DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding Ås menighets årsmøte 12. april Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE ÅS MENIGHET Årsmelding 2014 Ås menighets årsmøte 12. april 2015 Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste foto: Jon Kristian Øiestad

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Tillitsvalgte og medarbeidere Ås menighetsråd Medlemmer i komiteer, råd og utvalg Klokkere og kirketjenere Oversettelsestjenesten Personale ved Ås kirkekontor og i Ås menighet i Kirkelige handlinger Gudstjenester Andre kirkelige handlinger Medlemmer i Den norske kirke Aktiviteter i Ås menighet Gudstjenesteutvalget Kirkekaffe Kirkevergen Givertjenesten Trosopplæringsutvalget (TrU) Trosopplæringen Spiritualitet- bearbeiding av troserfaring Baluba Barnegospel Søndagsskolen Familiefredag Ås Barnekantori Ungdomsrådet (UR) Ås kristelige ungdomsklubb KFUK KFUM Ås Ten Sing KRIK Konfirmantarbeidet Studentarbeidet Ås kirkekor Kirkemusikalsk virksomhet Diakoniutvalget (DU) i Ås og Kroer menighet Tro og Lys Follo Sorg Omsorg Follo Fasteaksjonen Komiteen for 17.mai festen i Ås Arbeidskirke Utvalg for Grønn menighet Loppemarkedet Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Stiftelsen Arbeidskirken i Ås Åpen kirke/veikirke NMS prosjekt Landsbyutvikling i Etiopia Green Lip Misjonsforum Ås misjonsforening NLM Ås teltmakermisjon NLM Ås mannsforening NLM Ås kvinneforening NLM Ås eldre misjonsforening NMS Kirkeringen Ås Kirkeakademi Forbønnsgruppa Menighetsturer Stiftelsen Ås menighetshus Åpent Hus Økonomi Utfordringer og planer for Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 2

3 1 Innledning Ås kirke Ås kirke var under oppussing det meste av året Dette har gitt oss en del utfordringer. Flere aktiviteter ble lagt til Arbeidskirken og til menighetshuset. Begravelser til Kroer og Nordby kirker, Arbeidskirken og til Ski Nye Kirke. Nedsettelse av kister og urner foregikk som vanlig på gravplassen ved Ås kirke. Med sporty innstilling og smidighet har det gått bra, men vi har jo savnet hovedkirken vår. Stor var derfor gleden da arbeidet var fullført og vi kunne åpne for en nyoppusset kirke i november. Åpningen ble feiret tre hele dager til ende. Et flott Steinway flygel var på plass til nyåpningen. Håvard Gimse holdt innvielseskonserten fredag 7. november. Dagen etter var det stor konsert med Ås korforening, kirkekoret, sangsolister og orkester. Søndag 9. november var det storslått festgudstjeneste. Biskopen holdt preken, et stort sammensatt kor, solister og orkester sørget for musikken, og unge ballettdansere danset i midtgangen. Det hele ble avsluttet med kirkekaffe med menighet og prominente gjester i Arbeidskirken. Kirken er blitt meget vakker etter oppussingen, det var bare en ting som bekymret, malingen på kirkebenkene var ikke helt tørr til åpningen, linoljemaling har meget lang tørketid. Vi må belage oss på en kortere stenging av Ås kirke på forsommeren for å løse malingsproblemet. I forbindelse med oppussingen av Ås kirke er orgelet renset og nystemt og vi har fått nytt trådløst utstyr til oversettelsestjenesten. Foran de faste kirkebenkene har vi fått to stolrader som kan flyttes under konserter og andre opptredener som krever mer plass foran i kirken. Diakonstillingen Ting tar tid, og det går ikke alltid slik vi har tenkt. Vi har lenge arbeidet for å få en diakon i Ås. Det så lyst ut da det ble bevilget statlige midler til to halve diakonstillinger i Borg bispedømme. Løsningen ble at halvparten av disse midlene skulle gå til en prostidiakon for Søndre Follo. Resten av diakonlønnen måtte komme fra de samarbeidende kommunene. I desember 2014 ble det klart at Frogn, Vestby, Nesodden og Ås kommune har bevilget de resterende lønnsmidlene og stillingen kunne lyses ut. Tilsetting er ventet tidlig i februar. Prostidiakonen vil ha sitt kontor på Ås kirkekontor, men vi må altså dele tjenestene med tre andre kommuner. Trosopplæringen De statlige midlene for trosopplæring er fordelt. I 2014 er det avholdt flere planleggingsmøter og kurs for å finne fram til best mulig strategi for arbeidet videre. Alle menighetene i Ås utgjør en felles enhet i arbeidet med trosopplæringen. Timea Holby (kateket i Nordby) er trosopplæringsleder i planarbeidsfasen. Det skal også samarbeides i prostiet, og Jenny Ågedal ivaretar oppgaven som koordinerende kateket for Søndre Follo prosti. Denne funksjonen beregnes til 20% av full stilling. Ungdomspresten i Nordby, Knut Helge Kråkenes Moe, går derfor inn i 20% kateketoppgaver for Ås menighet. NMS- prosjektet i Etiopia. Menighetens 4-årsengasjement for landsbyutvikling i Etiopia gikk ut ved årsskiftet 2014/2015. Menighetsrådet vedtok i sitt septembermøte å videreføre prosjektet i fire nye år. Vi går altså inn for å skaffe i året til landsbyutvikling i Etiopia. Takk til misjonsringen for samarbeidet om prosjektet. Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 3

4 Familiefredag i Arbeidskirken Dette tilbudet kom i stand etter initiativ fra unge familier i menigheten. En fredag i måneden inviteres det til middag, ulike aktivitetstilbud, musikk, andakt og uformell prat over kaffekoppen. Tiltaket ble en umiddelbar suksess, med et snitt på 65 deltakere hver gang. De fleste er familier med små barn. Her er det relasjonsbygging og trosopplæring i skjønn forening. Tiltaket har gitt gode ringvirkninger: Flere deltar på familiegudstjenestene og søndagskolen. Barnekorene Baluba og Barnekantoriet har fått flere medlemmer. Gjennomsnittsalderen til aktive menighetsmedlemmer er på vei nedover, det er gledelig. Andre aktiviteter i menighetens regi 17.-maifesten er blitt en fin tradisjon. Det var godt frammøte og god stemning. Takk til arrangementskomiteen og frivillige. Loppemarkedet ble som vanlig arrangert siste helg i august. Loppekomiteen legger til rette for et kvalitetsloppemarked som trekker et stort publikum. Et stort antall frivillige fra menigheten stilte opp som funksjonærer, og det økonomiske utbyttet er av stor viktighet både for Arbeidskirken og for Ås menighet. Det ble arrangert tekstleserkurs 4. oktober. Grønn menighets utvalg arrangerte 18. oktober åpent lørdagsseminar med tittelen Vann forandrer alt. Helen French, forsker ved NMBU, og biskop Atle Sommerfeldt holdt foredrag. Årets menighetsfest ble avholdt 20.november. Odd Eidner (prostiprest i Bodø domprosti) holdt et tankevekkende foredrag. Kirkekoret sang. Lørdagsseminar om kristen spiritualitet og retreatopphold på Tomasgården i Kornsjø har vært et tilbud til medlemmer fra bl a Ås, Nordby og Kroer menighet. Sokneprest i Nordby, Sigurd Bakke, har ledet dette tiltaket. Ellers vises det til aktiviteter beskrevet i kapittel 4 i årsmeldingen. Ås Menighetsråd Marit B. Aalde, januar 2015 Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 4

5 2 Tillitsvalgte og medarbeidere Menighetsrådet er valgt for perioden Menighetsrådet har i året 2014 hatt 10 møter og behandlet 101 saker. Arbeidsutvalget har hatt forberedende møter en gang i måneden. Menighetskoordinator har fungert som sekretær for arbeidsutvalget. Flere av menighetsrådsmedlemmene har deltatt i møter og kurs i regi av egen kirkeverge, prostiet og bispedømmet. 2.1 Ås menighetsråd Medlemmer 2014 Marit Børset Aalde (leder) Drottvn 6, Ås Jens B. Aune (nestleder) Meyers vei 7, Ås Sigrun Stenersen Espe Dysterbråtan 24, Ås Jenny Marie Langseter (referent, permisjon fra juni) Hauger gård, Ås Turid Elisabeth Leirgul Von Øtkensvei 6a, Ås Bjørg Lindquist Blåfjellet 12, Ås Gro Mette Rønningen Kongevn 82, Ås Åshild Kolderup Utvik Skogvn 23, Ås Georg Børresen (sokneprest) Drøbakvn 19, Ås Halvor Aarrestad (fra juni) Granvn. 6 a, Ås Varamedlemmer Aslaug F. Skjellum Landåskollen 23, Ås Terje Sørhaug Hellinga 14b, Ås Marit J. Rauset (1.halvår) Ekornvn. 10, Ås Magne Reke Gosenvn 11, Drøbak Arbeidsutvalget for menighetsrådet Marit Børset Aalde Jens B. Aune Georg Børresen Hanne-Marit Kjus Pettersen Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 5

6 2.2 Medlemmer i komiteer, råd og utvalg 2014 Fellesrådet Olav Aardalsbakke (leder og rep Nordby) Marit B.Aalde (nestleder rep Ås) Torbjørg R.Jørgensen (Nordby) Bjørg Lindquist (Ås) Svend-Kristian Martinsen (Kroer) Asbjørn Rønningen (Kroer) Marianne Røed (varaordfører Ås kommune) Hege E. Fagermoen (prost) Astrid H. Krogh (sekretær) Inger Lise Wærstad (vara Kroer) Evy Marie Lavik (vara Nordby) Sidsel Sverdrup Tangerås (vara Nordby) Turid E. Leirgul (vara Ås) Gro Mette Rønningen (vara Ås) Gudstjenesteutvalget Georg Børresen (sokneprest) Jostein Grolid (kantor) Jenny Marie Ågedal (kateket) Håkon Andersen (1.halvår) Maria Ahlin Moen (2.halvår) Kirkekaffe Kari Inger Svennevik Trosopplæringsutvalget Jenny Marie Ågedal, kateket Anne Guri Marøy (referent) Rolf Torgeir Tolo Sigrun Stenersen Espe (MR rep) Baluba Barnegospel Lene Aase Tolo Ingvill Krogstad Svanes (leder) Emil Stenersen Espe (piano) Søndagsskolen Øygunn Østhagen (kontaktperson) Paul Roar Ågedal Dag Røsvik Lene Tolo Familiefredag Jenny Marie Ågedal (kateket og kontaktperson) Ås Barnekantori Jostein Grolid (dirigent) Jutta Lange Kirsti Alnæs Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 6

7 Ungdomsrådet Knut Halvor Skiaker Aschjem (leder) Jenny Marie Ågedal (kateket) Rep fra Klubben og Ten-sing Ås kristelige ungdomsklubb KFUK KFUM Ole Petter Bårdli (styreleder) Helle Ross Gobakken (nestleder) Helene Hoel Sakshaug Eva Linnea Kvaal Lasse Lindland Lise Marie Holm Ten sing Aina Bjørnereim (leder) Eivind Nordseth (nestleder) Elise Aschim (PR-ansvarlig) Eva Linnea Kvaal (web-ansvarlig) Kari Karbø (øvelses «leder») Angelika Ahlsen (sekretær) Tora Skiaker Aschjem (PK-ansvarlig) Thea Wallin (styremedlem/band representant) Angela Marie Bakke og Tonje Stordalen (dirigent) Gunder Skiaker (voksenleder) Kristine Bekken Aschim (ungdomsarbeider) KRIK Magnar Sundfør Geir Krogh Ås kirkekor Jan Fredrik Holmqvist (leder) Marit B. Aalde (kasserer) Astrid Nesse (sekretær) Jostein Grolid (dirigent) Aina Blente (styremedlem) Bjørg Børresen /Anne Guri Marøy (vara) Kirkemusikalsk utvalg Jostein Grolid (leder) Torbjørn Okstad Toril Klemp Jens Aune(MR rep) Diakoniutvalget Tora Sellevoll Roberts (leder) Sonja Johnson (fra mars) Terje Sørhaug (sekretær) Gerd-Mari Lye (MR rep Kroer) Rakel Hauer Øiestad Gerda Elise Røed Gro Mette Rønningen (MR rep Ås) Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 7

8 Tro og Lys Ole Herman Winnem (leder) Astrid Kjos Burum Hilde Gillebo Annar Pedersen Solveig Kråkenes (sekretær) Turid E. Leirgul (kasserer og MR rep) Marit Rauset Sorg Omsorg Follo Dag Pagander fra Langhus (leder) Tone Eng fra Ås (nestleder) Fasteaksjonskomite Solveig E. Nielsen (leder) Rakel H. Øiestad Erling Fløistad Kristin Sivertsen Storli (NMBU) Kristine Bekken Aschim (kateket) Komiteen for 17.mai festen Solveig E. Nielsen (leder) Tora S. Roberts Erling Ulvik Jon Kristian Øiestad Aslaug F. Skjellum (MR-rep) Representanter fra Bjørnebekk asylmottak, Ås internasjonale kvinnegruppe og Ås Kvinne & familieforbund Marte Aasen (Bjørnebekk asylmottak) Anna Solberg (Ås Kvinne & Familieforbund) Ellen Hurv og Karen Refsgård (Ås internasjonale kvinnegruppe) Utvalget for Grønn menighet Torger Gillebo (leder) Sissel Brandtzæg (sekretær) Elin Finnseth Sæverås (Grønn kirke nasjonalt) Miriam Wikdahl (student NMBU) høst Øystein Spilling (studentprest NMBU) Marit Rauset vår /Aslaug F. Skjellum høst (MR rep) Hege E. Fagermoen (prost) Loppemarkedkomiteen Sissel Brandtzæg (leder) Niels Thyge Nielsen Olav Aardalsbakke Georg Børresen Erling Ulvik Gunder Skiaker Åshild Utvik (MR rep) Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 8

9 Menighetsbladets styre/redaksjonskomite Arve Skutlaberg Erling Fløistad Svend-Kristian Martinsen (rep fra Kroer MR) Kristen Fretheim, Helene Kieding, Oddvar Moen, Tor Kr. Tveter (korrektur) Jon Kristian Øiestad Olav Aardalsbakke (rep fra Nordby MR) Halvor Aarrestad (rep fra Ås MR) Oddvar Moen (regnskap) Gerhard Winge (revisor) Stiftelsen Arbeidskirken Ås Ellen Syrstad (leder) Gudbrand Skiaker, sekretær Svein Rindal, kasseer Georg Børresen Bjarne Gjerde Ingrid W. Krag-Rønne Bjørg Lindquist (MR rep) Niels Thyge Nielsen (vara) Anne Winge (vara) Magne Reke (vara for MR repr) Åpen kirke/veikirke Nils Standal (kontaktperson) Gerda Røed (rep fra Ås bygdekvinnelag) Ragnhild Skiaker (rep fra Ås sanitetsforening) Ole-Ludvik Kleven (ansv for minikonserter) NMS prosjekt Landsbyutvikling i Etiopia Green Lip Sylvi Haldorsen (leder og kontaktperson) Misjonsforum Sylvi Haldorsen (kontaktperson) Tora S. og Iori Roberts Åse Wormstrand Hafstad Jon Kristian Øiestad Birgitt Aarrestad Ås misjonsforening av NLM Trygve Gjedrem Ås teltmakermisjon NLM Hans Jakob Moldekleiv Ås mannsforening av NLM Per Håkonsen (formann) Nils Fiske (kasserer) Trygve Gjedrem (sekretær) Ås kvinneforening NLM Hildur Fiske Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 9

10 Ås eldre misjonsforening Aud Nygård, leder Kirkeringen Brita Edland, kontaktperson Ås kirkeakademi Torunn Tangvald (leder fra 2.halvår og pr-ansvarlig) Torbjørn Skjellum (leder 1.halvår) Håkon Andersen (økonomiansvarlig) Ole Herman Winnem (fra 2.halvår) Thorolf Jakobsen Bjørg Børresen (sekretær) Forbønnsgruppa Torunn Bjørgo Tangvald (Kontaktperson) Stiftelsen Ås menighetshus Knut Bjørnereim (leder) Åpent Hus (3 team) Ingrid W. Krag-Rønne (kontaktperson) Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 10

11 2.3 Klokkere og kirketjenere Klokker- og kirketjenertjenesten under gudstjenestene utføres av frivillige. Dette gjelder både i Ås kirke og Ås arbeidskirke. Til sammen har 14 personer deltatt i dette arbeidet. Klokkere i Ås kirke Kirketjenere i Ås kirke Kirketjenere/klokkere Ås arb.kirke Oddvar Moen Terje Sørhaug Bjørg og Erling Ulvik Ingrid W. Krag-Rønne Torger Gillebo Svein Rindal + klokkere fra Ås k. Bjørg Moen Winnem Eli Ådnøy Håkon Andersen (reserve) Hilde Gillebo Tormod Ådnøy Gerd Asklund og Terje Sørhaug Jon Kristian Øiestad Gerd Asklund 2.4 Oversettelsestjenesten Oversettelsestjenesten er et unikt tilbud for studenter og andre engelskspråklige i Ås kirke. Det er en liten gruppe på 4-5 personer som står for denne tjenesten. Under oppussingen av Ås kirke var ikke dette tilbudet gitt i Menigheten har skaffet utstyr til trådløs overføring til øretelefoner. Utstyret ble brukt ved UKA-gudstjenesten høsten Det ble også forsøkt brukt i Arbeidskirken, dessverre var det kollisjon mellom systemene så det ble noe ulyd av og til. Det trådløse utstyret er nå plassert ved inngangen til Ås kirke. 2.5 Personale ved Ås kirkekontor og i Ås menighet i 2014 Selv om mye av arbeidet i Ås menighet er drevet av frivillige, har vi også noen lønnede stillinger Administrasjon Ansatt av Stillings % Astrid Holmsen Krogh Kirkeverge Fellesrådet 100 Toril S. Klemp Saksbehandler for prost og førstelinjetjeneste på kirkekontoret Fellesrådet 100 Heidi Tomter Sire Saksbehandler for fellesrådet Fellesrådet 100 Hanne Marit Pettersen Saksbehandler/Menighetskoordinator Fellesrådet og MR 80 Binu Pandey Renholder Ås kommune 10 Ås kirke Ubesatt - dugnad Kirketjener søndag MR 10 Ubesatt - dugnad Klokker MR 10 Ingar Gulliksen Kirketjener Fellesrådet 50 Nancy Muthoni Lauvli Renholder Fellesrådet 20 Ås arbeidskirke Nancy Muthoni Lauvli Renholder Stiftelsen 16 Ubesatt dugnad Kirketjener/klokker MR 5 Svein Rindal Vaktmester Stiftelsen 20 Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 11

12 Kirkegårdene Ingar Gulliksen Kirkegårdsarbeider Fellesrådet 50 Kåre Lauvli Kirkegårdsforvalter Fellesrådet 100 Prester, kateket, kantor Hege Fagermoen Prost 100 Sigurd A. Bakke Sokneprest i Nordby 100 Georg Børresen Sokneprest i Ås 100 Kristine Bekken Aschim, vikar tom Jenny Marie Ågedal. fom kateket Fellesrådet 100 kateket Fellesrådet 100 Jostein Grolid Kantor Fellesrådet 100 Anette C. Nylænder Prostiprest/ menighetsprest i Kroer 100 Ansatte av Ås MR Silje Langnes / Kristine B. Aschim, endring pr Jenny Marie Langseter, permisjon fom Halvor Bekken Aschim, fom Angela Marie Bakke /Tonje Stordalen, endring pr Ungdomsarbeider MR 16 Ungdomsarbeider MR 16 Dirigent Ten Sing MR 16 Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 12

13 3 Kirkelige handlinger 3.1 Gudstjenester Hvor mange mennesker er det som går til gudstjeneste i Ås menighet en vanlig søndag formiddag? Skjemaet under gir en oversikt over det. Julaften-, skole- og konfirmasjonsgudstjenestene, som alle fyller kirkene våre til randen med mennesker, er holdt utenfor disse tallene i skjemaet. År Ant. gudstj. Til gudstj. Gj. snitt. Ant. nattv. gtj. Til nattverd Gj. snitt Gudstjenestedeltagelsen i Ås har vært sterkt økende det siste året, i snitt fra 132 til 149, per gudstjeneste. Har dette at nesten alle gudstjenestene i fjor ble holdt i Arbeidskirken noe med dette å gjøre? Vi vet at særlig barnefamilier finner seg bedre til rette i Arbeidskirken enn i Ås kirke av mange grunner. Antall døpte barn har sunket ganske kraftig fra 47 i 2013 til 34 i Det er nattverd på nesten alle gudstjenester søndag formiddag. Nattverdsøkningen har også en liten økning. Om vi tar med andre gudstjenester som 3 konfirmasjonsgudstjenester, 4 skolegudstjenester og 4 julaftens gudstjenester, vil statistikken se slik ut: En svak økning fra tidligere år. År Ant gudstjenester Til gudstjeneste Gjennom snitt Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 13

14 3.2 Andre kirkelige handlinger Dåp Konfirmerte Vielser Gravferder Medlemmer i Den norske kirke Menighet Innbyggertall Medlemmer i Dnk % medlemskap Kroer % Nordby % Ås % Totalt % I 2013 var 75,2 % av befolkningen i Norge medlemmer i Den norske kirke. Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 14

15 4 Aktiviteter i Ås menighet 4.1 Gudstjenesteutvalget Gudstjenesteutvalget er et rådgivende organ for menighetsrådet. Rådets hovedoppgave er å sette opp forslag til oversikt over gudstjenester i Ås kirke og Ås Arbeidskirke to ganger i året. Rådet skal også følge opp gudstjenestereformen, som i 2014 fortsatt har fungert som en prøveordning for inntil to år. Våren 2015 skal gudstjenestereformen vurderes og eventuelle forslag til endringer skal fremmes. 4.2 Kirkekaffe Etter gudstjenestene i Arbeidskirken inviteres det til kirkekaffe. Kari Inger Svennevik foretar nødvendige innkjøp og setter opp lister for vertskap til kirkekaffen. Vertskapet baker, koker kaffe, serverer og står for opprydding og oppvask. Tiltaket er svært populært. Det er frivillig betaling for serveringen, og takket være stor arbeidsinnsats fra vertene, gir kirkekaffen et økonomisk overskudd til menigheten. 4.3 Kirkevergen Innvendig oppussing av Ås kirke Ås kirke var stengt i perioden januar oktober i forbindelse med innvendig oppussing. Det var et stort og omfattende arbeid og vi hadde dyktige fagfolk med på laget. Alle innvendige flater ble behandlet og fargene er tilbakeført til nær det opprinnelige. Med nye farger framstår kirken mye lysere enn den var tidligere. Og det er hentet fram mange gamle dekordetaljer på bjelker og dragere. Vi fikk problemer med malingstørking av benkene, og dette blir rettet på i løpet av sommeren Navnet minnelund På tampen av året bevilget Ås kommune friske midler slik at vi kan etablere navnet minnelund på Ås kirkegård. 4.4 Givertjenesten Den faste givertjenesten er en av bærebjelkene i menighetens økonomi og vi vil takke alle våre faste givere for trofastheten. Givertjenesten gir oss et forutsigbart grunnlag for vårt arbeid. I 2014 kom det inn kr Antallet faste givere har over tid gått ned pga. dødsfall og flytting og er nå på 67, derfor er inntektene noe mindre enn budsjettert. I forbindelse med oppussingen av kirken har mange bidratt med stor giverglede til konkrete, spesifiserte ting som f.eks. nytt flygel til Ås kirke - totalt kr og nye stoler kr Tusen takk for dette verdifulle bidraget til kirkelivet. På grunn av relativt god økonomi og disse spesielle innsamlingene har menighetsrådet valgt å være litt tilbakeholdne med verving av nye medlemmer. Det har derfor ikke kommet til noen nye faste givere på flere år. Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 15

16 Ser en framover er det klart at det er behov for en revitalisering av givertjenesten og oppfordringen gis herved videre. Dette blir en viktig oppgave å ta fatt på for det nye menighetsrådet. Bidrag til menigheten gjennom givertjenesten gir rett til skattefradrag. Programmet Solidus benyttes for å innberette giverbeløp. 4.5 Trosopplæringsutvalget (TrU) Formål: TrosopplæringsUtvalget (TrU) sitt mandat har vært å: Være et rådgivende organ overfor menighetsrådet når det gjelder trosopplæringen (barn fra 0 år tom 7.trinn i grunnskolen) i menigheten. Følge opp plan for trosopplæringen i menigheten etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer vedtatt av kirkerådet / kirkemøtet, og påse at planen blir gjennomført. Ivareta de ulike frivillige grupperingene som er aktive innen trosopplæringen, og være en støtte for lederne og medarbeiderne der. Målgruppe: Frivillige grupperinger som er aktive innen trosopplæringen. Kateket, Menighetsråd. Virksomheten i 2014 Utvalget har hatt 3 egne møter og deltatt på ett fellesmøte angående trosopplæring i prostiet etter de nye tildelingsordningene. Vurdering av i hvilken grad målet med virksomheten er oppnådd: I 2014 er det gjennomført de samme kontinuerlige tiltak og breddetiltak som i 2013, noen av breddetiltakene har vært gjennomført i samarbeid med Nordby menighet. TrU har evaluert tiltakene kontinuerlig. Se «Plan for trosopplæring i Ås » Planlagt virksomhet i 2015: Organiseringen av trosopplæringen, herunder funksjon og sammensetning av Trosopplæringsutvalg i hele prostiet er nå til revisjon. TrU i Ås menighet vil derfor nedlegges i den form det har nå. Den nye organiseringen vil bli klar i løpet av første halvår Trosopplæringen Først en presisering: når vi her snakker om trosopplæring, er det tidsavgrensede breddetiltak vi snakker om. De mange kontinuerlige tiltakene for barn og unge i vår menighet tilbyr også masse god trosopplæring, men disse er omtalt andre steder i årsmeldingen. I april 2014 ble Ås menighet innlemmet i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Dette er flott for Ås og Kroer menigheter som endelig mottar midler men samtidig har dette også bydd på utfordringer. Ås fellesrådsområde mottar nemlig ikke mer midler nå enn før, men tidligere tilhørte midlene Nordby menighet som var prosjektmenighet. Nå som Nordbys ansatteressurser må deles med Ås og Kroer har vi kommet frem til at vi alle er tjent med et tettere samarbeid mellom menighetene i Ås fellesrådsområde. Ansatte i staben har brukt mye tid på å se på hvordan vi kan omstrukturere oss og bruke disse ressursene på en best mulig måte, i tillegg til at vi også vurderer hvilke trosopplæringstiltak vi kan samarbeide om på tvers av menighetene. En annen endring som er ny av året er at kateket Jenny Marie Ågedal har blitt ansatt i en 20% stilling som koordinator for trosopplæringen i Søndre Follo prosti. Som følge av dette går ungdomsprest Knut Helge K. Moe inn i noen av Jennys oppgaver i ungdomsarbeidet i Ås menighet. Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 16

17 Ås enhetsutvalg har sett dagens lys. Dette er et felles trosopplæringsutvalg for alle tre menigheter i Ås fellesrådsområde. Disse har som mandat fra MR fått i oppgave å utarbeide en helhetlig og systematisk trosopplæringsplan fra 0-18 år. Målet er at alle barn som enten er medlem (døpt) eller tilhørende (har foreldre som er medlemmer) skal få en innbydelse til å være med på noe i menigheten. Til sammen skal tiltakene utgjøre 315 timer trosopplæring. Første utkast av planen skal være inne 1. mai 2016 og planen skal være i drift fra Mange trosopplæringstiltak er allerede i drift i Ås menighet, selv om vi ikke har hatt trosopplæringsmidler tidligere. I 2014 hadde menigheten følgende tilbud til barn og unge (dette ved siden av de kontinuerlige tiltakene): Dåpssamling Babysang Forbønnsgudstjeneste for 1, 2 og 3 års dåpsbarn 4års-klubb over 3 kvelder og gudstjeneste med utdeling av 4års kirkebok 6års-klubb over 2 kvelder og Palmesøndagsgudstjeneste med påskevandring Tårnagenthelg for 8-åringer «Kode-B» karnevalsgudstjeneste med utdeling av nytestamente til 10-åringer. Lys Våken-helg for 11-åringer. Konfirmasjon Milk, minilederkurs for fjorårskonfirmanter For å knytte trosopplæringen til menigheten, har trosopplæringstiltakene også en forankring i gudstjenesten. Under finner dere en kort presentasjon av hvert trosopplæringstiltak Dåpssamling Hver måned inviteres neste måneds dåpsbarn med foreldre til dåpssamling i Ås arbeidskirke. Dette er felles for Ås og Kroer menigheter. Der møter de prest Anette Cecilie Nylænder og kateket Jenny Marie Ågedal. Sammen går vi igjennom dåpsliturgien og samtaler om dåpen, før vi går over til temaet trosopplæring. Foreldrene får en innføring i hva menigheten tilbyr og vi snakker om trosopplæring i hjemmet og viktigheten av dette. Familiene får utdelt en dåpsperm med ressurser omkring barnedåp, trosopplæring og parforhold. I 2014 ble 34 barn døpt i Ås og 9 i Kroer. Babysang (i Kroer kirkestue) I samarbeid med Kroer menighet inviteres alle spedbarn (0-1 år) i Ås og Kroer til å delta på babysang i Kroer kirkestue. Kurset går over 5 fredager hvert semester og avsluttes med en babysang-gudstjeneste. 28 barn deltok i løpet av året. Ansvarlige for kurset er Anette Cecilie Nylænder (prest) og Anne-Christine Pittet Grolid (kantor). De følgende trosopplæringstiltakene har kateketen hatt ansvar for, sammen med gjeldende prest: Forbønnsgudstjeneste for 1, 2 og 3 års dåpsbarn Søndag 11. mai ble det arrangert en forbønnsgudstjeneste for alle barn døpt for 1, 2 og 3 år siden. Disse hadde på forhånd mottatt en invitasjon med en kort beskrivelse av gudstjenesten. 29 barn møtte sammen med sine familier og søsken. Baluba barnekor var sammen med oss denne gudstjenesten. 4-årsfasen Bakgrunnen for 4års-klubben er utdelingen av kirkebok til 4-åringene. Knyttet opp mot denne gudstjenesten får 4- åringene tilbud om å være med på tre kurskvelder i arbeidskirken. I 2014 møtte 31 4-åringer opp på gudstjeneste Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 17

18 for å motta bok åringer deltok på klubb-kveldene. Boken vi deler ut er fra IKO-forlaget, en bok som både trosopplæringsutvalg og kateket er begeistret for. På forhånd hadde alle 4-åringer som er døpt, fått invitasjon i posten. Sammen med invitasjonen fikk de også en DVD, med en film som handlet litt om boken de kom til å få, og hva som kom til å skje på en gudstjeneste med utdeling av 4års kirkebok, samt noen sanger hentet fra boken. Denne DVDen må også sees på som et element i trosopplæringen. 6-årsfasen I 2014 ble 6-åringene invitert til 2 klubbkvelder i arbeidskirken. Her fikk barna møte sentrale emner i den kristne tro, som kirkerommet, gudstjenesten, Jesus, nattverden og påskeevangeliet. Vi avslutter med palmesøndagsgudstjenesten som er en Gudstjeneste for liten og stor, hvor hele påskeevangeliet blir presentert gjennom en vandring. Dette gjøres fordi de øvrige påskegudstjenestene i Ås ikke har familiegudstjenestepreg, og vi ønsker å formidle hele påskebudskapet også til barna. Under denne gudstjenesten fikk barna utdelt «Min kirkebok 6». Dette også som hjelp til trosopplæring i hjemmet. De som deltok på klubben mottok også et aktivitetshefte som hører til boken. 16 barn deltok. 8-årsfasen, Tårnagentene Tårnagentene var et nytt trosopplæringstiltak i Ås menighet i For første gang valgte vi å samarbeide om dette tiltaket, og 8-åringene i hele fellesrådsområdet ble invitert til Nordby menighetshus og kirke 25. og 26. oktober. Der møtte de opp som agenter - for å finne ut mer om kirken og alle dens symboler. Hele lørdagen gikk med til å løse agent-gåter, spise agent-mat, leke agent-leker, studere kirketårnet og redde gudstjenesten som skulle være dagen etter. Søndagen var det tid for tårnagent-gudstjeneste. Der deltok 8-åringene som medhjelpere i gudstjenesten og med sanger som vi hadde øvd på. 25 tårnagenter var vi til sammen, og 17 av dem kom fra Ås. 10-årsfasen, Kode-B Den 9. februar ble alle 10-åringer invitert til å delta på gudstjeneste for liten og stor og få utdelt et nytestamente. I forbindelse med gudstjenesten ble det også holdt to klubb-kvelder med bibelen som tema. Gjennom lek, oppgaver og mye moro ble flere bibelfortellinger gjort kjent åringer deltok. 11-årsfasen, Lys Våken For andre år på rad samarbeider menighetene i Ås fellesrådsområde om dette tiltaket. 11-åringene ble invitert til å være med og overnatte i kirken natt til 1. søndag i advent. I år valgte vi å overnatte i Ås arbeidskirke, og ha gudstjenesten i Ås kirke åringer fra Ås deltok. Disse deltok med sang og drama under gudstjenesten 30. november. Konfirmanter se egen årsmelding for konfirmantarbeidet. MILK, ledertrening for fjorårskonfirmanter Alle konfirmanter blir tilbudt å være med på et ledertreningsprogram i etterkant av konfirmanttiden. Der lærer de mer om Gud, seg selv og det å være en leder og en del av et fellesskap. Milkerne er i praksis i menigheten og får være med som medledere på konfirmantleiren i august.5 ungdommer fullførte MILK i august Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 18

19 4.7 Spiritualitet- bearbeiding av troserfaring Gudstjenester og kirkelige handlinger eller forvaltning av ord og sakrament er en av prestens hovedoppgaver. I vår aktive hverdag er det lett å nedprioritere bønn, fordyping og sjelesorg. Men dette er også en viktig del av prestens ordinasjonsløfte og vesentlig som et tilbud til menighetene. Menighetene i Ås har siden 2012 hatt et forum vi har valgt å kalle Spiritualitet. Det er et fokus på fordypning, retreat, stillhet, sjelesorg og åndelig veiledning. Vi hjelper hverandre til å se spor av Gud i vår hverdag og vi jobber med vårt gudsbilde. Lederguppen består av Atle Eikeland, Elin Finnseth Sæverås og soknepresten i Nordby. I året som gikk har vi hatt følgende på programmet: 1. mars Nordby kirke, prest i Metodistkirken Hilde Sanden: Å be uten ord 2-4. mai, taus retreat med keltiske tidebønner, Tomasgården Kornsjø 29. november, Ås kirke Geir Gundersen: Å erfare Gud i alle ting 4.8 Baluba Barnegospel Baluba barnegospel er et lavterskeltilbud for barn fra 0 år til omtrent skolealder, som treffes hver onsdag kl i Ås menighetshus. Koret har øvelser fra januar til mai, og fra august til starten av desember. Vi ønsker at Baluba skal være et kor for alle små barn som har lyst til å synge og å være sammen med andre barn. Koret er også et sosialt samlingspunkt for barnefamilier. På øvelsene har vi felles oppvarming for foreldre og barn, og en korøkt med sang og spill på rytmeinstrumenter eller kazoo. Etter dette spiser vi frukt, med kaffe/te til voksne. Vi avslutter hver øvelse med å synge Velsignelsen. I 2014 hadde Baluba 45 betalende barn. Baluba har en årlig foreldrebetaling på kr 50,- per barn eller 100,- per familie. Dette dekker frukt og drikke ved øvelser, samt blomster til de frivillige voksne ved sommer- og juleavslutninger og grøtfest som juleavslutning. I tillegg får medlemmene en CD med sangene vi synger. I 2014 ble det bestilt inn t-skjorter med en nylaget logo, som ble delt ut gratis til barna. Hele koret er basert på frivillighet. Det er faste personer som åpner/låser og gjør i stand til øvelse. Ansvaret for å kjøpe og dele opp frukt går på rundgang mellom noen av foreldrene, og det er felles opprydding etter hver øvelse. Koret og det praktiske arbeidet ledes av Ingvill Krogstad Svanes og Lene Aase Tolo, mens Emil Knut Stenersen Espe har spilt piano. Vi opplever at rekrutteringen er god, og det kommer nye medlemmer til. I 2014 var koret blant annet med på juletrefest i Ås arbeidskirke, to familiegudstjenester, julemesse i menighetshuset og grøtfest. Baluba Barnegospel er tilsluttet Ås menighet og NMSU. 4.9 Søndagsskolen Søndagsskolen i Ås er tilknyttet Norges søndagsskoleforbund. I 2014 har vi hatt til sammen 15 samlinger. Søndagsskolen er i forbindelse med gudstjenestene i Arbeidskirken, og vi er fornøyd med at vi er en del av gudstjenestefelleskapet. Vi har vært barn på samlingene. Det er en nokså fast gruppe med barn og noen som blir med i forbindelse med barnedåp e.l. Barna kommer som oftest i følge med en forelder på søndagsskolen og foreldre er med på turer. På den måten er det også et treffsted for småbarnsforeldre. Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 19

20 På grunn av at hovedkirka har vært stengt så har flere gudstjenester vært lagt til arbeidskirka. Det har vært gunstig for søndagsskolen og har gitt oss anledning til å ha flere søndagsskoler under gudstjenesten. De fleste samlingene har vært i Arbeidskirken, men vi har hatt en skogstur i september, en aketur og skogstur i mai. Vi har også hatt juleverksted i forlengelsen av en Gudstjeneste. Vi følger opplegget til søndagsskoleforbundet «Sprell levende». Dette er et omfattende og spennende opplegg. Vi bruker ikke alle tilbudene hver gang, men plukker ut det som passer best til vår gruppe. Vi har en ganske fast «liturgi. Tekstframlegget har vi variert med dramatisering, historie med bilder, flanellograf og historien tegna på tavla. Vi har også hatt dukketeater. Vi fisker sanger, og synger en del. Til slutt har vi litt aktiviteter. Barna vokser, og vi har nå flere barn i skolealder. Vi har ikke delt gruppa mellom små og store, men en av utfordringene framover vil nok være å holde på de større barna Familiefredag Familiefredag så dagens lys i februar Fire fredager hvert semester har familier tilknyttet Ås menighet samlet seg til middag, andaktssamling og aktiviteter i Ås arbeidskirke. Antallet deltakere har variert mellom med smått og stort og kirken har formelig myldret av liv. Kl serveres det sunn og god middag. Etter denne er det samling med musikk av husbandet og andakt tilpasset de ulike aldersgruppene. Barna har videre fått velge hvilke aktiviteter de har villet være med på. Vi har spilt både fotball, innebandy og brettspill, bygget lego, perlet og gjort ulike hobbyaktiviteter. Her har det vært noe for enhver smak. Vi som står i det opplever at dette er en sosial og viktig arena, og for mange et springbrett inn til gudstjenesteliv, trosopplæring og øvrig aktivitet i kirken. Så langt har Ås MR dekket leieutgiftene i arbeidskirken og inntektene til middagen har fått regnskapet til å gå nesten i balanse. Vi takker Ås MR for velvillighet og økonomisk støtte. Familiefredag driftes på dugnad, og det er ikke rent lite som skal gjøres. Middag, oppvask, andakt, musikk, kaker, kaffe, leker, hobbyaktiviteter, rigging og rydding må alt organiseres og gjennomføres. Det er mange engasjerte mødre og fedre som stiller opp, og så er vi svært takknemlig for den ekstra oppvaskhjelpen som vi har fått fra noen av dere som ikke lenger har små barn hjemme. Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 20

ÅS MENIGHET Årsmelding 2012. Ås menighets årsmøte 17. mars 2013. Foto: Erling Fløistad. Festgudstjeneste i Ås kirke søndag 2.

ÅS MENIGHET Årsmelding 2012. Ås menighets årsmøte 17. mars 2013. Foto: Erling Fløistad. Festgudstjeneste i Ås kirke søndag 2. DEN NORSKE KIRKE ÅS MENIGHET Årsmelding 2012 Ås menighets årsmøte 17. mars 2013 Foto: Erling Fløistad Festgudstjeneste i Ås kirke søndag 2. september 2012 Hege Elisabeth Fagermoen innsettes som prost i

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2013. Ås menighets årsmøte 6. april 2014

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2013. Ås menighets årsmøte 6. april 2014 DEN NORSKE KIRKE ÅS MENIGHET Årsmelding 2013 Ås menighets årsmøte 6. april 2014 Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad Kirken fikk ny salmebok i 2013. Det skjedde 1.søndag i advent. For å være ekstra godt forberedt

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2011 ÅS MENIGHETS ÅRSMØTE 4. MARS 2012. Avskjedsgudstjeneste i Ås kirke søndag 6.

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2011 ÅS MENIGHETS ÅRSMØTE 4. MARS 2012. Avskjedsgudstjeneste i Ås kirke søndag 6. DEN NORSKE KIRKE ÅS MENIGHET Årsmelding 2011 ÅS MENIGHETS ÅRSMØTE 4. MARS 2012 Foto: Arve Skutlaberg Avskjedsgudstjeneste i Ås kirke søndag 6. mars 2011: Prost Knut Lein takket for seg etter 16 år som

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd MØTEPROTOKOLL Vår Frelsers menighetsråd Dato: 09.05.2017 kl. 19:00 Sted: Vår Frelsers menighetshus Arkivsak: 17/00028 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne Møller, Ingvar Jostein Svegården.

Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne Møller, Ingvar Jostein Svegården. Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 13.04.2015 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 14.03.2013 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd

Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd 1. FELLESRÅDET / MENIGHETSRÅDET. Fellesrådet / Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Leder: Kristin Øverli Nestleder: Gudrun Bjørka

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 24. januar 2017 på Enebakk kirkekontor kl

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 24. januar 2017 på Enebakk kirkekontor kl Enebakk menighetsråd Protokoll for Enebakk menighetsråd 24. januar 2017 på Enebakk kirkekontor kl. 1900-2030 Behandlede saker: EMR Sak 1.17 Menighetsrådsmedlemmer inn i ett trosopplæringstiltak EMR Sak

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 20.03.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 20.03.13 kl. 19.00-21.15. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder,

Detaljer

Program for Berg menighet HØSTEN 2016

Program for Berg menighet HØSTEN 2016 Program for Berg menighet HØSTEN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; August og September Ons 17/08 14:30: Superonsdag Lør 27/08 10:00: Loppeposesalg med mange nye lopper,

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00 MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 23.11.2016 19.00 21:00 Møterom 4 v/kommunestyresale n MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL ANDAKT/MAT TIL STEDE PÅ MØTET: Britt Dalan, Liv Birkeland, Å ge Birkeland,

Detaljer

REFERAT FRA HÅNES MENIGHETSRÅD

REFERAT FRA HÅNES MENIGHETSRÅD REFERAT FRA HÅNES MENIGHETSRÅD Sted: Hånes kirke. Tid: Onsdag 31/8 kl.18-19.30 Til stede Lillian Bondø Bjørnestad, Trine Voreland, Kristin Wallem Timenes, Lars Hollerud, Rune Mørland (leder), Elin Saltrøe.

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hovland alle 5 Møtedato: 10.09.13 Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR:06-2013 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer