CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger"

Transkript

1 Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo Titler: Forsker I, Professor II Grad: Dr. philos., Mag.art. Utdanning 1999 Universitetspedagogisk utdanningsprogram som tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse for personer i toerstilling ved Universitetet i Oslo 1995 Kurs i kvalitativ dataanalyse, Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo Dr. philos., Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo ICPSR's sommerskole i kvantitative metoder, University of Michigan, Ann Arbor 1979 Magistergrad i statsvitenskap, med spesialpensum i politisk atferd og komparativ politikk, Universitetet i Oslo 1977 Forskerutdanningskurs i politisk idéanalyse ved Uppsala Universitet 1974 Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo 1974 Historie grunnfag, Universitetet i Oslo 1973 Statsvitenskap mellomfag, Universitetet i Oslo 1972 Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo 1971 Examen Philosophicum, Universitetet i Tromsø 1970 Examen Artium, Tromsø Gymnas Pedagogisk erfaring/veiledning Seminarleder for politisk atferd og komparativ politikk, statsvitenskap mellomfag, Universitetet i Oslo, Innføringsforelesning, statsvitenskap grunnfag: "Valg, folkemening og representasjon", Universitetet i Oslo, Forelesningsrekke i forskningsmetode, statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo, høsten 1981 og våren Hovedfag/master-kurs i statsvitenskap, STV-811/STV-4311: Holdningsdannelse og offentlig opinion, Universitetet i Oslo, Hovedfagskurs i statsvitenskap, STV-621/STV-4020 Innføring i surveymetode, Universitetet i Oslo, Hovedfagskurs i statsvitenskap, STV-817: Valgsystemer, Universitetet i Oslo (med prof. Bjørn Erik Rasch). Hovedfag/master-kurs i statsvitenskap, STV 4308: Medier og valgkamp (med Hanne Marthe Narud), H-2003,V-2007, V-2009, V2011. Forelesninger ved de regionale høgskolene i Halden, Harstad, Lillehammer og Bodø. Forelesninger om norsk politikk ved Den Internasjonale Sommerskole ved Universitetet i Oslo, Undervist ved Forsvarets Høgskole, Utarbeidet undervisningsopplegg om valg og valgordninger, bestående av et eget dataprogram (Celius) for mandatberegning og valgsimulering og arbeidsoppgaver. Forelest på kurs for kinesiske valgobservatører, Mangshi i Yunnan-provinsen, Kina i regi av Institutt for menneskerettigheter, oktober, Forelest på kurs om valgkamp for kinesiske valgobservatører, Hong Kong, februar 2001.

2 2 I tillegg til omfattende sensorvirksomhet på statsvitenskap grunnfag og hovedfag/master, veileder for en rekke hovedfag/master-studenter og doktorgradsstudenter. Faglige stillinger Professor II, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Forskningsleder, Institutt for samfunnsforskning, Oslo Førsteamanuensis II, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Daglig leder for Valgprosjektet, Institutt for samfunnsforskning Visiting Scolar, Center for Political Studies, Institute for Social Research, University of Michigan, Ann Arbor Forskningsstipendiat (NAVF) Vitenskapelig assistent, Valgprosjektet, Institutt for samfunnsforskning Forskningsledelse/forskningsadministrasjon Prosjektleder for Valgundersøkelsen i 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005 og 2009 med hovedansvar for design av spørreskjema, forberedelse og pretesting av undersøkelsene, samt gjennomføring av feltarbeidet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Valgundersøkelsene inngår i et langsiktig forskningsprogram som utføres i fellesskap av Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå. I forbindelse med stortingsvalgene gjennomføres en survey-undersøkelse med et landsrepresentativt bruttoutvalg på 3000 personer - hvorav omlag halvparten er rullerende paneler fra den ene undersøkelsen til den neste. Valgundersøkelsen er blant de største survey-undersøkelser som blir gjort her i landet. I tillegg til survey-materialet gjøres det utstrakt bruk av økologiske data, basert på opplysninger fra de enkelte kommuner og fylker. Undersøkelsene har vært finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Norges Forskningsråd. Prosjektleder (sammen med Hege Skjeie) for oppbygging av en database med partiprogrammer for perioden 1884 fram til i dag. Innsamling og tilrettelegging av materialet har foregått i samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Norsk Samfunnsvitenskapelig Dataarkiv (NSD). Databasen oppdateres regelmessig i forbindelse med hver ny valgperiode. Hovedprosjektet ble finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektleder (sammen med Anne Krogstad) for prosjektet Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet. En studie av valgkampen Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd og varte fra Forskningsleder ved ISF med ansvar for prosjekter og veiledning i tilknytning til forskningsområdet Politiske institusjoner, aktører og opinion. Forskningsformidling Ekspertkommentator i NRK-TVs valgsendinger 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 og Holdt en rekke foredrag basert på forskningsresultater fra valgundersøkelsene for ikke-faglig publikum, politiske partier og organisasjoner, og ungdomsorganisasjoner. Faglig formidling har i betydelig utstrekning også skjedd gjennom aviser, radio og TV, dels i form av kronikker, artikler og intervjuer, men også i form av bakgrunnsinformasjon basert på valgprosjektets materiale. Faglig konsulent for Statens Informasjonstjeneste/Kommunaldepartmentet i forbindelse med utarbeidelse av informasjonsmateriell til videregående skoler i tilknytning til en rekke stortings- og kommune-/fylkestingsvalg. Faglig konsulent for Kommunal- og regionaldepartementet i spørsmål knyttet til gjennomføring av valg og valgordninger.

3 3 Faglige verv Styreleder, Institutt for fredsforskning (PRIO) fra 2007 Styreleder, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) AS Styremedlem, Institutt for fredsforskning (PRIO) Nestleder Leder av utvalg for utredning av elektronisk stemmegivning, nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet, Medlem av Valglovutvalget Medlem av eksekutivkomiteen i ICORE, International Committee for Research into Elections and Representative Democracy. Medlem av Planning Committee, Module III, The Comparative Study of Electoral Systems (CSES). Leder av Norsk Markedsanalyseforenings vurderingskomite for meningsmålinger om samfunnsspørsmål, Bøker/avhandlinger 2011 Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn 2004 Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.): I valgkampens hete. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, Oslo: Universitetsforlaget Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede... En studie av stortingsvalget 2001, Oslo: N. W. Damm & Søn Bernt Aardal (red.): Lokaldemokrati og deltakelse, Oslo: Kommuneforlaget Bernt Aardal i samarbeid med Henry Valen, Hanne Marthe Narud & Frode Berglund: Velgere i 90-årene, Oslo: NKS-Forlaget Bernt Aardal & Henry Valen: Konflikt og opinion, Oslo: NKS-Forlaget Bernt Aardal: Energi og miljø. Nye stridsspørsmål i møte med gamle strukturer, Rapport 93: 15, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Dr. philos.-avhandling Henry Valen, Bernt Aardal & Gunnar Vogt: Endring og kontinuitet: stortingsvalget i 1989, Sosiale og økonomiske studier 74, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal & Henry Valen: Velgere, partier og politisk avstand, Sosiale og økonomiske studier, nr. 69, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Henry Valen & Bernt Aardal: Et valg i perspektiv. En studie av Stortingsvalget 1981, Samfunnsøkonomiske Studier, nr. 54, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Olav Aardal: Økonomi, Ideologi og Strategi. En analyse av EF-debatten i norske og danske organisasjonstidsskrifter , Magistergradsavhandling i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Kapitler og artikler på norsk 2011 Bernt Aardal og Dag Einar Thorsen: «Valgordning, demokrati og effektivitet: norske forholdstallsvalg versus britiske flertallsvalg», s i Øivind Bratberg og Kristin M. Haugevik (eds.): Det glemte partnerskapet? Norge og Sotrbritannia i et endret Europa, Rapport til Europapolitisk seksjon, Utenriksdepartementet, Oslo, Eva Josefsen og Bernt Aardal: «Valgordningen ved sametingsvalg en viktig rammebetingelse», s i Eva Josefsen og Jo Saglie (red.): Sametingsvalg. Velgere, partier, medier, Oslo: Abstrakt Forlag 2011 Bernt Aardal: Mange blir valgt, men få blir utvalgt, Kap. 1 (s ) i Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Bernt Aardal: Folkeopinionen demokratiets grunnvoll, Kap. 3 (s ) i Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Bernt Aardal: Det politiske landskap. Stabile grunnholdninger og skiftende

4 partipreferanser, Kap. 4 (s ) i Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Rune Karlsen og Bernt Aardal: Kamp om dagsorden og sakseierskap, Kap. 5 (s ) i Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Ola Listhaug og Bernt Aardal: Politisk tillit et mål på demokratiets helsetilstand?, Kap. 10 (s ) i Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Bernt Aardal: Urbane og velutdannede velgere en ny og kreativ klasse?, Kap. 11 (s ) i Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Andreas Tjernshaugen, Bernt Aardal og Anne Therese Gullberg: Det første klimavalget? Miljø- og klimaspørsmålenes plass ved valget i 2009, Kap. 12 (s ) i Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Bernt Aardal: Et politisk kart over Norge, Kap. 13 (s ) i Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Bernt Aardal: «Den norske stortingsvalgordningen og dens politiske konsekvenser», Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, nr. 2, s Bernt Aardal, Ingvild Stakkevold Reymert og Stine Renate Otterbekk: «Trenden er brutt færre skifter parti», s i Samfunnsspeilet, nr Aardal, Bernt (2010), «Refleksjoner om åpenhet fra en statsviters synsvinkel». Nytt Norsk Tidsskrift, nr.1/ Bernt Aardal: «Retten til å (be)stemme», s i Geir Helljesen (red.): Geir Helljesens valgskole, Oslo: NRK Aktivum Bernt Aardal: «Velgere på evig vandring? Hva skjedde ved stortingsvalget i 2005?», kap.1, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Bernt Aardal: «Saker og standpunkter», kap. 2, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Bernt Aardal: Holdninger og ideologisk struktur, kap. 3, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Bernt Aardal: Ideologiske dimensjoner og stemmegivning: Gir store velgervandringer nye mønstre?, kap.4, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Rune Karlsen og Bernt Aardal: Politisk dagsorden og sakseierskap, kap.5, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Hanne Marthe Narud og Bernt Aardal: Økonomisk stemmegivning i oljefondets skygge, kap.7, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Bernt Aardal og Hanne Marthe Narud: Er kvinner naturlig venstrevridde?, kap.8, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Frode Berglund og Bernt Aardal: Politisk deltakelse håp for nye generasjoner?, kap.12, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Bernt Aardal: Avslutning: oljerikdom og mistillit, kap.14, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Bernt Aardal og Guro Stavn: Enda flere skifter parti, Samfunnsspeilet 3/2006, s. 2-8, Statistisk sentralbyrå, Oslo Rune Karlsen, Bernt Aardal og Dag Arne Christensen: Elektronisk stemmegivning. De første norske erfaringer, kap. 7, s i Jo Saglie og Tor Bjørklund (red.): Lokalvalg og lokalt folkestyre, Oslo: Gyldendal Akademisk 2004 Bernt, Aardal, Anne Krogstad, Hanne Marthe Narud og Ragnar Waldahl: Strategisk 4

5 kommunikasjon og politisk usikkerhet, kap. 1, s i Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.): I valgkampens hete. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, Oslo: Universitetsforlaget Ragnar Waldahl og Bernt Aardal: Velgernes eksponering for valgkampen i mediene, kap. 11, s i Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.): I valgkampens hete. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, Oslo: Universitetsforlaget Bernt Aardal og Ragnar Waldahl: Bestemmer mediene hva vi skal mene, eller bare hva vi skal mene noe om?, kap. 12, s i Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.): I valgkampens hete. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, Oslo: Universitetsforlaget Bernt Aardal og Frode Berglund: Valgdeltakelse, partitilknytning og stemmegivning, kap. 13, s i Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.): I valgkampens hete. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, Oslo: Universitetsforlaget Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud: Valgkamp på norsk, kap. 16, s i Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.): I valgkampens hete. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, Oslo: Universitetsforlaget Bernt Aardal: Det første valg i et nytt årtusen, kap.1, s i Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede... En studie av stortingsvalget 2001, N. W. Damm & Søn, Bernt Aardal: Velgere i bevegelse, kap. 2, s i Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede... En studie av stortingsvalget 2001, N. W. Damm & Søn, Bernt Aardal: Flyktige stemningsbølger eller politiske grunnverdier?, kap. 3, s i Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede... En studie av stortingsvalget 2001, N. W. Damm & Søn, Bernt Aardal: Ideologi og stemmegivning, kap. 4, i Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede... En studie av stortingsvalget 2001, N. W. Damm & Søn, Bernt Aardal: Kritiske velgere, kap. 9, i Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede... En studie av stortingsvalget 2001, N. W. Damm & Søn, Bernt Aardal og Hanne Marthe Narud: Er lederen viktigere enn partiet og politikken?, kap. 10, s i Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede... En studie av stortingsvalget 2001, N. W. Damm & Søn, Bernt Aardal: Avslutning, kap 11, s i Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede... En studie av stortingsvalget 2001, N. W. Damm & Søn, Bernt Aardal: Valgdeltakelse og demokrati en innføring og en oversikt, i B. Aardal (red.): Lokaldemokrati og deltakelse, Kommuneforlaget, Oslo, Bernt Aardal & Jan Erling Klausen: Direkte bydelsvalg i Oslo enda en mislykket reform?, i B. Aardal (red.): Lokaldemokrati og deltakelse, Kommuneforlaget, Oslo, Bernt Aardal: "Ideologi på tvers?", s (kap. 8) i Anders Todal Jenssen og Henry Valen (red.): Brussel midt i mot. Folkeavstemningen om norsk medlemskap i EU 1994, Ad Notam, Oslo Bernt Aardal og Anders Todal Jenssen: "Opinionsutviklingen ", s (kap. 2) i Anders Todal Jenssen og Henry Valen (red.): Brussel midt i mot. Folkeavstemningen om norsk medlemskap i EU 1994, Ad Notam?, Oslo Ragnar Waldahl & Bernt Aardal: Påliteligheten til erindringsdata, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 11.årgang, nr.4: Bernt Aardal: Den politiske opinion. Holdning til stridsspørsmål og underliggende dimensjoner, (kap. 4) i Bernt Aardal og Henry Valen: Konflikt og opinion, Oslo: NKS- Forlaget Bernt Aardal: Innvandringsfiendtlighet - en politisk understrøm? (kap.6) i Bernt Aardal og Henry Valen: Konflikt og opinion, Oslo: NKS-Forlaget Bernt Aardal: Opp og ned med miljøvernet (kap.7) i Bernt Aardal og Henry Valen: Konflikt og opinion, Oslo: NKS-Forlaget Bernt Aardal: Den sviktende tillit til partier og politikere (kap. 8) i Bernt Aardal og Henry Valen: Konflikt og opinion, Oslo: NKS-Forlaget. 5

6 1995 Bernt Aardal: Spilte rekordhøy arbeidsledighet noen rolle for valgresultatet? (kap.9) i Bernt Aardal og Henry Valen: Konflikt og opinion, Oslo: NKS-Forlaget Bernt Aardal: "Hva er en politisk skillelinje? En begrepsmessig grenseoppgang", Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 2, s Bjørn Erik Rasch og Bernt Aardal: "Bør regjeringen kunne skrive ut nyvalg?", s i Bjørn Erik Rasch & Knut Midgaard (red.): Representativt demokrati. Spilleregler under debatt, Oslo: Universitetsforlaget Bernt Aardal: "De unges valg: protest eller apati?", Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 5/6, s Bernt Aardal: "Natur- og miljøvern" (kap. 15) i Bjørn Alstad (red.) Norske meninger , Bind II, Oslo: Sigma Forlag Bernt Aardal: "Ny valgordning - nye koalisjonsmuligheter?", Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, nr. 3: Bernt Aardal og Gunnar Vogt: Sosial struktur og partivalg" (kap.5) i Henry Valen, Bernt Aardal og Gunnar Vogt: Endring og kontinuitet: stortingsvalget i 1989, Sosiale og økonomiske studier 74, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal: "Partienes velgerprofiler" (kap.6) i Henry Valen, Bernt Aardal og Gunnar Vogt: Endring og kontinuitet: stortingsvalget i 1989, Sosiale og økonomiske studier 74, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal og Henry Valen: På terskelen til 1990-årene (kap.7) i Henry Valen, Bernt Aardal og Gunnar Vogt: Endring og kontinuitet: stortingsvalget i 1989, Sosiale og økonomiske studier 74, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Johan P. Olsen og Bernt Aardal: "...Under publikums årvåkne øyne?" (kap.7) i Johan P. Olsen: Petroleum og politikk. Det representative demokratiets møte med oljealderen, Oslo: TANO Bernt Aardal: "De viktigste stridsspørsmål i valgkampen 1985" (kap.3) i Bernt Aardal og Henry Valen: Velgere, partier og politisk avstand, Sosiale og økonomiske studier, nr. 69, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal: "Politiske standpunkter og ideologisk struktur" (kap.4) i Bernt Aardal og Henry Valen: Velgere, partier og politisk avstand, Sosiale og økonomiske studier, nr. 69, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal: "Norsk opinion i endring " (kap.5) ) i Bernt Aardal og Henry Valen: Velgere, partier og politisk avstand, Sosiale og økonomiske studier, nr. 69, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal og Ola Listhaug: Økonomi og stemmegivning (kap x) i Bernt Aardal og Henry Valen: Velgere, partier og politisk avstand, Sosiale og økonomiske studier, nr. 69, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal: Kvinnenes venstredreining (kap.12) ) i Bernt Aardal og Henry Valen: Velgere, partier og politisk avstand, Sosiale og økonomiske studier, nr. 69, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal og Henry Valen: Tendenser i norsk politikk (kap.15) ) i Bernt Aardal og Henry Valen: Velgere, partier og politisk avstand, Sosiale og økonomiske studier, nr. 69, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal: "De unges opprør" (kap. 6) i Henry Valen og Bernt O. Aardal: Et valg i perspektiv. En studie av stortingsvalget 1981, Samfunnsøkonomiske Studier, nr. 54, Statistisk Sentralbyrå, Oslo Bernt Aardal: "Stridsspørsmål ved valget i 1981" (kap. 8) i Henry Valen og Bernt O. Aardal: Et valg i perspektiv. En studie av stortingsvalget 1981, Samfunnsøkonomiske Studier, nr. 54, Statistisk Sentralbyrå, Oslo Bernt Aardal: Endringer i opinionen (kap 8) i Henry Valen og Bernt O. Aardal: Et valg i perspektiv. En studie av stortingsvalget 1981, Samfunnsøkonomiske Studier, nr. 54, Statistisk Sentralbyrå, Oslo Bernt Aardal & Henry Valen: Sammendrag og konklusjon (kap. 11) i Henry Valen og Bernt O. Aardal: Et valg i perspektiv. En studie av stortingsvalget 1981, Samfunnsøkonomiske Studier, nr. 54, Statistisk Sentralbyrå, Oslo Ragnar Waldahl og Bernt Olav Aardal: "Kan vi stole på erindringsdata?", Tidsskrift for 6

7 7 samfunnsforskning, nr.2-3: Per Arnt Pettersen og Bernt Olav Aardal: "Holdninger til energipolitikk og ressursforvaltning", Tidsskrift for samfunnsforskning, nr.2-3: Kapitler og artikler på engelsk 2011 Bernt Aardal: «The Norwegian Electoral System and its Political Consequences», World Political Sience Revew, vol. 7, issue Bernt Aardal and Tanja Binder: «Leader Efects and Party Characteristics», pp , in Kees Aarts, André Blais & Hermann Schmitt (eds.): Political Leaders and Democratic Elections, Oxford: Oxford University Press Kees Aarts and Bernt Aardal: «Patterns of Party Evaluations», pp , in M. Rosema, B. Denters and K. Aarts (eds.): How Democracy Works, Pallas Publications Amsterdam University Press, Amsterdam Bernt Aardal: «Reflections on transparency from a political scientist s perspective», Norges Banks Skriftserie, Occasional Papers No. 41, Oslo: Norges Bank Listhaug, Ola & Bernt Aardal (2009), «Support for Democracy: A Comparative Study of Western Europe and Post-Communist Countries». I: Yilmaz Esmer & Thorleif Petterson, red., The International System, Democracy and Values, Vol. 24, s Uppsala: Acta Universitatis Uppsaliensis Ola Listhaug, Bernt Aardal and Ingunn Opheim Ellis: «Institutional Variation and Political Support: An Analysis of CSES Data from 29 Countries», pp in Hans-Dieter Klingemann (ed.): The Comparative Study of Electoral Systems, Oxford: Oxford University Press 2005 Bernt Aardal & Pieter Van Wijnen: Issue Voting, pp in Jaques Thomassen (ed.): The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies, Oxford: Oxford University Press Bernt Aardal & Ragnar Waldahl: Political Cleavages in a Media-Driven Environment, in H. M. Narud and A. Krogstad (eds.): Elections, Parties and Political Representation, Oslo: Universitetsforlaget. Også trykt i Tidsskrift for samfunnsforskning, vol, 45, no. 2, Bernt Aardal: Electoral Systems in Norway, s i Bernard Grofman and Arend Lijphart (eds.): The Evolution of Electoral and Party Systems in the in the Nordic Countries, New York: Agathon Press Bernt Aardal: The Religious Factor in Political Life in the Nordic Countries, Tidsskrift for kirke, religion og samfunn, s , årg. 33, hefte Ragnar Waldahl and Bernt Aardal: The Accuracy of Recalled Previous Voting: Evidence from Norwegian Election Study Panels, Scandinavian Political Studies, vol. 23, No. 4: Bernt Aardal: Issue Voting and the Political Agenda: A Spiral of Silence?, pp in Hanne Marthe Narud and Toril Aalberg (eds.): Challenges to Representative Democracy: Parties, Voters and Public Opinion, Bergen: Fagbokforlaget Bernt Aardal: One for the Record the 1997 Storting Election, Scandinavian Political Studies, Vol. 21, No. 4: Bernt Aardal, Anders Todal Jenssen, Henrik Oscarsson, Risto Sänkiaho and Erika Säynässalo: Can Ideology Explain the EU Vote?, in A.T. Jensen, P. Pesonen and M. Gilljam (eds.): To Join or not to Join, Oslo: Scandinavian University Press Bernt Aardal and Henry Valen: "The Storting Elections of 1989 and 1993: Norwegian Politics in Perspective", Chapter 3, p in Kaare Strøm and Lars G. Svåsand (eds.): Challenges to Political Parties: The Case of Norway, Ann Arbor: The University of Michigan Press Henry Valen and Bernt Aardal: "The Norwegian programme of electoral research", European Journal of Political Research, 1-23, Bernt Aardal: "The 1993 Storting Election: Volatile Voters Opposing the European Union", Scandinavian Political Studies, vol. 17, no.2: Bernt Aardal: "The Norwegian Parliamentary Election of 1989", Electoral Studies, 9:2, pp

8 Bernt Aardal: "Green Politics: A Norwegian Experience", Scandinavian Political Studies, vol. 13, No. 2, pp Ola Listhaug and Bernt Aardal: "Welfare State Issues in the Norwegian 1985 Election: Evidence from aggregate and Survey Data", Scandinavian Political Studies, Vol. 12, no.1. pp Henry Valen and Bernt Aardal: Public attitudes towards foreign aid and the welfare state in the year 2000, in Kumar Rupesinghe (ed.): Development Assistance in the Year 2000, Oslo: Institute for Social Research Henry Valen and Bernt Olav Aardal: The Changing Electoral Basis of Political Parties: The Case of Norway, in Scandinavian Review, vol.73, No. 1, Spring 1985, pp. 34: Bernt Olav Aardal: "Economics, Ideology and Strategy. An Analysis of the EC-debate in Norwegian and Danish Organizations ", Scandinavian Political Studies, vol.6 - New Series - no.1, 1983, pp Ragnar Waldahl and Bernt Olav Aardal: "Can We Trust Recall-Data?", Scandinavian Political Studies, vol.5 - New Series - no.2, 1982, pp Rapporter 2011 Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal: Valgundersøkelse Dokumentasjonsrapport, Notater 29/11. Oslo: Statistisk sentralbyrå Bernt Aardal, Maria Høstmark, Bengt Oscar Lagerstrøm og Guro Stavn: Valgundersøkelsen 2005, Dokumentasjons- og tabellrapport, Rapporter 2007/31, Statistisk sentralbyrå, Oslo 2006 Bernt Aardal: How to loose a walkover election? A preliminary analysis of the 2005 Parliamentary Election in Norway, Rapport 2006:006, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Ragnar Waldahl, Bernt Aardal og Audun Beyer: Påvirkes velgerne av meningsmålinger? Mulige konsekvenser av publiserte meningsmålinger, Utredning for Kommunal- og regionaldepartmentet, mars, Christensen, Dag Arne, Rune Karlsen & Bernt Aardal: På vei tilt e-demokratiet? Forsøkene med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget Rapport 2004:6. Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Aardal, Henry Valen, Rune Karlsen, Øyvin Kleven og Tor Morten Normann: Valgundersøkelsen 2001, Dokumentasjon- og tabellrapport, Rapport 2003/14, Statistisk sentralbyrå, Oslo Jan Erling Klausen, Marit Helgesen og Bernt Aardal: Et valg av betydning? Videreføring av evaluering av forsøk med direkte valg til fire bydelsutvalg i Oslo kommune, NIBR Rapport 2002:1, Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning Bernt Aardal, Henry Valen og Rune Karlsen: Aldri har så mange skiftet parti, Samfunnsspeilet, nr, 2, Oslo: Statistisk sentralbyrå Bernt Aardal og Henry Valen: Notat om norsk valgforskning, Vedlegg 10, s i Velgere, valgordning, valgte, NOU 2001: Henry Valen og Bernt Aardal: Valgforskning i mer enn 40 år, s i Fredrik Engelstad (red.): Kunnskap og refleksjon. 50 års samfunnsforskning, Rapport 2:2000, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Aardal, Henry Valen og Ingunn Opheim: Valgundersøkelsen Dokumentasjonsrapport, Rapport 99/16, Oslo: Statistisk sentralbyrå Terje P. Hagen, Jan Erling Klausen og Bernt Aardal: Direkte valg til bydelene. Evaluering av forsøket med direkte valg av representanter til fire bydelsutvalg i Oslo , NIBRs Pluss-serie 3-98, Oslo: Institutt for by- og regionforskning Henry Valen, Bernt Aardal og Frode Berglund: Velgervandringer og sviktende valgdeltakelse. Kommune- og fylkestingsvalget 1995, ISF-rapport 96:13, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Aardal: "Evaluering av forsøk med direkte valg til fire bydeler i Oslo ved kommunevalget 11. september Delprosjekt 1.2: Effekter av ulike valgordninger", Rapport til Oslo kommune, desember Utgitt som under

9 9 tittelen «Forsøk med direkte valg til bydelsutvalg i Oslo. Effekter av ulike valgordninger», Rapport 96:11, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Aardal: Sviktende tillit til partier og politikere i Norge, Nordisk Kontakt, nr. 1,1995, Utgitt av Nordisk Råd Bernt Aardal, Henry Valen og Frode Berglund: Valgundersøkelsen Dokumentasjonsrapport, Notater 95/11, Oslo: Statistisk sentralbyrå Bernt Aardal og Ragnar Waldahl (red.): Valg og velgere. Et utdrag av 40 års norsk valgforskning, Rapport 94:7, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Aardal: "Stortingsvalget et tilbakeskritt for kvinnene?", i Backlash i Norge? Rapport fra en konferanse om kvinner i 90-åra, s , Arbeidsnotat 1/94, Sekretariatet for kvinneforskning, Oslo: Norges forskningsråd Bernt Aardal: "Bruk av EDB i forbindelse med valg", Notat til Kommunaldepartementet, Desember Bernt Aardal, Gunnar Vogt & Henry Valen: "Ungdom og valgdeltakelse", Rapport til Statens Informasjonstjeneste Henry Valen, Bernt Aardal & Gunnar Vogt: Velgere mot år 2000, s , Sammendragsserie 2/90, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Aardal: Har den grønne bølge gått Norge forbi?, s , Sammendragsserie 2/90, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Aardal: "Den nye valgordningen: utjevningsmandater, mekanismer og konsekvenser", i Sammendragsserie nr.3/89, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Aardal: Tema: Velgervandringer, s , Sammendragsserie 2/88, Oslo: Institutt for samfunnsforskning, Oslo Bernt Aardal: "Fremskrittspartivelgere: Holdninger til innvandrere, velferd og solidaritet", Samfunnsspeilet, nr. 1/88, Oslo: Statistisk sentralbyrå Bernt O. Aardal, Ola Listhaug og Henry Valen: "Økonomi og stemmegiving", Søkelys på arbeidsmarkedet, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Olav Aardal and Ola Listhaug: Economic Factors and Voting Behavior in Norway , Working Paper 1986:4, Oslo: Institute for Social Research Bernt Olav Aardal: Meningsmålinger om forsvars- og sikkerhetspolitikk med hovedvekt på NATO's dobbeltvedtak: en oversikt og evaluering, Aktuelle Forsvarsspørsmål, nr. 0384, Oslo: Forsvarsdepartementets Presse- og Informasjonsavdeling Bernt Olav Aardal: Kodebok for innholdsanalyse av norske og danske organisasjoner, Tillegg til magistergradsavhandling i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Papers/Presentations/Discussant 2011 Bernt Aardal: E-voting Playing havoc with democracy?, Seminar, Department of Policy Studies, University of Auckland, New Zealand, November 25, Bernt Aardal: Electoral Reform in Norway: Democracy Measured in Square Kilometers?, Presentasjon på Seminario Internacional de Sistemas Electorales Comparados y Ejercicio Democrático Universitario, Instituto Federal Electoral, Mexico City, juni, Bernt Aardal: Myten om den nye middelklassen unge, velutdannede og urbane, Paper presentert på den 19. Fagkonferansen i statvitenskap, Bergen, 5-7. januar, Bernt Aardal: Den norske valgordningen og dens konsekvenser, Paper presentert på den 18. Fagkonferansen i statsvitenskap, Universitetet i Agder, Kristiansand, januar, Bernt Aardal & Rune Karlsen: Towards an Integrated and Dynamic Model of Voting. The Case of Norway,Presentert på den 17. Fagkonferansen i statsvitenskap, Klækken, januar, Bernt Aardal & Rune Karlsen: Towards an Integrated and Dynamic Model of Voting, Paper prepared for presentation at the XV Nordic Political Science Association (NOPSA) conference in Tromsø, August 6-10, 2008.

10 2008 Bernt Aardal: The left-right Scale. What does it measure and who cares?, Paper presentert på den 16. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, Tromsø april, Bernt Aardal: Ideologiske dimensjoner. Paper presentert på den 15. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, NTNU, Trondheim, januar, Hanne Marthe Narud og Bernt Aardal: Økonomi og stemmegivning, Paper presentert på den 15. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, NTNU, Trondheim, januar, Rune Karlsen og Bernt Aardal: Politisk dagsorden og sakseierskap en analyse av stortingsvalget 2005, Paper presentert på den 15. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, NTNU, Trondheim, januar, Discussant, An international conference on Elections and Democratic Governance, Institute of Political Science at Academia Sinica, Taipei, Taiwan april, Bernt Aardal: Politisk deltakelse i en ny tid: tre paradokser og ett antiklimaks, Innlegg på ISFs sensommertreff, 24. august ISF paper 2005: Rune Karlsen, Bernt Aardal og Dag Arne Christensen: Elektronisk stemmegivning de første norske erfaringer, Paper presenter på Fagkonferansen i statsvitenskap, januar 2005 i Hurdal Ola Listhaug, Bernt Aardal and Ingunn Opheim Ellis: Institutional Variation and Political Support: An Analysis of CSES Data from 29 Countries, Paper presentert på Fagkonferansen i statsvitenskap, 7-9. januar, 2004 i Tromsø Bernt Aardal: Livet - døden og kjærligheten, Innlegg på seminaret "Hvorfor er ikke Norge med i EU?" Institutt for samfunnsforskning 24. september 2004, ISF paper 2004: Ola Listhaug and Bernt Aardal: Support of Democracy in Europe, Paper prepared for the Conference on Democracy in the New Europe, Institut d Études Politiques de Paris de Dijon, November 13-16, Bernt Aardal og Hanne Marthe Narud: Er partilederne viktigere enn partiene og politikken?, Paper presentert på Fagkonferansen i statsvitenskap, januar 2003 i Trondheim Bernt Aardal: "Flyktige stemningsbølger eller politiske grunnverdier? En studie av "issue voting" ved det norske stortingsvalget 2001." Paper presentert på Nordisk Statskundskabs konferanse, Aalborg, august, Bernt Aardal and Henrik Oscarsson: The Myth of Increasing Personalization of Politics. Party leader effects on party choice in Sweden and Norway , Paper prepared for delivery at the 2000 Annual Meeting of the American Political Science Association, Marriott Wardman Park, Washington D.C. August 31- September 3, Ola Listhaug, Bernt Aardal and Ingunn Opheim Ellis: Institutional Variation and Political Support: An Analysis of CSES Data from 16 Countries, Paper prepared for presentation at the XVIII International Political Science Association World Congress, Quebec City, August 1-5, Bernt Aardal og Frode Berglund: Kastes barnet ut med badevannet? Om forholdet mellom sosial struktur, holdninger til stridsspørsmål og partivalg, Paper til den 8. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, Tromsø, januar Bernt Aardal: Politikerforakt og politisk mistillit blant norske velgere utvikling over tid, årsaker og konsekvenser, Paper fremlagt i arbeidsgruppe 16, Den nordiske statsviterkonferansen (NOPSA), Uppsala, august, Bernt Aardal: Stridsspørsmål og ideologisk struktur, Paper fremlagt på Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, Røros, januar Bernt Aardal: Electoral Systems in Norway , Paper fremlagt på Den nasjonale fagkonferanse i statsvitenskap, Geilo, januar Bernt Aardal: Electoral Systems in Norway , Paper presented at the UCI Conference on Evolution of Electoral Systems and Party Systems in the Nordic Countries, Laguna Beach, California, December 12-13,

11 Bernt Aardal: Representativity versus Legitimacy: The Norwegian Electoral System as a Case, Paper presented at the Seminar on Electoral Law: Comparative Analyses, Center for Strategic Studies, University of Jordan, Amman, Jordan, October, Bernt Aardal: «Can Ideology Explain the EU-Vote?», Paper presented at Nordiska Statsvetarkongressen (NOPSA), Helsinki, Finland, August 15-17, Working Group 9: Comparative Studies of Mass Politics in the Nordic Countries Bernt Aardal: "Issue Voting and the Political Agenda: A Spiral of Silence?", Paper presented at the 24th ECPR Joint Session of workshops, Oslo, March 29 - April 3, Workshop 14: "Issues, the Voters and the Media" Bernt Aardal: "Hva konstituerer en politisk skillelinje?", Paper presentert på Nordisk Statsviterkonferanse Oslo august 1993, 23 s Ola Listhaug and Bernt Aardal: "Welfare State Issues in the Norwegian 1985 Election: Evidence from aggregate and Survey Data", Paper prepared for the ECPR Joint sessions of Workshops, Rimini, April 5-10, Bernt Aardal and Ola Listhaug : "Economics and Voting Behavior in Norway ", Paper prepared for delivery at the Workshop on Trends in Voting Behavior, ECPR Joint Sessions of Workshops, University of Gothenburg, Sweden, April 1-6, Per Arnt Pettersen, Tore Riise og Bernt Olav Aardal: "Oppbevaring av radioaktivt avfall: geologi eller planlegging", Paper til kurs i rasjonell atferd ved Universitetet i Uppsala, våren Notater/kronikker/bokanmeldelser 2010 Bernt Aardal, Bjørn Erik Rasch og Gerhard Skagestein: En trussel mot demokratiet?, debattinnlegg, Aftenpostens morgennummer, 4. mai, Bernt Aardal: Stein Ringen: What Democracy Is For. On Freedom and Moral Government, bokanmeldelse i Tidsskrift for samfunnsforskning, nr.1, s Bernt Aardal: Gunnar Grendstad, Per Selle, Øystein Bortne og Kristin Strømsnes Unique Environmentalism. A Comparative Perspective, bokanmeldelse i Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 1, s Stein Tønnesson, Bernt Aardal og Kristian Berg Harpviken: Samarbeid på tvers av sektorer, debattinnlegg, Aftenpostens morgennummer, 7. mai, Stein Tønnesson, Bernt Aardal og Kristian Berg Harpviken: Rekruttering med mål, debattinnlegg, Aftenpostens morgennummer, 22. mars, Bernt Aardal: Hvorfor får vi ikke stemme via internett i høst? Webmagasin, nr. 1, Bernt Aardal: Pølsevev om valgordning, Debattinnlegg i Dagbladet, Bernt Aardal: Livet, døden og kjærligheten, Innlegg på seminaret Hvorfor er ikke Norge med i EU?, Institutt for samfunnsforskning, 24. september, ISF paper 2004: Bernt Aardal: Den modifiserte Sainte-Laguës metode og slengerordningen ved kommunevalg, Notat til Kommunal- og Regionaldepartementet, 24. september Bernt Aardal: Knut Heidar og Einar Berntzen: Vesteuropeisk politikk. Partier, regjeringsmakt, styreform, bokanmeldelse i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 15 (2): Bernt Aardal: Stortingsvalget i 1997 ble rekordenes valg, s i M. Malmø (red.) Politisk Årbok, Oslo: Millennium Bernt Aardal: Men hva skjer etter folkeavstemningen?, Kronikk, november Norsk Telegrambyrå (NTB) Bernt Aardal: Er EU-avstemningen allerede avgjort?, Kronikk, oktober Norsk Telegrambyrå (NTB) Bernt Aardal: Hvorfor skaper EU-saken så store bølger i norsk politikk?, Kronikk, september Norsk Telegrambyrå (NTB) Bernt Aardal: Kan vi forklare den økte tendensen til partiskifter blant norske velgere de siste 20 årene?, Prøveforelesning for den filosofiske doktorgrad, oppgitt emne, Universitetet i Oslo, 4. desember, Manuskript.

12 1993 Bernt Aardal: Book Review Peter Gundelach & Karen Siune (eds.): From Voters to Participants, Politica, Institute of Political Science, University of Aarhus, bokanmeldelse i Scandinavian Political Studies, Vol.16 - No- 4: Bernt Aardal: "Hvorfor øker Fr.P.?", Kronikk, Aftenposten 1. september Bernt Aardal: "Unge til protestpartiene", Perspektiv, Aftenposten 6. mai Bernt Aardal: "Hilmar Rommetvedt: Lokalvalg eller riksgallup? Kommune- og fylkestingsvalget 1987", bokanmeldelse i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, nr. 3, 1989, s Bernt Aardal: Olaf C. Torp: Stortinget i navn og tall, bokanmeldelse i Tidsskrift for samfunnsforskning.27, nr 3:

CURRICULUM VITAE. Personal information

CURRICULUM VITAE. Personal information Personal information CURRICULUM VITAE Name: Bernt Aardal Born: October 9, 1950 Private address: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk, Norway Work address: Institute for Social Research, Munthesgt. 31, 0260

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger. Utdanning. Pedagogisk erfaring/veiledning

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger. Utdanning. Pedagogisk erfaring/veiledning Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Pb.

Detaljer

Curriculum Vitae. Exams. Work Experience. Research Experience (Research Projects)

Curriculum Vitae. Exams. Work Experience. Research Experience (Research Projects) Curriculum Vitae Name Rune Karlsen Born 05.05.75 Private address Valdresgata 1b, 0557 Oslo, Norway Academic degree PhD Title Posdoctoral Fellow Institution Department of Political Science, University of

Detaljer

Valgets kvaler: Parti, person eller politikk?

Valgets kvaler: Parti, person eller politikk? Valgets kvaler: Parti, person eller politikk? Hilmar Rommetvedt (f. 1951) Dr.polit. (UiB, 1992), forskningsleder ved IRIS International Research Institute of Stavanger. E-post: hilmar.rommetvedt@iris.no

Detaljer

Valgprediksjoner. ISF paper 2005:9. Johannes Bergh Stipendiat, Institutt for samfunnsforskning

Valgprediksjoner. ISF paper 2005:9. Johannes Bergh Stipendiat, Institutt for samfunnsforskning ISF paper 2005:9 Valgprediksjoner Johannes Bergh Stipendiat, Institutt for samfunnsforskning Etter hvert som valget nærmer seg får man stadig høre spådommer eller prediksjoner om hva valgresultatet vil

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Johannes Bergh, Married, two children. Institute for social research P.O. Box 3233 Elisenberg 0208 Oslo

CURRICULUM VITAE. Johannes Bergh, Married, two children. Institute for social research P.O. Box 3233 Elisenberg 0208 Oslo CURRICULUM VITAE Johannes Bergh, Married, two children Institute for social research P.O. Box 3233 Elisenberg 0208 Oslo Phone: (47) 23 08 61 40 jbe@socialresearch.no Born: 18 March 1975 Education: 2008

Detaljer

Innhold. Forord 11. Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt 13. Innledning 41

Innhold. Forord 11. Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt 13. Innledning 41 Innhold Forord 11 Kapittel 1 Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt 13 Innledning 13 Et svært jevnt valg 14 En hektisk, men litt uklar valgkamp 18 Individuelle velgervandringer 21 Færre velgere på vandring

Detaljer

Curriculum vitae. CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS 2015- Research Professor Institute for Social Research, Oslo, Norway 2013-2015 Senior Research Fellow

Curriculum vitae. CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS 2015- Research Professor Institute for Social Research, Oslo, Norway 2013-2015 Senior Research Fellow Curriculum vitae PERSONAL INFORMATION *Karlsen, Rune *Date of birth: 05.05.1975 *Sex: Male *Nationality: Norwegian URL for personal web site: http://www.socialresearch.no/staff/researchers/karlsen-rune

Detaljer

Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal

Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal Tal kommunar over tid År Antall 1837/38 392 1879 522 1909 630 1919

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Lokalvalget 2015 et valg i kommunereformens tegn?

Lokalvalget 2015 et valg i kommunereformens tegn? Lokalvalget 2015 et valg i kommunereformens tegn? Det er først og fremst i kommunene at innbyggerne får anledning til å påvirke utformingen av politikk, og det er her den nasjonale velferdspolitikken blir

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Aldri har så mange skiftet parti

Aldri har så mange skiftet parti Aldri har så mange skiftet parti Nesten fire av ti velgere (37 prosent) skiftet fra ett parti til et annet mellom 1997 og 2001. Arbeiderpartiet hadde rekordlav lojalitet: Bare drøyt halvparten (56 prosent)

Detaljer

Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper

Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper Historisk utvikling og oppdaterte tall fra stortingsvalget 2013 Et notat av Johannes Bergh Institutt for samfunnsforskning Oslo 2013 Innledning Graden av politisk engasjement

Detaljer

6 av10. Nordmenn på tillitstoppen. har høy tillit til Stortinget

6 av10. Nordmenn på tillitstoppen. har høy tillit til Stortinget Nordmenn på tillitstoppen i Europa 6 av10 har høy tillit til Nordmenn og nordiske borgere har generelt stor tillit til ulike politiske institusjoner sammenliknet med andre europeere. Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Detaljer

Søkelys på Norges Høyesterett.

Søkelys på Norges Høyesterett. Søkelys på Norges Høyesterett. Statsvitenskapelige og juridiske perspektiver. Statsviterkonferansen 2017, Norsk statsvitenskapelig forening. Fredag 10.november 2017, UiO. Gunnar Grendstad Institutt for

Detaljer

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

Hanne Marthe Narud. Bibliografi

Hanne Marthe Narud. Bibliografi Hanne Marthe Narud Bibliografi 1958-2012 Utarbeidet av Ragnhild Sundsbak Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap Oslo 2012 1 Av Bernt Aardal Forord Hanne Marthe Narud

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU Hvorfor forskningsbasert? Vi forsker ikke for forskningen sin del, vi

Detaljer

Studieplan for 1-årig studium i statsvitenskap

Studieplan for 1-årig studium i statsvitenskap Høgskolen i Hedmark Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk, Rena Studieplan for 1-årig studium i statsvitenskap 60 studiepoeng Godkjent: 24.11.05 1. Innledning Seksjon for samfunnsfag ved ØSIR

Detaljer

Curriculum vitae. CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS Research Professor Institute for Social Research, Oslo, Norway Senior Research Fellow

Curriculum vitae. CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS Research Professor Institute for Social Research, Oslo, Norway Senior Research Fellow Curriculum vitae PERSONAL INFORMATION *Karlsen, Rune *Date of birth: 05.05.1975 *Sex: Male *Nationality: Norwegian URL for personal web site: http://www.samfunnsforskning.no/english/people/res/runekarl/

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Utviklingen av politisk kommunikasjon i Norge: Medienes ulike roller og konsekvenser for politikere og partier

Utviklingen av politisk kommunikasjon i Norge: Medienes ulike roller og konsekvenser for politikere og partier 1 Utviklingen av politisk kommunikasjon i Norge: Medienes ulike roller og konsekvenser for politikere og partier Toril Aalberg Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Presentasjon på Kommunal-

Detaljer

Noen kommentarer til Europa i endring. Kristen Ringdal

Noen kommentarer til Europa i endring. Kristen Ringdal 1 Noen kommentarer til Europa i endring Kristen Ringdal 2 Internasjonale spørreundersøkelser European Social Survey (ESS), ca 30 land, 2002- European/World Values Survey (EVS/WVS), 80+ land, 1981- International

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Curriculum vitae. CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS Research Professor Institute for Social Research, Oslo, Norway Senior Research Fellow

Curriculum vitae. CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS Research Professor Institute for Social Research, Oslo, Norway Senior Research Fellow Curriculum vitae PERSONAL INFORMATION *Karlsen, Rune *Date of birth: 05.05.1975 *Sex: Male *Nationality: Norwegian URL for personal web site: http://www.socialresearch.no/staff/researchers/karlsen-rune

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Den nye valgordningen

Den nye valgordningen Den nye valgordningen Av Bernt Aardal, Institutt for samfunnsforskning boa@samfunnsforskning.no Innledning Stortinget vedtok 17. juni 2002 en ny lov om valg til fylkesting og kommunestyrer. Den 12. juni

Detaljer

Velgervandringer Foreløpige resultater

Velgervandringer Foreløpige resultater 1 elgervandringer 2013-2017. Foreløpige resultater Bernt ardal, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning. Innledning De foreløpige resultatene

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2005

PENSUMLISTE VÅR 2005 PENSUMLISTE VÅR 2005 POLITISK ØKONOMI Bachelorgrad NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse EMNER VED INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG STATSVITENSKAP

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Enda flere skifter parti

Enda flere skifter parti Enda flere skifter parti Bernt Aardal og Guro Stavn Om Valgundersøkelsen 2005 Bernt Aardal og Henry Valen har hatt det faglige ansvaret for valgundersøkelsen, mens Statistisk sentralbyrå har trukket utvalget

Detaljer

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Hanne Seter Tlf.: 95068230 Eksamensdato: 03.06.2013

Detaljer

CURRICULUM VITAE Januar 2014

CURRICULUM VITAE Januar 2014 CURRICULUM VITAE Januar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Sigrid Stokstad Født: 22. juli 1968 Akademisk grad: Ph.D.

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

3.5.3 KOMMUNESTRUKTUR: EN FØNIKSFUGL I DET

3.5.3 KOMMUNESTRUKTUR: EN FØNIKSFUGL I DET 3.5.3 KOMMUNESTRUKTUR: EN FØNIKSFUGL I DET POLITISK-ADMINISTRATIVE LANDSKAP LAWRENCE E. ROSE Spørsmålet om en hensiktsmessig kommunestruktur er som en føniksfugl i det internasjonale politisk-administrative

Detaljer

Arbeidserfaring 1/2009 d.d. Forsker II Institutt for samfunnsforskning, Oslo

Arbeidserfaring 1/2009 d.d. Forsker II Institutt for samfunnsforskning, Oslo CURRICULUM VITAE - Signe Bock Segaard Født: 19.12.1975 Nasjonalitet: Dansk Sivilstand: Gift og et barn Telefon: +47 994 28 724 E-post: signe.b.segaard@samfunnsforskning.no Arbeidserfaring 1/2009 d.d. Forsker

Detaljer

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør?

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Delplenum 6, 28.08.14 Elisabeth Fosse Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? Presentasjon på Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim, Elisabeth Fosse,

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Heidi Engesbak Forsker. NTNU ViLL (Forskningsenheten Voksne i livslang læring) 7491 Trondheim 73592870 (direkte) e-post: heidi.engesbak@svt.ntnu.

Heidi Engesbak Forsker. NTNU ViLL (Forskningsenheten Voksne i livslang læring) 7491 Trondheim 73592870 (direkte) e-post: heidi.engesbak@svt.ntnu. Heidi Engesbak Forsker NTNU ViLL (Forskningsenheten Voksne i livslang læring) 7491 Trondheim 73592870 (direkte) e-post: heidi.engesbak@svt.ntnu.no UTDANNING Desember 1990: Cand. Polit. Sosiologi hovedfag.

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Høyrebølge blant innvandrere, men flertallet velger Arbeiderpartiet

Høyrebølge blant innvandrere, men flertallet velger Arbeiderpartiet Høyrebølge blant innvandrere, men flertallet velger Arbeiderpartiet Ved stortingsvalget i 2013 stemte over 60 prosent av velgerne med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika på partier til

Detaljer

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 -

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 - Curriculum Vitae Personal information Name: Andreas Benedictow Address work: Unit for Macroeconomics, Research department Statistics Norway Kongens gate 6, PB 8131 Dep. 0033 Oslo Phone: 40902482 e-mail:

Detaljer

Kap. 7: Veier til politisk innflytelse

Kap. 7: Veier til politisk innflytelse Kap. 7: Veier til politisk innflytelse 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 140 157 i Ny agenda) Sett strek mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) kanaler a) når noen velger

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning De sakene som velgerne er opptatt av har betydning for hvilke partier de

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Henry Valen in memoriam

Henry Valen in memoriam Henry Valen in memoriam Published in Tidsskrift for samfunnsforskning 2007 (1):129-132 HANNE MARTHE NARUD, Department of Political Science, University of Oslo h.m.narud@stv.uio.no ANNE KROGSTAD, Department

Detaljer

Kommunestørrelse og lokaldemokratiet

Kommunestørrelse og lokaldemokratiet Kommunestørrelse og lokaldemokratiet Innledning Risør kommune 28 mai 2015 Linda Hye og Morten Øgård Stipendiat og Professor Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag Universitetet i Agder/UC-Berkeley

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 010 Arkivsaksnr.: 12/5579-35 Dato: 05.04.13

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 010 Arkivsaksnr.: 12/5579-35 Dato: 05.04.13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 010 Arkivsaksnr.: 12/5579-35 Dato: 05.04.13 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013 - TILRETTELEGGING FOR ØKT VALGDELTAKELSE INNSTILLING TIL: VALGSTYRET

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

2.1 DEN KOMMUNALA DEMOKRATINS LEGITIMITET

2.1 DEN KOMMUNALA DEMOKRATINS LEGITIMITET 2.1 DEN KOMMUNALA DEMOKRATINS LEGITIMITET OCH KVALITET 2.1.1 INBYGGERNES FORHOLD TIL KOMMUNEN: HVA ER VIKTIG FOR FOLK? LAWRENCE E. ROSE Kommuner i Norden har en tosidig karakter. På den ene siden er de

Detaljer

Redaksjonsrådsmedlem: Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning

Redaksjonsrådsmedlem: Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning Curriculum Vitae Navn: Svein Blom Født: 22. januar 1951 Utdanning: 1976 Sosialpedagogikk mellomfag, Universitetet i Oslo 1977 Historie grunnfag, Universitetet i Oslo 1978 Pedagogisk seminar, Universitetet

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Public policy and network governance: Challenges for urban and regional development Multi-level governance and regional development the politics of natural gas

Detaljer

3.2.6 NYE STORBYREGIONER ENDRET DELTAKELSE? BORGERE, PARTIER OG FRIVILLIGHET.

3.2.6 NYE STORBYREGIONER ENDRET DELTAKELSE? BORGERE, PARTIER OG FRIVILLIGHET. 3.2.6 NYE STORBYREGIONER ENDRET DELTAKELSE? BORGERE, PARTIER OG FRIVILLIGHET. JACOB AARS Dette prosjektet handler om hvordan fremveksten av nye storbyregioner i Norge potensielt endrer kontekstene for

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sal{ 6 Møtenr.: 1j2014 Møtedato: 4 februar 2014 Notatdato: 23.01.14

Detaljer

NARMA + Forskningsrådet = fremragende kompetanse

NARMA + Forskningsrådet = fremragende kompetanse NARMA + Forskningsrådet = fremragende kompetanse Parallellsesjon 1, dag 1 Kl 14.00 17.00, Tirsdag 28.3.2017 Ragnar Lie, UHR 67 deltakere Agenda Innledninger: Om rammeverket og kompetanseprosjektet så langt,

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Referat fra. styremøte i NUAS 10. mai 2016

Referat fra. styremøte i NUAS 10. mai 2016 Referat fra styremøte i NUAS 10. mai 2016 1 Styremøte i NUAS 10. mai 2016 Copenhagen business School Deltakere: Styremedlemmer: Anne-Christine Larsson Ljung, Karlstad University Guðmundur Ragnar Jónsson,

Detaljer

EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet SAMPOL321 «Political parties in the post-conflict state» ble holdt for første gang våren 2015. Våren 2015 var

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81 Signe Laake Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Født: 01.09.81 Tlf: 90 88 49 01 Sivilstand: Ugift E-post: signe.laake@iln.uio.no Utdanning Jan. 04 sep. 07 Aug. 00 des. 03 Mastergrad i nordisk språk Masteroppgavens

Detaljer

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 Emnekode: MGE4021 Emnenavn: Sosial aldring og eldrepolitikk Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Høst Varighet (fritekst): ett semester

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve.

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve. Forord Denne artikkelen har interesse fra to ulike synspunkter. For det første gir den hovedresultatene av de beregninger som i noen tid har foregått i Byrået over utviklingen og sammensetningen av realkapitalen

Detaljer

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Lean Construction Denmark March 21, 2014 Trond Bølviken Director at Veidekke Entreprenør AS Chair of IGLC 2014 Agenda 1. IGLC 2014

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Dag Arne Christensen

Dag Arne Christensen Uni Research Rokkan Centre, Nygårdsgaten 5, N-5015, Phone: +47 41603079 E-post: dag.christensen@uni.no Education Dr.Philos (1999) Master (1990-1992) Statistics (Courses) Comparative politics (University

Detaljer

SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER

SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER PROSJEKTER Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering Impacts of NPM reforms in regional policy, hospital

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

FoU-konferansen 2007

FoU-konferansen 2007 St Olavs Hospital HF Status for forskningsaktiviteten 2006 med et sideblikk på hva som skjedde i årene rett før 1 Tre forhold å ta hensyn til (i) Ny ordning fra 2003 Kunnskapsdepartementet og Helse- og

Detaljer

God formativ vurdering = God undervisningspraksis? Oslo 12 mars 2011 Maria Sánchez Olsen

God formativ vurdering = God undervisningspraksis? Oslo 12 mars 2011 Maria Sánchez Olsen God formativ vurdering = God undervisningspraksis? Oslo 12 mars 2011 Maria Sánchez Olsen Kompetansemål Hva sier vurderingsforskriftene? Sentrale begreper i vurderingsarbeidet Mål som beskriver hva eleven

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

OPPTAK (jfr. 5 i Ph.d.-forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap.

OPPTAK (jfr. 5 i Ph.d.-forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap. PH.D.-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP - 2016/2017 Læringsmål for Ph.d.-programmet i statsvitenskap Kunnskapsmål kandidaten skal: Være i kunnskapsfronten innenfor statsvitenskap og beherske fagområdets vitenskapsteori

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

UiO: Open Access - status

UiO: Open Access - status Håvard Kolle Riis, UB UiO: Open Access - status 22.09.2017 2 UiO: Open Access Kartlegging og analyse Nordic Open Access Rector Symposium 2017 Nasjonale mål og retningslinjer Publiseringsfond 22.09.2017

Detaljer

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive?

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Jan Fagerberg, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, jan.fagerberg@tik.uio.no

Detaljer

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Alle som skal ta eksamen i SOS1002 eller SOS3050 må ha godkjent semesteroppgave. De som følger gruppeundervisningen vil få kontinuerlig hjelp og delevalueringer av

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene?

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? Majken Korsager og Peter van Marion Trondheim 15.11.2012 The Rocard Expert Panel ) Doris Jorde Leder av Naturfagsenteret

Detaljer