ÅRSRAPPORT Gjennom forenkling og strategisk fokus skal vi utvikle vår sterke internasjonale posisjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2003. Gjennom forenkling og strategisk fokus skal vi utvikle vår sterke internasjonale posisjon."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2003 Gjennom forenkling og strategisk fokus skal vi utvikle vår sterke internasjonale posisjon.

2 Bildemeldinger (MMS) står for en økende del av mobiltrafikken til Telenor. Ansatte i Telenor-konsernet har vært med å synliggjøre denne nye måten å kommunisere på ved å sende inn digitale bilder til vår foto-konkurranse. Ansatte fra alle verdenshjørner deltok og de beste bildene er brukt i Telenors årsrapport Bildene har et spontant preg og teknisk kvalitet er varierende da de fleste er tatt med mobilkamera. Motivene er av venner, familie, kolleger, fra fritiden eller på jobben. Bilder av Telenors konsernledelse og styre er også tatt med mobilkamera. Takk til alle ansatte i Telenor og datterselskapene som deltok i konkurransen og viste oss litt av sin egen hverdag! Foto forsiden: Oddvar Hesjedal, Telenor Norge. Foto denne siden: Diminskiy Dmitriy, Kyivstar GSM, Ukraina

3 NØKKELTALL Beløp i millioner kroner (hvis ikke annet er angitt) RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter Gevinst ved avgang av varige driftsmidler og virksomhet Sum driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat (320) Tilknyttede selskaper (2.450) (692) (1.239) Resultat etter skatt og minoritetsinteresser (4.298) Resultat pr. aksje (i kroner) ordinært 2,57 (2,42) 3,99 0,75 1,45 US GAAP Driftsinntekter Resultat etter minoritetsinteresser (3.658) Resultat pr. aksje (i kroner) ordinært 2,84(2,06) 3,95 0,76 1,56 BALANSE PR. 31. DESEMBER Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Sum langsiktig gjeld og avsetning for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld US GAAP Sum eiendeler Sum langsiktig rentebærende gjeld Egenkapital KONTANTSTRØM OG ANDRE NØKKELTALL Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (3.454) (21.727) (47.308) (8.887) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (7.887) (24.366) Investeringer: Capex 1) Investeringer i virksomheter 2) EBITDA 3) ) Capex er investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 2) Omfatter investeringer i aksjer og andeler inkl. kjøp av datterselskaper og virksomheter som ikke er organisert i egne selskaper 3) Driftsresultat før av- og nedskrivninger av materielle og immaterielle eiendeler

4 BROADCAST 9 % NORDEN EUROPA ASIA ØVRIGE ENHETER 14 % FIXED 35 % FORDELING EKSTERNE DRIFTSINNTEKTER 2003 MOBILE 42 % NORGE TELENOR MOBIL FIXED BROADCAST ØVRIG VIRKSOMHET EDB BUSINESS PARTNER (51,8 %) SATELLITE SERVICES SATELLITE NETWORKS TELESERVICE BRAVIDA (47,1 %) APR MEDIA HOLDING (44,8 %) SVERIGE TELENOR MOBILE SVERIGE TELENOR AB/UTFORS BROADCAST (CANAL DIGITAL) BRAVIDA (47,1 %) GLOCALNETT (37,0 %) UNGARN PANNON GSM UKRAINA KYIVSTAR G.S.M. JSC (55,35 %) RUSSLAND VIMPELCOM/VIMPEL-REGION (29,9 %) GOLDEN TELECOM (20,4 %) ØSTERRIKE ONE (17,5 %) MONTENEGRO PROMONTE GSM (44,1 %) MALAYSIA DIGI.COM (61,0 %) BANGLADESH GRAMEENPHONE (51,0 %) THAILAND DTAC (40,3 %)* ) USA WIRELESS MATRIX CORPORATION (25,3 %) DANMARK SONOFON BROADCAST (CANAL DIGITAL) BRAVIDA (47,1 %) FINLAND BROADCAST (CANAL DIGITAL) * ) Inkluderer Telenors direkte eierskap i DTAC og Telenors indirekte eierskap via Telenors eierandel i UCOM

5 I løpet av 2003 har den internasjonale mobilporteføljen blitt en enda viktigere del av Telenors virksomhet. Samtidig blir det arbeidet målrettet for å befeste den sterke posisjonen i hjemmemarkedet. INNHOLD: Dette er Telenor 2 Mål, visjon og verdier 3 Telenor i Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 6 Sterk i Norge 8 Strategier for internasjonal vekst 10 Satsing i vekstmarkeder 12 Jakt på synergier og fornyelse 14 Markedsinformasjon 16 Aksjonærinformasjon 20 Samfunnsansvar 22 Eierstyring og selskapsledelse 24 Konsernledelse 28 Forretningsområde Mobile 30 Forretningsområde Fixed 34 Forretningsområde Broadcast 36 Øvrig virksomhet 38 Årsberetning 40 Finansiell analyse 48 Regnskap Telenor konsern 76 Regnskap Telenor ASA 128 Revisjonsberetning 141 Ordliste 142 Tillitsvalgte og ledelse 143

6 DETTE ER TELENOR Telenor er den største telekommunikasjonsbedriften i Norge, og har betydelige mobile operasjoner internasjonalt. Videre utvikling av mobilvirksomheten er sentralt i konsernets posisjonering som internasjonal aktør i telekombransjen. Telenor ble notert på Oslo Børs og Nasdaq 4. desember Ved utgangen av 2003 hadde Telenor aksjonærer, hvorav 22,6 % av totalt antall aksjer var eid av utenlandske investorer. Den norske stat er den største enkelteier, med 62,6 % av aksjene. Telenors markedsverdi pr. 31. desember 2003 var 78,5 milliarder kroner det tredje største selskapet notert på Oslo Børs. Ved utgangen av 2003 hadde konsernet ansatte, hvorav i Norge. MOBILE FIXED BROADCAST Foto: Morten Lundal, Telenor, Norge Foto: Vidar Østmo, Telenor, Norge Foto: Kathrine Kleiven, Telenor, Norge Mobile er Telenors forretningsområde for utvikling og drift av mobile tjenester innen tale, data, Internett og innholdstjenester i og utenfor Norge. Telenor har eierinteresser i 12 mobilselskaper og er geografisk konsentrert i utvalgte land i Europa og Sørøst-Asia. Mobilselskapene bidro i 2003 med 42 prosent av Telenors eksterne driftsinntekter. Telenors internasjonale satsing har tatt utgangspunkt i Telenors erfaring og kompetanse, produkter og løsninger utviklet i det norske markedet. Sentralt i den videre strategien er å legge større vekt på synergiuttak mellom mobilselskapene samt å fremme økt industrialisering. Fixed er Telenors forretningsområde for utvikling, drift og leveranse av kommunikasjonsløsninger basert på fastnett. Fastnettoperasjonene bidro i 2003 med 35 prosent av Telenors eksterne driftsinntekter. Norge utgjør tyngdepunktet i virksomheten og står for rundt 90 prosent av driftsinntektene innen dette forretningsområdet. Telenor har fastnettoperasjoner i Norge, Sverige, Tsjekkia og Slovakia. Virksomheten i Russland utøves gjennom et tilknyttet selskap. Broadcast er Telenors forretningsområde for TV-distribusjon via kabel og satellitt. TV-distribusjonsvirksomheten bidro i 2003 med 9 prosent av Telenors eksterne driftsinntekter og er den største distributør av TV-tjenester til privatmarkedet i Norden, både via kabel og satellitt. Telenor opererer det norske bakkenettet for radio- og TV-kringkastning og er den ledende tilbyder av satellitt-transmisjon til den nordiske regionen via tre geostasjonære satellitter. 2 TELENOR ASA ÅRSRAPPORT 2003

7 MÅL, VISJON OG VERDIER MÅL Telenor har som hovedmål å skape verdier for sine eiere ved å ivareta kunder, medarbeidere, samarbeidspartnere og samfunnsinteresser for øvrig. I et langsiktig perspektiv vil et sterkt kunde- og markedsfokus, sammen med ansvar for medarbeidere og samfunn, gi det beste grunnlaget for økt verdiskapning. De økonomiske verdiene skal skapes gjennom lønnsom og sunn vekst. Denne veksten baseres på utvikling av løsninger som forenkler bruken og øker nytten av avansert komunikasjons-teknologi. Derved skal Telenor bidra til å gi kundene større valgfrihet og flere muligheter. Telenors løsninger skal forenkle folks hverdag, effektivisere virksomheters arbeid og øke bedrifters konkurransekraft. VISJON Telenors visjon er: Telenor idéer som forenkler Dette betyr at Telenor skal være en drivkraft i å fornye, utvikle og lansere nye løsninger som forenkler kundens hverdag. Telenors visjon er krevende og et ambisiøst mål for organisasjonen og den enkelte medarbeider. Fornyelse og forenkling av egne strukturer og rutiner er en forutsetning for konkurransekraft og verdiskaping. VERDIER Telenor har tre kjerneverdier som skal ligge til grunn for alle ansattes atferd internt og eksternt: Handlekraftig Å være handlekraftig innebærer å ha innsikt og aktivt engasjement koblet med evne til gjennomføring. Nyskapende Å være nyskapende innebærer kontinuerlig å lete etter nye muligheter for utvikling og vekst. Ansvarlig Å være ansvarlig innebærer å skape realistiske forventninger, levere det som er lovet og ha et aktivt forhold til det samfunnet selskapet er en del av. TELENOR ASA ÅRSRAPPORT

8 TELENOR I 2003 Telenor har en sterk posisjon i hjemmemarkedet for fastnett- og mobiltjenester. Telenor opplever i tillegg solid internasjonal vekst gjennom en fortsatt satsing i nye markeder, kombinert med realisering av synergier mellom virksomheter i selskapet. Konsernet er også den ledende distributøren av TV-tjenester i Norden, både via kabel og satellitt. Foto: Oddvar Hesjedal, Telenor, Norge Franske fotballsupportere feirer seieren. Place de Ville i Paris. Frankrike. 1. KVARTAL I februar inngikk Telenor Mobil en avtale med Visa Norge om betaling på mobiltelefon. Avtalen innebærer at man kan bruke Visa-kortet som betalingsmiddel ved mobilhandel. 2. KVARTAL I april solgte Telenor ni prosent av aksjene i den greske mobiloperatøren Cosmote noe som ga Telenor en gevinst på 1,5 milliarder kroner. Den 26. februar 2004 inngikk Telenor avtale om salg av resterende aksjer i Cosmote for om lag 3,1 milliarder kroner, som vil gi en gevinst før skatt i 2004 på om lag 2,6 milliarder kroner. I april inngikk Telenor og Trygdeetaten en avtale om inkluderende arbeidsliv som omfatter Telenoransatte i Norge med blant annet mål om redusert sykefravær og økt gjennomsnittlig pensjonsalder. I mai forenklet Telenor Mobil sitt prissystem og reduserte samtidig prisene for samtaler og tekstmeldinger og lanserte et nytt ungdomsabonnement under merkenavnet djuice som erstatter tidligere OYO-abonnement. 3. KVARTAL I juli solgte Den norske stat seg ned fra 77,6 % til 62,6 % eierandel i Telenor. I mars 2004 solgte Den norske stat 4 TELENOR ASA ÅRSRAPPORT 2003

9 TELENOR I 2003 Den gigantiske skyggen fra Mount Kinabalu, Malaysia, moh. Sonofon fyller kveldshimmelen over Aalborg. Danmark. Moro i rutsjebanen. Foto: Liew Chie Bing, DiGi, Malaysia Foto: Sonja Borg Andersen, Sonofon, Danmark Foto: Timea Tallóné Szathmáry, Pannon GSM, Ungarn seg ytterligere ned og hadde pr. 30. mars en eierandel på 53,2 % i Telenor. I juli inngikk Telenor en avtale som ga trådløst Internett på Statoils 300 bensinstasjoner i Norge. Statoil er den første bensinstasjonskjeden i Europa som tilbyr sine kunder trådløs Internettilgang. I august kjøpte Telenor de resterende 25 prosent av aksjene i telekom-selskapet Comincom/Combellga i Russland. I september startet Telenor Mobil arbeidet med en kraftig økning av GSM-dekningen langs norskekysten. Mange steder vil rekkevidden fra land økes vesentlig ved bruk av ny teknologi på eksisterende og nye basestasjoner. I september annonserte Telenor at selskapet på vegne av sine kunder tar ansvar for å stanse forsøplingen av Internett og posisjonerte seg dermed som en ledende leverandør av IT-sikkerhet til både barn, resten av familien og bedriftsmarkedet. 4. KVARTAL I oktober inngikk Telenor en samarbeidsavtale med finske Elisa om å tilby felles tele- og datakommunikasjonsløsninger til selskapenes kunder i Norden og Baltikum. I oktober dannet Telenor Mobil og Pannon GSM en allianse (Starmap Alliance) med syv andre europeiske mobiloperatører som skal tilby sømløse tale- og dataløsninger for bedrifts- og privatkunder i Europa. Sonofon ble 1. april 2004 innlemmet i alliansen. I desember inngikk Telenor avtale med BellSouth om å overta den resterende eierandel på 46,5 prosent i det danske mobilselskapet Sonofon mot et vederlag på DKK millioner. Transaksjonen ble gjennomført 12. februar I desember solgte Telenor Comincom/Combellga for en 19,5 prosent andel i Golden Telecom et russisk børsnotert selskap for tale- og bredbånd-tjenester for bedriftskunder. Telenors eierandel i Golden Telecom pr var 20,4 %. Telenors kunder sendte i Norge 14,5 millioner MMSmeldinger i Totalt ble det i Norge solgt 1,6 millioner nye mobiltelefoner i 2003, hvorav et flertall hadde MMSfunksjonalitet. Se for øvrig pressemeldingsarkivet for 2003: TELENOR ASA ÅRSRAPPORT

10 Foto: Jan Kristensen, Telenor, Norge GJENNOM FORENKLING TIL INTERNASJONAL SLAGKRAFT 6 TELENOR ASA ÅRSRAPPORT 2003

11 KONSERNSJEF Telenors visjon er Telenor idéer som forenkler. Enkelhet er etterspurt i en stadig mer kompleks verden, og et enklere Telenor gir økt styrke både i det krevende hjemmemarkedet og i våre sterkt voksende internasjonale virksomheter. Jon Fredrik Baksaas Konsernsjef Vår bransje kjennetegnes av noen klare utviklingstrekk som vi må forholde oss til og utnytte til beste for selskapet: Den største veksten ligger i mobilkommunikasjon. Konkurransen om kundene hardner til i de modne markedene, og konkurransebildet innen telekom likner stadig mer på det som har preget konsumentvareindustrien i lang tid. Det er fortsatt sterk vekst i de nyere markedene, og det er viktig at Telenor er organisert og blir ledet for å møte utfordringene i markeder med ulik modningsgrad. De økonomiske resultatene konsernet kan vise til både over år, men ikke minst det siste året viser at vi har lykkes med våre strategiske valg og den jobben vi har gjort. Da jeg overtok som konsernsjef i Telenor sommeren 2002, startet vi straks arbeidet med å knytte Telenors forskjellige aktiviteter tettere sammen. Det lå klare økonomiske fordeler i en slik forenkling. Men like viktig var det å øke kundeorienteringen, og få hele organisasjonen til å bli enda mer opptatt av kundeopplevelsen. I fortsettelsen vil vi ytterligere forenkle Telenors tjenestetilbud og vi vil fortsette den sterke satsingen på mobilvirksomheten. Dette arbeidet vil være basert på tre strategiske pilarer: Styrke i hjemmemarkedet, internasjonal vekst og jakt på synergier og stadig fornyelse. På de neste sidene i årsrapporten beskriver vi nærmere hva vi legger i disse kjennetegnene. Noen viktige operasjonelle aktiviteter vil være avgjørende for at vi når vårt mål om et enklere Telenor for kunder og aksjonærer. Vi skal legge størst kraft i konkurransen om kundene. Det betyr at kundetilfredsheten må få høy prioritet i alle markeder der vi tilbyr tjenester. Vi ser at enkelte operatører klarer å opparbeide en viss kundevekst i løpet av kort tid. Men vi ser også at varig styrke bare kan oppnås gjennom langsiktig kundepleie og god tilfredshet hos kundene. Telekombransjen har tradisjonelt utviklet seg gjennom teknologiske nyvinninger. Vi må hele tiden være i fremste rekke teknologisk, men dette er ikke lenger eneste betingelse for at et selskap som Telenor skal kunne være ledende når det gjelder nye produkter og tjenester. Det er helt avgjørende at innovasjon og nytenkning preger de aktiviteter som kundene er opptatt av. Her har telekombransjen mye å lære av bransjer som har vært konkurranseutsatt lengre enn oss. Det er også viktig at vi driver effektivt og nøkternt. I 2002 startet vi effektiviseringsprogrammet Delta4 hvor målet har vært å redusere vårt kostnadsnivå i forhold til 2001 med 4 milliarder kroner innen Her ligger vi foran skjema og regner nå med å kunne redusere kostnadsbasen med 4,5 milliarder kroner ved utgangen av året. Enda viktigere er det at vi gjennom dette programmet har etablert en permanent kultur for effektivisering og god bevissthet rundt selskapets ressursbruk. I tillegg til strategisk fokus og operativ styrke, vil verdidrevet lederskap være et prioritert område for å bringe Telenor videre. Medarbeidernes trivsel skal fremmes gjennom godt lederskap. Interne målinger viser at medarbeidertilfredsheten er god, men den skal vedlikeholdes og utvikles. Vi har derfor lagt frem et forpliktende sett med lederkrav og etablert et utviklingsprogram for ledere for å sikre ytterligere styrking av lederskapet. Strategisk fokus, operativ styrke og et verdidrevet lederskap skal prege Telenor fremover. Dette skal våre kunder merke. For meg er kundetilfredsheten og kundeopplevelsen den viktigste målestokken i et internasjonalt selskap som Telenor. Dette er grunnlaget for vår videre utvikling et grunnlag som skal bygges gjennom å skape et enklere Telenor. TELENOR ASA ÅRSRAPPORT

12 Foto: Jan-Gunnar Rossvoll, Telenor, Norge STERK I NORGE Foto: Halvard Henriksen, Telenor, Norge

13 STERK I NORGE FORSVARE DEN STERKE POSISJONEN Telenors hjemmemarked er teknologisk avansert. Det er høy penetrasjon innenfor alle kommunikasjonsformer, og kundene utnytter dem alle i økende grad. Konkurransen er skjerpet. Det er lett for kundene å skifte leverandør. Å forsvare posisjonen i dette krevende markedet er en sentral del av Telenors strategi. Foto: Vidar Østmo, Telenor, Norge Telenor har klart å beholde høye markedsandeler i hjemmemarkedet, selv om Norge har vært et land som tidlig deregulerte teletjenestene. Selskapet er markedsleder både på mobil- og fasttelefoni i hjemmemarkedet. Telenor er også markedsleder på bredbånd. Telenors viktigste grep for å sikre denne sterke posisjonen er å styrke kundefokuset for å holde på eksisterende kunder og vinne nye. Videre spisser Telenor sin produktportefølje for å tilpasse seg ytterligere til kravene fra et avansert marked. Selskapet har fokus på økt effektivisering for å fremstå enklere for kundene og for å senke kostnadene ytterligere. Telenors organisasjon er i dag mer segmentorientert for å sikre styrke både i bedrifts- og privatmarkedet. Salgs- og markedsressurser er nå slik organisert at de ivaretar kundenes behov både for tjenester knyttet til mobilog fasttelefoni. Telenor skal til enhver tid kunne gi kundene de løsninger som er tilpasset deres behov. For bedriftsmarkedet skal den økte kundeorienteringen resultere i: Ytterligere utvikling av Norges mest kompetente kundeservice for bedriftskunder Styrket service- og leveranseapparat IP-teknologi og virituelle private nettverk som viktige supplement til etablerte teknologier Styrking og utvikling av verdiøkende tjenester Lansering av høyhastighets mobiltjenester For privatmarkedet skal den økte kundeorienteringen resultere i: Videreutvikling av kundeservice for å høyne servicenivået Styrket salg og distribusjon Utvikle aktiviteter som styrker kundelojaliteten Særlig sterk satsing i markedet for mobil- og bredbåndstjenester Være i front med lansering av høyhastighets mobiltjenester I hjemmemarkedet skal Telenor fremstå som en effektiv leverandør av avanserte tjenester til krevende kunder , , , , , ADSL-abonnement i Norge (tusen) Mobilabonnement i Norge (tusen) Driftsmessige investeringer i Norge (capex) (milliarder kroner) TELENOR ASA ÅRSRAPPORT

14 STRATEGIER FOR INTERNASJONAL VEKST Gjennom det siste tiåret har Telenor bygget posisjoner som mobiloperatør med vesentlige operasjoner i 12 land. Det var totalt 34,8 millioner mobilabonnement i de selskaper der Telenor har eierandeler ved utgangen av Mobilvirksomheten utenfor Norge er blitt en stadig viktigere del av Telenors aktivitet og utgjorde 24 prosent av konsernets eksterne driftsinntekter i SATSING I VEKSTMARKEDER Telenor ser på mobilvirksomheten som sin viktigste vekstdriver internasjonalt. Selskapet er godt forberedt på den industrielle fasen som mobilvirksomheten nå er på vei inn i. NORGE TELENOR MOBIL DANMARK SONOFON HOLDING A/S USA WIRELESS MATRIX ØSTERRIKE ONE MONTENEGRO PROMONTE GSM 10 TELENOR ASA ÅRSRAPPORT 2003

15 STRATEGIER FOR INTERNASJONAL VEKST JAKT PÅ SYNERGIER OG FORNYELSE Telenor fortsetter å hente ut synergier i sin internasjonale mobilvirksomhet både markedsmessig og operasjonelt. Overtakelsen av Sonofon i Danmark øker mulighetene for uthenting av synergier i det krevende nordiske markedet. SVERIGE TELENOR MOBILE UKRAINA KYIVSTAR G.S.M JSC RUSSLAND VIMPELCOM GOLDEN TELECOM UNGARN PANNON GSM BANGLADESH GRAMEENPHONE LTD THAILAND DTAC MALAYSIA DIGI.COM BHD TELENOR ASA ÅRSRAPPORT

16 Foto: Miroslava Primakova, Kyivstar, Ukraina SATSING I VEKSTMARKEDER Foto: Ong Chau Hsi, DiGi, Malaysia

17 STRATEGIER FOR INTERNASJONAL VEKST VERDEN VIL KOMMUNISERE TRÅDLØST Internasjonal telekommunikasjon preges av stagnasjon innen fasttelefoni. I modne mobilmarkeder har veksten avtatt, men det er fortsatt markeder hvor utbyggingen av mobiltelefoni såvidt har startet. Telenor tilpasser sin virksomhet til dette internasjonale konkurransebildet. Ant. Befolkning mobil abn. Telenor-eid selskap (millioner) (millioner) Pannon (Ungarn) 10,1 2,62 Digi.Com (Malaysia) 24,5 2,21 Kyivstar (Ukraina) 48,3 3,04 GrameenPhone (Bangladesh) 131,0 1,14 Telenor Mobile Sverige 8,9 0,01 (Sverige) Sonofon (Danmark) 5,4 1,11 Våre strategier i GSM-markedet har vist seg svært vellykkede. Samtidig er vi bare i starten av den industrialiseringen vi ser innenfor mobiltelefonien, som nå er det store vekstområdet innen internasjonal telekommunikasjon. Telenor har posisjonert seg for og vil videreutvikle seg for å kunne sikre fortsatt vekst for selskapet gjennom ytterligere verdiskaping i mange år fremover. Kontroll eller exit er Telenors strategi i den internasjonale mobilsatsing. Det er et mål å oppnå kontrollerende eierposisjon der det er mulig. Etter overtakelsen av Sonofon i februar 2004 har Telenor en kontrollerende eierposisjon i syv mobilselskaper og er verdens 12. største GSM-operatør. I modne markeder fokuserer Telenor på markedsposisjon kombinert med økt kontantstrøm. Fokus i arbeidet ligger i kundeorientering, etablering av nye tjenester og synergier på tvers. I voksende markeder konsentrerer Telenor seg om kundevekst kombinert med utbygging av nettverk. Samtidig søker Telenor stadig etter ytterligere vekstmuligheter. Telenor har det siste tiåret hatt internasjonal suksess med satsinger i nye markeder. Ved vurdering av nye markeder vurderes risikoen i det enkelte land, attraktiviteten i det enkelte marked og styrken hos mulige lokale partnere. I oktober 2003 ble det lansert en ny mobilallianse som senere har fått navnet Starmap Alliance. Starmap består i dag av ni medlemmer: Amena (Spania), O2 (Tyskland, Storbritannia og Irland), One (Østerrike), Pannon GSM (Telenors selskap i Ungarn), sunrise (Sveits), Telenor Mobil (Norge) og Wind (Italia). Sonofon ble 1. april 2004 innlemmet i alliansen. På bakgrunn av det arbeidet som allerede er gjort i alliansen med å løse tekniske utfordringer og inngå kommersielle avtaler operatørene imellom, nyter kundene nå godt av GPRS- og MMS-roaming. I tillegg får kunder tilgang til tjenester som mobilsvar og kortnummer mens de er på reise i de andre allianselandene. Faste roamingpriser for bedriftskunder er allerede introdusert i flere land. Operatørene i alliansen vil også støtte en felles kvalitetsstandard for tjenester i bedriftsmarkedet og samarbeid om innkjøp, teknologi og salg til større bedriftskunder Asia Vest-Europa Vest-Europa Sentral/ Øst-Europa Sentral/Øst- Europa Asia Mobilabonnement utenfor Norge i konsoliderte selskaper (100 % i tusen) Faktisk og forventet utvikling i GSMmobilabonnement (millioner) (Kilde: Strategy Analytics, januar 2004) Faktisk og forventet mobiltetthet (%) (Kilde: Strategy Analytics, januar 2004) TELENOR ASA ÅRSRAPPORT

18 Foto: Róbert Tóth, Pannon GSM, Ungarn Foto: Watcharin Tongsuwan, DTAC, Thailand JAKT PÅ SYNERGIER OG FORNYELSE

19 STRATEGIER FOR INTERNASJONAL VEKST UTNYTTE VÅRE ERFARINGER Jakten på synergier har vært sentral i Telenors internasjonale virksomhet. Telenor har allerede hentet ut store gevinster gjennom erfaringsoverføringer og felles innkjøp. Overtakelsen av Sonofon koblet med eksisterende virksomhet i Norge og Sverige åpner for forsterket synergijakt i det krevende og tett integrerte nordiske markedet. Estimert markeds- Mobil- Telenor-eid selskap andel (%) tetthet (%) Pannon (Ungarn) Digi.Com (Malaysia) Kyivstar (Ukraina) GrameenPhone (Bangladesh) 62 1,3 Telenor Mobile Sverige 1 90 (Sverige) Sonofon (Danmark) Gjennom programmet The Mobile Way har Telenor utviklet den internasjonale mobilporteføljen ved hjelp av systematisk læringsoverføring og sammenligning av beste praksis mellom selskapene. Videre har Telenor søkt å realisere skalafordeler, blant annet i forhandlinger om anskaffelseskontrakter, samt å harmonisere teknisk infrastruktur, produkter og merkevarer mellom selskapene. Disse mulighetene er blitt ytterligere styrket gjennom deltagelsen i mobilalliansen Starmap. Den skjerpede konkurransen i de modne markedene har anskueliggjort behovene for å utnytte erfaring selskapene i mellom i markedsarbeidet. Gjennom såkalte Fit for fight-program styrkes markedsaktivitetene slik at maksimalt med ressurser legges nær kundene både i salg og service-tjenester. Overgangen fra begynnende til modne markeder går langt raskere enn før. Slike program dras derfor i gang i de fleste mobilselskapene for å forsvare posisjoner og sikre nye muligheter. Overtakelsen av Sonofon gir nye muligheter for synergiuthenting i det nordiske markedet når dette ses sammen med virksomheten i hjemmemarkedet og med mobilvirksomheten i Sverige. Ambisjonen er å etablere en nordisk mobiloperasjon der grunnfunksjoner som ledelse, IT- og tjenesteplattformer, nettverk og pan-nordiske tjenester er samkjørt, samtidig som det åpnes for stordriftfordeler. Lokalt i det enkelte land kan ressursene konsentreres om å ha et sterkt kundefokus tilpasset det enkelte marked samtidig som det er et økende marked for pan-nordiske kunder. Telenor er blant de aller første mobilselskap i Europa med så sterk integrering og synergiuthenting på tvers av landegrenser Driftsinntekter basert på selskapets lokalisering Norge (millioner kroner) Driftsinntekter basert på selskapets lokalisering utenfor Norge (millioner kroner) Årsverk Norge Utenfor Norge TELENOR ASA ÅRSRAPPORT

20 MARKEDSINFORMASJON NORGE Befolkning (2002 i millioner) 1) 4,5 Inflasjon 2003 estimat (%) 1) 2,4 Landareal (km 2 ) 1) Telekominntekter (% av total BNP, 2001) 2) 3 Befolkning pr km 2 1) 14 Inntekter fra mobilkommunikasjon (% av total BNP, 2001) 2) 0,8 Befolkningsvekst (% gjennomsnitt ) 1) 0,6 Mobiltetthet (%) 90 Befolkning i tettbebygde områder (2002 i % av totalen) 1) 76,1 Fastlinje tetthet (%) 73 BNP pr. innbygger (US$) 2003 estimat 1) Antall TV husholdninger (i millioner) 2 BNP pr. innbygger (US$ kjøpekraftsparitet) 2003 estimat 1) Telenors markedsandel i parabolmarkedet (%) 73 Faktisk BNP vekst 2003 estimat (%) 1) 0,3 Kilde: 1) EIU (Economist Intelligence Unit) 2) ITU (International Telecom Unit) TELENOR MOBIL (NORGE) Antall mobilabonnement (NMT + GSM) (i tusen) Antall GSM abonnement (i tusen) hvorav kontantabonnement (i tusen) Trafikkminutter pr. GSM-abonnement pr. måned, generert og terminert Gjennomsnittlige driftsinntekter pr. GSM abonnement pr. måned (ARPU): Antall SMS- og innholdsmeldinger (millioner) Markedsandel GSM (%) Kundeavgang fast mobilabonnement (%) 21,4 17,5 12,5 12,7 14,2 FIXED NORGE Sluttbrukermarkedet: Antall telefonabonnement (PSTN) (i tusen) Antall ISDN-abonnement (linjer) (i tusen) PSTN/ISDN generert trafikk (millioner minutter) Markedsandel PSTN/ISDN generert trafikk (%) Antall internettabonnement massemarkedet i Norge (i tusen) hvorav frisurf (i tusen) hvorav ADSL (i tusen) Antall ADSL abonnement bedriftsmarkedet i Norge (i tusen) BROADCAST NORGE Abonnenter med parabol (i tusen) Abonnenter med Kabel-TV (i tusen) Husholdninger i mindre lukkede Kabel-TV nett (i tusen) TELENOR ASA ÅRSRAPPORT 2003

21 MARKEDSINFORMASJON DANMARK Befolkning (2002 i millioner) 1) 5,4 Faktisk BNP vekst 2003 estimat (%) 1) (0,1) Landareal (km 2 ) 1) Inflasjon 2003 estimat (%) 1) 2,3 Befolkning pr km 2 1) 125 Telekominntekter (% av total BNP, 2001) 2) 2,6 Befolkningsvekst (% gjennomsnitt ) 1) 0,4 Inntekter fra mobilkommunikasjon (% av total BNP, 2001) 2) 0,6 Befolkning i tettbebygde områder (2002 i % av totalen) 1) 85,5 Fastlinje tetthet (%) 69 BNP pr. innbygger (US$) 2003 estimat 1) Antall TV husholdninger (i millioner) 2,4 BNP pr. innbygger (US$ kjøpekraftsparitet) 2003 estimat 1) Telenors markedsandel i parabolmarkedet (%) 33 Kilde: 1) EIU (Economist Intelligence Unit) 2) ITU (International Telecom Unit) SONOFON (DANMARK) Antall mobilabonnement (i tusen) hvorav kontantabonnement (i tusen) Trafikkminutter pr. GSM-abonnement pr. måned, generert og terminert Gjennomsnittlige driftsinntekter pr. GSM abonnement pr. måned (ARPU): Markedsandel GSM (%) Mobiltetthet (%) BROADCAST DANMARK Abonnenter med parabol (i tusen) Husholdninger i mindre lukkede Kabel-TV nett (i tusen) SVERIGE Befolkning (2002 i millioner) 1) 8,9 Faktisk BNP vekst 2003 estimat (%) 1) 1,5 Landareal (km 2 ) 1) Inflasjon 2003 estimat (%) 1) 2,1 Befolkning pr km 2 1) 20 Telekominntekter (% av total BNP, 2001) 2) 3,3 Befolkningsvekst (% gjennomsnitt ) 1) 0,2 Inntekter fra mobilkommunikasjon (% av total BNP, 2001) 2) 0,8 Befolkning i tettbebygde områder (2002 i % av totalen) 1) 83,5 Fastlinje tetthet (%) 74 BNP pr. innbygger (US$) 2003 estimat 1) Antall TV husholdninger (i millioner) 4,3 BNP pr. innbygger (US$ kjøpekraftsparitet) 2003 estimat 1) Telenors markedsandel parabolmarkedet (%) 50 Kilde: 1) EIU (Economist Intelligence Unit) 2) ITU (International Telecom Unit) TELENOR MOBILE SVERIGE Antall mobilabonnement (i tusen) Mobiltetthet (%) BROADCAST SVERIGE Abonnenter med parabol (i tusen) Abonnenter med Kabel-TV (i tusen) Husholdninger i mindre lukkede Kabel-TV nett (i tusen) TELENOR ASA ÅRSRAPPORT

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Gjennom forenkling og strategisk fokus skal vi utvikle vår sterke internasjonale posisjon.

Gjennom forenkling og strategisk fokus skal vi utvikle vår sterke internasjonale posisjon. Gjennom forenkling og strategisk fokus skal vi utvikle vår sterke internasjonale posisjon. Ansatte fra alle verdenshjørner deltok og de beste bildene er brukt i Telenors årsrapport 2003. Bildene har et

Detaljer

Det nye Telenor. Telenors integrerte styringsmodell: Telenors erfaringer med styring av virksomheten basert også på ikke-finansielle parametere

Det nye Telenor. Telenors integrerte styringsmodell: Telenors erfaringer med styring av virksomheten basert også på ikke-finansielle parametere Telenors integrerte styringsmodell: Telenors erfaringer med styring av virksomheten basert også på ikke-finansielle parametere Vend selskapets innside ut; rapportering av ikke-finansiell informasjon til

Detaljer

Andre kvartal 2004 Utgitt av Telenor ASA N-1331 Fornebu, Norge Telefon: 67 89 00 00. Investor Relations: Telefon: 67 89 24 70 e-post: ir@telenor.

Andre kvartal 2004 Utgitt av Telenor ASA N-1331 Fornebu, Norge Telefon: 67 89 00 00. Investor Relations: Telefon: 67 89 24 70 e-post: ir@telenor. 11909 Telenor Q2 NOR04 22.07.04 18:21 Side b Design og produksjon: Cobra. Trykk: RK Grafisk. Forsidefoto: Morten Skisland. Andre kvartal 2004 Utgitt av Telenor ASA N-1331 Fornebu, Norge Telefon: 67 89

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Telenor utvikler lønnsomme mobilselskap i internasjonale vekstområder. Samtidig opprettholdes den ledende posisjonen i Norge.

Telenor utvikler lønnsomme mobilselskap i internasjonale vekstområder. Samtidig opprettholdes den ledende posisjonen i Norge. Telenor utvikler lønnsomme mobilselskap i internasjonale vekstområder. Samtidig opprettholdes den ledende posisjonen i Norge. Årsrapport 2004 NØKKELTALL Beløp i millioner kroner (hvis ikke annet er angitt)

Detaljer

Andre kvartal 2003 viste en vekst i Telenor konsernets driftsinntekter på 10 % til 13,2 milliarder kroner. Resultat før skatt og minoritetsinteresser

Andre kvartal 2003 viste en vekst i Telenor konsernets driftsinntekter på 10 % til 13,2 milliarder kroner. Resultat før skatt og minoritetsinteresser Andre kvartal 2003 viste en vekst i Telenor konsernets driftsinntekter på 10 % til 13,2 milliarder kroner. Resultat før skatt og minoritetsinteresser økte til 2,5 milliarder kroner. Telenor ASA andre

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

here I was soon the other hand i know how Verden kommuniserer annerledes.

here I was soon the other hand i know how Verden kommuniserer annerledes. g llo. I ve been meaning to call you. How ke du var her. Non, prenez lautobus. Bien after the sno ise me in a way i have never thought of We would try to s so dissmayed i need to take a walk and look at

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports Årsrapport 2002 dokumenterer Telenors sterke stilling i det norske markedet, en styrket leveransedyktighet i Norden og en videreutviklet posisjon som internasjonalt mobilselskap. Telenor leverer moderne

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA Til behandling foreligger: 20. mai 2010, kl. 09.30 på Hotel Continental i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Tom

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Erklæring om eierstyring og selskapsledelse NorgesGruppen følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Fullstendig anbefaling er tilgjengelig på www.nues.no.

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011

11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011 AKSJONÆRFORHOLD. Børsnotering Aksjene i Acta Holding ASA ble notert på SMB-listen ved Oslo Børs den 16. juli 2001. Selskapet har inngått i Oslo Børs Hovedindeks OSEBX fra 1. januar 2004 og fra oktober

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning I andre kvartal 21

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 Vi tenker som deg. DELÅRSRAPPORT Om Instabank ASA Instabank er en ny norsk digital bank med kontor på Skøyen i Oslo. Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/1kv00/_content/index.html (1 of 3) [12/4/2000 7:30:45 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/1kv00/_content/index.html (1 of 3) [12/4/2000 7:30:45 PM] Innledning Resultat før skatt i første 2 ble 908 mill. kroner, en økning på 387 mill. kroner fra samme periode i 1999. Av dette utgjorde netto salgsgevinster 443 mill. kroner. Driftsresultatet i første

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 2. juni 2005 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

2. Virksomhet Foretakets formål er i vedtektene angitt på følgende måte:

2. Virksomhet Foretakets formål er i vedtektene angitt på følgende måte: Styrets redegjørelse for eierstyring og foretaksledelse i årsrapporten for 2015 policy på området SpareBank 1 Boligkreditt Sparebank 1 Næringskreditt sist revidert 1. mars 2016: EIERSTYRING OG FORETAKSLEDELSE

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal R Bj k k j f Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 3. kvartal God utvikling i rentenetto og andre kundeinntekter Solid fremgang i

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA 1. FORMÅL Pareto Bank ASA er en forretningsbank med tillatelse til å drive bank og tilby nærmere angitte investeringstjenester. Banken er etablert i norge og er underlagt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

Det norske ekommarkedet mai 2014

Det norske ekommarkedet mai 2014 Det norske ekommarkedet 2013 15. mai 2014 Omsetning og investeringer 2 Utvikling i sluttbrukeromsetning Millioner kroner 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Det innkalles til ordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 13. mai 2011 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15, Oslo. Dagsorden Punkt Vedlegg

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 22 april 2005 kl 1200 Gamle Logen AS Grev Wedels plass Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 22 april 2005 kl 1200 Gamle Logen AS Grev Wedels plass Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 22 april 2005 kl 1200 Gamle Logen AS Grev Wedels plass 2 0151 Oslo Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Expert ASA avholdes i Gamle

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Hovedpunkter i 2. kvartal: Lav aktivitet i aksje- og derivatmarkedet rentemarkedet i fremgang Vellykket oppstart av Norex felles handelssystem, Saxess. Resultat før

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. Forrige regnskapsårs

Detaljer

Resultater DnB NOR-konsernet. Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans)

Resultater DnB NOR-konsernet. Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Resultater t DnB NOR-konsernet Fjerde kvartal Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 21,1 Kostnadsgrad i

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Strømme ASA mandag 30. mai 2005 kl 17:00 i selskapets kontorer, Nesveien 15, 1344 Haslum.

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Strømme ASA mandag 30. mai 2005 kl 17:00 i selskapets kontorer, Nesveien 15, 1344 Haslum. Til aksjonærene i Strømme ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Strømme ASA mandag 30. mai 2005 kl 17:00 i selskapets kontorer, Nesveien 15, 1344 Haslum.

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer