakturer i knær/hofte inntil 25º (se brosjyre på nett eller ring Christine om du lurer på hva dette betyr) Gode omsluttende sidestøtter Lett i vekt/manøvrere Meget enkle innstillingsmuligheter, måleskalaer

28 Post 7 dorsalt ståstativ med el tilt Caribou el 1-4, Etac er nr. 1 +Dekker hele brukergruppen + meget enkle innstillingsmuligheter +kan også brukes som frontalt ståstativ + Trekantfasong med bredt fotbrett fange opp stående i abdusert stilling (det nye/hotte ) + frihet til armene. -bekkenbelte, dårlig fiksering -ikke fotsandaler som standard -4 str dekker 60cm-150cm brukerhøyde (opp til 180 med tilbehør) -massivt, litt gammeldags utseende, overraskende da det er helt nytt Etac snakker om enkel justering, ett verktøy + måleskalaer. Kan sette på støtter for å fylle ut bredden øverst, men har ikke skulderstøtter slik vi har på Mygo. Sidestøtter er tilbehør, virker mindre tilpasningsvennlige da det var mye snakk om hvordan brystbeltet kunne tres ulikt rundt støttene for å tilpasses til ulike brukere

29 Post 7 forts Horizon str1 og 2 er nr. 2 +pris +dekker brukergruppen med 2 str. ( cm i brukerhøyde, kan vokse i hver enkelt størrelse, ikke bytte «hele tiden») +faste sidestøtter standard, omsluttende +bekkenbelte, stabilitet/rotasjon +sandaler, bord og sidestøtte for hodestøtte som standard +kan også benyttes frontalt + enkel tilpasning -tungt -noe mindre liggeflate enn Caribou -langt understell

30 Post 7 forts Timo Xtra1-3, Hjelpemiddelspesialisten + abdusert stående stilling +1 verktøy - Dekker ikke hele brukergruppen, 3 størrelser (60-155cm)

31 Post 7, hovedargumenter for Horizon Stabilisering av bekken Svært gode støtter som omslutter kroppen, faste men fleksible Enkle innstillinger

32 Post 8 Ståstativ med drivhjul Rabbit str1-4, Etac, er nr. 1 +pris +godt produkt som er godt kjent i markedet (mange kaller denne typen ståstativer Rabbit, uavhengig av leverandør..) +kan leveres med opp til 36 drivhjul +stort tilbehørssortiment, felles med Toucan +tilt 30º -kun frontalt ståstativ -ikke alternative understell (?) -mangler fjæring drivhjul kan ende i luften på ujevnt underlag

33 Post 8 forts Squiggles er nr. 2 +fjæring som holder drivhjulene i bakken selv ved noe ujevnt underlag +alternative understell, raskt å skrifte mellom +frontalt og dorsalt ståstativ i ett, alle deler inkludert -pris -noe mer komplisert tilt i det mobile understellet, kun 20º -dekker ikke hele brukergruppen

34 Post 8 forts Todd str 1-4, Medema, er nr. 3 +drivhjul opp til 40 +fast bekkenstøtte +store brukere +justerbar camber (men når er dette egentlig nødvendig på et slikt produkt som dette??) -mangler fjæring, kan føre til at drivhjulene mister bakkefeste ved små ujevnheter -kun frontalt ståstativ -minst tilt av alle, 15º -virker som et nytt produkt

35 Post 8, hovedargumenter for Squiggles Fjæring sikrer at drivhjulene er i bakken og barnet har kontroll selv ved noe ujevnt underlag Kan benyttes frontalt og dorsalt Bremser på små hjul

36 Markedsmateriell Produktblader på alle ståstativer Målskjemaer målsettes ferdig til Alle ståstativer med unntak av Mygo er i barnekatalogen Alle produkter på nett innen 1. jan 2013 Andre ønsker og behov?

37 Visninger Meld visninger på HMS til Christine Der HMS ikke initierer visning må vi be om å få komme Sørg for å bestille produkter og dokumentasjon i så god tid som mulig

Betingelser Omfang og bruk av avtalene

Betingelser Omfang og bruk av avtalene Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet hygienehjelpemidler har NAV inngått hhv Rammeavtale for kjøp av hygienehjelpemidler, tilbehør, reservedeler og tjenester dertil med følgende

Detaljer

Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad

Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad Betingelser Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad har NAV inngått hhv

Detaljer

Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206

Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206 Betingelser Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206 Gyldighetsperiode Denne avtalen på formstøpte sitteenheter gjelder fra 01.06.2014-30.05.2016. Etter 31.05.2016 har NAV muligheten til forlenge hele

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

Hjelpemidler for funksjonshemmede barn, unge og voksne. Aktivitetshjelpemidler

Hjelpemidler for funksjonshemmede barn, unge og voksne. Aktivitetshjelpemidler Hjelpemidler for funksjonshemmede barn, unge og voksne Aktivitetshjelpemidler April 2014 Katalog 2 Velkommen til Hjelpemiddelspesialisten Litt om oss... Vi har valgt å satse på hjelpemidler for funksjonshemmede,

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Hjelpemidler for funksjonshemmede barn, unge og voksne. Formstøpte enheter

Hjelpemidler for funksjonshemmede barn, unge og voksne. Formstøpte enheter Hjelpemidler for funksjonshemmede barn, unge og voksne Formstøpte enheter Juni 2015 Katalog 6 Velkommen til Hjelpemiddelspesialisten Litt om oss... Hjelpemiddelspesialisten as ble etablert i 1997 med satsningsområde

Detaljer

Innholdsliste. Målskjema: Sittende alpint 15

Innholdsliste. Målskjema: Sittende alpint 15 Innholdsliste 1.0 Målgruppe 2 2.0 Generell beskrivelse av sittende alpinutstyr 2 3.0 Kartlegging 2 3.1 Utøvers mål 2 4.0 Sittende alpint 3 4.1 Beskrivelse av sittende alpint, en ski: 3 4.1.1 Bruksområde

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

MANUELLE RULLESTOLER. Et temahefte om formidling av manuelle rullestoler

MANUELLE RULLESTOLER. Et temahefte om formidling av manuelle rullestoler MANUELLE RULLESTOLER Et temahefte om formidling av manuelle rullestoler Utgitt av Rikstrygdeverket 2000 Redaktør: Gerd Vidje Faglig ansvarlig: Ragna Flø, Hjelpemiddelkontoret ISBN 82-551-0828-9 Tidligere

Detaljer

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss KONSEPT FOR SALG/MARKEDSFØRING For å hjelpe deg med å komme igang - enten du er dreven eller nybegynner i faget, har vi utarbeidet et konsept for salg og markedsføring av produktene. Dette virker for andre,

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

- VEILEDER - AKTIVITETSHJELPEMIDLER

- VEILEDER - AKTIVITETSHJELPEMIDLER - VEILEDER - AKTIVITETSHJELPEMIDLER LOVVERK FOR AKTIVITETSHJELPEMIDLER SITTENDE ALPINT SITSKI OG BISKI LANGRENNSPIGGING ISPIGGING HÅNDSYKLER RULLESTOLPIGGING Forord Utarbeidelsen av denne veilederen har

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Kartlegging av rullestoler og rullatorer i forbindelse med revisjon av Byggteknisk forskrift TEK10

Kartlegging av rullestoler og rullatorer i forbindelse med revisjon av Byggteknisk forskrift TEK10 Kartlegging av rullestoler og rullatorer i forbindelse med revisjon av Byggteknisk forskrift TEK10 Utarbeidet for Boligprodusentene av Universell Utforming AS 20. august 2014 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

For STÅ else. Introduserer nytt Leckey ståstativ. Mygo Stander

For STÅ else. Introduserer nytt Leckey ståstativ. Mygo Stander For STÅ else Introduserer nytt Leckey ståstativ Mygo Stander Sterkere sammen. Vi jobber med enkeltmennesker, terapeuter og pleiepersonell for å designe løsninger som ivaretar både et klinisk og et emosjonelt

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer