SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 5/2012 November 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 5/2012 November 2012"

Transkript

1 SENIOR POSTEN Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 5/2012 November 2012 Protokoll fra årsmøtet 23. oktober 2012 Sted: Kantina på Linderud. Tidspunkt: Kl. 18:00 Møtet ble avholdt med 47 medlemmer til stede. Nestleder Rolv Andersen ønsket alle velkommen. Valg av møteleder: Styrets forslag Rolv Andersen. Han ble valgt. Valg av referent: Styrets forslag Ragnhild Fossum. Hun ble valgt. Valg av 2 utenfor styret til å undertegne protokoll. Styres forslag: Knut Skjelhaug og Helge Sørlie. De ble valgt Godkjenning av innkalling 2. Gjennomgang av dagsorden 3. Gjennomgang og godkjennelse av styrets årsberetning Årsberetningen ble utdelt til deltakerne før møtets start. Rolv Andersen gjennomgikk årsberetningen. 4. Gjennomgang og godkjennelse av regnskapet Hans-Joachim Schwarz gjennomgikk regnskapet. 5. Budsjett for kommende år Hans-Joachim Schwarz gjennomgikk budsjettet.. 6. Fastsettelse av årskontingent Styrets forslag: For kommende år anbefaler styret å bibeholde en årskontingent på kr. 200 for medlemmer utenfra. 8. Valg Rolv Andersen orienterte om sammensetningen av styret for 2011/2012, Følgende styremedlemmer er på valg: Rolv Andersen På valg, tar ikke gjenvalg Hans-Joachim Schwarz På valg, tar ikke gjenvalg Kjell Standal På valg, tar ikke gjenvalg Følgende styremedlemmer er ikke på valg: Rolf Nordengen 1 år igjen av valgperioden Ragnhild Fossum 1 år igjen av valgperioden Liv Marit Skytterhom 1 år igjen av valgperioden Lars Aanderud-Larsen 1 år igjen av valgperioden Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer: Kari Skarpsno Carl O. Solberg Knut Viken De ble valgt ved akklamasjon Valgkomite Torgeir Flatås 1 år igjen av valgperioden Thor Løkke-Sørensen Går ut av valgkomiteen Som nytt medlem foreslår styret Kjell Standal Han ble valgt ved akklamasjon Revisor Inge Bø Årsmøtet ble avsluttet kl 18:35 1 år igjen av valgprioden Protokollen godkjennes av undertegnede Knut Skjelhaug (sign) Helge Sørlie (sign) 7. Innkommende forslag Styret har ikke mottatt noen forslag. SeniorPosten Nr

2 Referat fra sosialt samvær etter årsmøtet Tekst: Ragnhild Fossum Foto: Thore Reidar Bøhler Alderspensjon og Siemens pensjon Fra Siemens: Bengt Arntsen Fra Storebrand: Nils Rønningen Bengt Arntsen er ansatt ved HR i Trondheim Ved pensjonering er det gitt en sluttlønn pr 67 år (65-70%). Dette gir et lovet kronebeløp pr år med livsvarighet. Kronebeløpet fra Storebrand forutsetter at forsikringsselskapet årlig skal tilføre kapital, såkalt rentegaranti for tiden på 3,6%. Finanstilsynet beslutter rentegaranti. Tjenestepensjonen fra Siemens innebærer ikke et løfte om fremtidig regulering etter uttak av tjenestepensjon. Økt levealder gir en merkostnad for forsikringsselskapet. De seneste år har det vært liten regulering. Forhold som påvirker regulering er finansmarkedet og at vi er styrt av North West Europe clusteret, som vi er en del av. Siemens i Norge kan ikke gjøre ekstra investeringer. Bedriftens premie er ferdig betalt ved uttak av pensjon. Merkostnad pga høyere levealder må finansieres av Storebrand. Nils Rønningen fra Storebrand kompletterte med at forhold som er avgjørende er at vi lever stadig mye lenger, at det er et ustabilt aksjemarked med finanskrise, statsgjeld i Europa og stor usikkerhet i USA. Lav rente utfordrer pensjonssystemet. Så ble det tid til servering, noe alle satte pris på. Dagens underholdning var ved Geir Helljesen Geir Helljesen er en travel pensjonist. Han fortalte om sine 42 år i NRK. Han møtte mange store personligheter og fremhevet Erik Bye og Trond Kirkevaag. Han dekket politikk med utallige valg og også utdelingen av Nobels fredspris. Han har en fantastisk hukommelse og fortalte med innlevelse om sine opplevelser. Han opplevde mange statsministre på sin vei og mange interessante vinnere av Nobels fredspris. Geir Helljesen fikk overrakt blomster fra Rolv Andersen som takk for et interessant kåseri. Liv Marit overrakte blomster til dem som gikk ut av styret og takket for god innsats gjennom mange år. Hans-Joachim Schwarz, Kjell Standal og Rolv Andersen Thor Løkke-Sørensen, som gikk ut av valgkomiteen, fikk sine blomster dagen etter møtet. Han er derfor ikke med på bildet. Invitasjon til julefest Det inviteres igjen til julefest. Dag: Tirsdag 4. desember 2012 kl 1800 Sted: Kantina på Linderud Det tilbys: Velkomstdrink, tradisjonell julemat med øl/ vin eller alkoholfritt, kaffe/ kaker, musikk, sang, underholdning og dans. Selv må dere melde dere på via e-post eller vanlig post (påmeldingsskjema på siste side) og stille finpusset på Linderud med mye godt humør på fastsatt dag/tid. Til nød godtas også påmelding på telefon til Liv Marit. Festen er gratis (for dere), men er dere påmeldt, må dere stille eller melde dere av igjen. I fjor var vi vel 150 på tilsvarende fest. Det må vi slå i år. Påmeldingsfrist: Fredag 23. november (for vanlig post gjelder dette poststemplet) Høsttur med Siemens Seniorklubb 5. september til Mammuthuset, Hedemarksmuseet og Norsk jernbanemuseum Tekst: Iris-Eveline Johansen Foto: Svein Paulsen En full buss med 48 seniorer deltok på høstturen. Vi startet besøket i Hamar i MAMMUTHUSET, og vi ble der hyggelig mottatt av Ole Nashoug. Her SeniorPosten Nr

3 skulle vi samles i salen for å få en informasjon om stedet og distriktet. Mammuthuset er et informasjonssenter om Mjøsområdets geologiske historie - fra pol til pol, som Nashoug uttrykte det. Senteret forteller også om mammuten - hvor den kom fra og hvorfor den forsvant. Mammuthuset ligger i Vangsåsen, 420 m over havet, og en har et fantastisk utsyn over Mjøsområdet - en kan se 10 kirkebygg. Huset er bygd, som vi tror jegerfolket bygde sine boliger, den gang de kom hit under og etter istiden, og kirken som tidligere sto her, er også inkludert i bygget. Jegerne jagde bl.a. mammut, og støtetennene ble brukt som byggepilarer i byggene. Taket i Mammuthuset var forøvrig dekket med 3 lag granfliser. Et kart over distriktets geologi pyntet veggen. Geologien forteller oss hvordan fortiden har vært, helt fra den tid dagens kontinenter hang sammen til en klode. Senere begynte dagens kontinenter å flytte på seg, og vi fikk den verden vi kjenner i dag, men den flytter seg fremdeles i dag. "Hedemarken" flyttet seg f.eks. helt ned til sydpolen og senere tilbake. mange andre land er det kull som har en stor rolle i energiforsyningen. I den sammenheng må vi ikke glemme at kull er stein, og olje og gass produseres fra ørsmå hulrom og sprekker i stein. Fossiler er oppbevart avfall - slik som tomme krabbeskall, skjelettrester, døde organismer, visne blader, skjell etc. "Ida" er f.eks. et godt bevart fossil. Ida er 47 mill. år gammel og en jente. Forskerne er her helt sikre. Ida mangler penisbein. Hun dødde meget ung. Hun var gått ned til vannet og gass gulpet opp - noe som skjer periodevis - og tok hennes liv. Mammuten - istidens pelskledde "elefant" - har fått en sentral oppstilling i huset. Den er en rekonstruksjon av to av de beste mammutfunn fra Sibir. 15 moskusskinn gikk med til å kle rekonstruksjonen. En jeger fant i tsartiden mammuten i Sibir, men fjernet bare støttennene. Myndighetene fikk rede på funnet, og støtetennene ble trukket tilbake fra videresalg. Mammuten levde en gang også i våre trakter, men vi vet at dette var avhengig av tid og klima. Da det ble varmere, flyttet mammutene på seg. Fra steinalder til oljealder har menneskene alltid vært interessert i mineraler og stein. Vi har laget redskaper som pilspisser av flint, gryter av kleberstein, og vi har alltid likt å pynte oss, enten det er med sminke, som er fargestoffer fra mineraler, eller smykker av metaller og steiner. Vi kjenner begrepene steinalder, jernalder og bronsealder (bronse er en blanding av kobber og tinn). Vi ble i stand til å trekke metaller og mineraler ut av steinene. Dette åpnet nye muligheter, og her ligger den spede begynnelsen på vår egen teknologiske tidsalder, og alle typer steinprodukter omgir oss på alle kanter. Arkeologene har møysommelig gravd frem redskaper, smykker og bruksgjenstander. Dette forteller oss hvilke materialer som var tilgjengelige, og hvordan de ble tatt i bruk til de forskjellige tidene. Innenfor samme tenkesettet kan vi kalle vår egen tid olje- og kullalderen. På den måte viser vi hvor stor betydning de fossile energikildene har for vår levestandard. I Norge er olje og gass viktigst, men i Mammuthuset Det var tid for mat. Uten mat og drikke osv. Vi fikk deilige, nystekte rundstykker med ost. Mange bemerket at brunosten var spesiell god. Vi fikk opplyst at det var Heddal ost spesial. Sistnevnte er viktig og denne type ost føres ikke i alle butikker. Vi fikk også servert nybakt kringle, kaffe og te, etc. Det ble så anledning til å se på utstillingen, steiner, mineraler, fossiler. Vi takket guiden for meget vellykket informasjon om senteret, som er privat drevet og brukes til møter og selskaper. Neste stopp var HEDEMARKMUSEET. Vi skulle her se Bispeborgen og Hamardomen. En kunnskapsrik guide - han studerer bl.a. gammel kirkemusikk i London - tok hyggelig i mot oss. SeniorPosten Nr

4 Omvisningen på Domkirkeodden startet ved restene av den tidligere bispeborg. Bispesetet i Hamar var Østlandets eneste bispesete i katolsk tid. Hamar er således både en gammel og en ny by. Omkring bispesetet, som ble opprettet omkring 1152 og domkirken, vokste det i middelalderen opp en handels-, håndverks- og lærdomskaupang, som forsvant med reformasjonen og syvårskrigens herjinger. Hamar fikk på nytt bystatus, i 1864 var den igjen bispesete. Skipsfarten på Mjøsa og jernbanen - Norges første jernbane gikk fra Kristiania til Eidsvoll - satte fart i den vesle handelsbyen, som etter hvert også ble en betydelig skoleby. Vi startet omvisningen ved ringmuren av den gamle bispeborg, som etter at reformasjonen var kommet til Norge ble lensherreresidens. Vi gikk gjennom hovedporten inn i borgområdet. Fra toppen av porten helte den gang borgens forsvarere kokende vann, tjære e.l., ut over krigerne som forsøkte å erobre borgen. Så lenge rambukker ble brukt i erobringen, ble denne borg ikke inntatt, men med bruk av kanoner kunne forsvarerne ikke lenger forhindre at borger kunne stormes. Straks innenfor porten var fangehullet. Stedet måtte passeres for å komme inn i borgområdet. Det har pågått arkeologiske utgravninger. Låven som har stått på bispeborgens murer, er nå utstillingsbygning. Hovedbygningen er også frilagt. Det samme er kjøkkenbygningen. Anlegget hadde 2 brønner. De er også frilagt. Den ene var plassert i hovedbygningen - slik at foresvarerne hadde vann tilgjengelig - og den andre brønnen var på gårdsplassen. En god vannforsyning var meget viktig når en borg skulle forsvares. Det fortelles videre at personalet fikk 7 liter øl om dagen - men meget svakere enn det øl vi drikker i dag. Den første bisp krevde forøvrig at borgen skulle ha vinkjeller og en kirke. I 1567 ble borgen brent av svenskene og ilden flyttet seg dessverre over til kirken. Nå er brosteingatene og munkenes urtehager borte. Etter at borgen var brent, ble befolkningstallet sterkt redusert og bystatus ble opphevd. På 1600 tallet ble bispegården omgjort til storgård. Ruinene er nå forsøkt vernet. Også her er det benyttet mye glass. Arkitekt Fehn har vært ansvarlig for dette arbeid. Det menes at arkitekt Fehn var mer anerkjent i utlandet enn her i Norge. HAMARDOMEN Hamardomen er en del av Hedemarksmuseet. Kirken - det som er igjen av den opprinnelige kirke - ble påbegynt i 1152 og kirken sto ferdig omkring Domkirken er en treskipet basilika, oppført i enkel romanisk stil. Senere ble den påbygd i gotisk stil. Kirken var den gang dobbelt så høyt som det vernede glass innbygget, og den var således godt synlig. Mange som besøkte Hamar, kom med båt. I middelalderen var vannveiene greie adkomstveier. Sannsynligvis har katedralen hatt 2 vesttårn og et stort tårn sentralt. Kirken var en katolsk kirke og etter at reformasjonen var gjennomført i landet, hadde ingen lenger ansvar for kirken. Trengte man byggeblokker, ble det hentet fra kirkebygget. Bonden som hadde overtatt borgen, solgte også blokker fra kirken til andre bygg - bl.a. Stange kirke. Domkirken ble ødelagt i 1567 av svenskene under den nordiske syvårskrigen. I dag eies Domkirken og vernebygget av Riksantikvaren. Stiftelsen Domkirkeodden står for forvaltningen og bruken av bygningen. I 1985 ble ruinene hyllet inn i plast på grunn av frostskader og fuktighetsangrep. For at vi igjen skulle ha glede av ruinene, lot man i 1998 oppføre et vernebygg av glass. Temperatur og fuktighet overvåkes og reguleres av et meget moderne klimaanlegg. Det antas imidlertid at en del av fuktigheten, som har trengt inn i blokkene, aldri vil forsvinne helt. Glassbygget er tegnet av arkitekt Lund. Grunnflaten er på 2600 m2, og stålkonstruksjonen bærer til sammen en glassflate på 4800 m2. Vernebygget ble i 2005 tildelt The International Real Estate Federation - Norgesavdelingens - spes. pris for enestående arkitektur. Glasskonstruksjonen kostet 76 mill., 10 mill. ble donert av Thomas J. Perkins og 1998 avduket han en minneplate over Gerd Thune-Perkins, som hadde vokst opp i Hamar-området. Ved donasjonen ble det gitt en terminfrist for utførelsen av vernebygget - ellers ville pengene gå tilbake til Perkins. Det nye bygg har fått navnet "Hamardomen". Det brukes dessuten til kirkelige seremonier som barnedåp og bryllup, og til konserter og SeniorPosten Nr

5 teaterforestillinger o.l. Akustikken blir forøvrig sammenlignet med Peterkirkens i Roma. En gruppe studenter ved NTNU har forsøkt å rekonstruere den opprinnelige kirke slik man tror den kan ha sett ut. En modell er utstilt i Hamardomen Vår guide avsluttet omvisningen med en gammel georgiansk kirkesang, og vi fikk nyte den fine musikken fra middelalderen. dessert karamellpudding med aprikossaus, samt kaffe. Praten gikk livelig blant seniorene, men alt har dessverre en ende. Vi gikk ombord i Per Gynt bussen og reiste tilbake til Oslo, med stopp på bl.a. Skedsmokorset og Olavsgaard. Styret fikk takk for denne fine turen og turen til Holland. Liv takket sjåføren for fin kjøring og hyggelig tur. Vi hadde også godt vær - en av de få dager med Indian-sommer, så turen må kunne betegnes som meget vellykket. Omvisning i Emanuel Vigelands museum tirsdag 30. oktober Tekst: Bjørg Nordgaard Foto: Kjell Standal Hamardomen NORSK JERNBANEMUSEUM var vårt neste stoppested. Vi var litt forsinket, men ble her også hyggelig mottatt av guiden. Hovedutstillingen tok oss med på en kort reise gjennom norsk jernbanehistorie. Bl.a. kunne vi her få se modelljernbaner av syv norske landskap. Gamle reiseeffekter var utstilt, og vi kunne gå inn i gamle jernbanevogner. En av de gamle kongevogner i sin fortids eleganse, kunne sees. Kongefamilien reiste med denne vogn under kroningsferden i Noen av oss var litt tidlig ute da vi måtte komme oss dit på egenhånd og selv om solen skinte fra en nesten skyfri himmel ble ventetiden noe kald. Det var vel våre sommerkropper som ikke helt hadde vent seg til det lille snøfallet som var kommet og noen få kuldegrader. Men så var alle 27 på plass og en litt forsiktig ung dame, som kanskje kunne ha snakket litt høyere, viste sine kunnskaper ved å fortelle om Emanuel Vigelands barndom og oppvekst med gode penger, til et liv i mer fattigdom da faren drakk seg fra det de hadde. Men ved hjelp fra andre kunne Emanuel ta sin utdannelse og ble en utrolig flink maler og allsidig kunstner. Guiden tok oss med til den legendariske Dovregubben. Lokomotivet som er utstilt, er et av de lokomotiver som er bygd ved Thune i Oslo. Senere ble Dovregubben bygd hos Krupp. Vi kunne klatre opp for å få et inntrykk av lokførerens og fyrbøterens arbeidsplass. Lokomotivene måtte holdes rene. Dette var barnearbeid og barna utførte dette arbeid. Barna hadde anledning senere å få arbeide som fyrbøter og kunne dessuten også bli lokfører - en form for lærlingordning. På friluftsområdet kunne vi få se spor- og signalanlegg og en rekke gamle stasjonsbygg. Så var det å reise til Rica Hamar Hotell, hvor en deilig middag ventet på oss. Vi fikk urtestekt kylling - uten ben - grønnsaker og nye poteter, som Emanuel Vigelands museum Deretter gikk vi inn i museet, som han også kalte sitt mausoleum da urnen er med hans aske også befinner seg her.vi hadde på forhånd fått vite at SeniorPosten Nr

6 det ville være veldig mørkt, og jeg tror de fleste av oss famlet i blinde de første minuttene vi entret dette enorme rommet. Det var kun belysning på gulvet langsmed veggene og 4-5 lysstolper som var plassert midt i rommet og som kun lyste opp noe i taket. Etter hvert fikk vi synet tilbake og vi kunne beundre disse flotte freskene, det vil si malerier malt på mur, som besto av barn og voksne i alle fasonger og i forskjellige motiver. Men alle sammen var innfiltret i hverandre på en utrolig måte og alle var nakne. Det var utrolig flott, men man kan jo lure på hva slags tanker som utspilte seg i hans hode under dette arbeidet, men fantasi det hadde han. Etter å ha tilbrakt en liten time her, tok de fleste av oss trikken ned til Majorstuen hvor vi hadde bord på en hyggelig kafe (pub) som het Cafe Mistral for å spise lunsj. Her fikk vi servert litt ost og spekemat og varm potetomelett med brød til og noen benyttet selvfølgelig anledning som seg hør og bør til en pils og et glass rødvin, på denne deilige formiddagen! Så fikk vi en nydelig kake med krem og is og deilig varm kaffe. Noen av oss frosne hadde ikke helt fått igjen varmen, så dette var kjærkomment. Praten gikk lystig rundt bordet helt til vi gikk hjem litt etter litt. Dette var nok en hyggelig opplevelse og vi håper bare at flere av pensjonistene blir med neste gang, da det er veldig hyggelig å treffes en gang imellom og utveksle gamle minner. Medlemmenes e-postadresse De som har e-postadresse, men ikke har mottatt e- post fra styret, bes oppgi sin e-postadresse til sekretæren. Styret har laget en e-postadresseliste, slik at vi raskt kan kontakte dere med påminnelser om medlemsmøter, ledige plasser eller endringer på turer. Vi sender ut Seniorposten elektronisk. Spesiell oppfordring til dere som har hatt bluezone adresse Send informasjonen til: Siemens Seniorer på internett Oslo, Trondheim og Bergen har fått et eget nettsted hvor man kan følge med i bl.a. Seniorposten og informasjon fra styret om medlemsmøter og turer: Nye medlemmer Vi hilser følgende nye medlemmer velkommen: Grethe Berntsen Bjørn T Haukaas Leif Karlsen Avdøde medlemmer Vi har fått melding om at følgende medlemmer har falt fra: Egil Oddvar Jacobsen Anglica Weber Styrets sammensetning 2012/2013 Leder: Rolf Nordengen Røyskattveien 17, 2022 Gjerdrum Telefon: Mob.: E-post: Nestleder: Carl O. Solberg Hagapynten 48 B, 0673 Oslo Telefon: Mob.: E-post: Sekretær: Ragnhild Fossum Lindebergåsen 21A, 1071 Oslo Telefon: Mob.: E-post: Kasserer: Knut Viken Løkenåsen 35, 1900 Fetsund Telefon: Mob.: E-post: Styremedlemmer: Liv Marit Skytterholm, Peer Gynts vei 23B, 2010 Strømmen Telefon: Mob.: E-post: Lars Aanderud-Larsen Sagveien 26, 1414 Trollåsen Telefon: Mob.: E-post: Kari Skarpsno Konvallvegen 19, 2050 Jessheim Telefon: Mob.: E-post: Valgkomite Torgeir Flatås, Steinbekkåsen 29, 1472 Fjellhamar Telefon: Mob.: E-post: Kjell Standal Alingsåsveien 11, 2013 Skjetten Telefon: Mob.: E-post: SeniorPosten Nr

7 Påmeldingsslipp til julefesten Sendes: Liv Marit Skytterholm, Peer Gynts vei 23B, 2010 Strømmen eller e-post: innen 23. november 2012 Ja, jeg melder meg/oss på til Julefest i kantina på Linderud tirsdag 4. desember 2012 kl Navn: Telefon/mobil:... e-post:... Sett kryss ved det som passer: Jeg kommer alene. Jeg kommer med ektefelle/samboer/nødvendig ledsager: Navn:... Dato for påmelding:.. SeniorPosten Nr

SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 5/2011 November 2011

SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 5/2011 November 2011 SENIOR POSTEN Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 5/2011 November 2011 Protokoll fra årsmøtet 25. oktober 2011 Sted: Kantina på Linderud. Tidspunkt: Kl. 18:00 Møtet ble avholdt med 51 medlemmer

Detaljer

SENIOR POSTEN. Referat fra ekstraordinært årsmøte tirsdag 1. mars 2011. Referat fra medlemsmøtet tirsdag 1. mars 2011

SENIOR POSTEN. Referat fra ekstraordinært årsmøte tirsdag 1. mars 2011. Referat fra medlemsmøtet tirsdag 1. mars 2011 SENIOR POSTEN Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 2/2011 Mars 2011 Referat fra ekstraordinært årsmøte tirsdag 1. mars 2011 Møtet ble avholdt i kantina på Siemens Linderud med 34 medlemmer

Detaljer

SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 1/2014 Januar 2014. Innkalling til årsmøte i Siemens Seniorklubb Oslo

SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 1/2014 Januar 2014. Innkalling til årsmøte i Siemens Seniorklubb Oslo SENIOR POSTEN Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 1/2014 Januar 2014 Innkalling til årsmøte i Siemens Seniorklubb Oslo Sted: Ny kantine Linderud Dag/ tid: Tirsdag 4. mars 2014 kl 1800 Saker

Detaljer

Siemens Seniorklubb Oslo Oppdatert: 17.01.2016

Siemens Seniorklubb Oslo Oppdatert: 17.01.2016 Kronologisk liste over gjennomførte turer og arrangement 2015.09.22 Golf og tur Gjerdrum Ingen Til tross for regn var dette en meget hyggelig tur. 2015.09.08 Utflukt til Ekeberg parken Oslo 53 Ingen Vellykket!

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 1/2013 Januar 2013

SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 1/2013 Januar 2013 SENIOR POSTEN Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 1/2013 Januar 2013 Julefesten 4. desember 2012 Tekst: Leiv Riisnæs Foto: Eivind Kragnes Det hersket en forventningsfull stemning utenfor

Detaljer

SENIOR POSTEN. Julefesten for Siemens Seniorer 2010. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 1/2011 Januar 2011

SENIOR POSTEN. Julefesten for Siemens Seniorer 2010. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 1/2011 Januar 2011 SENIOR POSTEN Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 1/2011 Januar 2011 Julefesten for Siemens Seniorer 2010 Tross bitende kulde ute var det 134 personer som tok veien til kantina på Linderud

Detaljer

SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 5/2015 Oktober 2015. museet er et håndkle som dekker litt av den ene foten.

SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 5/2015 Oktober 2015. museet er et håndkle som dekker litt av den ene foten. SENIOR POSTEN Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 5/2015 Oktober 2015 Utflukt til Ekebergparken 8. september Tekst: Roar Haglund Foto: Rolv Andersen Tirsdag 8. september ble det gjennomført

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Nyhetsbrev for november

Nyhetsbrev for november Nyhetsbrev for november Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Grenene på trærne utenfor Sofienbergsenteret

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien lever!

Detaljer

Hamar. på opplevelsestur langs Mjøsa

Hamar. på opplevelsestur langs Mjøsa Hamar på opplevelsestur langs Mjøsa «Samma å je er hen bære je ser Mjøsa» Strandpromenaden er en tilrettelagt tursti langs Mjøsa få minutter fra Hamar sentrum. Du kan ta deg fram til fots eller på sykkel.

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien

Detaljer

SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 2/2014 Mars 2014

SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 2/2014 Mars 2014 SENIOR POSTEN Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 2/2014 Mars 2014 Referat fra besøk på Teknisk museum tirsdag 11. februar 2014 Tekst: Rolv Andersen Foto: Lars Aanderud-Larsen 37 glade pensjonister

Detaljer

Kvamskogen Vel. Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00

Kvamskogen Vel. Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00 Kvamskogen Vel Referat fra : Årsmøtet 9/5-2011 Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00 Tilstede fra styret, sett fra venstre : Øyvind Valland - Magnus Reidar Hjelme Per Frode Bjørkbom

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer som møtte:

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Neste dag gikk turen til Bjarkøy med Harstad Rutebilhistorisk forening sin veteranbuss X-35.

Neste dag gikk turen til Bjarkøy med Harstad Rutebilhistorisk forening sin veteranbuss X-35. Vikingtur 2014 Troms historielag sin viking-tur startet onsdag 28. mai om kvelden. Første program var en byvandring i sentrum av Harstad og endte opp på Harstad skipsverftshistorie sin utstilling ved Hamek

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Internasjonale Messetjenester

Internasjonale Messetjenester . Internasjonale Messetjenester Internasjonale Messetjenester Postboks 46 N-2024 Gjerdrum Tel.: 0047 63990799 Fax: 0047 63991477 E-mail: post@int-messe.no http://www.int-messe.no Org.no. 982905389 mva

Detaljer

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 13 2006 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2006 side 3 MA 08.06.2006 Årsmøte fradag, den 16.06.2006 på Ørnes Hotell (annonse) 4 MA 08.06.2006 Ny bok fra Historielaget

Detaljer

Årsberetning. Bjørgvin Seniorklubb

Årsberetning. Bjørgvin Seniorklubb Årsberetning Bjørgvin Seniorklubb 2012 Styrets sammensetning. Leder: Kjell Sellevold Nestleder: Geir Ole Tellnes Kasserer: Øyvind Nilsen Sekretær: Johannes Boga Valgkomité: Max Marinas, Øystein Kårbø og

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Vårmøtet på Svalbard 08

Vårmøtet på Svalbard 08 Vårmøtet på Svalbard 08 6. april møtte Silje Wiik, Pål Kolstad, Espen Hugaas og Morten Hagen Johansen opp på Værnes for å delta på Norsk Bergforenings Vårmøte på Svalbard. Vi var studenter ved Institutt

Detaljer

TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA

TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA Dette var en tur som Anne Berit vant fra bladet Nytt & Nyttig. De kalte det tur til Verona. Jeg kunne være med hvis jeg

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ MARS Til tross for en litt kortere mars enn vanlig, så har vi i grunnen fått gjort en hel del ukene før påske. Noen av de minste har fått testet toving.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: 04420, F: +47 21 02 93 01 www.fotball.no

Detaljer

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Årets andre høstmåned har kommet og gått med mildvær og vakre

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Nyhetsbrev for september

Nyhetsbrev for september Nyhetsbrev for september Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. September har vært en innholdsrik høstmåned

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Innkalling til ASKN Årsmøte 2015

Innkalling til ASKN Årsmøte 2015 Innkalling til ASKN Årsmøte 2015 Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte. Det vil bli avholdt søndag 22. mars 2015 kl. 14:00 i Stasjonsgaarden Pudb & Kafe, Sande i Vestfold, se for beskrivelse nedenfor.

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

En samarbeidspartner på vegen året rundt

En samarbeidspartner på vegen året rundt Budapest 6/9 10/9-15 Dag 1, søndag 6. September. Fra avtalt sted går bussen til Gardermoen hvor vi flyr med Norwegian til Budapest. Her møtes vi av vår guide som gir oss en liten «smak» av Budapest, både

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 4879 Grimstad Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 29. januar kl. 1800 på Grimstad Vertshus. Det

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Aftenpostens Pensjonistfor ening. Årsmøte 2010 23. februar

Aftenpostens Pensjonistfor ening. Årsmøte 2010 23. februar Aftenpostens Pensjonistfor ening AFTENPOSTENS PENSJONISTFORENING 19 75 Årsmøte 2010 23. februar Dagsorden Åpning Valg av møteleder og referent Styrets årsberetning Regnskapsoversikt Innkomne forslag Valg

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 COGNACLAUGET XO NORWAY - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 Et reisebrev fra Morten, Rune og Kay Tore ONSDAG 6. juni: Nok en gang startet vi tidlig om morgenen 6. juni på Rygge med Ryan Air med kurs mot

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Tirsdag 6.mars 2012 klokken 18.00 Innkallingen sendes ut kun som e-post De vil også være å finne på www.brunlanesjordvanning.no. ÅRSMØTESAKER

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 9. ordinære årsmøte. Torsdag 30. januar 2014. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 9. ordinære årsmøte. Torsdag 30. januar 2014. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 9. ordinære årsmøte Torsdag 30. januar 2014 Sted: Rolvsrudhjemmet Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent og

Detaljer

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen.

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Aktiviteter på Dansebandfestivalen Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Torsdagen 7/7-05 Denne uken ble turen lagt til Telemark, bestemt Seljord. Dansebandfestivalen

Detaljer

Innkalling til Norsk Stabyhoun Klubbs (NoSK) ekstraordinære årsmøte torsdag 16. oktober 2014 kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Stabyhoun Klubbs (NoSK) ekstraordinære årsmøte torsdag 16. oktober 2014 kl. 19.00. Innkalling til Norsk Stabyhoun Klubbs (NoSK) ekstraordinære årsmøte torsdag 16. oktober 2014 kl. 19.00. Årsmøtet finner sted i AS Regnskapskontorets lokaler på Skjetten. Adr. Hvamsvingen 11, 2013 SKJETTEN

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Til medlemmene og våre sponsorer Oslo, 21. januar 2013 Innkalling til årsmøte Fredag 1. mars 2013 kl. 1300 kl. 1430 kl. 1700 kl. 2000 kl. 1700 Bedriftsbesøk med lunsj på Melby Snekkerverksted AS Omvisning

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum ÅRSMØTE 2015 Onsdag 11. mars kl. 19.00 Lychepaviljongen, Drammens Museum Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

Detaljer

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen 1. Konstituering av årsmøtet. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer