UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN"

Transkript

1 UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN Politihøgskolens styre kan i henhold til 41 i Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen FOR , gi utfyllende regler. Utfyllende regler til forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen er vedtatt av styret ved Politihøgskolen , med mindre justeringer, siste foretatt etter endring i forskriften vedtatt av styret Styret delegerer til rektor å foreta mindre endringer i utfyllende regler til forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen. Endringer er sist foretatt Innhold 1. Viktige frister for studenter ved Politihøgskolen 2. Krav til studieprogresjon mellom første og andre studieår på bachelorstudiet 3. Obligatorisk undervisning på bachelorstudiet og fraværsgrenser 4. Fravær fra studiesamlinger på etter- og videreutdanninger 5. Regler ved flytting av obligatorisk undervisning på bachelorstudiet. 6. Tilrettelegging av eksamen 7. Fritak for emne (eksamen og obligatorisk undervisning) 8. Regler knyttet til gjennomføring av leirperiode (bachelorstudiet) 9. Bruk av studentweb 10. Informasjonskanaler til studentene 11. Bytte av studiested i tredje studieår (bachelorstudiet) 12. Regler knyttet til andre studieår praksisåret (bachelorstudiet) 13. Spesielle regler knyttet til masterstudiet 14. Arbeidskrav uten studiepoeng 15. Arbeidskrav med studiepoeng B1 (gammel fagplan) 16. Eksamensplan 17. Regler for eksamen, begrunnelser og klager 18. Søknad om fjerde gangs forsøk til eksamen 19. Søknad om tredje gangs forsøk i praksis 20. Plagiatkontroll og konsekvenser 21. Vitnemål og studiebevis 22. Lyd- og filmopptak av undervisning og treningssituasjoner ved PHS 23. Tilrettelegging for toppidrettsutøvere 1

2 1. Viktige frister for studenter ved Politihøgskolen Studenter på bachelorstudiet 1. september for høstsemesteret Betale semesteravgift. Levere originale versjoner av vitnemål og attester som ble innsendt ved søknad om opptak til bachelorstudiet. Gjelder de studentene på første studieår som blir bedt om å levere disse til kontroll. Godkjenne utdanningsplan for hele kommende studieår. Melde seg opp til ny eksamen for studenter som ikke har et bestått resultat etter ordinær eksamen. For å ha rettigheter til ny eksamen må studenten ha vært oppmeldt til ordinær eksamen semesteret før. Melde seg opp til ordinær eksamen for studenter som ønsker å forbedre karakter. Søke om fritak fra emner. Søke om tilrettelagt eksamen. Ved akutte tilfeller, leveres søknad med en gang forholdet har oppstått. 1. februar for vårsemesteret Melde seg opp til ny eksamen for studenter som ikke har et bestått resultat etter ordinær eksamen. For å ha rettigheter til ny eksamen må studenten ha vært oppmeldt til ordinær eksamen semesteret før. Melde seg opp til ordinær eksamen for studenter som ønsker å forbedre karakter. Søke om tilrettelagt eksamen. Ved akutte tilfeller, leveres søknad med en gang forholdet har oppstått. 1. juli - Frist for oppmelding til ny eksamen» som gjennomføres i august Studenter på masterstudiet i politivitenskap 1. september for høstsemesteret Betale semesteravgift. Melde seg opp til ny eksamen for studenter som ikke har et bestått resultat etter ordinær eksamen. For å ha rettigheter til ny eksamen må studenten ha vært oppmeldt til ordinær eksamen semesteret før. Søke om tilrettelagt eksamen. Ved akutte tilfeller, leveres søknad med en gang forholdet har oppstått. Melde seg opp til emnet «innlevering av masteroppgaven» hvis vedkommende skal levere dette semesteret 1. februar for vårsemesteret Melde seg opp til ny eksamen for studenter som ikke har et bestått resultat etter ordinær eksamen. For å ha rettigheter til ny eksamen må studenten ha vært oppmeldt til ordinær eksamen semesteret før. Søke om tilrettelagt eksamen. Ved akutte tilfeller, leveres søknad med en gang forholdet har oppstått. Melde seg opp til emnet «innlevering av masteroppgaven» hvis vedkommende skal levere dette semesteret 2

3 Studenter på videreutdanninger Frist er 14 dager etter oppstart. Betale semesteravgift. Betalt semesteravgift er en forutsetning for å få fremstille seg til eksamen. Søke om tilrettelagt eksamen. Ved akutte tilfeller, leveres søknad med en gang forholdet har oppstått. Søke om fritak fra deler av studiet på grunnlag av tidligere gjennomført utdanning. 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret Melde seg opp til ny eksamen for studenter som ikke har et bestått resultat etter ordinær eksamen. For å ha rettigheter til ny eksamen må studenten ha vært oppmeldt til ordinær eksamen semesteret før. Betaling av semesteravgift dersom studiet går over mer enn ett semester og gir 15 studiepoeng eller mer. 2. Krav til studieprogresjon mellom først og andre studieår på bachelorstudiet Reglene om krav til studieprogresjon mellom første og andre studieår gjelder for studenter som påbegynte bachelorstudiet høsten Styret ved Politihøgskolen vedtok i styremøte 2. desember 2014 å innføre krav til studieprogresjon mellom første og andre studieår på bachelorstudiet i politiutdanning. Dette er regulert i forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen 5, nr. 3 b, som lyder: «Studenter på bachelorstudiet i politiutdanning må ha bestått minimum 45 studiepoeng første studieår før andre studieår kan gjennomføres. Andre studieår må være bestått før studenten kan påbegynne tredje studieår.» Gjennomføring: 1. Studenter som har 45 eller flere studiepoeng fra første studieår Studenter som etter ordinær eksamen i vårsemesteret har studiepoeng fra første studieår, kan påbegynne og gjennomføre andre studieår. Manglende eksamener fra B1, må være bestått før vitnemål kan utstedes. 2. Studenter som har 44 eller færre studiepoeng fra første studieår har to valg: Alternativ A: Studenter som etter ordinær eksamen i vårsemesteret i første studieår ikke har oppnådd 45 studiepoeng, må fremstille seg til ny eksamen i de manglende emnene i første halvdel av august samme år. Studenten kan velge å påbegynne andre studieår i påvente av sensur på ny eksamen. Studenten kan fortsette i andre studieår inntil eventuell klage på karakterfastsettingen er behandlet. Studenter som etter dette tidspunkt fortsatt ikke har oppnådd 45 studiepoeng, må avbryte andre studieår. Studenten må selv bære den økonomiske risiko dette innebærer, og må selv håndtere de praktiske ulempene dette medfører. Det vil ikke bli tildelt nytt reisestipend ved neste forsøk på å gjennomføre andre studieår. 3

4 Alternativ B: Studenter som etter ordinær eksamen i vårsemesteret i første studieår ikke har oppnådd 45 studiepoeng kan velge å ikke påbegynne andre studieår. Studentene må gi skriftlig beskjed til Politihøgskolen ved studieseksjonen i Oslo så snart de har tatt avgjørelsen om ikke å påbegynne praksisåret. Disse studentene må ta opp manglende eksamener ved neste ordinære eksamensgjennomføring. Krever eksamen i emnene at studenten må følge undervisning og levere arbeidskrav, vil det bli lagt til rette for dette. Studenten må ta kontakt med studieleder for første studieår på det studiestedet de er tatt opp, for å sikre at det legges til rette for dette. Studenter som har fått godkjent arbeidskrav i B1, men som har strøket til eksamen, vil få begrenset tilgang til undervisningen på nytt. Det er anledning til å følge forelesninger, men det tildeles ikke plass i en klasse, og det er ikke anledning til å levere arbeidskrav som allerede er godkjent på nytt. Studenter som ikke får gjennomføre andre studieår, jf alternativ a, og studenter som velger og ikke påbegynne andre studieår, jf alternativ B, må på ny søke om tildeling av praksisplass. Det blir tildeling av ny praksisplass for de studentene som valgte å påbegynne andre studieår, men som ikke fikk gjennomføre studieåret(alternativ A). Alle studentene må påbegynne andre studieår fra studiestart ved neste gjennomføring. Ny eksamen for B1 i august gjennomføres på det studiestedet der studenten er tatt opp. Unntak fra dette gjelder studentene som gjennomførte B1 i Kongsvinger. Disse avlegger ny eksamen i Oslo. 3. Obligatorisk undervisning og fraværsgrenser på bachelorstudiet Hva er obligatorisk undervisning? Undervisning og læringssituasjoner er obligatorisk der lærestoffet må tilegnes gjennom aktiv deltakelse. Dette gjelder spesielt praktiske ferdigheter og der læring er organisert slik at det kreves deltakelse av studenter og samhandling mellom studenter og lærer for å oppnå et godt læringsutbytte og for å oppnå læringsmålene i emnet. Emne- og undervisningsplan skal angi hvilken undervisning som er obligatorisk. Fraværsgrenser Første og tredje studieår krever 80 % deltakelse i obligatorisk undervisning. Merk: Operative disipliner krever 100 % deltakelse i undervisningen. Dette gjelder undervisning og opplæring i praktiske ferdigheter som gjennomføres i leir og opplæring i treningssimulator. Et absolutt påkrevd fravær må avtales med stedlig leder i forkant av fraværet. Andre studieår (praksisåret) krever 85 % deltakelse. Ved behov for fravær skal studenten ta kontakt med praksisansvarlig for å se om det er mulig å tilrettelegge tjenesten ved praksisstedet. Studenten er selv ansvarlig for å ha kontroll på eget fravær Årsakene til fraværet er uten betydning for kravet om tilstedeværelse. Det er ikke anledning til å søke om utvidet fraværsgrense eller kortere permisjoner. Konsekvensen av fravær utover de grenser som er satt Godkjent obligatorisk deltakelse er, i de fleste tilfeller å regne som et arbeidskrav, og er derfor en forutsetning for å få fremstille seg til eksamen. 4

5 Faglærer har ansvaret for å registrere tilstedeværelse og fravær fra obligatorisk undervisning og følge dette opp i forhold til den enkelte student. Før eksamen i emnet skal faglærer levere lister til lokalt studiekontor for registrering av om arbeidskravet er godkjent eller ikke godkjent. Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for at studenten får fremstille seg til eksamen. Faglærer varsler studenten og kaller inn til samtale når grensen på 20 % fravær er nådd. Dersom fraværet overstiger de angitte grensene, kan følgende bli vektlagt som akseptabelt fravær: rettsoppmøte/vitnestevning deltakelse i organer ved Politihøgskolen som krever studentrepresentasjon i hht. Lov om universiteter og høgskoler, som Politihøgskolens styre, skikkethetsnemnd, utvalget for vurdering av studentsaker og læringsmiljøutvalg. Faglærer skal, i samråd med studieleder, bestemme om: noe tapt undervisning kan tas igjen det kan kompenseres med en skriftlig oppgave studenten ikke får godkjent kravet til obligatorisk deltakelse Studenter i andre studieår forholder seg til praksisansvarlig. Det er praksisansvarlig som har ansvaret for å varsle og kalle studenten inn til samtale når maksimal grense for fravær er i ferd med å nås. Dersom en student ser at han/hun vil få et lengre fravær fra studiet, må studenten søke om permisjon fra studiet i hht. forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen 8 Permisjon. En konsekvens av for høyt fravær i B2 er at vurderingen av praksisperioden vurderes til «ikke bestått». 4. Fravær fra studiesamlinger på etter- og videreutdanninger Krav til deltakelse i studiesamlinger Det er krav om 100 % tilstedeværelse i undervisningen på alle studiesamlinger i Politihøgskolens regi. Deltakelse i studiesamlingene er en vesentlig forutsetning for læringsarbeidet i studiene. Gjennom prosessene i studiesamlingene skal studentene utvikle sine kunnskaper og de skal bidra til de andre deltakernes læring. Fravær fra samlingene vil derfor redusere læringsutbyttet både for den enkelte og for medstudentene. Studenter kan, etter søknad, få godkjent gyldig fravær fra studiesamlinger. Det er kun dokumentert sykefravær, eget eller egne barn og rettsoppmøte dokumentert med innkallingen som godkjennes som gyldig fravær. Andre særlig tungtveiende grunner kan bli vurdert. Hvis gyldig fravær hindrer studenten fra deltakelse i sentrale læringsprosesser, kan fagansvarlig i samråd med seksjonsleder EVU gi alternative læringsoppgaver. Gyldig fravær kan ikke overstige 20 % av studiesamlingene. Fravær i noen timer avgjøres av fagansvarlig. Konsekvenser av for høyt fravær på studieprogram med studiepoeng Ved ugyldig/udokumentert fravær vil deltakeren miste både studieretten og retten til å fremstille seg til eksamen. Samme konsekvenser vil inntreffe dersom det gyldige fraværet overstiger 20 %. Studenten må da søke opptak på nytt på vanlig måte og etter gjeldende regler når det evt. blir aktuelt å ta studiet igjen. Konsekvens av for høyt fravær på kurs uten studiepoeng Ved ugyldig/udokumentert fravær vil kursdeltakeren få kurset underkjent. Samme konsekvens vil inntreffe dersom det gyldige fraværet overstiger 20 %. 5

6 Studenten må da søke opptak på nytt på vanlig måte og etter gjeldende regler når det evt. blir aktuelt å ta kurset igjen. Det gis normal ikke permisjon fra etter- og videreutdanninger Dersom studiet/kurset må avbrytes, må studenten søke opptak på nytt på vanlig måte og etter gjeldende regler når det evt. blir aktuelt å ta studiet/kurset igjen. Unntaket er permisjon ved fødsel eller langvarig alvorlig sykdom som dokumenteres. Da kan det innvilges permisjon som kan gi studenten prioritet, ved neste opptak. Studenten må søke opptak på nytt på vanlig måte, og det er viktig at politidistriktet prioriterer vedkommende. 5. Regler om flytting av undervisning Hjemlet i samarbeidsavtale mellom Politihøgskolen og studentrådene. Gjelder kun studentene på bachelorstudiet. Dersom obligatorisk undervisning blir flyttet mindre enn 14 dager før undervisningstidspunktet, kan ikke undervisningen regnes som obligatorisk. Studentene må selv holde seg fortløpende orientert om endringer i timeplanen. Undervisning som blir avlyst eller flyttet mindre enn 48 timer før undervisningstidspunktet, blir vanligvis varslet på SMS. Dette forutsetter at studentene har registrert inn riktig mobiltelefonnummer på studentweb. 6. Tilrettelegging av eksamen Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen 26. Formålet med tilrettelegging Studenter som av medisinske eller andre grunner har problemer med å gjennomføre eksamen på vanlig måte (slik den er beskrevet i fag- eller studieplan og undervisningsplan), kan søke om tilrettelegging av eksamen. Hensikten med tilretteleggingen er at den skal kompensere for ulempene som funksjonshemningen/funksjonsnedsettelsen medfører, samtidig som det skal sørges for at studentene prøves likt. Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at den representerer en fordel for studenten i forhold til de øvrige studentene. Alternativ vurderingsform er å regne som en tilrettelegging av eksamen. Merk: Det gis ikke tilrettelegginger ved skriftlige arbeidskrav. Ved eksamen i fysisk trening kan det søkes om alternativ vurderingsform. Se spesielle regler angitt lengre ned i samme punkt (pkt.5.) Søknadsfrister 1. september for eksamener i høstsemesteret 1. februar for eksamener i vårsemesteret Søknadsskjema Søknad om tilrettelegging skal gjøres på fastsatt skjema. under fanen «for studenter» 6

7 Dersom studenten blir akutt syk eller skadet etter at søknadsfristen har gått ut, må studenten kontakte lokalt studiekontor så snart som mulig. I slike tilfeller må legeattesten bekrefte at behovet for tilrettelegging har oppstått etter fristens utløp. Hvor leverer studenten søknaden? Søknadsskjema sammen med dokumentasjon kan leveres eller sendes lokalt studiekontor innen de nevnte frister. Merk Søknader som blir levert etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet Søknader som mangler tilfredsstillende dokumentasjon vil ikke bli behandlet Alle søknader behandles individuelt En diagnose gir ikke automatisk rett til tilrettelegging Dokumentasjon må vedlegges hver gang det søkes om tilrettelegging, unntaket er ved kroniske lidelser der PHS angir i svarbrevet at ny dokumentasjon ikke er nødvendig. Eksamener og arbeidskrav der tilrettelegging ikke er mulig Ved enkelte eksamener og arbeidskrav vil ikke tilrettelegging være mulig. Dette gjelder i all hovedsak der det kreves at studentene utfører fysiske ferdigheter som for eksempel skyting, AT, utrykningskjøring og operative disipliner. Generelle krav til dokumentasjonen Diagnoser skal dokumenteres med attest fra behandlende lege. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn to mnd. Studenter som søker tilrettelegging til eksamen på grunnlag av dysleksi/lese- og skrivevansker må dokumentere dette med attest fra logoped, PP-tjenesten eller annen sakkyndig instans der det framgår at studenten har diagnosen dysleksi. Dokumentasjonen skal være så ny som mulig og ikke være eldre enn da studenten var 12 år. Det skal gå frem av dokumentasjonen hvilke ulemper studenten har i den konkrete eksamenssituasjonen, og hvilken form for tilrettelegging som er nødvendig for at studenten skal kunne gjennomføre eksamen. Tilretteleggingstiltak det kan søkes om (både skoleeksamen og hjemmeeksamen) Utvidet tid ved skriftlig skoleeksamen. Det kan gis 1 time ved eksamen som varer inntil 6 timer og ½ time for eksamen som varer inntil 4 timer. Utvidet tid ved hjemmeeksamen. Ny innleveringsfrist settes til innen kl dagen etter opprinnelig innleveringsfrist. For hjemmeeksamen mindre enn 8 timer kan det gis en time forlenget tid. Tid på hjemmeeksamen inkluderer lørdager og helligdager, kveld og natt. Bruk av PC Informasjon til sensorene om dysleksi Bruk av tusj/blyant Bruk av dataprogram utviklet spesielt for å hjelpe personer med dysleksi, for eksempel Lingdys. Dette krever at studenten selv har lisens til programvaren som ønskes benyttet. Merk: For eksamen på 1 time eller mindre gis ikke utvidet tid 7

8 Eksempler Pollenallergi Pollenallergi gir ikke automatisk rett til utvidet tid ved skriftlige eksamen. Dokumentasjonen må inneholde spesifikk anbefaling om utvidet tid, samt opplysninger om plagens omfang og varighet. Det må også fremkomme av dokumentasjonen hva slags bivirkninger medisinen gir som påvirker eksamenssituasjonen. For å få utvidet tid må det fremkomme at studenten har en sterkt nedsatt allmenntilstand ved allergiutbrudd og bruker medisiner som medfører tretthet. Dysleksi Studenter som har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker, må dokumentere dette med utredning fra logoped eller PP-tjeneste. Dokumentasjon skal ikke være eldre enn da studenten var 12 år. Diagnosen dysleksi gir normalt alltid rett til tilrettelegging. Andre dokumenterte lese- og skrivevansker blir vurdert. Dersom studenten ønsker det, kan en generell orientering om at kandidaten har dysleksi vedlegges eksamensbesvarelse for at sensoren skal se bort fra stavefeil og forhold som åpenbart skyldes dysleksien. Skader og betennelsestilstander i hånd/arm/skulder som medfører nedsatt skrivefunksjon Det kan innvilges tusj eller blyant for studenter som ikke kan skrive hardt nok med penn til at det blir gjennomslag. Studiekontoret tar da kopi av eksamensbesvarelsen. Ved kroniske og alvorlige plager kan det innvilges utvidet tid og/eller PC. Behov for dette må eksplisitt fremkomme av dokumentasjonen. Uleselig håndskrift Dersom studenten ikke kan skrive leselig håndskrift skal dette dokumenteres med vurdering fra logoped/pp-tjeneste eller lege. Se generelle krav til dokumentasjonen. Dette kan gi grunnlag for at studenten kan få innvilget bruk av PC. Andre forhold Det kan søkes om tilrettelagt eksamen ut fra andre medisinske forhold enn det som er nevnt her. Hver enkelt søknad blir vurdert individuelt. God og utførlig dokumentasjon er nødvendig for at Politihøgskolen skal kunne behandle søknaden. Se generelle krav til dokumentasjon. Ved søknad om alternativ vurderingsform i fysisk trening gjelder spesielle regler Ved søknader om alternativ vurderingsform i fysisk trening må det dokumenteres at skaden er kronisk eller varig. Et minimum er at skaden har hatt en varighet på minst ett år. Dokumentasjonen må være gitt av en spesialist i idrettsmedisin eller spesialist innen skadens fagfelt. Epikriser eller utskrift av pasientjournal godtas ikke som dokumentasjon. Det skal fremgå av dokumentasjonen hvilke hindringer studenten har i den konkrete testsituasjonen og hva som vil være mulig å gjennomføre. En diagnose gir ikke automatisk rett til alternativ vurdering. Alle søknader blir behandlet individuelt og blir fremlagt for emneansvarlig for emnet fysisk trening for faglig vurdering. 8

9 Alternativ vurderingsformer for de ulike fysiske testene (fra kull 2009) TESTØVELSER fysisk trening 3000 m løping på bane (utholdenhet og løpsstyrke) Benkpress (max muskelstyrke) Hang-ups, BOM (utholdende muskelstyrke) ALTERNATIVE TESTØVELSER fysisk trening 600 m svømming Lengde uten tilløp Situps Karakter for vurdering i fysisk trening med alternativ vurderingsform vil være Bestått/Ikke bestått. Det vil også fremkomme på vitnemålet at studenten har gjennomført fysisk trening med en alternativ vurdering. 7. Fritak for emne Det gis normalt kun fritak for hele emner med både arbeidskrav og eksamen. Kun unntaksvis vurderes delvis fritak. Hjemlet i forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen 14. Studenter som har gjennomført utdanning på universitet eller høgskolenivå som er overlappende med emner/eksamen på bachelorstudiet (fortrinnsvis B1) eller etter- og videreutdanning kan søke om fritak fra tilsvarende emner. Lokalt studiekontoret saksbehandler søknaden etter å ha innhentet faglig vurdering av søknaden om fritak. Søknadsfrist: 1. september for emner i hele kommende studieår (B1) (gjelder bachelorstudenter) Studenter på etter- og videreutdanning må søke umiddelbart etter at de har akseptert studieplass. Søknadsskjema Søknad om fritak skal gjøres på fastsatt skjema. Søknaden må dokumenteres. Merk: Søknader som blir levert etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet Søknader som mangler tilfredsstillende dokumentasjon vil ikke bli behandlet Hver søknad behandles individuelt Generelle vurderinger Normalt gis det fritak på grunnlag av årsenheter (60 studiepoeng) som har tilnærmelsesvis fullstendig overlapp med emner i første studieår i bachelorutdanningen. 9

10 Mindre studiepoenggivende fag/emner, fra for eksempel andre bachelorutdanninger, må vurderes innholdsmessig sett opp mot de fagspesifikke emnene som inngår i bachelorstudiet i politiutdanning. Det gis få fritak i slike sammenhenger fordi de overlappende fagelementene er små og er hentet fra andre profesjonskontekster. Det gis ikke fritak på grunnlag av kurs og utdanninger tatt i regi av idrettsforbund eller frivillige og ideelle organisasjoner. Det gis ikke fritak på bakgrunn av eksamener på videregående skole nivå. Det kan også søkes om fritak for emner på etter- og videreutdanningene. Disse benytter samme skjema og leverer dette til studieseksjonen så snart de har takket ja til studieplass og fått oversikt over hvilke emner/tema som inngår i kurset/studiet. 8. Regler knyttet til gjennomføring av leirperiode i bachelorstudiet Merk: Leir gjennomføres på studiestedene Stavern og Kongsvinger Det er krav om 100 % tilstedeværelse i undervisningen leirperiodene og «boplikt» i leir. Begrenset kapasitet på leirstedene krever tidlig planlegging og behov for individuelle tilpasninger må meldes tidlig. Politihøgskolen vil forsøke å finne løsninger, men kan ikke love at alle ønsker blir ivaretatt Generelle regler Leirperioder må tas som en helhet Leirperioder sees som en helhet og kan ikke deles opp. Studenter som uansett årsak må avbryte leirperioden, må gjennomføre ny leirperiode i sin helhet. Det kan ikke planlegges med delt leirperiode, for eksempel etter ønske fra toppidrettsutøver Studenter som får ikke-bestått leirperiode, må gjennomføre ny leirperiode i sin helhet Studenter om har fått mulighet til oppskyting på begge våpen må ikke ta leirperioden på nytt, kun ny oppskyting. Studenter som opplever at de av ulike helsemessige utfordringer når de skal i leir Studenter som opplever at de har ulike helsemessige utfordringer som fysiske skader og/eller psykiske utfordringer har plikt til å orientere leiransvarlig ved oppstart av leirperioden om dette. Læringsopplegget i leirperiodene er svært utfordrende både psykisk og fysisk, og det er viktig at leiransvarlig vet om det er noen studenter dette kan bli spesielt vanskelig for. Dette er viktig både ved gjennomføring av taktikkøvelser og ved håndtering av skytevåpen. Helsemessige utfordringer som ikke er forenelig med krav til gjennomføring av leir vil føre til at studenten må avbryte leirperioden og evt. søke om permisjon. Dersom leiransvarlig er i tvil om det er forsvarlig at studenten gjennomfører alle leiraktiviteter, kan leiransvarlig nekte studenten adgang til å følge aktivitetene inntil det foreligger nødvendig sakkyndig vurdering som tilsier at der er forsvarlig at studenten deltar. Sykdom/skade før og under leirperiode som medfører at studenten ikke kan gjennomføre leirperioden. 10

11 Før leirperiode Studenten må levere søknad med legeerklæring så snart som mulig hvor studenten søker om å få gjennomføre leirperiode ved neste mulighet. Under leirperiode Studenten må levere legeerklæring så snart som mulig etter at skaden/sykdommen har oppstått. Skadens/sykdommens omfang avgjør om studenten må avslutte leirperioden, og søke om ny leirperiode ved neste mulighet. Dersom skaden oppstår i undervisning eller treningssituasjoner i regi av PHS følges regler for uønsket hendelse. Stedlig leder er ansvarlig for å følge opp studenten. Regler for studenter som vil ha med barn og barnepasser i leir. Studenten må så tidlig som mulig, og senest innen fire uker før oppstart i leir, søke til lokalt studiekontor om å få tildelt plass og rom, enten i dobbeltrom alene eller i et familierom i Stavern. Studenten må selv betale for mellomlegget mellom ordinært rom og familierom/dobbeltrom alene. Barnepasser kan kjøpe mat i kantinen til gjeldende priser. Lokalt studiekontor bestiller dette særskilt til de studentene som har søkt om det. Leirperioder og graviditet Dette gjelder utrykningskjøring og leirperioder i B2 og leirperiode i B3. Politihøgskolen følger vanlig praksis i politi- og lensmannsetaten, se rundskriv G146/90 fra Justis- og politidepartementet og brev fra Politidirektoratet til Politiets Fellesforbund av om skyting under svangerskap. Studenter kan delta i leiraktiviteter inntil utløpet av tredje svangerskapsmåned. Studentens lege kan be om at studenten ikke skal delta i leiraktiviteter i svangerskapsmåned. Studenten søker da om utsettelse av leirperioden og legger ved legeerklæringen. Tidspunktet for ny leirperiode må vurderes utfra studentens øvrige studieaktiviteter og kapasitet i leir. Gjentak av undervisning og/eller eksamen som krever leiropphold på tredje studieår Studentene vil normalt få anledning til å delta i undervisning og trening tre ganger for å få godkjent leirperioden. Studenten vil få tilbud om å gjennomføre leiropphold på det leirstedet der det er plass. Studentene må benytte den transporten som blir satt opp for de som skal gjennomføre leirperioden ihht. normal studieprogresjon. Dersom studenten benytter egen transport må studenten betale dette selv. Studenten betaler ikke for oppholdet ved første, andre og tredje gangs forsøk når dette foregår innenfor normert studietid (3+2 år), jf. Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen 5 pkt 3 bokstav a. Dersom studenten etter tre forsøk fortsatt ikke har fått leiroppholdet godkjent, må studenten søke Utvalget for vurdering av studentsaker om et fjerde og siste forsøk. Ved fjerde forsøk må studenten selv betale både transport og opphold i leir, opphold er pr. 2012, 200 kr. pr. overnattingsdøgn. Studenten betaler kost på lik linje med de andre studentene. 11

12 Gjentak av obligatorisk undervisning og/eller eksamen som krever «leiropphold» på andre studieår Studenten vil få tilbud om å gjennomføre undervisning og/eller eksamen i det politidistriktet som har kapasitet til å ta imot studenten. Studenten må selv sørge for og dekke utgifter til reise og opphold. 8.2 Spesielle Regler Bytte av leirsted kun tredje studieår I leirperioden i tredje studieår fordeles studentene på leirstedene Stavern og Kongsvinger. Det er åpning for å bytte leirsted. Studenten som ønsker å bytte, må finne en medstudent å bytte med. Forutsetningen for å kunne bytte er at: Begge studentene skal i leir i samme periode Tidsfrist satt av studieseksjonen for å bytte leirsted må overholdes Utrykningskjøring i andre studieår (B2) Opplæring og eksamen i utrykningskjøring foregår ved enkelte opplæringsenheter (B2), samt på PHS Stavern og Kongsvinger. Opplæring og eksamen i utrykningskjøring foregår ihht. Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring. Opplæringen forutsetter at studenten har relativt gode kjøreferdigheter. Studenten må ha praktisert bilkjøring etter at det ordinære førerkortet ble tatt. Studenten må ha fått godkjent alle undervisnings- og treningsmodulene (Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring 24-28) før studenten kan fremstille seg til eksamen i utrykningskjøring. Helsekravene for utrykningskjøring er fastsatt i Forskrift om førerkort, vedlegg I 2-4. Helseattest/legeerklæring som kreves for å delta i opplæring i utrykningskjøring må betales av studenten selv. Helseattest/legeerklæring må bringes med på første opplæringsdag for utrykningskjøring. Manglende helseattest/legeerklæring fører til at studenten ikke får delta i undervisningen. Dersom studenten har opplevd episoder med bevissthetstap eller sterk grad av svimmelhet, er det viktig at studenten diskuterer dette med sin fastlege i forhold til de helsekrav som stilles. Sammenheng mellom operative moduler i andre studieår og tredje studieår Alle operative moduler i andre studieår må være godkjent før studenten kan starte på hovedområde «orden og beredskap» i tredje studieåret. 9. Bruk av studentweb Studentweb er et internettbasert system som gir studenten innsyn i egne data i studentsystemet FS. Studentene får tildelt PIN-kode til studentweb ved oppstart av studiet, normalt ved å få tilsendt eller utdelt et PIN-kodebrev med informasjon om studentweb. Studentweb benyttes til: 12

13 alle studentene registrerer inn oppdaterer personalopplysninger om seg selv, som adresse og telefonnummer og pårørendeinformasjon. Merk: Dette gjelder også når studenten er i andre studieår alle studentene får faktura for betaling av semesteravgift i studentweb alle studenter får opplysninger om når og hvor eksamen skal finne sted. alle studentene får opplysninger om tildelt kandidatnummer til den enkelte eksamen alle studentene får informasjon om eksamensresultater studentene på bachelorstudiet må godkjenne utdanningsplan for hele kommende studieåret ved oppstart av høstsemesteret 10. Informasjonskanaler til studentene PHS bruker følgende informasjonskanaler til studentene: under fanen For studenter benyttes til generell informasjon, studieadministrativ informasjon og generelle beskjeder til studentene ITL benyttes til informasjon om emnet (faget), kurset/studieprogrammet (EVU) Faglærere benytter ITL-meldinger til studentene Ved kontakt mellom PHSs administrasjon (studieadm., drift og annet) og studenten, brukes alltid studentens e-postadresse på SMS-meldinger benyttes for hastemeldinger som for eksempel avlysning av undervisning pga sykdom Studentweb brukes som beskrevet i pkt. 8 Ved postforsendelser bruker PHS den adressen som studentene har registrert inn i studentweb som semesteradresse 11. Bytte av studiested i tredje studieåret på bachelorstudiet Normalt gis studenter ikke anledning til å bytte studiested. Politihøgskolen kan i spesielle tilfeller dispensere fra dette for at studenter med tungtveiende grunner kan søke overflytting dersom det er ledige plasser. Bytte av studiested kan kun skje i overgangen mellom andre og tredje studieår. Søknad med dokumentasjon sendes lokalt studiekontor og de behandles tidligst i mai måned. 12. Regler knyttet til andre studieår praksisåret (bachelorstudiet) Reisestipend Stipendet beregnes ut fra reiseavstand i kilometer fra den aktuelle avdelingen på høgskolen og til distriktets politikammer. Beregningen tar utgangspunkt i sats for bruk egen bil i reiseregulativet for reiser innenlands(kr 4,05 for 2014) som multipliseres opp med antall kilometer i henhold til utarbeidete avstandstabeller. Det gis ikke dekning for transport av flyttegods ut over dette. Stipendet blir utbetalt til studentene i juni måned og stipendet for retur reisen blir utbetalt i juni påfølgende år. Tabellene er lagt på ITL. Spørsmålet om de skattemessige sidene av at studentene gis dekning for disse reisekostnadene er tatt opp med Skatt Øst som bekrefter at siden godgjøringen for praksisreiser ikke er en del av et 13

14 arbeidsforhold og derfor blir å betrakte som et utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold, jf ligningens-abc punkt 6.2. Godkjenning av teleskopbatong fra første studieår Studenten må ha godkjent test i teleskopbatong før studenten kan få utlevert teleskopbatong i andre studieår. Studenten er selv pliktig til å opplyse praksisansvarlig om manglende godkjenning ved oppstart av andre studieår. Eksamen i teleskopbatong skal alltid gjennomføres ved et av PHS s studiestedene med AT-lærere fra PHS som interne sensorer. Tidspunktet for ny eksamen settes i eksamensoversikten. Studentene må melde seg opp til denne eksamen på vanlig måte. Tilbakekall av tildelt politimyndighet Politimesteren kan inndra politimyndighet tildelt studenter i B2 dersom studentens adferd eller holdninger tilsier dette. Det kan medføre at studenten ikke kan gjennomføre B2 da læringsmålene i fagplanen ikke kan oppfylles. Politihøgskolen skal da vurdere hvordan studenten skal følges opp, og om dette vil medføre at studenten må avbryte praksisåret, og praksisåret vurderes til ikke bestått. 13. Spesielle regler knyttet til masterstudiet Master i politivitenskap Masteroppgave med avsluttende muntlig eksamen. Etter sensur av masteroppgaven får studenten oppgitt midlertidig karakter. Her benyttes karakterskala bestått/ikke bestått. Etter sensur av masteroppgaven og når denne er bestått, får kandidaten opplyst tidspunkt for muntlig eksamen. Etter muntlig eksamen gis endelig karakter i hht. karakterskala A-F. Studenter som får midlertidig karakter ikke-bestått, får ikke fremstille seg til avsluttende muntlig eksamen og karakteren ikke-bestått omgjøres til karakteren F Dersom masteroppgaven leveres som gruppeoppgave (max to kandidater) foregår muntlig som individuell eksamen. Muntlig eksamen gjennomføres for begge kandidatene før karakter fastsettes for hver enkelt kandidat. Kandidater som får masteroppgaver vurdert til ikke-bestått, har anledning til et nytt forsøk. Kandidaten kan da levere en forbedret oppgave eller helt ny oppgave til sensur. Kandidaten har ikke krav på veiledning til andre gangs innlevering. 14. Arbeidskrav uten studiepoeng Arbeidskrav uten studiepoeng må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Arbeidskravet «Livreddende førstehjelp» (LRF) under emnet «fysisk trening» i B1er unntatt fra regelen. Det er ingen begrensning i antall forsøk for arbeidskrav uten studiepoeng. Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan få tildelt vitnemål. Arbeidskrav er angitt i emne- eller studieplan. Studenten har krav på to forsøk for å få godkjent arbeidskravet før ordinær eksamen. Dersom arbeidskravet fortsatt står til ikke godkjent, blir studenten fjernet fra eksamenslistene hvis ikke annet er bestemt. 14

15 Studenter som ikke har fått arbeidskravet godkjent etter to forsøk må ta kontakt med faglærer for å få nye forsøk, slik at arbeidskravet kan gjennomføres til godkjent. Etter at arbeidskravene er vurdert til godkjent får studenten anledning til å fremstille seg til eksamen ved neste ordinære eksamen. Studenten må selv melde seg opp til eksamen på oppmeldingsskjema og innen gjeldende frister. 15. Arbeidskrav med studiepoeng på B1 (fagplan av 2009) Dette gjelder kun studenter om ble tatt opp til bachelorstudiet høst 2013 eller før. For arbeidskrav med studiepoeng på B1 gjelder regler for eksamen som fastsatt i Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen. Muntlig arbeidskrav individuelt eller i gruppe Dersom gruppebesvarelsen vurderes til «ikke bestått» ved første forsøk, settes det opp dato for andre forsøk og gruppen forbedrer besvarelsen. Hvis en student/hele gruppen ikke møter til muntlig fremføring, får studenten/gruppen «ikke bestått» på første forsøk og må opp til ny muntlig fremføring (andre og evt. tredje forsøk). Studenten(e) vil bli prøvd i oppgaver presentert ved første gjennomføring. Ved sykdom (legeerklæring) vil studenten bli registrert som «syk», og det vil bli satt opp et nytt forsøk. Studenten vil bli prøvd i oppgaver presentert ved første gjennomføring. Skriftlig arbeidskrav individuelt eller i gruppe Dersom en student/hele gruppen får arbeidskravet vurdert til «ikke bestått» ved første forsøk, skal studenten(e) forbedre det først innleverte arbeidskravet ved andre gangs innlevering. Hvis en student/hele gruppen ikke leverer arbeidskravet ved første forsøk, får studenten(e) arbeidskravet vurdert til «ikke bestått» og må levere ved andre forsøk. Hvis en student ikke deltar i gruppens arbeid og/eller innlevering, vil studenten få arbeidskravet vurdert til «ikke bestått». Studenten må få utlevert en ny oppgave med frist for innlevering (andre forsøk). Ved tredje forsøk kan det være ulikt om studenten/gruppen kan forbedre eller må levere helt ny besvarelse. 16. Eksamensplan Datoer for eksamener i kommende semester skal være fastsatt ved oppstart av semesteret. Eksamensoversikter med datoer som blir gjort kjent på et tidligere tidspunkt, må regnes som tentative og endringer vil kunne forekomme. 17. Regler for eksamen, begrunnelser og klager Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen Konsekvenser ved brudd på formalia ved karakterfastsetting Antall ord som en eksamensbesvarelse/bacheloroppgave kan inneholde skal fremgå av formalkrav til den enkelte eksamen. Krav til formalia oppgis sammen med eksamensoppgaven. Normalt tillates et 15

16 avvik på +10% fra det angitte antall ord. Det er sensorene som avgjør om formalia knyttet til eksamensbesvarelsen/oppgaven er overholdt. Sensorveiledningen skal inneholde krav til sensorene om at dette skal vurderes og tas med i karakterfastsettingen. For å kunne oppnå karakteren A må alle formalia både mht omfang, referanseføring, litteraturliste og lignende være oppfylt. Likeledes skal manglende oppfylte formalia telle negativt ved karaktersetting Lite lesbar håndskrift Skriftlige eksamensbesvarelser vil ikke bli vurdert når skriften er vanskelig å tyde (lite lesbar). Slike besvarelser gis karakteren «F»/ «ikke bestått» Ordinær eksamen Studenter som følger normal studieprogresjon blir automatisk oppmeldt til eksamen. Studenter som ønsker å forbedre tidligere karakter (gjentak) skal melde seg opp til ordinær eksamen på fastsatt skjema innen fastsatte frister «Ny eksamen» Studenter som har vært oppmeldt til ordinær eksamen og som ikke har oppnådd bestått resultat, har rett til å fremstille seg til «ny eksamen». Dette gjelder studenter med godkjent fravær (legeerklæring), studenter som har strøket, ikke møtt eller som har trukket seg under eksamen. Studentene må selv melde seg opp til «ny eksamen». Retten til å fremstille seg til «ny eksamen» gjelder kun ved første «ny eksamen» som blir satt opp. Dersom studenten ikke melder seg opp eller ikke møter til denne eksamen, bortfaller retten til «ny eksamen», og studenten må melde seg opp til ordinær eksamen. «Ny eksamen» avholdes som regel i påfølgende semester. Fra høst 2015 blir «ny eksamen» for B1-emner etter fagplan av 2014 gjennomført i første halvdel av august. B3-eksamener og B1-eksamener etter fagplan av 2009 blir gjennomført noe senere i høstsemesteret (september/oktober). Studentene avlegger eksamen på det studiestedet de er tatt opp, med unntak av studenter fra Politihøgskolen på Kongsvinger, som avlegger eksamen i Oslo Arbeidskrav - Klage på vurderingen «ikke godkjent» Frist for å klage er tre uker etter at studenten har mottatt arbeidskravet med vurdering fra faglærer. Studenten fremmer skriftlig klage direkte til aktuell studieleder på studiestedet. Aktuell studieleder utpeker en ny lærer som foretar en ny vurdering av arbeidskravet. Denne skal innen tre uker fastsette en ny vurdering av arbeidskravet. Denne vurderingen kan ikke påklages videre. Muntlige arbeidskrav og obligatorisk fremmøte kan ikke påklages Begrunnelse og klage på karakterfastsetting ved eksamen Frist for å be om begrunnelse for karakterfastsettingen er en uke etter at sensuren er kunngjort. Fastsatt skjema skal benyttes. Sensor skal normalt gi begrunnelse innen en uke etter at studenten har bedt om begrunnelse. Sensor velger selv om begrunnelse gis muntlig eller skriftlig. 16

17 17.7 Felles klagefrist. Det er innført felles klagefrist. Alle klager på karakterfastsetting knyttet til hver enkelt eksamen sendes samlet til klagesensur. Dette betyr følgende: Frist for å klage er tre uker etter at begrunnelser er gitt. Det vil si til sammen fem uker etter at sensur ble kunngjort, jf punkt over vedrørende frist for å be om begrunnelse og frist for å gi begrunnelse. Studentene kan sende klage på karakterfastsettelsen til Politihøgskolen fortløpende, men klagene sendes samlet til klagesensorene når felles klagefristen har utløp. Klagene skal sendes enten på e-post til eller i post. Fastsatt skjema skal benyttes. Klagesensorene har 15 virkedager på å fastsette ny sensur. Ny sensur kan ikke påklages. Karakter etter ny sensur blir stående som karakteren i emnet. Klagesensur kan settes opp, ned, eller opprettholdes i forhold til opprinnelig sensur Særlige sensurfrister Hjemlet i Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen 28 og 32. Ved sensurfrist som strekker seg over jule- og nyttårshelgen regnes ikke perioden fra 24. desember til og med 1. januar med i de 15 virkedager som er normal sensurfrist. Ved sensurfrist som strekker seg over påskehøytiden regnes ikke perioden fra og med skjærtorsdag til og med 2. påskedag med i de 15 virkedager som er normal sensurfrist Gjennomføring av oppskyting på pistol og MP5 i et politidistrikt Politihøgskolen har gitt tillatelse til at forsøk to, tre og evt. et fjerde på eksamen oppskyting på pistol og MP5 kan avlegges i et politidistrikt. En forutsetning for oppskyting i et distrikt er at første forsøk er gjennomført som avslutning av leirperioden i tredje studieår. Eksamen må gjennomføres i hht fastsatte retningslinjer. Det er spesielt viktig at eksamen gjennomføres med godkjente instruktører og at disse underskriver dokumentet som bekrefter bestått oppskyting. Uten dette blir forsøket underkjent. Vanlige regler for oppmelding til eksamen og antall forsøk til eksamen skal følges Frister for oppmelding til eksamen 1. september for eksamen i høstsemesteret 1. februar for eksamen i vårsemesteret 1. juli oppmelding til ny eksamen i august Merk: Studenter som venter på svar på klage på karakterfastsetting, må for sikkerhets skyld melde seg opp til eksamen. Studenter som etter klagebehandling oppnår bestått resultat blir automatisk trukket fra ny eksamen da de ikke lengre har rettigheter til ny eksamen. Øvrige trekk fra eksamen gjøres på fastsatt skjema som leveres lokalt studiekontor. Det er viktig at studenter som ikke skal benytte et eksamensforsøk de har meldt seg opp til husker å trekke seg fra dette innen fristen. Uten dette registrerer de med «ikke møtt» og ett benyttet eksamensforsøk Hjelpemidler Informasjon om tillatte hjelpemidler skal være gitt studentene i forkant av eksamen av emneansvarlig/fagansvarlig Tillatte hjelpemidler under eksamen skal være ført opp på forsiden av eksamensoppgaven. 17

18 Kontroll av hjelpemidler gjøres av faglærere/eksamensvaktene på eksamensdagen. Studenten kan ikke nekte faglærer/eksamensvaktene å kontrollere de medbrakte hjelpemidler Ved innlevering av hjemmeeksamen og bacheloroppgaven Ved innlevering av hjemmeeksamen og bacheloroppgaven kreves det innlevering både elektronisk på ITL og i et gitt antall papirkopier. Innleveringen skal gjøres i henhold til oppsatt dato og tidspunkt. Studenten er selv ansvarlig for at det tekniske utstyret vedkommende benytter er i orden og fungerer gjennom hele eksamen. Unntak gjelder dersom studenten i forbindelse med innlevering benytter Politihøgskolens tekniske utstyr. Eksamensbesvarelsen eller bacheloroppgaven studentene leverer er å anse som studentens besvarelse. Studenten kan kun innlevere en gang. Dette gjelder både på ITL og papirkopiene. Merk: Begge innleveringene skal være identiske og skal være gjort i hht. reglene for å få besvarelsen/oppgaven sensurert. Fristene for innlevering er absolutte, og studenter som kommer senere enn angitt vil ikke få levert besvarelsen/oppgaven. Innleveringene skal gjøres på følgende måte: Elektronisk innlevering: ITL: Innlevering på ITL skal være gjort innenfor fastsatt tidspunkt. Papirkopier: Levering på lokalt studiekontor eller postkontor: Det tillates forsinkelse på innleveringen på inntil 2 timer over fastsatt tidspunkt. Ved innlevering på posten, må studenten huske følgende: Postfunksjonæren skal skrive tidspunktet for innlevering på konvolutten. Besvarelsen/oppgaven skal sendes som A-post. Besvarelsen/oppgaven skal ikke sendes rekommandert. Studentene oppfordres til å levere papirkopi på lokalt studiekontor for å unngå forsinkelse i forbindelse med postgang. 18. Søknad om fjerde gangs forsøk til eksamen Hjemlet i forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen 12. Utvalget for vurdering av studentsaker behandler alle søknader om fjerde gangs forsøk til eksamen. Det gjøres oppmerksom på at studenter har rett til å fremstille seg til eksamen tre ganger og kan søke om dispensasjon til et fjerde forsøk. Krav til søknaden: Søknaden skal skrives i brevs form og være datert og undertegnet. Søknaden skal være begrunnet og om mulig dokumentert. Det skal fremgå av søknaden hvorfor studenten mener at han/hun ved fjerde gangs forsøk har bedre forutsetninger for å bestå eksamen enn ved de tre foregående forsøk. 18

19 19. Søknad om tredje gangs forsøk i praksis Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen 13, pkt. 5. Forskriftens 13, pkt. 5 stiller krav til at det må foreligge særskilte grunner for søknaden. Krav til søknaden: Søknaden skal skrives i brevs form og være datert og undertegnet. Begrunnelsen for søknaden skal om mulig dokumenteres. Søknaden skal være begrunnet og det skal fremgå av søknaden hvorfor studenten mener at han/hun ved tredje gangs forsøk har bedre forutsetninger for å bestå praksisperioden enn ved de to foregående forsøk. 20. Plagiatkontroll og konsekvenser Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen 33. Plagiat er å utgi en annens arbeid som sitt eget og regnes derfor som fusk. Plagiatkontroll blir utført ved alle skriftlige eksamener og arbeidskrav som en student leverer på studier ved Politihøgskolen. Plagiatkontroll blir både foretatt elektronisk i ITL og ved vanlig sensurarbeid der sensorene kan oppdage at hele eller deler av besvarelsen ikke er kandidatens eget arbeid. Dersom plagiatkontrollen får et utslag på 20 % eller mer iverksettes følgende: Besvarelsen blir kontrollert i forhold til kildehenvisninger, referansebruk og evt. hvilke tekster som gir utslag på plagiatkontrollen. Studieleder og emneansvarlig forbereder saken og studenten blir kalt inn til en samtale med avdelingsleder. Studenten skal forklare hvordan hun/han har gått frem i arbeidet med besvarelsen og gi evt. forklaring på hvorfor plagiatkontrollen har slått ut med 20 % eller mer. Ved arbeidskrav i B2 gjennomføres samtalen av praksisansvarlig. Studenter på bachelorstudiet I de tilfeller der det blir vurdert at studenten har gjort seg skyldig i fusk til eksamen eller arbeidskrav blir det reist sak om vurdering av studentens skikkethet. Studenter på EVU-studiene og masterstudiene: I de tilfeller der det blir vurdert at studenten har gjort seg skyldig i fusk til eksamen eller arbeidskrav reist en sak om bortvisning fra PHS. Viktige dokumenter i saker om skikkethet og utestenging/bortvisning. Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen Forskrift om skikkethetsvurdering, utvisning, bortvisning og utestenging av studenter ved Politihøgskolen. Lov om universitet og høyskoler. Lov om politiet 19

20 21. Vitnemål og studiebevis Vitnemål etter fullført bachelorgrad, mastergrad og studiebevis etter fullført videreutdanning utstedes kun en gang. Tapt vitnemål erstattes med utskrift av PDF-filen med vitnemålsteksten med karakterer fra FS. Utskriften gjøres på et vanlig A3-ark og underskrives av lokalt studiekontor og stemples med Politihøgskolen på siden med karakterene. På forsiden stemples duplikat. Tapt studiebevis erstattes med karakterutskrift. Forbedring av karakter etter at vitnemål er utstedt, dokumenteres med karakterutskrift. Studenter som har klaget på karakter, vil ikke få vitnemålet utskrevet før klagesensur er fastsatt. Studenter som klager på karakter etter at vitnemålet er utstedt, må levere vitnemålet inn sammen med klagen for å få denne behandlet. 22. Lyd- og filmopptak av undervisning og treningssituasjoner Det er normalt ikke anledning til å gjøre lyd- og/eller filmopptak av undervisning og treningssituasjoner ved Politihøgskolen. Dersom helt spesielle grunner skulle tilsi et behov for å gjøre lyd- og filmopptak av undervisning eller treningssituasjoner, skal alle tilstedeværende personer gi sitt uttrykkelige samtykke til at opptak kan gjøres. Publisering av lyd- og/eller filmopptak på internett eller sosial medier vil medføre en skikkethetsvurdering, evt. sak om bortvisning av studenten. 23. Tilrettelegging for toppidrettsutøvere Studenter som representerer Norge internasjonalt, er utøver i elitedivisjon eller er knyttet til en av Olympiatoppens satsingsgrupper kan søke om status som toppidrettsutøver ved PHS. Med status som toppidrettsutøver vil du få hjelp med tilrettelegging av studiet med tanke på en kombinasjon av utøvelse av din idrett og gjennomføring av utdanning. Studiene ved Politihøgskolen har mye obligatorisk undervisning og undervisning som foregår i leir. Dette medfører at deler av utdanningen ikke kan tilrettelegges. Tilretteleggingen kan innebære forlengelse av studieløpet eller mulighet til å gjøre et kompensatorisk arbeid for å dekke opp for manglende tilstedeværelse i obligatorisk undervisning. Utover dette har toppidrettsutøvere samme rettigheter og plikter som andre studenter. Søknad om toppidrettsstatus gjøres for et år av gangen. Frist 1. september for hele studieåret. Dersom status som toppidrettsutøver oppnås i løpet av høstsemesteret, kan søknad leveres 1. februar. Søknad om toppidrettstatus gjøres på fastsatt skjema. Søknaden skal dokumenteres med: dokumentasjon fra særforbund på nivå og behov for tilrettelegging treningsplan og konkurranseplan for kommende studieår Søknader uten tilfredsstillende dokumentasjon behandles ikke. 20

UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN

UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN Politihøgskolens styre kan i henhold til 40 i Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen FOR-2011-05-31-697, 2011-08-01

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN

UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN Politihøgskolens styre kan i henhold til 41 i Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen FOR-2011-05-31-697, 2011-08-01

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen

Utfyllende regler til forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen Utfyllende regler til forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen Politihøgskolens styre kan, i henhold til forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen 7-1, fastsette utfyllende regler.

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017

Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. juli 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 3. august 2017 07.12.2016 nr. 1957 Forskrift om studier

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER Saksbehandler har ansvaret for å vurdere om dokumenter i studentsaker skal unntas offentlighet. Hjemmel for unntak finnes i Offentlighetslovens 5 a Unntak for opplysninger

Detaljer

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET Gjelder til og med 14. august 2016 Kapittel 2 Grader 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master pkt. 3 Forskerlinjen i odontologistudiet

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett.

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett. NOTAT Til: PMR Dato: 5.11.2015 Forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 Kort om bakgrunn og formål I innstillingen fra arbeidsgruppen for alternative evalueringsformer ble det foreslått nye evalueringsformer

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. Anonymisert versjon Ombudets uttalelse Sak: 08/716 Lovandvendelse: likestillingsloven 3. Konklusjon: Brudd Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. X mener at det

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Nytt revidert reglement for. gjennomføring og godkjenning av. spesial-/spesialistutdanning i odontologi. ved Universitetet i Bergen

Nytt revidert reglement for. gjennomføring og godkjenning av. spesial-/spesialistutdanning i odontologi. ved Universitetet i Bergen Nytt revidert reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial-/spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet i Bergen 1 Reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial- /spesialistutdanning

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet Fastsatt av studiesjef 08.08.2014 ved Det teologiske Menighetsfakultet med hjemmel i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo ORIENTERING OM TILRETTELEGGING MED PENN OG PAPIR VED DIGITAL EKSAMEN til Programrådet for Master i rettsvitenskap Dato: 07.08.2012 Vår ref.: 2012/3072 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Saken gjelder

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014 Forskrift om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser2 1-1 Virkeområde... 2 1-2 Definisjoner... 2 1-3 Beslutningsmyndighet... 2 Kapittel 2 Grader og yrkesutdanninger...

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) SN-SAK NR: 31/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2013/1132 Saksnummer: 31/2013 Foreløpig utkast til

Detaljer

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist)

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Alle kandidater skal ha hvert sitt eksemplar av reglement og rettleiinger som omfattes av de prøver og eksamener som kandidaten skal avlegge.

Detaljer

Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold

Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold Aktuelle dokumenter: Eksamensforskrift for Høgskolen i Østfold Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften Bestemmelser for studieplanarbeid ved Høgskolen i

Detaljer

JOURNALFØRINGSREGLER STUDENTSAKER

JOURNALFØRINGSREGLER STUDENTSAKER Revidert 1.1.2015 JORNALFØRNGSREGLER STDENTSAKER Saksbehandler har ansvaret for å vurdere om dokumenter i studentsaker skal unntas offentlighet. Hjemmel for unntak finnes i Offentlighetslovens 13 nntak

Detaljer

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram.

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram. FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Gjeldende fra 01.08.05. Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. juni 2005, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001

Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001 Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001 Forslag til nye retningslinjer for tilrettelagt eksamen 1. Informasjon i Studiehåndboken - Muligheten for å få

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Innhold 1 Innledning og formål... 2 2 Definisjoner... 2 3 Registrering årsavgift - eksamensavgift...

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Sist oppdatert mars 2017 Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Vedtakssaker. 36/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 2

Vedtakssaker. 36/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 2 MØTEINNKALLING Programutvalget for bachelorutdanningen Dato: 28.10.2015 kl. 12:15 Sted: Kollegierommet Arkivsak: 15/00085 Arkivkode: 011.5 Mulige forfall meldes snarest til Kjetil S. Larssen SAKSKART Side

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er skriftlig eksamen?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Frammøte til eksamen...

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 1 Forslag til ny studieforskrift etter fusjon Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 2 Forslag sendt på høring ved notat av 30.06.15 Skal være en ny felles studieforskrift

Detaljer

Arkivsak 2013/1230 1. 1) Sak 2012/5954 Klage på utvalgets vedtak om 4. eksamensforsøk bachelorstudiet i vernepleie

Arkivsak 2013/1230 1. 1) Sak 2012/5954 Klage på utvalgets vedtak om 4. eksamensforsøk bachelorstudiet i vernepleie Arkivsak 2013/1230 1 Anonymisert protokoll fra møte i Utvalget for studentsaker ved fakultet HF Møtet ble holdt 5.mars 2013 kl. 15.00 på rom L527 i Pilestredet 50. Unntatt fra offentlighet. jf. offlv 13

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Praksis for TL og MML

Praksis for TL og MML Praksis for TL og MML Hvorfor praksis? Hensikten med praksis, er å gi deg anledning til å prøve ut i «det virkelige liv» det du lærer i studiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Praksisen skal gi økt

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte 1. Innledning... 3 2. Opptak... 4 Realkompetanse... 4 Opptakssak... 4 Dispensasjon frist... 4 Opptaksprøver... 5 Klage på opptak... 5 Reservering av studieplass... 5 3.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. november 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 20. november 2017 05.10.2017 nr. 1783 Forskrift

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 138/16 20.10.2016 Dato: 03.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/10496 Endringer i universitetets grads- og studieforskrift Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer