VIKNA KALEND- EREN 85' ViklE Historielag og Woxengs Såmlinger gir for foiste gang i år ut

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKNA KALEND- EREN 85' ViklE Historielag og Woxengs Såmlinger gir for foiste gang i år ut"

Transkript

1 ViklE Historielag og Woxengs Såmlinger gir for foiste gang i år ut Vikna kalenderen- Vi vil på denne måten prcsentere noe av miljoet og menneskene i Vikna slik det var i )de gode gamle daged. Meningen er al dette skal bli et årvisst produkt. Alle bildene i kalenderen er tatt ut av lotosamlingen ved Woxengs Samlinger. som igien har fått låne diss til avfotografering av velvillige i Vikna. Dessverre greier vi ikke alltid å identifisere alle personene i et bilde. Skulle imidlertid dere vite av noen, g ber vi om at enten museet eller historielaget får beskjed om det. Likeledes vil vi minne om at Woxengs Samlinger fortsått er takknemlig for å f:l låne enda llere bilder til avfotogafering. På denne måten geier vi å sikre et verdifullt og interessant historisk kildemateriale for ettertida. Vel rnøtt i 985! VKNA KALEND- EREN 85' F B ngebrikt Thorsen Gjæslingan. Bildet (fttdt 1858) nedenfor heimen sin i Sdrskål være tåft i (Fotoarsf:Ukjert.)

2 VNTER Torget i Rorvik med og Til venstre lopet av 1950-arene. Kjopmannsgata mellom 1950 Tvskerbråkka som ble revet i illlt0åg TNSDÅG O'SDAG 2 JA{UAR TONSDAG 1985 FRDG [0norc s0ttdtg 7 t0 il l2 3 l4 t5 t6 l7 t8 r9 'i.i A r (.1

3 SKTUR Skoleklasse fra Rorvik på skitur til Engan. [-ærer Fo ang lengst til venstre årene. Folgende elevei er bl. å. med på bildet: Olav Soro, Reidar Severeide. Arvor Hansvik. Håldis Ostness. nger Johannesen, Solveig Todal, Bergliot Rauo, Hanna Lothe, Hjordis Nilsen, AlJhild Klette og Kari Pedersen. toto: Knur c. Oten). FEBRUAR Mlil0tG Ttns0tc oilsdrc TORSDTG 4 il 20 å5 126 Pt tneoac r.ororc s0i0ag 3 t0

4 VNTERFSKE Prospektkort frå fiskeværet Nordo) ån i 1920 ar.r. (Forosrdf Ukjeri'. MARS 1985 FREOG t

5 \ir i.t. n r t!lt. Namdalrn vår Handelssledel KarsleDo\ i l9{,i. iii,.,.rl\rrrii'rxr',1 pa bildet ble oppfi)rt i190i.!rr:i,:,i.',,,rii..i.' brånt ned i l90l- (Fobsr!i:.\/S srr\ rnlr, MÅ{OAG TSSDG 2 3 0$51]Åti ÅpRtL 1985 '0ES0Ån fredc -OROAG s0idtg 6 t0 fl l2 t3 '': t5 t6 l7 t8 tg

6 tl tr {\r-l-*-' 'i lr * r7 _ MA l7- måi toget gjennom Rorvik sentrum i Folgende personer er bl.å. med på bildet: Kornelius Severeid. Torstein Severeide, ngvald Olsen. Adolf Hestvik, Evald Håugland. Johan Andre assen. Edvard Overgaard. Peder Normann, Nils Haugland og Hans Peltersen. MAt t0 t3 n$ l;r A

7 r( SNART SKOLEFR Skoleklasse pa Lauvoyå i 1920 årenr. Olerct fra vellrlrer Frit\ Kristiansen. laldor O e\cn Nordal Lyso. Sverre Henriksert..\ntor R.rlnliord. Otrstein Ramljord. Oddmund Riisc. onriod RaDlfjord. Pcllcr Karhcn og Hjalmar Riise. N.dcr\t frå v n\tre: Atvilde Andersen. Oline Olsen. (irnv(,r Ed!ardsen. Nlårta 'legård. Julie Olsen og lngrid Ohen. JUr{r 1985 MDG RSDAG 0ltsDAc ONSDÅG FREOAG r.0roac soxoac,} Å' 3 5 t0 fl l2 t3 l4 t5 i l; t7 t8 r9 20 2l t.i 7 s i'

8 SOMMERDYLL Fra hagen i Berggården i Bakerst fra venstre: Johån Aånvik. Johån Berg, Hanna Moe Aanesen. Betzy Berg. Emma Hansen og Sofie Ortesen. Forån ser vi Jens Woxeng. Hans Klette og Mikål Klette. (Fotosraf: Ukjent). JUrr 1985 ilttldtc TRSDG 0r{sotc tors0rc tne0lg t0b0lg s0il0tg

9 _.!t t PÅ MØTE Eilert Grandes gammelstue i Lillesula ca F venstre ser vi Knut Røhr Staff (omreisende predikant), Fredrik Olsen Ryum og i hvit stråhatt muligens Eilert Elisssen Crande. (Fo.osrd: Ukjent). AUGUST 1985 {txotc TtnsDtG ot{sotc TonsDm FSEDG lenotc $0r{DtG l0 lt l2 t3 t4 t5 r6 l7 t8 t9 2g A 22 n l

10 :' :,,.:r". t:lf/, \ '',. rai. *ii r r.'r"! ':å-i:.* HØST Husene på Carsbd ved århundreskiftet. (FotosrafrUkjent). SEPTEMBER 1985 itår{otc Ttlsorc 0r{s0tG TONSDG FNEOG

11 *--t ( l: FORENNGSLV Engan ssniletsforening dx de bl..t. årlrcidti for a få utbygd telefon (il Engån. Fra venstre: Amanda Reiersen. Johanna overgard. Aslaug Aunet. Agnes Hagen, Magny Grindvik, Sifred Haug. Astrid kuritsen, Ebba Antonsen, Johån Reiersen, da Lundemo. Eline Overgard. Oddny illll0lg OKT(BER 1985 NSDG OTSDG TORSOG TREOG Auncl. {rnbior- f.riksen. Vålborg Lundemo. Haldis Fhel.nd. llcrtha Lie Gjeseth, Borghild Elveland. ngrid [h!'lådd. SDefrid Formo. Sitlcnde fra venstre: Vanda Ulsund. Edit Formo. Ednå og Jens Grindvik, Hilfling Formo og Fredny Jakobstn. (Foro: H.lner Elvetård).

12 SØNDAGSST,LE Fiskekutteren >Håråld> fologråfert err sodd0g i Borgansundet i Balen ble bygd i 1896 i Bjorkedalen på Sunnmore. Fm venstre ser vi Bjarne Ulsund, Ame Horseng, Evåld Frelso, Kristian Pettersen. Kristian Edvårdsen Solheim, Alfred Borgan og Andreas Bor8an. (Foro8iaf: Ukjenr). NOVEMBER 1985 itfiidrc Ttns0tc oilsorc lonsdtc [0nom t0 il tlz 13 t4 t5 t6 l7 r8 r9 m A setotc tt4

13 -'r:-fls :{ t JUL Jul i Kaffistova i Ronik. Fra renslrc scr!i Julie Severeide, Julie Johånsen (bettyrerinnej. leno! Jensen ob Joh n Åanvik. Et av ronrr;rcnc fla Kaffi stova er senere satt opp igien i Berggarden. (Foiograf: P.J. Sorå). DESEMBER ils0t0 rorsdrg trtorc t7 r8 t9 20

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

Om Størkajorda på Sætre og folket der

Om Størkajorda på Sætre og folket der Kenneth Bratland Åsabuen nr.15 2010 Om Størkajorda på Sætre og folket der Bilde av høying på Sætre omkring 1930. Bak til venstre skimter vi husene på Sætre (bnr. 4), Størkajorda. Våningshuset er til høyre

Detaljer

Jessheim kirke bygges ut! Presentasjon på Hovin menighets årsmøte 8. mars etter gudstjenesten i Jessheim kirke.

Jessheim kirke bygges ut! Presentasjon på Hovin menighets årsmøte 8. mars etter gudstjenesten i Jessheim kirke. Nr.1 * Mars 2015 * 51 årgang Jessheim kirke bygges ut! Presentasjon på Hovin menighets årsmøte 8. mars etter gudstjenesten i Jessheim kirke. Babysang s.4 Kirkevalget s.3 Konfirmant 2015 s.4 FASTEAKSJONEN

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS

BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS For å komme til den gamle delen av Fiks dere kjenner. Trykk på Start klubbklienten For å komme tilbake trykk Min Fiks 1 For å administrere brukere trykk på

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Ytre Egeland kvinneforening utenfor huset til Lise og Jens Egeland i 1916. De arbeidet for Kinamisjonen (senere Norsk Luthersk Misjonssamband).

Ytre Egeland kvinneforening utenfor huset til Lise og Jens Egeland i 1916. De arbeidet for Kinamisjonen (senere Norsk Luthersk Misjonssamband). Ytre Egeland kvinneforening utenfor huset til Lise og Jens Egeland i 1916. De arbeidet for Kinamisjonen (senere Norsk Luthersk Misjonssamband). Første rekke fra venstre: Marie Kloster, Alice og Gunda Lindland,

Detaljer

Veiledning av nye lærere

Veiledning av nye lærere Veiledning av nye lærere Marit Ulvik, UiB Jeg vil ha et liv nå også! (ny lærer) Når du kommer dit, så opplever du veldig mye som du ikke har lest om i noen bok (ny lærer). 1 Hva vi vet Mange slutter de

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Mete med den gamle Kongsveien!

Mete med den gamle Kongsveien! Nr. 1 1983 ARVEN-- ---------.J-.- 3o- Ar-gS-ng MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG _., Mete med den gamle Kongsveien! Nu skal vi spandere en dag pa en tur gjennem hele San nidal. Og vi kan jo pr0ve a

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn På lørdag 20. september var vi på menighetstur til himmelriket på Gautefall. Dette er en dalgrop

Detaljer

TorkeU Arnold Tande 1901-2001

TorkeU Arnold Tande 1901-2001 Nr 61 1/2001 21.lIrgang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG TorkeU Arnold Tande 1901-2001 Grunnleggeren av Sannidal Historielag og Bygdetun er gatt bort Det var med stor sorg vi

Detaljer

Nr. 5 November 2006 44. årgang

Nr. 5 November 2006 44. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 November 2006 44. årgang Oktoberstemning ved Herfjordvatnet Foto: Lillian Storvik side 2 For to uker siden sto jeg på Hjerkin sammen med ca. 60 andre mennesker og protesterte

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka ,0 kg, kg,0 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del Året og klokka Innhold Del, Året og klokka Et år har måneder Måneder, uker og dager Kalender og ukenummer Kvartaler Temperatur Klokka Hverdagsmatte

Detaljer

Sture, svenskene og alle de andre

Sture, svenskene og alle de andre FRA DENVER COLORADO TIL RENSFJELLRENNET RENSFJELLRENNET 1998 Sture, svenskene og alle de andre En tøffing med sans for utfordringer! Se siste side VANT SAS-REISE FOR TO I EUROPA Rett fra Det ble Sture

Detaljer

HISTORIE ARVEN- ---------"--1"-A-9- - -----..J. Nr.1 1981 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. r an 9

HISTORIE ARVEN- -----------1-A-9- - -----..J. Nr.1 1981 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. r an 9 Nr.1 1981 r an 9 ARVEN- ---------"--1"-A-9- - -----..J MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG HISTORIE Pa skolen leste vi verdenshistorie og Norgeshistorie. Det var interessant a lese om det som var hendt

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Langesund Oppbrekningskompani hva var dette for slags virksomhet?

Langesund Oppbrekningskompani hva var dette for slags virksomhet? Langesund Oppbrekningskompani hva var dette for slags virksomhet? av Jan Ragnar Næss 1 Innledning. Bakgrunnen for denne historien som antas som lite kjent blant folk flest fra Langesund og omegn, er et

Detaljer

UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 66. ÅRGANG

UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 66. ÅRGANG Nr. 6 2013 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 66. ÅRGANG Velkommen til konsert Ord og toner søndag 27.oktober kl.19. 00 i Tranby menighetshus Velkommen til en stemningsfull

Detaljer

Mer gammelt enn nytt. En utrolig historie! Viktig! Årgang 9 nr. 3-2006

Mer gammelt enn nytt. En utrolig historie! Viktig! Årgang 9 nr. 3-2006 Mer gammelt enn nytt Et organ for Vålerenga Historielag Sotahjørnet Foto Aftenposten En utrolig historie! Historielaget var invitert til Galgeberg 3 s 70 års jubileumsfest på Ekebergrestauranten 22. september

Detaljer

Når du starter maskinen, vil det etter hvert komme et skjermbilde som kanskje ligner på dette:

Når du starter maskinen, vil det etter hvert komme et skjermbilde som kanskje ligner på dette: Først vil jeg si litt om skjermbildet som møter deg når du logger deg inn på maskinen. De aller fleste av dere er vant til Windows, mens her finner du maskiner som har et operativsystem som heter Linux.

Detaljer

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 1/2007 - Årgang 21 Dåp Ingrid M. Løkken og Linn Merete Lysø Sølyst har blitt døpt Side 4 24/7 Undersøkte bønneliv i London Sidene 8-9 Harald Edvardsen Kjerka og bassgitar

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer