«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 2-2013"

Transkript

1 «På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr

2 2 3 «På Norsktoppen» Mai har vært en fantastisk måned i år. Skulle nesten tro at det er sommeren som er framskyndet, ettersom vi har opplevd flere dager med over 20 graders varme. Men det gjenstår og se. I ventetiden får dere kose dere med siste utgave av På norsktoppen som vi håper har både gir variert og interessant lesning. Hilsen Silje, Toril og Øystein Telefon Telefon Vil du abonnere på magasinet? «På Norsktoppen»» blir delt ut gratis til alle som bor i kommunen. Andre kan abonnere? Abonnementsprisen for 4 nummer er kr 250,- Send giro til: Lebesby kommune, Kulturkontoret, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord. Bankgiro: og merk den: Abonnement «På Norsktoppen». Forsidefoto: Kurt Robert Eriksen. Trykk: Trykkeriservice AS, 9711 Lakselv Mange prosjekter Kommunestyret vedtok i mars å kjøpe Slippen i Kjøllefjord. Formålet med hele kjøpet var å sikre tilgang til sjø og landareal for at vi skulle kunne realisere vedtaket om utfylling til nytt industriområde og fiskerikai innenfor molo Q. Nytt industriområde er en viktig sak for oss, det var derfor naturlig for oss å få hånd om dette området. Kommunen har ingen planer for bygget eller slipp-vogna. Vi er nå i gang med reguleringsplanarbeid i havna, et eventuelt salg av bygget kommer først etter at dette arbeidet er over til høsten. Ordførerens side Kommunen endte opp med et positivt netto driftsresultat på 11,5 millioner På sikt håper jeg at det vil bli en aktivitet og en service til fiskeflåten i kommunen. Formannskapet vedtok i april å rive aldershjemmet i Kjøllefjord, under forutsetning av at betongen kan brukes som fyllmasse ved omsorgsboligene. Aldershjemmet har i lang tid stått tomt, det har ikke vært vedlikeholdt, der er store vannskader i bygget og det preges av et stort forfall. Vi har tidligere annonsert bygget for salg eller gis bort, uten at noen fattet interesse. Bygget er nå uegnet til kommunale formål. Jeg håper vi får bygget revet da det vil være en forskjønnelse av det visuelle miljøet, og vi vil få opparbeidet tomter som kan by på nye muligheter innen boligbygging eller næring. Vi har flere som står på venteliste til kommunal bolig, samtidig er det mange private boliger som er til salgs i kommunen. Kommunen ønsker at folk skal kunne kjøpe egen bolig og er derfor behjelpelig med startlån. Sommeren nærmer seg, og vi venter masse feriegjester. Håper at både kommunen, næringsaktører og private kan være litt beviste å rydde rundt sine hus/ eiendommer. Alle rydder når de får besøk Jeg synes det er spesielt trasig og stygt med alle de bilvrakene og scooterne som står rundt omkring i kommunen vår. Mange viktige kommunale prosjekt skal gjennomføres i løpet av sommeren og høsten. Skifting av vinduer ved Kjøllefjord skole, asfaltering av JohanSalmilas vei, inngjerding av Lebesby oppvekstsenter, ferdigstillelse av trappen ved inngangspartiet til Lebesby omsorgsboliger, i tillegg til gang og sykkelsti til Snattvika er alle etterlengtede prosjekter som nå blir gjennomført. Da ønsker jeg alle innbyggere, feriegjester og utflyttere en flott sommer! Stine Hus til salgs Kirkeveien i Kjøllefjord Av Ørjan Kalinin I Kjøllefjord er det denne våren flere hus til salgs og fleste av disse kan du se på kommunens hjemmeside. Her er det mange gode hus som søker gode mennesker. Boliger skaper lokalsamfunn og byer hvor mennesker kan bo i lag, og hjemmet danner rammen for familieliv, arbeidsliv, utdanning og det sosiale samværet med andre mennesker. Dermed er utviklingen i boligmarkedet svært viktig for folk flest. Å kunne lage seg et godt hjem har stor betydning for livskvalitet og trivsel. I Norge har vi de siste årene sett et boligmarked med stor prisvekst hvor særlig førstegangsetablerere møter store økonomiske utfordringer. Det kan være vanskelig å kjøpe seg sin første bolig, og mange blir tvunget ut på et trangt og overopphetet leiemarked. Antall boliger til salgs i Nord- Norge er på et historisk lavt nivå. Det reduserte tilbudet av boliger har vært med på å øke kvadratmeterprisen i flere av de største byene i landsdelen. Forskjellen mellom bygd og by kan derimot være stor. Mens en enebolig i Nord-Norge den siste tiden har hatt en gjennomsnittlig pris pr kvadratmeter på kr , har den i Kjøllefjord vært på rundt 5000 kr. I tillegg kan vi se at i hele 82 av 88 kommuner i Nord-Norge er markedsverdien på eneboliger lavere enn byggekostnadene på nye boliger. I de fleste kommuner vil det derfor være en viss risiko knyttet til å bygge nytt, særlig om man tar et fremtidig videresalg med i vurderingen. Derfor vil det i mange tilfeller være mer naturlig å rehabilitere brukte eneboliger fremfor å bygge nytt. Husbanken spiller en viktig rolle for å sikre boligbygging i distriktene, hvor markedsverdien av de fleste boliger er lav. Å søke startlån kan være løsningen for mange unge boligkjøpere. Lebesby Kommune er en attraktiv kommune å bo i. Mange mennesker søker seg hit og det kan periodevis være boligmangel enkelte steder. Særlig leiemarkedet kan oppleves som vanskelig for unge mennesker i etableringsfasen. En av årsakene til dette er et stort antall eneboliger og for få leiligheter. Husene er der, men det bor for få mennesker i dem. Et godt leiemarked er også viktig for mobiliteten i arbeidsmarkedet. Et lite velfungerende utleiemarked kan være et direkte hinder for å opprettholde arbeidsplasser og bosetting. Leieprisene i Kjøllefjord kan oppleves som høye. Når man ser at en husholdning i landsdelen i gjennomsnitt bruker 4800 kroner i måneden på husleie, viser det at prisene på leiemarkedet har økt kraftig de siste årene. En slik prisvekst kan virke uforståelig på en liten plass som Kjøllefjord, men er helt i tråd med det generelle markedet. Kanskje fører det også til etablering av flere nye utleieobjekter. Gode boliger er enkle å selge i Kjøllefjord. Det er høy omsetning og mange som ser etter sitt drømmehus. Noen hus krever kanskje litt oppussing, men det er vel ingen sak for driftige Kjøllefjordinger. Ta en titt på kommunens hjemmeside og se hvilke hus som ligger ute for salg.

3 4 5 Reguleringsplan Lebesby kommune har varslet rullering av reguleringsplan som gjelder store deler av Kjøllefjord. I følge fremdriftsplanen vil forslag til ny plan vil bli sendt på høring i ukene og vedtas i Kommunestyret i oktober Studiesenter Studiesenteret ved Kjøllefjord bibliotek er nå klart til bruk. Det består av en lesesal og to lyd-bilde-studio. Befolkningen oppfordres til å ta i bruk de nye lokalene, og man kan kontakte Nina Angell på oppvekst. På Lebesby bygdetun kontaktes Odd Birkeland. Turistinformasjon Arctic Coast AS skal også i år ha turistinformasjon i Kjøllefjord. De kan kontaktes på mobil eller ved å besøke dem på kontoret i Strandveien. Det planlegges også å ha informasjon i Lebesby kirke i sommer. Sjeldent godt linefiske Selger lagerbygg Bygningen den gamle hurtigrutekaia er lagt ut til salg for høystbydene over null kroner. Budfrist: 15. Juni Rivingsfrist: 1. November Budet leveres i lukket konvolutt til Lebesby/Kjøllefjord havn på rådhuset og merkes «Bud lager må ikke åpnes». Av Øystein Ingilæ Etter en trøblet start på årets fiskeri, opplevde kjøllefjordfiskerne det rene eventyret etter påske. Linefangstene har ligget mellom 4- og 500 kilo på stampen. Leif Lauritzen og Oddmund Hansen ser derfor ingen grunn til henge med hodet av årets vårtorskefiske - tross lave priser. - Det har vært jevnt godt fiske hele våren, sier Oddmund Hansen som er skipper på «Lysøy». 450 kilo torsk på stampen har nærmest vært normalen. - Med så store kvanitum, veier det mye godt opp de lave prisene vi oppnår for fisken, sier Hansen. Slitne, men lykkelige Kollega Leif Lauritzen som eier «Skaganes», er like fornøyd, og sier det har ligget jevnt mellom 4- og 500 kilo gjennom hele sesongen. Dermed er det stort sett bare slitne, men lykkelige fjes å se på egnebuene på Hustadbruket. Går raskt unna Begge fiskerne hadde litt torsk igjen da det nærmet seg slutten av mai. Men det går fort nå, med kilo i sjøværet. - Vi har vel rundt åtte tonn igjen på den ordinære kvoten. Derfor blir det vel ikke så mange sjøværene Slitne men lykkelig. Leif Lauritzen og Oddmund Hansen har opplevd et sjelden godt linefiske på Finnmarkskysten kilo rund torsk på stampen har nærmest vært et gjennomsnitt. (Alle foto: Øystein Ingilæ) igjen før vi er ferdig med både det pluss tileggene, sier Hansen. God stemning Inne i bua egnes det fortsatt for fullt. For det gjelder å stå på mens torsken er her. Av erfaring vet man at det fort kan gå i mink, og det som ikke er tatt inn til da kan de bruke lang tid på. - Det er bare å stå på så godt man klarer, sier Kim Andre Hansen som er skipper på båten «Maja». Han driver samfiske med faren Oddmund Hansen og er i likhet med ham godt fornøyd med resultatet så langt. Tidligere i vinter var han og fikk ombygd båten, og sier at de aldri ville ha klart å bringe så mye fisk på land hadde det ikke vært for det. Pharima Boonchoo har hatt mer enn nok med å forsyne mannskapet med ferdigegnet line. - Men det blir selvsagt lange- og til dels slitsomme dager når fisket er så godt som i dag. Men det er bare artig, sier Kim Andre Hansen. Godt sluttresultat Selv kan Kim Andre Hansen ikke huske maken til godt linefiske. - Nå er jeg rett nok ingen dreven linefisker, men vi har på det beste vært helt oppe i 1000 kilo rund torsk på stampen i et enkelt sjøvær. Det forteller om hvor mye torsk det er i havet. Og det er vi selvsagt veldig godt fornøyd med. Derfor blir årets sesong god summa summarium. Selv om vi i perioder har hatt begrensninger i leveransene, tror jeg trygt vi kan si oss fornøyd med årets vårtorskefiske. Kim Andre Hansen har glemt leveringsproblemene tidligere i år. De siste ukers linedrift har vært en skikkelig opptur. Landmann Ivar Johansen melder om god stemning i bua.

4 6 7 Inn i eget lokale Servicebedriften Vevang har så vidt kommet inn i nye lokaler, etter at de flyttet ut fra slippen. I løpet av den nærmeste måneden håper imidlertid daglig leder Kent Magne Vevang at de kan få på plass de siste bitene før de gjennomfører offisiell åpning. Hålogaland teater i Kjøllefjord Det var mange som møtte opp på forestillingen Mistero Buffo. Kristian Fr. Figenschow jr. leverte et fortreffelig og humoristisk stykke på Kjøllefjord kino. Skuespilleren står i sentrum og alle andre virkemidler er skåret ned til beinet. En krakk. Et glass vann. 20 ulike karakterer. Kjøllefjord Kunstforening antatt som medlem av Norske Kunstforeninger Den mai ble det arrangert Nasjonal Kunstfestival i Hammerfest i samarbeid med Norske Kunstforeninger. Det er første gangen denne festivalen blir holdt i Nord-Norge og hele byen var full av liv med utstillinger, samarbeidsprosjekter, happenings, scenekunst- forestillinger, konserter, filmfremvisninger og fagseminar. Norske Kunstforeninger er paraplyorganisasjon for de allmenne kunstforeningene. De arbeider for en bedret økonomi i kunstforeningene gjennom ulike støtteordninger til blant annet frakt, prosjekter og utstyr. Nydelig fiskesuppe ble laget av (fra venstre) Sanna Lillevik, Tine Sørbø og Carolyn Siayor. Favorittpizzaen ble laget av (fra venstre) Anita Mikalsen, Anna Julie Wallenius, Henriette Bygjordet Larssen og William Akselsen. Sikk Sakk Europa Skrevet av: 7. kl ved kjøllefjord skole Hvert år er 7. klasse med på ungt entreprenørskaps prosjektet Sikk Sakk Europa. Da jobber skolen, kommunen og næringslivet sammen. Prosjektet startet med at vi måtte ut å intervjue folk i Kjøllefjord. hva er en ressurs? og hva er en region? De fleste visste at en region er et geografisk område, og at en ressurs er noe man kan utnytte. Hege Johansen kom innom klassene senere og foreleste mer om ressurser. Da lærte vi at det fins naturressurser, menneskelige ressurser og kapital ressurser. Vi har mange ressurser i kommunen vår. Noen uker senere dro vi på ekskursjon til Friarfjord og Landersfjord. Vi fikk omvisning på Grieg Seafood og Lerøy (Laksefjord AS). Der fikk vi se på rogn, yngel og smolt. Vi smakte på laksefôr og rensket karene for død smolt. Det var morsomt å få (Foto foto: Hege Johansen) prøvd ut litt av røkteryrket. Tredje gangen vi møttes fikk vi besøk i klasserommet av Hege og Øystein Ingilæ. Han er entreprenør og kjøllefjording. Han fortalte masse om fiskeri og om å starte sin egen bedrift på en liten plass som Kjøllefjord. (Han har startet fiskeriavisa Kyst og Fjord) Den fjerde og siste økta var morsom, for vi var på skolekjøkkenet. Vi Besøk på smoltanlegget Laksefjord AS (Atte Koivumäki, Benjamin Siltasalmi, Anita Mikalsen, Anna Julie Wallenius, Sanna Lillevik, Kari Løvøy, Marcus Esperås, Theresa Hovland og William Akselsen) skulle være fiskeinnovative. Vi lagde fire nye fiskeretter som vi serverte til lærere og foreldre. Det ble servert: Splax fiskepizza Rømt torsk stekt torsk med rømmesaus Wookehval wok med hvalkjøtt Fisk i havet fiskegryte Prosjektet har vært: interessant, artig og lærerikt. 7. klasses nye favorittpizza lag en vanlig pizzabunn smør et tynt lag med creme fraîche på bunnen legg på løk, skiver med røykalaks, spinat og ost. Stekes på 250 grader i ca 10 min. NYYYYYT!

5 8 9 Lokal agent for Hurtigruten Ungdommene er klare til å hoppe i havet og bli plukket opp av redningshelikopter, fra venstre: Johannes Pedersen, Hanna Kaarby og Sofie Krogh Rasmussen Ungdomsfiske også i år Lebesby kommune planlegger også i år ungdomsfiske i kommunal regi og skal leie inn fiskebåt M/S Mårøysund og skipper Martin Ellingsen. Den kommunale ungdomsfiskeordning gjelder i perioden fra mandag 24. juni til og med lørdag 3. august. Deltakerne i ungdomsfiskeordningen må fylle 14 år senest i 2013, men ikke være fylt 25 år ved oppstart. Da dette er et rekrutteringsprosjekt, vil ungdommer som ønsker å satse innen fiskeri bli prioritert. Det er en egenandel på kr pr deltaker. Dette vil være med å dekke div. utgifter som drivstoff og fiskeredskaper og skal betales inn ved oppstart av fiske. Den som deltar dekker selv utgifter til arbeidstøy (kjeldress, oljeklær og hansker). Det planlegges også et sikkerhetskurs for deltagerne i uke 25. Nærmere opplysninger om dette kommer senere. Påmelding skjer ved henvendelse til Toril Svendsen på tlf / eller e- post innen onsdag 5. juni. Opplysninger i søknaden må være: navn, alder, erfaring fra ungdomsfiske tidligere og interesse for fiskeri, perioder du ikke kan delta i ordningen pga ferie, mobilnummer og e-post til søker og foresatte. Ordningen gjennomføres så lenge det er mulig med leveranser i perioden, og at alle tillatelser og avtaler kommer på plass. Bernt Reidar Fredriksen og Benedikte Hansen oppforderer reisende til å kjøpe hurtigrutebilletene gjennom skipsekspedisjonen. (Foto: Øystein Ingilæ) Kjøllefjord Skipsekspedisjon oppfordrer folk til å handle lokalt når de skal ut og reise med hurtigruten. - I løpet av året er det nok ganske mange av oss som skal ut å reise med hurtigruta. Vi er så heldige at vi har mange som henvender seg til oss, men vi vil gjerne at flere skal gjøre det! Mange tenker mest sannsynlig, hvorfor det, når jeg bare kan gjøre det når jeg kommer om bord i hurtigruta? Det er fordi det er fordeler for deg som reiser ved å forhåndsbestille: Det er billigere! sier Bernt Reidar Fredriksen Han framholder at man har større sannsynlighet for å velge mellom innvendig eller utvendig lugar. Og frokost er inkludert i prisen. Skal man eksempelvis reise i en gruppe på flere enn ni personer, sier han at de kan gi grupperabatt inntil 25 %. - Om man bestemmer seg kort tid før avreise at man skal reise, tar vi direkte kontakt med hurtigruta, da er det de som gir oss prisen. I tillegg kommer frokost og det vil heller ikke bli gitt grupperabatt for grupper som ønsker å reise. Hurtigruta har innført flytende priser. Det vil si at prisen komme an på flere ting: Hurtigrutens kapasitet, når på året det er, hvilken hurtigrute det er, om det er kampanje eller ikke, når på døgnet det er og om den reisende reiser på honnør eller har skole eller studentbevis, sier Fredriksen Det er ikke bare for reiser fra Kjøllefjord at skipsekspedisjonen ordner billetter. - Er det noen som er et annet sted enn her, er det bare å ringe oss og vi ordner billetten og sender billetten som e-post direkte til resepsjonen i hurtigruta. Vi vet også at det er mange som helt plutselig finner ut at de skal reise, for eksempel kvelden før og hurtigruta skal gå på natta.

6 10 11 Helse og trivsel på arbeidsplassen Av: Unni Lindstrøm Fotoklubben har allerede hatt mange spennende utflukter i jakten på de gode motivene. Ny fotoklubb i Kjøllefjord Lebesby er kjent for sin optimisme og stå på-vilje, aktive ildsjeler og mangfoldet av lag og foreninger. I Norsktoppen fremover ønsker vi å gi en liten presentasjon av de ulike lagene og foreningene som finnes. Og da er det ingen dum ide å starte med den nyeste og yngste foreningen i bygda: Fotoklubben 71 nord. skap og lærer av hverandre. Vi møtes en gang i mnd. hvor vi prater foto og har forskjellige temaer oppe til diskusjon og læring. Og man velger selv hvor aktiv man skal være. Det er hobbyen vår og skal være lystbetont. Det er viktig. Alle kan være med Det stilles ikke krav til hva slags utstyr man har, hvor lenge man har holdt på, eller hvor mye man kan. Bare man er interessert i foto og det å ta bilder så er man kvalifisert. I tillegg vil vi ha interne konkurranser (eks. månedens bilde), vi vil arrangere fellesturer, være sosial i lag med likesinnede, osv. Etter hvert håper vi på å kunne søke om midler til å arrangere workshop/ foredrag av profesjonelle fotografer. Vi har allerede hatt en temakveld der temaet var HDR. Det var første tema fordi det var flere som kunne tenke seg å lære det. Og siden vi har flere i klubben som har jobbet litt med det tidligere, kunne det gjennomføres. Vi møtes i Forum For Scenekunst sine lokaler, og det var fotoprat fra første til siste sekund. Fotoekskursjon til Finnkirka Vi har også allerede arrangert enn felles fototur med sosialt samvær. Lørdag 11.mai leide vi tur med imagine Fantastisk, rått, artig, deilig, lærerikt, koselig og herlig er bare noen få ord vi kan bruke for å beskrive turen. Kjell Sørbø guidet oss rundt, og vi fikk en opplevelse verdt pengene for å si det slik. Når man bor her er det veldig lett og glemme hvor fantastisk, storslått og rå natur vi egentlig har her oppe. Da er det greit og få en liten påminnelse i blant. Det var en fantastisk dag med masse foto, opplevelser, kaffe/ bål/grilling på Finnkirka, shitprat, og på toppen var det et fantastisk vær. Det var rett og slett en suksess. Gjerne følg oss på Facebook: Fotoklubben 71 nord. Vil du bli medlem er det bare å ta kontakt der, eller med Christoffer Jensen, Kristin Mørch, Jonny Olsen, Per Jørgen Sørbø eller Kirsti Krogh. Denne presentasjonen er skrevet av C. Jensen I vinter startet ansatte ved Kjøllefjord sykehjem/sykestue en kampanje som vi har kalt kom i form til sommeren. Vi er ca 30 ansatte her oppe og ca 20 er med på kampanjen. Det er utrolig bra! Kampanjen går ut på å samle mest mulig kryss for å ha størst sjanse for å vinne månedens premie. Premiene har vi fått sponset fra næringslivet i Kjøllefjord. Det er fine premier som har noe med helse å gjøre. For å nevne noen så har det vært ullundertøy og magebelte med innebygd vannflaske. Ansatte har vært entusiastiske til dette og det er blitt en positiv snakkis på jobb. Vi har også laget oss en egen facebook gruppe som går ut på å fortelle om det man har gjort av trim. Om man ikke har lyst å trimme alene er det også et godt hjelpemiddel for å få andre til å bli med. Dette har vært så positivt for oss at vi har oppfordret andre arbeidsplasser til å gjøre det samme. Og nå er både hjemmetjenesten og barnehagen godt i gang! Det finnes mange fordeler med å trene: Trim er veldig bra! Både for kropp og sinn. Trening gir deg mer energi! Trening hjelper deg til å kontrollere vekten! Trening gir deg bedre søvn! Trening forebygger kroniske sykdommer! Trening gir deg bedre humør! Trening kan forbedre ditt sexliv! Og så er det gøy!! Reglene som gir deg kryss på listen er trim som gir økt puls og som varer minimum i 30 minutter. Vi fortsetter med ny kampanje til høsten og oppfordrer flere arbeidsplasser til å gjøre det samme. En liten overraskelse Av Silje E Grevsnes Nordkyn Vinterfestival er en frivillig forening som har som formål å skape vinteraktiviteter og andre kulturarrangementer for store og små i Kjøllefjord. Festivalen er fullspekket med innendørs og utendørs aktiviteter en uke i mars hvert år. Men det er ikke bare under selve festivalen at gjengen bidrar til å skape trivsel i bygda. I fjor gikk overskuddet fra festivalen til sjokoladelikør og nye gardiner på Kjøllefjord sykehjem. I år var det Lebesby omsorgssenter som fikk overskuddet. Da Maria Sørbø kom på besøk for å overrekke årets pott på 3051 kroner ble de ansatte på Lebesby omsorgsenter veldig overrasket og glade. Oddbjørg Vatndal, fra Mehamn, som arbeider som vikar på omsorgsenteret forteller at alle synes det var veldig positivt og overraskende. Hva de skal bruke Kjøllefjord har fått enda ei forening. Nå er det starta opp fotoklubb. 3. April 2013 ble Fotoklubben 71 nord stiftet. Klubben er åpen for alle som er fotointeressert, og i skrivende stund teller allerede 27 medlemmer. Klubben har som formål å samle de fotointeresserte i Kjøllefjord og omegn. Vi baserer oss på lokal kunnpengene til har de ikke bestemt seg for enda, men de har mange gode ideer og vil bli enige på neste personalmøte. En ting er i alle fall sikkert og det er at det vil gi glede og komme beboerne til gode. Maria Sørbø og Gerd Eli Gaup

7 Seniorene trådde til Seniordanserne sto for underholdningen. Alle foto: Christoffer R. Jensen Av Silje E. Grevsnes Det var ingen tvil om hvem som sto for høydepunktet under årets «Aktiv hverdag». Det var nemlig seniorene som sørget for underholdninge. Årlig markering 10. mai var det verdens aktivitetsdag og årets tema var «Aktiv hverdag». Gro Harlem Brundtland, tidligere leder for Verdens helseorganisasjon (WHO), etablerte Verdens aktivitetsdag i Målet med dagen er at alle setter ekstra fokus på aktivitet, og Norge er ett av mange land som er med. Det er ikke alltid det skal så mye til. En halvtimes fysisk aktivitet daglig er det Helsedirektoratet anbefaler som et minimum for voksne. Helsegevinsten man oppnår er blant annen minsket risiko for diabetes, kreft og psykiske plager. Å bli mer bevisst på hverdagsaktivitet gir slik en enorm gevinst for folkehelsen. Det kan også være en motivasjon for den enkelte at man ikke hverken trenger treningsklær eller pulsklokke for å gjøre noe for egen helse. Alt er bedre enn ingenting. Utfordret Kommunen tok dermed utfordringen og oppfordret alle ansatte til å gå til Foldal og spise lunsjen sin der. Været kunne ikke blitt bedre. Solen strålte på en blå himmel. Uteseksjonen hadde møtt opp på Foldal i forveien, og fyrt opp bål som vi kokte kaffe på. På kaia danset seniordanserne i hvite uniformer og bidro til den gode stemningen med musikk, dans og sang. Rådmann Harald Larsen synes markeringen var et fint tiltak: Det var bra at såpass mange stilte opp, selv om det var på en inneklemt dag. Høydepunktet var seniordansen. Flere av pensjonistene som hadde møtt opp avsluttet markeringen sammen med seniordanserne på biblioteket. Der hadde Rolf Pettersen kjøpt inn nydelig frukt, sponset av kulturkontoret som takk for bidraget til å rette oppmerksomheten mot fysisk aktivitet som kilde til glede og overskudd. Kommunalt ansatte koste seg i solen. Rådmann Harald Larssen og kultursjef Silje Grevsnes. Pensjonistene hadde møtt opp. Uteseksjonen hadde fyrt opp bål og kokt kaffe.

8 Kjøllefjord Storband. Onsdag Kl Torsdag Kl Kirkekonsert med Ivar Thomassen Etterfulgt av minnekonsert for Per Christensen med Arkhangelsk Jazz friends Åpning på Foldal Queen singers Kjøllefjord Storband Violet road Søndag 30. juni, avslutter vi hele greia med «Superjam» i Puben. Fra kl og ut kan du få med deg artister fra øverste hylle. Vi har den ære og ønske velkommen til Paolo Vinaccia - Jørun Bøgeberg - Nils Einar Vinjor Enzo Favata (Italia) - Steve Hogan (Australia) og Brynjar Rasmussen. Selvfølgelig sper vi på med noen lokale helter Under festivalen kommer det til å være sommerverksted i ulike sjangre for ungdom og et rusfritt arrangement i regi av ungdomsklubben. Mer informasjon om dette kommer senere! Galleri Christensen skal ha fotoutstilling med bilder av Leif Yngve Wallenius I tillegg kommer ulike lag og foreninger til å lage litt liv og røre på torget. Det kommer også til å arrangeres aktiviteter for barn på torget (mer informasjon kommer senere) Fredag Kl Signe Salvesen på Hotell Nordkyn kl Dørene åpner kl , første konsert starter kl Hekla Stålstrenga Asbjørn med venner Jan Arild Sørnes band Queen Singers Velkommen! Lørdag Dørene åpner kl , første konsert starter kl på Foldal Grand slam Blått og rått Lips Jan Arild Sørnes band Søndag Kl Superjam på Hotell Nordkyn kl I år føler vi oss litt dristig, og er ikke dårligere enn at vi slenger på en ekstra dag under årets festival :) Blått & Rått kan i år se tilbake på hele 20 års eksistens som rockeband. Blått & Rått oppnådd en posisjon som et av de mest markante band fra Finnsnes og Midt-Troms-regionen gjennom tidene. Voilet Road entrer scenen. (foto: Alexander Evensen)

9 16 17 i Kjøllefjord Lærerikt - også for meg Av Gørild Mauseth Gørild Mauseth gir de siste instruksjoner før publikum strømmer på. (Alle bildene er tatt av Per Jørgen Sørbø) Endelig får Pippi (Mia Angell) besøk av pappa, spilt av Daniel A. Moen. Kjøllefjord og Lebesby har mange flinke skuespillere. Publikum i en stappfull kino fikk se en artig Pippi-forestilling fremført av 4. klassingene. Av Toril Svendsen Det var rett og slett imponerende hva tretten 4. klassinger, og én 5. klassing, fra Kjøllefjord skole og Lebesby oppvekstsenter hadde klart å lære seg av sanger og replikker. Selv om de hadde fått øvd på tekstene én måned før forestil- lingen, hadde de bare fire dager å øve sammen med instruktør Gørild Mauseth. -Pippi er et veldig stort manus, nesten for stort til barneforestilling, sier kontaktlærer Ingrid Lyngedal. Men de tok likevel utfordringen, og gjennomførte med glans. Flotte kostymer og kulisser var laget av foreldrene. -Forestillingen er en del av «den kulturelle skolesekken» og vi er så heldige at vi gjennom flere år har fått Gørild Mauseth til å komme hit for å være instruktør, sier rektor Anja Elvestad på Kjøllefjord skole. Ekstra flott var det at elevene fra Lebesby var med i teateret, og de var i Kjøllefjord sammen med kontaktlærer Mari Sommervik. Det var en stor rolle å være Pippi, så da var det fint å kunne dele den i tre; fra venstre Helle Sørbø Øien, Dorthea Holand og Mia Angell. Pippi får de to røverne på besøk, fra venstre: Emil P. Olsen, Øyvind Klink og Dorthea Holand. Tommetommy og Anikka stikker en tur innom Pippi, fra venstre: Kasper Harjo Akselsen, Leon Bredesen, Kine Sommervik og Helle Sørbø Takket være Lebesby og Gamvik kommunes satsing på kultur for 4 klassingene, kunne både elevene og publikum nok en gang få oppleve Teater i beste fremføring! Alt i alt var det 6 Pippier som denne gangen slo seg løs på Nordkynhavløya! Jeg har forberedt og tilrettelagt manus for elevene på forhånd. Originalmanuset var på 142 sider og jeg hadde kortet det ned til 42 sider, uten å ødelegge dramaturgien og dramaet. Det er viktig at alle rollene og personlighetene er med og at ungene opplever gode situasjoner når de skal fremføre stykket. Vi har kun 5 skoledager fra 1 leseprøve til premiere. Foreldre og lærere har ansvaret for replikk og sang pugging, samt all scenografi og kostyme. Vi har foreldremøte om ettermiddagen etter 1 dag prøve, og så er det dugnad på scenen kvelden etter. Det er viktig for meg at foreldrene tar del i barnas fremførelse. Dette er et samarbeid mellom hjem og skole. Foreldrene er også med og lager kaffe og kaker, slik at de får inn litt inntekter til klassen. Etterpå har barna velfortjent premierefest med gratulasjoner fra alle fremmøtte. Det er veldig spennende og lærerikt også for meg som har vært profesjonell skuespiller i 18 år. Og det er en unik mulighet for meg og holde kontakten med hjemplassen. Gleder meg til neste gang! Beste hilsener fra Gørild Mauseth.

10 Believe Tour Kunstsommer i uke 34 snøen blir borte? Da vil de komme ille ut Kunstneren ønsker å skape refleksjon omkring menneskets ansvar for å ikke velte den fine balansen i økosysstemet. En del av installasjonen vil også bestå av den lille hvite mann i naturen. Hvis mennesket ødelegger naturen, vil det føre til vår egen undergang. Men fargen hvit er også håpets symbol og står for renselse, fornyelse, renhet og uskyld. Som en del av utstillingene vil Marit Landsem gjennomføre en workshop der en kan lære å lage dyreskulpturer. Av Silje E. Grevsnes I august har Galleri Christensen invitert to anerkjente kunsthåndverkere til Kjøllefjord. Kunsthåndverkeren Marit Landsen fra Tromsø og den russiske kunsthåndverkeren Inga Gruzdeva fra Murmansk skal være her for å bli inspirert og produsere kunst. Siden Inga Gruzdeva tidligere har vært prakiselev hos Marit Landsen i to perioder, kjenner de hverandre godt. Oppholdene ble støttet av Barentssekretariatet og Troms Fylkeskommune og ga Inga en sterk inspirasjon til å fortsette som kunstner. Utstillingen på Galleri Christensen åpner 19. august, og vil være åpen til 30. sept. Dette er starten på en spennende tid. Hva skjer? Inga Gruzdeva har utviklet egne keramiske metoder og deltatt på mange utstillinger i hjemlandet. For tiden er hun, ved siden av sitt kunstneriske arbeid, engasjert ved Murmansk Regional Art Museum, i stillingen som Head of Department of Folk Arts and Crafts. Hun vil stille ut sine keramiske arbeider, som bygger på tradisjonell russisk keramikk, med en kunstnerisk utvidelse av begrepet tradisjonell. Marit Landsen skal stille ut sin keramiske installasjon De uskyldige. Hun forteller at utstillingen tar for seg dyr i norsk fauna som skifter farge til hvitt i vinterhalvåret. De skifter farge fordi det blir mørkt, ikke fordi det kommer snø, slik mange tror, sier hun. Det er mangelen på lys som gjør at de slutter å produsere melatonin, og dette gir dem hvit pels. Samtidig er dette naturens geniale ordning, som gjør at de kan overleve vinteren, - det gir dem kamuflasje i den hvite snøen. Men hva om Keramikkverksted for barn og voksne I forbindelse med utstillingen skal kunstnerne også holde workshop i skulptur og raku-brenning i Kjøllefjord. Dette vil skje i uke 34 og det kommer mer informasjon etter hvert. Marit Landsen forteller at workshopen starter med en omvisning i utstillingen. Deretter starter verkstedet, som består av å modellere dyreskulpturer i rakuleire. Vi får låne utstoppede dyr fra Tromsø Museum som modeller. Her vil begge håndverkerne bidra med sin kunnskap om modellering ut fra egen kultur og erfaring. Dette kan by på spennende kulturutveksling. Den siste dagen skal skulpturene brennes etter den eldgamle japanske teknikken RAKU. I løpet av uken vil vi også bygge en enkel raku-ovn av medbragt ovnsmatte og hønsenetting. Ovnen fyres med gass, og gjenstandene brennes videre med ved og sagflis. Workshopen avsluttes med utstilling av skulpturene, der vi inviterer familiene og Kjøllefjord befolkning til høytidelig åpning. En gjeng med glade fans er klar for å innta Telenor Arena. Fra venstre og bak: Frida Tøllefsen (Tromsø), Nora Normi Nicolaisen, Karine Larssen, Vårin Johansen Lyngedal, Sanna Lillevik og Laura Lunkka (Mehamn). Foran fra venstre: Eirunn Lorentsen, Martine Berg, Tine Sørbø, Susanne og Celina Johansen (Nord-Lengangen). Fotograf: Toril Svendsen Av: Sanna, Tine, Anna Julie, Anita og Martine i 7. klasse og 18. april var vårt store idol i Norge for å ha konsert. Til sammen 19 jenter og foreldre reiste fra Kjøllefjord til Oslo for å se JUSTIN BIEBER. Ca kl kom oppvarmingsartisten Robin Packalen på scenen i ca en halv time. Etterpå kom Justins offisielle DJ på; DJ Tayjames. Han spilte i ca tre kvarter. Plutselig kom Believe -nøkkelen på skjermen, så begynte nedtellinga på 10 minutt. For hvert minutt som gikk, ble det høyere og høyere jubel i salen. Når nedtellinga var slutt ble det helt mørkt i salen, og alle ble stille. Skjermene ble hvite og etter litt kom en engel flygende over skjermen, så en til. Plutselig så vi skyggen av Justin. Han kom flygende ut med store hvite englevinger som den engelen han er. Første sang var As long as you love me. Alle i salen var helt gale, og sang med. Det var ganske mange som besvimte, og måtte bli båret ut av vaktene. Etter noen sanger kom Justin ut i blå bukse. Alle skjønte hva som Justin Bieber var godt synlig på storskjerm på Telenor Arena. Fotograf Anita Mikalsen. skulle skje, han tok av seg skjorta og ALLE ble helt gale igjen. I løpet av konserten var det ei heldig jente som ble tatt opp på scenen til Justin. Konserten var helt ubeskrivelig. Det er det beste som har skjedd. Det skal helt klart gjentas! Det var en flott konsert med dansere, lysshow, DJ og ikke minst Justin Bieber. Fotograf Anita Mikalsen.

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen..

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen.. Her kommer litt nytt fra Stjerna. Vi skriver mars og vi legger ikke skjul på at vi venter på våren.. Vi har vært heldige å fått lov til å bli kjent med snøen og alt vi kan gjøre med den. Blitt kalde og

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2013 Godt nytt år alle sammen I dette tilbakeblikket vil dere få et lite innblikk i hvordan desember var her på Sverdet og hva vi har gjort sammen i januar. Barna

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske

I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske samtaler med barn. Vi ønsket at barna skulle få mulighet

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

UKEBLADET UKE 44 2015

UKEBLADET UKE 44 2015 UKEBLADET UKE 44 2015 Ny spalte i Ukebladet: «Ped lederns hjørne», ved vår pedagogiske leder, Inge Vindorum Inge vil hver uke skrive litt om hva som skjer på skolen, sett fra et pedagogisk perspektiv.

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2012 Hei alle sammen Da er vi i gang med et nytt år med mange spennende ting som skjer! Vi hadde en kjempe koselig adventstid med mange fine stunder på Sverdet og

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Når mai er forbi, så ta deg en tur til Steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene april 2014

Månedsbrev for Marikåpene april 2014 Månedsbrev for Marikåpene april 2014 Den siste snøen som fins i skaret, den tiner jeg for jeg er April. Jeg gir deg blåveis i bekkefaret og regn og solskinn og mere til. Da kjenner vi at våren nærmer seg

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING

FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING Hei alle sammen! :-) Denne måneden har vi hatt karneval som tema, og vi har forberedt oss til den store dagen som var den 27. februar. Vi har også jobbet med Gambia i uke 8,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Periodeplan for juni 2015 for Bjørnebarna

Periodeplan for juni 2015 for Bjørnebarna Periodeplan for juni 2015 for Bjørnebarna Hva har vi gjort i april og mai Sæteren Gård Vi har fått til mange turer hit i april og mai. Her har vi lekt mye i hinderløya, funnet skatter, laget fuglefanger,

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

tilbehør. Disse rettene var nydelige!

tilbehør. Disse rettene var nydelige! Bremen uke 2 Hei igjen, i uken som har gått har vi jobbet fra tirsdag til fredag. Mandag var vi ut på tur med Torstein og flere av de tyske lederne, vi besøkte fem plasser som produserer lokale råvarer.

Detaljer

Periodeplan for juni på loftet 2013

Periodeplan for juni på loftet 2013 Periodeplan for juni på loftet 2013 Hva har vi gjort i april og mai I april var det fremdeles mye rester etter vinteren. Vi var på jakt etter skudd som skulle bli til blader i hele april og i begynnelsen

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61 Personalia 1 Familie 5 Samtaler 8 På skolen 11 Hva er klokka? 13 Daglige rutiner 16 Måltider 18 Butikk og klær 20 I nærmiljøet 25 Bolig og møbler 28 Transport og reiser 32 Vær og årstider 38 Kropp og helse

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Siste rapport fra Bremen, uke 3.

Siste rapport fra Bremen, uke 3. Siste rapport fra Bremen, uke 3. Vi har gått inn i vår siste uke her i Bremen, mange av oss synes det skal bli godt å komme hjem til kjente trakter, men alle kommer nok til å savne det å være utplassert

Detaljer

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned:

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned: APRIL PÅ SIRKELEN Vi har fått en liten smak av våren, selv om det fortsatt er ganske vått og "klinete " ute. Vann og leire er gode nyheter for barna. Det fører med seg mye fin vann lek og mange våte og

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

LYS VISER VEI. ET FOTEFAR MOT NORD: Myken fyr i Rødøy. Et prosjekt fra

LYS VISER VEI. ET FOTEFAR MOT NORD: Myken fyr i Rødøy. Et prosjekt fra LYS VISER VEI ET FOTEFAR MOT NORD: Myken fyr i Rødøy Et prosjekt fra Den kulturelle skolesekken i Nordland Nordnorsk Kunstnersentrum Kulturkontoret i Rødøy Med: Anne Rita Nybostad, billedhogger Tine Lundkvist,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015. Februar har gitt oss mange opplevelser både ute og inne. Været har variert fra kaldt og glatt til mildt og vått. Inne har vi feiret både karneval,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2015. Hei alle sammen! Dagene og ukene går fort og vi har i løpet av denne måneden merket at våren kommer snikende. Vi har hatt en tilvenning med Oliver som vi ønsker

Detaljer