Tilkobling Husk alltid å montere dekslet over softstarteren etter montasje og tilkobling!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilkobling Husk alltid å montere dekslet over softstarteren etter montasje og tilkobling!"

Transkript

1 FAIRFORD ELECTRONICS Enkel installering og betjening av QFE Soft Starter Rettledning / montasje av QFE SoftStarter med: 1 2 5MC software V53 Mekaniske betingelser I henhold til starterens fysisk størrelse, må den monteres med korrekt klaring for å oppnå god nok ventilasjon og betjening. Koblingsskjema QFE softstarter må installeres korrekt i henhold til valgte koblingsskjema. Likeledes må riktig styrespenning tilkobles. Spenningene MÅ være innenfor de gitte spesifikasjoner. Hovedstrøm må tiltrekkes med momentnøkkel, etter viste tabell. Viktig: Tilkobling Husk alltid å montere dekslet over softstarteren etter montasje og tilkobling! Softstarteren trenger to (2) vekselstrømstilkoblinger: En 3-fase hovedstrøm for motoren; En 1-fase hovedstrøm for elektronikken;115v/230v, 50Hz/60Hz. Viktig Vær sikker på at riktig spenning for elektronikken er valgt på bryteren! (Se bildet). 230 velg 115 ADSKILLELSE FRA NETTET Viktig: QFE-startere har halvledere i hovedkretsen som ikke er konstruert for fysisk brudd. Det anbefales derfor at allpolig brudd monteres foran starteren, slik at den kan gjøres strømløs. (Kontaktor, motorvern, skillebryter e. l.) Hovedstrøm og styrestrøm trenger sikringer. Selv om starteren har elektronisk overstrømsbeskyttelse, må installatøren alltid montere egen sikring mellom tilførsel og starter (ALDRI mellom starter og motor). Halvledersikringer anbefales sterkt, og kan på enkelte modeller monteres inne i starteren. Betjening av tastaturet og enkel programmering: Referer til dette, for å bli kjent med mykstarterens kontrollpanel. Benytt illustrasjonen som viser strukturen av hovedmenyen, for å finne QFE menyene på kontrolldisplayet. Eksempler på oppstart: Sett inn enkle QFE-parametere, og følg om nødvendig en eller alle eksemplene beskrevet her. Produktinformasjon: Referer til produktinformasjonen for detaljer angående design standarden og godkjenninger, operasjons- og lagringskapasitetene og andre installasjonsinstruksjoner. Mere Informasjon For full informasjon og for optimal ytelse på en QFE mykstarter, les QFE manualen på Fairfords webside eller ved å kontakte Fairford direkte (se siste side for kontaktdetaljer).

2 1 Mekaniske skjema: Størrelse. 1 - QFE9 til QFE146 Størrelse. 2 - QFE174 til QFE All Alle dimensions mål i mm in mm Mounting Monteringshull holes for suitable 6 mm bolter for M6 fixings QFE vekt: 9 til 44 Amp 7,3 kg Unit 59 weights:- til 146 Amp 9 8,3 to 44Amp kg 7.3Kg Tillatt klarering: 59 to 146 Amp 8.3Kg Allow 15 mm clearance på hver side of:- 15mm 75 mm each topp side og bunn 75mm 25 mm top front & bottom 25mm front All Alle dimensions mål i mm in mm Mounting Monteringssenter Centres x500 x 500 suitable for 6 mm for M6 bolter fixings 2 "keyholes" at top 2 "nøkkelhull" på 2 open slots at topp the bottom. 2 åpne hull på bunn Unit weights:- 174 QFE & 202 vekt: Kg 242, & ,7 & Kg kg 242, 300 & kg Notis 1: - Chassis størr. 2 For å kunne montere store kabeltverrsnitt på størrelse 2, må ekstra kabelinnføringer bestilles separat. Notis 2: - Chassis størr. 3 Når denne størrelsen monteres inn i et skap, må det taes hensyn til 90 åpning av dørene. Beregn 90mm ekstra for døren på venstre side (som har plastikkdeksel i tillegg for tastaturet og styrekortet), og 30mm for døren på høyre side. ( Dvs.: = 795mm som total kabinettbredde.) Ved montasje av QFE mykstarter i et skap, må det monteres ekstra vifte hvis skapet ikke er stort nok til å lede vekk varmen. Bruk følgende formel for å beregne viftestørrelsen. Faktor Q har blitt integrert i formelen, og representerer lufttilførselen. For en tilnærmet beregning av varmen produsert av QFE (i Watt) multipliser strømmen med 3. Nøyaktig temperatur er angitt i QFE manualen. Størrelse 3 - QFE500 til QFE Alle dimensions mål i mm in mm 675 Choice Valg mellom of Earth å jorde termination QFE at enheten top or bottom of the unit på topp eller bunn Unit weights:- QFE vekt: Kg 500 & kg & Kg kg Q = 4 x Wt ( t max - t amb ) Q = Wt = t max = t amb = Nødvendig luftvolum (kubikmetet pr. time - m 3 /h) Produsert varme av QFE + andre varmekilder i skapet (Watt) Max. tillatt temperatur i skapet (40ºC v / fullt belastet QFE) Temperatur på tilførselsluften til skapet (ºC)

3 2 Koblingsskjema: Fig 2.1. Tilkobling av styrespenning Control Supply Emergency Stop STOP START Notis Note Kontaktor K3 er nødvendig for Contactor 'Operation in K3Bypass is required Power for Circuit' the 'Operation og kontrollert in Bypass av et programmerbart Power Circuit' relè satt and som is'top controlled of Ramp' by relè. the programmable relay set as a 'Top of Ramp' relay. X1 Control supply card K2.1 X K S1 Electronic control card 24 S0, 00 Elektronikkortet er plassert under dekslet på Størr. 1 og 2, mens det er plassert bak hengslet dør på Størr. 3 De fysiske tilkoblingene for styrekortet er vist i fig.2.2. D5 Microcontroller D5 (Grønn) indikerer at det tilkoblet strøm til kontrollkortet Fig 2.2. Rele Rele J8 J9 J S0 S1 K2 K1 K3 Programerbar utgang, vekselkontakt Default: Ramp Complete Programerbar utgang, vekselkontakt Default: - Run Relay Programerbar Inng., Kontrol Input 1. Default: Start/Stop Bruk kontrolkretsen for en av disse koblingene: Fig 2.3. Direktekobling Fig 2.4. Stjernekobling (se pkt. 3). Fig 2.5 Bypass-kobling (se pkt. 4). Mains Supply Busbar Feeder K1 cables Circuit Contactor Isolation and Protection Switch-gear (provided by the customer) Mains Supply Busbar K1 Circuit Contactor Feeder cables Isolation and Protection Switch-gear (provided by the customer) I denne koblingen kan strømmen økes med: Ie(motor) Ie(QFE) 3 Tillater mindre QFE eller for svært tung start.. Mains Supply Busbar K1 Circuit Contactor Feeder cables Isolation and Protection Switch-gear (provided by the customer) 1 2 T1 3 QFE T2 T3 Induction Motor EARTH (Electrical Ground) 1 2 T1 3 QFE 4 T2 5 6 T3 EARTH (Electrical Ground) In-delta connections for correct rotation of motor V1 Terml Fwd Rev W1 U1 T1 W1 V1 T2 V1 W1 Induction T3 U1 U1 Motor V2 W2 U2 U2 W2 U2 W2 V2 V2 K1 Bypass Contactor Induction Motor 1 2 T1 3 QFE T2 T3 EARTH (Electrical Ground) Viktig Note 1: Kondensatorer: Kondensatorer for korr. av faseforskyvning må IKKE monteres ETTER QFE mykstarter. Note 2: Sikringsvalg: Ved valg av halvledersikringer, se tabellen i Seksjon 5. Note 3: Stjernekobling: Som vist i Fig 2.4 krever at Firing Mode settes til 1 Note 4: Bypasskobling, vist i Fig 2.5 oppdage automatisk når "Auto bypass" er satt som default.

4 3 Bruk av kontrollpanel grunnleggende oppsett OBS! KABELEN TIL KONTTROLLPANELET MÅ TILKOBLES FØR SPENNING PÅSETTES!! Så lenge Nødstopp bryteren er lukket (See Fig 2.1), vil QFE displayet vise oppstartsbeskjeder som ender med Stopped and ready med korte mellomrom. På nåværende tidspunkt vil QFE starte motoren idet START/STOP bryteren på panelet trykkes ned, men ikke når START bryteren som vist i Fig.2.1 er lukket. vil QFE parameterene være satt til fabrikk instilling, noe som ikke nødvendigvis er ideelt for den etterspurte applikasjonen. Eksemplene i seksjon 4 viser hvordan man setter opp noen av de mest essensielle QFE parameterene ved hjelp av kontrollpanelet. Idet man har forstått eksemplene her, kan man operere andre QFE innstilinger, (indikert i program-meny strukturen nedenfor), da disse settes på lignende vis (De korrensponderende fabrikk-innstillingene er satt i klammene). For den fulle meny strukturen, referer til QFE Manualen. Keypad Velger eller velger bort optimalisering (om kontrollpanelet er valgt). Returnerer bruker til sist brukte meny og lagrer ingen ev. endringer på innstillingene Brukeren kan velge menyen over eller øke en verdi. Brukeren kan velge menyen under eller minske en verdi. Sender bruker til neste meny og lagrer ev. endringer på innstillingene. Starter eller stoper motor (om kontrollpanelet er valgt). Meny struktur Stopped and ready Applications Auto features Auto features Basic Settings Auto Jog (Off) Auto Pedestal (Off) Auto end start (Off) Auto stop (Off) Auto end stop (Off) Auto bypass (On) Auto 3MC (On) Auto off (Off) Stop smoothing (off) Settings Default (keypad) Small Pump Large Pump Conveyor Low Inertia Fan High Inertia Fan Recip Compressor Screw Compressor Rotary Compressor Basic Advanced Advanced Permanent store Permanent store Password Password Inputs Outputs Parameters Trips Starting (Keypad) Start pedestal (20%) Start time (5s) Stop pedestal (10%) Stop time (0s) Current limit (3.5xIe) Power on Param Protection Save parameters Power on parameters Default parameters Enter password Change password Current Optimise rate (5) Kick start (Off) Kick pedestal (75%) Kick time (25cycles) Dwell time (5s) Low volts stop (On) Contactor delay (160ms) Trip sensitivity (1) Station number (1) Language (44) Firing mode (0) * Stop smoothing (5) Full Full + optimise (Default) Start + bypass Phase loss only Rated current (Ie) ** Low current (Off) Low amps level (0.1xFLC) Low amps time (50cycles) C/L time out (On) Current limit (3.5xIe) Limit time out (30s) Shearpin (On) Shearpin level (3.125xIe) Shearpin time (100cycles) Overload level (1.1xIe) Overload delay (140) # # # # Viktig * "Firing mode" må settes til 1 for In-Delta konfigurasjonen. ** "Rated current" settingen er kun for referanse og kan ikke endres av bruker.

5 4 Eksempler på oppsett 1 QFE innstillinger for store pumper Når Stopped & Ready kommer fram på displayet, trykk en gang. Når Applications kommer fram øverst på displayet, trykk en gang. Stopped and ready Applications Settings Når Settings kommer fram øverst på Auto features Default (keypad) displayet, trykk tre ganger, til Large pump kommer fram øverst på displayet. Trykk en gang for å velge large pump. Displayet indikerer parameter endringene med korte mellomrom. Large Pump Send to store? Når den øverste linjen på displayet indikerer Conveyor #=no Enter=yes Send to store?, trykk for å lagre innstillingene til large pump" permanent. # # # Meldingen Storing vil blinke to ganger på displayet for å indikerer at lagringen er foretatt. Ved å trykke # på hvilken som helst av de ovenstående eksemplene, vil man returnere til siste brukte meny. QFE mykstarteren starter ikke før kontroll displayet indikerer Stopped & Ready. 2 QFE innstillinger til fjernstyrt start og stopp. Når Stopped and ready vises på displayet, trykk en gang. Når Applications kommer fram på den øverste linjen på displayet, trykk to ganger Applications Settings til Basic kommer fram på toppen av Stopped and ready Auto features Default (keypad) Starting displayet. Remote starting Trykk en gang for å velge Basic menu. Når Starting vises øverst på displayet, trykk en gang for å velge oppstart av Basic Starting Starting option menu. Advanced Start pedestal Keypad starting Når displayet nå indikerer Starting, trykk for å skifte mellom Keypad # # # Starting og Remote Starting som vist nederst på displayet. Ved å trykke # på hvilken som helst av de ovenstående eksemplene, vil man returnere til siste brukte meny. QFE mykstarteren starter og stopper nå fjernstyrt fra START and STOP bryterene vist i Figure 2.1, men vil returnere til kontrollpanel start om kontroll tilgangen til terminal X1 og X2 blir fjernet. For å returnere til kontrollpanel starting og stopping kan man alternativt repetere ovenstående prosedyre, og velg Keypad Starting på steg 5. For å beholde de fjernstyrte start/stop innstillingene etter fjerning av kontroll tilgangen, må disse lagres permanent. (Se 3 under). 3 Permanent lagring av brukerens parametere. Når Stopped and ready vises på displayet, trykk en gang. Når Applications vises på toppen av displayet, trykk fire ganger til Permanent Store kommer fram på toppen av displayet. Trykk en gang for å velge Permanent Store menu. Når Save Param vises øverst på displayet, trykk en gang for å lagre parametrene permanent. Stopped and ready Applications Auto features Permanent store Password # # Save parameter Power on param

6 Displayet blinker da to ganger for å indikere at dette har blitt gjort.

7 5 5.1 Produktinformasjon Design standard og Godkjenninger IEC ; EN AC Halvleder motorstyringer og mykstartere. Modell QFE (max. 460V AC rms) og QFE-G (max. 575V AC rms) er godkjente for for Canada og USA. 5.2 Basic ratings Tilkobling QFE modeller QFE-G modeller QFE-E modeller Frekvensområde Std. operasjonsspenning (Ue),, V AC rms (-15% +10%) V AC rms (-15% +10%) V AC rms (-15% +10%) Kontrollspenning(Us) X1,X2 115V eller 230V AC rms (-15% + 10%) 50/60Hz ±2Hz Styrespenning inn (Uc) S0,S1 12V/24VDC eller 115/230VAC Utgangsrelè 11,12,14 og 21,22,24 AC1 230V, 3A Strøm (Ie) Se Halvleder sikringstyper oversikt i Seksjon 5.3 Fysiske mål Form 1 Modell navn Ie (A) Standard kobling AC-53a: X-Tx: F-S QFE9 til QFE105 QFE146 til QFE202 QFE242 til QFE900 9A til 105A 146A til 202A 242A til 900A Index Ratings AC-53a: 5-4: AC-53a: 3-35 :99-10 AC-53a: 4-6: AC-53a: 3-35 :99-10 AC-53a: 4-6: 60-3 AC-53a: 3-35 :60-3 Bypass kobling AC-53b: X-Tx: OFF-time AC-53b: 5-4: 120 AC-53b: 3-35 :120 AC-53b: 4-6: 120 AC-53b: 3-35 :120 AC-53b: 4-6: 360 AC-53b: 3-35 : 360 Ytterligere informasjon Dokument No TF0120 Guide to Softstarter Driver Product Information', beskriver arbeidsområde og betydningen av andre IEC produkt informasjon mer detaljert. Dette kan rekvireres fra Fairford Seconds to trip Overload start point Overstrøm trip-kurver Fault current ( Motor Current x N) Default Delay = 140 Delay=80 Delay=30 Delay=10 Current limit, Overload level og Overload delay innstillinger kan justeres for å begrense overstrømsgrensene i henhold til kurveskjemaet (Se Menyen i Seksjon 3 for standardinnstillinger). For motorer med FLC s mindre enn maksstrømmen for QFE `Overload level kan endres ved å benytte følgende formel: Overbelastningsnivå = Motor FLC x 1.1(A) Obs: Overbelastningsovervåkingen og strømbegrensningen er bare aktiv under start av VIKTIG motor. Det er anbefalt at kontrollspenningen opprettholdes når enheten er avslått, ellers tilbakestilles hukommelsen for overbelastning.

8 5.3 Sikkerhet og installasjon. Angitt isolasjonsspenning (Ui) 690V Tettningsgrad IP20 Kortslutning koordinasjon Type 1 Passer for bruk i kretsløp som leverer ikke mere enn rms symmetrisk ampere Ie som indikert i tabell 5.3, 460Vac +10% max. Når beskyttet av halvledersikringer, fremstillt av Fairford og mod. no. indikert i tabell 5.3. Sikring med merkespenning 700 Vac, Amps som indikert i tabell 5.3. Disse sikringene er for kortslutningsbeskyttelse for halvlederene, og må monteres mellom strømtilførsel og mykstarter, ikke mellom mykstarter og motor. 5.4 Normale omgivelsesbetingelser. Omgivende temperatur Model Navn Tabell 5.3 Halvledersikringer Ie (Arms) Short Circuit Amp RMS (ka) Bussman International Inc. Mod. No. Sikrings detaljer Ferraz Mod. No. 6.6 URD etterfulgt av 0 C til 40 C. Over 40 C reduseres ytelsen lineært med 2% per C til max 40% ved 60 C. Amps QFE9 9A 5 170M D08A QFE16 16A 5 170M D08A QFE23 23A 5 170M D08A QFE30 30A 5 170M D08A QFE44 44A 5 170M D08A QFE59 59A 5 170M D08A QFE72 72A M D08A QFE85 85A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A Transport og lagring -25 C til +60 C. -25 C til +75 C (ikke over 24 timer). Høyde 1000m. Over 1000m resuseres ytelsen lineært med 1% per 100m til en maksimum høyde på 2000m. Luftfuktighet max. 85% ikke-kondenserende, ikke over 50% ved 40 C. 5.5 EMC Emisjon og immunitetsnivå EMC I henhold til EN :1996 som refererer til følgende standarder: 5.6 Notis: EN er publisert som en standard under European Council Directive No 89/336/EEC med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet. (Official Journal of the European Communities ref - 97/C 270/06). Kontroll, Effekt og Jordtilkobling. Styretilkobling Alle modeller - Terminaler Terminal type Basic standard Kabel type Level IMMUNITET IEC kV kontakt eller 8kV åpen utladning Utstrålingsnivå 3 IEC dBuV over MHz IEC V/m over MHz IEC kV/5kHz IEC kV tilførsel mot jord og 1kV mellom lederne UTSTRÅLING EN Klasse A Utstyrsklasse A (Industriell) Kabel tverrsnitt AWG mm 2 Min. Max. Min. Max. Tiltrekkingsmoment

9 X1,X2, S0,S1 11,12,14 21,22,24 Skrueterminering Massiv eller kordeller Nm.(4.4 Ib.in.)

10 Kontroll, effekt og jordtilkobling forts. Effekt og jordtilkobling. Strl 1 - QFE9 til QFE146 terminaler,,, T1, T2, T3. Terminal type M8 metriske gjenger Jord PE M8 metriske gjenger Kabel type Bruk 75 C kobber (CU) kabel påsatt kabelsko eller endehylse. Kabel tverrsnitt Tiltrekkingsmoment AWG mm 2 1/ Nm.(106 Ib.in.) Strl 2 QFE174 til QFE370 terminaler,,, T1, T2, T3. Terminal type M8 metriske gjenger Jord PE M8 metriske gjenger Kabel type Bruk 75 C kobber (CU) kabel påsatt kabelsko eller endehylse. Kabel tverrsnitt Jordforbin AWG mm 2 delse (mm) 2 x 250MCM Tiltrekkingsmoment 2 x x 6 12 Nm. (106 Ib.in.) Strl 3 QFE500 til QFE900 terminaler Hovedstrøm Hovedstrøm Hovedstrøm,,, T1, T2, T3. Terminal type Kabel type Jordforbindelse (mm) Tiltrekkingsmoment To stk M10 skruer og bolter Jord PE M10 metriske gjenger Med jordleder 45 x x x Nm. (212 Ib.in.) For å opprettholde godkjenningene for kabelforbindelse, må termineringen utføres med momentnøkkel. Hvis høyfleksibel kabel brukes, må endehylser benyttes. Disse må påsettes med godkjent krympeverktøy. Eier, installatør og bruker er ansvarlige for korrekt installasjon og bruk av QFE og må være sikker på at kun kvalifisert personell installerer QFE og at installasjonen, bruken og vedlikeholdet av produktet skjer i samsvar med bestemmelsene. Fabrikkant eller selger er ikke ansvarlig hvis feil oppstår som resultat av feilaktig bruk og installasjon. Dette gleder også hvis produktet brukes mot motor av annen størrelse enn spesifikasjonen tilsier. For å hindre elektriske støt må QFE tilkobles godkjent jordforbindelse. QFE må ikke installeres i omgivelser som krever høyere IP grad enn hva enheten har. WARNING FAIRFORD ELECTRONICS FAIRFORD ELECTRONICS LIMITED Derby Road, Kingsbridge, Devon. TQ7 1JL England. Telephone (nat) Fax (International) Fax Internet:- All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system without written permission. Copyright Fairford Electronics Ltd Document Number FD8588 Issue 06. Published: July 2000

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

150800 Windlass Control Unit

150800 Windlass Control Unit Windlass Systems 10800 Windlass Control Unit Keep this manual onboard! Installasjon og brukermanual Installation and usermanual Rev1.0.0 SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 19-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3

Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3 Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3 Bruksanvisning, art no BW3-080/3 2013-08-27 0413 Advarsel Feil bruk av utstyret til pasientvarme kan årsake pasientskade. Derfor skal du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

Fullstendig Brukerhåndbok

Fullstendig Brukerhåndbok Ho Honeywell Fullstendig Brukerhåndbok SmartDrive Compact SmartDrive kompaktgir med konstant og variabelt dreiemoment og variabel hastighet for induksjonsmotorer Det tas forbehold om endringer uten varsel.

Detaljer

Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer

Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer Funksjoner Støttefunksjoner Låsefjær PRM PIR-sensor/mikrobølgesensor Oppdager bevegelse innenfor enhetens detekteringsområde, slik at belastningsstyring

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

RTD-20 Monteringsinstruksjoner

RTD-20 Monteringsinstruksjoner LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Monteringsinstruksjoner 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 Norsk RTD-20 Monteringsinstruksjoner 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 11/2008 16666925 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 11/2008 16666925 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Operatørpaneler DOP11B Utgave 11/28 Systemhåndbok 16666925 / NO SEW-EURODRVE Driving the world nnhold 1 Generell informasjon... 5 1.1 Hvordan bruke

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning -NO 17-05-12V.A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 3 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske data... 4 4.2.1 Dimensjoner og

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Type SKA / SKB SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Telefon +49(0)621 789-900 Telefax +49(0)621 789 90-100 Info@swfkrantechnik.com www.swfkrantechnik.com

Detaljer

Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell

Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag RAPPORT FRA 6 SEMESTERS PROSJEKT VÅREN 2012 PRH606 Hovedprosjekt IA6-6-12 Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell Fakultet for

Detaljer

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER MCA 5: fra. til kw MCA : fra 1. til kw MCA : fra 15. til.5 kw MCA 115: fra 1. til 11 kw MCA 5,, eller 115 Oppvarming og tappevann gjennom bereder Kondenserende

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Forskriftsmessig modell: T06G Forskriftmessig type: T06G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Pumpekontroller Type ABS PC 441

Pumpekontroller Type ABS PC 441 Pumpekontroller Type ABS PC 441 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 1.55 m 0.15 kwh/m3 1827 l/s PUMP 1 1,. 2 abc 3 def 1.30 m 0.50 m 0 A 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Detaljer