God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: Telefaks: E-post: Åpningstid 2006 Mandag og torsdag Tirsdag, onsdag og fredag Lørdag Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: God 17. mai! Ordførerens hjørne I mai-nr. tar ordfører for seg trafikken i Stokke sentrum spesielt i forhold til jernbanen. Side 3 Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen bringer i mai-nummeret et intervju med den nye rådmannen. Side 4 Hverdagsprisen 2006 Stokke -, Skjee - og Arnadal bygdekvinnelag deler i år ut «Hverdagsprisen» for femte gang. Side 5

2 Stokke kommune (www.stokke.kommune.no) Åpningstider: 1. september april kl mai august kl Til dere som ønsker e-postadresse direkte til saksbehandler i Stokke kommune, ta kontakt på telefon: eller velg Telefonlister på Sentralbord/Rådmannskontoret: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Virksomhetene Teknisk drift - Eiendom - Arealplan og byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Virksomhet Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet Telefon/Faks: / Virksomhetene Familie og oppvekst og Tiltak for funksjonshemmede: Inng. D, 2.etg. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Virksomhet Bokemoa skole Telefon/Faks: / Virksomhet Ramsum skole Telefon/Faks: / Virksomhet Feen skole Telefon/Faks: / Virksomhet Melsom skole Telefon/Faks: / Virksomhet Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Virksomhet Vear skole Telefon/Faks: / Virksomhet Vennerød skole Telefon/Faks: / Virksomhet Kultur: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Vear Fritidsklubb holder til i Låven på Vear. Tirsdager: kl Torsdager: kl Telefon: Stokke Fritidsklubb holder til i Stokke sentrum ved siden av Alles-bygget Onsdager: kl Fredager: kl Telefon: Stokkehallen, Rørkollveien (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Vearhallen, Melsomvikvn. 561 (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Henvendelser om leie rettes til kulturkontoret. Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Forsiden: Stokke Skolers Musikkorps feiret 50 år i 2005, men det var først i 1956 de gikk i 17. maitoget. Korpset startet som Stokke Guttemusikkorps. På bildet ses Vidar Granerød i andre rekke (med kryss på han som spiller klarinett. Ole Aas (grunnleggeren) går til høyre. I bakgrunnen ser vi lokalet til Stokke kornsalgslag, som ble revet.alles-senteret ligger der i dag. Foto: Tønsbergs blad Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Tro om snøen forsvinner helt til 17. mai, slik at vi får oppleve Bokemoa i all sin grønne prakt med hvitveisen som et glitrende hvitt teppe? La oss håpe det. Ordfører tar for seg jernbanen og trafikken i sentrum i sitt mai-hjørne. Du kan ellers lese om: Stokke kommune har fått ny rådmann, side 4 Hverdagsprisen 2006 er delt ut, side 5 Engveien utvider tilbudet sitt, side 6 Bjørg Ebeltoft Redaktør - tlf E-post: Velkommen til Flyktningeguidekafé! Torsdag 4. mai kl Sted: Bygdetunet, Stokke. Tema: Mat fra ulike nasjoner! Norsk, afghansk og kurdisk mat. Stokke Bygdekvinnelag og innvandrerfamilier fra Stokke bidrar med smaksprøver. Flyktningeguidekaféene har blitt viktige og trivelige internasjonale møteplasser. Vi prøver å ha et tema som presenteres hver gang, men først og fremst er det et sted å prate norsk, spille et spill sammen og bli kjent med nye mennesker. Kafeene er åpne for alle og avholdes i alkoholfrie lokaler. Vi ønsker å skape en trivelig og positiv atmosfære der alle kan bidra om de ønsker. Servering: 10,- pr. voksen, 25,- pr. familie Arr: Vestfold Røde Kors v/selma Rizvic og Stokke kommune: v/ Ingegerd Sulutvedt Familiearrangement i Bokemoa 17. mai De fleste skolene i Stokke har lang tradisjon i å lage familiearrangementer på ettermiddagen 17. mai. Bokemoa skole har ikke hatt det, og etter at hovedarrangementet i Moa er over, står den flotte festplassen vår tom. I år ønsker vi små og store som tilhører Bokemoa skolekrets velkommen tilbake til festplassen i Moa kl ! Ta med mat og noe å sitte på, så kan vi sammen lage en trivelig ettermiddag med lek, moro og kos for hele familien! Dersom det skulle bli regn, benytter vi gymsalen på Bokemoa skole. Hilsen Bokemoa FAU. Ordførers time på biblioteket Neste time med ordfører er satt opp til fredag 12. mai (merk datoen!) kl Det kan skje endringer i programmet, ordførers time blir alltid annonsert. Enkel servering. Er det noe du lurer på eller ønsker å ta opp med ordfører, ta en tur innom Stokke bibliotek. Bjørg Ebeltoft Redaktør 2

3 Ordførerens hjørne Jernbanen Planene for utvikling av Stokke sentrum er mange og omfattende. Store byggeprosjekter er allerede i gang og flere vil komme. Når en planlegger hvordan Stokke sentrum skal se ut i framtida, spiller jernbanen en helt sentral rolle. Som lokalpolitiker er det er derfor svært frustrerende år etter år å oppleve at vi ikke får noen avklaring på sentralt hold når det gjelder satsingen på jernbanen. Stokke kommune har hatt mange møter med Jernbaneverket de siste årene. Når vi spør om hvor den framtidige jernbanetraseen skal gå, er svaret hver gang det samme: Vi vet ikke! Vi bør kunne kreve av rikspolitikerne at de i alle fall bevilget midler til planlegging, slik at vi lokalt vet hva vi skal forholde oss til. Inntil videre må vi bare gå ut fra at traseen gjennom sentrum kommer til å gå omtrent der den er i dag. Mange opplever trafikken i Storgata som et større og større problem. En ny nedsenket jernbanestasjon kan åpne for planfri krysning og en hovedgate uten bommer. Hvis vi samtidig kan realisere den planlagte ringveien over Sundlandmyra, vil vi kunne få et Stokke sentrum som er langt hyggeligere og mer miljøvennlig enn i dag. Det aller viktigste er likevel å beholde Stokke stasjon som stoppested for både lokal- og fjerntrafikk. Det pågår for tida et utredningsarbeid der en vurderer både Stokke stasjon, Råstad og Sandefjord som stoppested for Sandefjord lufthavn, Torp. Etter min mening ville det være meningsløst å bruke mange millioner på en stasjon på Råstad som uansett vil bli midlertidig. En ny jernbanetrase sør for Stokke sentrum vil ganske sikkert legges inn på østområdene på Torp nærmere rullebanen. Og jeg er redd en ny stasjon her vil bli en trussel for Stokke stasjon. Inntil de tunge avgjørelsene er tatt mht traseer og stasjoner, er det flere forhold vi bør gjøre noe med. Stasjonsområdet bør oppgraderes. Det gjelder bygningene, parken og området langs jernbanesporene. Stokke stasjon fra 1881er en av de eldste bygningene i sentrum og derfor viktig å ta ordentlig vare på. Steinfyllingene i parken og på bussterminalen er i elendig forfatning og bør repareres eller fjernes. Det bør være mulig å gjøre noe mer ut av selve parken. I arbeidet med å skape mer liv i sentrum, har det bl.a. kommet ønske om en boule (boccia)-bane. Kanskje vi kunne få til en slik i jernbaneparken. For de fleste er Stokke et sted de reiser forbi. Jeg har derfor lansert ideen «Stokke sett fra toget». I nevnte møter med Jernbaneverket har vi tatt opp spørsmålet om å forskjønne områdene mellom Stasjonen og Rådhuset. Når snøen nå snart er borte, skal Kommunen ha befaring med Jernbaneverket og se på hva vi i felleskap kan få til. Et annet viktig tema knyttet til jernbanestasjonen er parkeringsplasser. Med tanke på utviklingen framover mener jeg vi bør sikre flere parkeringsarealer sør for stasjonen. Hageavfall i Stokke 2006 Fri levering lokalt i Stokke Det vil bli mulighet for fri levering av hageavfall for innbyggerne i Stokke kommune to ganger i vår og en gang i høst. Når? Lørdag 29. april kl Lørdag 13. mai kl Lørdag 28.oktober kl Hvor? Vear skole, parkeringsplassen Stokke ungdomsskole Hva? Løv, gress, kvist og bark Maks lengde på kvist: 1 meter Plastemballasje må fjernes Fri levering av hageavfall på Tønsberg avfallsmottak på Rygg Uke 16,17,18,19 og uke 42,43,44 og 45. Åpningstider på Rygg: Mandag Tirsdag-fredag Lørdag Ny ordning fra 2007 Fra våren 2007 vil vi igangsette en ny permanent ordning for levering og innsamling av hageavfall og grovavfall. Informasjon om denne ordningen kommer i Kildesorteringskalenderen for 2007, som vil bli distribuert i desember. Skriv datoene inn i kalenderen din, så har du dem! Med vårlig hilsen fra oss i Vesar For at våre ønsker for Stokke stasjon skal bli tatt hensyn til når sentrale planer vedtas, er det viktig at vi kan vise til at Stokke stasjon har gode trafikanttall. Derfor: Bruk stasjonen vår når du skal ut å reise! Nils Ingar Aabol Ordfører Politiske møter i mai og juni Utvalg Dato: Tid: Sted: Eldrerådet kl Formannskapssalen Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur kl Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunal-teknikk (HMK) kl Møterom 3. etg. (teknisk) Det faste utvalg for plansaker kl Møterom 3. etg. (teknisk) Hovedutvalg for administrasjon Formannskap Kommunestyret kl Kommunestyresalen 3

4 Ny rådmann i Stokke kommune Pr. 28. mars 2006 er Toril Eeg ansatt som rådmann i Stokke kommune. Toril Eeg har vært ansatt i Stokke kommune siden 1997, først som seksjonsleder. Deretter har hun innehatt ulike stillinger som prosjektleder for omstilling, spesialrådgiver for rådmannen, kommunalsjef for organisasjon og utvikling og senest har Toril Eeg vært konstituert i stillingen som rådmann fra høsten Hvilken bakgrunn har du - og hvor kommer du fra? Jeg er vokst opp i Lier. Har bodd litt ulike steder bl. a. i Sarpsborg, Kongsberg, Trondheim og Oslo. Jeg har universitetsutdanning med historie, samfunnskunnskap og sosiologi som fag. I tillegg har jeg gått på Norges kommunal og sosialhøgskole og jeg har videreutdanning i organisasjon og ledelse - Du har vært konstituert som rådmann siden høsten Jeg regner med at det har vært en utfordring, samtidig som at du trives i rollen? Jeg har trives som konstituert rådmann. Det var selvfølgelig en utfordring å fylle stillingen, men jeg har gode medarbeidere så det har gått bra. Erfaringen jeg fikk som konstituert rådmann motiverte meg til å søke på stillingen. Aktivitetshuset KUBEN KUBEN er et aktivtetstilbud til mennesker med psykiske vansker - bosatt i Stokke kommune. Vi satser på aktiviteter som skaper trivsel og miljø - og ved å være sammen! Dette er f. eks: turgruppe, badegruppe, sang og musikk, ulike formings-/kunstuttrykk, data m/internett etc. Aktivitetene bestemmes av brukerne selv ut i fra behov og interesser. Vi har en egen liten «salgsbod» med flotte produkter som er laget av brukerne. Vi har «åpen kafe» hver dag (se åpningstider) og felles-lunsj på fredager! Noen ganger i løpet av året blir det arrangert heldagsturer til ulike reisemål! I samarbeid med virksomhet for Kultur, kan det også tilbys ulike kultur og fritidsaktiviteter på ettermiddag og kveldstid sammen med fritidsledere! KUBEN holder til i 1.etg. på den «kubeformede» bygningen på Soletunet. KUBEN har åpent: Mandager kl (brukerstyrt) Tirsdag-onsdag og fredag kl På KUBEN treffer du: Grethe Wiik, Karin Langaas og Marian Brattås Tlf.nr VELKOMMEN TIL KUBEN! - Du er vel godt kjent med alle ansatte i kommunen. Kommer du likevel til å gjøre noe spesielt, nå som du er ansatt som rådmann? Jeg kan vel ikke si jeg er godt kjent med alle ansatte, men jeg kjenner relativt mange og vet i stor grad hva de ulike arbeidsoppgaver innebefatter for de ulike stillinger. Jeg har ikke planer om å gjøre noe spesielt nå. I forhold til de ansatte vil jeg ha et fokus på arbeidsmiljø og motivasjon. Vi må også jobbe for å opprettholde noen sosiale arrangementer for ansatte slik at vi kjenner at vi er en del av et stort fellesskap. - Hvilke mål har du satt for Stokke kommune de nærmeste 5 årene? Først og fremst må vi arbeide for å stabilisere økonomien. Det vil gi økt forutsigbarhet både for innbyggere og ansatte. Hovedmålet mitt er at innbyggerne i Stokke kommune skal være fornøyd med de tjenester og den service kommunen yter. De ansattes arbeidsmiljø, trivsel og mulighet for utvikling er også viktig. Ut over dette er det min jobb å sørge for å følge opp og iverksette de politiske målene og vedtakene som fattes, samtidig som administrasjonen skal ha strategiske mål for utviklingen av Stokke kommune. - Hvilke utfordringer ser du framover for kommunen? Som jeg allerede har sagt, tilpasse driften til de økonomiske rammene. Stokke kommune er i vekst og det er en utfordring å tilpasse og bygge ut tjenester som kan møte dette. Dette gjelder innenfor mange områder bl.a næringsliv, kultur, skole, barnehage og ulike omsorgstilbud. Det blir også spennende å se hvilke oppgaver som legges til kommunene når fylkeskommunen blir erstattet av en region. - Du er kommunens øverste sjef og er ansatt for en åremålsperiode på 6 år. Dette er nytt i forhold til rådmannsstillingen. Hva synes du om det? Jeg søkte jo stillingen vel vitende om at det var en åremålsstilling. Det er ganske vanlig å ansette på åremål i denne type stilling. - Hva gjør du når du ikke er på jobb i Stokke? Jeg har en sønn, samboer og hund. Om sommeren er vi mye ute i båt og på vinteren reiser vi på hytta så ofte det lar seg gjøre. I hverdagen er det vel for meg som for folk flest, tur med bikkja, div. som skal holdes i orden hjemme, oppfølging av aktiviteter og trening. Redaksjonen ønsker Toril Eeg lykke til som ny rådmann i Stokke kommune! Bjørg Ebeltoft Redaktør Kommunestyret ansatte enstemmig Toril Eeg som ny rådmann 27. mars. Ordfører Nils Ingar Aabol gratulerte Toril Eeg med 29 roser, èn rose fra hvert kommunestyremedlem. Foto: Steinar Lien 4

5 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Hverdagsprisen 2006 Galleri Bogen, stabburet Galleriet er åpent fra kl mai - Kr. Himmelfartsdag. Utstilling av malerier fra Rune Strømsted og Randi Beck. Åpen Cafe Årsmøte Bogens Venner, Stabburet, fredag 26.mai kl Tove Grøneng Nilsen, tlf Solnedgangskonsert Rigmor B. Haugan deler ut prisen. Foto: Henny Sofie Haslestad Stokke -, Skjee - og Arnadal bygdekvinnelag deler i år ut «Hverdagsprisen» for femte gang. Prisen skal gå til personer som gjør eller har gjort en innsats for samfunnet på frivillig basis. Dette er ofte personer som ikke trives så godt i rampelyset. Men av og til er det hyggelig å vise at noen er klar over hvilken kjempejobb de gjør. Av den grunn har vi kalt den for «Hverdagsprisen». I år er det et ektepar som bor i Stokke sentrum som får prisen, Marit og Hans Gundersen. Marit trives best i kulissene, men du verden som hun jobber. Hun har en lang merittliste i Stokke ILs kantinegruppe og som leder i damegruppa i ni år. Her på Bygdetunet samles flere tusen mennesker hver 17. mai og da er det idrettslaget som har alt av salg. Dette krever mye forhåndsarbeid og Marit har i mange år vært sjefen for dette, og derfor har hun også vært med i 17. mai komiteen. Som kjent hadde vi «Gråtass» på Bygdetunet i 2003 og Dette var i juli måned hvor mange har ferie. Marit hadde ikke fri, så selv om hun jobbet i Posten, så rakk hun å lage vel 600 liter vaffelrøre det første året og i 2004 ble det over 700 liter. Hun har også laget vaffelrøre til mange forskjellige arrangementer i idrettslaget og dessuten har hun hatt ansvar for utleie og vask av klubbhuset. Hun er absolutt en ildsjel og et jamenneske. Hans Gundersen og all den tid han har brukt på frivillig virksomhet kan det skrives en tykk bok om. Han har 52 år med tillitsverv i Stokke. I 1952 begynte han som aktiv fotballspiller og i alle år siden har det blitt forskjel- lige verv i idrettslaget, så som formann i Skigruppa, Fotball- gruppa, Hovedstyret og utallige tillitsverv i banestyret, lysløypekomiteen og diverse trener- oppgaver osv. Hans har også vært politiker med 24 år i kommunestyret, 12 år i formannskapet og diverse verv i Stokke Arbeiderparti. Han er fremdeles med i idrettslaget og i politikken. Her på Bygdetunet har han også gjort en formidabel innsats. Han var styrformann i mange år, og etter det har han vært og er fortsatt vaktmester her. Dessuten har han brukt mange timer på bryggerhuset, der han organisert arbeidet. Under «Gråtass» var han den første på plass om morgenen og den siste som gikk derfra om kvelden. Det er utrolig mye å gjøre for en vaktmester ved slike arrangementer. Marit og Hans er rolige og trivelige å jobbe sammen med. Det er ikke noe stress, alt ordner seg til det beste. Marit har fått Stokke Idrettsråds hederspris for 2001 og Hans har vel fått alle de hedersbevisninger som det går an å få i Stokke. Det er en glede for meg at de nå også får «Hverdagsprisen». Det er så absolutt fortjent. Rigmor B. Haugan Øystein Sevåg & the Global House Band. «En konsert mellom himmel og jord». Stokke, Sundåsen Fort. Torsdag 29. juni kl Kr 250,- I 1992 arrangerte Vestfold Festspillene soloppgangskonsert med Øystein Sevåg på Sundåsen Fort med fylkets vakreste utsikt. Nå er han endelig tilbake, med solnedgangskonsert. Som oppvarming til konserten med Øystein Sevåg kan man høre Steen-Vidar Larsen spille og synge fra «La livet leve». Tekster er skrevet av Harald Sverdrup som i mange år av sitt liv bodde i Stokke. Det er mange om spør etter telefonnummer til Stokke jernbanestasjon Hilsen Sissel Apelland 5

6 Engveien-senteret - frivillige medhjelpere Engveien-senteret har varierte aktivitetstilbud til pensjonister og trygdede bosatt i Stokke kommune. Ifm. omorganiseringen har det vært god tilgang på frivillige medhjelpere. De er godt organisert og går godt overens med de ansatte. Hver eneste dag stiller flere frivillige opp for å hjelpe til med driften og med aktivisering av de eldre i kommunen. Til kjøkkenvaktene har det faktisk vært så god tilgang på å ta vakter at det har vært nødvendig med fordeling slik at alle slipper til. På kjøkkenet og ifm. med minnestunder ble det i fjor utført 979 frivillige timer. I tillegg ble det i Aktiviteten utført omtrent like stor frivillig innsats. Den frivillige innsatsen betyr at senteret kan ivareta flere av de eldre på en god måte samt påta seg arrangement og tilstelninger. Har du lyst til å bidra til at både du og de eldre får en meningsfylt hverdag og et godt sosialt samvær, er du velkommen til et uforbindtlig besøk. Alle kan bidra med noe. Alle er hjertelig velkommen. Senterleder. Engveien-senteret nye tilbud Engveien-senteret har varierte aktivitetstilbud til pensjonister og trygdede bosatt i Stokke kommune. Nå utvider vi tilbudet: Vi tilbyr utleie av lokalene, også etter arbeidstid, til lag, foreninger og bedrifter. Vi leier ut lokaler til møter, barnedåp, konfirmasjon, geburtsdager, høytidsdager, minnestunder mv. I tillegg satser vi på catering, et område som vi vil søke å utvide i tråd med behovet i kommunen. Vi har eget kjøkken og produserer all maten selv og kan lage til det som ønskes ifm. et møte eller arrangement. Vi har gunstige utleiepriser som varierer i fra kroner null, for noen få personer i et lite møterom og opp til kr 800,- for større arrangement. Det er tillegg for leie i helg og ukeslutt. Vi ser gjerne at mat og drikke bestilles gjennom kjøkkenet her. Engveien Kafeteria OBS, OBS! Tlf. nr Åpningstider: mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til kl ) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. NB! Husk nytt tlf. nr Ta kontakt med kjøkkenet på telefon for et uforbindtlig tilbud. Alle er hjertelig velkommen. Senterleder 6

7 Resepsjonen har åpningstid kl Nyttige telefonnr: resepsjonen frisør (tirsdag og fredag) Dagsenter Soltoppen Solstua Hjemmesykepleien Kafeteriaen Ergoterapitjenesten har telefontid mandag - fredag kl Tlf. nr /12 Ved henvendelser ift barn: Ved henvendelser ift voksne: OBS! Ved nye henvisninger til ergoterapitjenesten skal man henvende seg til resepsjonen ved Engveien-senteret på tlf , åpningstider mandag fredag kl Soletunet musikk kafè Vi inviterer til åpen konsert på Soletunet torsdag 4. mai kl «Erik Bye mannen med det store hjertet» Leif Blix og Lars Nygaard Fremfører mange kjente og kjære viser. Ikke minst er forestillingen spekket med fakta og historier fra Erik Byes liv. Entre kr. 25,- inkludert bevertning. Alle hjertelig velkommen. Soletunet Kafeteria Tlf. nr Åpningstider: mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. 7

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april.

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april. INFORMASJON Nr. 4 april 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Åpningstider i påsken Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Åpningstider www.stokke.kommune.no

INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Åpningstider www.stokke.kommune.no INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer!

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer! FULLDISTRIBUSJON Nr. 6 juni 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20 fredag - lørdag kl. 11-14

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. Nr. 5 juni-august 2008-9.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 10 desember 2008-9. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON God sommer God sommer Nr. 6 juni 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 6. juni 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2010-11.

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Nr. 3 april 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Side 6-7 - Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Kjære lesere av Nytt fra

Detaljer

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON Nr. 3 - april 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Quo vadis, Stokke? Side 3 Ordførerens hjørne Folkehelseuka, Grunnlovs jubileum og informasjonsmøte om kommunesammenslåing mm. Side 4 10

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no Sentrenes aktivitetstilbud Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til FORSMANN SENTERET Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret

Detaljer