ÅRSRAPPORT Gjennom forenkling og strategisk fokus skal vi utvikle vår sterke internasjonale posisjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2003. Gjennom forenkling og strategisk fokus skal vi utvikle vår sterke internasjonale posisjon."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2003 Gjennom forenkling og strategisk fokus skal vi utvikle vår sterke internasjonale posisjon.

2 Bildemeldinger (MMS) står for en økende del av mobiltrafikken til Telenor. Ansatte i Telenor-konsernet har vært med å synliggjøre denne nye måten å kommunisere på ved å sende inn digitale bilder til vår foto-konkurranse. Ansatte fra alle verdenshjørner deltok og de beste bildene er brukt i Telenors årsrapport Bildene har et spontant preg og teknisk kvalitet er varierende da de fleste er tatt med mobilkamera. Motivene er av venner, familie, kolleger, fra fritiden eller på jobben. Bilder av Telenors konsernledelse og styre er også tatt med mobilkamera. Takk til alle ansatte i Telenor og datterselskapene som deltok i konkurransen og viste oss litt av sin egen hverdag! Foto forsiden: Oddvar Hesjedal, Telenor Norge. Foto denne siden: Diminskiy Dmitriy, Kyivstar GSM, Ukraina

3 NØKKELTALL Beløp i millioner kroner (hvis ikke annet er angitt) RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter Gevinst ved avgang av varige driftsmidler og virksomhet Sum driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat (320) Tilknyttede selskaper (2.450) (692) (1.239) Resultat etter skatt og minoritetsinteresser (4.298) Resultat pr. aksje (i kroner) ordinært 2,57 (2,42) 3,99 0,75 1,45 US GAAP Driftsinntekter Resultat etter minoritetsinteresser (3.658) Resultat pr. aksje (i kroner) ordinært 2,84(2,06) 3,95 0,76 1,56 BALANSE PR. 31. DESEMBER Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Sum langsiktig gjeld og avsetning for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld US GAAP Sum eiendeler Sum langsiktig rentebærende gjeld Egenkapital KONTANTSTRØM OG ANDRE NØKKELTALL Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (3.454) (21.727) (47.308) (8.887) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (7.887) (24.366) Investeringer: Capex 1) Investeringer i virksomheter 2) EBITDA 3) ) Capex er investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 2) Omfatter investeringer i aksjer og andeler inkl. kjøp av datterselskaper og virksomheter som ikke er organisert i egne selskaper 3) Driftsresultat før av- og nedskrivninger av materielle og immaterielle eiendeler

4 BROADCAST 9 % NORDEN EUROPA ASIA ØVRIGE ENHETER 14 % FIXED 35 % FORDELING EKSTERNE DRIFTSINNTEKTER 2003 MOBILE 42 % NORGE TELENOR MOBIL FIXED BROADCAST ØVRIG VIRKSOMHET EDB BUSINESS PARTNER (51,8 %) SATELLITE SERVICES SATELLITE NETWORKS TELESERVICE BRAVIDA (47,1 %) APR MEDIA HOLDING (44,8 %) SVERIGE TELENOR MOBILE SVERIGE TELENOR AB/UTFORS BROADCAST (CANAL DIGITAL) BRAVIDA (47,1 %) GLOCALNETT (37,0 %) UNGARN PANNON GSM UKRAINA KYIVSTAR G.S.M. JSC (55,35 %) RUSSLAND VIMPELCOM/VIMPEL-REGION (29,9 %) GOLDEN TELECOM (20,4 %) ØSTERRIKE ONE (17,5 %) MONTENEGRO PROMONTE GSM (44,1 %) MALAYSIA DIGI.COM (61,0 %) BANGLADESH GRAMEENPHONE (51,0 %) THAILAND DTAC (40,3 %)* ) USA WIRELESS MATRIX CORPORATION (25,3 %) DANMARK SONOFON BROADCAST (CANAL DIGITAL) BRAVIDA (47,1 %) FINLAND BROADCAST (CANAL DIGITAL) * ) Inkluderer Telenors direkte eierskap i DTAC og Telenors indirekte eierskap via Telenors eierandel i UCOM

5 I løpet av 2003 har den internasjonale mobilporteføljen blitt en enda viktigere del av Telenors virksomhet. Samtidig blir det arbeidet målrettet for å befeste den sterke posisjonen i hjemmemarkedet. INNHOLD: Dette er Telenor 2 Mål, visjon og verdier 3 Telenor i Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 6 Sterk i Norge 8 Strategier for internasjonal vekst 10 Satsing i vekstmarkeder 12 Jakt på synergier og fornyelse 14 Markedsinformasjon 16 Aksjonærinformasjon 20 Samfunnsansvar 22 Eierstyring og selskapsledelse 24 Konsernledelse 28 Forretningsområde Mobile 30 Forretningsområde Fixed 34 Forretningsområde Broadcast 36 Øvrig virksomhet 38 Årsberetning 40 Finansiell analyse 48 Regnskap Telenor konsern 76 Regnskap Telenor ASA 128 Revisjonsberetning 141 Ordliste 142 Tillitsvalgte og ledelse 143

6 DETTE ER TELENOR Telenor er den største telekommunikasjonsbedriften i Norge, og har betydelige mobile operasjoner internasjonalt. Videre utvikling av mobilvirksomheten er sentralt i konsernets posisjonering som internasjonal aktør i telekombransjen. Telenor ble notert på Oslo Børs og Nasdaq 4. desember Ved utgangen av 2003 hadde Telenor aksjonærer, hvorav 22,6 % av totalt antall aksjer var eid av utenlandske investorer. Den norske stat er den største enkelteier, med 62,6 % av aksjene. Telenors markedsverdi pr. 31. desember 2003 var 78,5 milliarder kroner det tredje største selskapet notert på Oslo Børs. Ved utgangen av 2003 hadde konsernet ansatte, hvorav i Norge. MOBILE FIXED BROADCAST Foto: Morten Lundal, Telenor, Norge Foto: Vidar Østmo, Telenor, Norge Foto: Kathrine Kleiven, Telenor, Norge Mobile er Telenors forretningsområde for utvikling og drift av mobile tjenester innen tale, data, Internett og innholdstjenester i og utenfor Norge. Telenor har eierinteresser i 12 mobilselskaper og er geografisk konsentrert i utvalgte land i Europa og Sørøst-Asia. Mobilselskapene bidro i 2003 med 42 prosent av Telenors eksterne driftsinntekter. Telenors internasjonale satsing har tatt utgangspunkt i Telenors erfaring og kompetanse, produkter og løsninger utviklet i det norske markedet. Sentralt i den videre strategien er å legge større vekt på synergiuttak mellom mobilselskapene samt å fremme økt industrialisering. Fixed er Telenors forretningsområde for utvikling, drift og leveranse av kommunikasjonsløsninger basert på fastnett. Fastnettoperasjonene bidro i 2003 med 35 prosent av Telenors eksterne driftsinntekter. Norge utgjør tyngdepunktet i virksomheten og står for rundt 90 prosent av driftsinntektene innen dette forretningsområdet. Telenor har fastnettoperasjoner i Norge, Sverige, Tsjekkia og Slovakia. Virksomheten i Russland utøves gjennom et tilknyttet selskap. Broadcast er Telenors forretningsområde for TV-distribusjon via kabel og satellitt. TV-distribusjonsvirksomheten bidro i 2003 med 9 prosent av Telenors eksterne driftsinntekter og er den største distributør av TV-tjenester til privatmarkedet i Norden, både via kabel og satellitt. Telenor opererer det norske bakkenettet for radio- og TV-kringkastning og er den ledende tilbyder av satellitt-transmisjon til den nordiske regionen via tre geostasjonære satellitter. 2 TELENOR ASA ÅRSRAPPORT 2003

7 MÅL, VISJON OG VERDIER MÅL Telenor har som hovedmål å skape verdier for sine eiere ved å ivareta kunder, medarbeidere, samarbeidspartnere og samfunnsinteresser for øvrig. I et langsiktig perspektiv vil et sterkt kunde- og markedsfokus, sammen med ansvar for medarbeidere og samfunn, gi det beste grunnlaget for økt verdiskapning. De økonomiske verdiene skal skapes gjennom lønnsom og sunn vekst. Denne veksten baseres på utvikling av løsninger som forenkler bruken og øker nytten av avansert komunikasjons-teknologi. Derved skal Telenor bidra til å gi kundene større valgfrihet og flere muligheter. Telenors løsninger skal forenkle folks hverdag, effektivisere virksomheters arbeid og øke bedrifters konkurransekraft. VISJON Telenors visjon er: Telenor idéer som forenkler Dette betyr at Telenor skal være en drivkraft i å fornye, utvikle og lansere nye løsninger som forenkler kundens hverdag. Telenors visjon er krevende og et ambisiøst mål for organisasjonen og den enkelte medarbeider. Fornyelse og forenkling av egne strukturer og rutiner er en forutsetning for konkurransekraft og verdiskaping. VERDIER Telenor har tre kjerneverdier som skal ligge til grunn for alle ansattes atferd internt og eksternt: Handlekraftig Å være handlekraftig innebærer å ha innsikt og aktivt engasjement koblet med evne til gjennomføring. Nyskapende Å være nyskapende innebærer kontinuerlig å lete etter nye muligheter for utvikling og vekst. Ansvarlig Å være ansvarlig innebærer å skape realistiske forventninger, levere det som er lovet og ha et aktivt forhold til det samfunnet selskapet er en del av. TELENOR ASA ÅRSRAPPORT

8 TELENOR I 2003 Telenor har en sterk posisjon i hjemmemarkedet for fastnett- og mobiltjenester. Telenor opplever i tillegg solid internasjonal vekst gjennom en fortsatt satsing i nye markeder, kombinert med realisering av synergier mellom virksomheter i selskapet. Konsernet er også den ledende distributøren av TV-tjenester i Norden, både via kabel og satellitt. Foto: Oddvar Hesjedal, Telenor, Norge Franske fotballsupportere feirer seieren. Place de Ville i Paris. Frankrike. 1. KVARTAL I februar inngikk Telenor Mobil en avtale med Visa Norge om betaling på mobiltelefon. Avtalen innebærer at man kan bruke Visa-kortet som betalingsmiddel ved mobilhandel. 2. KVARTAL I april solgte Telenor ni prosent av aksjene i den greske mobiloperatøren Cosmote noe som ga Telenor en gevinst på 1,5 milliarder kroner. Den 26. februar 2004 inngikk Telenor avtale om salg av resterende aksjer i Cosmote for om lag 3,1 milliarder kroner, som vil gi en gevinst før skatt i 2004 på om lag 2,6 milliarder kroner. I april inngikk Telenor og Trygdeetaten en avtale om inkluderende arbeidsliv som omfatter Telenoransatte i Norge med blant annet mål om redusert sykefravær og økt gjennomsnittlig pensjonsalder. I mai forenklet Telenor Mobil sitt prissystem og reduserte samtidig prisene for samtaler og tekstmeldinger og lanserte et nytt ungdomsabonnement under merkenavnet djuice som erstatter tidligere OYO-abonnement. 3. KVARTAL I juli solgte Den norske stat seg ned fra 77,6 % til 62,6 % eierandel i Telenor. I mars 2004 solgte Den norske stat 4 TELENOR ASA ÅRSRAPPORT 2003

9 TELENOR I 2003 Den gigantiske skyggen fra Mount Kinabalu, Malaysia, moh. Sonofon fyller kveldshimmelen over Aalborg. Danmark. Moro i rutsjebanen. Foto: Liew Chie Bing, DiGi, Malaysia Foto: Sonja Borg Andersen, Sonofon, Danmark Foto: Timea Tallóné Szathmáry, Pannon GSM, Ungarn seg ytterligere ned og hadde pr. 30. mars en eierandel på 53,2 % i Telenor. I juli inngikk Telenor en avtale som ga trådløst Internett på Statoils 300 bensinstasjoner i Norge. Statoil er den første bensinstasjonskjeden i Europa som tilbyr sine kunder trådløs Internettilgang. I august kjøpte Telenor de resterende 25 prosent av aksjene i telekom-selskapet Comincom/Combellga i Russland. I september startet Telenor Mobil arbeidet med en kraftig økning av GSM-dekningen langs norskekysten. Mange steder vil rekkevidden fra land økes vesentlig ved bruk av ny teknologi på eksisterende og nye basestasjoner. I september annonserte Telenor at selskapet på vegne av sine kunder tar ansvar for å stanse forsøplingen av Internett og posisjonerte seg dermed som en ledende leverandør av IT-sikkerhet til både barn, resten av familien og bedriftsmarkedet. 4. KVARTAL I oktober inngikk Telenor en samarbeidsavtale med finske Elisa om å tilby felles tele- og datakommunikasjonsløsninger til selskapenes kunder i Norden og Baltikum. I oktober dannet Telenor Mobil og Pannon GSM en allianse (Starmap Alliance) med syv andre europeiske mobiloperatører som skal tilby sømløse tale- og dataløsninger for bedrifts- og privatkunder i Europa. Sonofon ble 1. april 2004 innlemmet i alliansen. I desember inngikk Telenor avtale med BellSouth om å overta den resterende eierandel på 46,5 prosent i det danske mobilselskapet Sonofon mot et vederlag på DKK millioner. Transaksjonen ble gjennomført 12. februar I desember solgte Telenor Comincom/Combellga for en 19,5 prosent andel i Golden Telecom et russisk børsnotert selskap for tale- og bredbånd-tjenester for bedriftskunder. Telenors eierandel i Golden Telecom pr var 20,4 %. Telenors kunder sendte i Norge 14,5 millioner MMSmeldinger i Totalt ble det i Norge solgt 1,6 millioner nye mobiltelefoner i 2003, hvorav et flertall hadde MMSfunksjonalitet. Se for øvrig pressemeldingsarkivet for 2003: TELENOR ASA ÅRSRAPPORT

10 Foto: Jan Kristensen, Telenor, Norge GJENNOM FORENKLING TIL INTERNASJONAL SLAGKRAFT 6 TELENOR ASA ÅRSRAPPORT 2003

11 KONSERNSJEF Telenors visjon er Telenor idéer som forenkler. Enkelhet er etterspurt i en stadig mer kompleks verden, og et enklere Telenor gir økt styrke både i det krevende hjemmemarkedet og i våre sterkt voksende internasjonale virksomheter. Jon Fredrik Baksaas Konsernsjef Vår bransje kjennetegnes av noen klare utviklingstrekk som vi må forholde oss til og utnytte til beste for selskapet: Den største veksten ligger i mobilkommunikasjon. Konkurransen om kundene hardner til i de modne markedene, og konkurransebildet innen telekom likner stadig mer på det som har preget konsumentvareindustrien i lang tid. Det er fortsatt sterk vekst i de nyere markedene, og det er viktig at Telenor er organisert og blir ledet for å møte utfordringene i markeder med ulik modningsgrad. De økonomiske resultatene konsernet kan vise til både over år, men ikke minst det siste året viser at vi har lykkes med våre strategiske valg og den jobben vi har gjort. Da jeg overtok som konsernsjef i Telenor sommeren 2002, startet vi straks arbeidet med å knytte Telenors forskjellige aktiviteter tettere sammen. Det lå klare økonomiske fordeler i en slik forenkling. Men like viktig var det å øke kundeorienteringen, og få hele organisasjonen til å bli enda mer opptatt av kundeopplevelsen. I fortsettelsen vil vi ytterligere forenkle Telenors tjenestetilbud og vi vil fortsette den sterke satsingen på mobilvirksomheten. Dette arbeidet vil være basert på tre strategiske pilarer: Styrke i hjemmemarkedet, internasjonal vekst og jakt på synergier og stadig fornyelse. På de neste sidene i årsrapporten beskriver vi nærmere hva vi legger i disse kjennetegnene. Noen viktige operasjonelle aktiviteter vil være avgjørende for at vi når vårt mål om et enklere Telenor for kunder og aksjonærer. Vi skal legge størst kraft i konkurransen om kundene. Det betyr at kundetilfredsheten må få høy prioritet i alle markeder der vi tilbyr tjenester. Vi ser at enkelte operatører klarer å opparbeide en viss kundevekst i løpet av kort tid. Men vi ser også at varig styrke bare kan oppnås gjennom langsiktig kundepleie og god tilfredshet hos kundene. Telekombransjen har tradisjonelt utviklet seg gjennom teknologiske nyvinninger. Vi må hele tiden være i fremste rekke teknologisk, men dette er ikke lenger eneste betingelse for at et selskap som Telenor skal kunne være ledende når det gjelder nye produkter og tjenester. Det er helt avgjørende at innovasjon og nytenkning preger de aktiviteter som kundene er opptatt av. Her har telekombransjen mye å lære av bransjer som har vært konkurranseutsatt lengre enn oss. Det er også viktig at vi driver effektivt og nøkternt. I 2002 startet vi effektiviseringsprogrammet Delta4 hvor målet har vært å redusere vårt kostnadsnivå i forhold til 2001 med 4 milliarder kroner innen Her ligger vi foran skjema og regner nå med å kunne redusere kostnadsbasen med 4,5 milliarder kroner ved utgangen av året. Enda viktigere er det at vi gjennom dette programmet har etablert en permanent kultur for effektivisering og god bevissthet rundt selskapets ressursbruk. I tillegg til strategisk fokus og operativ styrke, vil verdidrevet lederskap være et prioritert område for å bringe Telenor videre. Medarbeidernes trivsel skal fremmes gjennom godt lederskap. Interne målinger viser at medarbeidertilfredsheten er god, men den skal vedlikeholdes og utvikles. Vi har derfor lagt frem et forpliktende sett med lederkrav og etablert et utviklingsprogram for ledere for å sikre ytterligere styrking av lederskapet. Strategisk fokus, operativ styrke og et verdidrevet lederskap skal prege Telenor fremover. Dette skal våre kunder merke. For meg er kundetilfredsheten og kundeopplevelsen den viktigste målestokken i et internasjonalt selskap som Telenor. Dette er grunnlaget for vår videre utvikling et grunnlag som skal bygges gjennom å skape et enklere Telenor. TELENOR ASA ÅRSRAPPORT

12 Foto: Jan-Gunnar Rossvoll, Telenor, Norge STERK I NORGE Foto: Halvard Henriksen, Telenor, Norge

13 STERK I NORGE FORSVARE DEN STERKE POSISJONEN Telenors hjemmemarked er teknologisk avansert. Det er høy penetrasjon innenfor alle kommunikasjonsformer, og kundene utnytter dem alle i økende grad. Konkurransen er skjerpet. Det er lett for kundene å skifte leverandør. Å forsvare posisjonen i dette krevende markedet er en sentral del av Telenors strategi. Foto: Vidar Østmo, Telenor, Norge Telenor har klart å beholde høye markedsandeler i hjemmemarkedet, selv om Norge har vært et land som tidlig deregulerte teletjenestene. Selskapet er markedsleder både på mobil- og fasttelefoni i hjemmemarkedet. Telenor er også markedsleder på bredbånd. Telenors viktigste grep for å sikre denne sterke posisjonen er å styrke kundefokuset for å holde på eksisterende kunder og vinne nye. Videre spisser Telenor sin produktportefølje for å tilpasse seg ytterligere til kravene fra et avansert marked. Selskapet har fokus på økt effektivisering for å fremstå enklere for kundene og for å senke kostnadene ytterligere. Telenors organisasjon er i dag mer segmentorientert for å sikre styrke både i bedrifts- og privatmarkedet. Salgs- og markedsressurser er nå slik organisert at de ivaretar kundenes behov både for tjenester knyttet til mobilog fasttelefoni. Telenor skal til enhver tid kunne gi kundene de løsninger som er tilpasset deres behov. For bedriftsmarkedet skal den økte kundeorienteringen resultere i: Ytterligere utvikling av Norges mest kompetente kundeservice for bedriftskunder Styrket service- og leveranseapparat IP-teknologi og virituelle private nettverk som viktige supplement til etablerte teknologier Styrking og utvikling av verdiøkende tjenester Lansering av høyhastighets mobiltjenester For privatmarkedet skal den økte kundeorienteringen resultere i: Videreutvikling av kundeservice for å høyne servicenivået Styrket salg og distribusjon Utvikle aktiviteter som styrker kundelojaliteten Særlig sterk satsing i markedet for mobil- og bredbåndstjenester Være i front med lansering av høyhastighets mobiltjenester I hjemmemarkedet skal Telenor fremstå som en effektiv leverandør av avanserte tjenester til krevende kunder , , , , , ADSL-abonnement i Norge (tusen) Mobilabonnement i Norge (tusen) Driftsmessige investeringer i Norge (capex) (milliarder kroner) TELENOR ASA ÅRSRAPPORT

14 STRATEGIER FOR INTERNASJONAL VEKST Gjennom det siste tiåret har Telenor bygget posisjoner som mobiloperatør med vesentlige operasjoner i 12 land. Det var totalt 34,8 millioner mobilabonnement i de selskaper der Telenor har eierandeler ved utgangen av Mobilvirksomheten utenfor Norge er blitt en stadig viktigere del av Telenors aktivitet og utgjorde 24 prosent av konsernets eksterne driftsinntekter i SATSING I VEKSTMARKEDER Telenor ser på mobilvirksomheten som sin viktigste vekstdriver internasjonalt. Selskapet er godt forberedt på den industrielle fasen som mobilvirksomheten nå er på vei inn i. NORGE TELENOR MOBIL DANMARK SONOFON HOLDING A/S USA WIRELESS MATRIX ØSTERRIKE ONE MONTENEGRO PROMONTE GSM 10 TELENOR ASA ÅRSRAPPORT 2003

15 STRATEGIER FOR INTERNASJONAL VEKST JAKT PÅ SYNERGIER OG FORNYELSE Telenor fortsetter å hente ut synergier i sin internasjonale mobilvirksomhet både markedsmessig og operasjonelt. Overtakelsen av Sonofon i Danmark øker mulighetene for uthenting av synergier i det krevende nordiske markedet. SVERIGE TELENOR MOBILE UKRAINA KYIVSTAR G.S.M JSC RUSSLAND VIMPELCOM GOLDEN TELECOM UNGARN PANNON GSM BANGLADESH GRAMEENPHONE LTD THAILAND DTAC MALAYSIA DIGI.COM BHD TELENOR ASA ÅRSRAPPORT

16 Foto: Miroslava Primakova, Kyivstar, Ukraina SATSING I VEKSTMARKEDER Foto: Ong Chau Hsi, DiGi, Malaysia

17 STRATEGIER FOR INTERNASJONAL VEKST VERDEN VIL KOMMUNISERE TRÅDLØST Internasjonal telekommunikasjon preges av stagnasjon innen fasttelefoni. I modne mobilmarkeder har veksten avtatt, men det er fortsatt markeder hvor utbyggingen av mobiltelefoni såvidt har startet. Telenor tilpasser sin virksomhet til dette internasjonale konkurransebildet. Ant. Befolkning mobil abn. Telenor-eid selskap (millioner) (millioner) Pannon (Ungarn) 10,1 2,62 Digi.Com (Malaysia) 24,5 2,21 Kyivstar (Ukraina) 48,3 3,04 GrameenPhone (Bangladesh) 131,0 1,14 Telenor Mobile Sverige 8,9 0,01 (Sverige) Sonofon (Danmark) 5,4 1,11 Våre strategier i GSM-markedet har vist seg svært vellykkede. Samtidig er vi bare i starten av den industrialiseringen vi ser innenfor mobiltelefonien, som nå er det store vekstområdet innen internasjonal telekommunikasjon. Telenor har posisjonert seg for og vil videreutvikle seg for å kunne sikre fortsatt vekst for selskapet gjennom ytterligere verdiskaping i mange år fremover. Kontroll eller exit er Telenors strategi i den internasjonale mobilsatsing. Det er et mål å oppnå kontrollerende eierposisjon der det er mulig. Etter overtakelsen av Sonofon i februar 2004 har Telenor en kontrollerende eierposisjon i syv mobilselskaper og er verdens 12. største GSM-operatør. I modne markeder fokuserer Telenor på markedsposisjon kombinert med økt kontantstrøm. Fokus i arbeidet ligger i kundeorientering, etablering av nye tjenester og synergier på tvers. I voksende markeder konsentrerer Telenor seg om kundevekst kombinert med utbygging av nettverk. Samtidig søker Telenor stadig etter ytterligere vekstmuligheter. Telenor har det siste tiåret hatt internasjonal suksess med satsinger i nye markeder. Ved vurdering av nye markeder vurderes risikoen i det enkelte land, attraktiviteten i det enkelte marked og styrken hos mulige lokale partnere. I oktober 2003 ble det lansert en ny mobilallianse som senere har fått navnet Starmap Alliance. Starmap består i dag av ni medlemmer: Amena (Spania), O2 (Tyskland, Storbritannia og Irland), One (Østerrike), Pannon GSM (Telenors selskap i Ungarn), sunrise (Sveits), Telenor Mobil (Norge) og Wind (Italia). Sonofon ble 1. april 2004 innlemmet i alliansen. På bakgrunn av det arbeidet som allerede er gjort i alliansen med å løse tekniske utfordringer og inngå kommersielle avtaler operatørene imellom, nyter kundene nå godt av GPRS- og MMS-roaming. I tillegg får kunder tilgang til tjenester som mobilsvar og kortnummer mens de er på reise i de andre allianselandene. Faste roamingpriser for bedriftskunder er allerede introdusert i flere land. Operatørene i alliansen vil også støtte en felles kvalitetsstandard for tjenester i bedriftsmarkedet og samarbeid om innkjøp, teknologi og salg til større bedriftskunder Asia Vest-Europa Vest-Europa Sentral/ Øst-Europa Sentral/Øst- Europa Asia Mobilabonnement utenfor Norge i konsoliderte selskaper (100 % i tusen) Faktisk og forventet utvikling i GSMmobilabonnement (millioner) (Kilde: Strategy Analytics, januar 2004) Faktisk og forventet mobiltetthet (%) (Kilde: Strategy Analytics, januar 2004) TELENOR ASA ÅRSRAPPORT

18 Foto: Róbert Tóth, Pannon GSM, Ungarn Foto: Watcharin Tongsuwan, DTAC, Thailand JAKT PÅ SYNERGIER OG FORNYELSE

19 STRATEGIER FOR INTERNASJONAL VEKST UTNYTTE VÅRE ERFARINGER Jakten på synergier har vært sentral i Telenors internasjonale virksomhet. Telenor har allerede hentet ut store gevinster gjennom erfaringsoverføringer og felles innkjøp. Overtakelsen av Sonofon koblet med eksisterende virksomhet i Norge og Sverige åpner for forsterket synergijakt i det krevende og tett integrerte nordiske markedet. Estimert markeds- Mobil- Telenor-eid selskap andel (%) tetthet (%) Pannon (Ungarn) Digi.Com (Malaysia) Kyivstar (Ukraina) GrameenPhone (Bangladesh) 62 1,3 Telenor Mobile Sverige 1 90 (Sverige) Sonofon (Danmark) Gjennom programmet The Mobile Way har Telenor utviklet den internasjonale mobilporteføljen ved hjelp av systematisk læringsoverføring og sammenligning av beste praksis mellom selskapene. Videre har Telenor søkt å realisere skalafordeler, blant annet i forhandlinger om anskaffelseskontrakter, samt å harmonisere teknisk infrastruktur, produkter og merkevarer mellom selskapene. Disse mulighetene er blitt ytterligere styrket gjennom deltagelsen i mobilalliansen Starmap. Den skjerpede konkurransen i de modne markedene har anskueliggjort behovene for å utnytte erfaring selskapene i mellom i markedsarbeidet. Gjennom såkalte Fit for fight-program styrkes markedsaktivitetene slik at maksimalt med ressurser legges nær kundene både i salg og service-tjenester. Overgangen fra begynnende til modne markeder går langt raskere enn før. Slike program dras derfor i gang i de fleste mobilselskapene for å forsvare posisjoner og sikre nye muligheter. Overtakelsen av Sonofon gir nye muligheter for synergiuthenting i det nordiske markedet når dette ses sammen med virksomheten i hjemmemarkedet og med mobilvirksomheten i Sverige. Ambisjonen er å etablere en nordisk mobiloperasjon der grunnfunksjoner som ledelse, IT- og tjenesteplattformer, nettverk og pan-nordiske tjenester er samkjørt, samtidig som det åpnes for stordriftfordeler. Lokalt i det enkelte land kan ressursene konsentreres om å ha et sterkt kundefokus tilpasset det enkelte marked samtidig som det er et økende marked for pan-nordiske kunder. Telenor er blant de aller første mobilselskap i Europa med så sterk integrering og synergiuthenting på tvers av landegrenser Driftsinntekter basert på selskapets lokalisering Norge (millioner kroner) Driftsinntekter basert på selskapets lokalisering utenfor Norge (millioner kroner) Årsverk Norge Utenfor Norge TELENOR ASA ÅRSRAPPORT

20 MARKEDSINFORMASJON NORGE Befolkning (2002 i millioner) 1) 4,5 Inflasjon 2003 estimat (%) 1) 2,4 Landareal (km 2 ) 1) Telekominntekter (% av total BNP, 2001) 2) 3 Befolkning pr km 2 1) 14 Inntekter fra mobilkommunikasjon (% av total BNP, 2001) 2) 0,8 Befolkningsvekst (% gjennomsnitt ) 1) 0,6 Mobiltetthet (%) 90 Befolkning i tettbebygde områder (2002 i % av totalen) 1) 76,1 Fastlinje tetthet (%) 73 BNP pr. innbygger (US$) 2003 estimat 1) Antall TV husholdninger (i millioner) 2 BNP pr. innbygger (US$ kjøpekraftsparitet) 2003 estimat 1) Telenors markedsandel i parabolmarkedet (%) 73 Faktisk BNP vekst 2003 estimat (%) 1) 0,3 Kilde: 1) EIU (Economist Intelligence Unit) 2) ITU (International Telecom Unit) TELENOR MOBIL (NORGE) Antall mobilabonnement (NMT + GSM) (i tusen) Antall GSM abonnement (i tusen) hvorav kontantabonnement (i tusen) Trafikkminutter pr. GSM-abonnement pr. måned, generert og terminert Gjennomsnittlige driftsinntekter pr. GSM abonnement pr. måned (ARPU): Antall SMS- og innholdsmeldinger (millioner) Markedsandel GSM (%) Kundeavgang fast mobilabonnement (%) 21,4 17,5 12,5 12,7 14,2 FIXED NORGE Sluttbrukermarkedet: Antall telefonabonnement (PSTN) (i tusen) Antall ISDN-abonnement (linjer) (i tusen) PSTN/ISDN generert trafikk (millioner minutter) Markedsandel PSTN/ISDN generert trafikk (%) Antall internettabonnement massemarkedet i Norge (i tusen) hvorav frisurf (i tusen) hvorav ADSL (i tusen) Antall ADSL abonnement bedriftsmarkedet i Norge (i tusen) BROADCAST NORGE Abonnenter med parabol (i tusen) Abonnenter med Kabel-TV (i tusen) Husholdninger i mindre lukkede Kabel-TV nett (i tusen) TELENOR ASA ÅRSRAPPORT 2003

21 MARKEDSINFORMASJON DANMARK Befolkning (2002 i millioner) 1) 5,4 Faktisk BNP vekst 2003 estimat (%) 1) (0,1) Landareal (km 2 ) 1) Inflasjon 2003 estimat (%) 1) 2,3 Befolkning pr km 2 1) 125 Telekominntekter (% av total BNP, 2001) 2) 2,6 Befolkningsvekst (% gjennomsnitt ) 1) 0,4 Inntekter fra mobilkommunikasjon (% av total BNP, 2001) 2) 0,6 Befolkning i tettbebygde områder (2002 i % av totalen) 1) 85,5 Fastlinje tetthet (%) 69 BNP pr. innbygger (US$) 2003 estimat 1) Antall TV husholdninger (i millioner) 2,4 BNP pr. innbygger (US$ kjøpekraftsparitet) 2003 estimat 1) Telenors markedsandel i parabolmarkedet (%) 33 Kilde: 1) EIU (Economist Intelligence Unit) 2) ITU (International Telecom Unit) SONOFON (DANMARK) Antall mobilabonnement (i tusen) hvorav kontantabonnement (i tusen) Trafikkminutter pr. GSM-abonnement pr. måned, generert og terminert Gjennomsnittlige driftsinntekter pr. GSM abonnement pr. måned (ARPU): Markedsandel GSM (%) Mobiltetthet (%) BROADCAST DANMARK Abonnenter med parabol (i tusen) Husholdninger i mindre lukkede Kabel-TV nett (i tusen) SVERIGE Befolkning (2002 i millioner) 1) 8,9 Faktisk BNP vekst 2003 estimat (%) 1) 1,5 Landareal (km 2 ) 1) Inflasjon 2003 estimat (%) 1) 2,1 Befolkning pr km 2 1) 20 Telekominntekter (% av total BNP, 2001) 2) 3,3 Befolkningsvekst (% gjennomsnitt ) 1) 0,2 Inntekter fra mobilkommunikasjon (% av total BNP, 2001) 2) 0,8 Befolkning i tettbebygde områder (2002 i % av totalen) 1) 83,5 Fastlinje tetthet (%) 74 BNP pr. innbygger (US$) 2003 estimat 1) Antall TV husholdninger (i millioner) 4,3 BNP pr. innbygger (US$ kjøpekraftsparitet) 2003 estimat 1) Telenors markedsandel parabolmarkedet (%) 50 Kilde: 1) EIU (Economist Intelligence Unit) 2) ITU (International Telecom Unit) TELENOR MOBILE SVERIGE Antall mobilabonnement (i tusen) Mobiltetthet (%) BROADCAST SVERIGE Abonnenter med parabol (i tusen) Abonnenter med Kabel-TV (i tusen) Husholdninger i mindre lukkede Kabel-TV nett (i tusen) TELENOR ASA ÅRSRAPPORT

here I was soon the other hand i know how Verden kommuniserer annerledes.

here I was soon the other hand i know how Verden kommuniserer annerledes. g llo. I ve been meaning to call you. How ke du var her. Non, prenez lautobus. Bien after the sno ise me in a way i have never thought of We would try to s so dissmayed i need to take a walk and look at

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2 Årsrapport 2007 2007 har vært et år med sterk vekst i antall kunder, særlig i Asia. Med en økning på 30 millioner i løpet av året har Telenor nå 143 millioner kunder på verdensbasis, noe som gjør selskapet

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2 Årsrapport 2008 2008 var et travelt år for Telenorkonsernet. Vi leverte solide resultater og opprettholdt markedsposisjoner til tross for utfordrende makroøkonomiske forhold. Beslutningen om å gå inn på

Detaljer

Telenor AS Årsrapport 1999

Telenor AS Årsrapport 1999 Telenor AS Årsrapport 1999 Innhold Hovedtall 2 Viktige hendelser i 1999 3 Dette er Telenor 4 Styrets beretning 10 Resultatregnskap Telenor Konsern 24 Balanse Telenor Konsern 25 Kontantstrøm Telenor Konsern

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/ Årsrapport 2012 2012 i korthet Et solid år 148 millioner kunder, 102 milliarder kroner i omsetning, 5 % organisk driftsinntekstvekst, EBITDA før andre inntekter og kostnader på 33 milliarder kroner og

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer

Det er jeg som bestemmer i NetCom.

Det er jeg som bestemmer i NetCom. 2006 Det er jeg som bestemmer i NetCom. Pia Meling, kunde () Mobiloperatøren, kunden og alle de fine tallene. I et marked hvor produkter og tjenester er så like, er det viktig å være annerledes. I mobilmarkedet

Detaljer

INNHOLD Til aksjonærene /01/ Styrets årsberetning 2014 /04/

INNHOLD Til aksjonærene /01/ Styrets årsberetning 2014 /04/ Årsrapport 2014 INNHOLD Til aksjonærene /01/ Styrets årsberetning 2014 /04/ ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN Resultatregnskap /24/ Oppstilling av totalresultat /25/ Oppstilling av finansiell stilling /26/ Oppstilling

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer.

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO årsrapport 2002 Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO Hydro leverer olje og energi, aluminium og plantenæring. Olje, naturgass og elkraft går

Detaljer

Slik melder du skade på 1-2-3 40.000

Slik melder du skade på 1-2-3 40.000 Årsrapport 2012 Gjensidige leverte et historisk godt resultat i 2012. Økt kundeorientering i kombinasjon med mer presis prising av forsikringsrisiko og mer effektiv distribusjon bidro til dette. I tillegg

Detaljer

Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse 2 Dette er Telenor Telenor er det ledende tele-, IT- og medieselskapet i Norge. Fra en posisjon som nasjonal teleoperatør har konsernet utvidet sitt virksomhetsområde til et bredt spekter av produkter

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4

Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4 Årsberetning 2007 Innholdsfortegnelse Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4 Hovedtrekk 4 Marked og produkter 6 Pris og konkurranse. 8 Investeringer 9 Finans 10 Organisasjon, ansatte, likestilling,

Detaljer

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr.

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr. Årsrapport 2004 2 ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Resultatregnskap (mill kr) 2003 2004 Note Omsetning 51 458 51 694 4, 5 EBITDA 2 607 2 366 Aker Kværner 1 003 1 401 Aker Yards 1 610 802 Aker Seafoods 74 109

Detaljer

2 ÅR 01 S R A P P 1 ORT

2 ÅR 01 S R A P P 1 ORT ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN har ordet 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 19 NØKKELTALL OG GRAFER 20 STYRETS ERKLÆRING

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13 NetCom 2003 Innhold: Historikk 2 Dette er NetCom 2 Milepæler i 2003 5 Nøkkeltall 6 Med kunden som sjef 8-10 Skaper konkurranse 11 Trådløst - selvfølgelig 12-13 Har ikke savnet fasttelefon én dag 14-15

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse (Redegjørelse for foretaksstyring) Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

GC RIEBER SHIPPING ASA

GC RIEBER SHIPPING ASA GC RIEBER SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 GC RIEBER SHIPPING ASA 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 7 / STYRETS ÅRSBERETNING 14 / ÅRSREGNSKAP KONSERNET GC RIEBER SHIPPING ASA 19 / NOTER

Detaljer

Dette er ikke en foss. Det er framtiden.

Dette er ikke en foss. Det er framtiden. Dette er ikke en foss. Det er framtiden. ÅRSRAPPORT 2013 SPAREBANK 1 SR-BANK Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om

Detaljer

NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no

NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no NetCom ASA Å R S R A P P O R T 1999 Fremtiden er trådløs www.netcom.no 1 Innhold Dette er NetCom 2 Nøkkeltall 2 Årets hovedtrekk 3 Styrets beretning for NetCom ASA 5 NetCom Konsern 1999, årsregnskap 12

Detaljer