SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 5/2012 November 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 5/2012 November 2012"

Transkript

1 SENIOR POSTEN Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 5/2012 November 2012 Protokoll fra årsmøtet 23. oktober 2012 Sted: Kantina på Linderud. Tidspunkt: Kl. 18:00 Møtet ble avholdt med 47 medlemmer til stede. Nestleder Rolv Andersen ønsket alle velkommen. Valg av møteleder: Styrets forslag Rolv Andersen. Han ble valgt. Valg av referent: Styrets forslag Ragnhild Fossum. Hun ble valgt. Valg av 2 utenfor styret til å undertegne protokoll. Styres forslag: Knut Skjelhaug og Helge Sørlie. De ble valgt Godkjenning av innkalling 2. Gjennomgang av dagsorden 3. Gjennomgang og godkjennelse av styrets årsberetning Årsberetningen ble utdelt til deltakerne før møtets start. Rolv Andersen gjennomgikk årsberetningen. 4. Gjennomgang og godkjennelse av regnskapet Hans-Joachim Schwarz gjennomgikk regnskapet. 5. Budsjett for kommende år Hans-Joachim Schwarz gjennomgikk budsjettet.. 6. Fastsettelse av årskontingent Styrets forslag: For kommende år anbefaler styret å bibeholde en årskontingent på kr. 200 for medlemmer utenfra. 8. Valg Rolv Andersen orienterte om sammensetningen av styret for 2011/2012, Følgende styremedlemmer er på valg: Rolv Andersen På valg, tar ikke gjenvalg Hans-Joachim Schwarz På valg, tar ikke gjenvalg Kjell Standal På valg, tar ikke gjenvalg Følgende styremedlemmer er ikke på valg: Rolf Nordengen 1 år igjen av valgperioden Ragnhild Fossum 1 år igjen av valgperioden Liv Marit Skytterhom 1 år igjen av valgperioden Lars Aanderud-Larsen 1 år igjen av valgperioden Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer: Kari Skarpsno Carl O. Solberg Knut Viken De ble valgt ved akklamasjon Valgkomite Torgeir Flatås 1 år igjen av valgperioden Thor Løkke-Sørensen Går ut av valgkomiteen Som nytt medlem foreslår styret Kjell Standal Han ble valgt ved akklamasjon Revisor Inge Bø Årsmøtet ble avsluttet kl 18:35 1 år igjen av valgprioden Protokollen godkjennes av undertegnede Knut Skjelhaug (sign) Helge Sørlie (sign) 7. Innkommende forslag Styret har ikke mottatt noen forslag. SeniorPosten Nr

2 Referat fra sosialt samvær etter årsmøtet Tekst: Ragnhild Fossum Foto: Thore Reidar Bøhler Alderspensjon og Siemens pensjon Fra Siemens: Bengt Arntsen Fra Storebrand: Nils Rønningen Bengt Arntsen er ansatt ved HR i Trondheim Ved pensjonering er det gitt en sluttlønn pr 67 år (65-70%). Dette gir et lovet kronebeløp pr år med livsvarighet. Kronebeløpet fra Storebrand forutsetter at forsikringsselskapet årlig skal tilføre kapital, såkalt rentegaranti for tiden på 3,6%. Finanstilsynet beslutter rentegaranti. Tjenestepensjonen fra Siemens innebærer ikke et løfte om fremtidig regulering etter uttak av tjenestepensjon. Økt levealder gir en merkostnad for forsikringsselskapet. De seneste år har det vært liten regulering. Forhold som påvirker regulering er finansmarkedet og at vi er styrt av North West Europe clusteret, som vi er en del av. Siemens i Norge kan ikke gjøre ekstra investeringer. Bedriftens premie er ferdig betalt ved uttak av pensjon. Merkostnad pga høyere levealder må finansieres av Storebrand. Nils Rønningen fra Storebrand kompletterte med at forhold som er avgjørende er at vi lever stadig mye lenger, at det er et ustabilt aksjemarked med finanskrise, statsgjeld i Europa og stor usikkerhet i USA. Lav rente utfordrer pensjonssystemet. Så ble det tid til servering, noe alle satte pris på. Dagens underholdning var ved Geir Helljesen Geir Helljesen er en travel pensjonist. Han fortalte om sine 42 år i NRK. Han møtte mange store personligheter og fremhevet Erik Bye og Trond Kirkevaag. Han dekket politikk med utallige valg og også utdelingen av Nobels fredspris. Han har en fantastisk hukommelse og fortalte med innlevelse om sine opplevelser. Han opplevde mange statsministre på sin vei og mange interessante vinnere av Nobels fredspris. Geir Helljesen fikk overrakt blomster fra Rolv Andersen som takk for et interessant kåseri. Liv Marit overrakte blomster til dem som gikk ut av styret og takket for god innsats gjennom mange år. Hans-Joachim Schwarz, Kjell Standal og Rolv Andersen Thor Løkke-Sørensen, som gikk ut av valgkomiteen, fikk sine blomster dagen etter møtet. Han er derfor ikke med på bildet. Invitasjon til julefest Det inviteres igjen til julefest. Dag: Tirsdag 4. desember 2012 kl 1800 Sted: Kantina på Linderud Det tilbys: Velkomstdrink, tradisjonell julemat med øl/ vin eller alkoholfritt, kaffe/ kaker, musikk, sang, underholdning og dans. Selv må dere melde dere på via e-post eller vanlig post (påmeldingsskjema på siste side) og stille finpusset på Linderud med mye godt humør på fastsatt dag/tid. Til nød godtas også påmelding på telefon til Liv Marit. Festen er gratis (for dere), men er dere påmeldt, må dere stille eller melde dere av igjen. I fjor var vi vel 150 på tilsvarende fest. Det må vi slå i år. Påmeldingsfrist: Fredag 23. november (for vanlig post gjelder dette poststemplet) Høsttur med Siemens Seniorklubb 5. september til Mammuthuset, Hedemarksmuseet og Norsk jernbanemuseum Tekst: Iris-Eveline Johansen Foto: Svein Paulsen En full buss med 48 seniorer deltok på høstturen. Vi startet besøket i Hamar i MAMMUTHUSET, og vi ble der hyggelig mottatt av Ole Nashoug. Her SeniorPosten Nr

3 skulle vi samles i salen for å få en informasjon om stedet og distriktet. Mammuthuset er et informasjonssenter om Mjøsområdets geologiske historie - fra pol til pol, som Nashoug uttrykte det. Senteret forteller også om mammuten - hvor den kom fra og hvorfor den forsvant. Mammuthuset ligger i Vangsåsen, 420 m over havet, og en har et fantastisk utsyn over Mjøsområdet - en kan se 10 kirkebygg. Huset er bygd, som vi tror jegerfolket bygde sine boliger, den gang de kom hit under og etter istiden, og kirken som tidligere sto her, er også inkludert i bygget. Jegerne jagde bl.a. mammut, og støtetennene ble brukt som byggepilarer i byggene. Taket i Mammuthuset var forøvrig dekket med 3 lag granfliser. Et kart over distriktets geologi pyntet veggen. Geologien forteller oss hvordan fortiden har vært, helt fra den tid dagens kontinenter hang sammen til en klode. Senere begynte dagens kontinenter å flytte på seg, og vi fikk den verden vi kjenner i dag, men den flytter seg fremdeles i dag. "Hedemarken" flyttet seg f.eks. helt ned til sydpolen og senere tilbake. mange andre land er det kull som har en stor rolle i energiforsyningen. I den sammenheng må vi ikke glemme at kull er stein, og olje og gass produseres fra ørsmå hulrom og sprekker i stein. Fossiler er oppbevart avfall - slik som tomme krabbeskall, skjelettrester, døde organismer, visne blader, skjell etc. "Ida" er f.eks. et godt bevart fossil. Ida er 47 mill. år gammel og en jente. Forskerne er her helt sikre. Ida mangler penisbein. Hun dødde meget ung. Hun var gått ned til vannet og gass gulpet opp - noe som skjer periodevis - og tok hennes liv. Mammuten - istidens pelskledde "elefant" - har fått en sentral oppstilling i huset. Den er en rekonstruksjon av to av de beste mammutfunn fra Sibir. 15 moskusskinn gikk med til å kle rekonstruksjonen. En jeger fant i tsartiden mammuten i Sibir, men fjernet bare støttennene. Myndighetene fikk rede på funnet, og støtetennene ble trukket tilbake fra videresalg. Mammuten levde en gang også i våre trakter, men vi vet at dette var avhengig av tid og klima. Da det ble varmere, flyttet mammutene på seg. Fra steinalder til oljealder har menneskene alltid vært interessert i mineraler og stein. Vi har laget redskaper som pilspisser av flint, gryter av kleberstein, og vi har alltid likt å pynte oss, enten det er med sminke, som er fargestoffer fra mineraler, eller smykker av metaller og steiner. Vi kjenner begrepene steinalder, jernalder og bronsealder (bronse er en blanding av kobber og tinn). Vi ble i stand til å trekke metaller og mineraler ut av steinene. Dette åpnet nye muligheter, og her ligger den spede begynnelsen på vår egen teknologiske tidsalder, og alle typer steinprodukter omgir oss på alle kanter. Arkeologene har møysommelig gravd frem redskaper, smykker og bruksgjenstander. Dette forteller oss hvilke materialer som var tilgjengelige, og hvordan de ble tatt i bruk til de forskjellige tidene. Innenfor samme tenkesettet kan vi kalle vår egen tid olje- og kullalderen. På den måte viser vi hvor stor betydning de fossile energikildene har for vår levestandard. I Norge er olje og gass viktigst, men i Mammuthuset Det var tid for mat. Uten mat og drikke osv. Vi fikk deilige, nystekte rundstykker med ost. Mange bemerket at brunosten var spesiell god. Vi fikk opplyst at det var Heddal ost spesial. Sistnevnte er viktig og denne type ost føres ikke i alle butikker. Vi fikk også servert nybakt kringle, kaffe og te, etc. Det ble så anledning til å se på utstillingen, steiner, mineraler, fossiler. Vi takket guiden for meget vellykket informasjon om senteret, som er privat drevet og brukes til møter og selskaper. Neste stopp var HEDEMARKMUSEET. Vi skulle her se Bispeborgen og Hamardomen. En kunnskapsrik guide - han studerer bl.a. gammel kirkemusikk i London - tok hyggelig i mot oss. SeniorPosten Nr

4 Omvisningen på Domkirkeodden startet ved restene av den tidligere bispeborg. Bispesetet i Hamar var Østlandets eneste bispesete i katolsk tid. Hamar er således både en gammel og en ny by. Omkring bispesetet, som ble opprettet omkring 1152 og domkirken, vokste det i middelalderen opp en handels-, håndverks- og lærdomskaupang, som forsvant med reformasjonen og syvårskrigens herjinger. Hamar fikk på nytt bystatus, i 1864 var den igjen bispesete. Skipsfarten på Mjøsa og jernbanen - Norges første jernbane gikk fra Kristiania til Eidsvoll - satte fart i den vesle handelsbyen, som etter hvert også ble en betydelig skoleby. Vi startet omvisningen ved ringmuren av den gamle bispeborg, som etter at reformasjonen var kommet til Norge ble lensherreresidens. Vi gikk gjennom hovedporten inn i borgområdet. Fra toppen av porten helte den gang borgens forsvarere kokende vann, tjære e.l., ut over krigerne som forsøkte å erobre borgen. Så lenge rambukker ble brukt i erobringen, ble denne borg ikke inntatt, men med bruk av kanoner kunne forsvarerne ikke lenger forhindre at borger kunne stormes. Straks innenfor porten var fangehullet. Stedet måtte passeres for å komme inn i borgområdet. Det har pågått arkeologiske utgravninger. Låven som har stått på bispeborgens murer, er nå utstillingsbygning. Hovedbygningen er også frilagt. Det samme er kjøkkenbygningen. Anlegget hadde 2 brønner. De er også frilagt. Den ene var plassert i hovedbygningen - slik at foresvarerne hadde vann tilgjengelig - og den andre brønnen var på gårdsplassen. En god vannforsyning var meget viktig når en borg skulle forsvares. Det fortelles videre at personalet fikk 7 liter øl om dagen - men meget svakere enn det øl vi drikker i dag. Den første bisp krevde forøvrig at borgen skulle ha vinkjeller og en kirke. I 1567 ble borgen brent av svenskene og ilden flyttet seg dessverre over til kirken. Nå er brosteingatene og munkenes urtehager borte. Etter at borgen var brent, ble befolkningstallet sterkt redusert og bystatus ble opphevd. På 1600 tallet ble bispegården omgjort til storgård. Ruinene er nå forsøkt vernet. Også her er det benyttet mye glass. Arkitekt Fehn har vært ansvarlig for dette arbeid. Det menes at arkitekt Fehn var mer anerkjent i utlandet enn her i Norge. HAMARDOMEN Hamardomen er en del av Hedemarksmuseet. Kirken - det som er igjen av den opprinnelige kirke - ble påbegynt i 1152 og kirken sto ferdig omkring Domkirken er en treskipet basilika, oppført i enkel romanisk stil. Senere ble den påbygd i gotisk stil. Kirken var den gang dobbelt så høyt som det vernede glass innbygget, og den var således godt synlig. Mange som besøkte Hamar, kom med båt. I middelalderen var vannveiene greie adkomstveier. Sannsynligvis har katedralen hatt 2 vesttårn og et stort tårn sentralt. Kirken var en katolsk kirke og etter at reformasjonen var gjennomført i landet, hadde ingen lenger ansvar for kirken. Trengte man byggeblokker, ble det hentet fra kirkebygget. Bonden som hadde overtatt borgen, solgte også blokker fra kirken til andre bygg - bl.a. Stange kirke. Domkirken ble ødelagt i 1567 av svenskene under den nordiske syvårskrigen. I dag eies Domkirken og vernebygget av Riksantikvaren. Stiftelsen Domkirkeodden står for forvaltningen og bruken av bygningen. I 1985 ble ruinene hyllet inn i plast på grunn av frostskader og fuktighetsangrep. For at vi igjen skulle ha glede av ruinene, lot man i 1998 oppføre et vernebygg av glass. Temperatur og fuktighet overvåkes og reguleres av et meget moderne klimaanlegg. Det antas imidlertid at en del av fuktigheten, som har trengt inn i blokkene, aldri vil forsvinne helt. Glassbygget er tegnet av arkitekt Lund. Grunnflaten er på 2600 m2, og stålkonstruksjonen bærer til sammen en glassflate på 4800 m2. Vernebygget ble i 2005 tildelt The International Real Estate Federation - Norgesavdelingens - spes. pris for enestående arkitektur. Glasskonstruksjonen kostet 76 mill., 10 mill. ble donert av Thomas J. Perkins og 1998 avduket han en minneplate over Gerd Thune-Perkins, som hadde vokst opp i Hamar-området. Ved donasjonen ble det gitt en terminfrist for utførelsen av vernebygget - ellers ville pengene gå tilbake til Perkins. Det nye bygg har fått navnet "Hamardomen". Det brukes dessuten til kirkelige seremonier som barnedåp og bryllup, og til konserter og SeniorPosten Nr

5 teaterforestillinger o.l. Akustikken blir forøvrig sammenlignet med Peterkirkens i Roma. En gruppe studenter ved NTNU har forsøkt å rekonstruere den opprinnelige kirke slik man tror den kan ha sett ut. En modell er utstilt i Hamardomen Vår guide avsluttet omvisningen med en gammel georgiansk kirkesang, og vi fikk nyte den fine musikken fra middelalderen. dessert karamellpudding med aprikossaus, samt kaffe. Praten gikk livelig blant seniorene, men alt har dessverre en ende. Vi gikk ombord i Per Gynt bussen og reiste tilbake til Oslo, med stopp på bl.a. Skedsmokorset og Olavsgaard. Styret fikk takk for denne fine turen og turen til Holland. Liv takket sjåføren for fin kjøring og hyggelig tur. Vi hadde også godt vær - en av de få dager med Indian-sommer, så turen må kunne betegnes som meget vellykket. Omvisning i Emanuel Vigelands museum tirsdag 30. oktober Tekst: Bjørg Nordgaard Foto: Kjell Standal Hamardomen NORSK JERNBANEMUSEUM var vårt neste stoppested. Vi var litt forsinket, men ble her også hyggelig mottatt av guiden. Hovedutstillingen tok oss med på en kort reise gjennom norsk jernbanehistorie. Bl.a. kunne vi her få se modelljernbaner av syv norske landskap. Gamle reiseeffekter var utstilt, og vi kunne gå inn i gamle jernbanevogner. En av de gamle kongevogner i sin fortids eleganse, kunne sees. Kongefamilien reiste med denne vogn under kroningsferden i Noen av oss var litt tidlig ute da vi måtte komme oss dit på egenhånd og selv om solen skinte fra en nesten skyfri himmel ble ventetiden noe kald. Det var vel våre sommerkropper som ikke helt hadde vent seg til det lille snøfallet som var kommet og noen få kuldegrader. Men så var alle 27 på plass og en litt forsiktig ung dame, som kanskje kunne ha snakket litt høyere, viste sine kunnskaper ved å fortelle om Emanuel Vigelands barndom og oppvekst med gode penger, til et liv i mer fattigdom da faren drakk seg fra det de hadde. Men ved hjelp fra andre kunne Emanuel ta sin utdannelse og ble en utrolig flink maler og allsidig kunstner. Guiden tok oss med til den legendariske Dovregubben. Lokomotivet som er utstilt, er et av de lokomotiver som er bygd ved Thune i Oslo. Senere ble Dovregubben bygd hos Krupp. Vi kunne klatre opp for å få et inntrykk av lokførerens og fyrbøterens arbeidsplass. Lokomotivene måtte holdes rene. Dette var barnearbeid og barna utførte dette arbeid. Barna hadde anledning senere å få arbeide som fyrbøter og kunne dessuten også bli lokfører - en form for lærlingordning. På friluftsområdet kunne vi få se spor- og signalanlegg og en rekke gamle stasjonsbygg. Så var det å reise til Rica Hamar Hotell, hvor en deilig middag ventet på oss. Vi fikk urtestekt kylling - uten ben - grønnsaker og nye poteter, som Emanuel Vigelands museum Deretter gikk vi inn i museet, som han også kalte sitt mausoleum da urnen er med hans aske også befinner seg her.vi hadde på forhånd fått vite at SeniorPosten Nr

6 det ville være veldig mørkt, og jeg tror de fleste av oss famlet i blinde de første minuttene vi entret dette enorme rommet. Det var kun belysning på gulvet langsmed veggene og 4-5 lysstolper som var plassert midt i rommet og som kun lyste opp noe i taket. Etter hvert fikk vi synet tilbake og vi kunne beundre disse flotte freskene, det vil si malerier malt på mur, som besto av barn og voksne i alle fasonger og i forskjellige motiver. Men alle sammen var innfiltret i hverandre på en utrolig måte og alle var nakne. Det var utrolig flott, men man kan jo lure på hva slags tanker som utspilte seg i hans hode under dette arbeidet, men fantasi det hadde han. Etter å ha tilbrakt en liten time her, tok de fleste av oss trikken ned til Majorstuen hvor vi hadde bord på en hyggelig kafe (pub) som het Cafe Mistral for å spise lunsj. Her fikk vi servert litt ost og spekemat og varm potetomelett med brød til og noen benyttet selvfølgelig anledning som seg hør og bør til en pils og et glass rødvin, på denne deilige formiddagen! Så fikk vi en nydelig kake med krem og is og deilig varm kaffe. Noen av oss frosne hadde ikke helt fått igjen varmen, så dette var kjærkomment. Praten gikk lystig rundt bordet helt til vi gikk hjem litt etter litt. Dette var nok en hyggelig opplevelse og vi håper bare at flere av pensjonistene blir med neste gang, da det er veldig hyggelig å treffes en gang imellom og utveksle gamle minner. Medlemmenes e-postadresse De som har e-postadresse, men ikke har mottatt e- post fra styret, bes oppgi sin e-postadresse til sekretæren. Styret har laget en e-postadresseliste, slik at vi raskt kan kontakte dere med påminnelser om medlemsmøter, ledige plasser eller endringer på turer. Vi sender ut Seniorposten elektronisk. Spesiell oppfordring til dere som har hatt bluezone adresse Send informasjonen til: Siemens Seniorer på internett Oslo, Trondheim og Bergen har fått et eget nettsted hvor man kan følge med i bl.a. Seniorposten og informasjon fra styret om medlemsmøter og turer: Nye medlemmer Vi hilser følgende nye medlemmer velkommen: Grethe Berntsen Bjørn T Haukaas Leif Karlsen Avdøde medlemmer Vi har fått melding om at følgende medlemmer har falt fra: Egil Oddvar Jacobsen Anglica Weber Styrets sammensetning 2012/2013 Leder: Rolf Nordengen Røyskattveien 17, 2022 Gjerdrum Telefon: Mob.: E-post: Nestleder: Carl O. Solberg Hagapynten 48 B, 0673 Oslo Telefon: Mob.: E-post: Sekretær: Ragnhild Fossum Lindebergåsen 21A, 1071 Oslo Telefon: Mob.: E-post: Kasserer: Knut Viken Løkenåsen 35, 1900 Fetsund Telefon: Mob.: E-post: Styremedlemmer: Liv Marit Skytterholm, Peer Gynts vei 23B, 2010 Strømmen Telefon: Mob.: E-post: Lars Aanderud-Larsen Sagveien 26, 1414 Trollåsen Telefon: Mob.: E-post: Kari Skarpsno Konvallvegen 19, 2050 Jessheim Telefon: Mob.: E-post: Valgkomite Torgeir Flatås, Steinbekkåsen 29, 1472 Fjellhamar Telefon: Mob.: E-post: Kjell Standal Alingsåsveien 11, 2013 Skjetten Telefon: Mob.: E-post: SeniorPosten Nr

7 Påmeldingsslipp til julefesten Sendes: Liv Marit Skytterholm, Peer Gynts vei 23B, 2010 Strømmen eller e-post: innen 23. november 2012 Ja, jeg melder meg/oss på til Julefest i kantina på Linderud tirsdag 4. desember 2012 kl Navn: Telefon/mobil:... e-post:... Sett kryss ved det som passer: Jeg kommer alene. Jeg kommer med ektefelle/samboer/nødvendig ledsager: Navn:... Dato for påmelding:.. SeniorPosten Nr

SENIOR POSTEN Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 4/2012 September 2012

SENIOR POSTEN Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 4/2012 September 2012 SENIOR POSTEN Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 4/2012 September 2012 Innkalling til årsmøtet i Siemens Seniorklubb, Oslo Sted: Kantina Linderud Dag/tid: Tirsdag 23. oktober 2012 kl 18:00

Detaljer

SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 5/2013 November 2013

SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 5/2013 November 2013 SENIOR POSTEN Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 5/2013 November 2013 Fredrikstad 10. september 2013 Tekst: Iris-Eveline Johansen Foto: Magnar Uv Avreise fra Bussterminalen kl. 09.00 Deltagere:

Detaljer

SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 3/2014 Juni 2014

SENIOR POSTEN. Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 3/2014 Juni 2014 SENIOR POSTEN Informasjonsavis for Siemens Seniorklubb Oslo. Nr. 3/2014 Juni 2014 Tur til til Irland 6. 11. mai 2014 Tekst: Eivind Kragnes Foto: Eivind Kragnes Dag 1 Siemensseniorer og ledsagere, 48 i

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! 24. årgang. Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB

Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! 24. årgang. Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB SynHørSynHør-bladet 24. årgang Nr 3-2015 Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde

Detaljer

NordeaPensjonisten. Julen 2014

NordeaPensjonisten. Julen 2014 NordeaPensjonisten Julen 2014 Nordea-fondene fortsatt på Europatoppen Nordea leder nok en gang fondssalget i Europa i første halvdel av 2014, viser tall fra det uavhengige analyseselskapet Morningstar.

Detaljer

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009 17 mai - Festmiddag med Jens Stoltenberg, se s. 9 Hva skjer i Den Norske Klubben Costa Blanca? Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 009 17. mai brev til

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Logenes nye kollegier 2013-2015 Side 11

Logenes nye kollegier 2013-2015 Side 11 NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2013 21. nov. Utgivelse nr. 47 Årg. 23 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD OM er tenker tilbake Side 5 Logenes nye kollegier 2013-2015 Side

Detaljer

Medlemsblad nr 2/2011

Medlemsblad nr 2/2011 Medlemsblad nr 2/2011 Tegning av Olav Skogstad Kullebund Gård Kullebund Gård. (Kolbotn hovedgård, Kolbotn gård, Hovedgården). Gnr. 40/1 En av de 17 middelaldergårdene. Inkludert Bråten (Kullebundbråten).

Detaljer

Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal

Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal 1 Februar 2010 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2010 Side 14 Side 32 Side 03 Leder

Detaljer

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17 NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2014 21. mai Utgivelse nr. 48 Årg. 24 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Logene har delt ut Veteranjuveler Side 5-11 Nore SAs årsmelding

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt 4 år, og utført jobben på en utmerket måte. Vi vet det ligger mye arbeid i et slikt verv. Bror Finn har stått på både sent

Detaljer

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Nr. 3-2011 Oktober Medlemsinformasjon Årgang 9 Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Torsdag 27. oktober kl 18.00 har vi vårt store høstmøte på Pors klubbhus. Vi har

Detaljer

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

SynHør-bladet. 22. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)

SynHør-bladet. 22. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 22. årgang Nr 5-2013 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) Innhold Styrets hjørne 3 Takk 4 Minneord om Odd Brunsvik 4 Sommertreff 2014 5 Vinteropphold i Albir,

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord November 2011 Nr. 7, 47. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Det er ikke bare ordet du sier som betyr noe, det er måten du sier det på. Kristian Grue Betraktninger. Tenk deg følgende scenario:

Detaljer

Nr. 4 Desember 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kanefart i gamle dager

Nr. 4 Desember 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kanefart i gamle dager Nr. 4 Desember 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Kanefart i gamle dager esteforeldre i skolen B Karl Det har vært gjort gode forsøk med at besteforeldre har tatt del i undervisningen

Detaljer

Hat kan ikke fjerne hat! - det kan bare kjærligheten!

Hat kan ikke fjerne hat! - det kan bare kjærligheten! Medlemsblad for Landsforeningen for Amputerte (LFA) Nr. 2-2004 Tilsluttet Norges Handikapforbund 7. Årgang Hat kan ikke fjerne hat! - det kan bare kjærligheten! En drøm ble virkelighet for Jorunn i Bergen.

Detaljer

Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen http://bvk.lmk.no

Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen http://bvk.lmk.no Herlig motiv fra Hardanger turen i 2007. BVK kolonnen på vei ned mot Hardangerfjorden fra Samlanuten. Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen http://bvk.lmk.no Neste medlemsmøte: Tirsdag

Detaljer

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 St. Georgs Gildene i Norge Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf.22 42 13 96, e-post: stgeorg@frisurf.no

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY JULENUMMER NR. 4 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer