Club Elverum Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Club Elverum Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge"

Transkript

1 Referat fra medlemsmøtet 27. september Tid og sted: Festsalen på Moen kl Elverum, 28. september 2011 Fremmøtte: 22 medlemmer og 4 ledsagere. Tilstede var: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Knut Monsbakken, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Arne Olav Rom, Odd Rotbakken,, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad. Forfall: Olav Akselsen, Aage Faldmo, Ole Martin Finstad, Knut Grindalen, John Koppang, Harry Meljordshagen, Arne Murud, Arne Nersveen, Irene M. Nybu, Arne K. Pedersen, Håkon Rønning, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Ledsagere: Eli Bekken, Inger Marie Dons Jensen, Ingrid Haugen, Snøfrid Schjølberg. Etter avsluttet årsmøte ble det så gjennomført en enkel, men høytidelig opptaksseremoni, hvor tre nye medlemmer ble tatt opp i klubben. Arne Olav Rom, Knut Monsbakken og Ingvar Haugen sa alle JA til å etterleve de seks gylne reglene som ble lest opp for dem. De fikk så medlemsnåla festet på sitt bryst. Med dette er nå klubbens medlemstall økt til 37. Falk Bakke, leder for Utsiktsbakken Brassband på Lillehammer, kunne fortelle at det nå arbeides aktivt for å danne et lignende korps i Elverum. Kulturskolen har grepet ideen, og de har mottatt et tilskudd på kr. til innkjøp av instrumenter. Geir Prøven ga oss så en kort orientering om Elverum Folkehøgskoles prosjekt i Kasese i Uganda. De arbeider i øyeblikket med å bygge et internat ved skolen, samtidig som de også er i gang med å få til et idrettsanlegg. Flere av Folkehøgskolens elever, både nåværende og tidligere, arbeider aktivt der nede for å gi et tilbud til barna i området. Han understreket også behovet for å gi lokalbefolkningen veiledning i hvordan økonomiske midler best kan brukes i dette prosjektet. Likeledes kom han også inn på hvordan en gjennom fornuftig bruk av den støtten som blir gitt, kan skape god infrastruktur i området. Ved å etterspørre materialer og arbeidskraft lokalt vil det kunne skapes mange nye arbeidsplasser for lokalbefolkningen. Møtet avsluttet kl med vårt motto: VIL VI - SÅ KAN VI. Deretter bevertning og sosialt samvær. sekretær

2 Referat fra medlemsmøtet 11. oktober Tid og sted: Skaslien gjestgiveri og Grue lensmannskontor kl. 19. Elverum, 12. oktober 2011 Fremmøtte: =30. Tilstede var: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Bjørnar Pedersen, Arne Olav Rom,, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad, Bjørn Øvergård. Forfall: Olav Akselsen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Ole Martin Finstad, Knut Grindalen, Harry Meljordshagen, Arne Murud, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Lars Øverby. Ledsagere: Inger Marie Dons Jensen, Unni Langeid, Eli Løkken, Inger Helene Nersveen, Liv Nordby, Toril Hald Oftebro, Gunvor Rustad, Snøfrid Schjølberg, Else Sigstad. Gjest: Helga Gjerstad Etter en busstur gjennom Solørbygdene i flott høstvær, kunne vår dyktige sjåfør, Einar Østenengen, svinge inn på Skaslien gjestgiveri i Grue. Der ble vi ønsket velkommen av Arne Johan Sigstad, for anledningen i full politiuniform. Han hadde full dekning for sin påstand om at stedets karbonademiddag var av ypperste merke! Etter middagen gikk så turen til Grue lensmannskontor. Der lot vi oss imponere av lokalitetene spesielt av sjefens kontor! Det vanket både kaffe og hjemmebakt, før vi fikk et innblikk i lensmannens mange gjøremål i et bygdesamfunn. Vi fikk blant annet høre at lensmannen registrerer både fødsler og dødsfall, at han foretar registreringer ved konkurs, at han styrer naturskadeskjønn, at han er leder av Forliksrådet, at han foretar avhør - og mye annet. Han har også den lite takknemlige oppgaven å foreta utkastelse av husvære ved misligholdt husleie! Det drives også et aktivt forbyggende arbeid overfor ungdommen, der kontakt er viktig. I det hele tatt så var det nok mange av en lensmanns oppgaver som vi var ukjente med. Vår president Bjørnar takket så for et meget interessant besøk og lovte å overbringe «klubbens høyeste utmerkelse» ved en senere anledning. Steinar V. orienterte kort om neste møte, som forøvrig blir på Løten Nærstasjon. Innkalling til møte på LØTEN NÆRSTASJON - se neste side! sekretær

3 Referat fra medlemsmøtet 25. oktober Tid og sted: Løten Nærstasjon kl. 19. Elverum, 27. oktober 2011 Fremmøtte: =36. Tilstede var: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Ole Martin Finstad, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Arne Olav Rom,, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad, Lars Øverby. Forfall: Olav Akselsen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Arne Murud, Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård Ledsagere: Åsa Bekkevold, Inger Marie Dons Jensen, Unni Langeid, Eli Løkken, Inger Helene Nersveen, Berit Monsbakken, Inger Oliv Murud, Liv Nordby, Toril Hald Oftebro, Inger Olsen, Gunvor Rustad, Snøfrid Schjølberg, Elisabeth Schrøder, Else Sigstad. Gjest: Kjellrun Schulstad Det ble en meget hyggelig stund på Løten Nærstasjon. Først ga en av de som arbeider der, oss en levende orientering om hva Løten Nærstasjon er og hva som foregår der. Der selges mangt som er produsert i lokalsamfunnet, i tillegg til at de også serverer middag! I tiden frem mot jul arrangeres også kulturkvelder av forskjellig slag. Kveldens kåsør, Ragnar Dyresen, underholdt deretter forsamlingen med små stubber, muntre historier og glimt fra sin egen barndom og oppvekst på Hamar. Han kunne virkelig få latterdøra opp på vidt gap! Selv om det var veldig mange gullkorn underveis, så var det nok Christian Kroghs fortelling om Isen på Mjøsa som var kveldens høydepunkt. Den fortellingen ble mesterlig fremført! På tampen inviterte han oss til et besøk på Det Norske Teateret en idé for programkomiteen? Etter kåseriet vanket det både kaffe og vafler, samt smaksprøver på noe av det de hadde å selge. Mange nyttet også anledningen til å gjøre en god handel. Takk til Steinar Vollestad som hadde fått det hele i stand! Kort sagt: En veldig trivelig kveld! Innkalling til arbeidsmøte i festsalen på Moen tirsdag 8. november kl. 19. Åpning. Sak 1-11/12: Referatsaker. - Invitasjon til interklubbmøte KC Kongsvinger - Invitasjon 35 årsjubileum KC Eidsvoll Sak 2-11/12: Kiwaniskunnskap v/asbjørn Sak 3-11/12: Orientering om samarbeidet med Elverum Folkehøgskole status v/odd K. Sak 4-11/12: Utkast til plankalender for neste halvår v/ragnar Deretter vil en vesentlig del av dette møtet bestå av arbeid i de ulike komitéene. sekretær

4 Referat fra arbeidsmøtet 8. november Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. Elverum, 9. november 2011 Fremmøtte: 24 medlemmer. Tilstede var: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, Ole Martin Finstad, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Arne Olav Rom,, Asbjørn Schjølberg, Steinar Vollestad, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Forfall: Olav Akselsen, Otto Kr. Borg, John Koppang, Arne Murud, Irene M. Nybu, Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Åpning med faste poster. Kommentar til referatet: Steinar V. understreket at et godt program er viktig! Sak 1-11/12: Referatsaker. Sekretæren refererte to innbydelser: - Invitasjon til interklubbmøte KC Kongsvinger 7. desember - Invitasjon 35 årsjubileum KC Eidsvoll 9. desember Påmelding tas opp på neste møte, sekretæren sender felles påmelding. Sak 2-11/12: Kiwaniskunnskap v/asbjørn Poengterte at en årsplan er et viktig verktøy! Tok så utgangspunkt i fem spørsmål om hvordan organisasjonen Kiwanis er bygd opp. Det er nok nyttig med litt Kiwaniskunnskap iblant, ikke bare for nye medlemmer! Sak 3-11/12: Orientering om samarbeidet med Elverum Folkehøgskole status v/odd K.og Asbjørn Asbjørn, Bjørn R. og Odd K. utgjør kontaktgruppa overfor Folkehøgskolen. De har hatt flere møter i løpet av høsten. Målgruppa for dette samarbeidet er først og fremst vanskeligstilte barn, ved å gi dem selvtillit, følelsen av mestring og sosial kontakt. Det planlegges forskjellige typer arrangementer, bl.a. juleverksted, julespill, sommerleir og en tur for noen få utvalgte ungdommer. Klubben er også invitert til å delta i et 3-årig prosjekt i samarbeid med NAV. Og sist, men ikke minst: Den nye ordføreren ønsker et møte med kontaktgruppa for å bli orientert om Kiwanismodellen! Sak 4-11/12: Utkast til plankalender for neste halvår v/ragnar Plangruppa hadde hatt et møte forut for arbeidsmøtet, og Ragnar kunne prestere et veldig interessant program for kommende halvår. Det var en fin blanding av bedriftsbesøk og vanlige arbeidsmøter. Plankalenderen vedlegges referatet. Sak 5-11/12: Gjennomgang av revidert regnskap v/arne N. Gjennomgang av det reviderte regnskapet ble utsatt på årsmøtet pga. kassererens sykdom. Arne gikk nå gjennom inntektsposter og utgiftsposter punktvis. Det var ingen merknader til selve regnskapet, men det ble bemerket at det hadde vært ønskelig at det vedtatte budsjettet hadde vært satt opp ved siden av for å lette oversikten. Revisors rapport ble også vist, og regnskapet ble enstemmig godkjent, med et underskudd på i alt kr kr. Sak 6-11/12: Eventuelt. - De nye medlemmene ble bedt om å komme med ønsker når det gjelder plassering i de enkelte komiteer. - Hvem skal ha ansvar for serveringen på møtene våre? Det var synspunkter som gikk i retning av at det bør være «fest- og huskomiteen». Tas opp igjen. - Oppfordring til medlemmene: Bruk Grasrotandelen og Facebook! sekretær Innkalling neste side!

5 District Norden Kiwanis Sekretæren, Søndre Rustad, 2411 Elverum Tlf: Innkalling til medlemsmøte i festsalen på Moen TEMA: tirsdag 22. november kl. 19. Trafikkregler v/ Are Odden Sak 7-11/12: Arne Johan forteller kort om turen han har hatt til USA som forberedelse til at han skal overta vervet som Guvernør neste Kiwanis-år. Sak 8-11/12: Påmelding til Kongsvinger (interklubbmøte) og Eidsvoll (jubileumsfest). Sak 9-11/12: Ansvar for kaffekoking og servering på møtene. Sak 10-11/12: Referatsaker. Sak 11-11/12: Eventuelt. Sekretær LEDSAGERE VELKOMMEN! Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge

6 KIWANIS CLUB ELVERUM Stiftet 12 februar 1980 Aktiviteter og merkedager 1ste halvår 2012 President: Bjørnar Pedersen JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI 1 S Nyttårsddag 1 O Asbj. Schjølberg To 1 S Palmesøndag 1 Ti Off. høytidsdag 1 F 2 M Uke 1 2 To 2 F 2 M Harald Langeid 1944 Uke 14 2 O 2 L 3 Ti Arbeidsmøte 3 F 3 L 3 Ti 3 To Divisjonsrådsmøte 4 3 S 4 O 4 L 4 S 4 O Kvartalsrapport 4 F 4 M Uke 23 5 To 5 S 5 M Valgrapport Uke 10 5 To Skjærtorsdag 5 L 5 Ti Teaterbesøk Oslo 6 F 6 M Uke 6 6 Ti 6 F Langfredag 6 S 6 O 7 L 7 Ti Arne P-1958 Irene O 7 L Påskeaften 7 M K. Grindalen 1938 Uke 19 7 To 8 S 8 O 8 To 8 S 1. påskedag 8 Ti Funksjonshemmede 8 F 9 M Uke 2 9 To 9 F 9 M 2. påskedag 9 O Åge Faldmo L 10 Ti 10 F 10 L 10 Ti Arbeidsmøte 10 To 10 S 11 O Klubbrapport 11 L 11 S 11 O 11 F 11 M Uke To Divisjonsrådsmøte 2 12 S 12 M Uke To 12 L DS 5 12 Ti 13 F 13 M Uke 7 13 Ti Akt. fra Rettsvesenet 13 F 13 S 13 O L 14 Ti Besøk på Nortura 14 O 14 L 14 M Uke To 15 S 15 O 15 To Divisjonsrådsmøte 3 15 S 15 Ti 15 F Kvartalsrapport 16 M Uke 3 16 To 16 F Lars Øverby M Uke O 16 L 17 Ti Elverum Fjernvarme 17 F 17 L 17 Ti 17 To Grunnlovsdag/Kr h.fart 17 S 18 O Bjørn Øvergård L 18 S 18 O 18 F 18 M Uke To 19 S 19 M Uke To 19 L 19 Ti Sommeravslutning? 20 F 20 M Uke 8 20 Ti 20 F 20 S 20 O 21 L DS 3 21 Ti 21 O 21 L 21 M Uke To 22 S 22 O 22 To 22 S 22 Ti Klevfos 22 F 23 M Uke 4 23 To 23 F 23 M Uke O John Koppang L 24 Ti 24 F 24 L DS 4 24 Ti Starmoen 24 To 24 S 25 O 25 L 25 S 25 O 25 F 25 M Uke To 26 S 26 M Uke To 26 L 26 Ti 27 F 27 M Uke 9 27 Ti Besøk Rena leir 27 F 27 S Pinsedag 27 O 28 L 28 Ti Arbeidsmøte/Valgmøte 28 O Chr Andersen L 28 M 2. pinsedag Uke To 29 S 29 O 29 To 29 S 29 Ti 29 F 30 M Uke 5 30 F 30 M Uke O 30 L 31 Ti Ordføreren 31 L 31 To 21 jan Bjørnar Pedersen jan Arne Rom jan Arne Murud 1933 Distriktets treningskonferanse i uke 16 eller mai Ole M Finstad mai Knut Monsbakken jun Håkon Rønning jun Arne Nersveen 1941

7 KIWANIS CLUB ELVERUM RES U LTATREGN SKAP 2O1O I2O1 RESULTATREGNSKAP INNTEKTER Medlemskontingent Renter Bingo Kalender Momsrefusjon Kiwanisgrillen Andre inntekter Dugnader Bygg og riv / Raking Sum inntel(er UTGIFTER Kontingent Kl Kontingent Distrikt Norden Administrasjon Moteutgifter Blomster og gaver Fest og hygge Sosiale formdl Gebyrer Andre utgifter Dugnadskomiteen Kiwanisartikler Sum utg!fter Arsresultat BALANSE REGNSKAP 2010t Grasrotandel kr. 4309,- Kiwanisartiklerog 3 historiebsker Sosialkonto, andre sos.prosj., Albaniaprosjektet Trykking av historiebok, CKI NTNU 2000 kr. Mineralvann til dugnad EIENDELER Kassabeholdning.,. 0 Bankinnskudd Drift 9286 Bankinnskudd Spare Sum eiendeler Klubbens virkelige aktiva pr 3O.sept. 20ll 38907r EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Arets resultat Sum egenkapital og gjeld Dette er regnskap basert pa klubbens regnskap avsluttet 30. september Regnskapet er revidert og godkjent av revisor den 6. oktober 2011 nr M Arne Nersveen Kasserer

8 REVISJONSRAPPORT KIWAMS CLITB Elverum For 6ret 1. oktober 2010 til 30. september 201 l. Regnskapet er revidert og fimnet i orden. Alle bilag er kontrollert, og stemmer med bankutskriftene. Beholdningen i banken stemmer med regnskapet. fusmstet i KIWANIS CLUB Elverum anbefates i godkjenne regnskapet, og e gi styret ansvarsfrilrel Sorskogbygda 6. n( '.72"''t/1^ ( z Jt. vu Revisor

9 Referat fra medlemsmøtet 22. november Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. Elverum, 27. november 2011 Fremmøtte: 22 medlemmer og 4 ledsagere. Tilstede var: Falk Bakke, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Ole Martin Finstad, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Arne Olav Rom,, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Steinar Vollestad, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Forfall: Olav Akselsen, Christian Andersen, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, John Koppang, Harald Langeid, Arne Murud, Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Magne Rønningen, Ketil Storfjell. Ledsagere: Inger Marie Dons Jensen, Eli Løkken, Inger Helene Nersveen, Snøfrid Schjølberg. Åpning med faste poster. Ingen merknader til referat og innkalling. Steinar Vollestad ønsket velkommen og ledet møtet, da president Bjørnar var syk. TEMAET for møtet var Nytt i trafikkreglene v/ Are Odden. Forsamlingen fikk presentert mange av de nye skiltene som er dukket opp i trafikkbildet de senere år. Vi fikk bl.a. høre at skilt med gul bakgrunn er midlertidige. Det vil nok bli mange av dem på E6 langs Mjøsa i tiden fremover! Mange av de nye skiltene er jo utformet slik at de skal være selvforklarende, noe forsamlingen kunne nikke samtykkende til. Det området som skapte størst engasjement og debatt var nok hvordan man skal opptre i rundkjøringer! Her syntes det som om det var på sin plass med en gjennomgang! I det hele tatt så kunne Are Odden varmt anbefale den «noe aldrende forsamlingen» trafikkurset 65+! Sak 7-11/12: Arne Johan fortalte kort om turen han har hatt til USA som forberedelse til at han skal overta vervet som Guvernør neste Kiwanis-år. Det hadde vært en interessant og lærerik tur. Det som kommer til å få topp fokus i tiden fremover er å skape flere klubber i Sverige og få dannet klubber i Danmark! Sak 8-11/12: Påmelding til Kongsvinger (interklubbmøte) og Eidsvoll (jubileumsfest). Fra vår klubb deltar 4 på KC Eidsvolls jubileumsfest og 10 på interklubbmøtet. Sak 9-11/12: Ansvar for kaffekoking og servering på møtene. Fest- og huskomiteen skal ha ansvaret, men kan selvfølgelig delegere ansvar! Arne Johan tok på seg serveringen på neste møte, 6/12. Sak 10-11/12: Eventuelt. Klubben har mottatt siste nummer av Alfarheim som gave fra Håkon Rønning. Det sendes en henvendelse til de andre klubbene i divisjonen om at vi bør informere hverandre umiddelbart dersom det skjer et dødsfall blant klubbmedlemmene. Dette fordi noen kanskje ønsker å delta i begravelsen. Temaet for neste møte endres pga. forfall fra Terje Lund. Juleavslutningen blir på Gravberget gård se egen innkalling. Innkalling til medlemsmøte i festsalen på Moen tirsdag kl. 19. Tore Lund kåserer: HVA SKREV AVISENE OM FOR HUNDRE ÅR SIDEN? Ledsagere er velkomne! sekretær

10 Referat fra medlemsmøtet 6. desember Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. Elverum, 8. desember 2011 Fremmøtte: 20 medlemmer og 2 ledsagere. Tilstede var: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Arne Olav Rom,, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad. Forfall: Olav Akselsen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Ole Martin Finstad, Harry Meljordshagen, Arne Murud, Irene M. Nybu, Arne K. Pedersen, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Ledsagere: Inger Marie Dons Jensen, Snøfrid Schjølberg. Åpning med faste poster. Ingen merknader til referat og innkalling. TEMAET for møtet var HVA SKREV AVISENE OM FOR HUNDRE ÅR SIDEN? v/ Tore Lund. Han kunne fortelle at for omkring hundre år siden eksisterte det hele 8 lokalaviser i Elverum! Gjennom sitt arbeid med å lese igjennom og systematisere stoffet for Glomdalsmuseet, har han kommet over mange interessante artikler og annonser. Vi fikk et artig innblikk i hva folk i Elverum var opptatt av for hundre år siden. Vi fikk også inntrykk av et blomstrende kulturliv i «byen», med mange konserter og teaterforestillinger. Kinoforestillinger var det stadig vekk, og naturlig nok var det amerikanske filmer som dominerte. Noe overraskende var det at folketallet i Elverum for hundre år siden var på hele innbyggere og det var bare voksne som var med i det tallet! Dersom en regner med alle barna, så har kanskje ikke folketallet økt så mye og raskt på hundre år likevel? (I dag har vi nettopp passert ). Et tema som gikk igjen i avisene den gangen var planene om en jernbane til Trysil. Meningene var delte (og sterke!). Den diskusjonen pågikk jo i mange år, men noen jernbane ble det som kjent ikke! Ellers var en stor sak i de dager «flyvning på Terningmoen»! Folk kom i tusenvis for å bivåne en flyoppvisning som fant sted på Terningmoen en flytur som bare varte i noen få minutter. Men begivenheten var fyldig dekket i avisen dagene etter! Tore Lund hadde så mye interessant stoff på lager at vi dessverre måtte sette strek lenge før han egentlig var ferdig! Så derfor er det kanskje en idé for programkomitéen at vi får høre fortsettelsen ved en senere anledning? Sak 11-11/12: Plassering av nye medlemmer i komiteer. Ingvar Haugen går inn i Fest- og huskomiteen Arne Olav Rom går inn i Sosialkomiteen Knut Monsbakken går inn i Dugnadskomiteen Sak 12-11/12: Referatsaker. Takkebrev fra Lillemoen og Melåsberget skoler ble referert. Takkebrev fra Møteplassen for mottatt økonomisk støtte. Takkekort fra Odd Rotbakken i anledning blomster til hans 75-årsdag. Rolf Arild takket for hyggelig blomsterhilsen på hans 75-årsdag. Deretter ble det komitearbeid i noen minutter før møtet ble avsluttet kl med VIL VI SÅ KAN VI sekretær

11 Referat fra julemiddag 13. desember Tid og sted: Gravberget gård kl. 19. Elverum, 14. desember 2011 Fremmøtte: 25 medlemmer og 18 ledsagere = 43. Tilstede var: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Ole Martin Finstad, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Harald Langeid, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg,, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Forfall: Olav Akselsen, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Odd F. Korsæth, Arne Murud, Irene M. Nybu, Arne K. Pedersen, Arne Olav Rom, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Ledsagere: Åsa Bekkevold, Petra Djurhuus, Anne Lande Grindalen, Eli Løkken, Inger Helene Nersveen, Berit Monsbakken, Inger Oliv Murud, Liv Nordby, Toril Hald Oftebro, Eli Olsen, Inger Olsen, Gunvor Rustad, Inger Marie Rønningen, Snøfrid Schjølberg, Elisabeth Schrøder, Else Sigstad, Susan Søyland, Anne Lise Øvergård. Etter at vår dyktige sjåfør, Einar Østenengen, hadde brakt oss trygt til Gravberget gård på et heller vanskelig vinterføre, ble vi ønsket velkommen av lederen i festkomiteen, Arne Johan. Han kunne fortelle at det var nesten på dagen 7 år siden klubben sist hadde sin juletilstelning i Gravberget. Det besøket ga absolutt mersmak, derfor var det nå på tide med et gjensyn! Vår president, Bjørnar, fikk så ordet. Han hadde vært på besøk hos Arne Murud, og kunne overbringe en hilsen fra ham til klubben. Deretter fikk de av våre medlemmer som fyller år i perioden fram til nyttår, overrakt en hilsen i form av et bursdagskort. Så kom julematen på bordet, og forsamlingen kunne nyte en førsteklasses julemiddag i veldig trivelig lokaler. Det var en veldig koselig atmosfære under dette måltidet, det virket som folket virkelig hygget seg! Etter at middagen var ferdig, kom så dagens overraskelse i hvert fall for de fleste. Presidenten kunne fortelle at en av klubbens medlemmer skulle tildeles Øien-medaljen. Men hvem var det som skulle få den? Etter hvert som han leste styrets begrunnelse for denne tildelingen, ble det klart for oss (og for hovedpersonen) at det var Arne Johan som skulle få denne ærefulle utmerkelsen. Han har vært et trofast og aktivt medlem i klubben gjennom 23 år, han har vært viseguvernør i Divisjon Indre Østland, han har vært president i klubben i to perioder og han har vært en konstruktiv leder av programkomiteen. Og sist, men ikke minst: Han tar over som Guvernør for District Norden fra 1. oktober Alt i alt en meget velfortjent påskjønnelse! Så tok Bjørnar på seg «en annen hatt». Som leder for Elverum Unified Fotball ønsket han å takke Kiwanis for den støtten som klubben har gitt dem i en årrekke. Han kalte derfor fram visepresident Steinar til, på vegne av klubben, å motta et synlig uttrykk for takknemlighet. Klubben fikk et eksemplar av de medaljene og æresbevisningene som spillerne hadde mottatt etter sin innsats i Norway Cup. Han kunne også fortelle at spillerne ønsket å stille opp på rakedugnaden til våren! Tiden går så altfor fort i hyggelig lag, og vi måtte ta fatt på hjemveien. Takk til festkomiteen for et trivelig julearrangement! Lars hadde kveldens replikk da han ble takket for hjelpen: «Jeg får si som jenta som hadde barnedåp: Jeg vil få takke alle som har hjulpet til!». sekretær

12 Referat fra medlemsmøtet 3. januar Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. Elverum, 6. januar 2012 Fremmøtte: 19 medlemmer. Tilstede var: Falk Bakke, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Forfall: Olav Akselsen, Christian Andersen, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, Ole Martin Finstad, John Koppang, Arne Murud, Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Arne K. Pedersen, Arne Olav Rom, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Åpning med faste poster. Ingen merknader til referat og innkalling. Som ord for dagen leste sekretæren Vår beste dag av Erik Bye. Sak 13-11/12: Orientering om ELIMINATE v/arne Johan. Dette er et tidsbegrenset prosjekt som skal avsluttes i Det «eies» og drives av Kiwanis i samarbeid med UNICEF. Prosjektet må sies å være ambisiøst, for det tar sikte på å eliminere stivkrampe blant mødre og nyfødte barn. Pr. i dag har Kiwanis District Norden gitt kr. til formålet. Selv om det er Kiwanis sitt prosjekt, så er det UNICEF som utfører det praktiske arbeidet i «felten». Arne Johan luftet tanken om hvorvidt et praktisk samarbeid med «Føden» på sykehuset kunne ha vært aktuelt for å skape mer blest om prosjektet. Han anbefalte også at Hilde Meyer ble invitert til et klubbmøte for å gi ytterligere informasjon og «oppbacking». Sak 14-11/12: Eventuelt. Bjørn C. Risberg orienterte om et juleverksted for beboerne ved bofelleskapene som ble arrangert på Elverum Folkehøgskole den 8. des.. Dette var et samarbeidsprosjekt hvor EFHS sto for den praktiske gjennomføringen, mens Kiwanis dekket utgiftene. Han beskrev dette som en positiv opplevelse, noe som absolutt kan bidra til å styrke samarbeidet mellom vår klubb og EFHS. Deretter ble det komitearbeid i en halv times tid før møtet ble avsluttet kl med VIL VI SÅ KAN VI. Innkalling til medlemsmøte i festsalen på Moen tirsdag 17. jan. kl. 19. TEMA: Fra malm i myra til stål i smia ved Ingvar Haugen Sak 15-11/12: Referat fra styremøtet Sak 16-11/12: Eventuelt. sekretær

13 Referat fra medlemsmøtet 17. januar Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. Elverum, 18. januar 2012 Fremmøtte: =26. Tilstede var: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Arne Olav Rom,, Asbjørn Schjølberg, Steinar Vollestad, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Forfall: Olav Akselsen, Falk Bakke, Aage Faldmo, Ole Martin Finstad, Harry Meljordshagen, Arne Murud, Irene M. Nybu, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Ledsagere: Inger Marie Dons Jensen, Brit Strømsnes. Gjest: Alf Breivik. Åpning med faste poster. Ingen merknader til referat eller innkalling. Arne Olav Rom takket for hilsen og gavekort i forbindelse med hans 60-årsdag. Dagens tema var Fra malm i myra til stål i smia ved Ingvar Haugen. Det var et meget interessant foredrag, som tydelig engasjerte forsamlingen. Det er få her i landet som vet mer om dette emnet enn han, etter å ha jobbet med det i praksis i mange år på Skogmuseet! Vi fikk høre om stedsnavn rundt om i Norge som viser at det har vært drevet jernutvinning på stedet, som for eksempel Rauland, Raufjellet, Malmvelta, Blesterdalen, osv. Vi fikk også høre at utvinning av jern har en lang tradisjon, fra starten i Tyrkia for 2200 år siden. Opp gjennom tidene har det vært tre ulike hovedtyper av ovner i sving; Romersk type, middelaldertype og Evenstadovnen. Det er den sistnevnte typen som brukes under Jakt- og fiskedagene på Skogmuseet og ved undervisningsopplegg i skolesammenheng. Vi fikk også se både ubehandlet malm, tørket malm og ferdig røstet malm. Han hadde også med en klump med «sluttproduktet». Den var helt klart magnetisk et tegn på at den inneholdt jern! Det hele ble avrundet med en liten filmsnutt som viste hele prosessen - fra henting av malm i myra til opptak av jernklumpen fra ovnsgropa. Sak 15-11/12: Referat fra styremøtet Bjørnar orienterte. - Søknad fra Falk Bakke om støtte til konsert og overnatting for TRUPA MUZIKORE i mai måtte dessverre avslås. Kan bli aktuelt å gi støtte senere. - ELIMINATE gjøres til et eget prosjekt for klubben. - Søknad fra Moen om støtte til kjøp av avlastningsmadrasser ble avslått, da dette er et komunalt ansvar. - Ønsker du å bytte plassering i komite? Kom med innspill før valgmøtet i februar. - Bemanning på grillen under Jakt- og fiskedagene. Flere forslag ble presentert. Forslagene oversendes grillkomiteen. - Den økonomiske situasjonen i forhold til budsjettet er i orden. Vi er «i rute». - Kassereren minner om at vi må gjøre opp for solgte kalendere. - Valgkomiteen er i sving med å skaffe kandidater til styret. Valgmøtet er 28. februar. Sak 16-11/12: Eventuelt. - Divisjon Indre Østland søker om å få arrangere konventet i Scandic Hotell på Hamar er aktuelt arrangementssted. - Til slutt fremførte Asbjørn en liten «enmannssketsj» kalt «D ÆKKE FALI», formet som en samtale mellom Solan og Ludvig. Den handlet om at det er ikke farlig å ta på seg tillitsverv i Kiwanis. sekretær

14 Referat fra medlemsmøtet 31. januar Tid og sted: Kommunestyresalen kl. 19. Elverum, 1. februar 2012 Fremmøtte: 21+7=28. Tilstede var: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Bjørnar Pedersen, Arne Olav Rom, Odd Rotbakken,, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Steinar Vollestad, Lars Øverby. Forfall: Olav Akselsen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Ole Martin Finstad, Arne Murud, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Håkon Rønning, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. Ledsagere: Anne Lande Grindalen, Eli Løkken, Toril Hald Oftebro, Gunvor Rustad, Inger Marie Rønningen, Snøfrid Schjølberg, Brit Strømsnes. Åpning. President Bjørnar ønsket velkommen, et spesielt velkommen til ordføreren og til to av våre chartermedlemmer. Dagens «tema» var et møte med Elverums nye ordfører, Erik Hanstad. Møtet forgikk på hans «hjemmebane», nemlig i kommunestyresalen. Det var tydelig at han gikk til sin nye oppgave med entusiasme og glød. Det viser hans utsagn om at «det er et privilegium å få være ordfører» - og at det er «en spennende og mangesidig jobb»! Og vi satte jo pris på å høre at han var imponert over det arbeidet Kiwanis utfører i lokalsamfunnet! Vi møtte en blid og omgjengelig ordfører som fortalte litt fra sin nye hverdag og fra mange av de aktuelle temaene i kommunepolitikken for tiden. Han kom blant annet inn på tre hovedutfordringer for Elverum kommune: Forsvaret, Høgskolen og sykehuset. Vi fikk høre litt om hva som rører seg i bakgrunnen i de politiske kretser. Han redegjorde også for sitt syn på ulike saker. Men han understreket viktigheten av SAMARBEID, både lokalt og regionalt. Det er viktig med et godt naboskap! Etterpå ble det jo naturlig nok en spørsmålsrunde, hvor flere aktuelle temaer ble brakt på bane. Blant annet den nye skysstasjonen (som ble karakterisert som en skandale)! Videre Hera Vekst, et stort problem for Elverums befolkning. Parkeringsforholdene i sentrum ble også berørt - uten at noen «løsning» var i sikte! Klubben er jo lovet et møte med ordføreren på et senere tidspunkt, derfor var det naturlig at Asbjørn kom inn på temaet for dette møtet, nemlig «barnefattigdom». For det finnes også mange fattige familier i vår kommune! Til slutt ble han overrakt «vår høyeste utmerkelse», samt vår kalender. Og deretter var det servering av brus og pizza med sosialt samvær. Neste møte er i festsalen på Moen, tirsdag 14. februar kl. 19. Der vil Bjørn C. Risberg fortelle fra sitt opphold i Libya. Ledsagere velkommen! sekretær

15 SEKRETÆREN, Søndre Rustad, 2411, Elverum Referat fra medlemsmøte 15. mars Tid og sted: Borgheim kl. 19. Elverum, 16. mars 2011 Fremmøtte: =21 Tilstede var: Otto Kr. Borg, Ole Martin Finstad, Knut Grindalen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen,, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad, Bjørn Øvergård. Forfall: Olav Akselsen, Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, John Koppang, Harry Meljordshagen Arne Murud, Irene M. Nybu, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Asbjørn Schjølberg, Steinar Solberg Ketil Storfjell, Lars Øverby. Ledsagere: Eli Løkken og Eli Olsen Gjester: Bjørn C. Risberg, Susan Søyland og Stig Evensen Åpning med faste poster. Innkalling, referat og saksliste godkjent uten merknader. Sak 26-10/11: Støtte til jordskjelvofre i Japan. Etter forslag fra styret vedtok medlemsmøtet å bevilge kr i støtte til jordskjelvofre i Japan. Pengene gis gjennom en sentralt styrt innsamlingsaksjon i regi av Kiwanis District Norden. Sak 27-10/11: Eventuelt: Takkekort fra Moen pleiehjem og fra NAV ble referert. Deretter gikk ordet til Jan Liberg som fortalte og viste bilder fra en reise til Sør-Georgia og Sør- Sandwichøyene. Jan hadde mange interessante kommentarer til bildene fra et strøk som var ganske ukjent for forsamlingen. Vi fikk se bilder fra dyre- og fuglelivet i disse strøkene. Likeledes tok han oss med til den gamle hvalfangststasjonen Grytviken. Etter at lysbildefremvisningen var ferdig, fikk vi også høre litt fra flere av hans mange utrolige opplevelser verden rundt. Han kunne nok ha holdt på hele kvelden med å fortelle fra sine mange reiser og besøk i samtlige av verdens selvstendige stater! Det var meget interessant å høre Jan fortelle! Neste medlemsmøte blir på Borgheim tirsdag 29. mars kl. 19. (Det oppsatte besøket på politistasjonen på Hamar går ut). Plansjef Britt Søgaard vil fortelle om byutvikling i Elverum. Etterpå blir det eventuelt noen klubbsaker, og en enkel bevertning. Ledsagere er velkomne! sekretær

16 Referat fra medlemsmøtet 14. februar Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. Elverum, 15. februar 2012 Fremmøtte: =29. Tilstede var: Falk Bakke, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg,, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Forfall: Olav Akselsen, Christian Andersen, Snorri Djurhuus, Ole Martin Finstad, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Murud, Irene M. Nybu, Arne Olav Rom, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell. Ledsagere: Eli Løkken, Inger Helene Nersveen, Toril Hald Oftebro, Eli Olsen, Snøfrid Schjølberg, Brit Strømsnes, Susan Søyland.. Gjest: Viseguvernør Ingmar Skutlaberg. Åpning. President Bjørnar ønsket velkommen, et spesielt velkommen til viseguvernør Ingmar Skutlaberg og til to av våre chartermedlemmer. Ingen merknader til referat og innkalling. Dagens «tema» var et kåseri av Bjørn C. Risberg, hvor han fortalte fra sine opplevelser i Libya. Det var et meget interessant foredrag ledsaget av lysbilder, som ga oss et lite blikk inn i et veldig fremmedartet land. Han kom til Libya i 1976, til et land som var styrt av en stormannsgal og uberegnelig diktator, nemlig Muammar Gaddafi. Bjørn hadde lederansvar innenfor den norske oljeutvinningen i Libya, og han kunne fortelle om til dels vanskelige og fremmedartede arbeidsforhold. Språkvansker var tildels med på å gjøre arbeidsforholdene vanskelige, men det var nok korrupsjon og en uberegnelig diktator som skapte de største vanskene. Gaddafi tok det han ville ha! Vi fikk også høre morsomme anekdoter fra dagliglivet, fra møter med lokalsamfunnet, middag med Gaddafi - og fra møtet med en raus sjeik (!). Stedets sed og skikk måtte læres, og tenkemåten var som regel helt forskjellig fra hva en nordmann var vant til! Som takk for et levende og engasjerende foredrag ble Bjørn belønnet med varm applaus samt «vår høyeste utmerkelse». Viseguvernør Ingmar Skutlaberg hilste så fra sin klubb, KC Lillestrøm. Han understreket at ELIMINATE er et meget viktig prosjekt. Videre minnet han om spørreundersøkelsen som humanitærkomiteen har sendt ut, nemlig vårt syn på om avtalen med Burn Camp skal forlenges. Han kunne også bekrefte at Indre Østland kommer til å få arrangementet av konventet i Til slutt ble lista over kjøring til skitrening for funksjonshemmede ferdig utfylt. Takk til de som stiller opp! Innkalling til møte i festsalen på Moen, tirsdag 28. februar kl. 19. Sakliste: Sak 17-11/12: VALG Sak 18-11/12: Referat fra styremøtet 22.feb. Sak 19-11/12: Konvent Sak 20-11/12: Møtelokale i tiden fremover. Sak 21-11/12: Vekst femtidsutsikter gjester ønskes! Sak 22-11/12: Eventuelt sekretær

17 Referat fra medlemsmøtet 28. februar Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. Elverum, 28. februar 2012 Fremmøtte: 23 medlemmer Tilstede var: Falk Bakke, Svein O. Bekken, Aage Faldmo, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken,, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Steinar Vollestad, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Forfall: Olav Akselsen, Christian Andersen, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Ole Martin Finstad, Knut Grindalen, John Koppang, Harry Meljordshagen, Arne Murud, Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Arne Olav Rom, Håkon Rønning, Ketil Storfjell. Åpning. President Bjørnar ønsket velkommen, et spesielt velkommen til to av våre chartermedlemmer. Ingen merknader til referat og innkalling. Sak 17-11/12: Valg. Valgkomiteens innstilling ble presentert. Styremedlemmene ble valgt enkeltvis med akklamasjon. Komiteene ble valgt under ett. Valgresultatet vedlegges referatet. Sak 18-11/12: Referat fra styremøtet 22.feb. Se vedlagte referat fra styremøtet. Sak 19-11/12: Konvent Våre to representanter i konventkomiteen blir Steinar Vollestad og Otto Kr. Borg. Sak 20-11/12: Møtelokale i tiden fremover. Vi har fått et tilbud fra Moen om gratis møtelokale i festsalen mot at vi hjelper til på noen dugnader av og til. Dette tilbudet ble bifalt, og presidenten undertegner en skriftlig avtale om dette på vegne av klubben. Det kom for øvrig fram synspunkter på at vi kanskje bør begynne å se oss om etter et eget klubblokale. Sak 20-11/12: Vekst femtidsutsikter gjester ønskes! På dette punktet ble det en meget god meningsutveksling, mange synspunkter kom fram. Dersom vi ikke klarer å få med noen yngre medlemmer, så er framtidsutsiktene dystre. Mange gode innspill: Vi må få tydeligere fram hva vi står for, folk må se hva vi utretter i lokalsamfunnet. Det gode sosiale miljøet i klubben bør vektlegges, slik at man får lyst til å bli medlem. Sak 22-11/12: Eventuelt - Interklubbmøte på Eidsvoll tirsdag 6. mars. Meld fra til Bjørnar innen 5. mars om du har lyst til å bli med! - Europa-konvent i Bergen 8. til 10. juni Innkalling til møte i festsalen på Moen, tirsdag 13. mars kl. 19. Lagdommer Inger Marie Dons Jensen, medlem av utvalget som gransket straffesakene mot Fritz Moen, holder foredrag: Fritz Moen ble uriktig dømt. Hva skjedde og hvordan kunne det skje? sekretær

18 Referat fra medlemsmøtet 13. mars Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. Elverum, 14. mars 2012 Fremmøtte: 25+8=33 Tilstede var: Olav Akselsen, Falk Bakke, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, Ingvar Haugen, Knut Grindalen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Bjørn C. Risberg, Arne Olav Rom, Odd Rotbakken,, Asbjørn Schjølberg, Steinar Solberg, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Forfall: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Ole Martin Finstad, Arne Murud, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Håkon Rønning, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Ketil Storfjell, Steinar Vollestad. Ledsagere: Inger Marie Dons Jensen. Eli Løkken, Inger Helene Nersveen, Toril Hald Oftebro, Eli Olsen, Gunvor Rustad, Snøfrid Schjølberg, Susan Søyland. Åpning. I presidentens fravær ledet Asbjørn møtet. Han ønsket velkommen, et spesielt velkommen til to av våre chartermedlemmer. Ingen merknader til referat og innkalling. Tema for møtet var: Historien om et justismord. Fritz Moen ble uriktig dømt. Hva skjedde og hvordan kunne det skje? Lagdommer Inger Marie Dons Jensen var medlem av utvalget som gransket straffesakene mot Fritz Moen. Hun ga oss en sterk fortelling om hva som kan skje når en uskyldig person blir mistenkt i en alvorlig straffesak. Når denne personen i tillegg er handikappet og vanskelig kan forstå hva som skjer under straffesaken, kan det som i dette tilfellet ende med et justismord. Vi fikk høre hvordan sterke indisier og vitneutsagn som ikke passet inn i aktors bilde av en skyldig drapsmann, regelrett ble underslått eller lagt til side. Fritz Moen var bortimot helt døv, hadde et sterkt begrenset ordforråd og forsto ikke det han ble spurt om under rettssaken. Det førte til at han i det ene øyeblikket tilsto at han hadde drept de to unge kvinnene, samtidig som han i neste øyeblikk hevdet at han var uskyldig. Hans tidligere utagerende og avvikende seksuelle adferd førte til at han tidlig under etterforskningen ble mistenkt for å være drapsmannen. Det faktum at han var lam i den ene armen ble ikke vektlagt, noe som egentlig på et tidlig tidspunkt burde ha fortalt retten at han ikke kunne ha klart å utføre drapene. eller lage de spesielle knutene som var en del av sakens spesielle indisier. Fritz Moen ble ved gjenopptagelsen av straffesakene frikjent for begge drapene, men han fikk dessverre bare oppleve den ene frifinnelsen. Han døde i 2005, ett år før frifinnelsen også for det andre drapet. Det hører også med til saken at en annen mann på sitt dødsleie tilsto begge drapene. Tusen takk, Inger Marie, for at du ga oss et innblikk i denne sterke historien! Neste møte er i RENA LEIR tirsdag 27. mars kl Ingen påmelding! Ledsagere og gjester velkommen! Buss går fra Moen kl Sekretær

19 Referat fra medlemsmøtet 27. mars Tid og sted: Rena leir kl Elverum, 28. mars 2012 Fremmøtte: 19+7=26 Tilstede var: Christian Andersen, Snorri Djurhuus, Ingvar Haugen, Knut Grindalen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Arne K. Pedersen,, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad, Lars Øverby. Forfall: Olav Akselsen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Ole Martin Finstad, Harald Langeid, Arne Murud, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Arne Olav Rom, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. Ledsagere: Åsa Bekkevold, Eli Løkken, Inger Helene Nersveen, Liv Nordby, Toril Hald Oftebro, Gunvor Rustad, Snøfrid Schjølberg. Vi ble tatt imot av stabssjef for OPS/STØTTE, Jon Vie, som guidet oss på en busstur rundt i Rena leir. Det var et imponerende anlegg vi fikk se, planlagt og etablert fra grunnen av fra 1997og fremover. Østerdal Garnison (ØG) består av to militærleire, plassert i Åmot og Elverum kommune. Garnisonen er hærens hovedbase i Sør-Norge, og består av hhv. Rena leir og Terningmoen. Elverum Tekniske Verksted er også en del av ØG. Øvingsområdene tilhørende ØG, (Rødsmoen, Regionfelt Østlandet og Terningmoen øvingsområde) strekker seg tilsammen over mer enn km 2. ØG huser bl.a. Hærens våpenskole, FLO Base Østerdalen, Hærens jegerkommando, Telemark bataljon, Hærens befalsskole, Forsvarsbygg - samt mange andre avdelinger. Hele anlegget er kompakt bygd, og er dermed meget effektivt og velfungerende. Det drives en utstrakt bruk av simulatortrening, noe som er en meget effektiv øvingsform. Over 2000 mennesker har på en eller annen måte sitt daglige virke i leiren. Vi fikk også høre at den motstanden som var i lokalsamfunnet da leiren ble etablert, i dag er snudd til en langt mer positiv velvilje. For ØG bidrar jo både direkte og indirekte med store positive ringvirkninger til det lokale næringslivet og til lokalsamfunnet forøvrig. Neste møte er et arbeidsmøte tirsdag 10. april kl. 19 på Borgheim. På dette møtet må vi ta opp flere aktuelle saker: Sak 23-11/12: Dagens overraskelse. v/asbjørn Sak 24-11/12: Flere bilder fra JERNBLESTRINGEN v/ingvar Sak 25-11/12: Teatertur i vår, er det interesse for en slik tur? v/steinar V. (Stykket som spilles er ABRAHAMS BARN). Sak 26-11/12: Ny lov for Kiwanis klubben er bedt om å avgi en uttalelse. Sak 27-11/12: De seks gylne regler er revidert presentasjon. Sak 28-11/12: Plan for neste halvår. Sak 29-11/12: Konkret jobbing med organisering av Kiwanisgrillen (det går fort mot sommer, og vi har ikke flere arbeidsmøter før sommeravslutningen!). Sak 30-11/12: Kiwanismodellen skal / skal ikke? Sak 31-11/12: Eventuelt. Sekretær

20 Referat fra medlemsmøtet 10. april Tid og sted: Borgheim kl. 19. Elverum, 11. april 2012 Fremmøtte: 24 medlemmer Tilstede var: Olav Akselsen, Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen,, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. Forfall: Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Ole Martin Finstad, Knut Grindalen, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Murud, Bjørn C. Risberg, Arne Olav Rom, Odd Rotbakken, Håkon Rønning, Steinar Solberg, Ketil Storfjell. Åpning. President Bjørnar ønsket velkommen, spesielt til to av våre chartermedlemmer, Oddvar og Steinar V. Ingen merknader til referat og innkalling. Harald Langeid ble gratulert med dagen, som var den 2.april. Sak 23-11/12: Teatertur i vår. v/steinar V. Vi kan få billetter til forestillingen ABRAHAMS BARN på Det Norske Teateret tirsdag 12. juni, samt omvisning i teateret etter forestillingen. Det blir busstransport til døra! Det hele vil komme på ca. 300 kr. pr person. Det var enighet om å bestille billetter. Egen invitasjon med påmelding kommer! Sak 24-11/12: Dagens overraskelse. v/asbjørn Overraskelsen besto i en Kiwanis-QUIZ - der vi fikk testet våre Kiwanis-kunnskaper på en ganske så uhøytidelig måte. Sak 25-11/12: Ny lov for Kiwanis. v/asbjørn De vesentligste endringene i et ganske omfattende lovforslag ble presentert på en grei og oversiktlig måte av Asbjørn. Endringene er ikke så store, de er nok til å leve med! Klubben er invitert til å sende inn kommentarer, men vi trenger ikke å gjøre det dersom det ikke er noe vi ønsker å uttale oss om. Når denne loven blir vedtatt, må vår egen klubblov revideres ut fra det som blir bestemt. Sak 26-11/12: De seks gylne regler. v/asbjørn De seks «gylne regler» er forenklet og gitt en ny språkdrakt. De består nå av 76 ord, mot 104 tidligere. En klar språklig forbedring! Det henvises til neste Kiwanisnytt. Sak 27-11/12: Plan for neste halvår. v/ragnar Vi ble presentert mange gode forslag til møte-temaer for neste halvår. Programkomiteen arbeider videre med å sette sammen forslag til neste halvårsplan. Den vil bli presentert på et senere tidspunkt. Sak 28-11/12: Organisering av Kiwanisgrillen. Grillkomiteen fikk noen forslag til endringer/forbedringer som de må ta stilling til. Når det gjelder bemanningen på grillen under Jakt- og fiskedagene, ber sekretæren om at den enkelte kommer med prioriterte ønsker for hvilke dager en kan delta. Det er lørdagen som er den kritiske dagen ut fra tidligere erfaringer. Derfor er det fint om noen tilkjennegir at de eventuelt kan delta tre dager, slik at det er nok mannskap den dagen. Det utdelte skjemaet bes tilbakelevert til sekretæren innen sommeravslutningen!

BARN FØRST OG FREMST. Kiwanis Club Elverum. Årsrapport. for. Kiwanisåret 2012/2013

BARN FØRST OG FREMST. Kiwanis Club Elverum. Årsrapport. for. Kiwanisåret 2012/2013 BARN FØRST OG FREMST Kiwanis Club Elverum Kiwanis Club Elverum Årsrapport for Kiwanisåret 2012/2013 01.10.2012 30.09.2013 2 Styrets årsberetning for Kiwanisåret 2012-2013 A. Status Året 2012-13 har vært

Detaljer

BARN FØRST OG FREMST. Kiwanis Club Elverum. Årsrapport. for. Kiwanisåret 2014/2015

BARN FØRST OG FREMST. Kiwanis Club Elverum. Årsrapport. for. Kiwanisåret 2014/2015 BARN FØRST OG FREMST Kiwanis Club Elverum Kiwanis Club Elverum Årsrapport for Kiwanisåret 2014/2015 01.10.2014 30.09.2015 2 Styrets årsberetning for Kiwanisåret 2014-2015. A. Status Året 2014-15 har vært

Detaljer

BARN FØRST OG FREMST. Kiwanis Club Elverum. Årsrapport. for. Kiwanisåret 2010/2011 01.10.2010 30.09.2011

BARN FØRST OG FREMST. Kiwanis Club Elverum. Årsrapport. for. Kiwanisåret 2010/2011 01.10.2010 30.09.2011 BARN FØRST OG FREMST Kiwanis Club Elverum Kiwanis Club Elverum Årsrapport for Kiwanisåret 2010/2011 01.10.2010 30.09.2011 Fremlagt for og godkjent av årsmøtet avholdt 27.09.2011 Styrets årsberetning for

Detaljer

Club Elverum Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge

Club Elverum Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge aschjoel@online.no SEKRETÆREN Otto Kr. Borg, Djupmyrv. 7 B, 2406 Elverum otto.kr.borg@gmail.com REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 09.10.12 Kl. 19.00 PÅ SKOGMUSEET. Frammøtte 18 + 4 = 22 Til stede var : Olav Akselsen,

Detaljer

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge aschjoel@online.no

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge aschjoel@online.no Kiwanis Club Elverum Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge aschjoel@online.no Referat fra medlemsmøtet 7. oktober 2014. Tid og sted: Hernes institutt kl.

Detaljer

Kiwanis Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge

Kiwanis Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge Kiwanis Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge Club Elverum SEKRETÆREN Otto Kr. Borg, Djupmyrv. 7 B, 2406 Elverum otto.kr.borg@gmail.com REFERAT FRA MØTE

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

Mine damer og herrer; ta vel imot. Leder for prosjektkomiteen Konvent 2014. Steinar Vollestad

Mine damer og herrer; ta vel imot. Leder for prosjektkomiteen Konvent 2014. Steinar Vollestad Er det vår tur nå? Mine damer og herrer; ta vel imot Leder for prosjektkomiteen Konvent 2014 Steinar Vollestad Divisjon Indre Østland presenterer: INNLANDSKONVENTET 2014 PÅ HAMAR 5. 7. SEPTEMBER 2014

Detaljer

Kiwanis International

Kiwanis International Kiwanis International District Norden www.kiwanis.no org.nr 983 757 189 ÅRSMØTET 2012 PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN) 46 ÅRSMØTE, AVHOLDT PÅ CLARION HOTEL TYHOLMEN, ARENDAL,

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 5 NYTT. Vårt nye medlem Sølvi Leander. Husk klubbmøte 07.01.2015 kl. 19:00 På Odd Fellow

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 5 NYTT. Vårt nye medlem Sølvi Leander. Husk klubbmøte 07.01.2015 kl. 19:00 På Odd Fellow LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 5 NYTT Vårt nye medlem Sølvi Leander Husk klubbmøte 07.01.2015 kl. 19:00 På Odd Fellow Redaktør: Torbjørn Øygard 01.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet....

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014

REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 MOTIVASJONSKONFERANSEN 2014 www.kiwanis.no REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014 Konferansen ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell Gardermoen,

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRGANG 20 NR 6 Februar 14

ÅRGANG 20 NR 6 Februar 14 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Er akkurat kommet hjem etter et flott arrangement ute på sykehjemmet. Dette er en tilstelling de ansatte der ute har laget for å vise deres takknemlighet for alt det

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6 hbrevik@online.no Redaktør: Torbjørn Øygard 29.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte 04.02.2015... 4 Forretningssaker referert i

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Kiwanis International District Norden

Kiwanis International District Norden Kiwanis International District Norden Vi kan - la oss gjøre det sammen www.kiwanis.no Distriktssekretær Dag Gladsø, Kongens gt. 16, 3211 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 91 66 51 02 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla.

Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla. Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla. Oppmøte (totalt 13 stk): Olav Skundberg, Jon Petter Myklebust, Ingrid Berg. Laila Moen, Øyvin Sæther, Liv Heide,

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster: 26. årgang Mai 2016 Medlemsmøte Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Evaluering av Tulipanaksjonen 2016 4. Nytt fra komitéene Evaluering av søppelplukking våren

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2002 STYRET OG KOMITÈER Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Jan Are Tevik Aage Johansen Vidar Lund Roald Lysvand Oddvar Lereggen Jon Gjemble

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

Årsrapport for 2011 2012

Årsrapport for 2011 2012 Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2011 2012 President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitet / bok Tom Ivar Omdahl Arne Ringen Tønnes B. Tønnesen Arne Nygaard

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell 1 Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell Hovedstyret avholdt møte torsdag 4. april 2013 i klubbhuset på Eydehavn. Møte startet kl 19:30. Følgende møtte: Kjetil Sørensen Steinar Rasmussen Ole Tom Tjuslia

Detaljer

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 2 Innkalling til klubbmøte torsdag 13. mars kl 1715 3 Presidenten 4 Referat fra klubbmøtet 25.02.14 5

Detaljer

EFK/M ÅRSMELDING 2015

EFK/M ÅRSMELDING 2015 EFK/M ÅRSMELDING 2015 1. STYRET Fram til årsmøtet, 28. feb. 2015: Leder: Nestleder: Styremedlem/kasserer: Thomas Midtsund Jan Ove Toverud Ola Langholen Harry Sjøbrend Steinar Storm Kristiansen Svein Svingen

Detaljer

Fra klubbmøte i oktober ved Mandal Videregående Skole.

Fra klubbmøte i oktober ved Mandal Videregående Skole. LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Fra klubbmøte i oktober ved Mandal Videregående Skole. 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 24. november kl 1900 i Løvehulen. 3 Presidenten 4 Referat fra klubbmøte 27.10.15

Detaljer

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN Til stede Jan Olav Vagle Per Henrik Bykvist Roar Gjerde Stein Dølplads Frafall Tom Løvskogen Randi Spørck Hening Johansen Grete Bru Trygve Møllerbakk Sak

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Bøheimen Møtedato: 31.10.05 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Gunnbjørg Tobiassen møtte for Hilde Nilsen Jan Andersen Ann Helen Pedersen

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 18. november kl. 1830 Servicebygget Akershus energipark Rolf Olsens vei 50 Lillestrøm. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 18. november kl. 1830 Servicebygget Akershus energipark Rolf Olsens vei 50 Lillestrøm. Dagsorden: 25. årgang November 2013 Medlemsmøte Mandag 18. november kl. 1830 Servicebygget Akershus energipark Rolf Olsens vei 50 Lillestrøm Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av nytt medlem 4. Aktuelle

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Mai 2014 Sommeraktiviteter! VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! Vi håper du finner noen

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Leirsund: 01.04.2008 Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 31.03.2008 Klokken: 19.05 til 21.00 Servering: Kaffe, kaker og vann. Tilstede: Medlemmer: Arve Holt, Jorunn

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede Fritidskalender 2015 Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede 01.01.2015-30.06.2015 Neste nummer av fritidskalenderen kommer i august. Er det noe du lurer på kan du kontakte: Stange kultur og fritid Postboks

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer