DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding Ås menighets årsmøte 12. april Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE ÅS MENIGHET Årsmelding 2014 Ås menighets årsmøte 12. april 2015 Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste foto: Jon Kristian Øiestad

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Tillitsvalgte og medarbeidere Ås menighetsråd Medlemmer i komiteer, råd og utvalg Klokkere og kirketjenere Oversettelsestjenesten Personale ved Ås kirkekontor og i Ås menighet i Kirkelige handlinger Gudstjenester Andre kirkelige handlinger Medlemmer i Den norske kirke Aktiviteter i Ås menighet Gudstjenesteutvalget Kirkekaffe Kirkevergen Givertjenesten Trosopplæringsutvalget (TrU) Trosopplæringen Spiritualitet- bearbeiding av troserfaring Baluba Barnegospel Søndagsskolen Familiefredag Ås Barnekantori Ungdomsrådet (UR) Ås kristelige ungdomsklubb KFUK KFUM Ås Ten Sing KRIK Konfirmantarbeidet Studentarbeidet Ås kirkekor Kirkemusikalsk virksomhet Diakoniutvalget (DU) i Ås og Kroer menighet Tro og Lys Follo Sorg Omsorg Follo Fasteaksjonen Komiteen for 17.mai festen i Ås Arbeidskirke Utvalg for Grønn menighet Loppemarkedet Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Stiftelsen Arbeidskirken i Ås Åpen kirke/veikirke NMS prosjekt Landsbyutvikling i Etiopia Green Lip Misjonsforum Ås misjonsforening NLM Ås teltmakermisjon NLM Ås mannsforening NLM Ås kvinneforening NLM Ås eldre misjonsforening NMS Kirkeringen Ås Kirkeakademi Forbønnsgruppa Menighetsturer Stiftelsen Ås menighetshus Åpent Hus Økonomi Utfordringer og planer for Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 2

3 1 Innledning Ås kirke Ås kirke var under oppussing det meste av året Dette har gitt oss en del utfordringer. Flere aktiviteter ble lagt til Arbeidskirken og til menighetshuset. Begravelser til Kroer og Nordby kirker, Arbeidskirken og til Ski Nye Kirke. Nedsettelse av kister og urner foregikk som vanlig på gravplassen ved Ås kirke. Med sporty innstilling og smidighet har det gått bra, men vi har jo savnet hovedkirken vår. Stor var derfor gleden da arbeidet var fullført og vi kunne åpne for en nyoppusset kirke i november. Åpningen ble feiret tre hele dager til ende. Et flott Steinway flygel var på plass til nyåpningen. Håvard Gimse holdt innvielseskonserten fredag 7. november. Dagen etter var det stor konsert med Ås korforening, kirkekoret, sangsolister og orkester. Søndag 9. november var det storslått festgudstjeneste. Biskopen holdt preken, et stort sammensatt kor, solister og orkester sørget for musikken, og unge ballettdansere danset i midtgangen. Det hele ble avsluttet med kirkekaffe med menighet og prominente gjester i Arbeidskirken. Kirken er blitt meget vakker etter oppussingen, det var bare en ting som bekymret, malingen på kirkebenkene var ikke helt tørr til åpningen, linoljemaling har meget lang tørketid. Vi må belage oss på en kortere stenging av Ås kirke på forsommeren for å løse malingsproblemet. I forbindelse med oppussingen av Ås kirke er orgelet renset og nystemt og vi har fått nytt trådløst utstyr til oversettelsestjenesten. Foran de faste kirkebenkene har vi fått to stolrader som kan flyttes under konserter og andre opptredener som krever mer plass foran i kirken. Diakonstillingen Ting tar tid, og det går ikke alltid slik vi har tenkt. Vi har lenge arbeidet for å få en diakon i Ås. Det så lyst ut da det ble bevilget statlige midler til to halve diakonstillinger i Borg bispedømme. Løsningen ble at halvparten av disse midlene skulle gå til en prostidiakon for Søndre Follo. Resten av diakonlønnen måtte komme fra de samarbeidende kommunene. I desember 2014 ble det klart at Frogn, Vestby, Nesodden og Ås kommune har bevilget de resterende lønnsmidlene og stillingen kunne lyses ut. Tilsetting er ventet tidlig i februar. Prostidiakonen vil ha sitt kontor på Ås kirkekontor, men vi må altså dele tjenestene med tre andre kommuner. Trosopplæringen De statlige midlene for trosopplæring er fordelt. I 2014 er det avholdt flere planleggingsmøter og kurs for å finne fram til best mulig strategi for arbeidet videre. Alle menighetene i Ås utgjør en felles enhet i arbeidet med trosopplæringen. Timea Holby (kateket i Nordby) er trosopplæringsleder i planarbeidsfasen. Det skal også samarbeides i prostiet, og Jenny Ågedal ivaretar oppgaven som koordinerende kateket for Søndre Follo prosti. Denne funksjonen beregnes til 20% av full stilling. Ungdomspresten i Nordby, Knut Helge Kråkenes Moe, går derfor inn i 20% kateketoppgaver for Ås menighet. NMS- prosjektet i Etiopia. Menighetens 4-årsengasjement for landsbyutvikling i Etiopia gikk ut ved årsskiftet 2014/2015. Menighetsrådet vedtok i sitt septembermøte å videreføre prosjektet i fire nye år. Vi går altså inn for å skaffe i året til landsbyutvikling i Etiopia. Takk til misjonsringen for samarbeidet om prosjektet. Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 3

4 Familiefredag i Arbeidskirken Dette tilbudet kom i stand etter initiativ fra unge familier i menigheten. En fredag i måneden inviteres det til middag, ulike aktivitetstilbud, musikk, andakt og uformell prat over kaffekoppen. Tiltaket ble en umiddelbar suksess, med et snitt på 65 deltakere hver gang. De fleste er familier med små barn. Her er det relasjonsbygging og trosopplæring i skjønn forening. Tiltaket har gitt gode ringvirkninger: Flere deltar på familiegudstjenestene og søndagskolen. Barnekorene Baluba og Barnekantoriet har fått flere medlemmer. Gjennomsnittsalderen til aktive menighetsmedlemmer er på vei nedover, det er gledelig. Andre aktiviteter i menighetens regi 17.-maifesten er blitt en fin tradisjon. Det var godt frammøte og god stemning. Takk til arrangementskomiteen og frivillige. Loppemarkedet ble som vanlig arrangert siste helg i august. Loppekomiteen legger til rette for et kvalitetsloppemarked som trekker et stort publikum. Et stort antall frivillige fra menigheten stilte opp som funksjonærer, og det økonomiske utbyttet er av stor viktighet både for Arbeidskirken og for Ås menighet. Det ble arrangert tekstleserkurs 4. oktober. Grønn menighets utvalg arrangerte 18. oktober åpent lørdagsseminar med tittelen Vann forandrer alt. Helen French, forsker ved NMBU, og biskop Atle Sommerfeldt holdt foredrag. Årets menighetsfest ble avholdt 20.november. Odd Eidner (prostiprest i Bodø domprosti) holdt et tankevekkende foredrag. Kirkekoret sang. Lørdagsseminar om kristen spiritualitet og retreatopphold på Tomasgården i Kornsjø har vært et tilbud til medlemmer fra bl a Ås, Nordby og Kroer menighet. Sokneprest i Nordby, Sigurd Bakke, har ledet dette tiltaket. Ellers vises det til aktiviteter beskrevet i kapittel 4 i årsmeldingen. Ås Menighetsråd Marit B. Aalde, januar 2015 Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 4

5 2 Tillitsvalgte og medarbeidere Menighetsrådet er valgt for perioden Menighetsrådet har i året 2014 hatt 10 møter og behandlet 101 saker. Arbeidsutvalget har hatt forberedende møter en gang i måneden. Menighetskoordinator har fungert som sekretær for arbeidsutvalget. Flere av menighetsrådsmedlemmene har deltatt i møter og kurs i regi av egen kirkeverge, prostiet og bispedømmet. 2.1 Ås menighetsråd Medlemmer 2014 Marit Børset Aalde (leder) Drottvn 6, Ås Jens B. Aune (nestleder) Meyers vei 7, Ås Sigrun Stenersen Espe Dysterbråtan 24, Ås Jenny Marie Langseter (referent, permisjon fra juni) Hauger gård, Ås Turid Elisabeth Leirgul Von Øtkensvei 6a, Ås Bjørg Lindquist Blåfjellet 12, Ås Gro Mette Rønningen Kongevn 82, Ås Åshild Kolderup Utvik Skogvn 23, Ås Georg Børresen (sokneprest) Drøbakvn 19, Ås Halvor Aarrestad (fra juni) Granvn. 6 a, Ås Varamedlemmer Aslaug F. Skjellum Landåskollen 23, Ås Terje Sørhaug Hellinga 14b, Ås Marit J. Rauset (1.halvår) Ekornvn. 10, Ås Magne Reke Gosenvn 11, Drøbak Arbeidsutvalget for menighetsrådet Marit Børset Aalde Jens B. Aune Georg Børresen Hanne-Marit Kjus Pettersen Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 5

6 2.2 Medlemmer i komiteer, råd og utvalg 2014 Fellesrådet Olav Aardalsbakke (leder og rep Nordby) Marit B.Aalde (nestleder rep Ås) Torbjørg R.Jørgensen (Nordby) Bjørg Lindquist (Ås) Svend-Kristian Martinsen (Kroer) Asbjørn Rønningen (Kroer) Marianne Røed (varaordfører Ås kommune) Hege E. Fagermoen (prost) Astrid H. Krogh (sekretær) Inger Lise Wærstad (vara Kroer) Evy Marie Lavik (vara Nordby) Sidsel Sverdrup Tangerås (vara Nordby) Turid E. Leirgul (vara Ås) Gro Mette Rønningen (vara Ås) Gudstjenesteutvalget Georg Børresen (sokneprest) Jostein Grolid (kantor) Jenny Marie Ågedal (kateket) Håkon Andersen (1.halvår) Maria Ahlin Moen (2.halvår) Kirkekaffe Kari Inger Svennevik Trosopplæringsutvalget Jenny Marie Ågedal, kateket Anne Guri Marøy (referent) Rolf Torgeir Tolo Sigrun Stenersen Espe (MR rep) Baluba Barnegospel Lene Aase Tolo Ingvill Krogstad Svanes (leder) Emil Stenersen Espe (piano) Søndagsskolen Øygunn Østhagen (kontaktperson) Paul Roar Ågedal Dag Røsvik Lene Tolo Familiefredag Jenny Marie Ågedal (kateket og kontaktperson) Ås Barnekantori Jostein Grolid (dirigent) Jutta Lange Kirsti Alnæs Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 6

7 Ungdomsrådet Knut Halvor Skiaker Aschjem (leder) Jenny Marie Ågedal (kateket) Rep fra Klubben og Ten-sing Ås kristelige ungdomsklubb KFUK KFUM Ole Petter Bårdli (styreleder) Helle Ross Gobakken (nestleder) Helene Hoel Sakshaug Eva Linnea Kvaal Lasse Lindland Lise Marie Holm Ten sing Aina Bjørnereim (leder) Eivind Nordseth (nestleder) Elise Aschim (PR-ansvarlig) Eva Linnea Kvaal (web-ansvarlig) Kari Karbø (øvelses «leder») Angelika Ahlsen (sekretær) Tora Skiaker Aschjem (PK-ansvarlig) Thea Wallin (styremedlem/band representant) Angela Marie Bakke og Tonje Stordalen (dirigent) Gunder Skiaker (voksenleder) Kristine Bekken Aschim (ungdomsarbeider) KRIK Magnar Sundfør Geir Krogh Ås kirkekor Jan Fredrik Holmqvist (leder) Marit B. Aalde (kasserer) Astrid Nesse (sekretær) Jostein Grolid (dirigent) Aina Blente (styremedlem) Bjørg Børresen /Anne Guri Marøy (vara) Kirkemusikalsk utvalg Jostein Grolid (leder) Torbjørn Okstad Toril Klemp Jens Aune(MR rep) Diakoniutvalget Tora Sellevoll Roberts (leder) Sonja Johnson (fra mars) Terje Sørhaug (sekretær) Gerd-Mari Lye (MR rep Kroer) Rakel Hauer Øiestad Gerda Elise Røed Gro Mette Rønningen (MR rep Ås) Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 7

8 Tro og Lys Ole Herman Winnem (leder) Astrid Kjos Burum Hilde Gillebo Annar Pedersen Solveig Kråkenes (sekretær) Turid E. Leirgul (kasserer og MR rep) Marit Rauset Sorg Omsorg Follo Dag Pagander fra Langhus (leder) Tone Eng fra Ås (nestleder) Fasteaksjonskomite Solveig E. Nielsen (leder) Rakel H. Øiestad Erling Fløistad Kristin Sivertsen Storli (NMBU) Kristine Bekken Aschim (kateket) Komiteen for 17.mai festen Solveig E. Nielsen (leder) Tora S. Roberts Erling Ulvik Jon Kristian Øiestad Aslaug F. Skjellum (MR-rep) Representanter fra Bjørnebekk asylmottak, Ås internasjonale kvinnegruppe og Ås Kvinne & familieforbund Marte Aasen (Bjørnebekk asylmottak) Anna Solberg (Ås Kvinne & Familieforbund) Ellen Hurv og Karen Refsgård (Ås internasjonale kvinnegruppe) Utvalget for Grønn menighet Torger Gillebo (leder) Sissel Brandtzæg (sekretær) Elin Finnseth Sæverås (Grønn kirke nasjonalt) Miriam Wikdahl (student NMBU) høst Øystein Spilling (studentprest NMBU) Marit Rauset vår /Aslaug F. Skjellum høst (MR rep) Hege E. Fagermoen (prost) Loppemarkedkomiteen Sissel Brandtzæg (leder) Niels Thyge Nielsen Olav Aardalsbakke Georg Børresen Erling Ulvik Gunder Skiaker Åshild Utvik (MR rep) Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 8

9 Menighetsbladets styre/redaksjonskomite Arve Skutlaberg Erling Fløistad Svend-Kristian Martinsen (rep fra Kroer MR) Kristen Fretheim, Helene Kieding, Oddvar Moen, Tor Kr. Tveter (korrektur) Jon Kristian Øiestad Olav Aardalsbakke (rep fra Nordby MR) Halvor Aarrestad (rep fra Ås MR) Oddvar Moen (regnskap) Gerhard Winge (revisor) Stiftelsen Arbeidskirken Ås Ellen Syrstad (leder) Gudbrand Skiaker, sekretær Svein Rindal, kasseer Georg Børresen Bjarne Gjerde Ingrid W. Krag-Rønne Bjørg Lindquist (MR rep) Niels Thyge Nielsen (vara) Anne Winge (vara) Magne Reke (vara for MR repr) Åpen kirke/veikirke Nils Standal (kontaktperson) Gerda Røed (rep fra Ås bygdekvinnelag) Ragnhild Skiaker (rep fra Ås sanitetsforening) Ole-Ludvik Kleven (ansv for minikonserter) NMS prosjekt Landsbyutvikling i Etiopia Green Lip Sylvi Haldorsen (leder og kontaktperson) Misjonsforum Sylvi Haldorsen (kontaktperson) Tora S. og Iori Roberts Åse Wormstrand Hafstad Jon Kristian Øiestad Birgitt Aarrestad Ås misjonsforening av NLM Trygve Gjedrem Ås teltmakermisjon NLM Hans Jakob Moldekleiv Ås mannsforening av NLM Per Håkonsen (formann) Nils Fiske (kasserer) Trygve Gjedrem (sekretær) Ås kvinneforening NLM Hildur Fiske Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 9

10 Ås eldre misjonsforening Aud Nygård, leder Kirkeringen Brita Edland, kontaktperson Ås kirkeakademi Torunn Tangvald (leder fra 2.halvår og pr-ansvarlig) Torbjørn Skjellum (leder 1.halvår) Håkon Andersen (økonomiansvarlig) Ole Herman Winnem (fra 2.halvår) Thorolf Jakobsen Bjørg Børresen (sekretær) Forbønnsgruppa Torunn Bjørgo Tangvald (Kontaktperson) Stiftelsen Ås menighetshus Knut Bjørnereim (leder) Åpent Hus (3 team) Ingrid W. Krag-Rønne (kontaktperson) Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 10

11 2.3 Klokkere og kirketjenere Klokker- og kirketjenertjenesten under gudstjenestene utføres av frivillige. Dette gjelder både i Ås kirke og Ås arbeidskirke. Til sammen har 14 personer deltatt i dette arbeidet. Klokkere i Ås kirke Kirketjenere i Ås kirke Kirketjenere/klokkere Ås arb.kirke Oddvar Moen Terje Sørhaug Bjørg og Erling Ulvik Ingrid W. Krag-Rønne Torger Gillebo Svein Rindal + klokkere fra Ås k. Bjørg Moen Winnem Eli Ådnøy Håkon Andersen (reserve) Hilde Gillebo Tormod Ådnøy Gerd Asklund og Terje Sørhaug Jon Kristian Øiestad Gerd Asklund 2.4 Oversettelsestjenesten Oversettelsestjenesten er et unikt tilbud for studenter og andre engelskspråklige i Ås kirke. Det er en liten gruppe på 4-5 personer som står for denne tjenesten. Under oppussingen av Ås kirke var ikke dette tilbudet gitt i Menigheten har skaffet utstyr til trådløs overføring til øretelefoner. Utstyret ble brukt ved UKA-gudstjenesten høsten Det ble også forsøkt brukt i Arbeidskirken, dessverre var det kollisjon mellom systemene så det ble noe ulyd av og til. Det trådløse utstyret er nå plassert ved inngangen til Ås kirke. 2.5 Personale ved Ås kirkekontor og i Ås menighet i 2014 Selv om mye av arbeidet i Ås menighet er drevet av frivillige, har vi også noen lønnede stillinger Administrasjon Ansatt av Stillings % Astrid Holmsen Krogh Kirkeverge Fellesrådet 100 Toril S. Klemp Saksbehandler for prost og førstelinjetjeneste på kirkekontoret Fellesrådet 100 Heidi Tomter Sire Saksbehandler for fellesrådet Fellesrådet 100 Hanne Marit Pettersen Saksbehandler/Menighetskoordinator Fellesrådet og MR 80 Binu Pandey Renholder Ås kommune 10 Ås kirke Ubesatt - dugnad Kirketjener søndag MR 10 Ubesatt - dugnad Klokker MR 10 Ingar Gulliksen Kirketjener Fellesrådet 50 Nancy Muthoni Lauvli Renholder Fellesrådet 20 Ås arbeidskirke Nancy Muthoni Lauvli Renholder Stiftelsen 16 Ubesatt dugnad Kirketjener/klokker MR 5 Svein Rindal Vaktmester Stiftelsen 20 Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 11

12 Kirkegårdene Ingar Gulliksen Kirkegårdsarbeider Fellesrådet 50 Kåre Lauvli Kirkegårdsforvalter Fellesrådet 100 Prester, kateket, kantor Hege Fagermoen Prost 100 Sigurd A. Bakke Sokneprest i Nordby 100 Georg Børresen Sokneprest i Ås 100 Kristine Bekken Aschim, vikar tom Jenny Marie Ågedal. fom kateket Fellesrådet 100 kateket Fellesrådet 100 Jostein Grolid Kantor Fellesrådet 100 Anette C. Nylænder Prostiprest/ menighetsprest i Kroer 100 Ansatte av Ås MR Silje Langnes / Kristine B. Aschim, endring pr Jenny Marie Langseter, permisjon fom Halvor Bekken Aschim, fom Angela Marie Bakke /Tonje Stordalen, endring pr Ungdomsarbeider MR 16 Ungdomsarbeider MR 16 Dirigent Ten Sing MR 16 Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 12

13 3 Kirkelige handlinger 3.1 Gudstjenester Hvor mange mennesker er det som går til gudstjeneste i Ås menighet en vanlig søndag formiddag? Skjemaet under gir en oversikt over det. Julaften-, skole- og konfirmasjonsgudstjenestene, som alle fyller kirkene våre til randen med mennesker, er holdt utenfor disse tallene i skjemaet. År Ant. gudstj. Til gudstj. Gj. snitt. Ant. nattv. gtj. Til nattverd Gj. snitt Gudstjenestedeltagelsen i Ås har vært sterkt økende det siste året, i snitt fra 132 til 149, per gudstjeneste. Har dette at nesten alle gudstjenestene i fjor ble holdt i Arbeidskirken noe med dette å gjøre? Vi vet at særlig barnefamilier finner seg bedre til rette i Arbeidskirken enn i Ås kirke av mange grunner. Antall døpte barn har sunket ganske kraftig fra 47 i 2013 til 34 i Det er nattverd på nesten alle gudstjenester søndag formiddag. Nattverdsøkningen har også en liten økning. Om vi tar med andre gudstjenester som 3 konfirmasjonsgudstjenester, 4 skolegudstjenester og 4 julaftens gudstjenester, vil statistikken se slik ut: En svak økning fra tidligere år. År Ant gudstjenester Til gudstjeneste Gjennom snitt Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 13

14 3.2 Andre kirkelige handlinger Dåp Konfirmerte Vielser Gravferder Medlemmer i Den norske kirke Menighet Innbyggertall Medlemmer i Dnk % medlemskap Kroer % Nordby % Ås % Totalt % I 2013 var 75,2 % av befolkningen i Norge medlemmer i Den norske kirke. Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 14

15 4 Aktiviteter i Ås menighet 4.1 Gudstjenesteutvalget Gudstjenesteutvalget er et rådgivende organ for menighetsrådet. Rådets hovedoppgave er å sette opp forslag til oversikt over gudstjenester i Ås kirke og Ås Arbeidskirke to ganger i året. Rådet skal også følge opp gudstjenestereformen, som i 2014 fortsatt har fungert som en prøveordning for inntil to år. Våren 2015 skal gudstjenestereformen vurderes og eventuelle forslag til endringer skal fremmes. 4.2 Kirkekaffe Etter gudstjenestene i Arbeidskirken inviteres det til kirkekaffe. Kari Inger Svennevik foretar nødvendige innkjøp og setter opp lister for vertskap til kirkekaffen. Vertskapet baker, koker kaffe, serverer og står for opprydding og oppvask. Tiltaket er svært populært. Det er frivillig betaling for serveringen, og takket være stor arbeidsinnsats fra vertene, gir kirkekaffen et økonomisk overskudd til menigheten. 4.3 Kirkevergen Innvendig oppussing av Ås kirke Ås kirke var stengt i perioden januar oktober i forbindelse med innvendig oppussing. Det var et stort og omfattende arbeid og vi hadde dyktige fagfolk med på laget. Alle innvendige flater ble behandlet og fargene er tilbakeført til nær det opprinnelige. Med nye farger framstår kirken mye lysere enn den var tidligere. Og det er hentet fram mange gamle dekordetaljer på bjelker og dragere. Vi fikk problemer med malingstørking av benkene, og dette blir rettet på i løpet av sommeren Navnet minnelund På tampen av året bevilget Ås kommune friske midler slik at vi kan etablere navnet minnelund på Ås kirkegård. 4.4 Givertjenesten Den faste givertjenesten er en av bærebjelkene i menighetens økonomi og vi vil takke alle våre faste givere for trofastheten. Givertjenesten gir oss et forutsigbart grunnlag for vårt arbeid. I 2014 kom det inn kr Antallet faste givere har over tid gått ned pga. dødsfall og flytting og er nå på 67, derfor er inntektene noe mindre enn budsjettert. I forbindelse med oppussingen av kirken har mange bidratt med stor giverglede til konkrete, spesifiserte ting som f.eks. nytt flygel til Ås kirke - totalt kr og nye stoler kr Tusen takk for dette verdifulle bidraget til kirkelivet. På grunn av relativt god økonomi og disse spesielle innsamlingene har menighetsrådet valgt å være litt tilbakeholdne med verving av nye medlemmer. Det har derfor ikke kommet til noen nye faste givere på flere år. Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 15

16 Ser en framover er det klart at det er behov for en revitalisering av givertjenesten og oppfordringen gis herved videre. Dette blir en viktig oppgave å ta fatt på for det nye menighetsrådet. Bidrag til menigheten gjennom givertjenesten gir rett til skattefradrag. Programmet Solidus benyttes for å innberette giverbeløp. 4.5 Trosopplæringsutvalget (TrU) Formål: TrosopplæringsUtvalget (TrU) sitt mandat har vært å: Være et rådgivende organ overfor menighetsrådet når det gjelder trosopplæringen (barn fra 0 år tom 7.trinn i grunnskolen) i menigheten. Følge opp plan for trosopplæringen i menigheten etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer vedtatt av kirkerådet / kirkemøtet, og påse at planen blir gjennomført. Ivareta de ulike frivillige grupperingene som er aktive innen trosopplæringen, og være en støtte for lederne og medarbeiderne der. Målgruppe: Frivillige grupperinger som er aktive innen trosopplæringen. Kateket, Menighetsråd. Virksomheten i 2014 Utvalget har hatt 3 egne møter og deltatt på ett fellesmøte angående trosopplæring i prostiet etter de nye tildelingsordningene. Vurdering av i hvilken grad målet med virksomheten er oppnådd: I 2014 er det gjennomført de samme kontinuerlige tiltak og breddetiltak som i 2013, noen av breddetiltakene har vært gjennomført i samarbeid med Nordby menighet. TrU har evaluert tiltakene kontinuerlig. Se «Plan for trosopplæring i Ås » Planlagt virksomhet i 2015: Organiseringen av trosopplæringen, herunder funksjon og sammensetning av Trosopplæringsutvalg i hele prostiet er nå til revisjon. TrU i Ås menighet vil derfor nedlegges i den form det har nå. Den nye organiseringen vil bli klar i løpet av første halvår Trosopplæringen Først en presisering: når vi her snakker om trosopplæring, er det tidsavgrensede breddetiltak vi snakker om. De mange kontinuerlige tiltakene for barn og unge i vår menighet tilbyr også masse god trosopplæring, men disse er omtalt andre steder i årsmeldingen. I april 2014 ble Ås menighet innlemmet i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Dette er flott for Ås og Kroer menigheter som endelig mottar midler men samtidig har dette også bydd på utfordringer. Ås fellesrådsområde mottar nemlig ikke mer midler nå enn før, men tidligere tilhørte midlene Nordby menighet som var prosjektmenighet. Nå som Nordbys ansatteressurser må deles med Ås og Kroer har vi kommet frem til at vi alle er tjent med et tettere samarbeid mellom menighetene i Ås fellesrådsområde. Ansatte i staben har brukt mye tid på å se på hvordan vi kan omstrukturere oss og bruke disse ressursene på en best mulig måte, i tillegg til at vi også vurderer hvilke trosopplæringstiltak vi kan samarbeide om på tvers av menighetene. En annen endring som er ny av året er at kateket Jenny Marie Ågedal har blitt ansatt i en 20% stilling som koordinator for trosopplæringen i Søndre Follo prosti. Som følge av dette går ungdomsprest Knut Helge K. Moe inn i noen av Jennys oppgaver i ungdomsarbeidet i Ås menighet. Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 16

17 Ås enhetsutvalg har sett dagens lys. Dette er et felles trosopplæringsutvalg for alle tre menigheter i Ås fellesrådsområde. Disse har som mandat fra MR fått i oppgave å utarbeide en helhetlig og systematisk trosopplæringsplan fra 0-18 år. Målet er at alle barn som enten er medlem (døpt) eller tilhørende (har foreldre som er medlemmer) skal få en innbydelse til å være med på noe i menigheten. Til sammen skal tiltakene utgjøre 315 timer trosopplæring. Første utkast av planen skal være inne 1. mai 2016 og planen skal være i drift fra Mange trosopplæringstiltak er allerede i drift i Ås menighet, selv om vi ikke har hatt trosopplæringsmidler tidligere. I 2014 hadde menigheten følgende tilbud til barn og unge (dette ved siden av de kontinuerlige tiltakene): Dåpssamling Babysang Forbønnsgudstjeneste for 1, 2 og 3 års dåpsbarn 4års-klubb over 3 kvelder og gudstjeneste med utdeling av 4års kirkebok 6års-klubb over 2 kvelder og Palmesøndagsgudstjeneste med påskevandring Tårnagenthelg for 8-åringer «Kode-B» karnevalsgudstjeneste med utdeling av nytestamente til 10-åringer. Lys Våken-helg for 11-åringer. Konfirmasjon Milk, minilederkurs for fjorårskonfirmanter For å knytte trosopplæringen til menigheten, har trosopplæringstiltakene også en forankring i gudstjenesten. Under finner dere en kort presentasjon av hvert trosopplæringstiltak Dåpssamling Hver måned inviteres neste måneds dåpsbarn med foreldre til dåpssamling i Ås arbeidskirke. Dette er felles for Ås og Kroer menigheter. Der møter de prest Anette Cecilie Nylænder og kateket Jenny Marie Ågedal. Sammen går vi igjennom dåpsliturgien og samtaler om dåpen, før vi går over til temaet trosopplæring. Foreldrene får en innføring i hva menigheten tilbyr og vi snakker om trosopplæring i hjemmet og viktigheten av dette. Familiene får utdelt en dåpsperm med ressurser omkring barnedåp, trosopplæring og parforhold. I 2014 ble 34 barn døpt i Ås og 9 i Kroer. Babysang (i Kroer kirkestue) I samarbeid med Kroer menighet inviteres alle spedbarn (0-1 år) i Ås og Kroer til å delta på babysang i Kroer kirkestue. Kurset går over 5 fredager hvert semester og avsluttes med en babysang-gudstjeneste. 28 barn deltok i løpet av året. Ansvarlige for kurset er Anette Cecilie Nylænder (prest) og Anne-Christine Pittet Grolid (kantor). De følgende trosopplæringstiltakene har kateketen hatt ansvar for, sammen med gjeldende prest: Forbønnsgudstjeneste for 1, 2 og 3 års dåpsbarn Søndag 11. mai ble det arrangert en forbønnsgudstjeneste for alle barn døpt for 1, 2 og 3 år siden. Disse hadde på forhånd mottatt en invitasjon med en kort beskrivelse av gudstjenesten. 29 barn møtte sammen med sine familier og søsken. Baluba barnekor var sammen med oss denne gudstjenesten. 4-årsfasen Bakgrunnen for 4års-klubben er utdelingen av kirkebok til 4-åringene. Knyttet opp mot denne gudstjenesten får 4- åringene tilbud om å være med på tre kurskvelder i arbeidskirken. I 2014 møtte 31 4-åringer opp på gudstjeneste Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 17

18 for å motta bok åringer deltok på klubb-kveldene. Boken vi deler ut er fra IKO-forlaget, en bok som både trosopplæringsutvalg og kateket er begeistret for. På forhånd hadde alle 4-åringer som er døpt, fått invitasjon i posten. Sammen med invitasjonen fikk de også en DVD, med en film som handlet litt om boken de kom til å få, og hva som kom til å skje på en gudstjeneste med utdeling av 4års kirkebok, samt noen sanger hentet fra boken. Denne DVDen må også sees på som et element i trosopplæringen. 6-årsfasen I 2014 ble 6-åringene invitert til 2 klubbkvelder i arbeidskirken. Her fikk barna møte sentrale emner i den kristne tro, som kirkerommet, gudstjenesten, Jesus, nattverden og påskeevangeliet. Vi avslutter med palmesøndagsgudstjenesten som er en Gudstjeneste for liten og stor, hvor hele påskeevangeliet blir presentert gjennom en vandring. Dette gjøres fordi de øvrige påskegudstjenestene i Ås ikke har familiegudstjenestepreg, og vi ønsker å formidle hele påskebudskapet også til barna. Under denne gudstjenesten fikk barna utdelt «Min kirkebok 6». Dette også som hjelp til trosopplæring i hjemmet. De som deltok på klubben mottok også et aktivitetshefte som hører til boken. 16 barn deltok. 8-årsfasen, Tårnagentene Tårnagentene var et nytt trosopplæringstiltak i Ås menighet i For første gang valgte vi å samarbeide om dette tiltaket, og 8-åringene i hele fellesrådsområdet ble invitert til Nordby menighetshus og kirke 25. og 26. oktober. Der møtte de opp som agenter - for å finne ut mer om kirken og alle dens symboler. Hele lørdagen gikk med til å løse agent-gåter, spise agent-mat, leke agent-leker, studere kirketårnet og redde gudstjenesten som skulle være dagen etter. Søndagen var det tid for tårnagent-gudstjeneste. Der deltok 8-åringene som medhjelpere i gudstjenesten og med sanger som vi hadde øvd på. 25 tårnagenter var vi til sammen, og 17 av dem kom fra Ås. 10-årsfasen, Kode-B Den 9. februar ble alle 10-åringer invitert til å delta på gudstjeneste for liten og stor og få utdelt et nytestamente. I forbindelse med gudstjenesten ble det også holdt to klubb-kvelder med bibelen som tema. Gjennom lek, oppgaver og mye moro ble flere bibelfortellinger gjort kjent åringer deltok. 11-årsfasen, Lys Våken For andre år på rad samarbeider menighetene i Ås fellesrådsområde om dette tiltaket. 11-åringene ble invitert til å være med og overnatte i kirken natt til 1. søndag i advent. I år valgte vi å overnatte i Ås arbeidskirke, og ha gudstjenesten i Ås kirke åringer fra Ås deltok. Disse deltok med sang og drama under gudstjenesten 30. november. Konfirmanter se egen årsmelding for konfirmantarbeidet. MILK, ledertrening for fjorårskonfirmanter Alle konfirmanter blir tilbudt å være med på et ledertreningsprogram i etterkant av konfirmanttiden. Der lærer de mer om Gud, seg selv og det å være en leder og en del av et fellesskap. Milkerne er i praksis i menigheten og får være med som medledere på konfirmantleiren i august.5 ungdommer fullførte MILK i august Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 18

19 4.7 Spiritualitet- bearbeiding av troserfaring Gudstjenester og kirkelige handlinger eller forvaltning av ord og sakrament er en av prestens hovedoppgaver. I vår aktive hverdag er det lett å nedprioritere bønn, fordyping og sjelesorg. Men dette er også en viktig del av prestens ordinasjonsløfte og vesentlig som et tilbud til menighetene. Menighetene i Ås har siden 2012 hatt et forum vi har valgt å kalle Spiritualitet. Det er et fokus på fordypning, retreat, stillhet, sjelesorg og åndelig veiledning. Vi hjelper hverandre til å se spor av Gud i vår hverdag og vi jobber med vårt gudsbilde. Lederguppen består av Atle Eikeland, Elin Finnseth Sæverås og soknepresten i Nordby. I året som gikk har vi hatt følgende på programmet: 1. mars Nordby kirke, prest i Metodistkirken Hilde Sanden: Å be uten ord 2-4. mai, taus retreat med keltiske tidebønner, Tomasgården Kornsjø 29. november, Ås kirke Geir Gundersen: Å erfare Gud i alle ting 4.8 Baluba Barnegospel Baluba barnegospel er et lavterskeltilbud for barn fra 0 år til omtrent skolealder, som treffes hver onsdag kl i Ås menighetshus. Koret har øvelser fra januar til mai, og fra august til starten av desember. Vi ønsker at Baluba skal være et kor for alle små barn som har lyst til å synge og å være sammen med andre barn. Koret er også et sosialt samlingspunkt for barnefamilier. På øvelsene har vi felles oppvarming for foreldre og barn, og en korøkt med sang og spill på rytmeinstrumenter eller kazoo. Etter dette spiser vi frukt, med kaffe/te til voksne. Vi avslutter hver øvelse med å synge Velsignelsen. I 2014 hadde Baluba 45 betalende barn. Baluba har en årlig foreldrebetaling på kr 50,- per barn eller 100,- per familie. Dette dekker frukt og drikke ved øvelser, samt blomster til de frivillige voksne ved sommer- og juleavslutninger og grøtfest som juleavslutning. I tillegg får medlemmene en CD med sangene vi synger. I 2014 ble det bestilt inn t-skjorter med en nylaget logo, som ble delt ut gratis til barna. Hele koret er basert på frivillighet. Det er faste personer som åpner/låser og gjør i stand til øvelse. Ansvaret for å kjøpe og dele opp frukt går på rundgang mellom noen av foreldrene, og det er felles opprydding etter hver øvelse. Koret og det praktiske arbeidet ledes av Ingvill Krogstad Svanes og Lene Aase Tolo, mens Emil Knut Stenersen Espe har spilt piano. Vi opplever at rekrutteringen er god, og det kommer nye medlemmer til. I 2014 var koret blant annet med på juletrefest i Ås arbeidskirke, to familiegudstjenester, julemesse i menighetshuset og grøtfest. Baluba Barnegospel er tilsluttet Ås menighet og NMSU. 4.9 Søndagsskolen Søndagsskolen i Ås er tilknyttet Norges søndagsskoleforbund. I 2014 har vi hatt til sammen 15 samlinger. Søndagsskolen er i forbindelse med gudstjenestene i Arbeidskirken, og vi er fornøyd med at vi er en del av gudstjenestefelleskapet. Vi har vært barn på samlingene. Det er en nokså fast gruppe med barn og noen som blir med i forbindelse med barnedåp e.l. Barna kommer som oftest i følge med en forelder på søndagsskolen og foreldre er med på turer. På den måten er det også et treffsted for småbarnsforeldre. Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 19

20 På grunn av at hovedkirka har vært stengt så har flere gudstjenester vært lagt til arbeidskirka. Det har vært gunstig for søndagsskolen og har gitt oss anledning til å ha flere søndagsskoler under gudstjenesten. De fleste samlingene har vært i Arbeidskirken, men vi har hatt en skogstur i september, en aketur og skogstur i mai. Vi har også hatt juleverksted i forlengelsen av en Gudstjeneste. Vi følger opplegget til søndagsskoleforbundet «Sprell levende». Dette er et omfattende og spennende opplegg. Vi bruker ikke alle tilbudene hver gang, men plukker ut det som passer best til vår gruppe. Vi har en ganske fast «liturgi. Tekstframlegget har vi variert med dramatisering, historie med bilder, flanellograf og historien tegna på tavla. Vi har også hatt dukketeater. Vi fisker sanger, og synger en del. Til slutt har vi litt aktiviteter. Barna vokser, og vi har nå flere barn i skolealder. Vi har ikke delt gruppa mellom små og store, men en av utfordringene framover vil nok være å holde på de større barna Familiefredag Familiefredag så dagens lys i februar Fire fredager hvert semester har familier tilknyttet Ås menighet samlet seg til middag, andaktssamling og aktiviteter i Ås arbeidskirke. Antallet deltakere har variert mellom med smått og stort og kirken har formelig myldret av liv. Kl serveres det sunn og god middag. Etter denne er det samling med musikk av husbandet og andakt tilpasset de ulike aldersgruppene. Barna har videre fått velge hvilke aktiviteter de har villet være med på. Vi har spilt både fotball, innebandy og brettspill, bygget lego, perlet og gjort ulike hobbyaktiviteter. Her har det vært noe for enhver smak. Vi som står i det opplever at dette er en sosial og viktig arena, og for mange et springbrett inn til gudstjenesteliv, trosopplæring og øvrig aktivitet i kirken. Så langt har Ås MR dekket leieutgiftene i arbeidskirken og inntektene til middagen har fått regnskapet til å gå nesten i balanse. Vi takker Ås MR for velvillighet og økonomisk støtte. Familiefredag driftes på dugnad, og det er ikke rent lite som skal gjøres. Middag, oppvask, andakt, musikk, kaker, kaffe, leker, hobbyaktiviteter, rigging og rydding må alt organiseres og gjennomføres. Det er mange engasjerte mødre og fedre som stiller opp, og så er vi svært takknemlig for den ekstra oppvaskhjelpen som vi har fått fra noen av dere som ikke lenger har små barn hjemme. Årsmelding for Ås menighet 2014 Side 20

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 4 22. august 16. oktober 2015

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 4 22. august 16. oktober 2015 NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 4 22. august 16. oktober 2015 70. årgang I dette nummeret kan du blant annet lese om: Kirkevalget, s. 3 11 Loppemarked 28. 29. august i Ås arbeidskirke.

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 18. oktober 29. november 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 18. oktober 29. november 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 18. oktober 29. november 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne NATURFORSTÅELSEN VI MISTET Noen tekster i Bibelen er merkelige. Jeg

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Det er rart hvordan livet stadig viser oss noe nytt. Hvordan

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Loppemarked i Ås arbeidskirke. Drottveien 41, ved Rustad skole. Fredag 24. august kl. 15 19 Lørdag 25. august kl. 10 15

Loppemarked i Ås arbeidskirke. Drottveien 41, ved Rustad skole. Fredag 24. august kl. 15 19 Lørdag 25. august kl. 10 15 NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 4 19. august 12. oktober 2012 67. årgang Loppemarked i Ås arbeidskirke Drottveien 41, ved Rustad skole Fredag 24. august kl. 15 19 Lørdag 25.

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang www.as.menighet.net Kateketens hjørne: Vær ikke bekymret Det går litt over stokk og stein for tiden. For

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer