Club Elverum Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Club Elverum Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge"

Transkript

1 Referat fra medlemsmøtet 27. september Tid og sted: Festsalen på Moen kl Elverum, 28. september 2011 Fremmøtte: 22 medlemmer og 4 ledsagere. Tilstede var: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Knut Monsbakken, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Arne Olav Rom, Odd Rotbakken,, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad. Forfall: Olav Akselsen, Aage Faldmo, Ole Martin Finstad, Knut Grindalen, John Koppang, Harry Meljordshagen, Arne Murud, Arne Nersveen, Irene M. Nybu, Arne K. Pedersen, Håkon Rønning, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Ledsagere: Eli Bekken, Inger Marie Dons Jensen, Ingrid Haugen, Snøfrid Schjølberg. Etter avsluttet årsmøte ble det så gjennomført en enkel, men høytidelig opptaksseremoni, hvor tre nye medlemmer ble tatt opp i klubben. Arne Olav Rom, Knut Monsbakken og Ingvar Haugen sa alle JA til å etterleve de seks gylne reglene som ble lest opp for dem. De fikk så medlemsnåla festet på sitt bryst. Med dette er nå klubbens medlemstall økt til 37. Falk Bakke, leder for Utsiktsbakken Brassband på Lillehammer, kunne fortelle at det nå arbeides aktivt for å danne et lignende korps i Elverum. Kulturskolen har grepet ideen, og de har mottatt et tilskudd på kr. til innkjøp av instrumenter. Geir Prøven ga oss så en kort orientering om Elverum Folkehøgskoles prosjekt i Kasese i Uganda. De arbeider i øyeblikket med å bygge et internat ved skolen, samtidig som de også er i gang med å få til et idrettsanlegg. Flere av Folkehøgskolens elever, både nåværende og tidligere, arbeider aktivt der nede for å gi et tilbud til barna i området. Han understreket også behovet for å gi lokalbefolkningen veiledning i hvordan økonomiske midler best kan brukes i dette prosjektet. Likeledes kom han også inn på hvordan en gjennom fornuftig bruk av den støtten som blir gitt, kan skape god infrastruktur i området. Ved å etterspørre materialer og arbeidskraft lokalt vil det kunne skapes mange nye arbeidsplasser for lokalbefolkningen. Møtet avsluttet kl med vårt motto: VIL VI - SÅ KAN VI. Deretter bevertning og sosialt samvær. sekretær

2 Referat fra medlemsmøtet 11. oktober Tid og sted: Skaslien gjestgiveri og Grue lensmannskontor kl. 19. Elverum, 12. oktober 2011 Fremmøtte: =30. Tilstede var: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Bjørnar Pedersen, Arne Olav Rom,, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad, Bjørn Øvergård. Forfall: Olav Akselsen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Ole Martin Finstad, Knut Grindalen, Harry Meljordshagen, Arne Murud, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Lars Øverby. Ledsagere: Inger Marie Dons Jensen, Unni Langeid, Eli Løkken, Inger Helene Nersveen, Liv Nordby, Toril Hald Oftebro, Gunvor Rustad, Snøfrid Schjølberg, Else Sigstad. Gjest: Helga Gjerstad Etter en busstur gjennom Solørbygdene i flott høstvær, kunne vår dyktige sjåfør, Einar Østenengen, svinge inn på Skaslien gjestgiveri i Grue. Der ble vi ønsket velkommen av Arne Johan Sigstad, for anledningen i full politiuniform. Han hadde full dekning for sin påstand om at stedets karbonademiddag var av ypperste merke! Etter middagen gikk så turen til Grue lensmannskontor. Der lot vi oss imponere av lokalitetene spesielt av sjefens kontor! Det vanket både kaffe og hjemmebakt, før vi fikk et innblikk i lensmannens mange gjøremål i et bygdesamfunn. Vi fikk blant annet høre at lensmannen registrerer både fødsler og dødsfall, at han foretar registreringer ved konkurs, at han styrer naturskadeskjønn, at han er leder av Forliksrådet, at han foretar avhør - og mye annet. Han har også den lite takknemlige oppgaven å foreta utkastelse av husvære ved misligholdt husleie! Det drives også et aktivt forbyggende arbeid overfor ungdommen, der kontakt er viktig. I det hele tatt så var det nok mange av en lensmanns oppgaver som vi var ukjente med. Vår president Bjørnar takket så for et meget interessant besøk og lovte å overbringe «klubbens høyeste utmerkelse» ved en senere anledning. Steinar V. orienterte kort om neste møte, som forøvrig blir på Løten Nærstasjon. Innkalling til møte på LØTEN NÆRSTASJON - se neste side! sekretær

3 Referat fra medlemsmøtet 25. oktober Tid og sted: Løten Nærstasjon kl. 19. Elverum, 27. oktober 2011 Fremmøtte: =36. Tilstede var: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Ole Martin Finstad, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Arne Olav Rom,, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad, Lars Øverby. Forfall: Olav Akselsen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Arne Murud, Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård Ledsagere: Åsa Bekkevold, Inger Marie Dons Jensen, Unni Langeid, Eli Løkken, Inger Helene Nersveen, Berit Monsbakken, Inger Oliv Murud, Liv Nordby, Toril Hald Oftebro, Inger Olsen, Gunvor Rustad, Snøfrid Schjølberg, Elisabeth Schrøder, Else Sigstad. Gjest: Kjellrun Schulstad Det ble en meget hyggelig stund på Løten Nærstasjon. Først ga en av de som arbeider der, oss en levende orientering om hva Løten Nærstasjon er og hva som foregår der. Der selges mangt som er produsert i lokalsamfunnet, i tillegg til at de også serverer middag! I tiden frem mot jul arrangeres også kulturkvelder av forskjellig slag. Kveldens kåsør, Ragnar Dyresen, underholdt deretter forsamlingen med små stubber, muntre historier og glimt fra sin egen barndom og oppvekst på Hamar. Han kunne virkelig få latterdøra opp på vidt gap! Selv om det var veldig mange gullkorn underveis, så var det nok Christian Kroghs fortelling om Isen på Mjøsa som var kveldens høydepunkt. Den fortellingen ble mesterlig fremført! På tampen inviterte han oss til et besøk på Det Norske Teateret en idé for programkomiteen? Etter kåseriet vanket det både kaffe og vafler, samt smaksprøver på noe av det de hadde å selge. Mange nyttet også anledningen til å gjøre en god handel. Takk til Steinar Vollestad som hadde fått det hele i stand! Kort sagt: En veldig trivelig kveld! Innkalling til arbeidsmøte i festsalen på Moen tirsdag 8. november kl. 19. Åpning. Sak 1-11/12: Referatsaker. - Invitasjon til interklubbmøte KC Kongsvinger - Invitasjon 35 årsjubileum KC Eidsvoll Sak 2-11/12: Kiwaniskunnskap v/asbjørn Sak 3-11/12: Orientering om samarbeidet med Elverum Folkehøgskole status v/odd K. Sak 4-11/12: Utkast til plankalender for neste halvår v/ragnar Deretter vil en vesentlig del av dette møtet bestå av arbeid i de ulike komitéene. sekretær

4 Referat fra arbeidsmøtet 8. november Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. Elverum, 9. november 2011 Fremmøtte: 24 medlemmer. Tilstede var: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, Ole Martin Finstad, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Arne Olav Rom,, Asbjørn Schjølberg, Steinar Vollestad, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Forfall: Olav Akselsen, Otto Kr. Borg, John Koppang, Arne Murud, Irene M. Nybu, Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Åpning med faste poster. Kommentar til referatet: Steinar V. understreket at et godt program er viktig! Sak 1-11/12: Referatsaker. Sekretæren refererte to innbydelser: - Invitasjon til interklubbmøte KC Kongsvinger 7. desember - Invitasjon 35 årsjubileum KC Eidsvoll 9. desember Påmelding tas opp på neste møte, sekretæren sender felles påmelding. Sak 2-11/12: Kiwaniskunnskap v/asbjørn Poengterte at en årsplan er et viktig verktøy! Tok så utgangspunkt i fem spørsmål om hvordan organisasjonen Kiwanis er bygd opp. Det er nok nyttig med litt Kiwaniskunnskap iblant, ikke bare for nye medlemmer! Sak 3-11/12: Orientering om samarbeidet med Elverum Folkehøgskole status v/odd K.og Asbjørn Asbjørn, Bjørn R. og Odd K. utgjør kontaktgruppa overfor Folkehøgskolen. De har hatt flere møter i løpet av høsten. Målgruppa for dette samarbeidet er først og fremst vanskeligstilte barn, ved å gi dem selvtillit, følelsen av mestring og sosial kontakt. Det planlegges forskjellige typer arrangementer, bl.a. juleverksted, julespill, sommerleir og en tur for noen få utvalgte ungdommer. Klubben er også invitert til å delta i et 3-årig prosjekt i samarbeid med NAV. Og sist, men ikke minst: Den nye ordføreren ønsker et møte med kontaktgruppa for å bli orientert om Kiwanismodellen! Sak 4-11/12: Utkast til plankalender for neste halvår v/ragnar Plangruppa hadde hatt et møte forut for arbeidsmøtet, og Ragnar kunne prestere et veldig interessant program for kommende halvår. Det var en fin blanding av bedriftsbesøk og vanlige arbeidsmøter. Plankalenderen vedlegges referatet. Sak 5-11/12: Gjennomgang av revidert regnskap v/arne N. Gjennomgang av det reviderte regnskapet ble utsatt på årsmøtet pga. kassererens sykdom. Arne gikk nå gjennom inntektsposter og utgiftsposter punktvis. Det var ingen merknader til selve regnskapet, men det ble bemerket at det hadde vært ønskelig at det vedtatte budsjettet hadde vært satt opp ved siden av for å lette oversikten. Revisors rapport ble også vist, og regnskapet ble enstemmig godkjent, med et underskudd på i alt kr kr. Sak 6-11/12: Eventuelt. - De nye medlemmene ble bedt om å komme med ønsker når det gjelder plassering i de enkelte komiteer. - Hvem skal ha ansvar for serveringen på møtene våre? Det var synspunkter som gikk i retning av at det bør være «fest- og huskomiteen». Tas opp igjen. - Oppfordring til medlemmene: Bruk Grasrotandelen og Facebook! sekretær Innkalling neste side!

5 District Norden Kiwanis Sekretæren, Søndre Rustad, 2411 Elverum Tlf: Innkalling til medlemsmøte i festsalen på Moen TEMA: tirsdag 22. november kl. 19. Trafikkregler v/ Are Odden Sak 7-11/12: Arne Johan forteller kort om turen han har hatt til USA som forberedelse til at han skal overta vervet som Guvernør neste Kiwanis-år. Sak 8-11/12: Påmelding til Kongsvinger (interklubbmøte) og Eidsvoll (jubileumsfest). Sak 9-11/12: Ansvar for kaffekoking og servering på møtene. Sak 10-11/12: Referatsaker. Sak 11-11/12: Eventuelt. Sekretær LEDSAGERE VELKOMMEN! Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge

6 KIWANIS CLUB ELVERUM Stiftet 12 februar 1980 Aktiviteter og merkedager 1ste halvår 2012 President: Bjørnar Pedersen JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI 1 S Nyttårsddag 1 O Asbj. Schjølberg To 1 S Palmesøndag 1 Ti Off. høytidsdag 1 F 2 M Uke 1 2 To 2 F 2 M Harald Langeid 1944 Uke 14 2 O 2 L 3 Ti Arbeidsmøte 3 F 3 L 3 Ti 3 To Divisjonsrådsmøte 4 3 S 4 O 4 L 4 S 4 O Kvartalsrapport 4 F 4 M Uke 23 5 To 5 S 5 M Valgrapport Uke 10 5 To Skjærtorsdag 5 L 5 Ti Teaterbesøk Oslo 6 F 6 M Uke 6 6 Ti 6 F Langfredag 6 S 6 O 7 L 7 Ti Arne P-1958 Irene O 7 L Påskeaften 7 M K. Grindalen 1938 Uke 19 7 To 8 S 8 O 8 To 8 S 1. påskedag 8 Ti Funksjonshemmede 8 F 9 M Uke 2 9 To 9 F 9 M 2. påskedag 9 O Åge Faldmo L 10 Ti 10 F 10 L 10 Ti Arbeidsmøte 10 To 10 S 11 O Klubbrapport 11 L 11 S 11 O 11 F 11 M Uke To Divisjonsrådsmøte 2 12 S 12 M Uke To 12 L DS 5 12 Ti 13 F 13 M Uke 7 13 Ti Akt. fra Rettsvesenet 13 F 13 S 13 O L 14 Ti Besøk på Nortura 14 O 14 L 14 M Uke To 15 S 15 O 15 To Divisjonsrådsmøte 3 15 S 15 Ti 15 F Kvartalsrapport 16 M Uke 3 16 To 16 F Lars Øverby M Uke O 16 L 17 Ti Elverum Fjernvarme 17 F 17 L 17 Ti 17 To Grunnlovsdag/Kr h.fart 17 S 18 O Bjørn Øvergård L 18 S 18 O 18 F 18 M Uke To 19 S 19 M Uke To 19 L 19 Ti Sommeravslutning? 20 F 20 M Uke 8 20 Ti 20 F 20 S 20 O 21 L DS 3 21 Ti 21 O 21 L 21 M Uke To 22 S 22 O 22 To 22 S 22 Ti Klevfos 22 F 23 M Uke 4 23 To 23 F 23 M Uke O John Koppang L 24 Ti 24 F 24 L DS 4 24 Ti Starmoen 24 To 24 S 25 O 25 L 25 S 25 O 25 F 25 M Uke To 26 S 26 M Uke To 26 L 26 Ti 27 F 27 M Uke 9 27 Ti Besøk Rena leir 27 F 27 S Pinsedag 27 O 28 L 28 Ti Arbeidsmøte/Valgmøte 28 O Chr Andersen L 28 M 2. pinsedag Uke To 29 S 29 O 29 To 29 S 29 Ti 29 F 30 M Uke 5 30 F 30 M Uke O 30 L 31 Ti Ordføreren 31 L 31 To 21 jan Bjørnar Pedersen jan Arne Rom jan Arne Murud 1933 Distriktets treningskonferanse i uke 16 eller mai Ole M Finstad mai Knut Monsbakken jun Håkon Rønning jun Arne Nersveen 1941

7 KIWANIS CLUB ELVERUM RES U LTATREGN SKAP 2O1O I2O1 RESULTATREGNSKAP INNTEKTER Medlemskontingent Renter Bingo Kalender Momsrefusjon Kiwanisgrillen Andre inntekter Dugnader Bygg og riv / Raking Sum inntel(er UTGIFTER Kontingent Kl Kontingent Distrikt Norden Administrasjon Moteutgifter Blomster og gaver Fest og hygge Sosiale formdl Gebyrer Andre utgifter Dugnadskomiteen Kiwanisartikler Sum utg!fter Arsresultat BALANSE REGNSKAP 2010t Grasrotandel kr. 4309,- Kiwanisartiklerog 3 historiebsker Sosialkonto, andre sos.prosj., Albaniaprosjektet Trykking av historiebok, CKI NTNU 2000 kr. Mineralvann til dugnad EIENDELER Kassabeholdning.,. 0 Bankinnskudd Drift 9286 Bankinnskudd Spare Sum eiendeler Klubbens virkelige aktiva pr 3O.sept. 20ll 38907r EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Arets resultat Sum egenkapital og gjeld Dette er regnskap basert pa klubbens regnskap avsluttet 30. september Regnskapet er revidert og godkjent av revisor den 6. oktober 2011 nr M Arne Nersveen Kasserer

8 REVISJONSRAPPORT KIWAMS CLITB Elverum For 6ret 1. oktober 2010 til 30. september 201 l. Regnskapet er revidert og fimnet i orden. Alle bilag er kontrollert, og stemmer med bankutskriftene. Beholdningen i banken stemmer med regnskapet. fusmstet i KIWANIS CLUB Elverum anbefates i godkjenne regnskapet, og e gi styret ansvarsfrilrel Sorskogbygda 6. n( '.72"''t/1^ ( z Jt. vu Revisor

9 Referat fra medlemsmøtet 22. november Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. Elverum, 27. november 2011 Fremmøtte: 22 medlemmer og 4 ledsagere. Tilstede var: Falk Bakke, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Ole Martin Finstad, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Arne Olav Rom,, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Steinar Vollestad, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Forfall: Olav Akselsen, Christian Andersen, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, John Koppang, Harald Langeid, Arne Murud, Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Magne Rønningen, Ketil Storfjell. Ledsagere: Inger Marie Dons Jensen, Eli Løkken, Inger Helene Nersveen, Snøfrid Schjølberg. Åpning med faste poster. Ingen merknader til referat og innkalling. Steinar Vollestad ønsket velkommen og ledet møtet, da president Bjørnar var syk. TEMAET for møtet var Nytt i trafikkreglene v/ Are Odden. Forsamlingen fikk presentert mange av de nye skiltene som er dukket opp i trafikkbildet de senere år. Vi fikk bl.a. høre at skilt med gul bakgrunn er midlertidige. Det vil nok bli mange av dem på E6 langs Mjøsa i tiden fremover! Mange av de nye skiltene er jo utformet slik at de skal være selvforklarende, noe forsamlingen kunne nikke samtykkende til. Det området som skapte størst engasjement og debatt var nok hvordan man skal opptre i rundkjøringer! Her syntes det som om det var på sin plass med en gjennomgang! I det hele tatt så kunne Are Odden varmt anbefale den «noe aldrende forsamlingen» trafikkurset 65+! Sak 7-11/12: Arne Johan fortalte kort om turen han har hatt til USA som forberedelse til at han skal overta vervet som Guvernør neste Kiwanis-år. Det hadde vært en interessant og lærerik tur. Det som kommer til å få topp fokus i tiden fremover er å skape flere klubber i Sverige og få dannet klubber i Danmark! Sak 8-11/12: Påmelding til Kongsvinger (interklubbmøte) og Eidsvoll (jubileumsfest). Fra vår klubb deltar 4 på KC Eidsvolls jubileumsfest og 10 på interklubbmøtet. Sak 9-11/12: Ansvar for kaffekoking og servering på møtene. Fest- og huskomiteen skal ha ansvaret, men kan selvfølgelig delegere ansvar! Arne Johan tok på seg serveringen på neste møte, 6/12. Sak 10-11/12: Eventuelt. Klubben har mottatt siste nummer av Alfarheim som gave fra Håkon Rønning. Det sendes en henvendelse til de andre klubbene i divisjonen om at vi bør informere hverandre umiddelbart dersom det skjer et dødsfall blant klubbmedlemmene. Dette fordi noen kanskje ønsker å delta i begravelsen. Temaet for neste møte endres pga. forfall fra Terje Lund. Juleavslutningen blir på Gravberget gård se egen innkalling. Innkalling til medlemsmøte i festsalen på Moen tirsdag kl. 19. Tore Lund kåserer: HVA SKREV AVISENE OM FOR HUNDRE ÅR SIDEN? Ledsagere er velkomne! sekretær

10 Referat fra medlemsmøtet 6. desember Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. Elverum, 8. desember 2011 Fremmøtte: 20 medlemmer og 2 ledsagere. Tilstede var: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Arne Olav Rom,, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad. Forfall: Olav Akselsen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Ole Martin Finstad, Harry Meljordshagen, Arne Murud, Irene M. Nybu, Arne K. Pedersen, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Ledsagere: Inger Marie Dons Jensen, Snøfrid Schjølberg. Åpning med faste poster. Ingen merknader til referat og innkalling. TEMAET for møtet var HVA SKREV AVISENE OM FOR HUNDRE ÅR SIDEN? v/ Tore Lund. Han kunne fortelle at for omkring hundre år siden eksisterte det hele 8 lokalaviser i Elverum! Gjennom sitt arbeid med å lese igjennom og systematisere stoffet for Glomdalsmuseet, har han kommet over mange interessante artikler og annonser. Vi fikk et artig innblikk i hva folk i Elverum var opptatt av for hundre år siden. Vi fikk også inntrykk av et blomstrende kulturliv i «byen», med mange konserter og teaterforestillinger. Kinoforestillinger var det stadig vekk, og naturlig nok var det amerikanske filmer som dominerte. Noe overraskende var det at folketallet i Elverum for hundre år siden var på hele innbyggere og det var bare voksne som var med i det tallet! Dersom en regner med alle barna, så har kanskje ikke folketallet økt så mye og raskt på hundre år likevel? (I dag har vi nettopp passert ). Et tema som gikk igjen i avisene den gangen var planene om en jernbane til Trysil. Meningene var delte (og sterke!). Den diskusjonen pågikk jo i mange år, men noen jernbane ble det som kjent ikke! Ellers var en stor sak i de dager «flyvning på Terningmoen»! Folk kom i tusenvis for å bivåne en flyoppvisning som fant sted på Terningmoen en flytur som bare varte i noen få minutter. Men begivenheten var fyldig dekket i avisen dagene etter! Tore Lund hadde så mye interessant stoff på lager at vi dessverre måtte sette strek lenge før han egentlig var ferdig! Så derfor er det kanskje en idé for programkomitéen at vi får høre fortsettelsen ved en senere anledning? Sak 11-11/12: Plassering av nye medlemmer i komiteer. Ingvar Haugen går inn i Fest- og huskomiteen Arne Olav Rom går inn i Sosialkomiteen Knut Monsbakken går inn i Dugnadskomiteen Sak 12-11/12: Referatsaker. Takkebrev fra Lillemoen og Melåsberget skoler ble referert. Takkebrev fra Møteplassen for mottatt økonomisk støtte. Takkekort fra Odd Rotbakken i anledning blomster til hans 75-årsdag. Rolf Arild takket for hyggelig blomsterhilsen på hans 75-årsdag. Deretter ble det komitearbeid i noen minutter før møtet ble avsluttet kl med VIL VI SÅ KAN VI sekretær

11 Referat fra julemiddag 13. desember Tid og sted: Gravberget gård kl. 19. Elverum, 14. desember 2011 Fremmøtte: 25 medlemmer og 18 ledsagere = 43. Tilstede var: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Ole Martin Finstad, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Harald Langeid, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg,, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Forfall: Olav Akselsen, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Odd F. Korsæth, Arne Murud, Irene M. Nybu, Arne K. Pedersen, Arne Olav Rom, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Ledsagere: Åsa Bekkevold, Petra Djurhuus, Anne Lande Grindalen, Eli Løkken, Inger Helene Nersveen, Berit Monsbakken, Inger Oliv Murud, Liv Nordby, Toril Hald Oftebro, Eli Olsen, Inger Olsen, Gunvor Rustad, Inger Marie Rønningen, Snøfrid Schjølberg, Elisabeth Schrøder, Else Sigstad, Susan Søyland, Anne Lise Øvergård. Etter at vår dyktige sjåfør, Einar Østenengen, hadde brakt oss trygt til Gravberget gård på et heller vanskelig vinterføre, ble vi ønsket velkommen av lederen i festkomiteen, Arne Johan. Han kunne fortelle at det var nesten på dagen 7 år siden klubben sist hadde sin juletilstelning i Gravberget. Det besøket ga absolutt mersmak, derfor var det nå på tide med et gjensyn! Vår president, Bjørnar, fikk så ordet. Han hadde vært på besøk hos Arne Murud, og kunne overbringe en hilsen fra ham til klubben. Deretter fikk de av våre medlemmer som fyller år i perioden fram til nyttår, overrakt en hilsen i form av et bursdagskort. Så kom julematen på bordet, og forsamlingen kunne nyte en førsteklasses julemiddag i veldig trivelig lokaler. Det var en veldig koselig atmosfære under dette måltidet, det virket som folket virkelig hygget seg! Etter at middagen var ferdig, kom så dagens overraskelse i hvert fall for de fleste. Presidenten kunne fortelle at en av klubbens medlemmer skulle tildeles Øien-medaljen. Men hvem var det som skulle få den? Etter hvert som han leste styrets begrunnelse for denne tildelingen, ble det klart for oss (og for hovedpersonen) at det var Arne Johan som skulle få denne ærefulle utmerkelsen. Han har vært et trofast og aktivt medlem i klubben gjennom 23 år, han har vært viseguvernør i Divisjon Indre Østland, han har vært president i klubben i to perioder og han har vært en konstruktiv leder av programkomiteen. Og sist, men ikke minst: Han tar over som Guvernør for District Norden fra 1. oktober Alt i alt en meget velfortjent påskjønnelse! Så tok Bjørnar på seg «en annen hatt». Som leder for Elverum Unified Fotball ønsket han å takke Kiwanis for den støtten som klubben har gitt dem i en årrekke. Han kalte derfor fram visepresident Steinar til, på vegne av klubben, å motta et synlig uttrykk for takknemlighet. Klubben fikk et eksemplar av de medaljene og æresbevisningene som spillerne hadde mottatt etter sin innsats i Norway Cup. Han kunne også fortelle at spillerne ønsket å stille opp på rakedugnaden til våren! Tiden går så altfor fort i hyggelig lag, og vi måtte ta fatt på hjemveien. Takk til festkomiteen for et trivelig julearrangement! Lars hadde kveldens replikk da han ble takket for hjelpen: «Jeg får si som jenta som hadde barnedåp: Jeg vil få takke alle som har hjulpet til!». sekretær

12 Referat fra medlemsmøtet 3. januar Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. Elverum, 6. januar 2012 Fremmøtte: 19 medlemmer. Tilstede var: Falk Bakke, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Forfall: Olav Akselsen, Christian Andersen, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, Ole Martin Finstad, John Koppang, Arne Murud, Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Arne K. Pedersen, Arne Olav Rom, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Åpning med faste poster. Ingen merknader til referat og innkalling. Som ord for dagen leste sekretæren Vår beste dag av Erik Bye. Sak 13-11/12: Orientering om ELIMINATE v/arne Johan. Dette er et tidsbegrenset prosjekt som skal avsluttes i Det «eies» og drives av Kiwanis i samarbeid med UNICEF. Prosjektet må sies å være ambisiøst, for det tar sikte på å eliminere stivkrampe blant mødre og nyfødte barn. Pr. i dag har Kiwanis District Norden gitt kr. til formålet. Selv om det er Kiwanis sitt prosjekt, så er det UNICEF som utfører det praktiske arbeidet i «felten». Arne Johan luftet tanken om hvorvidt et praktisk samarbeid med «Føden» på sykehuset kunne ha vært aktuelt for å skape mer blest om prosjektet. Han anbefalte også at Hilde Meyer ble invitert til et klubbmøte for å gi ytterligere informasjon og «oppbacking». Sak 14-11/12: Eventuelt. Bjørn C. Risberg orienterte om et juleverksted for beboerne ved bofelleskapene som ble arrangert på Elverum Folkehøgskole den 8. des.. Dette var et samarbeidsprosjekt hvor EFHS sto for den praktiske gjennomføringen, mens Kiwanis dekket utgiftene. Han beskrev dette som en positiv opplevelse, noe som absolutt kan bidra til å styrke samarbeidet mellom vår klubb og EFHS. Deretter ble det komitearbeid i en halv times tid før møtet ble avsluttet kl med VIL VI SÅ KAN VI. Innkalling til medlemsmøte i festsalen på Moen tirsdag 17. jan. kl. 19. TEMA: Fra malm i myra til stål i smia ved Ingvar Haugen Sak 15-11/12: Referat fra styremøtet Sak 16-11/12: Eventuelt. sekretær

13 Referat fra medlemsmøtet 17. januar Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. Elverum, 18. januar 2012 Fremmøtte: =26. Tilstede var: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Arne Olav Rom,, Asbjørn Schjølberg, Steinar Vollestad, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Forfall: Olav Akselsen, Falk Bakke, Aage Faldmo, Ole Martin Finstad, Harry Meljordshagen, Arne Murud, Irene M. Nybu, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Ledsagere: Inger Marie Dons Jensen, Brit Strømsnes. Gjest: Alf Breivik. Åpning med faste poster. Ingen merknader til referat eller innkalling. Arne Olav Rom takket for hilsen og gavekort i forbindelse med hans 60-årsdag. Dagens tema var Fra malm i myra til stål i smia ved Ingvar Haugen. Det var et meget interessant foredrag, som tydelig engasjerte forsamlingen. Det er få her i landet som vet mer om dette emnet enn han, etter å ha jobbet med det i praksis i mange år på Skogmuseet! Vi fikk høre om stedsnavn rundt om i Norge som viser at det har vært drevet jernutvinning på stedet, som for eksempel Rauland, Raufjellet, Malmvelta, Blesterdalen, osv. Vi fikk også høre at utvinning av jern har en lang tradisjon, fra starten i Tyrkia for 2200 år siden. Opp gjennom tidene har det vært tre ulike hovedtyper av ovner i sving; Romersk type, middelaldertype og Evenstadovnen. Det er den sistnevnte typen som brukes under Jakt- og fiskedagene på Skogmuseet og ved undervisningsopplegg i skolesammenheng. Vi fikk også se både ubehandlet malm, tørket malm og ferdig røstet malm. Han hadde også med en klump med «sluttproduktet». Den var helt klart magnetisk et tegn på at den inneholdt jern! Det hele ble avrundet med en liten filmsnutt som viste hele prosessen - fra henting av malm i myra til opptak av jernklumpen fra ovnsgropa. Sak 15-11/12: Referat fra styremøtet Bjørnar orienterte. - Søknad fra Falk Bakke om støtte til konsert og overnatting for TRUPA MUZIKORE i mai måtte dessverre avslås. Kan bli aktuelt å gi støtte senere. - ELIMINATE gjøres til et eget prosjekt for klubben. - Søknad fra Moen om støtte til kjøp av avlastningsmadrasser ble avslått, da dette er et komunalt ansvar. - Ønsker du å bytte plassering i komite? Kom med innspill før valgmøtet i februar. - Bemanning på grillen under Jakt- og fiskedagene. Flere forslag ble presentert. Forslagene oversendes grillkomiteen. - Den økonomiske situasjonen i forhold til budsjettet er i orden. Vi er «i rute». - Kassereren minner om at vi må gjøre opp for solgte kalendere. - Valgkomiteen er i sving med å skaffe kandidater til styret. Valgmøtet er 28. februar. Sak 16-11/12: Eventuelt. - Divisjon Indre Østland søker om å få arrangere konventet i Scandic Hotell på Hamar er aktuelt arrangementssted. - Til slutt fremførte Asbjørn en liten «enmannssketsj» kalt «D ÆKKE FALI», formet som en samtale mellom Solan og Ludvig. Den handlet om at det er ikke farlig å ta på seg tillitsverv i Kiwanis. sekretær

14 Referat fra medlemsmøtet 31. januar Tid og sted: Kommunestyresalen kl. 19. Elverum, 1. februar 2012 Fremmøtte: 21+7=28. Tilstede var: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Bjørnar Pedersen, Arne Olav Rom, Odd Rotbakken,, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Steinar Vollestad, Lars Øverby. Forfall: Olav Akselsen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Ole Martin Finstad, Arne Murud, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Håkon Rønning, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. Ledsagere: Anne Lande Grindalen, Eli Løkken, Toril Hald Oftebro, Gunvor Rustad, Inger Marie Rønningen, Snøfrid Schjølberg, Brit Strømsnes. Åpning. President Bjørnar ønsket velkommen, et spesielt velkommen til ordføreren og til to av våre chartermedlemmer. Dagens «tema» var et møte med Elverums nye ordfører, Erik Hanstad. Møtet forgikk på hans «hjemmebane», nemlig i kommunestyresalen. Det var tydelig at han gikk til sin nye oppgave med entusiasme og glød. Det viser hans utsagn om at «det er et privilegium å få være ordfører» - og at det er «en spennende og mangesidig jobb»! Og vi satte jo pris på å høre at han var imponert over det arbeidet Kiwanis utfører i lokalsamfunnet! Vi møtte en blid og omgjengelig ordfører som fortalte litt fra sin nye hverdag og fra mange av de aktuelle temaene i kommunepolitikken for tiden. Han kom blant annet inn på tre hovedutfordringer for Elverum kommune: Forsvaret, Høgskolen og sykehuset. Vi fikk høre litt om hva som rører seg i bakgrunnen i de politiske kretser. Han redegjorde også for sitt syn på ulike saker. Men han understreket viktigheten av SAMARBEID, både lokalt og regionalt. Det er viktig med et godt naboskap! Etterpå ble det jo naturlig nok en spørsmålsrunde, hvor flere aktuelle temaer ble brakt på bane. Blant annet den nye skysstasjonen (som ble karakterisert som en skandale)! Videre Hera Vekst, et stort problem for Elverums befolkning. Parkeringsforholdene i sentrum ble også berørt - uten at noen «løsning» var i sikte! Klubben er jo lovet et møte med ordføreren på et senere tidspunkt, derfor var det naturlig at Asbjørn kom inn på temaet for dette møtet, nemlig «barnefattigdom». For det finnes også mange fattige familier i vår kommune! Til slutt ble han overrakt «vår høyeste utmerkelse», samt vår kalender. Og deretter var det servering av brus og pizza med sosialt samvær. Neste møte er i festsalen på Moen, tirsdag 14. februar kl. 19. Der vil Bjørn C. Risberg fortelle fra sitt opphold i Libya. Ledsagere velkommen! sekretær

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Kiwanis Nr. 2 12/13 - Desember 2012 48. Årgang Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Skien/Nora hedrer Erna Follhaug med Øien medaljen

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr. 03 2014 2015 April 2015. Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september

Kiwanisnytt. Nr. 03 2014 2015 April 2015. Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september Kiwanisnytt Nr. 03 2014 2015 April 2015 Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt,

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

)ULVWHU IRU LQQOHYHULQJ

)ULVWHU IRU LQQOHYHULQJ Innhold Guvernørens gnist Velkommen til nytt Kiwanisår! Det viktigste blir å videreføre det gode arbeidet som allerede er i gang, men samtidig se på muligheten til forbedring og utvikling. På DS 1 i Arendal

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Kiwanisnytt. Husk Jubileumskonventet med Barnas dag i Drammen. Nr. 04 2014 2015 Juni 2015. Foto: Adnan Muhammad Mughal.

Kiwanisnytt. Husk Jubileumskonventet med Barnas dag i Drammen. Nr. 04 2014 2015 Juni 2015. Foto: Adnan Muhammad Mughal. Kiwanisnytt Nr. 04 2014 2015 Juni 2015 Husk Jubileumskonventet med Barnas dag i Drammen. Foto: Adnan Muhammad Mughal. 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt,

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal

Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal 1 Februar 2010 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2010 Side 14 Side 32 Side 03 Leder

Detaljer

Pensjonistuniversitetet i Ålesund

Pensjonistuniversitetet i Ålesund Pensjonistuniversitetet i Ålesund 19.februar 1991 2011 Pensjonistuniversitetets historie gjennom 20 år Redigert av Sjur Brande, april 2011 20 år er da slett ingen lang tidsepoke i seg selv? Nei, kanskje

Detaljer

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets visjon for perioden var disse punktene... 3 Styrets kommunikasjons strategi er disse punktene.... 3 Styrets

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Nr 1/2009 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 39 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2008 4. REGNSKAP FOR 2008 5.

Nr 1/2009 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 39 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2008 4. REGNSKAP FOR 2008 5. Nr 1/2009 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 39 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer