Fjellmesse 19. august på Lyngkampen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjellmesse 19. august på Lyngkampen"

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September årgang Fjellmesse 19. august på Lyngkampen

2 K L O K K E K L A N G SEPTEMBER Lederens spalte Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo. Tlf Kasserer: Jørn Haug. Tlf Ekspedisjon og trykk: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Geir Korslund Telefon: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Kongsvegen 325, 2636 Øyer Telefon: Telefax: E-post: Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: E-post: Kirkeverge Berit Sundli: Kontor: Mobil: E-post: Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjenere (Øyer/Tretten) Morten Brendløkken: Mobil: E-post: Erik Bratt, vikar: Mobil: Kirkene: Øyer: Ingen telefon Tretten: Ingen telefon Hjemmesider på Internett: Hjemmesidene blir kontinuerlig oppdatert med hensyn til aktiviteter i menighetene. Neste nummer kommer ca. 1. november Frist for innlevering av stoff er 20. oktober Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. En fin tradisjon i Øyer og Tretten er fjellmessene om sommeren. En tur til fjells kan kombineres med gudstjeneste ute i naturen, og det setter mange pris på. I år var det bra med folk på alle fjellmessene. Det gir oss inspirasjon til å fortsette med disse gudstjenestene i friluft. Til Lyngkampen er det en ganske lang tur, men fjellstyret serverte kaffe ved Skjelbua på tur innover. Åstkjørkja og Svarverstugugrava var også populære turmål i sommer. Det var barnedåp ved Åstkjørkja, og det gjorde gudstjenesten der ekstra høytidelig. Ved Svarverstugugrava gjorde presten det så levende for oss at Gud er med overalt, også i fjellet. Alt vi ser og opplever i naturen viser hans godhet og omsorg. Vi er glad for at kommunestyret nå har bevilget de nødvendige midler til utbedring av Tretten kirke. Og riksantikvaren har akseptert vårt vedtak om demontering av det gamle tårnet. Han syntes nok at gjenbruk av materialene til bygging av det nye tårnet er en god løsning. Onsdag 4.juli var det var møtt fram mye folk som ville se på at tårnet ble tatt ned. Henning Olstad og hans folk stod for dette arbeidet med bistand av to store mobilkraner fra Lillehammer. I løpet av formiddagen var tårnet lagt ned på bakken. Ordføreren, soknepresten, kirkevergen og det kirkelige råds leder kunne gratulere hverandre med at første trinn i arbeidet med utbedring av Tretten kirke hadde gått greit. Og så ble begivenheten feiret med kaffe og kaker til alle som var der. I dette nummeret av Klokkeklang er det lagt inn en giroblankett for gave til menighetsarbeidet. Da vi prøvde dette første gang i fjor høst, var vi spente på om dette hadde noe for seg. Responsen fra menighetene Øyer og Tretten var veldig positiv. Det kom inn over kroner som blir brukt i menighetsarbeidet, særlig trosopplæring for barn og leiropphold for konfirmantene. Det er en oppmuntring for oss, og viser at folk setter pris på det arbeidet som ansatte og frivillige gjør i våre menigheter. Derfor vil vi igjen be om en gave til menighetsarbeidet og håper at folk fortsatt vil støtte sin lokale kirke. Geir Korslund Forside: Fra Lyngkampen. Foto: Jorid Gillebo. KIRKENS SOS: Tlf DØGNÅPENT Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2

3 Se, jeg gjør noe nytt! Av Ann Cathrin Tomten Sokneprest i Fåvang og Venabygd Joh. 13, Da Judas Iskariot var gått ut i natten, henvender Jesus seg til de andre disiplene, hans budskap er at de skal elske hverandre slik han har elsket dem. Jesus vet at Judas vil forråde ham og at tiden med disiplene snart er over. Jesu budskap i denne stund er ikke at de skal gå ut og forkynne hans ord, men de skal gjennom eksempelets makt, gjennom sine handlinger, og sin væremåte, vise resten av verden at de er hans disipler. For gjennom å elske hverandre, slik han elsket dem, skal de få del i Guds paradis. Det er vel ikke noe vi mennesker lettere kan lære av, noe som mer vekker vår oppmerksomhet enn andres handlinger. Vi lever i et samfunn fylt av informasjon, av ord, meningsfulle og meningsløse, selv bibelens ord har i mange sammenhenger blitt forvandlet til overfladiske utsagn. Kjærlighetsbudet: Elsk din neste som deg selv, er tatt i bruk av reklamebransje og selvutviklingsteorier. Ordene går inn et øre og ut av det andre og blir brukt i sammenhenger som ikke på noen måte rettferdiggjør det unike budskap de åpenbarer for oss. De gir ikke plass til å lytte etter virkelig mening, men er som en strøm av tomhet. Det kommer med noe som er helt nytt, nye verdier, nye tankemønstre, nytt liv. Han bryter med tradisjon og samfunnsstruktur, med klasseskiller, barrierer skapt av mennesker, benyttet til å dele folk i grupper, etter etnisk, religiøs og politisk tilhørighet. Ikke se dere tilbake, ikke tenk på det som skjedde før, se jeg gjør noe nytt, sier han. Det nye er å følge hans ord, å leve etter hans budskap. Eksempelets makt, er langt sterkere enn ord, i livet, når vi oppdrar barn, når det er noe vi virkelig har på hjertet, når det handler om Jesu budskap. For hva hjelper det å si at man tror på Gud, hvis vi ikke lever etter det, hva hjelper det å si til sitt barn, du skal være snill mot andre, hvis du ikke selv er det. Ord ble til handling gjennom Jesus fødsel og gjennom Jesu død og oppstandelse. Hans budskap ble levende gjennom hans handlinger. Hele hans biografi, hans liv handler om å gjøre ord om til handling. Han forventer at vi skal gjøre likeledes, være eksempler, leve det budskapet vi formidler, for slik er det at disse ordene får liv, slik er det at hans budskap blir spredt videre til andre mennesker. Vi har alle hørt mye, mange av oss nok, om 22. juli, men det er vanskelig å finne et bedre eksempel i våre dager enn nettopp den reaksjonen som preget hele landet etter de meningsløse handlingene i Oslo og på Utøya. Det er hva som skjedde i etterkant av denne tragedien dette handler om, når Jesus sier: Jeg kommer med noe nytt. Folk gikk ut i gatene med roser i hendene, ikke væpnet med hevn og hat, fellesskapet vokste seg sterkere, det ble ikke splittet, kjærligheten til livet og til vår neste ble omsatt i handling og spredte seg fra menneske til menneske. Det var vår vei gjennom ørken og ødemark, og vi fant vann i ørkenen og elver i ødemarken slik han hadde lovet, slik at vi kunne drikke slik at vi ikke tørket bort i hat og hevntanker men i stedet lot Den Hellige Ånd slukke vår tørst og fylle oss med sin livskraft og kjærlighet. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds Navn fra evighet til evighet. Amen 3

4 Tidens salme «Kom la oss gå til kirkens hus med fryd i kropp og sinn» Salmer 1997 nr 100. Det er kanskje et vel fromt ønske midt i en tid med liturgirevisjoner, nye salmebøker, - alt er forandret, sier vi. Og mye er forandret. Men vi kan fremdeles holde opp foran oss hensikten med gudstjenesten: «Når kristne over hele verden samles til gudstjeneste på søndagen, følger vi en tradisjon som går like tilbake til kirkens eldste tid. Det var Jesu oppstandelse på den første dagen i uken som gjorde at en ny dag for gudstjenestefeiring vokste fram. Søndagen ble de kristnes gudstjenestedag (Apg 20,7). På denne dagen kom de sammen og feiret Jesu seierrike død og oppstandelse, en tradisjon som har holdt seg ubrutt gjennom 2000 år. Dette samsvarte også godt med søndag forstått som «den første skapelsesdagen», ettersom Kristi oppstandelse innebærer en nyskapelse. Søndagens gudstjeneste er en ukentlig påskedagsbegivenhet på grunnlag av Kristi forsoning. Her er pulsslaget i menighetenes liv å finne, hos oss og over hele verden: Hver søndag er en påskedag. Øystein Thelle (1939-) har skrevet teksten i Han er prest i Den norske kirke, men også organist og salmedikter. Vi vil også finne hans signatur på den vakre salmen til vielse «Guds godhet sang i sinnet». Trond H.F. Kverno (1945-) har skrevet melodi samme år. Han er organist, komponist, musikkpedagog og geistlig. «Kom la oss gå til kirkens hus» har ikke fått plass i den nye salmeboken, som kommer i 2013, men presenterer den likevel som tidens salme. Den er vel verd å synge gjennom, eller lese. Kari Irene Lien, kantor Liv fra kilder utenfor oss selv I gudstjenesten møter Gud oss som den nærværende og handlende. Menigheten lever av at Gud handler gjennom nådemidlene, Ordet og sakramentene. Når evangeliet leses og brødet brytes, trekkes vi inn i det som skjer, og blir samtidige med det. Her gjelder det som kalles Guds evige nå, og ikke de begrensninger som tid og sted ellers setter for vårt liv.» (Sitat fra Gudstjenesteboken 2011: Hellig handling, hellig tid, hellig rom En innføring i gudstjenesteforståelse - utarbeidet av Kirkerådets sekretariat) Med tanke på konfirmantene som i disse dager skal konfirmeres, og med tanke på tidligere konfirmanter som om noen uker skal feire konfirmantjubileum, er det jeg har valgt nettopp denne salmen. Konfirmasjonstiden er blant annet å lære om gudstjenestefeiring. Og ikke bare for konfirmantene, men for oss alle sier denne salmen mye om gudstjenesten. Salmen er litt enkel i formen, kanskje beregnet på barn. Den har likevel et viktig budskap. Det budskapet har Kverno underbygget godt med sin salmemelodi. Når vi synger den, åpenbarer den en hel liten inngangsliturgi. Den belyser forholdet mellom Gud og mennesker. I strofe 2 og 3 er det «jeg» som står i fokus, mens i 4. strofe og resten av salmen er det «vi» og «oss», - fellesskapet. 2 Kan hende er jeg trist og lei for noe jeg har gjort. Men Gud er god og tilgir meg! Han støter ingen bort! Omkved 3 Så reiser han meg opp igjen og lar oss komme frem. Han favner oss som sine barn, vi er velkommen hjem. Omkved 4 Da tar vi alteret i bruk, o Gud, din vilje skje med blomster, bøker, kar og lys og alt vi kommer med. Omkved 5 Vi slår en ring om Jesu bord og tar hverandres hånd, fordi han elsker oss så høyt, og knytter vennskaps bånd. Omkved 6 Som Jesu menighet så kjær, vi elsker, håper, tror. Og alle hører sammen her, vi hører Herrens ord. Omkved 7 Så finner vi vår egen plass og sitter stille ned, og ser i alterlysets glans at Gud gir liv og fred. Omkved 8 Ja, han som er vår vert og gjest, er god på alle vis. Bli hos oss, Jesus, vær får fest her og i Paradis. Omkved 4

5 «Tornen i kjødet» (2. Kor. kap. 12) Av Sigmund Ihle Jesus sa: «Eg har fått all makt i himmelen og på jorda. --- Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.» Desse orda har eg høyrt, ja kunna utanåt godtsom all mi levetid. Men har eg høyrt utan å høyra? Det er eit spørmål eg stiller. Å ha fotfylgje av ein person som har all makt - kan vi tenkja oss større ære? Han vil også be for oss, og han vil syna veg og retning. Dette må da bli eit liv utan vanskar eller motgang? Så veit vi korleis det står til. Eg kjenner meg, og du kjenner deg. Vi kjenner ikkje støtt den store glede og begeistring. Endatil for Paulus var det ikkje berre fryd og gaman. Han fortel om ein «torn i kjødet». Denne bad han tre gonger om å bli kvitt. Til slutt fekk han svaret: «Min nåde er nok for deg.» I Salmane står det om Asaf, som heller ikkje syntest det var så greit. Til slutt kom han fram til dette: «Men eg blir alltid verande hos deg, du har gripe mi høgre hand. Du leier meg med ditt råd.» Paulus seier noko av det same: «Eg jagar etter det for å gripa det, for eg er sjølv gripen av Kristus Jesus.» Vi veit det alle saman, det er Guds verk frå ende til annan. «Eg kan ingenting gjera», står det i sangen (Sb. 374). Likevel, ein ting kan og bør vi gjera: Vi kan pusta i frisk luft. Vi har rikeleg tilgang. Da tenkjer eg på det som dei fire B-er peikar på: Bibel, bøn, brodersamfunn og brødsbryting. Om vi heller ikkje her støtt får dei store kjenslene, så er vi i eit kraftfelt. Det går stråler frå ovan inn i hjarta vårt. Paulus kjende stadig på «Tornen i kjødet». På nytt og på nytt fekk han påminninga: Nåden er nok. Skulle det vera annleis med oss? Trass vanskar, motgang og feilsteg, har Jesus følgt oss heile tida. Det syner seg at orda hans var sanne. Jesus sviktar ikkje, han er til å stola på. Bøn med ord frå salmeboka (NoS. nr. 417 og 158): «Gi tørst etter Ånden, gi trang til ditt ord.» «Gode Frelser, kan jeg tåle kraften av en guddomsstråle, å, så send fra deg den ned!» Konsert med Seniorkoret Søndag kveld 2.september var det en finfin konsert i Øyer Kirke, Seniorkoret ved Øyer kulturskole, dir. Paula Strand, ga de omkring 60 fremmøtte i Øyer kirke en fin opplevelse i den gode formidlingen av sine sanger. Vi fikk også to vakre solonummer med Paula Strand og sangeren Erika Urbute. Konserten føyer seg fint inn i rekken av "orgelkonserter", der vi har hatt mange konserterende: Frode Finne, Bjørn Tore Paulen, Gro Helene Hjelmstad, K. I Lien, Marie Skavnes og Lars Berg, Terje Hong og Ross Reaver. Kari Irene Lien kantor 5

6 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Rådet hadde sitt siste møte før ferien. Følgende er tilført protokollen: Sak 16/2012 Lokal grunnordning for gudstjenesten - Tilleggsopplysninger. Det vises til vedtak i det kirkelige råd, sak 45/2011 Lokal grunnordning for gudstjenesten. Vår lokale grunnordning ble godkjent av Hamar biskop i brev av Men biskopen bad om tilleggsopplysninger vedr tre punkter i vår grunnordning innen 1.juli Gudstjenesteutvalget har drøftet spørsmålene i møte og kommet med forslag i saken. Utvalgets forslag ble lagt frem på menighetenes årsmøte , og menighetsmøtet gav det sin tilslutning. Saken legges herved fram for det kirkelige råd. Vedtak: Øyer og Tretten kirkelige råd vedtar gudstjenesteutvalgets forslag, som er slik: - Tekstform i Fadervår: Vi vil fortsette med - Fader vår du som er i himmelen. - Hovedgudstjenesten: Vi vil bruke samme ordning for alle hovedgudstjenester gjennom hele kirkeåret med alternative opplegg for følgende gudstjenester: Fjellmesser med forenklet gudstjeneste og familiemesser etter kirkerådets forsøksordning. Samtalegudstjeneste følger alterbokas liturgi for prekengudstjeneste. Andre gudstjeneste på julaften, Taizegudstjenester, Jonsokmesse på Kjørkjehaugen i følge vedlagte beskrivelser. - Årsplan for gudstjenester. Vi vil fortsette med samme ordning som nå, slik det fremgår av vedlagte Kirkeårshjul. Sak 17/2012 Tertialrapport 1. tertial 2012 Referat: Regnskapsrapporten for 1. tertial er drøftet økonomiutvalget. Følgende ppunkter ble belyst: Lønnsutgiftene på fast lønn, feil postering. Energiutgiftene, her ligger det an til besparelse. Forsikring, feil postering. Verktøy/instrument/utstyr foreslås tilleggsbevilgning på kr ,- som dekkes av disposisjonsfondet. Festeavgift er mer enn budsjettert, årsaken er at enkelte festere forhåndsbetaler for flere år. Tilskudd/gaver fra andre: Gaver til Orgelkomiteen avsettes til bundne fond på kr ,- Vedtak: Tertialrapport tatt til underretning. Det tilleggsbevilges kr til konto Utgiften dekkes av disposisjonsfond fellesråd Sak 18/2012 Bruk av bundet fond. Pengene som står på bundet fond Restaurering Tretten kirke er gaver gitt til kirka og minnegaver gitt ved begravelser. Vedtak: Midler på bundet fond restaurering Tretten kirke ca kr ,- kan benyttes til oppstart av restaureringsarbeidet Tretten kirke, for eksempel demontering av gammelt tårn. Sak 19/2012 Referatsaker Alma ga en fyldig rapport fra årsmøte for konfirmantleiren. Stor aktivitet og mye positivt arbeid, men mangel på struktur. Det blir ekstraordinært årsmøte til høsten. Til da fungerer det sittende styre med varamedlemmer Stortingsvedtak 22.mai. Endring av grunnloven Bemanning kirketjenerfunksjon. Anders Stenseng slutter i 50 % stilling 1. Juli. Utlysing av ledig kirketjenerstilling vil vurderes ved arbeidet med årsbudsjett Medarbeidere i sommer: Erik Bratt og Amund Tande jr på grøntanlegg, Odd Letrud, vikar kirketjener Ferieavvikling på kirkekontoret: Berit og Kari uke 27,28,29, Øyvind 29,30,31, Morten30,31,32 Øyvind refererte fra møte med asylmottaket.de ønsker kontakt med lokale lag og foreninger. Øyvind inviterte til midtsommerfeiring på prestegården. Alle velkommen. Ta med mat og drikke Formannskapet har gått inn for å bevilge penger i 2012 til oppstart av restaurering Tretten kirke Møtedatoer høst 2012: , ,30.10.,27.11 Referatsaker tatt til underretning. Nestleder overrakte blomster til Geir og Turid Korslund, med ønsker om god jubileumsfeiring. Anders Stenseng har sagt opp jobben som kirketjener i 50 % stilling. Vi takker for det gode arbeidet han gjorde i våre kirker. Erik Bratt har vært ekstrahjelp i sommer og han vil være vikar i 50 % kirketjenerstilling fram til Øyer og Tretten kirkelige råd Berit Sundli, kirkeverge 6

7 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Tretten kirke restaurering av kirkebygg og tårn Arbeidene med restaurering av tårnet på Tretten kirke er helt spesielle, da det her gjelder et kirkebygg fra 1728 som er listeført som særlig bevaringsverdig. I henhold til Kirkerundskriv T-3/2000 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet skal planer om endringer i kirken eller dens nære omgivelser, samt større vedlikeholdsarbeider legges fram for Riksantikvaren til uttalelse. Tretten kirke ble opprinnelig bygd med et lavt sentraltårn, men i 1807 ble det bygd et nytt sentraltårn med spir. Det var for tungt og ustabilt i forhold til de underliggende bærende konstruksjoner. Skader på kirkebygget ble registret allerede omkring I 2000 ble skadene vurdert til å være så omfattende at tårnet av sikkerhetsmessige hensyn ble heist ned og satt på bakken ved siden av kirka. Demontering av tårnet ble gjort den 4. Juli Det var Norsk håndverk som utførte jobben. Til å dekke denne utgiften vedtok rådet å bruke penger som står på Bundet fond restaurering Tretten kirke. Dette er penger gitt ved minnegaver i begravelser og andre pengegaver til kirka. Arbeidsgangen fra nå fram til ferdigstillelse av restaureringsarbeidene årene kan skisseres slik: Det er tatt vare på materialer fra det tårnet som sto på bakken, som er aktuelle for gjenbruk i forbindelse med restaureringen. Noen stokker må skiftes ut. Trær som skal brukes til dette blinkes og ringbarkes høsten 2012, disse skal hugges på nyåret 2014 Våren 2014 planlegges oppstart av arbeidet med skjæring av de aktuelle materialer, bjelker og forskjellig panel, arbeidet med tilvirkning av kammadragere og annet konstruksjonsvirke samt forhåndslafting kan starte opp At så mye som mulig av materialene er ferdig produsert vil medføre at den perioden som kirka må holdes stengt vil kunne reduseres fra kanskje ett år til 4-5 måneder. En forutsetter så at kirka stenges våren 2015, og at alle tiltakene på kirka blir gjennomført fortløpende slik at kirka kan åpnes igjen nyrestaurert i oktober Berit Sundli, kirkeverge Jostein Synstrud, prosjekt/byggeleder Øyer kommune Marit Thompson Engen har tegnet Tretten kirke slik vi mener den vil se ut når det opprinnelige tårnet fra 1727 er tilbakeført til kirka. 7

8 Litt av hvert Redigert av Leiv Tore Briseid De padlet i kano under sommerleir på Livoll Barna som deltok på sommerleiren på Livoll i Sør Fron fikk være med på litt av hvert. Bruskasseklatring fotball kanopadling kortlaging snekring kakepynting og tivoli var noen av aktivitetene barna deltok på, sier leirsjef Inger Strangstad. Neste år er det 50 år siden den første leiren ble arrangert på Livoll og dette kommer til å bli feiret. Det er mye som har endret seg på 50 år, men drivkraften for oss som er arrangører er den samme. Vi ønsker at barna skal bli bedre kjent med Bibelen og dens fortellinger, sier Inger Strangstad. Kombinert med dette legger vi inn gode aktiviteter slike som dem som er nevnt ovenfor, sier hun. I år var det 26 barn som deltok på leiren. Det er Norsk Luthersk Misjonssamband som står bak virksomheten på Livoll. Dermed får også barna vite litt om misjonsarbeidet som drives. I år fikk de høre om søndagsskolearbeidet i Indonesia. (Fra Gudbrandsdølen/ Dagningen). Ny alkoholundersøkelse vekker debatt Undersøkelsen Fra vann til vin, avdekker at unge kristne drikker mer alkohol enn før. Selv om de drikker mindre enn jevnaldrende, skaper undersøkelsen debatt i kristne kretser. Sentrale funn i undersøkelsen viser at forbruket øker kraftig med alderen. 20 åringer drikker mye mer enn tenåringer. En tredel av 20 åringene drikker jevnlig alkohol. En av tre unge er avholdsfolk, men de fleste drikker alkohol med måte. Nesten halvparten av ungdommer under 18 år har smakt alkohol. Undersøkelsen er gjort på rundt 1000 kristne ungdommer i alderen 16 til 25 år. (Fra avisen Vårt Land ). Endelig godkjent som sjømannskirke. I løpet av sommeren er endelig sjømannskirken i Miami i U.S.A. godkjent av myndighetene. Kirken ble egentlig åpnet av kronprinsesse Mette Marit i november Selv om bygget og kirkesenteret stod ferdig manglet imidlertid godkjent stemplet av de amerikanske myndighetene. Dermed kunne det ikke ansettes faste medarbeidere. Grunnen til myndighetenes sendrektighet er antagelig frykten for at Sjømannskirken skal være skalkeskjul for terrorvirksomhet. Likeledes er frykten for illegal innvandring stor. Når den lokale sjømannskirkestiftelsen nå er godkjent kan søknad om arbeidstillatelse for tre ektepar starte. Inntil tillatelsen foreligger er det lokale venner av Sjømannskirken som driver arbeidet. Kirken er allerede blitt en viktig samlingsplass for de norske og norskettede i området. (Fra avisen Vårt Land ) års historie bare et klikk unna. Dødehavsrullene på data. Google hjelper Dødehavsrullene inn i internettalderen. Vel 60 år etter at rullene ved en tilfeldighet ble funnet er disse 2000 år gamle tekstene klare for nettet. Bilder av tusenvis av fragmenter blir nå lastet opp til en database på nettet slik at forskere og vitenskapsmenn over hele verden får mulighet til å studere dem. Teknikken gjør det også mulig å forstørre og tydeliggjøre skriften slik at manuskriptene blir lettere å lese. Alt er oversiktlig ordnet slik at hver kolonne også har en referanse til kapitel og vers. (Fra tidsskriftet: Nytt om Bibelen ). Massiv kirkestengning i København. 16 kirker i København blir stengt. Det har bispedømmerådet nå vedtatt. Biskop Peter Skov Jakobsen sier stengningene skyldes overkapasitet av kirker. Han sier at København har en kirketetthet som ikke svarer til befolkningsgrunnlaget og antall medlemmer av folkekirken. Noen steder er det ikke lenger folk nok til å få valgt menighetsråd. Vi kan ikke binde alle våre midler i bygninger og lønninger, sier biskopen. Halvparten av de danske sokneprestene støtter i en undersøkelse forslaget. En bør, sier de, stenge kirker som har få kirkegjengere og der en gjentatte ganger må avlyse gudstjenester på grunn av manglende fremmøte. (Fra avisen Vårt Land).. 8

9 Kristne ikke rettferdig representert. En måned etter at det muslimske brorskapets leder Mohammed Morsi ble president i Egypt er den koptiske kirkens frykt gått i oppfyllelse. Kirkens overhode, biskop Bakhomious, har nettopp uttalt at de kristne ikke er rettferdig representert i den nye regjeringen. Jeg vil ikke gratulere statsministeren med dannelsen av regjeringen fordi den er urettferdig for den koptiske kirken, sa han. Av regjeringens medlemmer er det bare en som tilhører en kristen kirke. (Fra avisen Vårt Land ) MER Litt av hvert Redigert av Ole Johs Gillebo Norsk salmebok 2013 Den nye salmeboka blei autorisert av Kyrkjemøtet i april Salmeboka blir utgitt hausten 2013 og får tittelen «Norsk salmebok 2013». Norsk salmebok 2013 inneheld 899 salmenummer med til saman 1079 tekster. I tillegg kjem det eit utval av bibelske salmar og liturgiske ledd på 900-nummera. Salmeboka har større sjangerbreidde enn tidlegare salmebøker i Den norske kyrkja og rommar den kjente og kjære salmeskatten så vel som nye salmar frå inn- og utland. Utvalet vitnar om at kyrkja samstundes er grunnfesta i lokalmiljøet og i ein verdsvid fellesskap. 535 nummer i den nye boka er førte vidare frå Norsk Salmebok (1985), og 124 nummer kjem frå Salmer Talet på nye salmar er 240, og av desse var 174 med i høyringsframlegget Salmebok Av salmane på norsk språk er 39,0 % på nynorsk og 61,0 % på bokmål. Det er òg med 15 salmar på kvart av dei tre samiske språka, og på kvensk. (Fra kirken.no) HØYT UNDER TAKET I KIRKA. Kirker i Ringsaker skal for alvor ha at de Gjør døren høy og porten vid denne helga. For på Brøttum inviterer prest Siri Sunde til Hagegudstjeneste. På Lyngkampen (1187 m.o h.) inviterer blant andre sokneprest Ole Amund Gillebo til fjelltoppgudstjeneste og i Brumunddal er det gategudstjeneste ved Anna Grønvik. Snakker om å komme seg ut i Guds frie natur. (Ringsaker Blad på lederplass ) AVGIFTENE UNDER LUPEN. Et utvalg under Kirkedepartementet skal vurdere graverdsavgiftene som gjelder i dag- I henhold til gravferdsloven 21 kan det kreves avgift for kremasjon, feste av grav og for bruk av gravkapell. Avgiften fastsettes av kommunen etter forslag fra kirkelig fellesråd. Avgiftene utgjør i mange kommuner en vesentlig del av det finansielle grunnlaget for gravferdsforvaltningen, men avgiftssatsen varierer betydelig mellom kommunene. Departementet mener at avgiftssystemet kan oppleves uforutsigbart for brukerne av gravferdstjenestene. Det gjennomføres i dag kremasjon ved 37 % av gravferdene i Norge. Adgangen for det offentlige til å dekke kostnaden ved kremasjon gjennom en særskilt avgift har imidlertid medført at de to gravferdsformene ikke er likestilt i økonomisk forstand. Departementet mener det er grunn til å arbeide for økonomisk likestilling av kistegravlegging og kremasjon. Fra kirken.no NILS KÅRE ERLIMO, tidligere sokneprest i Øyer, er blitt pensjonist. I sommer hadde han et månedsvikariat som prostiprest her i Sør-Gudbrandsdal, og nå i høst har han tatt på seg et vikariat i Ringsaker prosti. PRESTESKIFTE BÅDE I SKJÅK OG DOVRE. Hege Elisabeth Fagermoen har sagt opp stillinga si i Skjåk, Etter henne er Kåre Gloslie tilsatt, tidligere fjellprest i N.Gudbrandsdal prosti. På Dovre har Hans Jacob Dahl sagt opp stillinga si for å fortsette som pilegrimsprest og daglig leder av Pilegrimssentret på Dovrefjell. Han etterfølges av Jens Frederik Olsen. (Fra GD ) I BIRI HAR DE OGSÅ FÅTT NY PREST, nemlig Hanne Moesgård Skjesol. Som sin kollega på Dovre er også hun dansk, men har presteutdanningen sin fra Norge. Ektemannen er trønder, og hun har tidligere tjenestegjort 7 ½ år i Snåsa. ( Menighetsbudet (menighetsbladet for Biri) 9

10 Pilegrimsleden Av Ole Johs Gillebo Pilerimsleden til Nidaros går gjennom Øyer. Hvert eneste år siden den ble åpnet er det diskusjoner om det meste vedrørende leden, om vedlikehold, om hvorfor gå pilgrimsleden, om den betyr noe for kommunen den går gjennom, og om det meste. I 1990-årene da leden ble ryddet og tilrettelagt gjennom Øyer, arbeidet jeg i kommunen og hadde ansvaret for en del av de personene som arbeidet med den(flyktninger og arbeidsmarkedstiltak). Det var mye styr, og mange meninger om det eller det var rett. Den beste måten å vedlikehold leden på er at den blir brukt. Ifølge media er det nå gjort en omforent avtale mellom fylkeskommunen og kommunene om vedlikeholdet av leden. Og her i Øyer kan vi være stolte av leden. For to-tre år siden sa lederen i Pilegrimsfellesskapet St.Jakob, Eivind Luthen, til meg, da han fulgte fanger fra Bastøy, dere vet ikke hvilken perle dere har i Øyer, da de kom svette og med gnagsår til Skåe.. Luthen er en engasjert person. I et stort førstesides oppslag i GD 24. juli sier han bl.a.: Satsingen på pilegrimsturisme minner om satsingen på strutseoppdrett. Det ble en flopp! Og videre: Ingen spør om pilegrimenes behov. Alle er opptatt hva de kan tjene på den. Han etterlyser en debatt om kommersialiseringen av pilegrimstradisjonen. I sommer har det vært Pilegrimsdager på Dovrefjell nesten ei heil uke til endes, med foredrag, trekkspillmusikk, opplesning, forestillingen Sunnivas kongens datter og Pilegrimspub og Låvedans. (Er Pilegrimspub et nytt ord i det norske vokabular?) Pilegrimsdagene var arrangert av Dovre kyrkjelege råd i samarbeid med Pilegrimssenter Dovrefjell,med ledens og Den norske kirkes bumerke(logo)over og under annonsen.. (GD 11.juli.) Jeg har snakka med en pilegrim i sommer, ei ung norsk dame, på kjørkjevangen. Ho kom fra Oslo, og skulle gå heimatt som ho sa, til Trondheim. Ho skulle etterfylle vassflaska si, og det fikk ho ordna. (Kanskje burde det stå ved vasskrana på uthuset: Kan drikkes. ) Fra Øyer-Tretten LHL på pilegrimsvandring. Pilegrimsleden går gjennom Skåe-garden. Hvor mange pilegrimer har døkk registrert i sommer? Jeg spør Anne Marie Skåden. Det er litt over 100 pilegrimer som har overnatta i sommer, kan Anne Marie fortelle, men de har registrert mange som har gått forbi.(i parentes kan bemerkes at pilegrimssentret i sin statistikk vil ha antall overnattinger, m.a.o. kan en pilegrim bli mer enn en.) Øyer-Tretten LHL har i sommer på sitt handlingsprogram å gå pilegrimsleden fra kommunegrense til kommunegrense, d.v.s. gjennom hele kommunen. Dette har vært vellykket, kan Arne- Finn Brekke (leder i LHL Øyer) fortelle. Strekningen har vært delt opp i 6 etapper, og jamt over har det vært personer som har deltatt hver gang, medlemmer og ikke medlemmer. I tillegg har noen gått på vestsida, fra Fåberg kirke via kuturstien og kopla på pilgrimsleden. Den vestre og den østre leden koples sammen oppi Midtbygda, mellom Midtbygdsvegen 325 og

11 Norsk Luthersk Misjonssambands 44. generalforsamling ble avviklet i OL anleggene på Lillehammer i tiden 11. til 15. juli Av Arnfinn Gillebo Området rundt Lillehammer og Øyer med sine mange fantastiske tilbud til folk i alle aldre, skal en lete lenge etter. Det var over 900 barn og unge som var påmeldt denne gangen, og det slo alle rekorder, og dette medførte at det trengtes en hel masse med ledere og medhjelpere for å få gjennomført alle planlagte aktiviteter. Det var en stor utfordring å få dette til, men det gikk veldig bra takket være en enorm innsats fra mange frivillige. Generalforsamling i NLM er en forsamling av misjonsfolk fra hele landet, som setter seg stevne, - hele 5500 mennesker var samlet på en dag. Det var ikke bare forhandlinger, møter og konserter, nei folk pratet og hygget seg med kaffe, brus, pølser og mye annet både ute og inne, i mellom regnskurene. Treffe kjente og knytte nye vennskaps bånd er viktig. Det er med stor takknemlighet en ser tilbake på disse dagene, vi fikk oppleve et stort engasjement, mye omsorg og varme fra folket. En kan spørre seg om en slik stormønstring hvert tredje år betyr noe for alle de frammøtte? Ja, mange vil oppleve en lenge tiltrengt oppmuntring til å fortsette i sin lokale misjonsforening, der en ønsker i sterkere grad å fokusere på misjonen, til å forkynne Guds Ord, det glade budskap. På slike samlinger ser vi at vi tross alt er mange som står sammen i tjenesten. Høydepunktet på generalforsamlingen var misjonærinnvielsen på søndag, der 7 personer ble innvieet til tjeneste i utlandet. To av de, Janne og Magnus Gillebo, er klare til å reise til Indonesia i august måned. Oppgavene som venter der er undervisning og bistandsarbeide. Janne og Magnus Gillebo. 11

12 Fjellmesse på Lyngkampen 19. august Tradisjonen tro ble det holdt messe på Lyngkampen igjen den Her møtes prestene og kirkelydene fra Stor-Elvdal, Ringsaker og Øyer. Sommerm Fjellmesse på Svarverstugugrava 5. august I år var det strålende vær, og de tre prestene i samarbeid holdt gudstjenesten i en lett og passende tone ved den fine steinvarden. Det er Tore Bjørnsgård, Lillehammer som har bygd opp varden, og etter gudstjenesten kom ideen opp om varden burde vigsles av vår biskop Solveig ved neste messe på Lyngkampen og benevnes som Lyngkampen fjellalter. Jeg synes denne ideen er god og jeg håper den blir fulgt opp. Vi som var til stede denne søndagen koste oss etter gudstjenesten med medbrakt kaffe og niste, og hjemturen gikk lett og lystig anført av 84-årige Erland Midtvold, som fikk frem svetten på alle som kom bak ham. Jeg synes det er en fin tradisjon med gudstjenester i friluft, og vi er mange som setter pris på at prestene kommer ut fjellfolket. Jeg takker de tre prestene Ole Amund Gillebo (Ringsaker), Åge G. Hval ( Stor-Elvdal) og Øyvind Sagedal (Øyer) som holder tradisjonen vedlike. Mari Botterud Ordfører Sokneprest Ingunn Dalan Kosnes. Foto: Turid Korslund. 12

13 inner... Fjellmesse på Åstkjørkja 15. juli Denne søndagen var det barnedåp på Åstkjørkja. Eilif Rybakken Midtli var dåpsbarnet. Foto: Randi Melbø. Erik Bratt i full sving på kirkegården! GRAVA TIL EN KJENT ØYERMANN Den 8/6 kjørte vi en tur til Vestlandet. Da vi kom til Skjåk, stoppet vi ved Nordberg kirke for å se om vi kunne finne grava til Pelle. Vi har vært der en gang før uten å finne den, men denne gangen var vi så heldige å treffe kirketjeneren. Han ble med oss på kirkegården og viste oss grava. Vi hadde ei hyggelig samtale med han før vi tok bilde og dro videre. Turid Korslund 13

14 En fisker i bronse Storslått gave avduket ved Tretten sykehjem Av Øyvind Sagedal Torsdag 23. august ble skulpturen Fiskeren avduket på Tretten. Kunstneren bak verket heter Nils Flakstad, og skulpturen ble gitt som en gave til Øyer kommune av Erling Ourom. I følge Store norske leksikon ble Nils Flakstad født på Hamar i Han viste tidlig kunstneriske evner, men det var ingen ting i bakgrunnen hans som tilsa at han skulle velge en kunstnerisk løpebane. 17 år gammel dro han til sjøs, og han seilte i et halt år. Senere tok han examen artium og han gikk ett år på Krigsskolen. Men det var kunstner Flakstad ville bli. Han begynte derfor på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Senere studerte han ved en Aftenskole samtidig som han ble tatt opp på Statens Kunstakademi. Flakstad ønsket å utdanne seg som maler. Men etter en studiereise i Italia og Frankrike falt valget i stedet på skulptur. I 1931 debuterte Flakstad med en byste på Høstutstillingen. Senere laget han en rekke portrettbyster og relieffer. Blant disse er bl.a. et monument i granitt over Berger Langmoen i Brumunddal. Men i følge Erling Ourom og Store norske leksikon er det skulpturene med maritime motiver som har gitt Flakstad hans posisjon i norsk kunsthistorie. For øvrig kan Erling Ourom fortelle at Flakstad Mari Botterud, Karen Helene Nylund, Erling Ourum og Frode Fossbakken. Foto: Rune Renè Kristiansen, GD. 14

15 også laget flere minnesmerker over dem som falt i siste krig. Det kunstneriske gjennombruddet kom i Da vant han konkurransen om utformingen av et fonteneanlegg ved rådhuset i Haugesund. Samme år ble Fiskeren utformet. Fiskeren er Flakstads ene bidrag til utsmykkingen av Oslo Rådhus. Skulpturen er utformet i granitt og plassert på Rådhusets østvegg. For øvrig prydet også Fiskeren den blå tikroneseddelen. Fiskeren som står på Tretten er en av to bronsebyster. Den andre er i Nasjonalgalleriets eie. Disse bystene ble laget som utkast til granittskulpturen. Flakstads andre bidrag til Rådhuset er kobberrelieff til det astronomiske uret, som er plassert på veggen mor borggården. Det gjorde han ferdig i I Store norske leksikon sies det at Fiskeren viser det stiliserende i Flakstads kunst, preget som det er av forenkling og abstraherende elementer. Noen hevder at skulpturen har et humoristisk anslag. Erling Ourom forteller for øvrig at den kjente skulptøren Nils Ås hevdet at Fiskeren var det beste arbeidet Flakstad hadde laget. Men hvordan fikk Erling Ourom Fiskeren i hende? Det er en fascinerende historie han har å fortelle. Selv bodde han i Oslo i 40 år. Men der bodde også hans bror Magnar nærmere bestemt på Majorstuen. Og hos Magnar vanket det mye slags folk, bl.a. kunstnere som Nils Ås. Dessuten tretlingen Bjørn Mellomberg, kjent musiker og dirigent. For øvrig hadde Magnar mye kontakt med Arve Hagen. Sistnevnte lånte Ouromhytta ved Neråsta i en 20-års periode. Dessuten var de to på Høstutstillingen sammen gjennom 50 år, og selv hadde Magnar planer om å studere kunsthistorie. På grunn av helsesituasjonen, ble det ikke noe av. Men Magnar var sterkt interessert i kunst. Han var på mange utstillinger, og han hadde altså kontakt med mange kunstnere. Erling Ourom forteller at Arve Hagen stolte mer på Magnars bedømmelse av bildene han malte enn på kritikernes. Når det gjelder Fiskeren, hadde Nils Flakstad plassert den ene bronsebysten i en vakker park som ligger i tilknytning til Billedhoggerforeningens kontorer ved Carl Berner. Magnar hadde kjøpt mye kunst av Flakstad tidligere, og ved kunstnerens død i 1979 ble bysten plassert hos Magnar som et slags pant. Nils Ås mente bysten burde plasseres på Fisketorget i Bergen. Det ble det imidlertid ikke noe av. Plassering av Fiskeren lå derfor på Magnar, for selv mente han også at bysten burde komme allmennheten til gode. Før Magnar døde i 1999, lovte Erling ham at det skulle skje. Og etter Magnars død fikk Erling eiendomsretten til Fiskeren overdratt fra Nils Flakstads enke Bjørg.. Magnar Ourom var elev på Nansenskolen i det føreste kullet etter krigen. Der ble grunnlaget lagt for hans litteratur- og kunstinteresse. Erling hadde derfor tenkt at Fiskeren kanskje kunne få sin plass der. I flere år var den også plassert på skolen. Men av ulike grunner ble ikke det den endelige plasseringen. Det var da tanken om å få skulpturen plassert på Tretten vokste fram. For Erling Ourom har alltid følt seg som tretling, forteller han. I arbeidet med å finne en korrekt plassering av Fiskeren har Erling søkt råd hos direktør Svein Olav Hoff ved Lillehammer kunstmuseum, og etter anbefaling fra ham kontaktet han mangeårig leder/intendant ved skulpturkontoret i Norsk Billedhoggerforening Arve Bringaker. I tillegg har Jørn Hagen vært aktivt med i dette arbeidet, i tillegg til billedhogger Svein Tore Kleppan. Etter en nøye vurdering kom Erling Ourom og Jørn Hagen til at en plassering ved Tretten Sjukeheim ville være det beste. For øvrig skulle bysten stå på en sokkel. Også dette ble nøye vurdert. Til slutt bestilte han en sokkel i Iddefjordgranitt hos Knut Aamot i Gudbrandsdal Steinindustri. Og siden den skulle plasseres ved Sjukeheimen på Tretten, viste Aamot generøs velvilje, også når det gjaldt å få sokkel og byste på plass. Fiskeren er en storslått gave som Øyer kommune har fått av Erling Ourom. Virksomhetsleder ved sjukeheimen Karen Helen Nylund gir uttrykk for at Fiskeren vil glede mange. Selv takker Erling ordfører Mari Botterud og virksomhetsleder Kultur Frode Fossbakken for godt samarbeid. Og vi er mange som allerede har kunnet glede oss over Nils Flakstads fisker. 15

16 Aktiviteter på Bakketun GYM Hver onsdag kl har vi gym med Silja. BIBLIOTEK Onsdagene 26. september, 24.oktober, og 21. november kl Biblioteket kommer på besøk. Dere kan låne bøker, storskriftbøker og lydbøker. Ring biblioteket på forhånd om dere ønsker råd og veiledning. Tlf SPILL- OG HYGGEKVELD Onsdagene 12. september, 26. september, 10. oktober, og 24. oktober kl Vi kommer sammen, drikker kaffe og spiller kort hver 14. dag. Nye og gamle spillere er velkommen. SYNG MED OSS Øyer og Tretten historielag arrangerer sangstund torsdag 11. oktober, og torsdag 8. november kl Alle som er glade i å synge ønskes velkommen. Jens G. Petersen akkompagnerer. VIDARHEIM Elever fra Vidarheim kommer og synger og underholder for oss. Ca hver 6. uke. SENIORKOR Hver fredag kl , kommer vi sammen og synger kjente norske sanger. Koret ledes og dirigeres av Paula Strand, sangpedagog i Øyer kulturskole. Etter øvelsen er det kaffe. Er du glad i å synge og er over 60 år, så møt opp! FORMIDDAGSTREFF Diakoniutvalget arrangerer formiddagstreff Torsdag 27. september kl Ole Amund Gillebo kommer og forteller om sitt opphold i Kina. Torsdag 25. oktober kl Eivind Fossum kommer og forteller om dyreliv i Øyerfjellet Vel møtt på Bakketun til underholdning og sosialt samvær! Bakketuns Venner takker hjertelig for minnegaven ved Oline Løkkens begravelse. Bakketuns Venner har mottatt et stort fint musikkanlegg i gave fra Fossekallen Danselag. Denne gaven vil glede mange i årene framover. Hjertelig takk. Med vennlig hilsen Bakketuns Venner. ELDREDAGEN 2012 Kommunalt eldreråd inviterer til markering av eldredagen på Pellestova torsdag kl Film og foredrag om Pelle. Det blir servert varmrett og kaffe med kringle. Allsang og god tid til en prat. Egenandel kr 50,- per deltaker, som betales ved ankomst. Påmelding innen fredag 28. sept. til telefon (Rådhuset Tingberg). Har du behov for skyss, så si fra om det ved påmelding. Husk også kr 30,- i bompenger. Pga. kødannelse ved bommen er det fint at flere kjører sammen. Velkommen til en hyggelig dag! 16

17 TV-aksjonen 2012 Amnesty International Søndag 21.okt. går den årlige TV-aksjonen av stabelen. I år er det Amnesty International som skal få inntektene av aksjonen, ofte karakterisert som den årlige, landsomfattende dugnaden til beste for mennesker i utsatte situasjoner. Amnesty er verdens største menneskerettighetsorganisasjon, grunnlagt i London i Norske Amnesty ble etablert i «Verdens vaktbikkje» er et navn som dekker mye av virksomheten, der overvåkning av myndigheter, store selskaper og andre makthavere står i fokus når menneskers frihet, rettferdighet og verdighet er truet. Mange forbinder Amnesty med kampen mot dødsstraff og brev til samvittighetsfanger. Det er ikke alt... Midlene som kommer inn i år skal brukes til å lyse opp de mektiges mørke kroker, iflg. gen. sekr. John Peder Egenæs: «Der ytringer møtes med vold, der fredelig kamp for et verdig liv gir års fengsel, og der penger kan kjøpe statsledere på bekostning av vanlige folks liv. Vi skal forandre situasjonen for disse menneskene, og stanse overgrep.» Amnesty har valgt ut fem områder pengene fra TV- aksjonen skal gå til: 1. Ytringsfrihet: «Å ytre seg er en menneskerett». Retten til å mene, tro og si hva de mener er Amnestys fundament. Etterforsking av menneskerettighetsbrudd, støtte til menneskerettighetsforkjempere som forsvarer ytringsfriheten og press mot overgripere for å frigi samvittighetsfanger, bl.a. i Russland, Midtøsten og Nord- Afrika står sentralt. 2. Bekjempe diskriminering: «Å elske er en menneskerett». Dette er blant Amnestys viktigste oppgaver, både når det gjelder homofiles situasjon i flere land og diskriminering av minoriteter, bl.a. romfolket i Europa. 3. Krigens bakgård: «Trygghet er en menneskerett». Her har Amnesty fokus på voldtekt og seksualisert vold mot kvinner., bl.a. i Kongo hvor kvinnene er fritt vilt for soldater. Det gjelder å peke ut ansvarlige og kreve at overgriperne blir stilt for retten, styrke opplæring av menneskerettigheter for myndigheter og politi og jobbe for at parter i konflikt legger ned våpnene. 4. Bedriftenes samfunnsansvar: «Å leve i verdige omgivelser er en menneskerett». Amnesty er særlig opptatt av internasjonale selskaper som bryter menneske rettigheter og utnytter lokalbefolkningen og deres naturressurser, bl.a. at Shell rydder opp etter oljeutslipp i Nigerdeltaet, og at urfolk får mer informasjon og innflytelse når store selskaper etablerer seg. 5. Reformer i Midtøsten: «Å bli behandlet rettferdig er en menneskerett». Amnesty vil bidra til å bygge opp rettssystemer i Midtøsten og Nord- Afrika, etterforske og rapportere om menneskerettighetsbrudd og jobbe for at flere ulovlige fengslede blir løslatt. Jeg ber alle menighetsråd vurdere nøye om de kan støtte aksjonen med et offer eller en gave på aksjonsdagen 21.okt, eller en av de nærmeste søndagene, ta TV- aksjonen med i forbønnen og gjerne oppfordre folk til å være bøssebærere. Vær med og bidra til at TV- aksjonen blir en nasjonal dugnad for menneskers frihet til å tenke, mene og si hva de mener uten frykt for ulovlig fengsling, overgrep eller forfølgelse. Ta ellers kontakt med kommunenes aksjonskomite for nærmere informasjon, eller fylkesaksjonslederne i Hedmark og Oppland: Hedmark v/tore Topp, tlf E-post: Oppland v/wiggo Slåttsveen, tlf E-post: Mer informasjon: og Penger som gis i form av offer eller gaver betales inn på innsamlingskontoen: Biskop Solveig Fiske og rådgiver Bjørn Vilberg 17

18 Gaveliste Juni, juli og august 2012 Gunvor Solberg 200 Petra Lien Bjørnstad 300 Brit Bergheim 200 Åshild Andresen 200 Eva og Olav Pålsrud 200 Simen Fonstad 200 Anonym gave 200 Liv S. Berg 500 Ivar Haugen 200 Kristine og Redvald Letrud 200 Arne Løken 500 Steinulf Fjæstad 500 Ingrid Fuglehaug 200 Astrid og Johs. Aronsveen 300 Helene Hovdsveen 200 Reidun og Oddmar Øverli 300 Helga og Arvid Johansen 300 Eva og Ivar Botheim 200 Liv Øiom, Lillehammer 250 Annemor og Jon Henning Torgersen 250 S. og O.A. Nymoen 300 Liv Røssum og Kjell Iversen 300 Berit og Arne Jahr 300 Grethe og Øivinn Holst 500 Odd Halland 200 Ingeborg og Arve Bjerklund, Kløfta 200 Sigmund Ihle 200 Odd Skåden 300 Tordis Rånnerud, Fåberg 300 Liv og Trygve Kruke 300 Marit Fretheim 250 Anne Marie Brathovde, Gausdal 200 Harlad Rønning, Røyken 300 M. Kj. 250 Ellinor og Einar Holmen 200 Inger M. Hansen 200 E.M: Aamli, Stokke 500 Inger Johanne Sagedal, Kristiandsand 200 Harald Løvseth 300 Solveig Irene Kolbu 200 Anonym gave 200 Anomym gave 200 Inga Romsås 200 Marit Lindberg, Fåvang 100 Lise Hexenberg Nyberg 200 R. og Kj. Stenersen 300 Reidun Riseng Mathisen 200 Målfird Tollefsrud 200 Hallbjørg og Leiv Tore Briseid 500 Fredrik Hjelmstad 200 Karin Bræin Simonsen 500 Bjørg Hongshagen, Oslo 300 Gerd A. Wedum, Hamar 200 Gunvor Hytten, Sør-Fron 200 G. Mageli 500 Dagny Sylte, Lillehammer 200 Ruth Grue, Ottestad 200 Gunhild og Halvor Strangstad 200 Helene Arli 250 Bjørnhild Brendløkken 200 Åse og Ivar Skogheim 200 Ole Holmen 300 Knut Berg 200 Hanne Bekkelund Myhrvold 500 Liv og Arne Svalund 250 Randi Ø. Sagheim 200 Grethe Dalbu, Svingvoll 200 Sigrid Marie Røste 200 Aase Guvor Odden 200 Randi og Olav Hong 300 Anonym gave 200 Anne og Oddmund Skavnes 200 Marie og Kristen Høglien 200 Kirsten Smidesang, Ottestad 200 Johs. Solli 200 I. J. Glomstad, Lillehammer 300 Oddrun Lostad 200 Jan Langvik 200 Ingrid Enger, Brumunddal 100 Arnild Sagedal Wroldsen, Vennesla 200 Måsfrid og Jens G. Pettersen 300 Anonym gave 200 Åse Kristianstuen, Fåvang 200 Solfrid Irene Gustavsen, Eidsvoll 200 Liv Bodil Viken 200 Mary Hyggen, Oslo 200 Kari Stalsberg, Neslandsvatn 200 Johannes Bø 200 Sigurd Ile 300 Rigmor og Ragnar Spiten 300 Jarle Stalsberg 100 Gunhild Sagbakken, Ridabu 200 Solveig Bratlie Solland 200 Laila og Bjørn Berg 300 Eldrid Turtumøugard Hole, Vaer 200 Stein Magne Arnekleiv 500 Per Bollviken 200 Marie Sagheim 250 Anonym gave 250 Jorunn Longseth Sønsteli 200 Rønning / Nermo 200 Else M. Kvamseng 200 Jørgen Nysveen, Stange 200 Olga S. Løvlund 250 Liv og Karten Moe 300 Ingrid Anita Sletten, Vågå 100 Birgit Langseth, Lillehammer 300 Astrid Mathisen, Lillehammer 200 Bente og Rolf Bakkum, 500 A. Dahl 200 Borgny Vasrud 200 Gisken Knudsen Hareland 300 Hjelmstad Tretten 200 Gunnvor og Johannes Svegården 200 Solveig Fjeldaas, Askim 200 Trond Erik Dalbu 200 Toirfinn Kummen, Sandnes 200 Anders Hansen 200 Ingeborg Nordlund 300 Ragnhild Rustad, Rakkestad 200 Tom Kurland 200 Ole Lie 500 Ella og Oddbjørn Bjørge 200 Kristian og Kari Finborud 300 Karin og Ottar Nordlien 200 Kari Bjørnhaug 200 Kari og Svein 500 Steinar Myhre, Fåberg 200 Bodil Stenen, Oslo 500 Ragnhild Moastuen 200 Dagrunn Sandaa 200 Elin og Trond Buhaug 300 Tulla og Yngvar Fossheim 200 Marit og Oddvar Fyksen, Gausdal 200 Torø Onshus 300 Eldrid Turtomøygard Hole, Vear 200 Ingrid Sollien, Aust-Torpa 250 Grethe og Erling Wangen, Lilleh. 200 Hjørdis Lauvli, Dokka 250 Hans Musdalslien, Jessheim 200 Leif Mehlum, Oslo 200 Hallbjørg og Leiv Tore Briseid 300 Anonym gave 250 Magne Longseth, Fåvang 200 Kjell Egil Ødegård 300 Arnfinn Gillebo 300 Anne-Berit og Finn Haraldstad 200 Ola T. Rybakken 300 Gerd Midtli 200 Egil Roar Engen 150 Øyer LHL 5000 Kjell Ivar Kristiansen 200 Bjørg A. Fyhn, Trondheim 200 Randi Tellander, Bekkestua 350 Jorun og Erling Fossum 250 Ivar Hylen 200 Østine Strangstadstuen 200 Fam. Øvergård Bærum 300 Inger Lise og Per Romsås 200 Jan Langvik 200 Kjell Olav Bergmo 200 Bjørn Mellemberg, Oslo Tusen takk for alle gavene i sommermånedene 18

19 Vi støtter Klokkeklang Bedriftsgaver mottatt i 2012 Per M. Opdal Lastebiltransport Rognstad Kjøtt 500 Aasletten Pensjonat og Hytter Hafjell Servicenter AS Auto Team AS GK Rør AS Hafjell Vaktmestercompani AH Stein og Skiferhaandverk Hafjell Rampa Skåden gård 500 Tin Milovanovic Skogservice Minnegave Gudbrandsdal Steinindustri AS Kjell Nylund AS 500 S & B Stenersen AS 500 Rustberg Camping 500 Dale-Gudbrands Trykkeri AS 500 Olav Enger AS Glomstad gård og pensjonat Bådstø Gjestegj. og Camping as 500 Øyer Frisersalong 500 Gausdal Bruvoll 500 Vi takker for minnegave på kr ,- i forbindelse med Karen Rugsveen begravelse 7. august Gaver til menighetsarbeidet i Øyer og Tretten. Hjertelig takk for gaver til menighetsarbeidet i Øyer og Tretten til konto nr Kjellaug og Per Bjørge: Kr. 200,- Mette Sandheim: Kr. 200,- ØYER OG TRETTEN HØRSELSLAG Møteplan høsten 2012: Torsdag 4. oktober: Åpent møte på Tretten sjukeheim kl Torsdag 8. november: Åpent møte på Bakketun kl Underholdning, bevertning og åresalg på møtene. Fredag 30. november: Julebord for medlemmer og ikke-medlemmer. Nærmere opplysninger ring Roar Ødegård tlf eller eller Kari Børde tlf eller Påmelding til julebordet innen 15. november. Lagsmøter Onsdag 24. oktober - Tema Kols, ved overlege Tore Rødølen, Granheim Lungesykehus. Onsdag 14. november Fredag 7. desember - Julebord/jubileum 2013 Onsdag 23. januar Fredag 15. februar - Årsmøte Onsdag 13. mars. Med forbehold om julebord/jubileum 7. des. holdes møtene på Skarsmoen Gård kl Møtene er åpne for alle. Styret 19

20 Tårnagenthelg i Øyer 17. og 18. November 2012 Av forskjellige grunner måtte Tårnagenthelga i vår utsettes. Vi prøver igjen nå. Øyer og Tretten menigheter inviterer denne helgen alle som var 3. klassinger i vår, som nå er 4. klassinger til å være Tårnagenter i kirken. Nærmere info sendes ut i brev. Kontakt oss på mail: Hvorfor Tårnagenthelg? Hva om kirketårn og kirkeklokker ikke lenger er bare noe vi skimter eller hører langt, langt borte? Hva om det i kirkene våre finnes engasjerte barn som får oss rundt dem til å oppleve at klokkenes budskap kommer helt nært? Hva om Tårnagentene får oss til å se og erfare at Bibelens fortellinger er fortellingen om våre egne liv og vårt eget nærmiljø? - Hva skjer da? Som Tårnagenter vil barna løse oppdrag og mysterier og utforske kirken, klokkene og kirketårnet. Hva ønsker vi med Tårnagenthelg? Å samle alle 8-åringene i kirken! At de gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn sammen skal løse oppdrag og mysterier. At oppdragene skal gi positive ringvirkninger! At bibelfortellingene kan knyttes konkret til handling og 8-åringenes hverdag. At 8-åringene skal oppleve spenningen knyttet til bibelfortellingen, kirkehuset og fellesskapet så sterkt at de ønsker å bli en tårnagent (se agentsiden og at de vil delta i andre trosopplæringstiltak. At ansatte i menigheten og barneledere fra ulike sammenhenger kan gjøre dette sammen! ----Og så er jeg glad for at jeg tror på Gud. Det har vær til stor hjelp for meg både i livet og på scenen. Jeg ber alltid til Gud før jeg skal opptre, og det har jo som regel gått bra! (Skuespiller Henny Moan (76)i intervju i Familien 19/2012.) 20

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 4/107/0 8/18/0 11/12/0 12/17/0 12/106/0 12/107/0 12/176/0 13/5/1 14/1/1 15/1/2 16/1/1 16/2/1 BRÆIN ODD BAGSTADVEGEN 18 A 2636 BJØRGE MARTIN FJELLSTADVEGEN 20 2636 MELBY

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 14.03.2013 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer