Ny jordmodell for skandinaviske leirer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny jordmodell for skandinaviske leirer"

Transkript

1 Ny jordmodell for skandinaviske leirer Bakgrunn og fremgangsmåte. J.A. Rønningen

2 Bakgrunn 1) Hovedmålet er å lage en robust og brukervennlig 3D jordmodell for skandinavisk leire, basert på effektivspenninger og utformet for praktisk bruk. 2) Formuleringen skal baseres på eksisterende forskningsmodeller, men der udrenert skjærstyrke gis som input og de andre parameterene er godt kjent innenfor geoteknikken. 3) For å få til dette utvikler vi verktøy i programmeringsspråket FORTRAN sammen med programmet MATLAB: a. Et rammeverk for implementering av konstitutive modeller i datakode. b. En optimaliseringsprosedyre for å kunne treffe udrenert skjærstyrke og sammenligne simulering og labtestdata for å finne de materialparameterne som passer best. 2

3 Prinsipper Jordmodellen skal anvendes på 3D F.E. modeller, dvs. et diskretisert kontinuum med mange Gauss-punkter, og den skal gi sammenheng mellom spenninger og tøyninger for ulike initialtilstander og forløp. Critical state: Opprinnelig struktur er visket bort. Initialtilstand: En initiell materialstruktur vil i stor grad bestemme det tidlige forløpet av spennings-tøyningskurven, og bli gradvis ødelagt og forandret mot critical state. 3

4 Prinsipper Illustrerende eksempler på anisotropi, destrukturering og avhengighet av tøyningshastighet. Udrenert treaksial test CRS ødometer test avhengig av tøyningshastighet Udrenert traksial test avhengig av tøyningshastighet 4

5 Prinsipper Naturlig skandinavisk leire har en struktur og oppførsel som gir ikke-lineær spennings-tøynings kurver med anisotropi, destrukturering (og restrukturering over tid) og kryp/tøyningshastighetsavhengighet. Anisotropi: Hvis en jordprøve oppfører seg likt for laster påført i ulike retninger, og dette ikke endrer seg med lasten, kan man si at prøven er isotrop. Selv en rekonstituert jord vil bli anisotrop når påført en anisotrop last et eksempel på spenningsindusert anisotropi. Destrukturering: Naturlig leire har bånd (struktur, oppstått over tid) mellom partikler som vil bli ødelagt med tøyning. Strukturen vil bli gradvis ødelagt mot crititical state. Kryp: Tøyningsutvikling over tid ved konstant spenningstilstand. Det er flere rammeverk man kan benytte. Mye brukt er plastisitetsteori, der man benytter seg av en flyte- og potensialflate, og relaterer jordens oppførsel til hvordan flatene endrer posisjon, størrelse og form. Eks: Modified Cam-Clay. 5

6 Prinsipper Flere av de avanserte modellene for myk leire vil forenkle seg til Modified Cam Clay (MCC) modellen hvis noen av formuleringene utelates. Derfor kan det være nyttig å betrakte MCC modellen først og deretter gradvis utvide for å forstå hvordan en jordmodell kan bygges opp. For å oppnå en naturlig jordoppførsel (+) kreves det flere «frihetsgrader» som igjen gir flere materialparametere som må bestemmes ( ). Generelt beskriver man ligninger for hvordan en egenskap (f.eks anisotropi) utvikler seg mot critical state. ddαα = "hvvvvvvvvvvvv aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa uuuuuuuuuuuuuuuu ssssss mmmmmm pppppppppppppppp ttttttttttttt" ddλλ 6

7 Verktøy a. numerisk rammeverk I F.E. programmer kan man typisk definere subrutiner som gir materialets oppførsel. Formålet med subrutinene er å gi ut spenning σσ for et gitt tøynings- og tidsinkrement ddεε og dddd. I 3D består spenning og tøyning av 6 komponenter. σσ 11 σσ 22 σσ 33 σσ 12 σσ 23 σσ 13 = xx 11 xx 12 xx 13 xx 21 xx 22 xx 23 xx 31 xx 41 xx 32 xx 42 xx 33 xx 43 xx 51 xx 52 xx 53 xx 61 xx 62 xx 63 xx 14 xx 15 xx 16 xx 24 xx 25 xx 26 xx 34 xx 44 xx 35 xx 45 xx 36 xx 46 xx 54 xx 55 xx 56 xx 64 xx 65 xx 66 εε 11 εε 22 εε 33 εε 12 εε 23 εε 13 For å finne σσ må et sett med ikke-lineære ligninger løses. Det kan være fra 8-22 ligninger med samme antall ukjente. Det er flere måter å gjøre dette på, men Newton-Raphsons metode har blitt brukt her. Bruker et numerisk «rammeverk» som gjør implementering av konstitutive modeller noe enklere, spesielt hvis man vil gjøre endringer i formuleringen underveis i utviklingen. Jordmodellens konstitutive ligninger skrives inn i MATLAB og deretter genereres mye av FORTRAN koden automatisk ved symbolsk derivasjon. 7

8 Verktøy a. numerisk rammeverk Eksempel, avansert modell. rr = vv nn+1 == a. Residual r rr 1 rr 2 rr 3 rr 4 rr 5 σσ 11 σσ 22 σσ 33 σσ 12 σσ 23 σσ 13 pp mmmm αα dd11 αα dd22 αα dd33 αα dd12 αα dd23 αα dd13 xx λλ = nn+1 rr 1 = σσ nn+1 σσ nn DD ee εε nn+1 λλ nn+1 λλ nn σσ nn+1 rr 2 = pp mmmm,nn+1 pp mmmm,nn ddpp mmmm ddλλ nn+1 λλ nn+1 λλ nn = 0 rr 3 = αα dd,nn+1 αα dd,nn ddαα,dd ddλλ nn+1 λλ nn+1 λλ nn = 0 rr 4 = xx nn+1 xx nn ddxx ddλλ nn+1 λλ nn+1 λλ nn = 0 rr 5 = ff = 0 b. Jacobi matrise J = 00 JJ(nnnnnn) = rr 1 vv 1 rr 1 vv 2 rr 1 vv 3 rr 2 vv 1 rr 2 vv 2 rr 2 vv 3 rr 3 vv 1 rr 3 vv 2 rr 3 vv 3 rr 4 rr 4 rr 4 vv 1 vv 2 vv 3 rr nn rr nn rr nn vv 1 vv 2 vv 3 «Oppdatering av spenning» «Prekonsolidering» «Anisotropi» «Destrukturering» «Flytekondisjon» rr 1 rr 1 vv 4 vv nn rr 2 rr 2 vv 4 vv nn rr 3 rr 3 vv 4 vv nn rr 4 rr 4 vv 4 vv nn rr nn rr nn vv 4 vv nn 8

9 Verktøy b. optimalisering av input til jordmodellen For en effektivspenningsmodell vil udrenert skjærstyrke være avhengig av flere faktorer, og det er sannsynligvis ikke mulig for de mer avanserte modellene å kunne gi et eksplisitt uttrykk. Et alternativ er å finne et sett med materialparametere som gir den ønskede skjærstyrken eller nær. Dette gjøres ved optimalisering, dvs. å finne et minimumspunkt av en funksjon ff (f.eks. «least squares method»). ff = min NN cc R nn ii=1 (qq ii,llllll qq ii,ssssss ) 2 cc = κκ λλ GG MM KK 0 xx 0 OOCCCC aa pp aa qq ωω ωω dd cc = ss uu,aa ppp 0 ss uu,pp ppp 0... ff = min max qq cc R n,llllll max(qq,ssssss ) 2 Initielt må altså jordmodellen kalle seg selv og simulere f.eks. treaksial aktiv test internt. 9

10 Fortran kode Tankegang: Separasjon av datakode som er avhengig av gitt jordmodell (konstitutive formuleringer), og det som er uavhengig (Newton-Raphson iterasjon, optimalisering, interface mot F.E. programmet). Hovedfordelen er å kunne validere jordmodellen opp mot labdata relativt enkelt, og hvis nødvendig endre formulering underveis. 1. Validere, dvs. sammenligne simuleringer mot labdata ved bruk av optimaliseringsprosedyrene. 2. Hvis nødvendig, endre konstitutive ligninger i MATLAB. 3. Generere ny FORTRAN kode. 4. Validere på nytt. 10

11 Litteratur Grimstad G Development of effective stress based anisotropic models for soft clays, PhD diss., Norwegian University of Science and Technology, NTNU, Trondheim. Grimstad G. and Degago S A non-associated creep model for structured anisotropic clay (n-sac), European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering 7, Trondheim Proceedings, pp Grimstad G., Degago S., Nordal S., and Karstunen M Modeling creep and rate effects in structured anisotropic soft clays, Acta Geotechnica, April 2010, Volume 5, Issue 1, pp Olsson, M On Rate-Dependency of Gothenburg Clay, PhD diss., Chalmers University of Technology, Göteborg. Olsson, M Calculating long-term settlement in soft clays, Licentiate thesis, Chalmers University of Technology, Göteborg. 11

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Seismisk inversjon ved bruk av genetiske algoritmer

Seismisk inversjon ved bruk av genetiske algoritmer Seismisk inversjon ved bruk av genetiske algoritmer Fredrik Helland Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Åge Kristensen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter?

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? Kai Larsen, seniorrådgiver, og Kristin M. Bjerkeland, rådgiver, Avdeling for finansinstitusjoner 1 Uventede utlånstap har vært lavere for lån

Detaljer

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen. Oppgave 1 a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da verdier av er kjent gjennom resultater i form av,, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

Detaljer

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012 Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder Teknologidagene, Trondheim, 2012 33 2012 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing

Detaljer

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Frode Drevland Rett og riktig En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 1070-6 Rett og riktig En gjennomgang av Statens Vegvesens analysemodell Frode

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

Ressursestimering med analysedata av ulik kvalitet

Ressursestimering med analysedata av ulik kvalitet Mineralproduksjon 1 (2011) 5-18 www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Vitenskaplig artikkel Ressursestimering med analysedata av ulik kvalitet Steinar Løve Ellefmo 1 1 Institutt for geologi og bergteknikk,

Detaljer

Les selv om matematikkens spennende verden

Les selv om matematikkens spennende verden Erik Bjerre og Pernille Pind Lærerveiledning til Les selv om matematikkens spennende verden Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Kari Haukås Lunde og Olav Lunde Info Vest Forlag, 2011 Om de fem

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

ESSAY 1. «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli. Antall ord: 1807

ESSAY 1. «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli. Antall ord: 1807 ESSAY 1 «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli Antall ord: 1807 Essay 2 (maksimum 5 sider; inkludert illustrasjoner) Utvikling og design av skjemaer dreier seg om noe mer enn grafisk «blankettkonstruksjon»

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Ratib Lekhal Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Epost: Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Reguleringsteknikk med LabVIEW og MathScript eksempler

Reguleringsteknikk med LabVIEW og MathScript eksempler Telemark University College Department of Electrical Engineering, Information Technology and Cybernetics Reguleringsteknikk med LabVIEW og MathScript eksempler HANS- PETTER HALVORSEN, 2013.11.08 Faculty

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

FORSKNING OG UTVIKLING

FORSKNING OG UTVIKLING FORSKNING OG UTVIKLING Lars Aabakken (N), februar 2014. Endoskopi er et praktisk fag preget av produktutvikling, tekniske nyvinninger og fokus på praktiske ferdigheter. På mange måter minner det om kirurgiske

Detaljer

Salutogenese og psykiske helseproblemer. en kunnskapsoppsummering

Salutogenese og psykiske helseproblemer. en kunnskapsoppsummering Salutogenese og psykiske helseproblemer en kunnskapsoppsummering FORFATTER: Eva Langeland, Høgskolen i Bergen Rapport nr 1/2014 Utgitt: 2014 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Bli venn med tallene Barnehagens siste år 50 minutter

Bli venn med tallene Barnehagens siste år 50 minutter INSPIRIA science center: Bjørnstadveien 16, 1712 GRÅLUM Telefon: 03245/ 69 13 93 00 E-post: post@inspiria.no www.inspiria.no Lærerveiledning Passer for: Varighet: Bli venn med tallene Barnehagens siste

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim Tid og Frekvens Nicolai Kristen Solheim Abstract I denne oppgaven har vi målt tid på forskjellige måter for å få et bevisst forhold til tid og forskjellige målemetoder. Vi har startet fra helt grunnleggende

Detaljer

Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk?

Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk? Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk? Ingebjørg Berglie Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Tine Wedege-Mathiassen, MATH Biveileder(e):

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015.

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015. Stavanger, 2. mars 2015 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015. RobotStudio-del, oppgave 2. I denne andre RobotStudio oppgaven skal dere til slutt kjøre programmet

Detaljer

Effekten av lavvarmebetong på fasthetsutvikling og rissrisiko i anleggskonstruksjoner utsatt for fastholding

Effekten av lavvarmebetong på fasthetsutvikling og rissrisiko i anleggskonstruksjoner utsatt for fastholding Effekten av lavvarmebetong på fasthetsutvikling og rissrisiko i anleggskonstruksjoner utsatt for fastholding Øyvind Oskarsen Arild Halvorsen Kind Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder:

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

Hvordan tror vi at det blir? Effektvurderinger av store offentlige prosjekter

Hvordan tror vi at det blir? Effektvurderinger av store offentlige prosjekter concept Nils O. E. Olsson Hvordan tror vi at det blir? Effektvurderinger av store offentlige prosjekter Concept rapport Nr 7 concept Concept-programmet 2004 Concept Rapport nr. 7 Hvordan tror vi at det

Detaljer

> Teamroller & Lederstiler Rapport. Navn: Peter Sample

> Teamroller & Lederstiler Rapport. Navn: Peter Sample > Teamroller & Lederstiler Rapport Navn: Peter Sample Dato: 14 april 2009 Teamroller Innledning Denne rapporten oppsummerer Mr. Samples foretrukne teamroller basert på hans personlighetsprofil. Den peker

Detaljer