Anbud gå- og ståtreningshjelpemidler og ståstativer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbud gå- og ståtreningshjelpemidler og ståstativer"

Transkript

1 Anbud gå- og ståtreningshjelpemidler og ståstativer Informasjon og muligheter INTERN BRUK Oppdatert pr

2 Anbudets omfang Rammeavtalen vil omfatte kjøp av Hovedprodukter Gå- og ståtreningshjelpemidler Ståstativ Tilbehør Reservedeler Tjenester

3 Poster Post nr Beskrivelse Avtaleform 1 Gå- og ståtreningshjelpemiddel som gir mulighet for aktiv bevegelsestrening av benene 2 Gå- og ståtreningshjelpemiddel som gir mulighet for passiv bevegelsestrening av benene Parallelle rammeavtaler Parallelle rammeavtaler 3 Enkelt ståstativ uten tiltfunksjon Parallelle rammeavtaler 4 Frontalt ståstativ for brukere opptil skolealder Parallelle rammeavtaler 5 Frontalt ståstativ for brukere fra skolealder, ungdom og voksne Parallelle rammeavtaler 6 Dorsalt ståstativ med mekanisk tiltfunksjon Parallelle rammeavtaler 7 Dorsalt ståstativ med elektrisk tiltfunksjon Parallelle rammeavtaler 8 Ståstativ med drivhjul Parallelle rammeavtaler 9 Ståstativ med mekanisk oppreisningshjelp fra sittende til stående Parallelle rammeavtaler 10 Ståstativ med elektrisk oppreisningshjelp fra sittende til stående Parallelle rammeavtaler Handicare tilbød produkter i postene merket med oransje

4 Historisk leveringsomfang 2011 Antall Totalverdi hovedprodukt Tilbehør og reservedeler Tjenestekjøp Total verdi salg Post Post Post Post Post Post Post Post Post Post

5 Oversikt tildeling Post 3 1. Totstander 2. Freestander str Hip Basic S og M, Medema 4. Wentworth 1 og 2, Bardum Post 4 1. Toucan 1 og 2, Etac 2. Monkey, Sunrise Med. 3. Hip Frontal, Medema 4. Whirl 1, Bardum 5. Squiggles Post 5 Ikke tildelt kontrakt

6 Oversikt resultat, forts. Post 6 1. Bison manuell 1-4, Etac 2. Mygo Stander 1 og 2 3. Multistander, Sunrise Med 4. Lasse, Hjelpemiddelspesialisten Post 7 1. Bison el 1-4, Etac 2. Horizon stander 1 og 2 3. Timo Xtra 1-3, Hjelpemiddelspesialisten Post 8 1. Rabbit 1-4, Etac 2. Squiggles 3. Todd 1-4, Medema

7 Leveringstider Hovedprodukter skal være levert på avtalt leveringssted innen 10 virkedager fra bestillingen er mottatt. Tilbehør og reservedeler skal være levert på avtalt leveringssted innen 10 virkedager fra bestillingen er mottatt. Tjeneste Leveringsfrist etter at bestillingen er mottatt Avtale om utprøving Utprøving Tilpasning Individuell tilpasning Reparasjon innenfor og utenfor garanti og reklamasjon 5 virkedager 15 virkedager 15 virkedager Etter avtale 10 virkedager Periodisk ettersyn i og utenfor garantitiden Etter avtale, se punkt 6.9 Gjenbruk 15 virkedager

8 Regler for tjenester Felles regler - dokumentasjon på og leveringsdag for utførte tjenester Etter at tjenesten er ferdigstilt, skal Leverandøren dokumentere utførelsen av tjenesten ved å utferdige skriftlig rapport som beskriver hvilket arbeide som er gjort. Når tjenesten er utført hos bruker skal formidler/bruker/pårørende signere rapporten. Rapporten sendes til NAV Hjelpemiddelsentral. Tidspunktet for når denne rapporten er mottatt av NAV Hjelpemiddelsentral, regnes som Leveringsdag for tjenesten. Når tjenesten er utført og/eller hovedproduktet leveres direkte til bruker skal Leverandøren påse at bruker signerer på pakkseddel. Kopi av signert pakkseddel vedlegges faktura. Felles regler for reise- og oppholdskostnader i forbindelse med tjenesteutføring Der det i punktene nedenfor (punktene 6.2 flg.) er oppgitt at reise- og oppholdsutgifter ikke er inkludert i tjenesteprisen gjelder: Disse kostnadene faktureres NAV Hjelpemiddelsentral iht. Statens satser, uten påslag. Ved fakturering skal reisestart og -slutt når det gjelder tid og avstand ta utgangspunkt i den aktuelle NAV Hjelpemiddelsentrals fysiske lokalisering i det fylket hvor oppdraget utføres. Hvis Leverandøren har adresse nærmere leveringsstedet/utførelsesstedet enn NAV Hjelpemiddelsentral, skal Leverandørens adresse tas som utgangspunkt. Dersom Leverandøren utfører flere oppdrag for Kunden på samme reise, skal det bare beregnes utgifter for én reise. Reisetid skal faktureres med samme timepris som for reparasjoner (jamfør pkt. 6.6 Reparasjonsarbeider).

9 Utprøving Leverandøren skal levere utprøving av produkt hos NAV Hjelpemiddelsentral eller hos den enkelte bruker etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. NAV Hjelpemiddelsentral skal oppgi navn på bruker/brukers foresatte og kontakt i kommunehelsetjenesten. Leverandør skal innen 5 virkedager etter mottatt bestilling ha avtalt tid og sted for utprøvning med lokal formidler eller NAV Hjelpemiddelsentral. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal NAV Hjelpemiddelsentral gis tilbakemelding. Utprøving omfatter: Transport av hjelpemidlet og nødvendig tilbehør til bruker eller NAV Hjelpemiddelsentral. Leverandøren skal hente aktuelt hjelpemiddel hos NAV Hjelpemiddelsentral, hvis dette er lagerført, eventuelt medbringe hjelpemiddelet fra Leverandørens lager. Alle aktiviteter hos bruker eller hos NAV Hjelpemiddelsentral som er nødvendig for at bruker skal få prøvd hjelpemidlet, slik at formidlerne (fra kommune og/eller NAV Hjelpemiddelsentral) og bruker skal kunne trekke en konklusjon om hjelpemidlet er egnet for brukeren. Evt. retur av hjelpemidlet (hvis det ikke er egnet). Utprøvning skal være levert innen fristen i pkt Hvis lokal formidler og/eller NAV Hjelpemiddelsentral etter utprøvingen konkluderer med at hjelpemidlet er egnet for bruker, kan Leverandøren etter avtale med NAV Hjelpemiddelsentral levere hjelpemidlet til bruker. Leverandøren skal også underrette sentralen skriftelig med et komplett pristilbud (produkt, forbruk av tilbehør/reservedeler og reisekostnader) på alle utgifter, samt underskrift fra formidler/bruker/pårørende på at oppdraget er utført. Leverandør mottar oppdatert bestilling fra NAV SFE, og sender da inn endelig faktura til NAV. Hvis utprøvingen konkluderer med at hjelpemidlet ikke er egnet, skal Leverandøren også underrette sentralen skriftelig med et prisoppsett på alle utgifter, samt underskrift fra formidler/bruker/pårørende på at oppdraget er utført, og ta hjelpemidlet i retur. Leverandøren skal tilby enhetspris for utprøving som dekker alle aktivitetene som er nødvendig for å gjennomføre utprøvingen. Tilbudt enhetspris føres inn i Bilag 1 Produkt- og prisskjema, arkfane a) eller d). Reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert i enhetspris for utprøving, se pkt for informasjon om fakturering av reisekostnader.

10 Tilpasning Leverandøren skal levere tilpasning på hovedprodukt etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. Tilpasning skal være utført innen fristen i punkt 6.1. Leverandøren skal fakturere på følgende måte: Når tilpasningen skjer hos Leverandør, faktureres faktisk timeforbruk med avtalt timepris, forbrukte deler samt frakt av hovedproduktet til avtalt leveringssted. Frakt av hovedprodukt er inkludert ved nykjøp. Dersom produktet må fraktes til Leverandøren for tilpasning, skal NAV Hjelpemiddelsentralen dekke frakt til Leverandørens lokaler. Når tilpasningen skjer hos NAV Hjelpemiddelsentral eller hos bruker, faktureres timeforbruk med avtalt timepris og forbruk av deler. Reise- og oppholdsutgifter kommer i tillegg hvis tilpasningen skjer hos bruker. Leverandørene skal tilby én timepris for tilpasning (lik individuell tilpasning og oppfølging), se pkt for informasjon om fakturering av reisekostnader. Tilbudt timepris føres inn i Bilag 1 Produkt og prisskjema, arkfane a) eller d). Individuell tilpasning Leverandøren skal levere individuell tilpasning på hovedprodukt etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. Individuell tilpasning skal være utført innen fristen i punkt 6.1. Leverandøren skal fakturere individuell tilpasning på følgende måte: Når den individuelle tilpasningen skjer hos Leverandør, faktureres faktisk timeforbruk med avtalt timepris og forbrukte deler samt frakt til avtalt leveringssted. Frakt av hovedprodukt er inkludert ved nykjøp. Dersom produktet må fraktes til Leverandøren for individuell tilpasning, skal NAV Hjelpemiddelsentralen dekke frakt til Leverandørens lokaler. Når den individuelle tilpasningen skjer hos NAV Hjelpemiddelsentral eller hos bruker, faktureres timeforbruk med avtalt timepris og forbruk av deler. Reise- og oppholdsutgifter kommer i tillegg hvis den individuelle tilpasningen skjer hos bruker. Når den individuelle tilpasningen skjer med bruk av deler som av produsenten ikke er beregnet brukt sammen med hovedproduktet, og disse kjøpes fra tredjepart, skal delene faktureres Kunden uten påslag. Leverandørene skal tilby én timepris for individuell tilpasning (lik tilpasning og oppfølging), se pkt for informasjon om fakturering av reisekostnader. Tilbudt timepris føres inn i Bilag 1 Produkt og prisskjema, arkfane a) eller d).

11 Priser Produkt Varenr Pris Gjenbruk, enhetspris Totstander Freestander LFS/T-MW LFS/1-MW-EXP, LFS/2-MW-EXP, LFS/3-MW-EXP Squiggles SQST-P-PNO MYST-1S-NO, Mygo stander MYST-2S-NO 17700/ HOR-1S-NO, Horizon stander HOR-2S-NO 21000/ Squiggles mobil SQST-S-MNO Utprøving 545 Tilpasning Reparasjon 545 pr time 545 pr time

12 Generelt om produktene Flere nye produkter på markedet med dette anbudet Produkter vi ikke ennå har sett eller finner på nettsider eller i kataloger Noe begrenset informasjon om konkurrenter i denne presentasjonen, blir oppdatert etter hvert som vi får bedre kjennskap All info dere har ute/ plukker opp er av interesse

13 Post 3 enkelt ståstativ uten tilt Totstander vinner Enkelt ståstativ Enkle tilpasningsmuligheter For 10-12mnd gamle barn som skal opp å stå Bekkenbelte sitter godt rundt barnets bekken Innstillinger uten bruk av verktøy

14 Post 3 forts. Freestander nr. 2 Er blitt nr. 2 da det er litt dyrere enn Totstander. Enkelt ståstativ Enkle tilpasningsmuligheter Hjul gjør det enkelt å flytte stativet rundt Enkelt å komme til med rullestol for forflytning på grunn av bred bakramme Tilpasninger uten bruk av verktøy Bord kan reguleres i to høyder i forhold til bryststøtten Til sammen dekker Totstander og Freestander alle brukerstørrelser i posten og skal derfor i teorien ikke lekke noen av disse til andre

15 Post 3 forts Hip Basic (str S og M) fra Medema er nr 3 + faste støtter rundt hele kroppen + hjul på understell + design (OBS: vi kan fort lekke salg til dette produktet om vi ikke er oppmerksomme, nytt, fresht og ser bra ut ) -Ikke like enkle innstillingsmuligheter som produktene foran -Fotplater som kan gi noe begrenset fotplassering -Tungt sammenlignet med Totstander Medemas budskap: Dette er firmaets nye flaggskip, egenutviklet og egenprodusert det betyr at de kommer til å være aggressive med dette produktet! (uavhengig av om de er nr. 3 ) Medema mener at rammen er laget for å komme lett til med rullestol dette sette vi spørsmålstegn ved pga utformingen (sammenlign gjerne med Freestander) Kroppsstøttene har en enkel mekanisme, «knapp» på siden som løser ut støtten og så låser den igjen når støttene lukkes. Jeg er usikre på om du kommer tett nok rundt barnet, åpningen blir så å si rund, mens mange av disse barna slett ikke er runde i kroppen Får man ikke støttene tett nok på kroppen kan det oppstå rotasjoner. Tilpasses ved bruk av verktøy, ser ikke ut til å kunne utføres med bruker i stativet. De fokuserer også på design NB ikke søknadskriterie

16 Post 3 forts Wentworth fra Bardum er nr. 4 -ser gammeldags ut -ikke like enkle innstillinger som Totstander Bardum framstår veldig passiv med denne, og det kan vi vel forstå

17 Post 4 frontalt ståstativ for brukere opp til skolealder Toucan 1 og 2, Etac, er nr. 1 + flere størrelser (finens totalt 5 str), dekker hele brukerspekteret + enkle innstillingsmuligheter + stort tilbehørsspekter, felles med Rabbit + sidestøttene er formbare etter brukers kropp -30º til er mindre tiltutslag enn Squiggles, tiltbetjening med sveiv -ikke sandaler som standard, finnes som tilbehør -faste støtter uten trekk -Kun frontalt ståstativ Etac framstår som trygge i rollen som «vinner» av anbudet, kommer ikke med mye hardtslående argumenter for sitt produkt.

18 Post 4 forts Monkey fra Sunrise Med er nr 2 + pris + 70º tilt (tilsvarende Squiggles) -dekker ikke hele brukergruppen, kun 1 størrelse -ikke like enkle innstillingsmuligheter som vinneren -Litt begrenset tilbehørssortiment sammenlignet med konkurrentene -kun frontalt ståstativ -tungt Sunrise forteller om enkel tilpassing, god tilt, brukere ned til 63cm høyde, sier selv den er enkel å tranportere men med tanke på at den er tyngre enn vår + ikke delbar på samme vis så tar vi denne med en klype salt. De snakker om barnevennlig design NB det er ikke et søknadskritere.

19 Post 4 forts Hip frontal S, Medema er nr. 3 (NB Medema snakker om str S og str M, men det er kun S som står i rosa bok ) Samme stativ som i post 3, denne med tilt +faste støtter rundt hele kroppen -ikke like god tilt som Monkey, 40º -Ikke like enkle innstillingsmuligheter som Toucan -Fotplater som kan gi noe begrenset fotplassering -kun frontalt ståstativ Medemas budskap: Dette er firmaets nye flaggskip, egenutviklet og egenprodusert det betyr at de kommer til å være aggressive med dette produktet! (uavhengig av om de er nr. 3 ) Medema mener at rammen er laget for å komme lett til med rullestol dette sette vi spørsmålstegn ved pga utformingen (sammenlign gjerne med Freestander) Kroppsstøttene har en enkel mekanisme, «knapp» på siden som løser ut støtten og så låser den igjen når støttene lukkes. Jeg er usikre på om du kommer tett nok rundt barnet, åpningen blir så å si rund, mens mange av disse barna slett ikke er runde i kroppen Får man ikke støttene tett nok på kroppen kan det oppstå rotasjoner. Tilpasses ved bruk av verktøy, ser ikke ut til å kunne utføres med bruker i stativet. De fokuserer også på design NB ikke søknadskriterie

20 Post 4 forts Whirl 1, Bardum er nr. 4 +fotsandaler som standard -alle innstillingen ikke like enkle som Toucan -ikke like stor tilt som Squiggles og Monkey (30º) -kun frontalt ståstativ Bardum framstår som passive med dette stativet også. Selv om bildet viser el. Tilt er stativet mekanisk. El. Tilt er prisforhandlet tilbehør og Bardum promoterer dette (obs: ståstativer med el tilt/dorsalt er prisforhandlet i post 7) Finnes i to størrelser, kun str 1 i denne posten. 4-5 ulike størrelser på bekkenstøtte/bryststøtte/knestøtter for individuell tilpassing.

21 Post 4 forts Squiggles er nr. 5 Vi taper for de andre på pris. På funksjon er vi like bra eller bedre + kan enkelt konverteres til et dorsalt ståstativ ved endret behov/usikkerhet på hva som vil fungere (trenger kun hodestøtte i tillegg) vi kan møte motstand på dette argumentet, at dorsalt ståstativ er en annen post. Vi kan fortsatt argumentere på variert bruk i ulike treningssituasjoner til en og samme bruker. Dette er noe som vi får gehør for flere steder. + enkle innstillingsmuligheter, i all hovedsak uten bruk av verktøy + bredt tilbehørssortiment + sammenleggbart understell/enkel å dele + god tilt, 70º + kan bruke ulike understell til ulik bruk + lett i vekt, delbart, sammenleggbart, enkel tranport

22 Post 4, hovedargumenter for Squiggles God tilt, 70º Enkelt og nett ståstativ Lett i vekt, delbart, sammenleggbart (transport) Frontalt og dorsalt Polstring

23 Post 6 dorsalt ståstativ med mekanisk tilt Caribou man 1-4, Etac er nr. 1 +Dekker hele brukergruppen + meget enkle innstillingsmuligheter +kan også brukes som frontalt ståstativ + Trekantfasong med bredt fotbrett fange opp stående i abdusert stilling (det nye/hotte ) + frihet til armene. -bekkenbelte, dårlig fiksering -ikke fotsandaler som standard -4 str dekker 60cm-150cm brukerhøyde (opp til 180 med tilbehør) -tyngre enn Mygo -massivt, litt gammeldags utseende, overraskende da det er helt nytt Etac snakker om enkel justering, ett verktøy + måleskalaer. Kan sette på støtter for å fylle ut bredden øverst, men har ikke skulderstøtter slik vi har på Mygo. Sidestøtter er tilbehør, virker mindre tilpasningsvennlige da det var mye snakk om hvordan brystbeltet kunne tres ulikt rundt støttene for å tilpasses til ulike brukere

24 Post 6 forts. Mygo stander str 1 og 2 er nr. 2 +dekker brukergruppen med 2 str (brukerhøyde cm) +bekkenbelte, stabilisering/rotering +enkle innstillingsmuligheter, hovedsakelig uten bruk av verktøy enklere enn Bison +kan også benyttes som frontalt ståstativ +fotsandaler som standard, bord er standard +skulderstøtte, kan samle armene foran kroppen + mulighet til å stå med inntil 25º kontraktur i kne/hofte og likevel opprettholde riktig vinkel i ankel + unngå kyfose i overkroppen -Liten liggeflate? -pris

25 Post 6 forts. Multistander, Sunrise Med er nr. 3 +pris +enkle innstillingsmuligheter + frontal/dorsal +smale støtter i bolen ikke i veien for armene -ikke helt ned i horisontalt leie -liten liggeflate - Ikke justerbar med bruker i stativet (?) - Usikker på funksjonaliteten av bekkenbeltet -Dekker en begrenset del av brukergruppen (70-116cm høyde) -uten trekk, snodig utseende

26 Post 6 forts. Lasse, Hjelpemiddelspesialisten er nr. 4 +enkle innstillingsmuligheter +støtte som hindrer armene å falle bak (men hvordan påvirker dette armfunksjonen for de som har det?) -pris -dekker ikke hele brukergruppen -ikke bekkenbelte som standard HMspesialisten viser stativet uten sidevangene, og disse er nok ikke inkludert i standard produkt men som tilbehør (selv om de er på bildet levert inn til anbudet). «Justerbart alle veier», individuelt regulerbare fotplater.

27 Post 6, hovedargumenter Mygo Stabilisering av bekken Mulighet for å hjelpe å samle armene foran kroppen (skulderstøtte) Mulighet for å stå med kontrakturer i knær/hofte inntil 25º (se brosjyre på nett eller ring Christine om du lurer på hva dette betyr) Gode omsluttende sidestøtter Lett i vekt/manøvrere Meget enkle innstillingsmuligheter, måleskalaer

28 Post 7 dorsalt ståstativ med el tilt Caribou el 1-4, Etac er nr. 1 +Dekker hele brukergruppen + meget enkle innstillingsmuligheter +kan også brukes som frontalt ståstativ + Trekantfasong med bredt fotbrett fange opp stående i abdusert stilling (det nye/hotte ) + frihet til armene. -bekkenbelte, dårlig fiksering -ikke fotsandaler som standard -4 str dekker 60cm-150cm brukerhøyde (opp til 180 med tilbehør) -massivt, litt gammeldags utseende, overraskende da det er helt nytt Etac snakker om enkel justering, ett verktøy + måleskalaer. Kan sette på støtter for å fylle ut bredden øverst, men har ikke skulderstøtter slik vi har på Mygo. Sidestøtter er tilbehør, virker mindre tilpasningsvennlige da det var mye snakk om hvordan brystbeltet kunne tres ulikt rundt støttene for å tilpasses til ulike brukere

29 Post 7 forts Horizon str1 og 2 er nr. 2 +pris +dekker brukergruppen med 2 str. ( cm i brukerhøyde, kan vokse i hver enkelt størrelse, ikke bytte «hele tiden») +faste sidestøtter standard, omsluttende +bekkenbelte, stabilitet/rotasjon +sandaler, bord og sidestøtte for hodestøtte som standard +kan også benyttes frontalt + enkel tilpasning -tungt -noe mindre liggeflate enn Caribou -langt understell

30 Post 7 forts Timo Xtra1-3, Hjelpemiddelspesialisten + abdusert stående stilling +1 verktøy - Dekker ikke hele brukergruppen, 3 størrelser (60-155cm)

31 Post 7, hovedargumenter for Horizon Stabilisering av bekken Svært gode støtter som omslutter kroppen, faste men fleksible Enkle innstillinger

32 Post 8 Ståstativ med drivhjul Rabbit str1-4, Etac, er nr. 1 +pris +godt produkt som er godt kjent i markedet (mange kaller denne typen ståstativer Rabbit, uavhengig av leverandør..) +kan leveres med opp til 36 drivhjul +stort tilbehørssortiment, felles med Toucan +tilt 30º -kun frontalt ståstativ -ikke alternative understell (?) -mangler fjæring drivhjul kan ende i luften på ujevnt underlag

33 Post 8 forts Squiggles er nr. 2 +fjæring som holder drivhjulene i bakken selv ved noe ujevnt underlag +alternative understell, raskt å skrifte mellom +frontalt og dorsalt ståstativ i ett, alle deler inkludert -pris -noe mer komplisert tilt i det mobile understellet, kun 20º -dekker ikke hele brukergruppen

34 Post 8 forts Todd str 1-4, Medema, er nr. 3 +drivhjul opp til 40 +fast bekkenstøtte +store brukere +justerbar camber (men når er dette egentlig nødvendig på et slikt produkt som dette??) -mangler fjæring, kan føre til at drivhjulene mister bakkefeste ved små ujevnheter -kun frontalt ståstativ -minst tilt av alle, 15º -virker som et nytt produkt

35 Post 8, hovedargumenter for Squiggles Fjæring sikrer at drivhjulene er i bakken og barnet har kontroll selv ved noe ujevnt underlag Kan benyttes frontalt og dorsalt Bremser på små hjul

36 Markedsmateriell Produktblader på alle ståstativer Målskjemaer målsettes ferdig til Alle ståstativer med unntak av Mygo er i barnekatalogen Alle produkter på nett innen 1. jan 2013 Andre ønsker og behov?

37 Visninger Meld visninger på HMS til Christine Der HMS ikke initierer visning må vi be om å få komme Sørg for å bestille produkter og dokumentasjon i så god tid som mulig

Gå og ståtreningshjelpemidler og ståstativ. Høyde til overkant av kroppsstøtte - Høyde til overkant av kroppsstøtte - minimum.

Gå og ståtreningshjelpemidler og ståstativ. Høyde til overkant av kroppsstøtte - Høyde til overkant av kroppsstøtte - minimum. 04 48 08 Ståstativ Enkelt ståstativ uten tiltfunksjon Totstander Handicare AS LFS-T 887 x 70 90 47 64 45 45 x x 5 Freestander Handicare AS LFS/-MW-NO 8870 x 80 5 47 68 65 75 0 x x 6 0 Freestander Handicare

Detaljer

Moduloppbygde sittesystemer og understell 01.12.13-30.11.2015

Moduloppbygde sittesystemer og understell 01.12.13-30.11.2015 Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet moduloppbygde sittesystemer og understell har NAV Økonomiavdeling inngått hhv. rammeavtale for kjøp av moduloppbygde sittesystemer og understell

Detaljer

Sitte-gå-stå. Prisforhandlede barneprodukter

Sitte-gå-stå. Prisforhandlede barneprodukter Sitte-gå-stå Prisforhandlede barneprodukter Sitte Sete beregnet for plassering på gulv Corner Sitter God polstring og trekk som er behagelig for barnet, unngår å bli klam. Vinkelregulerbar rygg for å kunne

Detaljer

Elektriske rullestoler, drivaggregat og tjenester 15.03.2015 14.03.2017

Elektriske rullestoler, drivaggregat og tjenester 15.03.2015 14.03.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen for elektriske rullestoler og drivaggregater gjelder i perioden 15.03.2015-14.03.2017. Etter 14.03.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle

Detaljer

Sittemøbler for barn. Oppfølging av anbud, oppstart 1. april 2012 INTERNT BRUK

Sittemøbler for barn. Oppfølging av anbud, oppstart 1. april 2012 INTERNT BRUK Sittemøbler for barn Oppfølging av anbud, oppstart 1. april 2012 INTERNT BRUK Spesielle sittemøbler barn På anbud for første gang, sammen med arbeidsstoler og arbeidsbord Kontrakt oppstart 1. april 2012

Detaljer

Sykler med hjelpemotor, sykkelfronter med hjelpemotor, hjelpemotorer, deler og tilbehør og tjenester

Sykler med hjelpemotor, sykkelfronter med hjelpemotor, hjelpemotorer, deler og tilbehør og tjenester Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen for sykler med hjelpemotor, sykkelfronter med hjelpemotor, hjelpemotorer deler, tilbehør og tjenester. 01.05.2015-30.04.2017. Etter 30.04.2017 kan avtalen forlenges

Detaljer

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene.

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene. Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet stoler med oppreisningsfunksjon har NAV Økonomiavdeling inngått hhv. Rammeavtale for kjøp av stoler med oppreisningsfunksjon, tilbehør, reservedeler

Detaljer

GÅ -OG STÅTRENINGSHJELPEMIDLER

GÅ -OG STÅTRENINGSHJELPEMIDLER Produktoversikt Gjelder for kontraktsperioden 01.01.2013 til 31.12.2015 GÅ -OG STÅTRENINGSHJELPEMIDLER OG STÅSTATIV NS-EN ISO 9999: 04 48 08 04 48 15 04 48 89 04 48 90 Forord Hva er en produktoversikt

Detaljer

Relevant informasjon om avtalen på. Manuelle rullestoler og drivhjul med elektrisk motor

Relevant informasjon om avtalen på. Manuelle rullestoler og drivhjul med elektrisk motor Relevant informasjon om avtalen på Manuelle rullestoler og drivhjul med elektrisk motor Dette dokumentet gir en kortfattet oversikt over postene, betingelsene i den aktuelle avtalen samt kontaktinformasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II BILAG 1 BEHOV- OG KRAVSPESIFIKASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II BILAG 1 BEHOV- OG KRAVSPESIFIKASJON 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II BILAG 1 BEHOV- OG KRAVSPESIFIKASJON av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 KLASSIFISERING... 4 SPESIFISERING AV ANBUDSKONKURRANSEN... 4.1 Definisjoner... 4 3 PRODUKT- OG DOKUMENTASJONSKRAV...

Detaljer

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 15.12.2015 14.12.2017. Etter 14.12.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bare publiseres på

Detaljer

Betingelser Omfang og bruk av avtalene

Betingelser Omfang og bruk av avtalene Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet hygienehjelpemidler har NAV inngått hhv Rammeavtale for kjøp av hygienehjelpemidler, tilbehør, reservedeler og tjenester dertil med følgende

Detaljer

Kun til internt bruk!

Kun til internt bruk! Internt dokument V1 WAKA 1.4.2013 Veiledning til nytt anbud på LØFTEPLATTFORMER mm. (gjelder Strategos B, LP5, LP8 og Handi-Lift EA7) - leveringstid - prosjektering - montering - demontering - gjenbruk

Detaljer

Sittemoduler. Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. desember 2013.

Sittemoduler. Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. desember 2013. Sittemoduler Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. desember 2013. Utfordringer i sittende posisjonering Ved posisjonering i sittende er det tre nøkkelområder som krever spesiell fokus, posisjonering

Detaljer

Sittemoduler. Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. desember 2013.

Sittemoduler. Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. desember 2013. Sittemoduler Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. desember 2013. Utfordringer i sittende posisjonering Ved posisjonering i sittende er det tre nøkkelområder som krever spesiell fokus, posisjonering

Detaljer

Anbud moduloppbygde sittesystemer og understell. Informasjon og muligheter INTERN BRUK

Anbud moduloppbygde sittesystemer og understell. Informasjon og muligheter INTERN BRUK Anbud moduloppbygde sittesystemer og understell Informasjon og muligheter INTERN BRUK Anbudets omfang Rammeavtalen vil omfatte kjøp av Hovedprodukter Moduloppbygde sittesystemer og understell til disse

Detaljer

KidWalk Målskjema. Monteringsdato: Vår ref.: Utprøvingsnr.: Salgsordre Tilbud. Bruker Navn: Ordre nr.: Selger HC: Adresse: Postnr.: Poststed: E-post:

KidWalk Målskjema. Monteringsdato: Vår ref.: Utprøvingsnr.: Salgsordre Tilbud. Bruker Navn: Ordre nr.: Selger HC: Adresse: Postnr.: Poststed: E-post: KidWalk Målskjema Dato: Vår ref.: Bestillings nr.: Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Adresse: Postnr.: Telefon (priv.): E-post: Poststed: Monteringsdato: Kunde (HMS): Fødselsdato: Telefon (arb.):

Detaljer

ELLA STÅSTATIV. Str. 1 Str. 2 Str. 3 Str. 4 Alder

ELLA STÅSTATIV. Str. 1 Str. 2 Str. 3 Str. 4 Alder ELLA STÅSTATIV Hodestøtte Sidestøtter, brystbelte & bord Hoftestøtter & hoftebelte Knestøtter Fotskåler 90 Tilt Manuell / Elektrisk Justerbar for å dekke store brukergrupper Aluminiumsøyle Sammenleggbar

Detaljer

Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad

Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad Betingelser Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad har NAV inngått hhv

Detaljer

Betingelser. Informasjon om eventuelle forlengelser vil bli gitt på Navet og nav.no samt at OeBS vil bli oppdatert.

Betingelser. Informasjon om eventuelle forlengelser vil bli gitt på Navet og nav.no samt at OeBS vil bli oppdatert. Betingelser Omfang og bruk av avtalene Arbeids- og velferdsetaten har innenfor produktområdet personløftere inngått rammeavtaler for kjøp av mobile, stasjonære og badekarmonterte personløftere samt seler

Detaljer

Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206

Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206 Betingelser Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206 Gyldighetsperiode Denne avtalen på formstøpte sitteenheter gjelder fra 01.06.2014-30.05.2016. Etter 31.05.2016 har NAV muligheten til forlenge hele

Detaljer

Bruksanvisning. Timo Xtra

Bruksanvisning. Timo Xtra Bruksanvisning Timo Xtra 1 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av produktet 2 Vedlikehold 2 Viktig! 2 1. Frontal eller dorsal 3 2. Måling og justering 4 3. Brukers posisjonering 5 4. Tekniske mål og teknisk

Detaljer

Kjøreramper 15.04.2015 14.04.2017

Kjøreramper 15.04.2015 14.04.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen for levering av kjøreramper gjelder i perioden 15.04.2015 14.04.2017. NAV har rett til å forlenge avtalen i inntil ytterligere 2 år. Informasjon om eventuelle

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II Anbudsnr. 5/634 Rammeavtale 6/xxxx for kjøp av manuelle rullestoler og drivhjul med av 3 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II Bilag behov- og kravspesifikasjon Anbudsnr. 5/634 Rammeavtale 6/xxxx for kjøp av manuelle

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

Bilag 1. Behov- og kravspesifikasjon

Bilag 1. Behov- og kravspesifikasjon Anbudsnr. 5/546 Rammeavtale 6/XXXX sykler med og uten hjelpemotor, sykkelfronter av 38 Bilag Behov- og kravspesifikasjon Anbudsnr. 5/546 Rammeavtale 6/XXXX sykler med og uten hjelpemotor, sykkelfronter

Detaljer

Betingelser Gyldighetsperiode Omfang og bruk av avtalene

Betingelser Gyldighetsperiode Omfang og bruk av avtalene Betingelser Gyldighetsperiode Denne produkt- og prisoversikten gjelder i perioden 01.04.2013-31.03.2015, med mulighet for NAV til å forlenge i inntil 2 år for hele eller deler av Avtalen. Eventuelle oppdateringer

Detaljer

Forord. Alt utlån og kjøp av hjelpemidler skal skje gjennom eller i samråd med hjelpemiddelsentral.

Forord. Alt utlån og kjøp av hjelpemidler skal skje gjennom eller i samråd med hjelpemiddelsentral. Forord Hva er en produkt- og prisoversikt kjøper og eier hjelpemidler for funksjonshemmede. Hjelpemidlene blir formidlet gjennom Hjelpemiddelsentralene. For følgende produktområder inngår, eller planlegger,

Detaljer

Moduloppbygde sittesystemer og understell

Moduloppbygde sittesystemer og understell Moduloppbygde sittesystemer og understell Sammensetting av anbudet Post 1 Moduloppbygd sittesystem og understell Post 2 Modul oppbygd sittesystem laget etter brukers kroppsmål og understell (avgrenset

Detaljer

Kudu. Komfortrullestol for barn

Kudu. Komfortrullestol for barn Komfortrullestol for barn Komfortrullestol for barn R82 er en praktisk og fleksibel komfortrullestol for barn til både ute- og innendørs bruk. Rullestolen kombinerer form og funksjonalitet, gir god komfort

Detaljer

Squiggles Sete Målskjema

Squiggles Sete Målskjema Squiggles Sete Målskjema Dato: Handicare avdeling: Selger: Bestillingsnummer Handicare: Bestillingsnummer HMS: Hjelpemiddelsentral: Brukers mål Sittebredde: Sittedybde: Rygghøyde*: Legglengde: * Målt fra

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

Kudu. Komfortrullestol for barn

Kudu. Komfortrullestol for barn Komfortrullestol for barn Komfortrullestol for barn R82 er en praktisk og fleksibel komfortrullestol for barn til både ute- og innendørs bruk. Rullestolen kombinerer form og funksjonalitet, gir god komfort

Detaljer

Tekniske data. Produktvarianter

Tekniske data. Produktvarianter Krabat Jockey Plus Tekniske data A B I K M J L C D E G N O F H MÅL Beskrivelse Størrelse 1 SITTE Krabat Jockey Plus Krabat Jockey Plus tilbyr mer støtte og flere tilpasningsmuligheter enn Krabat Jockey.

Detaljer

Tekniske data J L. Stolen er svært lett, og kan legges sammen slik at det er enkelt å frakte stolen med seg. En egen bag fåes som tilleggsutstyr.

Tekniske data J L. Stolen er svært lett, og kan legges sammen slik at det er enkelt å frakte stolen med seg. En egen bag fåes som tilleggsutstyr. Krabat Jockey Plus Tekniske data A B I K M J L C D E G N O F H SITTE Krabat Jockey Plus Krabat Jockey Plus tilbyr mer støtte og flere tilpasningsmuligheter enn Krabat Jockey. Krabat Jockey Plus har et

Detaljer

Mustang. Prisforhandlet i alle 4 størrelser.

Mustang. Prisforhandlet i alle 4 størrelser. Mustang Prisforhandlet i alle 4 størrelser. 90 Juniorkatalogen I Sitte Mustang Fleksibelt ståstativ med stort tilbehørsprogram som gir mulighet for tilpasning til svært ulike funksjonsnivåer, barnets utvikling

Detaljer

Betingelser Anbud 14/4969 og 15/3482 Senger, sengebunner, madrasser, hjertebrett, sengebord, tilbehør og reservedeler

Betingelser Anbud 14/4969 og 15/3482 Senger, sengebunner, madrasser, hjertebrett, sengebord, tilbehør og reservedeler Betingelser 1. OMFANG OG BRUK AV AVTALENE Arbeids- og velferdsetaten har inngått rammeavtale for kjøp av senger (til barn og voksne), ståsenger, sengebunner, madrasser, hjertebrett, sengebord, (heretter

Detaljer

Hip ståstativ. Forflytning fra stol til ståstativ har aldri vært enklere...

Hip ståstativ. Forflytning fra stol til ståstativ har aldri vært enklere... Hip ståstativ Hip ståstativ Det har tatt oss tre år å utvikle vårt nye Hip ståstativ. Resulatet er en symfoni av skandinavisk design, banebrytende funksjonalitet og glimrende brukervennlighet! Begge størrelser

Detaljer

Samme som brukers adresse

Samme som brukers adresse Levo Combi Målskjema Dato: Handicare avdeling: Selger: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Bruker Navn: Bruker nr.: Adresse: Postnr.: Telefon (priv.): E-post: Poststed: Fødselsdato: Telefon (arb.): Levering/montering

Detaljer

Brukermanual Whirl ståstativ

Brukermanual Whirl ståstativ Brukermanual Whirl ståstativ tlf.64918060 www.bardum.no e-mail. b@bardum 1 Innhold Side 1.0 Innledning 1 2.0 Bilde av Whirl 2 3.0 For sikkerhets skyld 2 4.0 Montering 3 5.0 Tilpasning 3 6.0 Slik plassere

Detaljer

Caribou. Prisforhandlet i alle 4 størrelser.

Caribou. Prisforhandlet i alle 4 størrelser. Caribou Prisforhandlet i alle 4 størrelser. 64 Juniorkatalogen I Sitte Caribou Stort utvalg av tilbehør gir svært gode tilpasningsmuligheter Myk basisplate gir god komfort for bruker Gir mulighet for abdusert

Detaljer

SYKLER, TILLEGGSUTSTYR, TILBEHØR, RESERVEDELER OG TJENESTER

SYKLER, TILLEGGSUTSTYR, TILBEHØR, RESERVEDELER OG TJENESTER Produktoversikt Gjelder for kontraktsperioden 01.03.2013 til 28.02.2016 SYKLER, TILLEGGSUTSTYR, TILBEHØR, RESERVEDELER OG TJENESTER Oppdatert mai 2015 For sykler med hjelpemotor se Hjelpemiddeldatabasen.no.

Detaljer

Gå og ståtreningshjelpemidler og ståstativ

Gå og ståtreningshjelpemidler og ståstativ 04 48 90 Reservedeler Kategori Beskrivelse Lev.art. nr HMS art.nr Bardum AS 044890 Bolle ståstativ Whirl str1 stk S07231 187972 044890 Bolle ståstativ Whirl str2 stk S07232 187973 044890 Bord LID ståstativ

Detaljer

Betingelser. Omfang og bruk av avtalene

Betingelser. Omfang og bruk av avtalene Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet ganghjelpemidler og hjulsparker har NAV Økonomi inngått hhv Rammeavtale for kjøp av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler

Detaljer

Samme som brukers adresse. Trophy, bedre kjørekomfort, lettere betjening og innstigning. Lenger kjørelengde og ulike seteløsninger for ulike behov.

Samme som brukers adresse. Trophy, bedre kjørekomfort, lettere betjening og innstigning. Lenger kjørelengde og ulike seteløsninger for ulike behov. Trophy Målskjema Dato: Handicare avdeling: Selger: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Bruker Navn: Bruker nr.: Adresse: Postnr.: Telefon (priv.): E-post: Poststed: Fødselsdato: Telefon (arb.): Levering/montering

Detaljer

Hjelpemidler for funksjonshemmede barn, unge og voksne

Hjelpemidler for funksjonshemmede barn, unge og voksne Hjelpemidler for funksjonshemmede barn, unge og voksne Stå- og ganghjelpemidler Mai 2014 Katalog 4 Velkommen til Hjelpemiddelspesialisten Litt om oss... Vi har valgt å satse på hjelpemidler for funksjonshemmede,

Detaljer

Tekniske data. Produktvarianter

Tekniske data. Produktvarianter Krabat Jockey Plus Tekniske data A B I K M J L C D E G N O F H MÅL Beskrivelse Størrelse 1 Størrelse 2 SITTE Krabat Jockey Plus Krabat Jockey Plus tilbyr mer støtte og flere tilpasningsmuligheter enn Krabat

Detaljer

Alt utlån og kjøp av hjelpemidler skal skje gjennom eller i samråd med NAV hjelpemiddelsentral.

Alt utlån og kjøp av hjelpemidler skal skje gjennom eller i samråd med NAV hjelpemiddelsentral. Hva er en produkt- og prisavtale NAV kjøper og eier hjelpemidler for funksjonshemmede. Hjelpemidlene blir formidlet gjennom ene. For følgende produktområder inngår, eller planlegger, NAV Økonomiavdeling

Detaljer

Samme som brukers adresse. Trophy, bedre kjørekomfort, lettere betjening og innstigning. Lenger kjørelengde og ulike seteløsninger for ulike behov.

Samme som brukers adresse. Trophy, bedre kjørekomfort, lettere betjening og innstigning. Lenger kjørelengde og ulike seteløsninger for ulike behov. Trophy Målskjema Dato: Handicare avdeling: Selger: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Bruker Navn: Bruker nr.: Adresse: Postnr.: Telefon (priv.): E-post: Poststed: Fødselsdato: Telefon (arb.): Levering/montering

Detaljer

Ocean dusj- og toalettstoler

Ocean dusj- og toalettstoler Ocean dusj- og toalettstoler NYTT TILBØR Ocean Post 3 Ocean Vip og Ocean Vip XL Post 5 Ocean -Vip Post 7 Ocean-serien Ocean/Ocean XL er en stabil og robust stol. en er enkel å regulere og har et bredt

Detaljer

Forord. Alt utlån og kjøp av hjelpemidler skal skje gjennom eller i samråd med hjelpemiddelsentral.

Forord. Alt utlån og kjøp av hjelpemidler skal skje gjennom eller i samråd med hjelpemiddelsentral. Forord Hva er en produktoversikt NAV kjøper og eier hjelpemidler for funksjonshemmede. Hjelpemidlene blir formidlet gjennom NAV Hjelpemiddelsentralene. For følgende produktområder inngår, eller planlegger,

Detaljer

REAL 9300/9400 PLUS BARN

REAL 9300/9400 PLUS BARN Artikelnummer 803338 Senast ändrad 1000601 Giltig från 070601 REAL 9300/9400 PLUS BARN AKTIV SITTESTILLING MED STORE MULIGHETER Mange barn med funksjonshindringer kan sitte utmerket ved et bord uten omfattende

Detaljer

Clos-O-Mat NAV. Målskjema. Monteringsdato: Vår ref.: Utprøvingsnr.: Salgsordre Tilbud. Bruker Navn: Ordre nr.: Selger HC: Adresse: Postnr.

Clos-O-Mat NAV. Målskjema. Monteringsdato: Vår ref.: Utprøvingsnr.: Salgsordre Tilbud. Bruker Navn: Ordre nr.: Selger HC: Adresse: Postnr. Clos-O-Mat NAV Målskjema Dato: Vår ref.: Bestillings nr.: Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Adresse: Postnr.: Telefon (priv.): E-post: Poststed: Monteringsdato: Kunde (HMS): Fødselsdato: Telefon

Detaljer

Ocean dusj- og toalettstoler

Ocean dusj- og toalettstoler Ocean dusj- og toalettstoler NYTT TILBØR Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean ual-vip, Ocean -Vip Ocean/Ocean XL er en stabil og robust stol. en er enkel å regulere og har et bredt tilbehørsprogram.

Detaljer

Mygo Stander. Brukermanual

Mygo Stander. Brukermanual Mygo Stander rukermanual I Mygo Stander kan bruker stå frontalt, dorsalt eller rett opp og ned. Dette muliggjør progresjon og variasjon i ståtreningsprogrammet. Mygo Stander bidrar til økt funksjonalitet

Detaljer

Bilag 1. Kundens kravspesifikasjon 14/7639

Bilag 1. Kundens kravspesifikasjon 14/7639 1 av 15 Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon 14/7639 2 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE: FORMÅL... 3 1 KLASSIFISERING... 3 2 PRODUKTKRAV... 4 2.1 Samsvarserklæring... 4 2.2 Klemfare/Krav for sikkerhet automatiserte

Detaljer

Stolen er svært lett, og kan legges sammen slik at det er enkelt å frakte stolen med seg. En egen bag fåes som tilleggsutstyr.

Stolen er svært lett, og kan legges sammen slik at det er enkelt å frakte stolen med seg. En egen bag fåes som tilleggsutstyr. Krabat Jockey Plus SITTE Krabat Jockey Plus Krabat Jockey Plus tilbyr mer støtte og flere tilpasningsmuligheter enn Krabat Jockey. Krabat Jockey Plus har et høyere komfortnivå enn tradisjonell Jockey,

Detaljer

KIT - Sittestilling, funksjon og komfort

KIT - Sittestilling, funksjon og komfort KIT - Sittestilling, funksjon og komfort KITs unike design fokuserer på de spesifikke behovene til tenåringer og unge voksne med større utfordringer i sittende stilling. Bekkenstabilitet Den viktigste

Detaljer

Tekniske data. Utmerkelser

Tekniske data. Utmerkelser Krabat Jockey Tekniske data A I B A B I C C J J D D G G E E SITTE Krabat Jockey Utmerkelser F F H H Krabat Jockey er en aktiv barnestol fra Krabat. Barnet sitter på et sal-sete som skiller bena fra hverandre.

Detaljer

Kjøkken. Målskjema. Monteringsdato: Vår ref.: Utprøvingsnr.: Salgsordre Tilbud. Bruker Navn: Ordre nr.: Selger HC: Adresse: Postnr.: Poststed: E-post:

Kjøkken. Målskjema. Monteringsdato: Vår ref.: Utprøvingsnr.: Salgsordre Tilbud. Bruker Navn: Ordre nr.: Selger HC: Adresse: Postnr.: Poststed: E-post: Kjøkken Målskjema Dato: Vår ref.: Bestillings nr.: Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Adresse: Postnr.: Telefon (priv.): E-post: Poststed: Monteringsdato: Kunde (HMS): Fødselsdato: Telefon (arb.):

Detaljer

Moduloppbygde sittesystemer og understell

Moduloppbygde sittesystemer og understell Moduloppbygde sittesystemer og understell Sammensetting av anbudet Post 1 Moduloppbygd sittesystem og understell Post 2 Modul oppbygd sittesystem laget etter brukers kroppsmål og understell (avgrenset

Detaljer

For STÅ else. Introduserer nytt Leckey ståstativ. Mygo Stander

For STÅ else. Introduserer nytt Leckey ståstativ. Mygo Stander For STÅ else Introduserer nytt Leckey ståstativ Mygo Stander Sterkere sammen. Vi jobber med enkeltmennesker, terapeuter og pleiepersonell for å designe løsninger som ivaretar både et klinisk og et emosjonelt

Detaljer

ELEGANT SMIDIG LITEN RASK

ELEGANT SMIDIG LITEN RASK ELEGANT SMIDIG LITEN RASK Picomed AS utvikler organisasjonen og produktområdene. Vi har over 30 års erfaring innen hjelpemiddelbransjen i Norge. Og med en styrket organisasjon, med bred fagkunnskap innen

Detaljer

Vector. Allround rullestol for barn

Vector. Allround rullestol for barn Allround rullestol for barn Allround rullestol for barn med fast ramme er en innovativ rullestol som leveres i et stort antall størrelser. Rullestolen er svært fleksibel og stabil, og har høy kvalitet.

Detaljer

MilkyWay NAV Målskjema

MilkyWay NAV Målskjema MilkyWay NAV Målskjema Dato: Vår ref.: Bestillings nr. (HMS): Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Adresse: Postnr.: Telefon (priv.): E-post: Faktura Adresse: Postnr.: Formidler: Arbeidssted: E-post:

Detaljer

Krabat Jockey. Tekniske data. Utmerkelser. Produktvarianter

Krabat Jockey. Tekniske data. Utmerkelser. Produktvarianter Krabat Jockey Tekniske data A I B A B I C C J J D D G G E E F F H H SITTE Krabat Jockey Krabat Jockey er en aktiv barnestol fra Krabat. Barnet sitter på et sal-sete som skiller bena fra hverandre. Den

Detaljer

180903 Arbeidsstoler Post 1: Arbeidsstoler med manuelt seteløft vinkelregulering av sete - for voksne (parallell rammeavtale)

180903 Arbeidsstoler Post 1: Arbeidsstoler med manuelt seteløft vinkelregulering av sete - for voksne (parallell rammeavtale) Post 1: Arbeidsstoler med manuelt seteløft vinkelregulering av sete - for voksne (parallell rammeavtale) Arbstol Euroflex N1 sb46 sd46 sh43-58 hreg man rh23 sete vreg HMS art. nr. Lev. art.nr 1 1 Medema

Detaljer

FlexiElectric H Målskjema

FlexiElectric H Målskjema FlexiElectric H Målskjema Dato: Vår ref.: Bestillings nr.: Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Adresse: Postnr.: Telefon (priv.): E-post: Poststed: Monteringsdato: Kunde (HMS): Fødselsdato: Telefon

Detaljer

Trappeheiser, løfteplattformer i og uten sjakt og trappeheiser med plattform

Trappeheiser, løfteplattformer i og uten sjakt og trappeheiser med plattform Forord Hva er en produktoversikt NAV kjøper og eier hjelpemidler for funksjonshemmede. Hjelpemidlene blir formidlet gjennom NAV Hjelpemiddelsentralene. For følgende produktområder inngår, eller planlegger,

Detaljer

Tjenester i rammeavtalen på elektriske rullestoler

Tjenester i rammeavtalen på elektriske rullestoler Tjenester i rammeavtalen på elektriske rullestoler Følgende tjenester er inkludert i avtalen: Utprøving Tilpasning på brukt hovedprodukt Individuell tilpasning på ny og brukt elektrisk rullestol Reparasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II. Bilag 1. behov- og kravspesifikasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II. Bilag 1. behov- og kravspesifikasjon Anbudsnr. 5/4092 av 29 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II Bilag behov- og kravspesifikasjon Anbudsnr. 5/4092 2 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE: KLASSIFISERING... 3 2 SPESIFISERING AV ANBUDSKONKURRANSEN... 4 2. Definisjoner...

Detaljer

REAL ARBEIDSSTOL. Målskjema VOKSEN. Leveringsdato: Bestillings nr. (HMS): Stol nr.: Bestillings nr. (Handicare): Solgt Resirkulering Utprøving Tilbud

REAL ARBEIDSSTOL. Målskjema VOKSEN. Leveringsdato: Bestillings nr. (HMS): Stol nr.: Bestillings nr. (Handicare): Solgt Resirkulering Utprøving Tilbud REAL ARBEIDSSTOL Målskjema VOKSEN Dato: Leveringsdato: Vår ref.: Utprøvnings nr.: Bestillings nr. (HMS): Stol nr.: Bruker Navn: Bestillings nr. (Handicare): Solgt Resirkulering Utprøving Tilbud Bruker

Detaljer

Sitte- og liggevogner, pulker, akebrett, kjelker, piggekjelker, hockeykjelker, skilatorer, elektrisk kjelke for innebandy og sit-ski

Sitte- og liggevogner, pulker, akebrett, kjelker, piggekjelker, hockeykjelker, skilatorer, elektrisk kjelke for innebandy og sit-ski Forord Hva er en produkt- og prisoversikt NAV kjøper og eier hjelpemidler for funksjonshemmede. Hjelpemidlene blir formidlet gjennom NAV Hjelpemiddelsentralene. For følgende produktområder inngår, eller

Detaljer

Jump Alpha. Allround rullestol for barn

Jump Alpha. Allround rullestol for barn Allround rullestol for barn Allround rullestol for barn med sammenleggbar ramme Unique people - Unique solutions er en innovativ sammenleggbar rullestol som føres i et stort utvalg av størrelser. Rullestolen

Detaljer

Manuelle rullestoler. Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. oktober 2012.

Manuelle rullestoler. Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. oktober 2012. Manuelle rullestoler Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. oktober 2012. Om Handicare Handicare AS er en av Norges største leverandører av tekniske hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede. Produktområdet

Detaljer

PAL Brukermanual. 1. Bruksområde

PAL Brukermanual. 1. Bruksområde BrukerManual PAL Brukermanual PAL PAL barnehage- og skolestol er utviklet for barn med behov for mild til moderat støtte for å bedre deres sittestilling og oppmerksomhet. Denne brukermanualen viser deg

Detaljer

ELEKTRISKE RULLESTOLER OG DRIVAGGREGATER TIL MANUELLE RULLESTOLER

ELEKTRISKE RULLESTOLER OG DRIVAGGREGATER TIL MANUELLE RULLESTOLER Produkt- og prisoversikt Gjelder for perioden 15.03.2011 til 14.03.2013 01.01.2011 til 31.12.2011 (drivaggregater) ELEKTRISKE RULLESTOLER OG DRIVAGGREGATER TIL MANUELLE RULLESTOLER NS-EN ISO 9999: 12 23

Detaljer

SITTE Krabat Jockey. Utmerkelser

SITTE Krabat Jockey. Utmerkelser Krabat Jockey SITTE Krabat Jockey Utmerkelser Krabat Jockey er en aktiv barnestol fra Krabat. Barnet sitter på et sal-sete som skiller bena fra hverandre. Den bredbente sittestillingen gjør sammen med

Detaljer

Max. Invacare. Elektrisk rullestol for tyngre brukere

Max. Invacare. Elektrisk rullestol for tyngre brukere Invacare Elektrisk rullestol for tyngre brukere Invacare er utviklet for tyngre brukere opptil 220 kg. Et lengre chassis gir stolen bedre vektfordeling når brukeren bytter posisjon og tyngdepunktet flyttes.

Detaljer

Formidleren. Informasjon ved søknad om løftestol

Formidleren. Informasjon ved søknad om løftestol NAV Hjelpemiddelsentralen Vest-Agder Mai /2016 Informasjon ved søknad om løftestol HMS har løftestol med nr. 196193 som lagervare (post 10-1; skråløft, individuell regulering, sving, tilt, stoff; er valgt

Detaljer

Bruksanvisning Lasse ståstativ

Bruksanvisning Lasse ståstativ Bruksanvisning Lasse ståstativ Tiltenkt bruk Lasse ståstativ er et dorsalt ståstativ designet for barn. Maksimal brukervekt for str. 1 er 50 kg, og 60 kg for str. 2. Alle sikkerhetsinstruksjoner, råd og

Detaljer

Innovasjon i anskaffelser Hege Brinchmann Seksjonssjef anskaffelsesseksjonen

Innovasjon i anskaffelser Hege Brinchmann Seksjonssjef anskaffelsesseksjonen Partnerforum 01.09.15 Innovasjon i anskaffelser Hege Brinchmann Seksjonssjef anskaffelsesseksjonen Hvordan er NAV organisert? Arbeids- og velferdsdirektoratet Anskaffelsesseksjonen Tjenestelinjen Ytelseslinjen

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

Høreapparater 01.10.2015-30.09.2017

Høreapparater 01.10.2015-30.09.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne produkt- og prisoversikten gjelder for kontraktsperioden fra og med 01.10.2015 til og med 30.09.2017. Deretter kan avtalen forlenges i en periode på totalt to år. Oppdateringer

Detaljer

Squiggles Sittesystem

Squiggles Sittesystem Squiggles Sittesystem Sterkere sammen. Vi jobber sammen med enkeltpersoner, terapeuter og omsorgspersoner for å utvikle produkter med både et klinisk og et emosjonelt fokus. Ved å bruke den nyeste forskningen

Detaljer

Erfaring og praktiske råd v/seniorrådgiver Eva Kollerud Søndergaard NAV, Anskaffelsesseksjonen

Erfaring og praktiske råd v/seniorrådgiver Eva Kollerud Søndergaard NAV, Anskaffelsesseksjonen Erfaring og praktiske råd v/seniorrådgiver Eva Kollerud Søndergaard NAV, Anskaffelsesseksjonen NAV, Anskaffelsesseksjonen 3 kontorer Kontor for brukeranskaffelser med 16 ansatte Kontor for driftsanskaffelser

Detaljer

Freestander Ståstativ

Freestander Ståstativ Freestander Ståstativ Sterkere sammen. Vi jobber sammen med brukere, terapeuter og omsorgspersoner for å utvikle produkter med både klinisk og emosjonelt fokus. Ved å dra nytte av den nyeste forskningen

Detaljer

HYGIENEPRODUKTER. Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. april 2014.

HYGIENEPRODUKTER. Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. april 2014. HYGIENEPRODUKTER Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. april 2014. OM HANDICARE Handicare AS er en av Norges største leverandører av tekniske hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede. Produktområdet

Detaljer

Utprøvingslager høreapparater. Dialogmøte mellom NAV og LFH, 28. mai 2013

Utprøvingslager høreapparater. Dialogmøte mellom NAV og LFH, 28. mai 2013 Utprøvingslager høreapparater Dialogmøte mellom NAV og LFH, 28. mai 2013 UTPRØVINGSLAGER HØREAPPARATER Historien i korte trekk Ordningen pr idag Leverandører finansierer og følger opp lager for høreapparater

Detaljer

Resirkulering av Krabatprodukter

Resirkulering av Krabatprodukter Resirkulering av Krabatprodukter En veiledning / definisjon av størrelser Copyright 2015 Krabat AS Slide Nr. 1 Krabat AS Mange av enkeltkomponentene i Krabats produkter går om hverandre på Krabat Jockey

Detaljer

Formidleren. Informasjon ved søknad om løftestol

Formidleren. Informasjon ved søknad om løftestol NAV Hjelpemiddelsentralen Vest-Agder Mai og Juni/2016 Informasjon ved søknad om løftestol HMS har løftestol med nr. 196193 som lagervare (post 10-1; skråløft, individuell regulering, sving, tilt, stoff;

Detaljer

PRISOPHDLEDE PRODUKTER; VALG HANDICARE. Akebrett med ratt snowraser; std lengde stiga Snow family Om disse ikke passer kan alternative akebrett søkes

PRISOPHDLEDE PRODUKTER; VALG HANDICARE. Akebrett med ratt snowraser; std lengde stiga Snow family Om disse ikke passer kan alternative akebrett søkes PRISOPHDLEDE PRODUKTER; VALG HANDICARE Akebrett med ratt snowraser; std lengde stiga Snow family Om disse ikke passer kan alternative akebrett søkes SNORASER KING ZIZE FORLENGET MED 15 CM SETELENGDE 110

Detaljer

BILAG 1 BEHOV- OG KRAVSPESIFIKASJON

BILAG 1 BEHOV- OG KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 (KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II) BEHOV- OG KRAVSPESIFIKASJON Anbudsnummer 15/7191 ELEKTRISK HEV OG SENK AV INNREDNING PÅ KJØKKEN OG BAD INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 KLASSIFISERING... 3 2 SPESIFISERING AV

Detaljer

Konsignasjonslager for høreapparater

Konsignasjonslager for høreapparater Konsignasjonslager for høreapparater Historien i korte trekk Ordningen pr idag Leverandører finansierer og følger opp lager for høreapparater hos ca 100 utleveringssteder Utprøvingslager dekker lagerhold

Detaljer

Ståstativ. gode ideer i praksis. for voksne og barn

Ståstativ. gode ideer i praksis. for voksne og barn Ståstativ for voksne og barn gode ideer i praksis HML HJelpemiddel-leverandøren AS Branderudveien 90, 2015 Leirsund Tlf. 63870580, faks 63873246 E-post: firmapost@hml.no Web: www.hml.no Ståstativ HML hmlnorina

Detaljer

Postinndelingen i avtalen og produktkrav i postene

Postinndelingen i avtalen og produktkrav i postene Postinndelingen i avtalen og produktkrav i postene Elektriske rullestoler med manuell styring for utendørs bruk Post 1: Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk med 4 hjul - for voksne

Detaljer

Aktiv Sykkelhenger. Aktiv hjelpemidler

Aktiv Sykkelhenger. Aktiv hjelpemidler 2016 Aktiv Sykkelhenger Aktiv hjelpemidler 01.01.2016 Her vist med standard aksling og hjul med klesbeskyttere Aktiv sykkelhenger er en del av konseptet Multikjelke/Multivogn. Aktiv sykkelhenger leveres

Detaljer

Bi-Unique. Unique-kjelke. BISKI-Glide. SSN-Flexikjelke. BISKI-Glide. Dynamique. Joelette Tracmaster

Bi-Unique. Unique-kjelke. BISKI-Glide. SSN-Flexikjelke. BISKI-Glide. Dynamique. Joelette Tracmaster Bi-Unique Unique-kjelke BISKI-Glide BISKI-Glide SSN-Flexikjelke Dynamique Joelette Tracmaster Bi Unique Bi Unique er et unikt hjelpemiddel med bredt bruksområde. Biski er et riktig valg for personer som

Detaljer

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør Kolibri Aktiviserende ståstativ for barn BRUKERVEILEDNING 1 4 5 2 3 6 Kolibri - funksjoner 1. Bryststøtte 2. Bord (tilbehør) 3. Kroppsstøtte 4. Leggstøtte 5. Fotbrett 6. Forlengelsesskinner 7. Hjulbrems

Detaljer