Tilkobling Husk alltid å montere dekslet over softstarteren etter montasje og tilkobling!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilkobling Husk alltid å montere dekslet over softstarteren etter montasje og tilkobling!"

Transkript

1 FAIRFORD ELECTRONICS Enkel installering og betjening av QFE Soft Starter Rettledning / montasje av QFE SoftStarter med: 1 2 5MC software V53 Mekaniske betingelser I henhold til starterens fysisk størrelse, må den monteres med korrekt klaring for å oppnå god nok ventilasjon og betjening. Koblingsskjema QFE softstarter må installeres korrekt i henhold til valgte koblingsskjema. Likeledes må riktig styrespenning tilkobles. Spenningene MÅ være innenfor de gitte spesifikasjoner. Hovedstrøm må tiltrekkes med momentnøkkel, etter viste tabell. Viktig: Tilkobling Husk alltid å montere dekslet over softstarteren etter montasje og tilkobling! Softstarteren trenger to (2) vekselstrømstilkoblinger: En 3-fase hovedstrøm for motoren; En 1-fase hovedstrøm for elektronikken;115v/230v, 50Hz/60Hz. Viktig Vær sikker på at riktig spenning for elektronikken er valgt på bryteren! (Se bildet). 230 velg 115 ADSKILLELSE FRA NETTET Viktig: QFE-startere har halvledere i hovedkretsen som ikke er konstruert for fysisk brudd. Det anbefales derfor at allpolig brudd monteres foran starteren, slik at den kan gjøres strømløs. (Kontaktor, motorvern, skillebryter e. l.) Hovedstrøm og styrestrøm trenger sikringer. Selv om starteren har elektronisk overstrømsbeskyttelse, må installatøren alltid montere egen sikring mellom tilførsel og starter (ALDRI mellom starter og motor). Halvledersikringer anbefales sterkt, og kan på enkelte modeller monteres inne i starteren. Betjening av tastaturet og enkel programmering: Referer til dette, for å bli kjent med mykstarterens kontrollpanel. Benytt illustrasjonen som viser strukturen av hovedmenyen, for å finne QFE menyene på kontrolldisplayet. Eksempler på oppstart: Sett inn enkle QFE-parametere, og følg om nødvendig en eller alle eksemplene beskrevet her. Produktinformasjon: Referer til produktinformasjonen for detaljer angående design standarden og godkjenninger, operasjons- og lagringskapasitetene og andre installasjonsinstruksjoner. Mere Informasjon For full informasjon og for optimal ytelse på en QFE mykstarter, les QFE manualen på Fairfords webside eller ved å kontakte Fairford direkte (se siste side for kontaktdetaljer).

2 1 Mekaniske skjema: Størrelse. 1 - QFE9 til QFE146 Størrelse. 2 - QFE174 til QFE All Alle dimensions mål i mm in mm Mounting Monteringshull holes for suitable 6 mm bolter for M6 fixings QFE vekt: 9 til 44 Amp 7,3 kg Unit 59 weights:- til 146 Amp 9 8,3 to 44Amp kg 7.3Kg Tillatt klarering: 59 to 146 Amp 8.3Kg Allow 15 mm clearance på hver side of:- 15mm 75 mm each topp side og bunn 75mm 25 mm top front & bottom 25mm front All Alle dimensions mål i mm in mm Mounting Monteringssenter Centres x500 x 500 suitable for 6 mm for M6 bolter fixings 2 "keyholes" at top 2 "nøkkelhull" på 2 open slots at topp the bottom. 2 åpne hull på bunn Unit weights:- 174 QFE & 202 vekt: Kg 242, & ,7 & Kg kg 242, 300 & kg Notis 1: - Chassis størr. 2 For å kunne montere store kabeltverrsnitt på størrelse 2, må ekstra kabelinnføringer bestilles separat. Notis 2: - Chassis størr. 3 Når denne størrelsen monteres inn i et skap, må det taes hensyn til 90 åpning av dørene. Beregn 90mm ekstra for døren på venstre side (som har plastikkdeksel i tillegg for tastaturet og styrekortet), og 30mm for døren på høyre side. ( Dvs.: = 795mm som total kabinettbredde.) Ved montasje av QFE mykstarter i et skap, må det monteres ekstra vifte hvis skapet ikke er stort nok til å lede vekk varmen. Bruk følgende formel for å beregne viftestørrelsen. Faktor Q har blitt integrert i formelen, og representerer lufttilførselen. For en tilnærmet beregning av varmen produsert av QFE (i Watt) multipliser strømmen med 3. Nøyaktig temperatur er angitt i QFE manualen. Størrelse 3 - QFE500 til QFE Alle dimensions mål i mm in mm 675 Choice Valg mellom of Earth å jorde termination QFE at enheten top or bottom of the unit på topp eller bunn Unit weights:- QFE vekt: Kg 500 & kg & Kg kg Q = 4 x Wt ( t max - t amb ) Q = Wt = t max = t amb = Nødvendig luftvolum (kubikmetet pr. time - m 3 /h) Produsert varme av QFE + andre varmekilder i skapet (Watt) Max. tillatt temperatur i skapet (40ºC v / fullt belastet QFE) Temperatur på tilførselsluften til skapet (ºC)

3 2 Koblingsskjema: Fig 2.1. Tilkobling av styrespenning Control Supply Emergency Stop STOP START Notis Note Kontaktor K3 er nødvendig for Contactor 'Operation in K3Bypass is required Power for Circuit' the 'Operation og kontrollert in Bypass av et programmerbart Power Circuit' relè satt and som is'top controlled of Ramp' by relè. the programmable relay set as a 'Top of Ramp' relay. X1 Control supply card K2.1 X K S1 Electronic control card 24 S0, 00 Elektronikkortet er plassert under dekslet på Størr. 1 og 2, mens det er plassert bak hengslet dør på Størr. 3 De fysiske tilkoblingene for styrekortet er vist i fig.2.2. D5 Microcontroller D5 (Grønn) indikerer at det tilkoblet strøm til kontrollkortet Fig 2.2. Rele Rele J8 J9 J S0 S1 K2 K1 K3 Programerbar utgang, vekselkontakt Default: Ramp Complete Programerbar utgang, vekselkontakt Default: - Run Relay Programerbar Inng., Kontrol Input 1. Default: Start/Stop Bruk kontrolkretsen for en av disse koblingene: Fig 2.3. Direktekobling Fig 2.4. Stjernekobling (se pkt. 3). Fig 2.5 Bypass-kobling (se pkt. 4). Mains Supply Busbar Feeder K1 cables Circuit Contactor Isolation and Protection Switch-gear (provided by the customer) Mains Supply Busbar K1 Circuit Contactor Feeder cables Isolation and Protection Switch-gear (provided by the customer) I denne koblingen kan strømmen økes med: Ie(motor) Ie(QFE) 3 Tillater mindre QFE eller for svært tung start.. Mains Supply Busbar K1 Circuit Contactor Feeder cables Isolation and Protection Switch-gear (provided by the customer) 1 2 T1 3 QFE T2 T3 Induction Motor EARTH (Electrical Ground) 1 2 T1 3 QFE 4 T2 5 6 T3 EARTH (Electrical Ground) In-delta connections for correct rotation of motor V1 Terml Fwd Rev W1 U1 T1 W1 V1 T2 V1 W1 Induction T3 U1 U1 Motor V2 W2 U2 U2 W2 U2 W2 V2 V2 K1 Bypass Contactor Induction Motor 1 2 T1 3 QFE T2 T3 EARTH (Electrical Ground) Viktig Note 1: Kondensatorer: Kondensatorer for korr. av faseforskyvning må IKKE monteres ETTER QFE mykstarter. Note 2: Sikringsvalg: Ved valg av halvledersikringer, se tabellen i Seksjon 5. Note 3: Stjernekobling: Som vist i Fig 2.4 krever at Firing Mode settes til 1 Note 4: Bypasskobling, vist i Fig 2.5 oppdage automatisk når "Auto bypass" er satt som default.

4 3 Bruk av kontrollpanel grunnleggende oppsett OBS! KABELEN TIL KONTTROLLPANELET MÅ TILKOBLES FØR SPENNING PÅSETTES!! Så lenge Nødstopp bryteren er lukket (See Fig 2.1), vil QFE displayet vise oppstartsbeskjeder som ender med Stopped and ready med korte mellomrom. På nåværende tidspunkt vil QFE starte motoren idet START/STOP bryteren på panelet trykkes ned, men ikke når START bryteren som vist i Fig.2.1 er lukket. vil QFE parameterene være satt til fabrikk instilling, noe som ikke nødvendigvis er ideelt for den etterspurte applikasjonen. Eksemplene i seksjon 4 viser hvordan man setter opp noen av de mest essensielle QFE parameterene ved hjelp av kontrollpanelet. Idet man har forstått eksemplene her, kan man operere andre QFE innstilinger, (indikert i program-meny strukturen nedenfor), da disse settes på lignende vis (De korrensponderende fabrikk-innstillingene er satt i klammene). For den fulle meny strukturen, referer til QFE Manualen. Keypad Velger eller velger bort optimalisering (om kontrollpanelet er valgt). Returnerer bruker til sist brukte meny og lagrer ingen ev. endringer på innstillingene Brukeren kan velge menyen over eller øke en verdi. Brukeren kan velge menyen under eller minske en verdi. Sender bruker til neste meny og lagrer ev. endringer på innstillingene. Starter eller stoper motor (om kontrollpanelet er valgt). Meny struktur Stopped and ready Applications Auto features Auto features Basic Settings Auto Jog (Off) Auto Pedestal (Off) Auto end start (Off) Auto stop (Off) Auto end stop (Off) Auto bypass (On) Auto 3MC (On) Auto off (Off) Stop smoothing (off) Settings Default (keypad) Small Pump Large Pump Conveyor Low Inertia Fan High Inertia Fan Recip Compressor Screw Compressor Rotary Compressor Basic Advanced Advanced Permanent store Permanent store Password Password Inputs Outputs Parameters Trips Starting (Keypad) Start pedestal (20%) Start time (5s) Stop pedestal (10%) Stop time (0s) Current limit (3.5xIe) Power on Param Protection Save parameters Power on parameters Default parameters Enter password Change password Current Optimise rate (5) Kick start (Off) Kick pedestal (75%) Kick time (25cycles) Dwell time (5s) Low volts stop (On) Contactor delay (160ms) Trip sensitivity (1) Station number (1) Language (44) Firing mode (0) * Stop smoothing (5) Full Full + optimise (Default) Start + bypass Phase loss only Rated current (Ie) ** Low current (Off) Low amps level (0.1xFLC) Low amps time (50cycles) C/L time out (On) Current limit (3.5xIe) Limit time out (30s) Shearpin (On) Shearpin level (3.125xIe) Shearpin time (100cycles) Overload level (1.1xIe) Overload delay (140) # # # # Viktig * "Firing mode" må settes til 1 for In-Delta konfigurasjonen. ** "Rated current" settingen er kun for referanse og kan ikke endres av bruker.

5 4 Eksempler på oppsett 1 QFE innstillinger for store pumper Når Stopped & Ready kommer fram på displayet, trykk en gang. Når Applications kommer fram øverst på displayet, trykk en gang. Stopped and ready Applications Settings Når Settings kommer fram øverst på Auto features Default (keypad) displayet, trykk tre ganger, til Large pump kommer fram øverst på displayet. Trykk en gang for å velge large pump. Displayet indikerer parameter endringene med korte mellomrom. Large Pump Send to store? Når den øverste linjen på displayet indikerer Conveyor #=no Enter=yes Send to store?, trykk for å lagre innstillingene til large pump" permanent. # # # Meldingen Storing vil blinke to ganger på displayet for å indikerer at lagringen er foretatt. Ved å trykke # på hvilken som helst av de ovenstående eksemplene, vil man returnere til siste brukte meny. QFE mykstarteren starter ikke før kontroll displayet indikerer Stopped & Ready. 2 QFE innstillinger til fjernstyrt start og stopp. Når Stopped and ready vises på displayet, trykk en gang. Når Applications kommer fram på den øverste linjen på displayet, trykk to ganger Applications Settings til Basic kommer fram på toppen av Stopped and ready Auto features Default (keypad) Starting displayet. Remote starting Trykk en gang for å velge Basic menu. Når Starting vises øverst på displayet, trykk en gang for å velge oppstart av Basic Starting Starting option menu. Advanced Start pedestal Keypad starting Når displayet nå indikerer Starting, trykk for å skifte mellom Keypad # # # Starting og Remote Starting som vist nederst på displayet. Ved å trykke # på hvilken som helst av de ovenstående eksemplene, vil man returnere til siste brukte meny. QFE mykstarteren starter og stopper nå fjernstyrt fra START and STOP bryterene vist i Figure 2.1, men vil returnere til kontrollpanel start om kontroll tilgangen til terminal X1 og X2 blir fjernet. For å returnere til kontrollpanel starting og stopping kan man alternativt repetere ovenstående prosedyre, og velg Keypad Starting på steg 5. For å beholde de fjernstyrte start/stop innstillingene etter fjerning av kontroll tilgangen, må disse lagres permanent. (Se 3 under). 3 Permanent lagring av brukerens parametere. Når Stopped and ready vises på displayet, trykk en gang. Når Applications vises på toppen av displayet, trykk fire ganger til Permanent Store kommer fram på toppen av displayet. Trykk en gang for å velge Permanent Store menu. Når Save Param vises øverst på displayet, trykk en gang for å lagre parametrene permanent. Stopped and ready Applications Auto features Permanent store Password # # Save parameter Power on param

6 Displayet blinker da to ganger for å indikere at dette har blitt gjort.

7 5 5.1 Produktinformasjon Design standard og Godkjenninger IEC ; EN AC Halvleder motorstyringer og mykstartere. Modell QFE (max. 460V AC rms) og QFE-G (max. 575V AC rms) er godkjente for for Canada og USA. 5.2 Basic ratings Tilkobling QFE modeller QFE-G modeller QFE-E modeller Frekvensområde Std. operasjonsspenning (Ue),, V AC rms (-15% +10%) V AC rms (-15% +10%) V AC rms (-15% +10%) Kontrollspenning(Us) X1,X2 115V eller 230V AC rms (-15% + 10%) 50/60Hz ±2Hz Styrespenning inn (Uc) S0,S1 12V/24VDC eller 115/230VAC Utgangsrelè 11,12,14 og 21,22,24 AC1 230V, 3A Strøm (Ie) Se Halvleder sikringstyper oversikt i Seksjon 5.3 Fysiske mål Form 1 Modell navn Ie (A) Standard kobling AC-53a: X-Tx: F-S QFE9 til QFE105 QFE146 til QFE202 QFE242 til QFE900 9A til 105A 146A til 202A 242A til 900A Index Ratings AC-53a: 5-4: AC-53a: 3-35 :99-10 AC-53a: 4-6: AC-53a: 3-35 :99-10 AC-53a: 4-6: 60-3 AC-53a: 3-35 :60-3 Bypass kobling AC-53b: X-Tx: OFF-time AC-53b: 5-4: 120 AC-53b: 3-35 :120 AC-53b: 4-6: 120 AC-53b: 3-35 :120 AC-53b: 4-6: 360 AC-53b: 3-35 : 360 Ytterligere informasjon Dokument No TF0120 Guide to Softstarter Driver Product Information', beskriver arbeidsområde og betydningen av andre IEC produkt informasjon mer detaljert. Dette kan rekvireres fra Fairford Seconds to trip Overload start point Overstrøm trip-kurver Fault current ( Motor Current x N) Default Delay = 140 Delay=80 Delay=30 Delay=10 Current limit, Overload level og Overload delay innstillinger kan justeres for å begrense overstrømsgrensene i henhold til kurveskjemaet (Se Menyen i Seksjon 3 for standardinnstillinger). For motorer med FLC s mindre enn maksstrømmen for QFE `Overload level kan endres ved å benytte følgende formel: Overbelastningsnivå = Motor FLC x 1.1(A) Obs: Overbelastningsovervåkingen og strømbegrensningen er bare aktiv under start av VIKTIG motor. Det er anbefalt at kontrollspenningen opprettholdes når enheten er avslått, ellers tilbakestilles hukommelsen for overbelastning.

8 5.3 Sikkerhet og installasjon. Angitt isolasjonsspenning (Ui) 690V Tettningsgrad IP20 Kortslutning koordinasjon Type 1 Passer for bruk i kretsløp som leverer ikke mere enn rms symmetrisk ampere Ie som indikert i tabell 5.3, 460Vac +10% max. Når beskyttet av halvledersikringer, fremstillt av Fairford og mod. no. indikert i tabell 5.3. Sikring med merkespenning 700 Vac, Amps som indikert i tabell 5.3. Disse sikringene er for kortslutningsbeskyttelse for halvlederene, og må monteres mellom strømtilførsel og mykstarter, ikke mellom mykstarter og motor. 5.4 Normale omgivelsesbetingelser. Omgivende temperatur Model Navn Tabell 5.3 Halvledersikringer Ie (Arms) Short Circuit Amp RMS (ka) Bussman International Inc. Mod. No. Sikrings detaljer Ferraz Mod. No. 6.6 URD etterfulgt av 0 C til 40 C. Over 40 C reduseres ytelsen lineært med 2% per C til max 40% ved 60 C. Amps QFE9 9A 5 170M D08A QFE16 16A 5 170M D08A QFE23 23A 5 170M D08A QFE30 30A 5 170M D08A QFE44 44A 5 170M D08A QFE59 59A 5 170M D08A QFE72 72A M D08A QFE85 85A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A QFE A M D08A Transport og lagring -25 C til +60 C. -25 C til +75 C (ikke over 24 timer). Høyde 1000m. Over 1000m resuseres ytelsen lineært med 1% per 100m til en maksimum høyde på 2000m. Luftfuktighet max. 85% ikke-kondenserende, ikke over 50% ved 40 C. 5.5 EMC Emisjon og immunitetsnivå EMC I henhold til EN :1996 som refererer til følgende standarder: 5.6 Notis: EN er publisert som en standard under European Council Directive No 89/336/EEC med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet. (Official Journal of the European Communities ref - 97/C 270/06). Kontroll, Effekt og Jordtilkobling. Styretilkobling Alle modeller - Terminaler Terminal type Basic standard Kabel type Level IMMUNITET IEC kV kontakt eller 8kV åpen utladning Utstrålingsnivå 3 IEC dBuV over MHz IEC V/m over MHz IEC kV/5kHz IEC kV tilførsel mot jord og 1kV mellom lederne UTSTRÅLING EN Klasse A Utstyrsklasse A (Industriell) Kabel tverrsnitt AWG mm 2 Min. Max. Min. Max. Tiltrekkingsmoment

9 X1,X2, S0,S1 11,12,14 21,22,24 Skrueterminering Massiv eller kordeller Nm.(4.4 Ib.in.)

10 Kontroll, effekt og jordtilkobling forts. Effekt og jordtilkobling. Strl 1 - QFE9 til QFE146 terminaler,,, T1, T2, T3. Terminal type M8 metriske gjenger Jord PE M8 metriske gjenger Kabel type Bruk 75 C kobber (CU) kabel påsatt kabelsko eller endehylse. Kabel tverrsnitt Tiltrekkingsmoment AWG mm 2 1/ Nm.(106 Ib.in.) Strl 2 QFE174 til QFE370 terminaler,,, T1, T2, T3. Terminal type M8 metriske gjenger Jord PE M8 metriske gjenger Kabel type Bruk 75 C kobber (CU) kabel påsatt kabelsko eller endehylse. Kabel tverrsnitt Jordforbin AWG mm 2 delse (mm) 2 x 250MCM Tiltrekkingsmoment 2 x x 6 12 Nm. (106 Ib.in.) Strl 3 QFE500 til QFE900 terminaler Hovedstrøm Hovedstrøm Hovedstrøm,,, T1, T2, T3. Terminal type Kabel type Jordforbindelse (mm) Tiltrekkingsmoment To stk M10 skruer og bolter Jord PE M10 metriske gjenger Med jordleder 45 x x x Nm. (212 Ib.in.) For å opprettholde godkjenningene for kabelforbindelse, må termineringen utføres med momentnøkkel. Hvis høyfleksibel kabel brukes, må endehylser benyttes. Disse må påsettes med godkjent krympeverktøy. Eier, installatør og bruker er ansvarlige for korrekt installasjon og bruk av QFE og må være sikker på at kun kvalifisert personell installerer QFE og at installasjonen, bruken og vedlikeholdet av produktet skjer i samsvar med bestemmelsene. Fabrikkant eller selger er ikke ansvarlig hvis feil oppstår som resultat av feilaktig bruk og installasjon. Dette gleder også hvis produktet brukes mot motor av annen størrelse enn spesifikasjonen tilsier. For å hindre elektriske støt må QFE tilkobles godkjent jordforbindelse. QFE må ikke installeres i omgivelser som krever høyere IP grad enn hva enheten har. WARNING FAIRFORD ELECTRONICS FAIRFORD ELECTRONICS LIMITED Derby Road, Kingsbridge, Devon. TQ7 1JL England. Telephone (nat) Fax (International) Fax Internet:- All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system without written permission. Copyright Fairford Electronics Ltd Document Number FD8588 Issue 06. Published: July 2000

ABR1S618B ( ) Utgangsrelé 1NO+1NC 24VDC

ABR1S618B ( ) Utgangsrelé 1NO+1NC 24VDC Produktdatablad Karakteristikk ABR1S618B (41 721 76) Utgangsrelé 1NO+1NC 24VDC Alternativer Control circuit voltage limits Maksimum brytespenning Farge på kapsling Tilkoblinger Drop-out spenning Holding

Detaljer

SR2B201BD ( ) Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides.

SR2B201BD ( ) Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides. Produktdatablad Karakteristikk SR2B201BD (45 023 06) Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides. Hovedkarakteristikk Produktspekter Produkt eller komponent type Zelio

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

ATS01N206QN ( ) Mykstarter /stopp 6A V

ATS01N206QN ( ) Mykstarter /stopp 6A V Produktdatablad Karakteristikk ATS01N206QN (41 472 79) Mykstarter /stopp 6A 380-415V Alternativer Monteringsmåte Mulige funksjoner Spenningsgrenser Hovedkarakteristikk Produktspekter Altistart 01 Produkt

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

"Low inrush" lavtapstransformator, IP20

Low inrush lavtapstransformator, IP20 "Low inrush" lavstransformator, IP20 3RT-LI Høyeffektive 3-fase transformatorer uten innkoblingsstrøm. 3RT-LI transformatorer sikrer optimal utnyttelse av elinstallasjonen, og sørger for reduserte installasjons-

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Expert - Kort anvisning

Expert - Kort anvisning 1 Expert - Kort anvisning Kople displayenheten på følgende måte idet du bruker forbindelseskablene: Kople til de 37-pols konnektorene med hverandre ved å trykke ned og dreie på låseringen. Kople konnektoren

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

INSTALLASJONS MANUAL AUTOMATIKK BE22. Rev.2 A.A. 09-09 - 10 cod.42630

INSTALLASJONS MANUAL AUTOMATIKK BE22. Rev.2 A.A. 09-09 - 10 cod.42630 INSTALLASJONS MANUAL N AUTOMATIKK BE22 Rev.2 A.A. 09-09 - 10 cod.42630 INNHOLD 1 Instrumental panel... 4 1.1 Effekt kabel kobling... 4 1.2 Signal kabel kobling... 4 2 Jording... 4 3 Kontaktor sett kabel

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com Sikker dørkontroll og ekstra I/O Installasjonsmanual (ver 1.0) www.supremainc.com Produkt innhold i pakken Frontpanel funksjoner Bunnpanel funksjoner Koblinger for eksterne funksjoner Installasjon eksempel

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem

BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem CG 100 / CG 200 ESMI AS Postboks 438 Luhrtoppen 2 NO-1471 Lørenskog Tlf: + 47 67917600 esmi@esmi.no Dok.nr.: 0094 2100NO/1 Varenummer: 001503261

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS InstallationTypes: DIYInstallation, Areas_of_use: area_of_use_custom, otherproperty:

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS Oppstartsveiledning For bruk med UPS-modellene: 200 V, 4 8 kva 208/240 V, 4 8 kva, 4 8 kva 200 V, 4 16 kva 208/240 V, 4 16 kva, 4 16 kva LES FØRST rack-montert UPS rack-montert Extended Run Tårn-UPS Extended

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING Side 1 av 8 MONTERINGSVEILEDNING FOR AUTOLINE SANDSTRØERE MODELLENE: C50 - Y60 - V70 - S90 Det må forutsettes at modellvalget av sandstrøeren er gjort mest mulig hensiktsmessig til bilen som monteringen

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Gratulerer med ditt kjøp av SurgeX og takk for handelen. Vår Defender Series flertrinnede beskyttelsesteknologi vil øke oppetiden til serveren ved å beskytte utstyret ditt mot farlige strømhendelser som

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

KEW LEAK LOGGER www. elma-instruments.no BRUKERVEILEDNING KYORITSU kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr.

KEW LEAK LOGGER www. elma-instruments.no BRUKERVEILEDNING KYORITSU kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr. BRUKERVEILEDNING KYORITSU 5001 3-kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr. 80 223 69 1 FORORD Tillykke med din nye sann RMS lekkasjestrøm datalogger KYORITSU 5001 fra Japan. Instrumentet er bygget

Detaljer

Trykknapper og LED signallamper

Trykknapper og LED signallamper Trykknapper og LED signallamper Styring og kontroll i elektrofordelinger Hagers nye skapdesign gir elektofordelingene et moderne utseende. Med den nye serien trykknapper og LED signallamper har du full

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23582553_0817* Korrektur MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Utgave 08/2017 23582553/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE:

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE: Energy Light INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 - DRIFT AV HOVED MODUL 1.1 - TERMOREGULATOR (VARME/KJØLE VESKE) 1.2 - AVTINING 2.0 - KONTROLL MODUL TASTATUR 3.0 - INNSTILLING AV FUNKSJONSPARAMETERE 3.1 - FORKLARING

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Side 1 av 5 Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Arkiv : instruks\mttp_tts-206.doc Dato : 08.10.2013 Erstatter : MTTP/TTS-205 Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade,

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A Ref. 500006 TECHNICAL DATA SHEET C O R M A R UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A GENERAL CHARACTERISTICS: Protection degree: IP 63 Ambient temperature: -40ºC to +85ºC Weight: 0.264 Kg approx.

Detaljer

Trio Visit Security Manager

Trio Visit Security Manager Brukermanual Trio Visit Security Manager Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 INSTRUKSJONSMANUAL 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside http://www.scel.no

Detaljer

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato Erstatter : Ansvarlig RJH

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato Erstatter : Ansvarlig RJH Side 1 av 6 Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato 04.08.11 Erstatter : Ansvarlig RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade, riktig type,

Detaljer

SR3B101BD ( ) Zelio 6/4 I/O relé m/ur 24VDC

SR3B101BD ( ) Zelio 6/4 I/O relé m/ur 24VDC Produktdatablad Karakteristikk SR3B101BD (45 023 28) Zelio 6/4 I/O relé m/ur 24VDC Hovedkarakteristikk Produktspekter Produkt eller komponent type Zelio Logic Modular smart relay Alternativer Local display

Detaljer

RefleX vern og kontroll

RefleX vern og kontroll 2 RefleX vern og kontroll RefleX - 506 3 fase overstrøm vern 3 fase overspennings-vern 3 fase underspennings-vern IEC 60 870-5-03 F/O grensesnitt 3-trinn Overstrøm 2-trinn Over/under spenning Model 506

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

SR3B262BD ( ) Zelio 16/10 I/O trns m/ur 24VDC

SR3B262BD ( ) Zelio 16/10 I/O trns m/ur 24VDC Produktdatablad Karakteristikk SR3B262BD (45 023 31) Zelio 16/10 I/O trns m/ur 24VDC Hovedkarakteristikk Produktspekter Produkt eller komponent type Zelio Logic Modular smart relay Alternativer Local display

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

RefleX² vern og kontroll

RefleX² vern og kontroll RefleX² vern og kontroll RefleX² - 03 Overstrøm vern Jordfeilspenning vern Kommunikasjon (IEC 60870-5-103) 3-trinn overstrøm -trinn jordfeil-spenning Modell 03 03 PRD 3.06 Meny (Innstillingsruppe 1) Driftsdisplay

Detaljer

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI A-klasse og A-klasse SI IEC/EN 61009-1 IEC/EN 61009-2-1 Spenningsuavhengig teknologi PB113707-40 PB113706-40 PB113708-40 DB122605 DB122606 b DCP Vigi jordfeilautomat gir: v beskyttelse av forbrukskurser

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66 99 61 00 www.mwg.no Haukeliveien. 48, 1415 Oppegård Telefaks: 66 99 61 01 firmapost@mwa.no

Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66 99 61 00 www.mwg.no Haukeliveien. 48, 1415 Oppegård Telefaks: 66 99 61 01 firmapost@mwa.no Tekst El nummer Side Tabell over dimmere Side 2 Universal dimmer EUD12NPN 1435553 Side 3 Universal dimmer EUD12D 1435555 Side 5 Forsterker LUD12, kobles sammen med EUD12Z og EUD12D 1435556 Side 6 Digital

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369 Relé Dold Installasjonsrelé 370 Impuls relé 370 Modulær relé 370 Lampetest 371 Tidsrelé 372 Multifunksjon IK 372 Multifunksjon MK 372 Overvåknings relé 373 Isolasjonsovervåkning 373 Spenningsovervåkning

Detaljer

INSTALLASJONS MANUAL AUTOMATIKK BE22. Rev.1 A.A. 25-11 - 08 cod.42630

INSTALLASJONS MANUAL AUTOMATIKK BE22. Rev.1 A.A. 25-11 - 08 cod.42630 ISTALLASJOS MAUAL AUTOMATIKK BE22 Rev.1 A.A. 25-11 - 08 cod.42630 IHOLD 1 Instrumental panel... 4 1.1 Effekt kabel kobling... 4 1.2 Signal kabel kobling... 4 2 Jording... 4 3 Kontaktor sett kabel kobling...

Detaljer

Dokument: Brukermanual

Dokument: Brukermanual Side 29 av 38 Brukermanual 14. Display og panel på AC3000 14.1 Display AC3000 display består av 4 linjer. Hver av linjene beskriver ulik informasjon avhengig av program type. Dette vil fremgå i hvert kapitel

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR NORIO TØRKESKAP TYPER ETS 260 /500/500S/500F OG 500FS ADVARSEL! MÅ IKKE DEKKES TIL! MIN. 20 CM FRITT ROM RUNDT KABINETTET.

BRUKSANVISNING FOR NORIO TØRKESKAP TYPER ETS 260 /500/500S/500F OG 500FS ADVARSEL! MÅ IKKE DEKKES TIL! MIN. 20 CM FRITT ROM RUNDT KABINETTET. 1 BRUKSANVISNING FOR NORIO TØRKESKAP * TYPER ETS 260 /500/500S/500F OG 500FS ADVARSEL! MÅ IKKE DEKKES TIL! MIN. 20 CM FRITT ROM RUNDT KABINETTET. BRUKSANVISNING ETS 260, ETS 500 Side 2 av 10 NORIO tørkeskap

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato Erstatter : 206 Ansvarlig RJH

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato Erstatter : 206 Ansvarlig RJH Side 1 av 6 Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato 24.08.16 Erstatter : 206 Ansvarlig RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade, riktig type,

Detaljer

RefleX² vern og kontroll

RefleX² vern og kontroll 2 RefleX² vern og kontroll RefleX² - 20 Overstrøm vern IEC 60 870-5-03 F/O grensesnitt 3-trinn Overstrøm Model 20 20 PRD 303 Meny (gruppe ) OC Normal driftsdisplay IL 24A Primærstrøm I IL2 20A Primærstrøm

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Bærbar ladecomputer DBL800-M

Bærbar ladecomputer DBL800-M Bærbar ladecomputer Intelligent batterilader til blybatterier (åpne/agm-/gel-) 100% beskyttelse av tilkoblet elekktronikk Kan brukes som bade batterilader og strømforsyning Utvidede selvbeskyttelsesfunksjoner

Detaljer

690 V AC 690 V AC Nominell frekvens 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz Trippklasse 10A 10 Kortslutnings-bryteevne I cs

690 V AC 690 V AC Nominell frekvens 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz Trippklasse 10A 10 Kortslutnings-bryteevne I cs Tekniske data - bryteevne for MS116/ MS116 Sertifikater og godkjenninger culus CCC GOST GOST-FIRE BV GL LR DNV ABS RMRS CE culus CCC GOST GOST-FIRE GL LR ABS CE Elektromagnetisk tripp som multippler av

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Monteringsanvisning for installatør. For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

RefleX² vern og kontroll

RefleX² vern og kontroll 2 RefleX² vern og kontroll RefleX² - 200 3 fase overspennings-vern 3 fase underspennings-vern Kommunikasjon (IEC 60 870-5-03) 2-trinn overspenning 2-trinn underspenning Model 200 200 PRD 302 Meny (Gruppe

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Elztrip EZ 300. Elztrip EZ300. Trepanels varmestråler for lagre, verksteder og lignende

Elztrip EZ 300. Elztrip EZ300. Trepanels varmestråler for lagre, verksteder og lignende 3600 4500 W Elvarme 2 modeller Elztrip EZ 300 Trepanels varmestråler for lagre, verksteder og lignende Bruksområde EZ300 er beregnet for totaloppvarming og som tilleggsvarme i industrimiljøer som lagerbygninger

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Modulærprodukter Releer

Modulærprodukter Releer Modulærprodukter Releer 58 5 For styring av laster inntil 6 A AC, for automatisering i forbindelse med trykknapper, brytere, tidsstyringer, koblingsur osv. Tekniske data For last inntil 6 A/50 V Manuell

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Mätinstrument. Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET. Med forhåndsvarsling HJEM INDUSTRI KONTOR. Når fagkunnskap og kompetanse kreves

Mätinstrument. Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET. Med forhåndsvarsling HJEM INDUSTRI KONTOR. Når fagkunnskap og kompetanse kreves Når fagkunnskap og kompetanse kreves www.elitscandinavian.com J o r d f e i l b r y t e r s e r i e n PRI Med forhåndsvarsling Mätinstrument Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET ENERGI INDUSTRI BYGG

Detaljer

ABE7E16SRM20 ( ) 16O, 1 term, 4 grupper, rele

ABE7E16SRM20 ( ) 16O, 1 term, 4 grupper, rele Produktdatablad Karakteristikk ABE7E16SRM20 (45 018 53) 16O, 1 term, 4 grupper, rele Alternativer Spenningsgrenser Discrete output number Discrete output voltage Diskret utgangsfunksjon Produktkompatibilitet

Detaljer

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET SEITRON TRÅDLØS STYREENHET 1. Drift og vedlikehold 2. Teknisk data 3. Feilsøking 4. Tilkobling av strøm 5. Utbygging av antall styreenheter 6. Oppstart av gulvvarmestyring SEITRON TRÅDLØS STYREENHET DLP

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode

AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode The switch mode technology makes our power supplies compact and more efficient, and lower their stand-by power consumption. Svitsj-teknologien

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer