Hvordan få best mulig utbytte av nettverks- og klyngesamarbeid?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan få best mulig utbytte av nettverks- og klyngesamarbeid?"

Transkript

1 Hvordan få best mulig utbytte av nettverks- og klyngesamarbeid? Bedrift/ organisasjon Nettverk Møte i arbeidsgruppen for NCE Smart Women Morecom, Forskningsleder PhD Synnøve Rubach, Østfoldforskning

2 Hva skal vi innom? Litt om meg og hvorfor Forskjellige nettverk og innovasjon Organisasjonsutvikling, innovasjon & nettverk Broen i mellom Oppsummerende råd om det å delta i et nettverk MÅL: Bli mer og mer konkret Spørsmål og diskusjon

3 Hvem er jeg? Siv. ing maskin, Norges Tekniske Høyskole, 1992 PhD Org & led., NTNU Ind.øk & tekn.led (EDWOR II ), mai 2011 Aker Engineering, mekanisk avd., Østfoldforskning, forskningsleder, 1995 nå Høgskolen i Østfold, 20% førsteam., aug 2011 nå Post.doc Handelshøyskolen BI, (VRI 2 Østfold)

4 Ulike typer nettverk Industrinettverk: kommersielle relasjoner i form av produksjons- og leverandørnettverk. Sources: Microsoft & Statoil Utviklingsnettverk eller verdinettverk: utvikle infrastruktur og felles tiltak for økt verdiskaping hos deltagende bedrifter 4

5 Ulike typer nettverk Sosiale nettverk: aktører (individer, grupper, organisasjoner) og relasjonene mellom aktørene. Hvilken informasjon flyter mellom aktørene og på hvilken måte? Læringsnettverk: Eksempelvis lederkurs etc. som også har til hensikt å bygge nettverk mellom deltagerne

6 Men jeg vil supplere med andre kilder også

7 Hvordan kan bedrifter få noe ut av å være med i et nettverk (innovasjon/ utviklingsprosesser)? Rubach, 2011: Company Learning in a Network: A Dual Organization-Development (OD) Process. Bridging the learning processes in a network and the local learning processes in the participating company

8 Hvorfor er dette interessant? min akkumulerte nysgjerrighet nettverk og klynger viktige byggesteiner i en innovativ og produktiv økonomi * hvordan det å være med i nettverk brukes (i praksis) som input til og drivere i lokale innovasjons- og utviklingsprosesser er bare overfladisk berørt i innovasjons- og nettverksteoriene (* e.g. Asheim & Gertler, 2005; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Florida, 1995; Foss, 1999; Piore & Sabel, c1984; Porter, c1985, 1990, 1998; Reve & Jakobsen, 2001)

9 Viktig for nettverk & effektivitet: For å få noe ut av å være med i et nettverk kreves det at man evner å bygge og vedlikeholde broen mellom egen bedrift og nettverket. Det bør være en link mellom læringsprosessene i nettverket og i den enkelte bedrift. Bedrift/ organisasjon Nettverk

10 Hva er typisk for et nettverk?* En ikke-hierarkisk organisasjon basert på frivillighet På likefot Felles drevet Noen har en fasilitator, som orkestrerer aktivitetene Et temporært system (men også om kontrakts-baserte relasjoner) Har en visjon eller en håndfull mål (utviklet i fellesskap) Man samarbeider uten en fastlagt plan og uten sikkerhet for utbytte Haga, 2007; Herbst, 1976; Frances et. al., 1991; Miles et al., 2005; Oddane, 2008

11 Hva er typisk for et nettverk? Det består av mennesker som agerer i henhold til de muligheter og restriksjoner de har i forhold til de sosiale og teknologiske systemene de er en del av (sin egen bedrift) Mange sterke og svake koplinger mellom mennesker som kan benyttes ved behov Evnen til læring er svært sentral (gjelder også for innovasjon)

12 Hvordan kan det å delta i et nettverk forstås? Oppgaven var gjennom mange ulike faser og forståelsesmodeller: Innovasjonslitteratur Nettverkslitteratur Som ledet over til - Kunnskap og læringslitteraturen Som til slutt ga et spor over inn til organisasjonsutvikling (OU) og relevansen i å stille spørsmålet: Kan det å delta i et nettverk bli sett på som å involvere bedriften i en organisasjonsutviklings(ou)prosess? Og kanskje til og med en dobbel en?

13 Hva gir OU av forståelsesrammer: Organisasjonen må ha evne til å lære Planlagt prosess med God forankring i bedriften, både med ledelsen og medarbeidere Problemformulering/tema man skal fokusere på Bruke/skape arenaer for dialog og samhandling Løse problemer gjennom handling, teste ut Skape muligheter for læring og refleksjon både gjennom handling og i ettertid (kollektivt) Egen refleksjon Korrigeringer og ny problemformulering hvis nødvendig

14

15 Modell: Nettverksdeltagelse En dobbel organisasjonsutviklingsprosess 1 3 2

16

17

18 Empiriske data Bedriftsnettverket i Sarpsborg (fire bedrifter); seks arbeidsgrupper Disse bedriftene dannet et nettverk for å styrke seg på områder der de ikke konkurrerer i markedet. Felles nettverksarena Bygningsvedlikehold og innkjøp Risiko analyser Lærlinge ordning IT basert vedlikeholdssystems Industrivern Energi og energiøkonomisering

19 Metode & data: Aksjonsforskningsbasert tilnærming Daglig arbeid i prosjektet, planlegging av aktiviteter og deltagelse i aktivitene i nettverket og i arbeidsgruppene Data fra: Møter, notater og referater Refleksjonsnotater Intervju Uformelle samtaler Deltagende observasjon

20 Modell: Nettverksdeltagelse En dobbel organisasjonsutviklingsprosess 1 3 2

21 Hvordan I bedriften/organisasjonen: Diskutere, planlegge og forankre internt Valg av representant Synliggjøring og nyttiggjøring av representantens lærdom Ha/skape arenaer internt i bedriften/organisasjonen Det er de interne prosessene som leder an, og mater nettverket (fra push til pull aktivitet)

22 Problemer man kan støte på: I bedriften: Daglig arbeid/drift Motivasjon og/eller intern forankring mangler eller forsvinner Mangel på interne oppfølgingsaktiviteter Bytte av personell/representant Forblir individuell læring og kunnskapsutvikling for representanten

23 Hvordan I nettverket Representanten sterk interesse for temaet Medlemmene bestemmer agenda og fokus Medlemmene er kollektivt ansvarlig for at nettverket utvikler seg og blir det man ønsker at det skal være Organiseres tett på medlemmenes interesseområde (dele opp i arbeidsgrupper el.lign.) Nettverkslederen jobbe tett opp til medlemmene - hva som er dagsaktuelt blant medlemmene Regularitet og rapportering fra bedriftene

24 Problemer man kan støte på: I nettverket Jobber med for mange tema på en gang, for bredt fokus Utskifting av medlemmer - unngå rykk tilbake til start Ubalanse i gi-og-få over tid For få møter/avlyste møter mangel på fremdrift Ingenting er skjedd internt i medlemsbedriftene mellom møtene ( maten til nettverket mangler) Nettverkslederen holder seg ikke oppdatert

25 Hvordan Selve broen Overlappende problemstillinger mellom det medlemsbedriftene/organisasjonene og nettverket er opptatt av Noen må gå på/bruke broen! En felles arena for alle medlemmene

26 Målet (kikkertmodellen):

27 Deltagelse i nettverk forstått som en bro Rekkverket består av fasiliterte (ledede) læringsprosesser. Dette ledes av engasjerte bedriftsledere og nettverks fasilitatoren. Bro gjengerne er de engasjerte aktørene (bedriftsrepresentantene, bedriftsledere, og nettverksfasilitatoren) Brodekket består av overlappende definerte problemer og overlappende problem løsninger. I tillegg består brodekket av en felles arena for nettverket.

28

29 Så tilbake til hovedtemaet: Hvordan få best mulig utbytte av nettverks- og klyngesamarbeid?

30 Utbytte skapes av målrettet aktivitet Gå på broen vær en engasjert brogjenger (se egen bedrift utenfra, kombinert med god innsikt i egen bedrift ) Ansvarlig for flyten av kunnskap og læring og muligheter for innovasjon - Forankre deltagelsen internt - Skap/bruk arenaer internt Bidra til å bygge/skape nettverksarenaen

31 Oppsummering: For at det å være med i et nettverk skal kunne støtte eller utvikle innovasjonsprosesser i egen bedrift/organisasjon - pass på at broen mellom egen virksomhet og nettverket bygges og vedlikeholdes. Bedrift/ organisasjon Nettverk

32 Takk for oppmerksomheten! Tlf: Avhandlingen i sin helhet finner du her:

Forprosjektrapport. «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?»

Forprosjektrapport. «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?» Forprosjektrapport «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?» Juni 2012 Oppsummering Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT-Nettverk i Vestfold? Denne forstudien har besvart

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

Av Frode Ramstad Johansen, Synnøve Rubach, Mary G. Billington, Geir Bye, Helge Svare og Marina Solesvik

Av Frode Ramstad Johansen, Synnøve Rubach, Mary G. Billington, Geir Bye, Helge Svare og Marina Solesvik Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med? Jeg har sett og studert hundrevis av klynger rundt om i verden. Jeg har sett veldig gamle klynger med lange tradisjoner og unge klynger

Detaljer

Utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon

Utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon Utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon Bergen kommune 30-31.1.2014 Professor Kjell-Åge Gotvassli 04.02.2014 1 Endring i styrerrollen Aldrende, sagtmodig Fruentimmer av ulastelig Rygte søkes

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Electronic Coast fra lærings- til innovasjonssystem?

Electronic Coast fra lærings- til innovasjonssystem? ARTIKLER Henrik D. Finsrud Regionale trender 1 2007 Electronic Coast fra lærings- til innovasjonssystem? I denne artikkelen diskuterer forfatteren utviklingen av bedriftsnettverket Electronic Coast fra

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

«Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt»

«Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt» H «Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt» I forberedelsesfasen legges grunnlaget for å lykkes med gjennomførings- og videreføringsfasen, og for å nå målene med læringsnettverket.

Detaljer

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Kultur Vest AS, Grieghallen, BIT20 Ensemble og Norsk publikumsutvikling inviterte til seminar med utgangspunkt i behovet for og kravet til økt samarbeid i kultursektoren.

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Hvordan har prosjektet «HR på tvers på NT» bidratt til læring og kunnskapsutvikling blant prosjektdeltakerne? Av Heidi Hugdal

Hvordan har prosjektet «HR på tvers på NT» bidratt til læring og kunnskapsutvikling blant prosjektdeltakerne? Av Heidi Hugdal Hvordan har prosjektet «HR på tvers på NT» bidratt til læring og kunnskapsutvikling blant prosjektdeltakerne? Av Heidi Hugdal Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København (CBS) og Institut for Uddannelse

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer