«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 2-2013"

Transkript

1 «På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr

2 2 3 «På Norsktoppen» Mai har vært en fantastisk måned i år. Skulle nesten tro at det er sommeren som er framskyndet, ettersom vi har opplevd flere dager med over 20 graders varme. Men det gjenstår og se. I ventetiden får dere kose dere med siste utgave av På norsktoppen som vi håper har både gir variert og interessant lesning. Hilsen Silje, Toril og Øystein Telefon Telefon Vil du abonnere på magasinet? «På Norsktoppen»» blir delt ut gratis til alle som bor i kommunen. Andre kan abonnere? Abonnementsprisen for 4 nummer er kr 250,- Send giro til: Lebesby kommune, Kulturkontoret, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord. Bankgiro: og merk den: Abonnement «På Norsktoppen». Forsidefoto: Kurt Robert Eriksen. Trykk: Trykkeriservice AS, 9711 Lakselv Mange prosjekter Kommunestyret vedtok i mars å kjøpe Slippen i Kjøllefjord. Formålet med hele kjøpet var å sikre tilgang til sjø og landareal for at vi skulle kunne realisere vedtaket om utfylling til nytt industriområde og fiskerikai innenfor molo Q. Nytt industriområde er en viktig sak for oss, det var derfor naturlig for oss å få hånd om dette området. Kommunen har ingen planer for bygget eller slipp-vogna. Vi er nå i gang med reguleringsplanarbeid i havna, et eventuelt salg av bygget kommer først etter at dette arbeidet er over til høsten. Ordførerens side Kommunen endte opp med et positivt netto driftsresultat på 11,5 millioner På sikt håper jeg at det vil bli en aktivitet og en service til fiskeflåten i kommunen. Formannskapet vedtok i april å rive aldershjemmet i Kjøllefjord, under forutsetning av at betongen kan brukes som fyllmasse ved omsorgsboligene. Aldershjemmet har i lang tid stått tomt, det har ikke vært vedlikeholdt, der er store vannskader i bygget og det preges av et stort forfall. Vi har tidligere annonsert bygget for salg eller gis bort, uten at noen fattet interesse. Bygget er nå uegnet til kommunale formål. Jeg håper vi får bygget revet da det vil være en forskjønnelse av det visuelle miljøet, og vi vil få opparbeidet tomter som kan by på nye muligheter innen boligbygging eller næring. Vi har flere som står på venteliste til kommunal bolig, samtidig er det mange private boliger som er til salgs i kommunen. Kommunen ønsker at folk skal kunne kjøpe egen bolig og er derfor behjelpelig med startlån. Sommeren nærmer seg, og vi venter masse feriegjester. Håper at både kommunen, næringsaktører og private kan være litt beviste å rydde rundt sine hus/ eiendommer. Alle rydder når de får besøk Jeg synes det er spesielt trasig og stygt med alle de bilvrakene og scooterne som står rundt omkring i kommunen vår. Mange viktige kommunale prosjekt skal gjennomføres i løpet av sommeren og høsten. Skifting av vinduer ved Kjøllefjord skole, asfaltering av JohanSalmilas vei, inngjerding av Lebesby oppvekstsenter, ferdigstillelse av trappen ved inngangspartiet til Lebesby omsorgsboliger, i tillegg til gang og sykkelsti til Snattvika er alle etterlengtede prosjekter som nå blir gjennomført. Da ønsker jeg alle innbyggere, feriegjester og utflyttere en flott sommer! Stine Hus til salgs Kirkeveien i Kjøllefjord Av Ørjan Kalinin I Kjøllefjord er det denne våren flere hus til salgs og fleste av disse kan du se på kommunens hjemmeside. Her er det mange gode hus som søker gode mennesker. Boliger skaper lokalsamfunn og byer hvor mennesker kan bo i lag, og hjemmet danner rammen for familieliv, arbeidsliv, utdanning og det sosiale samværet med andre mennesker. Dermed er utviklingen i boligmarkedet svært viktig for folk flest. Å kunne lage seg et godt hjem har stor betydning for livskvalitet og trivsel. I Norge har vi de siste årene sett et boligmarked med stor prisvekst hvor særlig førstegangsetablerere møter store økonomiske utfordringer. Det kan være vanskelig å kjøpe seg sin første bolig, og mange blir tvunget ut på et trangt og overopphetet leiemarked. Antall boliger til salgs i Nord- Norge er på et historisk lavt nivå. Det reduserte tilbudet av boliger har vært med på å øke kvadratmeterprisen i flere av de største byene i landsdelen. Forskjellen mellom bygd og by kan derimot være stor. Mens en enebolig i Nord-Norge den siste tiden har hatt en gjennomsnittlig pris pr kvadratmeter på kr , har den i Kjøllefjord vært på rundt 5000 kr. I tillegg kan vi se at i hele 82 av 88 kommuner i Nord-Norge er markedsverdien på eneboliger lavere enn byggekostnadene på nye boliger. I de fleste kommuner vil det derfor være en viss risiko knyttet til å bygge nytt, særlig om man tar et fremtidig videresalg med i vurderingen. Derfor vil det i mange tilfeller være mer naturlig å rehabilitere brukte eneboliger fremfor å bygge nytt. Husbanken spiller en viktig rolle for å sikre boligbygging i distriktene, hvor markedsverdien av de fleste boliger er lav. Å søke startlån kan være løsningen for mange unge boligkjøpere. Lebesby Kommune er en attraktiv kommune å bo i. Mange mennesker søker seg hit og det kan periodevis være boligmangel enkelte steder. Særlig leiemarkedet kan oppleves som vanskelig for unge mennesker i etableringsfasen. En av årsakene til dette er et stort antall eneboliger og for få leiligheter. Husene er der, men det bor for få mennesker i dem. Et godt leiemarked er også viktig for mobiliteten i arbeidsmarkedet. Et lite velfungerende utleiemarked kan være et direkte hinder for å opprettholde arbeidsplasser og bosetting. Leieprisene i Kjøllefjord kan oppleves som høye. Når man ser at en husholdning i landsdelen i gjennomsnitt bruker 4800 kroner i måneden på husleie, viser det at prisene på leiemarkedet har økt kraftig de siste årene. En slik prisvekst kan virke uforståelig på en liten plass som Kjøllefjord, men er helt i tråd med det generelle markedet. Kanskje fører det også til etablering av flere nye utleieobjekter. Gode boliger er enkle å selge i Kjøllefjord. Det er høy omsetning og mange som ser etter sitt drømmehus. Noen hus krever kanskje litt oppussing, men det er vel ingen sak for driftige Kjøllefjordinger. Ta en titt på kommunens hjemmeside og se hvilke hus som ligger ute for salg.

3 4 5 Reguleringsplan Lebesby kommune har varslet rullering av reguleringsplan som gjelder store deler av Kjøllefjord. I følge fremdriftsplanen vil forslag til ny plan vil bli sendt på høring i ukene og vedtas i Kommunestyret i oktober Studiesenter Studiesenteret ved Kjøllefjord bibliotek er nå klart til bruk. Det består av en lesesal og to lyd-bilde-studio. Befolkningen oppfordres til å ta i bruk de nye lokalene, og man kan kontakte Nina Angell på oppvekst. På Lebesby bygdetun kontaktes Odd Birkeland. Turistinformasjon Arctic Coast AS skal også i år ha turistinformasjon i Kjøllefjord. De kan kontaktes på mobil eller ved å besøke dem på kontoret i Strandveien. Det planlegges også å ha informasjon i Lebesby kirke i sommer. Sjeldent godt linefiske Selger lagerbygg Bygningen den gamle hurtigrutekaia er lagt ut til salg for høystbydene over null kroner. Budfrist: 15. Juni Rivingsfrist: 1. November Budet leveres i lukket konvolutt til Lebesby/Kjøllefjord havn på rådhuset og merkes «Bud lager må ikke åpnes». Av Øystein Ingilæ Etter en trøblet start på årets fiskeri, opplevde kjøllefjordfiskerne det rene eventyret etter påske. Linefangstene har ligget mellom 4- og 500 kilo på stampen. Leif Lauritzen og Oddmund Hansen ser derfor ingen grunn til henge med hodet av årets vårtorskefiske - tross lave priser. - Det har vært jevnt godt fiske hele våren, sier Oddmund Hansen som er skipper på «Lysøy». 450 kilo torsk på stampen har nærmest vært normalen. - Med så store kvanitum, veier det mye godt opp de lave prisene vi oppnår for fisken, sier Hansen. Slitne, men lykkelige Kollega Leif Lauritzen som eier «Skaganes», er like fornøyd, og sier det har ligget jevnt mellom 4- og 500 kilo gjennom hele sesongen. Dermed er det stort sett bare slitne, men lykkelige fjes å se på egnebuene på Hustadbruket. Går raskt unna Begge fiskerne hadde litt torsk igjen da det nærmet seg slutten av mai. Men det går fort nå, med kilo i sjøværet. - Vi har vel rundt åtte tonn igjen på den ordinære kvoten. Derfor blir det vel ikke så mange sjøværene Slitne men lykkelig. Leif Lauritzen og Oddmund Hansen har opplevd et sjelden godt linefiske på Finnmarkskysten kilo rund torsk på stampen har nærmest vært et gjennomsnitt. (Alle foto: Øystein Ingilæ) igjen før vi er ferdig med både det pluss tileggene, sier Hansen. God stemning Inne i bua egnes det fortsatt for fullt. For det gjelder å stå på mens torsken er her. Av erfaring vet man at det fort kan gå i mink, og det som ikke er tatt inn til da kan de bruke lang tid på. - Det er bare å stå på så godt man klarer, sier Kim Andre Hansen som er skipper på båten «Maja». Han driver samfiske med faren Oddmund Hansen og er i likhet med ham godt fornøyd med resultatet så langt. Tidligere i vinter var han og fikk ombygd båten, og sier at de aldri ville ha klart å bringe så mye fisk på land hadde det ikke vært for det. Pharima Boonchoo har hatt mer enn nok med å forsyne mannskapet med ferdigegnet line. - Men det blir selvsagt lange- og til dels slitsomme dager når fisket er så godt som i dag. Men det er bare artig, sier Kim Andre Hansen. Godt sluttresultat Selv kan Kim Andre Hansen ikke huske maken til godt linefiske. - Nå er jeg rett nok ingen dreven linefisker, men vi har på det beste vært helt oppe i 1000 kilo rund torsk på stampen i et enkelt sjøvær. Det forteller om hvor mye torsk det er i havet. Og det er vi selvsagt veldig godt fornøyd med. Derfor blir årets sesong god summa summarium. Selv om vi i perioder har hatt begrensninger i leveransene, tror jeg trygt vi kan si oss fornøyd med årets vårtorskefiske. Kim Andre Hansen har glemt leveringsproblemene tidligere i år. De siste ukers linedrift har vært en skikkelig opptur. Landmann Ivar Johansen melder om god stemning i bua.

4 6 7 Inn i eget lokale Servicebedriften Vevang har så vidt kommet inn i nye lokaler, etter at de flyttet ut fra slippen. I løpet av den nærmeste måneden håper imidlertid daglig leder Kent Magne Vevang at de kan få på plass de siste bitene før de gjennomfører offisiell åpning. Hålogaland teater i Kjøllefjord Det var mange som møtte opp på forestillingen Mistero Buffo. Kristian Fr. Figenschow jr. leverte et fortreffelig og humoristisk stykke på Kjøllefjord kino. Skuespilleren står i sentrum og alle andre virkemidler er skåret ned til beinet. En krakk. Et glass vann. 20 ulike karakterer. Kjøllefjord Kunstforening antatt som medlem av Norske Kunstforeninger Den mai ble det arrangert Nasjonal Kunstfestival i Hammerfest i samarbeid med Norske Kunstforeninger. Det er første gangen denne festivalen blir holdt i Nord-Norge og hele byen var full av liv med utstillinger, samarbeidsprosjekter, happenings, scenekunst- forestillinger, konserter, filmfremvisninger og fagseminar. Norske Kunstforeninger er paraplyorganisasjon for de allmenne kunstforeningene. De arbeider for en bedret økonomi i kunstforeningene gjennom ulike støtteordninger til blant annet frakt, prosjekter og utstyr. Nydelig fiskesuppe ble laget av (fra venstre) Sanna Lillevik, Tine Sørbø og Carolyn Siayor. Favorittpizzaen ble laget av (fra venstre) Anita Mikalsen, Anna Julie Wallenius, Henriette Bygjordet Larssen og William Akselsen. Sikk Sakk Europa Skrevet av: 7. kl ved kjøllefjord skole Hvert år er 7. klasse med på ungt entreprenørskaps prosjektet Sikk Sakk Europa. Da jobber skolen, kommunen og næringslivet sammen. Prosjektet startet med at vi måtte ut å intervjue folk i Kjøllefjord. hva er en ressurs? og hva er en region? De fleste visste at en region er et geografisk område, og at en ressurs er noe man kan utnytte. Hege Johansen kom innom klassene senere og foreleste mer om ressurser. Da lærte vi at det fins naturressurser, menneskelige ressurser og kapital ressurser. Vi har mange ressurser i kommunen vår. Noen uker senere dro vi på ekskursjon til Friarfjord og Landersfjord. Vi fikk omvisning på Grieg Seafood og Lerøy (Laksefjord AS). Der fikk vi se på rogn, yngel og smolt. Vi smakte på laksefôr og rensket karene for død smolt. Det var morsomt å få (Foto foto: Hege Johansen) prøvd ut litt av røkteryrket. Tredje gangen vi møttes fikk vi besøk i klasserommet av Hege og Øystein Ingilæ. Han er entreprenør og kjøllefjording. Han fortalte masse om fiskeri og om å starte sin egen bedrift på en liten plass som Kjøllefjord. (Han har startet fiskeriavisa Kyst og Fjord) Den fjerde og siste økta var morsom, for vi var på skolekjøkkenet. Vi Besøk på smoltanlegget Laksefjord AS (Atte Koivumäki, Benjamin Siltasalmi, Anita Mikalsen, Anna Julie Wallenius, Sanna Lillevik, Kari Løvøy, Marcus Esperås, Theresa Hovland og William Akselsen) skulle være fiskeinnovative. Vi lagde fire nye fiskeretter som vi serverte til lærere og foreldre. Det ble servert: Splax fiskepizza Rømt torsk stekt torsk med rømmesaus Wookehval wok med hvalkjøtt Fisk i havet fiskegryte Prosjektet har vært: interessant, artig og lærerikt. 7. klasses nye favorittpizza lag en vanlig pizzabunn smør et tynt lag med creme fraîche på bunnen legg på løk, skiver med røykalaks, spinat og ost. Stekes på 250 grader i ca 10 min. NYYYYYT!

5 8 9 Lokal agent for Hurtigruten Ungdommene er klare til å hoppe i havet og bli plukket opp av redningshelikopter, fra venstre: Johannes Pedersen, Hanna Kaarby og Sofie Krogh Rasmussen Ungdomsfiske også i år Lebesby kommune planlegger også i år ungdomsfiske i kommunal regi og skal leie inn fiskebåt M/S Mårøysund og skipper Martin Ellingsen. Den kommunale ungdomsfiskeordning gjelder i perioden fra mandag 24. juni til og med lørdag 3. august. Deltakerne i ungdomsfiskeordningen må fylle 14 år senest i 2013, men ikke være fylt 25 år ved oppstart. Da dette er et rekrutteringsprosjekt, vil ungdommer som ønsker å satse innen fiskeri bli prioritert. Det er en egenandel på kr pr deltaker. Dette vil være med å dekke div. utgifter som drivstoff og fiskeredskaper og skal betales inn ved oppstart av fiske. Den som deltar dekker selv utgifter til arbeidstøy (kjeldress, oljeklær og hansker). Det planlegges også et sikkerhetskurs for deltagerne i uke 25. Nærmere opplysninger om dette kommer senere. Påmelding skjer ved henvendelse til Toril Svendsen på tlf / eller e- post innen onsdag 5. juni. Opplysninger i søknaden må være: navn, alder, erfaring fra ungdomsfiske tidligere og interesse for fiskeri, perioder du ikke kan delta i ordningen pga ferie, mobilnummer og e-post til søker og foresatte. Ordningen gjennomføres så lenge det er mulig med leveranser i perioden, og at alle tillatelser og avtaler kommer på plass. Bernt Reidar Fredriksen og Benedikte Hansen oppforderer reisende til å kjøpe hurtigrutebilletene gjennom skipsekspedisjonen. (Foto: Øystein Ingilæ) Kjøllefjord Skipsekspedisjon oppfordrer folk til å handle lokalt når de skal ut og reise med hurtigruten. - I løpet av året er det nok ganske mange av oss som skal ut å reise med hurtigruta. Vi er så heldige at vi har mange som henvender seg til oss, men vi vil gjerne at flere skal gjøre det! Mange tenker mest sannsynlig, hvorfor det, når jeg bare kan gjøre det når jeg kommer om bord i hurtigruta? Det er fordi det er fordeler for deg som reiser ved å forhåndsbestille: Det er billigere! sier Bernt Reidar Fredriksen Han framholder at man har større sannsynlighet for å velge mellom innvendig eller utvendig lugar. Og frokost er inkludert i prisen. Skal man eksempelvis reise i en gruppe på flere enn ni personer, sier han at de kan gi grupperabatt inntil 25 %. - Om man bestemmer seg kort tid før avreise at man skal reise, tar vi direkte kontakt med hurtigruta, da er det de som gir oss prisen. I tillegg kommer frokost og det vil heller ikke bli gitt grupperabatt for grupper som ønsker å reise. Hurtigruta har innført flytende priser. Det vil si at prisen komme an på flere ting: Hurtigrutens kapasitet, når på året det er, hvilken hurtigrute det er, om det er kampanje eller ikke, når på døgnet det er og om den reisende reiser på honnør eller har skole eller studentbevis, sier Fredriksen Det er ikke bare for reiser fra Kjøllefjord at skipsekspedisjonen ordner billetter. - Er det noen som er et annet sted enn her, er det bare å ringe oss og vi ordner billetten og sender billetten som e-post direkte til resepsjonen i hurtigruta. Vi vet også at det er mange som helt plutselig finner ut at de skal reise, for eksempel kvelden før og hurtigruta skal gå på natta.

6 10 11 Helse og trivsel på arbeidsplassen Av: Unni Lindstrøm Fotoklubben har allerede hatt mange spennende utflukter i jakten på de gode motivene. Ny fotoklubb i Kjøllefjord Lebesby er kjent for sin optimisme og stå på-vilje, aktive ildsjeler og mangfoldet av lag og foreninger. I Norsktoppen fremover ønsker vi å gi en liten presentasjon av de ulike lagene og foreningene som finnes. Og da er det ingen dum ide å starte med den nyeste og yngste foreningen i bygda: Fotoklubben 71 nord. skap og lærer av hverandre. Vi møtes en gang i mnd. hvor vi prater foto og har forskjellige temaer oppe til diskusjon og læring. Og man velger selv hvor aktiv man skal være. Det er hobbyen vår og skal være lystbetont. Det er viktig. Alle kan være med Det stilles ikke krav til hva slags utstyr man har, hvor lenge man har holdt på, eller hvor mye man kan. Bare man er interessert i foto og det å ta bilder så er man kvalifisert. I tillegg vil vi ha interne konkurranser (eks. månedens bilde), vi vil arrangere fellesturer, være sosial i lag med likesinnede, osv. Etter hvert håper vi på å kunne søke om midler til å arrangere workshop/ foredrag av profesjonelle fotografer. Vi har allerede hatt en temakveld der temaet var HDR. Det var første tema fordi det var flere som kunne tenke seg å lære det. Og siden vi har flere i klubben som har jobbet litt med det tidligere, kunne det gjennomføres. Vi møtes i Forum For Scenekunst sine lokaler, og det var fotoprat fra første til siste sekund. Fotoekskursjon til Finnkirka Vi har også allerede arrangert enn felles fototur med sosialt samvær. Lørdag 11.mai leide vi tur med imagine Fantastisk, rått, artig, deilig, lærerikt, koselig og herlig er bare noen få ord vi kan bruke for å beskrive turen. Kjell Sørbø guidet oss rundt, og vi fikk en opplevelse verdt pengene for å si det slik. Når man bor her er det veldig lett og glemme hvor fantastisk, storslått og rå natur vi egentlig har her oppe. Da er det greit og få en liten påminnelse i blant. Det var en fantastisk dag med masse foto, opplevelser, kaffe/ bål/grilling på Finnkirka, shitprat, og på toppen var det et fantastisk vær. Det var rett og slett en suksess. Gjerne følg oss på Facebook: Fotoklubben 71 nord. Vil du bli medlem er det bare å ta kontakt der, eller med Christoffer Jensen, Kristin Mørch, Jonny Olsen, Per Jørgen Sørbø eller Kirsti Krogh. Denne presentasjonen er skrevet av C. Jensen I vinter startet ansatte ved Kjøllefjord sykehjem/sykestue en kampanje som vi har kalt kom i form til sommeren. Vi er ca 30 ansatte her oppe og ca 20 er med på kampanjen. Det er utrolig bra! Kampanjen går ut på å samle mest mulig kryss for å ha størst sjanse for å vinne månedens premie. Premiene har vi fått sponset fra næringslivet i Kjøllefjord. Det er fine premier som har noe med helse å gjøre. For å nevne noen så har det vært ullundertøy og magebelte med innebygd vannflaske. Ansatte har vært entusiastiske til dette og det er blitt en positiv snakkis på jobb. Vi har også laget oss en egen facebook gruppe som går ut på å fortelle om det man har gjort av trim. Om man ikke har lyst å trimme alene er det også et godt hjelpemiddel for å få andre til å bli med. Dette har vært så positivt for oss at vi har oppfordret andre arbeidsplasser til å gjøre det samme. Og nå er både hjemmetjenesten og barnehagen godt i gang! Det finnes mange fordeler med å trene: Trim er veldig bra! Både for kropp og sinn. Trening gir deg mer energi! Trening hjelper deg til å kontrollere vekten! Trening gir deg bedre søvn! Trening forebygger kroniske sykdommer! Trening gir deg bedre humør! Trening kan forbedre ditt sexliv! Og så er det gøy!! Reglene som gir deg kryss på listen er trim som gir økt puls og som varer minimum i 30 minutter. Vi fortsetter med ny kampanje til høsten og oppfordrer flere arbeidsplasser til å gjøre det samme. En liten overraskelse Av Silje E Grevsnes Nordkyn Vinterfestival er en frivillig forening som har som formål å skape vinteraktiviteter og andre kulturarrangementer for store og små i Kjøllefjord. Festivalen er fullspekket med innendørs og utendørs aktiviteter en uke i mars hvert år. Men det er ikke bare under selve festivalen at gjengen bidrar til å skape trivsel i bygda. I fjor gikk overskuddet fra festivalen til sjokoladelikør og nye gardiner på Kjøllefjord sykehjem. I år var det Lebesby omsorgssenter som fikk overskuddet. Da Maria Sørbø kom på besøk for å overrekke årets pott på 3051 kroner ble de ansatte på Lebesby omsorgsenter veldig overrasket og glade. Oddbjørg Vatndal, fra Mehamn, som arbeider som vikar på omsorgsenteret forteller at alle synes det var veldig positivt og overraskende. Hva de skal bruke Kjøllefjord har fått enda ei forening. Nå er det starta opp fotoklubb. 3. April 2013 ble Fotoklubben 71 nord stiftet. Klubben er åpen for alle som er fotointeressert, og i skrivende stund teller allerede 27 medlemmer. Klubben har som formål å samle de fotointeresserte i Kjøllefjord og omegn. Vi baserer oss på lokal kunnpengene til har de ikke bestemt seg for enda, men de har mange gode ideer og vil bli enige på neste personalmøte. En ting er i alle fall sikkert og det er at det vil gi glede og komme beboerne til gode. Maria Sørbø og Gerd Eli Gaup

7 Seniorene trådde til Seniordanserne sto for underholdningen. Alle foto: Christoffer R. Jensen Av Silje E. Grevsnes Det var ingen tvil om hvem som sto for høydepunktet under årets «Aktiv hverdag». Det var nemlig seniorene som sørget for underholdninge. Årlig markering 10. mai var det verdens aktivitetsdag og årets tema var «Aktiv hverdag». Gro Harlem Brundtland, tidligere leder for Verdens helseorganisasjon (WHO), etablerte Verdens aktivitetsdag i Målet med dagen er at alle setter ekstra fokus på aktivitet, og Norge er ett av mange land som er med. Det er ikke alltid det skal så mye til. En halvtimes fysisk aktivitet daglig er det Helsedirektoratet anbefaler som et minimum for voksne. Helsegevinsten man oppnår er blant annen minsket risiko for diabetes, kreft og psykiske plager. Å bli mer bevisst på hverdagsaktivitet gir slik en enorm gevinst for folkehelsen. Det kan også være en motivasjon for den enkelte at man ikke hverken trenger treningsklær eller pulsklokke for å gjøre noe for egen helse. Alt er bedre enn ingenting. Utfordret Kommunen tok dermed utfordringen og oppfordret alle ansatte til å gå til Foldal og spise lunsjen sin der. Været kunne ikke blitt bedre. Solen strålte på en blå himmel. Uteseksjonen hadde møtt opp på Foldal i forveien, og fyrt opp bål som vi kokte kaffe på. På kaia danset seniordanserne i hvite uniformer og bidro til den gode stemningen med musikk, dans og sang. Rådmann Harald Larsen synes markeringen var et fint tiltak: Det var bra at såpass mange stilte opp, selv om det var på en inneklemt dag. Høydepunktet var seniordansen. Flere av pensjonistene som hadde møtt opp avsluttet markeringen sammen med seniordanserne på biblioteket. Der hadde Rolf Pettersen kjøpt inn nydelig frukt, sponset av kulturkontoret som takk for bidraget til å rette oppmerksomheten mot fysisk aktivitet som kilde til glede og overskudd. Kommunalt ansatte koste seg i solen. Rådmann Harald Larssen og kultursjef Silje Grevsnes. Pensjonistene hadde møtt opp. Uteseksjonen hadde fyrt opp bål og kokt kaffe.

8 Kjøllefjord Storband. Onsdag Kl Torsdag Kl Kirkekonsert med Ivar Thomassen Etterfulgt av minnekonsert for Per Christensen med Arkhangelsk Jazz friends Åpning på Foldal Queen singers Kjøllefjord Storband Violet road Søndag 30. juni, avslutter vi hele greia med «Superjam» i Puben. Fra kl og ut kan du få med deg artister fra øverste hylle. Vi har den ære og ønske velkommen til Paolo Vinaccia - Jørun Bøgeberg - Nils Einar Vinjor Enzo Favata (Italia) - Steve Hogan (Australia) og Brynjar Rasmussen. Selvfølgelig sper vi på med noen lokale helter Under festivalen kommer det til å være sommerverksted i ulike sjangre for ungdom og et rusfritt arrangement i regi av ungdomsklubben. Mer informasjon om dette kommer senere! Galleri Christensen skal ha fotoutstilling med bilder av Leif Yngve Wallenius I tillegg kommer ulike lag og foreninger til å lage litt liv og røre på torget. Det kommer også til å arrangeres aktiviteter for barn på torget (mer informasjon kommer senere) Fredag Kl Signe Salvesen på Hotell Nordkyn kl Dørene åpner kl , første konsert starter kl Hekla Stålstrenga Asbjørn med venner Jan Arild Sørnes band Queen Singers Velkommen! Lørdag Dørene åpner kl , første konsert starter kl på Foldal Grand slam Blått og rått Lips Jan Arild Sørnes band Søndag Kl Superjam på Hotell Nordkyn kl I år føler vi oss litt dristig, og er ikke dårligere enn at vi slenger på en ekstra dag under årets festival :) Blått & Rått kan i år se tilbake på hele 20 års eksistens som rockeband. Blått & Rått oppnådd en posisjon som et av de mest markante band fra Finnsnes og Midt-Troms-regionen gjennom tidene. Voilet Road entrer scenen. (foto: Alexander Evensen)

9 16 17 i Kjøllefjord Lærerikt - også for meg Av Gørild Mauseth Gørild Mauseth gir de siste instruksjoner før publikum strømmer på. (Alle bildene er tatt av Per Jørgen Sørbø) Endelig får Pippi (Mia Angell) besøk av pappa, spilt av Daniel A. Moen. Kjøllefjord og Lebesby har mange flinke skuespillere. Publikum i en stappfull kino fikk se en artig Pippi-forestilling fremført av 4. klassingene. Av Toril Svendsen Det var rett og slett imponerende hva tretten 4. klassinger, og én 5. klassing, fra Kjøllefjord skole og Lebesby oppvekstsenter hadde klart å lære seg av sanger og replikker. Selv om de hadde fått øvd på tekstene én måned før forestil- lingen, hadde de bare fire dager å øve sammen med instruktør Gørild Mauseth. -Pippi er et veldig stort manus, nesten for stort til barneforestilling, sier kontaktlærer Ingrid Lyngedal. Men de tok likevel utfordringen, og gjennomførte med glans. Flotte kostymer og kulisser var laget av foreldrene. -Forestillingen er en del av «den kulturelle skolesekken» og vi er så heldige at vi gjennom flere år har fått Gørild Mauseth til å komme hit for å være instruktør, sier rektor Anja Elvestad på Kjøllefjord skole. Ekstra flott var det at elevene fra Lebesby var med i teateret, og de var i Kjøllefjord sammen med kontaktlærer Mari Sommervik. Det var en stor rolle å være Pippi, så da var det fint å kunne dele den i tre; fra venstre Helle Sørbø Øien, Dorthea Holand og Mia Angell. Pippi får de to røverne på besøk, fra venstre: Emil P. Olsen, Øyvind Klink og Dorthea Holand. Tommetommy og Anikka stikker en tur innom Pippi, fra venstre: Kasper Harjo Akselsen, Leon Bredesen, Kine Sommervik og Helle Sørbø Takket være Lebesby og Gamvik kommunes satsing på kultur for 4 klassingene, kunne både elevene og publikum nok en gang få oppleve Teater i beste fremføring! Alt i alt var det 6 Pippier som denne gangen slo seg løs på Nordkynhavløya! Jeg har forberedt og tilrettelagt manus for elevene på forhånd. Originalmanuset var på 142 sider og jeg hadde kortet det ned til 42 sider, uten å ødelegge dramaturgien og dramaet. Det er viktig at alle rollene og personlighetene er med og at ungene opplever gode situasjoner når de skal fremføre stykket. Vi har kun 5 skoledager fra 1 leseprøve til premiere. Foreldre og lærere har ansvaret for replikk og sang pugging, samt all scenografi og kostyme. Vi har foreldremøte om ettermiddagen etter 1 dag prøve, og så er det dugnad på scenen kvelden etter. Det er viktig for meg at foreldrene tar del i barnas fremførelse. Dette er et samarbeid mellom hjem og skole. Foreldrene er også med og lager kaffe og kaker, slik at de får inn litt inntekter til klassen. Etterpå har barna velfortjent premierefest med gratulasjoner fra alle fremmøtte. Det er veldig spennende og lærerikt også for meg som har vært profesjonell skuespiller i 18 år. Og det er en unik mulighet for meg og holde kontakten med hjemplassen. Gleder meg til neste gang! Beste hilsener fra Gørild Mauseth.

10 Believe Tour Kunstsommer i uke 34 snøen blir borte? Da vil de komme ille ut Kunstneren ønsker å skape refleksjon omkring menneskets ansvar for å ikke velte den fine balansen i økosysstemet. En del av installasjonen vil også bestå av den lille hvite mann i naturen. Hvis mennesket ødelegger naturen, vil det føre til vår egen undergang. Men fargen hvit er også håpets symbol og står for renselse, fornyelse, renhet og uskyld. Som en del av utstillingene vil Marit Landsem gjennomføre en workshop der en kan lære å lage dyreskulpturer. Av Silje E. Grevsnes I august har Galleri Christensen invitert to anerkjente kunsthåndverkere til Kjøllefjord. Kunsthåndverkeren Marit Landsen fra Tromsø og den russiske kunsthåndverkeren Inga Gruzdeva fra Murmansk skal være her for å bli inspirert og produsere kunst. Siden Inga Gruzdeva tidligere har vært prakiselev hos Marit Landsen i to perioder, kjenner de hverandre godt. Oppholdene ble støttet av Barentssekretariatet og Troms Fylkeskommune og ga Inga en sterk inspirasjon til å fortsette som kunstner. Utstillingen på Galleri Christensen åpner 19. august, og vil være åpen til 30. sept. Dette er starten på en spennende tid. Hva skjer? Inga Gruzdeva har utviklet egne keramiske metoder og deltatt på mange utstillinger i hjemlandet. For tiden er hun, ved siden av sitt kunstneriske arbeid, engasjert ved Murmansk Regional Art Museum, i stillingen som Head of Department of Folk Arts and Crafts. Hun vil stille ut sine keramiske arbeider, som bygger på tradisjonell russisk keramikk, med en kunstnerisk utvidelse av begrepet tradisjonell. Marit Landsen skal stille ut sin keramiske installasjon De uskyldige. Hun forteller at utstillingen tar for seg dyr i norsk fauna som skifter farge til hvitt i vinterhalvåret. De skifter farge fordi det blir mørkt, ikke fordi det kommer snø, slik mange tror, sier hun. Det er mangelen på lys som gjør at de slutter å produsere melatonin, og dette gir dem hvit pels. Samtidig er dette naturens geniale ordning, som gjør at de kan overleve vinteren, - det gir dem kamuflasje i den hvite snøen. Men hva om Keramikkverksted for barn og voksne I forbindelse med utstillingen skal kunstnerne også holde workshop i skulptur og raku-brenning i Kjøllefjord. Dette vil skje i uke 34 og det kommer mer informasjon etter hvert. Marit Landsen forteller at workshopen starter med en omvisning i utstillingen. Deretter starter verkstedet, som består av å modellere dyreskulpturer i rakuleire. Vi får låne utstoppede dyr fra Tromsø Museum som modeller. Her vil begge håndverkerne bidra med sin kunnskap om modellering ut fra egen kultur og erfaring. Dette kan by på spennende kulturutveksling. Den siste dagen skal skulpturene brennes etter den eldgamle japanske teknikken RAKU. I løpet av uken vil vi også bygge en enkel raku-ovn av medbragt ovnsmatte og hønsenetting. Ovnen fyres med gass, og gjenstandene brennes videre med ved og sagflis. Workshopen avsluttes med utstilling av skulpturene, der vi inviterer familiene og Kjøllefjord befolkning til høytidelig åpning. En gjeng med glade fans er klar for å innta Telenor Arena. Fra venstre og bak: Frida Tøllefsen (Tromsø), Nora Normi Nicolaisen, Karine Larssen, Vårin Johansen Lyngedal, Sanna Lillevik og Laura Lunkka (Mehamn). Foran fra venstre: Eirunn Lorentsen, Martine Berg, Tine Sørbø, Susanne og Celina Johansen (Nord-Lengangen). Fotograf: Toril Svendsen Av: Sanna, Tine, Anna Julie, Anita og Martine i 7. klasse og 18. april var vårt store idol i Norge for å ha konsert. Til sammen 19 jenter og foreldre reiste fra Kjøllefjord til Oslo for å se JUSTIN BIEBER. Ca kl kom oppvarmingsartisten Robin Packalen på scenen i ca en halv time. Etterpå kom Justins offisielle DJ på; DJ Tayjames. Han spilte i ca tre kvarter. Plutselig kom Believe -nøkkelen på skjermen, så begynte nedtellinga på 10 minutt. For hvert minutt som gikk, ble det høyere og høyere jubel i salen. Når nedtellinga var slutt ble det helt mørkt i salen, og alle ble stille. Skjermene ble hvite og etter litt kom en engel flygende over skjermen, så en til. Plutselig så vi skyggen av Justin. Han kom flygende ut med store hvite englevinger som den engelen han er. Første sang var As long as you love me. Alle i salen var helt gale, og sang med. Det var ganske mange som besvimte, og måtte bli båret ut av vaktene. Etter noen sanger kom Justin ut i blå bukse. Alle skjønte hva som Justin Bieber var godt synlig på storskjerm på Telenor Arena. Fotograf Anita Mikalsen. skulle skje, han tok av seg skjorta og ALLE ble helt gale igjen. I løpet av konserten var det ei heldig jente som ble tatt opp på scenen til Justin. Konserten var helt ubeskrivelig. Det er det beste som har skjedd. Det skal helt klart gjentas! Det var en flott konsert med dansere, lysshow, DJ og ikke minst Justin Bieber. Fotograf Anita Mikalsen.

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 1-2009

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 1-2009 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 1-2009 2 3 På norsktoppen årets første nummer har vi satt fokus I på trim og velvære. Idretten har nemlig spart trygdevesenet for betydelige

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010 2 3 På norsktoppen årets første utgave av På Norsktoppen, har vi valgt å fokusere på I omdømmebygging og det gode liv. Det viser

Detaljer

«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 8 - Nr. 2-2011

«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 8 - Nr. 2-2011 «På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 8 - Nr. 2-2011 2 3 «På Norsktoppen» Ifølge lokale meteorologer er det sju år siden sist vi hadde en ordentlig sommer, derfor er forhåpningene

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 3-2008

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 3-2008 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 3-2008 2 3 På norsktoppen Så var høsten endelig kommet! Det gleder vi oss over, i hvert fall været tatt i betraktning. I høstnummeret

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 4-2008

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 4-2008 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 4-2008 2 3 På norsktoppen Vi blir stadig flere i Lebesby kommune. Som kjerringa mot strømmen har befolkningsutviklingen vært stikk

Detaljer

«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 9 - Nr. 3-2012

«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 9 - Nr. 3-2012 «På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 9 - Nr. 3-2012 2 3 «På Norsktoppen» Så var vi nok en gang ute med Norsktoppen. I år ble det bare tre utgivelser ettersom kommunen tidligere

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 3-2009

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 3-2009 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 3-2009 2 3 På norsktoppen Så var vi på gata igjen med oktoberutgaven av Norsktoppen. Vi har allerede fått det første snøfallet, og

Detaljer

Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter

Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter 4.-14. juli 2013 2 Velkommen til Sørøya og storfiskens rike Åpning av Sørø Det

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 2-2009

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 2-2009 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 2-2009 2 3 På norsktoppen magasinet denne gang har vi lagt I vekt på aktivitetene i kommunen i sommer. Vil minne om at på kommunenes

Detaljer

Sølvgruvene i Laksefjord

Sølvgruvene i Laksefjord Fredag 19. oktober 2012 OMSTILLINGSPROSJEKTET I LEBESBY KOMMUNE Sølvgruvene i Laksefjord Dette er sølvet i Laksefjord. I løpet av 25 år har smoltanleggene til Grieg Seafood og Lerøy Aurora sørget for godt

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 1-2008

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 1-2008 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 1-2008 2 3 På norsktoppen Så har sola kommet tilbake og de fleste er vel kommet ut av vinterdvalen nå. «Han e lang vinteren, men ikke

Detaljer

Sosial hygge på Tanum Strand

Sosial hygge på Tanum Strand RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2013 - 32. ÅRGANG Sosial hygge på Tanum Strand Ble overrasket på bursdagen sin Full fres på Haraldvangen - sommerleir Sydenferie for alle Les mer side 10

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Det er to betydninger av ordet

Det er to betydninger av ordet Øyanytt 20. årgang og gammalt Lokalavis for RØVÆR Desember 2007 Kirke i ett og alt... Det er to betydninger av ordet Kirke. Det er kirke som bygning og kirke som menighet/ fellesskap. Denne forholdsvis

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

En samtale om å få barn

En samtale om å få barn RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 2-2013 - 32. ÅRGANG Beliebers Å leve med hydrocephalus, NF og svaksynthet Koser meg på havets bunn! Les mer side 19 Les mer side 30 Les mer side 33 En samtale

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Øksfjord-Nytt ønsker alle leserne en riktig god sommer!

Øksfjord-Nytt ønsker alle leserne en riktig god sommer! Medlemsorgan for Øksfjord IL 25. årgang - nr. 2/2010 kr. 50,- * Korpset i Spania * A-laget * Øksfjordfestivalen Les bl.a. om: * Øvelse "Havørn" * Klassetur til Sørøya * Takkebrev fra Lund Svindal Øksfjord-Nytt

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01.

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01. Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 Til hjem og kammer er julen kommen. Og tent er tusen blanke flammer som lys fra oven, fra helligdommen. Nu klokker ringer med bud om freden... Og julens høytid

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr.11 Desember 2010 Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG 2 AvisA GrenselAnd desember 2010 desember 2010 Aremark Innbyggere: 1.424 Areal: 321 km² Kommunesenter: Fosby Ordfører: Tore Johansen

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Ingen julemesse uten Unni og Ragnhild Oslo Døveforening 130 år En julefortelling Portrett: Odd-Inge Schröder NDFs landsråd

Ingen julemesse uten Unni og Ragnhild Oslo Døveforening 130 år En julefortelling Portrett: Odd-Inge Schröder NDFs landsråd Ingen julemesse uten Unni og Ragnhild Oslo Døveforening 130 år En julefortelling Portrett: Odd-Inge Schröder NDFs landsråd 10 Desember 2008 Side 4 Døves Tidsskrift 10-2008 Side 14 Side 24 Side 26 Side

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer